A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése május 05.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05."

Átírás

1 A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése május 05.

2 A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott ülést. Az ülésen szavazati joggal vett részt Dr. Zilahi László Kulcsár Szabó Ernıné Gábrity Molnár Irén Bíró László Medvigy István Tomasity Deák Korina Varga Attila Bagó József A Kollégium elnöke, a Miniszterelnöki Hivatal képviseletében A Miniszterelnöki Hivatal képviseletében A Vajdasági Magyar Szövetség képviseletében A Magyar Koalíció Pártja képviseletében Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség képviseletében A Magyar Egyesületek Szövetsége képviseletében Az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviseletében Az ülésen tanácskozási joggal vett részt Barta József Mentsikné Hoffer Szilvia (Radda István helyett) Lakatos András Gönc Katja (Pisnják Mária helyett) A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviseltében Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek képviseletében A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviseletében A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség képviseletében Az ülésen állandó meghívottként vett részt Dr. Nagy Imre Lendvainé Gábor Edit A Szülıföld Alap Iroda Igazgatója A Kollégium titkára OSZK 2009/I május 05. 2

3 Az ülésen nem vett részt Szantner Viktor Révész Tamás (Szavazati jog) Kovacsevity Anna Balogi Csaba Az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium képviseletében A Horvátországi Magyar Demokrata Közösség képviseletében A Szülıföld Alap Iroda Igazgató-helyettese OSZK 2009/I május 05. 3

4 Tartalomjegyzék AZ ÜLÉS NAPIRENDJE sz. napirendi pont... 9 A napirend ismertetése és elfogadása sz. napirendi pont A pályázat kiírással összhangban lévı elbírálási elvek áttekintése sz. Napirendi pont A beérkezett pályázatok elbírálása ROMÁNIA Érvénytelen pályázatok ROMÁNIA Egyetemi hallgatók és középiskolás diákok szociális ösztöndíjprogramját lebonyolító szervezetek támogatása ROMÁNIA Szórványvidéken mőködı magyar nyelvő oktatási intézmények fejlesztési és mőködési támogatása ROMÁNIA A magyar nyelven is oktató felsıoktatási intézmények és/vagy háttérintézmények mőködési, kutatási, eszközfejlesztési, valamint szakmai programjainak és tudományos kiadványainak támogatása ROMÁNIA Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására (Kutatói doktori és mesteri ösztöndíjak odaítélése) SZLOVÁKIA Érvénytelen pályázatok SZLOVÁKIA Szlovákiai magyar nyelvő felsıoktatás támogatása OSZK 2009/I május 05. 4

5 SZLOVÁKIA A szlovákiai magyar nyelvő oktatást segítı kutatási programok támogatása SZLOVÁKIA Alapiskolák és gimnáziumok tananyagfejlesztésének és pedagógiai programkészítésének támogatása SZLOVÁKIA A kisebbségi oktatást támogató országos szakmai szervezetek infrastrukturális fejlesztésének támogatása SZLOVÁKIA Lebonyolító szervezetek részére sajátos nevelést igénylı tanulók oktatását és nevelését segítı programok megvalósítására SZERBIA Érvénytelen pályázatok SZERBIA Magyar tannyelvő képzést is nyújtó oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (felszerelés, mőködtetés, oktatási segédanyag-ellátás javítása) SZERBIA Pedagógus- és egyéb szakmai továbbképzési programok és kiegészítı képzések támogatása SZERBIA Diáksegélyezı egyesületek tevékenységének támogatása SZERBIA Tudományos kutatások, regionális felsıoktatási projektek, konferenciák támogatása magyar érdekeltségő oktatási intézményekben, vagy tudományos mőhelyekben SZERBIA OSZK 2009/I május 05. 5

6 Lebonyolító szervezet részére kisösszegő oktatási programok pályáztatására UKRAJNA Érvénytelen pályázatok UKRAJNA Magyar oktatási nyelvő felsıoktatási intézmények mőködési és eszközfejlesztési támogatása UKRAJNA Magyar oktatási nyelvő általános és középiskolák mőködési támogatása, technikai és módszertani ellátottságának fejlesztése UKRAJNA Magyar oktatási nyelvő óvodák mőködési és eszközfejlesztési támogatása, könyv és módszertani anyagokkal való ellátása UKRAJNA Magyar nyelvő szakképzés támogatása UKRAJNA Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására HORVÁTORSZÁG Érvénytelen pályázatok HORVÁTORSZÁG Magyar nyelv és identitás ápolását célzó programok támogatása, magyar nyelv ápolásához kötıdı táborok és vetélkedık támogatása HORVÁTORSZÁG Magyar nyelven oktató pedagógusok részére szakmai továbbképzési programok és kiegészítı képzések támogatása SZLOVÉNIA Érvénytelen pályázatok OSZK 2009/I május 05. 6

7 SZLOVÉNIA Kétnyelvő oktatási intézmények, oktatást támogató szervezetek és programok támogatása AUSZTRIA Érvénytelen pályázatok AUSZTRIA Magyar nyelven oktatást nyújtó szervezetek mőködésének támogatása MAGYARORSZÁG Érvénytelen pályázatok MAGYARORSZÁG A magyar nyelv oktatásának támogatása szórványban (tananyag, tankönyv, továbbképzés) MAGYARORSZÁG A szomszédos országok magyar nyelven is oktató közoktatási intézményeiben a rendszerváltás óta használt tankönyvek, tanulási segédanyagok, módszertani útmutatók győjtésének, hozzáférhetıvé tételének támogatása MAGYARORSZÁG Határon túli magyar diákok magyarországi tanulmányi versenyeken, programokon való részvételének támogatása sz. napirendi pont Magyar-magyar kapcsolattartási támogatás OSZK 2009/I május 05. 7

8 AZ ÜLÉS NAPIRENDJE 1. A napirend ismertetése és elfogadása 2. A pályázati kiírással összhangban lévı elbírálási elvek áttekintése 3. A beérkezett pályázatok elbírálása 4. Egyéb OSZK 2009/I május 05. 8

9 1. sz. napirendi pont A napirend ismertetése és elfogadása Dr. Zilahi László, a Kollégium elnöke köszöntette a meghívottakat, majd ismertette az ülés napirendjét. A Kollégium, egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 1 / sz. határozatot AZ ÜLÉS NAPIRENDJE 1. A napirend ismertetése és elfogadása 2. A pályázati kiírással összhangban lévı elbírálási elvek áttekintése 3. A beérkezett pályázatok elbírálása 4. Egyéb OSZK 2009/I május 05. 9

10 2. sz. napirendi pont A pályázat kiírással összhangban lévı elbírálási elvek áttekintése Elsısorban a nem profitorientált szervezetek támogatása Mérlegelni kell az egyes pályázatok hatásfokának mértékét, továbbá a területre gyakorolt gazdasági hatásának nagyságát. Az elbírálás és értékelés során a pályázati felhívás szövege irányadó. Kerülni kell a pályázati összegek elaprózódását. A megítélt összeg nagysága tegye lehetıvé a pályázati cél megvalósítását. Vizsgálni kell, hogy mekkora közösségnek származik haszna a projekt megvalósulásából. Amennyiben a pályázónak több pályázata van egy adott célra, a kollégium mérlegeleje, hogy melyiket támogatja. Egy pályázati célhoz egy érvényes pályázat tartozhat. OSZK 2009/I május

11 3. sz. Napirendi pont A beérkezett pályázatok elbírálása Dr. Zilahi László köszönetet mondott a Kollégiumi tagoknak az elızetesen megküldött regionális szakmai egyeztetést bizonyítandó jegyzıkönyvekért. Elmondta, hogy a magyarmagyar kapcsolattartási támogatás kárpátaljai vonatkozásában is új pályázat került kiírásra, melyrıl dönteni kell. Ezt követıen Dr. Nagy Imre elmondta, hogy mindhárom Kollégium tekintetében rekordmennyiségő pályázat érkezett a Szülıföld Alap Irodához. Dr. Zilahi László ezután indítványozta a év elsı félévi kiírására beérkezett pályázatok elbírálásának megkezdését. OSZK 2009/I május

12 ROMÁNIA Érvénytelen pályázatok OSZK 2009/I május

13 Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe / /2009 Magyarlapádi Általános Iskola Mikó Imre Szakkollégium Egyesület Magyarlapád Kolozsvár Jaj, de szépen muzsikálnak a Lapádi Kultúrházban Jog és Közgazdaság történeti elıadássorozatok és szakmai hétvége Teljes költség (Ft) Érvénytelen összesen Igényelt összeg (Ft) Érvénytelenség oka Határidın túl érkezett Rossz besorolás OSZK 2009/I május

14 ROMÁNIA 1.1. Egyetemi hallgatók és középiskolás diákok szociális ösztöndíjprogramját lebonyolító szervezetek támogatása Kiosztható keret: Ft Dr. Zilahi László az ösztöndíjprogramot érintı támogatások kiosztása kapcsán elmondta, hogy tapasztalat szerint a hatékonyság szempontjából érdemesebb egy szervezet részre bízni az ügyintézést, a kezelhetıbb és áttekinthetıbb lebonyolítás érdekében. Az ismertetı után Dr. Zilahi László felkérte Lakatos András régióképviselıt, hogy ismertesse az es pályázati kiíráshoz tartozó elbírálási elveket. Lakatos András az elektronikus pályáztatási rendszer elınyeit említette elsıként beszámolójában: - Követhetıbbé vált a beadott pályázatok figyelemmel kísérése - Az online rendszer alkalmazása leegyszerősítette a pályázatok elbírálása során eddig felmerült munkafolyamatokat Majd javaslatokat tett az eredményesebb mőködés érdekében: OSZK 2009/I május

15 - A program mőködése hatékonyabbá válna akkor, ha az lehetıséget biztosítana a pályázatok módosítására és mentésére mindaddig, amíg azok végleges formájukat el nem nyerik. - A költségvetést érintı panelek legyenek részletesebbek költségtételek-, támogatási igény megjelenítése egy adott pályázat esetében. A program továbbfejlesztése az elbírálást és a számonkérést is tovább egyszerősíthetné. Dr. Nagy Imre válaszában elmondta, hogy az informatikai fejlesztés szükségessége valóban indokolt, és lépéseket tesz az ügy megoldása érdekében. Lakatos András tájékoztatásképpen elmondta még, hogy a pályázni kívánók azt kérték a bírálóbizottságtól, hogy a következı félévben tett döntési javaslataiban különítse el az egyéniés a háttérintézmények számára benyújtott pályázatokat. Lakatos András a kérésre válaszként azt adta, hogy dolgozzák ki a javaslat hátterét, és a pályázati kiírásokat a második fordulóban ennek megfelelıen teszik meg. A Kollégium egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 2 / sz. határozatot OSZK 2009/I május

16 1.1. Egyetemi hallgatók és középiskolás diákok szociális ösztöndíjprogramját lebonyolító szervezetek támogatása Kiosztható keret: 10.. Ft Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) /2009 Iskola Alapítvány Kolozsvár /2009 Bartók Béla Alapítvány Temesvár Szociális ösztöndíj a középiskolában és felsıoktatásban tanulók számára Ösztöndíj program az anyanyelven való tanulásért /2009 Családi Elhelyezı Központok Szövetsége Csíkszereda Ösztöndíjprogram hátrányos helyzető diákoknak / / / /2009 Királyhágómelléki Református Egyházkerület Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Pro János Zsigmond Szövetség Nagyvárad Sepsiszentgyörgy Kolozsvár Kolozsvár református szegény diákok felkarolása Szociális ösztöndíj továbbtanuló csángó diákok számára Az ODFIE ösztöndíjprogramjának folytatása 2009-ben Középiskolás diákok szociális és ösztöndíjtámogatása Összesen OSZK 2009/I május

17 ROMÁNIA 1.2. Szórványvidéken mőködı magyar nyelvő oktatási intézmények fejlesztési és mőködési támogatása Kiosztható keret: Ft Lakatos András ismertette az elbírálási elveket: - Figyelembe vették a rászorultságot, és a más forrásból származó támogatások mértékét - Érvényét vesztette az a pályázat amely, nem a kiírásnak megfelelı tárggyal érkezett - Kiesett a versenybıl az a pályázó, akik nem a szórványvidéken, vagy nem szórványoktatást kívánt megvalósítani A módosításokat követıen a Kollégium egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 3 / sz. határozatot OSZK 2009/I május

18 1.2. Szórványvidéken mőködı magyar nyelvő oktatási intézmények fejlesztési és mőködési támogatása Kiosztható keret: 32.. Ft Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) / / / / / / / / / / / / /2009 Ady Endre Kulturális Egyesület Alma Mater Alapítvány- Arad Asociatia Sylvester Janos Egyesulet Bartók Béla Alapítvány Bástya Egyesület - VICE Báthory István Magyar Tannyelvő Általános Iskola Bod Péter Alapítvány Bonaventúra Társulás Geszthy Ferenc Társaság Jósika Miklós Elméleti Líceum Kallós Zoltán Alapítvány Kolozsvári Magyar Diákszövetség Kıhalmi Református Egyházközség Kalotaszentkirály Arad Szinérváralja Temesvár Vice Szilágysomlyó Gyulafehérvár Dézs Déva Torda Kolozsvár Kolozsvár Kıhalom Az Ady Endre Iskola kollégiumának fejlesztési és mőködési támogatása Magyar szórványkollégium mőködési költségeinek átvállalása Maradjunk meg magyarnak szórványban is! Komplex magyar nyelvi hatáserısítı program a nyelvcsere visszaszorításáért Mezıségi csángó kollégium Egy barátságos környezetért A gyulafehérvári szórványoktatás óvodai,elemi és általános szintjének fejlesztése délutáni program segítségével A Dési Bonaventúra Szórványkollégium ebédlıjének és közösségi termének kialakítása Kis pálya, nagy foci(igény) Esély az egészséges fejlıdésnek és szellemi gyarapodásnak Válaszúti Szórványkollégium mőködési és fejlesztési támogatása - 70 gyermek számára KMDSZ tanulmányi központ fejlesztése és szórványközpont kialakítása Kıhalmi szórványdiákotthon mőködésének támogatása /2009 Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola Gyimesközéplok A gyimesközéploki iskola fejlesztési támogatása /2009 Marosbogáti Ökumenikus Fórum Marosbogát Magyar bentlakásos intézmény támogatása a mezıség kapujában /2009 Olosz Lajos Általános Iskola Arad Ma fejlıdik az iskola, holnap a társadalom /2009 Possibilitas Egyesület Vice Családi típusú gyerekotthon OSZK 2009/I május

19 / / / / / / /2009 Pro Schola Mediensis Alapítvány Pro-Torockó - Rimetea Egyesület Sarmasági Ipari Iskolacsoport Segesvári Gaudeamus Alapítvány Szent Ferenc Alapítvány Szeret Klézse Alapítvány Szilágycsehi Magyar Tannyelvő Általános Iskola Medgyes Torockó Sarmaság Segesvár Déva Klézse /2009 Téka Alapítvány Szamosújvár / / /2009 Zilahi Reformatus Wesselenyi Kollégium Zsoboki református egyházközség - Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola - Központ 10. sz. Tóvidéki Református Egyházközség Kolozsvár - Református Montessori Iskola főtıberendezések javítása Iskolai interaktív multimédia labor létrehozása Medgyesen Magyarságtudat megerısítése multimédiás eszközökkel Minıségi nyelvoktatás szórványvidéken oktatási és mővelıdési szórványkp. építkezésének véglegesítése Nehézsorsú gyerekek iskolájának és bentlakásának támogatása Iskolán kívüli magyar nyelvő programok mőködési költsége és fejlesztése Szilágycseh Iskolarádió Zilah A Mezıségi Szórványkollégium mőködésének támogatása Szórványban élık utaztatása Zsobok Ép testben, ép lélek Kolozsvár /2009 Artera Alapítvány Székelyudvarhely / / / /2009 Calepinus Alapítvány Claudiopolis Egyesület Diakónia Keresztyén Alapítvány Encyclopaedia Egyesület Marosvásárhely Kolozsvár Kolozsvár Kolozsvár /2009 KVART Egyesület Kolozsvár /2009 Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Sepsiszentgyörgy Kolozsvár környéki falvakból ingázó diákok ellátásának támogatása 2009-ben Akkreditált szakképzés kézmőves mesterségekben A Calepinus Idegennyelvő Könyvtár és tantermek modernizálása Olvassuk Együtt szórványban élı iskolások olvasási szokásainak fejlesztése Felzárkóztató Szociális Gyerekprogram Az Apáczai Csere János Elméleti Líceum tevékenységeinek bıvítése a Kolozs megyei Mákóban levı ingatlan fejlesztése révén Iskolatáska - diáktámogató program Csángó oktatási program Gajdáron és Pokolpatakon OSZK 2009/I május

20 / / / / / /2009 Oklándi Speciális Iskola Romániai Evangélikus- Lutheránus Egyház, Apáca Egyházközség Romániai Magyar Cserkészszövetség Szülık az Iskoláért Egyesület Temesvári Magyar Diákszervezet Transylvania Trust Alapítvány 1.2. Összesen Oklánd Apáca Sepsiszentgyörgy Temesvár Temesvár Kolozsvár Az Oklándi Speciális Iskola mőködési támogatása és fejlesztése Az Apáczai Oktatóközpont étkeztetési programjának eszközbeszerzése Szórványba tevékenykedı csapatok mőködtetése magyar nyelvi fejlesztı program A Temesvári Magyar Diákszervezet fejlesztési és mőködési támogatása Az Épített-örökség Helyreállító Szakképzı Központ fejlesztési és mőködési támogatása OSZK 2009/I május

21 ROMÁNIA 1.3. A magyar nyelven is oktató felsıoktatási intézmények és/vagy háttérintézmények mőködési, kutatási, eszközfejlesztési, valamint szakmai programjainak és tudományos kiadványainak támogatása Kiosztható keret: Ft Lakatos András ismételte az elbírálási elveket: - A kérdéses háttérintézmény megfelelı humánerıforrással és infrastruktúrával rendelkezzen, tehát kiesett a versenybıl az a pályázó, akinél nem biztosítottak a feltételek a pályázat maradéktalan hasznosulásához - A benyújtott pályázat a kiírás tárgyával megegyezzen - Érvényét vesztette az a pályázat amely, nem a kiírásnak megfelelı tárggyal érkezett Kitért azon elvi megállapodásra a támogatásokat illetıen, mely szerint prioritást élveznek a második félévben azon megkezdett projektek, melyeknek tárgyai nem kerülhettek maradéktalanul megvalósításra az anyagi korlátok. A Kollégium egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi OSZK 2009/I május

22 4 / sz. határozatot OSZK 2009/I május

23 1.3. A magyar nyelven is oktató felsıoktatási intézmények és/vagy háttérintézmények mőködési, kutatási, eszközfejlesztési, valamint szakmai programjainak és tudományos kiadványainak támogatása Kiosztható keret: 28.. Ft Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe /2009 Ady Endre Sajtókollégium, Nagyvárad Nagyvárad Korszerő Média, Változó Médiaoktatás Teljes költség (Ft) Igényelt összeg (Ft) 1 Javasolt összeg (Ft) /2009 A Szabó T. Attila Nyelvi Anyanyelvápolók Intézet kutatási Erdélyi Sepsiszentgyörgy programja és Szövetsége mőködtetése /2009 Villámhárító szerelése Apáthy István az Apáthy István Kolozsvár Egyesület Biológiai Oktató Központ 1 épületére /2009 Bolyai Társaság Kolozsvár mőködésének és 4 tevékenységeinek 8 résztámogatása A BBTE MT magiszteri /2009 Cholnoky Jenı programjai és a 4 Földrajzi Kolozsvár Collegium Társaság Geographicum szaklap 1 mőködtetése /2009 Az EMT közötti mőködési Erdélyi Magyar költségeinek, valamint a Mőszaki Mőszaki Szemle c. 4 Tudományos Kolozsvár Tudományos folyóirat Társaság (EMT) évi Kolozsvár megjelentetésének támogatása /2009 Az EME Kutatóintézetének és Erdélyi Múzeum- 4 Kolozsvár Dokumentációs 9 Egyesület Központjának 2 mőködtetése Farkas Gyula A BBTE MT /2009 Egyesület a szakkollégiumi 4 Kolozsvár Matematikáért és programjai mőködési 1 Informatikáért támogatása /2009 Háromszéki Fiatal Háromszéki Sepsiszentgyörgy Pedagógusok Ifjúsági Tanács Találkozója / / / /2009 Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány Interregionális Fejlesztési Egyesület KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Kolozsvár Nagyvárad A Babes-Bolyai Tudományegyetemen oktatott felsıfokú könyvtárinformatikai képzés infrastrukturális támogatása Magyar nyelvő pénzügy és számviteli tankönyv nyomtatás a közgazdasági egyetemek magyar egyetemistái számára, a romániai magyar közgazdászok érvényesülési esélyeinek javítása érdekében Csíkszereda Szociológiai vizsgálat Kolozsvár A KMEI mőködési költségeinek támogatása OSZK 2009/I május

24 /2009 Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár Kultúra és piac konferencia és a BBTE néprajz szak mőködtetése /2009 Láthatatlan Kollégium Kolozsvár A BBTE BTK magyar szakos szakkollégiumai és mesteri programjai /2009 Magyar Ifjúsági Értekezlet Csíkszereda VI. Kárpát-medencei IFJÚSÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Diákszeminárium /2009 Marosvásárhelyi Színházmővészeti Egyetem Marosvásárhely Stúdió eszközbeszerzés támogatása / / / /2009 Max Weber Társadalomkutató Alapítvány Országos Magyar Diákszövetség Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad Pro Philosophia Alapítvány Kolozsvár Kolozsvár Nagyvárad Kolozsvár BBTE MT háttérintézmény mőködése, és Erdélyi Társadalom folyóirat mőködése Az Országos Magyar Diákszövetség mőködésének támogatása Egyetemi hiánypótló jegyzetek támogatása A Pro Philosophia Alapítvány mőködtetése, és a Kellék címő filozófiai folyóirat kiadásának és mőködési feltételeinek biztosítása a június 1. és december 31. közötti idıszakban /2009 Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár mőködési költség támogatása / / /2009 Romániai Hungarológiai Társaság Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége Studium Alapítvány Sepsiszentgyörgy Kolozsvár Marosvásárhely Az RHT szakmai programjainak, tudományos kiadványainak, valamint kutatási és eszközfejlesztési támogatása A RODOSZ mőködési költségei június 1.-december 31. között STUDIUM MODELL: egyetemi háttérintézmények egységes támogatása /2009 Tectum Egyesület Kolozsvár MIÉRT Akadémia / sz. Tóvidéki Református Egyházközség Kolozsvár - Református Montessori Iskola Kolozsvár /2009 Amıba Alapítvány Sepsiszentgyörgy /2009 Bukaresti Magyar Diákszövetség Bukarest A Református Montessori Iskola didaktikai eszközparkjának fejlesztése Tudásfelmérés román nyelvbıl A Bukaresti Magyar Diákszövetség 2009-es mőködésének támogatása OSZK 2009/I május

25 / / / / / / / /2009 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért Egyetemi Oktatást Elısegítı HOLLANDA Alapítvány Életfa Családsegítı Egyesület Erdélyi Kárpát Egyesület Gutin Osztály Erdélyi Református Egyházkerület - Apafi Mihály Egyetemi Kollégium etransylvania Egyesület Harmonia Cordis Egyesület Háromszéki Kutatási és Fejlesztési Központ Székelyudvarhely Marosvásárhely Kolozsvár Nagybánya Kolozsvár Kolozsvár Marosvásárhely Sepsiszentgyörgy /2009 Interkulturali-THE Kolozsvár / / /2009 Kolozsvári Magyar Diákszövetség Marosvásárhelyi Egyetemi Társaság Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség Kolozsvár Koronka Marosvásárhely /2009 MUTF Egyesület Székelyudvarhely /2009 Nagyváradi Magyar Diákszövetség Nagyvárad /2009 Pont Csoport Kolozsvár /2009 Posticum Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület Nagyvárad Interaktív segédanyag pályázatíráshoz diákoknak és erdélyi magyaroknak A Sapientia EMTE marosvásárhelyi Mőszaki és Humántudományok Kar kutatási programjának támogatása Életre nevelés - felnıtt képzés Környezetvédelem Máramarosban Apafi Mihály Egyetemi Kollégium és Szakkollégium mőködésének résztámogatása Tanulva taníts: felnıttképzés vidéken IV. Nemzetközi Klasszikus Gitárfesztivál Háromszéki oktatási stratégia Nemzetközi színháztörténeti konferencia és anyagának kiadása A Kolozsvári Magyar Diákszövetség eszközfejlesztése, szolgáltatásainak fenntartása 2009-ben A Sapientia EMTE Mőszaki és Humántudományok Kar jegyzetkiadási tevékenységének támogatása VI. Marosvásárhelyi Egyetemi Nyílt Napok Interaktív segédanyag pályázatíráshoz diákoknak és erdélyi magyaroknak Az NMD oktatási programjainak, mőködésének és eszközfejlesztésének résztámogatása Székelyföld 2015 elemzés a térség komparatív elınyeirıl, illetve ezek összehasonlítása a regionális fejlesztési alapok cél- és prioritásrendszerével Erdélyi Elit Világethosz- Egyházi Szakmai Kollégium Posticum OSZK 2009/I május

26 /2009 Pro Universitate Partium Alapítvány Nagyvárad PUPA mőködési, személy és dologi feladat ellátásai /2009 Református Egyházközség, Marosvásárhely I.Vártemplom Marosvásárhely Információs- Dokumentációs Központ létrehozása a Kántor- Tanítóképzı Fıiskolán / / / / / / /2009 Regionális Képzési Központ Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége Sapientia Alapítvány Sapientia Alapítvány - Kutatási Programok Intézete Szarkaláb Kulturális Egyesület Temesvári Magyar Diákszervezet Transylvania Trust Alapítvány 1.3. Összesen Csíkszereda Nagyvárad Kolozsvár Kolozsvár Kolozsvár Temesvár Kolozsvár Komplex vallásszociológiai felmérés a Csíki régióban Hol a helyed?- Középiskolások továbbtanulását segítı stratégia tervezı hétvége Résztámogatás a Sapientia Alapítvány mőködtetéséhez 2008/ II A Sapientia EMTE tudományos kiadványainak támogatása A Szarkaláb Kulturális Egyesület VIII. Táncoktató - képzı Tanfolyama Tréningtábor a magyar diákvezetık számára Kétnyelvő mőemlékvédelmi digitális szakkiadvány alap- és posztgraduális képzésben résztvevı hallgatóknak OSZK 2009/I május

27 ROMÁNIA 1.4. Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására (Kutatói doktori és mesteri ösztöndíjak odaítélése) Kiosztható keret: Ft A Kollégium egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 5 / sz. határozatot OSZK 2009/I május

28 1.4. Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására (Kutatói - doktori és mesteri - ösztöndíjak odaítélése) Kiosztható keret: Ft Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) /2009 EuroTrans Alapítvány Kolozsvár Oktatási programok támogatása Összesen OSZK 2009/I május

29 SZLOVÁKIA Érvénytelen pályázatok Nem érkezett érvénytelen pályázat a régióból. OSZK 2009/I május

30 SZLOVÁKIA 2.1. Szlovákiai magyar nyelvő felsıoktatás támogatása Kiosztható keret: 8... Ft Bíró László megemlítette, hogy az általános iskolák és a gimnáziumok tekintetében különösen nehéz volt a döntés, hiszen sok jó pályázat érkezett, ami megnehezítette a döntést. A Kollégium egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 6 / sz. határozatot OSZK 2009/I május

31 2.1. Szlovákiai magyar nyelvő felsıoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.. Ft Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe / / /2009 Konstantin Filozófus Egyetem - Közép-európai Tanulmányok Kara Selye János Egyetem Calvin J. Teológiai Akadémia Nyitra Komárno Komárno /2009 PONT Intézet Komárno A nyitrai magyar nyelvő képzési kínálat bıvítése A Selye János Egyetem bérköltségeinek támogatása A CJTA és a SJE RTK szemináriumának támogatása Környezetvédelmi értelmezı szótár (magyar-szlovák-angol) Teljes költség (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) Összesen OSZK 2009/I május

32 SZLOVÁKIA 2.2. A szlovákiai magyar nyelvő oktatást segítı kutatási programok támogatása Kiosztható keret: 3... Ft Bíró László elmondta, hogy az alacsony keret ellenére igyekeztek minél több pályázatot támogatásban részesíteni. A Kollégium az elıterjesztés szerint, egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 7 / sz. határozatot OSZK 2009/I május

33 2.2. A szlovákiai magyar nyelvő oktatást segítı kutatási programok támogatása Kiosztható keret: 3.. Ft Pályázati felhívás száma Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) /2009 Katedra Alapítvány Dunaszerdahely Katedra Alapítvány kutatási programja /2009 Kempelen Farkas Társaság Pozsony /2009 Pro Scholis Rimaszombat / /2009 Selye János Egyetem Oktatási Központja Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komárno Komárno /2009 Diákhálózat Pozsony /2009 Nagykapos és Vidéke Társulás Nagykapos /2009 PONT Intézet Komárno Szlovákiai magyar ifjúságkutatás Kutatást ösztönzı pedagógustovábbképzés A szlovákiai magyar iskolák értékeinek és a pedagógusok értékrendjének felmérése Az SZMPSZ közoktatást segítı kutatási és továbbképzési programjainak támogatása Felvidéki tudományos diák kutatómunka A szlovákiai magyar felnıttképzésben rejlı lehetıségek - kutatás A felvidéki magyar lakosság környezeti attitődjének vizsgálata, különös tekintettel a barlangokra Összesen OSZK 2009/I május

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 138. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök Tartalomjegyzék 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF

Részletesebben

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények programjainak támogatása

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények programjainak támogatása Sorszám Pályázó neve Pályázó helysége Pályázat címe Összes költség (Ft) Saját rész (Ft) Egyéb összeg (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) 777/2011 Arany A. László Polgári Társulás Nyitra Országos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó Nyelv, oktatás, politika A Kárpátaljai Magyar Tanárképzı Fıiskola kiadványai 1. Sorozatszerkesztı: Csernicskó István Beregszászi Anikó Csernicskó István

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008.

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18103373-1-42 Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. 2008. Fordulónap: 2008.

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását

ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását 2011-ben is a magyar közösségekért végzett munka határozta meg. Az euró-övezeti válság egyre jobban érezteti hatását Romániában is, ennek

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben