Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Bevezetés"

Átírás

1 Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Az interkulturális közvetítői funkció megjelenési formái és szerepe a romák társadalmi integrációjában az elmúlt néhány évben Bevezetés Az elmúlt kb. 10 évben a különböző roma integrációs programok megvalósítása során számos programban, különféle megjelenési formában és elnevezéssel - felbukkant egy új funkció, illetve szakmai szerep: a közvetítőé, aki a legtöbb esetben roma származású s az a feladata, hogy segítse a megértést, párbeszédet, együttműködést a roma közösség tagjai és a különféle intézmények között, ezzel javítva a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Intézményeken itt azokat a közszolgáltatásokat végző intézményeket értjük, melyek a társadalom tagjai számára nyújtanak különféle szolgáltatásokat: főként az oktatás, egészségügy, közigazgatás és munkaerőpiac területén. Emellett a közvetítők hozzájárulnak a konfliktusok megelőzéséhez, illetve segítséget nyújtanak a már kialakult konfliktusok megoldásában. A nemzetközi szakirodalom a különböző a többségitől eltérő kulturális, szociokulturális hátterű társadalmi csoportok, leginkább etnikai kisebbségek, bennszülöttek, bevándorlók és a különböző intézmények közötti közvetítőt interkulturális mediátornak nevezi. A roma mediátorok olyan esélyegyenlőségi szakemberek, akik a roma közösségek és a különféle intézmények közötti közvetítésben, a romák elsősorban oktatási, egészségügyi és munkaerőpiaci - szolgáltatásokhoz való hozzájutását, magas színvonalú szolgáltatások elérését támogatják a felek közötti párbeszéd és információ-megosztás generálásával és a konfliktusok hatékony, az érintettek bevonásán, aktív részvételén alapuló kezelésével. Európa néhány országával ellentétben, Magyarországon még nem létezik a roma mediátor szakma, ugyanakkor vannak olyan esélyegyenlőségi szakemberek, akik bár alapszakmájuk megnevezése más, pl. pedagógiai asszisztensek, pedagógusok, roma koordinátorok, esélyegyenlőségi referensek -, munkájuk során jelentős részében a fenti közvetítői tevékenységet is ellátják. egy hazai definíció a ROMED program hazai pályázati felhívásából (megszövegezte a Partners Hungary Alapítvány) i A gyakorlat azt mutatja, hogy a kisebbségi csoportok közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésének segítésében, a hatékonyabb kommunikáció kialakításában kiemelt szerepük van ezeknek az intekulturális mediátoroknak, alátámasztja ezt az a tény, hogy a különböző társadalmi integrációs programokban más és más elnevezéssel, de gyakorlatilag azonos funkcióval egyrészt pályázói, megvalósítói oldalról, néhány konstrukció esetén pedig már a kiírásban is, a pályáztató által is preferáltan - megjelentek ezek a közvetítők, azaz az intekulturális mediátorok. Lássunk néhány példát. Bár ezzel kapcsolatos felmérés még nem készült, a rendelkezésre álló példák, jó gyakorlatok azt mutatják, hogy az oktatás területén alkalmazták, alkalmazzák leginkább a közvetítői szerepet gyakorló szakembereket. Bár elnevezésük különböző (roma dajka, roma pedagógiai asszisztens, roma pedellus, családi koordinátor, esélynövelő koordinátor, családi mentor), az általuk betöltött funkció számos azonos elemet tartalmaz. Jelen tanulmányban is főként az oktatás, kisgyermekkori fejlesztés területére fókuszálunk, de néhány példát hozunk más területekről is.

2 Az EQUAL európai uniós program ( ) keretében, az Ec-Pec Alapítvány által vezetett Esélynövelő roma koordinátorok képzése és foglalkoztatása című projektben országosan 30 település általános iskolájában képeztek és foglalkoztattak esélynövelő roma koordinátorokat. A szülőkkel rövidebb időn belül tudott kapcsolatot teremteni, mint a pedagógusok. Családlátogatásokban, gyermekek kíséretében, udvari felügyeletben, szabadidő hasznos eltöltésében sokat segített. Eddig nem volt ilyen munkakör az iskolánkban. - nyilatkozta egy a programban résztvevő iskola igazgatója. ii A projekt során beigazolódott, hogy a roma koordinátoroknak hatékony szerepe van a roma tanulók iskolai sikerességének biztosításában, az előítéletek, megkülönböztetés hatásainak mérséklésében. Az esélynövelő koordinátor minőségi munkája, sikeressége nyomán nő a tanulás presztízse nemcsak a gyermekek, de szüleik körében is. iii Egy 2006-os, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt pályázatban két helyen is előnyként jelenik meg a roma közvetítők alkalmazása, projektben való részvétele. Kifejezetten előnyös, ha roma szociális munkást, illetve ha telepeken, telepszerű lakókörnyezetben szerzett tapasztalattal rendelkező szociális munkást vonnak be a programba...a szociális munkásoktól elvárt kritérium, hogy a program teljes időtartama alatt rendelkezésre álljanak a programba bevont családok számára. A munkacsoport tagjai a projektvezető, a főpályázó képviselője, az önkormányzat képviselője, a konzorcium tagjainak képviselői, továbbá a cigány kisebbségi önkormányzat képviselője, a telepen élők képviselője, a védőnő, a munkaügyi kirendeltség munkatársa, esetleg az önkormányzat-ok szociális, oktatási, egészségügyi referensei, a családi koordinátor, a roma pedagógiai asszisztens stb. Hogyan csípjék fülön az iskolakerülőket? éveken át hiába töprengtek rajta a mátraderecskei pedagógusok. A naplóban csak gyűltek, egyre gyűltek az igazolatlan mulasztások, mígnem az iskola igazgatónőjének, Barcziné Horváth Mártának mentő ötlete támadt. A szomszéd megyében dolgozó kollégáitól hallott róla, hogy Ózd környékén már évek óta jeleskednek roma pedellusok. Úgy döntött, ők is próbát tesznek. A tanév elején felvették két egykori, állástalan tanítványukat alkalmazásuk költségeit kilencven százalékban a munkaügyi központ állta, s a módszer itt is bevált. iv Ózdon 2003 óta folyamatos a roma pedellusok és dajkák foglalkoztatása. Az itteni programok sikerességét az is mutatja, hogy a helyi közösség mindig megtalálta azokat a forrásokat, melyekből szinte folyamatosan biztosítani tudta a roma közvetítők alkalmazását. A fenti példa azt is megmutatja, hogy a programok sikere nyomán több környező településen is sikerrel indítottak hasonló programokat. A Dél Dunántúli régióban 2010-től 4 fő roma integrációs koordinátort alkalmazott a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési ügynökség. Egy fő kiemelt koordinátor Pécsett dolgozott, egy-egy koordinátor pedig a sellyei, sásdi, és tamási kistérségekért volt felelős. Minden kistérségi koordinátor feladata a romaintegrációval kapcsolatos törekvések maximális szakmai segítése, leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak támogatása és nyomon követése, valamint együttműködés a Roma Fejlesztési és Tervezési Programirodával. Ebben az esetben a közvetítés a fejlesztési ügynökség és közösségek, a közösség szervezetei között volt hangsúlyos.

3 Európai kitekintés nemzetközi programok A Roma Oktatási Alap Macedóniában, Magyarországon, Szlovákiában és Romániában az Európai Bizottság Regionális Igazgatósága támogatásával megvalósított Egy jó kezdet című programjában ( ) is kulcs-szerepet töltenek be a mediátorok. Érdekes, hogy bár ugyanannak a programnak a keretében dolgoznak, s ugyanazt a funkciót töltik be elnevezésük különbözik: Magyarországon családi mentoroknak, a többi országban közösségi mediátoroknak nevezik őket. Hazánkban a program 5 településen: Nyíregyházán és a Mátészalkai kistérség 5 településén, Nagyecseden, Nagydoboson, Hodászon, Kántorjánosiban és Nyírkátán valósul meg, 6 családi mentor, mediátor alkalmazásával. Az ő feladatuk elsősorban a szülők figyelmének ráirányítása a kisgyermekkori fejlesztés fontosságára, s annak biztosítása, hogy a gyermekek már 3 éves koruktól belépjenek az intézményes nevelésbe, azaz a lehető legkorábban elkezdjenek óvodába járni. A mediátorok munkájának sikeréhez nagyban hozzájárult az ír példára bevezetett Szülők az óvodában (Home-School Community Liaison), valamint a MESÉD programelemek. A MESÉD programelem keretében a kisgyermekes édesanyák, az előzetesen kiképzett roma facilitátorok vezetésével csoportfoglalkozásokon vettek részt, ahol minden alkalommal meséket dolgoztak fel, s a foglalkozást követően a könyveket hazavihették, s otthon ebből meséltek gyermekeiknek. A MESÉD program 6 facilitátora is jelentős közvetítői szerepet töltött be a helyi közösség tagjai, az édesanyák és a helyi oktatási intézmények között azáltal, hogy tudatosította a szülőkben a mesék fontosságát, az írás, olvasás előkészítésében, valamint az erkölcsi nevelésben betöltött szerepét. Ugyanakkor önbizalmat adott az édesanyáknak ahhoz, hogy egyenrangú félként, asszertív módon legyenek képesek kommunikálni akár a gyermekeik nevelésével, akár hivatalos ügyeik intézésével kapcsolatban. A Szülők az óvodában programelem keretében a szülők egy felkészítő tréninget követően, melyet a Partners Hungary Alapítvány tartott az óvónők és szülők részvételével óvodai foglalkozást tartottak a gyermekeik csoportjában. A legnagyobb sikert azok a foglalkozások arattak, ahol a szülők a roma kultúra és hagyomány világába kalauzolták a gyerekeket és az óvónőket hidat teremtve az otthoni és az intézményi környezet, kultúra között. Számos helyen volt cigánypogácsa sütés, kis lovári nyelvlecke: állatok neveinek megtanulása, közös zenélés, cigánytánc tanulás, stb. Néhány esetben apukák is részt vettek a foglalkozások megtartásában; különös sikert aratott Nyíregyházán, a Guszev telepen a Dália úti óvodában az a foglalkozás, amit egy édesapa tartott a horgászásról és a halfajtákról. A mediátorok részt vettek a szülők felkérésében, az óvodai foglalkozást előkészítő tréningeken, segítettek a szülőknek a foglalkozások megszervezésében, ha szükséges volt, az anyagok beszerzésében. Először az jutott eszembe, úr isten, mit mondanak majd a magyarok? Aztán minden jól ment Sokáig tartottam az óvónőtől. Mi kisebbnek érezzük magunkat. Most végre embernek éreztem magam. Büszke volt rám a gyermekem is, azt látta: anya ezt is tudja. Sok mindent tanultam. Most már másképpen látom az óvónők munkáját. Megtanultam megszervezni a dolgokat. Most már úgy megyek be az óvodába, mintha hazamennék. foglalkozást tartó édesanyák értékelése a Szülők az óvodában programelemről a záróeseményen, Nagydoboson (2012. május 2.)

4 A jövőben szeretnénk a mentorokat jobban bevonni a közös munkába óvónő (Kántorjánosi) októberében született az a Strasbourgi nyilatkozat a romákról, melyet az Európa Tanács tagországai miniszteri szinten írtak alá, és amelyben két ponton is megjelenik az intekulturális mediáció támogatásának szükségessége: A társadalmi befogadás fejezetben beavatkozási prioritásként megjelölt egészségügyi területen a nyilatkozat kimondja: (35) Egyenlő esélyt kell biztosítani a romáknak az egészségügyi rendszerhez való hozzáférésben, például egészségügyi mediátorok alkalmazásával és a már működő facilitátorok számára képzések biztosításával. A nyilatkozat 43-as pontja kimondja: (43) Felismerve annak szükségességét, hogy az európai, nemzeti, regionális és helyi szinten rendelkezésre álló jó gyakorlatok, szakértelem, és pénzügyi erőforrások felhasználásval - a fenti prioritások megvalósulásához hozzá kell járulni, az Európa Tanács tagállamai:... (46) megállapodnak abban, hogy életre hívnak egy Európai Képzési Programot Roma Mediátorok számára azzal a céllal, hogy - szoros együttműködésben a nemzeti és helyi hatóságokkal - a roma mediátoroknak, roma mediátorokról szóló már létező képzési programokat továbbfejlesztik, beillesztik a képzési rendszerekbe és megszilárdítják az Európa Tanács erőforrásainak, sztenderdjeinek, módszertanainak, hálózatainak és infrastruktúrájának legjobb kihasználásával, különös tekintettel a strasbourgi és budapesti Európai Ifjúsági Központokra. A strasbourgi nyilatkozat értelmében indult útjára 2011-ben az Európa Tanács és az Európai Bizottság együttműködésével a ROMED (Európai képzési program roma mediátorok számára) című kezdeményezés, melynek célja az interkulturális mediáció presztízsének növelése helyi, nemzeti és európai szinten, ezen kívül a már mediátorként dolgozó szakemberek továbbképzésének biztosítása,köztük szakmai kapcsolatok, mediátori hálózat kiépítésének ösztönzése. A program első körében Bulgária, Cseh Köztársaság, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Moldova, Románia, Szerbia, Szlovákia, Spanyolország, korábbi Jugoszláv Köztársaság, Törökország, Ukrajna vett részt. Hamarosan indul a program 2. köre. Minden résztvevő országban kormányzati szerv volt a program gazdája, így Magyarországon a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága jegyezte a programot. Mivel Magyarországon nem létezik az interkulturális mediátor szakma, s még az egységes funkció sem, így a programba a Partners Hungary Alapítvány, a programban résztvevő civil szervezet javaslatára - olyan szakembereket vontak be, akiknek a jelenlegi munkájában, munkakörében jelen van a közvetítői elem: A programban való részvételre olyan roma származású szakemberek jelentkezhetnek, akik: - jelenleg alkalmazásban állnak (önkormányzatnál, oktatási intézményben, civil szervezetnél, stb.),

5 - végeznek a roma közösség és oktatási, szociális és egészségügyi intézmények, fenntartók közötti együttműködést segítő feladatokat, pl. szülők bevonása az oktatási intézmény életébe, iskolai közösségi programok szervezése, roma tanulók sikeres tanulásának támogatása, oktatási integrációs program megvalósítása (IPR), előítéletek csökkentése, esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése az adott intézményben, vagy a fenntartónál stb. - munkáltatójuk támogatja a részvételüket a programban - motiváltak, nyitottak az új kezdeményezésekre, fontosnak tartják munkájuk minőségének javítását v A program Magyarországon az alábbi településeken valósult meg: Balatonlelle, Budapest, Cered, Debrecen, Etes, Nagyecsed, Nyírbátor, Nyíregyháza, Salgótarján, Szarvas, Szolnok, Szombathely, Szomolya, Tiszadob és Zalaegerszeg településeken valósult meg, egy-egy helyi mediátor 2x30 órás képzésben való részvételével, a képzések között pedig mentorálással. Sajnos a programnak nem része a foglalkoztatás, mert a többi országban a mediátorok alkalmazásban állnak, ez volt a programba való belépésük feltétele. Magyarországon esetleges, hogy a program mediátorai tudják-e hasznosítani a tanultakat, mert alkalmazásuk attól függ, meddig tart az a pályázati program, melynek keretében eddig tevékenykedtek. A Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány 3 mediátor számára biztosított fizetést 3 hónapon keresztül, ami nagyon rövid idő a tanultak helyi gyakorlatba való beépítéséhez. Fenti települések közül háromban (Nagyecsed, Nyírbátor, Nyíregyháza) dolgozik olyan mediátor, aki a Roma Oktatási Alap Egy jó kezdet programjában is tevékenykedik. (Bár Nyírbátor nem szerepel a ROA programjában, itt él a nyírkátai édesanyáknak MESÉD foglalkozásokat tartó facilitátor.) A legújabb keletű nemzetközi interkulturális mediációs program áprilisban indult és 2014-ig tart, támogatója a GlaxoSmith Kline Gyógyszergyár. A program keretében Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában egy-egy helyi NGO-val együttműködve roma egészségügyi mediátorokat képeznek és foglalkoztatnak majd, annak érdekében, hogy a romák egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését helyi szinten javítsák, és a roma egészségügyi mediátorok képzését és foglalkoztatását az egyes országokban - rendszerszinten előmozdítsák. Ebben fontos szerepet játszik az egyes országok közötti tapasztalatcsere, valamint helyi és európai szinten a szakmapolitikai döntéshozók és lehetséges támogatók megszólítása. A program magyarországi partnerszervezete a Partners Hungary Alapítvány. Az interkulturális mediátorok funkciója, feladatai hasonlóságok és különbségek Számos különbség van az egyes országok között a roma közösségek helyzetét és szükségleteit illetően, a használatos terminológiában és abban is, hogy mediátorok professzionális munkáját milyen mértékben veszik igénybe, és milyen alapképzettségű embereket képeznek ki erre a feladatkörre. Új kihívást jelentenek a más országokba bevándorló romák. ROMED program alapvetése ( Bulgáriában például 2005 óta rendszerszinten, állami támogatással, akkreditált képzési programmal készítenek fel és foglalkoztatnak roma mediátorokat az egészségügy területén,

6 hogy segítsék a romák egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférését, s ennek segítségével javítsák a romák egészégi állapotát. Magyarországon és Szlovákiában hasonló a helyzet. Számos területen foglalkoztatnak különféle, de leginkább pályázati forrásokból - roma közvetítőket, de sem a képzésre, sem a foglakoztatásra vonatkozóan nincs sem egységes szakmai sztenderd, sem pedig állami támogatás. A mediátorok feladatait - akár országhatáron innen, akár azon túl hasonlítjuk össze, megállapíthatjuk, hogy vannak azonos, de vannak egymástól eltérő feladatok is. A ROMED programban mivel országokon átívelő program és mivel fókuszában az általános interetnikus mediációs szakmai és nem szakterület specifikus megközelítés áll a mediátorok feladatainak leírása jól összefoglalja a különböző területeken dolgozó mediátorok feladatainak közös elemeit. Mediátorok feladatai: bizalmon és nyílt kommunikáción alapuló kapcsolatot építenek ki a felek képviselőivel; arra törekszenek, hogy megértsék a helyzetet, hogy tükrözhessék a felek eltérő szempontjait és a véleményük, érzéseik, attitűdjeik és cselekedeteik alapját; kapcsolatot teremtenek a felek között hatékony kommunikáció biztosításával; megkönnyítik és/vagy megerősítik a kommunikációt és a kapcsolatokat a roma közösségek és az egészségügyi, oktatási és munkaügyi) közintézmények között. a mediátorok feladatainak leírása a ROMED programban. Részletes feladat- és munkaköri leírás született az Ec-Pec Alapítvány Esélynövelő roma koordinátorok képzése és foglalkoztatása című projektjében, az oktatás területén működő interkulturális mediátor tevékenységeiről. Ebben az általános feladatokon túl megfogalmazódnak az intézmény-specifikus elemek is: 1. Ellátja a híd szerepét az iskola és család között Segíti megoldani az iskola és család, valamint a családok/gyerekek közötti konfliktusokat, szervezési feladatokat, Képviseli a szülők érdekeit az iskolában, Segíti a pedagógust a családok megismerésében, Összehangolja az iskola és a család elvárásait, Közelíti az iskola és a családok értékrendjét, Meggyőzi a szülőket az iskolai szerepvállalás fontosságáról, Képet ad a gyermek fejlődéséről a szülő számára. vi Ez a feladatleírás két másik fontos elemet is tartalmaz, melyek az interkulturális mediáció általános, minden szakterületre kiterjedően is érvényesek lehetnek: az egyik a roma kultúra népszerűsítése, a másik pedig az előítéletek kezelése. Népszerűsíti a roma kultúrát Roma szokásokat, hagyományokat, hiedelmeket közvetít, értelmez a pedagógusok és gyermekek számára, Behozza a tanterembe, a tanórákra a roma tárgyi és szellemi kultúrát, felkutatja a helyi roma hagyományokat. Kezeli az előítéleteket Segít a gyerekeknek és a családoknak a saját és mások értékeinek felismerésében,

7 Támogatja/ értelmezi a szülő felé az iskola küldetését, a kötelezettségeket, ajánlásokat: az iskola és a pedagógus segítője, társa a gyermek megfelelő fejlődésének. Jelzi az iskola működésében megjelenő-esetleg-, hátrányos megkülönböztetésre visszavezethető döntéseket, eljárásokat. A Roma Oktatási Alap Egy jó kezdet című projektjében Magyarországon a mediátorok tevékenysége az alábbi fő feladatköröket tartalmazza: - rendszeres családlátogatások, melyek során a mediátor méréseket végez, tájékoztatást nyújt a szülőknek a kisgyermekkori fejlesztéssel kapcsolatban,segíti a családokat az aktuális problémák megoldásában, bevonja a szülőket a projekt többi tevékenységébe: a Meséd programba, a szülők által tartandó óvodai foglalkozásokba (Home School Community Liaison), valamint a közösségi eseményekbe (community event). - tartja a kapcsolatot az óvodával, ellenőrzi a gyerekek jelenlétét, hiányzásait - tereplátogatásra viszi a Nyíregyházi Főiskola programban résztvevő hallgatóit - folyamatos továbbképzésen vesz részt. Legtöbb időt a családlátogatással töltöttem. Ha nem ment a gyerek oviba, kimentem, megnéztem, beteg-e. Sokszor sajnos a hiányos ruházat miatt nem mentek télen a gyerekek óvodába Sokat segítettem különböző kérvények elkészítésében, űrlapok kitöltésében. Volt aki a gyermekvédelmi támogatást szerette volna meghosszabbítani, volt akinél feltöltős árammérő óra felszereltetésében működtem közre. Sokat kellett beszélgetni a korai fejlesztésről. Amiről én azt gondoltam, természetes, nem volt az. Eleinte sokszor kinevettek. Talán az volt a legjobb érv az óvodába járás fontosságához, hogy az óvodai közösségi élet segíti a gyerekek iskolai beilleszkedését Azok az anyukák, akik tartottak óvodai foglalkozást, teljesen megváltoztak. Őket már nem kellett győzködni mediátor, Nagyecsed Az intézményekkel nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani, a családok meg szinte családtagként kezeltek. Az fontos tapasztalat, hogy egy mediátor aktívan családot tud hatékonyan ellátni. mediátor, Kántorjánosi Általában a tapasztalat azt mutatja és ezt igazolják a rendelkezésre álló munkaköri leírások is -, hogy a mediátorok feladatai az általános közvetítői feladatokon túl (híd-építés, kommunikáció javítása a roma közösségek és a különböző intézmények között) a helyi problémákra reflektáló elemeket is tartalmaznak. Az Egy jó kezdet programban így egészült ki a mediátorok tevékenysége Magyarországon az anyák toborzásával a Meséd programba, és Macedóniában például a nem regisztrált gyermekek anyakönyvezésével. A mediátorok képzése A projektek tapasztalatai azt mutatják, hogy a mediátorok számára nagyon fontos a folyamatos továbbképzés és a szakmai támogatás, mentorálás; az, hogy a munkájuk során felmerülő problémák megoldásában, a legjobb megoldások kimunkálásában legyen kihez fordulni, tanácsot, információt kérni. Legalább olyan fontos az is, hogy a hasonló területen

8 dolgozó mediátorok tapasztalataikat meg tudják osztani egymással. A továbbképzésben való részvétel több program munkaköri leírásában is megjelenik. Magyarországon a mediátorok rendszeres továbbképzésben részesültek, melyet az ISSA (International Step by Step Foundation) által megbízott Partners Hungary Alapítvány végzett. A képzések tematikáját az előzetes igényfelmérés eredményei, valamint a mediátorok tevékenysége nyomán folyamatosan felmerülő igények határozták meg. A tematika legfőbb elemei a következő voltak: - kommunikáció: a meggyőzés lehetőségei és eszközei a családokkal való kommunikációban; a projekten belüli kommunikáció struktúrájának és eszközrendszerének kialakítása, folyamatos fejlesztése - konfliktuskezelés - az előítéletek felismerése és kezelése - együttműködés fejlesztése - konkrét esetek kezelése - projekt-tevékenységek értékelése - tapasztalatcsere, jógyakorlatok megosztása Erzsike példája igazi sikertörténet Volt egy anyuka, olyan, mint én voltam régen. Megkeseredett. Ő 36, én 26. Három hónapba telt, mire elértem, hogy újra lássa az élete értelmét. Volt egy másik anyuka. Drogos volt. A családsegítő kért meg, hogy menjek ki hozzá. Nem tudtam, hogy kezdjek hozzá. Kerestem egy csomó anyagot a netről. Itt aztán igazi mediátor voltam: sikerült elérni, hogy újra beszéljenek a férjével. Ez sokat segített nekik. Erzsike anyukaként került a programba. Kilátástalannak látta az életét, nem voltak céljai. Gondolta, elmegy a Meséd programra, nem veszíthet semmit. Sokat nem is várt tőle. Aztán ráérzett az ízére. Jó meglátásai voltak a mesék kapcsán, unokanővérétől - aki a Meséd foglalkozásokat vezette sok bíztatást kapott. Amikor lehetőség volt arra, hogy a szülők foglalkozást tartsanak az óvodában, ő is jelentkezett. Kiderült, hogy nagyon tehetséges. Kiváló érzéke van a gyerekekhez, nagyon jól kommunikál mindenkivel. Sok megerősítést kapott az óvónőktől, nagy dicséret volt számára, amikor azt mondták, egy óvónő veszett el benne. A kislánya és a férje is nagyon büszke volt rá. Egyre jobban kinyílt, környezetére is egyre jobb hatással volt. Sok anyát győzött meg arról, érdemes óvodai foglalkozást tartani. Felfigyeltek rá a program gazdái is. Amikor új Meséd csoportvezetőre (Your Tale facilitator), majd mediátorra volt szükség, már őt alkalmazták. A programmal kinyílt számára a világ is. A mentor-képzésen értesült a ROMED programról. Jelentkezett, felvételt nyert nyarán ő képviselte a magyar mediátorokat a strasbourgi találkozón. Ő lett a résztvevők közül az a kiválasztott, aki elnyerte az OSI hat hónapos anyagi támogatását. A program és a sikerek hamar ráébresztették arra, hogy érdemes tanulni. Mivel nincs meg az érettségije, beiratkozott esti gimnáziumba. Célja, hogy diplomát szerezzen. Erzsike példája modellt jelent a közösségben. Sok anyuka példaképként tekint rá.

9 Először azt mondtam, hülyeség (a Meséd program), aztán láttam az Erzsikét, mi történt vele. Én is elmentem. Aztán már el sem tudtam képzelni az életet nélküle. Feltöltődést ad, otthon is boldogabb vagyok. anyuka, Nagyecsed. Erzsike kiváló mediátor lett. Példája azért különösen érdekes, mert a program résztvevőjeként lett a közösség elismert tagjává, és mint a közösség elismert tagja válhatott mediátorrá. Példája azt mutatja, hogy a hétköznapi sikerélmény, a közösséghez tartozás élménye, a szereplés és önismerethez vezető út támogatása nagyon rövid idő alatt nagyon pozitív változásokat eredményezett mind az egyén, mind a közösség szintjén. Következtetések-ajánlások Az elmúlt 10 évben jelentős mennyiségű tapasztalat halmozódott fel a különféle területeken (különösen a roma integráció kulcsterületein: oktatás, foglalkoztatás, egészségügy és lakhatás) dolgozó roma közvetítők, az interkulturális mediátorok tevékenységéről, a társadalmi csoportok, különböző kultúrák közötti párbeszéd, megértés, konfliktus-kezelés területén elért eredményekről, sikerekről. Az egyes projektek tapasztalatai általában pozitívak. Vannak olyan települések, pl. Ózd, ahol a mediátorok alkalmazása különböző pályázati forrásokból, közmunka programokból gyakorlatilag folyamatos. A projektek eredményeinek összehasonlítható értékelésére, a hatások elemzésére érdemes lenne átfogó tudományos kutatást végezni, valamint ennek nyomán a mediátori munka értékelésére, mérésére egységes rendszert kidolgozni. Megállapítatjuk a fentiekben bemutatott projektek elemzése alapján, hogy a romák társadalmi integrációjának előmozdításában a roma közvetítői funkció, az interkulturális mediáció alkalmazása bevett eszközzé vált. A funkció létezik, számos megjelenési formájára láttunk példát a projektek áttekintése során. A funkció megerősítésének szükségessége mind európai, mind pedig hazai stratégiai dokumentumokban megjelenik. Számos képzési program született a mediátorok alap- és tovább-képzésének biztosítására. Időszerűvé vált annak vizsgálata, hogy van-e létjogosultsága az interkulturális mediáció, mint önálló szakma megteremtésének. A szakma megteremtésének egyik alapkérdése, hogy a szakma gyakorlóinak képzése a hazai képzési rendszerbe hová illeszthető: az Országos Képzési Jegyzékbe, mint önálló, érettségire épülő szakképzés, vagy modulként, szakmai elágazásként, vagy részképesítésként lenne hozzáilleszthető releváns szakmákhoz, mint pl. családpedagógiai mentor, óvodai dajka, pedagógiai asszisztens, szociális asszisztens, egészségügyi asszisztens, stb. Másik megoldás lehet, hogy az általános mediátor szakmához hasonlóan, egy egyszerűbb akkreditációs eljárással, melyet miniszteri rendelet (63/2009. (XII. 17.) IRM rendelete a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről) szabályoz. A rendelet előírja a képzés minimális tartalmát és képző intézményre vonatkozó elvárásokat. A rendelet egy korábbi törvényhez kapcsolódik, ami pedig a mediátor szakma létrehozását, a mediátorok nyilvántartásba vételének szabályait tartalmazza (A közvetítői tevékenységről szóló évi LV. törvény).

10 Másik alapkérdés a foglalkoztatás rendszerszintű támogatása. Amíg az interkulturális mediátorok alkalmazása a projektek finanszírozásától függ, addig a roma integráció rendszerszintű támogatásában betöltött szerepük is esetleges marad. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy milyen lehetőségek, jógyakorlatok vannak olyan szakmák, szakmai hálózatok állami finanszírozására, melyek kiemelten közhasznú társadalmi célok eléréséért működnek, pl. védőnői hálózat a csecsemők egészség-védelme érdekében, a hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő IPR (Integrációs Pedagógiai Rendszer) stb., és ezekhez hasonló módon finanszírozni az interkulturális mediátorok foglalkoztatását. Ebben az esetben a fenntarthatóság és az eredmények is számon kérhetővé, az állami szerep- és felelősségvállalás pedig megkérdőjelezhetetlenné válnának. i forrás: Pályázati felhívás az Európa Tanács roma mediátorokat továbbképző programjában való részvételre, ii Esélyek. Esélynövelő roma koordinátorok foglalkoztatása iskolákban, pedagógiai asszisztens munkakörben, Ec-Pec Alapítvány, 2007, EQAL projekt zárótanulmány iii Esélyek. Esélynövelő roma koordinátorok foglalkoztatása iskolákban, pedagógiai asszisztens munkakörben, Ec-Pec Alapítvány, 2007, EQAL projekt zárótanulmány iv A roma pedellusoknak mindenki szót fogad, Palágyi Edit, Magyar Nemzet online, június 06. v forrás: Pályázati felhívás az Európa Tanács roma mediátorokat továbbképző programjában való részvételre, vi Esélyek. Esélynövelő roma koordinátorok foglalkoztatása iskolákban, pedagógiai asszisztens munkakörben, Ec-Pec Alapítvány, 2007, EQAL projekt zárótanulmány

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box Marie-Pascale BALCON ADD PHOTO HRE and replace this box Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések EACEA/ A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában Budapest/HU, 2015. június 4. Az hálózat

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról SEESARI Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról 1. Cikkely A SEESARI SZÁNDÉKA ÉS CÉLJA A SEESARI szándéka és célja a közlekedési

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Milyen esélyei vannak a közösségépítésnek egy olyan településen, ahol a konfliktusok forrása a lakosság szerint a roma lakosság? dr. Fellegi Borbála Foresee

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium Az Ifjúsági Garancia bemutatása Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium BEVEZETÉS FIATALOK A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA FÓKUSZÁBAN A globális válság által egyik leginkább sújtott munkavállalói réteg a fiatalok

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, március 30.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, március 30. Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-5.2.1-15 kódszámú, A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című felhívásra Ózd, 2016. március 30. Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

A közvetítői szakmai képzések listája

A közvetítői szakmai képzések listája A közvetítői szakmai képzések listája Az alábbi lista azokat a képzéseket tartalmazza, amelyeknek a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendeletnek (a továbbiakban:

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben