SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSKORÚAK OTTHONA KOMLÓ-MECSEKJÁNOSI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: Jóváhagyom:

2 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed a BARANYA MEGYEI IDŐSKORÚAK OTTHONA, KOMLÓ MECSEKJÁNOSI valamennyi szervezeti egységére, valamint az Intézménnyel szerződéses viszonyban álló munkatársakra, szervezetekre. Jelen SZMSZ a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyása után lép hatályba.

3 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Intézmény adatai, jogállása Adatok Megnevezése: BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSKORÚAK OTTHONA Címe (Székhelye): 7305 Komló Mecsekjánosi puszta 3. Alapító okirat Alapító Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Alapító okirat: kelte: XI. 19. száma: 162/ Felügyeletet ellátó szerv Felügyeleti szerv: neve: Baranya Megyei Önkormányzat címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

4 Fenntartó szerv Fenntartó szerv: neve: Baranya Megyei Önkormányzat címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér Tevékenységi kör Az intézmény működési területe: Baranya megye Tevékenységi körök: Szakfeladat szám Megnevezés Vonatkozó jogszabály ápoló-gondozó otthon munkahelyi vendéglátás A tevékenységek forrásai Baranya Megyei Önkormányzat finanszírozása; Az Intézmény saját bevételei: térítési díj; étkezési térítés; egyéb bevétel.

5 Feladatmutatók Ápoló-gondozó otthon TEÁOR kódszám: A épület B épület Ágyszám 24 férőhely 16 férőhely TEÁOR kódszám: Vizitelő orvos Pszichiáter Neurológus Szakorvosi órák Heti 4 óra 4 óra / ¼ év 4 óra / ¼ év Az Intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma: 40 fő Azonosító számok Az Intézmény törzsszáma: Bankszámlaszám: Az Intézmény az általános forgalmi adónak nem alanya. Adószám: Jogállása Az Intézmény Önálló jogi személy, amely az Alapító Okiratban meghatározott körben és kötelezettséggel végzi feladatait.

6 Gazdálkodási jogkör Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezni jogosult Az intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke Az Intézmény alapfeladataival nem összeférhetetlen tevékenységre vállalkozhat, szabad kapacitásait hasznosíthatja ezzel vagyonszerző tevékenységet végezhet nyereséget képezhet. Ehhez költségvetési támogatást nem vehet igénybe. Az Intézmény jelenleg vállalkozási tevékenységet nem folytat Kinevezési rend Az Intézmény igazgatóját pályázat alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogkört a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke gyakorolja Intézményi együttműködés Az Intézmény a szélesebb körű társadalmi bázis biztosítása érdekében együttműködik: a Módszertani Intézménnyel; a Települési Önkormányzatokkal; a Társintézetekkel; a SZIOSZ-szal; a SZIME-vel.

7 Az Intézmény közalkalmazottai A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a kollektív szerződés és közalkalmazotti szabályzat rendezi. 1. Kardos Ferencné 2. Hartung Hilda 3. Feik Tamás 4. Ispaics Tímea 5. Schneider Angéla 6. Farkasné Szeivolt Éva 7. Orsós Veronika 8. Papp Imréné 9. Szabó Viktória 10. Kovács Antalné 11. Kaszabné Ambrus Erzsébet 12. Papp Ildikó 13. Fülöp Tünde 14. Mágori Józsefné 15. Link Mátyásné 16. Maláj Vilma 17. Pintér Péter Pálné 18. Kolesánszky Klaudia

8 8 AZ INTÉZMÉNY FELADATA Az Intézmény teljes körű ellátást köteles biztosítani, ami a megfelelő lakhatási feltételeken túl minimálisan magában foglalja az ellátottak legalább napi háromszori étkeztetését, személyes ruházattal, textíliával való ellátásukat, az egészségi állapotuknak megfelelő orvosi, szakorvosi (kórházi) ellátásukat, ápolásukat, az ezzel összefüggő gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel történő ellátásukat (a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével), az állapotuknak megfelelő terápiás jellegű foglalkoztatásukat, mentális gondozásukat, közösségi kapcsolataik szervezését.

9 9 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE Az intézmény szervezeti tagozódása 1. Gondozási részleg 2. Gazdasági részleg 1. A Gondozási részleg egységei Egészségügyi feladatokat ellátó részleg Mentálhigiénés feladatokat ellátó részleg Az egészségügyi részleg feladatai: Az egészségügyi részleg fő feladata a prevenció, a lakók rendszeres orvosi felügyelete, ápolása, az orvosi, szakorvosi ellátás, a kórházi-, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás. A mentálhigiénés részleg feladatai Fő feladata a lelki egészség védelme. A lakók családi, társadalmi, érdekvédelmi és egymás közötti kapcsolatainak kialakítása, fenntartásának segítése, egyéni és csoportos foglalkoztatásának megszervezése, kulturális programok szervezése, új lakó előgondozása. 2. A Gazdasági-műszaki részleg feladatai A részleg általános feladata az adott feltételek mellett a szakmai feladatok ellátásának optimális mértékű elősegítése, az intézményi célok megvalósítása érdekében javaslatok kidolgozása, az ésszerű és takarékos gazdálkodás elősegítése, korszerű munkaszervezés kialakítása, információszolgáltatás.

10 10 Feladatkörei: 1. Pénzgazdálkodás; 2. Anyag- és eszközgazdálkodás; 3. Élelmezés; 4. Karbantartás; 5. Adminisztráció E feladatkörök részletezése: 1. Pénzgazdálkodás éves költségvetés tervezése, az intézmény előző évi gazdálkodásának értékelése, tájékozódás a szakfeladatok igényeiről, a beérkezett igények felülvizsgálata, egyeztetése, a költségvetési előirányzatok alapjául szolgáló részlettervek összeállítása és döntés-előkészítése, a költségvetési javaslat elkészítése, véglegesítése, a pénzügyi feltételek biztosítása, a gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, pénz- és értékkezelés, kötelezettségvállalások nyilvántartása, számlák ellenőrzése, érvényesítése, kifizetések, átutalások, bevételezések, gondozási díjak, ellátottak letéteinek ellenőrzése, kezelése, pénzügyi- és költséginformáció, könyvviteli teendők, bizonylati rend kialakítása,

11 11 a nyilvántartási és elszámolási rend kialakítása, zárlati munkák elvégzése, az intézmény igazgatójának rendszeres tájékoztatása a költségvetés helyzetéről, jelentések határidőre történő elkészítése és benyújtása, rendszeres és folyamatos belső ellenőrzés, szabadságolási terv elkészítése, nyilvántartások vezetése, egyéb illetmény-gazdálkodási, nyilvántartási feladatok ellátása. 2. Anyag- és eszközgazdálkodás gazdálkodási- és ellátási tevékenység, az éves felhasználás és a készletek mennyisége alakulásának értékelése, szükségletek felmérése, beszerzés, készletezés (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatása), raktározás, textilgazdálkodás (textíliák beszerzése, tisztítása, javítása, cseréje, selejtezése, védő- és munkaruhával való ellátás), leltározás. 3. Élelmezés a konyha üzemeltetése, élelmezési anyagok beszerzése, raktározása, előkészítési feladatok, az élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel, az élelmezési anyagszükségletek biztosítása, ételkészítés, tálalás, tárolás, nyersanyagok beszerzése (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatásával).

12 12 Az élelmezési feladatok ellátása, az élelmezési üzem (konyha) felügyelete az élelmezésvezető feladata. A gazdálkodási szabályok betartásáért a gazdasági vezető felel. A szakmai irányítás (ellátotti élelmezés meghatározása, étlap jóváhagyása, stb.) az intézmény igazgatójának feladatkörébe tartozik. 4. Karbantartás épület karbantartás, gépek, eszközök javításai, park gondozása, élelmiszer vásárlása, beszerzések lebonyolítása, gépkocsi vezetése, üzemben tartással kapcsolatos feladatok, lakók szállítása vizsgálatokra stb. 5. Adminisztráció szabályzatok, levelek gépelése, dokumentumok iktatása, vezetése, irattározása, postázással kapcsolatos feladatok, lakók törzsadatainak vezetése, érkezések, távozások nyilvántartása, létszámjelentés készítése, továbbítása.

13 13 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az intézmény vezetési módja: Az intézményt szakmailag Kardos Ferencné intézet-vezető, gazdasági-műszaki ellátás vonatkozásában a gazdasági vezető, ápolás vonatkozásában Kaszabné Ambrus Erzsébet irányítja az igazgató egyszemélyi felelős vezetése mellett. Vezetők Igazgató 1. Az intézményt az igazgató vezeti, aki egyszemélyben felelős az intézet jogszabályszerű működéséért, az intézeti munkáért, valamint a gazdasági tevékenységért. 2. Az igazgató feladatkörében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 3. Biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás megvalósítását. 4. Tanulmányozza az új módszereket, figyelemmel kíséri és intézkedéseivel segíti az ellátottaknak a közösségbe való beilleszkedését. 5. Értékeli az intézmény mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, s ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 6. Gondoskodik a munkavédelmi tevékenység ellátásáról. 7. Elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az egyéb, hatályos jogszabályokban előírt szabályzatokat. 8. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a részlegek munkáját. E feladatkörében ellenőrzi a szervezeti egységek működését és a munkamegosztást, a Szerve-

14 14 zeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását. 9. Kivizsgálja a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket, és ennek eredménye alapján intézkedik. 10. Kijelöli a belső ellenőrzési feladatokat, és felügyeletet gyakorol az ellenőrzés felett. 11. Kapcsolatot tart az egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival. 12. A fenntartó által évenként megállapított térítési díj figyelembevételével megállapítja, illetve felülvizsgálja az ellátott rendszeres havi jövedelméből fizetendő személyi térítési díjat. 13. Ellátja a jogosultak érdekvédelmével kapcsolatos teendőket. 14. Megállapítja az Érdekvédelmi Fórum működésének részletes szabályait és biztosítja a Fórum működéséhez szükséges feltételeket. 15. Az igazgató feladatát a fenntartó szerv által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. 16. Az igazgató távollétében teendőit Szabó Viktória és Kaszabné Ambrus Erzsébet látja el. Az igazgató felelős: a) Az intézmény szakmai működéséért, b) Az intézményre vonatkozó szabályok megtartásáért, c) Az intézmény személyügyi feladatainak irányításáért, d) A minőségbiztosítási feladatok ellátásáért, e) Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, f) A feladatai ellátásához az intézmény használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért,

15 15 g) Az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, h) A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért a tulajdonos, a finanszírozó és egyéb országos hatáskörű szervek (KSH, ÁNTSZ, stb.) felé, i) A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, j) A belső ellenőrzés megszervezéséért és irányításáért, k) Az intézeti szabályzatok kiadásáért, l) A Szervezeti és Működési Szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátásáért. Kizárólagosan a feladatkörébe tartozik: a) Az intézmény működéséről jelentés készítése a felügyeleti szervek részére. b) A munkáltatói jogok gyakorlása. c) A munkavédelmi, tűzvédelmi és a belső ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos intézkedések kiadása. d) Kapcsolattartás a felsőbb szervekkel. e) Az intézmény képviselete. f) Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési, vagy más teljesítési (szerződési) kötelezettség vállalása vagy ilyen követelés (bevételi előirányzat teljesítése érdekében történő) előírása.

16 16 Szakmai csoport vezetése A szakmai részleg vezetője, az osztályvezető gondozónő munkáját az intézet igazgatójának, szakmai feladatait az intézmény orvosainak közvetlen irányításával végzi. Feladatai: a) A szükséges dokumentáció szabályszerű vezetésének, szakmai tartalmának felügyelete. b) A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. c) Közreműködés az ellátottak panaszainak kivizsgálásában. d) Kapcsolattartás a betegjogi képviselővel. e) Az intézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése. f) A házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. g) Az intézetben ápolói, ill. egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatottak továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Az osztályvezető gondozónő 1. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 2. Feladata az ellátottak egészségügyi ellátásának szervezése, irányítása és ellenőrzése. 3. Irányítja, ellenőrzi az egészségügyi csoport dolgozóinak munkáját. 4. Elkészíti az ápolók munkarendjét, gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról. 5. Végzi és irányítja az orvos utasítása alapján a lakók gyógyszerrel való ellátását. 6. Megszervezi a gondozottak szűrővizsgálatait.

17 17 7. Szervezi az intézmény dolgozóinak időszakos foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát. 8. Irányítja és ellenőrzi a takarítók és a mosónő(k) munkáját. 9. Gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről. 10. Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi- és erkölcsi elismerésére. 11. Az orvosok segítségével elkészíti a lakók gondozási- és ápolási tervét, annak dokumentációját folyamatosan ellenőrzi. 12. Szervezi a védőoltásokkal kapcsolatos teendőket. 13. Feladata a szakdolgozók részére előírt szakmai továbbképzés koordinálása, az új dolgozó regisztrálásra felterjesztése. Folyamatosan vezeti a továbbképzési tervet. Rendszeres kapcsolatot tart: a háziorvossal, az egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival, a módszertani intézetekkel. A hatáskörébe utalt dolgozókkal kapcsolatban: ütemezi, kiírja, jelenti a szabadságokat, kiosztja a feladatokat, megszünteti az észlelt hiányosságokat, javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására, helyettesítésére, szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez velük szemben. Az osztályvezető gondozónő a szakmai- és irányító, ellenőrző tevékenységről rendszeresen beszámol az intézmény igazgatójának, orvosának. Felelős továbbá

18 18 a gondozás színvonalának emeléséért, új gondozási módszerek és formák kidolgozásáért, alkalmazásáért. Távollétében feladatait az osztályvezető helyettes gondozónő látja el. Mentálhigiénés részleg A mentálhigiénés csoport feladatai 1. Feladataikat az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzik. 2. A mentálhigiénés részleget a csoportvezető irányítja. 3. A mentálhigiénés csoportvezető feladatai: szabadságok ütemezése, kiírása, jelentése; a szakmai továbbképzés koordinálása (kreditpont szerzés, szakvizsga); foglalkoztatási-, gondozási terv készítése; minden lakó részére célszerű, hasznos és személyre szabott tevékenység, elfoglaltság szervezése (fizikai, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatás); a foglalkoztatásban résztvevő csoport kialakítása; a foglalkoztatás felügyelete, biztosítása; a foglalkoztatás érdekében kapcsolattartás az ellátottak hozzátartozóival; állandó kapcsolattartás az egészségügyi csoporttal; javaslattétel az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére; mentálhigiénés tevékenység.

19 19 4. A mentálhigiénés munkatárs feladatai: rendezvények szervezése (kirándulások, látogatások); részvétel a foglalkoztatási és a mentálhigiénés munkában. A mentálhigiénés részleg munkatársai távollétük esetén egymást helyettesítik. Az intézmény nem vezető beosztású, gondozást végző szakmai munkakörei Ápoló, szakápoló Feladatát az osztályvezető gondozónő közvetlen irányításával végzi. Feladata a lakók gondozása, amely magában foglalja az alábbiakat: A kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele, a lakók étkezési- és magatartási kultúrájának kialakítása, szinten tartása. Az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok elvégzése. Az ellátottak ruházatának és ágyneműjének cseréje. Az ellátottak testi ápolása. Az orvos által elrendelt kezelések, általános- és szakápolói teendők végzése. Az orvos utasítása szerinti injekciózás, gyógyszerelés. Az egyéni és csoportos foglalkoztatásban való részvétel (a mentálhigiénés nővér irányításával). Az ellátottak egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban. Az ellátottak interperszonális és társadalmi kapcsolatainak segítése. A gondozási és ápolási dokumentáció vezetése.

20 20 A gazdasági-műszaki ellátás szervezete Gazdasági vezető A gazdasági vezető ellátja mindazokat a feladatokat, gyakorolja azokat a jogokat, teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyek a költségvetési szervek gazdasági vezetőit megilletik, illetve terhelik. A gazdasági vezető feladatkörébe tartozik az igazgató közvetlen irányítása mellett az intézmény működésével összefüggő minden gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézmény-üzemeltetési feladat, valamint az ezekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok irányítása. A gazdasági vezető munkájáról rendszeresen beszámol az igazgatónak. A gazdasági vezető felelős: a) Az intézmény szakmai működéséhez szükséges pénzeszközök tervezéséért, az eredményes gazdálkodásért. b) A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok betartásáért, betarttatásáért. c) Az igazgatóval együttes felelősség terheli a vagyonvédelemért, a számviteli rendért, a mérlegbeszámolóban feltüntetett adatok helyességéért, valódiságáért. d) Az intézmény valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan a gazdálkodási, nyilvántartási rend kialakításáért, és jogosult azok betartásának ellenőrzésére személyesen vagy munkatársai útján. e) Az intézmény gazdálkodásáról készült jelentés adásáért a felügyeleti szervek részére. f) Ellenjegyzési jogkör gyakorlásáért az igazgató kötelezettségvállalása esetén. Amennyiben a kötelezettségvállalás feltételei nem állnak fenn, a fennálló

21 21 akadályozó tényezőket köteles jelenteni, s ha az igazgató a kötelezettségvállaláshoz ragaszkodik, akkor az okmányt a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt záradékkel látja el, s erről az intézmény felügyeleti szervét nyolc napon belül értesíti. g) Gazdasági és műszaki ügyekben az intézmény képviseletéért külső- és felügyeleti szerveknél. h) A gazdasági-műszaki ellátás munkájának megszervezéséért, a munka zavartalan ellátásának biztosításáért. A gazdasági vezető közvetlenül irányítja: a könyvelési feladatot ellátó dolgozók, az élelmezésvezető, az ügykezelők munkáját. A könyvelési feladatokat ellátó dolgozók távollétében helyettesítési feladatokat is ellát. Az élelmezésvezető távolléte esetén az ő feladatit is ellátja, az élelmiszerraktár kivételével. A gazdasági vezető feladatai: a leltározási ütemterv, és egyéb nem szakmai anyagok elkészítése; az intézmény költségvetésének, beszámolóinak elkészítése; a vagyonvédelem és vagyonnyilvántartás biztonságos feltételeinek megteremtése; a bérgazdálkodási feladatok összefogása; az érték- és anyagkönyvelés ellenőrzése; a tulajdon védelme;

22 22 a leltározási tevékenység felügyelete; javaslattétel az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére. A gazdasági vezető részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, amelyet az intézmény igazgatója készít el. A gazdasági vezető kapcsolatot tart a munkavédelmi megbízottal, gondoskodik az esetleges hiányosságok megszüntetéséről. Gazdasági ügyintézők munkájukat a gazdasági vezető irányítása mellett végzik; irányítják a karbantartók tevékenységét; a gazdasági vezető távollétében a gazdasági-műszaki részleg vonatkozásában a munkaköri leírásban megjelölt ügyintéző ellátja a helyettesítési feladatokat; naprakészen vezetik a készpénz-kezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat; beszerzik az intézmény számára szükséges anyagokat, valamint az ellátottak textil-szükségleteit; kezelik az ellátottak letéteit. Feladatuk továbbá: a gépkocsival összefüggő adminisztrációs feladatok; az analitikus könyvviteli feladatok; a mindenkori adminisztrációs feladatok; a raktárkezelésből adódó feladatok; a leltározási, selejtezési feladatok elvégzése.

23 23 Élelmezésvezető Közvetlen felettese a gazdasági vezető, de közvetlen kapcsolatot tart a z igazgatóval, az orvossal és az osztályvezető gondozónővel is. Az élelmezésvezető közvetlenül irányítja a konyhai dolgozók munkáját, megállapítja munkarendjüket, nyilvántartja, ütemezi és kiírja szabadságukat; javaslatot tesz a konyhai dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére; a gazdasági ügyintézők távollétében ellátja a raktárkezelési feladatokat; további feladatai: az ellátottak és a dolgozók élelmezésének biztosítása, különös tekintettel az orvos által előírt diétákra, minőségi és mennyiségi mutatókra; az élelmiszerek beszerzése; a konyhaüzemben az intézményi tulajdon védelme; a konyhai dolgozók kötelező orvosi vizsgálatainak, a dolgozó részére előírt személyi higiéné betartásának ellenőrzése; az étkezési létszám napi nyilvántartása (ellátott, alkalmazott, vendég); az élelmezési ügyviteli feladatok ellátása, élelmiszer anyagelszámolások vezetése; napi élelmiszerminták ellenőrzése; a munkavédelmi előírások megtartásának biztosítása; élelmiszerrendelés; az élelmiszerraktár készleteinek ellenőrzése; a térítési díjak elszámolása.

24 24 Munka- és tűzvédelmi felelős: A fenntartó által megbízott személy: Faragó Zoltán. Szervezeti egysége: nem önálló csoport. A csoport munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint polgári védelmi tevékenységet lát el. Feladata: a) Az intézmény megfelelő tűz és munkavédelmi helyzetének elősegítése; b) Az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítása; c) A tűz- és a balesetek megelőzése; d) A környezetvédelmi munka elvégzése; e) Jogszabályi előírásokon alapuló polgári védelmi kötelezettségek.

25 25 AZ INTÉZMÉNYI FÓRUMOK Vezetést segítő tanácsadó szervek Az intézmény működésének fontos feltétele a munkahelyi demokrácia érvényesülése és állandó fejlesztése. Nélkülözhetetlen az ellátottak és a dolgozók rendszeres tájékoztatása az intézet működéséről. Az intézmény működését érintő fontosabb döntések előtt szükséges kikérni a dolgozók véleményét. A dolgozókkal való tanácskozás alapvető formái: 1) Vezetői értekezlet; 2) Összdolgozói munkaértekezlet; 3) Csoportértekezlet; 4) Érdekvédelmi fórum. 1. Vezetői értekezlet Az intézmény igazgatójának tanácsadó szerveként működik. Tagjai: A szakmai csoport vezetője (osztályvezető nővér), A gazdasági vezető, A mentálhigiénés csoportvezető, Az élelmezésvezető. Megtárgyalja: Az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket, Folyamatosan értékeli az intézmény egységeinek munkatervét és azok teljesítését, A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket,

26 26 A személyzeti oktatási ügyeket, Az intézmény bér- és munkaerő-gazdálkodási tevékenységét, Az éves továbbképzési tervet, Az intézmény munkafegyelmi helyzetét, Mindazokat a kérdéseket, amelyeket az intézmény igazgatója, vagy a vezetőség tagjai elé terjesztenek. A vezetői értekezlet során a részlegvezetők beszámolnak: A végzett munkáról, A csoportok közötti együttműködésről, munkamegosztásról, A munkafegyelem, a munkahelyi légkör alakulásáról, Az illetmény- és jutalmazás jellegű kérdésekről, A részlegek előtt álló feladatokról, a végrehajtás módjáról, új módszerek, technológiák bevezetéséről, eredményéről. A vezetői értekezletet az igazgató szükség szerint, de legalább félévenként öszszehívja. Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt meg kell őrizni. 2. Összdolgozói munkaértekezlet A demokrácia érvényesülése érdekében az intézmény igazgatója szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a Közalkalmazotti Tanács közreműködésével munkaértekezletet tart. Az értekezletet az intézmény igazgatója hívja össze és vezeti le. Az értekezletre meg kell hívni: Az intézmény valamennyi dolgozóját, A fenntartó képviselőjét.

27 27 Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt meg kell őrizni. Azokra a kérdésekre, amelyekre az intézmény igazgatója nem adott választ az értekezleten, nyolc napon belül írásban kell válaszolni. 3. Csoportértekezlet Az értekezletet a részlegvezető szükség szerint, de legalább félévenként összehívja. Az értekezleten a csoport valamennyi dolgozójának kötelessége részt venni. Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni, annak egy példányát az intézmény igazgatójának kell átadni, a másik példány a csoportvezetőnél marad. 4. Érdekvédelmi Fórum A fórum dönt az eléterjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket kezdeményezhet a Baranya Megyei Önkormányzatnál, a Megyei Közigazgatási Hivatalnál, illetve más, hatáskörrel rendelkező szervnél. A fórum megválasztott tagjai: A fenntartó részéről: 1 fő, Intézményi dolgozók: 2 fő, Lakók részéről: 2 fő. A fórum tevékenységének szabályairól az intézmény házirendje rendelkezik.

28 28 EGYÉB RENDELKEZÉSEK Aláírási jogosultságok A kiadmányozási jogkört az Iratkezelési Szabályzatban kell rögzíteni. Aláírásoknál a következő szabályokat kell betartani: a) Cégszerű aláírás alatt az aláíró nevét és beosztását gépelve kell feltüntetni. b) Az aláírandó iratok másolati példányait az ügyintéző, illetve az, aki az irat tartalmáért felelős, kézjegyével köteles ellátni, c) Együttes aláírás esetén időben először a szervezetileg alacsonyabb hatáskörű személy ír alá, neve a második helyen szerepel. Képviseleti jogok Felügyeleti szervnél Az intézményt szakmai kérdésekben az intézmény igazgatója, illetve az általa megbízott személy képviseli, gazdasági jellegű kérdésekben, az intézményre vonatkozó pénzügyi jogszabályokban, valamint a polgári törvénykönyvben meghatározott képviseletet a gazdasági vezető látja el. Média előtt (írott- és elektronikus sajtó) Az intézményt képviseli az igazgató, illetve az általa megbízott személy. Munkáltatói jogok A munkáltatói jogkör gyakorlója az intézet igazgatója.

29 29 1. Az intézmény dolgozóinak csak közvetlen felettesük, illetve az igazgató adhat utasítást utóbbi esetben azonban a közvetlen felettest az intézkedésről a lehető leghamarabb tájékoztatni kell. 2. Ha valamely jelentős, kiemelt ügyben felsőbb vezető ad utasítást közvetlenül valamely dolgozónak, a dolgozó köteles arról közvetlen felettesét tájékoztatni, és a kapott feladatot a szolgálati út betartásával végrehajtani. 3. Minden utasításra jogosult dolgozó köteles beosztottait tájékoztatni arról, hogy tevékenysége ellátásának akadályoztatása esetén kitől fogadhatnak el utasítást. 4. A munka folyamatosságának biztosításáért a szervezeti egységek vezetői felelősek. Bel- és külföldi kiküldetések engedélyezése Belföldi kiküldetésnél a gazdasági-műszaki ellátás munkavállalóinál a gazdasági vezető, a többi dolgozó esetében az igazgató az engedélyező. Külföldi kiküldetést az intézmény valamennyi dolgozójának kizárólag az igazgató engedélyezhet.

30 30 Kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási jogkörök Kötelezettségvállalás A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának követelményei: A kötelezettségvállalás a költségvetési szerv vezetőjének vagy az általa megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a kötelezettség teljesítésére a jóváhagyott (módosított) költségvetés fel nem használt és le nem kötött előirányzata elegendő fedezetet nyújt-e. A kötelezettségvállalásra jogosult személyt e jog gyakorlásáért, illetve más személy jogosulatlan kötelezettségvállalásaiért fegyelmi, anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. Kötelezettségvállalás, illetőleg követelés előírása az igazgató vagy az általa kijelölt személyek ellenjegyzése után, és kizárólag írásban történhet. A kötelezettségvállalási bizonylatoknak (szerződéseknek, megrendeléseknek, rendelés-visszaigazolásoknak, ezek módosításainak) tartalmazniuk kell: A kötelezettségvállalás tárgyának (áru, szolgáltatás, stb.) pontos meghatározását. A vállalt kötelezettség összegkihatását. A teljesítésekre vonatkozó határidőket. A terhelendő kiadási előirányzat-hivatkozást.

31 31 A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának intézményen belüli megosztását illetően: a) A béralapot érintő kiadások kötelezettségvállalásának aláírási, b) A dologi kiadások beszerzésére, szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződések vagy megrendelések Ft felett, valamint c) Beruházások, felújítások kötelezettségvállalási jogát az igazgató gyakorolja. Az intézmény részére jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül a személyi jellegű kifizetések közül: a) Az alapilletményre vonatkozó kötelezettségvállalás jogát a személyi fizetések és illetménypótlékok tekintetében az intézmény valamennyi dolgozójára az igazgató gyakorolja. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy: a) A jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet, b) A kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, c) A kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás megtörtént-e. Érvényesítés Az érvényesítés a kiadások és bevételek jogosságának, szabályszerűségének felülvizsgálata, számszaki ellenőrzése, továbbá a kiadási, illetve a bevételi jogcím kijelölése.

32 32 Kiadás esetében a felülvizsgálat során meg kell állapítani azt is, hogy a kiadási előirányzat, illetve a kifizetés teljesítéséhez szükséges pénzeszköz rendelkezésre áll-e. Az érvényesítés megtörténtét az okmányokra rávezetett, és az érvényesítést végző aláírásával ellátott záradékkal kell igazolni. A záradéknak az érvényesítve megjelölés mellett a megállapított összeget is tartalmaznia kell, feltüntetve azt a kiadási jogcímet, amelyre a teljesítést el kell számolni. Az érvényesítési feladatok ellátása a megbízott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező gazdasági ügyintézők feladata. A műszaki vagy más szakképzettséget igénylő elbírálások esetében az arra illetékes szervezeti egység megbízottja az érvényesítésre váró okmányt előzetesen véleményezni köteles. Utalványozás Az utalványozás a kiadások, illetve a bevételek teljesítésének elrendelése. A költségvetés kiadási előirányzatának terhére kiadást utalványozni csak jogszabály, teljesített szállítás, szolgáltatás, végzett munka alapján szabad. Utalványozás csak a vonatkozó okmányokra rávezetett, vagy külön írásbeli rendelkezés útján történhet. Az utalványozási rendelkezést az utalványozásra jogosultnak sajátkezű aláírásával kell ellátnia. Az utalványozott okmánynak tartalmaznia kell: A kifizetésre (átutalásra, kiutalásra) vonatkozó felhívásnak, A rendelkezést végrehajtó nevének, A kiadás jogcímének, A kedvezményezett nevének, A fizetés időpontjának és módjának,

33 33 Az elszámolásra szolgáló kiadás jogcímének. Az utalványozási jogkör intézményen belüli gyakorlása, illetve annak megosztása a következő: Az utalványozás banki bonyolításához két aláírás szükséges, amelyre jogosultak a pénzintézetekhez az előírt formában bejelentett vezetők: igazgató, gazdasági vezető. Házipénztárból történő utalványozásra jogosultak: igazgató, gazdasági vezető. A névsort és az aláírásokat a pénztárban ki kell függeszteni.

34 34 AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYALKOTÁS RENDJE A szabályzatok készítésének, karbantartásának rendje Közalkalmazotti szabályzat A Közalkalmazotti Tanács és a munkáltató közötti megállapodással jön létre. SZMSZ által előírt szabályzatok Az SZMSZ-t az intézmény minden szervezeti egysége megkapja. Főbb rendelkezéseit munkaértekezleteken kell ismertetni. A szabályzat ismerete minden dolgozó munkaköri kötelessége, erről az érintett vezető köteles gondoskodni. Egy erre a célra készített nyilvántartásban a munkavállaló aláírásával köteles igazolni, hogy az előírásokat megismerte, és tudomásul veszi, hogy ezek betartása számára kötelező. A belső szabályzatok érvényességét (aktualitását) naprakészen meg kell őrizni. Az érintett szervezeti egység vezetője a szükséges módosításokra folyamatosan köteles feletteseinek javaslatot tenni. Az igazgató által kiadott intézményi szabályzatok: Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), Számviteli politika, amelynek szabályzatai: Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Az eszközök és források értékelési szabályzata, Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat, Pénzkezelési szabályzat. Számlarend, Gazdasági ügyrend, Élelmezési szabályzat,

35 35 Iratkezelési szabályzat, Tűzvédelmi szabályzat, Munkavédelmi szabályzat, Selejtezési szabályzat, Közbeszerzési szabályzat, Hulladékgazdálkodási szabályzat. Az intézményi belső szabályzatok nem tartalmazhatnak jogszabállyal vagy a hierarchiában magasabb fokon álló szabályzattal, utasítással ellentétes rendelkezéseket. A szabályzatok tervezetét az igazgató megbízása alapján az érintett szervek által adott irányelvek figyelembevételével az érintett tevékenység szerint illetékes vezető készíti el. A belső szabályzatok közzétételéről az igazgató gondoskodik. A szabályzatokról az igazgatónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amely alkalmas annak megállapítására, hogy adott időpontban mely szabályzatok vannak, illetve voltak hatályban. A szabályzatokban foglaltakat a szervezet minden dolgozója köteles megismerni, betartani és végrehajtani. A vezetői eseti utasítások általában szóban történnek, de a feladat jellegéből adódóan lehetnek írásbeli utasítások is az adott munkavégzésre vonatkozó utasítás tartalmának, határidejének, felelősének meghatározásával. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a szabályzatokat megismertetni a dolgozókkal.

36 36 MŰKÖDÉSI RÉSZ Munkatársak, munkaköri leírások Az intézmény munkatársainak tevékenysége egy-egy munkakörre szól. A dolgozó munkáját az adott területen az illetékes vezető irányítja. A különböző munkaterületek közötti összhang biztosításáról az egyes dolgozók és az egész intézmény viszonylatában az igazgató gondoskodik. Az egyes beosztásokhoz, munkakörökhöz tartozó feladatokat, felelősségeket, jogosultságokat a munkaköri leírás tartalmazza. Ennek elkészítése a közvetlen felettes kötelessége. A munkaköri leírást a munkavállalóval alá kell íratni. A dolgozó aláírásával igazolja, hogy a munkaköri leírás tartalmát megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek tekinti. Az intézmény szervezeti egységeinek és dolgozóinak együttműködése Az intézmény szervezeti egységei és dolgozói egymással alá-, fölé- illetve mellérendeltségen alapuló munkakapcsolatban állnak. Az alá- és fölérendeltségi viszony az utasítás jogát, a mellérendeltségi kapcsolat pedig az együttműködés kötelezettségét jelenti. A dolgozók munkakapcsolatait az általuk betöltött munkakör határozza meg és a munkaköri leírás tartalmazza. A közös, illetve az egymással összefüggő feladatok végrehajtása során a szervezeti egységek és a dolgozók kölcsönös együttműködési kötelezettsége külön előírás nélkül is fennáll.

37 37 ADATKEZELÉS 1. Fogalmak: Személyes adat: meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. Adatkezelés: személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt is), törlése az alkalmazott eljárástól függetlenül. Adatkezelés az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is. Adattovábbítás: valamely adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele. Adattörlés: adatok megsemmisítése, felismerhetetlenné tétele úgy, hogy helyreállításuk lehetetlenné válik. 2. Titoktartási kötelezettség Az intézmény valamennyi dolgozója köteles munkakörére, beosztására tekintet nélkül a tudomására jutott állami, szolgálati titkot a közalkalmazotti jogviszony tartama alatt, és megszűnése után is megőrizni. 3. Ellátottak nyilvántartása Az ellátottakról az intézmény igazgatója nyilvántartást vezet. E nyilvántartás tartalmazza: Az ellátott (jogosult) személyi adatait. A jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat. Az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját. A térítési díj fizetési-kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására, a követelés behajtására vagy elévülésére vonatkozó adatokat.

38 38 A kérelem beadásának, a férőhely betöltésének időpontját. A kérelmező személyi adatait. A kérelmező lakó-, illetve tartózkodási helyét. A tartásra kötelezett személy, vagy törvényes képviselője személyi adatait. 4. Adatbiztonság Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra kerülés, törlés, sérülés és megsemmisülés ellen. Ennek érdekében az adatkezelő köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelem érvényre jutásához szükségesek. 5. Az érintettek jogai Minden nyilvántartott a személyére vonatkozó adatok tekintetében: Érvényesítheti betekintési, módosítási, törlési, kiegészítési jogát; Kérheti az intézmény vezetőjétől, vagy a nyilvántartást kezelő személytől a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését. Az érintettek tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény írja elő, ill. teszi lehetővé. Ebben az esetben az adatkezelő köteles a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. 6. Adattovábbítás A nyilvántartásból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható. Az adatok akkor továbbíthatók, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy ha azt jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi, és ha az adatkezelés előírásai minden személy adataira nézve teljesülnek.

39 39 7. Kötelező adattörlés Ha törvény másként nem rendelkezik, a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törölni kell a nyilvántartásokból az adott személy adatait. 8. Statisztikai célú adatfelhasználás A többször módosított évi III. tv. felhatalmazása alapján a nyilvántartást vezető szervek a nyilvántartásban kezelt adatokat személyi azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatják, illetőleg azokból statisztikai célra adatot szolgáltathatnak. Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelés szabályozásának célja annak biztosítása, hogy személyes adataival mindenki szabadon, saját maga rendelkezzen.

40 40 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK E szabályzat. lép hatályba. Mecsekjánosi, szeptember 2.. Kardos Ferencné intézményvezető

41 41 1. számú melléklet A kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés hatásköreinek szabályozása 1. Kötelezettségvállalási hatáskörrel rendelkeznek a) Ft felett: Munkakör Név Aláírás minta Intézetvezető Kardos Ferencné b) Ft alatt: Élelmezésvezető, gépkocsivezető 2. Utalványozási hatáskörrel rendelkeznek a) Banki bonyolításnál és házipénztárnál: Munkakör Név Aláírás minta Intézetvezető Kardos Ferencné b) Raktári kivételezésnél: Élelmezésvezető 3. Ellenjegyzési hatáskörrel rendelkeznek: Munkakör Név Aláírás minta Gazdasági vezető Virágné Dr. Bilonka Boglárka

42 42 2. számú melléklet ÁLLOMÁNYTÁBLA június 30-án Munkakör megnevezése Intézményvezető Osztályvezető gondozónő Gondozónő Foglalkoztatás-vezető Mentálhigiénés asszisztens Élelmezésvezető Szakács Gazdasági ügyintéző Munkakörhöz kapcsolódó alkalmazotti létszám 1 fő 1 fő 10 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő

43 3. számú melléklet Az intézmény szervezeti felépítése Intézményvezető Orvos (heti 4 órában) Osztályvezető nővér 1 fő Foglalkoztaó nővér Gazdaság ügyvitel Szakképzett gondozók Mentálhigiénés nővér Élelmezésvezető Képesítés néküli gondozók Takarítók (m. b.) Mozgásterapeuta (heti 4 órában) Szakácsnő Diétás nővér (4 órás) Gépkocsivezető, karbantartó

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZ SKOLASZTIKA SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY T I S Z A U G SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: Jóváhagyom: TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... I. ÁLTALÁNOS RÉSZ....

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Székhelye: 7683 Helesfa, Nádassy-telep Telefon/fax: 73/378-643 Telephelye: 7953 Királyegyháza,

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti Működési Szabályzat A Szervezeti Működési Szabályzatot Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete... számú határozatával fogadta el.

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános és bevezető rész Intézmény neve: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 4. Intézményi

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata B ö l c s ö d é j e SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (egységes szerkezetben) I. fejezet. Általános rendelkezések

Sarkad Város Önkormányzata B ö l c s ö d é j e SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (egységes szerkezetben) I. fejezet. Általános rendelkezések Sarkad Város Önkormányzata B ö l c s ö d é j e SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) 3 Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzat Bölcsődéje

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 3571 ALSÓZSOLCA, BOCSKAI ÚT 36. SZ. Postafiók:12/1 Telefon: +36 46 520 030 Fax: +36 46 520 031 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 TARTALOM

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona. 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona. 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16. 1 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2008.. Kiskunhalas, 2008. július

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire az intézmény dolgozóira az intézmény szolgáltatásait

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben