napi köszönt Nemzeti ünnepünkön március hó a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "napi köszönt Nemzeti ünnepünkön 2013. március hó a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3."

Átírás

1 a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3. szám Nemzeti ünnepünkön március 15-én az 1848-as Forradalom és Szabadságharc h seire, a forradalom eszméire emlékezve ünnepeltünk. A mostoha télies id járás arra kényszerített bennünket, hogy a megszokott szabadtéri helyszín helyett, fedett helyen szervezzük meg rendezvényünket. A márciu15-ei zord télies id ben, erre legalkalmasabb iskolánk aulája volt, ahol ismét van f tés, amely betölti ismét az iskola szerepét, és amely közösségi rendezvényeink helyszíne. Az ünnepségünkön részt vett Balla Mihály országgy lési képvisel úr, Gy ry Csaba katolikus plébános úr, Gottfried Richárd református tiszteletes úr. Az ünnepi beszédek méltatták az es szabadságharc és forradalom h seinek tetteit, az eszméket melyek éltették a forradalmat. Megemlékeztünk Diósjen h seir l, akik részt vettek a szabadságharcban, és vitézül harcoltak Damjanich oldalán. Az ünnepi beszédek után a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon lakóinak el adását láthattuk, akik fellépése els alkalommal gazdagította ünnepségünket. Ezt követte az általános iskola tanulóinak és tanárainak m sora, mely nagyon színvonalas, és tartalmas volt. Az ünnepség végén a K szirt Hagyomány rz Néptánc Egyesület táncosai egy szépen koreografált zempléni csárdást és egy kun verbunkost adtak el. Záróeseményként pedig a református templomban található Kossuth emléktáblát koszorúztuk meg az önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek és az egyházak nevében. Az ünnepségr l készült videót a honlapunkon, az Ipoly Tv által készített felvételt pedig az Ipoly Tv során tekinthették meg azok, akiknek nem sikerült eljutni a rendezvényre. Tóth János Mi a n nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás, Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az els és végtelen önfeláldozás. rzi els lépteink, törli le könnyeink, testéb l etet, szeretetéb l nevel, Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, a fény, a meleg és minden ami jó, semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható. Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, maga is átalakul, megváltozik. El bb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költ k ihlet je, szerelem és rület forrása, majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa, vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete. Mindez, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi érte. Köszöntöm hát ket, a n ket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek. napi köszönt Szalai Pál Március 8-a a tavasz hajnala, N nap. Ma már inkább megemlékez ünnep, mint politikai küzdelem, kapcsolatok és családja, munkahelye válogatja, hogy meghittebben vagy csupán egy nap legyen a ké lázasságának jegyében ünnepeljük a n napot. Az e naphoz köt esemény 1857-ben történt, amikor textilipari dolgozók tüntettek New York utcáin, az emberibb munkáért és magasabb fizetésért. Magyarország 1913-ban csatlakozott a n napi felhíváshoz, a következ évben már országszerte a rendezvényeket szervezte. Az eredetileg különböz id pontokban rendezett n nap, 1948-tól március 8-ára esik, nálunk is elvesztette az eredeti hangulatát, helyette a virágajándékozás dominál. A közeled tavasz, az els virágok megjelenése teszi szebbé ezt a napot, ahol a férfiak életének megszépít it, a n ket köszöntjük. Ez az ünnep kifejezi mindazt, amit a férfiak éreznek a n kkel szemben, szeretetet, tiszteletet, megbecsülést, gyengédséget, szerelmet, és sorolhatnám a szebbnél szebb szavakat melyek magyar nyelvünk csodás és tág, szókincseiben fellelhet. Pedró Calderón-t idézve: "Soha a n l csúnyán ne beszélj, nincs oly alantas asszonyi személy, aki ne volna méltó tiszteletre: hisz aszszony nélkül férfi nem születne." Nagyapám, ki bölcs ember volt, szokta volt mondani, hogy becsüld, tiszteld és legyél velük mindig jó, mert náluk van a zár, minek kulcsa rajtad lóg. István László

2 2. oldal Önkormányzati hírek Beszámoló a képvisel -testület február 28-án tartott ülésér l a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Polgármester úr beszámolója: Az elmúlt testületi ülés óta eltelt id szakban a következ, nem a településen végzett polgármesteri tevékenységeket láttam el a napi feladataim mellett. Január 31-én tárgyaltam az STS Group képvisel jével a mobil olajkazán letelepítésének ügyében. Február 4-én Tari Zoltán úr volt nálunk az OTP képviseletében és tárgyaltunk a hitel lehet ségeir l és kértünk ajánlatot. Február 5-én a KIK munkatársával tárgyaltam az iskolára beadható KEOP-os pályázatról, amennyiben nem kapnánk "vis maior" támogatást. Február 6-án Varga Péter úrral a BM munkatársával tárgyaltunk a start munkaprogram keretében lehet vé vált kazán pályázatról, amelynek keretében 4 db aprítéktüzelés kazánnal segítet volna a Közfoglalkoztatásért Felel s Államtitkárság. Február 7-én a t zoltóság tartott ellen rzést az erdészetnél és az ÖNO-ban. Február 8-án a DIPO-tól jöttek ellen rizni a piactérre beadott pályázatunkat, hogy nem kezdtük-e el a pályázat megvalósítását. Február szintén 8-án letelepítették a mobil olajkazánt. Február 11-én Rétságon a HVB alakuló ülésén vettem részt melybe Nagyoroszi polgármesterét Göncöl Józsefet és engem választottak az önkormányzatok képviseletében tagnak. Február 13-án Barna János alelnök úrnál voltam megbeszélésen a pályázatok ügyében. Érdekl dött milyen pályázatokat nyertünk el, és melyek vannak beadva. Február 14-én tekintettük meg a rend rséggel együtt a vasútállomáson a buszmegállóban parkoló gépjárm veket. Intézkedtünk a megállni tilos és figyelmeztet tábla kihelyezésé- l. Február 15-én a Szociális Intézetb l leköltöztettük az osztályokat a Marton pékségbe. Február 19-én meghozták az olajat az iskolába. Február 19-én Bácsalmási Péterrel egyeztettem az ÉMOP as pályázatról, a közbeszerzés elindításáról. Február 19-én Fábry Miklós úrral, a közmunkára ítéltek foglalkoztatása ügyében tárgyaltam. Február 19-én Tolmácson voltam, a Települések Egymásért Közhasznú Egyesület alakuló ülésén. Az alakuló ülésen 11 önkormányzat és 5 civil szervezet képviseltette magát. Meg lett választva az elnökség, elnök: Pintér Bertalan Nógrádsáp, alelnök: Tálas Zoltán Tolmács, gazdasági vezet : Hajnis Ferenc Tolmács, koordinációs alelnök: Szegner László tincs pm-ei lettek megválasztva. Jómagam az elnökségben veszek részt. Február 20-án Rétságon a Munkaügyi Hivatalban a közmunkaprogramról történ tájékoztatón vettem részt. Február 21-én az Ipoly TV munkatársai kerestek meg, hogy a pályázatoknál a nyilvánosság biztosítása terén tudnák felajánlani segítségüket. Február 22-én köszöntöttem Baka Kiss Erzsébetet 100. születésnapja alkalmából. Rétságon, a HVB ülésén vettem rész, ahol a várható áradások elleni védekezés volt a téma. Február 25-én a Börzsönyi út olvadás é csapadékvíz elöntésének kárfelszámolását irányítottam. Február 27-én a Közútkezel szakemberei tekintették meg a Hegyalja út mellett felgyülemlett olvadékvíz helyszínét, intézkedtek a teherforgalom elöli elzárásról, tájékoztatva az Ipoly Erd t is. Február 27-én Balla Mihály országgy lési képvisel meghívására Rétságon a polgármesterekkel találkozott. A találkozó lényege a konszolidáció utáni helyzet értékelése, a költségvetések alakulása. Nagyon fontos, hogy erre az évre és a as id szakra milyen fejlesztési tervekkel rendelkezünk, mert a pályázati források csak akkor nyílnak meg, ha a megyei fejlesztési tervbe illeszkednek, vagy abba beillesztették az elképzeléseinket. Befektet k jelentkezésekor értesítsük a képvisel t. Lesznek olyan források, amelyeket a megyén fognak eldönteni. A közmunka és startmunka programok kezelése nagyon nehéz, javaslatokat kérnek. A képvisel -testületi ülésen megvitatott témákról röviden: 1./ évi költségvetés A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat- és hatásköreir l szóló évi XX. törvény 139. (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet került elfogadásra az önkormányzat képvisel -testülete elé. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet. Diósjen Község Önkormányzat képvisel -testületének 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l Diósjen Község Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetésér l az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. A képvisel -testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi f összegét ezer forintban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként (ezer forintban): irányító szerv költségvetéséb l kapott támogatás közhatalmi bevétel intézményi m ködési bevétel m ködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz el z évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történ igénybevétele/ önkormányzatok sajátos bevételei önkormányzatok költségvetési támogatása finanszírozási bevételek (2) Az önkormányzat összesített bevételeib l a kötelez feladatok bevételei állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ) Az önkormányzat összesített bevételeib l m ködési bevételek: (1) Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz m ködési költségvetés személyi jelleg kiadások: munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó: dologi jelleg kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: egyéb m ködési célú kiadások: felhalmozási költségvetés felújítások egyéb felhalmozási kiadások finanszírozás (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: (3) A helyi önkormányzat nevében végzett utak, hidak felújítás felújítás Id sek Klubja felújítás (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jelleg ellátásai: (1) A költségvetési egyenleg m ködési cél szerint felhalmozási cél szerint (2) Az önkormányzat évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik bels finanszírozással küls finanszírozással (1) A képvisel -testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-el irányzatát az alábbiak szerint állapítja meg átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 32 f az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 f (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-el irányzata 10 f. 3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 7. Az önkormányzat képvisel -testülete a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési f összegét ezer forintban állapítja meg. 8. (1) A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: irányító szerv költségvetéséb l kapott támogatás finanszírozási bevételek (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeib l állami (államigazgatási) feladatok bevételei : (3) A Polgármesteri Hivatal bevételeib l m ködési bevételek: (1) A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz m ködési célú költségvetés: személyi jelleg kiadások: munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó: dologi jelleg kiadások:

3 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 3. oldal (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: (1) A képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-el irányzatát az alábbiak szerint állapítja meg átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 11 f az év utolsó napján foglalkoztatott zárólétszám 13 f 4. Az önkormányzat saját költségvetése 11. Az önkormányzat képvisel -testülete az önkormányzat saját, évi költségvetési f összegét ezer forintban állapítja meg. 12. (1) Az önkormányzat saját, évi költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: irányító szerv költségvetéséb l kapott támogatás m ködési és felhalmozási célú támogatásérték bevétel amelyb l társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból magánszemélyt l származik 175 közhatalmi bevétel intézményi m ködési bevétel el z évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történ igénybevétele/ önkormányzatok sajátos bevételei önkormányzatok költségvetési támogatása (2) Az önkormányzat bevételeib l a kötelez feladatok bevételei: állami (államigazgatási) feladatok bevételei: (3) Az önkormányzat bevételeib l m ködési bevételek: (1) Az önkormányzat saját, évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz m ködési költségvetés személyi jelleg kiadások: munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó: dologi jelleg kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: egyéb m ködési célú kiadások: 3600 felhalmozási költségvetés: felújítások egyéb felhalmozási kiadások finanszírozás (1) A képvisel -testület az önkormányzat saját, évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-el irányzatát az alábbiak szerint állapítja meg átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám : 3 f az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 f (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-el irányzata 10 f. 5. Az önkormányzat Id sek Klubja költségvetési szervének költségvetése 15. Az önkormányzat képvisel -testülete az Id sek Klubja költségvetési szerv évi költségvetési f összegét ezer forintban állapítja meg. (1) Az Id sek Klubja költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: irányító szerv költségvetéséb l kapott támogatás intézményi m ködési bevétel finanszírozási bevételek (2) Az Id sek Klubja költségvetési szerv bevételeib l az önként vállalt feladatok bevételei: (3) Az Id sek Klubja költségvetési szerv bevételeib l m ködési bevételek: felhalmozási bevételek: (1) Az Id sek Klubja költségvetési szerv évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz m ködési költségvetés: személyi jelleg kiadások: munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó: 433 dologi jelleg kiadások: felhalmozási költségvetés: felújítások (2) Az Id sek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból az önként vállalt feladatok kiadásai (1) A képvisel -testület az Id sek Klubja költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-el irányzatát az alábbiak szerint állapítja meg átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-el irányzata 1 f. 7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 1 f 1 f 5. Az önkormányzat Aranydió Egységes Óvoda-Bölcs de költségvetési szervének költségvetése 18. Az önkormányzat képvisel -testülete az Aranydió egységes óvoda és bölcs de költségvetési szerv évi költségvetési f összegét ezer forintban állapítja meg. 19. (1) Az Aranydió egységes óvoda és bölcs de költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: irányító szerv költségvetéséb l kapott támogatás intézményi m ködési bevétel finanszírozási bevételek (2) Az Aranydió egységes óvoda és bölcs de költségvetési szerv bevételeib l a kötelez feladatok bevételei: (3) Az Aranydió egységes óvoda és bölcs de költségvetési szerv bevételeib l m ködési bevételek: (1) Az Aranydió egységes óvoda és bölcs de szerv évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz m ködési költségvetés: személyi jelleg kiadások: munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó: dologi jelleg kiadások: (2) Az Aranydió egységes óvoda és bölcs de költségvetési szerv kiadásaiból a kötelez feladatok kiadásai (1) A képvisel -testület az Aranydió egységes óvoda és bölcsöde költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-el irányzatát az alábbiak szerint állapítja meg átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 f 18 f 6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése 22. A Diósjen i Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 1. számú melléklet tartalmazza. 23. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képvisel -testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képvisel -testület 500 ezer forintig terjed értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási m velet megtörténtét követ következ képvisel testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele értékhatár tekintet nélkül a képvisel -testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésr l a betét elhelyezést követ testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következ képvisel -testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntésér l a következ testületi ülésen tájékoztatja a képvisel -testületet. 24. A képvisel -testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztvisel k vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztvisel i illetményalap Ft, b) köztisztvisel k cafetéria juttatás kerete Ft/év/f. 8. Egyéb rendelkezések 25. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügyletekb l és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztet ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthet ségéig, és a figyelembe vehet saját bevételeit az. számú mellékletben határozza meg. 9. Záró rendelkezések 26. E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013 év január hó 01. napjától kell alkalmazni. 1. számú melléklet: Diósjen i Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 1/2013. (I. 30.) számú önkormányzati határozata 1. A határozat hatálya A határozat hatálya kiterjed a Diósjen i Roma Nemzetiségi Önkormányzatra. 2. A nemzetiségi önkormányzat évi költségvetése (1) Diósjen i Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete évi költségvetésének bevételi f összegét 210 ezer forintban állapítja meg. (2) Diósjen i Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete évi költségvetésének kiadási f összegét 210 ezer forintban állapítja meg. 3. Záró rendelkezések (1) Ez a határozat kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 01. napjától kell alkalmazni. M ködési kiadás M ködési kiadás összesen M ködésre átvett központi támogatás Bevételek mindösszesen 222 ezer Ft 222 ezer Ft 222 ezer Ft 222 ezer Ft 2./ Helyi szociális rendelet felülvizsgálata A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosításai miatt szükségessé vált helyi rendeletünk áttekintése és módosítása. A helyi rendelet egy szerkezetben kezeli a szociális törvény valamint a gyermekvédelmi törvény helyi szabályozását. A törvény néhány pontban felhatalmazást ad az Önkormányzatoknak arra vonatkozóan, hogy a helyi igényeknek megfelel en plusz feltételt, illet leg a törvényinél több támogatási lehet séget biztosítsanak az igényl knek. A szükséges módosítások: A Szt. 50. (1) és (2) bekezdése esetén megállapítható közgyógyellátás járási hatáskörbe került; A Szt. Szt. 32/B-32/E. () bekezdése esetén megállapítható id skorúak járadéka járási hatáskörbe került; Az Szt. 54. esetén megállapítható Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság járási hatáskörbe került; Néhány technikai módosítás vált szükségessé. 2/2013. (II. 28.) számú rendelete a 4/ (III. 30.) számú rendelettel módosított 14/2011. (IX. 30.) számú, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelmér l és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény rendelkezései szerint nyújtandó egyes ellátási formák megállapításának helyi szabályiról szóló helyi rendelet módosításáról egységes szerkezetben

4 4. oldal Diósjen Község Önkormányzat Képvisel testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja. I. Általános rész A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és meg rzése érdekében meghatározza a vonatkozó magasabb rend jogszabályok figyelembevételével a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait, valamint az ellátásokra való jogosultság feltételeit. 2. A rendelet hatálya 2. E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. (1) (3) bekezdései szerinti, (1) szociális ellátások tekintetében az Szt. 32/A. -ának figyelembe vételével meghatározott személyek körére, valamint az Szt. 6. -ában foglaltak figyelembe vételével kivéve a 37/C. (5) bekezdésében foglaltakat Diósjen ellátási körébe tartozó hajléktalanokra. (2) szociális szolgáltatások tekintetében: a) a szolgáltatást végz intézmény ellátási területén életvitelszer en él, bejelentett lakcímmel rendelkez személyekre, b) a nappali ellátások tekintetében az intézmény ellátási területén életvitelszer en él, bejelentett lakcímmel rendelkez személyekre. 3. A szociális ellátás iránti kérelmet az Szt., a kapcsolódó jogszabályok, valamint e rendelet alapján az önkormányzat szociális hatáskört gyakorló szerve, illetve az érintett szociális intézmény vezet je bírálja el. 3. Értelmez rendelkezések 4. E rendelet alkalmazásában: Az Szt. 4. (1) bekezdésében meghatározott fogalmakat kell alkalmazni, valamint (1) külön háztartás: egy adott lakásban él, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkez személyek esetében: a) ha a lakás használatát bíróság joger s ítéletével megosztotta, a megosztás szerint használt, b) a társbérl k által használt, c) albérleti szerz dés alapján használt lakásban él k közössége (2) Hatályon kívül helyezte 4/ (III. 30.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan: március 30-tól. 4. Hatásköri szabályok 5. (1) Az e rendeletbe foglalt szociális feladat- és hatásköröket az Szt. 4/A (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a méltányossági ápolási díj kivételével a Képvisel -testület által átruházott hatáskörben I. fokon a polgármester, Pénzügyi, Szociális Bizottság, valamint az Szt-ben meghatározottak szerint a jegyz gyakorolja. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételér l az Szt. 94/A (1) a) pontja értelmében az intézményvezet dönt és err l írásban értesíti az ellátást igényl t, illetve törvényes képvisel jét. (3) A Pénzügyi, Szociális Bizottság a) étkeztetés tekintetében az Szt.62. (1) bekezdés figyelembe vételével hozza meg döntését b) Az Szt. 94/A (2)- (3)bekezdés rendelkezik a a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja fellebbezés módjáról. (4) A képvisel -testület a méltányossági ápolási díj tekintetében az Szt. 43/B -ában foglaltakra és jelen rendeletben rögzített feltételek megléte esetén hozza meg döntését. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott átruházott hatáskör tekintetében a másodfokú hatáskört a Képvisel -testület gyakorolja. A Képvisel testület az e rendeletben meghatározott esetekben a Pénzügyi, Szociális Bizottság el zetes véleményezése és javaslata alapján méltányosságot gyakorolhat. a) A jegyz i hatáskörbe tartozó döntések tekintetében a másodfokú hatáskört a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal látja el. b) A képvisel -testület döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a Balassagyarmati Törvényszékhez lehet fordulni. (6) A polgármester, a jegyz, Pénzügyi, Szociális Bizottság és a Képvisel -testület hatáskörébe tartozó döntések, illetve el terjesztések el készítését a Polgármesteri Hivatal végzi. 5. Eljárási szabályok 6. (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti eljárást a) a pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a Polgármesteri Hivatalnál, b) a személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátások esetében az intézmény vezet jénél kell kezdeményezni. (2) Az eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendeletben közzétett nyomtatvány alapján összeállított formanyomtatványon kell benyújtani. 7. (1) A kérelmekhez csatolni kell az Szt-ben, egyéb kapcsolódó jogszabályokban, valamint az e rendeletben el írt mellékleteket. (2) Gyermekét egyedül nevel kérelmez esetében a kérelemhez csatolni kell: a) a tartásdíjat megállapító bírósági ítélet másolatát, vagy az egyezség bíróság általi jóváhagyását, ennek hiányában, b) a havonta rendszeresen folyósított, átutalt, kézbe adott összeg esetében az átutalás postai szelvényét, átutalási értesít t, vagy mindkét szül által aláírt hiteles nyilatkozatot, vagy c) amennyiben a gyermek után a másik szül nem fizet tartásdíjat, az err l szóló nyilatkozatot. (3) Az Szt. 10. (6) bekezdésben foglaltak szerint további fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására kötelezhet a kérelmez. (4) Az átmeneti segély esetében a kérelmez és családja jövedelmi viszonyainak pontos megállapítása érdekében a keres tevékenységgel nem rendelkez kérelmez, valamint a kérelem szempontjából együtt él ként figyelembe veend munkanélküli személy esetében igazolni kell az illetékes munkaügyi központ, illetve a közhasznú vagy közcélú munkát felajánló szervezet által kiállított igazolással hitelt érdeml en a munkába állási szándékot. Olyan dokumentum igazolja hitelt érdeml en a munkába állási szándékot, mely tartós együttm ködésre utal, és egyértelm en bizonyítja, hogy az együttm ködés valóban a munkába állás érdekében valósul meg els sorban és nem pusztán egyszeri kapcsolatfelvétel a segélykérés céljából. Amennyiben a kérelmez a családsegít szolgálat klienskörébe tartozik, a szolgálatnak igazolnia kell, hogy részt vesz a munkába állást segít programban, vagy más módon az intézmény által igazoltan együttm köd. (5) A (4) bekezdés szerinti együttm ködési kötelezettség igazoltnak tekintend, ha a családsegít szolgálat írásos szakvéleményét csatolja a kérelem mellé, melyben igazolja, hogy információi szerint a kérelmez, illetve a kérelmez vel együtt él személy valóban nem rendelkezik jövedelemmel, azonban adott helyzetben nincs lehet ség arra, hogy családja, a vele együtt él k, illetve a családsegít ösztönzését, támogatását, segítségét elfogadja a munkakeresés, munkába állás érdekében. (6) Az egy f re jutó jövedelem, és egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megállapításához szükséges a kérelmez és a vele egy lakásban életvitelszer en együtt lakó, a kérelem szempontjából figyelembe veend személyek esetében az Szt. 10. (1) (7) bekezdés szerinti igazolások. (7) A szociális hatáskört gyakorló szerv az e rendeletben meghatározott támogatások jogosultsági feltételeit felülvizsgálhatja, ha olyan információ jut tudomására, mely a támogatás további folyósítását már nem indokolja. (8) Az e rendeletben szabályozott támogatások közül a kérelmez által el terjesztett egyazon indokkal többféle támogatás nem állapítható meg. 8. (1) A kérelmez és a kérelemmel érintett egyéb személyek életkörülményeinek, vagyoni, szociális, egészségügyi, kulturális helyzetének, lakásvagy egyéb körülményeinek pontos megállapítása érdekében, amennyiben a kérelemhez benyújtott dokumentumok alapján a tényállás nem tisztázható egyértelm en, a Polgármesteri Hivatal szemle keretében szociális helyzetfelmérést (környezettanulmány) készít. A II. fokú kérelmek esetében a felterjesztést el készít Polgármesteri Hivatal szükség esetén környezettanulmányt készít. (2) A környezettanulmánynak tartalmaznia kell különösen: a) a kérelmez és a vele közös háztartásban él k a kért támogatás mérlegeléséhez szükséges személyes adatait, jövedelmi és vagyoni viszonyait; b) a kérelmez lakásának és az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti vagyonának fenntartási költségeire vonatkozó alapadatokat c) a kérelmez szociális helyzetével és életkörülményeivel kapcsolatos fontos adatokat (pl. gyógyszerköltség, általános egészségi állapot, egyéb speciális körülmények, jövedelmi és vagyoni helyzet stb.); d) a kérelmez szociális körülményeire vonatkozó egyéb adatokat. (3) Az Szt. 17. (1)-(5) bekezdésében foglalt szabályok szerint kell eljárni az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszem en igénybe vev vel szemben. Amennyiben rosszhiszem ség nem állapítható meg, az ellátás megállapítására jogosult szerv az ellátást megszüntet határozatban egyidej leg rendelkezhet a) pénzbeli szociális ellátás esetén részletfizetés engedélyezése, b) pénzbeli szociális ellátás esetén a pénzösszeg elengedésér l, c) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelel pénzegyenérték megfizetése alól mentesítheti. (4) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy fellebbezése esetén, a Képvisel -testület méltányosságot gyakorolhat a költségek megtérítése tekintetében. Méltányossági jogkörében különös méltánylást érdeml körülmények fennállása esetében a kötelezettet részben, vagy egészben mentesítheti a költségek megfizetése alól. (5) Köztemetés esetén különös méltánylást érdeml körülménynek min sül az, ha a) a kötelezett családjában az egy f re es jövedelem az érvényes öregségi nyugdíjminimum 200%-a alatt van, b) a kötelezett jövedelme egy személyes háztartásban az érvényes öregségi nyugdíjminimum 150%-a alatt van, c) a kötelezett gyászreakciója miatt a kötelezés már el re láthatóan semmilyen eredményt sem hozhat, illetve a hivatalos eljárásba való bevonás csak jelent sen nehezítené az érintett személy veszteség-feldolgozását, d) a fellelt, egyébként a temetésr l gondoskodni köteles személy bizonyíthatóan már huzamos ideje nem állt kapcsolatban a halál id pontját megel z en az elhunyt személlyel. 6. Szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátások 9. (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az Szt. 25. (3) bekezdésében meghatározott ellátási formákat biztosítja. 10. Az alcímmel együtt hatályon kívül helyezte 2/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan: január 1-t l. Aktív korúak ellátása 11. Az aktív korúak ellátására jogosult az a személy, aki az Szt ában, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendelet meghatározott feltételeknek megfelel. Foglalkoztatást helyettesít támogatás 12. (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították az Szt ában foglaltak szerinti kivétellel foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult. (2) Ha a foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy családi, egészségi vagy mentális állapota indokolja és ez miatt alkalmatlan munkavégzésre, részére kérelme alapján rendszeres szociális segélyt kell megállapítani az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontjában, (2) (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. (4) Az egészségi állapot és mentális állapot igazolására a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megel z en kiállított szakorvosi igazolás, vagy a háziorvos által szakorvosi igazolás alapján kiállított igazolás szükséges. (5) A családi állapot miatt rendszeres szociális segélyre való jogosultság akkor állapítható meg ha kérelmez családjában állandó és tartós gondozásra, felügyeletre szoruló személy van és rá tekintettel a családban más személy nem részesül GYES-ben, ápolási díjban és a Szt-ben meghatározott egyéb rendszeres pénzellátásban. Az állandó és tartós gondozás igazolására szakorvosi igazolás, vagy a háziorvos által szakorvosi igazolás alapján kiállított igazolás szükséges. Rendszeres szociális segély 13. (1) Az Szt. 37. a szerinti feltételeknek megfelel személy az aktív korúak ellátása keretében rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában- az egészségkárosodott

5 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 5. oldal személyek kivételével- az együttm ködésre kijelölt szerv a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálata (Székhelye: 2643 Nagyoroszi Kertész u. 45. továbbiakban Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat) (3) A rendszeres szociális segélyben részesül személy a segély folyósításának feltételeként együttm ködésre köteles a Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálattal. A rendszeres szociális segélyben részesül személy az együttm ködés keretében a Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat joger re emelkedését l számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segít programról teljesíti a beilleszkedést segít programban foglaltakat, köteles a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általuk el írt id pontban megjelenni, a szociális törvényben el írt kötelezettségeinek eleget tenni. (4) A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kötelezettségei: a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határid betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a joger s határozat alapján- a Szolgálatnál történ megjelenéskor- nyilvántartásba veszi, b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segít program elkészítésének menetér l, a programok típusairól, az együttm ködés eljárási szabályairól, c) a nyilvántartásba vételt l számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segít programot, és arról a segélyben részesül személlyel írásban megállapodást köt. d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segít programban foglaltak betartását, e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segít program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges- a rendszeres szociális segélyre jogosult bevonásával- módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyz t a beilleszkedést segít program végrehajtásáról. f) jelzi a jegyz nek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttm ködési kötelezettségének nem tesz eleget, g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. (5) A jegyz kötelezettségei: a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot megküldi a Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálatnak, tájékoztatja a Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálatot az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésér l a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megsz nésér l és a szociális törvény 35. -ának (1) bekezdése együttm ködési kötelezettség el írásáról, a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeres ként történ nyilvántartásba vételét és az álláskeresési megállapodás megkötését a munkaügyi központtal, az önkormányzattal kötött megállapodásról. (6) A beilleszkedést segít program az együttm köd személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed a Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálattal való kapcsolattartásra az együttm köd személy számára el írt, az egyéni képességeket fejleszt vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illet leg munkavégzésre történ felkészülést segít programban való részvételre, a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelel oktatásban, képzésben történ részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az els szakképesítés megszerzésére. (7) A beilleszkedést segít program tartalmi elemei: a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a motiváció és készség fejlesztés, képzettség er sítése, pszicho-szociális meger sítés, egyéni tanácsadás- esetkezelésen belül személyes meger sítés, álláskeresési készségek er sítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/ esetkezelés, b) szinten-tartás karbantartás társadalmi integráció er sítése: egészségügyi szociális mentális állapotot javító, re-szocializáció el segítése, szociális esetkezelés, családgondozás, szocializációs, kapcsolatépít csoportok, pszichológiai meger sítés/tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás meg rzése, c) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és munkaer -piaci kapcsolódásokról. (8) Az együttm ködési kötelezettség megszegésének min sül, ha a rendszeres szociális segélyben részesül személy számára felróható okból: a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határid n belül nem jelenik meg a Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálatnál, b) a Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat által el írt id pontban nem jelenik meg és távolmaradását hitel érdeml en nem igazolja, a számára el írt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, a beilleszkedést segít programban meghatározottakat nem hajtja végre, 14. Az alcímmel együtt hatályon kívül helyezte 4/2012. (III.30.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan: március 30- tól. 15. Az alcímmel együtt hatályon kívül helyezte 4/2012. (III.30.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan: március 30- tól. 16. Az alcímmel együtt hatályon kívül helyezte 4/2012. (III.30.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan: március 30- tól. Ápolási díj 17. (1) Hatályon kívül helyezte 2/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan: január 1-t l. (2) A képvisel -testület ápolási díjat állapíthat meg 1 évre az ápolt személy hozzátartozójának az Szt. 43/B. (1) bekezdésébe foglaltak alapján, amennyiben az ápoló és együtt él családtagjai jövedelme alapján számított egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimumot, illetve egyedül él esetén annak 150%-át és az ápolási díj megállapítását kér személy egészségi állapota, életvitele alapján alkalmas az ápolásra. (3) A (2) bekezdésben meghatározott ápolási díj mértéke az Szt. 44. (1) bekezdés c) pontja szerint az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. (4) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban is részesül jogosult esetében a (3) bekezdésben és az Szt. 44. (2) bekezdésében meghatározott mérték és a más rendszeres pénzellátás különbözete, mely nem lehet kevesebb 1000 Ft-nál. (5) A kérelemhez mellékelni kell az ápolandó személy háziorvosának az Szt. 43. (1)-(3) bekezdésében meghatározott dokumentumok alapján kiállított szakvéleményét az ápolandó személy Szt. 41. (3) bekezdése szerinti állapotáról és az állandó és tartós gondozásra való rászorultságáról. (6) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni az Szt. 42. (2) bekezdésében foglalt esetekben. (7) Az Szt. 43/B. (3) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján az ápolási tevékenységet a szociális hatáskört gyakorló szerv által felkért szociális szolgáltató központ vezet je ellen rizheti. Az ápolási tevékenység nem teljesítésének min sül, ha az ápolást végz személy több egymást követ napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvet gondozási, ápolási igényének kielégítésér l, az ellátott és lakókörnyezete megfelel higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megel zésér l. (8) Az Szt. 43. (4) bekezdése szerint az ápolási díjat kérelmez személy, illetve az ápolási díjat megállapító szerv felülvizsgálatot kérhet. Átmeneti segély 18. (1) Az Szt ában meghatározott átmeneti segélyt állapíthat meg a Pénzügyi Szociális Bizottság annak a személynek, akinek családjában az egy f re jutó havi jövedelme nem haladja meg a (3) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt. (2) Az átmeneti segély formái a) egyszeri pénzbeli átmeneti segély b) krízissegély (3) Átmeneti segélyként egyszeri segély nyújtható ha kérelmez nek olyan többletkiadása keletkezett amely a saját és családja létfenntartásához szükséges, de annak biztosítása átmenetileg megélhetési gondokhoz vezet, és családjában együtt él k egy f re jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat, illetve egyedül él esetén annak 150% -át. (4) Csak különösen méltánylást érdeml esetben állapítható meg átmeneti segély abban az esetben ha az el z segély odaítélését l két hónap még nem telt el. (5) Átmeneti segélyként egyszeri krízissegély nyújtható ha kérelmez megélhetése általában biztosított, de el re nem látható esemény (pl: elemi kár, a családfenntartó halála, súlyos betegség stb.) miatt a kérelmez és a családjában él k létfenntartása veszélyeztetett. (6) Az egyszeri krízissegély maximuma a mindenkori legkisebb összeg öregségi nyugdíj kétszerese. (7) Különös méltánylást érdeml esetben az átmeneti segélyt, krízissegélyt, a polgármester is megállapíthatja, err l az intézkedésr l azonban a Szociális Oktatási és M vel dési Bizottságot a soron-következ bizottsági ülésen tájékoztatni kell. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg a Szociális Oktatási és M vel dési Bizottság döntése alapján a gyermek részére, ha gyermeket gondozó család id szakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe kerül. (pl: gyógyszerköltség kiegyenlítése, beiskolázási többletkiadás, egyéb különös méltánylást érdeml, nem szabályozható helyzetbe kerül, feltéve hogy családjában az egy f re jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150%-át, gyermekét egyedül nevel esetén az egy f re jutó havi jövedelem nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum 200%-át. A támogatás megállapítására ha rendkívüli helyzet miatt van szükség a polgármester is jogosult, err l azonban a Szociális Oktatási és M vel dési Bizottságot mint két ülés közt tett sürg s intézkedésr l tájékoztatni kell. Temetési segély 20. (1) A polgármester átruházott hatáskörben temetési segélyt nyújt függetlenül a család jövedelmét l annak aki a meghalt személyeltemettetésér l gondoskodott és a temetési költségeket viselte. (2) A temetési segély összege megegyezik a mindenkori nyugdíjminimum 70%-ával, száz forintra kerekítve a kerekítés szabályai szerint. (3) A kérelemhez csatolni, kell az eltemettetést végz szolgáltató által kiállított számlát, kérelmez jövedelemigazolását. 7. Természetben nyújtott szociális ellátások 21. Az e rendeletben szabályozott pénzbeli segélyformák helyett, vagy mellett nyújtható természetbeli segélyként a polgármester köztemetést rendelhet el, a jegyz méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg. Köztemetés 22. (1) A közköltségen történ temetés elrendelésekor az Szt a, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendelet szerint kell eljárni. A közköltségen történ eltemettetést a polgármester határozata alapozza meg. (2) A köztemetés költségeként az önkormányzat csak a szolgáltatást végz temetkezési intézet által kibocsátott számlán szerepl, a kegyeleti szabályok betartásával indokolt temetkezési szolgáltatási, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendelet 34. (3) bekezdésében el írt költségeket ismeri el. (3) A köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó szabályzást az Szt. 48. (3) bekezdése tartalmazza. Az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére külön megállapodás szerint kötelezi a polgármester a közköltségen történ temetést elrendel határozat meghozatalával egyidej leg. (4) Nem mentesíthet a közköltségen történ temetés költségeinek megtérítése alól az a személy, aki a temetést szerz désben vállalta. (5) Amennyiben a köztemetési kérelem beérkezésekor, vagy a Polgármester eljárása során több, a közköltségen történ temetés költségeinek megtérítésére kötelezhet személy azonosítható be, akkor a költségek megtérítését az érintettek egybehangzó nyilatkozata szerint, vagy ennek hiányában, azonos arányban kell megállapítani.

6 6. oldal Közgyógyellátás 23. Az Szt. 50. (3) bekezdésébe értelmében a jegyz közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a) aki rendszeres gyógyító ellátásra szorul és b) családban él esetén egy f re es havi jövedelmük az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és akinek háziorvosa, kezel orvosa által igazolt havi gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. c) egyedül él esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, és akinek háziorvosa, kezel orvosa által igazolt havi gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át A közgyógyellátásra való jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmez az Szt. 50. (1) vagy a (2) bekezdés szerinti jogcímen nem jogosult az ellátásra. 24. Az alcímmel együtt hatályon kívül helyezte 2/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan: január 1-t l. Szociálpolitikai Kerekasztal 25. (1) Az Szt. 58/B. (2) bekezdésében foglaltak szerint Diósjen község Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban: kerekasztal) hoz létre. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet hivatalos megnevezése Diósjen Község Önkormányzatának Szociálpolitikai Kerekasztala. (3) A szociálpolitikai kerekasztal szavazati joggal rendelkez tagjai: a) Diósjen Község Önkormányzatának polgármestere, b) Diósjen Község Önkormányzatának alpolgármestere, c)diósjen Község Önkormányzata illetékességi területén m köd önkormányzati intézmények vezet i d) Diósjen Község Önkormányzat Képvisel -testülete által a Pénzügyi szociális Bizottság tagjai közül delegált két tag, e) Diósjen Község területén m köd karitász csoport vezet je (4) A szociálpolitikai kerekasztal ülésein tanácskozási joggal résztvev állandó meghívottak: a) Diósjen község illetékességi területén m köd történelmi egyházak képvisel i, b) Diósjen község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyz je (5) A kerekasztal szakért meghívottai: Diósjen község területen m köd egyéb szociális és gyermekvédelmi szervezetek képvisel i (pl.: Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat). A Szociálpolitikai Kerekasztal m ködése 26. (1) A kerekasztal alakuló ülését e rendelet elfogadását követ három hónapon belül a polgármester hívja össze. (2) A kerekasztal alakuló ülésén dönt ügyrendjér l és megválasztja elnökét és annak helyettesét. Az alakuló ülésen túl a kerekasztal évente szükség szerint, de legalább egy alkalommal ülést tart. (3) A kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze. A m ködéssel kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik. (4) A kerekasztal döntéseit a szavazati joggal rendelkez k szavazatai nyomán született határozatok formájában hozza. A határozatok meghozatalának szabályairól a kerekasztal ügyrendje rendelkezik. (5) A kerekasztal tevékenységér l évente tájékoztatja Diósjen község Önkormányzat Képvisel -testületét, valamint a delegált taggal rendelkez szociális intézményi fenntartókat. (6) A kerekasztal ügyrendjében meghatározott módon b vítheti a tanácskozási joggal meghívottak körét. 8. Személyes gondoskodást nyújtó Szociális szolgáltatások 27. A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák közül az önkormányzat a) étkeztetés (Szt. 62. ) b) házi segítségnyújtást (Szt. 63. )) c) családsegítést (Szt. 64. ) d) jelz rendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. ) e) nappali ellátás (id sek klubja) (Szt. 65/F.. (1) a.)) f) gyermekek napközbeni ellátását (óvoda, napközi, menza) g) gyermekjóléti szolgáltatást biztosít a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 28. A gyermekjóléti szolgáltatás évi XXXI. tv ában meghatározott feladatainak ellátását, a családsegítés az évi III. tv ban rögzített szolgáltatást Önkormányzatunk a Nyugat -Nógrád Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálattal (székhelye: Nagyoroszi, Felszabadulás út 1.) kötött megállapodásban foglaltak szerint biztosítja. Gyermekétkeztetés 29. (1) A gyermekétkeztetés megszervezésér l az önkormányzat az általános iskolában és napközi otthonos óvodában az önkormányzat tulajdonában lév vállalkozásban m ködtetett konyhai kapacitás felhasználásával gondoskodik. (2) A gyermekétkeztetésért a szül (gyám, gondvisel ) külön önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjat köteles az intézmények (iskola, óvoda) havonta el re megfizetni. (3) Az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatás terhére a Pénzügyi Szociális Bizottság döntése alapján a személyi étkeztetés térítési díját szociális rászorultság miatt csökkentheti. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a gyermek, akinek családjában az egy f re jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%-át. (5) Rendkívül méltánylást érdeml esetben, (halmozottan hátrányos helyzet gyermekek esetében) a Pénzügyi Szociális Bizottság méltányosságot gyakorolhat. Étkeztetés, ebédszállítás 30. (1) Az önkormányzat étkezést és ebédszállítást biztosít a Pénzügyi Szociális Bizottság döntése alapján azoknak a szociális rászorult személyeknek, akik a napi egyszeri meleg étkezést önmaguknak, ill. önmaguk és családjuk részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Étkezésben és ebédszállításban kell részesíteni azt az igényl t, illetve általa eltartottat is aki, kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésr l más módon gondoskodni. Házi segítségnyújtás, jelz rendszeres házi segítségnyújtás 31. A házi segítségnyújtás, jelz rendszeres házi segítségnyújtás az évi III. tv. 63. és 65. -ban rögzített szolgáltatás meghatározott feladatainak ellátását Önkormányzatunk a Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központtal (székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.) kötött megállapodásban foglaltak szerint biztosítja. Étkezés, ebédszállítás térítési díja 32. (1) A szociális étkezésre/ebédszállításra jogosult személy térítési díját az ellátott jövedelmét l függ en a szolgáltatást nyújtó által megállapított vendégétkeztetés térítési díjának %-ában kell az alábbiak szerint megállapítani de nem haladhatja meg az igénybe vev havi jövedelmének 30%-át jövedelem kategória egyedül él családban él mindenkori öregségi nyugdíj minimumtól Ft-tal alacsonyabb havi jövedelemig az intézményi térítési díj, ill. étkezésnél vendég étkezési térítési díj 20% 40% mindenkori öregségi nyugdíj minimumtól Ft-tal alacsonyabb havi jövedelemig az intézményi térítési díj, ill. étkezésnél vendég étkeztetés térítési díj 40% 50% mindenkori öregségi nyugdíj minimummal egyez havi jövedelemig az intézményi térítési díj, ill. étkezésnél vendég étkezési térítési díj 60% 70% mindenkori öregségi nyugdíj minimum Ft havi jövedelemig az intézményi térítési díj, ill. étkezésnél vendég étkezési térítési díj 80% 90% mindenkori öregségi nyugdíj minimum Ft havi jövedelemig az intézményi térítési díj, ill. étkezés esetén vendég étkezési térítési díj 100% 100% (2) Az étkeztetés ebédszállítás és házi segítségnyújtás személyi térítési díját a szociális körülmények alapján az (1) bekezdésben meghatározottól alacsonyabb mértékben is megállapíthatja a Pénzügyi Szociális Bizottság. (3) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét (4) A személyi térítési díj összege a megállapítás id pontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. c) Ha a házi segítségnyújtás keretében étkezést és ebédhordást is biztosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át. Nappali ellátás, Id sek Klubja 33. (1) Az Önkormányzat által m ködtetett Id sek Klubjába Diósjen n bejelentett lakóhellyel rendelkez, a saját otthonukban él, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy id s koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek vehet k fel. (2) Az id sek klubjában gondozottak részére hetente legalább egy alkalommal orvosi ellátást kell biztosítani. (3) A gondozottak kötelesek az étkezésért a Képvisel testület által külön rendeletben meghatározott intézményi térítési díj figyelembevételével jövedelmükt l függ személyi térítési díjat fizetni. (4) Az intézményi ellátásért fizetend térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a) 15%-át ha nem veszi igénybe az étkeztetést b) 30%-át ha étkeztetést is igénybe veszi (5)Az id sek klubjába való felvételt az intézmény vezet jének intézkedése alapozza meg. (6) Az Id sek Klubja m ködésével kapcsolatos jelen rendeletben nem szabályozottak tekintetében az Szt. vonatkozó szakaszai és az Szt. végrehajtására kiadott Kormányrendelet vonatkozó szakaszai az irányadók. A személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátások iránti kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételér l szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szerinti, a kérelmezett szociális ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat, valamint azokat, melyek felhasználásával az intézményvezet az Szt. 20. (1) bekezdésében el írt kötelezettségének megfelel en elkészíti és vezeti az Szt. 20. (2) bekezdése szerinti nyilvántartást. 9. Záró rendelkezések 34. (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a január 1-ét követ en indult ügyekben kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésér l a helyben szokásos módon a jegyz gondoskodik. Tóth János Repiczki Zsuzsanna polgármester jegyz 3./ Március 15-ei megemlékezés el készítése 4./ Egyebek Szentgyörgyi István Általános Iskola f tési rendszerének helyreállítása, Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás: komplex hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételi lehet sége, Települések Egymásért Közhasznú Egyesület megalakulása, Központi háziorvosi ügyeleti ellátás, Nógrád Volán Zrt. menetrend módosítás A menetrend módosításával kapcsolatos megkeresésre önkormányzatunk az alábbi nyilatkozatot adta: Nyilatkozat Tárgy: Autóbusz menetrend módosítás* 2013 április 1-t l Járatüzemeltet : Nógrád Volán Zrt. Önkormányzat: Diósjen község Önkormányzata Nyilatkozó: Tóth János polgármester A menetrend tervezet április 1-t l elnevezés 7 oldalas dokumentum fent nevezett településre vonatkozó részével nem értek egyet! Tóth János * a módosított menetrend a 10. oldalon található

7 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 7. oldal Visszatekint - 2. rész Hirdetmény Jen Nap 2012 Tavaly júliusban, mint minden esztend ben, a helyi hagyománynak megfelel en, megrendezésre került a Jen -nap. Ezúttal nem az iskola udvarán, hanem egy új helyszínen, a falu központjában. Nem volt kevesebb az izgalom a szervez k részér l, mint az el években, hiszen egyrészt egy új helyszínt kellett keresni, megszervezni a programokat, bevonni a civil szervezeteket, a helyszínt berendezni, el készíteni a szükséges berendezési tárgyakat, elhelyezni azokat. Miután ezek megtörténtek, készülni kellett a vendégek fogadására, a programok lebonyolítására, az érkez árusok fogadására, és figyelni a legfrissebb meteorológiai jelentéseket, nehogy meglepetés érjen bennünket. Végül a Jen -napi programok, már délel tt 10 órakor, rendben elkezd dtek. A civil szervezetek nekiláttak már kora délel tt a f zésnek, hogy finomabbnál finomabb ételekkel várják délben a vendégeket. Volt itt vadpörkölt, nyúlpaprikás, halászlé, babgulyás, palócleves, töltött káposzta. Miután az ételek elkészültek, a m sorok szünetében az érdekl vendégek neki láthattak azokat elfogyasztani, hogy az ünnepi m sor folytatását, már jóllakottan tudják megtekinteni. Az ebéd után ismét elfoglalta helyét a közönség, az ünnepi megnyitó következett. A köszönt ket követ en, hivatalosan átadásra került, az új játszótér, a szabadtéri színpad, és maga a felújított park, amely helyszínül szolgált a rendezvénynek, és vélhe- en ezek után több rendezvénynek adhat helyet. Az átadáson részt vett Balla Mihály országgy lési képvisel úr, és Poroszka Imréné az MVH képvisel je, akik átvágták a szalagot és átadták a gyermekeknek a játszóteret, a falunak pedig a színpadot és a parkot. Az átadó ünnepségen részt vettek a tervez és kivitelez cégek ügyvezet igazgatói, valamint a m szaki ellen rök is. Úgy gondolom, hogy ez a változás már régen ráfért erre a helyszínre, hiszen nagyon el volt hanyagolva. Maga a beruházás Ft -ba került, amelyhez az önkormányzat Ft-tal, mint öner vel járult hozzá. Az átadást követ en folytatódtak a délutáni m sorok a színpadon. Mindenki találhatott kedvére valót, hiszen változatos programok kínáltak kikapcsolódást mindenkinek. A fellép ket a környékbeli települések hagyomány rz csoportjai alkották, akik nagyon jó hangulatot teremtettek. Még egy spontán szervezett legénybúcsúnak is tanúja lehetett a közönség, és nagyon aktívan segédkezett a n sülni kívánó legénynek feladatai megoldásában. Aki ismerkedni akart a t zoltó egyesület mai és régi technikájával az kipróbálhatta mindkett t. A Je- -nap zárásaként a Panoráma házibuli zenekar lépett volna fel, de sajnos az id járás ezt már nem engedte és kénytelenek voltunk a rendezvényt megszakítani. Ett l függetlenül, úgy gondolom, aki részt vett ezen a rendezvényen jól érezhette magát. Köszönetet mondok a civil szervezeteknek és a tanároknak a finom ételek elkészítéséért, a polgár- r egyesületnek, a rend biztosításáért, a rendezvény szervezésében és lebonyolításában résztvev knek, az abban való aktív részvételért, a sátrak biztosításáért, az egyházaknak a segítségét is köszönöm. Köszönöm továbbá a Szociális Intézetnek hogy a fellép k szállításában közrem ködtek. Marton Istvánnak és családjának a felajánlását. Mikita János vállalkozónak, aki már nem els alkalommal ajánlotta fel segítségét a Jen -napon, és a Macsolára történt szállításunkban is segített, melyet külön megköszönök. Kiss Gerg vállalkozónak is köszönjük a molinót mely színpadunk hátterét alkotta. A felsorolásból is látszik, hogy nem kevés segítség áll egy ilyen rendezvény mögött, amely mind hozzájárul, hogy a közönség jól érezze magát. Bízom abban, hogy ezt a segítséget a jöv ben is megkapjuk vállalkozóinktól, civil szervezeteinkt l és magánszemélyekt l egyaránt. Köszönöm mindenkinek! Tóth János Diósjen község Önkormányzata hosszú távú üzemeltetésre (bérleti díj mentesen, szezoni nyitva tartás fejében) meghirdeti Strandfürd ingatlanját. Az ingatlan címe: Diósjen 854/2. helyrajzi számú, természetben 2643 Diósjen, Pet fi Sándor út 57. szám alatt található 8753 m 2 alapterület, strandfürd. Fürd üzemeltetési referenciával rendelkez cégek jelentkezését várjuk. Az üzemeltetéssel kapcsolatosan érdekl dni lehet: Tóth János polgármester Tel.: /13 Postai cím: 2643 Diósjen, Szabadság út 31. sz. 90. születésnapján köszöntöttük Sztregovai Sándornét Sok boldogságot kívánunk Juliska néninek, Isten éltesse sokáig! 2013-ben született gyermekek Kövi Melissza Juraschek Attila István Márton Csepke Virág Virág Sándor Alex Tóth Levente Lakatos Dzsúlió Valentin FIGYELEMFELHÍVÁS 1% Gondoljon Diósjen re! Kérjük, évi adóbevallása elkészítése során is támogassa alapítványainkat, civil szervezeteinket, egyházainkat! Csollány Szilveszter Diáksport Egyesület adószáma: Aranydió Óvoda Alapítványa adószáma: Diósjen i Polgár r Egyesület adószáma: Diósjen i Sportegyesület adószáma: Diósjen i K szirt Hagyomány rz Néptánc Egyesület adószáma: CivilDió - Fiatalok Diósjen ért Egyesület adószáma: Diósjen i Önkéntes T zoltó Egyesület adószáma: Diósjen i Sporthorgász Egyesület adószáma: Katolikus Egyház technikai száma: 0011 Református Egyház technikai száma: 0066 A tél végi olvadás ár- és belvízkárok megel zéseként felhívjuk figyelmüket, hogy az ingatlan el tti csapadékvíz-elvezet árok és áteresz tisztántartásáról szíveskedjenek gondoskodni. Mindezzel megel zhet a víz kártétele ingatlanjaikban a hirtelen olvadás miatt az árkok telí- dnek, túlfolynak, ezzel veszélyeztetve a családi házakat, üdü- ket, illetve az utat, járdát alámosva azok beszakadásához vezethetnek. Kérjük az ingatlanhoz tartozó átereszek kitisztítását, hogy az árokrendszer betölthesse szerepét. Felhívjuk a figyelmet, hogy ellen rzésre kerül az ingatlanok el tti árok rendszer karbantartottsága. Diósjen község Önkormányzata TAVASZI LOMTALANÍTÁS Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy április 13-án szombaton tavaszi lomtalanítási akciót tartunk a község belterületén Kérjük, feleslegessé vált tárgyaikat (bútor, gép, egyéb nem háztartási hulladék) szombat reggel 6 óráig rakják ki az ingatlanjaik el tti közterületre! A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközöket, berendezéseket, valamint lemerült akkumulátorokat ne rakják ki a közterületre! Ezeket mindenki elhozhatja 8-tól 13 óráig a Dózsa György utca 45. sz. el tti begy jt helyre. A fémhulladékot ne rakják ki! Értesítsék a Polgármesteri Hivatalt, érte megyünk!

8 8. oldal Az Aranydió Óvoda hírei Zöldágjárás Március 22-én a nagycsoportos lányok zöldágjárás táncot mutattak be a Tájházban. A programot a szirt Néptánc Együttes szervezte, az felkérésükre mutattuk be rövid dalos játékokból összeállított sorunkat. Utána a Tájházban mindenki elkészíthette a húsvéti tojáskáit is. Patkós Klára a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Elment farsang el,el,el, Kinek használt, kinek nem. Nekem használt, neked nem, én táncoltam, te meg nem Elment farsang el, el, el Farsangi hetünk elején különféle programokkal színesítettük gyermekeink mindennapjait. Zárásként, péntek délel tt a Téka zenekar és a Vadvirág Néptánccsoport két tagja jött el hozzánk. A Téka zenekar húzta a talp alá valót és megkezd dött a fergeteges hangulatú mulatság. Megismerkedhettünk a zenekar hangszereivel, láthattunk legényes táncot. Mi is táncoltunk, népi játékokat játszottunk. Szívet melenget hangulat járt át minden résztvev t az együttlét alatt. A Téka zenekar megdicsérte a gyermekeket, meglep dtek, hogy milyen sok dalt és játékot már ismertek, amit k szerettek volna megtanítani nekünk. Ezúton szeretnénk megköszönni a Civildió Egyesületnek az élményt, amellyel az óvodásokat, az els osztályos tanulókat, valamint bennünket, feln tteket megajándékoztak, ugyanis ezt a meglepetést k szervezték nekünk. Vargáné Gálcsik Szonja Iskolanyitogató március 26-án, érdekes programon vettek részt nagycsoportosaink. A Szentgyörgyi István Általános Iskola szeretettel hívogatta ket ismerkedni, barátkozni. Színes, tartalmas tevékenységekkel várták ket a tanító nénik. Bepillanthattunk a jazz balett, a néptánc, a kézm vesség, a nyelvtanulás és a sport világába, B séges a kínálat, nehéz dolguk lesz a szül knek eldönteni hová, melyik tagozatra írassák gyermekeiket. A szül k is lehet séget kaptak a délel tt folyamán, hogy megismerjék a leend els s tanító néniket. Részt vehettek egy-egy órán, kérdezhettek az igazgató úrtól, feltehették kérdéseiket és javaslataikat. Bízunk abban, hogy minden gyermek megtalálja személyiségének és képességeinek megfelel tagozatot. Hoffmann Emese Aranydió Óvoda Diósjen községben van egy óvoda. Tárva nyitva kapuja hívogat, csalogat. Kerek esztend minden napján örömmel jár oda Berci, Bori, Katika. Játék munka tanulás ezen nevel dik a diósjen i óvodás. Mi van a mi óvodánkban? Hát sok-sok kincs!!! Hisz minden gyermek egy-egy kincs!!! Óvó nénik, Dadusok a rájuk bízott kincsre, mint aranyra, úgy vigyáznak, óvják védik ket. Szeretettel, öleléssel, fényesítik, csiszolják, hogy a mi aranykincsünk az óvodából az iskolába könnyen lépjen át. Óvodánk névadója a sok gyermek, mely nekünk kincs. Történt, aztán egy szép napon, jött egy nagy gondolat. Így lett a Mi óvodánkból Aranydió Óvoda. Eszenyi-Szabó Marianna óvodapedagógus Beíratás a diósjen i Aranydió Egységes Óvoda-bölcs dében a 2013/2014. tanévre Tájékoztatom a kedves szül ket, hogy a leend óvodások, ovisok-bölcsisek beíratása április 8-án hétf n és 9-énkedden 8-tól 14 óráig lesz az Aranydió Óvodában Beíratásra várjuk azokat a gyermekeket: akik szeptember 1-ig betöltik a két és fél, illetve harmadik életévüket, akik már betöltötték a 3. életévüket, de jelenleg még nem járnak óvodába, valamint az ovi-bölcsi csoportba várunk jelentkez ket, akik második életévüket szeptember 1-ig betöltik. Kérem önöket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a lakcímét igazoló hatósági igazolványt, és a gyermek TAJ-kártyáját. Bacskay Sándorné intézményvezet

9 Készül dés a Húsvétra Idén is megrendezésre került a húsvéti készül dés falunkban, igaz az id járás kevésbé volt kegyes hozzánk. A hideg id ellenére mégis sokan összegy ltek a meghirdetett rendezvényeken március 23-án, két helyszínen Tájház, Katolikus Plébánia szinte egy id ben zajlottak a húsvétváró bütyköldék, amelyeken nemcsak a gyerekek, hanem a feln ttek is nagy beleéléssel vettek részt. A Tájházban 14 órától várták az érdekl ket, a búbos kemence által bemelegített családias kis szobában, ahol a Diósjen i K szirt Hagyomány rz Néptánc Egyesület tagjai már órákkal el tte megkezdték a készül dést a gyerekek fogadására. A berendezett szobában különféle húsvéti dolgok elkészítésében vehettek részt az érdekl k, a Néptánc Egyesület egy-egy tagja segítségével. Két óra el tt már lassan szivárogni kezdtek a gyerekek és a feln ttek is, sokan egyb l le is ragadtak az asztaloknál és sorra készítették a húsvéti ajándékokat. Id vel megérkeztek az Aranydió Óvoda növendékei az óvó nénikkel együtt, akik a h vös id ellenére is el adták színvonalas kis m sorukat, igaz nem mutatós, szép népviseleti ruhában ahogyan eredetileg készültek hanem melegen beöltözve, de annál nagyobb szeretettel és odaadással. Sikerük nem maradt el. Sajnos az iskolások nem tudták el adni a m sorukat, de az "ünnepi" rész e nélkül is szépen sikerült. Az óvodások m sorára a Tájház el tti úton került sor, melynek befejeztével mindenki viszszatért a meleg szobácskába továbbfolytatni a húsvéti "bütykölést. Szeretet, odafigyelés, türelem és izgalom jellemezte az elkövetkez órákat némely feln ttet talán még jobban le is kötötte az ajándékok elkészítése, mint a gyermekeket. A készíthet dolgok tárháza színes volt: gipszformák kifestése, húsvéti tojástartó és kosárka, felakasztható tojásdísz, nyuszi, madárka és szalvétatartó készítése, festés és színezés, megannyi más érdekes dolog. A gyerk cök élvezettel készítették a különféle húsvéti apróságokat, tudva arról, hogy ez az alkotásuk, és mint tudjuk a saját készítés dolgoknak mindig nagyobb az értéke. A gyerekek és a szül k arcáról boldogság sugárzott, együtt nevettek és dolgoztak jó volt ezt látni. Összetartozás volt és egy nagy családi "alkotóm hely", ahol a gyerekek kiélhették magukat és talán a szül k is megfeledkeztek a mindennapi problémákról, még ha csak pár órára is. Szép délután volt. Remélem az elkövetkez években is sort tudnak keríteni ilyen és hasonló programokra, ahol bárki részt vehet mindenféle megkülönböztetés nélkül. A mai rohanó világban szükség van közös programokra, ahol a falu minden lakosa részt vehet, beszélgethet, alkothat, játszhat vagy énekelhet együtt lehet. A falu minden egyes lakója egy nagy családot alkot, amiben minden ember különböz ugyan, de mégis ugyanaz értékekkel teli személy. Az értékek pedig a családi és a közösségi együttélés alapjai, épít kövei.amire vigyázni kell és leheségek szerint kamatoztatni. A K szirt Hagyomány rz Néptánc Egyesület ezzel az ajándékkal próbált hozzájárulni a közelg húsvéti ünnephez. Köszönjük mindenkinek, aki jelen volt, és azoknak is, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a "húsvéti bütykölde" a Tájházban megvalósulhatott. HReni a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja 5. Párduc kupán judósaink vünket: Sallai Károly Czerman Zsanett 5. A Cserhát-L rinc Judo Klub Czerman Roland 4. március 17-én, Salgótarjánban Csurja Botond 3. részt vett a Párduc kupán. Mészáros Noel 2. A Diósjen i Szentgyörgyi István Fricz András 2. Általános Iskola és Aranydió ÓvoCsapatban els lett: Cserhátda gyermekei öregbítették hírnerinc Judo Klub április 10-t l április 30 -ig, a Vác - Balassagyarmat vasútvonalon végzett pálya-karbantartási munkák miatt az alábbi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Diósjen - Drégelypalánk állo- mások között vonatpótló autóbuszok közlekednek, a sötétített alappal jelölt menetrend szerint. Felhívjuk tisztelt Utasaink figyelmét, hogy a Vácról 9:36-kor Drégelypalánkra induló sz. vonat a vágányzár ideje alatt nem 9. oldal Diósjen i Önkéntes T zoltó Egyesület A én megrendezésre kerül Önkéntes T zoltó Egyesületek versenyszerelésére továbbra is várjuk a csapatok jelentkezését Köszönettel fogadjuk régi emléktárgyak felajánlását az egyesület részére (eszköz, fénykép, stb.), amik az Egyesület múltjához kapcsolhatók Köszönjük az anyagi támogatást azoknak, akik adójuk 1%-át nékünk ajánlották vagy ezután fogják felajánlani. Az éves közgy lésünket án tartjuk meg a szokásos helyszínen a szertárban. A belépni szándékozók tagfelvételi kérelmél itt dönt a tagság. Várjuk a jelentkez ket. Diósjen ÖTE közlekedik. Sáferkút, Drégelyvár (helyette Nagyoroszi Pataki elágazás megállóhelyen állnak meg) és Drégely (helyette Drégelypalánk Posta megállóhelyen állnak meg) megállóhelyet a közúton való megközelítés korlátozottsága miatt a vonatpótló autóbuszok nem érintik. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés, kerékpár és él állat szállítás nem biztosítható! Az okozott kényelmetlenségért szíves megértésüket kérjük!

10 10. oldal a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Autóbusz menetrend változás a menetrendben meghirdetett járatok közlekedésében április 1-t l az alábbi módosításokat léptetjük életbe 3271 Romhány Rétság Nógrád - Berkenye autóbuszvonalon: A 3, 9, 5, 11, 15, 27, 23, 8, 30, 32,10, 12 sz. járatokat Diósjen, vasútállomás érintése nélkül közlekedtetjük. A fenti útvonal-módosításokon felül a vonalon alábbi járatok menetrendjét módosítjuk: 5 sz. járat forgalmát Diósjen, Arany J. út - Berkenye, Zrínyi út viszonylatban megszüntetjük. Ennek megfelel en a járat: Romhány, vá. indul: munkanapon 8.05, Diósjen, Arany J. út érkezik: munkanapokon sz. járat közlekedési napjait (Berkenye, Zrínyi út indul: szabad és munkaszüneti napokon 15.45, Romhány, vá. érkezik: szabad és munkaszüneti napokon 16.53) munkaszüneti napokra korlátozzuk. Útvonalát munkaszüneti napokon Berkenye, Zrínyi út-rétság, Börzsöny vend. viszonylatban megszüntetjük. Ennek megfelel en a járat: Rétság, Börzsöny vend. indul: munkaszüneti napokon 17.35, Romhány, vá. érkezik: munkaszüneti napokon sz. járat közlekedési napjait (Romhány, vá. indul: szabad és munkaszüneti napokon 17.05, Berkenye, Zrínyi út érkezik: szabad és munkaszüneti napokon 18.11) munkaszüneti napokra korlátozzuk. Útvonalát munkaszüneti napokon Rétság, Börzsöny vend. - Berkenye, Zrínyi út viszonylatban megszüntetjük. Ennek megfelel en a járat: Romhány, vá. indul: munkaszüneti napokon 17.05, Rétság, Börzsöny vend. érkezik: munkaszüneti napokon sz. járat forgalmát (Tolmács, vá. bej. út indul: munkanapon 16.40, Rétság, Börzsöny vend. érkezik: munkanapon 16.49) megszüntetjük. 32 sz. járat forgalmát (Berkenye, Zrínyi út indul: munkanapon 9.45, Romhány, vá. érkezik: munkanapon 10.30) Berkenye, Zrínyi út Diójen, Arany J. út viszonylatban megszüntetjük. Ennek megfelel en a járat: Diójen, Arany J. út indul: munkanapon 10.00, Romhány, vá. érkezik: munkanapon A vonal részletes menetrendje: i foci Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Diósjen i Sportegyesület i labdarúgó szakosztálya ben számos tornán vettünk részt: a diósjen i Börzsöny Kupán, a Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség n i kispályás bajnokságának mérk zésein, a majális n i-férfi focimeccsén, barátságos mérk zéseken, az évet pedig az Erd kertesi SE által szervezett Karácsony Kupával zártuk. Szívesen teszünk eleget meghívásuknak, hisz mindig szeretettel fogadnak, jó hangulatú mérk zéseket tudunk játszani. Nem volt ez másként december 30 -án sem, a 6 csapat (Erd kertesi Virágszálak, Salgótarján-Madách, Bakonynána-1, Bakonynána-2, Budapest-Ozmózis, Diósjen ) részvételével megrendezett körmérk zéses kispályás n i labdarúgó tornán sem. Bár a többi csapattal szemben kis hátránnyal indultunk (edzéseinket nem tudtuk megtartani az iskola tornatermében az ismert események miatt), mégis sikerült a 3. helyet megszereznünk. Az eredmények: I. Salgótarján (13 pont) II. Bakonynána2 (13 pont) III. Diósjen (9 pont) január 19-ére meghívást kaptunk Romhányba, a Rákóczi Kupára. A három csapat részvételével lezajló tornán dupla körmér- zést játszottunk, és a harmadik helyen végeztünk, valamint a legjobb kapus és a legcsinosabb játékos címet is elhoztuk. Az eredménnyel lehetnénk elégedetlenek is, de nem vagyunk, hiszen csapatunk betegség miatt kulcsjátékosokat kellett nélkülözzön, ráadásul az els mérk zésünk után kölcsönadtuk a másik csapatnak kapusunkat, aki szerencsétlenségünkre lesérült és mivel nem volt cserénk, sérült kapussal kellett a hátralév mérk zéseinket lejátszani. Az eredmények: I. Romhány II. Erd kertesi Virágszálak III. Diósjen 2013-ban folytatódik az MLSZ Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt n i kispályás bajnokság, tervezzük a Börzsöny Kupa megszervezését, és megpróbálunk minél több meghívásos tornára eljutni, és szép eredményeket elérni, hogy ezzel is öregbíthessük Diósje- és a Diósjen i Sportegyesület hírnevét. MFP Jen i Napló havilap. Kiadja: Diósjen község Önkormányzatának Képvisel testülete 2643 Diósjen, Szabadság u. 31. sz. Szerkeszt bizottság: Molnár Istvánné, István László, Szabó Béla, f szerkeszt : Repiczki Zsuzsanna 35/ / Nyomdai el készítés: Hustyava Zoltán Készült: példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felel s vezet : Pál György 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

III. 1. 14/2011. (IV.28.)

III. 1. 14/2011. (IV.28.) SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 14/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszerér l Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések...3 1. A rendelet

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete. 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete. 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2009.(VII.21) Kt számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képvisel testületének az 5/2009. (III.31.) Kt. sz. rendelettel, a 12/2007. (IX.25.) Kt. sz. rendelettel, az 5/2006.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képvisel testületének az 5/2009. (III.31.) Kt. sz. rendelettel, a 12/2007. (IX.25.) Kt. sz. rendelettel, az 5/2006. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képvisel testületének az 5/2009. (III.31.) Kt. sz. rendelettel, a 12/2007. (IX.25.) Kt. sz. rendelettel, az 5/2006. (III.31.) Kt. sz. rendelettel, a 20/2005. (X.25.) Kt. sz.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2007.(III.28.) rendelet módosítására Készült: Szécsény Város

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

SÁRHIDA. község Önkormányzat Képvisel -testületének. 13/2011. (XII. 06.) önkormányzati rendelete

SÁRHIDA. község Önkormányzat Képvisel -testületének. 13/2011. (XII. 06.) önkormányzati rendelete SÁRHIDA község Önkormányzat Képvisel -testületének 13/2011. (XII. 06.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 6/2012. (III.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2./2010.( I.29.) sz. ö. rendelete a szociális ellátások rendjér l

Rétság Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2./2010.( I.29.) sz. ö. rendelete a szociális ellátások rendjér l Rétság Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2./2010.( I.29.) sz. ö. rendelete a szociális ellátások rendjér l Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2003. (VI. 11.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (A módosításokkal: 10/2004. (VI. 16.) önkormányzati

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2015.(II. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

5/2013.001.18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

5/2013.001.18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata Képviselo-testületének 5/2013.001.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Röjtkmuzsaj

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben