Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről"

Átírás

1 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, Bedő Zoltán főigazgató

2 Szabályzat külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 1.) Személyi hatály: I. Általános rendelkezések Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed - a Kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban álló, vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársra - a Kutatóközpont pályázataiban résztvevő valamennyi jelen bekezdés a) pontja szerinti munkatársra, ha a kiutazására a pályázat keretében kerül sor, - a Kutatóközpont által fogadott külföldi vendégekre. 2.) Szervezeti hatály A jelen szabályzat szervezeti hatálya kiterjed a Kutatóközpont egészére, beleértve az E-1312/2011 számú Alapító Okiratban feltüntetett intézeteket és kísérleti telepeket. 3.) Jelen szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni az 1./ pont alatt meghatározott személy(ek) bármilyen célú kiutazására, így különösen a hivatalos kiküldetésre, szakmai célú kiutazásra, az ösztöndíjas tanulmányútra, a két vagy többoldalú nemzetközi megállapodás keretében történő kiutazásra, a külföldi munkavállalásra, a külföldi kiutazással kapcsolatos, illetve a külföldi tartózkodás során felmerülő költségek megtérítésére, a külföldi vendégek fogadására és az elszámolható költségekre. 1.) Hivatalos külföldi kiküldetés: II. Értelmező rendelkezések a Kutatóközpont, mint kifizető, főigazgatója által elrendelt (engedélyezett ) és a Kutatóközpont képviseletében történő kiutazás, amelyre a Kutatóközpont oktatási, tudományos vagy gazdasági érdekkörében kerül sor. Így különösen amely a nemzetközi szerződések alapján, ideértve a tudományos intézetek közti cserét is, EU-s és egyéb, külföldi valamint hazai pályázatok keretében, 1

3 nemzetközi konferencián, más szakmai-tudományos rendezvényen való részvétel, ösztöndíjas tanulmányút keretében, egyéb szakmai célú kiutazás keretében, történik. 2.) Külföldi munkavállalás: a Kutatóközpont főigazgatója által engedélyezett, jövedelemszerzés céljából saját kezdeményezésre, vagy meghívásos alapon külföldön történő munkavégzés. 3.) Külföldi vendég fogadása: külföldi vendégek meghívása, fogadása szakmai (oktatási, tudományos, gazdasági) célból, így különösen: együttműködő kutatóintézettel, vagy szakmai szervezettel két- vagy többoldalú szerződésben meghatározott vendégfogadás, szakmai konferenciák megrendezése, ösztöndíjak és tanulmányutak, pályázatok résztvevőinek fogadása, külföldi vendégkutatók fogadása, külső Tanácsadó Testület tagjainak fogadása, egyéb jellegű meghívások. 4.) Kiküldetési rendelvény: a Kutatóközpont, mint kifizető, által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a kiküldetés célját, időtartamát, útvonalát, az utazás költségtérítését, valamint a költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat. III. A kiutazás engedélyezése 1.) Előzetesen engedélyeztetni kell minden olyan, Magyarország határain túlra történő kiutazást, amelyet a jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyek hivatalos külföldi kiküldetés keretében bonyolítanak le. 2.) A kiutazást a Kutatóközpont főigazgatója, - és átruházott munkáltatói jogkör alapján a keretgazda - engedélyezi. 2

4 3.) A jelen szakasz fejezet szerinti kiutazásokat a gazdasági ügyintéző tartja nyilván. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kiutazó nevét, beosztását, tudományos fokozatát, a kérelemben megjelölt ország nevét, a kiutazás időtartamát és célját. 4.) A kiutazás engedélyezésének előfeltétele a kiutazás pénzügyi fedezetének megléte. A pénzügyi fedezet meglétét a keretgazda igazolja és az arra illetékes pénzügyi szakember ellenjegyzi. 5.) Költségvetési előirányzatból, valamint pályázat illetve szerződés alapján megvalósuló kiküldetésnél a fedezetet kiadási kötelezettségként rögzíteni kell. 6.) A kiutazó részére a külföldi tartózkodás idejére költségtérítés adható, mely a Kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó és a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott esetében tartalmazhatja az: utazási költséget, szállás költséget, regisztrálási díjat, biztosítási díjat, egyéb dologi költségeket. 7.) A kiutazót csak a külföldön ténylegesen eltöltött időtartamra illeti meg költségtérítés. 8.) A költségvetési előirányzatból finanszírozott kiutazás esetén az engedélyező jogosult esetenként meghatározni azt, hogy a 6./ pontban felsorolt költségtérítések közül melyek az igénybe vehetők, mennyi azok mértéke a jelen szabályzat és a jogszabályok keretei között. 9.) Pályázat vagy más külső forrás (önálló projekt, alapítvány stb.) keretében megvalósuló kiutazás esetén a költségtérítés fajtáit, azok mértékét és az igénybevétel (elszámolás) módját a támogatást nyújtó szabályozza. A konkrét kifizetési tételekről a projekt lebonyolításáért felelős személy vagy testület (programkoordinátor, projektfelelős) dönt. Ennek hiányában a jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az igénybe vehető költségtérítés megállapításánál. IV. Költségtérítések elszámolása 1.) A kiutazás módjáról és az utazási költség megtérítéséről a jelen fejezet rendelkezik. E rendelkezéseket pályázat alapján, illetve pályázat megvalósítása keretében történő kiutazásra akkor lehet alkalmazni, ha a konkrét pályázat másképp nem rendelkezik. 2.) A kiutazó az utazását úgy köteles megtervezni, hogy a célállomást a lehető legrövidebb úton és a leggazdaságosabb módon érje el. A kiutazó igénybe vehet: vonatot (II. osztály + hálókocsi), autóbuszt, kompot, repülőgépet (economy class), 3

5 illetőleg az erre vonatkozó engedély alapján saját gépkocsit, szívességi alapon használt gépjárművet. 3.) Szállásköltség megtérítése során a szállásköltség igénybe vehető összegét előzetes szállásfoglalás alapján kell megállapítani, ettől indokolt esetben lehet eltérni. A kiküldetés időtartamára csak számlával igazolt szállásköltség számolható el. A szállásköltségről szóló számlának kötelezően a Kutatóközpont nevére kell szólnia. 4.) Ha az ellenérték megfizetése az utazás előtt valósul meg, akkor az a Kutatóközpont nevére szóló számla ellenében átutalással (pl.: repülőjegy, repülőtéri illeték) történik, utólagos elszámolás esetén a Kutatóközpont nevére szóló számla és utazási jegy átadása ellenében valósul meg. Repülővel történő utazás esetén a beszállókártyát is csatolni kell. A vasúttársaság által kiadott számlaigazolás önmagában nem bizonylata az utazási költség elszámolásának. 5.) Taxi-költség kiutazáskor az indulási címtől a repülőtérig, az érkezést követően a repülőtérről a szállásig, illetve hazautazáshoz a szállástól a repülőtérig tartó utazásra, érkezés után a repülőtérről az indulási helyig számolható el. Ezen felül külföldön tartózkodás idejére csak akkor számolható el taxi-költség, ha azt a pályázati elszámolás feltételei megengedik, illetve egyéb keret rendelkezésre áll. Minden esetben szükséges a keretgazda előzetes engedélye taxi, vagy taxi rendszerű utazás igénybe vétele előtt. 6.) Abban az esetben, ha a regisztrációs költség átutalása interneten keresztül történik, az ennek kapcsán kiállított, az eredeti számlának megfelelő adattartalmú dokumentumokat számlát helyettesítő okmányként el kell fogadni, amennyiben a regisztrálás visszaigazolása egyértelműen bizonyítható. 7.) Személygépkocsi használata esetén a költségtérítés az intézet mindenkor hatályos gépjármű üzemeltetési szabályzatában foglaltak szerint számolható el: a) saját tulajdonú gépkocsi esetén: a kiküldetési rendelvény alapján a NAV által közzétett érvényes üzemanyagár, fogyasztási norma és a mindenkori jogszabály szerinti normaköltség alapján; b) szívességi használatra kapott jármű használata esetén: a kiküldetési rendelvény alapján a NAV által közzétett érvényes üzemanyagár, fogyasztási norma számolható csak el, a normaköltség nem. 8.) A 7./ pontban meghatározott mindkét esetben a gépkocsi használatát engedélyeztetni kell a főigazgatóval. Az előírt feltételek hiányában költségtérítés személygépkocsi használatra nem fizethető. Az egy személygépkocsival utazók esetén csak a költséget ténylegesen viselő jogosult a költségtérítés elszámolására. Az elszámolást külön nyomtatványon kell benyújtani. 9.) A kiutazás időtartama alatt felmerülő utazási költségek fedezetére az általános szabályok szerint - előleg adható. 10.) A kiküldetést elrendelő, vagy a szakmai célú kiutazást engedélyező döntése alapján a kiküldött a Kutatóközpont nevére szóló számlával, vagy az árat tartalmazó 4

6 jegy átadásával (pl. helyi közlekedés) további dologi költségek elszámolását is engedélyezheti. 11.) A kiküldetési költségeket a kiküldetési rendelvény és az ahhoz csatolt bizonylatok alapján a hazatéréstől számított 8 munkanapon belül kell elszámolni. Az úti elszámolásban a külföldön felmerült költségeket abban a pénznemben kell feltüntetni, melyben azok felmerültek. 12.) Ha a költségtérítés összege magasabb, mint a felvett előleg, akkor a kiküldött az utólagos kifizetést kérheti forintban. Amennyiben a költségtérítés összege alacsonyabb a felvett előleg összegénél, akkor a visszafizetés teljesíthető forintban átutalással, vagy készpénzben a Kutatóközpont Pénztárában. 13.) Előleget kizárólag a Kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó vehet fel. 14.) A költségek utólagos megtérítése esetén a forintra történő átszámítás a kiadás teljesítése időpontjában érvényes MNB közép árfolyamon történik. Ez alól kivételt képez, ha az adott külföldi pénznemben kifizetett összegről bármely pénzintézet által a magánszemély nevére és a teljesítéstől számított 15 napon belül kiállított valutavételi bizonylattal rendelkezik az elszámolásra kötelezett, mert ekkor a bizonylaton szereplő árfolyamot alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. A bizonylaton szereplő az adott tételhez kapcsolódó bank költséget a kiküldött részére meg kell téríteni. 15.) A kiutazási engedély alapján forint előleg vehető fel, legfeljebb az utazás megkezdése előtt 8 nappal. Az előleggel kamatmentesen a hazaérkezéstől számított 30 napon belül lehet elszámolni, ezen határidő leteltét követően az előleget kamat terheli. Az előleg visszafizetési kötelezettségért és a határidőn belüli szabályos elszámolásért a kiküldöttet anyagi és fegyelmi felelősség terheli. 16.) A kiutazó útjáról úti jelentést köteles készíteni a hazaérkezést követő 14 napon belül, amelyet az engedélyezőhöz kell benyújtani. 17.) Szakmai beszámoló készítése szükséges a) pályázati kiutazásnál a támogatást biztosító ( kiíró ) által meghatározott módon, b) az Európai Unió költségvetési alapjainak pályázataiból közvetlenül finanszírozott valamennyi külföldi út és konferencia részvétel alkalmával a pályáztató által meghatározott tartalommal és formátumban, c) a két- vagy többoldalú nemzetközi szerződésen alapuló kiutazás esetén. 18.) A szakmai beszámoló egy eredeti példányát mindegyik esetben le kell adni az illetékes intézet igazgatója részére. 5

7 V. Külföldi kiutazás esetén adható napidíj 1.) A kiküldetésben lévő közalkalmazott részére a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. 7. b) pontja szerinti külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevételként (a továbbiakban a jelen szabályzatban: napidíj) a rendeletben rögzített összeg fizethető, figyelemmel a Magyar Tudományos Akadémiai által e tárgyban közzétett elnöki határozatban foglaltakra is. Az árfolyam elérhető a honlapon. 2.) A napidíj a közalkalmazottat a kiküldetés napjaira illeti meg a A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet 3. -ban meghatározott számítás szerint. 3.) A közalkalmazotti jogviszonyban a munkavégzés alóli mentesítés időtartama alatt, keresőképtelenség idejére, fizetés nélküli szabadság, külföldi távmunka, alkotói szabadság, egyéb távollét esetén, valamint a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követően napidíj nem folyósítható. 4.) A Kutatóközpont az 1. számú melléklet szerinti napidíjakat fizeti. VI. Kiutazás és külföldi vendég fogadása intézményi megállapodás alapján 1.) Kiutazásra, illetve külföldi vendég fogadására a nemzetközi kapcsolatok keretében, a Kutatóközpont és a tudományos partner által kötött szerződés alapján, az abban foglalt feltételek mellett is sor kerülhet a költségek kölcsönös viselése mellett. A szerződésben a fogadó felek rögzíthetik a kiutazási napok maximális keretszámát és a fogadható vendégek létszámát. A fogadó felek feltételül szabhatják, hogy a kiutazás csak előzetesen egyeztetett közös munkatervi pont alapján történhet. 2.) Külföldi vendég meghívása: a.) pályázat keretében, b.) a Kutatóközpont és a tudományos partner által megkötött szerződések szerint, c.) egyéb nemzetközi kapcsolatok alapján a fogadó szervezeti egység költségvetési kerete terhére történhet. A meghívás, a program előkészítése és lebonyolítása a fogadó szakmai szervezeti egység együttműködése alapján történik a főigazgató előzetes engedélyével, a gazdasági igazgató ellenjegyzése alapján. 3.) Intézmények közötti megállapodás alapján történő kiutazás/fogadás esetében a tartózkodás költségeit a fogadó fél, a kiutazás költségeit az engedélyező fél fedezi. 6

8 4.) A kiutazási engedély névre szóló, határozott idejű. A kiutazási engedély a fedezet meglétének igazolásával (melyet a pénzügyi fedezetért felelős vezető ellenjegyez) érvényes, amit kiadási kötelezettségként nyilvántartásba kell venni. 5.) Amennyiben - az intézmények közötti megállapodás másképp nem rendelkezik - elszámolható költségek: a) a kiutazónál kizárólag az utazás költsége, b) a fogadott vendégek esetében az oktatási, kutatási tevékenység ellátásáért adott díjazás és szállásköltség. VII. Pályázat útján elnyerhető ösztöndíjas kutatómunka 1.) A 30 napot meghaladó ösztöndíjas tanulmányútra/kutatómunkára a jelen szabályzatban meghatározott általános szabályokat a jelen fejezetben leírt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 2.) A pályázni kívánó a Kutatóközponttal teljes munkaidős / heti 40 órás / közalkalmazotti jogviszonyban álljon és tudományos munkakörbe legyen besorolva. 3.) Eljárási rend: Az ösztöndíj megpályázását az illetékes intézet igazgatójával előzetesen, írásban engedélyeztetni kell, megjelölve a: aa.) pályázó nevét, ab.) kiírót, ac.) az ösztöndíjasként töltendő időtartamot naptárszerűen, ad.) a helyet (országnév, településnév, intézet, vagy intézmény neve, pontos címe, irányítószámmal), ae.) az ösztöndíjas munkát irányító személy nevét és tudományos, illetve hivatali titulusát, af.) milyen feladat elvégzésére, tudományos ismeret megszerzésére irányul az ösztöndíjas munka és ez hogy adaptálható a Kutatóközpontban 4.) A fenti előzmények után elnyert pályázat esetén, a Kutatóközpont főigazgatójához címezve, írásbeli kérelemmel kell élni, amely tartalmazza: ba.) Az a.a.) af.) pontban felsoroltakat bb.) Azt a kifejezett kérelmet, hogy az ösztöndíj teljes időtartamára, illetve amennyiben az a három hónapot meghaladja, maximum három hónapi időtartamra a Kutatóközpont az ösztöndíjas részére közalkalmazotti alapilletményének 70 %-át folyósítsa, bankszámlájára történő átutalással. bc.) Amennyiben az ösztöndíjas szolgálati lakással, vagy férőhellyel rendelkezik, a kérelemben arra is ki kell térni, hogy a Kutatóközpont ezen lakást illetve férőhelyet részére továbbra is fenntartja az ösztöndíjas időszak teljes időtartamára, a szokásos költségek (pl. lakbér, fűtési költségek, stb.) kérelmező 7

9 részéről megfizetése mellett. A szolgálati lakás, vagy férőhely a külföldi tartózkodás időtartamára nem engedhető át sem ingyenesen, sem ellenérték fejében, sem részben, sem egészben más(ok)nak bd.) Három hónapot meghaladó ösztöndíjas időtartam esetén fizetés nélküli szabadság engedélyezését a három hónap és az ösztöndíj lejártáig terjedő időtartamra azzal, hogy az ösztöndíjas a fizetés nélküli szabadság időtartamára a lakóhelye szerint illetékes biztosítási intézménnyel a biztosítása folyamatosságát és annak feltételeit maga rendezi. be.) Az illetékes tudományos intézeti igazgató ( amennyiben nem elérhető, akkor szervezetszerű helyettese) előzetes, támogató írásbeli hozzájárulását a kérelemre rávezetve. bf.) Az ösztöndíjas elérhetőséget (pontos cím, irányítószámmal, vezetékes telefon, mobiltelefon, fax, .) A közalkalmazotti alapilletmény 70 %-a folyósításának további feltételei: a.) Az alapilletmény 70 %-a amennyiben az ösztöndíj időtartama egybefüggően meghaladja a három hónapot csak az első három hónapban és folyamatosan, tehát megszakítás nélkül folyósítható. b.) Egy naptári évben több, rövidebb időtartamú ösztöndíj esetén (pl. 5x1 hónap) a folyósítás maximális időtartama csak három hónap lehet, az ezt meghaladó időtartam a fizetés nélküli szabadság jogcímén adható ki. A feltételrendszer ebben az esetben is az 1.) és 2.) szerint történik. Egyéb jogcímek: Az ösztöndíjas részére a közalkalmazotti alapilletmény 70 %-nak folyósítása kizárólag jelen szabályzatban foglalt feltételek betartása esetén biztosítható. 5.) Ha az ösztöndíjas tanulmányútra jelentkező közalkalmazott - külföldi tartózkodása alatt, a három hónapos időtartamon belül is - egyáltalán nem látja el munkaköri feladatait, akkor fizetés nélküli szabadságot kell kérelmeznie a főigazgatótól. Az engedélyezéssel egyidejűleg a távollét idejéről a szervezeti egység vezetője írásban értesíti a gazdasági igazgatót. 6.) Ha az ösztöndíjas tanulmányúton résztvevő közalkalmazott kint tartózkodása alatt munkaköri feladatait részben ellátja, akkor folyósítható részére az alapilletmény 70%-a. Ekkor meg kell állapodni az ellátandó feladatokról, a feladatellátás módjáról, továbbá a pótlékok erre az időszakra eső visszavonásáról. A megállapodást a munkáltatói jogkör gyakorlója írja alá. 7.) A munkáltatói jogkör gyakorlója a 6./ szerinti megállapodás egy példányát a kiutazást legalább egy héttel megelőzően köteles megküldeni a gazdasági igazgatónak. 8.) A gazdasági igazgató a megállapodás alapján elkészíti a közalkalmazotti kinevezés átmeneti módosítását (átmeneti kinevezés-módosítás) három példányban és elfogadásra (aláírásra) megküldi a munkáltatói jogot gyakorló vezetőnek. 8

10 9.) Aláírást (elfogadást) követően az átmeneti kinevezés-módosítás egy példányát a szervezeti egység vezetője megküldi a gazdasági igazgatónak. 10.) A közalkalmazottnak a határozott időtartam lejártát követő munkanapon közvetlen munkahelyi vezetőjénél - munkavégzésre kell jelentkeznie, az XXXIII: törvényben (Kjt.) meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett. A kiutazásról való visszatértést követő nappal a közalkalmazott illetménye és pótlékai az eredeti kinevezés szerint kerülnek folyósításra. 11.) A szervezeti egység vezetője az ösztöndíjas távollét megszűnését követő munkavégzésre történő jelentkezésről tájékoztatja a gazdasági igazgatót és a közalkalmazott eredeti munkakörében történő foglalkoztatására, az átmeneti kinevezésmódosítás megszüntetésére igazoló munkaügyi irat elkészítésére vonatkozóan intézkedést kezdeményez. VIII. Külföldi munkavállalás 1.) A főigazgató a közalkalmazott előzetes kérelme alapján - engedélyezhet külföldi munkavállalást. Az engedély egy példányát, az aláírással egyidejűleg a gazdasági igazgató részére meg kell küldeni. 2.) Külföldi munkavállalás esetén legfeljebb 1 év fizetés nélküli szabadság engedélyezhető. Rendkívüli esetben további 1 évre a közalkalmazottnak az első év lejárata előtt legalább 2 hónappal korábban benyújtott írásbeli kérelmére ismételten engedélyezhető külföldi munkavállalás. Az ismételt engedélyt a gazdasági igazgató részére is meg kell küldeni. 3.) A közalkalmazottnak a határozott idejű engedély lejárta után 3 munkanapon belül munkavégzésre jelentkezni kell, a Kjt-ben meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett. 4.) A külföldi munkavállalás időtartamára a közalkalmazott részére semmiféle bér, bérjellegű kifizetés, költségtérítés nem adható. IX. Külföldi vendégfogadás pénzügyi elszámolási rendje 1.) A külföldi vendégek meghívását (fogadását) az önelszámoló egység vezetőjének javaslatára a főigazgató engedélyezi. Az intézet igazgatója - az arra illetékes személy pénzügyi ellenjegyzése mellett - igazolja, hogy a költségvetésben biztosított pénzügyi keret a szervezeti egység rendelkezésére áll. A kiadási kötelezettséget be kell jegyezni a nyilvántartásba. 2.) A külföldi vendég látogatását az engedélyező tartja nyilván (beutazó neve, mely országból érkezett, mi az utazás célja, időtartama). 9

11 3.) A külföldi vendég fogadása során, az adóilletékességi nyilatkozat kötelező leadása mellett, elszámolható költségek: a) külföldi vendég részére tudományos, oktatási, konzultációs, stb. tevékenység ellátásáért adott jövedelem, legalább 4.000,- Ft/nap/fő, legfeljebb ,- Ft/nap/fő, mely az évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 4.3 pontja szerint (a belföldön oktatási, nevelési intézményben, közoktatási, felsőoktatási intézményben vendégtanári tevékenység ellátásáért kapott jövedelem, annak figyelembevételével, hogy vendégtanári tevékenységnek minősül a Kormánnyal kötött, törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy tárcaközi munkaterv alapján külföldi illetőségű magánszemély által nem magyar nyelven folytatott nevelési, oktatási tevékenység), valamint a fenti hivatkozott melléklet 17.pontja szerint (a hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára fordított kiadás, továbbá a 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezetének 7. pontja szerint elszámolható költség azzal, hogy e pont rendelkezése nem alkalmazható abban az esetben, ha az utazásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti;) egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes, b) szállásköltség, c) utazási költség, d) egyéb dologi költség, e) reprezentációs költségek (adó- és járulékvonzattal). 4.) Az elszámolás a Kutatóközpont nevére kiállított számla alapján történhet. 5.) A külföldi vendéget, a meghívó fél kötelessége tájékoztatni arról, hogy költségeit a Kutatóközpont csak a Kutatóközpont nevére kiállított számla ellenében téríti meg. 6.) Amennyiben a külföldi vendég közalkalmazottként vagy megbízásos jogviszony keretében alkalmazásra kerül, a kettős adózás elkerülése érdekében le kell adnia az adóilletékességi nyilatkozatát. 7.) A költségek fedezetére 8 napos elszámolási kötelezettség mellett előleg folyósítható a fogadó fél meghatározott képviselője részére. A felvett előleget kamatmentesen a külföldi vendég itt tartózkodási napjától számított 30 napon belül lehet elszámolni. 8.) Pályázatok, alapítványi, ösztöndíj támogatások keretében történő vendégfogadás feltételeit így különösen a 3./ pont szerinti juttatások mértékét a vonatkozó szerződésben foglaltak határozzák meg. 9.) Szakmai program esetében a szakmai program lebonyolításáról beszámolót kell készíteni. 10

12 X. Záró rendelkezések, a szabályzat mellékletei 1./ Jelen szabályzat lép hatályba. 2./ A jelen szabályzat hatályba lépésével hatályukat vesztik a Kutatóközpont Alapító Okiratában feltüntetett intézetek vonatkozó szabályzatai. 3./ A jelen szabályzat vonatkozó pontjainál a mellékletben feltüntetett nyomtatványokat kell alkalmazni 11

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

január 1. napját követő kifizetésekre is alkalmazni kell.

január 1. napját követő kifizetésekre is alkalmazni kell. 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről [egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 12/2009. (V. 25.) számú, 14/2009. (VI.

Részletesebben

(1) Jelen utasítás hatálya kiterjed

(1) Jelen utasítás hatálya kiterjed 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről [egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 12/2009. (V. 25.) számú, 14/2009. (VI.

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Külföldi kiküldetések és a külföldi vendégek fogadásának rendje ellenőrzési nyomvonala

Külföldi kiküldetések és a külföldi vendégek fogadásának rendje ellenőrzési nyomvonala Külföldi kiküldetések és a rendje ellenőrzési nyomvonala 1 Kiutazás eztetése 2 Személygépkocsi használat eztetése 3 Előleg igénylése 4 Taxi- illetve taxi rendszerű utazás ezése és a és a és a és a Keret

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről (egységes szerkezetben a módositására kiadott 21/2000./IX.28./

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (6). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 51-2013/2014.(2014.04.01.) határozatával

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK 2012 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT Az SZMSZ-ben biztosított rektori jogkörömnél fogva a külföldi kiutazások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT (a továbbiakban: EGYESÜLET) Címe: 6721 SZEGED, OSZTRÓVSZKY UTCA 6. Adószáma: 18455405-1-06

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata XXV-1/00002-1/2017. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT.. igazgató P.H. 1 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet értelmében a

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA. igazgató P.H. 1 REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény reprezentációs kiadások felosztásának,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. április 8-án Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3/2012. (VI. 01.) Főjegyzői utasítás a Hivatali célú gépkocsi, a vezetékes-, illetve mobiltelefonok és mobilinternet, valamint információtechnológiai eszközök használatáról A jogalkotásról szóló 2010.

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK FELOSZTÁSÁNAK, AZOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet. 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás. A külföldi kiküldetések rendjéről

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet. 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás. A külföldi kiküldetések rendjéről FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás A külföldi kiküldetések rendjéről Gödöllő, 2009 Az Intézet nemzetközi megítélése, a kutatók elismertségének növelése, a nemzetközi

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Testnevelési Egyetem Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 44/2015. sz. határozatával 1 1. A Szabályzat célja A Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat készítésének a

Részletesebben

PROJEKT SZINTŰ PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

PROJEKT SZINTŰ PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS 1. SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KERETEI 2. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 3. DOKUMENTUM MÁTRIX 1. SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KERETEI 1.1 MINDEN EGYSÉG ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KERETTEL GAZDÁLKODIK

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT . SZ. FÜGGELÉK KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT GULYÁS PÁL KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM (0 Debrecen, Sumen u..) OM azonosító: 09 Érvényes 011. 07. 01.-től határozatlan időre, visszavonásig illetve módosításig Készítette:

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

9/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A REPREZENTÁCIÓS CÉLÚ KIADÁSOK RENDJÉRŐL

9/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A REPREZENTÁCIÓS CÉLÚ KIADÁSOK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-23/2013/Sz. 9/201 számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A REPREZENTÁCIÓS CÉLÚ KIADÁSOK RENDJÉRŐL Érvényes: 201 március 1-jétől I. Általános Rész

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK

G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 07. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kiküldetési szabályzat 1 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen dokumentum

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács közalkalmazottai és doktoranduszai kiutazásait az Intézet vezetője engedélyezi.

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács közalkalmazottai és doktoranduszai kiutazásait az Intézet vezetője engedélyezi. Rektori utasítás a Szent István Egyetem hivatalos külföldi kiutazásairól és az ezzel kapcsolatos elszámolásokról, a külföldi vendégek fogadásának engedélyezéséről és ügyintézéséről 1. Bejelentési kötelezettség

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 Szervezet neve: Magyar Birkózó Szövetség Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158335-2-42 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Németh Szilárd

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Kiutazó neve: Lakcíme: A kiküldetés célja: A kiutazó feladata: A konferenciaelőadás címe: Rendezvény: Ország: Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Iktatószám: Kitöltendők a sárga mezők,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármester utasítás Segesd Község Önkormányzata Kiküldetési

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata 2012. július 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K A szabályzat hatálya... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 3 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZAT Fizetési előleget az a munkavállaló kérvényezhet, akinek legalább 1 évi

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Módosítva 2009. szeptember 2 az Országos Elnökség 16/2009. (09.07.) E. számú határozata A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 A szabályzat célja... 3 2.... 3 A szabályzat hatálya... 3 3.... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

2. (1) A szabályzatot szükség szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosulását is figyelembe véve kell felülvizsgálni.

2. (1) A szabályzatot szükség szerint, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosulását is figyelembe véve kell felülvizsgálni. Heves megye Főjegyzőjének 1/2017. (I.09.) utasítása Heves Megyei Önkormányzati Hivatal belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló Szabályzatának kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2012. december 17napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben