ISO 50001:2011 (MSZ EN ISO 50001:2012) Energiairányítási rendszerek bevezetése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISO 50001:2011 (MSZ EN ISO 50001:2012) Energiairányítási rendszerek bevezetése"

Átírás

1 ISO 50001:2011 (MSZ EN ISO 50001:2012) Energiairányítási rendszerek bevezetése

2 Vonatkozó szabványok ISO 50001:2011 (MSZ EN ISO 50001:2012) Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató MSZ EN 15900:2010 Energiahatékonysági szolgáltatások. (referencia szabvány az energiahatékonysági szolgáltatást nyújtók minősítésére, akkreditálására és/vagy tanúsítására.) ISO 19011:2011 (MSZ EN ISO 19011:2012) Útmutató az irányítási rendszerek auditjához 2

3 Az EIR rendszer hasznossága Bizalom felkeltése az érdekelt felekben, mert: a vezetőség elkötelezte magát a politikában kitűzött célok teljesítésére, a hangsúly a megelőzésen és nem az utólagos beavatkozáson van, az ésszerű gondosság és a jogszabályok betartása az elsődleges, állandó fejlesztés folyamata működik, előny elérése a piaci versenyben, EIR bevezetéséből származó gazdasági haszon kimutatása ( a tulajdonos is az érdekelt felek közé tartozik ) 3

4 EIR Működési terület és határok ( 4.1. ) A szervezetnek: ki kell alakítania, dokumentálnia, bevezetnie és fenntartania egy energiairányítási rendszert (EIR) e nemzetközi szabvány előírásaival összhangban, meg kell határoznia és dokumentálnia kell az energiairányítási rendszer működési területét és határait, meg kell határoznia, hogyan fog megfelelni e nemzetközi szabvány követelményeinek annak érdekében, hogy az energiateljesítményének és az energiairányítási rendszerének folyamatos fejlesztését elérje. 4

5 A szabvány felépítése 4.2 A vezetőség felelősségi köre 4.3 Energiapolitika 4.4 Energiatervezés 4.5 Bevezetés és működtetés 4.6 Ellenőrzés 4.7 Vezetőségi átvizsgálás 5

6 A vezetőség felelősségi köre ( 4.2. ) Felső vezetőség A felső vezetőségnek bizonyítania kell elkötelezettségét, az EIR támogatása és eredményességének fejlesztése iránt azáltal, hogy: biztosítja az EIR kialakításához, bevezetéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez és az ebből származó energiateljesítményhez szükséges erőforrásokat; az erőforrásokba beletartoznak az emberi erőforrás, meghatározott szakértelem, technológiai és pénzügyi erőforrások; jóváhagyja az energiairányítási csoportot Definíció: energiairányítási csoport: az energiairányítási rendszer eredményes bevezetéséért felelősek 6

7 A vezetőség felelősségi köre ( 4.2. ) A vezetőség képviselője (képviselői) A felső vezetőségnek ki kell jelölnie a vezetés képviselőjét, aki, függetlenül más felelősségétől, hatáskörrel és felelősséggel rendelkezik, hogy: biztosítsa a kialakított, bevezetett, fenntartott és folyamatosan fejlesztett EIR-t e nemzetközi szabványnak megfelelően; azonosítsa azon személyt, vagy személyeket, akit, vagy akiket a vezetőség megfelelő szintjén felhatalmaztak, hogy támogassák a vezetőség képviselőjének energiairányítási tevékenységét; beszámoljon a felső vezetőség számára az energiateljesítményről; 7

8 Energiapolitika ( 4.3. ) A felső vezetőségnek meg kell határoznia az energiapolitikát és biztosítania, hogy az: igazodjon a szervezet energiafelhasználásának és fogyasztásának jellegéhez és mértékéhez; tartalmazzon elkötelezettséget az energiateljesítmény folyamatos javítására; tartalmazzon elkötelezettséget az előirányzatok és célok eléréséhez szükséges minden információ és erőforrás elérhetőségének biztosítására; dokumentált és a szervezet minden szintjén kommunikált legyen; rendszeresen felülvizsgált és szükség szerint korszerűsített legyen. 8

9 A szabvány felépítése 4.2 A vezetőség felelősségi köre 4.3 Energiapolitika 4.4 Energiatervezés 4.5 Bevezetés és működtetés 4.6 Ellenőrzés 4.7 Vezetőségi átvizsgálás 9

10 Általános előírás ( ) Jogi kötelezettségek és egyéb vállalt követelmények ( ) Energiaátvizsgálás ( ) Energia-alapállapot ( ) Energiatervezés ( 4.4. ) Energiateljesítmény-mutató (ETM) ( ) Energia-előirányzatok, energiacélok és energiairányítási cselekvési tervek ( ) 10

11 Általános előírás ( ) A szervezetnek energiatervezési folyamatot kell végeznie és dokumentálnia. Az energiatervezési folyamatnak összhangban kell lennie az energiapolitikával, és meg kell határoznia azokat a tevékenységeket, amelyek az energiateljesítményt folyamatosan javítják. Gyakorlati megvalósítás: Az üzleti tervek összeállításánál külön fejezetet lehet kialakítani az energiafelhasználás tervezésére. Az üzleti tervek készítésénél alapvető követelmény kell legyen az, hogy a termelési adatok rögzítése után a termeléshez szükséges energiamennyiségeket is meg kell határozni. Az energiatervek havi, negyedéves bontásban részei kell legyenek az üzleti tervnek. 11

12 Általános előírás ( ) 12

13 Jogi kötelezettségek és egyéb vállalt követelmények ( ) A szervezetnek: be kell vezetnie és hozzáférhetővé kell tennie az energiafelhasználással, kapcsolatos, alkalmazandó jogi követelményeket és más olyan kötelezettségeket, amelyeket a szervezet magára nézve kötelezően elismer, meg kell határoznia, hogyan alkalmazza ezeket a követelményeket a saját energiafelhasználásával kapcsolatban, valamint biztosítania a jogi kötelezettségeket alkalmazását, a jogi kötelezettségeket és egyéb vállalt követelményeket meghatározott időnként felül kell vizsgálni. 13

14 Energiaátvizsgálás ( ) A szervezetnek energiaátvizsgálást kell kialakítania, rögzítenie és fenntartania. Az energiaátvizsgálás kialakításának módszerét és kritériumait dokumentálni kell. Az energiaátvizsgálás kialakításához a szervezetnek: elemeznie kell az energiafelhasználást és fogyasztást mért és más adatok alapján, azonosítania kell a jelentős energiafelhasználási területeket, azonosítania, sorrendbe állítania és rögzítenie kell az energiahatékonyság növelésének lehetőségeit. Az energiaátvizsgálást meghatározott időközönként, valamint a létesítményekben, berendezésekben, rendszerekben, illetve folyamatokban történő jelentős változások esetén frissítenie kell. 14

15 Energia-alapállapot ( ) Definíció: Mennyiségi érték(ek), amely(ek) alapot képez(nek) az energiateljesítmény összehasonlításához. A szervezetnek létre kell hoznia egy, vagy több energiaalapállapotot a kezdeti energia átvizsgálásából származó információk felhasználásával, figyelembe véve, hogy az időszak, amelyből az adatok származnak megfeleljen a szervezet energiafelhasználásának és energia-fogyasztásának. Az energiateljesítmény változásait az energia-alapállapothoz képest kell mérni. Az energia-alapállapot értékeit meg kell őrizni és fel kell jegyezni. 15

16 Energiateljesítmény-mutató (ETM) ( ) Definíciók Energiateljesítmény: Az energiahatékonysággal, energiafelhasználással, és energiafogyasztással kapcsolatos mérhető eredmény. Energiafelhasználás: Az energia alkalmazásának módja és fajtája. Energiafogyasztás: az alkalmazott energia mennyisége. Energiahatékonyság: arány, vagy mennyiségi kapcsolat teljesítmény, szolgáltatás, termék, vagy energia bemenet és egy energia kimenet között. 2. változat, augusztus 16

17 Energiateljesítmény-mutató (ETM) ( ) A szervezetnek: meg kell határoznia azokat a megfelelő fajlagos energiateljesítmény-mutatókat (ETM), amelyek alkalmasak az energiateljesítmény figyelemmel kísérésére és mérésére, A meghatározás módszeréről és a frissítésekről feljegyzést kell vezetni és azt rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, a fajlagos energiateljesítmény-mutatókat szükség szerint át kell vizsgálni, és össze kell hasonlítani az energia-alapállapottal. Példák: Villamos energia felhasználás 1 tonna folyékony alumíniumra vetítve: kwh/t Földgáz felhasználás 1 tonna folyékony alumíniumra vetítve: GJ/t vagy kwh/t 17

18 Energia-előirányzatok, energiacélok és energiairányítási cselekvési tervek ( ) A szervezetnek létre kell hoznia, be kell vezetnie és fenn kell tartania dokumentált energia-előirányzatokat és energiacélokat a szervezeten belül a lényeges funkciókhoz, szintekhez, folyamatokhoz, vagy létesítményekhez. Időkeretet kell megállapítani a célok és előirányzatok eléréséhez. A céloknak és előirányzatoknak összhangban kell lenniük az energiapolitikával. A céloknak összhangban kell lenniük az előirányzatokkal. 18

19 A szabvány felépítése 4.2 A vezetőség felelősségi köre 4.3 Energiapolitika 4.4 Energiatervezés 4.5 Bevezetés és működtetés 4.6 Ellenőrzés 4.7 Vezetőségi átvizsgálás 19

20 Felkészültség, képzés és tudatosság ( ) A szervezetnek biztosítania kell a megfelelő végzettségeket, (képzés, képesség, vagy tapasztalat) a megfelelő felkészültség érdekében. A szervezetnek meg kell határoznia a képzési igényeket az energiairányítási rendszer működtetésével és a jelentős energiafelhasználás ellenőrzésével kapcsolatosan. Képzések a tudatossággal kapcsolatban! A szervezetnek képzéseket kell tartania, vagy más intézkedéseket alkalmaznia, hogy megfeleljen ezeknek az igényeknek. A képzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetni. 20

21 Kommunikáció ( ) A szervezetnek: rendelkeznie kell belső kommunikációval az energiateljesítménnyel és az EIR-el kapcsolatosan, létre kell hoznia és be kell vezetnie olyan folyamatot, amely által bármely személy, aki a szervezetnél, vagy annak nevében dolgozik, észrevételeket, illetve fejlesztési javaslatokat tehet az EIR-rel kapcsolatban, döntenie kell arról, hogy kívánja-e kommunikálni kívülállók számára az energiapolitikáját, energiairányítási rendszerét és az energiateljesítményét, és a döntését dokumentálnia kell. 21

22 Dokumentálás ( ) A dokumentálás követelményei A szervezetnek létre kell hoznia, be kell vezetnie és fenn kell tartania papír, elektronikus, vagy bármilyen más adathordozón azokat az információkat, amelyben leírja az EIR főbb elemeit és azok kölcsönhatását. A dokumentáltság mértéke különböző lehet az egyes szervezeteknél a következők miatt: a szervezet mérete és a tevékenység típusa; a folyamatok és a kölcsönhatások összetettsége; a személyzet kompetenciája. 22

23 A működés szabályozása ( ) A szervezetnek azonosítania kell és meg kell terveznie azokat a műveleteket és karbantartási tevékenységeket, amelyek kapcsolatosak a jelentős energiafelhasználással. A jelentős energia felhasználóknál a hatékony működés érdekében működési kritériumok kialakítása! Javasolt kommunikálás: műveleti és/vagy kezelési és/vagy karbantartási utasításokban (Amikor készenléti állapotra, vészhelyzetre, vagy lehetséges katasztrófára terveznek, beleértve a felszerelések beszerzését, a szervezet eldöntheti az energiateljesítmény meghatározásakor, hogyan fog reagálni ezekre a helyzetekre.) 23

24 Tervezés ( ) Új / projekt / gyártósor / technológia tervezésekor energiateljesítmény növelésére való törekvés Projekttervekben az energiateljesítmény növelés kiértékelés szerepeljen. Tervezési feljegyzések megőrzendők. 24

25 Energiaszolgáltatások, termékek, berendezések és az energia beszerzése ( ) A jelentős energiafelhasználású beszerzéseknél, a szervezetnek tájékoztatnia kell a beszállítókat, hogy a beszerzés során részben az energiateljesítmény alapján történik az értékelés. Energiateljesítményt jelentősen befolyásoló beszerzéseknél energetikai kritériumokkal kell kiegészíteni a beszerzési szempontrendszert. Dokumentált energia beszerzési előírásokat kell meghatározni. 25

26 Ellenőrzés ( 4.6. ) Figyelemmel kísérés, mérés és elemzés A szervezetnek biztosítania kell, hogy tervezett időközönként figyelemmel kísérje, mérje és elemezze a működésének azon főbb jellemzőit, amelyek meghatározzák az energiateljesítményét. A főbb jellemzőknek legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk: a jelentős energiafelhasználásokat és más energiaátvizsgálások kimeneteit; a jelentős energiafelhasználással kapcsolatos változókat; az ETM-eket; a cselekvési tervek hatékonyságát az előirányzatok és célok elérésében; a becsült és a tényleges energiafogyasztás összehasonlításának értékelését. A főbb jellemzők figyelemmel kísérésének és mérésének eredményeit rögzíteni kell. 26

27 Ellenőrzés ( 4.6. ) Figyelemmel kísérés, mérés és elemzés Mérések szabályozása: Energiamérési tervben ( autóipar: Control Plan hez hasonló) Mérőeszközök szabályozása: javasolt, hogy hitelesített és/vagy kalibrált mérőeszközökkel (pontosság, ismételhetőség) Jelentős mért eltérések esetén: kivizsgálás és reagálás Mérési feljegyzések: megőrzendő 27

28 A jogi és egyéb követelményeknek való megfelelés értékelése ( ) A szervezetnek tervezett időközönként ki kell értékelnie hogyan felel meg azon jogi és egyéb követelményeknek, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el és amelyek az energiafelhasználással és fogyasztással kapcsolatosak. A megfelelőségértékelés eredményeiről készült feljegyzéseket meg kell őrizni. 28

29 Az EIR belső auditja ( ) A szervezetnek tervezett időszakonként belső auditot kell végeznie annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy az energiairányítási rendszer (EIR): megfelel az energiairányítási rendszer tervezett intézkedéseinek, beleértve az ISO 50001:2011 szabvány követelményeit, valamint; megfelel a létrehozott energia-előirányzatoknak és energiacéloknak; hatékony bevezetettségét és fenntartását, valamint az energiateljesítmény növelését. 29

30 Nemmegfelelőségek, helyesbítés, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység ( ) A szervezetnek azonosítani kell az aktuális és lehetséges nemmegfelelőségeket azáltal, hogy helyesbítést, helyesbítő tevékenységeket és megelőző tevékenységeket végez, melyek tartalmazzák az alábbiakat: a nemmegfelelőség, vagy a lehetséges nemmegfelelőség átvizsgálását; a nemmegfelelőség, vagy a lehetséges nemmegfelelőség okainak meghatározását; a tevékenység szükségességének értékelését, amely biztosítja, hogy a nemmegfelelőség többé ne forduljon elő, vagy újból ne ismétlődjön meg; 30

31 A feljegyzések kezelése ( ) A szervezetnek feljegyzéseket kell létrehoznia és fenntartania, amelyek szükségesek ahhoz, hogy bizonyítsa a saját EIR-jének és e nemzetközi szabvány követelményeinek való megfelelést és az elért energiateljesítmény eredményeket. A szervezetnek szabályozásokat meg kell határoznia és bevezetnie a feljegyzések azonosítására, visszakereshetőségére és megőrzésére. A feljegyzéseknek olvashatóknak, azonosíthatónak és az adott tevékenységre visszakereshetőnek kell lenniük. 31

32 Vezetőségi átvizsgálás ( 4.7. ) Általános előírás A felső vezetőségnek tervezett időszakonként át kell vizsgálnia a szervezet energiairányítási rendszerét, hogy biztosítsa annak folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és hatékonyságát. Bemenő adatok: szabványban részletezve Kimenő adatok: szabványban részletezve A vezetőségi átvizsgálás feljegyzéseit vezetni kell. 32

33 Kapcsolat más irányítási rendszerekkel Az ISO úgy készült, hogy összhangban legyen az: ISO 9001 minőségirányítási, ISO környezetirányítási OHSAS MEBIR ISO rendszerek szabványaival, hogy a szervezet könnyen integrálhassa. 33

34 Integrált irányítási rendszer dokumentációja politikák, kézikönyvek, célok Folyamattérkép eljárások, jogszabályok utasítások, vészhelyzeti tervek feljegyzések, bizonylatok augusztus 34 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

35 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Politika integrált politika Előnye: egyetlen dokumentum Veszélye: túl tömör megfogalmazás miatt tartalom vesztés, vagy értelmezési problémák önálló politikák Előnye: részletes, kifejező, minden megszólított fél számára közérthető tartalom Veszélye: összhang hiánya a politikák között, több dokumentumot kell kezelni, oktatni, kifüggeszteni augusztus 35 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

36 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Kézikönyv integrált kézikönyv Előnye: egyetlen dokumentum Veszélye: felépítésében, szerkezetében nagy gondosságot igényel a különböző rendszerek követelményeinek összehangolása önálló kézikönyvek Előnye: az adott követelményrendszer logikailag teljesen követhető felépítése Veszélye: egymásnak ellentmondó szabályzás, a közös követelményeket célszerű hivatkozni augusztus 36 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

37 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Célok és programok Az irányítási rendszerekben egyaránt követelmény Célszerű Társasági célokat meghatározni, amelyek tartalmazzák az üzleti kiválóság, a környezetirányítás és munkabiztonság területére vonatkozó elképzeléseket. A célok eléréséhez vezető cselekvéssort leíró programokat szintén kezelhetjük egyetlen dokumentumként augusztus 37 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

38 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Folyamatok azonosítása, Folyamattérkép Egyetlen irányítási rendszert működtetünk és egyazon rendszer felel meg különböző követelményeknek egyidőben (vevői igények, érdeket felek elvárásai - környezeti, MEB, EIR, IBIR) Praktikus a folyamattérképen valamennyi azonosított folyamatot szemléltetni, és számításba venni. Első körben a tanúsított rendszerek folyamatai jutnak eszünkbe, de lehetőség van bármely számunkra lényeges folyamatot feltérképezni, pl. marketing, értékesítés, számviteli folyamatok, stb augusztus 38 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

39 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Dokumentumok és feljegyzések kezelése Azonos követelmények, célszerű egyetlen eljárás alkalmazása. Fontos, hogy az eljárás érvényességi területe legyen kiterjesztve valamennyi rendszerre. A dokumentumok nyilvántartásánál minden érvényben lévő előírást számba kell venni, pl. ellenőrzési utasítás, veszélyes anyag kezelési szabályzat, egyéni védőeszközök juttatásának rendje, stb. Célszerű egységesen érvényesíteni a kiadás kontrollját és a változatkövetést. A feljegyzések nyilvántartásakor minden alkalmazott feljegyzés megőrzési idejét meg kell határozni, pl. kalibrálási jkv., SZ-jegy, orvosi alkalmassági vélemény augusztus 39 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

40 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Vezetőségi átvizsgálás Azonos követelmények, célszerű egyetlen eljárás alkalmazása. Fontos, hogy az eljárás érvényességi területe legyen kiterjesztve valamennyi rendszerre. A bemeneti információk meghatározásánál valamennyi rendszerre figyelemmel kell lenni. Praktikus egyetlen időpontban lebonyolítani a vezetőségi átvizsgálást, hiszen többségben vannak az átfedésben lévő bemeneti információk. Érdemes arra figyelni, hogy az átfedésben lévő bemeneti információknál valamennyi vonatkozásban legyen tartalom augusztus 40 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

41 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Képzés Azonos követelmények, célszerű egyetlen eljárás alkalmazása. Fontos, hogy az eljárás érvényességi területe legyen kiterjesztve valamennyi rendszerre. Egyetlen éves képzési tervben célszerű megjeleníteni a tervezett képzéseket (MIR, KIR, MEBIR, EIR, IBIR) a könnyű áttekinthetőség érdekében. Az új belépők képzési programjában valamennyi szempontrendszernek megfelelő oktatási tematikát célszerű használni. Rendszeres képzéseknél a KIR-t, EIR-t, MEBIR-t szinte mindig érdemes összevonni augusztus 41 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

42 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Beszerzés Különböző követelmények, de célszerű egy beszerzési eljárásban szabályozni a tevékenységet. A beszállítói és alvállalkozói listán fel kell tűntetni a KIR, MEBIR, EIR rendszerben érintett szállítókat. A KIR, MEBIR, EIR rendszerben érintett szállítókat és szolgáltatókat is értékelni kell. Alvállalkozói szerződésben KIR, EIR követelményeket kell meghatározni, ha a végzett munka jellege ezt szükségessé teszi, pl. hőkezelés, bérfestés augusztus 42 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

43 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Mérőeszközök kezelése Különböző követelmények, de célszerű egy mérőeszközök kezelési eljárásban szabályozni a tevékenységet. A mérőeszköz nyilvántartáson fel kell tűntetni a KIR, MEBIR, EIR rendszerben alkalmazott mérő-eszközöket, pl. alkoholszonda, doziméter, ph-mérő berendezések, mérlegek hulladékmérés esetén, villamos és gáz mérőórák, stb. A KIR, MEBIR, EIR rendszerben alkalmazott mérőeszközöket hitelesíteni / kalibrálni kell, ha joghatással járó mérést végzünk, pl. alkoholszonda - fegyelmi, mérleg - fémhulladék értékesítésnél, ha ez a számlázás alapja, villamos és gáz mérőórák augusztus 43 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

44 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Belső audit Azonos követelmények, célszerű egyetlen eljárás alkalmazása. Egyetlen éves audit tervben célszerű megjeleníteni a tervezett auditokat (MIR, KIR, MEBIR, EIR) a könnyű áttekinthetőség érdekében. Fontos, hogy a belső auditorok rendelkezzenek az adott szabvány szerinti auditori végzettséggel. Lehetőség van átfogó folyamat auditokra beleértve a MIR-t, KIR-t, MEBIR-t, EIR-t de ügyelni kell a teljesség igényére, és az auditor megfelelő végzettségére augusztus 44 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

45 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Helyesbítő és megelőző tevékenység Azonos követelmények, célszerű egyetlen eljárás alkalmazása. Fontos, hogy az eljárás érvényességi területe legyen kiterjesztve valamennyi rendszerre. Célszerű az intézkedéseket egyetlen adatbázisban összefogni (excel fájl, célszoftver) hogy valamennyi rendszer képviseltesse magát (MIR, KIR, MEBIR, EIR) mert előfordulhatnak átfedések az intézkedéseknél. Fontos, hogy valamennyi vonatkozásban (MIR, KIR, MEBIR, EIR) szülessenek intézkedések, mert egyik terület nem helyettesíti a másikat augusztus 45 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

46 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Nemmegfelelőségek Részben azonos követelmények, lehetséges egyetlen eljárás alkalmazása, a logika mindenhol hasonló. Fontos, hogy az eljárás érvényességi területe legyen kiterjesztve valamennyi rendszerre. Célszerű a nemmegfellőségeket egyetlen adatbázisban összefogni (excel fájl, célszoftver) hogy valamennyi rendszer képviseltesse magát (MIR, KIR, MEBIR, EIR) mert előfordulhatnak átfedések az intézkedéseknél augusztus 46 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

47 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Jogszabályi követelmények érvényesítése Részben azonos követelmények, lehetséges egyetlen eljárás alkalmazása, a logika mindenhol hasonló. MIR-ben: általános követelményként jelentkezik a jogszabályok betartása, de tételes nyilvántartás és jogszabályi megfelelőség kiértékelés nem követelmény. KIR-MEBIR-EIR: részletes követelményként jelentkezik a jogszabályok betartása, tételes nyilvántartás és jogszabályi megfelelőség kiértékelés alapkövetelmény, célszerű átfogó adatbázisban kezelni az átláthatóság érdekében. Érdemes a kulcsfontosságú jogszabályi követelményeket a MIRben is tételesen kiértékelni, pl. fogyasztóvédelmi törvény, termékfelelősség, adatvédelmi törvény, stb augusztus 47 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

48 Integrált irányítási rendszer dokumentációja Utasítások, vészhelyzeti tervek A vezérelv, hogy amennyiben lehetséges csak egyetlen dokumentum szabályozzon egy műveletet, és ebben célszerű meghatározni MIR, KIR, MEBIR, EIR követelményeket, pl. veszélyes anyag kezelési utasítás előírja a kiadható napi mennyiséget, a környezetszennyezés megakadályozását és az egészségkárosodás megakadályozását, illetve a lefejtéshez használt berendezés áramtalanítását. Az utasítások, vészhelyzeti tervek üzemi területen is elérhetőnek kell lenniük, fontos a gyors, egyszerű elérhetőség; rövid, tömör terjedelem; közérthető megfogalmazás augusztus 48 MIR-KIR-MEBIR-EIR integrálása

49 49

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Az energiairányítási rendszerek bevezetésének tapasztalatairól

Az energiairányítási rendszerek bevezetésének tapasztalatairól Az energiairányítási rendszerek bevezetésének tapasztalatairól Patonai Ágnes p2m Consulting Kft. 2013. október 29. 1 Process & Performance Management A szervezetek mit látnak az energiairányítási rendszerekben?

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét

XXI. Magyar Minőség Hét XXI. Magyar Minőség Hét MSZ EN ISO 50001 Energiairányítási Rendszer követelményei Dr. Hunyadi László hunyadi.laszlo@bringsol.com +36 30 402 56 03 12-11-12 XI. Magyar Minőség Hét 1 Van leghatékonyabb, vagy

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Energia menedzsment tanúsítói szemmel

Energia menedzsment tanúsítói szemmel Energia menedzsment tanúsítói szemmel Bárczi István Környezetvédelmi divízióvezető 2012. november 7. XXI. Magyar Minőség Hét Cégünkről Vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 140 országban, kb. 60.000 munkatárssal,

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. Előírások Ösztönző programok KKV-knak energetikai auditok végeztetésére.

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

MSZ EN ISO 50001:2012 Energiairányítási rendszer Sólyom Eszter DENKSTATT Hungary Környezettechnológiai és -management Tanácsadó Kft.

MSZ EN ISO 50001:2012 Energiairányítási rendszer Sólyom Eszter DENKSTATT Hungary Környezettechnológiai és -management Tanácsadó Kft. MSZ EN ISO 50001:2012 Energiairányítási rendszer Sólyom Eszter DENKSTATT Hungary Környezettechnológiai és -management Tanácsadó Kft. MSZ EN ISO 50001:2012 A tanúsítási rendszerek egyik új csoportját az

Részletesebben

ISO alkalmazásának tapasztalatai a MOL Nyrt. Kutatás-Termelés üzleténél

ISO alkalmazásának tapasztalatai a MOL Nyrt. Kutatás-Termelés üzleténél ISO 50001 alkalmazásának tapasztalatai a MOL Nyrt. Kutatás-Termelés üzleténél EU Energiahatékonysági irányelv EU Klíma- és Energiacsomag: 3 energiacél 2020-ig 20% üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenés

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL FONTOS ELŐÍRÁS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ 2012/27 EU DIREKTÍVÁBAN ÉS A 2015. ÉVI

Részletesebben

Az ÚJ ISO 14001:2015 Környezet központú irányítási rendszer és az ISO 50001 Energiairányítási rendszer szabvány kapcsolódási pontjai

Az ÚJ ISO 14001:2015 Környezet központú irányítási rendszer és az ISO 50001 Energiairányítási rendszer szabvány kapcsolódási pontjai Az ÚJ ISO 14001:2015 Környezet központú irányítási rendszer és az ISO 50001 Energiairányítási rendszer szabvány kapcsolódási pontjai Kéki Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes Magyar Szabványügyi Testület

Részletesebben

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. 2014. November 4. Monostoriné Ország Mária A Dunastyr az ENI csoportban Az olasz Eni az egyik legnagyobb energiával

Részletesebben

AZ ISO ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) Május 14.

AZ ISO ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) Május 14. AZ ISO 50001 ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) 2013. Május 14. MI IS AZ ENERGIA? Energia: Villamos energia, gáz, üzemanyag, gőz, hő, sűrített levegő vagy más hasonló energiahordozó. MEGJEGYZÉS

Részletesebben

A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 1836/1993/EK RENDELETE (EMAS 1) Európai Közösség Tanácsa

A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 1836/1993/EK RENDELETE (EMAS 1) Európai Közösség Tanácsa A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER a vállalat általános menedzsment rendszerének az az alrendszere, amely tartalmazza azokat a tervezési és ellenőrzési tevékenységeket, hatás- és felelősségi köröket, gyakorlati

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 13485 szabvány

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

Vasúti Erősáramú konferencia Siófok Horváth László

Vasúti Erősáramú konferencia Siófok Horváth László Vasúti Erősáramú konferencia Siófok 2015.11.18. Horváth László Az EIR célja, hogy segítse a szervezeteket azoknak a rendszereknek és folyamatoknak a kialakításában, amelyek az energiahatékonyság növeléséhez

Részletesebben

1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK

1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK 1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK Minőségirányítási referens: A képzés ajánlott mindazon hallgatóknak, akik szeretnének megismerkedni a minőségirányítási ek kiépítésének alapjaival, i ismereteket

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont)

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18. A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18.1 A folyamatok tervezése (ISO 9001 és 9004 7.1. pont) A szabványok 7. pontjainak szerkezete azonos. A 9001 szabvány 7.1. pontja a folyamattervezéssel

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képzettséget szerez az MSZ ISO/TS 16949 szabvány belső,

Részletesebben

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015.

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015. Az új szabványra történő áttérés feladatai Bujtás Gyula tanúsítói oldalról Budaörs, 2015. BEMUTATKOZÁS EMT Zrt./ NQA Hungary Alapítva: 2002 november 28. 2008.09.19.-től - Zrt. Cím: 2040 Budaörs, Muskátli

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai

Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai XXII. Magyar Minőség Hét Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai Budapest, 2013. november 5. Kéki Zsuzsanna Az MSZT tanúsítási szolgáltatásai Minőségirányítási rendszerek tanúsítása MSZ

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

A folyamatszemlélet és PDCA elvek érvényesülése az új ISO 9001:2015 rendszerben. Bujtás Gyula. Elvárások és javaslatok a külső tanúsító szemszögéből

A folyamatszemlélet és PDCA elvek érvényesülése az új ISO 9001:2015 rendszerben. Bujtás Gyula. Elvárások és javaslatok a külső tanúsító szemszögéből A folyamatszemlélet és PDCA elvek érvényesülése az új ISO 9001:2015 rendszerben Elvárások és javaslatok a külső tanúsító szemszögéből Bujtás Gyula Budaörs, BEMUTATKOZÁS EMT Zrt./ NQA Hungary Alapítva:

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT REFERENSI KÉPZÉS

ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT REFERENSI KÉPZÉS 1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT REFERENSI KÉPZÉS Minőségirányítási referens: A képzés ajánlott mindazon hallgatknak, akik szeretnének megismerkedni a minőségirányítási ek kiépítésének val,

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Menedzsment rendszerek. Az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány felépítése és követelményei

Menedzsment rendszerek. Az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány felépítése és követelményei Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológiai Tanszék Minőségirányítás alapjai Menedzsment rendszerek Az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány felépítése és követelményei előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai

Részletesebben

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat Bevezetés Ezt a dokumentumot azért állítottuk össze, hogy segítsen megismerni az Ön szervezetének szerepét és felelősségét a regisztrációs/tanúsító folyamatban és vázolja az EMT/NQA általános elvárásait,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai

Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai Bartek Lehel Zalaszám Informatika Kft. 2012. május 11. Az ISO 27000-es szabványsorozat az adatbiztonság a védelmi rendszer olyan, a védekező számára kielégítő

Részletesebben

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Vonatkozó szabályozások Jogszabályok Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. Törvény 121. 327 Minden egészségügyi

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9. A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9.1 Az ISO 9001 szabvány előírásainak csoportosítása A szabvány 0., 1., 2., és 3. pontja bevezetésként szolgál és megadja a legfontosabb

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

Az ESTA szabvány és a változások.

Az ESTA szabvány és a változások. Az ESTA szabvány és a változások. Erdélyi Zsolt SSC üzletág / Vezető auditor 2014.05.22. SGS Hungária Kft. - Budapest A szabvány célja Ipari szabvány Minőségbiztosítási rendszer központúság Lánc szemlélet

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER ISO 9000 FÓRUM A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER A DOKUMENTÁLT INFORMÁCIÓK KIALAKÍTÁSÁNAK BUKTATÓI, FORTÉLYAI AZ AUDITOR SZEMÉVEL. AVAGY MIT KERES AZ AUDITOR AZ ÚJ TANÚSÍTÁS SORÁN? DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER LOGIKUS

Részletesebben

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai Papp Zsolt Csaba ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 4 May 2012 vállalti zöldek avagy vállalati zöldségek ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2 4 May 2012 egyedi vagy

Részletesebben

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Biró Virág mérnökiroda vezető Szöveg Építési beruházások komplex mérnöki támogatása minőségbiztosítás környezetvédelem

Részletesebben

NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA

NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA Tanúsítás, hitelesítés és audit Bárczi István, SGS Hungária Kft. MIRŐL LESZ SZÓ? SGS-ről (nem sok) Fogalmakról Tanúsítható nyomon követési rendszerről Új lehetőség

Részletesebben

Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán

Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán Előadó: Turi Tibor, vezetési tanácsadó 1 Az előadás témái Új irányítási rendszerszabványok A legfontosabb változások áttekintése Teendők 2 Új irányítási

Részletesebben

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés Katonai Zsolt A szabvány alapú MIR logikája mérhető célok meghatározása folyamatok azonosítása kölcsönhatások elemzése a kívánt eredmény elérése és kockázatok

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A képzés célja az IRIS szabvány vasúti járműipari kiegészítő követelményeinek megismertetése a résztvevőkkel.

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

ISO Az ISO Energetikai Szabvány bemutatása. Tanulmány. Összefoglalás ÉMI - TÜV SÜD

ISO Az ISO Energetikai Szabvány bemutatása. Tanulmány. Összefoglalás ÉMI - TÜV SÜD ISO 50001 Az ISO 50001 Energetikai Szabvány bemutatása Tanulmány Összefoglalás Ez a tanulmány áttekintést nyújt az ISO 50001 energetikai szabványról és tartalmazza azokat a szükséges lépéseket, amelyekkel

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

Az EMAS rendszer bevezetése a Kaposvári Vízművek Kft szennyvízkezelési főmérnökségén.

Az EMAS rendszer bevezetése a Kaposvári Vízművek Kft szennyvízkezelési főmérnökségén. Az EMAS rendszer bevezetése a Kaposvári Vízművek Kft szennyvízkezelési főmérnökségén. Kurucz Gyöngyi Minőség- és környezetirányítási vezető Kaposvári Vízművek Kft Kaposvár Kossuth l.u.1-9 www.kaposviz.hu

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003 június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

CORROCONT Kft. 1. Kiadás KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYVE. CORROCONT Kft Budapest ügyvezető igazgató Szendi u. 1.

CORROCONT Kft. 1. Kiadás KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYVE. CORROCONT Kft Budapest ügyvezető igazgató Szendi u. 1. 1. Kiadás KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI Jóváhagyta: KIADVÁNY BIRTOKOSA: CORROCONT Kft. 1124 Budapest ügyvezető igazgató Szendi u. 1. A kézikönyv másolása, átadása a ügyvezető igazgató hozzájárulása nélkül

Részletesebben

Klinikai audit- minőségügyi rendszerek. Katonai Zsolt. (Debreceni Egyetem külsős szakértője)

Klinikai audit- minőségügyi rendszerek. Katonai Zsolt. (Debreceni Egyetem külsős szakértője) Klinikai audit- minőségügyi rendszerek. Katonai Zsolt Q-MASTER TRUST Tanácsadó Kft. (Debreceni Egyetem külsős szakértője) 1. Tanúsítható MIR modellek Az egészségügyi intézményekre vonatkozó nemzetközi

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

AJÁNLÁS az ISO 9001:2000 alkalmazásához egészségügyi szolgáltató szervezetekben

AJÁNLÁS az ISO 9001:2000 alkalmazásához egészségügyi szolgáltató szervezetekben AJÁNLÁS az ISO 9001:2000 alkalmazásához egészségügyi szolgáltató szervezetekben BEVEZETÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZER AZ EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Auditálás alatti szervezet: Cím: Audit azonosítója: Dátum: Auditkritériumok, scope: Auditprogramot irányító személy: Auditor: Megfigyelő: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások Korszerű Elektronikus Minőségirányítás A minőségirányítás alapelvei Ahhoz, hogy egy szervezetet sikeresen vezessenek és működtessenek, szükséges, hogy a vezetés és a szabályozás

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

ISOFÓRUM XXII. NMK Az energiairányítási rendszerek integrálásának tapasztalatai

ISOFÓRUM XXII. NMK Az energiairányítási rendszerek integrálásának tapasztalatai Az energiairányítási rendszerek integrálásának tapasztalatai Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. 2015. szeptember 17. Monostoriné Ország Mária A Dunastyr az ENI csoportban Eni Versalis DUNASTYR 1988-ban alapították,

Részletesebben

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Pergéné Kiss Éva Hetényi Géza Kórház- RI, Szolnok Központi műtő/ fül-orr-gége és szájseb. műtő BSc ápoló, műtős szakasszisztens Balatonfüred,

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Tartalom és mutatók 1/1

Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom és mutatók 1/1 1/1 Tartalom 1 Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom 1/2 Szerzôk 1/3 Ellenôrzô lap 2013. február 2 A vállalati stratégia, rendszer és folyamat minôségtudatos fejlesztése 2/1 Tartalom

Részletesebben

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Dr. Horváth Zsolt 2014 A kockázat az új ISO 9001-ben MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 (ISO/DIS 9001:2014): Bevezetés 05. Kockázatalapú gondolkodás

Részletesebben