LEGALÁBB AZ ALÁBBI 11 LÉPÉSÉT KELL KÖVETNIE A TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS FOLYAMÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEGALÁBB AZ ALÁBBI 11 LÉPÉSÉT KELL KÖVETNIE A TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS FOLYAMÁN"

Átírás

1 LEGALÁBB AZ ALÁBBI 11 LÉPÉSÉT KELL KÖVETNIE A TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS FOLYAMÁN BÁRMELY PROBLÉMA ESETÉN FORDULJON HELYI DISZTRIBÚTORÁHOZ. Rövid használati utasítás 1. Ellenırizze, hogy a szállítás az Ön rendelésének megfelelıen történt-e. Lásd: 3. fejezet. 2. Mielıtt bármilyen üzembe helyezési mővelethez hozzáfogna, olvassa el figyelmesen az 1. fejezet biztonsági elıírásait. 3. A mechanikai telepítés elıtt ellenırizze a készülék körüli legkisebb térközöket és az 5. fejezetben szereplı környezeti feltételeket 4. Ellenırizze a motorkábel, a hálózati kábel és a hálózati biztosítók méretét, továbbá a kábelcsatlakozásokat. Olvassa el a 6. fejezetet. 5. Kövesse a telepítési utasításokat. Lásd: 5. fejezet 6. A vezérlés kábeleinek méretére és a földelési rendszerre vonatkozó tudnivalókat a fejezetben találja meg. 7. A kezelıegység használatára vonatkozó utasításokat a 7. fejezetben találja meg. 8. A paraméterek mindegyike a gyári alapértéken van. A helyes mőködés érdekében ellenırizze a névleges adattábla-értékeket és a P2.1 paramétercsoport megfelelı paramétereit. Lásd: fejezet. névleges motorfeszültség, par névleges motorfrekvencia, par névleges motor-fordulatszám, par névleges motoráram, par motor cosϕ, par A paramétereket a Többvezérléső Alkalmazás Kézikönyve tartalmazza. 9. Kövesse az üzembe helyezésre vonatkozó utasításokat. Lásd: 8. fejezet 10. Ezek után a Vacon NXL frekvenciaváltó készen áll a használatba vételre. 11. A Kézikönyv végén található egy gyors tájékoztató, amely tartalmazza az alapértelmezett sorkapocs kiosztást, a kezelıegység menüjét, a monitorozott értékeket, a hibakódokat és az alapparamétereket A Vacon Plc nem vonható felelısségre, ha a frekvenciaváltókat nem az elıírásoknak megfelelıen üzemeltetik.

2 TARTALOM VACON NXL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TÁRGYMUTATÓ 1 BIZTONSÁG 2 EU IRÁNYELVEK 3 A KÉSZÜLÉKEK ÁTVÉTELE 4 MŐSZAKI ADATOK 5 TELEPÍTÉS 6 KÁBELEZÉS ÉS CSATLAKOZÁSOK 7 KEZELİEGYSÉG 8 ÜZEMBE HELYEZÉS 9 HIBAKÖVETÉS 10 AZ NXOPTAA KÁRTYA LEÍRÁSA 11 AZ NXOPTAI KÁRTYA LEÍRÁSA VACON TÖBBVEZÉRLÉSŐ ALKALMAZÁS KÉZIKÖNYVE

3 3(86) Röviden a VACON NXL Felhasználói Kézikönyvrıl ÉS A TÖBBVERÉRLÉSŐ Alkalmazás Kézikönyvrıl Gratulálunk Önnek, hogy a Vacon NXL frekvenciaváltók által biztosított zavarmentes szabályozást választotta. A Felhasználói Kézikönyv biztosítja Ön számára az NXL frekvenciaváltók telepítéséhez, beüzemeléséhez és használatához szükséges információkat. Javasoljuk, hogy a frekvenciaváltó elsı bekapcsolása elıtt gondosan tanulmányozza a Kézikönyv utasításait. A Többvezérléső Alkalmazás Kézikönyvében információkat talál a Vacon NXL frekvenciaváltóban használt alkalmazásokról. Ez a felhasználói kézikönyv mind írásos, mind elektronikus formában rendelkezésre áll. Amennyiben Önnek a kézikönyv elektromos formában áll a rendelkezésére a következı elınyöket használhatja ki: Különbözı magyarázatokhoz könyvön belüli hivatkozások, amelyek gyorsabb információ elérést és megértést biztosítanak az olvasó számára. Az aktuális információk megismeréséhez weblink is a rendelkezésre áll. Internet kapcsolat szükséges. Megjegyzés: A word dokumentum érvényes jelszó nélkül nem szerkeszthetı.

4 4(86) Vacon NXL Felhasználói kézikönyv Tartalom 1 BIZTONSÁG FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK FÖLDELÉS ÉS FÖLDZÁRLATVÉDELEM A MOTOR FUTTATÁSA EU IRÁNYELVEK CE JELÖLÉS EMC IRÁNYELVEK Általános bevezetı Mőszaki feltételek A Vacon frekvenciaváltó EMC besorolása A gyártó megfelelıségi nyilatkozata A KÉSZÜLÉKEK ÁTVÉTELE TÍPUS-MEGJELÖLÉSI KÓD TÁROLÁS KARBANTARTÁS GARANCIA MŐSZAKI ADATOK BEVEZETÉS NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYEK Vacon NXL Hálózati feszültség V Vacon NXL Hálózati feszültség V MŐSZAKI ADATOK TELEPÍTÉS BEÉPÍTÉS MF2 és MF MF4-tıl MF6-ig HŐTÉS AZ EMC ZAVARVÉDELMI OSZTÁLY MEGVÁLTOZTATÁSA H-RÓL T-RE KÁBELEZÉS ÉS CSATLAKOZÁSOK ERİSÁRAMÚ CSATLAKOZÁSOK Kábelezés Kábel- és biztosító méretek Kábel szerelés kiegészítıi Telepítési utasítások A hálózati és motorkábelek csupaszítási hosszai A kábelek bekötése a Vacon NXL-be Kábeltelepítés és UL szabványok A kábel- és motorszigetelés ellenırzése VEZÉRLİEGYSÉG MF2 - MF MF4 MF Az MF4 MF6 ban használható opciós kártyák: A vezérlés csatlakozásai...42

5 5(86) Vezérlés be-/kimenetek Vezérlés sorkapocs jelei Jumper beállítások a Vacon NXL alaplapján Motor termisztor (PTC) bekötés KEZELİEGYSÉG A KEZELİEGYSÉG JELZÉSEI A hajtás állapotjelzései A vezérlés helyének kijelzése Számjegyes kijelzések A KEZELİEGYSÉG NYOMÓGOMBJAI A nyomógombok leírása START VARÁZSLÓ NAVIGÁLÁS A KEZELİEGYSÉGEN A monitorozás menüje (M1) Paramétermenü (P2) Kezelıegység vezérlés menü (K3) A vezérlés helyének kiválasztása Kezelıegységi alapjel Kezelıegységi forgásirány A STOP nyomógomb mőködési módja Aktív hibák menü (F4) Hibák típusai Hibakódok Hibanapló menü (H5) Rendszermenü (S6) Paraméter másolás Program védelem Kezelıegység beállításai Hardveres beállítások Rendszerinformációk AI üzemmód Modbus interfész Modbus RTU protokoll Modbus cím környezet Modbus folyamat adat (Process data) Terepi busz paraméterek Bıvítıkártya menü TOVÁBBI KEZELİEGYSÉGI FUNKCIÓK ÜZEMBE HELYEZÉS BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK A FREKVENCIAVÁLTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE ALAPPARAMÉTEREK Monitorozott értékek (Kezelıegység: M1 menü) Alapparaméterek (Kezelıegység: M2 menü G2.1) HIBAKERESÉS AZ NXOPT-AA BİVÍTİKÁRTYA LEÍRÁSA AZ NXOPT-AI BİVÍTİKÁRTYA LEÍRÁSA...91

6 6(86)

7 Biztonság 7(86) 1 1 BIZTONSÁG A villamos telepítést csak képesítéssel rendelkezı elektromos szakember végezheti 1.1 Figyelmeztetések FIGYELMEZTETÉS FORRÓ FELÜLET Biztonsági elıírások 1 A belsı alkatrészek és áramköri lapok hálózati potenciálra kerülnek a Vacon NXL hálózatra kapcsolásakor. Ez a feszültség igen veszélyes, és érintés esetén halált vagy súlyos sérülést okozhat. A vezérlıegység el van szigetelve a potenciáltól. Amikor a Vacon NXL a hálózatra kapcsolódik, az U, V, W (T1, T2, T3) motorcsatlakozások és a DC-kör/fékellenállás +,- csatlakozásai (NXL 1,1 kw-os készülékekben) még akkor is feszültség alatt vannak, ha a motor nem forog. A vezérlı sorkapcsok el vannak szigetelve a hálózati potenciáltól, a relékimenetek és más sorkapcsok veszélyes feszültségszinten lehetnek még akkor is, ha a betáplálás le van kapcsolva a Vacon NXL-rıl. A frekvenciaváltónak jelentıs kapacitív szivárgási árama van. Ha a frekvenciaváltó valamely gépi berendezés részét képezi, a gépi berendezés gyártója köteles gondoskodni róla, hogy legyen fıkapcsoló a gépen (EN ). Csak a Vacon által szállított cserealkatrészek használhatók fel. Az MF2 és MF3 típus hőtıbordák erısen felmelegedhetnek a frekvenciaváltó üzemelése közben. A hőtıbordával való érintkezés égési sérüléseket okozhat. A Vacon NXL frekvenciaváltó csak helyhez kötött berendezésekhez alkalmazható. Ne végezzen hálózatra kapcsolt Vacon NXL frekvenciaváltón méréseket. 2 A hálózat lekapcsolása után várja meg, amíg a hőtıventilátor leáll, és a 3 kezelıegységen eltőnnek a kijelzések. Ezután várjon még további 5 percet, mielıtt bármilyen mőveletet végez a Vacon NXL csatlakozásain. A készülék egyetlen részén se végezzen a szigetelési ellenállásmérést. 4 Ezek a tesztelések csak megfelelı elıírások betartásával végezhetık, amelyek megszegése a készülék károsodásához vezethet. Válassza le a motorkábeleket a frekvenciaváltóról, mielıtt a 5 motorkábeleken, vagy a motoron bármilyen mérést végezne. Ne érintse meg az áramköri lapok integrált áramkörös részeit. A sztatikus 6 feszültség kisülései tönkretehetik az alkatrészeket.

8 1 8(86) Biztonság 1.3 Földelés és földzárlatvédelem A frekvenciaváltót mindig földelni kell a földelı sorkapcsára ( ) csatlakoztatott földelı vezetékkel. A frekvenciaváltó belsı földzárlatvédelme csak magát a konvertert védi, a motorban vagy motorkábelben fellépı földzárlattal szemben. A hibaáramvédı kapcsolók a frekvenciaváltóban jelen lévı nagy kapacitív áramok miatt nem minden esetben mőködnek megfelelıen. Ilyen típusú kapcsolók használata esetén a frekvenciaváltó földzárlatvédelmét tesztelni kell, a megfelelı mőködés megállapítása érdekében. 1.4 A motor futtatása A figyelmeztetı jelzések Saját biztonsága érdekében fordítson fokozott figyelmet az alábbi szimbólumokkal megjelölt utasításokra: = Veszélyes feszültség FIGYELMEZTETÉS WARNING = Általános figyelmeztetés FORRÓ FELÜLET = Forró felület melegedés veszély A MOTORFUTÁS ELLENİRZÉSE 1 A motor indítása elıtt gyızıdjön meg róla, hogy megfelelıen történt-e a motor beszerelése, és a motorhoz csatlakozó gépi berendezés lehetıvé teszi-e a motor indítását. 2 A motor legnagyobb fordulatszáma (frekvenciája) mindig legyen összhangban azzal a motorral vagy géppel, amely a motorhoz kapcsolódik. FIGYELMEZTETÉS WARNING 3 A motortengely forgásirányának megváltoztatása elıtt gyızıdjön meg róla, hogy a változtatás biztonságosan megvalósítható-e. 4 Gyızıdjön meg róla, hogy teljesítménytényezıt javító kondenzátor ne legyen a motorkábelre csatlakoztatva. 5 Gyızıdjön meg róla, hogy a motor sorkapcsai ne csatlakoznak hálózati potenciálra.

9 A készülék átvétele 9(86) 2 2 EU irányelvek 2.1 CE jelölés A termék CE megjelölése garantálja a termék szabad mozgását az EU területén. A CE megjelölés azt is garantálja, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó különféle elıírásoknak (például az EMC irányelveknek és még az ú.n. új eljárásoknak megfelelı direktíváknak is). A Vacon NXL frekvenciaváltók CE címkével ellátott készülékek, mivel megfelelnek a kisfeszültségő irányelvek (Low Voltage Directive = LVD) és az EMC irányelvek elıírásainak. A kompetens testület szerepét az SGS FIMKO tölti be. 2.2 EMC irányelvek Általános bevezetı Az EMC irányelv kimondja, hogy az elektromos készülék nem zavarhatja jelentısen azt a környezetet, amelyben alkalmazzák, más részrıl pedig megfelelı szintő védettséggel kell rendelkeznie a környezetében fellépı más elektromágneses zavarokkal szemben. A Vacon NXL frekvenciaváltók EMC megfelelését a Konstrukció Nyilvántartás (Technical Construction File = TFC) szerint vizsgálva van, és az SGS FIMKO, mint kompetens testület ellenırzi és hagyja jóvá Mőszaki feltételek Az EMC követelményeknek való megfelelésre már a Vacon NXL hajtások tervezésének kezdetétıl nagy figyelmet fordítanak. A Vacon NXLfrekvenciaváltók a világpiacon forgalmazott termékek, ami azt jelenti, hogy vevıink EMC követelményei különbözıek. A Vacon NXL frekvenciaváltók a legszigorúbb zavarállósági követelményeknek is megfelelnek A Vacon frekvenciaváltó EMC besorolása Az elektromágneses zavarok kibocsátása szempontjából a Vacon NXL frekvenciaváltók két osztályba sorolhatók. A késıbbiekben a gépkönyv a témát a mechanikai méretektıl (MF2, MF3, stb.) függıen részekre bontva tárgyalja. A különbözı méretekhez tartozó mőszaki adatokat a 4.3-as fejezetben találja.

10 2 10(86) A készülék átvétele C osztály (MF4 MF6): Ezzel az RFI szőrıvel a frekvenciaváltók teljesítik az EN A11 szabvány elıírásait, amelyek az 1-es típusú környezetre (korlátlan forgalmazás) és a 2-es típusú környezetre érvényesek. A kibocsátási szintek megfelelnek az EN elıírásainak. N osztály Az N osztályba tartozó frekvenciaváltók nem rendelkeznek EMC zavarkibocsátási védelemmel. Az MF2 és MF3 mérető Vacon NXL frekvenciaváltókat N osztályú készülékként, külsı RFI szőrı nélkül bocsátja ki a gyár. H osztály: A Vacon NXL MF4-MF6 vázméretig terjedı frekvenciaváltók H osztályú belsı RFI szőrıvel szereltek. Az RFI szőrı (opció) MF2 és MF3 vázmérető Vacon NXL frekvenciaváltóknál is megrendelhetı. Ezzel az RFI szőrıvel a frekvenciaváltók teljesítik az EN A11 szabvány elıírásait, amelyek az 1-es típusú környezetre (korlátozott forgalmazás) és a 2-es típusú környezetre érvényesek. A kibocsátási szintek megfelelnek az EN elıírásainak. T osztály: A T osztályú frekvenciaváltónál a föld felé folyó áram alacsony, csak IT hálózatoknál használható. Más típusú táplálásnál az EMC elıírásoknak nem felel meg. Az összes Vacon NX frekvenciaváltó teljesíti az EMC zavarállóságra vonatkozó követelményeket (EN , és EN jelő szabványok) A gyártó megfelelıségi nyilatkozata A következı oldalon találja a Gyártó megfelelıségi nyilatkozatát, melyben leírja hogy a frekvenciaváltók teljesítik az ide vonatkozó EMC irányelveket.

11 A készülék átvétele 11(86) 2 Mi A gyártó megnevezése: MEGFELELÉSI NYILATKOZAT Vacon Oyj A gyártó címe: P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN Vaasa Finland ezennel kijelentjük, hogy a termék A termék megnevezése: Típusjele: A Vacon NXLfrekvenciaváltó Vacon NXL tıl Vacon NXL tıl kialakítása és elıállítása az alábbi szabványok elıírásainak megfelelıen történt: Biztonság: EN50178 (1997), EN (1996) EN60950 (3. Kiadás 2000, mint érvényes) EMC: EN (1996) +A11(2000), EN (1999), EN (2001) továbbá összhangban van a Kisfeszültségő Direktíva (73/23/EEC) vonatkozó biztonsági rendelkezéseivel, amelyeket kiegészít a (93/68/EEC)direktíva és a 89/336/EEC EMC direktíva. Belsı intézkedések és minıségellenırzés biztosítja, hogy a termék mindenkor összhangban legyen a hatályos direktíva és a vonatkozó szabványok követelményeivel. Vaasa, Szeptember 06. Vesa Laisi elnök A CE megjelölés érvényesítésének éve: 2002

12 3 12(86) A készülék átvétele 3 A KÉSZÜLÉKEK ÁTVÉTELE A Vacon NX frekvenciaváltókat kiszállítás elıtt alapos gyári tesztelésnek és minıségellenırzésnek vetik alá. Kicsomagolás után ellenırizze, hogy a készüléken látszik-e sérülés, és hiánytalan-e a küldemény (vesse össze a termék típusmegjelölését a 3 1 ábra szerinti típus-megjelölési kóddal). Sérülés észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot a biztosítóval, vagy a szállítmányozóval. Ha a szállítmány nem egyezik meg az Ön megrendelésével, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. 3.1 Típus-megjelölési kód NXL C 1 N 1 SSS 00 A gyárban beszerelt I/O kártyák és bıvítések 00 = nincs kártya AA = OPT-AA bıvítı I/O kártya AI = OPT-AI bıvítı I/O kártya C3 = Profibus kártya Hardver változatok; táplálás szerelési mód kártyák SSS = standard SDS = DIN-sínes szerelési mód Fékchopper 0 = nincs fékchopper 1 = belsı fékchopper EMC kibocsátási szint N = nincs EMC kibocsátás védelem H = védelem RFI szőrıvel Tokozási besorolás 1 = IP20 Kezelıegység B = nincs kezelıegység C = standard hétszegmenses kezelıegység Névleges hálózati feszültség 2 = Vac, 5 = Vac Névleges áram (kis mértékő túlterhelés) A készülék max. tartós árama 40 C-on pl = 7 Amper Terméksor: NXL = NX Light 3-1. ábra. A Vacon NXL MF2 és MF3 típus-megjelölési kódja

13 A készülék átvétele 13(86) 3 NXL C 2 T 1 SSS 00 AA SLOT E A gyárban beszerelt I/O kártyák és bıvítések 00 = nincs kártya AA = OPT-AA bıvítı I/O kártya AI = OPT-AI bıvítı I/O kártya C3 = Profibus kártya SLOT D A gyárban beszerelt I/O kártyák és bıvítések 00 = nincs kártya CI = MODBUS/TCP C3 = Profibus kártya Hardver változatok; táplálás szerelési mód kártyák SSS = standard SDS = DIN-sínes szerelési mód Fék Csopper 1 = belsı fék csopper EMC szint C= EN A11, 1-es környezet H= RFI szőrıvel T= IT hálózatok Védettségi osztály 2= IP21, 5= IP54 Kezelı egység B= nuncs; C= sandard 7 szegmenses Névleges tápfeszültség 2= V AC; 5 = VAC Névlegesw áram (alacsony túlterhelés) A hajtás maximális, folyamatos árama 40 C-ig Pl.: 0007 = 7amper Termék csoport NXL = NX Light (könnyő) 3-2. ábra. A Vacon NXL MF4 és MF6 típus-megjelölési kódja 3.2 Tárolás Ha a készüléket üzembe helyezés elıtt tárolni kell, ellenırizze, hogy elfogadhatók-e a tárolás feltételei: Tárolási hımérséklet 40 C-tól + 70 C-ig, Relatív páratartalom < 95 %, páralecsapódás nem lehet 3.3 Karbantartás Normál viszonyok között a Vacon NXL frekvenciaváltó nem igényel karbantartást, ajánlatos azonban az elszennyezıdött hőtıbordát megtisztítani (pl. kefével) amennyiben szükséges. A legtöbb Vacon NXL hajtás el van látva hőtıventilátorral, amely szükség esetén könnyen cserélhetı.

14 3 14(86) A készülék átvétele 3.4 Garancia A garancia csak a gyártási hibákra terjed ki. A gyártó nem visel felelısséget a szállítás, átvétel, telepítés, üzembe helyezés vagy használat során okozott sérülésekért. A gyártó semmilyen esetben és semmi körülmények között nem felelıs azokért a károkért vagy hibákért, amelyek a rossz kezelés, helytelen alkalmazás, nem megfelelı telepítés, abnormális hımérsékleti viszonyok, port vagy korrozív anyagokat tartalmazó környezet miatt, illetve a névleges értékek tartományán kívüli mőködtetés következtében keletkeznek. A gyártó által nyújtott garancia idıtartama 18 hónap a gyárból való kiszállítástól, vagy 12 hónap az üzembe helyezéstıl számítva, attól függıen, hogy melyik telik le elıbb (Általános Feltételek NL92/Orgalime S92). A helyi disztribútorok vállalhatnak más garanciaidıt, amely szerepel a szállítási megállapodásban és feltételekben, valamint a garanciára vonatkozó kikötések között. A Vacon csak az általa vállalt garanciális kötelezettségért vállal felelısséget. Minden garanciával kapcsolatos esetben, elıször disztribútorához forduljon.

15 Mőszaki adatok 15(86) 4 4 Mőszaki adatok 4.1 Bevezetés A Vacon NXL egy kompakt, kis mérető frekvenciaváltó, amelynek kimeneti teljesítménye 250 W-tól 30 kwig terjed. A készüléktípus jól illeszkedik a HVAC és OEM alkalmazásokhoz, ahol felhasználási lehetıségei szinte korlátlanok. A motor és az alkalmazás vezérlése mikroprocesszoros szoftveren alapul. Mérések, paraméter beállítások, sorkapocs- és kezelıegység jelek alapján vezérli a mikroprocesszor a motort. Az IGBT inverterhíd háromfázisú szimmetrikus impulzusszélesség modulált (PWM) váltakozó feszültséget állít elı a motor számára. A kezelıegység, amely a felhasználó és a frekvenciaváltó közötti kapcsolatot teremti meg, a paraméterek beállítására, az állapotadatok kiolvasására és a vezérlıutasítások bevitelére szolgál. A kezelıegységen kívül, RS232-es soros kábelen és illesztı panelen (opciós készülék) keresztül PC-hez is csatlakoztathatjuk a készüléket. A Vacon NXL hajtáshoz NXOPTAA, NXOPTB_ vagy NXOPTC_ típusú bıvítı kártyák is használhatók. Az MF2 kivételével valamennyi készülékméret rendelkezik belsı fékáramkörrel. Az erre vonatkozó részletesebb tájékoztatásért forduljon a gyártóhoz, vagy helyi disztribútorához. A bemeneti EMC szőrık külsı opcióként állnak rendelkezésre az MF2 és MF3 mérető hajtásokhoz. A többi készülékméret normál szerkezeti elemként belsı szőrıt tartalmaz.

16 4 16(86) Mőszaki adatok Erısáramú egység Fék ellenállás Hálózat Integrált bemeneti egység** Egyenirányító Fék csopper* Áram érzékelık*** Töltı ellen. Ventillátor Tápegység Mérések Gate meghajtók Motor vezérlı up Kezelıegység Vezérlı egység Bıvítı kártya Motor és alkalmazás vezérlés Be-/ki menetek * Fékellenállás kapható opciós eszközként az MF3-tól MF6-ig terjedıen. **. MF4-nél és nagyobb készülékeknék intergrált bemeneti egység *** csak az MF5 és nagyobb készülékekben használt mérési módszer 4-1. ábra. A Vacon NXL blokkséma

17 Mőszaki adatok 17(86) Névleges teljesítmények Vacon NXL Hálózati feszültség V Hálózati feszültség V, 50/60 Hz, 1~/3~ NXL sorozat N szintő EMC A frekvenciaváltó típusa Alacsony szintő Névleges tartós áram IL (A) Terhelhetıség 10%-os túlterhelési áram (A) Magas szintő Névleges tartós áram IH (A) 50%-os túlterhelési áram (A) Teljesítmény a motortengelyen Alacsony szintő 40ºC P (kw) Magas szintő 50ºC P (kw) Névleges bemenı áram 1~ / 3~ Mechanikai méret Tokozás és védelmi fokozat Méretek szél x mag x mélység NXL ,4 2,6 1,7 2,6 0,37 0,25 4,8 / - MF2/IP20 60 x 130 x 150 1,0 NXL ,7 4,1 2,8 4,2 0,75 0,55 7,4 / 5,6 MF3/IP20 84 x 184 x 172 1,9 NXL ,8 5,3 3,7 5,6 1,1 0,75 9,6 / 7,2 MF3/IP20 84 x 184 x 172 1,9 NXL ,6 7,3 4,8 7,2 1,5 1,1 13,2 / 9,9 MF3/IP20 84 x 220 x 172 2, táblázat. A Vacon NXL névleges teljesítményei és méretei, tápfeszültség V. Megjegyzés: Vacon NXL0002 csak 1 fázisú táplálásra alkalmas Tömeg (kg) Vacon NXL Hálózati feszültség V Hálózati feszültség V, 50/60 Hz, 3 ~ NXL sorozat N szintő EMC A frekvenciaváltó típusa Terhelhetıség Teljesítmény a motortengelyen Alacsony szintő Magas szintő 380V-os táp 500V-os táp Névleges tartós áram IL (A) 10%-os túlterhelé si áram (A) Névleges tartós áram IH (A) 50%-os túlterhelé si áram (A) 10% túlterh. 40ºC P (kw) 50% túlterh. 50ºC P (kw) 10% túlterh. 40ºC P (kw) 50% túlterh. 50ºC P (kw) Névlege s bemenı áram Mechanikai méret Tokozás és védelmi fokozat Méretek szél x mag x mélység NXL ,9 2,1 1,3 2 0,55 0,37 0,75 0,55 2,9 MF2/IP20 60 x 130 x 144 1,0 NXL ,4 2,6 1,9 2,9 0,75 0,55 1,1 0,75 3,6 MF2/IP20 60 x 130 x 144 1,0 NXL ,3 3,6 2,4 3,6 1,1 0,75 1,5 1,1 5,0 MF3/IP20 84x 184 x 174 1,9 NXL ,3 4,7 3,3 5 1,5 1,1 2,2 1,5 6,5 MF3/IP20 84x 184 x 174 1,9 NXL ,4 5,9 4,3 6,5 2,2 1,5 3 2,2 8,1 MF3/IP20 84x 220 x 174 2,0 Tömeg (kg) H/C szintő EMC védelem NXL ,3 3,6 2,2 3,3 1,1 0,75 1,5 1,1 3,3 MF4/IP21, IP x 292 x NXL ,3 4,7 3,3 5,0 1,5 1,1 2,2 1,5 4,3 MF4/IP21, IP x 292 x NXL ,6 5,9 4,3 6,5 2,2 1,5 3 2,2 5,4 MF4/IP21, IP x 292 x NXL ,6 8,4 5,6 8,4 3,0 2, ,6 MF4/IP21, IP x 292 x NXL ,9 7,6 11,4 4,0 3,0 5,5 4 9 MF4/IP21, IP x 292 x NXL ,2 9 13,5 5,5 4,0 7,5 5,5 12 MF4/IP21, IP x 292 x NXL , ,5 5,5 11 7,5 16 MF5/IP21, IP x 391 x 214 8,1 NXL , , MF5/IP21, IP x 391 x 214 8,1 NXL , MF5/IP21, IP x 391 x 214 8,1 NXL , ,5 38 MF6/IP21, IP ,5 NXL , MF6/IP21, IP ,5 NXL MF6/IP21, IP , táblázat. A Vacon NXL névleges teljesítményei és méretei, tápfeszültség V.

18 4 18(86) Mőszaki adatok 4.3 Mőszaki adatok Hálózati csatlakozás Motorcsatlakozás Vezérlési/ szabályozási jellemzık Környezeti feltételek Környezeti határértékek Ube bemenıfeszültség V, -15% +10% 3~ V, -15% +10% 3~ V, -15% +10% 1~ Bemenıfrekvencia Hz Csatlakoztatás a hálózathoz Percenként egyszer, vagy ritkábban (normál esetben) Kimenıfeszültség 0 Ube Tartós kimenıáram Indítási nyomaték Indítási áram Kimenıfrekvencia Frekvenciafelbontás A vezérlés/szabályozás módja IH: max. +50 C környezeti hımérsékleten, túlterhelés: 1.5 IH (1 perc/10 percenként) IL: max. +40 C környezeti hımérsékleten, túlterhelés: 1.1 x IL (1 perc/10 percenként) 150 % (kis túlterhelés); 200 % (nagy túlterhelés) 2 x IH: 2 sec-ig 20 sec-ként, ha a kimenıfrekvencia < 30 Hz és a hőtıborda hımérséklete < +60 C Hz 0.01 Hz Frekvenciaszabályozás (U/f) Nyílt hurkú, érzékelı nélküli vektorvezérlés Kapcsolófrekvencia 1 16 khz; Gyári alapérték: 6 khz (Lásd: paraméter) Frekvencia-alapjel Analóg bemenet Felbontás: 0.1 % (10 bit), pontosság: ± 1 % Kezelıegységi alapjel Felbontás: 0.01 Hz A mezıgyengítés pontja Hz Hz Gyorsítási idı 0, sec Lassítási idı 0, sec Fékezınyomaték DC fék: 30 %*Tn (fékopció nélkül) A mőködés környezeti hımérséklete Tárolási hımérséklet Relatív páratartalom A levegı minısége - vegyi gızök - mechanikai részecskék Tengerszint feletti magasság Rázásállóság EN50178/ EN Ütésállóság EN50178, EN Tokozási besorolás - 10 C (jegesedés nélkül) +50 C: IH - 10 C (jegesedés nélkül) +40 C: IL - 40 C +70 C < 95 % RH, lecsapódás, korrózió, csepegı víz nélkül IEC , a készülék mőködése közben, 3C2-es besorolás IEC , a készülék mőködése közben, 3S2-es besorolás 100 %-os terhelhetıség (névl. érték csökkentése nélkül) 1000 m-ig 1000 m felett 1 %-os névleges érték csökkentés 100 m-enként; max m Hz A kitérés amplitúdója 1 mm (csúcs) Hz-en Legnagyobb gyorsulási amplitúdó: 1 G, Hz UPS (United Parcel Service) ejtéspróba (megfelelı UPS tömegekre) Tárolási és szállítási: max. 15 G, 11 ms (becsomagolva) IP20: MF2 és MF3, IP21/IP54: MF4-MF6 Mőszaki adatok (folytatás a következı oldalon)

19 Mőszaki adatok 19(86) 4 EMC Zavarvállóság Megfelel az EN , -2 és EN elıírásainak Kibocsátások MF2-MF3: N szintő EMC védelem, Külsı RFI szőrıvel (opció) H szintő EMC védelem elérése (lásd: es fejezet) MF4-MF6: H szintő EMC védelem, EN (1996)+A11 (2000) szabvány 1-es korlátozott és 2-es környezet; EN EMC szint C: Lásd a fejezet. Biztonság Kielégíti az EN50178, EN , CE, UL, CUL, FI, GOST R, IEC szabványokat (ellenırizze a készülék adattábláján specifikált jóváhagyásokat minden egyes készüléken) A vezérlés csatlakozásai Analóg bemenıfeszültség V, Ri = 200 kω, Felbontás 10 bit, pontosság ± 1 % Analóg bemenıáram 0 (4) 20 ma, Ri = 250 Ω, differenciális Digitális bemenetek (3) Pozitív vagy negatív logika; V DC Segédfeszültség + 24 V ± 15 %, max. 100 ma Referencia segéd feszültség + 10 V, + 3 %, max. terhelés 10 ma Analóg kimenet 0 (4) 20 ma, RL max. 500 Ω, felbontás 16 bit, pontosság ± 1 % Relékimenetek 1 programozható átváltó relékimenet Kapcsolási teljesítmény : 24 V DC/ 8 A 250 V AC/ 8 A 125 V DC/ 0.4 A Védelmi Túlfeszültség védelem NXL_2: 437 VDC; NXL_5: 911 VDC funkciók Alacsonyfeszültség védelem NXL_2: 183 VDC; NXL_5: 333 VDC Földzárlat-védelem A motorban vagy a kábelben fellépı földzárlat esetén csak a frekvenciaváltó védett Védelem a készülék Van túlmelegedésével szemben Védelem a motor Van túlterhelésével szemben Motor-elakadásvédelem Van Védelem a motor Van alulterhelésével szemben A + 24 V-os és a + 10 V-os Van alapjel-feszültségek rövidzár-védelme Túláramvédelem Leoldási határérték 4,0 x I H pillanatnyi 4 3. táblázat Mőszaki adatok

20 5 20(86) Kábelezés és csatlakozások 5 TELEPÍTÉS 5.1 Beépítés MF2 és MF3 Az MF2 és MF3 vázmérető készülékek két lehetséges pozícióban szerelhetık falra (lásd: 5 1 ábra). Az MF2 típusú NXL készülék két csavarral rögzíthetı a szerelılapok középsı furatainak felhasználásával. RFI szőrı használata esetén a felsı szerelılapot két csavar rögzíti (lásd: 5-2 ábra). Az MF3-as vagy a nála nagyobb mérető készülékeket mindig 4 csavar rögzíti. Lásd: 5 2. ábra ábra Az NXL (MF2 és MF3) két lehetséges beépítési pozíciója Szőrı nélküli MF2 Szőrıvel ellátott MF ábra Az MF2 típusú NXL beszerelése

21 Kábelezés és csatlakozások 21(86) ábra Az MF2 típusú NXL méretei Méretek (mm) Típus W1 W2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 D1 D2 MF táblázat Az MF2 típusú Vacon NXL méretei

22 5 22(86) Kábelezés és csatlakozások 5 4. ábra Az MF3 típusú Vacon NXL méretei Méretek (mm) Típus W1 W2 W3 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 D1 D2 MF táblázat Az MF3 típusú Vacon NXL méretei

23 Kábelezés és csatlakozások 23(86) MF4-tıl MF6-ig A frekvenciaváltókat 4 csavarral rögzíthetjük. A frekvenciaváltó körül elegendı szabad teret kell biztosítani a megfelelı hőtéshez. Lásd:5-4táblázat, és 5-6-os ábra ábra Az MF4- MF6 típusú Vacon NXL méretei Típus Méretek W1 W2 H1 H2 H3 D1 E1 E2 * MF x 28,3 MF x 37 1 x 28,3 MF táblázat Az MF4- MF6 típusú Vacon NXL méretei *=csak MF5-nél

24 5 24(86) Kábelezés és csatlakozások 5.2 Hőtés Az MF4, MF5, MF6 és a nagyobb teljesítményő MF3 típusú hajtások ventilátoros hőtéssel mőködnek. Megfelelı szabad térközt kell hagyni a frekvenciaváltó körül a szükséges légáramlás és hőtés biztosításához. A szabad térköz elıírt méreteit az alábbi táblázat tartalmazza. Típus Méretek A B C D NXL NXL NXL NXL NXL táblázat A szerelési térközök méretei A = térköz a frekvenciaváltó körül (lásd még: B) B = két frekvenciaváltó, vagy a frekvenciaváltó és a készülékház fala közötti távolság C = szabad térköz a frekvenciaváltó felett D = szabad térköz a frekvenciaváltó alatt C B A A A 2 A 2 B D NK5_ ábra Telepítési térközök Típus Szükséges levegımennyiség [m 3 /h] NXL NXL NXL táblázat Szükséges levegımennyiség

25 Kábelezés és csatlakozások 25(86) Az EMC zavarvédelmi osztály megváltoztatása H-ról T-re Az MF4 és MF6 típusú Vacon NXL frekvenciaváltók zavarvédelmi fokozata egyszerő módon változtatható H osztályról T osztályra az alábbi ábrákon bemutatott eljárás követésével. Ezt a csavart el kell távolítani Ezt a csavart el kell távolítani 5 7. ábra Az EMC zavarvédelmi osztály megváltoztatása, MF4(bal), MF5 (jobb oldal) Ezeket a csavarokat el kell távolítani 5 8. ábra Az EMC zavarvédelmi osztály megváltoztatása, MF6

26 6 26(86) Kábelezés és csatlakozások 6 Kábelezés és csatlakozások 6.1 Erısáramú csatlakozások 1 fázis 3 fázis 6 1. ábra Erısáramú csatlakozások, MF ábra Erısáramú csatlakozások, MF3 (1~/3~) 6 3. ábra Erısáramú csatlakozások, MF4-MF6

27 Kábelezés és csatlakozások 27(86) Kábelezés Legalább 60 C hıállóságú kábeleket használjon. A kábeleket és a biztosítókat az alábbi táblázat szerint kell méretezni. A kábelek telepítését a fejezetben ismertetett UL elıírások betartásával kell végezni. Az UL elıírások szerinti kábeltelepítés a fejezetben található. A biztosítók kábel túlterhelés védelemként is funkcionálnak. Ezek az elıírások azokra az esetekre érvényesek, amikor egy motor- és egy kábelcsatlakozás van kiépítve a frekvenciaváltótól a motorig. Minden más esetben kérjen útmutatást a gyártól. 1-es körny. 2-es körny. (korlátozott) Kábeltípus H szint L szint T szint N szint Hálózati kábel Motorkábel 3* Vezérlıkábel táblázat A szabványoknak megfelelı kábeltípusok. C szint H szint L szint T szint N szint = EN A11, 1-es típusú korlátozott környezet EN = EN A11, 1-es típusú korlátozott környezet EN = EN , 2-es típusú környezet lásd. 9. oldal lásd. 9. oldal 1 = Erısáramú kábel, amely helyhez kötött berendezésekhez, és az adott hálózati feszültséghez alkalmazható. Árnyékolt kábelre nincs szükség. (ajánlások: NNCABLES/MCMK vagy hasonló). 2 = Koncentrikus védıvezetékkel ellátott erısáramú kábel, amely az adott hálózati feszültséghez alkalmazható (ajánlások: NNCABLES/MCMK vagy hasonló). 3 = Erısáramú kábel, kompakt, kis impedanciájú árnyékolással ellátott erısáramú kábel, amely az adott hálózati feszültséghez alkalmazható (ajánlások: MCCMK, SAB/ÖZCUY-J, vagy hasonló) Az árnyékolást a frekvenciaváltó és a motoroldalon is 360 -os szögben (körkörösen nem összesodorva) kel l rögzíteni a szabványban elıírt EMC szint eléréséhez. 4 = Kis impedanciájú árnyékolással ellátott kábel (ajánlások: NNCABLES /jamak, SAB/ÖZCuY-O vagy hasonló). MF4-MF6-ig típusok: Motorkábel bekötésénél EMC kompatibilis tömszelence használata javasolt mindkét kábelvégen az EMC elıírások teljesítéséhez. Megjegyzés: Az EMC elıírások a gyári kapcsolási frekvenciákon teljesülnek (minden méretnél)

28 6 28(86) Kábelezés és csatlakozások Kábel- és biztosító méretek Vázmé ret Típus I L [A] Biztosító [A] Hálózati kábel Cu [mm 2 ] A sorkapcsokra csatlakoztatható kábel mérete (min/max) Hálózati sorkapocs [mm 2 ] Földelı sorkapocs [mm 2 ] Vezérlı sorkapocs [mm 2 ] Relé sorkapocs [mm 2 ] MF x 1,5 +1,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5 1,5 0,5-2,5 MF x 2,5 +2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-1,5 0,5-2, táblázat A Vacon NXL kábel és biztosító méretek, V Vázmé ret Típus I L [A] Biztosító [A] Hálózati kábel Cu [mm 2 ] A sorkapcsokra csatlakoztatható kábel mérete (min/max) Hálózati sorkapocs [mm 2 ] Földelı sorkapocs [mm 2 ] Vezérlı sorkapocs [mm 2 ] Relé sorkapocs [mm 2 ] MF x 1,5 +1,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5 1,5 0,5-2,5 MF x 1,5 +1,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5 1,5 0,5-2,5 MF x 1,5 +1, ,5 0,5 1,5 0,5-2,5 MF x 2,5 +2, ,5 0,5 1,5 0,5-2,5 MF x ,5 1,5 0,5-2,5 MF x ,5 1,5 0,5-2,5 MF x ,5 1,5 0,5-2,5 MF ,5 50 Cu ,5 1,5 0,5-2, Al MF ,5 50 Cu 6 50 Al ,5 1,5 0,5-2, táblázat A Vacon NXL kábel és biztosító méretek, V Megjegyzés: A Vacon az EN alapján javasolja a kábelek beszerzését. A kábelek PVC szigeteltek, és egy kábel +40 C-ig, négy kábel +30 C-ig használható.

29 Kábelezés és csatlakozások 29(86) Kábel szerelés kiegészítıi A frekvenciaváltó dobozában lévı mőanyag tasakban a frekvenciaváltó táp-, motor-, valamint vezérlıkábelei rögzítéséhez szükséges kiegészítık találhatók. 6-4 ábra. Kábel kiegészítık Alkatrészek: 1. Földelı kábel rögzítı csavarok (MF4, MF5) (2db) 2. Kábel rögzítı bilincs (3db) 3. Gumi kábel bevezetık (nagyságuk változó) (3db) 4. Fém kábel bevezetı tartó (1db) 5. Csavarok M4x10 (5db) 6. Csavarok M4x16 (3db) 7. Földelı kábel rögzítı (MF6) (2db) 8. Kábel rögzítı bilincs leszorító csavar (MF6) (4db) Megjegyzés: A kábel kiegészítı csomag az IP54-es frekvenciaváltó részére minden alkatrészt tartalmaz, kivéve a 4 és 5. Szerelési mód: 1. Ellenırizzük, hogy a mőanyag tasak az összes felsorolt elemet tartalmazza 2. Nyissuk ki a frekvenciaváltó fedılapját. (1. ábra) 3. Távolítsuk el a kábelbekötı fedelét. Nézzük a földelési helyeket: a) (MF4/MF5) földelési pont (2. ábra). b) (MF6) földelési pont (3. ábra). 4. Helyezzük vissza a kábelbekötı fedelét. Illesszük be a kábelrögzítı bilincseket és rögzítsük, ahogy azt a 4. ábra mutatja. Megjegyzés: Az FR6/MF6 földelési helye különbözik egymástól. 5. Helyezzük a gumi kábelbevezetıket a furatokba, ahogy azt az 5. ábra mutatja. 6. Rögzítsük a fém kábelbevezetı tartót az 5 M4x10-es csavarral a frekvenciaváltó keretéhez. 6. ábra. Zárjuk be a frekvenciaváltó fedelét.

30 6 30(86) Kábelezés és csatlakozások

31 Kábelezés és csatlakozások 31(86) Telepítési utasítások A telepítés megkezdése elıtt gyızıdjön meg róla, hogy a frekvenciaváltó egyetlen egysége sincs feszültség alatt. Az MF2 és MF3-as frekvenciaváltót kapcsolószekrénybe, külön készülékházba vagy elektromos fülkébe kell telepíteni, mivel a készülék IP20-as védettségő és a kábelkivezetések nincsenek védelemmel ellátva. A motorkábelt kellı távolságra kell elhelyezni a többi kábeltıl: Kerülni kell a más kábelekkel párhuzamosan vezetett hosszú szakaszokat Ha a motorkábel párhuzamosan fut más kábelekkel, a motorkábel és a többi kábel között az alábbi táblázatban megadott minimális távolságokat kell tartani. Ezeket a minimális távolságokat tartani kell a motorkábel és más készülékek jelvezetékei között is. A motorkábel maximális hossza 30 m (MF2-MF3), 50 m (MF4), és 300m (MF5-MF6) A motorkábelek más kábeleket 90 -os szögben keresztezhetnek. Távolság a kábelek között [m] 0,3 1,0 Árnyékolt kábel [m] Ha szükséges a kábelszigetelés ellenırzése, errıl a fejezet nyújt tájékoztatást. A kábelek bekötése: A motorkábeleket és a hálózati kábeleket le kell csupaszítani a 6-4 ábrának és a 6-4 táblázatnak megfelelıen. Csatlakoztassa a hálózati és motorkábeleket, továbbá a vezérlés kábeleit a megfelelı sorkapcsokra (lásd: 6-6 ábra). A nagyobb mérető készülékek telepítésére vonatkozó tájékoztatást a gyártól vagy helyi disztribútorától kaphatja meg. Az UL elıírásoknak megfelelı kábeltelepítésre vonatkozó információt a fejezetben találja meg. Ellenırizze, hogy a vezérlés kábelvezetékei nem érintkeznek a készülék elektromos alkatrészeivel. Ha külsı fékellenállást használ (opció), annak kábelét csatlakoztassa a megfelelı sorkapocsra. Ellenırizze a földkábel csatlakozását a motorhoz és a frekvenciaváltóhoz a jelő csatlakozón. Csatlakoztassa az erısáramú kábel elválasztott árnyékolását a frekvenciaváltó, a motor és a tápközép földkivezetésére. Ügyeljen rá, hogy a vezérlıkábelek vagy a készülék kábelei, ne szoruljanak be a védıfedél és a készülékváz közé.

32 6 32(86) Kábelezés és csatlakozások A hálózati és motorkábelek csupaszítási hosszai Földvezeték Földvezeték HÁLÓZAT MOTOR 6 4. ábra A kábelek csupaszítása Vázméret A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 MF MF MF MF MF táblázat A kábelek csupaszítási hossza

33 Kábelezés és csatlakozások 33(86) A kábelek bekötése a Vacon NXL-be Megjegyzés: Ha külsı fékellenállást kíván csatlakoztatni (MF3 és annál nagyobb méretek), útmutatást a fékellenállások külön kézikönyvében talál ábra Vacon NXL, MF2 A vezérlés kábele A földelés sorkapcsa Motorkábel Hálózati kábel 6 7. ábra A kábelek bekötése a Vacon NXL MF2-be (500V, 3 fázis)

34 6 34(86) Kábelezés és csatlakozások 6 8. ábra Vacon NXL, MF3 A vezérlés kábele A földelés sorkapcsa A fékellenállás BR - sorkapcsai BR + Motor kábel Hálózati kábel 6 9. ábra A kábelek bekötése a Vacon NXL MF3-ba Megjegyzés: MF2-MF3-nél javasolt elıször a kábeleket a sorkapcsokba és a földeléshez bekötni, majd a sorkapcsot és a földelı lemezt a berendezéshez csatlakoztatni.

35 Kábelezés és csatlakozások 35(86) 6 Külsı RFI szőrı telepítése az MF2 és MF3 típusokhoz: A Vacon NXL MF2 és MF3-as mérető frekvenciaváltóknál lehetıség van az EMC védelem N osztályról H osztályra történı változtatására külsı opcionális RFI szőrıvel. Kösse a betáp kábelt az RFI szőrı L1, L2 és L3 sorkapcsába, a földelést pedig a PE sorkapocsba. Lásd: alábbi ábrák. Az MF2-es tokozású frekvenciaváltók felfogatását lásd: 5-2-es ábra ábra Az MF2-es frekvenciaváltó RFI szőrıvel ábra Az RFI szőrı kábeleinek bekötése az MF2 és MF V, RFI ábra Az RFI szőrı kábeleinek bekötése az MF2 és MF V, RFI

36 6 36(86) Kábelezés és csatlakozások ábra MF2 RFI szőrıvel ábra Az RFI szőrı kábeleinek bekötése az MF2 és MF V, RFI RFI szőrı típusa RFI (falra szerelésre) RFI (falra szerelésre) RFI Méretek 60x252x35 60x252x35 58x113,5x45, táblázat RFI szőrık típusai és méretei

37 Kábelezés és csatlakozások 37(86) ábra Vacon NXL, MF4 DC sorkapcsok A fékellenállás sorkapcsai A földelés sorkapcsai Hálózati kábel Motorkábel ábra A kábelek bekötése a Vacon NXL MF4-be

38 6 38(86) Kábelezés és csatlakozások ábra Vacon NXL, MF5 DC sorkapcsok Föld csatlakozó A fékellenállás sorkapcsai Hálózati kábel Motorkábel ábra A kábelek bekötése a Vacon NXL MF5-be

39 Kábelezés és csatlakozások 39(86) ábra Vacon NXL, MF6 DC sorkapcsok A fékellenállás sorkapcsai Föld csatlakozó Hálózati kábel Motorkábel ábra A kábelek bekötése a Vacon NXL MF6-be

40 6 40(86) Kábelezés és csatlakozások Kábeltelepítés és UL szabványok Az UL (Underwriters Laboratories) elıírásoknak való megfeleléshez UL jóváhagyású, legalább + 60 /75 Cos hıtőréső rézkábelt kell alkalmazni. A sorkapcsok meghúzási nyomatékait a 6-5 táblázatban adjuk meg. Vázméret Meghúzási nyomaték [Nm] Meghúzási nyomaték [in-lbs] MF2 0,5 0,6 4 5 MF3 0,5 0,6 4 5 MF4 0,5 0,6 4 5 MF5 1,2 1, MF táblázat A sorkapcsok meghúzási nyomatékai A kábel- és motorszigetelés ellenırzése 1. A motorkábel szigetelésének ellenırzése Válassza le a motorkábelt a frekvenciaváltó U, V, W sorkapcsairól és a motorról. Mérje meg a motorkábel szigetelési ellenállását az egyes fázisvezetékek között, valamint minden egyes fázisvezeték és a védıföldelés vezetéke között. A szigetelési ellenállásnak 1 MΩ-nál nagyobbnak kell lennie 2. A hálózati kábel szigetelésének ellenırzése Válassza le a hálózati kábelt a frekvenciaváltó L1, L2 és L3 sorkapcsairól és a hálózatról. Mérje meg a hálózati kábel szigetelési ellenállását az egyes fázisvezetékek között, valamint minden egyes fázisvezeték és a védıföldelés vezetéke között. A szigetelési ellenállásnak 1 MΩ-nál nagyobbnak kell lennie. 3. A motor szigetelésének ellenırzése Válassza le a motorkábelt a motorról, és szakítsa meg az áthidaló csatlakozásokat a motor csatlakozódobozában. Mérje meg a motortekercsek szigetelési ellenállását. A mérıfeszültség nem lehet kisebb a motor névleges feszültségénél, de ne haladja meg az 1000 V-ot. A szigetelési ellenállásnak 1 MΩ-nál nagyobbnak kell lennie

41 Kábelezés és csatlakozások 41(86) Vezérlıegység MF2 - MF3 A Vacon NXL frekvenciaváltó vezérlıegysége egybe van építve a teljesítmény egységgel, amely gyakorlatilag a vezérlıáramkörbıl, és egy, a vezérlıáramköri kártyacsatlakozóba helyezhetı bıvítı kártyából áll. A frekvenciaváltót alapkonfigurációban szállítják ki a gyárból, opciós kártya nélkül MF4 MF6 Az MF4-MF6 típusú frekvenciaváltókban (NXL: JA, L vagy újabb hardwerváltozattal) két opcióskártya csatlakozási lehetıség van SLOT D és SLOT E (6-21. ábra.) A két új kártya használatát az NXL00005V250 es vagy az újabb szoftvertípusok támogatják. A régebbi kiadású szoftverek az új kártyák felismerése nélkül továbbra is használhatók. SLOT E terepi busz és egyéb kiegészítı kártyák SLOT D terepi busz ábra. SLOTD és E opciós kártyák az MF4 MF6 ban Az MF4 MF6 ban használható opciós kártyák: Az alábbi táblázat az NXL MF4 MF6 frekvenciaváltókban használható bıvítı kártyák táblázatát mutatja: SLOT D C2 C3 C4 C6 C7 C8 CI CJ SLOT E AA A1 B1 B2 B4 B5 B9 C2 C3 C4 C6 C7 C8 CI CJ Két kártya együttes használatakor a SLOT E foglalatban OPT-AI vagy OPT-AA kártya legyen. Két OPT-B vagy OPT-C kártya egyidejőleg nem használható. Ugyanígy tilos az OPT-B és OPT-C kombináció is. Lásd: OPT-AA és OPT-AI kártyák leírását a 10 és 11 es fejezetekben.

42 6 42(86) Kábelezés és csatlakozások A vezérlés csatlakozásai A vezérlés alapcsatlakozásait az alábbi ábrák mutatják.. A Többvezérléső Alkalmazás jeleinek leírását a fejezetben és az Alkalmazási Kézikönyv 2. fejezetében ismertetjük ábra A vezérlés csatlakozásai, MF2-MF ábra A vezérlés csatlakozásai, MF4, MF6

43 Kábelezés és csatlakozások 43(86) Vezérlés be-/kimenetek Alapjelpotenciométer Sorkapocs Jel Leírás V alapj. Alapjel tápfeszültség kimenet Feszültség a potenciométer, stb. számára 2 AI1 + Analóg bemenet, feszültségtartomány: 0 10 V DC Feszültségalapú frekvencia-alapjel bemenet Programozható DIN 4-ként 3 AI1 - I/O föld Föld az alapjel és a vezérlések számára 4 AI2 + 5 AI2 - Analóg bemenet, áramtartomány: 0/4 20 ma Áramalapú frekvencia-alapjel bemenet (programozható) V Vezérlıfeszültség kimenet Feszültség a kapcsolók, stb. számára, max. 0,1 A 7 GND I/O föld Föld az alapjel és a vezérlések számára 8 DIN1 Indítás elıre (programozható) Zárt érintkezı = indítás elıre 9 DIN2 Indítás hátra (programozható) Zárt érintkezı = indítás hátra ma 10 DIN3 Többlépcsıs fordulatszám 1-es kiválasztója (programozható) Zárt érintkezı = többlépcsıs fordulatszám 11 GND I/O föld Föld az alapjel és a vezérlések számára 18 AO1 + Kimenıfrekvencia Programozható 19 AO1 - Analóg kimenet Tartomány: 0 20 ma / R L max. 500 Ω A RS 485 Soros busz Differenciál adó/vevı B RS 485 Soros busz Differenciál adó/vevı V Külsı 24V feszültségbemenet A vezérlés segéd tápfeszültsége 21 RO1 22 RO1 23 RO1 1-es relékimenet HIBA Programozható 6 7. táblázat A többvezérléső alkalmazás alapértelmezett I/O konfigurációja Sorkapocs Jel Leírás V alapj. Alapjel tápfeszültség kimenet Feszültség a potenciométer, stb. számára 2 AI1 + vagy DIN4 Analóg bemenet, feszültségtartomány: 0 10 V DC Feszültségalapú frekvencia-alapjel bemenet Programozható DIN 4-ként 3 AI1 - I/O föld Föld az alapjel és a vezérlések számára 4 AI2 + 5 AI2 - Analóg bemenet, áramtartomány: 0 20 ma Áramalapú frekvencia-alapjel V Vezérlıfeszültség-bemenet 7 GND I/O föld Föld az alapjel és a vezérlések számára 6 8. táblázat AI1 programozása DIN 4-ként

44 6 44(86) Kábelezés és csatlakozások Vezérlés sorkapocs jelei Sorkapocs Jel Tájékoztató adatok V alapjel Tápfeszültség alapjel Legnagyobb áram 10 ma 2 AI1+ Analóg bemenet, Feszültség (MF4 és annál nagyobb méreteknél feszültség vagy áram) 3 AI1 Analóg bemenet közös 4 AI2+ Analóg bemenet, feszültség vagy áram 5 AI2 Analóg bemenet közös MF2-MF3: Feszültség bemenet MF4-MF6: V vagy ma választása az X8 Jumperrel (lásd: 39. old) Alapértelmezés: 0 +10V (Ri = 200 kω) 0 20mA (Ri = 250 Ω) Differenciálbemenet, ha nincs földelve; Lehetıvé teszi a GND-hez viszonyított ± 20V-os differenciáljel alkalmazását V vagy ma választása az X4 (MF2-MF3) és az X13(MF4-MF6) Jumperrel Alapértelmezés: 0 +10V (Ri = 200 kω) 0 20mA (Ri = 250 Ω) Differenciálbemenet, Lehetıvé teszi a GND-hez viszonyított ± 20V-os differenciáljel alkalmazását 6 24 Vki 24V-os segédfeszültség ±10%, legnagyobb áram 100mA 7 GND I/O föld Föld az alapjelhez és a vezérlésekhez 8 DIN1 1-es digitális bemenet 9 DIN2 2-es digitális bemenet 10 DIN3 3-as digitális bemenet R i = min. 5kΩ 11 GND I/O föld Föld az alapjelhez és a vezérlésekhez 18 AO1+ Analóg jel (+ kimenet) Kimeneti jeltartomány: 19 AO1 /GND Analóg kimenet közös Áram: 0(4) 20mA, R L max 500Ω vagy Feszültség: 0 10V, R L >1kΩ A RS 485 Soros busz Differenciál adó/vevı, 120ohm impedanciájú B RS 485 Soros busz Differenciál adó/vevı, 120ohm impedanciájú V Külsı 24V feszültségbemenet A vezérlés segéd tápfeszültsége 21 RO1/1 22 RO1/2 23 RO1/3 Kapcsolható teljesítmény: 24 VDC/8A 250 VAC/8A 125 VDC/0,4A A relékimenet sorkapcsai galvanikusan szigeteltek a BE- / Kimenetek földjétıl 6 9. táblázat A vezérlı I/O jelei

45 Kábelezés és csatlakozások 45(86) Jumper beállítások a Vacon NXL alaplapján A felhasználó igényeinek megfelelıen testre szabhatja a frekvenciaváltó funkcióit az NXL vezérlı áramkörön elhelyezett jumperek bizonyos pozícióinak kiválasztásával. A jumperek pozíciói meghatározzák az analóg bemenet (#2-es sorkapocs) jeltípusát, és az RS485 lezáróellenállás beiktatását vagy kihagyását. A következı ábrákon az NXL frekvenciaváltók jumperelését láthatja: X4 jumper az MF2-ben X4 jumper az MF3-ban Analóg bement programozás Lezáróellenállás programozás Árambemenet; 0 20 ma RS485 lezáróellenállás nincs beiktatva Árambemenet; 0 20 ma Analóg bement programozás Lezáróellenállás programozás Feszültségbemenet; 0 10 V RS485 lezáróellenállás be van iktatva Feszültségbemenet; 0 10 V X7 jumper az MF3-ban RS485 lezáróellenállás be van iktatva = Gyári alapbeállítás RS485 lezáróellenállás nincs beiktatva ábra Jumper kiválasztások a Vacon NXL MF2 és MF3-hoz

46 6 46(86) Kábelezés és csatlakozások X8 jumper: AI1 üzemmód X13 jumper: AI2 üzemmód Árambemenet; 0 20 ma Árambemenet; 0 20 ma Feszültségbemenet; 0 10 V Feszültségbemenet; 0 10 V Feszültségbemenet; 0 10 V, (differenciál) X9 jumper: RS485 lezáróellenállás be van iktatva RS485 lezáróellenállás nincs beiktatva = Gyári alapbeállítás ábra Jumper kiválasztások a Vacon NXL MF4-MF6-hoz! WARNING FIGYELMEZTETÉS! NOTE MEGJEGYZÉS Gyızıdjön meg a jumperek helyes beállításáról. Ha a motort a jumper pozíciótól eltérı jelbeállítással futtatja, nemcsak a frekvenciaváltó károsodik, de a motor is megsérülhet. Az AI üzemmód változtatása esetén gondoljon a Rendszermenü (S6.9.1 és 6.9.2) paraméterének módosítására is.

47 Kábelezés és csatlakozások 47(86) 6 X4 jumper X4 jumper X7 jumper ábra A jumperek elhelyezése az MF2-ben (balra) és az MF3-ban (jobbra) ábra A jumperek elhelyezése az MF4-MF6 vezérlıkártyáján

48 6 48(86) Kábelezés és csatlakozások Motor termisztor (PTC) bekötés Két lehetıség van az NXL-nél termisztor csatlakoztatásához: 1. OPT-B2-es opciós kártya használata A Vacon NXL az OPT-B2-es opciós kártyával teljesíti az IEC 664-es szabványt ha a motor termisztor szigetelt. (=effektív kettıs szigetelés) 2. A DIN3-as digitális bemeneten keresztül A DIN3-as bemenet galvanikusan összekapcsolt a többi ki és bemenettel, emiatt a termisztor frekvenciaváltón kívüli megerısített, vagy kettıs szigetelése (IEC664) feltétlenül szükséges (a motorban, vagy a frekvenciaváltó és a motor között). +24V (6-os sorkapocs) Külsı ellenállás 4,7 kohm 5,6 kohm DIN3 (10-es sorkapocs, par =14) Külsı termisztor (PTC) Földelés (11-es sorkapocs) ábra Motor termisztor (PTC) bekötés Megjegyzés: Az NXL hibát érzékel ha a PTC impedanciája túllépi a 4,7 kohm-ot Az OPT-B2-es opciós kártya használata erısen javasolt termisztor bekötése esetén. Amennyiben a motor termisztort a DIN3-as bemenethez csatlakoztatja, feltétlenül kövesse a fenti utasításokat, ellenkezı esetben súlyos biztonsági problémák merülhetnek föl.

49 Kezelıegység 49(86) 7 7 KEZELİEGYSÉG A kezelıegység létesít kapcsolatot a Vacon frekvenciaváltó és a felhasználó között. A Vacon NXL kezelıegység jellemzıi: hétszegmenses kijelzés, hét állapot indikátorral (RUN,, READY, STOP, ALARM, FAULT), a vezérlés helyének jelzéséhez pedig további három indikátorral (I/O term, Keypad, Bus/Comm). A vezérlésre vonatkozó információk (menük sorszáma, a kijelzett értékek és a számjegyekkel kódolt információk) numerikus karakterek formában jelennek meg. A frekvenciaváltó mőködtethetı a kezelıegység hét nyomógombjának használatával. A gombok használhatók ezenkívül a paraméterek beállítására és a kijelzett értékek lapozására is. A kezelıegység kivehetı, és a bemeneti potenciáltól leválasztott. 7.1 A kezelıegység jelzései A hajtás állapotjelzései 7 1. ábra A Vacon kezelıegysége és a hajtás állapotának kijelzései A hajtás állapotkijelzései tájékoztatják a felhasználót a motor és a hajtás állapotáról. 1 2 RUN = A motor fut; villog, ha stop utasítás van, de a frekvencia még csökkenıben van. = A motor forgásirányát mutatja. 3 STOP = Jelzi, hogy a motor nem fut READY = Világít, ha a hálózati táplálás be van kapcsolva. Hiba esetén a szimbólum nem világít. ALARM = Jelzi, hogy a frekvenciaváltó valamely határértéket túllépve üzemel, így riasztás jelzést ad. FAULT = Jelzi, hogy a mőködési feltételek nem biztonságosak, és ennek következtében a frekvenciaváltó leállt.

C X / C X L / C X S F R E K V E N C I A V Á L T Ó K

C X / C X L / C X S F R E K V E N C I A V Á L T Ó K V A C O N C X / C X L / C X S F R E K V E N C I A V Á L T Ó K F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v Ö t a z e g y b e n + A l k a l m a z á s i K é z i k ö n y v Az elızetes bejelentés nélküli változtatás

Részletesebben

Vacon többvezérléső alkalmazás (Szoftver ALFIFF20) Ver. 1.02

Vacon többvezérléső alkalmazás (Szoftver ALFIFF20) Ver. 1.02 Többvezérléső alkalmazás az NXL-hez 1 1 Vacon többvezérléső alkalmazás (Szoftver ALFIFF20) Ver. 1.02 Tartalom 1 BEVEZETÉS... 2 2 VEZÉRLİ I/O... 3 3 TÖBBVEZÉRLÉSŐ ALKALMAZÁS A PARAMÉTEREK FELSOROLÁSA...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv NXS/P frekvenciaváltók IP21 és IP54 védettség - 2 - A TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS FOLYAMÁN BÁRMELY PROBLÉMA FELMERÜLÉSE ESETÉN FORDULJON HELYI DISZTRIBÚTORÁHOZ. Útmutató a használatba

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás

GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás VERZIÓ 3 RGE-01 GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás GEOCOOP Mőszeripari Szövetkezet 1037 Budapest, Törökkı u. 5-7. Tel.: (1) 367 5961 Fax: (1) 430 0914 Alkalmazási terület Az RGE-01 távirányítású

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

Elektronic Ah-Counter

Elektronic Ah-Counter Elektronic Ah-Counter GGAh-10 P10 E 1.1 1. Általános ismertetı A GGAh-10 - P10 jelő amperóra számláló a galvanizáló iparban szokásos töltésmennyiségek mérésére alkalmas, és IP 65 tömítettségő átlátszó

Részletesebben

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással s 4 502 ACVATIX Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással SAL.. SAL31.. AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérlıjel SAL61.. AC/DC 24 V tápfeszültség, 0 10

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

Szivattyú- és ventilátorvezérlı alkalmazás

Szivattyú- és ventilátorvezérlı alkalmazás 6-1 (par. 0. 1 = 7) TARTALOM 6.. 6-1 6.1 Általános bevezetı.. 6-2 6.2 Vezérlı I/O. 6-2 6.3 Vezérlıjel-logika.. 6-3 6.4 Alapparaméterek, 1. csoport. 6-4 6.4.1 Paramétertáblázat, 1. csoport 6-4 6.4.2 Az

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

CA-64 EPS ca64eps_int 01/11

CA-64 EPS ca64eps_int 01/11 CA-64 EPS ca64eps_int 01/11 ZÓNABİVÍTİ BEÉPÍTETT TÁPEGYSÉGGEL A CA-64 EPS zóna bıvítı a SATEL gyártmányú CA-64, INTEGRA és VERSA riasztó vezérlı panelekkel összekapcsolva használható. Ez a kézikönyv az

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása Irányítástechnika 1 8. Elıadás PLC rendszerek konfigurálása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési segédlet,

Részletesebben

COMP230-xxx-20 / COMP400-xxx-20 SMARTDRIVE KOMPAKT FREKVENCIAVÁLTÓK

COMP230-xxx-20 / COMP400-xxx-20 SMARTDRIVE KOMPAKT FREKVENCIAVÁLTÓK COMP230-xxx-20 / COMP400-xxx-20 SMARTDRIVE KOMPAKT FREKVENCIAVÁLTÓK 2BMŰSZAKI ADATOK TERMÉK LEÍRÁS Betáp csatlakozás Bemeneti feszültség U in 208 240 Vac (-15 +10%), 1~ 380 480 Vac (-15 +10%), 3~ Bemeneti

Részletesebben

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁS CAME alap vezérlés 230V-os egyfázisú szárnyaskapu meghajtásokhoz, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 320W teljesítménnyel. A terméket teljes egészében a CAME Cancelli Automatici SPA.

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv ACS 100 Biztonsági előírások Figyelem! Az ACS 100-as frekvenciaváltót csak képzett szakember helyezheti üzembe. Figyelem!

Részletesebben

ZF1. Vezérlés leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS. Vezérlés Leírás ZF1

ZF1. Vezérlés leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS. Vezérlés Leírás ZF1 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Mikroprocesszoros, nyomatékszabályzós, kétmotoros vezérlıpanel 230V-os egyfázisú meghajtásokhoz, AF frekvenciakártya kapcsolattal, UNIT, ATI, KRONO, FAST, FERNI, rendszerek vezérlésére,

Részletesebben

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor

Részletesebben

J1000 Frekvenciaváltó sorozat

J1000 Frekvenciaváltó sorozat J1000 Frekvenciaváltó sorozat Az alapvetı inverter V/F motorvezérlés Nagy nyomaték már 3 Hz frekvencián (150%) Kettıs besorolás: o normál üzem 120% / 1 perc túlterhelés o nehéz üzem 150% / 1 perc túlterhelés

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer

HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer A leírásban szereplı bekötési útmutatók, illetve a programozás az eszköznél érvényes a HT2110-2 (hálózati) és a HT2110B-2 (önálló) beléptetıre is. A hálózati beléptetı

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

Beépítési kezelési útmutató FLYPPER 4 FLYPPER

Beépítési kezelési útmutató FLYPPER 4 FLYPPER FLYPPER Elektronikus vízmérı Beépítési - kezelési útmutató Szerelési útmutató 1. MEGJEGYZÉS Ezt a szerelési útmutatót képzett személyzetnek szánták és ezért nem tartalmazza az alap munkalépéseket! FIGYELEM!!!

Részletesebben

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft SMA Telepítési figyelmeztetések: Az összes beállítást az SMA kikapcsolt állapotban kell végezni. A finombeállítás megkezdése elıtt kapcsolja be a berendezést, gyızıdjön meg arról, hogy az eszköz megfelelıen

Részletesebben

PolyGard DGC-05 Digitális gázvezérlő RS 485 busszal

PolyGard DGC-05 Digitális gázvezérlő RS 485 busszal PolyGard DGC05 Digitális gázvezérlő RS 485 busszal LEIRÁS Mérő, jelző és vezérlő sorozat toxikus és robbanásveszélyes gázok és gőzök és freon felügyeletére. A DGC05 digitális gázvezérlő sorozat az RS 485

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

PI szabályozással mőködı alkalmazás

PI szabályozással mőködı alkalmazás 4-1 (par. 0. 1 = 5) Tartalom 4.. 4-1 4.1 Általános bevezetı 4-2 4.2 Vezérlı I/O.... 4-2 4.3 Vezérlıjel-logika.. 4-3 4.4 1. paramétercsoport 4-4 4.4.1 Paramétertáblázat. 4-4 4.4.2 Az 1. csoport paramétereinek

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom

Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom Vacon Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás (par. 0. 1 = 5) Tartalom 5 Többcélú vezérléssel mőködı alkalmazás 5-1 5.1 Általános bevezetı 5-2 5.2 Vezérlı I/O.

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés Bevizsgálva a következő szabvány alapján: EN 12453 1 / 5 oldal 06 javítás Kezelési útmutató Az AS 100 vezérlést Totmann-üzemű, háromfázisú kapunyitó berendezésekkel történő használatra tervezték. A kapu

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics DTH-1 TELEFON HIBRID Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

1. Kaputábla és funkciói. 2. Kaputábla leírása -3- Megjegyzés: DT592 kaputábla két nyomógombos. Kamera LED. Hangszóró

1. Kaputábla és funkciói. 2. Kaputábla leírása -3- Megjegyzés: DT592 kaputábla két nyomógombos. Kamera LED. Hangszóró DT591 DT592 Tartalomjegyzék 1. Kaputábla és funkciói...3 2. Kaputábla leírása...3 3. Zárnyitás műszaki paraméterei...4 4. Felszerelés...4 4.1 Felszerelés esővédő nélkül...4 4.2 Felszerelés esővédővel...5

Részletesebben

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó Jellemzõk Mutatós, vízálló kültéri stand alone kártyaolvasó Négy féle ajtónyitási mód: - 4 számjegyû kóddal - Proximity kártyával - Proximity kártyával és

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez

SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez s 4 516 ACVATIX Elektromotoros SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez 20 mm szelepszár elmozdulással AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérl jel AC/DC 24 V tápfeszültség, DC 0 10 V, 4 20 ma vezérl jel AC/DC

Részletesebben

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra TELEPÍTÉSI LEÍRÁS 1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra 4. Ábra 5. Ábra 6. Ábra 7. Ábra TULAJDONSÁGOK Az SRC egy rádió adó/vevő rendszer élvédelem alkalmazásához vagy más biztonsági rendszerhez, ahol a kábelezés nem

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

Kezelési leírás. Portos motor DELUX-R

Kezelési leírás. Portos motor DELUX-R Kezelési leírás Portos motor DELUX-R 1 Tartalomjegyzék Elektromos bekötés Végállás pozíciók beállítása Távirányító egységek hozzáadása/törlése Közbenső pozíciók programozása Végállás pozíciók szerkesztése

Részletesebben

DT9540 NI. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató

DT9540 NI. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató Környezeti hőmérséklettávadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4 2.1.

Részletesebben

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

Telepítői leírás. v2.8

Telepítői leírás. v2.8 Telepítői leírás v2.8 1. ISMERTETŐ Az infra sorompó pár áll egy adó (TX) oszlopból, ami modulált sugarakat bocsájt ki, és egy vevő (RX) oszlopból, ami veszi a modulált sugarakat egy vezetékes szinkron

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

DT9540 NE. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató

DT9540 NE. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató Környezeti hőmérséklettávadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4 2.1.

Részletesebben

MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás

MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás MPLC-06-MIO analóg és digitális bemeneti állapotot átjelző interfész MultiCom Fejlesztő és Szolgáltató Kft. H -1033 Budapest, Szőlőkert u. 4. Tel.: 437-8120, 437-8121, Fax.: 437-8122, E-mail: multicomkft@multicomkft.hu,

Részletesebben

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON Nagyteljesítményű Hengeres kialakítású, digitális fémtokozású fotokapcsoló közelítéskapcsoló száloptikához Digitális kijelzőn látható a pillanatnyi érzékelési állapot

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

LG Startvert ig5a frekvenciaváltó program paraméterek magyarázata

LG Startvert ig5a frekvenciaváltó program paraméterek magyarázata 1 A dokumentum szerzıi jog védelme alatt áll, mindenféle másolása, terjesztése jogi következményeket von maga után! LG Startvert ig5a frekvenciaváltó program paraméterek magyarázata 1. Motorhajtás paraméter

Részletesebben

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés Használati utasítás Légcsatornázható klímaberendezés Vezetékes szabályzó (standard tartozék) 1. idızítı kijelzı 2. ventilátor-fokozat kijelzı (Automata, magas, közepes, alacsony) 3. leolvasztási állapot

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv 500VA-1200VA-es sorozat Előlapi állapot jelzések LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot LED1 (zöld)

Részletesebben

TM-73726 Szervó vezérlő

TM-73726 Szervó vezérlő TM-73726 Szervó vezérlő Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1 ecolux DIMMER Elektronikus feszültség dimmelı Ver: 09/1 2009 1. Általános ismertetés Éjszaka általában a csökkent energia felhasználás miatt megnövekedı feszültség hatására, a közvilágítás nagyobb energia

Részletesebben

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló Motorindítók 65A-ig Mágneses-termikus motorvédık GV2P GV2ME GV3P 2-darabból 0 Mágneskapcsolók

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek MŰSZAKI ISMERTETŐ Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek Az elosztóberendezésekben, kapcsolótáblákban alkalmazott műszereket nevezzük táblaműszereknek. A táblaműszerekkel váltakozóáramú áram (A), feszültség

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

V A C O N 1 0 0 A L K A L M A Z Á S I K É Z I K Ö N Y V

V A C O N 1 0 0 A L K A L M A Z Á S I K É Z I K Ö N Y V V A C O N 1 0 0 HVAC HAJTÁSOK A L K A L M A Z Á S I K É Z I K Ö N Y V VACON 0 Tartalom Dokumentum: DPD00491E Rendelési kód:doc-app022456+dluk Rev. E A változat kibocsátásának dátuma: 2011.03.21 Megfelel

Részletesebben

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató 6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A Használati útmutató 1. Biztonsági szabályok SOHA ne használjon a mérőműszernél olyan feszültséget, vagy áramerősséget, amely értéke túllépi a megadott maximális

Részletesebben

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés Általános tudnivalók A 3G3JV típusú inverter miniatőr frekvencia-átalakító, a felhasználónak lehetısége van választani sok beállítható paraméter közül. A táplálás speciális megoldásának köszönhetıen az

Részletesebben

HVAC Frekvenciaváltó programozási segédlet

HVAC Frekvenciaváltó programozási segédlet NX Sorozatú frekvenciaváltók HVAC Frekvenciaváltó programozási segédlet HVAC Frekvenciaváltó programozási segédlet HVAC Frekvenciaváltó programozási segédlet / TARTALOMJEGYZÉK Ez a Honeywell frekvenciaváltókhoz

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

HVAC03C2 HVAC61C2 HVAC03C5 HVAC61C5 NXL HVAC FREKVENCIAVÁLTÓK

HVAC03C2 HVAC61C2 HVAC03C5 HVAC61C5 NXL HVAC FREKVENCIAVÁLTÓK HVAC03C2 HVAC61C2 HVAC03C5 HVAC61C5 NXL HVAC FREKVENCIAVÁLTÓK MŰSZAKI ADATOK TERMÉK LEÍRÁS Tápfeszültség Bemeneti feszültség U in 380 500 Vac (±10%), 3~ Bemeneti frekvencia 45 66 Hz Motor csatlakozás ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek)

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) 1/5 Termék leírás IR425 földeletlen 0...300 V AC/DC vezérlő áramkörök (IT rendszerek) szigetelési

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N E3X-DA-N Nagyteljesítményû digitális fotokapcsoló száloptikához n látható a pillanatnyi érzékelési állapot abszolút értékben, illetve százalékban Nagytávolságú,

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics APP-332 AC POWER PACK Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló!

Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló! Tisztelt Vásárló! Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása Megtisztelő számunkra, hogy a termékünket választotta, reméljük hogy berendezésünk zökkenőmentesen fogja szolgálni Önt! A beléptető

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató

Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató Forgódobos Hővisszanyerő Hajtás Kezelési és karbantartási útmutató DTR-RHE-ver.4 (05.2009 A hajtás megfelel a lengyel szabványoknak: EC/EN 60439-1+AC kisfeszültségu elosztók és vezérlok www.vtsgroup.com

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

JUMO dtrans p30 nyomástávadó. Típus: Rövid leírás. Mőszaki adatok

JUMO dtrans p30 nyomástávadó. Típus: Rövid leírás. Mőszaki adatok JUMO Hungária Mérés és Szabályozástechnika Kft. Tel/fax : + 36 1 467 0835 1147 Budapest, Öv u. 143. + 36 1 467 0840 Kelet-magyarországi Iroda: 3980 Sátoraljaújhely, Dókus u. 21. Telefon: + 36 47 521 206

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet CPU5A Kártyaméret: 100x100mm 3 vagy 4 tengelyes interpoláció, max.125 KHz léptetési frekvencia. Szabványos kimenetek (Főorsó BE/KI, Fordulatszáám: PWM / 0-10V,

Részletesebben