EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának november 28-ai üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről."

Átírás

1 EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának november 28-ai üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében ülést tartott. Az ülésen szavazati joggal részt vett: Dr. Zilahi László, a kollégium elnöke, Bazsa Tamás és Varga Attila, az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében, Kulcsár Szabó Ernőné a Miniszterelnöki Hivatal képviseletében, Gábrity Molnár Irén, a Vajdasági Szövetség képviseletében, Benedek József úr a Romániai Demokrata Szövetség képviseletében, Bíró László, a Koalíció Pártja képviseletében, Medvigy István az Ukrajnai Demokrata Szövetség képviseletében valamint Tomasity Deák Korina a Egyesületek Szövetségének képviseletében. Az ülésen tanácskozási joggal jelen volt: Kovacsevity Anna, a Horvátországi ok Demokratikus Közösségének képviseletében, Barta József, a Kárpátaljai Kulturális Szövetség képviseltében, Pisnják Mária a Muravidéki Önkormányzati Nemzeti Közösség képviseletében, valamint Radda István, az Ausztriai Egyesületek és Szervezetek képviseletében. Állandó meghívottként az ülésen részt vett: dr. Nagy Imre, a Szülőföld Alap Iroda igazgatója.

2 Az ülés napirendje: 1. A napirend ismertetése és elfogadása 2. A pályázati kiírással összhangban lévő elbírálási elvek áttekintése 3. A beérkezett pályázatok elbírálása 4. Egyéb Dr. Zilahi László elnök úr köszöntette a kollégium tagjait, majd kérte, hogy akinek van módosító javaslata az ülés napirendjével kapcsolatban, az terjessze elő. Pisnják Mária képviselő asszony a szlovéniai pályázatok tárgyalását kérte elsőként, mivel egyéb irányú elfoglaltsága miatt el kellett mennie. Dr. Zilahi László elnök úr hozzájárult és kérte a tagokat, hogy szavazzanak az ülés napirendjéről. A kollégium egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 1/2007. (11,28.) sz. ot: A kollégium elfogadta az ülés napirendjét. Dr. Zilahi László elnök úr elöljáróban elmondta, a forrás nagy része a szakképzési alapból származik, és mindenki tudja, hogy ennek milyen követelményei vannak. A pályázatokat átfutva úgy látta, nem mindegyik felel meg korántsem a szakképzési alap követelményeinek. Sajnos óvodát, gimnáziumot, ösztöndíjat nem lehet a szakképzési alapból fizetni. Az ellenőrzésnél elmarasztalásban részesülhet az Alap, sőt sor kerülhet arra is - mint az Apáczai Közalapítványnál -, hogy visszafizetésre kötelezik a pályázót. Minden pályázati döntésnél vizsgálni kell, hogy az megfelel-e a követelményeknek. Tájékoztatta továbbá a Kollégium résztvevőit, hogy jövőre lesz egy új feladatuk, amely Kárpátalját és a délvidéket érinti. A kormány bevezeti a kapcsolattartási támogatás rendszerét, amely 720 millió Forint lesz. Ennek a lényege az, hogy mivel hazánk is belépett a schengeni tagországok közé, a szerb és ukrán állampolgároknak megnehezedik a belépése országra. Ezt szeretnék megkönnyíteni azzal, hogy hozzájárulnak az ezzel kapcsolatos költségeikhez (járulékos költségek, közjegyző, fordítás stb.) A lebonyolítás úgy fog lezajlani, hogy jövőre lebonyolítói pályázat kiírására kerül sor. Az alkalmas szervezetek ára az összeg átadásra kerül, és az adott régióban az igények szerint, személyre szabottan, ezek a

3 szervezetek fogják lebonyolítani. Emiatt külön ülést nem fognak összehívni, ben történő szavazással lesz lebonyolítva januárban. A költségek térítése januártól visszamenőleg fog történni. Hozzászólások nem lévén Dr. Zilahi László elnök úr megállapította, hogy az ülés szavazóképes, majd felkérte a kollégium tagjait, hogy kezdjék meg a Szlovéniai pályázatok elbírálását. Dr. Zilahi László elnök úr felkéri Pisnják Máriát az MMÖNK képviselő asszonyát, hogy terjessze elő a 6.1 Kétnyelvű oktató-nevelő intézmények pedagógusainak továbbképzése, szakképzési programjainak eszközfejlesztési és programtámogatása című pályázati kiírás támogatási elveit. Pisnják Mária tájékoztatásul elmondta, hogy minden javaslat egyeztetett. Az Oktatási Tanács a pártosfalvi iskola pályázatát érvénytelennek tekintette, mivel ez nem szakképzésnek minősül, hanem a közoktatás alá tartozik. Varga Attila az OKM képviselője hozzászólásában kifejtette, hogy saját javaslataiktól eltekint és elfogadja a szlovéniai javaslatokat. Több hozzászólás nem lévén, Dr. Zilahi László elnök úr felkéri a kollégium tagjait, hogy szavazzanak a 6.1. pályázati kiírás pályázatairól. 2/2007. (11.28.) 3/2007. (11.28.) sz. okat: 2/ /2007 Kétnyelvű Középiskola, Lendva Lendva Intézményünk szakképzési programjainak eszközfejlesztése / /2007 Muravidéki Önkormányzati Közösség Nemzeti Lendva A kétnyelvű általános- és középiskolában tanító pedagógusok magyar nyelvi továbbképzése /2007. (11.28.) sz. ot:

4 A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatot: Ikt. Szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Igényelt összeg (Ft) 5253/2007 Kétnyelvű Általános Iskola, Pártosfalva Pártosfalva A szlovéniai kétnyelvű oktatási intézet alaptevékenységének támogatása Dr. Zilahi László felkéri a képviselő asszonyt, hogy terjessze elő a 6.2 Kétnyelvű közoktatást támogató szervezetek és programok támogatása című pályázati kiírás támogatási elveit. Pisnák Mária tájékoztatásul elmondja, hogy az Egyesületnek ez az első pályázata, de a munka elindulásához nagy szükségük van erre az összegre. 5/2007. (11.28.) sz. ot: 5/ /2007 Muravidéki Önkormányzati Közösség Nemzeti Lendva A Muravidéki Pedagógusok Egyesületének működéséhez szükséges szervezetek és programok támogatása /2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatot: Igényelt összeg (Ft) 5203/2007 Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva Lendva Anyanyelvápolás a kétnyelvű tanintézményekben - a szabadkai Gyermekszínház vendégszereplése

