MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK"

Átírás

1 MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK I. ÖNKORMÁNYZATI PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK Adatforrás: MÁK Területi Igazgatóság, Győr: Az egyes szociális pénzbeli ellátások igénylését célzó dokumentumok Az adatbázis tartalma: A MÁK Győri Területi Igazgatósága az egyes pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozó önkormányzati igénylőlapok adatait között negyedéves, illetve éves bontásban, majd ben havonként adta át. Ez utóbbi két évben a havi adatok összegzésével készültek a negyedéves, illetve az éves adatok re csak a januári-októberi havi adatok elérhetőek, amelyek 1-3. negyedéves és 10. havi adatként jelennek meg a TeIR Interaktív Elemző Rendszerben. Ezek az adatok a költségvetési beszámolók 12. sz. űrlapjának ( Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése ) adatait váltják ki, de annál részletesebbek ben 9, 2006-ban 10, ban 11, 2009-ben 10 szociális pénzbeli ellátás igénylésével kapcsolatos adatok kerültek betöltésre, amelyek a következők: - Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás és lakásfenntartási támogatás ( ) - Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék ( ) - Gyermektartásdíjak megelőlegezése ( ) - Időskorúak járadéka ( ) - Munkanélküliek jövedelempótló támogatása ( ) - Normatív lakásfenntartási támogatásban részesülőknek kifizetett támogatás ( , 2009) - Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása ( ) - Rendszeres gyerekvédelmi támogatás (2005) - Rendszeres szociális segély ( ) - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ( ) - Otthonteremtési támogatás (2006, 2008) - Hajléktalan személyek részére kifizetett időskorúak járadéka ( ) - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolt pótlék (2007) - Pénzbeli jogosultság rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén (2007) - Hajléktalan személyek részére kifizetett időskorúak járadéka ( ) - Hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély ( ) 1

2 - Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében nyújtott támogatás (2008) - Hajléktalan személyek részére kifizetett rendelkezésre állási támogatás (2009) - Rendelkezésre állási támogatás (2009) Egyes ellátások esetében az igénylőlapon szereplő megnevezés, illetve az igénylőlap tartalma megváltozott. Az adatgyűjtés jogszabályi háttere: - 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól II. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BESZÁMOLÓI Adatforrások Magyar Államkincstár, költségvetési beszámolók az államháztartási körön belül: - Önállóan gazdálkodó, valamint költségvetés készítésére kötelezett részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek A Intézményi éves költségvetési beszámolói - Helyi és települési és területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó megyei és önkormányzati hivatal, (fő)polgármesteri hivatal, közös képviselőtestület hivatala B Önkormányzati éves költségvetési beszámolói - Önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv (benne körjegyzőségek, társulások), valamint az elemi költségvetés készítésére kötelezett részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek C Önkormányzati intézményi éves költségvetési beszámolói - Többcélú kistérségi társulás költségvetési szervként működő munkaszervezete által benyújtott I Többcélú kistérségi társulások éves költségvetési beszámolói - Országos kisebbségi önkormányzat, illetve az általa alapított országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek J Országos kisebbségi önkormányzati és intézményi költségvetési beszámolói Fenti beszámolók 21-es (Kiadások tevékenységenként) és 22-es (Bevételek tevékenységenként) űrlapjai kerültek feldolgozásra. Az adatbázis tartalma Az adatbázisban a szociális szakfeladatokon elszámolt kiadások és bevételek teljes részletességgel megjelennek. A szakágazat az egyes költségvetési szervekre leginkább jellemző tevékenységet mutatja meg. Ha egy költségvetési szervnek több szakágazatba tartozó tevékenysége van, akkor is csak egy szakágazat jelölhető meg. A szakfeladat a végzett 2

3 tevékenységeket veszi számba, nem csak a költségvetési szerv főtevékenysége, hanem több, további tevékenység is megjelölhető. Ez az oka annak, hogy az adatbázis nem ágazati szemléletű, hanem számba veszi az összes szociális szakfeladaton elszámolt tételt. A 2005 óta érvényes Pénzügyminisztérium által meghatározott szociális szakfeladat rend: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI, GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁS SZÁLLÁSNYÚJTÁSSAL Csecsemőotthoni ellátás Bentlakásos bölcsődei ellátás Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁS SZÁLLÁSNYÚJTÁS NÉLKÜL Bölcsődei ellátás Családi napközi, nappali felügyelet Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Szociális foglalkoztatás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások A PM szakfeladat rendben van lehetőség a módosításra, így a szociális szakfeladatok ill. kódjaik is változhatnak. A legutolsó módosítás 2005-ben volt, amikor a pénzbeli ellátásokon belül elkülönültek a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások, majd 2010-től a korábbi évektől egészen eltérő új szakfeladat rend lép életbe. A szakágazati rend már 2008-ban módosult, így ben a nómenklatúrában a 4 számjegyen megjelenő szakágazat elvált a 6 számjegyre lebontott szakfeladatoktól. Minden évben voltak olyan, nem szociális ágazatba tartozó intézmények (egészségügyi, oktatási stb.), amelyek szociális szakfeladatokon is jelentenek pénzügyi adatokat. Az adatbázis ezeket az adatokat tartalmazza, a leggyakrabban előforduló nem szociális szakágazatok, amelyek esetében szociális szakfeladatoknál pénzügyi adatok jelentek 3

4 meg ben , , , ben , , , , A 21. és a 22. űrlap - amely a kiadásokat és bevételeket tevékenységenként részletezi - teljes körű, azaz valamennyi elszámolt kiadás és bevétel besorolásra került valamely tevékenységhez, tehát azok céljának, rendeltetésének megfelelő szakfeladaton jelennek meg. A bevételnek és a kiadásnak csak az előirányzatban kell megegyeznie, a űrlap a teljesítésre vonatkozik, ezért a két űrlap közötti eltérések elfogadhatóak. Valamint a pénzmaradványok, illetve az intézményfinanszírozás (az ún. adott-kapott támogatások ) könyvelése nem a űrlapok szolgálnak, hanem az önkormányzatok esetében a 80. a központi költségvetési szerveknél a 98. űrlapok. Intézmények köre, amelyre a pénzügyi adatok vonatkoznak Államháztartási körön belül: - Mindazok az önálló és részben önálló (elemi költségvetés készítésére kötelezett) szociális intézmények, valamint önkormányzatok, központi költségvetési szervek, amelyek költségvetési beszámolójukban szociális kiadást ill. bevételt számolnak el; - Azok a nem önálló szociális intézmények, amelyeknek fő tevékenysége szociális ellátás, és az ezzel kapcsolatos kiadásaikról/bevételeikről az őket fenntartó önkormányzat ill. központi költségvetési szerv készít jelentést; - A szociális intézmények telephelyként működő egységei Az intézmények azonosításának módja Az adatok intézményi azonosításához a MÁK intézményi törzs, az önkormányzati adattár, a törzskönyvi nyilvántartás, valamint a KSH szociális intézményi adatai szolgálnak. Az adatállományok között a törzsszám biztosítja a fő kapcsolatot. A törzsszám az adószám első nyolc számjegye. Nem rendelkeznek saját törzsszámmal azok az intézmények, amelyeknek nincs gazdálkodási önállósága, tehát nem kötelezettek beszámoló készítésre sem. Az adatbázis összeállításánál a költségvetési beszámolók jelentették a kiindulópontot. Ebben minden olyan önkormányzat és önálló intézmény számbavételre került, amelynek költségvetési beszámolójában valamely szociális szakfeladaton (853) adat jelenik meg. Ugyanez az adatkör került kiszűrésre a MÁK intézményi és önkormányzati adattárából. A nem önálló szociális intézmények csak a törzskönyvi nyilvántartásban és a KSH szociális intézményi regiszterében jelennek meg. Mivel ezen intézmények adatait a fenntartó önkormányzat jelenti, az önkormányzatokhoz a pénzügyi körzet kódja segítségével rendelődnek az általuk működtetett nem önálló intézmények. A pénzügyi körzet négy ill. hat kódból áll: hat kód esetén az első kettő a megyét, a második négy az ott működő önkormányzatot azonosítja. (Maga a pénzügyi kód nem szerepel a költségvetési beszámolók fejlécein, csak az informatikai rendszerben használják.) A MÁK törzskönyvi nyilvántartásában az intézményekre vonatkozóan csak a fő szakfeladat van feltüntetve. A szociális ágazat áttekinthetősége érdekében, a következő 4

5 fő szakfeladatot megjelölő intézményi kör került figyelembe vételre: 853-as (szociális) szakfeladat. A pénzügyi és statisztikai adatok összekapcsolásának lehetőségei - Különös tekintettel az interaktív elemző rendszerre, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi adatok ágazati statisztikai adatokhoz való kapcsolási lehetősége jelenleg erősen korlátozott. A PM-szakfeladat rend kevésbé követi az intézményrendszer differenciálódását és korszerűsödését, mint a KSH adatgyűjtés. Az eltérő intézményi formák működési hatékonyságának összevetésére tehát csekély lehetőség van. - Az adatbázisban a nem önálló szociális intézményekre vonatkozóan nincs elkülöníthető pénzügyi adat. Összekapcsolható azonban a fenntartó által az adott szakfeladaton jelentett kiadás/bevétel azon nem önálló intézményi körrel, amelynek működési profiljában az adott cél megjelenik. Így bizonyos tájékoztató jellegű információhoz lehet jutni egy-egy pénzügyi tétel intézményi hátteréről. Az adatgyűjtések jogszabályi háttere évi XXXVIII. törvény az államháztartásról - 217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről /1987. (SK 12.) KSH APEH együttes tájékoztató (törzsszám felépítése) /2007. (Pk. 14.) PM tájékoztató a költségvetési szervek új ágazati osztályozásáról III. NEM ÁLLAMI (INTÉZMÉNYI) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATTÁR Adatforrás: Magyar Államkincstár, költségvetési beszámolók az államháztartási körön kívül: - Adatszolgáltatás a társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok részére juttatott támogatásokról c. adatlap. Az adatszolgáltatást a támogatást nyújtó költségvetési szerv, fejezet nyújtja be a Magyar Államkincstárnak. Az első adatszolgáltatást a január 1. és augusztus 31. között történt kötelezettségvállalásokról, pénzügyi teljesítésekről, valamint módosításokról szeptember 30-ig kellett benyújtani. Ezt követően a tárgyhónapban történt kötelezettségvállalásokról, pénzügyi teljesítésekről és módosításokról tárgyhót követő hó 5. napjáig kell teljesíteni az adatszolgáltatást. Az adatbázis tartalma Társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok részére folyósított támogatások összege és jellemzői: - a támogatás célja: intézményes gyermek- és ifjúságvédelem, bölcsődei ellátás, többcélú és egyéb gyermek- és ifjúságvédelem, nagycsaládos szervezetek, kolping családmozgalom, családi problémák kezelése, stb. 5

6 - a támogatás jellege: pályázatos, normatív, egyéb - a támogatás gyakorisága: egyszeri, havonta, negyedévente, félévente, évente, vegyes - a kedvezményezett szervezet típusa: társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság Intézmények köre, amelyre a pénzügyi adatok vonatkoznak Államháztartási körön kívül: - Társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok fenntartásában működő intézmények, amelyek szociális célú állami támogatásban részesülnek - Egyházi fenntartásban működő intézmények, amelyek szociális célú állami támogatásban részesülnek Az intézmények azonosításának módja A nem állami intézmények (egyházak, vállalkozások, alapítványok stb.) az államitól eltérő, egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezettek állami támogatás igénybevétele esetén. E beszámolók nem tartalmaznak szakfeladat szerint bontást, a támogatás tényleges elköltése rendszerszerűen nem követhető nyomon. A legtöbb információt input oldalról, azaz a támogatást nyújtó költségvetési szervek adatszolgáltatásából nyerhetünk. Itt összekapcsolhatók a pénzügyi és törzsadatok is. Nem tartalmazzák azonban ezek az adatok azokat az információkat, amelyek ezen intézmények nem állami forrásokból származó bevételeire vonatkoznak. Az adatgyűjtések jogszabályi háttere - 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről (8. számú melléklet: Adatszolgáltatás a társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok részére juttatott támogatásokról) - 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről (2. számú melléklet: IGÉNYBEJELENTÉS a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény... évi költségvetési támogatásához ; 7. számú melléklet: ADATLAP a nem állami és egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények... évre igényelt normatív állami hozzájárulásának elszámolásához ) 6

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz Oktatási Hivatal 2015. Tartalom 1. Általános bevezető 3 1.1. Jogszabályi háttér 3 1.2. Kiemelt információk

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám 25703 - a III.3.a) alpont szerinti támogatás összegének számításánál a társult települések összlakosságszámát kell figyelembe venni, - a III.3.b) alpont alatti

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az Elemi költségvetés elnevezésű nyomtatványgarnitúra felhasználásával tesznek eleget elemi költségvetés

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 29., hétfő Tartalomjegyzék 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben