Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Eu-s alapok felhasználását elısegítı angol nyelvtanfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Eu-s alapok felhasználását elısegítı angol nyelvtanfolyam"

Átírás

1 Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség Érvénytelenség oka /2009 Profil polgárok egyesülete Csantavér Érvénytelen összesen Eu-s alapok felhasználását elısegítı angol nyelvtanfolyam ÉRVÉNYTELEN! Két egyformapályázat elektronikusan beküldve

2 3.1. Informatikai felzárkóztatást segítı infrastrukturális k és programok támogatása (eszközbeszerzés) Pályázati Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség /2009 Dunatáj Egyesülés Nyugat- Bácska Régiófejlesztéséért Doroszló Magyar Helyi Közösségek felzárkózása Nyugat-Bácskában / / / /2009 Háló Vajdasági Fejlesztési Alap József Attila Ált. Isk. Bácskertes József Attila Mővelıdési, Szilágyi Kosztolányi Dezsı Tehetséggondozó Gimnázium Vajdasági Fejlesztési Háló informatikai Bácskertes Számítástechnikai terem felszerelése Szilágyi /2009 Pannónia Alap / / / /2009 Szakegyesületek és Társulatok Szövetsége Thurzó Lajos Közmővelıdési Központ Mővelıdési Szövetség Bácskossuthfalva Helyi Közössége Zenta Bácskossuthfalva, Ómoravica /2009 Beszédes József MMIK / / /2009 Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért Cnesa Oktatási és Mővelıdési Intézet CSÁKI LAJOS Általános Iskola /2009 Családi Kör Kft. Újvidék / / / / /2009 Csantavéri fajgalamb-, baromfi- és nyúltenyésztık klubja Csóka Mővelıdési és Oktatási Központ Észak Bácskai Homokháti Kistérség Településfejlesztési Fehér tó - Hagyományápoló és környezetvédı egyesület Green Force környezetvédelmi egyesület, Oromhegyes A szilágyi József Attila ME multimediális A Gimnázium nyelvi laborjának felújítása Tévémősorok digitális archiválásához felszerelés bıvítése A Szakegyesületek informatikai felszereltségének és szaktudásának "Thurzó Lajos" Közmővelıdési Központ - Zenta számítástechnikai eszközeinek A Mővelıdési Szövetség számítógépes eszközparkjának legális szoftverekkel való felszerelése Bácskossuthfalva Helyi Közösség közszolgálatának informatikai Internet felhasználó tankönyvtár és iskolaújság Zenta Informatikai eszközök vásárlása Informatikai lépéselıny felnıtteknek Nyissunk a ajtót a világra, a számtech Bácstopolya terem ajtóját... A Családi Kör informatikai infrastruktúrájának tovább Csantavér Civil házunk konferenciaterme Csóka Tudás hatalom Suplyák A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG IRODÁJÁNAK TECHNIKAI FELSZERELÉSE Lukácsfalva Egész életen át tartó tanulás Oromhegyes Irodai eszközök beszerzése a Green Force egyesület részére /2009 Hajdújárás Helyi Közösség Hajdújárás Irodai eszközbeszerzés a helyi közösség részére /2009 HELYI KÖZÖSSÉG Informatikai fejlesztéssel Topolya Bácstopolya TOPOLYA felzárkóztatásáért /2009 Integrál Pedagógus Ada Számítógépes oktatás eszközkészlete Kishegyes Község Méhészek Számítástechnikai eszközökkel a 6113/2009 Kishegyes e sikeres mőködésért /2009 Kispiac Helyi Közösség Kispiac / / / /2009 Község Képviselı Testülete Község Településrendezési Közvállalata Község Vállalkozóinak Általános e i Községi Idegenforgalmi Szervezet Kispiac Helyi Közösség szolgálatának informatikai önkormányzat e- Governement stratégiájának gyakorlati alkalmazása Informatikai eszközbeszerzés társfinanszírozása Község Vállalkozóinak Általános ének informatikai felzárkóztatása község idegenforgalmának elımozdítása

3 /2009 Martonos Helyi Közösség Martonos Martonos Helyi Közösség szolgálatának informatikai

4 /2009 Módszertani Központ Újvidék A Módszertani Központ informatikai infrastruktúrájának tovább /2009 Mozaik Alapítvány Újvidék A Mozaik TV informatikai infrastruktúrájának tovább Fenntartható korszerő oktatás a /2009 Október 10. Általános Iskola Horgos Balkán Kapujában Petıfi Sándor Mővelıdési Telekunyhó szerepe az oromi lakosok /2009 Kanizsa-Orompart életében Polgárok e /2009 Ada Informatikai eszközök beszerzése Humanus Ada A Symposion folyóirat Symposion Polgárok /2009 szerkesztıségének infrastrukturális e /2009 i Mőszaki Szakfıiskola /2009 Teleház-Törökbecse Törökbecse Alkalmazott informatikai és számítástechnikai laboratórium kialakítása A törökbecsei Teleház és az emagyar pont közös infrastrukturális /2009 Temerini Kertbarátkör Temerin Informatikai rendszer felújítása Informatikai eszközbeszerzés a TKI /2009 Teológiai Katekétikai Intézet oktatásának javítása érdekében Testvériség Egység /2009 Kisorosz Számítógép beszerzés Mővelıdési /2009 Topolya Község Bácstopolya Topolya község ügyfélszolgálatának felzárkóztatása EU s normákhoz /2009 a hatékonyabban megvalósuló Topolya Felnıttképzési Társaság kistérségi felnıttképzésért /2009 Számítógépek és fénymásológép Újvidék vásárlása az Apáczai Diákotthon Pedagógusok e részére /2009 Infrastrukturális eszközbeszerzés a Vajdasági Módszertani Vajdasági Módszertani Központ és Központ projektumainak javítására /2009 Vállalkozók Általános Ada Informatikai eszközök beszerzése e Ada /2009 Vállalkozók Általános Informatikai eszközök beszerzése Ada e Ada prezentáció céljára /2009 Vegyészeti-Technológiai A számítógépterem gépparkjának Iskola felújítása /2009 ZENTA KÖZSÉG *Zenta gyızelmi Csata - Emlék IDEGENFORGALMI Zenta kilátó*tour-inform iroda létrehozásaeszköz beszerzés SZERVEZETE /2009 Zenta Község Közigazgatási Zenta Legalizált szoftverek vásárlása Hivatal 3.1. Összesen

5 Pályázati Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség / /2009 Észak-bácskai Magyar Pedagógusok e Háló Vajdasági Fejlesztési Alap /2009 Híd Alap /2009 Jovan Mikić Általános Iskola / / /2009 Petıfi Sándor Mővelıdési Bácskertes/Kupuszina Prowag Fejlesztési Alap Kishegyes Torontál Magyar Oktatási Mővelıdési és Ifjúsági Központ ECDL oktatás a Széchenyi István Általános iskola dolgozói részére Tudásfejlesztéssel a közösségfejlesztésért Számítógépes adatrögzítés és adathasználat a vállalkozások üzletmenetében informatikai képzés közgazdászhallgatók és közgazdászok részére ECDL oktatás az iskola alkalmazottai részére Bácskertes ECDL képzés Kishegyes Nagykikinda /2009 Vajdasági Ifjúsági Fórum / / / /2009 Vajdasági Módszertani Központ Adveniat regnum tuum Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért Cnesa Oktatási és Mővelıdési Intézet Informatikai képzés, Kishegyes község EU-konform ügyfélfogadó központjában dolgozóknak ECDL számítógép tanfolyam az informatikai felzárkóztatás érdekében ECDL képzés civil aktivisták számára Nyugat-Bácskában ECD*L oktatás pedagógusok részére Informatikai képzés hitoktatóknak Zenta Informatikai felzárkóztató képzés a tehetséggondozóban Pontos és gyors adatkezelés=pontos és gyors betegellátás /2009 Csóka Mővelıdési és Csóka Informatikai felzárkóztató képzés Oktatási Központ /2009 Észak Vajdasági Földmőves Falusi emberek informatikai Palics felzárkóztatása Informatikai képzés volontıröknek és /2009 Moravicai Értelmiségi Fórum Bácskossuthfalva, vállalkozókat támogató Ómoravica szervezeteknek /2009 Muzslyaiak Klubja Nagybecskerek Informatikai felzárkóztatást segítı ECDL képzés /2009 Neumann János Vállalkozói Tudásháló Alapítvány 3.2. Informatikai felzárkóztatást segítı képzések támogatása Topolya ECDL Start képzés és verseny /2009 Regionális Progresszió Alap E - KERESKEDELEM ÉS PROJEKT- ORIENTÁLTAN GONDOLKODÓ VÁLLALKOZÁSOK / /2009 Svetozar Markovic Gimnázium, i Mőszaki Szakfıiskola /2009 Teleház-Törökbecse Törökbecse Középiskolai tanárok szakmai továbbképzése Informatikai mérnökképzés Magyar önkormányzati dolgozók gyorsított informatikai felzárkóztatása Lelkipásztori kisegítık és világi /2009 Teológiai Katekétikai Intézet munkatársak informatikai képzése Testvériség Egység /2009 Kisorosz ECDL képzés Mővelıdési 3.2. Összesen

6 3.3. Önkormányzati ket elısegítı stratégiák, abban szereplı projektek támogatása (e-közigazgatás, az eeurope programmal és a Vajdasági egoverment stratégiával összhangban) Pályázati Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség /2009 Kishegyes Község Önkormányzata Kishegyes Projektvezetési módszertan, a Célirányos Projektvezetést (Goal Directed Project Management - GDPM) tréning /2009 Óbecse Önkormányzata Óbecse Anyakönyvek digitalizálása /2009 Temerin Község - Az e-kormányzati számítógépes Temerin Közigazgatási Hivatal programcsomag teljes alkalmazása Összesen

7 Pályázati 3.4. e-magyar platform program megvalósítását célzó programok (internet elérési pontok, emagyar program) Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség /2009 Szekeres László Alapítvány emagyar pontok eszköz és tartalom, fenntartási költségeinek fedezése /2009 Adorján Helyi Közösség Adorján E-magyar pont létrehozása Adorjánban /2009 Juvenior Polgárok Horgos E-Magyar pont létrehozása Horgoson e /2009 Kispiac Helyi Közösség Kispiac E-magyar pont létrehozása Kispiacon /2009 Martonos Helyi Közösség Martonos E-magyar pont létrehozása Martonoson /2009 Oromhegyes Helyi Közösség Oromhegyes Az e-magyar pont áttelepítése /2009 Felnıttképzéssel kapcsolatos internet Topolya Felnıttképzési Társaság elérési pontjai 3.4. Összesen

8 Pályázati Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség /2009 Adaptatio-D Kft. Zenta /2009 Háló Vajdasági Fejlesztési Alap /2009 Magyar Szó Lapkiadó Kft. Újvidék /2009 Probitas /2009 Profil polgárok egyesülete Csantavér /2009 Regionális Tudományi Társaság /2009 Temerini Kertbarátkör Temerin / /2009 Diákszövetség Bácskossuthfalva Helyi Közössége Három nyelvő pályázatíró elektronikus tananyag Vajdasági magyar projekt információs rendszer A Magyar Szó informatikai felkészülése az IPA EU alapra 1step.com - Bevezetés az EU világába - pályázatok,kapcsolatok,együttmőködés EU-s alapok felhasználását elısegítı angol tanfolyam szervezése Uniós projektmenedzser képzés Újvidék Bácskossuthfalva, Ómoravica /2009 Horgos Helyi Közössége Horgos / EU-s alapok, strukturális alapok felhasználását elısegítı programok informatikai képzés- és eszköztámogatása Község Településrendezési Közvállalata /2009 Város 3.5. Összesen EU-s alapok informatikai képzése, tájékoztató anyagok készítésével és web oldalas ismertetıjével. EBC*L az Európai Unió által akkreditált oktatás fiatal vállalkozók részére A bácskossuthfalvi Szolgáltató Iroda ECDL és üzleti angoltanfolyam a helyi közösség fejlesztési munkacsoportja részére Községi digitalizált térképadatbázis létrehozásának társfinanszírozása Az Önkormányzat versenyképességének növelése

9 Pályázati Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség /2009 Szekeres László Alapítvány 3.6. Lebonyolító szervezet részére informatikával kapcsolatos programok támogatására 3.6. Összesen Kisösszegő programok támogatásainak pályáztatása, elbírálása és elszámoltatása Mindösszesen

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05.

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott ülést.

Részletesebben

Támogatott pályázatok. 1. oldal

Támogatott pályázatok. 1. oldal Támogatott pályázatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 költsége SR 117-3-3/2013 Ady Endre Művelődési Magyarcsernye Ady Endre emléktábla elkészítése és avatása 600 000 600 000 200 000

Részletesebben

A Szülőföld Alap. Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. december 04.

A Szülőföld Alap. Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése. 2008. december 04. A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának ülése 2008. december 04. A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 2.1 4644/2008 Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről.

EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2007. november 28-ai üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében ülést tartott.

Részletesebben

SZERBIA MONTENEGRO. Alsóittebe Ifjúsági Tanács. Ada Aranykapu Mûvelõdési Egyesület A 41. Alsóittebe Magyarittabéi Helyi Közösség A 41

SZERBIA MONTENEGRO. Alsóittebe Ifjúsági Tanács. Ada Aranykapu Mûvelõdési Egyesület A 41. Alsóittebe Magyarittabéi Helyi Közösség A 41 Aranykapu Mûvelõdési Egyesület Elsõ Helyi Közösség, Nõk Aktívája, B 414 Községi Diák- és Egyetemistasegélyezõ Egyesület, Községi Körkép, B 222 Második Helyiközösség, Nõk Aktivája, B 414 Musica Humana Kamarakórus

Részletesebben

Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám

Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám A sportolói ösztöndíjakról szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/13. sz.) alapján a meghozta a D Ö N T

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Projektmenedzsment képzés a Gyergyói-Medence civil szervezetei számára

Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Projektmenedzsment képzés a Gyergyói-Medence civil szervezetei számára Romániai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati felhívás Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Érvénytelenség oka Megjegyzés 1.1 6603/2010 Gyergyó Terület Ifjúsági

Részletesebben

A Szülõföld Alap Oktatási, kulturális, szociális, egyházügyi és média kollégiuma által kiírt pályázat nyertesei

A Szülõföld Alap Oktatási, kulturális, szociális, egyházügyi és média kollégiuma által kiírt pályázat nyertesei 1.1 Geszthy Ferenc Társaság Déva A Hunyad megyei Oktatási Szórványközpont építése Déva 90 000 000 Ft 1.2 Iskola Alapítvány Kolozsvár Fiatal egyetemi oktatók letelepítését szolgáló ingatlanépítés Kolozsvár

Részletesebben

Pályázó neve Helység Pályázat címe. Budapest "Kerek egy esztendő" 1 395 000 1 395 000 0. Csóka. beszerzése által

Pályázó neve Helység Pályázat címe. Budapest Kerek egy esztendő 1 395 000 1 395 000 0. Csóka. beszerzése által Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A pályázati felhívás tárgyának megnevezése Pályázat azonosítója 2014/1-000412 Pályázó neve Helység Pályázat címe "Ábel a Székelyföldi gyermekekért" "ACTIVE" Független 2014/1-01402

Részletesebben

Pályázó neve Helység Pályázat címe. Koltó Petőfi ünnepség - Bem szoboravató. 1 553 000 1 553 000 600 000 086010. Ungvár

Pályázó neve Helység Pályázat címe. Koltó Petőfi ünnepség - Bem szoboravató. 1 553 000 1 553 000 600 000 086010. Ungvár Ssz. 1. 2. A pályázati felhívás tárgyának megnevezése Pályázat azonosítója 000740 000391 Pályázó neve Helység Pályázat címe "Agape" Koltó - Katalin Falusi Szociális Támogatások a "Ethnika" Kulturális Magyarlapád

Részletesebben

III. évfolyam 1. szám 2009. január 25. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja

III. évfolyam 1. szám 2009. január 25. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja III. évfolyam 1. szám 2009. január 25. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja Február 8-ánVMSZ VEZÉRCIKK Pásztor István, a VMSZ elnökének támogatásával. 2009. február 8-án Nagybecskerek város területén a polgárok

Részletesebben

A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhívás Nem támogatott pályázatok. Sátoraljaújhely. Ungvár

A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhívás Nem támogatott pályázatok. Sátoraljaújhely. Ungvár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1303/2013 "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány Beregszász 2628/2013 2674/2013 "Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely" Alapítvány "Háló"Kárpátaljai Megyei

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes.

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes. Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.6 1114/2008 Alapiskola és óvoda, Csáb Csáb 2.6 1015/2008 Körtvélyes Község Körtvélyes 2.6 1217/2008 2.6 1260/2008 2.6

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 138. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 138. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 24., csütörtök Tartalomjegyzék 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF

Részletesebben

viomese@eunet.yu vadvirag@adacity.net 024/851-626, 852-207 Sava Kovaĉevića 31. 24430 Ada

viomese@eunet.yu vadvirag@adacity.net 024/851-626, 852-207 Sava Kovaĉevića 31. 24430 Ada TELEPÜLÉS SZERVEZET ELNÖK E-MAIL CÍM TELEFON CÍM IRÁNYÍTÓSZÁM VÁROS SZ. Alan Kardec Kör Đura Danĉića 5. 24430 Centar za sport i fizicko kulturu opstine Leninova 17. 24430 VANCSESZ Krizsán Vilmos Leninova

Részletesebben

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények programjainak támogatása

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények programjainak támogatása Sorszám Pályázó neve Pályázó helysége Pályázat címe Összes költség (Ft) Saját rész (Ft) Egyéb összeg (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) 777/2011 Arany A. László Polgári Társulás Nyitra Országos

Részletesebben

KONCEPCIÓ A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRİL

KONCEPCIÓ A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSRİL XVII. évfolyam, 4. szám (57.) A Heves megyei könyvtárosok lapja 2008. december Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! A tartalomból Országos Tini Könyvtári Napok fényképes

Részletesebben

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA E-KÖZIGAZGATÁSI ÉS INFORMATIKAI STRATGIÁJA (2007-2013)

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA E-KÖZIGAZGATÁSI ÉS INFORMATIKAI STRATGIÁJA (2007-2013) GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA E-KÖZIGAZGATÁSI ÉS INFORMATIKAI STRATGIÁJA (2007-2013) 2005. szeptember 30. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Székhely:

Részletesebben

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010.

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. SIÓFOK, 2007. JANUÁR 23. Balatoni Szakképzési Projekt 2007-2010. 1 HELYZETFELTÁRÁS... 4 Vezetıi összefoglaló... 4 A Balaton Régió jövıképe...

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /778 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /778 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /778 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A 2014-2020 közötti évek európai

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Nyári Internet Táborok emagyarország Neumann emagyar Téli Internet táborok PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Szülőföldön az Információs Társadalomba

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendırıl

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendırıl Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 6758 Röszke, Juhász Gyula u. 1. Tel/fax: +36 62 273 556, tel.: +36 62 273 012 e-mail: kornyezetved@roszkenet.hu http://www.termeszetvedo.roszkenet.hu Beretzk Péter Természetvédelmi

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program (EFOP) projektjavaslatok

Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program (EFOP) projektjavaslatok 8. függelék (csupán tájékoztató jellegű dokumentum) Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program () projektjavaslatok Sorszám Hunyadi János Gimnázium tornatermének felújítása Csorna Város az iskolai és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben