PI szabályozással mőködı alkalmazás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PI szabályozással mőködı alkalmazás"

Átírás

1 4-1 (par = 5) Tartalom Általános bevezetı Vezérlı I/O Vezérlıjel-logika paramétercsoport Paramétertáblázat Az 1. csoport paramétereinek leírása Speciális paraméterek, 2 8 csoport Paramétertáblázat A 2 8 csoport paramétereinek leírása Kezelıegységi alapjel Adatmonitorozás. 4-36

2 Általános bevezetı A az I/O sorkapocs két vezérlıforrását használja fel. Az A forrás a PI szabályozó, a B forrás pedig a közvetlen frekvencia-alapjel. A vezérlés forrását a DIA6 bemenet választja ki. A PI szabályozó alapjeleként választhatók analóg bemenetek, választható motorpotenciométer és kezelıegységi alapjel. A tényleges érték az analóg bemenetekrıl, vagy az analóg bemenetek matematikai függvényeibıl választható. A közvetlen frekvencia-alapjel felhasználható a vezérléshez a PI szabályozó nélkül. A frekvencia-alapjel választható az analóg bemenetekrıl vagy a kezelıegységi alapjelrıl. * FIGYELEM! Ne feledkezzen meg a CMA és CMB bemenetek bekötésérıl. 4.2 Vezérlı I/O Kétvezetékes távadó Tényleges érték 220 VAC I (0)4..20 ma KÉSZENLÉT - + FUTÁS HIBA Sorkapocs Jel Leírás Valapj. Alapjel-kimenet Feszültség a potenciométer, stb. számára 2 Ube + Analóg bemenet, feszültség (programozható) PI szabályozó alapjelérték tartomány: 0 10 VDC 3 GND I/O föld Föld az alapjelhez és a vezérlésekhez 4 Ibe + Analóg bemenet, PI szabályozó tényleges érték 5 Ibe - áram (programozható) tartomány: 0 20 ma V Vezérlıfeszültségkimenet Feszültség a kapcsolók, stb. számára, max. 0,1 A 7 GND Vezérlıfeszültség föld Föld az alapjelhez és a vezérlésekhez 8 DIA1 Indítás/leállítás A forrás (PI szabályozó) 9 DIA2 Külsı hiba (programozható) 10 DIA3 Hibatörlés (programozható) Nyitott érintkezı = leállítás Zárt érintkezı = indítás Nyitott érintkezı = nincs hiba Zárt érintkezı = van hiba Nyitott érintkezı = hatástalan Zárt érintkezı = hibatörlés 11 CMA Közös a DIA1 DIA3-hoz A földre vagy a +24 V-ra csatlakozik V Vezérlıfeszültségkimenet Feszültség a kapcsolók, stb. számára (ugyanaz, mint a 6-os) 13 GND I/O föld Föld az alapjelhez és a vezérlésekhez 14 DIB4 Indítás/leállítás B forrás (közvetlen frekvencia-alapjel) 15 DIB5 Kúszómenet-ford. szám választása (programozható) Nyitott érintkezı = leállítás Zárt érintkezı = indítás Nyitott érintkezı = hatástalan Zárt érintkezı = kúszómenetford.szám 16 DIB6 A/B forrás választása Nyitott érintkezı = A forrás hatásos Zárt érintkezı = B forrás hatásos 17 CMB Közös a DIB4 DIB6-hoz A földre vagy a +24 V-ra csatlakozik 18 Iki + Analóg kimenet Programozható (par. 3. 1) 19 Iki - Kimenıfrekvencia Tartomány: 0 20 ma/r L max. 500 Ω 20 DO1 Digitális kimenet KÉSZENLÉT Programozható (par. 3. 6) Nyitott kollektoros, I 50 ma, U 48 VDC 21 RO1 1-es relékimenet Programozható (par. 3.7) 22 RO1 FUTÁS 23 RO1 24 RO2 2-es relékimenet Programozható (par. 3.8) 25 RO2 HIBA 26 RO ábra Kétvezetékes távadóval mőködı PI szabályozós alkalmazás alapértelmezett I/O konfigurációja és bekötési mintája

3 Vezérlıjel-logika A ábra az I/O vezérlıjeleinek és a kezelıegység nyomógombjeleinek logikai rendszerét mutatja be. Paraméterek B forrás alapjelkiválasztó A forrás alapjelkiválasztó Kúszómenet ford. szám-alapjel U be + Alapjel, B forrás PROGRAMOZHATÓ 2-es NYOMÓGOMB I be ± Tényleges érték kiválasztása: Ube Ibe Ube + Ibe Ube - Ibe Ibe x Ube Ibe - Ube Alapjel, A forrás PI szabályozó P Belsı frekvenciaalapjel Fel Le Motorpot.méter alapjel Tényleges érték Kúszómenet-fordulatszám (programozható) A/B forrás kiválasztása Külsı hibatörlés (programozható) Indítás/leállítás, B forrás Indítás/leállítás, A forrás P Belsı hibatörlés Belsı indítás/leállítás Külsı hiba (programozható) = vezérlés = jel UD012K ábra A vezérlıjel-logikája A kapcsolóállások a gyári beállításnak felelnek meg.

4 Alapparaméterek, 1. csoport Paramétertáblázat, 1. csoport Kód Paraméter Tartomány Lépés Alapért. Egyedi Leírás Old Legkisebb frekvencia 0 120/500 Hz 1 Hz 10 Hz Legnagyobb frekvencia 0 120/500 Hz 1 Hz 51 Hz *) es gyorsítási idı 0, s 0,1 s 1 s Fmin-tól (1.1) fmax-ig (1. 2) terjedı idı es lassítási idı 0, s 0,1 s 1 s Fmax-tól (1.2) fmin-ig (1. 1) terjedı idı 1. 5 PI szabályozó erısítése % 1 % 100 % PI szabályozó I ideje 0 320,00 s 0,01 s 10,00 s 0 = az I tag nincs használatban Áramkorlát 0,1 2,5 x InCX 0,1 A 1,5 x InCX ***) Az egység kimeneti áramkorlátja [A] 1. 8 U/f arány választása = Lineáris 1 = Négyzetes karakterisztika 2 = Programozható U/f arány 1. 9 U/f optimalizálás = Nincs 1 = Automatikus nyomatékfokozás A motor névleges feszültsége A motor névleges frekvenciája A motor névleges fordulatszáma A motor névleges árama (In Mot) V 1 V Vacon CX/CXL/CXS2 sorozat Vacon CX/CXL/CXS4 sorozat Vacon CX/CXL/CXS5 sorozat Vacon CX6 sorozat Hz 1 Hz 50 Hz fn a motor adattáblájáról rpm 1 rpm 1420 rpm **) nn a motor adattáblájáról 4-7 2,5 x InCX 0,1 A InCX In a motor adattáblájáról Tápfeszültség V 230 V Vacon CX/CXL/CXS2 sorozat V 400 V Vacon CX/CXL/CXS4 sorozat V 500 V Vacon CX/CXL/CXS5 sorozat V 690 V Vacon CX6 sorozat Paraméterek rejtése A paraméterek láthatósága: 0 = Az összes paramétercsoport látható 1 = Csak az 1. csoport látható Paraméterérték rögzítése Letiltja a paraméterek változtatását: táblázat 1. paramétercsoport, alapparaméterek 0 = Változtatás engedélyezve 1 = Változtatás letiltva Figyelem! Paraméterváltoztatás csak a frekvenciaváltó leállított állapotában végezhetı *) Ha 1. 2 kisebb, mint a motor szinkron fordulatszáma, ellenırizzük a motor és a hajtásrendszer alkalmasságát **) Alapérték a négypólusú motorhoz és a névleges mérető frekvenciaváltóhoz ***) Egészen M10-ig. Magasabb kategóriáknál esetrıl-esetre

5 Az 1. csoport paramétereinek leírása 1. 1, 1. 2 Legkisebb / legnagyobb frekvencia A frekvenciaváltó frekvenciakorlátainak meghatározására szolgál. Az 1. 1 és 1. 2 paraméterek alapértelmezett maximális értéke 120 Hz. Az 1. 2 = 120 Hz beállítással a készülék leállításakor (a FUTÁS [RUN] indikátor nem világít) az 1. 1 és 1. 2 paraméterek 500 Hz-re változnak. Ugyanakkor a kezelıpulti alapjel felbontása 0,01Hz-rıl 0,1 Hz-re változik. A max. érték 500 Hz-rıl 120 Hz-re való csökkentéséhez az 1. 2 = 119 Hz beállítást kell elvégezni a készülék leállításakor. 1. 3, 1. 4 Az 1-es gyorsítás ideje, az 1-es lassítás ideje: Ezek a korlátok megfelelnek annak az idınek, amely a kimeneti frekvenciának a beállított legkisebb értékrıl (par. 1. 1) a beállított legnagyobb értékre (1. 2) való növekedéséhez szükséges A PI szabályozó erısítése Ez a paraméter a PI szabályozó erısítését határozza meg. Ha a paraméter 100 %-ra van beállítva, a hibajel értékének 10 %-os változására a kimenet 0,1 Hz-el változik meg. A paraméterérték 0-ra állítása esetén a PI szabályozó I szabályozóként mőködik A PI szabályozó I ideje A PI szabályozó integrálási idejét határozza meg Áramkorlát Ez a paraméter határozza meg a maximális motoráramot, amelyet a frekvenciaváltó képes bármely pillanatban leadni U/f arány választása. Lineáris: A motorfeszültség az állandó fluxus tartományában lineárisan változik a frekvenciával 0 Hz-tıl a mezıgyengítés pontjáig (par. 6. 3), ahol a motor 0 már a névleges feszültségen üzemel. Lásd: ábra. A lineáris U/f arányt az állandó nyomatékú alkalmazásokban kell felhasználni. Ezt alapértelmezett beállításként kell alkalmazni, ha nincs speciális igény más beállítás használatára Négyzetes: A motorfeszültség egy négyzetes karakterisztikájú görbe mentén változik a frekvenciával a 0 Hz-tıl a mezıgyengítés pontjáig, ahol a motor már 1 a névleges feszültségen üzemel. Lásd: ábra. A motor a mezıgyengítés pontja alatt alulmágnesezve üzemel, és így kisebb nyomatékot és elektromágneses zajt állít elı. A négyzetes U/f arány azokban az alkalmazásokban használható, amelyekben a terhelés nyomatékszükséglete a fordulatszám négyzetével arányos ilyenek például a centrifugálventilátorok és szivattyúk.

6 4-6 U[V] Un (Par. 6. 4) Alapérték: a motor névleges feszültsége A mezıgyengítés pontja Lineáris Négyzetes Alapérték: a motor névleges frekvenciája (Par. 6. 3) UD009K ábra Lineáris és négyzetes karakterisztikájú U/f görbék Programozható Az U/f görbe három különbözı pont felhasználásával programozható. U/f görbe A programozáshoz szükséges paramétereket a es fejezetrész tárgyalja. A programozható U/f görbe használatára akkor kerülhet 2 sor, ha más beállítások nem felelnek meg az alkalmazás igényeinek. Lásd: a ábra. U[V] Un Par Alapérték: a motor névleges feszültsége A mezıgyengítés pontja Par (Alapért. 10%) Par (Alapért. 1,3%) Par (Alapért. 5 Hz) Par Alapérték: a motor névleges frekvenciája f [Hz] UD009K U/f optimalizálás Automatikus nyomatéknövelés FIGYELEM!! ábra Programozható U/f görbe A motorra adott feszültség automatikusan változik, ami azt eredményezi hogy a motor elegendı nyomatékot állít elı az indításhoz és az alacsony frekvencián való üzemeléshez. A feszültségnövelés a motor típusától és teljesítményétıl függ. Az automatikus nyomatéknövelés azokhoz az alkalmazásokhoz használható fel, amelyeknél az indulási súrlódás miatt nagy indítónyomatékra van szükség (pl. szállítószalagok). Nagy nyomatékú, alacsony fordulatszámú alkalmazásokban számítani lehet a motor túlmelegedésére. Ha a motor ismétlıdıen üzemel ilyen feltételek mellett, fordítsunk különös figyelmet a motor hőtésére. Túlságosan magas hımérséklet esetén alkalmazzunk külsı hőtést a motorhoz.

7 A motor névleges feszültsége Az Un értéke megtalálható a motor adattábláján. Ez a paraméter állítja be a feszültséget a mezıgyengítés pontján (a 6. 4 paraméter 100 % x Unmotor értékre állítva) A motor névleges frekvenciája Az fn értéke megtalálható a motor adattábláján Ez a paraméter állítja be a mezıgyengítés pontját (a 6. 3 paraméter ugyanarra az értékre állítva) A motor névleges fordulatszáma Az nn értéke megtalálható a motor adattábláján A motor névleges árama Az In értéke megtalálható a motor adattábláján. A motor túlterhelésének elkerülésére ezt a paramétert állítsa a motor névleges áramának megfelelı értékre Tápfeszültség A paraméter értékét állítsa be a névleges tápfeszültségnek megfelelıen. Az értékek adottak a CX/CXL/CXS2, CX/CXL/CXS4, CX/CXL/CXS5 és CX6 terméksorokhoz. Lásd táblázat Paraméterek rejtése Meghatározza, hogy mely paramétercsoportok állnak rendelkezésre: 0 = az összes paramétercsoport látható 1 = csak az 1-es csoport látható Paraméterérték rögzítése Meghatározza a paraméterek értékváltoztatásához való hozzáférést 0 = paraméterek értékváltoztatása engedélyezve 1 = paraméterek értékváltoztatása letiltva A funkcióinak beállítására vonatkozó további útmutatásokat a 4.5 fejezetrész (2 8 csoport paramétereinek beállítása) tartalmazza.

8 Speciális paraméterek csoport Paramétertáblázatok 2. csoport Bemenıjel-paraméterek Kód Paraméter Tartomány Lépés Alapért. Egyedi Leírás Old A DIA2 funkciója (9-es sorkapocs) 2. 2 A DIA3 funkciója (10-es sorkapocs) = Nincs használatban 1 = Külsı hiba, záró érintkezı 2 = Külsı hiba, nyitó érintkezı 3 = Futás engedélyezve 4 = Gyorsítási/lassítási idı választása 5 = Hátra forgásirány 6 = Kúszómenet-fordulatszám 7 = Hibatörlés 8 = Gyorsítás/lassítás mővelete letiltva 9 = DC-fékezés utasítása 10 = Motorpotenciométer FEL = Nincs használatban 1 = Külsı hiba, záró érintkezı 2 = Külsı hiba, nyitó érintkezı 3 = Futás engedélyezve 4 = Gyorsítási/lassítási idı választása 5 = Hátra forgásirány 6 = Kúszómenet-fordulatszám 7 = Hibatörlés 8 = Gyorsítás/lassítás mővelete letiltva 9 = DC-fékezés utasítása 10 = Motorpotenciométer LE 2. 3 Ube jeltartomány = 0 10 V 1 = egyedi beállítási tartomány 2. 4 Ube egyedi min. beállítás 0,00 100,00 % 0,01 % 0,00 % Ube egyedi max. beállítás 0,00 100,00 % 0,01 % 100,00 % Ube jel invertálása = nem invertált 1 = invertált 2. 7 Ube jel szőrési ideje 0,00 10,00 s 0,01 s 0,10 s 0 = nincs szőrés Ibe jeltartomány = 0 20 ma 1 = 4 20 ma 2 = egyedi beállítási tartomány 2. 9 Ibe egyedi min. beállítás 0,00 100,00 % 0,01 % 0,00 % Ibe egyedi max. beállítás 0,00 100,00 % 0,01 % 100,00 % Ibe jel invertálása = nem invertált 1 = invertált Ibe jel szőrési ideje 0,01 10,00 s 0,01 s 0,10 s 0 = nincs szőrés A DIB5 funkciója (15-ös sorkapocs) = Nincs használatban 1 = Külsı hiba, záró érintkezı 2 = Külsı hiba, nyitó érintkezı 3 = Futás engedélyezve 4 = Gyorsítási/lassítási idı választása 5 = Hátra forgásirány 6 = Kúszómenet-fordulatszám 7 = Hibatörlés 8 = Gyorsítás/lassítás mővelete letiltva 9 = DC-fékezés utasítása Figyelem! = Paraméterérték csak a frekvenciaváltó leállított állapotában változtatható. (Folyt. a következı oldalon)

9 4-9,, Kód Paraméter Tartomány Lépés Alapért. Egyedi Leírás Old Motorpotenciométer felfutási/lefutási idı PI szabályozó alapjel ( A forrás) A PI szabályozó tényleges értékének kiválasztása es tényleges érték bemenet es tényleges érték bemenet es tényleges érték skálaminimuma 0, Hz/s 0,1 Hz/s 10,0 Hz/s = Analóg fesz. bemenet (2-es sork.) 1 = Analóg árambem. (4-es sork.) 2 = A kezelıpultról beállított alapjel (r2 alapjel) 3 = Jel a belsı motorpot.méterrıl 4 = Jel a belsı motorpot.méterrıl, visszaáll a Vacon egység leállásakor = 1-es tényleges érték 1 = 1-es tényl. ért + 2-es tényl. ért. 2 = 1-es tényl. ért. - 2-es tényl. ért 3 = 1-es tényl. ért x 2-es tényl. ért = Nincs 1 = Feszültségbemenet 2 = Árambemenet = Nincs 1 = Feszültségbemenet 2 = Árambemenet - 320,00 % % ,01% 0,00 % 0 % = nincs minimumskálázás es tényleges érték skálamaximuma es tényleges érték skálaminimuma es tényleges érték skálamaximuma - 320,00 % + 320,00 % - 320,00 % + 320,00 % - 320,00 % + 320,00 % 0,01% 100,00 % 100 % = nincs maximumskálázás ,01% 0,00 % 0 % = nincs minimumskálázás ,01% 100,00 % 100 % = nincs maximumskálázás A hibajelérték invertálása = nem invertált 1 = invertált A PI szabályozó minimumkorlátja A PI szabályozó maximumkorlátja Közvetlen frekvenciaalapjel ( B forrás) A B alapjelforrás legkisebb skálaértéke A B alapjelforrás legnagyobb skálaértéke fmin. fmax. (1. 1) (1. 2) fmin. fmax. (1. 1) (1. 2) ,1 Hz 0,00 Hz ,1 Hz 0,00 Hz = Analóg fesz. bemenet (2-es sork.) 1 = Analóg árambem. (4-es sork.) 2 = A kezelıpultról beállított alapjel (r1 alapjel) 3 = Jel a belsı motorpot.méterrıl 4 = Jel a belsı motorpot.méterrıl visszaáll a Vacon egység leállásakor 0 par Hz 0 Hz Kiválasztja a legkisebb alapjelnek megfelelı frekvenciát 0 fmax. (1. 2) 1 Hz 0 Hz Kiválasztja a legnagyobb alapjelnek megfelelı frekvenciát 0 = skálázás kiiktatva > 0 = max. skálázott érték Figyelem! = Paraméterérték csak a frekvenciaváltó leállított állapotában változtatható. (Folyt. a következı oldalon)

10 csoport Kimeneti és felügyeleti paraméterek Kód Paraméter Tartomány Lépés Alapért. Egyedi Leírás Old Az analóg kimenet funkciója 3. 2 Az analóg kimenet szőrési ideje 3. 3 Az analóg kimenet invertálása 3. 4 Az analóg kimenet minimuma 3. 5 Az analóg kimenet skálája 3. 6 A digitális kimenet funkciója es relékimenet funkciója es relékimenet funkciója es kimeneti frekvenciakorlát felügyeleti funkció es kimeneti frekvencia-korlát felügyeleti érték = Nincs használatban Skála 100 % 1 = Kimeneti frekv. (0 - fmax.) 2 = Motor ford. szám (0 - max. ford.sz.) 3 = Kimenıáram (0-2.0 x InCX) 4 = Motornyomaték (0-2 x TnCX) 5 = Motorteljesítmény (0-2 x PnCX) 6 = Motorfeszültség (0-100% x UnM) 7 = DC-köri feszültség ( V) 0,01 10,00 s 0,01 1, = nem invertált 1 = invertált = 0 ma 1 = 4 ma % 1 % 100 % = Nincs használatban 1 = Készenlét 2 = Üzemelés 3 = Hiba 4 = Invertált hiba 5 = Vacon, riasztás a túlmelegedésre 6 = Külsı hiba vagy riasztás 7 = Alapjelhiba vagy riasztás 8 = Riasztás 9 = Hátra forgásirányban 10 = Kúszómenet-fordulatszám van kiválasztva 11 = Fordulatszámon 12 = Motorszabályozó hatásos 13 = Kimeneti frekv. korlát 1-es felügyelet 14 = Kimeneti frekv. korlát 2-es felügyelet 15 = Nyomatékkorlát-felügyelet 16 = Alapjelkorlát-felügyelet 17 = Külsı fékvezérlés 18 = Vezérlés az I/O sorkapcsokról 19 = A frekvenciaváltó hımérséklethatár-felügyelete 20 = Nem kívánt forgásirány 21 = Invertált külsı fékvezérlés Ugyanaz, mint 3. 6 par Ugyanaz, mint 3. 6 par = Nincs felügyelet 1 = Alsó korlát 2 = Felsı korlát 0 fmax. (par. 1. 2) ,1 Hz 0,0 Hz 4-22 Figyelem! = Paraméterérték csak a frekvenciaváltó leállított állapotában változtatható. (Folyt. a következı oldalon)

11 4-11 Kód Paraméter Tartomány Lépés Alapért. Egyedi Leírás Old es kimeneti frekvenciakorlát felügyeleti funkció es kimeneti frekvenciakorlát felügyeleti érték Nyomatékkorlát felügyeleti funkció Nyomatékkorlát felügyeleti érték A hatásos alapjel korlátjátjának felügyeleti funkciója A hatásos alapjel korlátjának felügyeleti értéke Külsı fék kikapcsolási késleltetés Külsı fék bekapcsolási késleltetés A frekvenciaváltó hımérséklethatárfelügyeltének funkciója A frekvenciaváltó hımérséklethatára I/O bıvítı kártya (opció) az analóg kimeneteket tartalmazó rész I/O bıvítı kártya (opció) az analóg kimenet szőrési ideje I/O bıvítı kártya (opció) az analóg kimenet invertálása I/O bıvítı kártya (opció) az analóg kimenet minimuma I/O bıvítı kártya (opció) az analóg kimenet skálája = Nincs felügyelet 1 = Alsó korlát 2 = Felsı korlát 0,0 fmax. (par. 1. 2) ,1 Hz 0,0 Hz = Nincs felügyelet 1 = Alsó korlát 2 = Felsı korlát 0,0 200,0 % x TnCX ,1 % 100,0 % = Nincs felügyelet 1 = Alsó korlát 2 = Felsı korlát 0,0 fmax. (par. 1. 2) ,1 Hz 0,0 Hz ,0 100,0 s 1 0,5 s s 1 1,5 s = Nincs felügyelet 1 = Alsó határérték 2 = Felsı határérték C C Lásd: 3. 1 paraméter ,00 10,00 s 0,01 1,00 Lásd: 3. 2 paraméter Lásd: 3. 3 paraméter Lásd: 3. 4 paraméter % % Lásd: 3. 5 paraméter csoport A hajtásvezérlés paraméterei Kód Paraméter Tartomány Lépés Alapért. Egyedi Leírás Old es gyorsító/lassító rámpa lefutása es gyorsító/lassító rámpa lefutása 0,0 10,0 s 0,1 s 0,0 s 0 = Lineáris >0 = S-görbe menti gyorsítás/ lassítás lefutási ideje 0,0 10,0 s 0,1 s 0,0 s 0 = Lineáris >0 = S-görbe menti gyorsítás/ lassítás lefutási ideje es gyorsítás ideje 0,1 3000,0 s 0,1 s 10,0 s es lassítás ideje 0,1 3000,0 s 0,1 s 10,0 s Fékchopper = Fékchopper nincs használatban 1 = Fékchopper használatban van 2 = Külsı fékchopper 4. 6 Az indítás funkciója = Rámpás indítás 1 = Repülıstart Figyelem! = Paraméterérték csak a frekvenciaváltó leállított állapotában változtatható. (Folyt. a következı oldalon)

12 4-12 Kód Paraméter Tartomány Lépés Alapért. Egyedi Leírás Old A leállítás funkciója = Leállítás szabadon futással 1 = Rámpás leállítás 4. 8 DC-fékezés árama 0,15 1,5 x InCX (A) 4. 9 DC-fékezési idı leállításkor A DC-fékezés végrehajtási frekvenciája a rámpás leállítás ideje alatt DC-fékezési idı indításkor A kúszómenetfordulatszám alapjele 0,00 250,00 s 0,1 Hz 10,0 Hz ,1 A 0,5 x InCX ,01 s 0,00 s 0 = DC-fék leállításkor kikapcsolva ,1 Hz 1,5 Hz ,00 s 0,01 s 0,00 s 0 = DC-fék indításkor kikapcsolva 4-27 fmin. fmax. (1. 1) (1. 2) 5. csoport A frekvenciakitiltás paraméterei 0,1 Hz 10,0 Hz 4-27 Kód Paraméter Tartomány Lépés Alapért. Egyedi Leírás Old A kitiltott 1-es frekvenciatartomány alsó határa 5. 2 A kitiltott 1-es frekvenciatartomány felsı határa 5. 3 A kitiltott 2-es frekvencia-tartomány alsó határa 5. 4 A kitiltott 2-es frekvencia-tartomány felsı határa 5. 5 A kitiltott 3-as frekvencia-tartomány alsó határa 5. 6 A kitiltott 3-as frekvencia-tartomány felsı határa fmin. par fmin. fmax. (1. 1) (1. 2) fmin. par fmin. fmax. (1. 1) (1. 2) fmin. par fmin. fmax. (1. 1) (1. 2) 6. csoport A motorvezérlés paraméterei 0,1 Hz 0,0 Hz ,1 Hz 0,0 Hz 0 = nincs kitiltott frekvenciatartomány ,1 Hz 0,0 Hz ,1 Hz 0,0 Hz 0 = nincs kitiltott frekvenciatartomány ,1 Hz 0,0 Hz ,1 Hz 0,0 Hz 0 = nincs kitiltott frekvenciatartomány 4-27 Kód Paraméter Tartomány Lépés Alapérték Egyedi Leírás Old A motorvezérlés módja = Frekvenciaszabályozás 1 = Fordulatszámszabályozás 6. 2 Kapcsolófrekvencia 1 16 khz 0,1 khz 10/3,6 khz A névleges teljesítménytıl függ A mezıgyengítés pontja 6. 4 Feszültség a mezıgyengítés pontján 6. 5 Az U/f görbe felezıponti frekvenciája Hz 1 Hz par % x Unmot 1 % 100 % A paraméter max. értéke = par Hz 0,1 Hz 0,0 Hz Az U/f görbe felezıponti frekvenciája 0,00 100,00% x Unmot 0,01 % 0,00 % Kimenıfeszültség a zérusfrekvencián 6. 8 A túlfeszültséget kezelı vezérlı 6. 9 A feszültséghiányt kezelı vezérlı 0,00 40,00% x Unmot 0.01 % 0 % = a vezérlı nem mőködik 1 = a vezérlı mőködik = a vezérlı nem mőködik 1 = a vezérlı mőködik Figyelem! = Paraméterérték csak a frekvenciaváltó leállított állapotában változtatható.

13 csoport Védelmek Kód Paraméter Tartomány Lépés Alapérték Egyedi Leírás Old Reagálás alapjelhibára = Nincs reagálás 1 = Riasztás 2 = Hiba, leállítás a 4. 7-nek megfelelıen 3 = Hiba, leállítás mindig szabadon futással 7. 2 Reagálás külsı hibára = Nincs reagálás 1 = Riasztás 2 = Hiba, leállítás a 4. 7-nek megfelelıen 3 = Hiba, leállítás mindig szabadon futással 7. 3 A motor fázisfelügyelete = Nincs reagálás 2 = Hiba 7. 4 Földzárlat-védelem = Nincs reagálás 2 = Hiba 7. 5 A motor termikus védelme 7. 6 A motor termikus védelmének törésponti árama 7. 7 A motor termikus védelmének zérusfrekvencia-árama 7. 8 A motor termikus védelmének idıállandója 7. 9 A motor termikus védelmének törésponti frekvenciája = Nincs reagálás 1 = Riasztás 2 = Hiba 50,0 150,0 % x InMOTOR 5,0 150,0 % x InMOTOR 0,5 300,0 perc ,0 % 100,0 % ,0 % 45,0 % ,5 perc 17,0 perc Az alapérték a motor névleges áramának megfelelıen van beállítva Hz 1 Hz 35 Hz Elakadásvédelem = Nincs reagálás 1 = Riasztás 2 = Hiba Elakadási áramkorlát 5,0 200,0 % x InMOTOR ,0 % 130,0 % Elakadási idı 2,0 120,0 s 1,0 s 15,0 s Max. elakadási frekvencia 1 fmax. 1 Hz 25 Hz Alulterhelés-védelem = Nincs reagálás 1 = Riasztás 2 = Hiba Alulterhelés-védelem, terhelés a mezıgyengítés tartományában Alulterhelés-védelem, terhelés zérusfrekvencián 10,0 150,0 % x TnMOTOR 5,0 150,0 % x TnMOTOR ,0 % 50,0 % ,0 % 10,0 % Alulterhelési idı 2,0 600,0 s 1,0 s 20,0 s 4-34

14 csoport Az automatikus újraindítás paraméterei Kód Paraméter Tartomány Lépés Alapérték Egyedi Leírás Old Automatikus újraindítás: a próbálkozások száma 8. 2 Automatikus újraindítás: a próbálkozás ideje 8. 3 Automatikus újraindítás: indítási funkció 8. 4 Automatikus újraindítás feszültséghiány-leoldás után 8. 5 Automatikus újraindítás túláramleoldás után 8. 6 Automatikus újraindítás túlfeszültség-leoldás után 8. 7 Automatikus újraindítás alapjelhiba miatti leold. után 8. 8 Automatikus újraindítás a hımérséklethatárok túllépése miatti leoldás után = nincs próbálkozás s 1 s 30 s = Rámpás indítás 1 = Repülıstart = Nincs 1 = Van = Nincs 1 = Van = Nincs 1 = Van = Nincs 1 = Van = Nincs 1 = Van táblázat Speciális paraméterek 2-8 csoport

15 A 2 8 csoport paramétereinek leírása 2. 1 DIA2 funkció 1: Külsı hiba, záró érintkezı = Hiba kijelzése és a motor leállítása, ha a bemenet hatásos 2: Külsı hiba, nyitó érintkezı = Hiba kijelzése és a motor leállítása, ha a bemenet nem hatásos 3: Futás engedélyezése 4: Gyors./Lass. idı választása 5: Hátra forgásirány 6: Kúszómenetfordulatszám nyitott érintkezı zárt érintkezı nyitott érintkezı zárt érintkezı nyitott érintkezı zárt érintkezı zárt érintkezı = A motor indítása letiltva = A motor indítása engedélyezve = 1-es gyorsítási/lassítási idı választása = 2-es gyorsítási/lassítási idı választása = Elıre forg.irány = Hátra forg.irány 7: Hibatörlés zárt érintkezı = minden hibát töröl 8: A gyors./lass. mővelete letiltva 9: DC-fékezési utasítás 10: Motorpot.méter FEL zárt érintkezı zárt érintkezı zárt érintkezı Két vagy több bemenet hátra forg. irányra programozása esetén, ha azok közül egy aktív a hátra forg. irány érvényesül = kúszómenet-fordulatszám választása a frekv.- alapjelhez = Leállítja a gyorsítást és a lassítást az érintkezı nyitásáig = A leállítás üzemmódjában a DC fékezés az érintkezı nyitásáig mőködik (Lásd: ábra) A DC-fékezés árama a 4. 8 par-el állítható be. = Az alapjel az érintkezı nyitásáig növekszik Kimenıfrekvencia Par DIA3 FUTÁS LEÁLLÍTÁS UD012K32 a) A DIA3, mint a DC-fékezés utasításbemenete. A leállítás módja: rámpa ábra A DIA3, mint DC-fékezési utasításbemenet: a) Stop mód = rámpa b) Stop mód = szabadon futás DIA3 FUTÁS LEÁLLÍTÁS b) A DIA3, mint a DC-fékezés utasításbemenete. A leállítás módja: szabadon futás UD012K32

16 DIA3 funkció A kiválasztások ugyanazok, mint 2.1-ben, kivéve az alábbi esetet: 10: Motorpotenciométer érintkezı zárva = az alapjel csökkenése LE az érintkezı kinyitásáig tart 2. 3 Az Ube jel tartománya 0 = Jeltartomány 0 10 V 1 = Egyedi beállítási tartomány az egyedi minimumtól (par. 2. 4) az egyedi maximumig (par. 2. 5) Ube egyedi minimum/maximum-beállítás 2. 5 Ezekkel a paraméterekkel az Ube beállítható a 0 10 V-os tartományon belüli bármely bemenıjel-értékközre. Minimumbeállítás: Állítsa be az Ube minimumszintjét a 2. 4 paraméter kiválasztásával, majd az Enter gomb megnyomásával. Maximumbeállítás: Állítsa be az Ube maximumszintjét a 2. 5 paraméter kiválasztásával, majd az Enter gomb megnyomásával. Figyelem! A paraméterértékek csak ezen a módon állíthatók be (a Böngészıgombokkal a beállítás nem végezhetı el) Ube jel invertálása A Par = 0 beállítás nem invertálja az analóg Ube jelet. A Par = 1 beállítás invertálja az analóg Ube jelet.

17 Ube jel szőrési ideje Kiszőri a zavarokat a bejövı Ube jelbıl. A hosszú szőrési idı lassítja a szabályozás reagálását. Lásd: ábra % 100 % Szőretlen jel 63 % Szőrt jel ábra Az Ube jel szőrése Par t [s] 2. 8 Az analóg Ibe jel tartománya 0 = 0 20 ma 1 = 4 20 ma 2 = Egyedi értékköző jel 2. 9 Az Ibe analóg bemenet egyedi minimum/maximum beállítása Ezekkel a paraméterekkel skálázható a bemeneti áramjel (Ibe) tartománya 0 és 20 ma között. Minimumbeállítás: Állítsa be az Ibe minimumszintjét a 2. 9 paraméter kiválasztásával, majd az Enter gomb megnyomásával. Maximumbeállítás: Állítsa be az Ibe maximumszintjét a paraméter kiválasztásával, majd az Enter gomb megnyomásával. Figyelem! A paraméterértékek csak ezen a módon állíthatók be (a Böngészıgombokkal a beállítás nem végezhetı el) Az Ibe analóg bemenet invertálása A Par = 0 beállítás nem invertálja az analóg Ibe jelet. A Par = 1 beállítás invertálja az analóg Ibe jelet.

18 Az Ibe analóg bemenet szőrési ideje Kiszőri a zavarokat a bejövı Ibe jelbıl. A hosszú szőrési idı lassítja a szabályozás reagálását. Lásd: ábra % Szőretlen jel 100 % 63 % Szőrt jel ábra Az Ibe analóg bemenet szőrési ideje t [s] Par DIA5 funkció 1: Külsı hiba, záró érintkezı = Hiba kijelzése és a motor leállítása, ha a bemenet hatásos 2: Külsı hiba, nyitó érintkezı = Hiba kijelzése és a motor leállítása, ha a bemenet nem hatásos 3: Futás engedélyezése 4: Gyors./Lass. idı választása 5: Hátra forgásirány 6: Kúszómenetfordulatszám nyitott érintkezı zárt érintkezı nyitott érintkezı zárt érintkezı nyitott érintkezı zárt érintkezı zárt érintkezı = A motor indítása letiltva = A motor indítása engedélyezve = 1-es gyorsítási/lassítási idı választása = 2-es gyorsítási/lassítási idı választása = Elıre forg.irány = Hátra forg.irány 7: Hibatörlés zárt érintkezı = Minden hibát töröl 8: A gyors./lass. mővelete letiltva 9: DC-fékezési utasítás zárt érintkezı zárt érintkezı A motorpotenciométer felfutási/lefutási ideje = Kúszómenet-fordulatszám választása a frekv.-alapjelhez = Leállítja a gyorsítást és a lassítást az érintkezı nyitásáig A leállítás üzemmódjában a DC-fékezés az érintkezı nyitásáig mőködik. Lásd: ábra. A DC-fékezés árama a 4. 8 par-el állítható be. Meghatározza a motorpotenciométer értékváltozásának sebességét. Két vagy több bemenet hátra forg. irányra programozása esetén, ha azok közül egy aktív a hátra forg. irány érvényesül

19 A PI szabályozó alapjele (A hely) 0 Analóg feszültségalapjel a 2 3 sorkapcsokról, például egy potenciométertıl 1 Analóg áramalapjel a 4 5 sorkapcsokról, például egy távadótól 2 Kezelıegységi alapjel, amely az alapjellapról (REF) beállított alapjel. Az r2 alapjel a PI szabályozó alapjele, Lásd: 4.7 fejezetrész. 3 Az alapjelértéket a DIA2 és DIA3 digitális bemenetek változtatják. - a DIA2-ben lévı kapcsoló zárt állapota esetén a frekvencia-alapjel növekszik - a DIA3-ban lévı kapcsoló zárt állapota esetén a frekvencia-alapjel csökken Az alapjel változási sebessége a 2. 3 paraméterrel állítható be. 4 Ugyanaz, mint a 3-as beállítás, azonban az alapjelérték a minimumfrekvenciára áll be (par. 1. 1) a frekvencia-átalakító minden egyes leállításakor. Ha az 1. 5 paraméter értéke 3-ra vagy 4-re van beállítva, a 2. 1 paraméter automatikusan 4-re, a 2. 2 paraméter értéke pedig automatikusan 10-re áll be A PI szabályozó tényleges értékének kiválasztása es tényleges érték es tényleges érték Ezekkel a paraméterekkel választható ki a PI szabályozó tényleges értéke Az 1-es tényleges érték skálaminimuma Beállítja a legkisebb skálaértéket az 1-es tényleges értékhez (Lásd: ábra) Az 1-es tényleges érték skálamaximuma Beállítja a legnagyobb skálaértéket az 1-es tényleges értékhez (Lásd: ábra) A 2-es tényleges érték skálaminimuma Beállítja a legkisebb skálaértéket a 2-es tényleges értékhez (Lásd: ábra) A 2-es tényleges érték skálamaximuma Beállítja a legnagyobb skálaértéket az 1-es tényleges értékhez (Lásd: ábra) A hibajelérték invertálása Ez a paraméter lehetıvé teszi a PI szabályozó hibajelértékének (és így a PI szabályozó mőködésének) invertálását. Skálázott bemenıjel [%] Skálázott bemenıjel [%] Par = 30 % Par = 80 % 76.5 (15.3 ma) Par = - 30 % Par = 140 % 17,7 (3,5mA) Analóg bemenet [%] Analóg bem. [%] ,0 6,0 8,8 8,0 16,0 16,8 10,0 V 20,0 ma 20,0 ma V 20.0 ma 20.0 ma UD012K ábra Példák a PI szabályozó tényleges értékének skálázására

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom Vacon Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom 5 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 5.1 Általános bevezetı 5-2 5.2 Vezérlı I/O.

Részletesebben

V AC O N 1 0 AC hajtások G Y O R S S E G É D L E T

V AC O N 1 0 AC hajtások G Y O R S S E G É D L E T V AC O N 1 0 AC hajtások G Y O R S S E G É D L E T 1 V A C O N Doc: DPD00268B2, a kiadás dátuma: 2010.06.09 B I Z T O N S Á G 1. BIZTONSÁG A gyors üzembehelyezés útmutatója tartalmazza a Vacon 10 frekvenciaváltó

Részletesebben

vacon 20 ac drives GYORSISMERTET

vacon 20 ac drives GYORSISMERTET vacon 20 ac drives GYORSISMERTET BIZTONSÁG Dokumentum: DPD00846, Kiadás ideje: 2011.11.10 vacon 1 Ez a gyorsismertető tartalmazza a Vacon 20 frekvenciaváltó telepítésének és beállításának legfontosabb

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv Érvényes: 2006. októbertôl P TARTALOM FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 4 Soros vonali kommunikáció... 4 A soros vonali kábel hossza... 4 Programozó terminál

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Standard alkalmazás program 7.x Programozói kézikönyv 3AFE 64527592 REV B HU ÉRVÉNYES: 10.03.2002 2002 ABB Kft. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

BEVEZETÉS 5 1. VEZÉRLÉS AZ IPARBAN 6 2. PLC A KEZDETEKTİL NAPJAINKIG 9

BEVEZETÉS 5 1. VEZÉRLÉS AZ IPARBAN 6 2. PLC A KEZDETEKTİL NAPJAINKIG 9 BEVEZETÉS 5 1. VEZÉRLÉS AZ IPARBAN 6 1.1. Vezérlés fejlıdése: 6 1.1.1. Elektromechanikus vezérlések 6 1.1.2. Huzalozott logikájú elektronikus vezérlések 6 1.1.3. Számítógépes vezérlések, programozható

Részletesebben

MSI100 Inverter MasterDrive

MSI100 Inverter MasterDrive MSI100 Inverter MasterDrive MSI 100 inverter MasterDrive 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 5 1.1 Biztonság meghatározása 5 1.2 Figyelmeztető jelzések 5 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés

Részletesebben

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus Katalógus Tartalomjegyzék Kiválasztási útmutató... Ismertető... 4 Jellemzők... 6 Rendelési számok... 0 Méretek és felszerelési javaslatok... 4 Kapcsolási rajzok... 8 Motorindítók... 0 Funkciók... Kiválasztási

Részletesebben

MENTOR II. Műszaki jellemzők

MENTOR II. Műszaki jellemzők MENTOR II Műszaki jellemzők 1108 Budapest, Venyige u. 3. 1476 Budapest, Pf. 266. Tel: (1) 431 1160; Fax: (1) 260 5483 E-mail: info@controlvh.hu; Honlap: www.controlvh.hu Tartalomjegyzék Áttekintő ismertetés

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

Mágneses-indukciós áramlásmérı

Mágneses-indukciós áramlásmérı Mőszaki leírás Mágneses-indukciós áramlásmérı MAG 1100, MAG 3100, MAG 5100 W típusú mérıcsövek MAG 5000, MAG 6000 típusú elektronikák SIEMENS - ÁRAMLÁSMÉRÉS Tartalomjegyzék 1. Mőszaki adatok 1.1 A Siemens

Részletesebben

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 ESR21 3.1 Verzió EGYKÖRÖS SZOLÁRVEZÉRLŐ Az ESR21-R, vagy ESR21-D a szerelés és

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Kiadás: MOVIDRIVE MDX61B Belső szinkronfutás (ISYNC) 2004. 02. Kézikönyv 1125 2774 / HU

Kiadás: MOVIDRIVE MDX61B Belső szinkronfutás (ISYNC) 2004. 02. Kézikönyv 1125 2774 / HU MOVIDRIVE MDX61B Belső szinkronfutás (ISYNC) Kiadás: 24. 2. Kézikönyv 1125 2774 / HU SEW-EURODRIVE Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók... 4 2 A rendszer leírása... 5 2.1 Alkalmazási területek... 5 2.2

Részletesebben

vacon 100 OPTBJ BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV STO ÉS ATEX BŐVÍTŐKÁRTYA FREKVENCIAVÁLTÓK

vacon 100 OPTBJ BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV STO ÉS ATEX BŐVÍTŐKÁRTYA FREKVENCIAVÁLTÓK vacon 00 FREKVENCIAVÁLTÓK OPTBJ STO ÉS ATEX BŐVÍTŐKÁRTYA BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV vacon TARTALOMJEGYZÉK Dokumentum: DPD069C Kiadás időpontja: 0400. Jóváhagyások.... Általános adatok...8. Alapértékek...9 3.

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

Sa-6 Mini szőrıaudiométer

Sa-6 Mini szőrıaudiométer MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 Debrecen, Segner tér 1. (52) 533-737, 533-738 Fax: (52) 534-446 Használat utasítás Sa-6 Mini szőrıaudiométer FIGYELEM! A készülék szerzıi jogi védelmi kategóriák által

Részletesebben

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére

UNIFLOW-100. Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére UNIFLOW-100 Többfunkciós hozamszámítómű (Multifunction Flow Computer) Zárt, nyomás alatt álló csővezetékekben áramló közegek mennyiségének mérésére Műszerkönyv Process Control Kft. H -1091 Budapest Haller

Részletesebben

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG HU Digitális időkapcsolós termosztát isense Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Bevezetés...4 2 A beszerelés helyszíne...5 2.1 Helyzetét szabályozó...5 2.2

Részletesebben

CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz

CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz 1 Bemutatás... 2 2 Specifikáció... 2 3 CoreSense Diagnosztika funkciói... 2 3.1 Olajnyomás védelem...... 3 3.2 Motor túlmelegedés védelem...... 3 3.3 Magas

Részletesebben

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék Beépítési útmutató ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék... 1 1.1 Fontos biztonsági és termékinformációk....................... 2 2.0 Beépítés... 5 2.1 Mielőtt

Részletesebben

VACON 100 FLOW INTELLIGENS FOLYAMAT VEZÉRLÉS

VACON 100 FLOW INTELLIGENS FOLYAMAT VEZÉRLÉS VACON 100 FLOW INTELLIGENS FOLYAMAT VEZÉRLÉS A LÉNYEGRE FIGYELVE A Víz és Szennyvízipar valamint az Épület Automatizálás két fontos iparág, amelyek szorosan hozzátartoznak mindennapi életünkhöz, mégis

Részletesebben

GR100. Több csatornás univerzális adatgyűjtő. Kezelési Útmutató. Ver. 1.0

GR100. Több csatornás univerzális adatgyűjtő. Kezelési Útmutató. Ver. 1.0 GR100 Több csatornás univerzális adatgyűjtő Kezelési Útmutató Ver. 1.0 1 Tartalomjegyzék A telepítés előtt 1.1 Doboz tartalmának ellenőrzése 4. oldal 1.2 Biztonsági előírások 4. oldal 2.1 Telepítés helye

Részletesebben

101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608

101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608 IXP 100-AS SOROZAT Gyártó: EGY AJTÓS BELÉPTETŐ RENDSZER 101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608 R (031) 700-1087 (031) 700-1511 (e-mail) impro@impro.net

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

TC-PRO482 SZÁMLÁLÓ, IDŐZÍTŐ, TACHOMÉTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TC-PRO482 SZÁMLÁLÓ, IDŐZÍTŐ, TACHOMÉTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TC-PRO482 SZÁMLÁLÓ, IDŐZÍTŐ, TACHOMÉTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS ver. 1.0 1 Tartalomjegyzék I. A TC-PRO482 univerzális számláló, időzítő, tachométer 1. Jellemző paraméterek 3. oldal 2. Típushatározó 3. oldal

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben