A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése május 05.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05."

Átírás

1 A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése május 05.

2 A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott ülést. Az ülésen szavazati joggal vett részt Dr. Zilahi László Kulcsár Szabó Ernıné Gábrity Molnár Irén Bíró László Medvigy István Tomasity Deák Korina Varga Attila Bagó József A Kollégium elnöke, a Miniszterelnöki Hivatal képviseletében A Miniszterelnöki Hivatal képviseletében A Vajdasági Magyar Szövetség képviseletében A Magyar Koalíció Pártja képviseletében Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség képviseletében A Magyar Egyesületek Szövetsége képviseletében Az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviseletében Az ülésen tanácskozási joggal vett részt Barta József Mentsikné Hoffer Szilvia (Radda István helyett) Lakatos András Gönc Katja (Pisnják Mária helyett) A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviseltében Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek képviseletében A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviseletében A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség képviseletében Az ülésen állandó meghívottként vett részt Dr. Nagy Imre Lendvainé Gábor Edit A Szülıföld Alap Iroda Igazgatója A Kollégium titkára OSZK 2009/I május 05. 2

3 Az ülésen nem vett részt Szantner Viktor Révész Tamás (Szavazati jog) Kovacsevity Anna Balogi Csaba Az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium képviseletében A Horvátországi Magyar Demokrata Közösség képviseletében A Szülıföld Alap Iroda Igazgató-helyettese OSZK 2009/I május 05. 3

4 Tartalomjegyzék AZ ÜLÉS NAPIRENDJE sz. napirendi pont... 9 A napirend ismertetése és elfogadása sz. napirendi pont A pályázat kiírással összhangban lévı elbírálási elvek áttekintése sz. Napirendi pont A beérkezett pályázatok elbírálása ROMÁNIA Érvénytelen pályázatok ROMÁNIA Egyetemi hallgatók és középiskolás diákok szociális ösztöndíjprogramját lebonyolító szervezetek támogatása ROMÁNIA Szórványvidéken mőködı magyar nyelvő oktatási intézmények fejlesztési és mőködési támogatása ROMÁNIA A magyar nyelven is oktató felsıoktatási intézmények és/vagy háttérintézmények mőködési, kutatási, eszközfejlesztési, valamint szakmai programjainak és tudományos kiadványainak támogatása ROMÁNIA Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására (Kutatói doktori és mesteri ösztöndíjak odaítélése) SZLOVÁKIA Érvénytelen pályázatok SZLOVÁKIA Szlovákiai magyar nyelvő felsıoktatás támogatása OSZK 2009/I május 05. 4

5 SZLOVÁKIA A szlovákiai magyar nyelvő oktatást segítı kutatási programok támogatása SZLOVÁKIA Alapiskolák és gimnáziumok tananyagfejlesztésének és pedagógiai programkészítésének támogatása SZLOVÁKIA A kisebbségi oktatást támogató országos szakmai szervezetek infrastrukturális fejlesztésének támogatása SZLOVÁKIA Lebonyolító szervezetek részére sajátos nevelést igénylı tanulók oktatását és nevelését segítı programok megvalósítására SZERBIA Érvénytelen pályázatok SZERBIA Magyar tannyelvő képzést is nyújtó oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (felszerelés, mőködtetés, oktatási segédanyag-ellátás javítása) SZERBIA Pedagógus- és egyéb szakmai továbbképzési programok és kiegészítı képzések támogatása SZERBIA Diáksegélyezı egyesületek tevékenységének támogatása SZERBIA Tudományos kutatások, regionális felsıoktatási projektek, konferenciák támogatása magyar érdekeltségő oktatási intézményekben, vagy tudományos mőhelyekben SZERBIA OSZK 2009/I május 05. 5

6 Lebonyolító szervezet részére kisösszegő oktatási programok pályáztatására UKRAJNA Érvénytelen pályázatok UKRAJNA Magyar oktatási nyelvő felsıoktatási intézmények mőködési és eszközfejlesztési támogatása UKRAJNA Magyar oktatási nyelvő általános és középiskolák mőködési támogatása, technikai és módszertani ellátottságának fejlesztése UKRAJNA Magyar oktatási nyelvő óvodák mőködési és eszközfejlesztési támogatása, könyv és módszertani anyagokkal való ellátása UKRAJNA Magyar nyelvő szakképzés támogatása UKRAJNA Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására HORVÁTORSZÁG Érvénytelen pályázatok HORVÁTORSZÁG Magyar nyelv és identitás ápolását célzó programok támogatása, magyar nyelv ápolásához kötıdı táborok és vetélkedık támogatása HORVÁTORSZÁG Magyar nyelven oktató pedagógusok részére szakmai továbbképzési programok és kiegészítı képzések támogatása SZLOVÉNIA Érvénytelen pályázatok OSZK 2009/I május 05. 6

7 SZLOVÉNIA Kétnyelvő oktatási intézmények, oktatást támogató szervezetek és programok támogatása AUSZTRIA Érvénytelen pályázatok AUSZTRIA Magyar nyelven oktatást nyújtó szervezetek mőködésének támogatása MAGYARORSZÁG Érvénytelen pályázatok MAGYARORSZÁG A magyar nyelv oktatásának támogatása szórványban (tananyag, tankönyv, továbbképzés) MAGYARORSZÁG A szomszédos országok magyar nyelven is oktató közoktatási intézményeiben a rendszerváltás óta használt tankönyvek, tanulási segédanyagok, módszertani útmutatók győjtésének, hozzáférhetıvé tételének támogatása MAGYARORSZÁG Határon túli magyar diákok magyarországi tanulmányi versenyeken, programokon való részvételének támogatása sz. napirendi pont Magyar-magyar kapcsolattartási támogatás OSZK 2009/I május 05. 7

8 AZ ÜLÉS NAPIRENDJE 1. A napirend ismertetése és elfogadása 2. A pályázati kiírással összhangban lévı elbírálási elvek áttekintése 3. A beérkezett pályázatok elbírálása 4. Egyéb OSZK 2009/I május 05. 8

9 1. sz. napirendi pont A napirend ismertetése és elfogadása Dr. Zilahi László, a Kollégium elnöke köszöntette a meghívottakat, majd ismertette az ülés napirendjét. A Kollégium, egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 1 / sz. határozatot AZ ÜLÉS NAPIRENDJE 1. A napirend ismertetése és elfogadása 2. A pályázati kiírással összhangban lévı elbírálási elvek áttekintése 3. A beérkezett pályázatok elbírálása 4. Egyéb OSZK 2009/I május 05. 9

10 2. sz. napirendi pont A pályázat kiírással összhangban lévı elbírálási elvek áttekintése Elsısorban a nem profitorientált szervezetek támogatása Mérlegelni kell az egyes pályázatok hatásfokának mértékét, továbbá a területre gyakorolt gazdasági hatásának nagyságát. Az elbírálás és értékelés során a pályázati felhívás szövege irányadó. Kerülni kell a pályázati összegek elaprózódását. A megítélt összeg nagysága tegye lehetıvé a pályázati cél megvalósítását. Vizsgálni kell, hogy mekkora közösségnek származik haszna a projekt megvalósulásából. Amennyiben a pályázónak több pályázata van egy adott célra, a kollégium mérlegeleje, hogy melyiket támogatja. Egy pályázati célhoz egy érvényes pályázat tartozhat. OSZK 2009/I május

11 3. sz. Napirendi pont A beérkezett pályázatok elbírálása Dr. Zilahi László köszönetet mondott a Kollégiumi tagoknak az elızetesen megküldött regionális szakmai egyeztetést bizonyítandó jegyzıkönyvekért. Elmondta, hogy a magyarmagyar kapcsolattartási támogatás kárpátaljai vonatkozásában is új pályázat került kiírásra, melyrıl dönteni kell. Ezt követıen Dr. Nagy Imre elmondta, hogy mindhárom Kollégium tekintetében rekordmennyiségő pályázat érkezett a Szülıföld Alap Irodához. Dr. Zilahi László ezután indítványozta a év elsı félévi kiírására beérkezett pályázatok elbírálásának megkezdését. OSZK 2009/I május

12 ROMÁNIA Érvénytelen pályázatok OSZK 2009/I május

13 Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe / /2009 Magyarlapádi Általános Iskola Mikó Imre Szakkollégium Egyesület Magyarlapád Kolozsvár Jaj, de szépen muzsikálnak a Lapádi Kultúrházban Jog és Közgazdaság történeti elıadássorozatok és szakmai hétvége Teljes költség (Ft) Érvénytelen összesen Igényelt összeg (Ft) Érvénytelenség oka Határidın túl érkezett Rossz besorolás OSZK 2009/I május

14 ROMÁNIA 1.1. Egyetemi hallgatók és középiskolás diákok szociális ösztöndíjprogramját lebonyolító szervezetek támogatása Kiosztható keret: Ft Dr. Zilahi László az ösztöndíjprogramot érintı támogatások kiosztása kapcsán elmondta, hogy tapasztalat szerint a hatékonyság szempontjából érdemesebb egy szervezet részre bízni az ügyintézést, a kezelhetıbb és áttekinthetıbb lebonyolítás érdekében. Az ismertetı után Dr. Zilahi László felkérte Lakatos András régióképviselıt, hogy ismertesse az es pályázati kiíráshoz tartozó elbírálási elveket. Lakatos András az elektronikus pályáztatási rendszer elınyeit említette elsıként beszámolójában: - Követhetıbbé vált a beadott pályázatok figyelemmel kísérése - Az online rendszer alkalmazása leegyszerősítette a pályázatok elbírálása során eddig felmerült munkafolyamatokat Majd javaslatokat tett az eredményesebb mőködés érdekében: OSZK 2009/I május

15 - A program mőködése hatékonyabbá válna akkor, ha az lehetıséget biztosítana a pályázatok módosítására és mentésére mindaddig, amíg azok végleges formájukat el nem nyerik. - A költségvetést érintı panelek legyenek részletesebbek költségtételek-, támogatási igény megjelenítése egy adott pályázat esetében. A program továbbfejlesztése az elbírálást és a számonkérést is tovább egyszerősíthetné. Dr. Nagy Imre válaszában elmondta, hogy az informatikai fejlesztés szükségessége valóban indokolt, és lépéseket tesz az ügy megoldása érdekében. Lakatos András tájékoztatásképpen elmondta még, hogy a pályázni kívánók azt kérték a bírálóbizottságtól, hogy a következı félévben tett döntési javaslataiban különítse el az egyéniés a háttérintézmények számára benyújtott pályázatokat. Lakatos András a kérésre válaszként azt adta, hogy dolgozzák ki a javaslat hátterét, és a pályázati kiírásokat a második fordulóban ennek megfelelıen teszik meg. A Kollégium egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 2 / sz. határozatot OSZK 2009/I május

16 1.1. Egyetemi hallgatók és középiskolás diákok szociális ösztöndíjprogramját lebonyolító szervezetek támogatása Kiosztható keret: 10.. Ft Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) /2009 Iskola Alapítvány Kolozsvár /2009 Bartók Béla Alapítvány Temesvár Szociális ösztöndíj a középiskolában és felsıoktatásban tanulók számára Ösztöndíj program az anyanyelven való tanulásért /2009 Családi Elhelyezı Központok Szövetsége Csíkszereda Ösztöndíjprogram hátrányos helyzető diákoknak / / / /2009 Királyhágómelléki Református Egyházkerület Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Pro János Zsigmond Szövetség Nagyvárad Sepsiszentgyörgy Kolozsvár Kolozsvár református szegény diákok felkarolása Szociális ösztöndíj továbbtanuló csángó diákok számára Az ODFIE ösztöndíjprogramjának folytatása 2009-ben Középiskolás diákok szociális és ösztöndíjtámogatása Összesen OSZK 2009/I május

17 ROMÁNIA 1.2. Szórványvidéken mőködı magyar nyelvő oktatási intézmények fejlesztési és mőködési támogatása Kiosztható keret: Ft Lakatos András ismertette az elbírálási elveket: - Figyelembe vették a rászorultságot, és a más forrásból származó támogatások mértékét - Érvényét vesztette az a pályázat amely, nem a kiírásnak megfelelı tárggyal érkezett - Kiesett a versenybıl az a pályázó, akik nem a szórványvidéken, vagy nem szórványoktatást kívánt megvalósítani A módosításokat követıen a Kollégium egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 3 / sz. határozatot OSZK 2009/I május

18 1.2. Szórványvidéken mőködı magyar nyelvő oktatási intézmények fejlesztési és mőködési támogatása Kiosztható keret: 32.. Ft Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) / / / / / / / / / / / / /2009 Ady Endre Kulturális Egyesület Alma Mater Alapítvány- Arad Asociatia Sylvester Janos Egyesulet Bartók Béla Alapítvány Bástya Egyesület - VICE Báthory István Magyar Tannyelvő Általános Iskola Bod Péter Alapítvány Bonaventúra Társulás Geszthy Ferenc Társaság Jósika Miklós Elméleti Líceum Kallós Zoltán Alapítvány Kolozsvári Magyar Diákszövetség Kıhalmi Református Egyházközség Kalotaszentkirály Arad Szinérváralja Temesvár Vice Szilágysomlyó Gyulafehérvár Dézs Déva Torda Kolozsvár Kolozsvár Kıhalom Az Ady Endre Iskola kollégiumának fejlesztési és mőködési támogatása Magyar szórványkollégium mőködési költségeinek átvállalása Maradjunk meg magyarnak szórványban is! Komplex magyar nyelvi hatáserısítı program a nyelvcsere visszaszorításáért Mezıségi csángó kollégium Egy barátságos környezetért A gyulafehérvári szórványoktatás óvodai,elemi és általános szintjének fejlesztése délutáni program segítségével A Dési Bonaventúra Szórványkollégium ebédlıjének és közösségi termének kialakítása Kis pálya, nagy foci(igény) Esély az egészséges fejlıdésnek és szellemi gyarapodásnak Válaszúti Szórványkollégium mőködési és fejlesztési támogatása - 70 gyermek számára KMDSZ tanulmányi központ fejlesztése és szórványközpont kialakítása Kıhalmi szórványdiákotthon mőködésének támogatása /2009 Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola Gyimesközéplok A gyimesközéploki iskola fejlesztési támogatása /2009 Marosbogáti Ökumenikus Fórum Marosbogát Magyar bentlakásos intézmény támogatása a mezıség kapujában /2009 Olosz Lajos Általános Iskola Arad Ma fejlıdik az iskola, holnap a társadalom /2009 Possibilitas Egyesület Vice Családi típusú gyerekotthon OSZK 2009/I május

19 / / / / / / /2009 Pro Schola Mediensis Alapítvány Pro-Torockó - Rimetea Egyesület Sarmasági Ipari Iskolacsoport Segesvári Gaudeamus Alapítvány Szent Ferenc Alapítvány Szeret Klézse Alapítvány Szilágycsehi Magyar Tannyelvő Általános Iskola Medgyes Torockó Sarmaság Segesvár Déva Klézse /2009 Téka Alapítvány Szamosújvár / / /2009 Zilahi Reformatus Wesselenyi Kollégium Zsoboki református egyházközség - Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola - Központ 10. sz. Tóvidéki Református Egyházközség Kolozsvár - Református Montessori Iskola főtıberendezések javítása Iskolai interaktív multimédia labor létrehozása Medgyesen Magyarságtudat megerısítése multimédiás eszközökkel Minıségi nyelvoktatás szórványvidéken oktatási és mővelıdési szórványkp. építkezésének véglegesítése Nehézsorsú gyerekek iskolájának és bentlakásának támogatása Iskolán kívüli magyar nyelvő programok mőködési költsége és fejlesztése Szilágycseh Iskolarádió Zilah A Mezıségi Szórványkollégium mőködésének támogatása Szórványban élık utaztatása Zsobok Ép testben, ép lélek Kolozsvár /2009 Artera Alapítvány Székelyudvarhely / / / /2009 Calepinus Alapítvány Claudiopolis Egyesület Diakónia Keresztyén Alapítvány Encyclopaedia Egyesület Marosvásárhely Kolozsvár Kolozsvár Kolozsvár /2009 KVART Egyesület Kolozsvár /2009 Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Sepsiszentgyörgy Kolozsvár környéki falvakból ingázó diákok ellátásának támogatása 2009-ben Akkreditált szakképzés kézmőves mesterségekben A Calepinus Idegennyelvő Könyvtár és tantermek modernizálása Olvassuk Együtt szórványban élı iskolások olvasási szokásainak fejlesztése Felzárkóztató Szociális Gyerekprogram Az Apáczai Csere János Elméleti Líceum tevékenységeinek bıvítése a Kolozs megyei Mákóban levı ingatlan fejlesztése révén Iskolatáska - diáktámogató program Csángó oktatási program Gajdáron és Pokolpatakon OSZK 2009/I május

20 / / / / / /2009 Oklándi Speciális Iskola Romániai Evangélikus- Lutheránus Egyház, Apáca Egyházközség Romániai Magyar Cserkészszövetség Szülık az Iskoláért Egyesület Temesvári Magyar Diákszervezet Transylvania Trust Alapítvány 1.2. Összesen Oklánd Apáca Sepsiszentgyörgy Temesvár Temesvár Kolozsvár Az Oklándi Speciális Iskola mőködési támogatása és fejlesztése Az Apáczai Oktatóközpont étkeztetési programjának eszközbeszerzése Szórványba tevékenykedı csapatok mőködtetése magyar nyelvi fejlesztı program A Temesvári Magyar Diákszervezet fejlesztési és mőködési támogatása Az Épített-örökség Helyreállító Szakképzı Központ fejlesztési és mőködési támogatása OSZK 2009/I május

21 ROMÁNIA 1.3. A magyar nyelven is oktató felsıoktatási intézmények és/vagy háttérintézmények mőködési, kutatási, eszközfejlesztési, valamint szakmai programjainak és tudományos kiadványainak támogatása Kiosztható keret: Ft Lakatos András ismételte az elbírálási elveket: - A kérdéses háttérintézmény megfelelı humánerıforrással és infrastruktúrával rendelkezzen, tehát kiesett a versenybıl az a pályázó, akinél nem biztosítottak a feltételek a pályázat maradéktalan hasznosulásához - A benyújtott pályázat a kiírás tárgyával megegyezzen - Érvényét vesztette az a pályázat amely, nem a kiírásnak megfelelı tárggyal érkezett Kitért azon elvi megállapodásra a támogatásokat illetıen, mely szerint prioritást élveznek a második félévben azon megkezdett projektek, melyeknek tárgyai nem kerülhettek maradéktalanul megvalósításra az anyagi korlátok. A Kollégium egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi OSZK 2009/I május

22 4 / sz. határozatot OSZK 2009/I május

23 1.3. A magyar nyelven is oktató felsıoktatási intézmények és/vagy háttérintézmények mőködési, kutatási, eszközfejlesztési, valamint szakmai programjainak és tudományos kiadványainak támogatása Kiosztható keret: 28.. Ft Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe /2009 Ady Endre Sajtókollégium, Nagyvárad Nagyvárad Korszerő Média, Változó Médiaoktatás Teljes költség (Ft) Igényelt összeg (Ft) 1 Javasolt összeg (Ft) /2009 A Szabó T. Attila Nyelvi Anyanyelvápolók Intézet kutatási Erdélyi Sepsiszentgyörgy programja és Szövetsége mőködtetése /2009 Villámhárító szerelése Apáthy István az Apáthy István Kolozsvár Egyesület Biológiai Oktató Központ 1 épületére /2009 Bolyai Társaság Kolozsvár mőködésének és 4 tevékenységeinek 8 résztámogatása A BBTE MT magiszteri /2009 Cholnoky Jenı programjai és a 4 Földrajzi Kolozsvár Collegium Társaság Geographicum szaklap 1 mőködtetése /2009 Az EMT közötti mőködési Erdélyi Magyar költségeinek, valamint a Mőszaki Mőszaki Szemle c. 4 Tudományos Kolozsvár Tudományos folyóirat Társaság (EMT) évi Kolozsvár megjelentetésének támogatása /2009 Az EME Kutatóintézetének és Erdélyi Múzeum- 4 Kolozsvár Dokumentációs 9 Egyesület Központjának 2 mőködtetése Farkas Gyula A BBTE MT /2009 Egyesület a szakkollégiumi 4 Kolozsvár Matematikáért és programjai mőködési 1 Informatikáért támogatása /2009 Háromszéki Fiatal Háromszéki Sepsiszentgyörgy Pedagógusok Ifjúsági Tanács Találkozója / / / /2009 Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány Interregionális Fejlesztési Egyesület KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Kolozsvár Nagyvárad A Babes-Bolyai Tudományegyetemen oktatott felsıfokú könyvtárinformatikai képzés infrastrukturális támogatása Magyar nyelvő pénzügy és számviteli tankönyv nyomtatás a közgazdasági egyetemek magyar egyetemistái számára, a romániai magyar közgazdászok érvényesülési esélyeinek javítása érdekében Csíkszereda Szociológiai vizsgálat Kolozsvár A KMEI mőködési költségeinek támogatása OSZK 2009/I május

24 /2009 Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár Kultúra és piac konferencia és a BBTE néprajz szak mőködtetése /2009 Láthatatlan Kollégium Kolozsvár A BBTE BTK magyar szakos szakkollégiumai és mesteri programjai /2009 Magyar Ifjúsági Értekezlet Csíkszereda VI. Kárpát-medencei IFJÚSÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Diákszeminárium /2009 Marosvásárhelyi Színházmővészeti Egyetem Marosvásárhely Stúdió eszközbeszerzés támogatása / / / /2009 Max Weber Társadalomkutató Alapítvány Országos Magyar Diákszövetség Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad Pro Philosophia Alapítvány Kolozsvár Kolozsvár Nagyvárad Kolozsvár BBTE MT háttérintézmény mőködése, és Erdélyi Társadalom folyóirat mőködése Az Országos Magyar Diákszövetség mőködésének támogatása Egyetemi hiánypótló jegyzetek támogatása A Pro Philosophia Alapítvány mőködtetése, és a Kellék címő filozófiai folyóirat kiadásának és mőködési feltételeinek biztosítása a június 1. és december 31. közötti idıszakban /2009 Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár mőködési költség támogatása / / /2009 Romániai Hungarológiai Társaság Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége Studium Alapítvány Sepsiszentgyörgy Kolozsvár Marosvásárhely Az RHT szakmai programjainak, tudományos kiadványainak, valamint kutatási és eszközfejlesztési támogatása A RODOSZ mőködési költségei június 1.-december 31. között STUDIUM MODELL: egyetemi háttérintézmények egységes támogatása /2009 Tectum Egyesület Kolozsvár MIÉRT Akadémia / sz. Tóvidéki Református Egyházközség Kolozsvár - Református Montessori Iskola Kolozsvár /2009 Amıba Alapítvány Sepsiszentgyörgy /2009 Bukaresti Magyar Diákszövetség Bukarest A Református Montessori Iskola didaktikai eszközparkjának fejlesztése Tudásfelmérés román nyelvbıl A Bukaresti Magyar Diákszövetség 2009-es mőködésének támogatása OSZK 2009/I május

25 / / / / / / / /2009 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért Egyetemi Oktatást Elısegítı HOLLANDA Alapítvány Életfa Családsegítı Egyesület Erdélyi Kárpát Egyesület Gutin Osztály Erdélyi Református Egyházkerület - Apafi Mihály Egyetemi Kollégium etransylvania Egyesület Harmonia Cordis Egyesület Háromszéki Kutatási és Fejlesztési Központ Székelyudvarhely Marosvásárhely Kolozsvár Nagybánya Kolozsvár Kolozsvár Marosvásárhely Sepsiszentgyörgy /2009 Interkulturali-THE Kolozsvár / / /2009 Kolozsvári Magyar Diákszövetség Marosvásárhelyi Egyetemi Társaság Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Kolozsvár Koronka Marosvásárhely /2009 MUTF Egyesület Székelyudvarhely /2009 Nagyváradi Magyar Diákszövetség Nagyvárad /2009 Pont Csoport Kolozsvár /2009 Posticum Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület Nagyvárad Interaktív segédanyag pályázatíráshoz diákoknak és erdélyi magyaroknak A Sapientia EMTE marosvásárhelyi Mőszaki és Humántudományok Kar kutatási programjának támogatása Életre nevelés - felnıtt képzés Környezetvédelem Máramarosban Apafi Mihály Egyetemi Kollégium és Szakkollégium mőködésének résztámogatása Tanulva taníts: felnıttképzés vidéken IV. Nemzetközi Klasszikus Gitárfesztivál Háromszéki oktatási stratégia Nemzetközi színháztörténeti konferencia és anyagának kiadása A Kolozsvári Magyar Diákszövetség eszközfejlesztése, szolgáltatásainak fenntartása 2009-ben A Sapientia EMTE Mőszaki és Humántudományok Kar jegyzetkiadási tevékenységének támogatása VI. Marosvásárhelyi Egyetemi Nyílt Napok Interaktív segédanyag pályázatíráshoz diákoknak és erdélyi magyaroknak Az NMD oktatási programjainak, mőködésének és eszközfejlesztésének résztámogatása Székelyföld 2015 elemzés a térség komparatív elınyeirıl, illetve ezek összehasonlítása a regionális fejlesztési alapok cél- és prioritásrendszerével Erdélyi Elit Világethosz- Egyházi Szakmai Kollégium Posticum OSZK 2009/I május

26 /2009 Pro Universitate Partium Alapítvány Nagyvárad PUPA mőködési, személy és dologi feladat ellátásai /2009 Református Egyházközség, Marosvásárhely I.Vártemplom Marosvásárhely Információs- Dokumentációs Központ létrehozása a Kántor- Tanítóképzı Fıiskolán / / / / / / /2009 Regionális Képzési Központ Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége Sapientia Alapítvány Sapientia Alapítvány - Kutatási Programok Intézete Szarkaláb Kulturális Egyesület Temesvári Magyar Diákszervezet Transylvania Trust Alapítvány 1.3. Összesen Csíkszereda Nagyvárad Kolozsvár Kolozsvár Kolozsvár Temesvár Kolozsvár Komplex vallásszociológiai felmérés a Csíki régióban Hol a helyed?- Középiskolások továbbtanulását segítı stratégia tervezı hétvége Résztámogatás a Sapientia Alapítvány mőködtetéséhez 2008/ II A Sapientia EMTE tudományos kiadványainak támogatása A Szarkaláb Kulturális Egyesület VIII. Táncoktató - képzı Tanfolyama Tréningtábor a magyar diákvezetık számára Kétnyelvő mőemlékvédelmi digitális szakkiadvány alap- és posztgraduális képzésben résztvevı hallgatóknak OSZK 2009/I május

27 ROMÁNIA 1.4. Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására (Kutatói doktori és mesteri ösztöndíjak odaítélése) Kiosztható keret: Ft A Kollégium egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 5 / sz. határozatot OSZK 2009/I május

28 1.4. Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására (Kutatói - doktori és mesteri - ösztöndíjak odaítélése) Kiosztható keret: Ft Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) /2009 EuroTrans Alapítvány Kolozsvár Oktatási programok támogatása Összesen OSZK 2009/I május

29 SZLOVÁKIA Érvénytelen pályázatok Nem érkezett érvénytelen pályázat a régióból. OSZK 2009/I május

30 SZLOVÁKIA 2.1. Szlovákiai magyar nyelvő felsıoktatás támogatása Kiosztható keret: 8... Ft Bíró László megemlítette, hogy az általános iskolák és a gimnáziumok tekintetében különösen nehéz volt a döntés, hiszen sok jó pályázat érkezett, ami megnehezítette a döntést. A Kollégium egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 6 / sz. határozatot OSZK 2009/I május

31 2.1. Szlovákiai magyar nyelvő felsıoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.. Ft Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe / / /2009 Konstantin Filozófus Egyetem - Közép-európai Tanulmányok Kara Selye János Egyetem Calvin J. Teológiai Akadémia Nyitra Komárno Komárno /2009 PONT Intézet Komárno A nyitrai magyar nyelvő képzési kínálat bıvítése A Selye János Egyetem bérköltségeinek támogatása A CJTA és a SJE RTK szemináriumának támogatása Környezetvédelmi értelmezı szótár (magyar-szlovák-angol) Teljes költség (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) Összesen OSZK 2009/I május

32 SZLOVÁKIA 2.2. A szlovákiai magyar nyelvő oktatást segítı kutatási programok támogatása Kiosztható keret: 3... Ft Bíró László elmondta, hogy az alacsony keret ellenére igyekeztek minél több pályázatot támogatásban részesíteni. A Kollégium az elıterjesztés szerint, egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 7 / sz. határozatot OSZK 2009/I május

33 2.2. A szlovákiai magyar nyelvő oktatást segítı kutatási programok támogatása Kiosztható keret: 3.. Ft Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) /2009 Katedra Alapítvány Dunaszerdahely Katedra Alapítvány kutatási programja /2009 Kempelen Farkas Társaság Pozsony /2009 Pro Scholis Rimaszombat / /2009 Selye János Egyetem Oktatási Központja Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komárno Komárno /2009 Diákhálózat Pozsony /2009 Nagykapos és Vidéke Társulás Nagykapos /2009 PONT Intézet Komárno Szlovákiai magyar ifjúságkutatás Kutatást ösztönzı pedagógustovábbképzés A szlovákiai magyar iskolák értékeinek és a pedagógusok értékrendjének felmérése Az SZMPSZ közoktatást segítı kutatási és továbbképzési programjainak támogatása Felvidéki tudományos diák kutatómunka A szlovákiai magyar felnıttképzésben rejlı lehetıségek - kutatás A felvidéki magyar lakosság környezeti attitődjének vizsgálata, különös tekintettel a barlangokra Összesen OSZK 2009/I május

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret:

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 2.1. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.000.000 Ft Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati felhívás Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 1.2 2110/2009 1.4 2324/2009 Magyarlapádi Általános

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 4.3 2550/2009 Csillagocska Óvoda Kisbégány A Kisbégányi "Csillagocska

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 4.2 1247/2008 Csapi 2. Sz. Középiskola Csap Művészeti programok lebonyolításához szükséges technikai eszközök 409 990 Érvénytelenség

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes.

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes. Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.6 1114/2008 Alapiskola és óvoda, Csáb Csáb 2.6 1015/2008 Körtvélyes Község Körtvélyes 2.6 1217/2008 2.6 1260/2008 2.6

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség YU 3.2. 3231/2009 Hajdújárás Helyi Közösség Hajdújárás Számítógép

Részletesebben

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről.

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről. SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának 2007. március 21-i üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében

Részletesebben

Igényelt összeg (Ft)

Igényelt összeg (Ft) Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 1.1 1371/2008 1.6 1330/2008 Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók e Pro Lyceum Salonta Újszentes Nagyszalonta 1.6 1336/2008

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. 3.1. Magyar nyelvű tehetséggondozó gimnáziumok támogatása Kiosztható keret: 12.000.

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. 3.1. Magyar nyelvű tehetséggondozó gimnáziumok támogatása Kiosztható keret: 12.000. Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok 3.1. Magyar nyelvű tehetséggondozó gimnáziumok támogatása Kiosztható keret: 12.000.000 Ft 3.1. 1332/2007 3.1. 1500/2007 3.1. 1189/2007 Bolyai Tehetséggondozó

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok 3.1. EU-s alapok, strukturális alapok felhasználását elősegítő programok informatikai képzés- és eszköztámogatása. Strukturális alapok, EU operatív programok

Részletesebben

Zenta Zhyntarew vitézi torna Táborok szervezése Tiszaszentmiklóson Középiskolai tanárok szakmai továbbképzése

Zenta Zhyntarew vitézi torna Táborok szervezése Tiszaszentmiklóson Középiskolai tanárok szakmai továbbképzése Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.1 1085/2008 3.2 1355/2008 3.2 1083/2008 St. Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör Vegyészeti-Technológiai

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete működési költségei

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete működési költségei Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.2 3773/2008 A működési költségei Érvénytelensé g oka 10 764 333 9 114 333 Visszavonta a pályázatát Érvénytelen összesen 10 764

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok 4.4 6387/2010 Halábori Községi Tanács Halábor Legyen korszerű óvodánk 300 000 300 000 300 000 300 000 4.1. Felnőtt-, szak-, illetve tovább- és átképzési

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 2.1 4644/2008 Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 3.5 5966/2009 3.5 5332/2009 Cika Jova Zmaj Iskoláskor Elıtti Nevelési és Oktatási Intézmény Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. szeptember 17-ei üléséről.

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. szeptember 17-ei üléséről. EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. szeptember 17-ei üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében ülést tartott.

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Eu-s alapok felhasználását elısegítı angol nyelvtanfolyam

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Eu-s alapok felhasználását elısegítı angol nyelvtanfolyam Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség Érvénytelenség oka 3.5. 6112/2009 Profil polgárok egyesülete

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 2.3 5792/2009 Cornides István Társaság Felnıttképzés - gyerekekért 690 000 360 000 2.5 5983/2009 2.5 5638/2009 SZMSZSZ ASZ, Gímesi Alapiskola

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. február 19.

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. február 19. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2009. február 19. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott

Részletesebben

SZÜLŐFÖLD ALAP Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiumának ülése 2008. szeptember 11.

SZÜLŐFÖLD ALAP Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiumának ülése 2008. szeptember 11. SZÜLŐFÖLD ALAP Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiumának ülése 2008. szeptember 11. A Szülőföld Alap Iroda Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Önkormányzati együttmőködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2009. május 19.

A Szülıföld Alap. Önkormányzati együttmőködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2009. május 19. A Szülıföld Alap Önkormányzati együttmőködési és Informatika Kollégiumának ülése 2009. május 19. A Szülıföld Alap Önkormányzati együttmőködési és Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GK ELNÖKSÉGÉNEK A) A ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSRE BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA

BESZÁMOLÓ A GK ELNÖKSÉGÉNEK A) A ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSRE BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA BESZÁMOLÓ A GK ELNÖKSÉGÉNEK Balatonfüred, 2015. november 10-11. A) A 2014. ÉV ADOMÁNYGYŰJTÉSRE BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA 1. A 2014. évi adománygyűjtés célja A 2014. évi adománygyűjtésre három célt

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség Érvénytelenség oka HR 5.3 4740/2009 A Pro Majlát Majláthfalva

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.3. 5620/2007 Helemba Község

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. november 30.

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. november 30. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2009. november 30. 1 A Szülıföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás Pályázati 3.4. 1640/2007 3.4. 1641/2007 Ada Község Helyi Önkörmányzata EU-Vajdasági Felnőttképzési Központ, Zenta Ada Zenta 3.4. 1847/2007 Helyi közösség Torda Torontáltorda 3.4. 1732/2007 3.4. 1737/2007

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Pályázati Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Érvénytelenség oka Nagygejőci református Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Nagygejőc i ifjúsági központ létrehozása 4 000 000

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok felhívás Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe 3.2 6123/2010 i Műszaki Szakfőiskola A magyar mérnöki szakoktatás korszerűsítése 4 992 000 0% 4 992

Részletesebben

A Szülőföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2008. december 01.

A Szülőföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2008. december 01. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2008. december 01. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumának ülése. 2009. február 17.

A Szülıföld Alap. Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumának ülése. 2009. február 17. A Szülıföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumának ülése 2009. február 17. A Szülıföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében

Részletesebben

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban A Pannonforrás Hálózat 2009. évi összehangolt programrendszere a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának támogatásával valósult meg. A PannonForrás

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Önkormányzati Együttműködési, Informatikai és Média Kollégiumának szeptember 27-ikei üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Önkormányzati Együttműködési, Informatikai és Média Kollégiumának szeptember 27-ikei üléséről. EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Önkormányzati Együttműködési, Informatikai és Média Kollégiumának 2007. szeptember 27-ikei üléséről. A Szülőföld Alap Önkormányzati Együttműködési, Informatikai és Média Kollégiuma

Részletesebben

EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN

EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN Miskolc, 2009. október 13. Molnár György igazgató Békéscsabai Regionális Képző Központ TÉMAKÖRÖK ELŐZMÉNYEK (2004-2009) IDŐSZERŰ FEJLESZTÉSEK JÖVŐKÉP ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

Igényelt összeg (Ft) Kolozsvár Alternatív pedagógia képző 2 140 000 2 000 000 1 000 000. Csíkszereda Hogyan mondjam el...? 1 250 000 1 000 000 500 000

Igényelt összeg (Ft) Kolozsvár Alternatív pedagógia képző 2 140 000 2 000 000 1 000 000. Csíkszereda Hogyan mondjam el...? 1 250 000 1 000 000 500 000 Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati felhívás Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 4088/2008 10. sz. Tóvidéki Református Egyházközség - Református Montessori

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Összes költség (Ft) Saját rész (Ft)

Összes költség (Ft) Saját rész (Ft) A pályázat sorszáma A pályázó neve Pályázat címe 38. Jókai Mór Magyar A XXXII. Durindó gálaműsor megszervezése Törökbecse Kodály Zoltán Magyar Kárpát-medence Öröksége 10. Művelődési Központ, Néptáncpedagógus-

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Magyar könyvtárosok Kárpátmedencei. hálózata

Magyar könyvtárosok Kárpátmedencei. hálózata Magyar könyvtárosok Kárpátmedencei továbbképző hálózata A hőskor 2000-es évek eleje kísérleti időszak 2004. Könyvtárosok VI. világtalálkozója, kerekasztal-beszélgetés az MKE rendezésében együttműködés

Részletesebben

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része A határon túli t magyar felsıoktat oktatás problémái, kihívásai 90-es évek fıbb f jellemzıi Demográfiai csökkenés Jogszabályi átalakulás Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a

Részletesebben

Szülőföldi és magyarországi tanulmányi versenyek támogatására kiírt 2012. évi pályázat eredménye. Románia Ki mit tud? történelmi vetélkedő 300 000

Szülőföldi és magyarországi tanulmányi versenyek támogatására kiírt 2012. évi pályázat eredménye. Románia Ki mit tud? történelmi vetélkedő 300 000 15663-5/2012/KULHON Szülőföldi és magyarországi tanulmányi versenyek támogatására kiírt 2012. évi pályázat eredménye Szervezet Ország A pályázat címe Megítélt összeg (Ft) Ssz 1. 2. 3. 4. 5. 6. Heltai Gáspár

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány határon túlra irányuló tevékenysége HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN I. KEUR 1. KEUR 2.

Részletesebben

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja Országos Könyvtárügyi Konferencia, Magyar könyvtári hálózat Határok nélkül szekció Dr. Hangodi Ágnes Könyvtári

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. 4.1. A kárpátaljai történelmi egyházak tevékenységének támogatása

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. 4.1. A kárpátaljai történelmi egyházak tevékenységének támogatása Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 4.1. 4805/2009 4.1. 4932/2009 4.1. 4780/2009 4.1. 4996/2009 4.1. 4806/2009 4.1. 4934/2009

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

SZÜLŐFÖLD ALAP Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumának ülése szeptember 04.

SZÜLŐFÖLD ALAP Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumának ülése szeptember 04. SZÜLŐFÖLD ALAP Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumának ülése 2008. szeptember 04. 1 A Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

A Szülőföld Alap. Önkormányzati Együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. május 06.

A Szülőföld Alap. Önkormányzati Együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. május 06. A Szülőföld Alap Önkormányzati Együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése 2008. május 06. A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat költségvetésébıl nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegő nem normatív, céljellegő vagy fejlesztési támogatások 2005. Alapítványok, szervezetek 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Részletesebben

Pályázati cél Pályázó neve Pályázó helysége Pályázat címe Megítélt összeg (Ft) RO 1.1. Horizont Egyesület Sepsiszentgyörgy Népi fürdőkultúra 6 000 000

Pályázati cél Pályázó neve Pályázó helysége Pályázat címe Megítélt összeg (Ft) RO 1.1. Horizont Egyesület Sepsiszentgyörgy Népi fürdőkultúra 6 000 000 SZAK II. Európai integrációval és regionális együttműködéssel összefüggő fejlesztési projektek támogatása Keretösszeg: 48 millió Ft Horizont Egyesület Sepsiszentgyörgy Népi fürdőkultúra 6 000 000 Gellért

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA Vajdasági régiós beszámoló Összeállította: Sóti Attila, VaMaDiSz elnök Régió tagszervezetei Szervezet Tevékenység Székhely Cserkészszövetség Cserkész szervezet Nagybecskerek

Részletesebben

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37

Kérdőív. a határon túli magyar ismeretterjesztő, honismereti/helytörténeti szervezetekről, klubokról. Intézettípus kódja: 37 A felmérésben részt vevő intézetek: Fórum Intézet - Somorja, Regionális és Antropológiai Kutatások Központja - Csíkszereda, Max Weber Kollégium Kolozsvár, Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Határon túl. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Határon túl. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGONDOZÁS Határon túl Európai Szociális Alap Ausztria Bécs (Wien) Ausztria

Részletesebben

Igényelt összeg (Ft) megpályázhatónál Székelyderzs

Igényelt összeg (Ft) megpályázhatónál Székelyderzs Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség Érvénytelenség oka 1.2. 4875/2008 A Székelyderzsi Község Helyi

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Ft Budapest Ft Tokaj Ft Budapest Ft Budapest Ft Dunaújváros

Ft Budapest Ft Tokaj Ft Budapest Ft Budapest Ft Dunaújváros 2016. év A Köztársasági Elnök közcélú felajánlásai, adományai Ssz. Kedvezményezett neve A támogatás célja A támogatás összege A támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok 1. Az Élet Művészete

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

Igényelt összeg (Ft) Számítógépes irodahelység kialakítása - Zselyk

Igényelt összeg (Ft) Számítógépes irodahelység kialakítása - Zselyk Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 1.4. 432/2008 Szent Ferenc Alapítvány Déva Iroda felszerelés, védelem 2 820 000 1.4. 1516/2008 Pro Zselyk Zselyk Számítógépes

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló)

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) felhívás Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Támogatandó cél elemei

Támogatandó cél elemei . sz. melléklet Sorszám Apáthy István Cholnoky Jenő Földrajzi Entz Géza Művelődéstörténeti Farkas Gyula a Matematikáért és Informatikáért Medea Politeia Romániai Magyar Politikatudományi Az egyetemi hallgatók

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről.

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében ülést tartott.

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei A Kallós Zoltán Alapítvány 1992. november 20án alakult. Első tevékenységei között nyári népművészeti táborok szervezése szerepelt. Tábori programjaink minden

Részletesebben

A Mezıségi İrzıkör Közhasznú Alapítvány évi tevékenységérıl szóló Közhasznúsági jelentés

A Mezıségi İrzıkör Közhasznú Alapítvány évi tevékenységérıl szóló Közhasznúsági jelentés A Mezıségi İrzıkör Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységérıl szóló Közhasznúsági jelentés A közhasznú minısítés bejegyzésére vonatkozó adatok A bejegyzés idıpontja: 2004. november 3. A bejegyzés jogerıre

Részletesebben

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Nyári Internet Táborok emagyarország Neumann emagyar Téli Internet táborok PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Szülőföldön az Információs Társadalomba

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 2. Az Alapítvány neve: Kovács Kinga Emlékalapítvány. 3. Az Alapítvány székhelye: 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u.62.

ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 2. Az Alapítvány neve: Kovács Kinga Emlékalapítvány. 3. Az Alapítvány székhelye: 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u.62. ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 1. Az alapítók neve, lakcíme: Kovács Lajos 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62. Kovács Lajosné született Farkas Mária 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62. 2. Az Alapítvány

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz.

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Melléklet B. Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel A digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben