A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája"

Átírás

1 A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája

2 Felszíni anatómia (látható, tapintható képletek a felső végtagon) Clavicula, acromion, processus coracoideus Epicondylus medialis, epicondylus lateralis, olecranon Processus styloideusok Os pisiforme, tuberculum ossis scaphoidei Metacarpusok, phalanxok Arteria brachialis pulzusa Arteria radialis pulzusa Inak: biceps ín, extensor carpi radialis, extensor carpi ulnaris, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor digitorum, flexor digitorum superficialis, stb Foveola radialis Thenar, hypothenar, mesothenar 2

3 3

4 FVTG EREINEK VETÜLETE 4 KÉZ IZMAI,ÍNHÜVELYEI ÉS A CANALIS CARPI

5 A felső végtagot ellátó idegek a nyakról, az erek a mellüregből érkeznek A térség, amelyen át ezek a képletek a fossa axillarisban kerülnek, a nyak és a mellüreg felé vezet. A térség: a clavicula és az első borda közötti térségben halad a plexus brachialis, a vena subclavia és az arteria subclavia. Az első borda határolja a hiatus scaleni-t is, melyben a plexus brachialis truncusai vannak. 5

6 PLEXUS BRACHIALIS ARTERIA SUBCLAVIA VENA SUBCLAVIA A clavicula és az első borda közötti térségen áthalad a vena subclavia, arteria subclavia és a plexus brachialis 6

7 A plexus clavicula feletti része a hiatus scaleni-n keresztül jön elő. M. scalenus medius Truncus superior Truncus medius Truncus inferior musculus scalenus anterior Első borda 7

8 A hiatus scaleni vetülete a nyakon Musculus trapezius Musculus sternocleidomastoideus Hiatus scaleni 8

9 Fossa axillaris képletei Elülső és hátulsó hónaljredők (m. pectoralis major és m. latissimus dorsi). Mellkasfal a m. serratus anteriorral. Humerus, m. coracobrachialis, m. biceps caput breve; hátul a m. subscapularis és teres major. Fascia axillaris; fascia clavipectoralis: mély fasciák. Arteria & vena axillaris; plexus brachialis; ágaikkal. Nyirokcsomók (20-30). Kommunikáció I.: a clavicula és 1. borda közti térség révén a nyak és a mellüreg felé. Kommunikáció II.: hiatus axillaris medialis et lateralis révén a dorsalis scapularis tájék felé. Kommunikáció III.: trigonum deltopectorale (v. cephalica vena axillaris). 9

10 A trigonum deltopectorale területe a vena cephalica vena axillarisba történő beömlésével I. 10

11 A trigonum deltopectorale területe a vena cephalica vena axillarisba történő beömlésével II. 11

12 Szövetterek, melyek a fossa axillaris kommunikációját segítik Hiatus axillaris lateralis: humerus, triceps caput longuma, teres minor és teres major. Tartalma: arteria circumflexa humeri posterior, nervus axillaris. Hiatus axillaris medialis: triceps caput longum, teres minor, teres major. Tartalma: arteria circumflexa scapulae. A trigonum deltopectorale a fossa axillaris felső-medialis részéhez nyújt hozzáférést. 12

13 Fasciculus posterior Fasciculus lateralis Nervi subscapulares Fasciculus medialis Hiatus axillaris medialis Hiatus axillaris lateralis 13 elölnézet

14 Változott: Testtartás Lapocka - felkar tengelyének szöge Lapocka helyzete Vápa síkja Nem változott: Munkatartomány

15 Plexus brachialis sérülések Újszülöttkori plexus brachialis sérülés Felnőttkori plexus brachialis sérülés

16

17 ERB-DUCHENNE PARALYSIS (C5, 6): supraspinatus, infraspinatus, biceps, deltoideus, teres minor, brachialis egy része bénult. A végtag felső része medialisan rotált, alsó része pronált állapotban van (nyíl). 17

18 Serratus anterior bénulás képe (winging of scapula) Nervus thoracicus longus (C5,6,7) 18

19 Idegsérülések humerus törések esetén Diaphysis törés: az esetek 8%-ában sérül a nervus radialis (a sulcus nervi radialisban futó ideg túlságosan közel van a humerus testéhez). Epicondylus medialis törése (könyökficam esetén fordul elő): a nervus ulnaris sérülésének veszélye. A distalis vég töréseinek legnagyobb veszélye az arteria brachialis sérülése (megtöretése, kompressziója, az érfal belső sérülése). Sérülhet a nervus medianus is. 19

20 Regio scapularis A válltájék dorsalis régiója: tapinthatók a scapula képletei, a trapezius széle, a hátsó hónaljredő (latissimus dorsi), musculus deltoideus, teres major. Izmai: trapezius, rhomboideusok, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, teres major, deltoideus hátsó széle. Erei: a. suprascapularis, a. dorsalis scapulae, a. subscapularis a. circumflexa scapulae (hiatus axillaris medialis). Idegei: n. suprascapularis (truncus superiorból), n. dorsalis scapulae (C 5 ága); ezek az idegek mélyen, az izmok között haladnak. A bőrt a plexus cervicalis ágai és a szegmentális ramus dorsalisok idegzik be. Ide nyílik a hiatus axillaris lateralis a benne futó nervus axillarisszal (fasciculus posterior) és itt van (a deltaizom alatt) az arteria circumflexa humeri anasztomózis. Itt van a scapularis anastomosis rendszer (a. dorsalis scapulae a. suprascapularis a. subscapularis-circumflexa scapulae). A hiatus axillaris medialis az arteria circumflexa scapulae áthaladási helye. 20

21 A regio cubiti képletei I. V. mediana cephalica cubiti V. mediana basilica cubiti V. mediana antebrachii V. mediana cubiti 21

22 Következő fontos térség a regio carpi A csuklótájék volaris és dorsalis oldalain eltérő képletek futnak: ezek azonban kivétel nélkül a kéz felé tartanak. A dorsalis csuklótájék legfontosabb képletei a feszítő ínrekeszek (dorsalis carpalis ínrekeszek). A palmaris oldalon a canalis carpi a legfontosabb képlet, melyben szintén inak-ínhüvelyek, valamint a nervus medianus haladnak. A palmaris oldalon megemlítjük még a Guyon-féle csatornát, mely az ulnaris ér-ideg képleteket tartalmazza. A csuklótájék képlete a foveola radialis, amelynek mélyén az arteria radialist találjuk. A térség csontos alapját a radius és ulna disztális végei és a kéztőcsontok képezik. Itt van az articulatio radiocarpalis, az intercarpalis ízületek és az articulatio 22 carpometacarpea pollicis.

23 Dorsalis carpalis ínrekeszek

24 A dorsalis carpalis ínrekeszek: ínhüvelyek elhelyezkedése Arteria radialis Retinaculum extensorum

25 Canalis carpi HÁROM ÍNHÜVELY25

26 Canalis carpi-ban feltárt n. medianus

27 A Guyon-féle csatorna A nervus ulnaris tenyéri ramus superficialisa és az arteria ulnaris együtt haladnak az os pisiforme és a hamulus ossis hamati síkja között, a retinaculum flexorum felett, az aponeurosis palmaris által kialakított kis rekeszben: ez a Guyon-féle csatorna. A csatornát fedi/védi a m. palmaris brevis. 27

28 A Guyon-csatorna helye és tartalma (nervus ulnaris felületes ága, arteria ulnaris; A, N: nyilak) Aponeurosis palmaris Aa digitales palmares communes Retinaculum flexorum A N m. palmaris brevis 28

29 A foveola radialis határai: 1. A retinaculum extensorum alsó széle 2. Abductor pollicis longus és extensor pollicis brevis inak 3. Extensor pollicis longus ín Képletei: 1. Vena cephalica ág 2. Nervus radialis ramus superficialis 3. Arteria radialis Arteria radialis a foveola radialisban (fossa tabatiére). Nervus radialis ramus superficialis A FOVEOLA RADIALIS 29

30 A dorsalis carpalis ínrekeszek: ínhüvelyek elhelyezkedése Arteria radialis Retinaculum extensorum Foveola radialis 30

31 Dupuytren-kontraktúra: az aponeurosis palmaris hegesedése és zsugorodása. Főleg a gyűrűsujj irányába tartó rostok zsugorodnak, flexióba kiemelve ezt az ujjat. 31

32 DUPUYTREN-KONTRAKTÚRA: AZ APONEUROSIS ZSUGORODÁSA 32

33 Heges köteg az aponeurosisban AZ OPERÁCIÓ KÉPE I. 33

34 AZ OPERÁCIÓ KÉPE II. 34

35 AZ OPERÁCIÓ KÉPE III. 35

36 A MŰTÉT EREDMÉNYE I. 36

37 A MŰTÉT EREDMÉNYE II. 37

38 Kollaterális keringési utak és anasztomózisok a felső végtagon Scapuláris anasztomózisok Rete cubiti és kollaterális erek a könyöktájon Dorsalis csuklótájék erei (arcus/rete carpale /dorsalis/dorsale) Arcus palmaris superficialis Arcus palmaris profundus Vénás anasztomózisok (anasztomózisok a felületes vénák között; perforáló vénák; vénás arcusok a kézen a mély vénák között) 38

39 Artériás kollaterális keringés, anasztomózisok (ágak részletesen) Váll körül lévő anasztomózisok: a. circumflexa humeri ant. & post.; a. subscapularis + a. suprascapularis + a. dorsalis scapulae. Utóbbiak alkotják a scapularis anasztomózisokat az a. subclavia és az a. axillaris között. Könyök körüli anasztomózisok: a. collateralis radialis & media + a. collateralis ulnaris sup. & inf. + a. recurrens radialis & ulnaris & interossea. Arcus palmaris superficialis & profundus Dorsalis csuklótáji anasztomózisok (a. interossea posterior és a. interossea anterior végágai és az a. ulnaris és a. radialis dorsalis carpalis ágai a rete carpale dorsale-t hozzák létre, melyből az aa. metacarpales dorsales erednek; ezekből az ujjszélekhez haladnak artériák, amelyek rendszerint összenyílnak a tenyéri artériákkal és így látják el az ujjszéleket. 39

40 SCAPULARIS ANASZTOMÓZISOK: S: A. SUBCLAVIA AX: A. AXILLARIS Tr. thyrocervicalis A. transversa colli A. suprascapularis A. dorsalis scapulae A. subscapularis A. circumflexa humeri a., p. A scapularis anasztomózisok összekötik az arteria subclaviát és az arteria axillarist (brachialist). 40

41 ARTERIA AXILLARIS BYPASS MŰTÉT VENA BASILICA GRAFT FELHASZNÁLÁSÁVAL Érelzáródás az arteria axillaris alsó szakaszán Preoperatív angiogram 41

42 Műtéti kép: nervus medianus (kék hurok) és a trombotizált arteria axillaris (piros hurok). 42

43 Látható az artéria elzáródott része 43

44 A kimetszett elzáródott szakaszt a vena basilicából vett darabbal pótolják 44

45 A beültetett vénadarab A műtét vége: a vénadarabot beültették 45

46 Képek forrása Dr. Pintér Sándor (SZTE, Traumatológiai Klinika) klinikai képei SOBOTTA Atlasz, Medicina, 2007 Abrahams, Craven, Lumley: Illustrated clinical anatomy. Hodder Arnold, 2005 Weir, Abrahams: Imaging atlas of human anatomy. Mosby-Wolfe, 1997 Thiel: Photographic atlas of practical anatomy. Springer, 1996 Szegedi Anatómiai Intézet ábragyűjteménye 46

Anatómia Tájanatómia, izülettan, zsigertan, koponya, idegrendszer

Anatómia Tájanatómia, izülettan, zsigertan, koponya, idegrendszer Anatómia Tájanatómia, izülettan, zsigertan, koponya, idegrendszer Összeállította: dr. Hollósy Tibor Lektorálta: dr. Rékási Zoltán 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Tájanatómiai összefoglalás... 6 1.

Részletesebben

Bevezetés s a neuroanatómi (plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus sacralis)

Bevezetés s a neuroanatómi (plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus sacralis) Bevezetés s a neuroanatómi miába (plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus sacralis) Systema nervosum Pars centralis: encephalon + medulla spinalis Pars peripherica: nervi craniales, nervi spinales,

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ EMG VIZSGÁLATOKHOZ. Dr. Arányi Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Neurológiai Klinika Elektrofiziológiai Laboratórium

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ EMG VIZSGÁLATOKHOZ. Dr. Arányi Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Neurológiai Klinika Elektrofiziológiai Laboratórium GYAKORLATI ÚTMUTATÓ EMG VIZSGÁLATOKHOZ Dr. Arányi Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Neurológiai Klinika Elektrofiziológiai Laboratórium TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ALAPFOGALMAK... 3 I. ENG ALAPFOGALMAK...

Részletesebben

A Marfan-syndroma szívsebészeti vonatkozásai

A Marfan-syndroma szívsebészeti vonatkozásai A Marfan-syndroma szívsebészeti vonatkozásai Írta: Seres-Sturm Lajos, VI. éves orvostanhallgató, Általános Orvostudományi Kar, Semmelweis Egyetem, Budapest Konzulens: Dr. Szabolcs Zoltán egyetemi docens,

Részletesebben

Az idegrendszeri szabályozás az idegrendszer segítségével történik

Az idegrendszeri szabályozás az idegrendszer segítségével történik AZ IDEGRENDSZER Az élőlényekre és csakis az élőszervezetre jellemző, hogy a külsőilletve a belsőkörnyezet változásaihoz alkalmazkodik. Az alkalmazkodás a környezet változásaihoz, a szervek működésének

Részletesebben

Testi egészség fenntartása II. rész

Testi egészség fenntartása II. rész Egészségügyi szakmacsoport Általános asszisztens Modulszám: 1.0/2328-06 Matlákné Csizmadia Györgyi Testi egészség fenntartása II. rész A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris

Részletesebben

Izomtan- izmai. comb izmai, lábszár r izmai, láb b izmai. eredés. tapadás. combcsont kistompora (trochanter minor) Csípőhorpasz izom (m.

Izomtan- izmai. comb izmai, lábszár r izmai, láb b izmai. eredés. tapadás. combcsont kistompora (trochanter minor) Csípőhorpasz izom (m. Izomtan- alsóvégtag, has, hát h és s fej izmai Az alsó végtag izmai csípőizmok, comb izmai, lábszár r izmai, láb b izmai. Belső csípőizmok eredés: A csípőizmok a csípőlap lapát t belső felszínén, n, valamint

Részletesebben

A törzs izmai: a mellkas izmai: felületes mellkasizmok mély mellkasizmok. hasizmok. a hát izmai: felületes hátizmok mély hátizmok

A törzs izmai: a mellkas izmai: felületes mellkasizmok mély mellkasizmok. hasizmok. a hát izmai: felületes hátizmok mély hátizmok A TÖRZS IZMAI a mellkas izmai: felületes mellkasizmok mély mellkasizmok hasizmok a hát izmai: felületes hátizmok mély hátizmok A törzs izmai: A mellkas felületes izmai: kifutnak a vállöv és a kar csontjaira

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARA HUMÁNMORFOLÓGIAI ÉS FEJLŐDÉSBIOLÓGIAI INTÉZETE

A SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARA HUMÁNMORFOLÓGIAI ÉS FEJLŐDÉSBIOLÓGIAI INTÉZETE A SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARA HUMÁNMORFOLÓGIAI ÉS FEJLŐDÉSBIOLÓGIAI INTÉZETE OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2009/2010 és 2010/2011 TANÉV Budapest, 2009. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Klinikai neurodinamika

Klinikai neurodinamika Klinikai neurodinamika Definíció A neurodinamika az idegrendszer mechanikájának, fiziológiájának és annak tanulmányozása, hogy hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz. Mechanika: csúszás és feszülés Fiziológia:

Részletesebben

12. fejezet. Neurológiai károsodások. Fáy Veronika Aszalós Zsuzsanna Juhász Ferenc Szabó Gyula

12. fejezet. Neurológiai károsodások. Fáy Veronika Aszalós Zsuzsanna Juhász Ferenc Szabó Gyula 12. fejezet Fáy Veronika Aszalós Zsuzsanna Juhász Ferenc Szabó Gyula Általános rész Fáy Veronika Az idegrendszer felépítése és mûködése Az idegrendszer részekre differenciált, de egységbe integrált szerv,

Részletesebben

Témavezetõ: Prof. Dr. Péterffy Árpád

Témavezetõ: Prof. Dr. Péterffy Árpád EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TELJES ARTERIÁS REVASCULARISATIO ARTERIA RADIALISSAL Dr. Galajda Zoltán Témavezetõ: Prof. Dr. Péterffy Árpád DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM SZÍVSEBÉSZETI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ANATÓMIA 1

ÁLTALÁNOS ANATÓMIA 1 ÁLTALÁNOS ANATÓMIA 1 Definíció: az anatómia a test felépítését tárgyaló ill. rendszerez tudomány Felosztás: * mozgásrendszer (csontváz- és izomrendszer) * keringési szervek rendszere * zsigeri rendszer

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 54 726 01 Gyógy- és sportmasszőr Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési

Részletesebben

Alagútszindrómák, lágyrészreumatizmusok Keszthelyi Péter Pándy Kálmán Kórház, Gyula Reumatológia Osztály 2005.12.03 Debrecen Alagút szindrómák Azon kórképek, melyek anatómiailag preformált, izmok közötti

Részletesebben

Spasticus felső végtag sebészi rehabilitációja agykárosodott betegeknél Cerebralis paresis traumás agysérülés stroke ÖSSZEFOGLALÁS

Spasticus felső végtag sebészi rehabilitációja agykárosodott betegeknél Cerebralis paresis traumás agysérülés stroke ÖSSZEFOGLALÁS A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Ortopédiai Osztály, Nyíregyháza 1, a DEOEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék, Debrecen 2 és az Országos Orvosi Rehabilitációs

Részletesebben

Fiatala Angiológusok VII. Országos Fórumát

Fiatala Angiológusok VII. Országos Fórumát Az Állami Egészségügyi Központ Szív-, Ér- és Mellkassebészeti Osztály a MAÉT és MACIRT társaságok támogatásával rendezi a Fiatala Angiológusok VII. Országos Fórumát Idõpontja: 2010. október 21-23. Helyszín:

Részletesebben

Funkcionális anatómia (BMEVIEUM121) Az érrendszer. Készítette: Károly Dóra (ITWK6B) karoly.dora@gmail.com. Budapest, 2012. május 20.

Funkcionális anatómia (BMEVIEUM121) Az érrendszer. Készítette: Károly Dóra (ITWK6B) karoly.dora@gmail.com. Budapest, 2012. május 20. Funkcionális anatómia (BMEVIEUM121) Készítette: Károly Dóra (ITWK6B) karoly.dora@gmail.com Budapest, 2012. május 20. Tartalomjegyzék 2 Bevezetés 3 A szív 4 Felépítése 4 Működése 4 A szív saját erei, a

Részletesebben

Alagútszindrómák az alsó végtagon. Dr. Tóth Andrea Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház

Alagútszindrómák az alsó végtagon. Dr. Tóth Andrea Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Alagútszindrómák az alsó végtagon Dr. Tóth Andrea Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház kompressziós mononeuropathiák erős fájdalom, egyes izmok vagy izomcsoportok működése csökken, vagy kiesik kompresszió

Részletesebben

AZ EMLÕSÖK (MAMMALIA)

AZ EMLÕSÖK (MAMMALIA) AZ EMLÕSÖK (MAMMALIA) Az emlôsök a legfejlettebb gerinces állatok. Testüket szôrzet fedi, kicsinyeiket emlôik váladékával táplálják. Bôrük mirigyekben gazdag, a szôrtakaró fejlett, vízi állatokban másodlagosan

Részletesebben

Idegszövet. A neuron részei: o

Idegszövet. A neuron részei: o Idegszövet A legdifferenciáltabb szövet, ami képes ingerek felvételére, ingerület létrehzására, vezetésére, feldlgzására és válaszingerek képzésére. Ectdermális eredetű. Az idegszövetben 2 sejttípus található:

Részletesebben

A TERMÉSZETES LÓKIKÉPZÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

A TERMÉSZETES LÓKIKÉPZÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ MEZİGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR Állatnemesítési, Sertés-, Baromfi- és Hobbiállattenyésztési Tanszék A TERMÉSZETES LÓKIKÉPZÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA Diplomadolgozat Készítette:

Részletesebben

A szakroiliakális ízület károsodásai

A szakroiliakális ízület károsodásai 13. FEJEZET 435 A szakroiliakális ízület károsodásai A szakroiliakális ízület sérülése esetén a diszlokáció és az idegfonatok sérülése okozhat tartós károsodást. A diszlokáció nélküli törések esetén elôforduló

Részletesebben

2/ Az ízületek betegségei 2/1 Fiatalkori megbetegedések Öröklött és szerzett elváltozások

2/ Az ízületek betegségei 2/1 Fiatalkori megbetegedések Öröklött és szerzett elváltozások 2/ Az ízületek betegségei 2/1 Fiatalkori megbetegedések Öröklött és szerzett elváltozások Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu Fiatalkori megbetegedések Öröklött és szerzett

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. Cubital tunnel syndromáról (Sulcus nervi ulnaris syndroma)

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. Cubital tunnel syndromáról (Sulcus nervi ulnaris syndroma) Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós miniszter ph A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja Cubital tunnel syndromáról (Sulcus nervi ulnaris syndroma) Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetősége

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Felső végtagi vénabetegségek. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Felső végtagi vénabetegségek. Bevezetés VÉNÁK BETEGSÉGEI Felső végtagi vénabetegségek Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. TASNÁDI GÉZA Bevezetés Minden érbetegségre jellemző az alsó végtagi túlsúly, például az érszűkület, a visszértágulat és a nem iatrogen

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Kedves Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Nagy örömünkre szolgál, hogy mi szervezhetjük a XX. Jubileumi Gyermektraumatológiai Vándorgyűlést 2013. október 11-12-én, melynek helyszíne: Cserkeszőlő, Aqua-Spa Hotel Konferencia

Részletesebben

NEUROSONOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

NEUROSONOLÓGIAI VIZSGÁLATOK NEUROSONOLÓGIAI VIZSGÁLATOK PROTOKOLLOK Összeállította a Magyar Neurosonológiai Társaság Vezetősége 2000. június 16. 1. Fejezet: Extracraniális Doppler vizsgálatok Alapfogalmak Fizikai alapok A Doppler

Részletesebben

4. fejezet A CSONTVÁZRENDSZER 4.1 BIOLÓGIAI BEVEZETÉS

4. fejezet A CSONTVÁZRENDSZER 4.1 BIOLÓGIAI BEVEZETÉS 4. fejezet A CSONTVÁZRENDSZER 4.1 BIOLÓGIAI BEVEZETÉS A legtöbb élőlény rendelkezik valamilyen vázrendszerrel, amely fenntartja jellemző alakját, és egyben mint passzív mozgásszerv szerepel. Az e célnak

Részletesebben

P R O G R A M F Ü Z E T

P R O G R A M F Ü Z E T P R O G R A M F Ü Z E T A Jubileumi Érem támogatói: Synthes Medical Kft. Sanofi-aventis Zrt. Medimetál Kft. Sanatmetal Kft. XVI. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés Köszöntő Debrecenbe kéne menni mindannyian

Részletesebben