5 Dr. Zilahi László elnök úr javaslatot tett arra, hogy Ausztriával folytassák és felkérte Radda István urat az Ausztriai Egyesületek Szövetségének képviselőjét, hogy ismertesse a 7.1 nyelven oktató közoktatási intézmények és szervezetek szakképzési programjainak támogatása című pályázati kiírás támogatási javaslatait. Radda István úr elmondta, hogy a Bécsi Iskolaegyesület 40 tanulóval működik és a 2007-es évben a Kancellária Hivataltól több, mint 5 millió Ft támogatásban részesült. Ezért nem javasolták a támogatásukat. Varga Attila az OKM képviselője hozzáfűzte, hogy mivel nagyságrendben nincs nagy eltérés a javaslataik között, elfogadják az ausztriai javaslatokat. 7/2007. (11.28.) 10/2007. (11.28.) sz. okat: 7/ /2007 Ausztriai Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége Bécs 8/ /2007 Bécsi Iskolaegyesület Bécs 9/ / / /2007 Burgenlandi Kultúregyesület Felső-ausztriai Kultúregyesülete ok Felsőőr Linz A Bécsi Iskola működési feltételeinek biztosítása, a szakoktatás színvonalának emelése A Bécsi Iskolaegyesület programjainak támogatása A Pedagógus Fórum továbbképzési programja és oktatási segédanyagok készítése történelmi, földrajzi és irodalmi szakismeretek oktatása /2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatot:

6 Igényelt összeg (Ft) 5405/2007 Bécsi Iskolaegyesület Bécs Szakképzés a magyart mint származásnyelvet oktatók ára Radda István képviselő úr a 7.2 nyelvű óvodákat működtető szervezetek támogatása című pályázati kiírásra beérkezett, Bécsi Iskolaegyesület pályázatával kapcsolatban elmondta, hogy - új információk birtokában - a 4 személlyel működő óvodát jelen pillanatban nem kívánják támogatni, mivel a Kancellária Hivataltól az induláshoz kaptak kb Ft-ot. 12/2007. (11.28.) sz. ot: 12/ /2007 Ausztriai Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége Bécs A "Bécsi Iskola" óvodájának működési feltételeinek biztosítása /2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatot: Igényelt összeg (Ft) 5406/2007 Bécsi Iskolaegyesület Bécs - német kétnyelvű óvodai csoport támogatása Dr. Zilahi László elnök úr ezután a Horvátországi pályázatok elbírálását javasolta.

7 Felkérte a HMDK valamint a MESZ képviselőjét, hogy terjesszék elő az 5.1. nyelven oktató közoktatási intézmények szakképzési programjainak támogatása c. pályázati kiírás támogatási elveit. Deák Korina a HMDK képviselője az előterjesztéshez hozzáfűzte, hogy nem kívánták a keretet kimeríteni és nem kívántak átcsoportosítással sem élni. Kovacsevity Anna a MESZ képviselője az előterjesztése során a Baranya Júlia Népfőiskola pályázatával kapcsolatban elmondta, hogy az intézmény nem bejegyzett, a programok pedig nem akkreditáltak. Deák Korina ezt a feltevést cáfolta, mert bejegyzett intézetről van szó és a programok is akkreditáltak. Dr. Zilahi László elnök úr kifejtette, hogy a maga részéről több okból sem kívánja támogatni az eszéki tanszéket. A Baranyai Júlia Népfőiskola részére az egész összeget, az eszéki Oktatási és Művelődési Központ részére a fennmaradó ,- Ft támogatás megítélését javasolta. Dr. Zilahi László elnök úr felkérte a Kollégium tagjait, hogy szavazzanak a 5.1 pályázati kiírás pályázatairól. 14/2007. (11.28.) 15/2007. (11.28.) sz. okat: 14/ / / /2007 Baranyai Júlia Népfőiskola, Pélmonostor Horvátországi Oktatási és Művelődési Központ Pélmonostor Eszék Szőlész és gyümölcskertész szakképzés ECDL tanfolyam megszervezése magyar nyelven

8 16/2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatokat: Igényelt összeg (Ft) 5191/2007 J. J. Strossmayer Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és Irodalom Tanszék Eszék A Nyelv és Irodalom Tanszék eszközbeszerzésének támogatása Áttérve az 5.2. Pályaválasztáshoz kapcsolódó előkészítő, illetve munkaerő piaci elhelyezkedést segítő szaknyelvi oktatási programok támogatása c. pályázati kiírás támogatására, Dr. Zilahi László elnök úr felkéri mindkét képviselőasszonyt, hogy terjesszék elő javaslataikat. Varga Attila az OKM képviseletében és Dr. Zilahi László elnök úr az 5307-es és az 5303-as pályázatra ,- Ft támogatást javasoltak.. Dr. Zilahi László elnök úr felkérte a Kollégium tagjait, hogy szavazzanak a 5.2 pályázati kiírás pályázatairól. 17/2007. (11.28.) 18/2007. (11.28.) sz. okat: 17/ / / /2007 Baranyai Júlia Népfőiskola, Pélmonostor Horvátországi Oktatási és Művelődési Központ Pélmonostor Eszék Szaknyelvi képzés horvát iskolákban tanuló magyar diákoknak Szaknyelvi képzések munkavállalók és egyetemre készülők ára

9 Dr. Zilahi László elnök úr felkéri a HMDK és a MESZ képviselőjét, hogy terjesszék elő az 5.3 Iskolarendszeren belül működő felnőttképzések támogatása c. pályázati kiírás támogatási javaslatait. Dr. Zilahi László elnök úr a MESZ javaslata alapján a Baranyai Júlia Népfőiskolát 2 M Ft-os támogatásra, az eszéki Művelődési Központot pedig 1 MFt-os támogatásra terjesztett elő. 19/2007. (11.28.) 20/2007. (11.28.) sz. okat: 19/ / / /2007 Baranyai Júlia Népfőiskola, Pélmonostor Horvátországi Oktatási és Művelődési Központ Pélmonostor Eszék Néptáncoktató és népi játszóházvezetői képzések Népművelő és népi kézműves képzés megszervezése Áttérve az 5.4. Iskolarendszeren kívül működő oktatási programok támogatása c. pályázati kiírás támogatására, Dr. Zilahi László elnök úr felkéri a képviselő asszonyokat, hogy terjesszék elő a javaslataikat. Dr. Zilahi László elnök úr, Varga Attila az OKM képviselőjének egyetértésével a HMDK oktatási programjaira ,- Ft-os, míg a pélmonostori népzenei képzésre 1 M Ft-os támogatást terjesztett elő. 21/2007. (11.28.) 22/2007. (11.28.) sz. okat: 21/ /2007 Horvátországi ok Demokratikus Közössége - HMDK Eszék A HDMK oktatási programjainak támogatása

10 Sztárai Mihály 22/ /2007 Egyesületek Szövetségenek Oktatási és Kulturális Központja Pélmonostor Népzenei képzés 23/2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatokat: Igényelt összeg (Ft) 5252/ /2007 Horvátországi Református Keresztyén Egyház, Csúzai Református Egyházközség Szentlászlói Egyházközség Református Csúza Református hitoktatás támogatása Szentlászló Vasárnapi iskola és ifjúsági munka Dr. Zilahi László elnök úr felkérte a képviselőket, hogy az 5.5. nyelvű közoktatáshoz kapcsolódó háttérintézmények támogatása c. pályázati kiírásra tett javaslataikat ismertessék a kollégium tagjaival. 24/2007. (11.28.) sz. ot: 24/ /2007 Horvátországi Pedagógusok Fóruma Eszék A horvátországi tanügyi tanácsos munkájának támogatása Dr. Zilahi László elnök úr a romániai pályázatokra térve felkérte Benedek József urat, hogy terjessze elő az 1.1. pályázati kiírásra Felnőtt-, szak- és továbbképzési programok támogatása beérkezett, érvényes pályázatokat.

11 Benedek József az RMDSZ képviseletében elmondta, hogy egy új felállást fog javasolni minden egyes pontnál. Nem kívánta minden egyes programot részletesen ismertetni, hanem csak a módosításokat ismertette. Dr. Zilahi László elnök úr javaslatára, előbb azokat a pályázatokat nézték meg, ahol az RMDSZ által leadott javaslataihoz képest eltérés mutatkozott, majd az OKM képviselője által tett javaslatokat ismertették. Kulcsár Szabó Ernőné a MeH képviseletében a Lamb Alapítvány pályázatát javasolta támogatásra. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Pannon-forrás nevezetű hálózat egy felnőttképzési-oktatási hálózat a Kárpát-medencében, a Békés Megyei Regionális Központ koordinálásával. Partnerintézményei vannak a határon túli régiókban is. Célszerű lenne, ha a Szülőföld Alap segíteni tudná ennek az egyedülálló kárpát-medencei hálózatnak a működését. Dr. Zilahi László elnök úr a javaslattal egyetértve a Lamb Alapítványnak ,- Ft-ot, a 5384-es Wolter Alapítványnak az OKM-mel egyetértésben ,- Ft-ot, valamint a Soros Oktatási Alapítványnak - szintén az OKM támogatási javaslatával egyetértve ,- Ft-os támogatást javasolt. 25/2007. (11.28.) 78/2007. (11.28.) okat: Ikt. Pályázó neve Helység Pályázat címe összeg (Ft) 25/ / / / / / / / / / / / Számú Református Parókia - Református Montessori Iskola A Romániai Fiatalok Szakmai Továbbképzéséért Egyesület Ady Endre Sajtókollégium, Nagyvárad Agora Felnőttképzési Intézet Alapítvány az Ifjúságkutatásért és Képzésért Állampolgár Menedzser Egylet Csíkszereda Nagyvárad Marosvásárhely Csíkszereda Csíkszereda Az alternatív pedagógiák szakmai pszichológiai megalapozása - képzés Romániai magyar fiatalok konferencia sorozata - Maroső Újságírók és újságírás szakos hallgatók tematikus utóképzése, szakképzése A fordítói szakma lehetőségei és előnyei Hogyan mondjam el...? Kommunikációs technikák pedagógusoknak Továbbképzés fiatal civilszervezeti vezetők részére / /2007 Artera Alapítvány Székelyudvarhely Kézműves szakoktatás

12 32/ /2007 Bánsági Gazdák és Vállalkozók Egyesülete Újszentes 33/ /2007 Báthory Szülői Szövetség Claudiopolis Egyesület- A 34/ /2007 Közösség Fejlődéséért Egyesület 35/ /2007 Csík Terület Ifjúsági Tanácsa - CSTIT Csíkszereda Biokertész tanfolyan szórványban Videotechnikás konfliktuskezelés az iskolában Vállalkozásfejlesztés képzés - Versenyképesség az EU-ban Csíkvidéki fiatal pedagógusok képzése / /2007 Erdélyi Kárpát Egyesület Szatmárnémeti Együtt a tisztább környezetért 37/ / / / / /2007 Erdélyi Kárpát Egysület '91. Nagyvárad-Bihar Erdélyi Közművelődési Egyesület Maros Megyei Szervezet Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Nagyvárad Marosvásárhely 40/ /2007 Erdélyi Múzeum-Egyesület 41/ /2007 etransylvania Egyesület 42/ /2007 Eurocenter Amőba Oktatási Központ Sepsiszentgyörgy 43/ /2007 Europroject Egyesület Szatmárnémeti 44/ /2007 Fundamentum Egyesület 45/ /2007 Gellért Alapítvány Szentegyháza 46/ /2007 Geszthy Ferenc Társaság Déva 47/ /2007 Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredai Kirendeltség Csíkszereda Gyulafehérvári Caritas 48/ /2007 Gyergyószentmiklósi Mezőgazdasági Részleg Gyergyószentmiklós Hargita Megyei Otthoni 49/ /2007 Gondozó Szociális Csíkszereda Szolgálat - Caritas 50/ / / /2007 Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány Hifa - Románia Segítség Mindenkinek Egyesület, Marosvásárhely Marosvásárhely Bihari túravezető képzés "Alapos ismeret - szélesebb látókör" címmel Kulturális menedzsmentje projektek Az Európai Tervezési normák (EOROCODE) és ítógépes tervezés oktatás építőmérnököknek Orvos- és gyógyszerész tovbbáképző tanfolyamok szervezési költségeinek támogatása Interaktív e-learning tudástár és regionális felnőttképzés Turisztikai szakemberképzés háromszéken A Szatmár megyei pályakezdők elhelyezkedésének elősegítése Mindent a kereskedelemről - Mikó Imre Jog és Közgazd.Szakkollégium képzési program Sérült-foglalkoztató stámítástechnikai eszköz beszerzése Versenyképes turisztikai szakoktatás Hunyad megyében Szent Ágoston nappali és továbbképző központ létrehozása Tudás, hatékonyság, kommunikáció a rászorulókért A Caritas Iskola oktatóinak továbbképzése A Heltai Gáspár Alapítvány felnőtt-, szak- és továbbképzési programjainak költségkiegészítése Fogyatékos személyek képzése, piacképes munkavállalásért / /2007 Janovics Jenő Alapítvány Marosvásárhely Erdélyi médiaképzés 1 53/ /2007 Kallós Zoltán Alapitvány 54/ /2007 KALOT Egyesület Csíkszereda 55/ /2007 Kis-Küküllő Térségi Társulás Balavásár- Kibéd Szakképzés-projekt menedzsment középfokú ismeretek szórvány-, ill. közép-erdélyi civilszervezetek ára Akkreditált EU-s projektmenedzsment és 1 pályázatíró képzés Otthoni gondozás és ápolás - szakképzés

13 Szováta 56/ / / /2007 i Diákszövetség (KMDSZ) i Egyetemi Intézet Kommunikáció, mint szakma 58/ /2007 LAM Alapítvány Illyefalva Illyefalva 59/ / / / / /2007 Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem Országos Diákszövetség Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány Marosvásárhely 62/ /2007 Pro Erked Egyesület Szilágyerked 63/ / / / / / / /2007 Pro Schola Kulturális és Nevelési EGyesület Regionális Képzési Központ Római Katolikus Főegyházmegyei Caritas Szervezet, Gyulafehérvár Romániai Társaság Hungarológiai Tanártovábbképzés a BBTE "EDUEXPERT" akkreditált programja alapján Turisztikai szolgáltató START képzés a Kárpát medencében Szak és Továbbképzési vendégtanár-program a marosvásárhelyi színházművészeti egyetemen folyó oktatás tökéletesítéséért as tanév Szervezeti hatékonyság - Képzéslánc Felsőoktatási Diákszervezeteknek Képzés és regionális szakértői hálózatok kialakítása, szakértői jegyzékek előkészítése, szakértői* Szilágyerkedi közösségépítők multiplikátor képzése Kézdivásárhely Mentális egészség Csíkszereda Gyulafehérvár Sepsiszentgyörgy Romániai Gazdák 67/ /2007 Egyesülete Maros Marosvásárhely Szervezet (RMGE MAROS) 68/ /2007 Romániai Jogászok Egyesülete Csíkszereda 69/ /2007 Romániai Pedagógusok Szövetsége Csíkszereda 70/ /2007 Sapientia Alapítvány 71/ /2007 Soros Oktatási Központ Alapítvány, Csíkszereda Csíkszereda 72/ /2007 Studium Alapítvány Marosvásárhely 73/ /2007 Szent Erzsébet Idősek Otthona Gyergyószentmiklós Gyergyószentmiklós 74/ /2007 Sziget Egyesület Marosvásárhely 75/ / / /2007 Téka Alapítvány Transylvania Alapítvány Művelődési Trust Szamosújvár 77/ /2007 Wolter Alapítvány Székelyudvarhely 78/ /207 Zöld Erdély Egyesület Fejlesztési projektvezető képzés A gyulafhérvári Caritas munkatársainak továbbképzése Nemzetközi tudományos konferencia rendezése, lebonyolítása ECO szakembereket az erdélyi gazdatársadalomnak Rendezvény május 16- tól május 18-ig Vezetésmódszertani ismeretek iskolavezetőknek és oktatásirányítóknak Az EMTE és a PKE működésének résztámogatása Európai színvonalú közösségfejlesztés a Kászonokban Képzés csomag a Studium Alapítványnál idősotthonban dolgozó személyzet továbbképzése Környezettudatos és fanntartható fesztiválszervezés és lebonylítás a Félszigeten a téka alapítvány által szervezett felnőttképések támogatása Tudás- és tapasztalatátadás a kulturális turizmus fejlődéséért 1 felnőttképzés és infrastruktúra fejlesztés a szórványban Egészségügyi és szociális segítő START képzés Székelyföldön EU-s felkészítő erdélyi magyar környezetvédő fiataloknak

14 79/2007. (11.28.) sz. ot: Ikt. A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatokat: Pályázó neve Helység Pályázat címe 5217/2007 AEGIS Ephebum Egyesület Érmihályfalva 5392/2007 AGROKM RO Egyesület Marosszentgyörgy 5514/2007 András Alapítvány Csíkszereda Számítógép kezelési képzés fiatal szülőknek Agroturisztikai dolgozók szakképesítése Néptánc, népi mesterségek oktatása több száz fiatalnak és oktatóiknak Igényelt összeg (Ft) /2007 Areopagus Alapítvány Erős ifjúság, erős közösségek /2007 Areopagus Alapítvány Ifjúsági trénerek képzése /2007 Báthory Szülői Szövetség 5284/ /2007 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért Claudiopolis Egyesület- A Közösség Fejlődéséért Egyesület 5218/2007 EURO Viadukt Kft. Székelyudvarhely 5515/2007 Eurokultura Egyesület Csíkszereda 5415/2007 Europroject Egyesület Szatmárnémeti 5513/2007 Gaia Consulting Group kft. Gyergyószentmiklós 5342/2007 Gellért Alapítvány Szentegyháza 5195/2007 Guzsalyas Alapítvány Sepsiszentgyörgy 5511/ / /2007 Gyergyószentmiklós Könyvtára Város Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány Gyergyószentmiklós Iskolai intézményvezetői elő- és továbbképzés Projektmenedzsment képzés a romániai magyar szervezetek ára Az ötlettől a valóságig - pályázatírás és projektmenedzsment képzés Turisztikai szakoktatás és menedzsment képzés Félúton Székelyföldi képzők képzése Turisztikai vezetők képzése Szatmár megyében A képzési igény felmérése és kielégítése a Gyergyói turizmusban Sérült- és fiatal-foglalkoztató rehabilitációs eszközbeszerzése Felnőttek magyar népi kézműves szakképzése Képzési és Információs Központ a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban VI. Táncoktató-képző tanfolyam /2007 Horizont Egyesület Sepsiszentgyörgy 5214/2007 Inform Média Kft. Nagyvárad 5454/2007 Integratio Alapítvány Temesvár 5426/2007 Kulturális és Művészeti Központ - Gyergyószárhegy Gyergyószárhegy 5421/2007 Little People Románia Egyesület Az Európai uniós csatlakozásban rejlő lehetőségek Pályázatíró továbbképzés ifjúsági szervezetek ára Felelősség és képesség a felnőttoktatás és képzés jegyében Túlélő csomag civileknek - szervezetfejlesztési alapképzés a gyergyó-medencei kulturális és tursiztikai civil szervezetek* "Önkéntesek Közreműködése Egészségügyi Intézetekben"

15 tanfolyam 5186/2007 Mezőmadaras Fejlesztési Egyesülete, Mezőmadaras Marosvásárhely Továbbképzés Maros megyei önkormányzatok és civil szervezetek vezetőinek megismertetésére, a projektkészítés, menedzselés elsajátítására és gyakorlati alkalmazására /2007 Partiumi Keresztény Egyetem - Nagyvárad Nagyvárad "Egészségügyi és szociális segítő START", * /2007 SOL SOLIS Egyesület Nagyvárad Játszunk magyarul /2007 Szeretet Ház Alapítvány Székelyhíd Szakma és becsület /2007 Szórvány Alapítvány Temesvár 5408/2007 Teleki Szováta Alapítvány Szováta 5258/2007 Tivai Nagy Imre Társaság Csíkszentmárton Projektmenedzsment képzés civileken és kisvállalkozóknak A gyermekbántalmazás felismerése, kezelése, megelőzése Kuturák közeledése a gasztronómia által Dr. Zilahi László elnök úr felkéri Benedek József urat, hogy terjessze elő az 1.2. pályázati kiírás javaslatait. Benedek József úr tájékoztatta a résztvevőket, hogy egyetlen egy pályázatot nem javasoltak támogatásra, mert nem egyezik meg a kiírással. Varga Attila az OKM képviselője elmondta, hogy miután nincs nagy eltérés a javaslataik között az RMDSZ ajánlásait elfogadja. Dr. Zilahi László elnök úr felkéri a kollégium tagjait, hogy az 1.2. Egyetemi jegyzetkiadás támogatása című pályázati kiírásban szereplő pályázatokról szavazzanak. 80/2007. (11.28.) 88/2007. (11.28.) okat: Ikt. Pályázó neve Helység Pályázat címe összeg (Ft) 80/ /2007 Ábel Kiadó Tíz egyetemi jegyzet kiadása / /2007 Bolyai Társaság 82/ / / /2007 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért i Egyetemi Intézet Egyetemi oktatásban használatos tankönyvek kiadása Közigazgatási főiskolák magyar nyelvű jegyzeteinek fejlesztése BBTE-KMEI jegyzetkiadási programja

16 84/ /2007 Marosvásárhelyi Egyetemi Társaság Marosvásárhely 85/ /2007 Romániai Hungarológiai Társaság Sepsiszentgyörgy 86/ /2007 Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete 87/ /2007 Studium Alapítvány Marosvásárhely 88/ /2007 Teleki Szováta Alapítvány Szováta nyelvű agrártudományi egyetemi jegyzetek megjelentetése a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem, Műszaki és Humántudományok Karának Kertészmérnöki Tanszékén Hiánypótló egyetemi jegyzetek megírása és megjelentetése A Scientia Kiadó egyetemi jegyzetkiadási tevékenységének támogatása Hiánypótló magyar nyelvű egyetemi jegyzetek kiadása Angol nyelvtan magyarul egyetemi jegyzet magyar anyanyelvű diákok ára /2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatokat: Ikt. 5338/2007 Pályázó neve Helység Pályázat címe Max Weber Társadalomkutató Alapítvány Diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei a Kárpát medencében Igényelt Dr. Zilahi László elnök úr felkéri Benedek József urat, hogy terjessze elő az 1.3 nyelvű oktatási programokat működtető egyetemek háttérintézményeinek támogatása című pályázati kiírás támogatási javaslatait. Benedek József képviselő úr és Varga Attila az OKM képviselője módosító javaslatokat terjesztettek elő. Dr. Zilahi László elnök úr a KMEI pályázatával kapcsolatban elmondta, hogy a kolozsvári szakkollégium építésére irányuló 150 M Ft-os projekt az Apáczai Közalapítványnál különböző okok miatt meghiúsult, így az összeget vissza kellett fizetni a Közalapítványnak. A céllal mindenki egyetért, de komoly döntést igényel, hogy ezzel el lehet-e indulni. Benedek József véleménye szerint a KMEI-nek el kell döntenie, hogy a képzési programokra vagy az infrastrukturális fejlesztésre, azaz a telekvásárlásra és annak az előkészítésére

17 kívánják felhasználni a támogatást. Megjegyezte, hogy a programok működtetése igen nagy erőfeszítésbe kerül. Csak az első félévre tudták a 20 mesteri program illetve a szakkollégiumok működési költségeit biztosítani. Ez a támogatás biztosítaná a második féléves programok költségeit. Dr. Zilahi László elnök úr kifejtette, hogy nem tartja szerencsésnek az oktatási programok működtetését összekötni egy építkezés elindításával. Szerencsésebbnek tartaná, ha a kettő szétválasztásra kerülne. A pályázat megtekintéséig javasolta, hogy térjenek át az 1.4 Oktatáshoz kapcsolódó kutatási programok támogatása című pályázati kiírás megtárgyalására. Benedek József képviselő úr és Varga Attila az OKM képviselője által ismertetésre kerültek a módosított javaslatok, majd dr. Zilahi László elnök úr felkérte a kollégiumot, hogy szavazzanak az 1.4. pályázati kiírás pályázatairól. 90/2007. (11.28.) 106/2007. (11.28.) okat: Ikt. Pályázó neve Helység Pályázat címe összeg (Ft) 90/ /2007 Anyanyelvápolók Szövetsége, Sepsiszentgyörgy Erdélyi Sepsiszentgyörgy 91/ /2007 Bolyai Társaság 92/ / / / / / / /2007 Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság Claudiopolis Egyesület- A Közösség Fejlődéséért Egyesület Diaszpóra Alapítvány, Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet, 96/ /2007 Erdélyi Múzeum-Egyesület Román-magyar kulturális szótár szerkesztése (adatgyűjtés) Az interkulturalitás-filozófiai és interdiszciplináris megközelítésben A fenntarthatóság szerűsítése és alkalmazása felsőoktatásban Igényfelmérő kutatás Kolozs Megye magyarlakta térségei fejlesztési és felnőttoktatási szükségleteinek meghatározása Diaszpóra Alapítvány működési és különböző kisebb programjainak költségeihez való hozzájárulás Bod Péter egyháztörténetének kiadásra való előkészítése Az EME kutatási programjai az oktatás szolgálatában

18 97/ /2007 etransylvania Egyesület 98/ /2007 Jakabffy Elemér Alapítvány Felmérés és digitális adattár létrehozása a romániai magyar oktatás és beiskolázottság helyzetéről A munkaerőpiaci egyenlőtlenségek és a magyar oktatási rendszer Erdélyben / /2007 Janovics Jenő Alapítvány Marosvásárhely Erdélyi magyar médiakutatás / / / /2007 KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja i Egyetemi Intézet Csíkszereda 102/ /2007 Láthatatlan Kollégium 103/ / / / / /2007 Marosvásárhelyi Társaság Sapientia Kutatási Intézete Egyetemi Alapítvány Programok Soros Oktatási Központ Alapítvány, Csíkszereda Marosvásárhely Csíkszereda 106/ /2007 Teleki Szováta Alapítvány Szováta Felnőttképzés és térségi versenyképesség kutatás a Csíki medencében A KMEI tudományos kutatási rpgramja és a BBTEmagyar oktatáshoz kapcsolódó kutatásainak résztámogatása Az irodalom ideológiái c. kutatási program működtetése Az erdélyi magyar agrárfelsőoktatás múltja, jelene és jövője A Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete kutatási programjainak támogatása Romániai magyar nyelvű szakoktatás két élethelyzetben Az olvasásértés tanításának kísérleti fejlesztő programja /2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatokat: 5286/2007 Bolyai Társaság 5283/ / / /2007 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány Érsemjén Község Önkormányzata Bihar megye Érsemjén Község Önkormányzata Bihar megye Érsemjén 5423/2007 Fundamentum Egyesület 5455/2007 Integratio Alapítvány Temesvár 5273/2007 Országos Diákszövetség 5427/2007 Pro Sociologia Egyesület Nagyvárad Hermészkedő (középiskolások műértelmező vetélkedője) nyelvű egyetemi képzések munkapiaci szerepének vizsgálata Moldvai csángó oktatási program eredényeinek értékelése Az érmelléki életmód és tradíciók digitális dokumentálása Igényelt Érsemjén Fráter Lóránd Nótaolimpia Önkormányzatok felkészültsége az EU-alapok kezelésére* Kétnyelvűség, szórvány és nyelvi szocializáció Oktatás és ifjúságpolitika Romániában - diákszemszögből Szakmai kereslet és szakképzési kínálat Bihar megyében

19 5466/2007 Szórvány Alapítvány Temesvár A temesvári magyar diákság orientáció- és igényfelmérése Ezt követően áttértek az 1.5 Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására továbbpályáztatás céljából című pályázati kiírás támogatási javaslatainak a megtárgyalására. 108/2007. (11.28.) sz. ot: 108/ /2007 EuroTrans Alapítvány Oktatási támogatása programok /2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatot: Igényelt 5456/2007 Agora Felnőttképzési Intézet Marosvásárhely Szülőföldi ösztöndíjprogram felsőoktatásban részt vevő magyar hallgatók ára Dr. Zilahi László elnök úr a szlovákiai pályázatok tárgyalására áttérve szavazásra bocsátotta a szlovákiai érvénytelennek minősített pályázatokat. 110/2007. (11.28.) ot: A Kollégium elfogadta az érvénytelennek és hiányosnak minősített pályázatokat.

20 Dr. Zilahi László elnök úr felkérte Bíró László urat az MKP képviselőjét, hogy ismertesse a 2.1. Szakképzést folytató intézmények, szervezetek piaci igények kielégítését szolgáló programjainak innovációs támogatása c. pályázati kiírás javaslatait. Bíró László úr az OKM képviselőjével egyeztetett módosított javaslatokat terjesztett elő, amelyről a kollégium tagjai Dr. Zilahi László elnök úr felkérésére szavaztak. 111/2007. (11.28.) 125/2007. (11.28.) okat: 111/ /2007 Comenius - Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, khsz. Komárno 112/ /2007 Építész Kht. Ógyalla 113/ /2007 EUREG Polgári Társulás, Galánta Galánta 114/ /2007 Gordius nonprofit szervezet, Nagykapos Nagykapos 115/ /2007 Gömöri Ifjúsági Társaság Rozsnyó 116/ /2007 Jedlik Ányos Polgári Társulás Nyitra A szakoktatás és szakkézés innovációját megalapozó tantestületi kompetenciafejlesztés Földméréstan tantárgy gyakorlatioktatási hátterének fejlesztése Turisztikai szolgáltaltó START képzés a Kárpát-medencében EBC*L oktató tanárok, projektvezetők, vizsgafelügyelők kiképzése az Ungvidékre Tananyag kidolgozása helyi idegenvezetők és túravezetők képzéséhez Modern technikai eszközök a szakoktatásban / /2007 Jogi Személyek Regionális Vállalkozásfejlesztési Érdekegyesülete, Nagytárkány Nagytárkány Szülőföldön megmaradni - a falusi turizmus humánerőforrás kapacitásának fejlesztése / /2007 Katedra Közhasznú Alap Komárom 119/ /2007 Kempelen Farkas Társaság Komárom 120/ / / /2007 Tannyelvű Középfokú Szakmunkásképző Magániskola, Szőgyén Tannyelvű Magán Szakközépiskola Szőgyén Alsóbodok 122/ /2007 Nagykapos és Vidéke Társulás Nagykapos 123/ / / /2007 Priemyslovka - Ipari,Közhasznú Alap, Komárom Régiófejlesztési Ügynökség - Déli Régió Komárom Párkány Oktatáshoz szükséges elektrotechnikai műszerpark fejlesztése Tárgyalástechnika és kommunikáció az Európai Unióban Az első magyar nyelvű szakképzés Rozsnyón Az iskolán folyó szakképzés hatékonyságának javítása "Egészségügyi és szociális segítő START "képzés a Kárpát-medencében Szakoktatási konferencia és adatlapos felmérés szervezése A munkaerő-piac változásaihoz időben alkalmazkodó átképzés feltételei

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. szeptember 17-ei üléséről.

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. szeptember 17-ei üléséről. EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. szeptember 17-ei üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében ülést tartott.

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes.

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes. Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.6 1114/2008 Alapiskola és óvoda, Csáb Csáb 2.6 1015/2008 Körtvélyes Község Körtvélyes 2.6 1217/2008 2.6 1260/2008 2.6

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 2.1 4644/2008 Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. 3.1. Magyar nyelvű tehetséggondozó gimnáziumok támogatása Kiosztható keret: 12.000.

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. 3.1. Magyar nyelvű tehetséggondozó gimnáziumok támogatása Kiosztható keret: 12.000. Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok 3.1. Magyar nyelvű tehetséggondozó gimnáziumok támogatása Kiosztható keret: 12.000.000 Ft 3.1. 1332/2007 3.1. 1500/2007 3.1. 1189/2007 Bolyai Tehetséggondozó

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete működési költségei

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete működési költségei Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.2 3773/2008 A működési költségei Érvénytelensé g oka 10 764 333 9 114 333 Visszavonta a pályázatát Érvénytelen összesen 10 764

Részletesebben

Igényelt összeg (Ft) Számítógépes irodahelység kialakítása - Zselyk

Igényelt összeg (Ft) Számítógépes irodahelység kialakítása - Zselyk Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 1.4. 432/2008 Szent Ferenc Alapítvány Déva Iroda felszerelés, védelem 2 820 000 1.4. 1516/2008 Pro Zselyk Zselyk Számítógépes

Részletesebben

Pályázati cél Pályázó neve Pályázó helysége Pályázat címe Megítélt összeg (Ft) RO 1.1. Horizont Egyesület Sepsiszentgyörgy Népi fürdőkultúra 6 000 000

Pályázati cél Pályázó neve Pályázó helysége Pályázat címe Megítélt összeg (Ft) RO 1.1. Horizont Egyesület Sepsiszentgyörgy Népi fürdőkultúra 6 000 000 SZAK II. Európai integrációval és regionális együttműködéssel összefüggő fejlesztési projektek támogatása Keretösszeg: 48 millió Ft Horizont Egyesület Sepsiszentgyörgy Népi fürdőkultúra 6 000 000 Gellért

Részletesebben

EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN

EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN Miskolc, 2009. október 13. Molnár György igazgató Békéscsabai Regionális Képző Központ TÉMAKÖRÖK ELŐZMÉNYEK (2004-2009) IDŐSZERŰ FEJLESZTÉSEK JÖVŐKÉP ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban A Pannonforrás Hálózat 2009. évi összehangolt programrendszere a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának támogatásával valósult meg. A PannonForrás

Részletesebben

A Szülőföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2008. december 01.

A Szülőföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2008. december 01. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2008. december 01. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott

Részletesebben

A Szülőföld Alap Regionális és Önkormányzati Együttműködési Kollégiuma által kiírt pályázatok nyertesei

A Szülőföld Alap Regionális és Önkormányzati Együttműködési Kollégiuma által kiírt pályázatok nyertesei 1.1 Bethlen Egyesület Bethlen EU-s pályázatíró iroda Bethlen és Környékekistérség szórványmagyarsága számára 500 000 Ft 1.1 Kide Egyesület Borsaújfalu Összefogás Kidéért 600 000 Ft 1.1 Kovászna Megye Önkormányzata,

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 4.2 1247/2008 Csapi 2. Sz. Középiskola Csap Művészeti programok lebonyolításához szükséges technikai eszközök 409 990 Érvénytelenség

Részletesebben

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja Országos Könyvtárügyi Konferencia, Magyar könyvtári hálózat Határok nélkül szekció Dr. Hangodi Ágnes Könyvtári

Részletesebben

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Nyári Internet Táborok emagyarország Neumann emagyar Téli Internet táborok PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Szülőföldön az Információs Társadalomba

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Szülőföld Alap 2010. évi beszámolójának indokolása

Szülőföld Alap 2010. évi beszámolójának indokolása Alappal való rendelkezésre jogosult, a felhasználásért felelős: Nemzetpolitikáért felelős miniszter Alapkezelő megnevezése: Szülőföld Alap Iroda Alap megnevezése: Szülőföld Alap Alap fejezet száma: LXV.

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05.

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott ülést.

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Projektmenedzsment képzés a Gyergyói-Medence civil szervezetei számára

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Projektmenedzsment képzés a Gyergyói-Medence civil szervezetei számára Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati felhívás Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Érvénytelenség oka Megjegyzés 1.1 6603/2010 Gyergyó Terület Ifjúsági

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Határon túl. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Határon túl. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGONDOZÁS Határon túl Európai Szociális Alap Ausztria Bécs (Wien) Ausztria

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Munkaerőpiac igények a. felnőttoktatási modell

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Munkaerőpiac igények a. felnőttoktatási modell 2008. február 25. Szabadka Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Munkaerőpiac igények a Vajdaságban és a regionális felnőttoktatási modell Fiatalok bizonytalan jövőképe - Egyetem választáskor kudarckerülő magatartás

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK dr. Tonk Márton dr. Szenkovics Dezső Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvár JELENLEGI HELYZET A SAPIENTIA EMTÉ-N 2012.

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része A határon túli t magyar felsıoktat oktatás problémái, kihívásai 90-es évek fıbb f jellemzıi Demográfiai csökkenés Jogszabályi átalakulás Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Eu-s alapok felhasználását elısegítı angol nyelvtanfolyam

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Eu-s alapok felhasználását elısegítı angol nyelvtanfolyam Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség Érvénytelenség oka 3.5. 6112/2009 Profil polgárok egyesülete

Részletesebben

1048 Budapest, 107. Homoktövis utca, Magyarország Telefonszám(ok) +36 (1) 232 1175 Mobil: szs@infokatedra.hu

1048 Budapest, 107. Homoktövis utca, Magyarország Telefonszám(ok) +36 (1) 232 1175 Mobil: szs@infokatedra.hu Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szalay Sándor Cím(ek) 1048 Budapest, 107. Homoktövis utca, Magyarország Telefonszám(ok) +36 (1) 232 1175 Mobil: E-mail(ek) szs@infokatedra.hu

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A Szülőföld Alap. Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. december 04.

A Szülőföld Alap. Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. december 04. A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése 2008. december 04. A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori

Részletesebben

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése A kedvezményezett neve 1. Aranyeső 2. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5. MAGOSFA Környezeti nevelési és Ökoturisztikai 6. DemNet

Részletesebben

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió?

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió? A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM Utópia vagy merész vízió? AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI Oktatásfejlesztési stratégiánk programjai és megvalósításuk: - Felsőoktatási ösztöndíjprogram

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu Alapadatok Emberi erőforrás Regionális erőforrás Befektetői kézikönyv Terület: 163 km² Tengerszint feletti magasság: 120-250m Éves csapadékmennyiség: 620 mm Éves átlagos középhőmérséklet: 10, 3 C Januári

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola

Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola 1. Bajai Bányai Júlia Szakképző iskola Baja Srednja Economska Skola Zombor támogatott 2. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Budapest Baczkamadarasi Kis Gergely Református Líceum Székelyudvarhely támogatott

Részletesebben

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Szabó András Telefonszám(ok) 36/1/786-4517 06/30/460-4648 Fax(ok) E-mail(ek) 14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország kapocsster@gmail.com

Részletesebben

29. Szabadka. Fontos, megfogalmazza:

29. Szabadka. Fontos, megfogalmazza: A MTA Magyar Tudományoss nyosság g KülfK lföldön n Elnöki Bizottság 2007. június j 29. Szabadka Gábrity Molnár r Irén: Vajdasági felsőoktat oktatási/kutatási helyzetkép társadalomtudományok Fontos, hogy

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2002. december 11-i ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2002. december 11-i ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2002. december 11-i ülésén Az ülés helye: Nagykáta Polgármesteri Hivatal tanácskozó terem 2760 Nagykáta Dózsa György u. 2. Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellé csatolt jelenléti ív

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Nyertes erdélyi pályázatok. XIV. Bárdos Lajos - Palló Imre Éneklő Ifjúság Kórusfesztivál Székelyudvarhely 200000

Nyertes erdélyi pályázatok. XIV. Bárdos Lajos - Palló Imre Éneklő Ifjúság Kórusfesztivál Székelyudvarhely 200000 Sorszám A pályázó neve A pályázat témája Helység Megítélt támogatás (Ft) 1. Apáczai Csere János Közművelődési A III. Brassó megyei néptánctalálkozó szervezése Brassó 150000 2. Apáczai Csere János Közművelődési

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat -

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Szerbia etnikai térképe Vajdaság etnikai térképe A vajdasági magyarok területi megoszlása A délvidéki magyarok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV 1 S.sz. Pedagógus neve, munkaköre, lakcíme végzettsége Továbbképzést biztosító intézmény

Részletesebben

A Dalton-terv magyar útja

A Dalton-terv magyar útja A Dalton-terv magyar útja A Dalton-terv fejlődése a győri régióban 2001. novemberében Jürgen Peters a bécsi Oktatási Osztály (Stadtschulrates für Wien)Europa- Büro képviselője, a CERNEDA projekt főkoordinátora

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név BÁTKY EDIT ERZSÉBET Cím 1161 MAGYARORSZÁG BUDAPEST CSÖMÖRI ÚT 55 Telefon +36 30 747 9536 Fax +36 1 260 7260 E-mail, honlap edit@ditte.hu, Állampolgársága MAGYAR Születési

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban.

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. Szerzõink Ágoston András: jogász, újságíró, politikus, pártalapító. A rendszerváltás elõtt újságíróként dolgozott, majd a Forum Lap- és Könyvkiadó igazgatóhelyettese lett. 1989 decemberében többedmagával

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 104-10/2014.

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumának ülése. 2009. február 17.

A Szülıföld Alap. Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumának ülése. 2009. február 17. A Szülıföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumának ülése 2009. február 17. A Szülıföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 2013

PÁLYÁZATI ADATLAP 2013 EMKE Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület Teleki Társaság Teleki Magyar Ház - http://telekihaz.erdely.org Cím: 430322-RO, Baia Mare-Nagybánya, strada Minerilor Thököly utca nr. 5-7. szám Telefonszám:

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN. Budapest 2012. április 13.

MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN. Budapest 2012. április 13. MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN Budapest 2012. április 13. VAJDASÁG DÉL-BÁCSKAI ÉS SZERÉMSÉGI SZÓRVÁNY MAGYAR KISKÖZÖSSÉGEIBEN ÚJRASZERVEZETT MAGYAR NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben