Széchenyi István, a VÁLLALKOZÓ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi István, a VÁLLALKOZÓ (1791-1860)"

Átírás

1 Széchenyi István, a VÁLLALKOZÓ ( ) Motto: Joseph Aspadin, angol kőműves, Portland-ben 1824-ben feltalálta s szabadalmat kap Angliában a portlandcement előállítására. A cement pedig föltalálta a világnak J. Aspadin-t. Sokan tudnak róla, hogy Salt Lake City-től, Utah amerikai állam fővárosától keletre, a Sziklás - hegység gránittömbjében kialakított földalatti helyiségekben 18 milliárd ember - élők és holtak - nevét őrzik többszázezer mikrofilmen. (Central Library and Family History Centers in Salt Lake City, Utah). A neveket minden elképzelhető nyilvántartás gondos lemásolásával levéltárosok társasága gyűjtötte, gyűjti talán ma is össze a világ minden tájáról... Igaz a hír, vagy sem, az emberiség gigantikus névkártyája lehetne egy ilyen kollekció. Nyilván itt találhatnók azoknak a nevei is, akiknek a szignója az általuk inspirált vagy teremtett műszaki és szellemi alkotásokra íródtak a maguk korában. Köztük olyanokra, amelyek egy kultúra, egy nemzet védett kincsei, s akár a világörökség kitüntetett részei lettek napjainkban. A nevek között tallózva talán fölfedezhetnénk a Szirakuzai II. Hieron (ie ) nevét is, akinek az utasitására megépítették az ókor feltehetően legnagyobb hajóját, az Alexandreia-t. A hajó 4200 tonnás, három árbócos, három fedélzetes volt, 2000 evezőhellyel. Méretei imponálóak lehettek: 124 m hosszú, 32 m széles volt, 60 kabinnal és teremmel -, akár egy korabeli óceánjáró. Több eséllyel kereshetnénk Abraham Darby III. nevét, az angol kohászét, aki az első öntöttvas hidat épitette ( ) Coalbrookdale-ben a Severn folyó felett. Avagy emlithetnénk annak a Johann Gottfried von Herdernek a névkártyáját, aki ben később lesz ez nevezetes év azt jósolta, hogy a mások közé ékelt, kisszámú magyaroknak századok múltán talán anyanyelvét sem lehet fölfedezni (Eszmék az emberiség történelmének filozófiájához ). Az ókortól az legujabb korig ivelő időszak kiragadott személyiségeinek sorában itt most még a választott témánk bevezetéseként - emlékezzünk meg (Liebenberg) Lunkányi János, az első magyar bölcsészdoktor nevéről, aki a jelen cikk jeles főszereplőjének, gróf Széchenyi Istvánnak bizalmasa és jószágkormányzója volt. A magyarság számára fönntartott képzeletbeli kartusok egyikén olvassuk hát el a múltból kirajzolódó nevet: gróf Széchenyi István, magyar mágnás, Pest város választott polgára, a Bajor Királyi Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, aki a hazai történelemben elsőként mondta el szűzbeszédét magyarul a felsőházban, a rendi országgyűlésen. Olvasta a fent idézett Herdert, s talán éppen azért is. Az óta használatos mai formájú névjegykártyáján az is állhatna: VÁLLALKOZÓ, dombornyomott betükkel - ahogy beírta magát a távlatokat nyitó XIX. századi fejlődés hazai történetébe. Akiről elmondható, hogy pályája zenitjén talán jobban szerette a lángésznél a tehetséget, s nem követelte meg az emberektől, hogy megváltsák a világot. Érett fejjel beérte azzal, ha kelemesebbé, anyagi-szellemi javakban gazdagabbá teszik azt. Azaz, lényegében azzal, hogy a változások ütemét az emberi igényekkel és a szükségletekkel szoros összhangban alakitsák. Mint jövendő gazdaságpolitikus mondja 1831-ben:" Jóllét és elégedettség minden országlásnak a célja, s azért megvalósítására kell törekedni, de mindig úgy, hogy ne a képzelődés és a lehetetlen utáni vágyakozás vezesse lépéseinket."(világ) 1

2 Ezt vallja 1831-ben, akkor, amikor már megalapitotta a Nemzeti (eredetileg Pesti) Kaszinót, és a Tudós Társaságot. Ekkor már mögötte van három angliai út, a találkozás Rotschild bankárral Párizsban. Britanniában utazván meg nem szűném mindegyre tudakozódni: Ugyan ki épité ezen hidat, mely oly könnyen lebeg, s mégis oly erős, ki azon roppant gátot ki okozta azon számos vizcsatornát Ugyan kik voltak azon dicső uralkodók lassan rájöttem, hogy szinte mindaz, amin legjobban bámulék n emcsak a kormány által nem állitaték fel, hanem a kormány még a legkisebb segedelmi részt sem vőn benne, s egyesek szinte sohe egy nagy egészet nem létesitettek, hanem hogy azon tárgyak vagy remekek általányosan egyesületek munkái,mindaz tehát nem más, mint jó rendeletű munka következtetése, melynek rugója nem volt egyéb, mint jobb lét és haszon utáni vágy (Világ 1831.) Európai utazásai során négy nyelven (görögül és latinul is) olvasott, szakkönyveket és gazdasági műveket. Angliai és németországi utjain ismeri meg a korszak műszaki és ipari újdonságait, találmányait és alkotóit. Tanulmányozta a gőzzel főző kávéfőzőt, világitógáz fejlesztő készüléket csempészett haza a határon, gőzgéppel működtetett fonodát hozott létre Cenken, s kijelentette, hogy egy évi jövedelmét hajlandó áldozni egy Buda és Pest közt megépítendő állóhidra. Lovakat tenyésztett és futatott, hitelekért folyamodik és kölcsönöket folyósitott, a Magyar Gazdasági Egyesület jogelődjeit organizálta, munkaebédeken befolyást keresett, lobbizott kezdeményezéseinek megvalósitása érdekében. Szécheny, az ifjú utazó 1818-ban. Johann Ender vizfestménye.magyar Tudományos Akadémia Tudós Klubja. Egy évvel korábban, az 1830-ban megjenet Hitel c. művében amelyet a magyar nyomdákat elhagyó addigi legnagyobb hatású magyar könyvnek tartottak az empirikusan megtapasztalt gazdasági szemléletének ars poetica-ját fogalmazza meg: A gazdálkodásban, a kereskedésben csak a haszon vágy vagy a nyereség reménye mozdít a valódi nyereség a gazdaság philosophiája a haszon a mesterség ösztöke. Magyarországon már vasat ad gróf Andrássy György dernői vasgyára, s több mint két évtizedes múlt van a Valero Antal, az egyik legjelentősebb 19. századi Király utcai textilgyára (selyemgyár) mögött is. Széchenyi pedig eközben gazdálkodik is, szederfákat ültet és selyemhernyót tenyészt birtokán, értékpapirokat, épületeket vásárol, és hozam utáni járulékos fizetési szisztémát vezet be gazdatisztjeinél. Lunkányi János 1837-ben ezt irja neki: 2

3 Ha nagyságod esztendőnként 20e Ft-ot tőkére vesz, 24 esztendő múlva ez főnől 890e Ft-ra, és ha esztendőnként 25e fr fordittatik kapitálisra, lészen (5%). És nagyságod örökké óhajtott célját eléri, hogy t.i. vagyonának fele jószágban, fele pénzben lészen. Széchenyi életének alig harmadát töltötte Cenken, birtokainak centrumában. Pest lett az ő igazi világa, a jövőt ígérő Pest, amilyennek álmodta, s amilyenné ő is formálta. Pest a szabadság, az érvényesülés, a jövő városaként vonzotta leendő híveit, s ahol a korszerű gyáripar, a vállalkozásszerűen folytatott ipari termelés Szécheny István szinre lépésével indult meg. Az ország szellemi és gazdasági életének bármely területére pillantunk vissza pl. a Nemzeti Szinház születése, a Pesti Tőzsde, József Ipartanoda, Pesti Nemzeti Uszoda, Gyáralapitók Társasága - és jelesül a hazai műipar hatalmas emelkedésére, minden modern alakulásnak Pest (és Buda) a központja, és Széchenyi István a legfőbb mozdító, s tovavivő ereje. Pest a szabadság, az érvényesülés, a jövő városaként vonzotta leendő hiveit. a verseny szabadságának érvényre jutásával azon mester fog legerősben használva s eképp legbiztosabban végképp boldogulni, ki egyenlő jóságut állit elő erősíti meg a STÁDIUM-ban (1831.) álláspontját. A szabad vagyonrészek befektetési, gyarapodási lehetőségeket kerestek. Keresték legkedvezőbb hasznosulási formájukat a nagy körforgásban - olykor kalandor módon is. "Épp úgy kétségtelen s igen természetes az is, hogy ott, ahol iparos és gyárnok nem boldogulhat,legtöbbet a termesztő veszt, aztán a fogyasztó és a kereskedő - és így némileg a közönség ( a nemzet)" - fogalmazza meg véleményét a közös felelősségről. Egy évi naplóbejegyzése más nézőpontból az egyéni elkötelezettség aspektusából -, és szinte örökérvényűen fogalmazza meg a felelősség kivánalmát: Csak ott mennek a dolgok jól ahol pl.a szabó, a szappanfőző cukrász etc. és mindenki más is meg van győződve róla, hogy az ő iparán, az ő üzletén fordul meg az állam sorsa. (Napló, 1830.) A gyár a szabadság és a hatalom, a siker és a szerencse, a csúcstechnika és a gyors anyagi felemelkedés szimbóluma lett. "A mai csodák számomra az itteni gépek és az azoknak otthont adó épületek, amelyeket gyáraknak neveznek...különösen éjjel gyönyörű látvány, amikor világit a sok ezer ablak, hiszen erős fény kell ott, ahol 840 finom fonalra ügyel fel a munkás" - írta haza, valahova Amerikába egy fiatalember Angliából a XIX. század elején. Ám ugyancsak egy amerikai utazó 1845-ben haza írt levelében így áldja a sorsát: "Életem minden napján megköszönöm az égnek, hogy nem vagyok családos szegény ember Angliában." Azonban az idő kereke nem forgott visszefelé. Hogy mily nagy lehetett a kisértés századokkal korábban is az újkor kezdetén, egy kongeniális elme gondolata lehet a példa: Holnap, január 2-án korán reggel jegyezte fel egyik naplójában Leonardo da Vinci elkészítem a bőrszijat és ki is próbálom óránként százszor négyszát tű készül el,az annyi mint negyvenezer egy óra alatt és négyszáznyolcvanezer tizenkét óra alatt. Mondjuk vegyünk négyezret,ami ezrenként öt soldóért húszezer soldót tesz ki: ezer lira munkanaponként, és ha az ember havi húsz napot dolgozik,az annyi mint évi hatvanezer dukát. (L.Mumford,A gép mitosza, 1967.) 3

4 Szécheny időközben az Al-Duna szabályozás királyi biztosa lett, s első al-dunai útját Beszédes József, vizépitő mérnök kiséretében tette meg ban. Még kilenc szemleutat tett meg, tárgyalásokat folytatva azok alatt, hogy az Al-Duna szabályozásával lehetőség nyiljon a hajóknak a Dunán végighaladni, s kijutni a Fekete-tengerre ben jutott át gőzhajó első alkalommal a Vaskapun. A Vaskapu szabályozása hosszú időre megakadt, majd csak az 1880-as években folytatták. Szécheny olajfestménye, Veszprém, Bakony Múzeum. a Vaskapunál, Schoefft József Időközben a tudós-iparos elődök utódainak egyike 1821-ben feltalálja a malomhengerszéket, és ennek meghonositásaként szeptember 15-én megkezdődik az őrlés a mai Margit-hid pesti hídfőjéhez közel felépült József-hengermalomban, amelynek gróf Széchenyi István volt a kezdeményezője és megvalósítója, s nem ritkán műszaki ellenőre is.a malomipar és a szervesen hozzá kötődő gép-,és vasipar inditotta el Pestet az ipari fejlődés útján. A Pesti-József Hengermalom Előzmények James Watt 50 lóerős gőzgépe malmot hajt Londonban 1785-ben.A malom 1858-ig működik kifogástalanul, s hosszú időn át mintául szolgál a további megrendelések számára.szécheny negyedik angliai útján (1832) megtekinti a birminghami gőzmalmot. Életében előszőr utazik vasúton. A soproniak 1evélben keresik meg 1835-ben, hogy segitsen nekik megszerezni egy részvénytársasági alapon működő gőzmalom felállitásra vonatkozó engedélyt ban Szécheny fővédnökségével megalakul a Soproni Gőzmalom Társaság, s a malom még ez évben felépül. Fő célja az volt, hogy a köves őrlést és a gőzgéphajtást Magyarországon meghonosítsa. Az intézmény rövid életűnek bizonyult, de ennek nyomán dolgozta ki Szécheny a pesti malom terveit júniusában Szécheny István levélben javasolja Pest megye gyűlésének, rendeljen ki bizottságot részvénytársasági formában felépítendő gőzmalom gazdaságossági kérdéseinek tanulmányozására. Ősszel a "Boulton and Watt" cégtől - amelytől az Al-Duna szabályozáshoz a kotrógépeket rendelték - árajánlatot kér egy angol-amerikai rendszerű kövesen őrlő rendszerű gőzmalomra. A Milánóban állomásozó Mészáros Lőrinc huszárőrnagy - aki a részvénytársaság megalakulá- 4

5 sára szóló felhívást olvasta a Társalkodóban - az állomáshelyéhez közeli Melegnanoban működő, új típusú, svájci mintájú hengermalom megépítését javasolja Széchenyinek. A svájci frauenfeldi cég Pesten bemutatta a létesítendő hengermalomra (szabadalmaztatott Sulzberger rendszerű) vonatkozó ajánlatait és egyúttal a cég magyarországi képviseletét a tiroli Holzhammer-cég szerezte meg. Széchenyi István elején érintkezésbe lépett a Holzhammer-cég akkori vezetőjével, báró Putzer János iparossal, s vele szövetkezett avégből, hogy a pengő Ft-ban megállapított induló tőke felével járuljon hozzá a vállalathoz, másik felét pedig ő gyűjti össze az országban, vállalva, hogy Pest legpénzesebb polgárait e célra megnyeri decemberben Szécheny István felhivást tesz közzé a pesti gőzmalom részvénytársasági tagsága számára Ideiglenes és nem kötelező aláirásra cimmel, a létesitéshez szükséges tőke összegyűjtését előkészitendően. Az elővigyázatosság oka: a vizimalmokat működtető mintegy 400 hajómalom tulajdonosainak várható tiltakozása (ami be is következett), és a terv esetleges megakadályozása. A választmányi tagok között Pest gazdag polgárai és kereskedői találhatók. Közöttük volt Tüköry József építőmester, Wodiáner Rudolf nagykereskedő, bankár; Kappl Frigyes termény-nagykereskedő (mellesleg a washingtoni Tudós Társaság tagja); Valero Antal, pesti textilgyáros, báró Sina Simon bankár; Weiss Ferenc Bernát bankár, aki később az első magyar bankjegy kiadásának pénzügyminisztériumi osztályfőnöke lett. Mindegyikük - a nem említettekkel egyetemben - jelentős szerepet töltöttek be Pest városának a 19.sz.elején bekövetkezett dinamikus fejlődésében. Széchenyit egy bizottság élén kiküldik, hogy megkérjék József nádor pártfogását. A nádor közbenjárásának volt köszönhető, hogy a város igazgatásában erős pártot képező malom tulajdonosok és sütők (akiknek malmuk is volt) "lobbizása" ellenére a hengermalom létesítéséhez szükséges telket (egy 2856 négyszögöl térmértékű telket)- az akkori árviszonyokhoz képest - a napinál magasabb telekáron - de mégis megkapták a Lipótvárosban, közel a Dunához (a mai Stollár Béla utcában).. A gőzmalom számára a nádor segitségével telket szerez Szécheny a Lipótvárosban, 1839.májusban megalakul a pesti gőzmalmot felépítő részvénytársaság (Pesti Hengermalom és Gépgyár Rt.) Ft alaptőkével. Fő részvényes a Holzhammer-cég 50%-ban, másik felét itthon jegyzik le, Széchenyi Ft részvényt jegyez. Igazgatót a fő részvényes küld, az osztrák Wolfgang Killiast, műszaki igazgató a svájci Fehr Vilmos lesz. A végleges választmány csak októberében alakul meg, - miután a nádornak bemutatják a fő részvényest és az igazgatót - amelynek Széchenyi is tagja lesz. Ez az alapítás korszakalkotó volt, mert a kezdetleges háziipar helyett megvalósította a korszerű nagyipar alapjait. Az alapítási tőkéhez hat pesti nagykereskedő is hozzájárult. Ezek után kezdődnek meg a vállalat építésének érdemi munkái József nádor támogatásával. Tervezője Hild József lett, akit nyilvános pályázat mellőzésével bíztak meg az építési munkákkal, "mivel ügyességének számtalan bizonyítékát adta és e mellett olcsón is épít". Széchenyi javasolja, hogy a malmot a telek egyik szélére úgy kell építeni, hogy ha olcsóbb telekre lenne áthelyezhető később a malom, akkor az épület lakóházzá legyen átalakítható. 5

6 A gőzgépek beszerzésére szakvéleményeket kértek be külföldi malmoktól, és hoszszabb tervezés után Széchenyi javaslatára ( a "Boulton and Watt" céget mellőzve) a bécsi Fletscher és Punchon gépgyárnál rendelik meg a henger - malom gőzgépi berendezéseit - kedvezőbb árai és a rövidebb szállítás útvonal miatt. Az 1840.június 7-i választmányi ülésen Szécheny több, előremutató javaslatot tesz.többek között, hogy a gőzgépeket az 1838.évi árvízszint fölé kell telepíteni, pótkazánra van szükség az esetleges kapacitásbővítés érdekében is, és a szenet az emelkedő árak miatt előre le kell kötni, meg kell rendelni. Javasolja továbbá, hogy a hengermalom üzemeltetése során keletkező melegvizet téli uszoda felépítésével lehetne hasznosítani. Még abban az évben elkészül a malom épülete. Kossuth az 1840.novemberi Pest vármegye közgyűlésén a legnagyobb magyarnak nevezi gróf Szécheny Istvánt. A következő év januárjában Széchenyi eléri a nádornál, hogy a Hengermalom mellett gépműhelyt is fölállítsanak. Arra gondolván, hogy önálló vasöntödét alapít, s e terve a gépműhely önállósodásával meg is valósul. Az ő javaslatára a társaság felkérte a váltótörvényszék egyik jegyzőjét jogi tanácsadónak, hogy a cégbejegyzéssel, alapszabályok módosításával és az üzleti könyvek beosztásával kapcsolatos szakmai hozzáértés biztosítva legyen. Amikor a gőzgép megérkezett Pestre, a társaság szűkös pénzviszonyai miatt Szécheny állta a számlát augusztusában a Hengermalom gőzgépének és a mellette felépült öntöde gépeinek beszerelésére és üzembe helyezésére a svájci születésű, Ausztriában dolgozó Ganz Ábrahám vállalkozik. Ganz az üzem beindulása után az öntődében helyezkedik le, ő lesz az első öntőmester, s idehívja öccsét is, Konrádot. Ganz Ábrahám lesz később a kéregöntetű vasúti kerekek önálló gyárosa. Az öntöde fő feladata az öntött malomhengerek folyamatos pótlása. Szeptemberben Széchenyi István lett a társaság elnöke, és Fehr Vilmos az igazgató. Ekkor javasolja a gróf, hogy a költségvetést az építés és a berendezések valóságos költségeivel össze kell hasonlítani, és esténként ő maga ellenőrzi a kőműves és ácsmunkák számvetéseit szeptember 15-én megkezdődik az őrlés a nádor tiszteletére korábban József Hengermalomnak elnevezett üzemben, két hengerszékkel, melyek kapacitása pozsonyi mérő liszt volt (1 pozsonyi mérő 62,5 liter), három fajta minőségben. A malom később a Monarchia számos területére szállított, és saját boltjaiban is árulta termékeit. A novemberi választmányi ülésen felszinre került, hogy az épitkezés túl sok pénzt emésztett fel, s Szécheny felveti egy harmadik hengerszék beszerzését mondván, hogy az alig növeli a költségeket,de jelentős többletbevételt eredményez januárjában négy napos közgyűlést tartanak, amelye Széchenyi tüzetes beszámolót akart tartani. A Szécheny által irt beszédet a társaság igazgatója mondja el németül, részletesen ismertetve a cég pénzügyi helyzetét. Szécheny több javaslattal élt a közgyűlés felé. Többek között forgótőke növelés céljából nem könnyen felmondható hitelek felvételét javasolja, a termelés azonnali bővítése céljából harmadik hengerszék beszerzését javasolja, 6

7 hivatkozva arra, hogy a pótlólagos költségek a kapacitás bővítés következtében az egy mérő lisztre jutó költségeket csökkentik. Széchenynek ez után sikerül kölcsönöket szerezni a cég számára József nádortól. Még ez évben Ganz tervei alapján bővítik a hengermalom öntödéjét és gépműhelyét, ahol külső megrendelők számára is vállaltak munkát - mérlegeket, szivattyúkat, nyomdai gépeket, présgépeket, erkélyrácsozatokat, majd később kis gőzgépeket gyártottak. Valóságos gépgyár alakult ki közel száz munkással. Az augusztusban megnyílt első Magyar Iparműkiállításon Ganz Ábrahám bemutatja a malom öntödéjében készült különleges öntvényeit, remekeit, köztük Szt. István király Esztergomban felállításra kerülő nyolc méter magas emlékművét árprilisában Széchenyi javasolja az alapítóknak az alaptőke felemelését, hogy ne kelljen oly magas kamatot fizetni a hitelekért, de javaslatát nem fogadják el, így ő maga nyújt hitelt a cégnek. Naplóbejegyzés 1844.augusztus 27-ről: Jaj! Gőzmalom! Még az ősszel Szécheny a malmot Ft bank hitellel támogatta, amit a saját házaira vett fel. Ganz Ábrahám 1844.őszén megválik a Hengermalomtól az igazgató szabálytalan könyvelési eljárása miatt, amelynek következtében jelentős kár érte. Több társával együtt kilép, és a rákövetkező évben Buda város tanácsának engedélyével önálló öntödei üzemet alapít elején. Kis üzemét nem tudja azonnal beindítani, mert a Szécheny kezdeményezésére a korábban alapított Óbudai hajógyár igazgatója az előzetes megegyezés ellenére megtagadja számára a szénszállítást. Ganz felkeresi Széchenyt, elpanaszolván neki a dolgot, s Szécheny közli, hogy ő tiltotta meg az igazgatónak a szállítást, s egyben kéri, térjen vissza a Hengermalomhoz. Ganz ekkor Kossuthoz fordul, aki Széchenyt a tilalom feloldására akarja rávenni. Szécheny válasza nemleges, ám később mégis enged. Ganz pedig a Kossuthtól kapott kárpótlásul ingyen tehet közzé öt hirdetést üzeme megindulásáról az Iparegyesület lapjában, a Hetilapban az első év, hogy a pesti József-Hengermalom osztalékot tud fizetni a részvényeseknek. Szécheny mint újonnan választott elnök - a nyereséget legszívesebben nem osztaná ki, hanem benntartaná a vállalkozásban a forgótőke megerősítésére. A vezetés Széchenyi újabb javaslatára elhatározza, hogy a malom javító és öntő műhelyeit önállósítják és bővítik egy újonnan alapítandó részvénytársaság keretein belül, az ipari fellendülést elősegítendő. Az önálló vállalkozássá szerveződni kívánó Pesti Vasöntöde és Gépgyár Rt. részére szükséges területet Szécheny ismét a nádor közbenjárására szerzi meg. Az önállóvá lett üzem 1847-ben már öntvényeket szállít a Lánchíd építéséhez ban a Pesti József-Hengermalom 12 % osztalékot fizet részvényeseinek. (A Pesti Vasöntőde és Gépgyár Rt-t hamarosan államositották, mivel az első felelős, függtelen magyar kormánnyal kötött fegyvergyártási és szállitási szerződést nem teljesitette korrekten.) Szécheny, ekkor már, mint miniszter,1848.júliusban elnököl utoljára a Hengermalom választmányi ülésén, és mint tag 1850-ig képviselteti magát a cégnél. A Hengermalom sorsa ezután már hányatott lett, pénzügyi nehézségek támadnak (a magas osztalék kifizetések, ennélfogva az alacsony tartalékok miatt), többször leég és felépül. Amíg Szécheny szelleme hat rá, addig a nagyobb bajokat is kiheveri. A maga korában a József-Hengermalom irányadó és alapvető vállalat volt, melynek eszméjét Szecheny István adta, és sokkal nagyobb mértékben az ő műve, mint akárki másé. Nemcsak a 7

8 közgazdaságilag helyes alapítás iránti tanácsok, hanem a műszaki tervezés és az üzleti irányelvek is jobbára tőle származtak. A kivitel munkájából fáradtságot és időt nem kímélve kivette a részét, hitelével, tőkéjével és üzleti, politikai kapcsolataival többször is kisegítette a céget. Példamutató erkölcsi és anyagi felelősséggel járt el elnöki tisztében. Felismerte, hogy magas szintű szakismeretek, érdekeltté tett közreműködök, valamint egyéni példamutatás és áldozathozatal nélkül elképzelése csak puszta illúzió maradhat. A magyar malomipar Szécheny, a részvényesek, és a magyar molnárok vált az ipari és polgári fellendülés, az ország új gazdasági korszakba történő átmenetének hajtóerejévé. Magyarország szempontjából máig páratlan és megismételhetetlen az, amit a földön élt 18 milliárd ember egyike, gróf Szécheny István, a XIX. század elején megfogadott és beváltott: "Időm, tehetségem, vagyonom a hazámé." Összeállitotta: Dr Császár István Főiskolai docens Szent István Egyetem Ybl Miklós Épitéstudományi Kar Budapest, november Felhasznált irodalom Széchenyi István: Világ. Pest Széchenyi István: Napló. Gondolat, Válogatta, szerkesztette, a fordítást ellenőrizte, a jegyzeteket és a szerkesztői utószót írta Oltványi Ambrus.Válogatás, Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai, Magvető, Budapest Források Budapest múltjából I Szerkesztette Bácskai Vera, Budapest Főváros levéltára kiadványa, Lewis Mumford: A gép mítosza, Európa, Gaál Jenő ( ) : Szécheny gróf tevékenysége a Pesti Hengermalom-Társaság körül e társaság jegyzőkönyveiben foglalt feljegyzések szerint. 8

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

Széchenyi István. alkotásaiból

Széchenyi István. alkotásaiból Széchenyi István alkotásaiból Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet Széchenyi naplófeljegyzése (1846. május 2.): Bárhová néz az ember mindent Széchenyi István alapított 1825-től

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

Széchenyi és a műszaki. reformkorban

Széchenyi és a műszaki. reformkorban Széchenyi és a műszaki tudományok a reformkorban Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet A bányamérnöki oktatás (Selmecbánya) Európa egyik legrégibb műszaki felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata 1/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Sasinszki Ágnes Boris Mihály Szepesi János Arago Befektetési

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Budapest geopolitikai helyzete

Budapest geopolitikai helyzete Budapest geopolitikai helyzete Miért éppen itt? A Kárpát-medence legenergikusabb pontja. Medence-közepi fekvés, a centrális úthálózat központja A Duna vízi útja. Ideális dunai átkelőhely a nemzetközi utakat

Részletesebben

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011)

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011) 100 éves a Közgaz! (1911-2011) Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) 1. forduló Válaszd ki a helyes választ, majd vezesd fel a mellékelt

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év A szervezet megnevezése: Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány Címe: 1136. Budapest, Tátra utca 6. Adószám: 19022888-2-41 KSH szám: 19022888-9499-569-01 Bejegyző határozat száma: 0100/.Pk.62592/1990

Részletesebben

Született: június 6-án a Trencsén megyei Pruzsinán Középiskolái: piaristáknál Léván, gyri és esztergomi bencések. Egyetem: Pesten jogi egyetem

Született: június 6-án a Trencsén megyei Pruzsinán Középiskolái: piaristáknál Léván, gyri és esztergomi bencések. Egyetem: Pesten jogi egyetem Baross Gábor a,,vasminiszter Korai évek Született: 1848. június 6-án a Trencsén megyei Pruzsinán Középiskolái: piaristáknál Léván, gyri és esztergomi bencések. Egyetem: Pesten jogi egyetem 1871-ig, amikor

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására

Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1492/2007. Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására Melléklet: 1 db Összeállította: Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! T 1. Beruházások K T 1. Műszaki berend. K T 2. Áruk K 1a 500 1b 500 Ny 2.000

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák SIKER CLUB SIKER CLUB 2009, No. 23 Siker tippek és stratégiák James Vágyi vagyok a Siker Club huszonharmadik számával, ahol sikeres gondolatokat, ötleteket és információkat ajánlunk arról, hogy hogyan

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház céltámogatása a megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának indítása 1. A Baranya

Részletesebben

KÉT HÍD EURÓPÁBA. -A Széchenyi-Lánchíd és az M1/M15 gyorsforgalmi út beruházások összehasonlítása-

KÉT HÍD EURÓPÁBA. -A Széchenyi-Lánchíd és az M1/M15 gyorsforgalmi út beruházások összehasonlítása- KÉT HÍD EURÓPÁBA -A Széchenyi-Lánchíd és az M1/M15 gyorsforgalmi út beruházások összehasonlítása- Készítette: Orosz Csaba (PhD) okleveles építőmérnök, egyetemi docens Princz-Jakovics Tibor okleveles építőmérnök,

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség Dobson Tibor ddtb., elnök Fő cél Egységes tűzoltó szövetség megteremtése Minta: Elődeink által lerakva! A közelmúlt Részérdekek akadályozták az egység megteremtését Szervezetei:

Részletesebben

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest)

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) 200 éve született Szentkirályi Zsigmond, a XIX. századi erdélyi bányászat egyik legmeghatározóbb

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. számú napirendi pont 2-57/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi A BUDAPEST Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10-041037) közzéteszi, hogy a 2008 április 24-én megtartott évi rendes közgyûlésén az alábbi határozatok születtek: 1/2008/KGY

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel. (88) 545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/271/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

A malom- és sütőipar súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a malom- és sütőiparban 2016. március 03.

A malom- és sütőipar súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a malom- és sütőiparban 2016. március 03. A malom- és sütőipar súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a malom- és sütőiparban 2016. március 03. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar számokban

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft 2014. évi Közhasznúsági jelentése Wágner Zita ügyvezető igazgató A KFT a cégbejegyzéskor közhasznú szervezetként lett bejegyezve. Számviteli beszámoló Tevékenységünket

Részletesebben

A tőzsde Kialakulása, szervezete Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel Készítette: Farsang Réka Tartalom Tőzsdéről általában Történeti áttekintés Magyar tőzsde történelme BÉT Szervezeti felépítés Tőzsdetagság

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 1 100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 2 A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt Csillaghegyen végbement. A település

Részletesebben

Számtani- és mértani sorozatos feladatok (középszint)

Számtani- és mértani sorozatos feladatok (középszint) Számtani- és mértani sorozatos feladatok (középszint) (KSZÉV Minta (2) 2004.05/II/16) a) Egy számtani sorozat első tagja 9, különbsége pedig 4. Adja meg e számtani sorozat első 5 tagjának az összegét!

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 7 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 6.EA

Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozás fogalmának kibontása új és értékes dolog --> valami új létrehozásra kerül folyamat --> nem egyeszeri lépéssort követ időt és erőfeszítést igényel --> alapötlettől

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kérelem benyújtása műszaki tartalom változtatására járdafelújítási pályázat

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK 1.-4. TÉRKÉPEK ÉS JEGYZÉKEK 1. számú melléklet ÖVEZETI TERVLAP 2. számú melléklet AZ ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÉRTÉKE AZ EGYES UTCÁKBAN TERVLAP

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17.

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17. DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2011. május 17. 1 Duna Egyesület 1126 Budapest, Orbánhegyi út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 17. Dr. Nagy Péter Elnök 2 A Duna Egyesület

Részletesebben

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva:

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva: A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10- 041037) közzéteszi, hogy a 2010 április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY Illendő dolog az, sőt szükség, hogy az, ki az idegen országokat akarja meglátni, elsőben tudja az maga Hazáját. Bod Péter BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ I. kategória 2006/2007 A versenyző

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története Pálmai József A szatymazi posta RÖVID TÖRTÉNETE Az első postaállomás Kalapos királyunk idejében, 1788-ban hozták létre a szatymazi postát. A jó tíz éven át (1780 1790) uralkodó II. József, Mária Terézia

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26.

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26. Történelem háziverseny 2015/2016. 225 éve született Széchenyi István Határidők: I. forduló: 2016. január 6. II. forduló: 2016. február 26. A feladatsort az iskola honlapjáról lehet letölteni (Ember és

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármestere

Községi Önkormányzat Polgármestere Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/507-030 E-mail:onkurkut@vnet.hu... MEGHÍVÓ Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-én (szerdán) 17, 00 órai kezdettel

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény Budapest, 2008. október 15. A lengyel ingatlanberuházó- és fejlesztő Echo Investment a mai napon bemutatta a MUNDO Zugló Kerületközpont

Részletesebben

FÉLTÁVNÁL A PAJZSOK Hamarosan befekeződik az alagútépítés Budán

FÉLTÁVNÁL A PAJZSOK Hamarosan befekeződik az alagútépítés Budán FÉLTÁVNÁL A PAJZSOK Hamarosan befekeződik az alagútépítés Budán A budapesti 4-es metró északi alagútépítő pajzsa után, amely néhány hete érte el a Szent Gellért téri állomást, a következő napokban a déli

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben