Méretek. LA PANTHERA KFT 1114 Budapest, Eszék u Tel/fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Méretek. LA PANTHERA KFT 1114 Budapest, Eszék u 13-15. Tel/fax:06-1-789-4155 www.lapanthera.hu e-mail: info@lapanthera.hu"

Átírás

1 Méretek

2

3 Felhasználói kézikönyv DIGITÁLIS IDİKAPCSOLÓ Kérjük, tanulmányozza alaposan ezeket az utasításokat A DATA MULTI ANUAL egy digitális idıkapcsoló 4 független, de nem élı parancsáramkörrel, mely minden fajta elektromos szerkezet vezérlésére alkalmas. Lehetıvé teszi a napi, heti, havi és éves tervezést, vagy egy elıre megadott idı (nap, hónap, év) beállítását. Impulzus program: 1 59 mp-ig, Véletlen program, Automatikus átkapcsolás nyári/téli idıszámításra, szabadság programozása és óraszámlálás BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS A szerkezetbe épített biztonsági szintek garantálása érdekében az alábbiak szerint járjon el. 1) A készüléket szakértı kezelınek kell üzem behelyeznie. 2) A készüléket úgy kell telepíteni, hogy a terminálok telepítés után ne legyenek hozzáférhetık. 3) A készülék telepítésekor kövesse a vezetékezési ábra elıírásait. 4) Mielıtt megérintené a terminálokat, ellenırizze, hogy a csatlakozók, melyeket a készülékhez akar csatlakoztatni, nincsenek-e áram alatt. 5) Ne kapcsolja be, és ne csatlakoztassa a készüléket, ha annak valamelyik része megsérült. MŐSZAKI SPECIFIKÁCIÓ Áramellátás: 230 V váltóáram (-15%/+10%) 24 V váltóáram/egyenáram (-15%/+10%) Frekvencia: 50/60 Hz Kapcsolási áram: 16(10)A 250V~ Csatlakoztatási kapacitás: izzólámpa max W csatornánként Fénycsı max. 600 W csatornánként Típus mővelet: IB, IS, IT és 1U Elnyelés: max 22VA 230V 50Hz esetén max3w 230V50Hz esetén Kimenetek: 4 mono stabil relé (csatorna) Óra évkijelzése ÉÉÉÉ.HH.NN (naptár tıl ig) Óra pontossága: ±ls/nap (10ppm) Lítiumelem 5 évre elegendı áramtartalékkal 20 C-on Programok száma: max. 100 (ON + OFF + impulzus) Programozás érzékenysége: 1 perc Üzemelési hımérséklet: 0 C-tól +50 C-ig Védelmi szint IP20 (telepítés után IP41) Szigetelési osztály: II az EN szerint, helyes szerelés esetén Felhasználási körülmények: szokásos légszennyezés A KÉSZÜLÉK VISSZAÁLLÍTÁSA RÉSZLEGES VISSZAÁLLÍTÁSHOZ (PARTIAL RESET) nyomja meg az "R" gombot.

4 Ekkor a dátum az alapértelmezett értékre áll: és a RANDOM (VÉLETLEN) OFF-ra áll, ha aktív volt. Az óra nullázódik, a kijelzın villogó 00:00 látható. TELJES VISSZAÁLLÍTÁSHOZ (TOTAL RESET) nyomja meg az "R" gombot, majd 3 mp múlva a "PRG"-t. Ekkor a részleges visszaállításhoz képest az összes program törlıdik, és az idızítı nullára áll. A kijelzı közepém a CLEAR (TÖRÖLVE) felirat lesz látható, majd villog a 00:00. Megjegyzés: a készülék telepítés után végezzen teljes visszaállítást, mielıtt bármilyen más mőveletet végezne. AZ IDİ ÉS A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA Az idı és a dátum beállításához nyomja meg az " " billentyőt.. A kijelzın megjelenik az óra és a perc, a másodpercek pedig villogni kezdenek. Nyomja meg az " /+" gombot, hogy a legközelebbi perchez tudja beállítani, vagy a " /-" gombot, hogy az elızı percre állítsa. Nyomja meg az "OK"-t a percek beállításához (eltőnnek a másodpercek, és a kijelzın a dátum lesz látható). Nyomja meg az" /+" vagy " /-" gombot a percek növeléséhez vagy csökkentéséhez. Nyomja meg az "OK"-t az órák, éve, hónap és nap beállításához (a" /+" és " /-" gombokkal). Ha az "OK"-t a nap beállítása után nyomja meg, a rendszer visszatér a másodpercek beállításához. Ha bármikor megnyomja a " "-t, a rendszer a rendes kijelzési módba tér vissza, az elvégzett módosítások kivételével. Ha semmilyen gombot sem nyom meg legalább30 másodpercig, a rendszer automatikusan a rendes kijelzési módba tér vissza, az elvégzett módosítások kivételével. PROGRAMOZÁS A programozási funkciót az ON, OFF idejlnek és az impulzus mőveletek " " eseményeinek beállításához lehet használni.. A 4 csatornára legfeljebb 100 eseményt lehet programozni. A programozási módba történı belépéshez nyomja meg a "PRG"-t. Megjelenik a "PRG", és villogni kezd a csatornát jelzı "CH1". A "CH1" "CH4" gombokkal válassza ki a kívánt csatornát. majd nyomja meg az "OK"-t. A készülék kijelzıjén a "PROG" jelenik meg, valamint a dátum és idı (üresen), az ON és OFF szimbólumok a csatornára, és villogni kezd a " ". Ha a kiválasztott csatornára már van esemény programozva, akkor ezek közül az elsı fog megjelenni. Nyomja meg az "OK"-t, hogy egymás után megjelenítse a csatornára már a memóriában lévı programokat, majd végül megjelenik a kijelzın az új programozási mővelet kijelzése. Megjegyzés: ha a készülék összes programhelye foglalt már, a "FULL" (TELE) üzenet jelenik meg. Ismét nyomja meg az "OK"-t a programozási módból való kilépéshez, és látni fogja, hogy az adott csatornára még hány programot lehet bevinni. A beállítandó esemény-típus kiválasztásához (ON, OFF vagy IMPULZUS) használja a" /+" és " /-" gombokat, míg a kívánt esemény villogni nem kezd, majd hagyja jóvá az "OK"-val. Haladjon tovább az idı és dátum programozásához.

5 A" /+" és " /-" gombokat nyomja addig, míg el nem éri azt a percet, amit be kíván állítani. Hagyja jóvá az "OK"-val, hogy tovább tudjon lépni a következıre. Használja a" /+" és " /-" gombokat az idı beállításához, és hagyja jóvá az "OK"-val. Többféle programozás lehetséges. NAPI/HETI PROGRAMOZÁS Az események minden héten megismétlıdnek a kiválasztott napon. - A rendszer automatikusan a hét napjainak kiválasztásához lép. A" /+" gombbal hagyhatja jóvá azt a napot, amelyik villog (hétfıvel Monday kezdve), és a " /-" gombbal léphet közvetlenül a következı napra. - Nyomja meg az "OK"-t, hogy egy másik esemény programozásához tudjon lépni, vagy térjen vissza a rendes üzemmódba a " " megnyomásával. Megjegyzés: lassú villogás azt jelenti, hogy a nap ki van választva, míg a gyors villogás azt jelenti, hogy a rendszer visszautasította a kiválasztott napot. HAVI PROGRAMOZÁS Az események minden hónapnak ugyanazon a napján megismétlıdnek. - Az idı beállítása után nyomja meg az "OK"-t, hogy közvetlenül a dátumhoz lépjen anélkül, hogy jóváhagyná a hét napjait. Nyomja meg kétszer az "OK"-t, hogy a naphoz lépjen anélkül, hogy jóváhagyná az évet vagy a hónapot. - Használja a" /+" és " /-" gombokat a kívánt nap beállításához, és hagyja jóvá az "OK"-val. - Nyomja meg az "OK"-t, hogy egy másik esemény programozásához tudjon lépni, vagy térjen vissza a rendes üzemmódba a " " megnyomásával. ÉVES PROGRAMOZÁS Az események minden év ugyanazon hónapjának ugyanazon napján megismétlıdnek. - Az idı beállítása után nyomja meg az "OK"-t, hogy közvetlenül a dátumhoz lépjen anélkül, hogy jóváhagyná a hét napjait. Nyomja meg az "OK"-t, hogy a hónaphoz lépjen anélkül, hogy módosítaná az évet. - Használja a" /+" és " /-" gombokat a kívánt hónap beállításához, és hagyja jóvá az "OK"-val. - Használja a" /+" és " /-" gombokat a kívánt nap beállításához, és hagyja jóvá az "OK"-val. - Nyomja meg az "OK"-t, hogy egy másik esemény programozásához tudjon lépni, vagy térjen vissza a rendes üzemmódba a " " megnyomásával. PROGRAMOZÁS ELİRE BEÁLLÍTOTT DÁTUMRA Az esemény egy pontosan meghatározott dátum (nap, hónap, év) idején történik meg. - Az idı beállítása után nyomja meg az "OK"-t, hogy közvetlenül a dátumhoz lépjen anélkül, hogy jóváhagyná a hét napjait.

6 - Használja a" /+" és " /-" gombokat az év, hónap és nap beállításához, és hagyja jóvá mindegyiket az "OK"-val. - Nyomja meg az "OK"-t, hogy egy másik esemény programozásához tudjon lépni, vagy térjen vissza a rendes üzemmódba a " " megnyomásával. IMPULZUS PROGRAMOZÁSA A készülék egy 1 és 59 másodperc közötti, beállított idıtartamra bekapcsol. - Ha eseményként a " " impulzus van megadva, az "OK" megnyomása után "- -" fog villogni. - Állítsa be az impulzus kívánt idıtartamát (1 59 másodperc között) a" /+" és " /-" gombokkal, majd hagyja jóvá az "OK"-val. - Ugyanígy állítsa be az idıt és dátumot is. - Nyomja meg az "OK"-t, hogy egy másik esemény programozásához tudjon lépni, vagy térjen vissza a rendes üzemmódba a " " megnyomásával. Megjegyzés: az impulzust lehet hétre, hónapra vagy évre programozni, de nem lehet egy meghatározott napra. A PROGRAMOK KIJELZÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A kijelzéshez ill. módosításhoz való lépéshez nyomja meg a "PRG" gombot. Megjelenik a "PROG", és villogni kezd a csatornát jelzı "CH1". A "CH1" "CH4" gombokkal válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az "OK"-t. Megjelenik a kiválasztott csatornán a memóriában lévı elsı program (ha nincs a memóriában program, az új programozás megkezdésének képernyıje fog megjelenni). Nyomja meg az "OK"-t, hogy végignézze az összes programot, ami a memóriában van. Az utolsó program után az új programozás képernyıje (ha ilyen még lehetséges), vagy a "FULL" (TELE) üzenet jelenik meg (ha már elérte a lehetséges programok számát). Egy meglévı program módosításához nyomja meg a "PRG" gombot. A paraméter-beállítási módok ugyanazok, mint programozáskor. Ha az összes program-mezıt beprogramozta, nyomja meg ismét az "OK"-t, hogy a következı programhoz lépjen (ha van ilyen), vagy hogy megkezdjen egy új programozási mőveletet. A rendes üzemmódhoz való visszatéréshez nyomja meg a " "-t (az eddig bevitt adatokat a készülék menti). Megjegyzés: meg lehet változtatni egy program programozási típusát (például napiról évire), de nem lehet megváltoztatni a hozzá kapcsolódó esemény típusát (pl. nem lehet ON BE eseményt OFF KI eseményre változtatni). PROGRAMOK TÖRLÉSE Lépjen a kívánt programhoz ugyanolyan módon, ahogy a kijelzéshez és a módosításokhoz lép. A program törléséhez kb. 3 másodpercig tartsa lenyomva a "PRG" gombot. A törlés megtörténtét a CLEAR (TÖRÖLVE) üzenet jelzi, és a készülék a következı programhoz lép, vagy a kijelzın az új program bevitelének képernyıje

7 jelenik meg. Nyomja meg a " "-t a rendes üzemmódhoz való visszatéréshez. A RELÉK KÉNYSZERÍTÉSE A relék kényszerítése lehetıvé teszi a relé állapotának manuális módosítását (feltéve, hogy nem aktív a "szabadság" program). Nyomja meg arra a relére vonatkozó "CH.." gombot, melynek állapotát módosítani akarja, míg el nem éri a kívánt állapotot. A lehetséges állapotok sorrendben a következık: - ON (BE): a relé a következı programozott mőveletig be van kapcsolva - ON LOCK (BEKAPCSOLÁS ZÁROLVA): a relé a következı manuális mőveletig be van kapcsolva - OFF LOCK (KIKAPCSOLÁS ZÁROLVA): a relé a következı manuális mőveletig ki van kapcsolva - OFF (KI): a relé a következı programozott mőveletig ki van kapcsolva

8 HALADÓ PROGRAMOZÁS Tartsa kb. 5 másodpercig lenyomva a "PRG" gombot a haladó programozás aktiválásához. Ebben az üzemmódban a következı funkciókat lehet elérni: NYÁRI ÉS TÉLI IDİSZÁMÍTÁS: ezt a funkciót a nyári és téli idıszámítás közötti automatikus váltás dátumának beállításához használjuk. - Miután belépett a haladó programozási módba, a kijelzı az HOUR (ÓRA) üzenetet mutatja; a és szimbólumok, valamint a villogó ON (OFF) üzenet jelzi, hogy az idı automatikus váltása engedélyezve van-e vagy sem. - Az ON és OFF állapot között a" /+" és " /-" gombokkal lehet váltani. Megjegyzés: az a dátum, amikor a váltás megtörténik, automatikusan alapértelmezés szerint március utolsó vasárnapjára (a nyári idıszámítás kezdete) és október utolsó vasárnapjára (a téli idıszámítás kezdete) van beállítva. - Ha aktív az idı váltása, nyomja meg az "OK"-t, hogy megjelenjen elıször a téli idıszámításról a nyárira való váltás beállítása ( ), majd a nyáriról a télire való váltás ideje ( ). - A két beállítás egyiknek módosításához nyomja meg a "PRG"-t a megfelelı képernyın, majd válassza ki az idı váltásának módját a" /+" és " /-" gombokkal. A lehetséges módok a következık: LAST (UTOLSÓ) ha az idıszámítás váltása a korábban kiválasztott hónap utolsó hetének meghatározott napján történik 1st (ELSİ) ha az idıszámítás váltása a korábban kiválasztott hónap elsı hetének meghatározott napján történik 2nd (MÁSODIK) ha az idıszámítás váltása a korábban kiválasztott hónap második hetének meghatározott napján történik 3rd (HARMADIK) ha az idıszámítás váltása a korábban kiválasztott hónap harmadik hetének meghatározott napján történik 4th (NEGYEDIK) ha a váltás a korábban kiválasztott hónap negyedik hetének meghatározott napján történik DATE (DÁTUM) ha a váltás egy meghatározott napon (hónap, nap) történik. - Az üzemmód kiválasztása után nyomja meg az "OK"-t a jóváhagyáshoz, és lépjen a dátum beállításához. A Last, 1st, 2nd, 3rd és 4 th üzemmódokhoz állítsa be a hónapot, napot (MO SU = HÉTFİ.VASÁRNAP), órát és percet (a" /+" és " /-" gombokkal választhat, majd "OK" a jóváhagyáshoz). - A DATE üzemmódhoz állítsa be a hónapot, a nap számát, az órát és a percet.

9 - Az idıváltás beállítása után nyomja meg az "OK"-t, hogy a RANDOM (VÉLETLENSZERŐ) program beállításához lépjen, vagy a " "-t, hogy visszatérjen a rendes üzemmódhoz. Ha az idıváltás nem aktív, az "OK" megnyomására a rendszer automatikusan a véletlenszerő program beállításához lép.

10 VÉLETLENSZERŐ PROGRAM Ezt a készülék rendszertelen ON/OFF aktiválására használjuk, melynek ideje 5 és 68 perc között változik. A program független kapcsolási mőveletekkel mőködik az összes csatornán, ha az üzemelés be van kapcsolva (ON), azoknak a csatornáknak a kivételével, melyek manuálisan zároltak (LOCK). Ha aktív a program, a kijelzın a " " szimbólum látható. - A haladó programozási módba való belépés után nyomja meg az "OK"-t, míg a kijelzın a "rnd= ON/OFF" üzenet meg nem jelenik. A véletlenszerő program aktiválásához (ON) vagy deaktiválásához (OFF) használja a" /+" és " /-" billentyőket, a jóváhagyáshoz pedig az "OK"-t. - Nyomja meg ismét az "OK"-t, hogy a "szabadság" programhoz lépjen, vagy térjen vissza a rendes üzemmódba a " " megnyomásával. SZABADSÁG PROGRAM Ezt a készüléknek az év során két idıszakra történı leállítására használjuk. Ezekben az idıszakokban a nem zárolt (LOCK) állapotú relék OFF állásba kerülnek. Az idıszak végén a relék visszatérnek abba az állapotba, amelyiket a rendes programozás állapít meg. -A haladó programozási módba való belépés után nyomja meg az "OK"-t, míg a kijelzın a "Holiday 1 Str" üzenet meg nem jelenik. - Nyomja meg ismételten az "OK"-t, hogy megjelenjen a kijelzın az elsı idıszak kezdete és vége, és a második kezdete és vége. - A paraméterek egyikének megváltoztatásához nyomja meg a megfelelı kijelzı esetén a "PRG" billentyőt. A" /+" és " /-" gombok használatával válassza ki a kívánt paramétert, majd jóváhagyásul nyomja meg az "OK"-t. - A második idıszak végének beállítása után nyomja meg az "OK"-t, hogy az idızítés funkcióhoz lépjen, vagy a " "-t, hogy visszatérjen a rendes üzemmódhoz. Megjegyzés: ha még nincs beállítva a holiday (szabadság) program, vízszintes vonalak "--" jelennek meg az év, hónap, nap, óra és perc helyén. TIMER (IDİZÍTİ) FUNKCIÓ ez azoknak az óráknak a számát mutatja (max ), amennyi ideig a relé az ON állapotban marad. - A haladó programozási módba való belépés után nyomja meg az "OK"-t, míg a kijelzın az órák száma ("-----H") és a "CH1" kijelzés meg nem jelenik. - Az "OK" gombbal a kijelzın meg lehet jeleníteni a relé üzemóráinak számát ON állapotban. Megjegyzés: az idızítı nullázásához a készüléket teljesen vissza kell állítani (total reset). - Nyomja meg az "OK"-t vagy a " "-t a rendes üzemmódhoz való visszatéréshez.

11 HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK Megfelelés az alábbi EU irányelveknek: 73/23/ECC, melyet a 93/68/EGK (kisfeszültség) módosított, 89/336/EGK, melyet a 92/31/EGK módosított, valamint a 93/68/EGK (E.M.C. = elektromágneses összeférhetıség), mely a következı szabványokra hivatkozik: Biztonság: EN Elektromágneses kompatibilitás EN / EN

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 HU Használati utasítás... 17-21 1 CM707 - HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Leírás A Honeywell CM707 egy olyan programozható helyiséghőmérséklet szabályozó, ami a fűtési rendszert hatékonyan

Részletesebben

Kezelési utasítás ORBIT MINERALHOLDING KFT. Hogyan programozzuk be készülékünket?

Kezelési utasítás ORBIT MINERALHOLDING KFT. Hogyan programozzuk be készülékünket? 1/7 Kezelési utasítás ORBIT kerti csapra csatlakoztatható 4-gombos digitális automatikához Hogyan programozzuk be készülékünket? 2/7 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETİ... 3 1.1 KIJELZİ ÉS KEZELİSZERV ISMERTETİ...

Részletesebben

Kisvakond-ParkKft. www.kisvakond.eu

Kisvakond-ParkKft. www.kisvakond.eu Kisvakond-ParkKft. www.kisvakond.eu ( ERR =Error=hiba). Az időkapcsoló mindegyik működtethető állomást bekapcsolja, s a kijelzőjén látható a működő kör száma és a hátralévő idő. Az öntözési program végezetével

Részletesebben

CommaTEC Aclas PANDA

CommaTEC Aclas PANDA CommaTEC Aclas PANDA Kezelési útmutató v1.1.4 2011.03.11. Beállított Euró átállási dátum: 1 2 3 4 5 EURÓ átállás dátuma: beállította: beállítás ideje: Megjegyzés: az Euró átállás dátuma legfeljebb ötször

Részletesebben

FSA 050. Hibridteszter Használati útmutató

FSA 050. Hibridteszter Használati útmutató FSA 050 hu Hibridteszter Használati útmutató FSA 050 Használati útmutató hu 2 FSA 050 Használati útmutató hu 3 Magyar tartalomjegyzék 4 FSA 050 Használati útmutató hu 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

Hungary. Multifunkciós digitális termosztát H U TER-9

Hungary. Multifunkciós digitális termosztát H U TER-9 Hungary Multifunkciós digitális termosztát TER-9 H U Tartalom Figyelmeztetés... 3 Jellemzők... 4 Technikai adatok... 5 Az eszköz részei... 6 Szimbólumok, Bekötés, TC, TZ típusú hőérzékelők... 8 Üzemmódok

Részletesebben

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ INSTATPLUS868-R 2. Hogyan helyezzünk be illetve cseréljünk elemet (2db AA, 1,5V Alkaline) PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT RÁDIÓS JELÁTVITELLEL Az elemek kimerüléseinek

Részletesebben

Megjegyzés: miután elkészült az összes elektromos bekötéssel és azok ellenőrzésével, dugja be a transzformátort a konnektorba. 1.

Megjegyzés: miután elkészült az összes elektromos bekötéssel és azok ellenőrzésével, dugja be a transzformátort a konnektorba. 1. Ki s va kondpa r kkf t. www. ki s va kond. e u Vegye le az alsó takarólemezt. Szerelje fel a készüléket a falra a felső (akasztós) csavarhely segítségével. Állítsa vízszintbe az automatikát, majd az alsó

Részletesebben

multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató

multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató A termosztát általános ismertetése A COMPUTHERM Q8 RF szobatermosztát a Magyarországon forgalomban lévõ kazánok

Részletesebben

EZ PRO Junior 8184, 8186 beltéri vezérlők kezelési leírása

EZ PRO Junior 8184, 8186 beltéri vezérlők kezelési leírása EZ PRO Junior 8184, 8186 beltéri vezérlők kezelési leírása Tulajdonságok: - Signature kizárólagos SELECT and ADJUST programozás ( VÁLASSZ ÉS ÁLLÍTSD BE ). - Két független program. - Programonként 3 indítás

Részletesebben

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató COMPUTHERM Q7RF vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát Új szoftverrel! Kezelési útmutató A készülék használatának legfontosabb mozzanatait videobemutatónkon is megtekintheti

Részletesebben

2030 RTH 2030. www.auraton.pl. Használati útmutató OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

2030 RTH 2030. www.auraton.pl. Használati útmutató OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.pl 2030 RTH 2030 Használati útmutató dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH Gratulálunk Önnek, hogy a modern, fejlett mikroprocesszoros AURATON 2030 /

Részletesebben

Digitális Video Rögzítı Rendszer

Digitális Video Rögzítı Rendszer Digitális Video Rögzítı Rendszer LIBERATOR 30-60-120 DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Liberator TM 2004. Szoftver Verzió: 6.2.X TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. A LIBERATOR DIGITÁLIS

Részletesebben

RR.1WBV/RR.2WBV 433,92 MHz-en működő egy-/kétcsatornás ugró kódos rádióvevők

RR.1WBV/RR.2WBV 433,92 MHz-en működő egy-/kétcsatornás ugró kódos rádióvevők 1 RR.1/RR.2 1 RR.1WBV/RR.2WBV 433,92 MHz-en működő egy-/kétcsatornás ugró kódos rádióvevők * csak a kétcsatornásnál 2 RR.1/RR.2 2 ADVANTAGE rendszerrel kompatíbilis ugró kódos 433,92 MHz-en működő egy-

Részletesebben

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet EATON 9130 UPS 5000 6000 VA Kezelési útmutató Copyright 2010 EATON Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet 9130 UPS-EN A osztályú elektromágneses megfelelıség Hivatkozott

Részletesebben

PannonVision. Defendor

PannonVision. Defendor PannonVision Defendor Basic Professional v. 5 PC alapú digitális video rögzítı 2010 Szeptember Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1 BEVEZETÉS... 3 1.2 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 1.3 FUNKCIÓK RÖVID

Részletesebben

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer Használati útmutató METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer 3-349-207-52 8/12.11 3 4 5 6 1 (LCD) kijelzõ

Részletesebben

Vezeték nélküli termosztát. Beüzemelési és használati útmutató

Vezeték nélküli termosztát. Beüzemelési és használati útmutató Vezeték nélküli termosztát Beüzemelési és használati útmutató Termékleírás A SOMFY rádiós termosztátja, vezeték nélkül kommunikál a kazánnál elhelyezett rádiós vevőegységgel. A rádiós termosztát esetében

Részletesebben

AVC782, AVC781, AVC760, AVC761, AVC782A MPEG-4 DVR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

AVC782, AVC781, AVC760, AVC761, AVC782A MPEG-4 DVR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ AVC782, AVC781, AVC760, AVC761, AVC782A MPEG-4 DVR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Olvassa végig a felhasználói útmutatót használat előtt és őrizze meg a későbbi beállításokhoz. A modell aktuális külső megjelenése

Részletesebben

TORO TMC-424 Programozási útmutató

TORO TMC-424 Programozási útmutató TORO TMC-424 Programozási útmutató Pontos idő és dátum beállítása 2 Öntözési időtartam beállítása 2 Öntözési időpontok beállítása 2 Öntözési napok beállítása 3 Kézi öntözés indítása 4 Szezonális százalékos

Részletesebben

Kezelési útmutató. THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát. 50062486-003 Rev. A. THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00

Kezelési útmutató. THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát. 50062486-003 Rev. A. THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00 Kezelési útmutató THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát 50062486-003 Rev. A THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00 FIGYELEM: A terméket az előírásoknak megfelelően kell telepíteni és konfigurálni

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉSEK

ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉSEK ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉSEK Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék meghibásodásának elkerülése érdekében javasoljuk a következık betartását: 1. A készüléket ne tegyük ki nagy hımérséklet változásnak,

Részletesebben

SA-TD/1W. Bedienungsanleitung 3 Schaltuhr mit Astroprogramm. Operating instructions 22 Timer with astronomical program

SA-TD/1W. Bedienungsanleitung 3 Schaltuhr mit Astroprogramm. Operating instructions 22 Timer with astronomical program SA-TD/1W 309 455 Bedienungsanleitung 3 Schaltuhr mit Astroprogramm Operating instructions 22 Timer with astronomical program Mode d emploi 41 Horloge programmable avec astroprogramme Instrucciones de servicio

Részletesebben

Sa-6 Mini szőrıaudiométer

Sa-6 Mini szőrıaudiométer MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 Debrecen, Segner tér 1. (52) 533-737, 533-738 Fax: (52) 534-446 Használat utasítás Sa-6 Mini szőrıaudiométer FIGYELEM! A készülék szerzıi jogi védelmi kategóriák által

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Digitális vevıkészülék GCR 300CX 1 2 Tartalomjegyzék 1. Elıszó 3 2. Áttekintés... 5 2.1 A távirányító használata.. 5 2.2 Navigáció a menüben.. 6 2.3 Elılap és az elılap gombjainak

Részletesebben

Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység

Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység UPC Direct Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Tartalomjegyzék Üdvözöljük a digitális televíziózás világában Környezetvédelmi adatlap Biztonsági előírások

Részletesebben

Quicktionary II Használati utasítás

Quicktionary II Használati utasítás Quicktionary II Használati utasítás Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az elsı használat elıtt javasoljuk, hogy olvassa el a használati utasítást a biztonságos használat érdekében. Az ön Quicktionary-II-je

Részletesebben

PEDECOMP PR-2 iskolai csengetőóra

PEDECOMP PR-2 iskolai csengetőóra K E Z E L É S I L E Í R Á S PEDECOMP PR-2 iskolai csengetőóra Falucskai István villamosmérnök Érd, Berzsenyi u. 28. Tel.: 30/224-6648 http://www.pedecomp.hu 1. A KÉSZÜLÉK 2 1. A készülék Üzemmódok: beá

Részletesebben

ROBO 1124 vezérlőegység

ROBO 1124 vezérlőegység ROBO 1124 vezérlőegység Ez a szerelési útmutató olyan szakembereknek készült, akik kellőképpen képezettek ahhoz, hogy végrehajtsák a beszerelést. Ebben a gépkönyvben semmi olyan információ nem található,

Részletesebben

078 DIGITÁLIS KAPCSOLÓÓRA

078 DIGITÁLIS KAPCSOLÓÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Jellemzők: 16 be- és 16 kikapcsolás naponta, maximum 112 kapcsolás hetente praktikus, naponta ismétlődő programok 1 perc felbontású programozási lehetőség +12 előre beállított (gyári)

Részletesebben