Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E (eft)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E (eft)"

Átírás

1 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat B C D E F G H K I A D ÁS O K Megnevezés tény várható terv Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat tény várható terv 1 Működési bevételek Működési kiadások 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk K5 Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 9 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési bevétek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet Működési hiány: Működési többlet: Felhalmozási hiány: Felhalmozási többlet: 17 B8 Finanszírozási bevételek K9 Finanszírozási kiadások 18 Felhalmozási célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek felvétele Működési célú hitelek törlesztése Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési Forgatási célú értékpapírok kiadásai 21 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm Befektetési célú értékpapírok kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

2 Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai 2. melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Megnevezés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen Gyűjtemény eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként BEVÉTELEK előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat 1 1. Működési bevételek 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - költségvetési támogatás Kvtv mell működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3. mell OEP támogatás B3 Közhatalmi bevételek ebből: - építményadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó helyi iparűzési adó talajterhelési díj késedelmi pótlék bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel települési adó gépjárműadó B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 20 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírozási bevételek 26 ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele KEOP-5.5.0/A/ Iskola u épületenerg. fel. önerőhöz KEOP /A/ Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerőhöz KEOP /A/ Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerőhöz KEOP /A/ Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz KEOP-5.5.0/B/ Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenerg. felúj Városi Sporttelep tribün felújításához Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célra: 35 - TÁMOP Öveges program maradványa TÁMOP Családsegítő program maradványa Intézményi pénzmaradvány 38 Felhalmozási célra: 39 - Elkülönített lakásalap maradványa Dolgozói lakásalap maradványa Központi, irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai 3. melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z AA AB Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Megnevezés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen Gyűjtemény - ebből - ebből eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként KIADÁSOK államigazgatási államigazgatási előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat feladat feladat 1 1. Működési kiadások 2 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. ) Köztemetés (Szt. 48. ) Krízissegély Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás Rendszeres szociális segély (Szt. 37. (1)) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. (1)) Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1)) Közgyógyellátás (Szt. 50. (3)) K5 Egyéb működési célú kiadások ebből: Tartalékok 16 - általános tartalék közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra) közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önerejére) céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására dolgozói lakásalap céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő) Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 25 K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások 31 ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 4. melléklet évi központi költségvetési támogatás Menny. egység Mutató Normatíva (Ft/M.e.) évi támogatás (Ft) 1 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 2. melléklet I. 1. a) Önkormányzatok működési támogatása fő 45, beszámítás után melléklet I. 1. ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ha 1 059, beszámítás után melléklet I. 1. bb) Közvilágítás fenntartása km 125, beszámítás után melléklet I. 1. bc) Köztemető fenntartása beszámítás után melléklet I. 1. bd) Közutak fenntartása km 90, beszámítás után melléklet I. 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok fő beszámítás után melléklet I. 1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása fő beszámítás után melléklet I. 1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 1, beszámítás után 0 18 Beszámítás összesen melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása: melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra fő 39, melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra fő 29, melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra fő 40, melléklet II. 1. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónapra fő 40, melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra fő 29, melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra fő melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra fő melléklet II. 4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám melléklet II. 5. (1) Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. fő melléklet II. 5. (2) Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. mester fő melléklet II. 5. (3) Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. fő melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: melléklet III. 2. Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám melléklet III. 3. aa) Családsegítés 3, melléklet III. 3. ad) Családsegítés - társulási kiegészítés melléklet III. 3. aa) Gyermekjóléti szolgálat 3, melléklet III. 3. ad) Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés melléklet III. 3. e) Tanyagondnoki szolgáltatás melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyz. fő melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek fő melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - halmozottan hátrányos helyzetű gy. fő melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása fő 32, melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása: melléklet IV. 1. d) Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok fő melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen: Költségvetési támogatás összesen:

5 5. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként A B C D E F G H Beruházás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet 1 Képviselők és bizottsági tagok részére technikai eszközök beszerzése KEOP /A/ Vár. Rendelő. napelemes rendsz KEOP /A/ Gyermekétk. Kft. napel. rendsz KEOP /A/ Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz KEOP-5.5.0/B/ Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenergetikai fel LEADER kerítés, karám, járda, parkoló, térburkolat építés a Kendereskertben Helytörténeti Gyűjtemény évről áthúzódó fejlesztése Balázstelki iskola megvásárlása Ingatlanvásárlás Terepjáró gépjármű vásárlása Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (28/2014. /IV. 1./ BM rendelet) Ökológiai mintagazdaság beruházási kiadásai Útalapok lezárása Útalapépítés Járdaépítés, felújítás (anyagköltség) Parkolóépítés Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - járdaépítés Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - parkolóépítés Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - egyéb kiadások évi karácsonyi díszkivilágítás Közvilágítás fejlesztés Rendezési terv módosítása ÉAOP-5.1.1/D V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése Gépjárművásárlás db defibrillátor beszerzése Informatikai beszerzések Egyéb gépek, berendezések beszerzése Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése Személygépjármű vásárlása Összesen

6 6. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként A B C D E F G H Felújítás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet 1 Dorogi u. 24. Óvoda vizesblokk felújítása Iskola u öltöző, vizesblokk, konyha felújítás Soós ház felújítására Volt kollégium konyha felújítására Külterületi infrastruktúra fejlesztésére Vízrendezési felhalmozási kiadások Magyaru kistornaterem felújítása Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.) Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújításának előkész Városi Sporttelep lelátó felújítás Hivatal elektromos rendszerének felújítása Összesen

7 7. melléklet A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap évi felhasználásáról A B C D Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése összege kiemelt előir Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (Bocskai Lakásszövetkezet) K8 Egyéb felh. c. kiad. 2 Összesen: 1 229

8 8. melléklet Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve A B C D E F Év Támogatás BM önerőalap tám. NFM önerőalap tám. Saját erő Összes kiadás Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-5.5.0/B/ ) * Összesen 0 7 Hajdúnánás, Iskola u szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/ ) Összesen 0 13 Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Összesen 0 18 Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Összesen 0 23 Hajdúnánás, Bocskai István Ált. Isk., AMI és EPSz energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Összesen 0 28 Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D ) Összesen Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A ) Összesen 0 40 Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP / ) Összesen Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP / ) Összesen Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP / ) Összesen Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A ) Összesen Rendezvénysátor beszerzése Hajdúnánás turisztikai szolgáltatásianak bővítése céljából (LEADER) Összesen Kerítés, karám építése, járda, parkoló és térburkolat kialakítása, zöldterület rendezése a Kendereskertben (LEADER) Összesen Szociális földprogram megvalósítása Hajdúnánáson (SZOC-FP-14-C-0060) Összesen Integrációs pedagógiai rendszer (IPR-14-A-0173) Összesen Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (28/2014. IV. 1. BM rendelet) Összesen Rugalmas munkahely kialakítása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban (TÁMOP / ) Összesen Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény múzeális intézmény infrastrukturális fejlesztése (9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet) Összesen Balázstelki iskola megvásárlása (173/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat) Összesen * 883 eft személyi és járulék kiadás

9 9. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok 1 A B C D E F Év Támogatás BM önerőalap tám. NFM önerőalap tám. Saját erő Összes kiadás * Összesen Összesen Összesen Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-5.5.0/B/ ) Hajdúnánás, Iskola u szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/ ) Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Hajdúnánás, Bocskai István Ált. Isk., AMI és EPSz energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP /A/ ) Összesen * 883 eft személyi és járulék kiadás Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D ) Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A ) Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorog, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán (ÉAOP-3.1.4/A ) Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP / ) Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP / ) Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP / ) Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A ) Rendezvénysátor beszerzése Hajdúnánás turisztikai szolgáltatásianak bővítése céljából (LEADER) Kerítés, karám építése, járda, parkoló és térburkolat kialakítása, zöldterület rendezése a Kendereskertben (LEADER) Rugalmas munkahely kialakítása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban (TÁMOP / )

10 10. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE 1 BEVÉTELI FORRÁS A B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 2 Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 10 Felhalmozási célú hitelek felvétele Likvid hitelek igénybev. (folyószámla, munkabérhitel) Előző év költségvetési maradványának igénybev BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSI JOGCÍMEK 15 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyenleg az időszak végén Likvid hitel állomány az időszak végén

11 11. melléklet Közvetett támogatások 2015 * (kedvezmények, mentességek) A B C Megnevezés Összeg 1 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 3 Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként 4 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Építményadó Gépjárműadó Helyi adókból, gépjárműadóból összesen: Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 0 12 Közvetett támogatás összesen: * Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés c) pontja alapján.

12 12. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya A B C E F G H I J Kedvezményezett Szerződés szerinti Jelenlegi Éves kötelezettség (tőke + kamat) összeg állomány UniCredit Bank Hungary Zrt OTP Bank Nyrt. * OTP Bank Nyrt. * Összesen: A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógy turisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre Ft keretösszegű hitel és járulékainak visszafizetésére. 2. A /2014. (VI. 26.) és az azt módosító 34/2015. (II. 04.) számú Képviselő-testületi határozatokkal készfizető kezességet vállalt a képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. Turisztikai attrakció fejlesztési és funkcióbővítő pályázata önerejének finanszírozására felveendő Ft összegű hitel és járulékai visszafizetésére. 3. A 33/2015. (II. 04.) számú Képviselő-testületi határozatokkal kezességet vállalt a képviselő-testület a Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás éven belüli Ft összegű támogatás ás áfa visszatérülés megelőlegező hitelének és annak járulékainak visszafizetésére. * A hitel és a kezességvállalási szerződések még nem kerületek megkötésre, hitel még nem került lehívásra.

13 13. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat hitelállománya (Ft) A B C D E F G Hitelintézet Szerződés száma Kölcsön célja Összeg Törlesztés kezdete Törlesztés Kölcsön végső lejárata 1 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Iskola u épületenergetikai fejlesztés negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 2 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 3 OTP Bank Nyrt Városi Rendelő napelemes rendszer kiép negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 4 OTP Bank Nyrt Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 5 OTP Bank Nyrt Magyar u általános iskola felújítása negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 6 OTP Bank Nyrt Magyar u Óvoda kapacitás fejlesztése negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 7 OTP Bank Nyrt Ingatlan vásárlás negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 8 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7) negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 9 OTP Bank Nyrt Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.) negyedévente 72 alkalommal Ft ( Ft) 10 Összesen: Hitelintézet Szerződés száma Kölcsön célja ig igénybe vett hitel Kamat mérték 11 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Iskola u épületenergetikai fejlesztés havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 12 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép. 0 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 13 OTP Bank Nyrt Városi Rendelő napelemes rendszer kiép havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 14 OTP Bank Nyrt Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz. 0 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 15 OTP Bank Nyrt Magyar u általános iskola felújítása havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 16 OTP Bank Nyrt Magyar u Óvoda kapacitás fejlesztése havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 17 OTP Bank Nyrt Ingatlan vásárlás havi BUBOR + 1,89% 18 OTP Bank Nyrt Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7) 0 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 19 OTP Bank Nyrt Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.) 0 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 20 Összesen:

14 14. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított támogatások előirányzata A B C Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése összege Városi rendezvények kiadványok támogatása MOISB keret Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása MOISB keret MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Polgármesteri keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek Balneoterápiás kezelések támogatása a HÉPSZOLG Kft. számára Polgárőr Egyesület támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére "Minden gyerek reggelizzen!" átadás a Gyermek- és Közétk. N. Kft-nek Naptári év első szülöttjének juttatása Falvak Városok Szövetsége tagdíj Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Műv. Központ üzemeltetésére MOISB keret városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek támogatására Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Református Egyháznak a Szociális Gondozási Központ KEOP felújítására Alapfokú művészetoktatás támogatása Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Szakképzésben tanulók támogatása Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központ üzemeltetéséhez Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám Összesen:

15 Önként vállalt feladatok 15. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat által ellátott önként vállalt és államigazgatási feladatok A B C D Kormányzati funkciókód Intézmény / feladat Bevétel Kiadás 1 Önkormányzat Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére Naptári év első szülöttjének juttatása Falvak Városok Szövetsége tagdíj Védőoltás biztosítása Bocskai I. Ált. Iskolával együttműködési program Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása Öveges program működéséhez hozzájárulás Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Szakképzésben tanulók támogatása Városi Rendelőintézet Szakrendelések ellátása Összesen: Államigazgatási feladatok A B C D Kormányzati funkciókód Intézmény / feladat Bevétel Kiadás 18 Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági feladatok ellátása Anyakönyvvezetői feladatok ellátása Összesen:

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete 3.1. melléklet Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás B3 Közhatalmi ek: Helyi adó ek: - Építményadó 60 000 - Magánszemélyek

Részletesebben

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft)

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft) 2. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám.

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete 3/A. melléklet Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása B4 Működési ek Lakosságnak továbbszámlázandó

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete I. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete I.1. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása - 1 - Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Működési Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 2012. évi (50 396 eft) x 1,19 59 971 A fentiek ÁFA-ja 16 192 Hátralék behajtás

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

/2015. (..) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eft)

/2015. (..) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eft) /2015. (..) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK KIADÁSOK 2 Megnevezés Megnevezés

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. -a. Hatályos:

Módosította a 19/2014.(XI.28.) Önk. rendelet 1. -a. Hatályos: ! " # $ # % & ' ( ' ) * + (, ( (, -. / * 0 1 + 2 * / 3. + 4 5 ' ) 6 7 8 9 : 0, ( ; < ), 0 ) = (, ), ' > '? 4 ' / * / 0 5.? @, ( 4 : A + 2 * / 3. + 4 5 ' ) ' : / B ( 0 5 B ( B C D E E F 7 9 : G H I I I

Részletesebben

1 Működési költségvetési bevételek 69 735 59 920 57 388 76 780. 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 35 841 21 872 31 549 34 218

1 Működési költségvetési bevételek 69 735 59 920 57 388 76 780. 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 35 841 21 872 31 549 34 218 Cím Alcím 1. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2012. évi eredeti Előir. csop. előir. tény várható

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ Költségvetési bevételek 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti 1. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

1. számú melléklet. K1. Személyi juttatások 46 465 79 617 79 617 0

1. számú melléklet. K1. Személyi juttatások 46 465 79 617 79 617 0 1. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Működési és felhalmozási NETTÓSÍTOTT bevételeinek és kiadásainak a 1.számú melléklet KIADÁSOK 215.évi eredeti 215.évi Kötelező ból Önként

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti 1. melléklet Bak Község Önkormányzata 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként,, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok:

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban

2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban Lébény Város Önkormányzat 1. számú melléklet 2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi eredeti 2013.évi módosított 2013. évi teljesítés 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 205276

Részletesebben

teljesítés eft-ban. teljesítés %-ban

teljesítés eft-ban. teljesítés %-ban Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Község Önkormányzat az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításásáról szóló 8/2016.

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés %

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés % 1./48.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Összesen Kötelező feladat Önként vállalt

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 216.2.25. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím 215. évi Eredeti Ei. 215. évi Módosított Ei. I.1.a Önkormányzati

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben