Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás"

Átírás

1 Tehetséggondozó módszertani kiadvány Suszter Balázs Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Gazdagítás alkalmazói ismeretek alkalmazásával 5

2 Tehetséggondozó módszertani kiadvány 5 Suszter Balázs Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Gazdagítás alkalmazói ismeretek alkalmazásával 1

3 Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet ingyenes kiadványa. Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Szerző: Suszter Balázs Szerkesztő: Oros Csilla Szakmai lektor: Bondzsér Zita Nyelvi lektor: Vajda Zsófia Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: Artiverzum Kép-Stúdió Kft. Kiadja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítást, a mű bővített, illetve rövidített változatának kiadási jogát is. Készült a TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR számú projekt keretében. MFPI, Budapest, 2011 Tehetséggondozás több szinten Dr. habil. Gyarmathy Éva, MTA Pszichológiai Kutatóintézet A digitális kor a gyerekek képességeit jelentősen megváltoztatta. A mai gyerekek agya sok, szimultán, főleg vizuális és auditív ingeren fejlődik. A digitális kor fő jellemzője, hogy tudás és készségek nélkül is hozzájuthat információhoz, tudáshoz bárki. A digitális bennszülöttekben ezért az az érzés alakul ki, hogy tudásuk van. A digitális bennszülöttek sem értenek jobban a technikai eszközökhöz, mint a digitális bevándorlók, de számukra a virtuális tudás is tudás. Erőfeszítés nélkül is képesek a rendelkezésre álló tudást használni. A kiemelkedőek azok lesznek, akik az információkat rendszerben tudják kezelni, és a tudást sajátjukká teszik. Nem véletlen, hogy két tehetséggondozó szakember is az informatika terén írt fejlesztő anyagot. Suszter Balázs és Gál Tamás egyaránt a mai kor lehetőségeinek minél magasabb szintű alkalmazásához segítik a gyerekeket. Módszereik, mint a további itt megjelenő szakértőké is, bár más-más területen, jelentős szabadságot adnak a tevékenységekre. Runda Margit, Somló Katalin és dr. Stankovics Éva fejlesztő anyagai is a gyerekek sokféle érdeklődéséhez és képességszintjéhez alkalmazkodó fejlesztő foglalkozásokat mutatnak be. A gyerekek képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően egyre magasabb szintre juthatnak. Az együttműködés során egymástól tanulnak, közben egymást kiegészítve használják képességeiket. A mai gyerekek idejük igen nagy részét az oktatási intézményekben töltik, ezért az ott tapasztaltak erőteljesen hatnak a gondolkodásukra. Ha azt élik meg, hogy nap mint nap tudatos tevékenység által fejlődnek, ez beépül az életszemléletükbe, és képességeiket a gyakorlás által maximalizálni tudják. Ehhez olyan környezetre van szükség, ahol megélhetik a hozzáértésüket. Az önbizalom ugyanis újabb tevékenységre sarkall, így tovább nő az erőfeszítésre való hajlam és a teljesítmény. A teljesítményeket a hozzáértés megélése készíti elő. Az iskolának az a gyakorlata, hogy korán, még kiforratlan képességek szintjén máris teljesítményeket vár el, a későbbi kiemelkedő teljesítményeket veszélyezteti. A szabad próbálkozás, az anyag rendszerbe helyezése, majd a magasabb szinten történő használata kell, hogy megalapozza a teljesítményeket. A tanításnak többet kell adnia, mint amennyit elvár. A sokféle képességet megmozgató tevékenységek sok tanuló számára jelentenek sikert. A mindennapi foglalkozásoknak ugyanúgy, mint a szakköröknek, gazdagító programoknak legfontosabb feladata, hogy megmutassa a gyerekeknek, adottságaik kiemelkedő képességek kifejlesztésére hajlamosítják őket, és ezért érdemes erőfeszítést tenniük. Az önmagába vetett hite sarkallja az embert a kitartó munkára, és a tehetségesek azok, akikben ez a hit hatalmas belső energiával szabadul fel. A tehetségeseket nem válogatni kell, hanem mindenkinek lehetőséget adni a legnagyobb fejlődésre. A tehetségesek azok, akik ezzel a lehetőséggel a legnagyobb mértékben élni akarnak. Gyarmathy Éva 2 3

4 Tartalom Bevezetés... 7 Az elektronikus tanulás... 8 A számítógép szerepe... 8 E-learning... 8 Távoktatás... 9 Konnektivizmus... 9 Blended learning (változatos tanulás) WEB 2.0 (nyitott háló) Digitális hovatartozás Tanári szerep...11 Aggodalmak...11 Jövőkép A tehetséggondozás különböző formái Gyorsítás Gazdagítás, dúsítás Öndifferenciáló módszerek Mozgással tanulás Vizuális élmény Személyes élmények...22 Renzulli gazdagító triád modellje...24 Önálló kutatás Az informatika oktatásának jellemzői Informatikai megoldások Tananyagok aktualitása Informatikatanítás iskolánkban...28 Technikai megvalósulás...28 Tartalmi megvalósulás...29 Tehetségfejlesztő program...30 Informatika és szorobán Informatika és fizika...32 Tananyagfejlesztő rendszer...34 A keretrendszer...34 Használhatóság...34 Az Ilias rendszer...34 Technikai háttér...34 Felhasználókezelés...34 Jogosultságok kezelése Kurzusok felépítése Tananyagok felépítése Gyakorlatok beküldése Tesztek Tankönyv helyett Más tantárgyak Egy tehetséggondozó projekt leírása A projektmódszer A projekt célja: A projektben részt vevő tanulók...42 Szervezési feltételek...42 A projekt anyaga...43 Tanári résztvétel...44 Várható kérdések...44 Kiegészítő források...44 Variációs lehetőségek...44 Az első foglalkozás terve...44 A második és harmadik foglalkozás terve...45 A negyedik foglalkozás terve...46 Óravázlat...47 Összegzés Irodalomjegyzék

5 Bevezetés Egyedül ballagok éjben, sötétben. Mécset gyújt valaki a messzeségben. Falusi házában kanócot éget, mely alig fényli be a szoba-mélyet. Félhomályban tesz-vesz a mécs gazdája, épp csak semminél több pislogó lángja. De a vándoroknak vezérlő fény-jel, mérföldekre látszik, ha vak az éjjel. Csillogása jelzi falum irányát, mint hatalmas máglya, az éjszakán át. (Weöres Sándor: Greco példázata a géniuszról) Vigyáznunk kell tehetségeinkre, hiszen ha a géniuszok mécsest gyújtva adnak vezérlő fény-jelet, akkor ifjú ígéreteink csak a szikrát próbálgatják. Hadd próbálgassák! *** A tanítást célszerű tanár és diák közötti interakciós folyamatnak tekinteni, nem csupán egyszerű ismeretközlésnek. Ebben az esetben teljesítményben, képességben vagy tanulási stílusban eltérő gyerekek tanítása, az adaptív tanítás is jobban érvényesülhet. Köny-nyebb így a hiányosságokat korrigálni, a kompenzáló tanítással pedig a gyengeségeket az erősségekre támaszkodva felszámolni. A tehetséges tanulóknak pedig, akik nagyobbfelelősséget tanúsítanak saját tanulásukban, érdemesebb több szabadságot biztosítani, hogy az érdeklődésüknek megfelelő témákban jobban elmélyülhes-senek. 1 Informatikaórákon megfigyeltem, hogy jelentős eltérések mutatkoznak a gyerekek tempójában. Ez gyakran sebességükből adódik, de alaposabban szemlélve kiderül, hogy sokszor inkább megoldási stratégiáik különbségéből. Nem elhanyagolható tényező, hogy aki sok időt tölt otthon a számítógép előtt, az gyakorlottabb, de nem feltétlenül teljesít jobban egy probléma megoldásában. Pedig az a tantárgy egyik fontos alapja. Mindezek miatt nem találom elég haté-kony módszernek, ha a teljes tanulócsoport együtt halad. Egy olyan rendszert építettünk ki iskolánkban a saját ütemű tanuláshoz, amely különösebb anyagi ráfordítás és technikai nehézség nélkül üzembe helyezhető, működtethető. Olyan, ami átjárható, így alkalmas lehet más tanárok, tantárgyak és iskolák bevonásával egy komplex tartalomkezelő rendszer és segítő hálózat kialakításához akár már általános iskolákban is. 1 Tóth László (2002): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen

6 Az elektronikus tanulás Mekkora létjogosultsága van általános iskolában a tananyagfejlesztő rendszerrel segített tehetséggondozásnak? Ennek megválaszolásához szükséges bizonyos fogalmak pontos meghatározása. A számítógép szerepe A számítógépek számítási sebességükkel és adattárolási kapacitásukkal magasan felülmúlják az embert, de az adatok értelmezésében, az alkalmazkodásban, a változás képességében, a kulturális értékek közti finom különbségek észlelésében elmarad az embertől. Összességében elmondható, hogy nem tud öntudatra ébredni. A fő kérdés, hogy mennyire okosan tudjuk felhasználni a számítógépes technológiát. 2 Kovács Ilma ötletesen szemlélteti a technológia szó jelentését: egy kő önmagában egy eszköz, ami akkor válik technikai eszközzé, amikor diót törünk vele. A technológia pedig a diótörés eszméje, tudása. A számítógép önmagában egy eszköz, ami akkor válik információs és kommunikációs technológiává, ha felhasználásával informálni és kommunikálni tudunk. Tehát a felhasználási módot biztosító tudásról van szó. 3 Ahhoz, hogy a tehetséggondozásban hatékonyan alkalmazott legyen a számítógépes környezet, az eddigi produktum-központúságot a folyamat-központúságnak kell felváltania, a tények elsajátítása helyett pedig a cselekedtetésre és a megértésre kell a hangsúlyt helyezni. Ezek a célok pontosan megfelelnek a tehetségprogramok tervezői által hangoztatott céloknak. ( ) a számítógéppel való munka már csak azért is megfelel a tehetséges tanulók igényeinek és emiatt kívánatos is, mert a legtöbb tehetséges tanuló perfekcionista, és nem akar hibázni. A számítógépek használatán keresztül viszont a tehetséges diákok megtanulnak zavartalanítani és hibákat korrigálni. Programozók mondják, hogy többet tanulnak a hibáikból, mint a sikereikből. Ez a gondolat a tehetséges tanulók számára is megszívlelendő. 4 E-learning Az e-learning tágabb, az európai programdokumentumokban is használt értelmezése szerint a korszerű multimédia technológiák és az internet alkalmazása az oktatás minőségének javítása érdekében, elősegítve a forrásokhoz való hozzáférést, információcserét és együttműködést. 5 Egy hazai, Zarka Dénestől származó meghatározás szerint az e-tanulás egy számítógépes hálózaton hozzáférhető nyitott képzési kurzus, amely magában foglalja a képzés szervezését, a szükséges kommunikációt és az oktatószoftvert egységes környezetben. 6 A korszerű technológiák használata, az információcsere, a gyors kommunikáció általános iskolában is elvárható, megvalósulni látszó törekvés. Egy nyitott és egységes tanulási környezet kialakítása azonban egyelőre inkább egy átgondolásra váró feladat. Azt, hogy az általános iskolának is vannak ilyen irányú feladatai, megerősítve látom Szűcs András helyzetelemző tanulmányát olvasva, aki feladatainkat egy tágabb rendszerben vizsgálja: Szükséges, hogy az e- learning a különböző oktatási szektorokban, az alapfokú közoktatástól a felsőfokú tanulmányokon át a vállalati képzésekig átlépje azt a kritikus tömeget, amikor a technológiai előnyök gazdaságosan kihasználhatók. 7 Távoktatás Az e-learninget gyakran az elektronikus távoktatás szinonimájaként használják. A fenti meghatározások alapján viszont azt egy tágabb fogalomnak érzem, amelynek része lehet a távoktatás is. A távoktatás, úgy gondolom, nagyon minimális mértékben felel meg az általános iskolás korosztály képzésére, inkább felnőttképzésben van létjogosultsága, hiszen az ilyen módon érintett hallgatók motivációja erős, szűkebb szakterületek irányába igyekeznek orientálódni, ugyanakkor az ország különböző szegleteiben élnek. A távoktatás alkalmas médium egy potenciálisan jövedelmező hallgatóság elérésére, ráadásul oly módon, hogy az számukra is hatékony megoldásokat és kényelmet nyújt. 8 A pedagógiai célokat és a korosztály jellegzetességeit figyelembe véve intézményesített formában nem sok értelmét látom általános iskolában a távoktatásnak, viszont kiemelkedő képességű tanulók támogatására, mentorálására nagyszerű lehetőségnek gondolom. Konnektivizmus A hagyományos elearning szemlélet lényegében a frontális oktatás virtuális megvalósítását tűzte ki célul. Mind technológiailag, mind oktatás-módszertanilag a poroszos információátadásra épülő szemléletet valósítja meg ( ). A konnektivizmus 2 Tóth László (2000): A tehetségesek és gondozásuk. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, SZŰCS András (2003): Az elektronikus távoktatás helyzete és problémái. Educatio, 2003(3) Kovács Ilma (2007): Az elektronikus tanulásról. Holnap, Budapest I. m SZŰCS András (2003): Az elektronikus távoktatás helyzete és problémái. Educatio, 2003(3) I. m I. m. 388.

7 ezzel szemben a felülről lefelé építkező, tekintélyközpontú oktatási modellt a feje tetejére állítja: az új szemlélet középpontjában a tanuló áll, a tanár szerepe megváltozik, információátadóból egyfajta mentorrá lesz. 9 Tulajdonképpen az információs kor tanuláselméletének is nevezhetjük, ahol a tudást, a tanulást hálózati szinten szervezik meg. Mindezt elektronikus eszközökkel segítve, más tevékenységekbe beágyazva, élethosszig tartó tanulásként. 10 Az általam ismertetett keretrendszer tananyagait ilyen szellemiségben építettük fel, ebből a nézőpontból a tanár valóban mentorként tevékenykedik. Blended learning (változatos tanulás) A blended learning, a kevert vagy vegyes módszerű tanulás olyan oktatási technológia, mely a képzéshez változatos tanulási környezeti elemek (módszerek és eszközök) hagyományos és virtuális tantermi tanulási formák, személyes és távolsági konzultáció biztosításával, nyomtatott és elektronikus tananyagok segítségével 9 KULCSÁR Zsolt (2009): Hálózati tanulás. Oktatás-Informatika, 1(1), magas színvo-nalú (hi-tech) infokommunikációs eszközök révén a tananyagot kooperatívan, változatos módszerekkel, egyénre szabott formában teszi hozzáférhetővé, biztosítja a tanulók előrehaladási ütemének ellenőrzését, értékelését. 11 WEB 2.0 (nyitott háló) Egyre inkább terjed egy új kifejezés, amellyel általában azokat az eszközöket jelölik, amelyek egy lénye-gesen nyitottabb, együttműködőbb internetes jelenlétet biztosítanak a világhálót használóknak. Ezek a második generációs eszközök elsősorban a fórumok, blogok, közösségek által szerkesztett tudástárak, szótárak (wiki), tartalomfejlesztő és tananyagfejlesztő rendszerek. Ennek hatása számottevő: az internet térhódítása előtt soha, egyetlen popkultúra sem adott a tömegek kezébe hasonló lehetőséget a szabad véleménynyilvánításra, véleménycserére, publikálásra, írásban, szóban való gondolatnyilvánításra, mint amilyent az új Web 2.0 alkalmazások BESSENYEI ISTVÁN (2007): Tanulás és tanítás az információs társadalomban: Az e-learning 2.0 és a konnektivizmus. doc/iscb_hun/12_bessenyei_eoktatas.pdf (Letöltve: ) 11 FORGÓ Sándor: A blended learning (vegyes típusú) tanulást támogató módszerek és hatékonyságuk vizsgálata az Eszterházy Károly Főiskolán. Digitális hovatartozás Tisztában kell lennünk azzal is,hogy az információs fejlődés két részre osztotta a társadalmat aszerint, hogy az illető már felnőttként ismerkedett meg az IKT (információs és kommunikációs technológia) világával, vagy beleszületett mindebbe. Rendkívül kifejezően az előző csoportot digitális bevándorlóknak, a hamarosan felnövő új generációt pedig digitális bennszü-lötteknek nevezték el. 13 Ez azért fontos, mert tanítványaink kivétel nélkül digitális bennszülöttek, míg tanáraik még egy ideig bevándorlók lesznek. A digitális bennszülött kifejezés megalkotója, Marc Prensky szerint (ők) hálózaton keresztül funkcionálnak a legjobban 14. Széles körben használják a nyitott háló technológiákat, számukra ezek nem csodálatos vagy kevésbé csodálatos újítások, hanem mindennapjaik szerves része. Ebből kiindulva és tapasztalataim alapján azt gondolom, a éves korosztály könnyedén és természetesen tud használni egy komplett tananyagfejlesztő rendszert. A nagy kérdés, hogy a pedagógusok mennyire felkészültek, motiváltak 13 SZABADOS Sándor (2009): Digitális bennszülöttek. Oktatás-Informatika, 1(1). 20. és elkötelezettek egy ilyen mértékű változtatáshoz. Úgy látom, saját iskolámból kiindulva, hogy ebben jelenleg nagy különbségek vannak a tanár személyéből és a tanított tantárgy jellegéből adódóan. Mindenképpen nagyobb módszertani támogatásra van szükségük. Tanári szerep A tanár ideális helyzetben olyan segítő, facilitátor, aki egy folyamat eredményeként rávezeti tanítványait a megoldásra. A tehetséggondozó egyszerre menedzser, edző, tanár és pszichológus. Feladata, hogy a tehetséget felismerje, támogassa, képezze, útját egyengesse. ( ) A családokon kívül a legnagyobb lehetősége a tehetségek gondozására a tanítóknak, tanároknak van ( ). Viselkedésükkel, személyiségükkel hatnak ( ) a legtöbbet. 15 Aggodalmak A számítógép létjogosultságának megítélése a közoktatásban nem egyértelműen pozitív. Többször felvillantanak olyan rémképeket, miszerint a számítógéppel irányított tanítás megpróbálja átvenni a hagyományos oktatás helyét. 15 Gyarmathy Éva (2007): A tehetség - Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Kiadó, Budapest (Letöltve: ) SZABADOS Sándor (2009): Digitális bennszülöttek. Oktatás-Informatika, 1(1) I. m. 21.

8 A fejezet eleji meghatározások alapján a távoktatást az e-learning részének tekintem, így az elektronikus tanulás ennél lényegesen szélesebb körű, nagyobb lehetőségeket tartalmazó oktatási forma. A fő kérdések, hogy kiknek, mikor, mit és hogyan tanítunk. Az általam ismertetett tanítási folyamat valamelyest kívül esik a fenti aggodalmakon, hiszen elsősorban az informatika tanításáról van szó, ahol kézenfekvő a számítógép használata. Legalábbis ez volt a kiindulópont. Olyan területeken kezdtem el órai keretek között használni az e-learninget, ahol ez az információátadást megkönynyítette, de nem szenvedett csorbát a személyes magyarázat sem. Ez azért van így, mert az összefüggéseket, a célokat személyesen beszéljük meg még az elején, a számítógépes segítséget a részletek kidolgozásához kapják, amelyet élőszóban is hasonlóan adhatnék csak át. A közoktatás lényegéből fakadóan az ismeretátadáskor egy légtérben vagyunk, így a személyességet egy pillanatig sem kell nélkülözniük, a folyamatnak közös résztvevője a diák és a tanár is. Nagy előnye, hogy ahol ez a stratégia alkalmazható, egyéni ütemben, saját utakat keresve haladhat a tanuló, a felmerülő kérdéseire személyre szabottan kaphat választ. A legfontosabb szempontom egy hatékony tanulási folyamat kialakítása volt. Ebben a számítógépnek jóval nagyobb szerep jut, mintsem egyszerű szemléltetőeszköznek tekintsem. A tehetséggondozásban felbecsülhetetlen segítőtársunk, és jelenlegi formájában átlagos osztályok egyéni ütemű tanulásában is az. Teljesen felesleges azt gondolni, hogy mindent hálózati irányítással kell megoldanunk. Buda András találóan fejtegeti, hogy hiába tölt egy művész éveket a számítógép előtt tanulással, az utolsó lecke végén nem fogja tudni eljátszani a Négy évszakot. Erre nincs is szükség, szerencsére nem kell ennyire végletekben gondolkodni. Viszont el tudom képzelni, hogy a zeneóra után egy megfelelő keretrendszerrel zeneelméleti segítséget kapjon a növendék. Az elektronikus tanulásnak nem felváltania, hanem segítenie, kiegészítenie kell a hagyományos oktatást. Semmi esetre sem mondanék le a gyerekek csillogó tekintetéről és a tudásátadás szépségéről, és nem is kell ezt tennem. Tapasztalatom szerint jól kiegészítheti egymást a kétféle tanulási stratégia, nem vernék éket közéjük. A tehetségesek pedig olyan lehetőségekhez juthatnak, amit nehéz elképzelni, ha kizárólagosan hagyományos oktatási rendszerben gondolkodunk. Jövőkép Az oktatásban jelenleg inkább több, kisebb léptékű, elszigetelt, kísérleti fázisban alkalmazott, projektalapú kezdeményezés 16 figyelhető meg. Jelenleg több elemében ilyennek gondolom a dolgozatomban bemutatni kívánt tananyagfejlesztő rendszerrel segített tehetséggondozásunkat is. Általános iskolában az egyetlen járható útnak a változatos tanulás módszere tűnik, amit Forgó Sándor (2004) tanulmányában látható alábbi ábra jól szemléltet: Itt ötvöződnek a hagyományos tanulási formák, a CBT (Computer Based Training) vagyis a számítógéppel segített tanulás, a virtuális tanulás jellegzetességei. Fontos eleme viszont a személyes konzultáció is. 16 SZŰCS András (2003): Az elektronikus távoktatás helyzete és problémái. Educatio, 2003(3)

9 A tehetséggondozás különböző formái Gyorsítás A gyorsítás nagy előnye, hogy ( ) a kiugróan tehetséges tanulók a képességeiknek megfelelő ütemben haladhatnak, és nem kényszerülnek minduntalan leállásra, nem beszélve arról, hogy a rég megunt feladatok állandó gyakoroltatása nemcsak nekik, de az iskola számára is kárba veszett idő. 17 A tehetséggondozásnak ezt a módját arra használják, hogy a gyorsabb fejlődésű, tehetséges gyerekek számára gyorsabb haladást biztosítsanak. 18 Egyik elterjedt módja a léptetés és a csoportos léptetés, ahol életkoruknál magasabb osztályban tanulnak a gyerekek. Gyarmathy Éva csoportosítása alapján áttekintek néhány Magyarországon kevésbé elterjedt, gyorsító eljárást, amelyek jól alkalmazhatók a tananyagfejlesztő rendszerrel segített tehetséggondozásban: ilyen a folyamatos haladás, ahol a diák teljesítménye szerint kapja az újabb és újabb tananyagot. Amikor elkészült, akkor mehet tovább a tanulnivalókban. 19 Az önvezérelt tanulásnál a diák maga választja ki a tananyagot, és ő felelős a haladásért is. Ez érettebb gondolkodást és elkötelezettséget kíván. A tantervsűrítésnél a gyorsabban haladó tanulók az ismétléseket, gyakorlásokat átugorva ez idő alatt más tevékenységekkel foglalkozhatnak. A levelező oktatásban a diákok különféle kurzusokat vehetnek fel e-learning formában. Sok szempontból kedvez a tehetségeseknek az információs robbanás, a globalizáció, a világháló kialakulása, a nagyobb szabadság lehetősége. A tehetséggondozás feladata, hogy a tehetséges egyének igényeinek megfelelő megoldásokat megtalálja. 20 A gyorsítás e módjairól az a vélekedés, hogy elsősorban magántanulók esetében vagy kiscsoportos foglalkozásokon alkalmazhatók. Tapasztalatom szerint az ismertetett rendszerrel ezek részben vagy egészében akár órai keretek között is használhatók informatikaórákon. Az a megfigyelésem, hogy a gyakorlati részek feldolgozásakor egy átlagos képességű és létszámú osztályban lesz 1-3 olyan tanuló, akik annyival gyorsabban haladnak a többieknél, hogy egy félévvel megelőzik őket. Ilyen esetben kivétel nélkül nagyon pozitívan értékelik, hogy továbbléphetnek, gyorsabban haladhatnak a tananyaggal a többieknél. Természetesen az ilyen tanulók közül kerülnek ki azok a tehetségek, akik tehetségfejlesztő programunkban részt vesznek, és akik tanulmányi versenyeken indulnak. Fontos, hogy így megvalósul az az alapelv, amelyet Wallace nyomán egyre többen vallanak: a legjobb tehetségazonosítási módszer a tehetséggondozás. 21 A legkiemelkedőbb esetben folyamatos haladású gyorsításkor egy hatodik osztályos tanuló év végére addig jutott, hogy a nyolcadikosok programozási feladatait oldotta meg órakeretben, a többiekkel egy légtérben. Gazdagítás, dúsítás A gazdagítás fontos része a tanításnak, amely lehetőséget ad arra, hogy a mindenki számára kötelező tananyagon túl egyéni irányokba fejlődhessenek a tanulók. ( ) A lényege, hogy szabadságot biztosít a tehetséges gyermek számára a feladat kiválasztása, megoldása és prezentációja terén. 22 A gazdagítást nemcsak tanításon kívüli tehetséggondozásra lehet használni, hanem a mindennapi tanításba is beépíthető. A gazdagítás ismét egy olyan terület, amely jól alkalmazható ebben a számítógépes rendszerben. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés és prezentációkészítés tanulásakor is jutott már oda tanulónk, hogy középszintű érettségi feladatokat oldott meg órai keretben. Gazdagításkor az a megfigyelésem, hogy az elhivatott, érdeklődő gyerekek nagyon motiváltak, de ebben már nem mindenki vesz részt szívesen. Míg az egyértelmű motiváció mindenkinek, hogy gyorsabban végezhet a feladatokkal a többieknél, az már nem feltétlenül az, hogy további feladatokat oldjon meg ugyanabban a témakörben. Vagyis többet, mint a többiek. Azok a kevésbé érdeklődő, kevésbé motivált tanulók, akik bár gyorsabban és ügyesebben haladnak a többieknél, de többre nem vágynak, ilyenkor képesek lelassítani, felvenni a többiek tempóját, nehogy pluszfeladatokat kapjanak. Ők ezt büntetésként élik meg, ezért nem is szoktam erőltetni. Ilyenkor időkitöltőnek a szakköri anyagok közül választhatnak egy számukra érdekes témát kidolgozásra (animációk, 3D grafika és animáció, játékkészítés stb.), és ilyenkor kapnak lehetőséget egyéni érdeklődésük kibontakoztatására. Általuk kezdeményezett témában mélyedhetnek el, ahhoz kapnak lehetőséget és segítséget. Ilyen gazdagításként volt, aki lakberendező szoftverrel szobabelsőket tervezett, volt, aki zenés videót állított össze képekből a nyolcadikos búcsúztatóra. Az önvezérelt tanulást úgy próbálom megvalósítani az irodai 17 Tóth László (2000): A tehetségesek és gondozásuk. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Gyarmathy Éva (2007): A tehetség - Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Kiadó, Budapest I. m Gyarmathy Éva (1996): Tanulási zavarokkal küzdő tehetséges gyerekek azonosítása. (Letöltve: I. m ) I. m. 48. Gyarmathy Éva (2007): A tehetség - Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Kiadó, Budapest

10 alkalmazásoknál, hogy a témaköröket alap és haladó részekre bontottam. Az alapismereteket mindenkinek meg kell oldania minden témakörből (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, bemutatókészítés, adatbázis-kezelés), viszont a megvalósítás sorrendjét maguk választhatják ki. Ehhez kapcsolódóan teljes osztálykeretben úgy gazdagítunk, hogy a megismert témák közül legalább egyet ki kell választania mindenkinek, amiben specializálódik. Vagyis megoldja ebben a témakörben a haladó feladatsort is. Öndifferenciáló módszerek A szövegértés, a helyesírás elsajátítása nem kizárólag magyarórákon feladat, a logikai készségek fejlesztése sem csak matematikaórán, és a pszichomotoros készségfejlesztést sem csak testnevelés, rajz és énekórán kell előtérbe helyezni. Bármelyikre lehetőség van bármilyen órán, ez alól az informatika sem kivétel. Az egyoldalú intellektuális fejlesztés kiegyenlítésére azokat az iskolai tantárgyakat, tevékenységi köröket nagyobb szerephez kellene juttatni, amelyek az utóbbi évtizedekben háttérbe szorultak. Ilyen például az ének-zene. ( ) Hasonló megerősítésre szorul a művészeti nevelés. Az aktív képzőművészetei tevékenység fejleszti a kreativitást és a kézügyességet, így alkalmas a kognitív, affektív és pszichomotoros területek integrálására. A klasszikus képzőművészeti tevékenységek ( ) mellett sok ma még kihasználatlan lehetőség rejlik a digitális képalkotásban és a számítógépes tervezésben. ( ) A pszichomotoros terület fejlesztésének terén ugyancsak számos megoldatlan feladatot említhetünk. Például az iskola a finommozgás koordinációja tekintetében szinte kizárólag csak a kézírásra helyez hangsúlyt. Nem nehéz megjósolni, hogy a ma iskolásai szövegek előállítására sokkal nagyobb mértékben fogják használni a számítógépek billentyűzetét, ennek ellenére a gépi írás készségeinek korai fejlesztésére nem fordítunk figyelmet. 23 A kiemelkedő teljesítményekhez sokféle képesség magas szintű e- gyüttesére van szükség. 24 Ezt többszintű, többféle érzékelésre építő tanítással lehet elérni, amelynek elemei a vizuális élmény, a mozgással tanulás, a zenei megközelítés és a személyes élmények. 25 Mozgással tanulás Ráhangolódásként a foglalkozások elején vagy választhatóan levezetésként az óra végén minden korosztályban öt percet gépírással töltünk. Nem lehet cél, hogy ennyi idő alatt valóban megtanulják a gépírást, de fejlődik a finommotorikájuk, a kéz-szem koordinációjuk, egy kis változatosságot jelent az óra menetében. A gyerekek visszajelzése alapján többségük szereti, sőt, ha megfeledkeznék róla, ők figyelmeztetnek, hogy gépírással kezdjünk. Sokan már eleve, minden felszólítás Online gépíró program nélkül kezdenek hozzá, és van, aki elmondása szerint otthon is gyakorol, mert célként megfogalmazta, hogy meg szeretné tanulni ennek a technikáját. Azokról, akik elutasítóak a feladattal kapcsolatban, kiderült, az a problémájuk, hogy nincs sikerélményük, mert nem fokozatosan akarják elsajátítani az ismereteket, hanem egyből a nehezebb leckékkel próbálkoznak. Azóta erre jobban odafigyelek, kezdetben én határozom meg a megoldandó leckéket, és ez a fajta elutasítás gyakorlatilag megszűnt. 23 Csapó Benő (2008): Az oktatás Magyarországon az ezredforduló körüli évtizedekben fejlődési tendenciák és megoldásra váró problémák (Letöltve: ) 24 Gyarmathy Éva (2007): A tehetség - Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Kiadó, Budapest I. m

11 Vizuális élmény A vizualitás a vezető információfelvevő rendszerünk. Nem csak a verbális anyag elsajátításában alkalmazható, és nem csak passzív befogadóként, de aktív megismerőként, alkotóként is használhatják a tanulásban a vizuális csatornát a diákok. 26 Minden évfolyamon hangsúlyos szerepet kapnak a grafikai alkalmazások. Leckeként a keretrendszerbe építetten sajátítják el a rajzprogramok lehetőségeit. A leckék kialakításakor segítséget kértem iskolánk akkori rajztanárától, aki a 18. kerület elismert művésztanára. Így az első tetszőleges témájú rajzoktól eljutunk a perspektivikus ábrázolásmódig, a színárnyalatok megfelelő használatáig. Az általunk használt Paint program lehetőséget biztosít a kiemelkedő tehetségű gyerekeknek igazi műalkotások létrehozására. Így olyan gyerekek is sikerélményhez juthatnak, akik az informatika más területén nem képesek kimagasló teljesítményre. Sokszor ez az első kapocs a gyerekeknek a valódi és a virtuális világ között. A program rajzeszközei lehetőséget adnak arra is, hogy azok a tanulók is alkothassanak, látványos dolgokat hozzanak létre, akik a szabadkézi rajzolást egyébként elutasítják. Kísérletező kedvüknek köszönhetően szabályos alakzatok, különféle absztrakt ábrák, másolással, torzítással létrehozott érdekes alakzatok kerülnek a virtuális rajzlapra: Egyre nagyobb tradíciója van iskolánkban a házi Paint versenynek, amelyre minden informatikát tanuló gyereket benevezünk olyan formában, hogy az év eleji első ráhangoló órákon egy adott témakörben Szabadkézi rajz és mértani formák Paintben kell grafikát készíteniük. A rajztanárok segítségével szakmai zsűri értékeli a műveket, honlapunkon pedig bárki szavazhat, így közönségdíjat is meghirdetünk. Egy feladat két megoldás - perspektivikus ábrázolás Paintben Közönségdíjas alkotás a honlapunkon 26 Gyarmathy Éva (2007): A tehetség - Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Kiadó, Budapest

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel farkascs@jos.hu Miről lesz szó? A JOS tankönyvcsaládjának bemutatása tervezési koncepciók Informatikai ismeretek a középiskolák részére Az informatikatanítás

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ simonics.istvan@tmpk.uni-obuda.hu A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Az Óbudai Egyetemen 2011-ben megkezdtük a Gyakorlatvezető

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Tehetség prezi. Igazgyöngy Alapítvány és AMI. 1. A projekt neve: Tehetség prezi

Tehetség prezi. Igazgyöngy Alapítvány és AMI. 1. A projekt neve: Tehetség prezi Tehetség prezi Igazgyöngy Alapítvány és AMI 1. A projekt neve: Tehetség prezi 2. Bevezetés: Számtalanszor megtapasztaljuk, hogy a HH tehetséges gyerekek esetében is mennyire visszahat a teljesítményre

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink MELLearN - EULLearN 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására 2007. április 13. Az elektronikus tanulási környezet

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Kéz a kézben a digitális világban

Kéz a kézben a digitális világban Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kéz a kézben a digitális világban A Digitális világ tanára pályázatra Margitai Istvánné 2014 Bevezető Az általános iskola harmadik évfolyamán informatika

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Pilot kutatás 2016 Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Faragó Boglárka Kovács Kristóf Sarkadi-Nagy Szilvia 2016. június 14. Az előadás céljai A Kognitos Kft.

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Moodle használata a szakiskolai informatikaoktatásban

Moodle használata a szakiskolai informatikaoktatásban Moodle használata a szakiskolai informatikaoktatásban 1. Bevezetés Arra építeni, amit a gyermekek tudnak, amire képesek, - általában ez működik a legjobban.. Dr. Alan Kay A moodle keretrendszer használatát

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben