9. KONKLÚZIÓ SZAKMAI JAVASLAT IRODALOMJEGYZÉK IDÉZETEK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK... 44

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA HIPOTÉZIS MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ A LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM LÉPCSŐI A RÁKBETEGEK KRÍZISHELYZETBEN A MENTÁLHIGIÉNÉ SZEREPE A SZOCIÁLIS MUNKÁS TEVÉKENYSÉGÉBEN A SEGÍTŐ TALÁLKOZÁS FÁZISAI SZOCIÁLIS MUNKÁS ÁLTAL VÉGZETT CSOPORTMUNKA A SZOCIÁLIS MUNKÁS FELADATAI CSOPORTMUNKÁBAN JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ- RENDELŐINTÉZET BEMUTATÁSA VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA AZ ÖNSEGÍTŐ CSOPORTOK ÖNÁLLÓ KUTATÓI MUNKÁM KUTATÁS CÉLJA A VIZSGÁLT TEREP BEMUTATÁSA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZBAN SZERZETT TAPASZTALATOM Az egészségügyi ellátáshoz való jog Hetényi Géza Kórház Intézmény szociális munkással készített interjú Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának lelkigondozók által készített interjú A Hetényi Géza Kórházban az önkéntes segítők munkájának megfigyelése A KUTATÁS ELEMZÉSE HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ SZOCIÁLIS SZAKEMBER TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLAT KÉT LELKIGONDOZÓJÁVAL KÉSZÍTETT INTERJÚ ELEMZÉSE A SZOCIÁLIS MUNKÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS HATÉKONYABB FORMA, MINTA AZ ÖNKÉNTESEK ÁLTAL VÉGZETT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KONKLÚZIÓ SZAKMAI JAVASLAT IRODALOMJEGYZÉK IDÉZETEK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK

2 1. BEVEZETÉS Az onkológiai szociális munkások rendkívül sok szerepet és funkciót töltenek be a kórházi és az otthoni egészségügyi gondozás területén, hogy a rákos megbetegedéssel küzdő személyeket segítsék mikró és makró szinten. E feladatoknak és funkcióknak az a szerepe, hogy javítsák a gondozás színvonalát, valamint segítsék azon egészségügyi gondozórendszerek zavartalan és hatékony működését, melyekben a pácienseket gondozzák. A rákkal kapcsolatos pszichoszociális területek komplexitása és változatossága hozta létre a magasan képzett szakemberek iránti igényt, akiket arra képeztek ki, hogy a betegség teljes folyamatában többszintű értékelést adjanak és beavatkozást nyújtsanak. Az onkológia szociális munkások a világ minden fontos onkológiai kezelési központjában és közösségi egészségügyi intézeteiben a pszichoszociális szolgáltatások elsődleges ellátói, mind a rákkal és annak pszichoszociális hatásával kapcsolatos tudásuk, mind pedig szakmai sokoldalúságuk révén. Képzettek a megelőzésben, a képzésben, a pártfogásban, a kutatásban és a tanácsadásban. Szerepük több okból is központivá vált az onkológiai gondozásban. A szociális munka a XX. század elején alakult ki az interdiszciplináris egészségügyi gondozási csoport lényeges alkotórészeként, amikor Ida Canon lett az első kórházi szociális munkás a bostoni Massachusetts General Hospital-ban 1919-ben. A kórházi szociális munka akkor indult be, amikor felismerték, hogy a betegségek forrásai nem kizárólag biológia eredetűek; a betegség kezdete, a felépülés és a funkciók újbóli felvétele szociális erők hatása alatt is áll. A szociális munka beintegrálása az orvosi kezelésbe áthelyezi a hangsúlyt a kizárólagos biológiairól a bio-pszichoszociális modellre, amelyben a pácienst olyan egyénként tekintik, akinek nem csak orvosi, hanem személyes (személyi) története is van, aki emberileg egyszerre erős és gyenge, és akinek kötelezettségei vannak, felelősséget érez, és bizonyos dolgokat előnyben részesít.(ross, J. 1995) 1 Az egészségügyi szociális munka kezdetétől eltelt hetven évben onkológiai szociális munkások dolgoztak és dolgoznak ma is mind kórházi, mind otthoni (beteg) környezetben, állami és magán szociális szolgáltatásokban, és közösségi szervezetekben, amelyek a rák által érintett emberek sokaságának nyújtanak szolgáltatásokat. 2 1 Ross J. Hospital Social Work. In: Encyclopedia of Social Work, 19th edn, (Kórházi Szociális Munka - A Szociális Munka Enciklopédiája, 19. kiadás) Washington, D.C. NASW Press, Elizabeth D. Smith, Katherine Walsh-Burke, és Chris Crusan: Szociális munkások onkológiai képzésének alapelvei 3

3 1.1 Témaválasztás indoklása Több mint 15 évet dolgoztam a segítő szakmában. Tíz évig nővérként ápoltam a betegeket, majd ezt követően egy támogató szolgálatnál személyi segítő munkakörben tevékenykedtem. Azért választottam dolgozatom témájaként: A mentálhigiéné szerepe a rákos betegek életében, hogy bemutassam mi a lelki egészségvédelem szerepe a szociális munkás tevékenységében, ezen belül is a lelki egészség megtartása, fokozása, az esetlegesen kialakuló pszichés betegségek és működészavarok megelőzésének felismerése. Nagyon sok rákbetegségen átesett, ma gyógyultnak nevezhető emberrel találkoztam és mondták el az élethelyzetüket, hogy ők miképpen élték át mindennapjaikat, hogyan élnek most, mi az, ami hiányzik ahhoz, hogy jobb életminőségben élhessenek, vagy éppen mi az, ami szebbé és jobbá tette életminőségüket még a betegségük ellenére is. Kutató munkám lényege, hogy ezeket a tapasztalatokat összegezve rámutassak a lelki támogatás fontosságára. 1.2 Hipotézis 1. Hetényi Géza kórház onkológiai osztályon a mentálhigiéné jelentősége, mint lelki egészségvédelem a rákos betegek rehabilitációjában. 2. A lelkigondozók szerepe a rákos betegek és hozzátartozók pszichés állapotának segítésében 3. Az önkéntes segítők hatékonysága a rákos betegek érdekében folytatott szociális csoportmunkában. 4. A szociális munkás által nyújtott szolgáltatás hatékonyabb forma, mint az önkéntesek által végzett segítségnyújtás. 4

4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A "mentálhigiéné" kifejezés először amerikai szerző, W. Sweetster ( ) könyvében fordul elő 1843-ban. Ezután több könyv jelent meg e témakörből, melyek főként az elmebetegek intézeti és polgári jogaival, szociális problémáival foglalkoztak ben használta először R. Sommer a "pszichés higiéné" kifejezést. Szakszerűbben először egy depresszióból gyógyult beteg foglalkozott könyvében a kérdéssel: Clifford W. Beers ( ). Saját elmegyógyintézeti sorsából kiindulva 1908-ban a pszichiátriai ellátás javításában kereste a lelki egészségvédelem útjait. Az elmeosztályon kialakítandó emberséges bánásmód, a jobb gyógyulás feltételeinek megteremtése indította el a mentálhigiénés mozgalmat. Ez a svájci származású nagy amerikai pszichiáter, Adolf Meyer ( ) támogatásával került hódító útjára. Az elmeintézeti ellátás javítása mellett a pszichés bántalmak és betegségek megelőzése, a visszaesés megakadályozása volt a cél. Meyer az eddig pusztán szociális támogatás helyett - szakszerű - "mentálhigiénés törődést" alakított ki: felesége a kórházból kikerült betegeket otthonukba követte - mai szóval kifejezve -, gondozta. Megalakult az Országos Mentálhigiénés Bizottság, mely az első nemzetközi kongresszusát 1930-ban Washingtonban tartotta. A második világháború után a közben megalakult Elmeegészségügyi Világszövetség (World Federation for Mental Health -- már itt is a "mentálhigiéné" kifejezés helyett megjelenik a "mentális egészség" fogalom) 1948-ban Londonban szervezte első kongresszusát. A világbékével foglalkoztak, a harmadik világháború elkerülésével. Közben a mentálhigiénés mozgalom fokozatosan terjedt ki a gyermekegészségügyre (egyik jelszó: "A gyermekkor a mentálhigiéné aranykora"), az orvostudományra, az iparra és az élet egyéb területeire. Érthető, hogy elsősorban a pszichiáterek közül kerültek ki az úttörők és a követők. A pszichés megközelítések úttörőjeként kell számon tartanunk Jean Martin Charcot-t ( ), akinek a hipnózis és a szuggesztió terén végzett munkássága iskolateremtő volt. Hatással volt Freudra - aki nála is tanult -, hisz első hipnotikus kísérleteit is Breuerral az ő nyomán kezdte. 3 3 A lélek egészségvédelme. 5

5 2.1 A mentálhigiéné fogalma A mentálhigiéné egy összetett szó, amely a latineredetű mens elme és a görög eredetű higiéné tisztaság, egészség szavakból áll. A lelki egészség: a bio - pszicho- és szociális jólét együttesét jelenti. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség nem egyenlő a betegség hiányával, hanem a teljes fizikai, mentális és szociális jólét állapotát jelenti. A mentális egészség az általános egészségi állapot egyik összetevője, egyben olyan erőforrás, amely a mindennapi élethez, a sikeres életvezetéshez szükséges (Grezsa1998:9). a mentálhigiéné nem csupán a pszichés megbetegedések és a magatartászavarok megelőzése, hanem a lelki egészségvédelem is, mégpedig pozitív értelemben, mindazoknak a folyamatoknak és intézkedéseknek, tevékenységeknek összessége, amelyek az emberi személyiséget és közösségi kapcsolatot erősebbé, fejlettebbé, magasabb szervezettségűvé teszik. A mentálhigiéné fogalmával kifejezhető egy-egy ország, régió, társadalmi réteg vagy közösség lelki egészségi állapota, de az intézményrendszer és programrendszer is, amely ennek javítására hivatott. Egészen tág értelemben a mentálhigiéné területére sorolható a pszichés betegségek kezelésének hatékonysága (a korai kezelésbevétel, illetve a másodlagos és harmadlagos prevenció is), de a rehabilitáció hatékonysága is, továbbá a lelki funkciók szempontjából fogyatékosok, károsodottak, teljesítmény-ill. adaptációképtelenek rehabilitációja, ellátása is. Így a mentálhigiéné értelmezése akár a szociálpolitika és a szociális gondoskodás területére is terjedhet (Buda 2002:9). Úgy is fogalmazhatunk, hogy a mentálhigiéné az egyén és a közösség pozitív jó állapotának jó érzését jelenti. Interdiszciplináris szemléletet és gyakorlatot is jelent. A mentálhigiéné szemlélet, megközelítés, viszonyulás a segítő részéről s ebben a viszonyulásban benne van a segítő kapcsolat, fejlesztő, közösségi kapcsolat. 2.2 Lelki egészségpromóció Tudor (1996) lelki egészségpromociós megközelítése a lelki egészség védelmét és maximalizálását hangsúlyozza, s az alábbi nyolc ismérvet ajánlja: 1) megküzdési (coping) képesség; 2) feszültségek és stresszek uralásának képessége; 3) megfelelő énkép és önazonossági érzés; 4) önértékelés; 6

6 5) önfejlesztés, a fejlődés képessége; 6) autonómia; 7) változási képesség; 8) szociális támogatások igénybevétele, társadalmi mozgalmakban való részvétel. A WHO az ún. Ottawa Charter elnevezésű állásfoglalásában (1987) a következőképpen határozta meg az egészségpromóciót: az egészségpromóció olyan folyamat, amely képessé teszi az embereket, hogy fokozzák kontrolljukat egészségük felett, ill. javítsák azt. A teljes testi, lelki és szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyén vagy csoport, képes kell, legyen azonosítani és megvalósítani célkitűzéseit, kielégíteni szükségleteit, és/vagy megváltoztatni környezetét, vagy megküzdeni azzal Az egészségpromoció nem csupán az egészségügy felelőssége, hanem az egészséges életmódon át terjed ki a jólétig. (Buda, 2003:20; 1998:14) Az egészségpromóció modellje paradigmája éppen azért terjed el általában is az emberi egészséggel kapcsolatban, mert az egészség fenntartását és fejlesztését célozza, míg a megelőzés szemlélete erősen kötődik a pszichopatológiához, a pszichiátriához, és a betegségek kialakulását kívánja megakadályozni (Buda 2001:33). 2.3 Pozitív mentálhigiéné A személyiség fejlesztése, hogy ellenállóvá váljon a káros hatásoknak (pl. jó emberi kapcsolatok kialakítása, aktív és kreatív tag legyen a csoportokban, közösségekben; Az individuális megfogalmazása a szocializáló család, a kortárscsoport, ill. később az intim kapcsolatok, a referencia csoportok és a közösségek vegyék körül fejlesztően és védően a személyiséget; Önismeret, vallásos hitt; A pozitív mentálhigiéné vonatkozásában említhetjük példaként a krónikus szervi, fizikai betegek és rokkantak esetét, akik pszichésen nagyon jó állapotban maradhatnak, különösen, ha önsegítő csoportokba tömörülnek és azokban aktívak; Buda Béla (1998) a következőképpen fogalmazza meg: rossz körülmények között is lehetséges olyan hatásrendszerbe kerülni, amely a személyiség autonómiáját és aktivitását fokozza, önhatékonyságának megtalálását és átélését segíti (self efficacy) és úgynevezett empowerment effektust ér el. Az empowerment erővel, hatalommal való felruházottságot 7

7 jelent, annak a képességnek és érzésnek az átélése, hogy életünk, sorsunk alakulása felett kontrollal rendelkezünk 2.4 A lelki egészségvédelem lépcsői A mentálhigiéné több diszciplína tudására épül, jelenti a társadalomtudományok összességét. A mentálhigiénés mozgalom központi kérdése a prevenció volt. A megelőzés jelentőségére Caplan (1964) háromféle prevenciós célt említ: primer prevenciót: a lelki bántalmak előfordulásának csökkentését; szekunder prevenció: a tartalmuk megrövidítését; tercier prevenciót: a pszichés betegségek által okozott kár csökkentését. A primer (elsődleges) prevenció célja, hogy egy adott népességen belül csökkenjen, mérséklődjön a mentális rendellenességek és különböző zavarok előfordulása, s ezek előfordulási aránya. Történhet a környezet megváltoztatásával és az egyén problémamegoldó képességének erősítésével. Az egyén nemcsak befogadója az ismeretnek, hanem aktívan képes lesz formálni a környezetét és arra hatást is tud gyakorolni. A csoportokkal, közösségekkel végzett szociálismunka hozzá tud ehhez járulni. A primer prevenciójának szempontjából ez a krízis felismerésének és intervenciójának, a copingstratégiák erősítésének felel meg. A szekunder (másodlagos) prevenció célja a korai stádiumban lévő esetek gyors, hatékony megoldása, amikor még mozgásban van vagy nem rögzült az állapot. Egyszerűben fogalmazva, ha a probléma már jelen van, de az a cél, hogy ne legyen több hasonló problémájú ember. Például daganatos, rákos betegek pszichés állapotának csökkentésére jól alkalmazható a csoportmunka keretében az önsegítő csoportok bevonása, mint a leghatékonyabb módszer. A tercier prevenció célja Caplan (1964) szerint az elszenvedett mentális betegségek további károsító hatásainak, következményeinek, defektusainak csökkentése, ami tulajdonképpen egy széleskörű rehabilitáción alapul. A rehabilitáció magában foglalja azt a törekvést, hogy a felépült betegek múltbéli nehézségeik a lehető legkevésbé akadályozzák a családjukhoz, munkájukhoz való visszatérésében, valamint a közösség társadalmi életébe való újbóli bekapcsolódásukban. Ezáltal mérsékelhető a családtól, munkahelytől, társadalomi csoporttól való elidegenedés, mégpedig oly módon, hogy a személy a betegség szimptómáinak enyhülésével párhuzamosan visszaszerzi régi szakmai ismereteit és társas készségeit, vagy újakat sajátít el. Ezt szolgálják például a kórházi kezelés igénybevételét 8

8 elkerülő intézkedések, amelyek a segített közvetlen környezetében próbálnak beavatkozni. Fontos említést tenni a harmadlagos prevenció esetében a terápiás munka jelentőségére is, ügyelni kell a kompetencia határokra. 3. A RÁKBETEGEK KRÍZISHELYZETBEN A személyiség nem kapcsolódik a rákkal, de meghatározza, hogy milyen pszichés és szomatikus inzultusokra lesz érzékeny az egyén, és hogy számára e terheléseknek mi lesz a jelentősége (Hegedűs L. 1996:21). A gyógyító csoport minden tagjának szem előtt kell tartania két esetet, az egyik, hogy minden rákbeteg, ahogyan testi úgy lelki vonatkozásban is egyedi esetnek tekinthető, másik dolog, hogy a rákbeteg nem tekinthető pszichikai értelemben patológiás esetnek, ha csak nem megbetegedése előtt is az volt. Érzelmi és indulati reakcióit, magatartásbeli sajátosságait - még ha olykor orvosnak, nővérnek, családtagjának is nehéz azokat elviselnie a krízishelyzetek egész sorozatával küszködő ember természetes megnyilatkozásának kell tartani. Minden pszichikai értelembe vett krízishelyzet kényszerhelyzet, mindig a teljes embert terheli meg azzal, hogy döntésre kényszeríti, amely személyes érdekeit egyformán érinti. (Pl. egy emlőrákos nő esetében az, hogy meggyógyuljon, de személyes érdeke az is, hogy testének integritása megmaradjon). A krízishelyzetben megmutatkozó ellentétes késztetések konfliktust okoznak, amely mindig félelembe ágyazott benső feszültséget teremt. A félelem a legáltalánosabb negatív töltésű emberi érzés, érzelem. Veszélyhelyzet tudatosulásakor keletkezik az egyénben, azzal a felismeréssel, hogy nincs eszköze a veszély elhárítására. Ha reális alapon sikerül a beteggel megértetni, hogy veszélyhelyzet elhárítható, akkor a beteg nem fog félni. A rákbetegség lefolyása alatt számos esetben kerülhet a beteg krízishelyzetbe. Sok kiváltó ok halmozódhat és pánikként törhet elő, ami öngyilkossági kísérletbe torkollhat. Azt, hogy egy krízishelyzetben mitől fél leginkább a beteg - még ha olykor nehéz is kideríteni azért fontos tudni, mert csak ennek ismeretében kaphat hatásos lelki támogatást. A beteg félelmei többfélék lehetnek: halálfélelem (elidegenedéstől, visszautasítástól, izolálódástól, kapcsolataik megszakadásától) szorongó aggodalmat kelt bennük ez az érzés, hogy nem tudják feladataikat többé ellátni; félelem a fájdalomtól; (a betegség minden fázisában jelen van) 9

9 félelem a testi integritás elvesztésétől; félelem a magatehetetlenségtől; (lelki egyensúly fenntartása, önállóság megtartása) félelem az alkalmazkodástól. (betegséghez, szakemberhez, kezelésekhez, stb.) Arra kell törekedni, hogy a beteg elfogadja betegségét, pozitív és negatív dolgokkal együtt. Tudomásul kell venni az önmagukban bekövetkezett változásokat, mind pedig helyzetük megváltozását, családi, baráti és munkahelyi viszonyaikban. A lelki értelembe vett krízishelyzetekben a beteg reakciói félelmeivel vannak kapcsolatban. A lelki védekező mechanizmusok az úgynevezett elhárítások, amelyek segítik felkészíteni a beteget a krízishelyzet konfliktusának ésszerű megoldására. Ilyen elhárító mechanizmusok a következők: tagadás (negáció); elfojtás (represszió); projekció (kivetítés); racionalizáció (ésszerűsítés); szublimáció (átszellemítés); represszió (visszaesés) A lelki védekező mechanizmusok végső soron nem a betegség folyamatos tagadásának szolgálatában állnak, hanem éppen ellenkezőleg: általuk a beteg időt nyer az alkalmazkodásra, a realitások józanabb megközelítésére, a helyes felismerések vezetik el azután a beteget, a helyes döntésekhez, például ahhoz, hogy elfogadja betegsége tényét, hozzájárulását adja a kezeléshez. A döntés megszületése egyben az első lépés arra, hogy a beteg továbbjusson egy krízishelyzetből, mégpedig mintegy többszörös nyereséggel, mert lelki feszültsége csökken, testi romlását orvosolhatják, környezete családja, gyógyítói pedig könnyebben fogadják el betegként.: Hasonlatos védekező mechanizmusok szerepe a sebben képződött varéhoz. A csúnya képet mutató var alatt, a var védelmében gyógyul a seb. Amikor a seb begyógyult, a var lelökődik (Hegedűs1996:26). 3.1 Krízis A depresszió, és reménytelenség érzésének megjelenése gyakran már a diagnózis hallatán érzékelhető. A lemondás és visszavonulás együtt járhat a kínzó kérdés megjelenésével: Miért éppen én? Többször hallani betegektől, hogy nem ittam, soha nem dohányoztam, 10

10 vigyáztam magamra, akkor hogyan lettem beteg? A kérdés megválaszolhatatlan volta önmagában is azt eredményezheti, hogy a tudattalan fantáziákban megjelenik a bűntudat, az illető úgy érzi, valamikor valamiben hibázott, valamit nem helyesen tett stb., és most ez a büntetés, illetve, hogy igazságtalan sorscsapás érte. Ezeknek a gondolatoknak a feldolgozása és a háttérben lévő szorongások feltárása enyhítheti a depresszív állapotot, és csökkentheti a szorongás szintjét. A valódi szembesülés és a betegség elfogadása azt jelenti, hogy a beteg a negatív és pozitív érzelmeit egyaránt kifejezi, és szorongva ugyan, de képes megkezdeni harcát a gyógyulásért. Azok az érett emberek, akiknek személyisége a körülmények változtatásához rugalmasan képes alkalmazkodni, nagy valószínűséggel előbb vagy utóbb sikeresen megoldják érzelmi kríziseiket, rákos betegként pedig belső lelki erőiket megfelelően mozgósítják, jól együttműködő, egyenrangú partnerek az orvos beteg kapcsolatban, a gyógyító csoport munkájába bevonhatók. Egy ilyen helyzet kedvezően befolyásolja a gyógyulási kilátásaikat. Onkológiai osztály látványának leküzdése azonnal megváltoztatja a beteg közérzetét, jelentkezik a szorongás és a tartós tehetetlenség érzése. Anamnézisükből kiderül, hogy a rák kialakulását megelőzően alapvető hiányt éltek át önmagukban és kapcsolataikban. Gyakran a betegek élettörténetében krízisek, traumák, pl. válás, haláleset, a szeretett személy (lélektani értelemben a tárgynak elvesztése, amihez annyira kötődött) elvesztése és más konfliktusok összetorlódása szerepel előzményként. A segítségre szoruló, beteg emberre valóban figyelni és vele együtt érezni csak az tud, aki kellőképpen ismeri önmagát, aki tisztában van saját erősségeivel és gyengéivel egyaránt, aki felt tudja mérni, hogy a mások szenvedése, halála milyen hatással lehet rá. (Hegedűs 1996:69) Krízis: fordulatot, ítéletet jelent, a görög Krizei szóból származik. A görög krisis szó egyszerre jelent veszélyt és lehetőséget. Caplan szerint (1964) válsághelyzet, a pszichológiai kiegyensúlyozatlanságának időtartama annál a személynél, aki olyan veszélyes körülményekkel kénytelen szembenézni, amelyek számára fontos problémát jelentenek, ám ezeket sem elkerülni, sem megoldani nem képes szokásos problémamegoldó eszköztárával, képességeivel. A krízis időtartama és szakaszait igen sok tényező befolyásolhatja. Jacobs szerint a krízisállapot hat-nyolc hétig tart; Kiváltó hatás (ideje órákban mérhető); Megrettenés és nyugtalanság (ez néhány napig tart); Alkalmazkodás időszaka (heteket vesz igénybe); 11

11 Helyre áll az egyensúly (néhány hónap alatt). A krízis nem betegség, de betegséget okozhat. A krízisben lévő embernek a viszonyulása a környezetében élő emberekhez megváltozik. Másokat annak függvényében ítél meg, hogy kap-e tőlük segítséget. A tájékozódó attitűdök rendszere összeomlik, és nincs önmagára vonatkozó jövőképe. Sok mindent tud a problémáról, de ismereteit nem tudja rendszerezni, átgondolni. A szociális munkásnak, mint szakembernek mindezekkel a folyamatokkal tisztában kell lennie, mert csak ennek ismeretében tud hatékonyan segíteni kliensének. Krízis intervenció: Az elsődleges (primer) megelőzés fontos lépése, amelynek lényege: Olyan dinamikus, rugalmas, változékony, az adott esetben gyorsan alkalmazkodni képes tevékenység, amely csak speciális szervezésben valósulhat meg. A krízis intervenció alapvető célja megóvni a válságba kerülő egyént attól, hogy a krízis állapot pszichiátriai betegséghez vagy öngyilkossághoz vezessen. A lelki betegségek megelőzésének három formája van: 1. Primer (elsődleges) megelőzés: Idetartozik a krízisintervenció abban az esetben, ha átmeneti a lelki folyamat még nem visszafordíthatatlan. 2. Szekunder (másodlagos) megelőzés: A lelki bántalmak tartalmának megrövidítése Itt már a beteg embert kell kezelni, a kompetencia határok betartása fontos. 3. Tercier (harmadlagos) megelőzés (rehabilitációs programmal függ össze). 12

12 4. A MENTÁLHIGIÉNÉ SZEREPE A SZOCIÁLIS MUNKÁS TEVÉKENYSÉGÉBEN Segítőbeszélgetés Esetkezelés Csoportos foglalkozás Ügyintézés Adminisztráció Tanácsadás Információnyújtás Érdekképviselet Esetmenedzser (esetszervező) Az esetmenedzser feladatok végzésében vannak bizonyos különbségek, attól függően, hogy a szociális munkás milyen környezetben, és az adott intézményen belül milyen szerepben működik. Az esetmenedzsernek szoros kapcsolatban kell állnia a többi szolgáltatóval, egyeztetni, összehangolni és időzíteni tevékenységüket annak érdekében, hogy az ügyfeleket sikeresen összehozza az erőforrásokkal. A szakembernek ismernie kell a közszolgáltatásokat, az ügyfelek jogait, a különböző szervezetek ügyfélkezelői céljait és eljárásait, és rendelkeznie kell közvetítő és képviselői készségekkel (Dean Hepwort Jo Ann Larsen (1998: ). A szociális munka tevőleges részvétel a társadalom szociálpolitikai céljainak magvalósításában, a társadalom szociális gondjainak kezelésében, következésképpen a szociális munkás annak gyakorlati végrehajtója. A szociális munka, mint szakma a társadalmi fejlődés folyamatában alakult ki (Kovács 2006: 236). A szociális munka funkciójának lényegét tekintve problémamegoldás, mely alatt a probléma elviselhető szintre való csökkentését kell érteni. A szociális munka alapjában véve nem problémamegoldó, hanem problémakezelő tevékenység, amely a gyakorlatban úgy jelenik meg, hogy konkrét eseti bajokra talál megoldást ez is a tényleges küldetése. A szociális munkás tevékenysége a segítőkapcsolatban valósul meg. A szociális szakembernek megfelelő önismerettel kell rendelkeznie, ahhoz, hogy professzionális segítséget tudjon nyújtani. Természetesen a segítési folyamatot meghatározza a szociális munkás egész személyisége, szemlélete, értékrendje, ahogyan ő megnyilvánul a segítői folyamatban. A professzionális kapcsolat kialakításához elengedhetetlenül fontos a 13

13 kommunikáció kialakítása, valamint, hogy képes legyen a meghallgatásra is. A verbális, a nonverbális kommunikáció eszközeinek alkalmazása nagy gyakorlatot és odafigyelést igényel. A kimondott szónak legyen hitelessége, ami a szakembert is erősíti a segítői kapcsolat kialakításában. Ha hiteles magatartással és megfelelő empátiával, értő figyelemmel, odafordulással képes vagyok meghallgatni a problémájával küzdő embert, akkor elfogadja személyemet, hamarabb építhetek ki vele bizalmi kapcsolatot, ami alapja a segítő és a segített kapcsolatának, a feltétel nélküli elfogadásnak. A mentálhigiénés szemléletű segítő kapcsolatnál fontos, hogy térben és időben jól elhatároljuk a személyes szféráinktól. 4.1 A segítő találkozás fázisai (6-8 alkalom) 1) Bevezető fázis: (két alkalommal) Bevezető fázis körvonalazásból áll. Cél: felmérni, hogy milyen az élethelyzet, krízishelyzet, milyen az érzelmi helyzete, ami akkor jelen van. Meghallgatom, visszakérdezek a probléma feltárására törekszem, amit a kliens meg tud fogalmazni egyedül, vagy hozzásegítem a Rogers féle módszerrel. A célmeghatározás nagyon fontos. Innen tudunk elindulni közösen a klienssel a problémamegoldás felé. Az adatokhoz, az információhoz jutás is nagyon fontos. 2) Munka fázis: A szerződéskötés fázisa. A segítő kapcsolatnak a szerződéskötést kontrollálni kell. Lehet változtatni, de a segítő felelőssége, hogy mennyire engedi a kliensnek. Fontos, hogy a szociális munkás jelezzen a kliens felé, ha a segítői tevékenység már rég nem a szerződésben foglaltakról szól. Fontos a képessé tevés az empowerment. 3) Lezáró, befejező fázis: Leválasztó fázis, amikor befejeződik a szerződésben rögzítettek teljesítése, amit minden esetben értékelés követ. A szociális munkás reflektál, összegzi munkát és tanulságot von le. Fontos a leválasztás, de a kapcsolat felújíthatóságát, mint lehetőséget nyitva hagyjuk számára, vigyázva, nehogy azt érezze, nem bízunk abban, hogy önállóan képes megállni a helyét. Nagy szerepe van a szociális munkásnak az esetkezelésen kívül a csoportmunka kialakításában, ahol csoportos keretek között tudja végezni a lelki egészég védelmét, megőrzését. Szociális munkások is egyre nagyobb számban dolgoznak együtt a csoportok színterén különböző helyzetű emberekkel, s jönnek rá maguk is, hogy mennyi erővel és élménnyel képes gazdagítani egy-egy jól sikerült csoportülés a csoportok tagjait. (Hegyesi Talyigás 2006:6) 14

14 4.2 Szociális munkás által végzett csoportmunka Azt szeretném bemutatni, hogy a szociális munka / szociális munkás a csoportos munkaformával hogyan tud hozzájárulni egyéni, csoportos szükségletek igényének kielégítéséhez. A fogalmakat tekintve a gyakorlati szakemberek számára csoportmunka (group work) sokféle ember és a legkülönbözőbb szakemberek tevékenységét jelentette. Később a csoportmunkások a szociális munka művelői közé sorolták magukat és szociális csoport-munkáról (social group work) kezdtek el beszélni, ami legközelebb az egyéni esetkezeléshez állt. A csoport munka Mary Richmond nevéhez fűződik, nagy örömmel hívta fel a figyelmet az 1920-as években arra az új tendenciára, mely szerint ügyfeleinket abból a szemszögből vizsgáljuk, amit kiscsoportos pszichológiának nevezünk. A szociális munkások elkerülhetetlenül az egyéni esetkezelésben szerzik a csoportmunkához szükséges tapasztalataikat és készségeiket: és ennek során megértik a kettő között lévő szoros kapcsolatot. A csoportmunka emberek kis csoportjával végzett célorientált tevékenység, mely szocioemocionális igények kielégítése és feladatok végrehajtása érdekében történik. A csoportmunkát, mint célorientált - megtervezett, előre megszabott rend szerint zajló tevékenységet fogja fel, melyet a szociális munkás a szakmai gyakorlat kontextusában végez az emberekkel. Cél lehet például a csoporttagok rehabilitációja, oktatása, társas kapcsolataik építésének vagy fejlődésüknek elősegítése. A szociális munkások előmozdíthatják, hogy a csoporttagok vezetői készségeket sajátítsanak el, és ez által nagyobb felelősséget vállaljanak a csoport fejlődéséért. A kliensek szükségleteinek kielégítésével kapcsolatosan Levine (1979:11) azt tartja, hogy a csoportterápia a legtöbb területen tud segíteni, ahol az egyéni terápia nem tud, feltéve, ha rendelkezésre áll egy megfelelő csoport és az egyén elfogadja azt, mint kezelésének módját. A csoportok segítenek a tagoknak annak felismerésében, hogy nincsenek egyedül problémáikkal. Lehetővé teszik, hogy megosszák egymással gondjaikat, és hogy megtudják, másoknak is hasonló problémáik vannak (Yalom 1975, Shulman 1979) (Hegyesi Kozma 2006:45). A csoportmunka által lehetőség van arra, hogy a tagok egymáson segítsenek, támogassák egymást, visszajelzéseket adjanak egymásnak, hasznos javaslatokat tegyenek, és információkat nyújtsanak a többieknek. 15

15 4.3 A szociális munkás feladatai csoportmunkában Feladatok meghatározása. Fontos az a tény, hogy a szociális munkás és a kliensek feladatai különböznek egymástól, ezért egyértelműen el is kell határolni őket egymástól. tűzzék ki a célokat. Ezen elv szerint mind a szociális munkásnak, mind a csoporttagoknak megvannak a maga feladatai Közvetítés. A szociális munkás egyik központi feladata az, hogy közvetítsen a kliensek igényei és az intézmény szolgáltatásai között. Kérdés, hogy az igények hogyan elégíthetők ki a szociális szférában: az egyik az, hogy akkor tudunk megfelelni az igényeknek, ha megtanultuk felismerni őket, a másik pedig az, hogy akkor, ha létrehozunk egy megfelelő szolgáltatási struktúrát. Bár ez igaz lehet, mégis szomorúan kell megállapítanunk azt, hogy bármerre, nézünk, mindenütt felismert, de kielégítetlen igényeket látunk, jól kigondolt, de működni nem képes intézményi rendszereken belül. A munka megkövetelése. A szociális munkás közvetítő funkciót lát el, egyértelművé teszi a szerződésben foglaltakat, és megköveteli azok betartását, ugyanis ez a szerződés köti össze a klienst és az intézményt. Tekintély. A csoportban ugyanúgy, mint az egyéni interjús helyzetekben továbbra is fontos az autoritás témája: a szociális munkás megosztja tekintélyét, és meg tanul együtt élni a segítő folyamat eseményei fölött gyakorolt felhígult kontrollal. Intimitás. A szociális munkás segít ügyfeleinek az intimitás témájának kibontásában, úgy, hogy mobilizálja az emberi együttlétből és a kölcsönös segítségnyújtásból fakadó gyógyító hatású erőket. A csoporttagok emocionálisan hatnak egymásra, és az érzelmi kölcsönhatás által kialakult magatartásforma alkotja az új dimenziót, melyre a szaktudásnak irányulnia kell. A bizalmasság, bensőséges kapcsolat kialakítását követően az interperszonális kapcsolaton kívül fontos a csoporttagjai között az interakció. A csoporttag belső dialógusának nagy része nyíltan folyjon, úgy, hogy internalizált szerepeket valós személyek játsszák és a szociális munkás működése egyértelműen és nyíltan a közöttük lévő akcióra és reakcióra irányuljon. A megfogalmazott cél hatalma. Ahogy a tagok szerepét korlátozza az idő és a cél, ugyanúgy a szakemberét is. A szociális munkás hatalmát növeli, mivel energiáit arrafelé irányítja, amit ő és a kliense együtt igyekeznek elérni, afelé, amit tesznek. Nem kell megkülönböztetnem, megváltoztatnom a klienst, tiszteletben kell tartani a jellemüket, személyiségüket, erkölcsüket, modorukat, szokásaikat. A szociális munkás csak belép a folyamatokba, majd távozik onnan. Más szóval, csak egy kis epizód az ügyfél életében. 16

16 5. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET BEMUTATÁSA Intézmény neve Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, Szolnok Székhelye Szolnok, Tószegi út 21. Létrehozását elrendelte 15759/1895 JNSZ megyei szabályrendelet Működési területe Jász-Nagykun-Szolnok megye és egyes szakmákban regionális feladat a törvényeknek és az ellátási szerződéseknek megfelelően Alapító szerv Fenntartó szerv Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése Fenntartó szerv címe 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. Felügyeleti szerv Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát átruházott hatáskörben a Megyei Közgyűlés elnöke hagyja jóvá Az alapító okirat módosítása október 1-jétől hatályos. A kórház tevékenységi köre: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet januárjától négy telephelyen működő egészségügyi szolgáltató. Az egyetemi centrumoktól közel egyenlő távolságra fekvő, az Alföld középpontjában elhelyezkedő intézet a megye mintegy 418 ezer lakosát, illetve a megyehatáron átnyúlva több mint 500 ezer embert lát el. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény 1. sz. melléklete értelmében április 01-től aktív és 241 krónikus ágyon fogadja a betegeket. A fekvőbeteg ellátásban 2006-ban mintegy beteg, míg a járóbeteg ellátásban beteg került gyógykezelésre. A négy telephelyen felnőtt és gyermek, aktív és krónikus, járó- és fekvőbeteg szakellátást, rehabilitációt, utókezelést, gondozást nyújtó, gyógyító-megelőző ellátás történik. Az 17

17 ezekhez kapcsolódó diagnosztikai szolgáltatások (labor, röntgen, patológia, CT, MR) magas szinten állnak a betegellátás rendelkezésére. 5.1 Váci Egyházmegye kórházlelkészi Szolgálatának bemutatása Beer Miklós püspök három éve alapította a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatát Faragó Artúr atya közreműködésével. Az Egyházmegye kórházpasztorációs tervét június 28-án írták alá. A kórházlelkészi szolgálat az első évben a kórházakkal kötött megállapodást a kórházlelkészi, a lelkigondozói és az önkéntes beteglátogatói munka lehetőségeiről. Eközben a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének segítségével elkezdődött a jövendő kórházi lelkigondozók kiképzése. 127 jelentkezőből választották ki a 16 reménybeli munkatársat. A szolgálat életének második évében munkába állította lelkigondozóit. Akkor 13 kórházban 6500 betegágy tartozott hozzájuk. A lelkigondozók nemcsak a betegekkel, hanem hozzátartozóikkal, valamint az egészségügyben dolgozókkal is foglalkoznak. Folyamatos továbbképzésen és szupervízión vesznek részt a dolgozók, előadásokat tartanak tudományos konferenciákon. A harmadik évében már terjeszkedik a szolgálat. Fél éve önkéntes-programba kezdett. Az összehangolt munka eredményeképpen a jelenleg 12 kórházban dolgozó 14 főállású lelkigondozó mellett (akik az egészségügyi reform következtében most 6200 betegágyért felelnek), 52 önkéntes beteglátogató szolgálja a betegeket. Megszületett az Ember a Kórházban Közhasznú Alapítvány, a szolgálat céljainak a támogatására. Kik tartoznak ehhez a szolgálathoz? Mindazok, akik a betegeket szolgálják az egyházmegyében. Különösképpen főállású lelkigondozóink. Egyházmegyénk az ország első, egész egyházmegyét átfogó, szervezett lelkigondozói hálózatával rendelkezik. Őket minden kórházban megtalálhatjuk. Egyházmegyénk alkalmazásában állnak, nem a kórházak szűkös költségvetésétől veszik el a pénzt. Kiképzésüket a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületénél kapják Debrecenyi Károly István és Dr. Egri László szakmai vezetése eredményeképpen. Jelenleg 12 kórházban 14-en dolgoznak teljes vagy részállásban. A lelkigondozó elsődleges feladata a lelkigondozói beszélgetés folytatása a betegekkel. Ezt indokolja a sokféle krízis-helyzet, amibe betegségük vagy más életkörülmények miatt kerülnek a kórházban tartózkodók. 18

18 5.2 Az önsegítő csoportok Az önsegítő kifejezés arra utal, hogy az illető egyedül vagy társai irányítását segítségül hívva tesz erőfeszítést arra, hogy a mindennapi élet néhány kihívásának eleget tegyen. A professzionális szociális csoportmunka mellett a szociális munkásnak ismernie kell a társadalom önszerveződéséből létrejövő önsegítő csoportokat is. Ismernie kell a csoportformákat, hogy megítélhesse, hogy melyik lenne a leghatékonyabb eszköz a kliensek támogatására, érdekérvényesítése szempontjából. Az önkéntes szerveződések és a szociálpolitika kapcsolata horizontálisan szerveződő önsegítő csoportok vagy szolidarisztikusan egymást segítő mozgalmak, illetve a közösségek szervezete szolgálatok, valóságos szabad választási lehetőséget kínálnak az állami és piaci ellátás mellett. Hatásukra a jóléti ellátási rendszerek rugalmasabbá, érzékenyebbé, új szükségleteket befogadni képessé válnak. A szervezet az uniformizáltság felé tereli a kliensét, egyformává, egyenlővé teszi. A szervezetek kontrollálják az egyént, míg ez fordítva nem lehetséges, az egyéneknek nincs kontrollja a szervezet felett. Ezzel szemben születik az önsegítő csoportok filozófiája. A megnövekedett önkéntes, civil szerveződések számának növekedésével kérdésessé vált az állami szociális intézmények és az új szerveződések köztük az önsegítő csoportok viszonya. Arra a kérdésre, hogy átadhatók-e állami szociálpolitikai feladatok önkéntes, civil szerveződéseknek, köztük az önsegítő csoportoknak, és milyen mértékben. Ezzel kapcsolatosan több probléma merült fel, amelyről Ferge Zsuzsa írt részletes tanulmányokat (Várnai Györgyi 1991: ). Nem biztos, hogy minden településen minden probléma megoldására van megfelelő szakértelemmel rendelkező (piaci vagy nem piaci) vállalkozó. Az önsegítő csoport önkéntes szerveződés bármikor bármiért felbomolhat, megszűnhet. A hiány átmeneti vagy végleges betöltését csak az állam (helyi önigazgatás) képes garantálni. A következő probléma a jogszerűség. Az állampolgár az állammal szemben jogokat formálhat ellátására. Egy önsegítő csoporttal kapcsolatban ilyen jogszerűség nem várható el. Magánkezdeményezések nem kényszeríthetők arra, hogy minden rászorulónak szolgáltatást nyújtsanak, így az elutasított rászoruló nem találhat jogi védelmet. (Várnai Györgyi 1991: ) 19

19 Amennyiben önkéntes szerveződések látnak el addig az állam hatáskörébe tartozó feladatokat, nehéz biztosítani a szolgáltatás világnézeti semlegességét. Amilyen fontos, hogy különböző világnézetű emberek megtalálják saját közösségeiket, ugyanolyan fontos az is, hogy az egyén ne kényszerüljön más világnézethez való alkalmazkodásra. Az önsegítő csoportok viszont szabadon meghatározhatnak esetleg rejtetten is világnézeti kritériumokat a szolgáltatás alapjaként. Ha az önkéntes szerveződések az állam helyére lépnének, hasonulnának ahhoz, rövid időn belül elveszítenék mindazokat az előnyöket, amelyekkel eddig rendelkezett, a személyességet, a rugalmasságot, az érzékenységet, és mindezzel megszűnnének a bürokrácia számára termékeny kihívást jelenteni. Az önkéntes szerveződések az autoritásuk megőrzése érdekében törekedniük kell a nem létező piaci és állami rendszerek kiegészítésére, gazdagítására, az állammal való együttműködés új formái révén. Meg kell védeni magukat az államosítással szemben, ami a világon sehol nem könnyű feladat, hiszen nagy részük finanszírozása az államtól függ. Az állam és az önkéntes szerveződések viszonyában kettős motívum működik: 1. megőrizni az önszerveződés saját arculatát, 2. ugyanakkor a bürokratikus államot demokratikus állammá fejleszteni. Itt fejlődhetnek ki az ellenőrzés és részvétel új formái és módszerei, a kliensek partnerré válása, s mindezzel a szolgálatot igénybe vevő új típusú hatalommal felruházása (empowerment). E szerveződések védelmében a kliensek az állam (önkormányzat) által működtetett intézményekben is küzdhetnek ezen új formák meghonosításáért, az állami (helyi önkormányzati) intézmény társadalmi ellenőrzése alá helyezéséért. (Várnai 1991: ) A lelki egészség és szociális biztonság az egyéni problémakezelés szempontjából veti fel a kérdést, hogy a társadalomnak milyen céljai vannak, rövid vagy hosszú távon próbálják elérni az egyéni problémák megoldhatóságát. Ezt a lelki egészség és szociális biztonság társadalmi hierarchiában elfoglalt helye határozza meg. (Gosztonyi 1996:155.) Az önsegítő csoportok jó részét olyan problémáktól szenvedő emberek hozzák létre, amelyeknek megoldását a modern világ az egészségügy szakembereinek tevékenységi köreibe sorolja. Az egészségügy rendszere mint hatalmi (paternalisztikus) kontroll egy formája infantilizálja a betegeket és az állampolgárokat. Az állampolgárok megkísérlik az orvosok zárt értékrendszerét megbontva saját egészségkultúrájukat (egészséges életmódjukat) irányítani, megszervezni, ellenőrizni, amely folyamat az egészségügy 20

20 átpolitizálódásához vezet. Az önsegítés az állampolgári szükségletek spontán kielégítése, az orvosi kezelés alternatívájaként emberi erőforrásra építő humán szolgáltatások. A segítő és a kliens egyenlőtlen pozíciója, a kettőjük között hierarchikus viszony, a kliens erős függősségéből adódóan a segítő szuggesztív hatása a meghatározó. A hívatásos segítőt a szerepe a tudás monopóliumával ruházza fel, míg az önsegítő csoportok által megvalósított kezelés során folyamatosan teljes körű tapasztalatcserére kerül sor. Az egyenrangúságra épülő munkakapcsolat eredményeként nem alakulhat ki tudásmonopólium, nincs szükség speciális szakmai nyelv kialakítására, így a tudás mindenki számára elérhető. Az önsegítő csoportban csökken a társadalmi távolság a felek között. A csoportok összetétele többségében egységes, tapasztalatcsere az általuk választott nyelven történik. Míg az egészségügyben a kezelési helyzet alapszituációja az alárendelt kliensekre és a fölérendelt kezelőszemélyzetre osztja a résztvevőket, az önsegítő csoportokban ez a fajta osztálykülönbség sem figyelhető meg. Az önsegítő csoportok megalapításában és eredményes kihasználásában leginkább azok vesznek részt, akik a hagyományos szakmai segítséghez is ugyanilyen valószínűséggel és könnyen juthatnak hozzá. A szociálpolitikai szempontból arra hívja fel a szociális munkás figyelmét, hogy külön erőfeszítést igényel olyan kulturális közegekbe is eljuttatni, meghonosítani ezt a csoportformát, amely hagyományos eszköztárától távol esik, de szükségleteik kielégítésének esélyeit, érdekérvényesítésük eredményességét nagymértékben javítaná. Az önsegítés elve a századelő humanizálódási törekvéseinek egyik fő irányaként kristályosodott ki Amerikában. A jelenséggel már csak azért is érdemes foglalkoznunk, mert keletkezésének társadalmi háttere sok hasonlóságot mutat jelenlegi hazai viszonyainkkal, azokkal a humán szükségletekkel, amelyek intézményes kereteink között eddig kielégítetlenek maradtak. Hétköznapi értelemben általában akkor lehet önsegítésről beszélni, ha az egyén valamilyen önálló akciót, tevékenységet, cselekvéssort hajt végre, és ennek révén személyisége gazdagodik, lelki egyensúlya stabilizálódik, lelki funkciói egy magasabb szervezettségi szintre kerülnek. (Gerevich J. 1989) Mind az önsegítő, mind az önálló problémamegoldás a pszichés problémákhoz pedagógiai szempontból közelít, ezért lehet az, hogy érdeklődés a kettő együttese felé fordul. Emellett több dolog utal arra, hogy az önálló problémamegoldás önsegítő megközelítése elősegítheti olyan önattribúciók kialakulását, amelyek a változásra vonatkoznak, ez pedig megnöveli az esélyt arra, hogy a kezelés hatása generalizálódjon, és 21

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 1 2 Iskolánk hitvallása... 4 Az intézmény jellemzői, alapító okirata szerint... 5 Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 A nevelés-oktatás területeit átfogó

Részletesebben

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

Emberi jogok a. Gyermekpszichiátriában. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 1083 Budapest, Szigony u. 13/A. Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287.

Emberi jogok a. Gyermekpszichiátriában. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 1083 Budapest, Szigony u. 13/A. Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. Emberi jogok a Gyermekpszichiátriában 2003 Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 1083 Budapest, Szigony u. 13/A. Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. Emberi Jogok a Gyermekpszichiátriában Szerző: Gombos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

A szociális munka néhány alapkérdése az egészségügyben

A szociális munka néhány alapkérdése az egészségügyben Török Judit A szociális munka néhány alapkérdése az egészségügyben Több mint száz éves múltja van a professzionális szociális munkának az egészségügyben. A tevékenység előfutárainak tekintik a londoni

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÁSTAN Írták: Irinyi Tamás Ács Andrea Herceg Attila Ivánka Tibor Rácz Szilvia Szabó Zsuzsanna Szerkesztette: Irinyi Tamás Tartalom A pszichiátriai ápolás történeti áttekintése -------------------------------------------------

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel AJB PROJEKTFÜZETEK Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel A büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak, a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi fogva tartásának alapjogi összefüggéseit, valamint

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései

A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései Buda Béla A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései (Újabb tanulmányok) Buda Béla dr. 2002 ISBN 963 052 41 2 2 Tartalom Tartalom ELÕSZÓ 6 I. MENTÁLHIGIÉNÉRÕL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 1. A mentálhigiéné

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar A modern rehabilitációs szemléletet tükröző egyéni állapotfelmérő módszer, A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) elméleti és gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben