A koponyacsontok által határolt üregek, térségek és azok összeköttetései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A koponyacsontok által határolt üregek, térségek és azok összeköttetései"

Átírás

1 A koponyacsontok által határolt üregek, térségek és azok összeköttetései Orbita; Cavum nasi; Cavum oris; ; Fossa infratemporalis; Fossa pterygopalatina Dr. Czigner Andrea egyetemi adjunktus SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlıdéstani Intézet Szeged, 2013

2 AZ ORBITA Szemüreg Az arckoponya páros ürege. Általános jellemzıi: Négyoldalú, piramis alakú üreg. Élei lekerekítettek. Tengelyét a canalis nervi opticit az aditus orbitae középpontjával összekötı vonallal határozhatjuk meg. (Ez a tengely a sagittalis síktól kb nyira oldalfelé tér el.) Medialis falaik sagittalis lefutásúak és párhuzamosak egymással. A látószervet, a látóideget, és a szem járulékos készülékeit tartalmazzák ( szemizmok, könnymirigy, erek, idegek, stb.). Falainak alkotásában 7 csont vesz részt.

3 AZ ORBITA FALAINAK ALKOTÁSÁBAN RÉSZTVEVR SZTVEVİ CSONTOK I Os frontale Os ethmoidale Os sphenoidale 1. Os frontale Os lacrimale Os zygomaticum 2. Os ethmoidale Maxilla 3. Os zygomaticum 4. Os sphenoidale 5. Maxilla 6. Os lacrimale 7. Os palatinum Os palatinum!!!!!!

4 AZ ORBITA FALAINAK ALKOTÁSÁBAN RÉSZTVEVR SZTVEVİ CSONTOK II. 1 2 FELSİ FALA: Os frontale pars orbitalisa (1) Os sphenoidale kis szárnya (2) 7 8 ALSÓ FALA: Maxilla teste (7) Os palatinum processus orbitalisa (8) MEDIALIS FALA : LATERALIS FALA Maxilla processus frontalisa (3) Os lacrimale (4) Os ethmoidale lamina orbitalisa (5) 10 9 Os sphenoidale nagy szárnya (9) Os zygomaticum facies orbitalisa(10) Os sphenoidale teste (6)

5 AZ ORBITA ÖSSZEKÖTTETÉSEI Fissura orbitalis superior Foramen supraorbitale Canalis opticus Incisura frontalis Foramen ethmoidale posterius Foramen ethmoidale anterius Fissura orbitalis inferior Canalis nasolacrimalis Sulcus infraorbitalis Foramen infraorbitale

6 Az orbita összeköttetései A nyílás neve Hova vezet? A benne futó képletek: Canalis opticus (12) Fissura orbitalis superior (10) Fissura orbitalis inferior (11) fossa cranii anterior és media határa fossa cranii media fossa pterygopalatina fossa infratemporalis n. opticus (II.) a. ophthalmica n. oculomotorius (III.) n. trochlearis (IV.) n. ophthalmicus (V/1.) n. abducens (VI.) v. ophthalmica superior n. infraorbitalis ( V/2.) n. zygomaticus ( V/2) v. ophthalmica inferior a. et v. infraorbitalis os frontale 1 os ethmoidale 2 os zygomaticum 3 os sphenoidale 4 os nasale 5 maxilla 6 os lacrimale 7 vomer 8 os palatinum 9 fissura orbitalis superior 10 fissura orbitalis inferior 11 canalis opticus 12 foramen sphenopalatinum 13 foramen ethmoidale anterior 14 foramen ethmoidale posterior 15 sulcus infraorbitalis 16 foramen infraorbitale 17 9 Foramen ethmoidale ant. (13) Foramen ethmoidale post. (14) fossa cranii ant. cellulae ethmoidales postt.; sinus sphenoidalis a.,v. et n. ethmoidalis anterior ( V/1) a., v. et n. ethmoidalis posterior ( V/1) Canalis nasolacrimalis meatus nasi inferior ductus nasolacrimalis Foramen infraorbitale (17) fossa canina a., v. et n. infraorbitalis ( V/2) Incisura frontalis homlok a. et n. frontalis ( V/1) Foramen supraorbitale homlok a. et n. supraorbitalis ( V/1) Canalis zygomaticus Aditus orbitae arc lateralis része canalis zygomaticofacialis fossa temporalis canalis zygomaticotemporalis arc n. zygomaticus r. zygomaticofacialisa ( V/2) n. zygomaticus r. zygomaticotemporalisa ( V/2)

7 Az arckoponya ürege. Általános jellemzıi: CAVUM NASI OSSEI A csontos orrüreg reg Sagittalis irányú, résszerő, felsı részében keskeny, lefelé fokozatosan táguló üreg. A median sagittalis síkban elhelyezkedı orrsövény két részre osztja. A körülötte lévı koponyacsontokban találjuk az orr melléküregeit (Sinus paranasales). Az orrmelléküregek saját nyílásaikon keresztül összeköttetésben állnak az orrüreggel. Az arckoponya elülsı felszínén körte alakú nyílással nyílik: Apertura piriformis Hátrafelé téglalap alakú nyílásokkal (Choanae) megy át a garatba. Felsı, alsó, medialis és lateralis falát különböztetjük meg. Lateralis faláról orrkagylók emelkednek el. apertura piriformis

8 CAVUM NASI OSSEI FELSİ FALA: ALSÓ FALA: Többszörösen megtört csontfelszín. Alkotásában résztvevı csontok: 1. Os nasale 2. Os frontale pars nasalisa 3. Os ethmoidale lamina cribrosája 4. Os sphenoidale teste Alsó falát a kemény szájpad alkotja. Alkotásában résztvevı csontok: 5. Maxilla processus palatinusa 6. Os palatinum lamina horisontalisa

9 CAVUM NASI OSSEI LATERALIS FALA MEDIALIS FALA (septum nasi) A. a. b. c. d. Alkotásában résztvevı csontok: 1. Maxilla processus frontalisa 2. Os lacrimale 3. Os ethmoidale 4. Os palatinum ( lamina perpendicularis) 5. Os sphenoidale (processus pterygoideus) PARS CARTILAGINEA (A) PARS OSSEA (B) alkotásában résztvevı csontok: a. Os ethmoidale lamina perpendicularisa b. Vomer c. Maxilla processus palatinusának crista nasalisa d. Os palatinum lamina horisontalisának crista nasalisa

10 AZ ORRÜREG REG LATERALIS FALA Az orrüreg lateralis fala a legbonyolultabb. Róla orrkagylók emelkednek el: Concha nasalis superior Concha nasalis media Concha nasalis inferior os ethmoidale részei különálló csont Az orrkagylók mindegyike alatt 1-1 orrjárat keletkezik: Meatus nasi superior Meatus nasi medius Meatus nasi inferior

11 AZ ORRÜREG REG ÖSSZEKÖTTETÉSEI A nyílás neve Hová vezet? A benne futó képletek: Apertura piriformis arc - Choana pars nasalis pharyngis - Lamina(foramina) cribrosa fossa cranii anterior fila olfactoria (n.i.); a. et n. ethmoidalis anterior Foramen sphenopalatinum fossa pterygopalatina a. sphenopalatina et nn. nasales postt. supp. Hiatus semilunaris sinus maxillaris - Infundibulum ethmoidale sinus frontalis - Apertura sinus sphenoidalis sinus sphenoidalis - Canalis nasolacrimalis orbita ductus nasolacrimalis Canalis incisivus cavum oris a. nasopalatina és n. nasopalatinus ( V/2)

12 AZ ORRÜREG REG ÖSSZEKÖTTETÉSEI

13 SINUS PARANASALES (Az orr melléküregei) Sinus frontalis Sinus sphenoidalis Sinus maxillaris Sinus ethmoidalis SINUS PARANASALES Sph: Sinus sphenoidalis HOVÁ NYILIK AZ ORRÜREGBEN? REGBEN? Recessus sphenoethmoidalis P: Cellulae ethmodales posteriores Meatus nasi superior F: Sinus frontalis Meatus nasi medius (Infundibulum ethmoidale) A: Cellulae ethmoidales anteriores Meatus nasi medius (Hiatus semilunaris) M: Sinus maxillaris Meatus nasi medius (Hiatus semilunaris) NL: Ductus nasolacrimalis Meatus nasi inferior

14 SINUS PARANASALES (Az orr melléküregei) Sinus frontalis Sinus ethmoidalis Sinus sphenoidalis Sinus maxillaris

15 FOSSA PTERYGOPALATINA Os frontale (proc. zygomaticus) Ala major ossis sphenoidalis (facies temporalis) Os temporale Os ethmoidale Foramen sphenopalatinum Os zygomaticum Tuber maxillae Sutura sphenosquamosa FOSSA PTERYGO- PALATINA Az arckoponya mélyén elhelyezkedı tölcsérszerő üreg. HATÁRAI: Hátul: Az ékcsont nagy szárnyának elülsı felszíne (facies maxillaris) és processus pterygoideusának töve Elöl: Maxilla teste Hamulus pterygoideus Processus pterygoideus (lamina lateralis) Medialisan: Os palatinum processus perpendicularisa Fissura orbitalis inferior Foramen sphenopalatinum Canalis palatinus major Foramen rotundum Canalis pterygoideus Vidii FOSSA PTERYGOPALATINA Lateralisan a fissura pterygomaxillaris útján közlekedik a fossa infratemporalissal Orvosi jelentısége: Itt ágazik el vágágaira az a. et n. maxillaris, melyek az orrüreg, a szájpad, a felsı fogak és a felsı ajak vérellátásáért és beidegzéséért felelısek.

16 FOSSA PTERYGOPALATINA ÖSSZEKÖTTETÉSEI Os frontale (proc. zygomaticus) Ala major ossis sphenoidalis (facies temporalis) Os temporale A nyílás neve Hová vezet? A benne futó képletek: Os ethmoidale Foramen sphenopalatinum Sutura sphenosquamosa Fissura orbitalis inferior szemüreg n. infraorbitalis n. zygomaticus (az V/2 ágai) Os zygomaticum Tuber maxillae FOSSA PTERYGO- PALATINA Fissura pterygomaxillaris fossa infratemporalis az a. maxillaris itt lép be és oszlik végágaira nn. alveolares supp. postt. Hamulus pterygoideus Processus pterygoideus (lamina lateralis) Foramen sphenopalatinum orrüreg (hátsó részének lateralis falán) a. sphenopalatina et nn. nasales postt. Foramen rotundum fossa cranii media n. maxillaris (V/2.) Fissura orbitalis inferior Foramen rotundum Canalis pterygoideus Vidii Külsı koponyaalap (a foramen lacerum elülsı széle) n. petrosus major Foramen sphenopalatinum Canalis palatinus major Canalis pterypoideus Vidii FOSSA PTERYGOPALATINA Canalis palatinus major (és a belıle leágazó minores) szájüreg n. palatinus major et nn. palatini minores a. palatina descendens

17 FOSSA PTERYGOPALATINA ÖSSZEKÖTTETÉSEI FISSURA - k Fissura orbitalis inferior (1) Orbita felé Orrüreg felé Fossa cranii media Fissura pterygomaxillaris (2) FORAMEN - ek Foramen sphenopalatinum (1) Basis cranii externa Foramen rotundum (2) CANALIS - ok Fossa infratemporalis felé Fossa infratemporalis felé Canalis pterypoideus Vidii (2) Canalis palatinus major et minor (3) Cavum oris

18 FOSSA TEMPORALIS (b) (a) A koponya oldalfalának sekély benyomatát kitöltı lapos terület. (c) (d) FOSSA TEMPORALIS (e) Részben a m. temporalis tölti ki. Felsı határa: Linea temporalis superior (a) et inferior (b) Medialis határa: Os sphenoidale nagy szárnyának facies temporalisa (c) Squama ossis temporalis (d) Lateralis határa: Arcus zygomaticus (e)

19 FOSSA INFRATEMPORALIS A fossa temporalistól caudalisan elhelyezkedı térség. A fossa temporalis és infratemporalis határát a járomív (1) és az os sphenoidale nagy szárnyának crista infratemporalisa (2) által meghatározott sík adja meg. (H) (1) (2) (F) (M) (E) Elülsı határa: (E) Maxilla testének hátsó felszíne Hátulsó határa: (H) Fossa mandibularis ill. az art. temporomandibularis Felsı határa: (F) Os sphenoidale nagy szárnyának infratemporalis felszíne Medialis határa: (M) Lamina lateralis processus pterygoidei külsı felszíne A fossa infratemporalist a ramus mandibulae és a rajta tapadó rágóizmok töltik ki. Az egész tájék az arc orvosilag legfontosabb mély tájékait képezi.

20 FOSSA INFRATEMPORALIS ÖSSZEKÖTTETÉSEI FOSSA INFRATEMPORALIS Fissura orbitalis inferior Foramen spinosum Foramen ovale Fissura pterygomaxillaris A nyílás neve Hova vezet? A benne futó képletek: Fissura orbitalis inferior Fissura pterygomaxillaris szemüreg fossa pterygopalatina a. et v. infraorbitalis az a. maxillaris itt lép be és oszlik végágaira nn. alveolares supp. postt. Foramen ovale fossa cranii media n. mandibularis V./3 Foramen spinosum fossa cranii media a. meningea media ramus meningeus n. mandibularis

21 CAVUM ORIS (szájüreg) Palatum osseum M m. mylohyoideus H Palatum osseum Os palatinum, lamina horisontalis Linea mylohyoidea Palatum osseum Maxilla, processus palatinus HATÁRAI összezárt fogsorok mellett: FELÜL: ELÖL, FELÜL: ELÖL, ALUL: csontos szájpad (palatum osseum) a maxilla processus alveolarisa és a felsı fogak belsı felszíne a mandibula processus alveolarisa és az alsó fogak belsı felszíne a mandibula belsı felszíne a linea mylohyoideáig. M: Mandibula; H: Os hyoideum

22 CAVUM ORIS (szájüreg) Palatum osseum M m. mylohyoideus H Canalis incisivus Foramina palatina minoria Foramen palatinum majus Canalis palatinus major Palatum osseum Canalis incisivus A nyílás neve Hova vezet? A benne futó képletek: Canalis palatinus major (és a belıle leágazó minores) fossa pterygopalatina n. palatinus major et nn. palatini minores a. palatina descendens Canalis incisivus cavum nasi a. nasopalatina és n. nasopalatinus ( V/2) M: mandibula; H: Os hyoideum

Koponya (cranium) ( Csernus Valér és Becher Péter) (negyedik, átdolgozott kiadás) I. Az agykoponya

Koponya (cranium) ( Csernus Valér és Becher Péter) (negyedik, átdolgozott kiadás) I. Az agykoponya Koponya (cranium) ( Csernus Valér és Becher Péter) (negyedik, átdolgozott kiadás) Ez a rövid segédanyag a koponya csonttani összefoglalása. Célunk egy tömör, a fontosabb nómenklatúrai kifejezéseket tartalmazó

Részletesebben

Orvosi képalkotó eljárások

Orvosi képalkotó eljárások Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Orvosi képalkotó eljárások Viscerocranium - Collum Feji keresztmetszet, coronalis CT felvétel / 1. 1. Agy 2. Sinus frontalis (supraorbitalisan

Részletesebben

Anatómia vázlatok CRANIUM. (koponya) Partes cranii Ossa cranii Db. Ossificatio típusa Os frontale 1 desmogen Os parietale 2 desmogen.

Anatómia vázlatok CRANIUM. (koponya) Partes cranii Ossa cranii Db. Ossificatio típusa Os frontale 1 desmogen Os parietale 2 desmogen. 1 1. Partes et ossa cranii CRANIUM (koponya) Partes cranii Ossa cranii Db. Ossificatio típusa Os frontale 1 desmogen Os parietale 2 desmogen cerebrale / Neurocranium (agykoponya) viscerale seu faciale

Részletesebben

CSONT, ÍZÜLET, KOPONYA CSONTJAI, GERINC

CSONT, ÍZÜLET, KOPONYA CSONTJAI, GERINC CSONT, ÍZÜLET, KOPONYA CSONTJAI, GERINC Egy felnőtt ember csontváza 206 csontból áll + járulékos csontok. Gyermekkorban több csont egyes csontok különálló elemekből forrnak össze. A csontvázrendszer (systema

Részletesebben

Anatómia XX dolgozat. év/hónap/nap. Általános tudnivalók

Anatómia XX dolgozat. év/hónap/nap. Általános tudnivalók A teszt eredménye: Megtekintve: Anatómia XX dolgozat. év/hónap/nap Általános tudnivalók SzIE ÁOTK Anatómiai és Szövettani Tanszék A dolgozat kitöltéshez elsődlegesen kék vagy fekete tollat használjon (de

Részletesebben

Calva vagy calotte: koponyatetô. nyakszirt (occiput) halánték (tempora)

Calva vagy calotte: koponyatetô. nyakszirt (occiput) halánték (tempora) A koponya részei: Koponya (cranium) csontjai: (22 koponyacsont + 6 hallócsont + 1 nyelvcsont (os hyoideum) Calvarium: koponya az állkapocs nélkül Calvaria: agykoponya (arckoponya nélkül) homlok (frons)

Részletesebben

RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI

RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI CRANIUM: agykoponya : cranium cerebrale arckoponya : cranium viscerale koponyatető : calvaria koponyaalap : basis cranii AGYKOPONYA

Részletesebben

APPARATUS RESPIRATORIUS

APPARATUS RESPIRATORIUS 1 APPARATUS RESPIRATORIUS (légzőrendszer) 1) A légzőrendszer felosztása - Felső légutak: o cavum nasi (orrüreg) o sinus paranasales (orrmelléküregek) o pharynx (garat) - Alsó légutak: o larynx (gége) o

Részletesebben

A maxillofacialis anatómia felidézése

A maxillofacialis anatómia felidézése Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A maxillofacialis

Részletesebben

ELSŐ BONCTERMI DEMONSTRÁCIÓ

ELSŐ BONCTERMI DEMONSTRÁCIÓ 1 BONCTERMI DEMONSTRÁCIÓK ANYAGAI: TAVASZI SZEMESZTER (A bonctermi demonstráció során a hallgatónak csipesz és/vagy szonda segítségével kell megmutatnia és elmagyaráznia az alábbi lista szerinti képleteket.

Részletesebben

OCULUS [latin] / OPHTALMOS [gör.]

OCULUS [latin] / OPHTALMOS [gör.] 1 OCULUS [latin] / OPHTALMOS [gör.] (Szem) 1. Oculus / Ophtalmos / Organum s. organon visus (szem = látás szerve / szervrendszere) a. Bulbus oculi (szemgolyó) b. Nervus et tractus opticus (szemideg és

Részletesebben

HUMÁNBIOLÓGIA. gyakorlati segédanyag 2008.

HUMÁNBIOLÓGIA. gyakorlati segédanyag 2008. HUMÁNBIOLÓGIA gyakorlati segédanyag 2008. A koponya nézetei Cranium - a koponya 1. Norma frontalis cranii 2. Norma lateralis cranii 3. Norma verticalis 4. Norma occipitalis 5. Norma basalis 2 A koponya

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

ARC ÉS ÁLLCSONTSÉRÜLÉSEK: KÓRISME, KEZELÉSI ELVEK

ARC ÉS ÁLLCSONTSÉRÜLÉSEK: KÓRISME, KEZELÉSI ELVEK ARC ÉS ÁLLCSONTSÉRÜLÉSEK: KÓRISME, KEZELÉSI ELVEK Prof.Dr. Kovács Dezső MOGYE CSALÁDORVOSI KONFERENCIA SZÉKELYUDVARHELY 2008 április 28-29 1 ARC ÉS ÁLLCSONTSÉRÜLÉSEK Alapos helyi és általános betegvizsgálat

Részletesebben

Teljes fogsor készítése

Teljes fogsor készítése Teljes fogsor készítése Teljes fogsor készítése Helyreállítandó funkciók Rágás Esztétika Hangképzés Lenyomat Információ átadása a fogtechnikusnak Lenyomat: a szájképletek negatív mása Minta: a szájképletek

Részletesebben

Csontos és hártyás labyrinthus. dr. Hanics János

Csontos és hártyás labyrinthus. dr. Hanics János Csontos és hártyás labyrinthus dr. Hanics János A belső fül (auris interna) elhelyezkedése Külső fül Középfül Belső fül A belső fül labyrinthus rendszere - Bonyolult egymással folytonosan közlekedő üregrendszer

Részletesebben

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet CSÍPİÍZÜLET MOZGATÓK A csípıízület mozgatók az articulatio coxaera (acetabulum-caput femoris) hatnak, ahol a törzs súlya az

Részletesebben

Alsó végtag csontjai

Alsó végtag csontjai Alsó végtag csontjai medenceöv: szabad alsó végtag: medencecsont (os coxae) keresztcsont (os sacrum) comb (femur) combcsont (femur) lábszár (crus) sípcsont (tibia) szárkapocs (fibula) láb (pes) lábtő (tarsus)

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet. Orvosi képalkotó eljárások. Abdomen

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet. Orvosi képalkotó eljárások. Abdomen Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Orvosi képalkotó eljárások Abdomen Abdomen, axialis CT felvétel / 1. 1. Linea alba 2. Rectus hüvely/m. rectus abdominis 3. Costa 4. Hepar

Részletesebben

Szinuszitiszek, endoszkópos melléküreg-sebészet (ESS)

Szinuszitiszek, endoszkópos melléküreg-sebészet (ESS) Szinuszitiszek, endoszkópos melléküreg-sebészet (ESS) Fent Zoltán Semmelweis Egyetem ÁOK Fül-orr-gégészeti, Fej-nyaksebészeti Klinika Melléküreg-gyulladások felosztása akut - 4 hétnél rövidebb szubakut

Részletesebben

Systema digestorium

Systema digestorium Systema digestorium 2 2016 A lágyszájpad izmai A lágyszájpad mozgásainak iránya a felsorolt izmok működése következtében (nyilak). Palatopharyngealis sphincter: a felső garatfűző izom és az aponeurosis

Részletesebben

VII./3. fejezet: Endoszkópos melléküreg-műtétek

VII./3. fejezet: Endoszkópos melléküreg-műtétek VII./3. fejezet: Endoszkópos melléküreg-műtétek VII./3.1.: Történeti áttekintés Az arcüreg transoralis megnyitása: Lamoiser 1743., Desault 1789. Az első kezdetleges endoszkópot Phillip Bozzini készítette

Részletesebben

I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA. alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA. alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet ÁLTALÁNOS OSTEOLÓGIA Testünk szilárd állományát csontok alkotják (10% testtömeg).

Részletesebben

Lujber László és a. Maxillofaciális traumatológia. szerző engedélyé Gelencsér Gábor M.D. Maxillofaciális sebész szakorvos

Lujber László és a. Maxillofaciális traumatológia. szerző engedélyé Gelencsér Gábor M.D. Maxillofaciális sebész szakorvos Maxillofaciális traumatológia Gelencsér Gábor M.D. Maxillofaciális sebész szakorvos Anatómia Agykoponya Arcközép Alsó állcsont - állkapocs Etiológia Közlekedési balesetek Erőszakos cselekmények Esés Munkahelyi

Részletesebben

A Badeni népesség Balatonõszöd lelõhelyrõl való embertani leleteinek ismertetése

A Badeni népesség Balatonõszöd lelõhelyrõl való embertani leleteinek ismertetése Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 111 126 Kaposvár, 2004 A Badeni népesség Balatonõszöd lelõhelyrõl való embertani leleteinek ismertetése I. Bevezetés Az M7-es autópálya S-10 jelzésû Balatonõszöd- Temetõ

Részletesebben

Orthodontiai diagnosztika II. Röntgendiagnosztika. Teleröntgen értékelés

Orthodontiai diagnosztika II. Röntgendiagnosztika. Teleröntgen értékelés Orthodontiai diagnosztika II. Röntgendiagnosztika. Teleröntgen értékelés Madléna Melinda DMD, PhD egyetemi docens Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar Budapest

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 2419-06 Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 2419-06 Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Csontjai, ízületei, izmai

Csontjai, ízületei, izmai Csontjai, ízületei, izmai A láb részei: lábtő (tarsus) lábközép (metatarsus) lábujjak (digiti pedis) A lábtő csontjai: 1. ugrócsont (talus) B a lábtőcsontok közül az egyetlen, melynek közvetlen kapcsolata

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 2419-06 Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 2419-06 Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

MM. CAPITIS ET CERVICIS

MM. CAPITIS ET CERVICIS 1 M CAPITIS ET CERVICIS (A fej és a nyak izmai) 1. RÁGÓIZMOK (4) I. kopoltyú- / garatív / mandibularis ív származéka masseter temporalis pterygoideus lateralis (seu ext.) pterygoideus medialis (seu int.)

Részletesebben

BUDAPEST 2014 TEHERVISELŐ ÁLLCSONT REKONSTRUKCIÓ VÉGESELEMES SIMONOVICS JÁNOS MODELLEZÉSE BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPEST 2014 TEHERVISELŐ ÁLLCSONT REKONSTRUKCIÓ VÉGESELEMES SIMONOVICS JÁNOS MODELLEZÉSE BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gépészmérnöki kar Gép- és Terméktervezés Tanszék PATTANTYÚS ÁBRAHÁM GÉZA GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA TEHERVISELŐ ÁLLCSONT REKONSTRUKCIÓ VÉGESELEMES

Részletesebben

XII.2. fejezet: Az orrüreg és melléküregek rosszindulatú daganatai

XII.2. fejezet: Az orrüreg és melléküregek rosszindulatú daganatai XII.2. fejezet: Az orrüreg és melléküregek rosszindulatú daganatai Szabó Balázs, XII./2.1. Jellemzők Az orrüreg és az orrmelléküregek daganatai a fej-nyaki daganatoknak kb. 10%-át teszik ki, Ázsiában és

Részletesebben

A nyálmirigyek anatómiája és élettana

A nyálmirigyek anatómiája és élettana Péterfy Sándor Utcai Kórház Fül-Orr-Torok-Gége és Fej-Nyaksebészeti Osztály A nyálmirigyek anatómiája és élettana Huszka János dr. SOTE SZAKVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ 2016. március 9. Régmúlt nagy nevei Hippocrates,

Részletesebben

AGYBONCOLÁS. 1. Általános tudnivalók. 2. Az agy convex felszínének rajzolata

AGYBONCOLÁS. 1. Általános tudnivalók. 2. Az agy convex felszínének rajzolata 1. Általános tudnivalók AGYBONCOLÁS (Becher Péter, Tóth Á. Gábor és Csernus Valér) - 2 - A hemisphaerium elülső részén elhelyezkedő lebeny, amely elöl a polus frontalisban végződik. Hátsó határa a facies

Részletesebben

II. félév, 2. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Kardiovaszkuláris rendszer EREK (ANGIOLÓGIA)

II. félév, 2. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Kardiovaszkuláris rendszer EREK (ANGIOLÓGIA) II. félév, 2. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet Kardiovaszkuláris rendszer EREK (ANGIOLÓGIA) Mit tanulunk? Az érrendszer alapelemeinek artériák, kapillárisok és vénák általános

Részletesebben

2, A hátsó koponyagödörből kivezető nyílás/csatorna: a, canalis pterygoideus b, canalis nervi hypoglossi c, foramen rotundum d, canalis condylaris

2, A hátsó koponyagödörből kivezető nyílás/csatorna: a, canalis pterygoideus b, canalis nervi hypoglossi c, foramen rotundum d, canalis condylaris Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Semmelweis Egyetem Budapest Egészségügyi Mérnök Mesterképzés Felvételi kérdések funkcionális anatómiából Összeállította:

Részletesebben

A nervus facialis veszélyzónái az arcplasztikában

A nervus facialis veszélyzónái az arcplasztikában A Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Budapest 1, az ÁEK BSO Plasztikai és Égés Sebészeti részleg, Budapest 2 és az Országos Onkológiai Intézet Fej Nyak, Állcsont Rekonstrukciós

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben

NERVI CRANIALES TRUNCI CEREBRI

NERVI CRANIALES TRUNCI CEREBRI 1 NERVI CRANIALES TRUNCI CEREBRI (Agytörzsi kilépésű agyidegek) III. IV. VI. V. VII. VIII. Nervi craniales N. oculomotorius N. trochlearis N. abducens N. trigeminus 1. n. ophtalmicus 2. n. maxillaris 3.

Részletesebben

A felső végtag csontjait 2 csoportra oszthatjuk:

A felső végtag csontjait 2 csoportra oszthatjuk: VÁLLÖV, VÁLL A felső végtag csontjait 2 csoportra oszthatjuk: I. a vállöv: kulcscsont (clavicula) lapocka (scapula) II. a szabad felső végtag részei: kar (brachium) karcsont (humerus) alkar (antebrachium)

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Részletes osteologia. Állatanatómia II. gyakorlat. Furka Tünde I. biológus /2004. márc./

Részletes osteologia. Állatanatómia II. gyakorlat. Furka Tünde I. biológus /2004. márc./ Részletes osteologia Állatanatómia II. gyakorlat Furka Tünde I. biológus /2004. márc./ Halak vázrendszere Carassius auratus /ezüstkárász/ SCELETON CRANII (A KOPONYA VÁZA) NEUROCRANIUM (AGYKOPONYA) Calvaria

Részletesebben

Pre- és postnatális változások az emberi dobüregben

Pre- és postnatális változások az emberi dobüregben Pre- és postnatális változások az emberi dobüregben Dr. Tóth Miklós Semmelweis Egyetem Molekuláris orvostudományok (multidiszciplináris orvostudományok) Embryológia, elméleti, kísérletes és klinikai fejlődésbiológia

Részletesebben

A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája

A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája Felszíni anatómia (látható, tapintható képletek a felső végtagon) Clavicula, acromion, processus coracoideus Epicondylus medialis, epicondylus lateralis,

Részletesebben

CS 1 Szemgolyó. Magasság: 21 cm., Szélesség: 18 cm., Mélység: 18 cm., Súly: 1.2 kg. CS 2 Szemgolyó a szemgödör egy részével

CS 1 Szemgolyó. Magasság: 21 cm., Szélesség: 18 cm., Mélység: 18 cm., Súly: 1.2 kg. CS 2 Szemgolyó a szemgödör egy részével CS 1 Szemgolyó Kb. 5-szörösére nagyított, Somso műanyagból. Az alsó szemgödör csontokon fekszik, vízszintes metszetű és 7 darabra szedhető szét: szemínhártya (2), érhártya (2), retina üvegtesttel, lencsék,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Új lehetőségek kutatása a szemészeti helyi érzéstelenítésben

Új lehetőségek kutatása a szemészeti helyi érzéstelenítésben Új lehetőségek kutatása a szemészeti helyi érzéstelenítésben Doktori értekezés dr. Gombos Katalin Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Dr. Salacz György egyetemi

Részletesebben

SYNDESMOLOGIA et ARTHROLOGIA

SYNDESMOLOGIA et ARTHROLOGIA 14 SYNDESMOLOGIA et ARTHROLOGIA (szalag- és ízülettan általános rész) Synarthrosis (folyamatos összeköttetés) Hemidiarthrosis (átmenet a folyamatos és a megszakított összeköttetés közt) Diarthrosis / articulatio

Részletesebben

Anatómia (állatorvos szak)

Anatómia (állatorvos szak) Anatómia (állatorvos szak) Anatómiai és Szövettani Tanszék Helye: Előadás: Gyakorlat: Kredit: 1., 2., 3. félév 30 óra/félév 75 óra/félév 1. félév 6, 2. félév 6, 3. félév 8 kreditpont Előadók A tantárgyat

Részletesebben

AZ ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI

AZ ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1 AZ ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI A, MEDENCEÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI B, A SZABAD ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK KAPCS. A, MEDENCEÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1, SZEMÉREMCSONTOK ÖSSZEKÖTTETÉSE

Részletesebben

1. Locus minores resistentiae abdominis (a hasfal gyenge pontjai)

1. Locus minores resistentiae abdominis (a hasfal gyenge pontjai) 1 A HASFALI SÉRVEK KLINIKAI ANATÓMIÁJA 1. Locus minores resistentiae abdominis (a hasfal gyenge pontjai) - Linea alba o rectusdiastasis (ha csak kiszélesedik a linea alba) o herniae epigastricae et hypogastricae

Részletesebben

A fej-nyak régió részei, határai Az általános orvostól elvárható radiológiai ismeretek:

A fej-nyak régió részei, határai Az általános orvostól elvárható radiológiai ismeretek: Fej-nyaki radiológia dr. Magyar Péter Diagnosztikus Tantermi épalkotó előadás eljárások anatómiája 4. évf. 2007. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Vezérfonal A fej-nyak régió részei,

Részletesebben

Dr. Weiczner Roland Kruppa Eszter. SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet. Szeged, 2013.

Dr. Weiczner Roland Kruppa Eszter. SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet. Szeged, 2013. Dr. Weiczner Roland Kruppa Eszter SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet Szeged, 2013. Ossa extremitatis superioris Cingulum membri superioris (seu pectorale) Scapula + Clavicula Pars libera

Részletesebben

I./5. fejezet: A garat anatómiája

I./5. fejezet: A garat anatómiája I./5. fejezet: A garat anatómiája dr. Molnár Viktória I./5.1.: A garat A garat (pharynx) a koponyaalapon felfüggesztett anteroposterior irányú, elölről hátrafelé lapított cső, mely az orrüreg, szájüreg

Részletesebben

AZ ALSÓ VÉGTAG ANATÓMIÁJA

AZ ALSÓ VÉGTAG ANATÓMIÁJA AZ ALSÓ VÉGTAG ANATÓMIÁJA 1. Az alsó végtag csontjai Pelvis Os coxae Acetabulum Limbus acetabuli Fossa acetabuli Incisura acetabuli Facies lunata Ramus ishiopubicus Foramen obturatum Os ilium: Corpus ossis

Részletesebben

Gyakorlati tanácsok a digitális volumentomográfia implantológiai alkalmazásához I.

Gyakorlati tanácsok a digitális volumentomográfia implantológiai alkalmazásához I. Dr. Plachtovics Márk Gyakorlati tanácsok a digitális volumentomográfia implantológiai alkalmazásához I. 2006 ősze óta már Magyarországon is elérhető diagnosztikai eljárás a fogászati implantológiai tervezéshez

Részletesebben

III./1.4. Az orrüreg és a melléküregek tumorai

III./1.4. Az orrüreg és a melléküregek tumorai III./1.4. Az orrüreg és a melléküregek tumorai Molnár Viktória, Szabó Balázs A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az orrüregből és az orrmelléküregekből kiinduló leggyakoribb daganatok epidemiológiáját,

Részletesebben

2008 január 01.-től érvényes új kemoterápiás protokollok

2008 január 01.-től érvényes új kemoterápiás protokollok 2008 január 01.-től érvényes új kemoterápiás protokollok 7196* Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint Protokoll időtartama : 15 [nap] Protokollok közti szünet : 13 [nap] Fázisok száma : 3 Megjegyzés: Monoterápiaként

Részletesebben

Ujabb neolitikus (Tiszai kultűrás) antropológiai leletek Hódmezővásárhely-Kökénydombról

Ujabb neolitikus (Tiszai kultűrás) antropológiai leletek Hódmezővásárhely-Kökénydombról Embertan Ujabb neolitikus (Tiszai kultűrás) antropológiai leletek Hódmezővásárhely-Kökénydombról FARKAS GYULA SZÁLAI FERENC (Szeged, JA TE Embertani Tanszék) Hódmezővásárhely környékéről már korábban is

Részletesebben

Elméleti szigorlati tételek fogorvostanhallgatók számára

Elméleti szigorlati tételek fogorvostanhallgatók számára Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Elméleti szigorlati tételek fogorvostanhallgatók számára Fejlődéstan Spermiogenezis Oogenezis Megtermékenyítés és a barázdálódás Blastula és

Részletesebben

Felső légúti infekciók (rhinosinusitisek) Dr. Gilincsek Lajos Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztály 2014.01.15.

Felső légúti infekciók (rhinosinusitisek) Dr. Gilincsek Lajos Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztály 2014.01.15. Felső légúti infekciók (rhinosinusitisek) Dr. Gilincsek Lajos Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztály 2014.01.15., Kaposvár Történeti áttekintés: Dionis (1714) leírja az orrspekulumot,

Részletesebben

A törzs anatómiája I. Csontok Csontok és ízületek.

A törzs anatómiája I. Csontok Csontok és ízületek. A törzs t anatómi miája I. Csontok és ízületek. Columna vertebralis: 1. Vertebrae cervicales 2. Vertebrae thoracicae 3. Vertebrae lumbales 4. Os sacrum 5. Os coccygis 2 Skeleton thoracis: 1. Costae 2.

Részletesebben

Testi egészség fenntartása II. rész

Testi egészség fenntartása II. rész Egészségügyi szakmacsoport Általános asszisztens Modulszám: 1.0/2328-06 Matlákné Csizmadia Györgyi Testi egészség fenntartása II. rész Tanulói munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a

Részletesebben

KOLLOKVIUMI TÉTELEK ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN I. ÉVFOLYAM, II. FÉLÉV

KOLLOKVIUMI TÉTELEK ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN I. ÉVFOLYAM, II. FÉLÉV Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete Igazgató: Dr. Mihály András egyetemi tanár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40. Telefon: (62)-545-665 6701

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

QS 1 Mesterséges emberi koponya. Valósághű öntvény, SOMSO-műanyagból. alsó állkapocs elmozdítható. 2 darabból áll. Súly: 700 g

QS 1 Mesterséges emberi koponya. Valósághű öntvény, SOMSO-műanyagból. alsó állkapocs elmozdítható. 2 darabból áll. Súly: 700 g QS 1 Mesterséges emberi koponya Valósághű öntvény, SOMSO-műanyagból. Az alsó állkapocs elmozdítható. 2 darabból áll. Súly: 700 g QS 2 Mesterséges emberi koponya Valósághű öntvény, SOMSO-műanyagból. Elmozdítható

Részletesebben

A látás. A szem anatómiája

A látás. A szem anatómiája A látás A szem anatómiája 1:posterior chamber 2:ora serrata 3:ciliary muscle 4:ciliary zonules 5:canal of Schlemm 6:pupil 7:anterior chamber 8:cornea 9:iris 10:lens cortex 11:lens nucleus 12:ciliary process

Részletesebben

A gyermekkori rhinosinusitis epidemiológiája, szövıdményei és klinikuma. Doktori tézisek. Dr. Sultész Monika

A gyermekkori rhinosinusitis epidemiológiája, szövıdményei és klinikuma. Doktori tézisek. Dr. Sultész Monika A gyermekkori rhinosinusitis epidemiológiája, szövıdményei és klinikuma Doktori tézisek Dr. Sultész Monika Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Mezei Györgyi, Ph.D.

Részletesebben

Endoszkóp-mikroszkópmelléküreg. Prof. Dr. Répássy Gábor

Endoszkóp-mikroszkópmelléküreg. Prof. Dr. Répássy Gábor Endoszkóp-mikroszkópmelléküreg tumorok Prof. Dr. Répássy Gábor Anatómia 1 Anatómia 2 Az orrfőüreg és melléküregek rosszindulatú daganatai -Epitheliális tumorok laphámcarcinoma adenoidcysticus carcinoma

Részletesebben

Anatómia Tájanatómia, izülettan, zsigertan, koponya, idegrendszer

Anatómia Tájanatómia, izülettan, zsigertan, koponya, idegrendszer Anatómia Tájanatómia, izülettan, zsigertan, koponya, idegrendszer Összeállította: dr. Hollósy Tibor Lektorálta: dr. Rékási Zoltán 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Tájanatómiai összefoglalás... 6 1.

Részletesebben

A mellkasi szervek anatómiája. Dr. Faluhelyi Nándor

A mellkasi szervek anatómiája. Dr. Faluhelyi Nándor A mellkasi szervek anatómiája Dr. Faluhelyi Nándor http://medical-neuroscience.medicine.dal.ca/correlations_medical_imaging/thorax.html Bronchopulmonaris szegmentumok http://www.slideshare.net/rongon28us/lungs-bp-segments

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 2. Fonetika

Bevezetés a nyelvtudományba. 2. Fonetika Bevezetés a nyelvtudományba 2. Fonetika Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Fonetika A beszédhangok tudománya: az egyes hangok jellegével és képzésével, illetve a beszédészlelés folyamatával foglalkozik

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Az előző részben példákkal alátámasztva tételesen

Az előző részben példákkal alátámasztva tételesen 30 Implantológia hazánkban Dr. Plachtovics Márk Gyakorlati tanácsok a digitális volumentomográfia implantológiai alkalmazásához II. Ennek a cikknek az itt olvasható második illetve az elôzô számban megjelent

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé. dr. Járai Tamás

Lujber László és a szerző engedélyé. dr. Járai Tamás ÁOK FÜL ORR GÉGE dr. Járai Tamás Nem túl gyakori daganatok, a fej-nyaki daganatok mintegy 10 % PTE 1983-2002. között csupán 1,45% Ázsiában és Afrikában gyakoribb Ffiak gyakrabban érintettek (1,5x) A betegek

Részletesebben

A fogágy (parodontium) anatómiája. 1. óra

A fogágy (parodontium) anatómiája. 1. óra A fogágy (parodontium) anatómiája 1. óra Parodontium: (görög) fogágy Részei: 1. Íny (gingiva) 2. Rögzítő apparátus 1. Alveoláris csont 2. Gyökérhártyarostok 3. Gyökércement A) Íny (gingiva) Szájnyálkahártya

Részletesebben

1 Bevezetés az agyvelõ boncolásához 7

1 Bevezetés az agyvelõ boncolásához 7 1 Bevezetés az agyvelõ boncolásához 7 Dr. Hajdu Ferenc Vezérfonal a neuroanatómiához 3. kiadás Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu B u d a p e s t, 2 0 0 4 A könyv szerzõje: DR. HAJDU FERENC egyetemi

Részletesebben

AZ ANATÓMIA-1 VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FOGORVOSTANHALLGATÓK SZÁMÁRA (Összeállította: dr. Hollósy Tibor, jóváhagyta: dr. Tóth Pál) 2011 CSONTOK

AZ ANATÓMIA-1 VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FOGORVOSTANHALLGATÓK SZÁMÁRA (Összeállította: dr. Hollósy Tibor, jóváhagyta: dr. Tóth Pál) 2011 CSONTOK AZ ANATÓMIA-1 VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FOGORVOSTANHALLGATÓK SZÁMÁRA (Összeállította: dr. Hollósy Tibor, jóváhagyta: dr. Tóth Pál) 2011 CSONTOK 1. Minden csontot ismerjen fel, tudja a nevüket magyarul és latinul.

Részletesebben

Téraránytalanság. A magzat helyzeti rendellenességei. Timmermann Gábor

Téraránytalanság. A magzat helyzeti rendellenességei. Timmermann Gábor Téraránytalanság. A magzat helyzeti rendellenességei Timmermann Gábor Téraránytalanság Abszolút téraránytalanság: Medence és a magzati koponya méretei közötti különbség kizárja a hüvelyi szülést. Relatív

Részletesebben

ERTESITÓ ERDÉLYI-MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. XXXIV. kötet. 1912.. füzet.

ERTESITÓ ERDÉLYI-MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. XXXIV. kötet. 1912.. füzet. AZ ERTESITÓ ERDÉLYI-MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. XXXIV. kötet. 1912.. füzet. KÖZLKS A KOLOZSVÁRI M. KIR. FERENCZ-JÓZSEF TUDOMÁNY EGYETEM LEÍRÓ- ÉS TÁJBONCZTANI INTKZIÍTÉBŐL. Ig-azg-atü:

Részletesebben

A caries röntgendiagnosztikája. Extractio. dr. Szabó Bence Tamás Orális Diagnosztikai Tanszék Fogorvostudományi Kar

A caries röntgendiagnosztikája. Extractio. dr. Szabó Bence Tamás Orális Diagnosztikai Tanszék Fogorvostudományi Kar A caries röntgendiagnosztikája. Extractio dr. Szabó Bence Tamás Orális Diagnosztikai Tanszék Fogorvostudományi Kar a címhez inkább méltó indítás hogyan kezelhetjük? Acid generation Caries on susceptible

Részletesebben

Orvosi képalkotó eljárások

Orvosi képalkotó eljárások Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Orvosi képalkotó eljárások Vascularis rendszer Az a. carotis interna arteriogramja A. cerebri ant. ágai: 1. A. pericallosa 2. A. callosomarginalis

Részletesebben

ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJL DÉSTAN SZIGORLATI TÉTELSOR I. CSONTTAN, ÍZÜLETTAN ÉS IZOMTAN

ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJL DÉSTAN SZIGORLATI TÉTELSOR I. CSONTTAN, ÍZÜLETTAN ÉS IZOMTAN Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézete Igazgató: Dr. Mihály András egyetemi tanár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40. Telefon: (62)-545-665 6701

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 2419-06 Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 2419-06 Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

SZEGEDI RHINOLÓGIAI NAPOK

SZEGEDI RHINOLÓGIAI NAPOK MEGHÍVÓ SZEGEDI RHINOLÓGIAI NAPOK SZERINA - 2017 SZTE FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÉS FEJ-NYAKSEBÉSZETI KLINIKA SZEGED 2017. Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Munkatársait A SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti

Részletesebben

Prof. Dr. Mihály András Dr. Heged s Hajnalka Dr. Weiczner Roland. SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet. Szeged, 2013.

Prof. Dr. Mihály András Dr. Heged s Hajnalka Dr. Weiczner Roland. SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet. Szeged, 2013. Prof. Dr. Mihály András Dr. Heged s Hajnalka Dr. Weiczner Roland SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet Szeged, 2013. Az alsó végtag felszíni anatómiája I. Az alsó végtag felszíni anatómiája

Részletesebben

FOLIA ANTHROPOLOGICA

FOLIA ANTHROPOLOGICA BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FOLIA ANTHROPOLOGICA Szerkeszti TÓTH GÁBOR 4. kötet SZOMBATHELY 2006 FOLIA ANTHROPOLOGICA Tudományos és módszertani folyóirat ALAPÍTOTTA 1997-ben Kápolnásnyéken,

Részletesebben

Civilizációs ártalmak gyermekkorban, különös tekintettel a mozgás szervrendszerre

Civilizációs ártalmak gyermekkorban, különös tekintettel a mozgás szervrendszerre MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK VÉDŐNŐ SZAKIRÁNY Civilizációs ártalmak gyermekkorban, különös tekintettel a mozgás szervrendszerre Dr. Peja Márta Professor emiritus

Részletesebben

Kismedence és gát (pelvis minor et perineum)

Kismedence és gát (pelvis minor et perineum) Kismedence és gát (pelvis minor et perineum) 1. medence izmai 2. kismedence szövetterei / fasciái 3. diaphragma pelvis izmai 4. diaphragma urogenitale képletei 5. perineum szövetterei és képletei Perineum

Részletesebben

DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA. Varga Viola DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA. A myofasciális rendszer vizsgálata és kezelése. Varga Virág és Gyenes Péter rajzaival

DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA. Varga Viola DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA. A myofasciális rendszer vizsgálata és kezelése. Varga Virág és Gyenes Péter rajzaival Varga Viola DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA A myofasciális rendszer vizsgálata és kezelése Varga Viola DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA A myofasciális rendszer vizsgálata és kezelése Varga Virág és Gyenes Péter rajzaival

Részletesebben

Növekedési zónák, kontrasztanyagok 1

Növekedési zónák, kontrasztanyagok 1 Fiatal állatok csontjainak radiológiája Arany Tóth Attila SZIE, ÁTOK, Sebészet EPIFÍZIS METAFÍZIS epif. fuga Fiatal állatok csontjainak radiológiája Csontosodás: velıőr DIAFÍZIS compacta 1. Primer: nem

Részletesebben

ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJL DÉSTAN SZIGORLATI TÉTELSOR, RÉGI KURRIKULUM I. CSONTTAN, ÍZÜLETTAN ÉS IZOMTAN

ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJL DÉSTAN SZIGORLATI TÉTELSOR, RÉGI KURRIKULUM I. CSONTTAN, ÍZÜLETTAN ÉS IZOMTAN Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézete Igazgató: Dr. Mihály András egyetemi tanár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40. Telefon: (62)-545-665 6701

Részletesebben

OSSA MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag csontjai)

OSSA MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag csontjai) 1 OSSA MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag csontjai) Partes et ossa membri superioris (a felső végtag részei és csontjai) a. Cingulum membri superioris (felső függesztőöv v. vállöv) Clavicula (kulcscsont)

Részletesebben

ANATOMIA ESSENTIALIS III.

ANATOMIA ESSENTIALIS III. 1 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet Mihály András ANATOMIA ESSENTIALIS III. (ORVOSI NEUROANATÓMIA) Szeged, 2006. 2 EL SZÓ A központi idegrendszer

Részletesebben

Az orrsövényporc biomechanikai sajátosságainak vizsgálata és alkalmazása orrsövényplasztikában

Az orrsövényporc biomechanikai sajátosságainak vizsgálata és alkalmazása orrsövényplasztikában Az orrsövényporc biomechanikai sajátosságainak vizsgálata és alkalmazása orrsövényplasztikában Doktori értekezés Dr. Tompos Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben