Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Bevezetés"

Átírás

1 Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Az interkulturális közvetítői funkció megjelenési formái és szerepe a romák társadalmi integrációjában az elmúlt néhány évben Bevezetés Az elmúlt kb. 10 évben a különböző roma integrációs programok megvalósítása során számos programban, különféle megjelenési formában és elnevezéssel - felbukkant egy új funkció, illetve szakmai szerep: a közvetítőé, aki a legtöbb esetben roma származású s az a feladata, hogy segítse a megértést, párbeszédet, együttműködést a roma közösség tagjai és a különféle intézmények között, ezzel javítva a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Intézményeken itt azokat a közszolgáltatásokat végző intézményeket értjük, melyek a társadalom tagjai számára nyújtanak különféle szolgáltatásokat: főként az oktatás, egészségügy, közigazgatás és munkaerőpiac területén. Emellett a közvetítők hozzájárulnak a konfliktusok megelőzéséhez, illetve segítséget nyújtanak a már kialakult konfliktusok megoldásában. A nemzetközi szakirodalom a különböző a többségitől eltérő kulturális, szociokulturális hátterű társadalmi csoportok, leginkább etnikai kisebbségek, bennszülöttek, bevándorlók és a különböző intézmények közötti közvetítőt interkulturális mediátornak nevezi. A roma mediátorok olyan esélyegyenlőségi szakemberek, akik a roma közösségek és a különféle intézmények közötti közvetítésben, a romák elsősorban oktatási, egészségügyi és munkaerőpiaci - szolgáltatásokhoz való hozzájutását, magas színvonalú szolgáltatások elérését támogatják a felek közötti párbeszéd és információ-megosztás generálásával és a konfliktusok hatékony, az érintettek bevonásán, aktív részvételén alapuló kezelésével. Európa néhány országával ellentétben, Magyarországon még nem létezik a roma mediátor szakma, ugyanakkor vannak olyan esélyegyenlőségi szakemberek, akik bár alapszakmájuk megnevezése más, pl. pedagógiai asszisztensek, pedagógusok, roma koordinátorok, esélyegyenlőségi referensek -, munkájuk során jelentős részében a fenti közvetítői tevékenységet is ellátják. egy hazai definíció a ROMED program hazai pályázati felhívásából (megszövegezte a Partners Hungary Alapítvány) i A gyakorlat azt mutatja, hogy a kisebbségi csoportok közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésének segítésében, a hatékonyabb kommunikáció kialakításában kiemelt szerepük van ezeknek az intekulturális mediátoroknak, alátámasztja ezt az a tény, hogy a különböző társadalmi integrációs programokban más és más elnevezéssel, de gyakorlatilag azonos funkcióval egyrészt pályázói, megvalósítói oldalról, néhány konstrukció esetén pedig már a kiírásban is, a pályáztató által is preferáltan - megjelentek ezek a közvetítők, azaz az intekulturális mediátorok. Lássunk néhány példát. Bár ezzel kapcsolatos felmérés még nem készült, a rendelkezésre álló példák, jó gyakorlatok azt mutatják, hogy az oktatás területén alkalmazták, alkalmazzák leginkább a közvetítői szerepet gyakorló szakembereket. Bár elnevezésük különböző (roma dajka, roma pedagógiai asszisztens, roma pedellus, családi koordinátor, esélynövelő koordinátor, családi mentor), az általuk betöltött funkció számos azonos elemet tartalmaz. Jelen tanulmányban is főként az oktatás, kisgyermekkori fejlesztés területére fókuszálunk, de néhány példát hozunk más területekről is.

2 Az EQUAL európai uniós program ( ) keretében, az Ec-Pec Alapítvány által vezetett Esélynövelő roma koordinátorok képzése és foglalkoztatása című projektben országosan 30 település általános iskolájában képeztek és foglalkoztattak esélynövelő roma koordinátorokat. A szülőkkel rövidebb időn belül tudott kapcsolatot teremteni, mint a pedagógusok. Családlátogatásokban, gyermekek kíséretében, udvari felügyeletben, szabadidő hasznos eltöltésében sokat segített. Eddig nem volt ilyen munkakör az iskolánkban. - nyilatkozta egy a programban résztvevő iskola igazgatója. ii A projekt során beigazolódott, hogy a roma koordinátoroknak hatékony szerepe van a roma tanulók iskolai sikerességének biztosításában, az előítéletek, megkülönböztetés hatásainak mérséklésében. Az esélynövelő koordinátor minőségi munkája, sikeressége nyomán nő a tanulás presztízse nemcsak a gyermekek, de szüleik körében is. iii Egy 2006-os, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt pályázatban két helyen is előnyként jelenik meg a roma közvetítők alkalmazása, projektben való részvétele. Kifejezetten előnyös, ha roma szociális munkást, illetve ha telepeken, telepszerű lakókörnyezetben szerzett tapasztalattal rendelkező szociális munkást vonnak be a programba...a szociális munkásoktól elvárt kritérium, hogy a program teljes időtartama alatt rendelkezésre álljanak a programba bevont családok számára. A munkacsoport tagjai a projektvezető, a főpályázó képviselője, az önkormányzat képviselője, a konzorcium tagjainak képviselői, továbbá a cigány kisebbségi önkormányzat képviselője, a telepen élők képviselője, a védőnő, a munkaügyi kirendeltség munkatársa, esetleg az önkormányzat-ok szociális, oktatási, egészségügyi referensei, a családi koordinátor, a roma pedagógiai asszisztens stb. Hogyan csípjék fülön az iskolakerülőket? éveken át hiába töprengtek rajta a mátraderecskei pedagógusok. A naplóban csak gyűltek, egyre gyűltek az igazolatlan mulasztások, mígnem az iskola igazgatónőjének, Barcziné Horváth Mártának mentő ötlete támadt. A szomszéd megyében dolgozó kollégáitól hallott róla, hogy Ózd környékén már évek óta jeleskednek roma pedellusok. Úgy döntött, ők is próbát tesznek. A tanév elején felvették két egykori, állástalan tanítványukat alkalmazásuk költségeit kilencven százalékban a munkaügyi központ állta, s a módszer itt is bevált. iv Ózdon 2003 óta folyamatos a roma pedellusok és dajkák foglalkoztatása. Az itteni programok sikerességét az is mutatja, hogy a helyi közösség mindig megtalálta azokat a forrásokat, melyekből szinte folyamatosan biztosítani tudta a roma közvetítők alkalmazását. A fenti példa azt is megmutatja, hogy a programok sikere nyomán több környező településen is sikerrel indítottak hasonló programokat. A Dél Dunántúli régióban 2010-től 4 fő roma integrációs koordinátort alkalmazott a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési ügynökség. Egy fő kiemelt koordinátor Pécsett dolgozott, egy-egy koordinátor pedig a sellyei, sásdi, és tamási kistérségekért volt felelős. Minden kistérségi koordinátor feladata a romaintegrációval kapcsolatos törekvések maximális szakmai segítése, leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak támogatása és nyomon követése, valamint együttműködés a Roma Fejlesztési és Tervezési Programirodával. Ebben az esetben a közvetítés a fejlesztési ügynökség és közösségek, a közösség szervezetei között volt hangsúlyos.

3 Európai kitekintés nemzetközi programok A Roma Oktatási Alap Macedóniában, Magyarországon, Szlovákiában és Romániában az Európai Bizottság Regionális Igazgatósága támogatásával megvalósított Egy jó kezdet című programjában ( ) is kulcs-szerepet töltenek be a mediátorok. Érdekes, hogy bár ugyanannak a programnak a keretében dolgoznak, s ugyanazt a funkciót töltik be elnevezésük különbözik: Magyarországon családi mentoroknak, a többi országban közösségi mediátoroknak nevezik őket. Hazánkban a program 5 településen: Nyíregyházán és a Mátészalkai kistérség 5 településén, Nagyecseden, Nagydoboson, Hodászon, Kántorjánosiban és Nyírkátán valósul meg, 6 családi mentor, mediátor alkalmazásával. Az ő feladatuk elsősorban a szülők figyelmének ráirányítása a kisgyermekkori fejlesztés fontosságára, s annak biztosítása, hogy a gyermekek már 3 éves koruktól belépjenek az intézményes nevelésbe, azaz a lehető legkorábban elkezdjenek óvodába járni. A mediátorok munkájának sikeréhez nagyban hozzájárult az ír példára bevezetett Szülők az óvodában (Home-School Community Liaison), valamint a MESÉD programelemek. A MESÉD programelem keretében a kisgyermekes édesanyák, az előzetesen kiképzett roma facilitátorok vezetésével csoportfoglalkozásokon vettek részt, ahol minden alkalommal meséket dolgoztak fel, s a foglalkozást követően a könyveket hazavihették, s otthon ebből meséltek gyermekeiknek. A MESÉD program 6 facilitátora is jelentős közvetítői szerepet töltött be a helyi közösség tagjai, az édesanyák és a helyi oktatási intézmények között azáltal, hogy tudatosította a szülőkben a mesék fontosságát, az írás, olvasás előkészítésében, valamint az erkölcsi nevelésben betöltött szerepét. Ugyanakkor önbizalmat adott az édesanyáknak ahhoz, hogy egyenrangú félként, asszertív módon legyenek képesek kommunikálni akár a gyermekeik nevelésével, akár hivatalos ügyeik intézésével kapcsolatban. A Szülők az óvodában programelem keretében a szülők egy felkészítő tréninget követően, melyet a Partners Hungary Alapítvány tartott az óvónők és szülők részvételével óvodai foglalkozást tartottak a gyermekeik csoportjában. A legnagyobb sikert azok a foglalkozások arattak, ahol a szülők a roma kultúra és hagyomány világába kalauzolták a gyerekeket és az óvónőket hidat teremtve az otthoni és az intézményi környezet, kultúra között. Számos helyen volt cigánypogácsa sütés, kis lovári nyelvlecke: állatok neveinek megtanulása, közös zenélés, cigánytánc tanulás, stb. Néhány esetben apukák is részt vettek a foglalkozások megtartásában; különös sikert aratott Nyíregyházán, a Guszev telepen a Dália úti óvodában az a foglalkozás, amit egy édesapa tartott a horgászásról és a halfajtákról. A mediátorok részt vettek a szülők felkérésében, az óvodai foglalkozást előkészítő tréningeken, segítettek a szülőknek a foglalkozások megszervezésében, ha szükséges volt, az anyagok beszerzésében. Először az jutott eszembe, úr isten, mit mondanak majd a magyarok? Aztán minden jól ment Sokáig tartottam az óvónőtől. Mi kisebbnek érezzük magunkat. Most végre embernek éreztem magam. Büszke volt rám a gyermekem is, azt látta: anya ezt is tudja. Sok mindent tanultam. Most már másképpen látom az óvónők munkáját. Megtanultam megszervezni a dolgokat. Most már úgy megyek be az óvodába, mintha hazamennék. foglalkozást tartó édesanyák értékelése a Szülők az óvodában programelemről a záróeseményen, Nagydoboson (2012. május 2.)

4 A jövőben szeretnénk a mentorokat jobban bevonni a közös munkába óvónő (Kántorjánosi) októberében született az a Strasbourgi nyilatkozat a romákról, melyet az Európa Tanács tagországai miniszteri szinten írtak alá, és amelyben két ponton is megjelenik az intekulturális mediáció támogatásának szükségessége: A társadalmi befogadás fejezetben beavatkozási prioritásként megjelölt egészségügyi területen a nyilatkozat kimondja: (35) Egyenlő esélyt kell biztosítani a romáknak az egészségügyi rendszerhez való hozzáférésben, például egészségügyi mediátorok alkalmazásával és a már működő facilitátorok számára képzések biztosításával. A nyilatkozat 43-as pontja kimondja: (43) Felismerve annak szükségességét, hogy az európai, nemzeti, regionális és helyi szinten rendelkezésre álló jó gyakorlatok, szakértelem, és pénzügyi erőforrások felhasználásval - a fenti prioritások megvalósulásához hozzá kell járulni, az Európa Tanács tagállamai:... (46) megállapodnak abban, hogy életre hívnak egy Európai Képzési Programot Roma Mediátorok számára azzal a céllal, hogy - szoros együttműködésben a nemzeti és helyi hatóságokkal - a roma mediátoroknak, roma mediátorokról szóló már létező képzési programokat továbbfejlesztik, beillesztik a képzési rendszerekbe és megszilárdítják az Európa Tanács erőforrásainak, sztenderdjeinek, módszertanainak, hálózatainak és infrastruktúrájának legjobb kihasználásával, különös tekintettel a strasbourgi és budapesti Európai Ifjúsági Központokra. A strasbourgi nyilatkozat értelmében indult útjára 2011-ben az Európa Tanács és az Európai Bizottság együttműködésével a ROMED (Európai képzési program roma mediátorok számára) című kezdeményezés, melynek célja az interkulturális mediáció presztízsének növelése helyi, nemzeti és európai szinten, ezen kívül a már mediátorként dolgozó szakemberek továbbképzésének biztosítása,köztük szakmai kapcsolatok, mediátori hálózat kiépítésének ösztönzése. A program első körében Bulgária, Cseh Köztársaság, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Moldova, Románia, Szerbia, Szlovákia, Spanyolország, korábbi Jugoszláv Köztársaság, Törökország, Ukrajna vett részt. Hamarosan indul a program 2. köre. Minden résztvevő országban kormányzati szerv volt a program gazdája, így Magyarországon a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága jegyezte a programot. Mivel Magyarországon nem létezik az interkulturális mediátor szakma, s még az egységes funkció sem, így a programba a Partners Hungary Alapítvány, a programban résztvevő civil szervezet javaslatára - olyan szakembereket vontak be, akiknek a jelenlegi munkájában, munkakörében jelen van a közvetítői elem: A programban való részvételre olyan roma származású szakemberek jelentkezhetnek, akik: - jelenleg alkalmazásban állnak (önkormányzatnál, oktatási intézményben, civil szervezetnél, stb.),

5 - végeznek a roma közösség és oktatási, szociális és egészségügyi intézmények, fenntartók közötti együttműködést segítő feladatokat, pl. szülők bevonása az oktatási intézmény életébe, iskolai közösségi programok szervezése, roma tanulók sikeres tanulásának támogatása, oktatási integrációs program megvalósítása (IPR), előítéletek csökkentése, esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése az adott intézményben, vagy a fenntartónál stb. - munkáltatójuk támogatja a részvételüket a programban - motiváltak, nyitottak az új kezdeményezésekre, fontosnak tartják munkájuk minőségének javítását v A program Magyarországon az alábbi településeken valósult meg: Balatonlelle, Budapest, Cered, Debrecen, Etes, Nagyecsed, Nyírbátor, Nyíregyháza, Salgótarján, Szarvas, Szolnok, Szombathely, Szomolya, Tiszadob és Zalaegerszeg településeken valósult meg, egy-egy helyi mediátor 2x30 órás képzésben való részvételével, a képzések között pedig mentorálással. Sajnos a programnak nem része a foglalkoztatás, mert a többi országban a mediátorok alkalmazásban állnak, ez volt a programba való belépésük feltétele. Magyarországon esetleges, hogy a program mediátorai tudják-e hasznosítani a tanultakat, mert alkalmazásuk attól függ, meddig tart az a pályázati program, melynek keretében eddig tevékenykedtek. A Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány 3 mediátor számára biztosított fizetést 3 hónapon keresztül, ami nagyon rövid idő a tanultak helyi gyakorlatba való beépítéséhez. Fenti települések közül háromban (Nagyecsed, Nyírbátor, Nyíregyháza) dolgozik olyan mediátor, aki a Roma Oktatási Alap Egy jó kezdet programjában is tevékenykedik. (Bár Nyírbátor nem szerepel a ROA programjában, itt él a nyírkátai édesanyáknak MESÉD foglalkozásokat tartó facilitátor.) A legújabb keletű nemzetközi interkulturális mediációs program áprilisban indult és 2014-ig tart, támogatója a GlaxoSmith Kline Gyógyszergyár. A program keretében Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában egy-egy helyi NGO-val együttműködve roma egészségügyi mediátorokat képeznek és foglalkoztatnak majd, annak érdekében, hogy a romák egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését helyi szinten javítsák, és a roma egészségügyi mediátorok képzését és foglalkoztatását az egyes országokban - rendszerszinten előmozdítsák. Ebben fontos szerepet játszik az egyes országok közötti tapasztalatcsere, valamint helyi és európai szinten a szakmapolitikai döntéshozók és lehetséges támogatók megszólítása. A program magyarországi partnerszervezete a Partners Hungary Alapítvány. Az interkulturális mediátorok funkciója, feladatai hasonlóságok és különbségek Számos különbség van az egyes országok között a roma közösségek helyzetét és szükségleteit illetően, a használatos terminológiában és abban is, hogy mediátorok professzionális munkáját milyen mértékben veszik igénybe, és milyen alapképzettségű embereket képeznek ki erre a feladatkörre. Új kihívást jelentenek a más országokba bevándorló romák. ROMED program alapvetése (www.coe-romed.org) Bulgáriában például 2005 óta rendszerszinten, állami támogatással, akkreditált képzési programmal készítenek fel és foglalkoztatnak roma mediátorokat az egészségügy területén,

6 hogy segítsék a romák egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférését, s ennek segítségével javítsák a romák egészégi állapotát. Magyarországon és Szlovákiában hasonló a helyzet. Számos területen foglalkoztatnak különféle, de leginkább pályázati forrásokból - roma közvetítőket, de sem a képzésre, sem a foglakoztatásra vonatkozóan nincs sem egységes szakmai sztenderd, sem pedig állami támogatás. A mediátorok feladatait - akár országhatáron innen, akár azon túl hasonlítjuk össze, megállapíthatjuk, hogy vannak azonos, de vannak egymástól eltérő feladatok is. A ROMED programban mivel országokon átívelő program és mivel fókuszában az általános interetnikus mediációs szakmai és nem szakterület specifikus megközelítés áll a mediátorok feladatainak leírása jól összefoglalja a különböző területeken dolgozó mediátorok feladatainak közös elemeit. Mediátorok feladatai: bizalmon és nyílt kommunikáción alapuló kapcsolatot építenek ki a felek képviselőivel; arra törekszenek, hogy megértsék a helyzetet, hogy tükrözhessék a felek eltérő szempontjait és a véleményük, érzéseik, attitűdjeik és cselekedeteik alapját; kapcsolatot teremtenek a felek között hatékony kommunikáció biztosításával; megkönnyítik és/vagy megerősítik a kommunikációt és a kapcsolatokat a roma közösségek és az egészségügyi, oktatási és munkaügyi) közintézmények között. a mediátorok feladatainak leírása a ROMED programban. Részletes feladat- és munkaköri leírás született az Ec-Pec Alapítvány Esélynövelő roma koordinátorok képzése és foglalkoztatása című projektjében, az oktatás területén működő interkulturális mediátor tevékenységeiről. Ebben az általános feladatokon túl megfogalmazódnak az intézmény-specifikus elemek is: 1. Ellátja a híd szerepét az iskola és család között Segíti megoldani az iskola és család, valamint a családok/gyerekek közötti konfliktusokat, szervezési feladatokat, Képviseli a szülők érdekeit az iskolában, Segíti a pedagógust a családok megismerésében, Összehangolja az iskola és a család elvárásait, Közelíti az iskola és a családok értékrendjét, Meggyőzi a szülőket az iskolai szerepvállalás fontosságáról, Képet ad a gyermek fejlődéséről a szülő számára. vi Ez a feladatleírás két másik fontos elemet is tartalmaz, melyek az interkulturális mediáció általános, minden szakterületre kiterjedően is érvényesek lehetnek: az egyik a roma kultúra népszerűsítése, a másik pedig az előítéletek kezelése. Népszerűsíti a roma kultúrát Roma szokásokat, hagyományokat, hiedelmeket közvetít, értelmez a pedagógusok és gyermekek számára, Behozza a tanterembe, a tanórákra a roma tárgyi és szellemi kultúrát, felkutatja a helyi roma hagyományokat. Kezeli az előítéleteket Segít a gyerekeknek és a családoknak a saját és mások értékeinek felismerésében,

7 Támogatja/ értelmezi a szülő felé az iskola küldetését, a kötelezettségeket, ajánlásokat: az iskola és a pedagógus segítője, társa a gyermek megfelelő fejlődésének. Jelzi az iskola működésében megjelenő-esetleg-, hátrányos megkülönböztetésre visszavezethető döntéseket, eljárásokat. A Roma Oktatási Alap Egy jó kezdet című projektjében Magyarországon a mediátorok tevékenysége az alábbi fő feladatköröket tartalmazza: - rendszeres családlátogatások, melyek során a mediátor méréseket végez, tájékoztatást nyújt a szülőknek a kisgyermekkori fejlesztéssel kapcsolatban,segíti a családokat az aktuális problémák megoldásában, bevonja a szülőket a projekt többi tevékenységébe: a Meséd programba, a szülők által tartandó óvodai foglalkozásokba (Home School Community Liaison), valamint a közösségi eseményekbe (community event). - tartja a kapcsolatot az óvodával, ellenőrzi a gyerekek jelenlétét, hiányzásait - tereplátogatásra viszi a Nyíregyházi Főiskola programban résztvevő hallgatóit - folyamatos továbbképzésen vesz részt. Legtöbb időt a családlátogatással töltöttem. Ha nem ment a gyerek oviba, kimentem, megnéztem, beteg-e. Sokszor sajnos a hiányos ruházat miatt nem mentek télen a gyerekek óvodába Sokat segítettem különböző kérvények elkészítésében, űrlapok kitöltésében. Volt aki a gyermekvédelmi támogatást szerette volna meghosszabbítani, volt akinél feltöltős árammérő óra felszereltetésében működtem közre. Sokat kellett beszélgetni a korai fejlesztésről. Amiről én azt gondoltam, természetes, nem volt az. Eleinte sokszor kinevettek. Talán az volt a legjobb érv az óvodába járás fontosságához, hogy az óvodai közösségi élet segíti a gyerekek iskolai beilleszkedését Azok az anyukák, akik tartottak óvodai foglalkozást, teljesen megváltoztak. Őket már nem kellett győzködni mediátor, Nagyecsed Az intézményekkel nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani, a családok meg szinte családtagként kezeltek. Az fontos tapasztalat, hogy egy mediátor aktívan családot tud hatékonyan ellátni. mediátor, Kántorjánosi Általában a tapasztalat azt mutatja és ezt igazolják a rendelkezésre álló munkaköri leírások is -, hogy a mediátorok feladatai az általános közvetítői feladatokon túl (híd-építés, kommunikáció javítása a roma közösségek és a különböző intézmények között) a helyi problémákra reflektáló elemeket is tartalmaznak. Az Egy jó kezdet programban így egészült ki a mediátorok tevékenysége Magyarországon az anyák toborzásával a Meséd programba, és Macedóniában például a nem regisztrált gyermekek anyakönyvezésével. A mediátorok képzése A projektek tapasztalatai azt mutatják, hogy a mediátorok számára nagyon fontos a folyamatos továbbképzés és a szakmai támogatás, mentorálás; az, hogy a munkájuk során felmerülő problémák megoldásában, a legjobb megoldások kimunkálásában legyen kihez fordulni, tanácsot, információt kérni. Legalább olyan fontos az is, hogy a hasonló területen

8 dolgozó mediátorok tapasztalataikat meg tudják osztani egymással. A továbbképzésben való részvétel több program munkaköri leírásában is megjelenik. Magyarországon a mediátorok rendszeres továbbképzésben részesültek, melyet az ISSA (International Step by Step Foundation) által megbízott Partners Hungary Alapítvány végzett. A képzések tematikáját az előzetes igényfelmérés eredményei, valamint a mediátorok tevékenysége nyomán folyamatosan felmerülő igények határozták meg. A tematika legfőbb elemei a következő voltak: - kommunikáció: a meggyőzés lehetőségei és eszközei a családokkal való kommunikációban; a projekten belüli kommunikáció struktúrájának és eszközrendszerének kialakítása, folyamatos fejlesztése - konfliktuskezelés - az előítéletek felismerése és kezelése - együttműködés fejlesztése - konkrét esetek kezelése - projekt-tevékenységek értékelése - tapasztalatcsere, jógyakorlatok megosztása Erzsike példája igazi sikertörténet Volt egy anyuka, olyan, mint én voltam régen. Megkeseredett. Ő 36, én 26. Három hónapba telt, mire elértem, hogy újra lássa az élete értelmét. Volt egy másik anyuka. Drogos volt. A családsegítő kért meg, hogy menjek ki hozzá. Nem tudtam, hogy kezdjek hozzá. Kerestem egy csomó anyagot a netről. Itt aztán igazi mediátor voltam: sikerült elérni, hogy újra beszéljenek a férjével. Ez sokat segített nekik. Erzsike anyukaként került a programba. Kilátástalannak látta az életét, nem voltak céljai. Gondolta, elmegy a Meséd programra, nem veszíthet semmit. Sokat nem is várt tőle. Aztán ráérzett az ízére. Jó meglátásai voltak a mesék kapcsán, unokanővérétől - aki a Meséd foglalkozásokat vezette sok bíztatást kapott. Amikor lehetőség volt arra, hogy a szülők foglalkozást tartsanak az óvodában, ő is jelentkezett. Kiderült, hogy nagyon tehetséges. Kiváló érzéke van a gyerekekhez, nagyon jól kommunikál mindenkivel. Sok megerősítést kapott az óvónőktől, nagy dicséret volt számára, amikor azt mondták, egy óvónő veszett el benne. A kislánya és a férje is nagyon büszke volt rá. Egyre jobban kinyílt, környezetére is egyre jobb hatással volt. Sok anyát győzött meg arról, érdemes óvodai foglalkozást tartani. Felfigyeltek rá a program gazdái is. Amikor új Meséd csoportvezetőre (Your Tale facilitator), majd mediátorra volt szükség, már őt alkalmazták. A programmal kinyílt számára a világ is. A mentor-képzésen értesült a ROMED programról. Jelentkezett, felvételt nyert nyarán ő képviselte a magyar mediátorokat a strasbourgi találkozón. Ő lett a résztvevők közül az a kiválasztott, aki elnyerte az OSI hat hónapos anyagi támogatását. A program és a sikerek hamar ráébresztették arra, hogy érdemes tanulni. Mivel nincs meg az érettségije, beiratkozott esti gimnáziumba. Célja, hogy diplomát szerezzen. Erzsike példája modellt jelent a közösségben. Sok anyuka példaképként tekint rá.

9 Először azt mondtam, hülyeség (a Meséd program), aztán láttam az Erzsikét, mi történt vele. Én is elmentem. Aztán már el sem tudtam képzelni az életet nélküle. Feltöltődést ad, otthon is boldogabb vagyok. anyuka, Nagyecsed. Erzsike kiváló mediátor lett. Példája azért különösen érdekes, mert a program résztvevőjeként lett a közösség elismert tagjává, és mint a közösség elismert tagja válhatott mediátorrá. Példája azt mutatja, hogy a hétköznapi sikerélmény, a közösséghez tartozás élménye, a szereplés és önismerethez vezető út támogatása nagyon rövid idő alatt nagyon pozitív változásokat eredményezett mind az egyén, mind a közösség szintjén. Következtetések-ajánlások Az elmúlt 10 évben jelentős mennyiségű tapasztalat halmozódott fel a különféle területeken (különösen a roma integráció kulcsterületein: oktatás, foglalkoztatás, egészségügy és lakhatás) dolgozó roma közvetítők, az interkulturális mediátorok tevékenységéről, a társadalmi csoportok, különböző kultúrák közötti párbeszéd, megértés, konfliktus-kezelés területén elért eredményekről, sikerekről. Az egyes projektek tapasztalatai általában pozitívak. Vannak olyan települések, pl. Ózd, ahol a mediátorok alkalmazása különböző pályázati forrásokból, közmunka programokból gyakorlatilag folyamatos. A projektek eredményeinek összehasonlítható értékelésére, a hatások elemzésére érdemes lenne átfogó tudományos kutatást végezni, valamint ennek nyomán a mediátori munka értékelésére, mérésére egységes rendszert kidolgozni. Megállapítatjuk a fentiekben bemutatott projektek elemzése alapján, hogy a romák társadalmi integrációjának előmozdításában a roma közvetítői funkció, az interkulturális mediáció alkalmazása bevett eszközzé vált. A funkció létezik, számos megjelenési formájára láttunk példát a projektek áttekintése során. A funkció megerősítésének szükségessége mind európai, mind pedig hazai stratégiai dokumentumokban megjelenik. Számos képzési program született a mediátorok alap- és tovább-képzésének biztosítására. Időszerűvé vált annak vizsgálata, hogy van-e létjogosultsága az interkulturális mediáció, mint önálló szakma megteremtésének. A szakma megteremtésének egyik alapkérdése, hogy a szakma gyakorlóinak képzése a hazai képzési rendszerbe hová illeszthető: az Országos Képzési Jegyzékbe, mint önálló, érettségire épülő szakképzés, vagy modulként, szakmai elágazásként, vagy részképesítésként lenne hozzáilleszthető releváns szakmákhoz, mint pl. családpedagógiai mentor, óvodai dajka, pedagógiai asszisztens, szociális asszisztens, egészségügyi asszisztens, stb. Másik megoldás lehet, hogy az általános mediátor szakmához hasonlóan, egy egyszerűbb akkreditációs eljárással, melyet miniszteri rendelet (63/2009. (XII. 17.) IRM rendelete a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről) szabályoz. A rendelet előírja a képzés minimális tartalmát és képző intézményre vonatkozó elvárásokat. A rendelet egy korábbi törvényhez kapcsolódik, ami pedig a mediátor szakma létrehozását, a mediátorok nyilvántartásba vételének szabályait tartalmazza (A közvetítői tevékenységről szóló évi LV. törvény).

10 Másik alapkérdés a foglalkoztatás rendszerszintű támogatása. Amíg az interkulturális mediátorok alkalmazása a projektek finanszírozásától függ, addig a roma integráció rendszerszintű támogatásában betöltött szerepük is esetleges marad. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy milyen lehetőségek, jógyakorlatok vannak olyan szakmák, szakmai hálózatok állami finanszírozására, melyek kiemelten közhasznú társadalmi célok eléréséért működnek, pl. védőnői hálózat a csecsemők egészség-védelme érdekében, a hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő IPR (Integrációs Pedagógiai Rendszer) stb., és ezekhez hasonló módon finanszírozni az interkulturális mediátorok foglalkoztatását. Ebben az esetben a fenntarthatóság és az eredmények is számon kérhetővé, az állami szerep- és felelősségvállalás pedig megkérdőjelezhetetlenné válnának. i forrás: Pályázati felhívás az Európa Tanács roma mediátorokat továbbképző programjában való részvételre, ii Esélyek. Esélynövelő roma koordinátorok foglalkoztatása iskolákban, pedagógiai asszisztens munkakörben, Ec-Pec Alapítvány, 2007, EQAL projekt zárótanulmány iii Esélyek. Esélynövelő roma koordinátorok foglalkoztatása iskolákban, pedagógiai asszisztens munkakörben, Ec-Pec Alapítvány, 2007, EQAL projekt zárótanulmány iv A roma pedellusoknak mindenki szót fogad, Palágyi Edit, Magyar Nemzet online, június 06. v forrás: Pályázati felhívás az Európa Tanács roma mediátorokat továbbképző programjában való részvételre, vi Esélyek. Esélynövelő roma koordinátorok foglalkoztatása iskolákban, pedagógiai asszisztens munkakörben, Ec-Pec Alapítvány, 2007, EQAL projekt zárótanulmány

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A közvetítői szakmai képzések listája

A közvetítői szakmai képzések listája A közvetítői szakmai képzések listája Az alábbi lista azokat a képzéseket tartalmazza, amelyeknek a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendeletnek (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

A közvetítői szakmai képzések listája

A közvetítői szakmai képzések listája A közvetítői szakmai képzések listája Az alábbi lista azokat a képzéseket tartalmazza, amelyeknek a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendeletnek (a továbbiakban:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Milyen esélyei vannak a közösségépítésnek egy olyan településen, ahol a konfliktusok forrása a lakosság szerint a roma lakosság? dr. Fellegi Borbála Foresee

Részletesebben

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában IKF konferencia 2008. november 28. Esztergom 1 Stratégiai irányaink Roma integráció Mediáció Társadalmi nemek esélyegyenlsége CSR Társadalmi felelsségvállalás

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Az oktatási esélyegyenlőséggel kapcsolatos általános oktatáspolitikai attitűdök mérésének bemutatása

Az oktatási esélyegyenlőséggel kapcsolatos általános oktatáspolitikai attitűdök mérésének bemutatása D Függelék Az oktatási esélyegyenlőséggel kapcsolatos általános oktatáspolitikai attitűdök mérésének bemutatása Oktatáspolitikai attitűdök mérése (A) A1. SNI-vé 1 nyilvánítás és csökkentése A2. Magántanulóvá

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre Készítette: S. Szabó Ferenc közéleti-és nemzetközi munkatárs

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007. Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007. Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben A Szatmári Kistérségi Gyermekesély Bizottság 2013. augusztus

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója. Pigmalion Foglalkoztatási Projekt

Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója. Pigmalion Foglalkoztatási Projekt Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója Pigmalion Foglalkoztatási Projekt Készítette: Lőrincz Norbert Projektmenedzser Tatabánya 2006. A Pigmalion Projekt Egyesületünk első EU-s pályázati

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért. TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002 programismertető kiadvány

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért. TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002 programismertető kiadvány Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért TÁMOP 5.1.3.-09/1-2009-0002 programismertető kiadvány Kutatások eredményei és statisztikai adatok alapján elmondható, hogy egyre többen

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0004

Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0004 BABA-HÁZ CSALÁDINTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS célja: Az iskolarendszeren kívüli támogató-segítő szolgáltatás kialakítása, a HH/3H főként roma gyerekek, családok felzárkózását elősegítő programmal. A többgenerációs

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 10. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 19. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a TÁMOP- 1.4.3-12/1-2012-0141,,e-KARRIER

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11.

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Foglalkoztatási Paktum Pályázat - TÁMOP 1.4.4-08/1 (2010.01.01. 2011.06.01.) Helyi és határon

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért HBLF ROMASTER Program a Jövô Roma Vezetôiért A ROMASTER tehetséggondozó Programot 2007 februárjában közösen hívta életre a Magyar Üzleti

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK Sörény Edina vezető tanácsos Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári Osztály Budapest, 2012. július 13. TARTALOM Könyvtár és Innováció Kulturális fejlesztések

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése

KÉPZŐI FELHÍVÁS. Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Határidő 2013. február

Részletesebben

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA Magyar Természetvédők Szövetsége 2013. Október 17. Budapest TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0004 Mottó Tág a világ mint az álom, mégis elfér egy virágon Weöres Sándor az ország gazdasági

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben