Juncturae ossium membri inferioris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Juncturae ossium membri inferioris"

Átírás

1 Juncturae ossium membri inferioris Dr. Weiczner Roland Fejesné Bakos Mónika SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet Szeged 2013

2 Facies auricularis ossis sacri (kollagénrostos porc) Facies auricularis ossis ilii (kollagénrostos porc) Amphiarthrosis Ligg. sacroiliaca interossea Ligg. sacroiliaca dorsalia (igen er sek) Ligg. sacroiliaca ventralia (gyengébbek)

3 terhelés (Art.sacroiliaca elfordulásának gátlása)

4

5 Facies symphysialis dextra Facies symphysialis sinistra Discus interpubicus (BNA: Fibrocartilago interpubica) (kollagénrostos porc) Cavum symphyseos átmenet a synchondrosis és a diarthrosis között (hemidiarthrosis) Lig. arcuatum pubis (Lig. pubicum inferius) Lig. pubicum superius Relaxin!

6 Lig. iliolumbale Lig. sacrospinale Lig. sacrotuberale Membrana obturatoria Lig. arcuatum pubis (=Lig. pubicum inferius) Lig. pubicum superius Lig. inguinale (POUPART) Lig. pectineum (COOPER) Lig. lacunare (GIMBERNATI) Lig. transversum acetabuli

7

8 Foramen ischiadicum majus Linea terminalis: Promontorium Linea arcuata Eminentia iliopubica (=Eminentia iliopectinea) Pecten ossis pubis Ramus superior ossis pubis Symphysis pubica Foramen ischiadicum minus

9 Nemi különbségek

10 Ellener k: Ligg. sacroiliaca terhelés Ellener : Symphysis pubica

11 Álló testhelyzet: a test súlya nem a sacrum hossztengelyének irányában hat Ül testhelyzet: a test súlya a sacrum hossztengelyének irányában hat (symphysis feszítése) kétkarú emel (S II. haránttengely) Ellener k: Lig. sacrotuberale, Lig. sacrospinale

12 álló testhelyzetben a spina iliaca ant. sup. és a symphysis pubica azonos frontalis síkba esik! medence d lésszöge horizontális

13 Kismedencei szakasz Diameter sagittalis (= Conjugata) Diameter transversa Diameter obliqua Apertura superior pelvis (Aditus pelvis) Conjugata vera obstetrica: a promontorium és a symphysis bels kiugró pontja között: 11 cm Conjugata anatomica: a promontorium és a symphysis fels széle között: 11,5 cm Conjugata diagonalis: a promontorium és a symphysis alsó széle között: 12,5 cm a linea terminalis két távoli pontja közötti átmér : 13,5 cm a linea terminalisnak az articulatio sacroiliaca-t metsz pontja és az eminentia iliopubica közötti távolság: 12,5 cm

14 Conjugata anatomica Conjugata vera obstetrica Conjugata diagonalis

15 Kismedencei szakasz Conjugata recta Diameter transversa Diameter obliqua Cavum pelvis a symphysis és a harmadik sacralis csigolya testének közepe között: 12 12,5 cm az acetabulumok közepének megfelel bels csontfelszínek között: 12 cm az incisura ischiadica major és az ellenoldali sulcus obturatorius között: 13,5 cm Apertura pelvis inferior (Exitus pelvis) a coccyx vége és a symphysis alsó széle között: cm a két ül gumó közötti távolság: 11 cm nem létezik

16 Átmér Elhelyezkedés Méret Distantia spinarum Distantia cristarum Baudelocque-féle átmér (conjugata externa) Distantia intertrochanterica A két spina iliaca anterior superior közti távolság A crista iliaca-k legmagasabb pontjai közti távolság A symphysis fels szélének legkiemelked bb pontja, valamint az utolsó ágyékcsigolya és a sacrum közti bemélyedés közti távolság A két trochanter major közti távolság cm cm 20 cm (<16 cm esetén biztosan sz k a medence) 32 cm

17 Art. coxae Art. genus Art. tibiofibularis Syndesmosis tibiofibularis Art. talocruralis Art. talotarsalis Artt. intertarsales Artt. tarsometatarsales Artt. metatarsophalangeae Artt. interphalangeae

18 Caput femoris Acetabulum pelvis Labrum acetabulare (kollagénrostos porc) Lig. capitis femoris (= Lig. teres femoris, Lig. rotundum femoris) nincs mechanikai szerepe!, A. capitis femoris (R. acetabularis ex a. obturatoria) Lig. transversum acetabuli Lig. iliofemorale (BERTINI) (szakítószilárdság: 350 kg, a test leger sebb szalagja!) Lig. pubofemorale Lig. ischiofemorale Zona orbicularis

19 Articulatio sphaeroidea (articulatio cotylica, enarthrosis: =a vápa a fejet annak equatorán túl magába fogadja) Labrum acetabulare Zona orbicularis Bursa iliopectinea (a tok elüls felszínén fekszik, a lig. iliofemorale és lig. pubofemorale közötti háromszög alakú terület felett; az esetek 10%-ában közlekedik az ízületi üreggel) Corpus adiposum fossae acetabuli

20 Mozgás Terjedelem Tengely Korlát anteflexio retroflexio abductio adductio rotatio lateralis rotatio medialis circumductio a caput femoris középpontján áthaladó haránttengely mentén; a kétoldali flexiós tengely egybeesik (az adductio mértéke flexióval kombinálva nagyobb) ( flexio esetén nagyobb) a caput femoris középpontján áthaladó sagittalis tengely mentén a caput femoris középpontját a fossa intercondylaris középpontjával összeköt konstrukciós tengely körül kúppalást mentén történ kombinált mozgás anteflexio nagyobb behajlított térd esetén, a hyperextensiót a lig. iliolumbale és a három küls szalag megfeszülése megakadályozza az abductiót a lig. pubofemorale és a lig. iliofemorale megfeszülése gátolja a berotációt a lig. ischiofemorale, a kirotációt a lig. pubofemorale megfeszülése gátolja

21 Condylus lateralis et medialis femoris Facies articularis superior tibiae (Condylus medialis et lateralis) Meniscus medialis (hosszabb, szélesebb, inkább sarló alakú; elüls vége az area intercondylaris anterior el tt, hátsó vége az area intercondylaris posteriorban tapad, a tokszalag közvetítésével a lig. collat. tibialével szorosan összen tt; kb. 20x gyakrabban sérül, mint a lateralis) Meniscus lateralis (rövidebb, er sebben ívelt, majdnem teljesen kör alakú; elüls vége a tuberculum laterale eminentiae intercondylaris el tt, hátsó vége az area intercondylaris posteriorban tapad az eminentia mellett, a lig. collat. fibularéval nincs összen ve, ezért mozgékonyabb)

22

23 Lig. cruciatum anterius (rövidebb; Condylus lateralis femoris medialis oldala Area intercond. anterior) Lig. cruciatum posterius (er sebb; Condylus medialis femoris lateralis oldala Area intercondylaris posterior; medialis rostjainak egy csoportja a többit hátulról megkerülve, a meniscus lateralison tapad (= Lig. menisci lateralis ROBERT) Lig. transversum genus (néha hiányzik) Lig. meniscofemorale anterius (gyakran hiányzik) Lig. meniscofemorale posterius

24

25

26 Lig. patellae (proprium) ( M. quadriceps femoris ina) Retinaculum patellae mediale et laterale ( M. vastus medialis et lateralis aponeurosisai) Lig. collaterale mediale (tibiale) (szorosan összen tt az ízületi tokkal és a meniscus medialissal) Lig. collaterale laterale (fibulare) (tokszalaggal nem függ össze) Lig. popliteum obliquum (gyakorlatilag a m. semimembranosus ínrostjainak belesugárzása az ízületi tokba) Lig. popliteum arcuatum (a fibula fejér l ered, és a m. popliteus inát hátulról keresztezve a tokba sugárzik)

27 Retinaculum patellae laterale et mediale

28 Corpus adiposum infrapatellare (HOFFA)

29 Extensiókor a combcsont condylusai el l nagyobb sugarú hengerfelszín-részletet képeznek, mint hátul, így az oldalszalagok végpontjai jobban távolodnak extensióban. A meniscusok hajlításkor a tibián hátrafelé csúsznak, egymástól távolodnak, feszítéskor el refelé tolódnak, egymáshoz közelednek, a meniscus lateralis a mozgékonyabb.

30 Trochoginglymus flexio (130 ) extensio (180 ) (a combcsont distalis részét az epicondylusok alatt átszel, a konstrukciós tengelyre mer leges haránttengely mentén) A hajlítást az elüls szalagok, a lágyrészek és a lig. cruciatum anterius megfeszülése, a hátsó oldal lágyrészeinek gy r dése gátolja; hyperextensio elhanyagolható (gyermek- és fiatalkorban kb. 5 ), f gátló tényez k a tokszalag hátsó falának, a lig. cruciatum posterius rostjainak, ill. f leg az oldalszalagok megfeszülése.

31 Trochoginglymus rotatio medialis (10 ) rotatio lateralis (30 ) csak flexióban, izommunkával tengelye a condylus medialis femorison halad át, a flexiós tengelyre mer legesen; a kirotációt a lig. popliteum obliquum megfeszülése, a berotációt a keresztszalagok egymásra csavarodása akasztja meg, teljes rotációs terjedelem max kényszerrotáció extensio végén kifelé 5, flexio kezdetén befelé 5 okai: a condylus medialis femoris hosszabb ízfelszíne: toldalékdarab, valamint az, hogy a lig. cruciatum anterius rövidebb, mint a posterius; a kényszerrotáció tengelye mer leges a flexio tengelyére, a condylus lateralis femorison halad át.)

32 Fiziológiás abductio: 174 MIKULICZvonal Jan Mikulicz-Radecki ( )

33

34 Facies articularis patellae Facies patellaris femoris Cartilago articularis patellae: ~ 5 mm (testben a legvastagabb!) Flexióban proximalis, extensióban distalis irányba csúszik el a facies patellarison. Extensióban csak alsó széle érintkezik a facies patellarissal, flexióban a fossa intercondylaris femorisba kerül, azt kitölti.

35 Facies articularis fibularis tibiae Facies articularis capitis fibulae Lig. capitis fibulae anterius (a tok elüls felszínén, er s szalag) Lig. capitis fibulae posterius (a tok hátsó felszínén, gyengébb, gyakran hiányzik) Amphiarthrosis (csekély haránt-függ leges elcsúszás lehetséges, ill. minimális rotáció)

36 Membrana interossea cruris (Spatium interosseumot áthidaló köt szövetes lemez) Lig. tibiofibulare anterius (Incisura fibulae elüls szélét l a külbokához) Lig. tibiofibulare posterius (Incisura fibulae hátsó szélét l a külbokához) A lábszárcsontok distalis végrészei nem alkotnak valódi ízületet egymással! A talocruralis ízület mozgásával összefüggésben a syndesmosis csak minimális elmozdulást (közeledés távolodás) tesz lehet vé a lábszárcsontok között.

37

38 Facies articularis inferior tibiae Facies articularis malleoli medialis tibiae ízvápa Facies articularis malleoli lateralis fibulae Trochlea tali (ízületi fej, 3 felszínnel: Facies articularis superior trochleae tali Facies articularis malleolaris medialis tali Facies articularis malleolaris lateralis tali Lig. deltoideum (=Lig. collaterale mediale) Pars tibionavicularis (Lig. tibionaviculare) Pars tibiocalcanea (Lig. tibiocalcaneum) Pars tibiotalaris anterior (Lig. tibiotalare anterius) Pars tibiotalaris posterior (Lig. tibiotalare posterius) Lig. collaterale laterale Lig. talofibulare anterius (aránylag gyenge) Lig. talofibulare posterius (leger sebb) Lig. calcaneofibulare

39 1. Fibula 2. Tibia 3. Incisura fibularis tibiae 4. Fossa malleoli 5. Malleolus lateralis 6. Articulatio talocruralis 7. Malleolus medialis 8. Talus

40

41

42

43 Malleoláris villa Ginglymus Kollaterális szalag ext. flex. Mozgások: plantarflexio (50 ) dorsalflexio (30 ) (a külboka csúcsán át a trochlea talit harántul szel tengely mentén, amely kb. 2 cm-nyire lép ki a belboka alatt) plantarflexióban kevés abductio adductio lehetséges (ekkor a talus hátsó, keskenyebb része kerül a bokavillába, ekkor az ízület instabilabb)

44 A., Articulatio talocalcaneonavicularis A/1. Articulatio talocalcanea anterior Facies articularis talaris anterior calcanei + Facies articularis calcanea anterior tali A/2. Articulatio talocalcanea media Facies articularis talaris media calcanei + Facies articularis calcanea media tali A/3. Articulatio talonavicularis Facies articularis navicularis tali + Facies articularis talaris ossis navicularis B., Art. talocalcanea posterior (Art. subtalaris) Facies articularis talaris posterior calcanei + Facies articularis calcanea posterior tali

45 Közös ízületi fej: Facies articularis calcanea anterior tali + Facies articularis calcanea media tali + Facies articularis navicularis tali Közös ízületi árok: Facies articularis talaris media calcanei + Facies articularis talaris anterior calcanei + Facies articularis talaris ossis navicularis Lig. calcaneonaviculare plantare rostporccal borított fels felszíne (Fibrocartilago navicularis) Articulatio sphaeroidea Lig. talonaviculare Lig. calcaneonaviculare plantare

46 alsó ugróízület tengelye

47 * alsó ugróízület tengelye

48 Ízületi árok: Facies articularis calcanea posterior tali Ízületi fej: Facies articularis talaris posterior calcanei Ginglymus Lig. talocalcaneum laterale Lig. talocalcaneum mediale Lig. talocalcaneum interosseum ( Sinus tarsi) Lig. talocalcaneum posterius Lig. calcaneofibulare (Lig. triquetrum része) Pars tibiocalcanea (Lig. deltoideum része)

49 * alsó ugróízület tengelye

50 Articulatio trochoidea Inversio supinatio= medialis talpszél emelkedik (az ízületben csak 40, a többi lábízülettel együtt 50 ) + plantarflexio + adductio Eversio pronatio= lateralis talpszél emelkedik (az ízületben csak 10, a többi lábízülettel együtt 30 ) + dorsalflexio + abductio) A forgás tengelye a talp síkjával kb. 45 -os szöget bezáró, a lábt t ferdén átszel egyenes, amely a talus nyakának dorsomedialis pontjától hátra-, le- és oldalfelé halad, majd a calcaneus lateralis felszínén a tuber calcanei felett lép ki, a mozgásokat f leg a lig. talocalcaneum interosseum gátolja. A fels és az alsó ugróízület mozgásainak kombinációja circumductiót eredményez.

51 fels ugróízület tengelye fels ugróízület tengelye alsó ugróízület tengelye alsó ugróízület tengelye

52 Facies articularis cuboidea calcanei Facies articularis calcanea ossis cuboidei Lig. calcaneocuboideum dorsale Lig. bifurcatum Lig. calcaneonaviculare Lig. calcaneocuboideum Lig. plantare longum Lig. cuboideonaviculare plantare Amphiarthrosis

53

54 Facies articularis cuneiformis lateralis, intermedia et medialis ossis navicularis Facies articularis navicularis ossis cuneiformis lateralis, intermedii et medialis Ligg. cuneonavicularia dorsalia Ligg. cuneonavicularia plantaria Amphiarthrosis

55 Lig. bifurcatum Lig. cuboideonaviculare dorsale Ligg. cuneonavicularia dorsalia Ligg. intercuneiformia dorsalia Ligg. metatarsalia dorsalia Ligg. calcaneocuboidea Ligg. tarsometatarsalia dorsalia dorsalia Lig. cuneocuboideum dorsale

56 Articulatio cuneocuboidea Facies articularis cuneiformis ossis cuboidei Facies articularis cuboidea ossis cuneiformis lateralis Lig. cuneocuboideum dorsale Lig. cuneocuboideum plantare Lig. cuneocuboideum interosseum Amphiarthrosis Articulatio cuboideonavicularis nem állandó ízület Facies articularis cuboidea ossis navicularis Facies articularis navicularis ossis cuboidei Lig. cuboideonaviculare plantare Lig. cuboideonaviculare dorsale Amphiarthrosis

57 Art. talonavicularis + Art. calcaneocuboidea A Chopart-ízület kulcsa : Lig. bifurcatum Ligg. tarsi dorsalia, Ligg. tarsi plantaria Ligg. tarsi interossea Amphiarthrosis Klasszikus amputációs vonal

58 Ízületi felszínek: az ékcsontok érintkez szomszédos ízfelszínei Ligg. intercuneiformia plantaria Ligg. intercuneiformia dorsalia Ligg. intercuneiformia interossea Amphiarthrosis

59 Ízületi vonal: a három ékcsont és a köbcsont distalis ízfelszínei, valamint a metatarsus-bázisok proximális ízfelszínei között húzódik Ligg. tarsometatarsea dorsalia Ligg. tarsometatarsea plantaria Ligg. tarsometatarsea interossea Amphiarthrosis Klasszikus amputációs vonal

60 (dorsoplantaris Rtg-felvétel) CL CIM CM N Cu T Ca Articulationes tarsometatarsales Jacques LISFRANC ( ), párizsi sebész Articulatio tarsi transversa François CHOPART ( ), párizsi sebész

61 (ferde Rtg-felvétel) CM CIM CL N Cu T Ca Articulationes tarsometatarsales Jacques LISFRANC ( ), párizsi sebész Articulatio tarsi transversa François CHOPART ( ), párizsi sebész

62 Ízületi felszínek: a II-III.; a III-IV. illetve a IV-V. metatarsus-bázisok egymással szomszédos, oldalsó felszínei Ligg. metatarsea dorsalia Ligg. metatarsea plantaria Ligg. metatarsea interossea Amphiarthrosis (az I., IV. és V. lábközépcsont enyhe elmozdulást végezhet plantarisan és dorsalisan, de a II. és a III. teljesen feszes)

63 Ízületi felszínek: metatarsus-fejek és a phalanx proximalisok bázisainak homorú felszínei Az ízületi tokot plantarisan er s harántrostokat tartalmazó porclemez (Lamina fibrocartilaginea plantaris) er síti. Az ízületi tokba ill. a talpi porclemezbe beleágyazva sesamcsontok (általában az öregujji ízületnél 2, az V. ujj ízületi tokján 1 szokott lenni). Ligg. collateralia Ligg. plantaria Ligg. metatarsea transversa profunda Korlátolt szabad ízület dorsalflexio plantarflexio (az ízfejek haránttengelye körül) extensióban ill.dorsalflexióban gyermekkorban kifejezettebb, feln ttkorban elhanyagolható adductio abductio (a fejek dorsoplantaris tengelye mentén)

64 Ízületi felszínek: a phalanxok megfelel ízfelszínei Ginglymus (csökevényes ízületek, f leg a distalis sor) Ligg. collateralia Ligg. plantaria Plantarflexio dorsalflexio (megfelel haránttengelyek mentén, csökevényes mozgásterjedelemmel)

65 Lig. deltoideum Pars tibionavicularis Pars tibiocalcanea Pars tibiotalaris anterior Pars tibiotalaris posterior Lig. collaterale laterale Lig. talofibulare anterius Lig. talofibulare posterius Lig. calcaneofibulare Lig. tibiofibulare anterius Lig. tibiofibulare posterius

66 Lig. talonaviculare Lig. talocalcaneum mediale Lig. talocalcaneum laterale Lig. talocalcaneum posterius Lig. talocalcaneum interosseum

67 Lig. bifurcatum Lig. calcaneonaviculare Lig. calcaneocuboideum Lig. cuneocuboideum dorsale Lig. cuboideonaviculare dorsale Ligg. cuneonavicularia dorsalia Ligg. calcaneocuboidea dorsalia Ligg. intercuneiformia dorsalia

68 Lig. plantare longum Lig. calcaneonaviculare plantare Lig. calcaneocuboideum plantare Ligg. cuneonavicularia plantaria Ligg. cuboideonaviculare plantare Lig. cuneocuboideum interosseum Ligg. intercuneiformia interossea

69 Tarsus Ligg. tarsometatarsalia dorsalia Ligg. tarsometatarsalia plantaria Metatarsus Ligg. cuneometatarsalia interossea Ligg. intermetatarsalia Ligg. metatarsalia plantaria Ligg. metatarsalia dorsalia Ligg. metatarsalia interossea Ligg. collateralia Ligg. plantaria Ligg. metatarsophalangea Ligg. metatarsea transversa profunda Ligg. interphalangea pedis Ligg. collateralia Ligg. plantaria

AZ ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI

AZ ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1 AZ ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI A, MEDENCEÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI B, A SZABAD ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK KAPCS. A, MEDENCEÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1, SZEMÉREMCSONTOK ÖSSZEKÖTTETÉSE

Részletesebben

AZ ALSÓ VÉGTAG ANATÓMIÁJA

AZ ALSÓ VÉGTAG ANATÓMIÁJA AZ ALSÓ VÉGTAG ANATÓMIÁJA 1. Az alsó végtag csontjai Pelvis Os coxae Acetabulum Limbus acetabuli Fossa acetabuli Incisura acetabuli Facies lunata Ramus ishiopubicus Foramen obturatum Os ilium: Corpus ossis

Részletesebben

Alsó végtag csontjai

Alsó végtag csontjai Alsó végtag csontjai medenceöv: szabad alsó végtag: medencecsont (os coxae) keresztcsont (os sacrum) comb (femur) combcsont (femur) lábszár (crus) sípcsont (tibia) szárkapocs (fibula) láb (pes) lábtő (tarsus)

Részletesebben

Csontjai, ízületei, izmai

Csontjai, ízületei, izmai Csontjai, ízületei, izmai A láb részei: lábtő (tarsus) lábközép (metatarsus) lábujjak (digiti pedis) A lábtő csontjai: 1. ugrócsont (talus) B a lábtőcsontok közül az egyetlen, melynek közvetlen kapcsolata

Részletesebben

SYNDESMOLOGIA et ARTHROLOGIA

SYNDESMOLOGIA et ARTHROLOGIA 14 SYNDESMOLOGIA et ARTHROLOGIA (szalag- és ízülettan általános rész) Synarthrosis (folyamatos összeköttetés) Hemidiarthrosis (átmenet a folyamatos és a megszakított összeköttetés közt) Diarthrosis / articulatio

Részletesebben

Prof. Dr. Mihály András Dr. Heged s Hajnalka Dr. Weiczner Roland. SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet. Szeged, 2013.

Prof. Dr. Mihály András Dr. Heged s Hajnalka Dr. Weiczner Roland. SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet. Szeged, 2013. Prof. Dr. Mihály András Dr. Heged s Hajnalka Dr. Weiczner Roland SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet Szeged, 2013. Az alsó végtag felszíni anatómiája I. Az alsó végtag felszíni anatómiája

Részletesebben

A térdízület (art. genus) elölnézet

A térdízület (art. genus) elölnézet A térdízület (art. genus) 3 csont alkotja: combcsont (femur) sípcsont (tibia) térdkalács (patella) combcsont (femur) térdkalács (patella) sípcsont (tibia) szárkapocs csont (fibula) elölnézet hátulnézet

Részletesebben

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet CSÍPİÍZÜLET MOZGATÓK A csípıízület mozgatók az articulatio coxaera (acetabulum-caput femoris) hatnak, ahol a törzs súlya az

Részletesebben

III. VÉGTAGOK. 1. Felső végtag: a vállöv és a szabad felső végtag csontjai. Brachium Antebrachium Manus. Clavicula

III. VÉGTAGOK. 1. Felső végtag: a vállöv és a szabad felső végtag csontjai. Brachium Antebrachium Manus. Clavicula III. VÉGTAGOK 1. Felső végtag: a vállöv és a szabad felső végtag csontjai Brachium Antebrachium Manus Clavicula Scapula Humerus Sulcus m. Subclavii Tuberculum conoideum, linea trapezoidea Impressio ligamenti

Részletesebben

ARTICULATIONES MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag ízületei)

ARTICULATIONES MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag ízületei) 8 ARTICULATIONES MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag ízületei) I. Cingulum membri superioris / Cingulum pectorale Articulatio sternoclavicularis (szegykulcscsonti ízület) korlátolt szabad ízület incisura

Részletesebben

A FELSŐVÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI

A FELSŐVÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1 A FELSŐVÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI A, VÁLLÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI B, A SZABAD FELSŐVÉGTAG CSONTJAINAK KAPCSOLATAI A, VÁLLÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1, SZEGY- KULCSCSONTI ÍZÜLET 2, VÁLL-

Részletesebben

Dr. Weiczner Roland Kruppa Eszter. SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet. Szeged, 2013.

Dr. Weiczner Roland Kruppa Eszter. SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet. Szeged, 2013. Dr. Weiczner Roland Kruppa Eszter SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet Szeged, 2013. Ossa extremitatis superioris Cingulum membri superioris (seu pectorale) Scapula + Clavicula Pars libera

Részletesebben

I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA. alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA. alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet ÁLTALÁNOS OSTEOLÓGIA Testünk szilárd állományát csontok alkotják (10% testtömeg).

Részletesebben

AZ ANATÓMIA-1 VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FOGORVOSTANHALLGATÓK SZÁMÁRA (Összeállította: dr. Hollósy Tibor, jóváhagyta: dr. Tóth Pál) 2011 CSONTOK

AZ ANATÓMIA-1 VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FOGORVOSTANHALLGATÓK SZÁMÁRA (Összeállította: dr. Hollósy Tibor, jóváhagyta: dr. Tóth Pál) 2011 CSONTOK AZ ANATÓMIA-1 VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FOGORVOSTANHALLGATÓK SZÁMÁRA (Összeállította: dr. Hollósy Tibor, jóváhagyta: dr. Tóth Pál) 2011 CSONTOK 1. Minden csontot ismerjen fel, tudja a nevüket magyarul és latinul.

Részletesebben

Az alkar csontjai: singcsont (ulna): medialisan, a kisujj oldalán orsócsont (radius): lateralisan, a hüvelykujj oldalán.

Az alkar csontjai: singcsont (ulna): medialisan, a kisujj oldalán orsócsont (radius): lateralisan, a hüvelykujj oldalán. KÖNYÖKÍZÜLET Az alkar csontjai: singcsont (ulna): medialisan, a kisujj oldalán orsócsont (radius): lateralisan, a hüvelykujj oldalán Singcsont (ulna): pörgő bevágása (incisura trochlearis) koronanyúlvány

Részletesebben

Calva vagy calotte: koponyatetô. nyakszirt (occiput) halánték (tempora)

Calva vagy calotte: koponyatetô. nyakszirt (occiput) halánték (tempora) A koponya részei: Koponya (cranium) csontjai: (22 koponyacsont + 6 hallócsont + 1 nyelvcsont (os hyoideum) Calvarium: koponya az állkapocs nélkül Calvaria: agykoponya (arckoponya nélkül) homlok (frons)

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI. Prof. Dr.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI. Prof. Dr. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI Prof. Dr. Záborszky Zoltán A lábszár distalis metaphysisének törései (Pilon-törés) Ok: magasból

Részletesebben

A törzs anatómiája I. Csontok Csontok és ízületek.

A törzs anatómiája I. Csontok Csontok és ízületek. A törzs t anatómi miája I. Csontok és ízületek. Columna vertebralis: 1. Vertebrae cervicales 2. Vertebrae thoracicae 3. Vertebrae lumbales 4. Os sacrum 5. Os coccygis 2 Skeleton thoracis: 1. Costae 2.

Részletesebben

Contractura fogalma, iránya, mértéke fogalma: az ízület passzív mozgásterjedelmének beszűkülése. a: valgus b: varus c: recurvatus

Contractura fogalma, iránya, mértéke fogalma: az ízület passzív mozgásterjedelmének beszűkülése. a: valgus b: varus c: recurvatus Gyakorlati vizsgakérdések kidolgozása a IV. ÁOK hallgatók ortopédia szigorlatához Kedves hallgatók! Ezzel a segédlettel célom az, hogy a gyakorlati szigorlatra való felkészüléseteket megkönnyítsem. Csak

Részletesebben

Mozgásszervrendszer TENGELYEK, SÍKOK, IRÁNYJELZÉSEK

Mozgásszervrendszer TENGELYEK, SÍKOK, IRÁNYJELZÉSEK Mozgásszervrendszer TENGELYEK, SÍKOK, IRÁNYJELZÉSEK Tengelyek: - hossztengely: egyenes álláskor függőleges - haránttengely: vízszintesen jobbról-balra sok húzható a testen - nyílirányú tengely: dorsoventralis

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet. Orvosi képalkotó eljárások. Abdomen

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet. Orvosi képalkotó eljárások. Abdomen Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Orvosi képalkotó eljárások Abdomen Abdomen, axialis CT felvétel / 1. 1. Linea alba 2. Rectus hüvely/m. rectus abdominis 3. Costa 4. Hepar

Részletesebben

A felső végtag csontjai és összeköttetései

A felső végtag csontjai és összeköttetései 4. feladat Munkahelyén továbbképzést szerveznek anatómia és kórtan témakörben, amelynek keretében Önnek A felső végtag csontjai és összeköttetései és az Általános kórtani alapismeretek című előadásokat

Részletesebben

Növekedési zónák, kontrasztanyagok 1

Növekedési zónák, kontrasztanyagok 1 Fiatal állatok csontjainak radiológiája Arany Tóth Attila SZIE, ÁTOK, Sebészet EPIFÍZIS METAFÍZIS epif. fuga Fiatal állatok csontjainak radiológiája Csontosodás: velıőr DIAFÍZIS compacta 1. Primer: nem

Részletesebben

A felső végtag csontjait 2 csoportra oszthatjuk:

A felső végtag csontjait 2 csoportra oszthatjuk: VÁLLÖV, VÁLL A felső végtag csontjait 2 csoportra oszthatjuk: I. a vállöv: kulcscsont (clavicula) lapocka (scapula) II. a szabad felső végtag részei: kar (brachium) karcsont (humerus) alkar (antebrachium)

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

PELVIS. (medence) ii) Os ischii (ülőcsont) - corpus ossis ischii - ramus superior ossis ischii o incisura ischiadica maior

PELVIS. (medence) ii) Os ischii (ülőcsont) - corpus ossis ischii - ramus superior ossis ischii o incisura ischiadica maior 1 PELVIS (medence) 1) A pelvis felépítése: pelvis minor et major (kis- és nagymedence) a) Sacrum / Os sacrum (keresztcsont) - basis ossis sacri promontorium (L5-höz) - apex ossis sacri hiatus canalis sacralis

Részletesebben

Részletes csont- és A FELSŐ VÉGTAG CSONTJAI. llöv v csontjai, amelyekkel a végtag v és s a szabad felső végtag csontjai. van: vállöv v csontjai

Részletes csont- és A FELSŐ VÉGTAG CSONTJAI. llöv v csontjai, amelyekkel a végtag v és s a szabad felső végtag csontjai. van: vállöv v csontjai A FELSŐ VÉGTAG CSONTJAI Részletes csont- és ízülettan a vállv llöv v csontjai, amelyekkel a végtag v a törzshöz z kapcsolódik és s a szabad felső végtag csontjai. A szabad felső végtagnak három h része

Részletesebben

Általános csonttan és izülettan. Dr. Kovács Magdolna Anatómiai Intézet 2007. febr. 12.

Általános csonttan és izülettan. Dr. Kovács Magdolna Anatómiai Intézet 2007. febr. 12. Általános csonttan és izülettan Dr. Kovács Magdolna Anatómiai Intézet 2007. febr. 12. Osteologia osteon - csont logos - tudomány Csontváz főleg csont, de porc is Részei: Caput Truncus vertebrae, sternum,

Részletesebben

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 1. A csúszó mozgás: A) forgó haladó mozgás, amikor az ízület egyik oldalán tractio, a másik oldalon compressio jön létre B) egyenes vonalú haladó

Részletesebben

HUMÁNBIOLÓGIA. gyakorlati segédanyag 2008.

HUMÁNBIOLÓGIA. gyakorlati segédanyag 2008. HUMÁNBIOLÓGIA gyakorlati segédanyag 2008. A koponya nézetei Cranium - a koponya 1. Norma frontalis cranii 2. Norma lateralis cranii 3. Norma verticalis 4. Norma occipitalis 5. Norma basalis 2 A koponya

Részletesebben

PhD Értekezés. Dr. Papp Miklós. A tibia condylusok és a patella pozíciójának radiológiai vizsgálata a kombinált

PhD Értekezés. Dr. Papp Miklós. A tibia condylusok és a patella pozíciójának radiológiai vizsgálata a kombinált 1 PhD Értekezés Dr. Papp Miklós A tibia condylusok és a patella pozíciójának radiológiai vizsgálata a kombinált és a záróék magas tibia osteotomia után A kombinált osteotomia rövid-középtávú klinikai vizsgálatának

Részletesebben

A MALLEOLARIS TÖRÉSEK

A MALLEOLARIS TÖRÉSEK Boka törések Malleoláris törések. Anatómia: A MALLEOLARIS TÖRÉSEK A talus ízfelszíne csonka kúp formájú Plantarflexio esetén a ízületben berotatio, dorsalextensio esetén pedig kirotatio jön létre. Az anatomiai

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

Lábszártörések. Bokasérülések. A calcaneus, talus és láb sérülései. Speciális vizsgálatok. Semmelweis Egyetem Traumatológia Tanszék Dr.

Lábszártörések. Bokasérülések. A calcaneus, talus és láb sérülései. Speciális vizsgálatok. Semmelweis Egyetem Traumatológia Tanszék Dr. Lábszártörések. Bokasérülések. A calcaneus, talus és láb sérülései. Speciális vizsgálatok. Semmelweis Egyetem Traumatológia Tanszék Dr. Gál Tamás Lábszártörések Anatómiai tulajdonságok: Anteromedialis

Részletesebben

Anatómia XX dolgozat. év/hónap/nap. Általános tudnivalók

Anatómia XX dolgozat. év/hónap/nap. Általános tudnivalók A teszt eredménye: Megtekintve: Anatómia XX dolgozat. év/hónap/nap Általános tudnivalók SzIE ÁOTK Anatómiai és Szövettani Tanszék A dolgozat kitöltéshez elsődlegesen kék vagy fekete tollat használjon (de

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

A BOKAÍZÜLET BIOMECHANIKÁJA

A BOKAÍZÜLET BIOMECHANIKÁJA A BOKAÍZÜLET BIOMECHANIKÁJA I. A bokaízület felépítése A bokaízület elsősorban a sípcsont és az ugrócsont (talocrural), valamint az ugrócsont és szárkapocscsont ízesülését jelenti (ábra). A boka porcos

Részletesebben

1. Locus minores resistentiae abdominis (a hasfal gyenge pontjai)

1. Locus minores resistentiae abdominis (a hasfal gyenge pontjai) 1 A HASFALI SÉRVEK KLINIKAI ANATÓMIÁJA 1. Locus minores resistentiae abdominis (a hasfal gyenge pontjai) - Linea alba o rectusdiastasis (ha csak kiszélesedik a linea alba) o herniae epigastricae et hypogastricae

Részletesebben

SÉRVEK SEBÉSZETE. Dr. Telkes Gábor Ph.D. SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika

SÉRVEK SEBÉSZETE. Dr. Telkes Gábor Ph.D. SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika SÉRVEK SEBÉSZETE Dr. Telkes Gábor Ph.D. SE Klinika A lágyéktáji és hasfali sérv par excellence sebészi betegség, gyógyításának sine qua non-ja a hasfal rekonstrukciója Definíció Sérvnek nevezzük bármely

Részletesebben

A talus és a calcaneus törései

A talus és a calcaneus törései A talus és a calcaneus törései ttila SZTE Traumatológiai Klinika A talus anatomiája: A talus kb. 60% át porc borítja, rajta sem inak, sem izmok nem tapadnak ill. erednek A talus test vérellátása főleg

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

A koponyacsontok által határolt üregek, térségek és azok összeköttetései

A koponyacsontok által határolt üregek, térségek és azok összeköttetései A koponyacsontok által határolt üregek, térségek és azok összeköttetései Orbita; Cavum nasi; Cavum oris; ; Fossa infratemporalis; Fossa pterygopalatina Dr. Czigner Andrea egyetemi adjunktus SZTE ÁOK Anatómiai,

Részletesebben

SZÓKINCS 1 SZÓKINCS 2

SZÓKINCS 1 SZÓKINCS 2 SZÓKINCS 1 anterior, -ius elülső mediansagittalis 2 középső nyílirányú sík caudalis 2 farokcsonthoz közelebb eső medius 3 középső centralis 2 központi palmaris 2 tenyéri oldalon coronalis 2 koszorúhoz

Részletesebben

Csípőproblémák fiatal felnőttkorban. Dr Gunther Tibor Traumatológiai,Ortopédiai és Kézsebészeti szakmacsoport vezető főorvos

Csípőproblémák fiatal felnőttkorban. Dr Gunther Tibor Traumatológiai,Ortopédiai és Kézsebészeti szakmacsoport vezető főorvos Csípőproblémák fiatal felnőttkorban Dr Gunther Tibor Traumatológiai,Ortopédiai és Kézsebészeti szakmacsoport vezető főorvos Tematika: A csípőízület normális fejlődése Funkcionális anatómia Biomechanika

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata

I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata A következőkben az állás és járás nem műszeres vizsgálatát mutatjuk be. Megtanulható, hogy a fizikális betegvizsgálat részét képező ispekció során milyen általános

Részletesebben

OSSA MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag csontjai)

OSSA MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag csontjai) 1 OSSA MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag csontjai) Partes et ossa membri superioris (a felső végtag részei és csontjai) a. Cingulum membri superioris (felső függesztőöv v. vállöv) Clavicula (kulcscsont)

Részletesebben

OSSA et JUNCTURAE TRUNCI

OSSA et JUNCTURAE TRUNCI Antómia vázlatok 1 Ossa et Juncturae Trunci OSSA et JUNCTURAE TRUNCI (A törzs csontjai és összeköttetései) 1) Vertebra (csigolya) : ált. felépítés - corpus vertebrae - arcus vertebrae: o pediculus arcus

Részletesebben

6. FEJEZET - PNF 6/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS

6. FEJEZET - PNF 6/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 6. FEJEZET - PNF 6/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 1. Mivel tudunk a proprioceptorokra hatni? A) ellenállás adásával B) megfelelő fogástechnikával C) azzal, hogy diagonálban dolgozunk D) verbális utasítással

Részletesebben

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései Prof. Dr Hangody László egyetemi tanár az MTA doktora Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék IKDC adatlap: KT-1000 arthrometer FEMOROTIBIALIS

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Doktori Ph. D. Értekezés A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési

Részletesebben

NS 1 Normális lábfej. Természetes méretű, SOMSO-műanyagból. Bemutatja az anatómiai szerkezetet és a sípcsont alatti részt. Egy darabból áll.

NS 1 Normális lábfej. Természetes méretű, SOMSO-műanyagból. Bemutatja az anatómiai szerkezetet és a sípcsont alatti részt. Egy darabból áll. NS 1 Normális lábfej Bemutatja az anatómiai szerkezetet és a sípcsont alatti részt. Egy darabból áll. Hossz: (Pternion-Akropodion): 24 cm. Magasság: 13 cm., Szélesség: 26 cm., Mélység: 10 cm., Súly: 450

Részletesebben

RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI

RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI CRANIUM: agykoponya : cranium cerebrale arckoponya : cranium viscerale koponyatető : calvaria koponyaalap : basis cranii AGYKOPONYA

Részletesebben

MUSCULI MEMBRI SUPERIORIS. N. accessorius

MUSCULI MEMBRI SUPERIORIS. N. accessorius 15 I. Felületes hátizmok csoportja MUSCULI MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag izmai) Spinohumeralis izmok Ventrolateralisan bevándorolt izmok musculus origo insertio functio innervatio protuberantia lapocka

Részletesebben

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes.

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes. EasyFix TTA rendszer I. Műtét előtti tervezés 1.) A megfelelő röntgenkép elkészítése A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135

Részletesebben

MEDIASTINUM (Nevezéktan: Terminologia Anatomica, 1998.) Dr. Weiczner Roland SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2014.

MEDIASTINUM (Nevezéktan: Terminologia Anatomica, 1998.) Dr. Weiczner Roland SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2014. MEDIASTINUM (Nevezéktan: Terminologia Anatomica, 1998.) Dr. Weiczner Roland SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2014. Fókuszpontok Hogyan definiáljuk a mediastinumot? Melyek a mediastinum

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Egészségügyi Kar. OLKDA Alapszak. Képalkotó Diagnosztikai Szakirány. Csípőtáji törések. Dr. Papp Miklós PhD. Miskolc, 2015.

MISKOLCI EGYETEM. Egészségügyi Kar. OLKDA Alapszak. Képalkotó Diagnosztikai Szakirány. Csípőtáji törések. Dr. Papp Miklós PhD. Miskolc, 2015. MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar OLKDA Alapszak Képalkotó Diagnosztikai Szakirány Csípőtáji törések Konzulens: Dr. Antalfi Bálint Készítette: Szmik Laura Dr. Papp Miklós PhD. Miskolc, 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája

A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája Felszíni anatómia (látható, tapintható képletek a felső végtagon) Clavicula, acromion, processus coracoideus Epicondylus medialis, epicondylus lateralis,

Részletesebben

Orvosi képalkotó eljárások

Orvosi képalkotó eljárások Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Orvosi képalkotó eljárások Vascularis rendszer Az a. carotis interna arteriogramja A. cerebri ant. ágai: 1. A. pericallosa 2. A. callosomarginalis

Részletesebben

Dorsalis régiók - összefoglaló

Dorsalis régiók - összefoglaló Dorsalis régiók - összefoglaló Összeállította: Hanics János Lektorálta: dr. Altdorfer Károly Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete, Budapest, 2005 Átdolgozva: 2010 1. Regio nuchae

Részletesebben

NERVI MEMBRI INFERIORIS

NERVI MEMBRI INFERIORIS 36 NERVI MEMBRI INFERIORIS (Az alsó végtag idegei) 1. ábra: PLEXUS LUMBOSACRALIS (1- n. iliohypogastricus, 2- n. ilioinguinalis, 3- n. cutaneus femoris lateralis, 4- n. genitofemoralis, 5- n. femoralis,

Részletesebben

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA A femur diaphysis törések An: Pm: Cl: Kl: Dg: Th: az emberi test legerősebb csontja, ventralis irányban doború nagy energiájú traumára törik,

Részletesebben

ORTOPÉDIA. Sanat Swing. Térdprotézis

ORTOPÉDIA. Sanat Swing. Térdprotézis ORTOPÉDIA Sanat Swing Térdprotézis Referenciák Tartalom Prof. Dr. Hangody László MTA doktora Osztályvezető főorvos Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai kórház Ortopéd Traumatológia Budapest Dr. Móser Tamás

Részletesebben

Az SI ízület gyulladásos és degeneratív elváltozásai a képalkotó diagnosztikában

Az SI ízület gyulladásos és degeneratív elváltozásai a képalkotó diagnosztikában Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus szakirány Az SI ízület gyulladásos és degeneratív elváltozásai a képalkotó diagnosztikában Konzulens: Dr. Fornet

Részletesebben

Az ossa tarsi proximalia (talus, calcaneus, os. A lábtô koalíciói felnôtt betegeinken. Szántó Dezsô

Az ossa tarsi proximalia (talus, calcaneus, os. A lábtô koalíciói felnôtt betegeinken. Szántó Dezsô MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Rövid közlemény A lábtô koalíciói felnôtt betegeinken Szántó Dezsô BEVEZETÉS A coalitio tarsalis a láb középsô és hátsó részének két vagy három csontja között kialakuló, rendellenes,

Részletesebben

OSZTÁLYTERMI TARTÁSKORREKCIÓK: GYAKORLATGYŰJTEMÉNY. VASS Lívia

OSZTÁLYTERMI TARTÁSKORREKCIÓK: GYAKORLATGYŰJTEMÉNY. VASS Lívia OSZTÁLYTERMI TARTÁSKORREKCIÓK: GYAKORLATGYŰJTEMÉNY VASS Lívia Pécs, 2015 OSZTÁLYTERMI TARTÁSKORREKCIÓK: GYAKORLATGYŰJTEMÉNY Szerkesztette: VASS Lívia Szerzők: Bohner-Beke Alíz Dr. Járomi Melinda Dr. Kiss

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes

47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes 47. Barkóciné Vértesi Katalin Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes Az óvodai gyógytestnevelés során egyre többször találkozunk a lúdtalp problémájával, számos kérdés hangzik, el a szülőktől,

Részletesebben

A külsõ boka szalagsérülései klasszikus balett táncosoknál

A külsõ boka szalagsérülései klasszikus balett táncosoknál Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye A külsõ boka szalagsérülései klasszikus balett táncosoknál DR. MÁDY FERENC Érkezett: 1994. január 10. ÖSSZEFOGLALÁS A bokatáji szalagsérülések

Részletesebben

XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA BALATONFÜRED, 2014.

XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA BALATONFÜRED, 2014. XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA BALATONFÜRED, 2014. SZEPTEMBER 11-13 A ROTÁTORKÖPENY SZINDRÓMA FIZIOTERÁPIÁS KEZELÉSÉNEK HATÉKONYSÁGA

Részletesebben

Alagútszindrómák az alsó végtagon. Dr. Tóth Andrea Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház

Alagútszindrómák az alsó végtagon. Dr. Tóth Andrea Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Alagútszindrómák az alsó végtagon Dr. Tóth Andrea Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház kompressziós mononeuropathiák erős fájdalom, egyes izmok vagy izomcsoportok működése csökken, vagy kiesik kompresszió

Részletesebben

Izületi és lágyrész sérülések. Wiegand Norbert PTE ÁOK Trauma Centrum

Izületi és lágyrész sérülések. Wiegand Norbert PTE ÁOK Trauma Centrum Izületi és lágyrész sérülések. Wiegand Norbert PTE ÁOK Trauma Centrum Lágyrészek: Bőr Subcutis Fascia Izom Szalag Ín Lágyrész sérülések Izolált Töréssel társult Bőr sérülések Sebek Égés Kémiai sérülés

Részletesebben

Ortopédia. szerkesztő: Prof. Szendrői Miklós. Budapest, 2011

Ortopédia. szerkesztő: Prof. Szendrői Miklós. Budapest, 2011 Ortopédia Ortopédia szerkesztő: Prof. Szendrői Miklós Budapest, 2011 Semmelweis Egyetem, 2011 Tanulási útmutató Az ortopédiai e-tankönyve (kiegészítő tananyag) Bevezetés Lecturis salutem. Kiadványunk olvasója

Részletesebben

Civilizációs ártalmak gyermekkorban, különös tekintettel a mozgás szervrendszerre

Civilizációs ártalmak gyermekkorban, különös tekintettel a mozgás szervrendszerre MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK VÉDŐNŐ SZAKIRÁNY Civilizációs ártalmak gyermekkorban, különös tekintettel a mozgás szervrendszerre Dr. Peja Márta Professor emiritus

Részletesebben

II. félév, 2. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Kardiovaszkuláris rendszer EREK (ANGIOLÓGIA)

II. félév, 2. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Kardiovaszkuláris rendszer EREK (ANGIOLÓGIA) II. félév, 2. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet Kardiovaszkuláris rendszer EREK (ANGIOLÓGIA) Mit tanulunk? Az érrendszer alapelemeinek artériák, kapillárisok és vénák általános

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet. Mihály András

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet. Mihály András 1 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet Mihály András Egységes jegyzet orvostanhallgatók számára Szeged 2006. 2 Köszönetnyilvánítás Ezúton is hálásan

Részletesebben

Nyaki gerinc: struktúra Két rész: 1. felső szakasz (os occipitale ízfelszíne + atlas + axis) fej mozgásai 2. alsó szakasz (C3-C7) C7) mozgásai korláto

Nyaki gerinc: struktúra Két rész: 1. felső szakasz (os occipitale ízfelszíne + atlas + axis) fej mozgásai 2. alsó szakasz (C3-C7) C7) mozgásai korláto Funkcionális anatómia Nyaki gerinc Nyakas Dóra Nyaki gerinc: struktúra Két rész: 1. felső szakasz (os occipitale ízfelszíne + atlas + axis) fej mozgásai 2. alsó szakasz (C3-C7) C7) mozgásai korlátozottabbak,

Részletesebben

Funkcionális anatómia Gerincről általában és a Lumbális gerinc Nyakas Dóra a gerinc egy hosszú csontfüzér. A tetején ül a fej, az alján ülsz Te. (egy gyermek) Gerincről általában Rigid - stabilitás Plasztikus

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Készítette: Halder Ágnes B.A.Z. Megyei Kórház és EOK Szikszó, Gyógytornász Terrier-féle

Részletesebben

A pes planus fizioterápiája során történő lábstatikai változások iskoláskorú gyermekek körében

A pes planus fizioterápiája során történő lábstatikai változások iskoláskorú gyermekek körében Egészségügyi Kar Ápolás és betegellátás szak Gyógytornász szakirány A pes planus fizioterápiája során történő lábstatikai változások iskoláskorú gyermekek körében Dr. Papp Miklós Hegyi Adrienn konzulens

Részletesebben

Tartáshibák vizsgálata és korrekciója kisiskolások körében

Tartáshibák vizsgálata és korrekciója kisiskolások körében Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Ápolás és Betegellátás Szak Gyógytornász Szakirány Tartáshibák vizsgálata és korrekciója kisiskolások körében Breznai Annamária Konzulens Miskolc, 2015 Bányai Nikolett

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

2, A hátsó koponyagödörből kivezető nyílás/csatorna: a, canalis pterygoideus b, canalis nervi hypoglossi c, foramen rotundum d, canalis condylaris

2, A hátsó koponyagödörből kivezető nyílás/csatorna: a, canalis pterygoideus b, canalis nervi hypoglossi c, foramen rotundum d, canalis condylaris Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Semmelweis Egyetem Budapest Egészségügyi Mérnök Mesterképzés Felvételi kérdések funkcionális anatómiából Összeállította:

Részletesebben

Orvosi képalkotó eljárások

Orvosi képalkotó eljárások Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Orvosi képalkotó eljárások Viscerocranium - Collum Feji keresztmetszet, coronalis CT felvétel / 1. 1. Agy 2. Sinus frontalis (supraorbitalisan

Részletesebben

ANTHROPOLOGIAI ÉS SZEMÉLY AZONOSSÁGI VIZSGÁLATOK SEMMELWEIS IGNÁC CSONTVÁZÁN

ANTHROPOLOGIAI ÉS SZEMÉLY AZONOSSÁGI VIZSGÁLATOK SEMMELWEIS IGNÁC CSONTVÁZÁN ANTHROPOLOGIAI ÉS SZEMÉLY AZONOSSÁGI VIZSGÁLATOK SEMMELWEIS IGNÁC CSONTVÁZÁN írta: B A R T U C Z LAJOS (Budapest) A Z Országos Orvostörténeti Könyvtár igazgatója Palla Ákos 1963. temető gondnokának és

Részletesebben

Konzervatív töréskezelés. Urbán Ferenc

Konzervatív töréskezelés. Urbán Ferenc Konzervatív töréskezelés Urbán Ferenc Böhleri elvek Repozíció Retenció Rehabilitáció KONZERVATÍV KEZELÉS Nem minden konzervatív kezelés funkcionális, de a funkcionális töréskezelés konzervatív! KONZERVATÍV

Részletesebben

BUDAPEST 2014 TEHERVISELŐ ÁLLCSONT REKONSTRUKCIÓ VÉGESELEMES SIMONOVICS JÁNOS MODELLEZÉSE BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPEST 2014 TEHERVISELŐ ÁLLCSONT REKONSTRUKCIÓ VÉGESELEMES SIMONOVICS JÁNOS MODELLEZÉSE BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gépészmérnöki kar Gép- és Terméktervezés Tanszék PATTANTYÚS ÁBRAHÁM GÉZA GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA TEHERVISELŐ ÁLLCSONT REKONSTRUKCIÓ VÉGESELEMES

Részletesebben

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés)

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Ortopéd-sebészeti Osztályának 1. és a Miskolci Egyetem Gépgyártás-technológiai Tanszék 2. közleménye Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAI

TÁJÉKOZTATÓ ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAI TÁJÉKOZTATÓ az eedi méretvétel alapján, eedileg készített ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAI OEP vényre történő ségeiről a 34/2010. (V.14.) EÜM rendelet alapján Megjelent : a Maar löny 79. számában 2010. május

Részletesebben

MM. TRUNCI II. / MM. ABDOMINIS

MM. TRUNCI II. / MM. ABDOMINIS 20 M TRUNCI II. / M ABDOMINIS (A törzs izmai II. / Hasizmok) 1) Felszínes hasizmok - innervatio: o az alsó 7 n. intercostalis leszálló ágai, n. subcostalis (Th12) o plex. lumbalis közvetlen ágai (rr. musculares,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Kismedence és gát (pelvis minor et perineum)

Kismedence és gát (pelvis minor et perineum) Kismedence és gát (pelvis minor et perineum) 1. medence izmai 2. kismedence szövetterei / fasciái 3. diaphragma pelvis izmai 4. diaphragma urogenitale képletei 5. perineum szövetterei és képletei Perineum

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány. Gerincvédelem középiskolás korban

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány. Gerincvédelem középiskolás korban Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány Gerincvédelem középiskolás korban Konzulens: Breznai Annamária Benő Tünde Gyakorlati oktató 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben