IDA egovernment Observatory hírlevél (2005. november 23.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDA egovernment Observatory hírlevél (2005. november 23.)"

Átírás

1 E-kormányzat hírlevél/ november 28. Tartalomjegyzék: HÍREK A MEGJELÖLT FORRÁSOKBÓL IDA egovernment Observatory JOGI HÍREK JAVASLAT ANNOTÁCIÓRA MAGYAR VONATKOZÁSÚ E-KORMÁNYZATI HÍREK KÜLFÖLDI HÍREK MAGYARUL HÍR LEGJOBB GYAKORLATOK (BEST PRACTICES) ESEMÉNYEK HÍREK A MEGJELÖLT FORRÁSOKBÓL IDA egovernment Observatory hírlevél (2005. november 23.) A légiutasok adatainak kiadása illegális Philippe Léger, az Európai Bíróság fıtanácsnoka szerint illegális az a gyakorlat, hogy a légitársaságoknak ki kell adniuk az utasok személyes adatait az amerikai hatóságoknak, ezért az erre vonatkozó bizottsági és tanácsi határozatokat meg kell semmisíteni. A fıtanácsnok indítványában az Európai Parlamentnek adott igazat, mondván, hogy sem a Bizottság Washingtonnal kötött megállapodása, sem pedig a Tanács jóváhagyása nem rendelkezik megfelelı jogi alappal, ezért azokat meg kell semmisíteni. European Court of Justice proposed to annul transfer to American authorities of air passengers' data Microsoft: nyitás A Microsoft bejelentette, hogy következı irodai programcsomagjának formátumait be fogják jegyezni az Európai Szabványügyi Hivatalban (ECMA). Ez az elsı lépés lenne a nyitás (a formátum bárki számára megismerhetıvé tétele) felé és abba az irányba, hogy az Office megszerezze az ISO szabványügyi testület tanúsítványát. A redmondi cég közölte, hogy megoldást kínálnak majd arra is, hogy a régi dokumentumok kompatibilisek legyenek az új, nyílt technológiával. Microsoft to open Office formats Felmérés az európai digitális megosztottságról Az Eurostat legutóbbi jelentésében az európai digitális megosztottságot térképezte fel egy nagyszabású, 2004-es, az Unió minden országára (valamint Norvégiára, Izlandra és három tagjelölt országra) kiterjedı adatfelvétel alapján. A fontosabb eredmények: hozzáférés tekintetében a gyermekes háztartások jócskán megelızik a gyermekteleneket; hatalmas különbségek észlelhetık az egyes tagállamok között; és jelentıs különbségek lelhetık fel a ritkán lakott területek és a városi régiók között is. A kor és az iskolázottság is komoly befolyásoló tényezı, a nemek között azonban nem mutatható ki szignifikáns különbség a használatban. The digital divide in Europe WSIS: kompromisszum az internet irányításáról November 18-án zárult a tuniszi ENSZ-csúcsértekezlet az Információs Társadalomról (WSIS). Az Európai Unió elismerve, hogy az ICANN megfelelıen látja el az internet feletti nemzetközi ellenırzés feladatát azt szerette volna elérni, hogy a kaliforniai szervezet a jövıben ne az amerikai kormány felügyelete alatt mőködjék. A csúcstalálkozón elfogadott megegyezés végül a jelenlegi status quo fenntartását eredményezte, azzal, hogy 2006-ban megalakul az ún. Internet Irányító Fórum (Internet Governance Forum

2 IGF). Internet governance agreement reached in Tunis Új e-kormányzati jelentés Az egovernment Observatory megjelentette "egovernment in the Member States of the European Union" c. jelentésének második kiadását. Az egyes országokról készült, nemrég frissített ismertetık alapján készült el a jelentés, mely felvázolja a 25 ország e- kormányzat terén elért eredményeit: egyebek mellett helyzetképet ad a szabályozási háttérrıl, bemutatja a kulcsszereplıket, a mőködı elektronikus szolgáltatásokat. egovernment in the Member States of the European Union: 2nd edition published E-kormányzati dokumentumtár Az IDABC egovernment Observatory mindenki számára elérhetıvé tette e-kormányzati könyvtárát, mely az IDABC állítása szerint az európai e-kormányzattal kapcsolatos anyagok legátfogóbb online tárháza. Az elektronikus könyvtárban lehetıség van földrajzi elhelyezkedés, a megjelenés dátuma, téma és a dokumentum típusa szerinti keresésre. A dokumentumtár a címen érhetı el. egovernment Library: essential egovernment documentation at your fingertips JOGI HÍREK Az internet irányítására vonatkozó javaslatot fogadtak el Tuniszban Az ENSZ által támogatott World Summit on the Information Society (Csúcstalálkozó az információs társadalomról) novemberben Tuniszban tartott konferencián megegyezés született az információs társadalom irányításáról. A vita középpontjában az állt, hogy ki legyen a felelıs a domain-nevek kiosztásáért a jövıben. Jelenleg a kaliforniai székhelyő non-profit társaság, az ICANN irányítja a domain-nevek kiosztását, egy az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumával kötött megállapodás alapján. A magyarországi domainnevek kiosztására is az ICANN szabályzata alapján kerül sor. Az Európai Unió amellett, hogy elismeri, hogy az ICANN megfelelıen látja el a feladatát, már a 2003-as genfi csúcstalálkozón is azt javasolta, hogy vizsgálják felül a domain-nevek kiosztását, hogy az átláthatóan mőködjék. A megállapodás szerint a jelenlegi helyzet fennmarad, ugyanakkor 2006-ban megalakul az Internet Irányítási Fórum (Internet Governance Forum). A Fórum célja, hogy lehetıséget biztosítson a kormányok, a nemzetközi szervezetek, a civil társadalom és a privát szektor között a megfelelı diskurzus kialakítására. Internet governance agreement reached in Tunis Az Európai Bíróság a légi utasok személyes adatainak továbbításának beszüntetésére tett javaslatot Az Európai Bíróság fıtanácsnoka, Philippe Léger javaslatot tett, hogy helyezzék hatályon kívül a Bizottság és a Tanács döntését, amely alapján május óta a légiutasok adatait az amerikai hatóságok számára átadják. A szeptember 11-i eseményeket követıen az Egyesült Államokban törvényt fogadtak el a légiutasok adatainak átadásáról. Az Egyesült Államok és az Európai Bizottság közötti tárgyalások után a Bizottság elfogadta, hogy a légiutasok személyes adatait az Egyesült Államokban az uniós szintnek megfelelı védelemben részesítik, ezért ezek az adatok átadhatók. A döntést támogatta a Tanács is, azonban a Parlament arra kérte a Bíróságot, hogy a döntést helyezzék hatályon kívül. Az Európai Bíróság fıtanácsnoka a múlt héten azt javasolta, hogy a Bíróság mind a Bizottság, mind a Tanács döntését semmisítse meg. A véleménye nem köti a bíróságot, amely a végsı szót mondja ki. European Court of Justice proposed to annul transfer to American authorities of air passengers' data JAVASLAT ANNOTÁCIÓRA A brit e-kormányzat céljai és valósága

3 A jelentıs befektetések ellenére sem az elektronikusan elérhetı szolgáltatások, sem pedig ezek tényleges használata területén nem teljesítették el a célkitőzéseket Angliában. A cikk szerint ennek az oka a munkáspárti kormány centralizált (command and control) kormányzási stílusa. A javaslat: egy decentralizált, a helyi önkormányzatokra jobban támaszkodó struktúra felgyorsíthatja a részvételen alapuló, közösségi e-szolgáltatások nyújtását. Ehhez azonban túl kell lépni a mostanság népszerő tranzakció-alapú, bilaterális e-szolgáltatások elképzelésén. Third Way e-government: The Case for Local Devolution Ailsa Kolsaker E-Government: Towards Electronic Democracy: International Conference, TCGOV 2005, Bolzano, Italy, March 2-4, Proceedings Editors: Michael Böhlen, Johann Gamper, Wolfgang Polasek, Maria A. Wimmer Lecture Notes in Computer Science, Volume 3416 / 2005 Publisher: Springer-Verlag GmbH A városi digitális szakadék szemben a regionálissal, összevetés és osztályozás A tanulmány bemutat egy összehasonlító elemzést egy régió/vidéki terület és ennek fı városi övezete között. Megmutatja, hogy a technológiához való hozzájutás és a használat akadályai hogyan változhatnak mennyiségileg és minıségileg. A szerzık javaslatot tesznek egy régión belül jelentkezı digitális szakadékok különbözı típusainak osztályozására. Urban Versus Regional Divide: Comparing and Classifying Digital Divide Enrico Ferro, Marco Cantamessa and Emilio Paolucci Az elızı kötetben található, amely Magyarországon elérhetı a Mőegyetem hálózatáról online (Springerlink). MAGYAR VONATKOZÁSÚ E-KORMÁNYZATI HÍREK 6000 kismama használja a díjnyertes elektronikus tananyagot Családtámogatási kalkulátor a VT-Soft honlapján Digitális tananyagok is beszerezhetık az informatikai normatívából Egységes hazai formátum elektronikus aláírásban E-kormányzat: a lényeg az átláthatóság Fél évig kötelezıen ırzik adatainkat az EU-ban Gyorsul-e az ügyintézés az új közigazgatási eljárással? Informatikai fejlesztés kezdıdik a békéscsabai önkormányzatnál Itt az IT-Mentor! - Új szakma és új módszer az informatikában Ket, mint Net Kovács úr intézkedik Lehet szavazni a Nagy Testvér díjra Az ország hatvan százaléka nem ért a számítógéphez A Siemens készíti el a szegedi e-önkormányzati rendszert Szilvi, a gazdasági csoda Tanulmányozható a tanuló- és pedagógus nyilvántartás informatikai rendszere Tizenöt percre rövidülhet a földhivatali ügyintézés

4 Új hitel önkormányzatoknak informatikai fejlesztésre KÜLFÖLDI HÍREK MAGYARUL E-kormányzat: manchesteri határozat az átláthatóságról és a nyíltságról Hogy növelhetik hatékonyságukat a közintézmények? Kamerákkal, szenzorhálózatokkal a terrorizmus ellen Országos Wi-Fi hálózat épül Macedóniában Újabb bírálatok érték a személyigazolványok bevezetésérıl kidolgozott brit terveket HÍR Versenyképes közigazgatás egyre kevesebb miérttel MOLNÁR SZILÁRD Miként befolyásolja az e-közigazgatás fejlesztése a gazdasági versenyképességet? Mit vár a társadalom és az üzleti szféra a közigazgatástól? Milyen kihívásokkal, problémákkal szembesül a közigazgatás, ha meg akar felelni e várakozásoknak? Egyáltalán, megtérülnek-e az e-közigazgatási beruházások? Több kutatás, tanulmány is taglalja ezeket a kérdéseket többnyire nem hazánkban így érdemes ezek tanulságait röviden összefoglalni. Az Európai Bizottság i2010: európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért címet viselı legújabb stratégiája az eeurope 2005-höz képest újra megerısíti, hogy a befogadó információs társadalom kiépítésében központi szerep jut az információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök közszolgáltatásokban természetesen kiegészítve a kis- és középvállalkozásokban, valamint a háztartásokban való alkalmazásának, kiterjedt használatának. Gazdaságélénkítı szerep Az információs és kommunikációs technológiák jelentısen fellendíthetik a gazdaságot és a foglalkoztatást, hiszen például az Európai Unióban a GDP növekedésének negyede, míg a termelékenység növekedésének 40 százaléka az IKT eszközök alkalmazásának tulajdonítható. A közigazgatás három lehetséges területen is hozzájárulhat az információs és kommunikációs eszközök termelékenységet növelı hatásának erısítéséhez: az IKT eszközökbe való befektetéssel, a termelés ösztönzésével, valamint magával a használattal márciusában a közigazgatási szolgáltatások 90 százaléka jelen van online, míg a közszolgáltatások 48 százaléka teljes mértékben interaktív módon érhetı el. A felmérés megállapítása szerint az új tagállamok 2 éves lemaradással küzdenek az EU15-höz képest. Az Eurostat Statistics in Focus c. kiadványa (9/2005) szerint 2002-höz képest 2003-ra közel 9 százalékkal növekedett azoknak az aránya, akik ellátogattak valamely kormányzati oldalra. Bizonyos országokban (pl. Ausztria, Írország) az egy évvel korábban mért arány megduplázódott. Az üzleti szféra képviselıitıl még kedvezıbb válaszok érkeztek e tekintetben: az EU-15 országok vállalkozásainak 44 százaléka került kapcsolatba valamely közszférához tartozó weboldallal. Az új, online elérhetıvé tett tartalmak és szolgáltatások az elkövetkezendı években megháromszorozódnak, így várhatóan az EU GDP-jének már ma is 8 százalékát kitevı ágazat további bıvülése várható, amihez viszont elengedhetetlen az egyes nemzeti kormányok, politikai szereplık proaktivitása. Ennek értelmében az i2010 átfogó politikai program a tagországok számára javasolt 3. célkitőzése a befogadó, minıségi szolgáltatásokat nyújtó információs társadalom megteremtésével foglalkozik az életminıség javítása érdekében. A célkitőzés közszolgáltatásokat érintı fókuszában

5 természetesen az átláthatóbb, hozzáférhetıbb és költséghatékonyabb IKT-alapú közszolgáltatások állnak. Az e-közigazgatás által a kormányzatok egyre inkább a versenyképességet befolyásolni képes szereplıkké válnak, így napjainkban az e-kormányzati törekvések többszörös nyomás alatt születnek. Egyrészt magának a közigazgatásnak is versenyképessé kell válnia, másrészt a hatékonyabb mőködésével a gazdaság és a társadalom versenyképességét is szolgálni tudja. Viszont a versenyképes közigazgatás nem szükségszerően jelenti a kisebb létszámú apparátust, a tökéletes közszolgáltatás kialakítását, hanem sokkal inkább egy rugalmas, a változásokra gyorsan reagálni képes, a felhasználók igényeit kielégíteni képes közigazgatást. Különbözı online közszolgáltatást igénybevevık aránya ben az EU országaiban: Információt szerez Magyarország Formanyomtatványokat tölt le Magyarország Visszajuttat kitöltött formanyomtatványokat Magyarország Vállalkozók 2003 év 2004 EU-15 EU-25 44% 51% n.a. 44% 38% 46% n.a. 41% 23% 36% n.a. 30% Állampolgárok 2003 év 2004 EU-15 EU-25 21% 45% n.a 54% 10% 20% n.a. 25% 6% 12% n.a. 14% Forrás: Eurostat A 20 alapvetı e-közszolgáltatás online elérhetısége az Eurostat adatai szerint hazánkban 2004-ben 15 százalék volt, míg az uniós átlag 41 százalék. A 20 alapvetı e-közigazgatási szolgáltatás elérhetıségének aránya: 2003 év 2004 év EU-25 n.a. 41 EU Magyarország n.a 15 Forrás: Eurostat E-közigazgatás felhasználóinak aránya a vállalkozások százalékában: 2004 év EU EU Magyarország 35 Forrás: Eurostat Megtakarítás mindkét oldalon A versenyképesség-orientált e-közigazgatásnak két, egymást kiegészítı stratégiai célt kell kitőznie maga elé: egyrészt a hatékonyság növelését a közigazgatás minden szintjén, kombinálva az IKT eszközök alkalmazása miatt szükségessé váló szervezeti változásokkal és az új képességek, készségek megszerzésével, másrészt az adminisztráció költségeinek csökkentését. A szolgáltató-oldali folyamatok ésszerősítése olyannyira lényegi eleme az e- közigazgatás kialakításának, hogy gyakorlatilag a fejlesztésekre fordított beruházások megtérülése elsısorban attól függ, miként képesek a közigazgatásban dolgozók elfogadni, alkalmazni az új munkafolyamatokat, miként lehet a munkatársak kulturális ellenállását csökkenteni. Európában a közigazgatás mőködtetése a GDP százalékát éli fel, viszont egy

6 elektronizált közigazgatás a költségek több mint 5 százalékát is megtakaríthatja, így az e- szolgáltatások elterjedtsége valóban fontos kérdésként vetıdik fel. Az Európai Unió egy igen nagy elemszámú felmérést készített az e-közigazgatási szolgáltatások használatáról 2005-ben, ahol fı kérdésként az szerepelt, hogy a felhasználók mennyire elégedettek a szolgáltatásokkal, illetve milyen arányban váltanak a hagyományosról az elektronikus ügyintézésre. A kutatás szerint az állampolgárok az elektronikus SZJA-bevallással évente összesen 100 órát spórolnak meg, míg például az elektronikus ÁFA-ügyintézéssel tranzakciónként 10 eurót, ami a huszonöt tagországban összesen csaknem félmilliárd euró megtakarítást jelent. Az állampolgárok és az üzleti szereplık számára legfontosabb igényként a gyorsaság (azaz idımegtakarítás), a minıségi, rugalmas szolgáltatás jelenik meg. Az elınyökkel egyetértı állampolgárok aránya %-ban Idımegtakarítás 83 Nagyobb rugalmasság 65 Gyorsabb szolgáltatás, gyorsabb válasz 39 Több és jobb információk 38 Nagyobb ellenırizhetıség 38 Pénzmegtakarítás 34 Jobb segítségnyújtás 23 E-közigazgatási szolgáltatás mindenhol jelen van az Unióban, viszont eddig igen kevés felmérés készül ezek használatáról, hasznosságáról. A mostani vizsgálatban több mint 48 ezer felhasználót (magánszemélyeket és üzleti felhasználókat) kérdeztek meg hat szolgáltatásról: személyi jövedelemadó-bevallás, vállalkozások áfa-bevallása, új üzleti vállalkozás bejegyzése, közbeszerzés, könyvtári kölcsönzések és felsıoktatási intézményekbe való jelentkezés. A személyi jövedelemadóval kapcsolatos tranzakciók száma 2003-ra 30 millióra emelkedett, míg a bevallók átlagosan 5-10 százaléka részesíti elınyben az elektronikus utat a hagyományos helyett. Ugyanez az arány a korábbi 15 tagországban százalék. Az átlagfelhasználók fejenként 71 percet spóroltak az online bevallással, ami 2003-ban összesen 7 millió órát jelentett. A vállalkozások forgalmiadó-bevallásánál az ügyletek száma az egy évvel korábbi 440 ezerrıl 3 millióra emelkedett, tranzakciónként 38 percet, ezzel összesen több mint 29 millió eurót takarítottak meg a vállalkozások. Az üzleti vállalkozások bejegyzésének negyven százaléka bonyolódik elektronikus úton, a megtakarítás összege eléri a 2,2 millió eurót. Nem véletlen, hogy a felhasználók 62 százaléka teljesen elégedett volt a szolgáltatásokkal, 28 százalékuk közepesnek, míg 10 százalékuk gyengének ítélte azokat. A hagyományos ügyintézéshez képest a magánszemélyek átlagosan 69, a vállalkozások 61 percet nyertek minden tranzakción. Kiváló példát nyújt Olaszország is, ahol az adóhatóság intézményrendszerének modernizációjával hasonló eredményeket értek el a megtakarítások és hatékonyság növelésében. Az adóhatóság itt is egy óriási szervezet volt: 1700 irodában intézték a különbözı adóügyeket, több mint 44 millió papírlapot kellett évente megmozgatniuk. A 2003-ban kialakított fisco telematico rendszernek köszönhetıen az Adóhatóság évente 90 millió eurót takarít meg évente, míg több mint 2 millió adófizetı polgár átlagban évi 100 eurót, mert nem kell könyvelıt foglalkoztatnia a bevalláshoz. Az adórendszer elektronizációja során 2001-ben az alkalmazottak képzésére 5 millió eurót költöttek, míg a munkatársak mentorálására 6 milliót. Az Adóhivatal munkatársainak száma 40 ezerrıl négy év alatt 34 ezerre csökkent, miközben az adóalanyok (pl. vállalkozások) száma jelentıs mértékben nıtt. Úgy gondolom, a befogadó közigazgatásnak mindenképpen azt is jelentenie kell, hogy olyan szolgáltatásokat, érintkezési felületek is ki kell alakítani, fejleszteni, amelyek elsısorban a különbözı hátrányos helyzető csoportokat célozzák meg. Nem csak nálunk ahol a társadalom közel hetven százalékát nem érinti meg az Internet világa, de a fejlettebb országokban sem érik el a közszolgáltatások, például a munkanélkülieket, fogyatékkal élıket, hajléktalanokat, idıseket. Egy most született angol tanulmány szerint az egyik legkomolyabb probléma, hogy az e-kormányzati stratégiák ritkán veszik

7 figyelembe a hátrányos helyzető csoportokhoz tartozók igényeit, míg a társadalompolitikai stratégiák sajnos nálunk is, ahol sokkal fontosabb lenne ritkán fókuszálnak az IKT használatának fontosságára. A különbözı kitaszított csoportok eltérı igényeinek felmérése, a ténylegesen befogadó elektronikus kormányzat létrehozása, úgy tőnik, egyelıre túl nehéz feladatnak bizonyul. A hazai kezdeményezések közül azonban mindenképpen meg kell említeni a most formálódó új szakma, szolgáltatás, az IT-mentori hálózat kialakítását, fejlesztését. Az IT-mentor egy olyan humánszolgáltató lenne, aki döntı mértékben a közösségi hozzáférési helyeken (teleházak, emagyarország pontok, könyvtárak, stb.) összekötné a digitális világ szolgáltatásait, lehetıségeit, valamint az ezek használatához elegendı tudással, érdeklıdéssel, kitartással nem rendelkezı rászoruló csoportokat. Nagyon egyszerően arról van szó, hogy egy kistelepülésen élı idısebb embernek nem feltétlenül kell tudnia a kormányportál ügyfélkapu rendszerérıl, annak használatáról, az online is elintézhetı ügyek lehetıségeirıl, viszont amikor egy lejárt útlevelet szeretne meghosszabbítani, akkor az IT-mentorhoz fordulva az okmányirodától egy online idıpontkéréssel máris idıt, pénzt, fáradságot takarít meg. Megjelent: Piac & Profit 2005 november, old. LEGJOBB GYAKORLATOK (BEST PRACTICES) Az idei eeurope Award nyertesei A manchesteri, miniszteri szintő e-kormányzati konferencián kihirdették az idei eeurope díjazottjait: négy kategóriában jutalmazták az e-kormányzat területének idei legsikeresebb fejlesztéseit. Legjobb gyakorlatokat bemutató rovatunkban röviden ismertetjük az elismerésben részesült fejlesztéseket, melyek a döntıbe jutott 52 kandidáló közül kerültek kiválasztásra. Kategória: Enabling Government az elérés biztosítása A gyıztes: KSI ZUS - a társadalombiztosítás (ZUS) komplex számítógépes rendszere (KSI) Indoklás: A nyugdíjreformra fókuszáló projekt sokcsatornás, biztonságos adatcserét biztosít mind B2G, mind pedig C2G tekintetében. A zsőri szerint a rövid idı alatt véghezvitt hatalmas szervezeti változás melynek hatása szinte azonnal kisugárzott az érintettekre más országok és területek számára is követendı példa lehet. Angol információk a szervezet honlapjáról: Dicséretben részesült az ötletes rövidítésével is feltőnést keltı olasz FALSTAFF (Fully Automated Logical System Against Forgery and Fraud), azaz az olasz vámhivatal információs rendszerének okirat-hamisítást és a csalásokat kiszőrni hivatott része. Kategória: Transformation - átalakítás A gyıztes: EID - A dán kormányzati menedzsmenttel foglalkozó hivatal elektronikus számlázási rendszere A PPP-alapokon megvalósuló rendszer 15 millió tranzakciót bonyolít évente, melyhez komoly back-office fejlesztések szükségeltettek. A zsőri példamutatónak tartja a fejlesztést, ahol az elektronikus számlázás törvényi alapjainak lefektetése után az XMLszabványon történı megvalósítás is megtörtént. Fontos része a projektnek, hogy kisvállalkozások számára különbözı szolgáltatókon keresztüli elérési lehetıséget is biztosítottak. A dicséretet az Egyesült Királyság Road Traffic Automation projektje kapta, mely a Munkaügyi és az Egészségügyi Minisztériumok munkáját hangolja össze a közlekedési balesetekhez kapcsolódó juttatások terén. További információ: Kategória: Businesses and Citizens fókuszban a felhasználók A gyıztes: Kadaster-on-line, Hollandia A projekt online elérhetıvé tette a földnyilvántartással kapcsolatos, naprakész adatokat.

8 6000 regisztrált partner és felhasználó az eddigi eredmény, a zsőri szerint a különbözı rendszerek összehangolása miatt is figyelemre méltó az alkalmazás. Dicséretben a barcelonai IRIS BCN kezdeményezés részesült, melynek célja a civil attitőd erısítése kommunikációs technikák által. A sokcsatornás platformon keresztül összesen 1600 szolgáltatás érhetı el. Kategória: Impact - hatások, eredmények A gyıztes: ROS - Revenue Online Service, az ír adóhivatal internetes befizetési rendszere A használat és a feladat 're-engineering' területén is szép eredményeket felmutató fejlesztésen keresztül 1.1 millió bevallás érkezett 2004-ben, összesen 8,3 milliárd euró értékben. Mivel az Unió egész területén nagy az érdeklıdés az e-adózás iránt, e jól dokumentált, sikeres fejlesztés zsinórmértékként szolgálhat a jövıben. A kategóriában még egy kandidáló ország, Románia AeL névre hallgató oktatási rendszere került kiemelésre. A tartalommenedzsmentet és elearning megoldásokat magába foglaló fejlesztés diák és tanár számára elérhetı. Forrás, kapcsolódó linkek: A gyıztesek listája A díj weboldala A miniszteri szintő e-kormányzati konferencia weblapja ESEMÉNYEK november , London (Egyesült Királyság) 5th Government Exchange Az ötödik GE a különbözı szektorok képviselıi számára teszi lehetıvé, hogy a legjobb gyakorlatok és a technikai lehetıségek figyelembe vételével megvitassák a hatékony, állampolgár-központú közszolgáltatások kialakításának módozatait. singlecell.html?topic=233&event= december 1., Brüsszel (Belgium) CEN/ISSS conference Terminology and Nomenclature A célkitőzés: a kormányzatok jobb, gyorsabb és állampolgár-központúbb kommunikációja. Errıl tanácskoznak a résztvevık: önkormányzati, nemzeti és európai hivatalok, szervezetek képviselıi december 7-8., Prága (Csehország) MedNet2005 A cseh egészségügyi szaktárca által rendezett esemény középpontjában az e-egészségügy különbözı aspektusai lesznek december 8-10., Brüsszel (Belgium) JURIX The 18th Annual Conference on Legal Knowledge and Information Systems Az idei, immár 18. JURIX konferenciának két fı témája van: mesterséges intelligencia és e-kormányzat. Lehetséges-e az integráció? december 8-11., Stockholm (Svédország)

9 Public Services Nobel Week Stockholm városa a Cisco Systems-szel karöltve szervezete a negyedik Public Services Summit-ot (a Nobel-díjak kiosztásával egy idıben), ahol az oktatás és az egészségügy mellett a kormányzat modernizálása is kiemelt téma december , Párizs (Franciaország) 3rd European Electronic Administration Forum Harmadjára rendezik meg Franciaország legnagyobb e-kormányzati eseményét, ahová több mint 3500 résztvevıt várnak. A hírlevél szerkesztıi: Borovitz Tamás Csótó Mihály Rab Árpád Jogi hírek: Simon Éva Annotáció-javaslat: Nyáry Mihály Hírszemle: Csótó Mihály Hír: Borovitz Tamás Legjobb gyakorlatok: Csótó Mihály Eseménynaptár: Csótó Mihály

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Informatikai biztonsági részstratégia

Informatikai biztonsági részstratégia [MITS] Informatikai biztonsági részstratégia [IBRS] II. kötet NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Készült: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízása alapján 2003. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 10 2. INFORMATIKAI

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE *

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe I. AZ EU ADATVÉDELMI JOGÁNAK TELJES KÖRŐ REFORMJA People get ready it's time to wake up, tear

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

A nyelvtanulástól a politikai részvételig

A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig Bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban A kötetet szerkesztette Bodolai Anna Borbála és Kováts

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet: Belsı ellenırzési Konferencia az egészségügyi intézmények munkatársai részére Balatonalmádi, 2009. január 28. Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben

Foglalkoztatási és szociális politika

Foglalkoztatási és szociális politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás és a szociális politika mint beruházás Foglalkoztatási és szociális politika Ha a válságból erősebben, összetartóbban

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben