EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának november 28-ai üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről."

Átírás

1 EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának november 28-ai üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében ülést tartott. Az ülésen szavazati joggal részt vett: Dr. Zilahi László, a kollégium elnöke, Bazsa Tamás és Varga Attila, az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében, Kulcsár Szabó Ernőné a Miniszterelnöki Hivatal képviseletében, Gábrity Molnár Irén, a Vajdasági Szövetség képviseletében, Benedek József úr a Romániai Demokrata Szövetség képviseletében, Bíró László, a Koalíció Pártja képviseletében, Medvigy István az Ukrajnai Demokrata Szövetség képviseletében valamint Tomasity Deák Korina a Egyesületek Szövetségének képviseletében. Az ülésen tanácskozási joggal jelen volt: Kovacsevity Anna, a Horvátországi ok Demokratikus Közösségének képviseletében, Barta József, a Kárpátaljai Kulturális Szövetség képviseltében, Pisnják Mária a Muravidéki Önkormányzati Nemzeti Közösség képviseletében, valamint Radda István, az Ausztriai Egyesületek és Szervezetek képviseletében. Állandó meghívottként az ülésen részt vett: dr. Nagy Imre, a Szülőföld Alap Iroda igazgatója.

2 Az ülés napirendje: 1. A napirend ismertetése és elfogadása 2. A pályázati kiírással összhangban lévő elbírálási elvek áttekintése 3. A beérkezett pályázatok elbírálása 4. Egyéb Dr. Zilahi László elnök úr köszöntette a kollégium tagjait, majd kérte, hogy akinek van módosító javaslata az ülés napirendjével kapcsolatban, az terjessze elő. Pisnják Mária képviselő asszony a szlovéniai pályázatok tárgyalását kérte elsőként, mivel egyéb irányú elfoglaltsága miatt el kellett mennie. Dr. Zilahi László elnök úr hozzájárult és kérte a tagokat, hogy szavazzanak az ülés napirendjéről. A kollégium egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 1/2007. (11,28.) sz. ot: A kollégium elfogadta az ülés napirendjét. Dr. Zilahi László elnök úr elöljáróban elmondta, a forrás nagy része a szakképzési alapból származik, és mindenki tudja, hogy ennek milyen követelményei vannak. A pályázatokat átfutva úgy látta, nem mindegyik felel meg korántsem a szakképzési alap követelményeinek. Sajnos óvodát, gimnáziumot, ösztöndíjat nem lehet a szakképzési alapból fizetni. Az ellenőrzésnél elmarasztalásban részesülhet az Alap, sőt sor kerülhet arra is - mint az Apáczai Közalapítványnál -, hogy visszafizetésre kötelezik a pályázót. Minden pályázati döntésnél vizsgálni kell, hogy az megfelel-e a követelményeknek. Tájékoztatta továbbá a Kollégium résztvevőit, hogy jövőre lesz egy új feladatuk, amely Kárpátalját és a délvidéket érinti. A kormány bevezeti a kapcsolattartási támogatás rendszerét, amely 720 millió Forint lesz. Ennek a lényege az, hogy mivel hazánk is belépett a schengeni tagországok közé, a szerb és ukrán állampolgároknak megnehezedik a belépése országra. Ezt szeretnék megkönnyíteni azzal, hogy hozzájárulnak az ezzel kapcsolatos költségeikhez (járulékos költségek, közjegyző, fordítás stb.) A lebonyolítás úgy fog lezajlani, hogy jövőre lebonyolítói pályázat kiírására kerül sor. Az alkalmas szervezetek ára az összeg átadásra kerül, és az adott régióban az igények szerint, személyre szabottan, ezek a

3 szervezetek fogják lebonyolítani. Emiatt külön ülést nem fognak összehívni, ben történő szavazással lesz lebonyolítva januárban. A költségek térítése januártól visszamenőleg fog történni. Hozzászólások nem lévén Dr. Zilahi László elnök úr megállapította, hogy az ülés szavazóképes, majd felkérte a kollégium tagjait, hogy kezdjék meg a Szlovéniai pályázatok elbírálását. Dr. Zilahi László elnök úr felkéri Pisnják Máriát az MMÖNK képviselő asszonyát, hogy terjessze elő a 6.1 Kétnyelvű oktató-nevelő intézmények pedagógusainak továbbképzése, szakképzési programjainak eszközfejlesztési és programtámogatása című pályázati kiírás támogatási elveit. Pisnják Mária tájékoztatásul elmondta, hogy minden javaslat egyeztetett. Az Oktatási Tanács a pártosfalvi iskola pályázatát érvénytelennek tekintette, mivel ez nem szakképzésnek minősül, hanem a közoktatás alá tartozik. Varga Attila az OKM képviselője hozzászólásában kifejtette, hogy saját javaslataiktól eltekint és elfogadja a szlovéniai javaslatokat. Több hozzászólás nem lévén, Dr. Zilahi László elnök úr felkéri a kollégium tagjait, hogy szavazzanak a 6.1. pályázati kiírás pályázatairól. 2/2007. (11.28.) 3/2007. (11.28.) sz. okat: 2/ /2007 Kétnyelvű Középiskola, Lendva Lendva Intézményünk szakképzési programjainak eszközfejlesztése / /2007 Muravidéki Önkormányzati Közösség Nemzeti Lendva A kétnyelvű általános- és középiskolában tanító pedagógusok magyar nyelvi továbbképzése /2007. (11.28.) sz. ot:

4 A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatot: Ikt. Szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Igényelt összeg (Ft) 5253/2007 Kétnyelvű Általános Iskola, Pártosfalva Pártosfalva A szlovéniai kétnyelvű oktatási intézet alaptevékenységének támogatása Dr. Zilahi László felkéri a képviselő asszonyt, hogy terjessze elő a 6.2 Kétnyelvű közoktatást támogató szervezetek és programok támogatása című pályázati kiírás támogatási elveit. Pisnák Mária tájékoztatásul elmondja, hogy az Egyesületnek ez az első pályázata, de a munka elindulásához nagy szükségük van erre az összegre. 5/2007. (11.28.) sz. ot: 5/ /2007 Muravidéki Önkormányzati Közösség Nemzeti Lendva A Muravidéki Pedagógusok Egyesületének működéséhez szükséges szervezetek és programok támogatása /2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatot: Igényelt összeg (Ft) 5203/2007 Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva Lendva Anyanyelvápolás a kétnyelvű tanintézményekben - a szabadkai Gyermekszínház vendégszereplése

5 Dr. Zilahi László elnök úr javaslatot tett arra, hogy Ausztriával folytassák és felkérte Radda István urat az Ausztriai Egyesületek Szövetségének képviselőjét, hogy ismertesse a 7.1 nyelven oktató közoktatási intézmények és szervezetek szakképzési programjainak támogatása című pályázati kiírás támogatási javaslatait. Radda István úr elmondta, hogy a Bécsi Iskolaegyesület 40 tanulóval működik és a 2007-es évben a Kancellária Hivataltól több, mint 5 millió Ft támogatásban részesült. Ezért nem javasolták a támogatásukat. Varga Attila az OKM képviselője hozzáfűzte, hogy mivel nagyságrendben nincs nagy eltérés a javaslataik között, elfogadják az ausztriai javaslatokat. 7/2007. (11.28.) 10/2007. (11.28.) sz. okat: 7/ /2007 Ausztriai Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége Bécs 8/ /2007 Bécsi Iskolaegyesület Bécs 9/ / / /2007 Burgenlandi Kultúregyesület Felső-ausztriai Kultúregyesülete ok Felsőőr Linz A Bécsi Iskola működési feltételeinek biztosítása, a szakoktatás színvonalának emelése A Bécsi Iskolaegyesület programjainak támogatása A Pedagógus Fórum továbbképzési programja és oktatási segédanyagok készítése történelmi, földrajzi és irodalmi szakismeretek oktatása /2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatot:

6 Igényelt összeg (Ft) 5405/2007 Bécsi Iskolaegyesület Bécs Szakképzés a magyart mint származásnyelvet oktatók ára Radda István képviselő úr a 7.2 nyelvű óvodákat működtető szervezetek támogatása című pályázati kiírásra beérkezett, Bécsi Iskolaegyesület pályázatával kapcsolatban elmondta, hogy - új információk birtokában - a 4 személlyel működő óvodát jelen pillanatban nem kívánják támogatni, mivel a Kancellária Hivataltól az induláshoz kaptak kb Ft-ot. 12/2007. (11.28.) sz. ot: 12/ /2007 Ausztriai Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége Bécs A "Bécsi Iskola" óvodájának működési feltételeinek biztosítása /2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatot: Igényelt összeg (Ft) 5406/2007 Bécsi Iskolaegyesület Bécs - német kétnyelvű óvodai csoport támogatása Dr. Zilahi László elnök úr ezután a Horvátországi pályázatok elbírálását javasolta.

7 Felkérte a HMDK valamint a MESZ képviselőjét, hogy terjesszék elő az 5.1. nyelven oktató közoktatási intézmények szakképzési programjainak támogatása c. pályázati kiírás támogatási elveit. Deák Korina a HMDK képviselője az előterjesztéshez hozzáfűzte, hogy nem kívánták a keretet kimeríteni és nem kívántak átcsoportosítással sem élni. Kovacsevity Anna a MESZ képviselője az előterjesztése során a Baranya Júlia Népfőiskola pályázatával kapcsolatban elmondta, hogy az intézmény nem bejegyzett, a programok pedig nem akkreditáltak. Deák Korina ezt a feltevést cáfolta, mert bejegyzett intézetről van szó és a programok is akkreditáltak. Dr. Zilahi László elnök úr kifejtette, hogy a maga részéről több okból sem kívánja támogatni az eszéki tanszéket. A Baranyai Júlia Népfőiskola részére az egész összeget, az eszéki Oktatási és Művelődési Központ részére a fennmaradó ,- Ft támogatás megítélését javasolta. Dr. Zilahi László elnök úr felkérte a Kollégium tagjait, hogy szavazzanak a 5.1 pályázati kiírás pályázatairól. 14/2007. (11.28.) 15/2007. (11.28.) sz. okat: 14/ / / /2007 Baranyai Júlia Népfőiskola, Pélmonostor Horvátországi Oktatási és Művelődési Központ Pélmonostor Eszék Szőlész és gyümölcskertész szakképzés ECDL tanfolyam megszervezése magyar nyelven

8 16/2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatokat: Igényelt összeg (Ft) 5191/2007 J. J. Strossmayer Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és Irodalom Tanszék Eszék A Nyelv és Irodalom Tanszék eszközbeszerzésének támogatása Áttérve az 5.2. Pályaválasztáshoz kapcsolódó előkészítő, illetve munkaerő piaci elhelyezkedést segítő szaknyelvi oktatási programok támogatása c. pályázati kiírás támogatására, Dr. Zilahi László elnök úr felkéri mindkét képviselőasszonyt, hogy terjesszék elő javaslataikat. Varga Attila az OKM képviseletében és Dr. Zilahi László elnök úr az 5307-es és az 5303-as pályázatra ,- Ft támogatást javasoltak.. Dr. Zilahi László elnök úr felkérte a Kollégium tagjait, hogy szavazzanak a 5.2 pályázati kiírás pályázatairól. 17/2007. (11.28.) 18/2007. (11.28.) sz. okat: 17/ / / /2007 Baranyai Júlia Népfőiskola, Pélmonostor Horvátországi Oktatási és Művelődési Központ Pélmonostor Eszék Szaknyelvi képzés horvát iskolákban tanuló magyar diákoknak Szaknyelvi képzések munkavállalók és egyetemre készülők ára

9 Dr. Zilahi László elnök úr felkéri a HMDK és a MESZ képviselőjét, hogy terjesszék elő az 5.3 Iskolarendszeren belül működő felnőttképzések támogatása c. pályázati kiírás támogatási javaslatait. Dr. Zilahi László elnök úr a MESZ javaslata alapján a Baranyai Júlia Népfőiskolát 2 M Ft-os támogatásra, az eszéki Művelődési Központot pedig 1 MFt-os támogatásra terjesztett elő. 19/2007. (11.28.) 20/2007. (11.28.) sz. okat: 19/ / / /2007 Baranyai Júlia Népfőiskola, Pélmonostor Horvátországi Oktatási és Művelődési Központ Pélmonostor Eszék Néptáncoktató és népi játszóházvezetői képzések Népművelő és népi kézműves képzés megszervezése Áttérve az 5.4. Iskolarendszeren kívül működő oktatási programok támogatása c. pályázati kiírás támogatására, Dr. Zilahi László elnök úr felkéri a képviselő asszonyokat, hogy terjesszék elő a javaslataikat. Dr. Zilahi László elnök úr, Varga Attila az OKM képviselőjének egyetértésével a HMDK oktatási programjaira ,- Ft-os, míg a pélmonostori népzenei képzésre 1 M Ft-os támogatást terjesztett elő. 21/2007. (11.28.) 22/2007. (11.28.) sz. okat: 21/ /2007 Horvátországi ok Demokratikus Közössége - HMDK Eszék A HDMK oktatási programjainak támogatása

10 Sztárai Mihály 22/ /2007 Egyesületek Szövetségenek Oktatási és Kulturális Központja Pélmonostor Népzenei képzés 23/2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatokat: Igényelt összeg (Ft) 5252/ /2007 Horvátországi Református Keresztyén Egyház, Csúzai Református Egyházközség Szentlászlói Egyházközség Református Csúza Református hitoktatás támogatása Szentlászló Vasárnapi iskola és ifjúsági munka Dr. Zilahi László elnök úr felkérte a képviselőket, hogy az 5.5. nyelvű közoktatáshoz kapcsolódó háttérintézmények támogatása c. pályázati kiírásra tett javaslataikat ismertessék a kollégium tagjaival. 24/2007. (11.28.) sz. ot: 24/ /2007 Horvátországi Pedagógusok Fóruma Eszék A horvátországi tanügyi tanácsos munkájának támogatása Dr. Zilahi László elnök úr a romániai pályázatokra térve felkérte Benedek József urat, hogy terjessze elő az 1.1. pályázati kiírásra Felnőtt-, szak- és továbbképzési programok támogatása beérkezett, érvényes pályázatokat.

11 Benedek József az RMDSZ képviseletében elmondta, hogy egy új felállást fog javasolni minden egyes pontnál. Nem kívánta minden egyes programot részletesen ismertetni, hanem csak a módosításokat ismertette. Dr. Zilahi László elnök úr javaslatára, előbb azokat a pályázatokat nézték meg, ahol az RMDSZ által leadott javaslataihoz képest eltérés mutatkozott, majd az OKM képviselője által tett javaslatokat ismertették. Kulcsár Szabó Ernőné a MeH képviseletében a Lamb Alapítvány pályázatát javasolta támogatásra. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Pannon-forrás nevezetű hálózat egy felnőttképzési-oktatási hálózat a Kárpát-medencében, a Békés Megyei Regionális Központ koordinálásával. Partnerintézményei vannak a határon túli régiókban is. Célszerű lenne, ha a Szülőföld Alap segíteni tudná ennek az egyedülálló kárpát-medencei hálózatnak a működését. Dr. Zilahi László elnök úr a javaslattal egyetértve a Lamb Alapítványnak ,- Ft-ot, a 5384-es Wolter Alapítványnak az OKM-mel egyetértésben ,- Ft-ot, valamint a Soros Oktatási Alapítványnak - szintén az OKM támogatási javaslatával egyetértve ,- Ft-os támogatást javasolt. 25/2007. (11.28.) 78/2007. (11.28.) okat: Ikt. Pályázó neve Helység Pályázat címe összeg (Ft) 25/ / / / / / / / / / / / Számú Református Parókia - Református Montessori Iskola A Romániai Fiatalok Szakmai Továbbképzéséért Egyesület Ady Endre Sajtókollégium, Nagyvárad Agora Felnőttképzési Intézet Alapítvány az Ifjúságkutatásért és Képzésért Állampolgár Menedzser Egylet Csíkszereda Nagyvárad Marosvásárhely Csíkszereda Csíkszereda Az alternatív pedagógiák szakmai pszichológiai megalapozása - képzés Romániai magyar fiatalok konferencia sorozata - Maroső Újságírók és újságírás szakos hallgatók tematikus utóképzése, szakképzése A fordítói szakma lehetőségei és előnyei Hogyan mondjam el...? Kommunikációs technikák pedagógusoknak Továbbképzés fiatal civilszervezeti vezetők részére / /2007 Artera Alapítvány Székelyudvarhely Kézműves szakoktatás

12 32/ /2007 Bánsági Gazdák és Vállalkozók Egyesülete Újszentes 33/ /2007 Báthory Szülői Szövetség Claudiopolis Egyesület- A 34/ /2007 Közösség Fejlődéséért Egyesület 35/ /2007 Csík Terület Ifjúsági Tanácsa - CSTIT Csíkszereda Biokertész tanfolyan szórványban Videotechnikás konfliktuskezelés az iskolában Vállalkozásfejlesztés képzés - Versenyképesség az EU-ban Csíkvidéki fiatal pedagógusok képzése / /2007 Erdélyi Kárpát Egyesület Szatmárnémeti Együtt a tisztább környezetért 37/ / / / / /2007 Erdélyi Kárpát Egysület '91. Nagyvárad-Bihar Erdélyi Közművelődési Egyesület Maros Megyei Szervezet Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Nagyvárad Marosvásárhely 40/ /2007 Erdélyi Múzeum-Egyesület 41/ /2007 etransylvania Egyesület 42/ /2007 Eurocenter Amőba Oktatási Központ Sepsiszentgyörgy 43/ /2007 Europroject Egyesület Szatmárnémeti 44/ /2007 Fundamentum Egyesület 45/ /2007 Gellért Alapítvány Szentegyháza 46/ /2007 Geszthy Ferenc Társaság Déva 47/ /2007 Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredai Kirendeltség Csíkszereda Gyulafehérvári Caritas 48/ /2007 Gyergyószentmiklósi Mezőgazdasági Részleg Gyergyószentmiklós Hargita Megyei Otthoni 49/ /2007 Gondozó Szociális Csíkszereda Szolgálat - Caritas 50/ / / /2007 Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány Hifa - Románia Segítség Mindenkinek Egyesület, Marosvásárhely Marosvásárhely Bihari túravezető képzés "Alapos ismeret - szélesebb látókör" címmel Kulturális menedzsmentje projektek Az Európai Tervezési normák (EOROCODE) és ítógépes tervezés oktatás építőmérnököknek Orvos- és gyógyszerész tovbbáképző tanfolyamok szervezési költségeinek támogatása Interaktív e-learning tudástár és regionális felnőttképzés Turisztikai szakemberképzés háromszéken A Szatmár megyei pályakezdők elhelyezkedésének elősegítése Mindent a kereskedelemről - Mikó Imre Jog és Közgazd.Szakkollégium képzési program Sérült-foglalkoztató stámítástechnikai eszköz beszerzése Versenyképes turisztikai szakoktatás Hunyad megyében Szent Ágoston nappali és továbbképző központ létrehozása Tudás, hatékonyság, kommunikáció a rászorulókért A Caritas Iskola oktatóinak továbbképzése A Heltai Gáspár Alapítvány felnőtt-, szak- és továbbképzési programjainak költségkiegészítése Fogyatékos személyek képzése, piacképes munkavállalásért / /2007 Janovics Jenő Alapítvány Marosvásárhely Erdélyi médiaképzés 1 53/ /2007 Kallós Zoltán Alapitvány 54/ /2007 KALOT Egyesület Csíkszereda 55/ /2007 Kis-Küküllő Térségi Társulás Balavásár- Kibéd Szakképzés-projekt menedzsment középfokú ismeretek szórvány-, ill. közép-erdélyi civilszervezetek ára Akkreditált EU-s projektmenedzsment és 1 pályázatíró képzés Otthoni gondozás és ápolás - szakképzés

13 Szováta 56/ / / /2007 i Diákszövetség (KMDSZ) i Egyetemi Intézet Kommunikáció, mint szakma 58/ /2007 LAM Alapítvány Illyefalva Illyefalva 59/ / / / / /2007 Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem Országos Diákszövetség Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány Marosvásárhely 62/ /2007 Pro Erked Egyesület Szilágyerked 63/ / / / / / / /2007 Pro Schola Kulturális és Nevelési EGyesület Regionális Képzési Központ Római Katolikus Főegyházmegyei Caritas Szervezet, Gyulafehérvár Romániai Társaság Hungarológiai Tanártovábbképzés a BBTE "EDUEXPERT" akkreditált programja alapján Turisztikai szolgáltató START képzés a Kárpát medencében Szak és Továbbképzési vendégtanár-program a marosvásárhelyi színházművészeti egyetemen folyó oktatás tökéletesítéséért as tanév Szervezeti hatékonyság - Képzéslánc Felsőoktatási Diákszervezeteknek Képzés és regionális szakértői hálózatok kialakítása, szakértői jegyzékek előkészítése, szakértői* Szilágyerkedi közösségépítők multiplikátor képzése Kézdivásárhely Mentális egészség Csíkszereda Gyulafehérvár Sepsiszentgyörgy Romániai Gazdák 67/ /2007 Egyesülete Maros Marosvásárhely Szervezet (RMGE MAROS) 68/ /2007 Romániai Jogászok Egyesülete Csíkszereda 69/ /2007 Romániai Pedagógusok Szövetsége Csíkszereda 70/ /2007 Sapientia Alapítvány 71/ /2007 Soros Oktatási Központ Alapítvány, Csíkszereda Csíkszereda 72/ /2007 Studium Alapítvány Marosvásárhely 73/ /2007 Szent Erzsébet Idősek Otthona Gyergyószentmiklós Gyergyószentmiklós 74/ /2007 Sziget Egyesület Marosvásárhely 75/ / / /2007 Téka Alapítvány Transylvania Alapítvány Művelődési Trust Szamosújvár 77/ /2007 Wolter Alapítvány Székelyudvarhely 78/ /207 Zöld Erdély Egyesület Fejlesztési projektvezető képzés A gyulafhérvári Caritas munkatársainak továbbképzése Nemzetközi tudományos konferencia rendezése, lebonyolítása ECO szakembereket az erdélyi gazdatársadalomnak Rendezvény május 16- tól május 18-ig Vezetésmódszertani ismeretek iskolavezetőknek és oktatásirányítóknak Az EMTE és a PKE működésének résztámogatása Európai színvonalú közösségfejlesztés a Kászonokban Képzés csomag a Studium Alapítványnál idősotthonban dolgozó személyzet továbbképzése Környezettudatos és fanntartható fesztiválszervezés és lebonylítás a Félszigeten a téka alapítvány által szervezett felnőttképések támogatása Tudás- és tapasztalatátadás a kulturális turizmus fejlődéséért 1 felnőttképzés és infrastruktúra fejlesztés a szórványban Egészségügyi és szociális segítő START képzés Székelyföldön EU-s felkészítő erdélyi magyar környezetvédő fiataloknak

14 79/2007. (11.28.) sz. ot: Ikt. A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatokat: Pályázó neve Helység Pályázat címe 5217/2007 AEGIS Ephebum Egyesület Érmihályfalva 5392/2007 AGROKM RO Egyesület Marosszentgyörgy 5514/2007 András Alapítvány Csíkszereda Számítógép kezelési képzés fiatal szülőknek Agroturisztikai dolgozók szakképesítése Néptánc, népi mesterségek oktatása több száz fiatalnak és oktatóiknak Igényelt összeg (Ft) /2007 Areopagus Alapítvány Erős ifjúság, erős közösségek /2007 Areopagus Alapítvány Ifjúsági trénerek képzése /2007 Báthory Szülői Szövetség 5284/ /2007 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért Claudiopolis Egyesület- A Közösség Fejlődéséért Egyesület 5218/2007 EURO Viadukt Kft. Székelyudvarhely 5515/2007 Eurokultura Egyesület Csíkszereda 5415/2007 Europroject Egyesület Szatmárnémeti 5513/2007 Gaia Consulting Group kft. Gyergyószentmiklós 5342/2007 Gellért Alapítvány Szentegyháza 5195/2007 Guzsalyas Alapítvány Sepsiszentgyörgy 5511/ / /2007 Gyergyószentmiklós Könyvtára Város Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány Gyergyószentmiklós Iskolai intézményvezetői elő- és továbbképzés Projektmenedzsment képzés a romániai magyar szervezetek ára Az ötlettől a valóságig - pályázatírás és projektmenedzsment képzés Turisztikai szakoktatás és menedzsment képzés Félúton Székelyföldi képzők képzése Turisztikai vezetők képzése Szatmár megyében A képzési igény felmérése és kielégítése a Gyergyói turizmusban Sérült- és fiatal-foglalkoztató rehabilitációs eszközbeszerzése Felnőttek magyar népi kézműves szakképzése Képzési és Információs Központ a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban VI. Táncoktató-képző tanfolyam /2007 Horizont Egyesület Sepsiszentgyörgy 5214/2007 Inform Média Kft. Nagyvárad 5454/2007 Integratio Alapítvány Temesvár 5426/2007 Kulturális és Művészeti Központ - Gyergyószárhegy Gyergyószárhegy 5421/2007 Little People Románia Egyesület Az Európai uniós csatlakozásban rejlő lehetőségek Pályázatíró továbbképzés ifjúsági szervezetek ára Felelősség és képesség a felnőttoktatás és képzés jegyében Túlélő csomag civileknek - szervezetfejlesztési alapképzés a gyergyó-medencei kulturális és tursiztikai civil szervezetek* "Önkéntesek Közreműködése Egészségügyi Intézetekben"

15 tanfolyam 5186/2007 Mezőmadaras Fejlesztési Egyesülete, Mezőmadaras Marosvásárhely Továbbképzés Maros megyei önkormányzatok és civil szervezetek vezetőinek megismertetésére, a projektkészítés, menedzselés elsajátítására és gyakorlati alkalmazására /2007 Partiumi Keresztény Egyetem - Nagyvárad Nagyvárad "Egészségügyi és szociális segítő START", * /2007 SOL SOLIS Egyesület Nagyvárad Játszunk magyarul /2007 Szeretet Ház Alapítvány Székelyhíd Szakma és becsület /2007 Szórvány Alapítvány Temesvár 5408/2007 Teleki Szováta Alapítvány Szováta 5258/2007 Tivai Nagy Imre Társaság Csíkszentmárton Projektmenedzsment képzés civileken és kisvállalkozóknak A gyermekbántalmazás felismerése, kezelése, megelőzése Kuturák közeledése a gasztronómia által Dr. Zilahi László elnök úr felkéri Benedek József urat, hogy terjessze elő az 1.2. pályázati kiírás javaslatait. Benedek József úr tájékoztatta a résztvevőket, hogy egyetlen egy pályázatot nem javasoltak támogatásra, mert nem egyezik meg a kiírással. Varga Attila az OKM képviselője elmondta, hogy miután nincs nagy eltérés a javaslataik között az RMDSZ ajánlásait elfogadja. Dr. Zilahi László elnök úr felkéri a kollégium tagjait, hogy az 1.2. Egyetemi jegyzetkiadás támogatása című pályázati kiírásban szereplő pályázatokról szavazzanak. 80/2007. (11.28.) 88/2007. (11.28.) okat: Ikt. Pályázó neve Helység Pályázat címe összeg (Ft) 80/ /2007 Ábel Kiadó Tíz egyetemi jegyzet kiadása / /2007 Bolyai Társaság 82/ / / /2007 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért i Egyetemi Intézet Egyetemi oktatásban használatos tankönyvek kiadása Közigazgatási főiskolák magyar nyelvű jegyzeteinek fejlesztése BBTE-KMEI jegyzetkiadási programja

16 84/ /2007 Marosvásárhelyi Egyetemi Társaság Marosvásárhely 85/ /2007 Romániai Hungarológiai Társaság Sepsiszentgyörgy 86/ /2007 Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete 87/ /2007 Studium Alapítvány Marosvásárhely 88/ /2007 Teleki Szováta Alapítvány Szováta nyelvű agrártudományi egyetemi jegyzetek megjelentetése a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem, Műszaki és Humántudományok Karának Kertészmérnöki Tanszékén Hiánypótló egyetemi jegyzetek megírása és megjelentetése A Scientia Kiadó egyetemi jegyzetkiadási tevékenységének támogatása Hiánypótló magyar nyelvű egyetemi jegyzetek kiadása Angol nyelvtan magyarul egyetemi jegyzet magyar anyanyelvű diákok ára /2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatokat: Ikt. 5338/2007 Pályázó neve Helység Pályázat címe Max Weber Társadalomkutató Alapítvány Diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei a Kárpát medencében Igényelt Dr. Zilahi László elnök úr felkéri Benedek József urat, hogy terjessze elő az 1.3 nyelvű oktatási programokat működtető egyetemek háttérintézményeinek támogatása című pályázati kiírás támogatási javaslatait. Benedek József képviselő úr és Varga Attila az OKM képviselője módosító javaslatokat terjesztettek elő. Dr. Zilahi László elnök úr a KMEI pályázatával kapcsolatban elmondta, hogy a kolozsvári szakkollégium építésére irányuló 150 M Ft-os projekt az Apáczai Közalapítványnál különböző okok miatt meghiúsult, így az összeget vissza kellett fizetni a Közalapítványnak. A céllal mindenki egyetért, de komoly döntést igényel, hogy ezzel el lehet-e indulni. Benedek József véleménye szerint a KMEI-nek el kell döntenie, hogy a képzési programokra vagy az infrastrukturális fejlesztésre, azaz a telekvásárlásra és annak az előkészítésére

17 kívánják felhasználni a támogatást. Megjegyezte, hogy a programok működtetése igen nagy erőfeszítésbe kerül. Csak az első félévre tudták a 20 mesteri program illetve a szakkollégiumok működési költségeit biztosítani. Ez a támogatás biztosítaná a második féléves programok költségeit. Dr. Zilahi László elnök úr kifejtette, hogy nem tartja szerencsésnek az oktatási programok működtetését összekötni egy építkezés elindításával. Szerencsésebbnek tartaná, ha a kettő szétválasztásra kerülne. A pályázat megtekintéséig javasolta, hogy térjenek át az 1.4 Oktatáshoz kapcsolódó kutatási programok támogatása című pályázati kiírás megtárgyalására. Benedek József képviselő úr és Varga Attila az OKM képviselője által ismertetésre kerültek a módosított javaslatok, majd dr. Zilahi László elnök úr felkérte a kollégiumot, hogy szavazzanak az 1.4. pályázati kiírás pályázatairól. 90/2007. (11.28.) 106/2007. (11.28.) okat: Ikt. Pályázó neve Helység Pályázat címe összeg (Ft) 90/ /2007 Anyanyelvápolók Szövetsége, Sepsiszentgyörgy Erdélyi Sepsiszentgyörgy 91/ /2007 Bolyai Társaság 92/ / / / / / / /2007 Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság Claudiopolis Egyesület- A Közösség Fejlődéséért Egyesület Diaszpóra Alapítvány, Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet, 96/ /2007 Erdélyi Múzeum-Egyesület Román-magyar kulturális szótár szerkesztése (adatgyűjtés) Az interkulturalitás-filozófiai és interdiszciplináris megközelítésben A fenntarthatóság szerűsítése és alkalmazása felsőoktatásban Igényfelmérő kutatás Kolozs Megye magyarlakta térségei fejlesztési és felnőttoktatási szükségleteinek meghatározása Diaszpóra Alapítvány működési és különböző kisebb programjainak költségeihez való hozzájárulás Bod Péter egyháztörténetének kiadásra való előkészítése Az EME kutatási programjai az oktatás szolgálatában

18 97/ /2007 etransylvania Egyesület 98/ /2007 Jakabffy Elemér Alapítvány Felmérés és digitális adattár létrehozása a romániai magyar oktatás és beiskolázottság helyzetéről A munkaerőpiaci egyenlőtlenségek és a magyar oktatási rendszer Erdélyben / /2007 Janovics Jenő Alapítvány Marosvásárhely Erdélyi magyar médiakutatás / / / /2007 KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja i Egyetemi Intézet Csíkszereda 102/ /2007 Láthatatlan Kollégium 103/ / / / / /2007 Marosvásárhelyi Társaság Sapientia Kutatási Intézete Egyetemi Alapítvány Programok Soros Oktatási Központ Alapítvány, Csíkszereda Marosvásárhely Csíkszereda 106/ /2007 Teleki Szováta Alapítvány Szováta Felnőttképzés és térségi versenyképesség kutatás a Csíki medencében A KMEI tudományos kutatási rpgramja és a BBTEmagyar oktatáshoz kapcsolódó kutatásainak résztámogatása Az irodalom ideológiái c. kutatási program működtetése Az erdélyi magyar agrárfelsőoktatás múltja, jelene és jövője A Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete kutatási programjainak támogatása Romániai magyar nyelvű szakoktatás két élethelyzetben Az olvasásértés tanításának kísérleti fejlesztő programja /2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatokat: 5286/2007 Bolyai Társaság 5283/ / / /2007 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány Érsemjén Község Önkormányzata Bihar megye Érsemjén Község Önkormányzata Bihar megye Érsemjén 5423/2007 Fundamentum Egyesület 5455/2007 Integratio Alapítvány Temesvár 5273/2007 Országos Diákszövetség 5427/2007 Pro Sociologia Egyesület Nagyvárad Hermészkedő (középiskolások műértelmező vetélkedője) nyelvű egyetemi képzések munkapiaci szerepének vizsgálata Moldvai csángó oktatási program eredényeinek értékelése Az érmelléki életmód és tradíciók digitális dokumentálása Igényelt Érsemjén Fráter Lóránd Nótaolimpia Önkormányzatok felkészültsége az EU-alapok kezelésére* Kétnyelvűség, szórvány és nyelvi szocializáció Oktatás és ifjúságpolitika Romániában - diákszemszögből Szakmai kereslet és szakképzési kínálat Bihar megyében

19 5466/2007 Szórvány Alapítvány Temesvár A temesvári magyar diákság orientáció- és igényfelmérése Ezt követően áttértek az 1.5 Lebonyolító szervezetek részére oktatási programok támogatására továbbpályáztatás céljából című pályázati kiírás támogatási javaslatainak a megtárgyalására. 108/2007. (11.28.) sz. ot: 108/ /2007 EuroTrans Alapítvány Oktatási támogatása programok /2007. (11.28.) sz. ot: A Kollégium forráshiány miatt elutasítja a következő pályázatot: Igényelt 5456/2007 Agora Felnőttképzési Intézet Marosvásárhely Szülőföldi ösztöndíjprogram felsőoktatásban részt vevő magyar hallgatók ára Dr. Zilahi László elnök úr a szlovákiai pályázatok tárgyalására áttérve szavazásra bocsátotta a szlovákiai érvénytelennek minősített pályázatokat. 110/2007. (11.28.) ot: A Kollégium elfogadta az érvénytelennek és hiányosnak minősített pályázatokat.

20 Dr. Zilahi László elnök úr felkérte Bíró László urat az MKP képviselőjét, hogy ismertesse a 2.1. Szakképzést folytató intézmények, szervezetek piaci igények kielégítését szolgáló programjainak innovációs támogatása c. pályázati kiírás javaslatait. Bíró László úr az OKM képviselőjével egyeztetett módosított javaslatokat terjesztett elő, amelyről a kollégium tagjai Dr. Zilahi László elnök úr felkérésére szavaztak. 111/2007. (11.28.) 125/2007. (11.28.) okat: 111/ /2007 Comenius - Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, khsz. Komárno 112/ /2007 Építész Kht. Ógyalla 113/ /2007 EUREG Polgári Társulás, Galánta Galánta 114/ /2007 Gordius nonprofit szervezet, Nagykapos Nagykapos 115/ /2007 Gömöri Ifjúsági Társaság Rozsnyó 116/ /2007 Jedlik Ányos Polgári Társulás Nyitra A szakoktatás és szakkézés innovációját megalapozó tantestületi kompetenciafejlesztés Földméréstan tantárgy gyakorlatioktatási hátterének fejlesztése Turisztikai szolgáltaltó START képzés a Kárpát-medencében EBC*L oktató tanárok, projektvezetők, vizsgafelügyelők kiképzése az Ungvidékre Tananyag kidolgozása helyi idegenvezetők és túravezetők képzéséhez Modern technikai eszközök a szakoktatásban / /2007 Jogi Személyek Regionális Vállalkozásfejlesztési Érdekegyesülete, Nagytárkány Nagytárkány Szülőföldön megmaradni - a falusi turizmus humánerőforrás kapacitásának fejlesztése / /2007 Katedra Közhasznú Alap Komárom 119/ /2007 Kempelen Farkas Társaság Komárom 120/ / / /2007 Tannyelvű Középfokú Szakmunkásképző Magániskola, Szőgyén Tannyelvű Magán Szakközépiskola Szőgyén Alsóbodok 122/ /2007 Nagykapos és Vidéke Társulás Nagykapos 123/ / / /2007 Priemyslovka - Ipari,Közhasznú Alap, Komárom Régiófejlesztési Ügynökség - Déli Régió Komárom Párkány Oktatáshoz szükséges elektrotechnikai műszerpark fejlesztése Tárgyalástechnika és kommunikáció az Európai Unióban Az első magyar nyelvű szakképzés Rozsnyón Az iskolán folyó szakképzés hatékonyságának javítása "Egészségügyi és szociális segítő START "képzés a Kárpát-medencében Szakoktatási konferencia és adatlapos felmérés szervezése A munkaerő-piac változásaihoz időben alkalmazkodó átképzés feltételei

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05.

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott ülést.

Részletesebben

3 488 502 782 247 2 706 255 700 000 Alapítvány. 5 520 235 950 000 4 570 235 1 000 000 Alapítvány

3 488 502 782 247 2 706 255 700 000 Alapítvány. 5 520 235 950 000 4 570 235 1 000 000 Alapítvány Ikt. szám Pályázó neve Pályázó helysége Pályázat címe Összes költség (Ft) Saját rész (Ft) Egyéb összeg (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg(ft) BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELNŐTTKÉPZÉSI STRATÉGIA 2012-2017.

MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELNŐTTKÉPZÉSI STRATÉGIA 2012-2017. MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELNŐTTKÉPZÉSI STRATÉGIA 2012-2017. 2012. augusztus Tartalom I. BEVEZETŐ... 2 MEGHATÁROZÁSOK... 2 A felnőttképzés... 2 Elvárások:... 3 Az egész életen át tartó tanulás... 3 Az oktatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 138. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök Tartalomjegyzék 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. évi támogatása az EDUTUS Főiskola részére azt a célt szolgálta, amely

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények programjainak támogatása

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények programjainak támogatása Sorszám Pályázó neve Pályázó helysége Pályázat címe Összes költség (Ft) Saját rész (Ft) Egyéb összeg (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) 777/2011 Arany A. László Polgári Társulás Nyitra Országos

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását

ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását 2011-ben is a magyar közösségekért végzett munka határozta meg. Az euró-övezeti válság egyre jobban érezteti hatását Romániában is, ennek

Részletesebben

Kisvárda. A város polgárainak közéleti folyóirata MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS IRODAAVATÁS ZÁHONYBAN

Kisvárda. A város polgárainak közéleti folyóirata MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS IRODAAVATÁS ZÁHONYBAN A város polgárainak közéleti folyóirata XX. évfolyam 9. szám KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS A Polgármesteri Hivatal minden pályázati lehetőséget kihasznál, ami a foglalkoztatási lehetőségek bővítését

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

JELENTÉS. A Hargita megyei szakoktatás helyzete

JELENTÉS. A Hargita megyei szakoktatás helyzete - 1 - HMTJ 24/2014 (17.11.2014) Ikt. szám: 25169/17.11.2014 JELENTÉS A Hargita megyei szakoktatás helyzete Előterjesztő: Elemző csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro

Részletesebben