Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai. Tevékenység. I. Tevékenységi kör. Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai. Tevékenység. I. Tevékenységi kör. Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása"

Átírás

1 Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai 1. Mivel szeretnénk foglalkozni tevékenységi kör 2. Milyen formában Vállalkozási forma Készítette: Tóth Éva tanársegéd Tevékenység I. Tevékenységi kör Kereskedelmi, szolgáltató, tanácsadó, mezőgazdasági, export-import stb. Engedélyköteles tevékenység Hatósági engedéllyel végezhető tevékenységek: adószakértői tevékenység, ásványvíz feltárása, kutatása, kábítószer előállítására alkalmas növények termesztése, forgalmazása, kiskereskedelmi üzlet működtetése Telepengedély köteles tevékenységek: dohánytermék gyártása, kőolaj-feldolgozásból a kenőanyag-előállítás, acélhuzalgyártás, játékgyártás, mosás, tisztítás Környezeti hatásvizsgálathoz kötött tevékenységek: hulladéklerakó helyek, szerves trágya lerakó helyek Bejelentéshez kötött tevékenységek: játékautomaták üzemeltetése, időszaki lap kiadása Egyéb előírásokhoz kötött tevékenységek: képesítés, vállalkozási forma, nyilvántartásba vétel 1

2 TEÁOR Tevékenységi körök: Aki bármilyen formában - egyéni vállalkozás, bt., kft. - vállalkozásba kezd, szembesül azzal, hogy a végezni kívánt tevékenységeit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) számára azonosítania kell az alapító okiratban. Az azonosítás pedig a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerint történik. Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere 45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 451 Gépjármű-kereskedelem 4511 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem 4519 Egyéb gépjármű-kereskedelem 453 Gépjárműalkatrész-kereskedelem 4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem 4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem 46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 461 Ügynöki nagykereskedelem 4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 4612 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme 4613 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme 4614 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme 4615 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme 4616 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme 4617 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme 4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 4619 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme 4621 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme 4622 Dísznövény nagykereskedelme 4623 Élőállat nagykereskedelme 4624 Bőr nagykereskedelme 463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme 4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme 4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme 4634 Ital nagykereskedelme 4635 Dohányáru nagykereskedelme 4636 Cukor, édesség nagykereskedelme 4637 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem 4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme 4639 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme 47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) 471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem 4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 472 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme 4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 4722 Hús-, húsáru kiskereskedelme 4723 Hal kiskereskedelme 4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 4725 Ital-kiskereskedelem 4726 Dohányáru-kiskereskedelem 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 473 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 4730 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme 4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme 2

3 Tulajdonviszonyok alapján 3 csoport II. Vállalkozási forma Egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Nem profitorientált szervezetek, ún. nonprofit társaságok Vállalkozási forma választásánál mérlegelendő 1. A vállalkozás stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához szükséges munkaerő és tőke biztosításának feltétele. 2. A vállalkozás alapításának jogszabályi feltételei, költségei. 3. A tőke kivonásának, a vállalkozás beszüntetésének lehetőségei. 4. A vállalkozás tevékenységében való személyes közreműködésre vonatkozó feltételek. 5. A vállalkozó önállósága, ill. társas vállalkozásnál a működés-irányítás-ellenőrzés demokratizálása. 6. Az anyagi felelősség korlátozott vagy korlátlan lehetősége 7. Esetleges adózási előnyök, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek. Kereskedelmi cég Olyan üzleti vállalkozás, amely működési körében a kereskedelmet jelöli meg fő tevékenységének. A kereskedelmi cégek eltérő formában (kft, bt, kkt, rt,) és méretben működnek. 3

4 Egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások Termelőeszközök egy személy /család tulajdonában Legegyszerűbb Személyes közreműködés kötelező Korlátlan felelősség nagy kockázat 1. Családi gazdaság 2. Ház körüli kertek, családot ellátó hobbitermelők Szövetkezetek Klasszikus szövetkezeti elvek: Nyitott tagság elve Demokratikus irányítás Nyereség felosztás az igénybe vett szolgáltatások függvényében Nyereség egy része oktatásra Regionális, országos, nemzetközi együttműködés Szövetkezetek Számos formája ismert: mezőgazdasági, fogyasztási, hitelszövetkezet Minimum 5 tag Egy tag több szövetkezet tagja is lehet Elsősorban természetes személyek, de lehetnek jogi személyek is Alapító közgyűlés Közgyűlés (legfőbb szerv-határozatok szavazás) Szövetkezetek Igazgatóság : operatív vezető testület Felügyelőbizottság: érdekképviselet Kettős könyvvitel, éves beszámoló Egyesülés, szétválás, megszűnés 2/3-os többséggel Belépéskor: részjegy RÉSZJEGYTŐKE Másra át nem ruházható, nem örökölhető 4

5 Szövetkezetek Üzletrész: A működés során felhalmozott vagyonrész Tagok között üzletrész formájában felosztásra kerül Változó névérték Örökölhető. Eladható Osztalék: részjegy és üzletrész után kapja a tulajdonosa az adózott eredményből Korlátozott felelősség Kötelező a szolidaritási alap Szövetkezetek ELŐNYEI Versenyképes üzemi méret Részvétel a gazdasági döntésekben Korlátozott anyagi felelősség Tagoknak nem kötelező munkát végezniük Előnyösebb árak, szolgáltatások szaktanácsadás HÁTRÁNYAI Üzletrésszel nem rendelkezhet szabadon Egyéni érdekek alárendeltek Gazdasági társaságok Közös jellemzők Tagok: természetes és jogi személyek Önkéntes és egybehangzó akarattal jön létre - társasági szerződés Cégbíróságon cégbejegyzés Cégnyilvántartás Vagyon : alapítási+eredményes működés szét nem osztott része TÁNYA Alapításkor vagyoni hozzájárulás kötelező: pénz vagy apport Megszűnés: Ha határozott időtartamra alapított Közgyűlés így határozott Egyesülés, beolvadás, szétválás, átalakulás Tagjainak száma 6 hónapnál rövidebb időre 1 főre csökken (kiv. 1 személyes társaságok) Cégbíróság felszámolást indított Tőkeegyesítő, személyegyesítő Jogi személyiséggel bíró = tőkeegyesítő társaságok Kft Rt Közös Vállalat Egyesülés Jogi személyiség nélküli = személyegyesítő Kkt Bt 5

6 Kkt. Közkereseti társaság Személyegyesítő gazdasági társaságok Kötelező a személyes közreműködés munkadíj Általában 1 tag 1 szavazat Vagyoni hozzájárulás arányában részesedés az eredményből Korlátlan, egyetemleges felelősség 1 személy csak 1 KKT-nak lehet tagja Megszűnéskor, a tartozások kiegyenlítése után, az egész vagyon felosztásra kerül. Bt. Betéti társaság Beltag ~előzőhöz Kültag Nem köteles személyesen részt venni Nem lehetnek vezetők, képviselők Korlátozott felelősség Jogi személyiséggel bíró társaságok Nagyobb pénzek is bekerülnek. 6

7 Jogi személyiséggel bíró társaságok (Kft, RT, Közös Vállalat, Egyesülés) általános jellemzői Tagjaitól elkülönült szervezettel rendelkezik Tevékenysége valamilyen állandó és állam által elfogadott célra irányul Önálló vagyonnal rendelkezik Önálló felelősséggel tartozik kötelezettségeiért Tagjaitól függetlenül, képviseleti szervei útján tehet jognyilatkozatot. Bizonyos tevékenységeket csak jogi személy gyakorolhat Kettős könyvvitelre kötelezett Bizonyos társasági formák tagja kizárólag jogi személy lehet. Tőkeegyesítő gazdasági társaságok Közös jellemzők Nem kötelesek a közös tevékenységben részt venni Korlátozott felelősség Alapításkori vagyon meghatározott 1 személy több tőkeegyesítő társaság tagja lehet Könyvvizsgáló /RT-nél kötelező, nagy törzstőkéjű Kft-nél is) Törzstőke=alaptőke arányú szavazás, egyszerű szótöbbség Határozatképes: 50% Kft. Korlátolt felelősségű társaság Törzstőke Egyszemélyes 100 előtte+400 e ft 1 éven belül Többszemélyes 500 e törzstőke Tagsági jogok, kötelezettségek -> üzletrész 1 tag 1 üzletrész Taggyűlés Üzletrész átruházása, elővásárlási jog Felügyelőbizottság, ügydöntő felügyelőbizottság lehet Néhány tag és viszonylag nagy tőke 7

8 Rt. Részvénytársaság ZRt. És NyRt. Nagy vállalkozások, nagy pénzek megfelelő formája Legszigorúbb szabályok: kogens rendelkezések Alapítás: pénz vagy apport, nagy költség, nagy jogi procedúra Tulajdonos jogait a részvény testesíti meg Rt alapítás Alapítási tervezet kibocsájtása, részvény jegyzésre történő felhívása Alaptőke jegyzés Alakuló közgyűlés Cégbejegyzés, teljes összeg befizetés Első közgyűlés: Alapszabály Igazgatóság felügyelőbizottság Bemutatóra szóló Névre szóló Elsőbbségi Amortizálódó Dolgozói Arany Részvény típusok Kereskedelmi cég specialitásai megcélzott piaci szegmens megvizsgálása telephely marketing szerepe logisztika termékek helyes megválasztása különböző országok = különböző kultúrák, szokások 8

9 Szakképesítés Kereskedni bárki tud, és tudhat is. Ha benne van a cégokiratokban, hogy kereskedő cég, nem feltétlenül kell szakképesítés. Azokban az esetekben szükséges a szakképesítés, amikor a cég olyan tevékenységet folytat, amely szakképesítéshez kötött tevékenység. Kereskedelmi tevékenységnél ilyen az, ha pl. oxigénpalackokat forgalmaz a cég, akkor speciálisan az oxigénpalackok kezelésére vonatkozó képesítéssel rendelkező személyt kell alkalmaznia (szakoklevél), merthogy az oxigénpalackok szakavatlan kezekben robbanásveszélyesek. Köszönöm a figyelmet! 9

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe 1. előadás: Vállalkozások indítása Kecskemét, 2012. december 17. A B-Innovative projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg öt európai

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái I. 36. lecke Előadás vázlat 1. A vállalkozás

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok Egyéni vállalkozásokra és társas vállalkozásokra vonatkozó szabályok 1 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JELLEMZŐI Természetes személy üzletszerűen, Nyereség és vagyonszerzés céljából

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet

Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

1. A vállalkozási formák, vállalkozások alapítása és megszüntetése

1. A vállalkozási formák, vállalkozások alapítása és megszüntetése Megoldások az MK-6063-X azonossági számú, Vállalkozások 1. című tankönyvhöz Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egy-egy esettanulmánynak lehet több jó megoldása is a körülmények alakításától, az

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

GFO'201 2 kód. 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság

GFO'201 2 kód. 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság GFO'2012 Angol Angol 1, 2 Vállalkozás Enterprise Olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre. Üzletszerű

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL

A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL Tartalom I. fejezet. Jogszabályok 5 II. fejezet. Szakszavak és kifejezések 7 III. fejezet: A különböző kereskedelmi társaságok rövid ismertetője 9 1. A közkereseti

Részletesebben