FLAG teszt Önismereti kérdőív értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FLAG teszt Önismereti kérdőív értékelése"

Átírás

1 FLAG teszt Önismereti kérdőív értékelése Hogyan befolyásolja az ember pályafutását, ha kevésbé tárgyszerű és érzékeny? Az F jellemzői Az F skála arról ad képet, hogy mennyi figyelmet szentel ön az érzéseknek, és számításba veszi- e azokat a munkahelyén. Minél több pontot ért el az F skálán, annál valószínűbb, hogy ön realista két lábbal a földön álló, gyakorlatias ember. Ragaszkodik a tényszerű megoldásokhoz, ahol fontos szerepe van a logikus megközelítésnek. Szereti tisztán látni a problémákat. Nem kedveli a hóbortokat és az elvarratlan szálakat. A rend és a rendszeresség híve. A tárgyszerű személyiség előnyei, hogy képes bármilyen problémából kiszűrni a lényeget. Távolságtartása megengedi, hogy elemezze, és jól átlássa a dolgokat, helyzeteket. Tárgyszerűség negatív oldalai közé tartozik, hogy nehezebben birkózik meg olyan érzelmi problémákkal, amiket nehéz világos kategóriákba sorolni. Figyelmét teljes mértékben az intellektuális problémák kötik le. Meglátja, ami a szeme előtt történik, és értelmével fel is fogja, de nem tud ráérezni a dolgok helyes vagy helytelen állására, ha azok nem mérhetőek objektív mércével. Ha magas pontszámot ért el az F skálán, valószínűleg olyan pálya vonzáskörébe kerül, ahol tényekkel, tényleges információkkal, tárgyakkal dolgozni. A munka eredménye érdekli, nem pedig a folyamat, vagy maga a munka. Az S jellemzői Ha alacsony pontszámot ért el az F skálán, akkor minden bizonnyal az érzékenyebb emberek közé tartozik. Nagyon odafigyel arra, amit önnek vagy önről mondanak és megragadja az a mód is, ahogy mondják. Sokkal jobban foglalkoztatják az emberek, mint az elvont dolgok. Meghallgatja egy vita minden résztvevőjének álláspontját. Kevésbé vonzódik a logikus rendhez, mint a kifejezésmódhoz. Egy döntés meghozatalánál többre tartja az érzelmi, mint a tárgyi vagy a törvényességi szempontokat. Az érzékenység egyik hátránya, hogy időnként, ha igazságérzete csorbát szenved, túl hevesen reagál. Érzékenysége révén jobban megérti más emberek problémáit. Néha túlságosan magára veszi a dolgokat.

2 Nyugodt vagy élénk ember Ön? Az L jellemzői Az eleven karakterű ember gyorsan reagál az emberekre és a helyzetekre. Ha ön ilyen típus, akkor bizonyára jobban szereti, ha lendületesen mennek a dolgok. Szereti a változatosságot. Spontán cselekszik, és ötletszerű döntéseket hoz. Az élénkségnek sok előnye van. Először is kellemes lehet a társaságában lenni, mert szórakoztató. Szinte pezseg a túláradó érzésektől. Minden bizonnyal olyan munkakörben fogja magát jól érezni, ahol minden forrongásban van, és gyorsan történnek a dolgok. Az eleven karakter hátránya, hogy nem mindig sikerül befejeznie, amit elkezdett. Érdeklődése gyakran felületes. Nem túl jó szervező, sokszor elkésik mindenhonnan. A C jellemzői Nyugodt ember, következetes és megbízható. Mindig kivárja, amíg a dolgok elrendeződnek, nem avatkozik be túl korán. A nyugodt természet előnye, hogy biztos kikötőként menedéket nyújt azoknak, akik túl hamar pánikba esnek. Határozott és megfontolt, ezért az emberek csodálják. A nyugodtság negatívuma, hogy néha egyhangúsággal párosul. Néha egy kicsit túlzottan is kiszámítható a személyisége. Rámenősnek kell-e ahhoz lenni, hogy valaki érvényesüljön a pályán? Az A jellemzői Aki magas pontszámot ért el az A skálán az agresszív, rámenős természettel van megáldva. Agresszivitása a mások feletti uralkodást is magában hordozza. Alapjában véve törtető, megszerzi, amit akar. Időnként türelmetlen. Nagy az önbizalma, minden akadályt leküzd. Szereti megszervezni mások dolgát, szereti a látványos változásokat. Negatívum a természetében, hogy gyakran átgázol az embereken, nem törődik azok érzéseivel. Olyan pályák vonzzák, ahol a hatalomnak és a befolyásnak szerepe van. A P jellemzői Bizonyára jól megszervezi munkáját, figyelmet szentel az apró részleteknek. Megvan önben a sztoikus bölcsek nyugalma, akkor is nyugodt amikor mások már panaszkodnak és lázadoznak. Legjobban a kulisszák mögött szeret működni. Mindent elkövet, hogy mások kedvében járjon, és a többi ember is szívesen dolgozik önnel, mert becsülik szorgalmát és megbízhatóságát. A túlzott passzivitás hátránya, hogy nehezebben fogalmazza meg az igényeit, amelyeket másokkal szemben támaszt. Kerüli a jeleneteket. Könnyen zavarba hozható, ezért tanácsos, ha nincs a figyelem középpontjában. Az önbizalma elég gyenge lábakon áll.

3 Dolgozzak egyedül? A G jellemzői Ha ön magas pontszámot ért el a G skálán akkor biztosan olyan ember, aki szeret másokkal együtt tartani, és szívesen tartozik valahová. Valószínűleg kiszolgáltatottnak érzi magát, ha egyedül van. Szívesen fordul máshoz tanácsért, segítségért. Szeret csapatba verődni, lojális ahhoz a társasághoz, ahová tartozik. Bizonyára nagyon jól beilleszkedi bármilyen közösségbe. Az emberek iránti érdeklődése összekovácsolhat egy jó kis csapatot. Jellemző tulajdonságai a csoportlojalitás és a megbízhatóság. Bizonyára jól megállja a helyét azokon a pályákon, ahol fontos a többi emberrel tartott kapcsolat, mivel könnyen és gyorsan megteremti azt. Ha nagyon magas ez a pontszám, akkor személyisége nem önálló, gyakran alárendeli a saját igényeit a csapat kívánságainak. Az embereket kívánja szolgálni, nem értéket akar teremteni. Az I jellemzői Független gondolkodó, általában egyedül dönt. Meg van arról győződve, hogy amikor egy cél elérésre kerül a sor, akkor a saját erejéből többet fog teljesíteni. Nem túlzottan kedveli a társas helyzeteket. Számos lehetőség nyitva áll ön előtt. Önálló. Az ön számára a legfontosabb dolog, hogy ne függjön másoktól, egyedül dönthesse el mit tesz. Néha önfejű, nem hallgat másokra. Nem szeret csapatban dolgozni.

4 Politikus FLAG Jellemzői: gyakorlatias, eleven, rámenős, csoportorientált Tevékeny, minden bizonnyal sokféle dolgot csinál egyszerre. Gyorsan tud egyik témáról a másikra átváltani, érdeklődését rugalmasan képes átváltani. Gyorsan válaszol, csupa energia. Mindig eléri, amit akar, nem hagyja magát lerázni. Az emberek önre, mint vezetőre tekintenek, mivel vannak ötletei, van önbizalma, gyakorlati érzéke és tud bánni az emberekkel. Lehet, hogy a kormányzati apparátusban vagy az üzleti életben fogja megtalálni a helyét, ha van érzéke a szervezetek és csoportok irányításához. Foglalkozások: reklámmenedzser, vállalatvezető - ügyvezető igazgató, politikus vagy politikai kampányszervező, PR igazgató, vezető tisztségviselő, sportszakosztály vezetője. Vállalkozó FLAI Jellemzői: gyakorlatias, eleven, rámenős, független Elszánt ha valamit el akar érni, akár mások rovására is. Céltudatos és célratörő ember. Lelkes, erőteljes egyéniség. Észreveszi a lehetőségeket, képes alkalmazkodni a feltételekhez, amelyek révén a lehető legjobban élhet az adott lehetőségekkel. A saját maga által választott úton halad töretlenül. Az önéhez hasonló vállalkozó szellem és önállóság gyakori tulajdonság az üzleti életben. Mindig kész kezdeményezni, független gondolkodásmód jellemző önre. Mindig megteszi, amit gondol, elvárja, hogy mások is kövessék. Elvárja, hogy eredményeiért a megfelelő elismerést kapja. Számos pálya nyitva áll ön előtt. Foglalkozások: külkereskedő, menedzser, kereskedő, befektetési tanácsadó, könyvkiadó, egyéni vállalkozó, ingatlanhasznosító Kisegítő/asszisztens FLPG Jellemzői: gyakorlatias, eleven, passzív, csoportorientált Két lábbal álla földön, kiegyensúlyozott, megbízható, stabil ember. Konformista és alkalmazkodó típus. Tapintatos és megértő. Elismert és népszerű ember. Higgadt tud maradni, amikor mindenki más elveszti a fejét. Szereti a kihívásokat, és az életet. Azok a tulajdonságok, amikkel Ön rendelkezik, rendkívül keresettek. Így nem valószínű, hogy munka nélkül marad. Foglalkozások: légiutas-kísérő, fogorvosi asszisztens, házi gyermekgondozó, játékvezetőpartjelző, titkár, menedzser-asszisztens Menedzser FCAG Jellemzői: gyakorlatias, nyugodt, rámenős, csoportorientált Érdeklik a többiek, és jó érzékkel tudja megállapítani, mitől ingerültek. Különösen olyan feladatot tud jól ellátni, ahol szervezeti keretek között kell több ember élére állnia, és a siker is attól függ, hogyan tudja összehangolni egy csoport tevékenységét. Fő célkitűzése, hogy emberekkel és emberek által érjen el sikereket. Összeszedett és nehéz kihozni a sodrából. Szívesen tervez előre. Gyakran kerül vezető szerepbe, mert a többiek megbíznak önben. Gyakran válik a tevékenységek és események motorjává. Foglalkozások: bankigazgató, fegyveres erők tisztje, szállodaigazgató, adóügyi szakember, bármely terület igazgatója egy vállalatnál, kiskereskedelmi vezető.

5 Szervező SLAG Jellemzői: érzékeny, eleven, rámenős, csoportorientált Figyel az emberekre, tele van új ötletekkel. Gyorsan meglátja az igazságtalanságot. Könnyen kibújik a felelősség alól. Minden vágya, hogy jót cselekedjen, javítson a dolgokon, jobb világot teremtsen. Időnként törtető és érzelmileg túlságosan belehergeli magát egy ügybe. Olyan pályát keressen magának, ahol az embereknek segítségre van szüksége, vagy valakire aki mutatja az utat. Rövid ideig tartó, de intenzív munkakapcsolatra készüljön fel. Foglalkozások: civil szervezetek vezetői, újságíró, előadó, PR-menedzser, tanár, szakszervezeti vezető Ügynök FLPI Jellemzői: gyakorlatias, eleven, passzív, független A maga módján és a maga tempójában dolgozik. Alkalmas a másokkal való együttműködésre is. Nem engedi, hogy a körülmények eluralkodjanak a személyén. Kapcsolataiban kölcsönös megbecsülés érvényesül. Feltehetőleg van főnöke, de ellenőrzés nélkül dolgozhat. Nem szeret kockáztatni, képességeire és tapasztalatira támaszkodik. Nem vágyik vezető szerepre. Képezhető és átnevelhető. Foglalkozások: könyvelő, tolmács, természetgyógyász, sebész, útellenőr, technikus Közszolgálatot végző FCPG Jellemzői: gyakorlatias, nyugodt, passzív, csoportorientált Szeret mások társaságában lenni, de nem igényli a vezető szerepet. Szeretne beilleszkedni, ez többnyire sikerül. A stabilitás és biztonságérzet, amit személye képvisel a világ felé, a legtöbb ember szemében jó baráttá, bizalmas segítővé teszi. Józan és ésszerű. Az állandó változás nem az ön világa. Jól összetartja az embereket. Jól közreműködik a csoportmunkában. Foglalkozások: fegyveres erők tagja, tűzoltó, őr, mentős, pénztáros, rendőrtiszt, börtönőr, ápolónő, önkormányzati-minisztériumi, közhivatali tisztviselő Tanár SCAG Jellemzői: érzékeny, nyugodt, rámenős, csoportorientált Érzékenyen reagál mások viselkedésének apró nüánszaira. Azonnal észreveszi az új ötleteket és lehetőségeket. Következetes és szilárd. Könnyen teremt kapcsolatot az emberekkel. Felelősséget érez mások iránt. Sok új gondolat elindítója. Képességeit és tapasztalatait a másik ember szolgálatába tudja állítani. Vezető alkat, de érzékenysége miatt inkább a közszolgálat vonzza, mint az üzleti élet. Foglalkozások: orvos, tanár, szociális gondozó, tréner, pszichológus, főnővér, kiképzőtiszt. Művész SLAI Jellemzői: érzékeny, eleven, rámenős, független Életében legfontosabb az eszme és a kifejezés eszközei. Sokszor úgy jellemzik, mint aki radikális, nem a földön jár. Elmélyült és befele forduló. Érzéseinek a művészetekben enged szabad folyást. Emberi kapcsolatai erősek és viharosak. Egyedül szeret dolgozni, mert társaságban elunja magát. Szórakoztató és provokatív. Foglalkozások: építész, művész, író, belsőépítész, muzsikus, szobrász Ügyvéd FCAI

6 Jellemzői: gyakorlatias, nyugodt, rámenős, független A fenti tulajdonságokkal akár félelmetes is lehet. Képes a tényeket logikusan rendezni, képes azok között eligazodni. Az intuíció önnél szóba sem jöhet. Csak saját magára támaszkodik, információit nem osztja meg másokkal. Stílusa vizsgálódó és távolságtartó. Foglalkozások: bíró, vámtiszt, fogorvos, ügyvéd, ügyész, rendőrtiszt Kiszolgáló/kisegítő SLPG Jellemzői: érzékeny, eleven, passzív, csoportorientált Érdekes, odafigyelő, kísérletező kedvű ember. Lelkes és kifejező. Kedveli a nyüzsgést, untatják a kiszámítható helyzetek. Utálja a számok világát, valószínűleg az irodai munkát is kerüli. Belső megérzések vezérlik. Szórakoztató társ. Az újdonságok jobban vonzzák, mint a biztonság. Olyan pályák valók önnek, ahol megtalálja az újszerűséget és a csapatot is, amivel azonosulhat. Foglalkozások: szakács, marketingasszisztens, portás, gondozó, eladó, pincér, díszletező Szakértő FCPI Jellemzői: Gyakorlatias, nyugodt, passzív, független Tiszta, éles, távolságtartó szemléletű. Fejlett a műszaki érzéke, logikus gondolkodású. Könnyen teremt kapcsolatot a többi emberrel, de nemigen jár össze velük. Élete rendszerezett. Hatékony. Sokan fordulnak önhöz tanácsért. Foglalkozások: statisztikus, könyvelő, adótanácsadó levéltáros, szabadalomvizsgáló, természettudós, búvár, sofőr, mérnök, rendszerelemző Az örök nyüzsgő SLPI Jellemzői: érzékeny, eleven, passzív, független Kerüli a hosszan tartó és szoros kapcsolatokat. Sokféle dolog iránt érdeklődik, de ritkán jár végig egy utat. Nyugtalan természetű. Hatalmas tömegű rendezetlen tudást halmozott fel. Szórakoztató személyiség. Fegyelmezetlen. Foglalkozások: divatmodell, szórakoztatóipari dolgozó, táncos, lemezlovas, portás Tanácsadó SCAI Jellemzői: érzékeny, nyugodt, rámenős, független Csodálja az embereket és az érdekes ötleteket, de távolságot tart a többiektől. Jobban vonzódik a művészetekhez, mint a műszaki dolgokhoz. Szívesen marad a körön kívül. Fellépése tekintélyt parancsoló. Jól időzít, de néha túlságosan elméletivé válik. Képességeit szaktanácsadói minőségében viheti piacra. Foglalkozások: analitikus, üzleti tanácsadó, újságíró, kiképzőtiszt, HR menedzser, könyvtáros, befektetési tanácsadó Segítő/gondozó SCPG Jellemzői: érzékeny, nyugodt, passzív, csoportorientált Feltehetőleg hagyja, hogy mások irányítsák az eseményeket. Mindent elkövet mások érdekében. Tisztán látó, megfontolt és körültekintő. Higgadt. Bármilyen csapatot értékesebbé tehet a személyiségével. Könnyen beilleszkedik. Demokratikus, szívesen osztozik másokkal mindenben. Örül, ha megbecsülik és elismerik, utálja, ha kihasználják. Nem szereti, ha utasítgatják. Olyan pályán érvényesülhet, ahol szükség van a bölcsességére, alkalmazott tudására és kapcsolatteremtő képességére. Foglalkozások: tanácsadó, gyerekgondozó, ápoló, bölcsődei gondozó, szociális munkás, terapeuta, nevelési tanácsadó

7 Magányos SCPI Jellemzői: érzékeny, nyugodt, passzív, független Szeret és képes is önállóan dolgozni. Legszívesebben elrejtőzne mások elől. Intelligens és elmélyült. Jobban szeret távolságot tartani mindenkitől. Szolidáris másokkal. Határozott véleménye van a dolgokról, és azt nehezen változtatja meg. A legtöbb esetben alkalmazottként kell dolgoznia. Foglalkozások: botanikus, szabó, gazdálkodó, történész, kertész, kutató, élsportoló (egyéni sportág)

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T SZAKDOLGOZAT Fontos Anikó 2006 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány VEZETŐI EREDMÉNYESSÉG HUMÁNPOLITIKAI

Részletesebben

3. Keresse meg azokat az embereket, akik üdvözlik a változásokat, és legyen a szövetségesük. 4. Gondolkozzon el, mielőtt a többieket követné.

3. Keresse meg azokat az embereket, akik üdvözlik a változásokat, és legyen a szövetségesük. 4. Gondolkozzon el, mielőtt a többieket követné. Bevezetés Manapság a változás a sikeres üzleti menedzsment egyetlen legfontosabb eleme. Ahhoz, hogy versenyképes tudjon maradni az egyre agresszívabb piacon, a szervezeteknek (és a bennük dolgozó egyéneknek)

Részletesebben

Kutatási kérdőív. GLOBE Projekt. A vezetés és a szervezeti magatartás hatékonyságának nemzetközi vizsgálata

Kutatási kérdőív. GLOBE Projekt. A vezetés és a szervezeti magatartás hatékonyságának nemzetközi vizsgálata Kutatási kérdőív GLOBE Projekt A vezetés és a szervezeti magatartás hatékonyságának nemzetközi vizsgálata (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Project) ALFA KÉRDŐÍV 1997 2 Általános

Részletesebben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

A vállalkozás indítás teendői

A vállalkozás indítás teendői A vállalkozás indítás teendői TARTALOMJEGYZÉK II. VÁLLALKOZÁS INDÍTÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK... 17 II.1. Személyi készségek elemzése, értékelése... 17 II.2. Vállalkozói ötlet, ötletforrások, elemzési technikák...

Részletesebben

Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség

Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség Babes- Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és neveléstudományok kar Pszichológia szak Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség Téma vezető tanár Dr. Hóka Hédi Készítette Laczkó Laura Rita pszichológia

Részletesebben

www.ferficsabitas.com Bemutatja: Tippek és trükkök férfiak elcsábításához és megtartásához

www.ferficsabitas.com Bemutatja: Tippek és trükkök férfiak elcsábításához és megtartásához A www.ferficsabitas.com Bemutatja: Tippek és trükkök férfiak elcsábításához és megtartásához Az alábbiakat a www.ferficsabitas.com jóvoltából olvasod. Ha még többet szeretnél megtudni álmaid férfijának

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Orosz Andrea A munka világa

Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A MUNKA VILÁGA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása /DAF-FSZTTK/ Pályázati azonosító:

Részletesebben

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől Ken Blenchard & PhilHodges: Vezess úgy, mint Jézus Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől "Minél többet olvasom a Bibliát, annál nyilvánvalóbbá lesz, hogy amit valaha is tanítottam vagy

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

Interjúkérdések A-tól Z-ig*

Interjúkérdések A-tól Z-ig* Interjúkérdések A-tól Z-ig* Állásban van jelenleg? Miért keres munkát? Máshová is megy interjúra? Milyen módszerekkel keres munkát? Ön mit tart a legérdekesebb és a legunalmasabb munkának? Milyen érzésekkel

Részletesebben

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR.

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR. MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK DR. PAPULA LÁSZLÓNÉ MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 3. ea.: Projektek szervezete. Mátrix típusú projektszervezet Projektszereplők és projektszerepek

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 3. ea.: Projektek szervezete. Mátrix típusú projektszervezet Projektszereplők és projektszerepek ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 3. ea.: Projektek szervezete Programok szereplői Tradicionális projektszervezet Mátrix típusú projektszervezet Projektszereplők és projektszerepek Projektvezetés Vezetési típusok Program

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat PR szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A VÁLTOZÁSMENEDZSMENTBEN Készítette:

Részletesebben

A vezetés elméleti megközelítése 1

A vezetés elméleti megközelítése 1 A vezetés elméleti megközelítése 1 VEZETÉSELMÉLETEK Vajon mitől lesz valaki jó vezető? Így születik vagy élete során válik azzá? Aki jó vezetői képességekkel bír, vajon minden kétséget kizáróan jó vezető

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése: Brusztné Kunvári Enikő A teljesítményértékelési rendszer A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

A szakmai és hatalmi tekintély

A szakmai és hatalmi tekintély 1 Dömötör László A szakmai és hatalmi tekintély Nem tudsz megtanítani senkit, csak ahhoz tudod elvezetni, hogy saját magát felfedezze. (Galilei) A tekintély azt jelenti, hogy egy személy olyan hatalommal

Részletesebben

JULIA MIDDLETON HATÁSKÖRÖN TÚL. Vezetõk társadalmi felelõsségvállalása

JULIA MIDDLETON HATÁSKÖRÖN TÚL. Vezetõk társadalmi felelõsségvállalása JULIA MIDDLETON HATÁSKÖRÖN TÚL Vezetõk társadalmi felelõsségvállalása 4 Hatáskörön túli vezetés First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title

Részletesebben

Coaching jegyzet. Jegyzet kivonatok. a PL- 3782 lemma coach akkreditált coach képzésben résztvevők. oktatási anyagából

Coaching jegyzet. Jegyzet kivonatok. a PL- 3782 lemma coach akkreditált coach képzésben résztvevők. oktatási anyagából Coaching jegyzet Jegyzet kivonatok a PL- 3782 lemma coach akkreditált coach képzésben résztvevők oktatási anyagából Szerző és szerkesztő: Wiesner Edit, mester coach Budapest, 2010 június http://www.lemma-coaching.hu,

Részletesebben

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS?

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS? 4. FEJEZET PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * Rövidített anyag MI A TANÁCSADÁS? [...] Felkérték, hogy tanácsadóként támogassa a munkahelyén végrehajtani

Részletesebben

Reakcióink a külső világ történéseire változáskezelés, változásvezetés vezetőknek - I

Reakcióink a külső világ történéseire változáskezelés, változásvezetés vezetőknek - I Reakcióink a külső világ történéseire változáskezelés, változásvezetés vezetőknek - I A körülöttünk lévő világ állandóan változik. Ezekben a változásokban vannak ciklusok, amiket előre betervezhetünk és

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET A legtöbb vezető jelentős időt és energiát fektet olyan eszközök felkutatásába, amelyek bárminemű versenyelőnyt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A Módszer - 1 - Bevezető

A Módszer - 1 - Bevezető A Módszer Bevezető A módszertani képzések és előadások bevezetését az eddigi munkánk következményeképpen fellépő fejlődési igény jelentősen elősegítette. Hálózati szervezetünkben felmerülő komoly minőségi

Részletesebben

Scott Belsky A MEGVALÓSÍTÁS. Hogy az ötlet valóra váljon

Scott Belsky A MEGVALÓSÍTÁS. Hogy az ötlet valóra váljon A MEGVALÓSÍTÁS Scott Belsky A MEGVALÓSÍTÁS Hogy az ötlet valóra váljon A fordítás alapja: Scott Belsky: Making Ideas Happen: Overcoming The Obstacles Between Vision and Reality. Portfolio, a Member of

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szülők Közösségek Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szociálpolitikai

Részletesebben