LEGALÁBB AZ ALÁBBI 11 LÉPÉSÉT KELL KÖVETNIE A TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS FOLYAMÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEGALÁBB AZ ALÁBBI 11 LÉPÉSÉT KELL KÖVETNIE A TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS FOLYAMÁN"

Átírás

1 LEGALÁBB AZ ALÁBBI 11 LÉPÉSÉT KELL KÖVETNIE A TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS FOLYAMÁN BÁRMELY PROBLÉMA ESETÉN FORDULJON HELYI DISZTRIBÚTORÁHOZ. Rövid használati utasítás 1. Ellenırizze, hogy a szállítás az Ön rendelésének megfelelıen történt-e. Lásd: 3. fejezet. 2. Mielıtt bármilyen üzembe helyezési mővelethez hozzáfogna, olvassa el figyelmesen az 1. fejezet biztonsági elıírásait. 3. A mechanikai telepítés elıtt ellenırizze a készülék körüli legkisebb térközöket és az 5. fejezetben szereplı környezeti feltételeket 4. Ellenırizze a motorkábel, a hálózati kábel és a hálózati biztosítók méretét, továbbá a kábelcsatlakozásokat. Olvassa el a 6. fejezetet. 5. Kövesse a telepítési utasításokat. Lásd: 5. fejezet 6. A vezérlés kábeleinek méretére és a földelési rendszerre vonatkozó tudnivalókat a fejezetben találja meg. 7. A kezelıegység használatára vonatkozó utasításokat a 7. fejezetben találja meg. 8. A paraméterek mindegyike a gyári alapértéken van. A helyes mőködés érdekében ellenırizze a névleges adattábla-értékeket és a P2.1 paramétercsoport megfelelı paramétereit. Lásd: fejezet. névleges motorfeszültség, par névleges motorfrekvencia, par névleges motor-fordulatszám, par névleges motoráram, par motor cosϕ, par A paramétereket a Többvezérléső Alkalmazás Kézikönyve tartalmazza. 9. Kövesse az üzembe helyezésre vonatkozó utasításokat. Lásd: 8. fejezet 10. Ezek után a Vacon NXL frekvenciaváltó készen áll a használatba vételre. 11. A Kézikönyv végén található egy gyors tájékoztató, amely tartalmazza az alapértelmezett sorkapocs kiosztást, a kezelıegység menüjét, a monitorozott értékeket, a hibakódokat és az alapparamétereket A Vacon Plc nem vonható felelısségre, ha a frekvenciaváltókat nem az elıírásoknak megfelelıen üzemeltetik.

2 TARTALOM VACON NXL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TÁRGYMUTATÓ 1 BIZTONSÁG 2 EU IRÁNYELVEK 3 A KÉSZÜLÉKEK ÁTVÉTELE 4 MŐSZAKI ADATOK 5 TELEPÍTÉS 6 KÁBELEZÉS ÉS CSATLAKOZÁSOK 7 KEZELİEGYSÉG 8 ÜZEMBE HELYEZÉS 9 HIBAKÖVETÉS 10 AZ NXOPTAA KÁRTYA LEÍRÁSA 11 AZ NXOPTAI KÁRTYA LEÍRÁSA VACON TÖBBVEZÉRLÉSŐ ALKALMAZÁS KÉZIKÖNYVE

3 3(86) Röviden a VACON NXL Felhasználói Kézikönyvrıl ÉS A TÖBBVERÉRLÉSŐ Alkalmazás Kézikönyvrıl Gratulálunk Önnek, hogy a Vacon NXL frekvenciaváltók által biztosított zavarmentes szabályozást választotta. A Felhasználói Kézikönyv biztosítja Ön számára az NXL frekvenciaváltók telepítéséhez, beüzemeléséhez és használatához szükséges információkat. Javasoljuk, hogy a frekvenciaváltó elsı bekapcsolása elıtt gondosan tanulmányozza a Kézikönyv utasításait. A Többvezérléső Alkalmazás Kézikönyvében információkat talál a Vacon NXL frekvenciaváltóban használt alkalmazásokról. Ez a felhasználói kézikönyv mind írásos, mind elektronikus formában rendelkezésre áll. Amennyiben Önnek a kézikönyv elektromos formában áll a rendelkezésére a következı elınyöket használhatja ki: Különbözı magyarázatokhoz könyvön belüli hivatkozások, amelyek gyorsabb információ elérést és megértést biztosítanak az olvasó számára. Az aktuális információk megismeréséhez weblink is a rendelkezésre áll. Internet kapcsolat szükséges. Megjegyzés: A word dokumentum érvényes jelszó nélkül nem szerkeszthetı.

4 4(86) Vacon NXL Felhasználói kézikönyv Tartalom 1 BIZTONSÁG FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK FÖLDELÉS ÉS FÖLDZÁRLATVÉDELEM A MOTOR FUTTATÁSA EU IRÁNYELVEK CE JELÖLÉS EMC IRÁNYELVEK Általános bevezetı Mőszaki feltételek A Vacon frekvenciaváltó EMC besorolása A gyártó megfelelıségi nyilatkozata A KÉSZÜLÉKEK ÁTVÉTELE TÍPUS-MEGJELÖLÉSI KÓD TÁROLÁS KARBANTARTÁS GARANCIA MŐSZAKI ADATOK BEVEZETÉS NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYEK Vacon NXL Hálózati feszültség V Vacon NXL Hálózati feszültség V MŐSZAKI ADATOK TELEPÍTÉS BEÉPÍTÉS MF2 és MF MF4-tıl MF6-ig HŐTÉS AZ EMC ZAVARVÉDELMI OSZTÁLY MEGVÁLTOZTATÁSA H-RÓL T-RE KÁBELEZÉS ÉS CSATLAKOZÁSOK ERİSÁRAMÚ CSATLAKOZÁSOK Kábelezés Kábel- és biztosító méretek Kábel szerelés kiegészítıi Telepítési utasítások A hálózati és motorkábelek csupaszítási hosszai A kábelek bekötése a Vacon NXL-be Kábeltelepítés és UL szabványok A kábel- és motorszigetelés ellenırzése VEZÉRLİEGYSÉG MF2 - MF MF4 MF Az MF4 MF6 ban használható opciós kártyák: A vezérlés csatlakozásai...42

5 5(86) Vezérlés be-/kimenetek Vezérlés sorkapocs jelei Jumper beállítások a Vacon NXL alaplapján Motor termisztor (PTC) bekötés KEZELİEGYSÉG A KEZELİEGYSÉG JELZÉSEI A hajtás állapotjelzései A vezérlés helyének kijelzése Számjegyes kijelzések A KEZELİEGYSÉG NYOMÓGOMBJAI A nyomógombok leírása START VARÁZSLÓ NAVIGÁLÁS A KEZELİEGYSÉGEN A monitorozás menüje (M1) Paramétermenü (P2) Kezelıegység vezérlés menü (K3) A vezérlés helyének kiválasztása Kezelıegységi alapjel Kezelıegységi forgásirány A STOP nyomógomb mőködési módja Aktív hibák menü (F4) Hibák típusai Hibakódok Hibanapló menü (H5) Rendszermenü (S6) Paraméter másolás Program védelem Kezelıegység beállításai Hardveres beállítások Rendszerinformációk AI üzemmód Modbus interfész Modbus RTU protokoll Modbus cím környezet Modbus folyamat adat (Process data) Terepi busz paraméterek Bıvítıkártya menü TOVÁBBI KEZELİEGYSÉGI FUNKCIÓK ÜZEMBE HELYEZÉS BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK A FREKVENCIAVÁLTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE ALAPPARAMÉTEREK Monitorozott értékek (Kezelıegység: M1 menü) Alapparaméterek (Kezelıegység: M2 menü G2.1) HIBAKERESÉS AZ NXOPT-AA BİVÍTİKÁRTYA LEÍRÁSA AZ NXOPT-AI BİVÍTİKÁRTYA LEÍRÁSA...91

6 6(86)

7 Biztonság 7(86) 1 1 BIZTONSÁG A villamos telepítést csak képesítéssel rendelkezı elektromos szakember végezheti 1.1 Figyelmeztetések FIGYELMEZTETÉS FORRÓ FELÜLET Biztonsági elıírások 1 A belsı alkatrészek és áramköri lapok hálózati potenciálra kerülnek a Vacon NXL hálózatra kapcsolásakor. Ez a feszültség igen veszélyes, és érintés esetén halált vagy súlyos sérülést okozhat. A vezérlıegység el van szigetelve a potenciáltól. Amikor a Vacon NXL a hálózatra kapcsolódik, az U, V, W (T1, T2, T3) motorcsatlakozások és a DC-kör/fékellenállás +,- csatlakozásai (NXL 1,1 kw-os készülékekben) még akkor is feszültség alatt vannak, ha a motor nem forog. A vezérlı sorkapcsok el vannak szigetelve a hálózati potenciáltól, a relékimenetek és más sorkapcsok veszélyes feszültségszinten lehetnek még akkor is, ha a betáplálás le van kapcsolva a Vacon NXL-rıl. A frekvenciaváltónak jelentıs kapacitív szivárgási árama van. Ha a frekvenciaváltó valamely gépi berendezés részét képezi, a gépi berendezés gyártója köteles gondoskodni róla, hogy legyen fıkapcsoló a gépen (EN ). Csak a Vacon által szállított cserealkatrészek használhatók fel. Az MF2 és MF3 típus hőtıbordák erısen felmelegedhetnek a frekvenciaváltó üzemelése közben. A hőtıbordával való érintkezés égési sérüléseket okozhat. A Vacon NXL frekvenciaváltó csak helyhez kötött berendezésekhez alkalmazható. Ne végezzen hálózatra kapcsolt Vacon NXL frekvenciaváltón méréseket. 2 A hálózat lekapcsolása után várja meg, amíg a hőtıventilátor leáll, és a 3 kezelıegységen eltőnnek a kijelzések. Ezután várjon még további 5 percet, mielıtt bármilyen mőveletet végez a Vacon NXL csatlakozásain. A készülék egyetlen részén se végezzen a szigetelési ellenállásmérést. 4 Ezek a tesztelések csak megfelelı elıírások betartásával végezhetık, amelyek megszegése a készülék károsodásához vezethet. Válassza le a motorkábeleket a frekvenciaváltóról, mielıtt a 5 motorkábeleken, vagy a motoron bármilyen mérést végezne. Ne érintse meg az áramköri lapok integrált áramkörös részeit. A sztatikus 6 feszültség kisülései tönkretehetik az alkatrészeket.

8 1 8(86) Biztonság 1.3 Földelés és földzárlatvédelem A frekvenciaváltót mindig földelni kell a földelı sorkapcsára ( ) csatlakoztatott földelı vezetékkel. A frekvenciaváltó belsı földzárlatvédelme csak magát a konvertert védi, a motorban vagy motorkábelben fellépı földzárlattal szemben. A hibaáramvédı kapcsolók a frekvenciaváltóban jelen lévı nagy kapacitív áramok miatt nem minden esetben mőködnek megfelelıen. Ilyen típusú kapcsolók használata esetén a frekvenciaváltó földzárlatvédelmét tesztelni kell, a megfelelı mőködés megállapítása érdekében. 1.4 A motor futtatása A figyelmeztetı jelzések Saját biztonsága érdekében fordítson fokozott figyelmet az alábbi szimbólumokkal megjelölt utasításokra: = Veszélyes feszültség FIGYELMEZTETÉS WARNING = Általános figyelmeztetés FORRÓ FELÜLET = Forró felület melegedés veszély A MOTORFUTÁS ELLENİRZÉSE 1 A motor indítása elıtt gyızıdjön meg róla, hogy megfelelıen történt-e a motor beszerelése, és a motorhoz csatlakozó gépi berendezés lehetıvé teszi-e a motor indítását. 2 A motor legnagyobb fordulatszáma (frekvenciája) mindig legyen összhangban azzal a motorral vagy géppel, amely a motorhoz kapcsolódik. FIGYELMEZTETÉS WARNING 3 A motortengely forgásirányának megváltoztatása elıtt gyızıdjön meg róla, hogy a változtatás biztonságosan megvalósítható-e. 4 Gyızıdjön meg róla, hogy teljesítménytényezıt javító kondenzátor ne legyen a motorkábelre csatlakoztatva. 5 Gyızıdjön meg róla, hogy a motor sorkapcsai ne csatlakoznak hálózati potenciálra.

9 A készülék átvétele 9(86) 2 2 EU irányelvek 2.1 CE jelölés A termék CE megjelölése garantálja a termék szabad mozgását az EU területén. A CE megjelölés azt is garantálja, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó különféle elıírásoknak (például az EMC irányelveknek és még az ú.n. új eljárásoknak megfelelı direktíváknak is). A Vacon NXL frekvenciaváltók CE címkével ellátott készülékek, mivel megfelelnek a kisfeszültségő irányelvek (Low Voltage Directive = LVD) és az EMC irányelvek elıírásainak. A kompetens testület szerepét az SGS FIMKO tölti be. 2.2 EMC irányelvek Általános bevezetı Az EMC irányelv kimondja, hogy az elektromos készülék nem zavarhatja jelentısen azt a környezetet, amelyben alkalmazzák, más részrıl pedig megfelelı szintő védettséggel kell rendelkeznie a környezetében fellépı más elektromágneses zavarokkal szemben. A Vacon NXL frekvenciaváltók EMC megfelelését a Konstrukció Nyilvántartás (Technical Construction File = TFC) szerint vizsgálva van, és az SGS FIMKO, mint kompetens testület ellenırzi és hagyja jóvá Mőszaki feltételek Az EMC követelményeknek való megfelelésre már a Vacon NXL hajtások tervezésének kezdetétıl nagy figyelmet fordítanak. A Vacon NXLfrekvenciaváltók a világpiacon forgalmazott termékek, ami azt jelenti, hogy vevıink EMC követelményei különbözıek. A Vacon NXL frekvenciaváltók a legszigorúbb zavarállósági követelményeknek is megfelelnek A Vacon frekvenciaváltó EMC besorolása Az elektromágneses zavarok kibocsátása szempontjából a Vacon NXL frekvenciaváltók két osztályba sorolhatók. A késıbbiekben a gépkönyv a témát a mechanikai méretektıl (MF2, MF3, stb.) függıen részekre bontva tárgyalja. A különbözı méretekhez tartozó mőszaki adatokat a 4.3-as fejezetben találja.

10 2 10(86) A készülék átvétele C osztály (MF4 MF6): Ezzel az RFI szőrıvel a frekvenciaváltók teljesítik az EN A11 szabvány elıírásait, amelyek az 1-es típusú környezetre (korlátlan forgalmazás) és a 2-es típusú környezetre érvényesek. A kibocsátási szintek megfelelnek az EN elıírásainak. N osztály Az N osztályba tartozó frekvenciaváltók nem rendelkeznek EMC zavarkibocsátási védelemmel. Az MF2 és MF3 mérető Vacon NXL frekvenciaváltókat N osztályú készülékként, külsı RFI szőrı nélkül bocsátja ki a gyár. H osztály: A Vacon NXL MF4-MF6 vázméretig terjedı frekvenciaváltók H osztályú belsı RFI szőrıvel szereltek. Az RFI szőrı (opció) MF2 és MF3 vázmérető Vacon NXL frekvenciaváltóknál is megrendelhetı. Ezzel az RFI szőrıvel a frekvenciaváltók teljesítik az EN A11 szabvány elıírásait, amelyek az 1-es típusú környezetre (korlátozott forgalmazás) és a 2-es típusú környezetre érvényesek. A kibocsátási szintek megfelelnek az EN elıírásainak. T osztály: A T osztályú frekvenciaváltónál a föld felé folyó áram alacsony, csak IT hálózatoknál használható. Más típusú táplálásnál az EMC elıírásoknak nem felel meg. Az összes Vacon NX frekvenciaváltó teljesíti az EMC zavarállóságra vonatkozó követelményeket (EN , és EN jelő szabványok) A gyártó megfelelıségi nyilatkozata A következı oldalon találja a Gyártó megfelelıségi nyilatkozatát, melyben leírja hogy a frekvenciaváltók teljesítik az ide vonatkozó EMC irányelveket.

11 A készülék átvétele 11(86) 2 Mi A gyártó megnevezése: MEGFELELÉSI NYILATKOZAT Vacon Oyj A gyártó címe: P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN Vaasa Finland ezennel kijelentjük, hogy a termék A termék megnevezése: Típusjele: A Vacon NXLfrekvenciaváltó Vacon NXL tıl Vacon NXL tıl kialakítása és elıállítása az alábbi szabványok elıírásainak megfelelıen történt: Biztonság: EN50178 (1997), EN (1996) EN60950 (3. Kiadás 2000, mint érvényes) EMC: EN (1996) +A11(2000), EN (1999), EN (2001) továbbá összhangban van a Kisfeszültségő Direktíva (73/23/EEC) vonatkozó biztonsági rendelkezéseivel, amelyeket kiegészít a (93/68/EEC)direktíva és a 89/336/EEC EMC direktíva. Belsı intézkedések és minıségellenırzés biztosítja, hogy a termék mindenkor összhangban legyen a hatályos direktíva és a vonatkozó szabványok követelményeivel. Vaasa, Szeptember 06. Vesa Laisi elnök A CE megjelölés érvényesítésének éve: 2002

12 3 12(86) A készülék átvétele 3 A KÉSZÜLÉKEK ÁTVÉTELE A Vacon NX frekvenciaváltókat kiszállítás elıtt alapos gyári tesztelésnek és minıségellenırzésnek vetik alá. Kicsomagolás után ellenırizze, hogy a készüléken látszik-e sérülés, és hiánytalan-e a küldemény (vesse össze a termék típusmegjelölését a 3 1 ábra szerinti típus-megjelölési kóddal). Sérülés észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot a biztosítóval, vagy a szállítmányozóval. Ha a szállítmány nem egyezik meg az Ön megrendelésével, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. 3.1 Típus-megjelölési kód NXL C 1 N 1 SSS 00 A gyárban beszerelt I/O kártyák és bıvítések 00 = nincs kártya AA = OPT-AA bıvítı I/O kártya AI = OPT-AI bıvítı I/O kártya C3 = Profibus kártya Hardver változatok; táplálás szerelési mód kártyák SSS = standard SDS = DIN-sínes szerelési mód Fékchopper 0 = nincs fékchopper 1 = belsı fékchopper EMC kibocsátási szint N = nincs EMC kibocsátás védelem H = védelem RFI szőrıvel Tokozási besorolás 1 = IP20 Kezelıegység B = nincs kezelıegység C = standard hétszegmenses kezelıegység Névleges hálózati feszültség 2 = Vac, 5 = Vac Névleges áram (kis mértékő túlterhelés) A készülék max. tartós árama 40 C-on pl = 7 Amper Terméksor: NXL = NX Light 3-1. ábra. A Vacon NXL MF2 és MF3 típus-megjelölési kódja

13 A készülék átvétele 13(86) 3 NXL C 2 T 1 SSS 00 AA SLOT E A gyárban beszerelt I/O kártyák és bıvítések 00 = nincs kártya AA = OPT-AA bıvítı I/O kártya AI = OPT-AI bıvítı I/O kártya C3 = Profibus kártya SLOT D A gyárban beszerelt I/O kártyák és bıvítések 00 = nincs kártya CI = MODBUS/TCP C3 = Profibus kártya Hardver változatok; táplálás szerelési mód kártyák SSS = standard SDS = DIN-sínes szerelési mód Fék Csopper 1 = belsı fék csopper EMC szint C= EN A11, 1-es környezet H= RFI szőrıvel T= IT hálózatok Védettségi osztály 2= IP21, 5= IP54 Kezelı egység B= nuncs; C= sandard 7 szegmenses Névleges tápfeszültség 2= V AC; 5 = VAC Névlegesw áram (alacsony túlterhelés) A hajtás maximális, folyamatos árama 40 C-ig Pl.: 0007 = 7amper Termék csoport NXL = NX Light (könnyő) 3-2. ábra. A Vacon NXL MF4 és MF6 típus-megjelölési kódja 3.2 Tárolás Ha a készüléket üzembe helyezés elıtt tárolni kell, ellenırizze, hogy elfogadhatók-e a tárolás feltételei: Tárolási hımérséklet 40 C-tól + 70 C-ig, Relatív páratartalom < 95 %, páralecsapódás nem lehet 3.3 Karbantartás Normál viszonyok között a Vacon NXL frekvenciaváltó nem igényel karbantartást, ajánlatos azonban az elszennyezıdött hőtıbordát megtisztítani (pl. kefével) amennyiben szükséges. A legtöbb Vacon NXL hajtás el van látva hőtıventilátorral, amely szükség esetén könnyen cserélhetı.

14 3 14(86) A készülék átvétele 3.4 Garancia A garancia csak a gyártási hibákra terjed ki. A gyártó nem visel felelısséget a szállítás, átvétel, telepítés, üzembe helyezés vagy használat során okozott sérülésekért. A gyártó semmilyen esetben és semmi körülmények között nem felelıs azokért a károkért vagy hibákért, amelyek a rossz kezelés, helytelen alkalmazás, nem megfelelı telepítés, abnormális hımérsékleti viszonyok, port vagy korrozív anyagokat tartalmazó környezet miatt, illetve a névleges értékek tartományán kívüli mőködtetés következtében keletkeznek. A gyártó által nyújtott garancia idıtartama 18 hónap a gyárból való kiszállítástól, vagy 12 hónap az üzembe helyezéstıl számítva, attól függıen, hogy melyik telik le elıbb (Általános Feltételek NL92/Orgalime S92). A helyi disztribútorok vállalhatnak más garanciaidıt, amely szerepel a szállítási megállapodásban és feltételekben, valamint a garanciára vonatkozó kikötések között. A Vacon csak az általa vállalt garanciális kötelezettségért vállal felelısséget. Minden garanciával kapcsolatos esetben, elıször disztribútorához forduljon.

15 Mőszaki adatok 15(86) 4 4 Mőszaki adatok 4.1 Bevezetés A Vacon NXL egy kompakt, kis mérető frekvenciaváltó, amelynek kimeneti teljesítménye 250 W-tól 30 kwig terjed. A készüléktípus jól illeszkedik a HVAC és OEM alkalmazásokhoz, ahol felhasználási lehetıségei szinte korlátlanok. A motor és az alkalmazás vezérlése mikroprocesszoros szoftveren alapul. Mérések, paraméter beállítások, sorkapocs- és kezelıegység jelek alapján vezérli a mikroprocesszor a motort. Az IGBT inverterhíd háromfázisú szimmetrikus impulzusszélesség modulált (PWM) váltakozó feszültséget állít elı a motor számára. A kezelıegység, amely a felhasználó és a frekvenciaváltó közötti kapcsolatot teremti meg, a paraméterek beállítására, az állapotadatok kiolvasására és a vezérlıutasítások bevitelére szolgál. A kezelıegységen kívül, RS232-es soros kábelen és illesztı panelen (opciós készülék) keresztül PC-hez is csatlakoztathatjuk a készüléket. A Vacon NXL hajtáshoz NXOPTAA, NXOPTB_ vagy NXOPTC_ típusú bıvítı kártyák is használhatók. Az MF2 kivételével valamennyi készülékméret rendelkezik belsı fékáramkörrel. Az erre vonatkozó részletesebb tájékoztatásért forduljon a gyártóhoz, vagy helyi disztribútorához. A bemeneti EMC szőrık külsı opcióként állnak rendelkezésre az MF2 és MF3 mérető hajtásokhoz. A többi készülékméret normál szerkezeti elemként belsı szőrıt tartalmaz.

16 4 16(86) Mőszaki adatok Erısáramú egység Fék ellenállás Hálózat Integrált bemeneti egység** Egyenirányító Fék csopper* Áram érzékelık*** Töltı ellen. Ventillátor Tápegység Mérések Gate meghajtók Motor vezérlı up Kezelıegység Vezérlı egység Bıvítı kártya Motor és alkalmazás vezérlés Be-/ki menetek * Fékellenállás kapható opciós eszközként az MF3-tól MF6-ig terjedıen. **. MF4-nél és nagyobb készülékeknék intergrált bemeneti egység *** csak az MF5 és nagyobb készülékekben használt mérési módszer 4-1. ábra. A Vacon NXL blokkséma

17 Mőszaki adatok 17(86) Névleges teljesítmények Vacon NXL Hálózati feszültség V Hálózati feszültség V, 50/60 Hz, 1~/3~ NXL sorozat N szintő EMC A frekvenciaváltó típusa Alacsony szintő Névleges tartós áram IL (A) Terhelhetıség 10%-os túlterhelési áram (A) Magas szintő Névleges tartós áram IH (A) 50%-os túlterhelési áram (A) Teljesítmény a motortengelyen Alacsony szintő 40ºC P (kw) Magas szintő 50ºC P (kw) Névleges bemenı áram 1~ / 3~ Mechanikai méret Tokozás és védelmi fokozat Méretek szél x mag x mélység NXL ,4 2,6 1,7 2,6 0,37 0,25 4,8 / - MF2/IP20 60 x 130 x 150 1,0 NXL ,7 4,1 2,8 4,2 0,75 0,55 7,4 / 5,6 MF3/IP20 84 x 184 x 172 1,9 NXL ,8 5,3 3,7 5,6 1,1 0,75 9,6 / 7,2 MF3/IP20 84 x 184 x 172 1,9 NXL ,6 7,3 4,8 7,2 1,5 1,1 13,2 / 9,9 MF3/IP20 84 x 220 x 172 2, táblázat. A Vacon NXL névleges teljesítményei és méretei, tápfeszültség V. Megjegyzés: Vacon NXL0002 csak 1 fázisú táplálásra alkalmas Tömeg (kg) Vacon NXL Hálózati feszültség V Hálózati feszültség V, 50/60 Hz, 3 ~ NXL sorozat N szintő EMC A frekvenciaváltó típusa Terhelhetıség Teljesítmény a motortengelyen Alacsony szintő Magas szintő 380V-os táp 500V-os táp Névleges tartós áram IL (A) 10%-os túlterhelé si áram (A) Névleges tartós áram IH (A) 50%-os túlterhelé si áram (A) 10% túlterh. 40ºC P (kw) 50% túlterh. 50ºC P (kw) 10% túlterh. 40ºC P (kw) 50% túlterh. 50ºC P (kw) Névlege s bemenı áram Mechanikai méret Tokozás és védelmi fokozat Méretek szél x mag x mélység NXL ,9 2,1 1,3 2 0,55 0,37 0,75 0,55 2,9 MF2/IP20 60 x 130 x 144 1,0 NXL ,4 2,6 1,9 2,9 0,75 0,55 1,1 0,75 3,6 MF2/IP20 60 x 130 x 144 1,0 NXL ,3 3,6 2,4 3,6 1,1 0,75 1,5 1,1 5,0 MF3/IP20 84x 184 x 174 1,9 NXL ,3 4,7 3,3 5 1,5 1,1 2,2 1,5 6,5 MF3/IP20 84x 184 x 174 1,9 NXL ,4 5,9 4,3 6,5 2,2 1,5 3 2,2 8,1 MF3/IP20 84x 220 x 174 2,0 Tömeg (kg) H/C szintő EMC védelem NXL ,3 3,6 2,2 3,3 1,1 0,75 1,5 1,1 3,3 MF4/IP21, IP x 292 x NXL ,3 4,7 3,3 5,0 1,5 1,1 2,2 1,5 4,3 MF4/IP21, IP x 292 x NXL ,6 5,9 4,3 6,5 2,2 1,5 3 2,2 5,4 MF4/IP21, IP x 292 x NXL ,6 8,4 5,6 8,4 3,0 2, ,6 MF4/IP21, IP x 292 x NXL ,9 7,6 11,4 4,0 3,0 5,5 4 9 MF4/IP21, IP x 292 x NXL ,2 9 13,5 5,5 4,0 7,5 5,5 12 MF4/IP21, IP x 292 x NXL , ,5 5,5 11 7,5 16 MF5/IP21, IP x 391 x 214 8,1 NXL , , MF5/IP21, IP x 391 x 214 8,1 NXL , MF5/IP21, IP x 391 x 214 8,1 NXL , ,5 38 MF6/IP21, IP ,5 NXL , MF6/IP21, IP ,5 NXL MF6/IP21, IP , táblázat. A Vacon NXL névleges teljesítményei és méretei, tápfeszültség V.

18 4 18(86) Mőszaki adatok 4.3 Mőszaki adatok Hálózati csatlakozás Motorcsatlakozás Vezérlési/ szabályozási jellemzık Környezeti feltételek Környezeti határértékek Ube bemenıfeszültség V, -15% +10% 3~ V, -15% +10% 3~ V, -15% +10% 1~ Bemenıfrekvencia Hz Csatlakoztatás a hálózathoz Percenként egyszer, vagy ritkábban (normál esetben) Kimenıfeszültség 0 Ube Tartós kimenıáram Indítási nyomaték Indítási áram Kimenıfrekvencia Frekvenciafelbontás A vezérlés/szabályozás módja IH: max. +50 C környezeti hımérsékleten, túlterhelés: 1.5 IH (1 perc/10 percenként) IL: max. +40 C környezeti hımérsékleten, túlterhelés: 1.1 x IL (1 perc/10 percenként) 150 % (kis túlterhelés); 200 % (nagy túlterhelés) 2 x IH: 2 sec-ig 20 sec-ként, ha a kimenıfrekvencia < 30 Hz és a hőtıborda hımérséklete < +60 C Hz 0.01 Hz Frekvenciaszabályozás (U/f) Nyílt hurkú, érzékelı nélküli vektorvezérlés Kapcsolófrekvencia 1 16 khz; Gyári alapérték: 6 khz (Lásd: paraméter) Frekvencia-alapjel Analóg bemenet Felbontás: 0.1 % (10 bit), pontosság: ± 1 % Kezelıegységi alapjel Felbontás: 0.01 Hz A mezıgyengítés pontja Hz Hz Gyorsítási idı 0, sec Lassítási idı 0, sec Fékezınyomaték DC fék: 30 %*Tn (fékopció nélkül) A mőködés környezeti hımérséklete Tárolási hımérséklet Relatív páratartalom A levegı minısége - vegyi gızök - mechanikai részecskék Tengerszint feletti magasság Rázásállóság EN50178/ EN Ütésállóság EN50178, EN Tokozási besorolás - 10 C (jegesedés nélkül) +50 C: IH - 10 C (jegesedés nélkül) +40 C: IL - 40 C +70 C < 95 % RH, lecsapódás, korrózió, csepegı víz nélkül IEC , a készülék mőködése közben, 3C2-es besorolás IEC , a készülék mőködése közben, 3S2-es besorolás 100 %-os terhelhetıség (névl. érték csökkentése nélkül) 1000 m-ig 1000 m felett 1 %-os névleges érték csökkentés 100 m-enként; max m Hz A kitérés amplitúdója 1 mm (csúcs) Hz-en Legnagyobb gyorsulási amplitúdó: 1 G, Hz UPS (United Parcel Service) ejtéspróba (megfelelı UPS tömegekre) Tárolási és szállítási: max. 15 G, 11 ms (becsomagolva) IP20: MF2 és MF3, IP21/IP54: MF4-MF6 Mőszaki adatok (folytatás a következı oldalon)

19 Mőszaki adatok 19(86) 4 EMC Zavarvállóság Megfelel az EN , -2 és EN elıírásainak Kibocsátások MF2-MF3: N szintő EMC védelem, Külsı RFI szőrıvel (opció) H szintő EMC védelem elérése (lásd: es fejezet) MF4-MF6: H szintő EMC védelem, EN (1996)+A11 (2000) szabvány 1-es korlátozott és 2-es környezet; EN EMC szint C: Lásd a fejezet. Biztonság Kielégíti az EN50178, EN , CE, UL, CUL, FI, GOST R, IEC szabványokat (ellenırizze a készülék adattábláján specifikált jóváhagyásokat minden egyes készüléken) A vezérlés csatlakozásai Analóg bemenıfeszültség V, Ri = 200 kω, Felbontás 10 bit, pontosság ± 1 % Analóg bemenıáram 0 (4) 20 ma, Ri = 250 Ω, differenciális Digitális bemenetek (3) Pozitív vagy negatív logika; V DC Segédfeszültség + 24 V ± 15 %, max. 100 ma Referencia segéd feszültség + 10 V, + 3 %, max. terhelés 10 ma Analóg kimenet 0 (4) 20 ma, RL max. 500 Ω, felbontás 16 bit, pontosság ± 1 % Relékimenetek 1 programozható átváltó relékimenet Kapcsolási teljesítmény : 24 V DC/ 8 A 250 V AC/ 8 A 125 V DC/ 0.4 A Védelmi Túlfeszültség védelem NXL_2: 437 VDC; NXL_5: 911 VDC funkciók Alacsonyfeszültség védelem NXL_2: 183 VDC; NXL_5: 333 VDC Földzárlat-védelem A motorban vagy a kábelben fellépı földzárlat esetén csak a frekvenciaváltó védett Védelem a készülék Van túlmelegedésével szemben Védelem a motor Van túlterhelésével szemben Motor-elakadásvédelem Van Védelem a motor Van alulterhelésével szemben A + 24 V-os és a + 10 V-os Van alapjel-feszültségek rövidzár-védelme Túláramvédelem Leoldási határérték 4,0 x I H pillanatnyi 4 3. táblázat Mőszaki adatok

20 5 20(86) Kábelezés és csatlakozások 5 TELEPÍTÉS 5.1 Beépítés MF2 és MF3 Az MF2 és MF3 vázmérető készülékek két lehetséges pozícióban szerelhetık falra (lásd: 5 1 ábra). Az MF2 típusú NXL készülék két csavarral rögzíthetı a szerelılapok középsı furatainak felhasználásával. RFI szőrı használata esetén a felsı szerelılapot két csavar rögzíti (lásd: 5-2 ábra). Az MF3-as vagy a nála nagyobb mérető készülékeket mindig 4 csavar rögzíti. Lásd: 5 2. ábra ábra Az NXL (MF2 és MF3) két lehetséges beépítési pozíciója Szőrı nélküli MF2 Szőrıvel ellátott MF ábra Az MF2 típusú NXL beszerelése

21 Kábelezés és csatlakozások 21(86) ábra Az MF2 típusú NXL méretei Méretek (mm) Típus W1 W2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 D1 D2 MF táblázat Az MF2 típusú Vacon NXL méretei

22 5 22(86) Kábelezés és csatlakozások 5 4. ábra Az MF3 típusú Vacon NXL méretei Méretek (mm) Típus W1 W2 W3 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 D1 D2 MF táblázat Az MF3 típusú Vacon NXL méretei

23 Kábelezés és csatlakozások 23(86) MF4-tıl MF6-ig A frekvenciaváltókat 4 csavarral rögzíthetjük. A frekvenciaváltó körül elegendı szabad teret kell biztosítani a megfelelı hőtéshez. Lásd:5-4táblázat, és 5-6-os ábra ábra Az MF4- MF6 típusú Vacon NXL méretei Típus Méretek W1 W2 H1 H2 H3 D1 E1 E2 * MF x 28,3 MF x 37 1 x 28,3 MF táblázat Az MF4- MF6 típusú Vacon NXL méretei *=csak MF5-nél

24 5 24(86) Kábelezés és csatlakozások 5.2 Hőtés Az MF4, MF5, MF6 és a nagyobb teljesítményő MF3 típusú hajtások ventilátoros hőtéssel mőködnek. Megfelelı szabad térközt kell hagyni a frekvenciaváltó körül a szükséges légáramlás és hőtés biztosításához. A szabad térköz elıírt méreteit az alábbi táblázat tartalmazza. Típus Méretek A B C D NXL NXL NXL NXL NXL táblázat A szerelési térközök méretei A = térköz a frekvenciaváltó körül (lásd még: B) B = két frekvenciaváltó, vagy a frekvenciaváltó és a készülékház fala közötti távolság C = szabad térköz a frekvenciaváltó felett D = szabad térköz a frekvenciaváltó alatt C B A A A 2 A 2 B D NK5_ ábra Telepítési térközök Típus Szükséges levegımennyiség [m 3 /h] NXL NXL NXL táblázat Szükséges levegımennyiség

25 Kábelezés és csatlakozások 25(86) Az EMC zavarvédelmi osztály megváltoztatása H-ról T-re Az MF4 és MF6 típusú Vacon NXL frekvenciaváltók zavarvédelmi fokozata egyszerő módon változtatható H osztályról T osztályra az alábbi ábrákon bemutatott eljárás követésével. Ezt a csavart el kell távolítani Ezt a csavart el kell távolítani 5 7. ábra Az EMC zavarvédelmi osztály megváltoztatása, MF4(bal), MF5 (jobb oldal) Ezeket a csavarokat el kell távolítani 5 8. ábra Az EMC zavarvédelmi osztály megváltoztatása, MF6

26 6 26(86) Kábelezés és csatlakozások 6 Kábelezés és csatlakozások 6.1 Erısáramú csatlakozások 1 fázis 3 fázis 6 1. ábra Erısáramú csatlakozások, MF ábra Erısáramú csatlakozások, MF3 (1~/3~) 6 3. ábra Erısáramú csatlakozások, MF4-MF6

27 Kábelezés és csatlakozások 27(86) Kábelezés Legalább 60 C hıállóságú kábeleket használjon. A kábeleket és a biztosítókat az alábbi táblázat szerint kell méretezni. A kábelek telepítését a fejezetben ismertetett UL elıírások betartásával kell végezni. Az UL elıírások szerinti kábeltelepítés a fejezetben található. A biztosítók kábel túlterhelés védelemként is funkcionálnak. Ezek az elıírások azokra az esetekre érvényesek, amikor egy motor- és egy kábelcsatlakozás van kiépítve a frekvenciaváltótól a motorig. Minden más esetben kérjen útmutatást a gyártól. 1-es körny. 2-es körny. (korlátozott) Kábeltípus H szint L szint T szint N szint Hálózati kábel Motorkábel 3* Vezérlıkábel táblázat A szabványoknak megfelelı kábeltípusok. C szint H szint L szint T szint N szint = EN A11, 1-es típusú korlátozott környezet EN = EN A11, 1-es típusú korlátozott környezet EN = EN , 2-es típusú környezet lásd. 9. oldal lásd. 9. oldal 1 = Erısáramú kábel, amely helyhez kötött berendezésekhez, és az adott hálózati feszültséghez alkalmazható. Árnyékolt kábelre nincs szükség. (ajánlások: NNCABLES/MCMK vagy hasonló). 2 = Koncentrikus védıvezetékkel ellátott erısáramú kábel, amely az adott hálózati feszültséghez alkalmazható (ajánlások: NNCABLES/MCMK vagy hasonló). 3 = Erısáramú kábel, kompakt, kis impedanciájú árnyékolással ellátott erısáramú kábel, amely az adott hálózati feszültséghez alkalmazható (ajánlások: MCCMK, SAB/ÖZCUY-J, vagy hasonló) Az árnyékolást a frekvenciaváltó és a motoroldalon is 360 -os szögben (körkörösen nem összesodorva) kel l rögzíteni a szabványban elıírt EMC szint eléréséhez. 4 = Kis impedanciájú árnyékolással ellátott kábel (ajánlások: NNCABLES /jamak, SAB/ÖZCuY-O vagy hasonló). MF4-MF6-ig típusok: Motorkábel bekötésénél EMC kompatibilis tömszelence használata javasolt mindkét kábelvégen az EMC elıírások teljesítéséhez. Megjegyzés: Az EMC elıírások a gyári kapcsolási frekvenciákon teljesülnek (minden méretnél)

28 6 28(86) Kábelezés és csatlakozások Kábel- és biztosító méretek Vázmé ret Típus I L [A] Biztosító [A] Hálózati kábel Cu [mm 2 ] A sorkapcsokra csatlakoztatható kábel mérete (min/max) Hálózati sorkapocs [mm 2 ] Földelı sorkapocs [mm 2 ] Vezérlı sorkapocs [mm 2 ] Relé sorkapocs [mm 2 ] MF x 1,5 +1,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5 1,5 0,5-2,5 MF x 2,5 +2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-1,5 0,5-2, táblázat A Vacon NXL kábel és biztosító méretek, V Vázmé ret Típus I L [A] Biztosító [A] Hálózati kábel Cu [mm 2 ] A sorkapcsokra csatlakoztatható kábel mérete (min/max) Hálózati sorkapocs [mm 2 ] Földelı sorkapocs [mm 2 ] Vezérlı sorkapocs [mm 2 ] Relé sorkapocs [mm 2 ] MF x 1,5 +1,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5 1,5 0,5-2,5 MF x 1,5 +1,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5 1,5 0,5-2,5 MF x 1,5 +1, ,5 0,5 1,5 0,5-2,5 MF x 2,5 +2, ,5 0,5 1,5 0,5-2,5 MF x ,5 1,5 0,5-2,5 MF x ,5 1,5 0,5-2,5 MF x ,5 1,5 0,5-2,5 MF ,5 50 Cu ,5 1,5 0,5-2, Al MF ,5 50 Cu 6 50 Al ,5 1,5 0,5-2, táblázat A Vacon NXL kábel és biztosító méretek, V Megjegyzés: A Vacon az EN alapján javasolja a kábelek beszerzését. A kábelek PVC szigeteltek, és egy kábel +40 C-ig, négy kábel +30 C-ig használható.

29 Kábelezés és csatlakozások 29(86) Kábel szerelés kiegészítıi A frekvenciaváltó dobozában lévı mőanyag tasakban a frekvenciaváltó táp-, motor-, valamint vezérlıkábelei rögzítéséhez szükséges kiegészítık találhatók. 6-4 ábra. Kábel kiegészítık Alkatrészek: 1. Földelı kábel rögzítı csavarok (MF4, MF5) (2db) 2. Kábel rögzítı bilincs (3db) 3. Gumi kábel bevezetık (nagyságuk változó) (3db) 4. Fém kábel bevezetı tartó (1db) 5. Csavarok M4x10 (5db) 6. Csavarok M4x16 (3db) 7. Földelı kábel rögzítı (MF6) (2db) 8. Kábel rögzítı bilincs leszorító csavar (MF6) (4db) Megjegyzés: A kábel kiegészítı csomag az IP54-es frekvenciaváltó részére minden alkatrészt tartalmaz, kivéve a 4 és 5. Szerelési mód: 1. Ellenırizzük, hogy a mőanyag tasak az összes felsorolt elemet tartalmazza 2. Nyissuk ki a frekvenciaváltó fedılapját. (1. ábra) 3. Távolítsuk el a kábelbekötı fedelét. Nézzük a földelési helyeket: a) (MF4/MF5) földelési pont (2. ábra). b) (MF6) földelési pont (3. ábra). 4. Helyezzük vissza a kábelbekötı fedelét. Illesszük be a kábelrögzítı bilincseket és rögzítsük, ahogy azt a 4. ábra mutatja. Megjegyzés: Az FR6/MF6 földelési helye különbözik egymástól. 5. Helyezzük a gumi kábelbevezetıket a furatokba, ahogy azt az 5. ábra mutatja. 6. Rögzítsük a fém kábelbevezetı tartót az 5 M4x10-es csavarral a frekvenciaváltó keretéhez. 6. ábra. Zárjuk be a frekvenciaváltó fedelét.

30 6 30(86) Kábelezés és csatlakozások

31 Kábelezés és csatlakozások 31(86) Telepítési utasítások A telepítés megkezdése elıtt gyızıdjön meg róla, hogy a frekvenciaváltó egyetlen egysége sincs feszültség alatt. Az MF2 és MF3-as frekvenciaváltót kapcsolószekrénybe, külön készülékházba vagy elektromos fülkébe kell telepíteni, mivel a készülék IP20-as védettségő és a kábelkivezetések nincsenek védelemmel ellátva. A motorkábelt kellı távolságra kell elhelyezni a többi kábeltıl: Kerülni kell a más kábelekkel párhuzamosan vezetett hosszú szakaszokat Ha a motorkábel párhuzamosan fut más kábelekkel, a motorkábel és a többi kábel között az alábbi táblázatban megadott minimális távolságokat kell tartani. Ezeket a minimális távolságokat tartani kell a motorkábel és más készülékek jelvezetékei között is. A motorkábel maximális hossza 30 m (MF2-MF3), 50 m (MF4), és 300m (MF5-MF6) A motorkábelek más kábeleket 90 -os szögben keresztezhetnek. Távolság a kábelek között [m] 0,3 1,0 Árnyékolt kábel [m] Ha szükséges a kábelszigetelés ellenırzése, errıl a fejezet nyújt tájékoztatást. A kábelek bekötése: A motorkábeleket és a hálózati kábeleket le kell csupaszítani a 6-4 ábrának és a 6-4 táblázatnak megfelelıen. Csatlakoztassa a hálózati és motorkábeleket, továbbá a vezérlés kábeleit a megfelelı sorkapcsokra (lásd: 6-6 ábra). A nagyobb mérető készülékek telepítésére vonatkozó tájékoztatást a gyártól vagy helyi disztribútorától kaphatja meg. Az UL elıírásoknak megfelelı kábeltelepítésre vonatkozó információt a fejezetben találja meg. Ellenırizze, hogy a vezérlés kábelvezetékei nem érintkeznek a készülék elektromos alkatrészeivel. Ha külsı fékellenállást használ (opció), annak kábelét csatlakoztassa a megfelelı sorkapocsra. Ellenırizze a földkábel csatlakozását a motorhoz és a frekvenciaváltóhoz a jelő csatlakozón. Csatlakoztassa az erısáramú kábel elválasztott árnyékolását a frekvenciaváltó, a motor és a tápközép földkivezetésére. Ügyeljen rá, hogy a vezérlıkábelek vagy a készülék kábelei, ne szoruljanak be a védıfedél és a készülékváz közé.

32 6 32(86) Kábelezés és csatlakozások A hálózati és motorkábelek csupaszítási hosszai Földvezeték Földvezeték HÁLÓZAT MOTOR 6 4. ábra A kábelek csupaszítása Vázméret A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 MF MF MF MF MF táblázat A kábelek csupaszítási hossza

33 Kábelezés és csatlakozások 33(86) A kábelek bekötése a Vacon NXL-be Megjegyzés: Ha külsı fékellenállást kíván csatlakoztatni (MF3 és annál nagyobb méretek), útmutatást a fékellenállások külön kézikönyvében talál ábra Vacon NXL, MF2 A vezérlés kábele A földelés sorkapcsa Motorkábel Hálózati kábel 6 7. ábra A kábelek bekötése a Vacon NXL MF2-be (500V, 3 fázis)

34 6 34(86) Kábelezés és csatlakozások 6 8. ábra Vacon NXL, MF3 A vezérlés kábele A földelés sorkapcsa A fékellenállás BR - sorkapcsai BR + Motor kábel Hálózati kábel 6 9. ábra A kábelek bekötése a Vacon NXL MF3-ba Megjegyzés: MF2-MF3-nél javasolt elıször a kábeleket a sorkapcsokba és a földeléshez bekötni, majd a sorkapcsot és a földelı lemezt a berendezéshez csatlakoztatni.

35 Kábelezés és csatlakozások 35(86) 6 Külsı RFI szőrı telepítése az MF2 és MF3 típusokhoz: A Vacon NXL MF2 és MF3-as mérető frekvenciaváltóknál lehetıség van az EMC védelem N osztályról H osztályra történı változtatására külsı opcionális RFI szőrıvel. Kösse a betáp kábelt az RFI szőrı L1, L2 és L3 sorkapcsába, a földelést pedig a PE sorkapocsba. Lásd: alábbi ábrák. Az MF2-es tokozású frekvenciaváltók felfogatását lásd: 5-2-es ábra ábra Az MF2-es frekvenciaváltó RFI szőrıvel ábra Az RFI szőrı kábeleinek bekötése az MF2 és MF V, RFI ábra Az RFI szőrı kábeleinek bekötése az MF2 és MF V, RFI

36 6 36(86) Kábelezés és csatlakozások ábra MF2 RFI szőrıvel ábra Az RFI szőrı kábeleinek bekötése az MF2 és MF V, RFI RFI szőrı típusa RFI (falra szerelésre) RFI (falra szerelésre) RFI Méretek 60x252x35 60x252x35 58x113,5x45, táblázat RFI szőrık típusai és méretei

37 Kábelezés és csatlakozások 37(86) ábra Vacon NXL, MF4 DC sorkapcsok A fékellenállás sorkapcsai A földelés sorkapcsai Hálózati kábel Motorkábel ábra A kábelek bekötése a Vacon NXL MF4-be

38 6 38(86) Kábelezés és csatlakozások ábra Vacon NXL, MF5 DC sorkapcsok Föld csatlakozó A fékellenállás sorkapcsai Hálózati kábel Motorkábel ábra A kábelek bekötése a Vacon NXL MF5-be

39 Kábelezés és csatlakozások 39(86) ábra Vacon NXL, MF6 DC sorkapcsok A fékellenállás sorkapcsai Föld csatlakozó Hálózati kábel Motorkábel ábra A kábelek bekötése a Vacon NXL MF6-be

40 6 40(86) Kábelezés és csatlakozások Kábeltelepítés és UL szabványok Az UL (Underwriters Laboratories) elıírásoknak való megfeleléshez UL jóváhagyású, legalább + 60 /75 Cos hıtőréső rézkábelt kell alkalmazni. A sorkapcsok meghúzási nyomatékait a 6-5 táblázatban adjuk meg. Vázméret Meghúzási nyomaték [Nm] Meghúzási nyomaték [in-lbs] MF2 0,5 0,6 4 5 MF3 0,5 0,6 4 5 MF4 0,5 0,6 4 5 MF5 1,2 1, MF táblázat A sorkapcsok meghúzási nyomatékai A kábel- és motorszigetelés ellenırzése 1. A motorkábel szigetelésének ellenırzése Válassza le a motorkábelt a frekvenciaváltó U, V, W sorkapcsairól és a motorról. Mérje meg a motorkábel szigetelési ellenállását az egyes fázisvezetékek között, valamint minden egyes fázisvezeték és a védıföldelés vezetéke között. A szigetelési ellenállásnak 1 MΩ-nál nagyobbnak kell lennie 2. A hálózati kábel szigetelésének ellenırzése Válassza le a hálózati kábelt a frekvenciaváltó L1, L2 és L3 sorkapcsairól és a hálózatról. Mérje meg a hálózati kábel szigetelési ellenállását az egyes fázisvezetékek között, valamint minden egyes fázisvezeték és a védıföldelés vezetéke között. A szigetelési ellenállásnak 1 MΩ-nál nagyobbnak kell lennie. 3. A motor szigetelésének ellenırzése Válassza le a motorkábelt a motorról, és szakítsa meg az áthidaló csatlakozásokat a motor csatlakozódobozában. Mérje meg a motortekercsek szigetelési ellenállását. A mérıfeszültség nem lehet kisebb a motor névleges feszültségénél, de ne haladja meg az 1000 V-ot. A szigetelési ellenállásnak 1 MΩ-nál nagyobbnak kell lennie

41 Kábelezés és csatlakozások 41(86) Vezérlıegység MF2 - MF3 A Vacon NXL frekvenciaváltó vezérlıegysége egybe van építve a teljesítmény egységgel, amely gyakorlatilag a vezérlıáramkörbıl, és egy, a vezérlıáramköri kártyacsatlakozóba helyezhetı bıvítı kártyából áll. A frekvenciaváltót alapkonfigurációban szállítják ki a gyárból, opciós kártya nélkül MF4 MF6 Az MF4-MF6 típusú frekvenciaváltókban (NXL: JA, L vagy újabb hardwerváltozattal) két opcióskártya csatlakozási lehetıség van SLOT D és SLOT E (6-21. ábra.) A két új kártya használatát az NXL00005V250 es vagy az újabb szoftvertípusok támogatják. A régebbi kiadású szoftverek az új kártyák felismerése nélkül továbbra is használhatók. SLOT E terepi busz és egyéb kiegészítı kártyák SLOT D terepi busz ábra. SLOTD és E opciós kártyák az MF4 MF6 ban Az MF4 MF6 ban használható opciós kártyák: Az alábbi táblázat az NXL MF4 MF6 frekvenciaváltókban használható bıvítı kártyák táblázatát mutatja: SLOT D C2 C3 C4 C6 C7 C8 CI CJ SLOT E AA A1 B1 B2 B4 B5 B9 C2 C3 C4 C6 C7 C8 CI CJ Két kártya együttes használatakor a SLOT E foglalatban OPT-AI vagy OPT-AA kártya legyen. Két OPT-B vagy OPT-C kártya egyidejőleg nem használható. Ugyanígy tilos az OPT-B és OPT-C kombináció is. Lásd: OPT-AA és OPT-AI kártyák leírását a 10 és 11 es fejezetekben.

42 6 42(86) Kábelezés és csatlakozások A vezérlés csatlakozásai A vezérlés alapcsatlakozásait az alábbi ábrák mutatják.. A Többvezérléső Alkalmazás jeleinek leírását a fejezetben és az Alkalmazási Kézikönyv 2. fejezetében ismertetjük ábra A vezérlés csatlakozásai, MF2-MF ábra A vezérlés csatlakozásai, MF4, MF6

43 Kábelezés és csatlakozások 43(86) Vezérlés be-/kimenetek Alapjelpotenciométer Sorkapocs Jel Leírás V alapj. Alapjel tápfeszültség kimenet Feszültség a potenciométer, stb. számára 2 AI1 + Analóg bemenet, feszültségtartomány: 0 10 V DC Feszültségalapú frekvencia-alapjel bemenet Programozható DIN 4-ként 3 AI1 - I/O föld Föld az alapjel és a vezérlések számára 4 AI2 + 5 AI2 - Analóg bemenet, áramtartomány: 0/4 20 ma Áramalapú frekvencia-alapjel bemenet (programozható) V Vezérlıfeszültség kimenet Feszültség a kapcsolók, stb. számára, max. 0,1 A 7 GND I/O föld Föld az alapjel és a vezérlések számára 8 DIN1 Indítás elıre (programozható) Zárt érintkezı = indítás elıre 9 DIN2 Indítás hátra (programozható) Zárt érintkezı = indítás hátra ma 10 DIN3 Többlépcsıs fordulatszám 1-es kiválasztója (programozható) Zárt érintkezı = többlépcsıs fordulatszám 11 GND I/O föld Föld az alapjel és a vezérlések számára 18 AO1 + Kimenıfrekvencia Programozható 19 AO1 - Analóg kimenet Tartomány: 0 20 ma / R L max. 500 Ω A RS 485 Soros busz Differenciál adó/vevı B RS 485 Soros busz Differenciál adó/vevı V Külsı 24V feszültségbemenet A vezérlés segéd tápfeszültsége 21 RO1 22 RO1 23 RO1 1-es relékimenet HIBA Programozható 6 7. táblázat A többvezérléső alkalmazás alapértelmezett I/O konfigurációja Sorkapocs Jel Leírás V alapj. Alapjel tápfeszültség kimenet Feszültség a potenciométer, stb. számára 2 AI1 + vagy DIN4 Analóg bemenet, feszültségtartomány: 0 10 V DC Feszültségalapú frekvencia-alapjel bemenet Programozható DIN 4-ként 3 AI1 - I/O föld Föld az alapjel és a vezérlések számára 4 AI2 + 5 AI2 - Analóg bemenet, áramtartomány: 0 20 ma Áramalapú frekvencia-alapjel V Vezérlıfeszültség-bemenet 7 GND I/O föld Föld az alapjel és a vezérlések számára 6 8. táblázat AI1 programozása DIN 4-ként

44 6 44(86) Kábelezés és csatlakozások Vezérlés sorkapocs jelei Sorkapocs Jel Tájékoztató adatok V alapjel Tápfeszültség alapjel Legnagyobb áram 10 ma 2 AI1+ Analóg bemenet, Feszültség (MF4 és annál nagyobb méreteknél feszültség vagy áram) 3 AI1 Analóg bemenet közös 4 AI2+ Analóg bemenet, feszültség vagy áram 5 AI2 Analóg bemenet közös MF2-MF3: Feszültség bemenet MF4-MF6: V vagy ma választása az X8 Jumperrel (lásd: 39. old) Alapértelmezés: 0 +10V (Ri = 200 kω) 0 20mA (Ri = 250 Ω) Differenciálbemenet, ha nincs földelve; Lehetıvé teszi a GND-hez viszonyított ± 20V-os differenciáljel alkalmazását V vagy ma választása az X4 (MF2-MF3) és az X13(MF4-MF6) Jumperrel Alapértelmezés: 0 +10V (Ri = 200 kω) 0 20mA (Ri = 250 Ω) Differenciálbemenet, Lehetıvé teszi a GND-hez viszonyított ± 20V-os differenciáljel alkalmazását 6 24 Vki 24V-os segédfeszültség ±10%, legnagyobb áram 100mA 7 GND I/O föld Föld az alapjelhez és a vezérlésekhez 8 DIN1 1-es digitális bemenet 9 DIN2 2-es digitális bemenet 10 DIN3 3-as digitális bemenet R i = min. 5kΩ 11 GND I/O föld Föld az alapjelhez és a vezérlésekhez 18 AO1+ Analóg jel (+ kimenet) Kimeneti jeltartomány: 19 AO1 /GND Analóg kimenet közös Áram: 0(4) 20mA, R L max 500Ω vagy Feszültség: 0 10V, R L >1kΩ A RS 485 Soros busz Differenciál adó/vevı, 120ohm impedanciájú B RS 485 Soros busz Differenciál adó/vevı, 120ohm impedanciájú V Külsı 24V feszültségbemenet A vezérlés segéd tápfeszültsége 21 RO1/1 22 RO1/2 23 RO1/3 Kapcsolható teljesítmény: 24 VDC/8A 250 VAC/8A 125 VDC/0,4A A relékimenet sorkapcsai galvanikusan szigeteltek a BE- / Kimenetek földjétıl 6 9. táblázat A vezérlı I/O jelei

45 Kábelezés és csatlakozások 45(86) Jumper beállítások a Vacon NXL alaplapján A felhasználó igényeinek megfelelıen testre szabhatja a frekvenciaváltó funkcióit az NXL vezérlı áramkörön elhelyezett jumperek bizonyos pozícióinak kiválasztásával. A jumperek pozíciói meghatározzák az analóg bemenet (#2-es sorkapocs) jeltípusát, és az RS485 lezáróellenállás beiktatását vagy kihagyását. A következı ábrákon az NXL frekvenciaváltók jumperelését láthatja: X4 jumper az MF2-ben X4 jumper az MF3-ban Analóg bement programozás Lezáróellenállás programozás Árambemenet; 0 20 ma RS485 lezáróellenállás nincs beiktatva Árambemenet; 0 20 ma Analóg bement programozás Lezáróellenállás programozás Feszültségbemenet; 0 10 V RS485 lezáróellenállás be van iktatva Feszültségbemenet; 0 10 V X7 jumper az MF3-ban RS485 lezáróellenállás be van iktatva = Gyári alapbeállítás RS485 lezáróellenállás nincs beiktatva ábra Jumper kiválasztások a Vacon NXL MF2 és MF3-hoz

46 6 46(86) Kábelezés és csatlakozások X8 jumper: AI1 üzemmód X13 jumper: AI2 üzemmód Árambemenet; 0 20 ma Árambemenet; 0 20 ma Feszültségbemenet; 0 10 V Feszültségbemenet; 0 10 V Feszültségbemenet; 0 10 V, (differenciál) X9 jumper: RS485 lezáróellenállás be van iktatva RS485 lezáróellenállás nincs beiktatva = Gyári alapbeállítás ábra Jumper kiválasztások a Vacon NXL MF4-MF6-hoz! WARNING FIGYELMEZTETÉS! NOTE MEGJEGYZÉS Gyızıdjön meg a jumperek helyes beállításáról. Ha a motort a jumper pozíciótól eltérı jelbeállítással futtatja, nemcsak a frekvenciaváltó károsodik, de a motor is megsérülhet. Az AI üzemmód változtatása esetén gondoljon a Rendszermenü (S6.9.1 és 6.9.2) paraméterének módosítására is.

47 Kábelezés és csatlakozások 47(86) 6 X4 jumper X4 jumper X7 jumper ábra A jumperek elhelyezése az MF2-ben (balra) és az MF3-ban (jobbra) ábra A jumperek elhelyezése az MF4-MF6 vezérlıkártyáján

48 6 48(86) Kábelezés és csatlakozások Motor termisztor (PTC) bekötés Két lehetıség van az NXL-nél termisztor csatlakoztatásához: 1. OPT-B2-es opciós kártya használata A Vacon NXL az OPT-B2-es opciós kártyával teljesíti az IEC 664-es szabványt ha a motor termisztor szigetelt. (=effektív kettıs szigetelés) 2. A DIN3-as digitális bemeneten keresztül A DIN3-as bemenet galvanikusan összekapcsolt a többi ki és bemenettel, emiatt a termisztor frekvenciaváltón kívüli megerısített, vagy kettıs szigetelése (IEC664) feltétlenül szükséges (a motorban, vagy a frekvenciaváltó és a motor között). +24V (6-os sorkapocs) Külsı ellenállás 4,7 kohm 5,6 kohm DIN3 (10-es sorkapocs, par =14) Külsı termisztor (PTC) Földelés (11-es sorkapocs) ábra Motor termisztor (PTC) bekötés Megjegyzés: Az NXL hibát érzékel ha a PTC impedanciája túllépi a 4,7 kohm-ot Az OPT-B2-es opciós kártya használata erısen javasolt termisztor bekötése esetén. Amennyiben a motor termisztort a DIN3-as bemenethez csatlakoztatja, feltétlenül kövesse a fenti utasításokat, ellenkezı esetben súlyos biztonsági problémák merülhetnek föl.

49 Kezelıegység 49(86) 7 7 KEZELİEGYSÉG A kezelıegység létesít kapcsolatot a Vacon frekvenciaváltó és a felhasználó között. A Vacon NXL kezelıegység jellemzıi: hétszegmenses kijelzés, hét állapot indikátorral (RUN,, READY, STOP, ALARM, FAULT), a vezérlés helyének jelzéséhez pedig további három indikátorral (I/O term, Keypad, Bus/Comm). A vezérlésre vonatkozó információk (menük sorszáma, a kijelzett értékek és a számjegyekkel kódolt információk) numerikus karakterek formában jelennek meg. A frekvenciaváltó mőködtethetı a kezelıegység hét nyomógombjának használatával. A gombok használhatók ezenkívül a paraméterek beállítására és a kijelzett értékek lapozására is. A kezelıegység kivehetı, és a bemeneti potenciáltól leválasztott. 7.1 A kezelıegység jelzései A hajtás állapotjelzései 7 1. ábra A Vacon kezelıegysége és a hajtás állapotának kijelzései A hajtás állapotkijelzései tájékoztatják a felhasználót a motor és a hajtás állapotáról. 1 2 RUN = A motor fut; villog, ha stop utasítás van, de a frekvencia még csökkenıben van. = A motor forgásirányát mutatja. 3 STOP = Jelzi, hogy a motor nem fut READY = Világít, ha a hálózati táplálás be van kapcsolva. Hiba esetén a szimbólum nem világít. ALARM = Jelzi, hogy a frekvenciaváltó valamely határértéket túllépve üzemel, így riasztás jelzést ad. FAULT = Jelzi, hogy a mőködési feltételek nem biztonságosak, és ennek következtében a frekvenciaváltó leállt.

V ACON 100 HVAC hajtások TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

V ACON 100 HVAC hajtások TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV V ACON 100 HVAC hajtások TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV VACON 0 Tartalom Dokumentum: DPD00300C A változat kibocsátási dátuma: 2010.02.26 1. Biztonság... 4 1.1 Veszély... 4 1.2 Figyelmeztetések... 5 1.3 Földelés

Részletesebben

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom Vacon Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom 5 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 5.1 Általános bevezetı 5-2 5.2 Vezérlı I/O.

Részletesebben

PI szabályozással mőködı alkalmazás

PI szabályozással mőködı alkalmazás 4-1 (par. 0. 1 = 5) Tartalom 4.. 4-1 4.1 Általános bevezetı 4-2 4.2 Vezérlı I/O.... 4-2 4.3 Vezérlıjel-logika.. 4-3 4.4 1. paramétercsoport 4-4 4.4.1 Paramétertáblázat. 4-4 4.4.2 Az 1. csoport paramétereinek

Részletesebben

V AC O N 1 0 AC hajtások G Y O R S S E G É D L E T

V AC O N 1 0 AC hajtások G Y O R S S E G É D L E T V AC O N 1 0 AC hajtások G Y O R S S E G É D L E T 1 V A C O N Doc: DPD00268B2, a kiadás dátuma: 2010.06.09 B I Z T O N S Á G 1. BIZTONSÁG A gyors üzembehelyezés útmutatója tartalmazza a Vacon 10 frekvenciaváltó

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw

Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw Felhasználói Kézikönyv ACS 400 frekvenciaváltók 2,2 kw - 37 kw ACS 400 frekvenciaváltó Felhasználói kézikönyv 3AFY 64036947 R0125 HU Érvényes: 1998.09.15-től copyright ABB Kft. 1999 Biztonságtechnikai

Részletesebben

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók vacon 100 frekvenciaváltók telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások ELŐSZÓ VACON 3 ELŐSZÓ Dokumentumazonosí tó: DPD01554E1 Dátum: 1.4.2015 A KÉZIKÖNYVRŐL Jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa

Részletesebben

Tartalom. Információk a VLT 6000 HVAC sorozatról

Tartalom. Információk a VLT 6000 HVAC sorozatról Tartalom Bevezetés Biztonsági elõírások... 2 Véletlen indítások elkerülése... 2 A VLT 6000 elõnyei HVAC alkalmazásokban... 3 Vezérlési elv... 4 Automatikus Energia Optimalizálás... 4 Ventilátor fordulatszám

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

VLT 5000 Sorozat. Tartalom. Biztonság... 3 Biztonsági előírások... 4 Véletlen indítások elkerülése... 4 A mechanikus fék üzembe helyezése...

VLT 5000 Sorozat. Tartalom. Biztonság... 3 Biztonsági előírások... 4 Véletlen indítások elkerülése... 4 A mechanikus fék üzembe helyezése... Tartalom Biztonság... 3 Biztonsági előírások... 4 Véletlen indítások elkerülése... 4 A mechanikus fék üzembe helyezése... 4 Műszaki adatok... 6 Ismertetése... 10 Felhasználható irodalom... 10 Általános

Részletesebben

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet EATON 9130 UPS 5000 6000 VA Kezelési útmutató Copyright 2010 EATON Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet 9130 UPS-EN A osztályú elektromágneses megfelelıség Hivatkozott

Részletesebben

MSI100 Inverter MasterDrive

MSI100 Inverter MasterDrive MSI100 Inverter MasterDrive MSI 100 inverter MasterDrive 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 5 1.1 Biztonság meghatározása 5 1.2 Figyelmeztető jelzések 5 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST Kiadás 08.013 610.0060.77.000 Eredeti üzemeltetési utasítások Angol Üzemeltetési útmutató FC4 FC4...-1ST Tartalomjegyzék 1 Szerkezeti méretek áttekintése... 4 Az utasításról... 5.1 Az iratok megőrzése...

Részletesebben

vacon 20 ac drives GYORSISMERTET

vacon 20 ac drives GYORSISMERTET vacon 20 ac drives GYORSISMERTET BIZTONSÁG Dokumentum: DPD00846, Kiadás ideje: 2011.11.10 vacon 1 Ez a gyorsismertető tartalmazza a Vacon 20 frekvenciaváltó telepítésének és beállításának legfontosabb

Részletesebben

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó I905-HU2-02 OMRON Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ Általános célú kompakt frekvenciaváltó Tartalomjegyzék Általános bemutatás...................................................... 4 Mûszaki adatok,

Részletesebben

VLT 2800 sorozat. Tartalom. Gyors beüzemelési segédlet 3. A VLT 2800 ismertetése 5. Programozás 10. Installálás 61

VLT 2800 sorozat. Tartalom. Gyors beüzemelési segédlet 3. A VLT 2800 ismertetése 5. Programozás 10. Installálás 61 Tartalom Gyors beüzemelési segédlet 3 Általános figyelmeztetés 3 Mechanikus szerelés 3 Elektromos telepítés, hálózat 3 Villamos csatlakoztatás, vezérlőkábelek 3 Programozás 3 Motorindítás 4 Biztonsági

Részletesebben

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Standard alkalmazás program 7.x Programozói kézikönyv 3AFE 64527592 REV B HU ÉRVÉNYES: 10.03.2002 2002 ABB Kft. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Mágneses-indukciós áramlásmérı

Mágneses-indukciós áramlásmérı Mőszaki leírás Mágneses-indukciós áramlásmérı MAG 1100, MAG 3100, MAG 5100 W típusú mérıcsövek MAG 5000, MAG 6000 típusú elektronikák SIEMENS - ÁRAMLÁSMÉRÉS Tartalomjegyzék 1. Mőszaki adatok 1.1 A Siemens

Részletesebben

GST5000 Intelligens tőzjelzı központ Telepítési és kezelési leírás

GST5000 Intelligens tőzjelzı központ Telepítési és kezelési leírás GST5000 Intelligens tőzjelzı központ Telepítési és kezelési leírás 1.0 kiadás 2008.09. Tartalom 1. fejezet. A központ rövid bemutatása... 5 2. fejezet. Műszaki specifikáció... 6 2.1 Üzemi feszültség...

Részletesebben

BEVEZETÉS 5 1. VEZÉRLÉS AZ IPARBAN 6 2. PLC A KEZDETEKTİL NAPJAINKIG 9

BEVEZETÉS 5 1. VEZÉRLÉS AZ IPARBAN 6 2. PLC A KEZDETEKTİL NAPJAINKIG 9 BEVEZETÉS 5 1. VEZÉRLÉS AZ IPARBAN 6 1.1. Vezérlés fejlıdése: 6 1.1.1. Elektromechanikus vezérlések 6 1.1.2. Huzalozott logikájú elektronikus vezérlések 6 1.1.3. Számítógépes vezérlések, programozható

Részletesebben

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. Érvényes: 2006. októbertôl H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv Érvényes: 2006. októbertôl P TARTALOM FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 4 Soros vonali kommunikáció... 4 A soros vonali kábel hossza... 4 Programozó terminál

Részletesebben

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG IF-modul SSM SBM AUX

Részletesebben

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B CE 0051 AUTOKLÁV E9 B Figyelem! Ez a használati utasítás az eredeti, termékhez csomagolt használati utasításhoz kiegészítés. Kérem mindkét anyagot vegyék figyelembe a készülék használata során. HASZNÁLATI

Részletesebben

vacon 100 OPTBJ BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV STO ÉS ATEX BŐVÍTŐKÁRTYA FREKVENCIAVÁLTÓK

vacon 100 OPTBJ BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV STO ÉS ATEX BŐVÍTŐKÁRTYA FREKVENCIAVÁLTÓK vacon 00 FREKVENCIAVÁLTÓK OPTBJ STO ÉS ATEX BŐVÍTŐKÁRTYA BIZTONSÁGI KÉZIKÖNYV vacon TARTALOMJEGYZÉK Dokumentum: DPD069C Kiadás időpontja: 0400. Jóváhagyások.... Általános adatok...8. Alapértékek...9 3.

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

FSA 050. Hibridteszter Használati útmutató

FSA 050. Hibridteszter Használati útmutató FSA 050 hu Hibridteszter Használati útmutató FSA 050 Használati útmutató hu 2 FSA 050 Használati útmutató hu 3 Magyar tartalomjegyzék 4 FSA 050 Használati útmutató hu 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben