IDA egovernment Observatory hírlevél (2005. november 23.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDA egovernment Observatory hírlevél (2005. november 23.)"

Átírás

1 E-kormányzat hírlevél/ november 28. Tartalomjegyzék: HÍREK A MEGJELÖLT FORRÁSOKBÓL IDA egovernment Observatory JOGI HÍREK JAVASLAT ANNOTÁCIÓRA MAGYAR VONATKOZÁSÚ E-KORMÁNYZATI HÍREK KÜLFÖLDI HÍREK MAGYARUL HÍR LEGJOBB GYAKORLATOK (BEST PRACTICES) ESEMÉNYEK HÍREK A MEGJELÖLT FORRÁSOKBÓL IDA egovernment Observatory hírlevél (2005. november 23.) A légiutasok adatainak kiadása illegális Philippe Léger, az Európai Bíróság fıtanácsnoka szerint illegális az a gyakorlat, hogy a légitársaságoknak ki kell adniuk az utasok személyes adatait az amerikai hatóságoknak, ezért az erre vonatkozó bizottsági és tanácsi határozatokat meg kell semmisíteni. A fıtanácsnok indítványában az Európai Parlamentnek adott igazat, mondván, hogy sem a Bizottság Washingtonnal kötött megállapodása, sem pedig a Tanács jóváhagyása nem rendelkezik megfelelı jogi alappal, ezért azokat meg kell semmisíteni. European Court of Justice proposed to annul transfer to American authorities of air passengers' data Microsoft: nyitás A Microsoft bejelentette, hogy következı irodai programcsomagjának formátumait be fogják jegyezni az Európai Szabványügyi Hivatalban (ECMA). Ez az elsı lépés lenne a nyitás (a formátum bárki számára megismerhetıvé tétele) felé és abba az irányba, hogy az Office megszerezze az ISO szabványügyi testület tanúsítványát. A redmondi cég közölte, hogy megoldást kínálnak majd arra is, hogy a régi dokumentumok kompatibilisek legyenek az új, nyílt technológiával. Microsoft to open Office formats Felmérés az európai digitális megosztottságról Az Eurostat legutóbbi jelentésében az európai digitális megosztottságot térképezte fel egy nagyszabású, 2004-es, az Unió minden országára (valamint Norvégiára, Izlandra és három tagjelölt országra) kiterjedı adatfelvétel alapján. A fontosabb eredmények: hozzáférés tekintetében a gyermekes háztartások jócskán megelızik a gyermekteleneket; hatalmas különbségek észlelhetık az egyes tagállamok között; és jelentıs különbségek lelhetık fel a ritkán lakott területek és a városi régiók között is. A kor és az iskolázottság is komoly befolyásoló tényezı, a nemek között azonban nem mutatható ki szignifikáns különbség a használatban. The digital divide in Europe WSIS: kompromisszum az internet irányításáról November 18-án zárult a tuniszi ENSZ-csúcsértekezlet az Információs Társadalomról (WSIS). Az Európai Unió elismerve, hogy az ICANN megfelelıen látja el az internet feletti nemzetközi ellenırzés feladatát azt szerette volna elérni, hogy a kaliforniai szervezet a jövıben ne az amerikai kormány felügyelete alatt mőködjék. A csúcstalálkozón elfogadott megegyezés végül a jelenlegi status quo fenntartását eredményezte, azzal, hogy 2006-ban megalakul az ún. Internet Irányító Fórum (Internet Governance Forum

2 IGF). Internet governance agreement reached in Tunis Új e-kormányzati jelentés Az egovernment Observatory megjelentette "egovernment in the Member States of the European Union" c. jelentésének második kiadását. Az egyes országokról készült, nemrég frissített ismertetık alapján készült el a jelentés, mely felvázolja a 25 ország e- kormányzat terén elért eredményeit: egyebek mellett helyzetképet ad a szabályozási háttérrıl, bemutatja a kulcsszereplıket, a mőködı elektronikus szolgáltatásokat. egovernment in the Member States of the European Union: 2nd edition published E-kormányzati dokumentumtár Az IDABC egovernment Observatory mindenki számára elérhetıvé tette e-kormányzati könyvtárát, mely az IDABC állítása szerint az európai e-kormányzattal kapcsolatos anyagok legátfogóbb online tárháza. Az elektronikus könyvtárban lehetıség van földrajzi elhelyezkedés, a megjelenés dátuma, téma és a dokumentum típusa szerinti keresésre. A dokumentumtár a címen érhetı el. egovernment Library: essential egovernment documentation at your fingertips JOGI HÍREK Az internet irányítására vonatkozó javaslatot fogadtak el Tuniszban Az ENSZ által támogatott World Summit on the Information Society (Csúcstalálkozó az információs társadalomról) novemberben Tuniszban tartott konferencián megegyezés született az információs társadalom irányításáról. A vita középpontjában az állt, hogy ki legyen a felelıs a domain-nevek kiosztásáért a jövıben. Jelenleg a kaliforniai székhelyő non-profit társaság, az ICANN irányítja a domain-nevek kiosztását, egy az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumával kötött megállapodás alapján. A magyarországi domainnevek kiosztására is az ICANN szabályzata alapján kerül sor. Az Európai Unió amellett, hogy elismeri, hogy az ICANN megfelelıen látja el a feladatát, már a 2003-as genfi csúcstalálkozón is azt javasolta, hogy vizsgálják felül a domain-nevek kiosztását, hogy az átláthatóan mőködjék. A megállapodás szerint a jelenlegi helyzet fennmarad, ugyanakkor 2006-ban megalakul az Internet Irányítási Fórum (Internet Governance Forum). A Fórum célja, hogy lehetıséget biztosítson a kormányok, a nemzetközi szervezetek, a civil társadalom és a privát szektor között a megfelelı diskurzus kialakítására. Internet governance agreement reached in Tunis Az Európai Bíróság a légi utasok személyes adatainak továbbításának beszüntetésére tett javaslatot Az Európai Bíróság fıtanácsnoka, Philippe Léger javaslatot tett, hogy helyezzék hatályon kívül a Bizottság és a Tanács döntését, amely alapján május óta a légiutasok adatait az amerikai hatóságok számára átadják. A szeptember 11-i eseményeket követıen az Egyesült Államokban törvényt fogadtak el a légiutasok adatainak átadásáról. Az Egyesült Államok és az Európai Bizottság közötti tárgyalások után a Bizottság elfogadta, hogy a légiutasok személyes adatait az Egyesült Államokban az uniós szintnek megfelelı védelemben részesítik, ezért ezek az adatok átadhatók. A döntést támogatta a Tanács is, azonban a Parlament arra kérte a Bíróságot, hogy a döntést helyezzék hatályon kívül. Az Európai Bíróság fıtanácsnoka a múlt héten azt javasolta, hogy a Bíróság mind a Bizottság, mind a Tanács döntését semmisítse meg. A véleménye nem köti a bíróságot, amely a végsı szót mondja ki. European Court of Justice proposed to annul transfer to American authorities of air passengers' data JAVASLAT ANNOTÁCIÓRA A brit e-kormányzat céljai és valósága

3 A jelentıs befektetések ellenére sem az elektronikusan elérhetı szolgáltatások, sem pedig ezek tényleges használata területén nem teljesítették el a célkitőzéseket Angliában. A cikk szerint ennek az oka a munkáspárti kormány centralizált (command and control) kormányzási stílusa. A javaslat: egy decentralizált, a helyi önkormányzatokra jobban támaszkodó struktúra felgyorsíthatja a részvételen alapuló, közösségi e-szolgáltatások nyújtását. Ehhez azonban túl kell lépni a mostanság népszerő tranzakció-alapú, bilaterális e-szolgáltatások elképzelésén. Third Way e-government: The Case for Local Devolution Ailsa Kolsaker E-Government: Towards Electronic Democracy: International Conference, TCGOV 2005, Bolzano, Italy, March 2-4, Proceedings Editors: Michael Böhlen, Johann Gamper, Wolfgang Polasek, Maria A. Wimmer Lecture Notes in Computer Science, Volume 3416 / 2005 Publisher: Springer-Verlag GmbH A városi digitális szakadék szemben a regionálissal, összevetés és osztályozás A tanulmány bemutat egy összehasonlító elemzést egy régió/vidéki terület és ennek fı városi övezete között. Megmutatja, hogy a technológiához való hozzájutás és a használat akadályai hogyan változhatnak mennyiségileg és minıségileg. A szerzık javaslatot tesznek egy régión belül jelentkezı digitális szakadékok különbözı típusainak osztályozására. Urban Versus Regional Divide: Comparing and Classifying Digital Divide Enrico Ferro, Marco Cantamessa and Emilio Paolucci Az elızı kötetben található, amely Magyarországon elérhetı a Mőegyetem hálózatáról online (Springerlink). MAGYAR VONATKOZÁSÚ E-KORMÁNYZATI HÍREK 6000 kismama használja a díjnyertes elektronikus tananyagot Családtámogatási kalkulátor a VT-Soft honlapján Digitális tananyagok is beszerezhetık az informatikai normatívából Egységes hazai formátum elektronikus aláírásban E-kormányzat: a lényeg az átláthatóság Fél évig kötelezıen ırzik adatainkat az EU-ban Gyorsul-e az ügyintézés az új közigazgatási eljárással? Informatikai fejlesztés kezdıdik a békéscsabai önkormányzatnál Itt az IT-Mentor! - Új szakma és új módszer az informatikában Ket, mint Net Kovács úr intézkedik Lehet szavazni a Nagy Testvér díjra Az ország hatvan százaléka nem ért a számítógéphez A Siemens készíti el a szegedi e-önkormányzati rendszert Szilvi, a gazdasági csoda Tanulmányozható a tanuló- és pedagógus nyilvántartás informatikai rendszere Tizenöt percre rövidülhet a földhivatali ügyintézés

4 Új hitel önkormányzatoknak informatikai fejlesztésre KÜLFÖLDI HÍREK MAGYARUL E-kormányzat: manchesteri határozat az átláthatóságról és a nyíltságról Hogy növelhetik hatékonyságukat a közintézmények? Kamerákkal, szenzorhálózatokkal a terrorizmus ellen Országos Wi-Fi hálózat épül Macedóniában Újabb bírálatok érték a személyigazolványok bevezetésérıl kidolgozott brit terveket HÍR Versenyképes közigazgatás egyre kevesebb miérttel MOLNÁR SZILÁRD Miként befolyásolja az e-közigazgatás fejlesztése a gazdasági versenyképességet? Mit vár a társadalom és az üzleti szféra a közigazgatástól? Milyen kihívásokkal, problémákkal szembesül a közigazgatás, ha meg akar felelni e várakozásoknak? Egyáltalán, megtérülnek-e az e-közigazgatási beruházások? Több kutatás, tanulmány is taglalja ezeket a kérdéseket többnyire nem hazánkban így érdemes ezek tanulságait röviden összefoglalni. Az Európai Bizottság i2010: európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért címet viselı legújabb stratégiája az eeurope 2005-höz képest újra megerısíti, hogy a befogadó információs társadalom kiépítésében központi szerep jut az információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök közszolgáltatásokban természetesen kiegészítve a kis- és középvállalkozásokban, valamint a háztartásokban való alkalmazásának, kiterjedt használatának. Gazdaságélénkítı szerep Az információs és kommunikációs technológiák jelentısen fellendíthetik a gazdaságot és a foglalkoztatást, hiszen például az Európai Unióban a GDP növekedésének negyede, míg a termelékenység növekedésének 40 százaléka az IKT eszközök alkalmazásának tulajdonítható. A közigazgatás három lehetséges területen is hozzájárulhat az információs és kommunikációs eszközök termelékenységet növelı hatásának erısítéséhez: az IKT eszközökbe való befektetéssel, a termelés ösztönzésével, valamint magával a használattal márciusában a közigazgatási szolgáltatások 90 százaléka jelen van online, míg a közszolgáltatások 48 százaléka teljes mértékben interaktív módon érhetı el. A felmérés megállapítása szerint az új tagállamok 2 éves lemaradással küzdenek az EU15-höz képest. Az Eurostat Statistics in Focus c. kiadványa (9/2005) szerint 2002-höz képest 2003-ra közel 9 százalékkal növekedett azoknak az aránya, akik ellátogattak valamely kormányzati oldalra. Bizonyos országokban (pl. Ausztria, Írország) az egy évvel korábban mért arány megduplázódott. Az üzleti szféra képviselıitıl még kedvezıbb válaszok érkeztek e tekintetben: az EU-15 országok vállalkozásainak 44 százaléka került kapcsolatba valamely közszférához tartozó weboldallal. Az új, online elérhetıvé tett tartalmak és szolgáltatások az elkövetkezendı években megháromszorozódnak, így várhatóan az EU GDP-jének már ma is 8 százalékát kitevı ágazat további bıvülése várható, amihez viszont elengedhetetlen az egyes nemzeti kormányok, politikai szereplık proaktivitása. Ennek értelmében az i2010 átfogó politikai program a tagországok számára javasolt 3. célkitőzése a befogadó, minıségi szolgáltatásokat nyújtó információs társadalom megteremtésével foglalkozik az életminıség javítása érdekében. A célkitőzés közszolgáltatásokat érintı fókuszában

5 természetesen az átláthatóbb, hozzáférhetıbb és költséghatékonyabb IKT-alapú közszolgáltatások állnak. Az e-közigazgatás által a kormányzatok egyre inkább a versenyképességet befolyásolni képes szereplıkké válnak, így napjainkban az e-kormányzati törekvések többszörös nyomás alatt születnek. Egyrészt magának a közigazgatásnak is versenyképessé kell válnia, másrészt a hatékonyabb mőködésével a gazdaság és a társadalom versenyképességét is szolgálni tudja. Viszont a versenyképes közigazgatás nem szükségszerően jelenti a kisebb létszámú apparátust, a tökéletes közszolgáltatás kialakítását, hanem sokkal inkább egy rugalmas, a változásokra gyorsan reagálni képes, a felhasználók igényeit kielégíteni képes közigazgatást. Különbözı online közszolgáltatást igénybevevık aránya ben az EU országaiban: Információt szerez Magyarország Formanyomtatványokat tölt le Magyarország Visszajuttat kitöltött formanyomtatványokat Magyarország Vállalkozók 2003 év 2004 EU-15 EU-25 44% 51% n.a. 44% 38% 46% n.a. 41% 23% 36% n.a. 30% Állampolgárok 2003 év 2004 EU-15 EU-25 21% 45% n.a 54% 10% 20% n.a. 25% 6% 12% n.a. 14% Forrás: Eurostat A 20 alapvetı e-közszolgáltatás online elérhetısége az Eurostat adatai szerint hazánkban 2004-ben 15 százalék volt, míg az uniós átlag 41 százalék. A 20 alapvetı e-közigazgatási szolgáltatás elérhetıségének aránya: 2003 év 2004 év EU-25 n.a. 41 EU Magyarország n.a 15 Forrás: Eurostat E-közigazgatás felhasználóinak aránya a vállalkozások százalékában: 2004 év EU EU Magyarország 35 Forrás: Eurostat Megtakarítás mindkét oldalon A versenyképesség-orientált e-közigazgatásnak két, egymást kiegészítı stratégiai célt kell kitőznie maga elé: egyrészt a hatékonyság növelését a közigazgatás minden szintjén, kombinálva az IKT eszközök alkalmazása miatt szükségessé váló szervezeti változásokkal és az új képességek, készségek megszerzésével, másrészt az adminisztráció költségeinek csökkentését. A szolgáltató-oldali folyamatok ésszerősítése olyannyira lényegi eleme az e- közigazgatás kialakításának, hogy gyakorlatilag a fejlesztésekre fordított beruházások megtérülése elsısorban attól függ, miként képesek a közigazgatásban dolgozók elfogadni, alkalmazni az új munkafolyamatokat, miként lehet a munkatársak kulturális ellenállását csökkenteni. Európában a közigazgatás mőködtetése a GDP százalékát éli fel, viszont egy

6 elektronizált közigazgatás a költségek több mint 5 százalékát is megtakaríthatja, így az e- szolgáltatások elterjedtsége valóban fontos kérdésként vetıdik fel. Az Európai Unió egy igen nagy elemszámú felmérést készített az e-közigazgatási szolgáltatások használatáról 2005-ben, ahol fı kérdésként az szerepelt, hogy a felhasználók mennyire elégedettek a szolgáltatásokkal, illetve milyen arányban váltanak a hagyományosról az elektronikus ügyintézésre. A kutatás szerint az állampolgárok az elektronikus SZJA-bevallással évente összesen 100 órát spórolnak meg, míg például az elektronikus ÁFA-ügyintézéssel tranzakciónként 10 eurót, ami a huszonöt tagországban összesen csaknem félmilliárd euró megtakarítást jelent. Az állampolgárok és az üzleti szereplık számára legfontosabb igényként a gyorsaság (azaz idımegtakarítás), a minıségi, rugalmas szolgáltatás jelenik meg. Az elınyökkel egyetértı állampolgárok aránya %-ban Idımegtakarítás 83 Nagyobb rugalmasság 65 Gyorsabb szolgáltatás, gyorsabb válasz 39 Több és jobb információk 38 Nagyobb ellenırizhetıség 38 Pénzmegtakarítás 34 Jobb segítségnyújtás 23 E-közigazgatási szolgáltatás mindenhol jelen van az Unióban, viszont eddig igen kevés felmérés készül ezek használatáról, hasznosságáról. A mostani vizsgálatban több mint 48 ezer felhasználót (magánszemélyeket és üzleti felhasználókat) kérdeztek meg hat szolgáltatásról: személyi jövedelemadó-bevallás, vállalkozások áfa-bevallása, új üzleti vállalkozás bejegyzése, közbeszerzés, könyvtári kölcsönzések és felsıoktatási intézményekbe való jelentkezés. A személyi jövedelemadóval kapcsolatos tranzakciók száma 2003-ra 30 millióra emelkedett, míg a bevallók átlagosan 5-10 százaléka részesíti elınyben az elektronikus utat a hagyományos helyett. Ugyanez az arány a korábbi 15 tagországban százalék. Az átlagfelhasználók fejenként 71 percet spóroltak az online bevallással, ami 2003-ban összesen 7 millió órát jelentett. A vállalkozások forgalmiadó-bevallásánál az ügyletek száma az egy évvel korábbi 440 ezerrıl 3 millióra emelkedett, tranzakciónként 38 percet, ezzel összesen több mint 29 millió eurót takarítottak meg a vállalkozások. Az üzleti vállalkozások bejegyzésének negyven százaléka bonyolódik elektronikus úton, a megtakarítás összege eléri a 2,2 millió eurót. Nem véletlen, hogy a felhasználók 62 százaléka teljesen elégedett volt a szolgáltatásokkal, 28 százalékuk közepesnek, míg 10 százalékuk gyengének ítélte azokat. A hagyományos ügyintézéshez képest a magánszemélyek átlagosan 69, a vállalkozások 61 percet nyertek minden tranzakción. Kiváló példát nyújt Olaszország is, ahol az adóhatóság intézményrendszerének modernizációjával hasonló eredményeket értek el a megtakarítások és hatékonyság növelésében. Az adóhatóság itt is egy óriási szervezet volt: 1700 irodában intézték a különbözı adóügyeket, több mint 44 millió papírlapot kellett évente megmozgatniuk. A 2003-ban kialakított fisco telematico rendszernek köszönhetıen az Adóhatóság évente 90 millió eurót takarít meg évente, míg több mint 2 millió adófizetı polgár átlagban évi 100 eurót, mert nem kell könyvelıt foglalkoztatnia a bevalláshoz. Az adórendszer elektronizációja során 2001-ben az alkalmazottak képzésére 5 millió eurót költöttek, míg a munkatársak mentorálására 6 milliót. Az Adóhivatal munkatársainak száma 40 ezerrıl négy év alatt 34 ezerre csökkent, miközben az adóalanyok (pl. vállalkozások) száma jelentıs mértékben nıtt. Úgy gondolom, a befogadó közigazgatásnak mindenképpen azt is jelentenie kell, hogy olyan szolgáltatásokat, érintkezési felületek is ki kell alakítani, fejleszteni, amelyek elsısorban a különbözı hátrányos helyzető csoportokat célozzák meg. Nem csak nálunk ahol a társadalom közel hetven százalékát nem érinti meg az Internet világa, de a fejlettebb országokban sem érik el a közszolgáltatások, például a munkanélkülieket, fogyatékkal élıket, hajléktalanokat, idıseket. Egy most született angol tanulmány szerint az egyik legkomolyabb probléma, hogy az e-kormányzati stratégiák ritkán veszik

7 figyelembe a hátrányos helyzető csoportokhoz tartozók igényeit, míg a társadalompolitikai stratégiák sajnos nálunk is, ahol sokkal fontosabb lenne ritkán fókuszálnak az IKT használatának fontosságára. A különbözı kitaszított csoportok eltérı igényeinek felmérése, a ténylegesen befogadó elektronikus kormányzat létrehozása, úgy tőnik, egyelıre túl nehéz feladatnak bizonyul. A hazai kezdeményezések közül azonban mindenképpen meg kell említeni a most formálódó új szakma, szolgáltatás, az IT-mentori hálózat kialakítását, fejlesztését. Az IT-mentor egy olyan humánszolgáltató lenne, aki döntı mértékben a közösségi hozzáférési helyeken (teleházak, emagyarország pontok, könyvtárak, stb.) összekötné a digitális világ szolgáltatásait, lehetıségeit, valamint az ezek használatához elegendı tudással, érdeklıdéssel, kitartással nem rendelkezı rászoruló csoportokat. Nagyon egyszerően arról van szó, hogy egy kistelepülésen élı idısebb embernek nem feltétlenül kell tudnia a kormányportál ügyfélkapu rendszerérıl, annak használatáról, az online is elintézhetı ügyek lehetıségeirıl, viszont amikor egy lejárt útlevelet szeretne meghosszabbítani, akkor az IT-mentorhoz fordulva az okmányirodától egy online idıpontkéréssel máris idıt, pénzt, fáradságot takarít meg. Megjelent: Piac & Profit 2005 november, old. LEGJOBB GYAKORLATOK (BEST PRACTICES) Az idei eeurope Award nyertesei A manchesteri, miniszteri szintő e-kormányzati konferencián kihirdették az idei eeurope díjazottjait: négy kategóriában jutalmazták az e-kormányzat területének idei legsikeresebb fejlesztéseit. Legjobb gyakorlatokat bemutató rovatunkban röviden ismertetjük az elismerésben részesült fejlesztéseket, melyek a döntıbe jutott 52 kandidáló közül kerültek kiválasztásra. Kategória: Enabling Government az elérés biztosítása A gyıztes: KSI ZUS - a társadalombiztosítás (ZUS) komplex számítógépes rendszere (KSI) Indoklás: A nyugdíjreformra fókuszáló projekt sokcsatornás, biztonságos adatcserét biztosít mind B2G, mind pedig C2G tekintetében. A zsőri szerint a rövid idı alatt véghezvitt hatalmas szervezeti változás melynek hatása szinte azonnal kisugárzott az érintettekre más országok és területek számára is követendı példa lehet. Angol információk a szervezet honlapjáról: Dicséretben részesült az ötletes rövidítésével is feltőnést keltı olasz FALSTAFF (Fully Automated Logical System Against Forgery and Fraud), azaz az olasz vámhivatal információs rendszerének okirat-hamisítást és a csalásokat kiszőrni hivatott része. Kategória: Transformation - átalakítás A gyıztes: EID - A dán kormányzati menedzsmenttel foglalkozó hivatal elektronikus számlázási rendszere A PPP-alapokon megvalósuló rendszer 15 millió tranzakciót bonyolít évente, melyhez komoly back-office fejlesztések szükségeltettek. A zsőri példamutatónak tartja a fejlesztést, ahol az elektronikus számlázás törvényi alapjainak lefektetése után az XMLszabványon történı megvalósítás is megtörtént. Fontos része a projektnek, hogy kisvállalkozások számára különbözı szolgáltatókon keresztüli elérési lehetıséget is biztosítottak. A dicséretet az Egyesült Királyság Road Traffic Automation projektje kapta, mely a Munkaügyi és az Egészségügyi Minisztériumok munkáját hangolja össze a közlekedési balesetekhez kapcsolódó juttatások terén. További információ: Kategória: Businesses and Citizens fókuszban a felhasználók A gyıztes: Kadaster-on-line, Hollandia A projekt online elérhetıvé tette a földnyilvántartással kapcsolatos, naprakész adatokat.

8 6000 regisztrált partner és felhasználó az eddigi eredmény, a zsőri szerint a különbözı rendszerek összehangolása miatt is figyelemre méltó az alkalmazás. Dicséretben a barcelonai IRIS BCN kezdeményezés részesült, melynek célja a civil attitőd erısítése kommunikációs technikák által. A sokcsatornás platformon keresztül összesen 1600 szolgáltatás érhetı el. Kategória: Impact - hatások, eredmények A gyıztes: ROS - Revenue Online Service, az ír adóhivatal internetes befizetési rendszere A használat és a feladat 're-engineering' területén is szép eredményeket felmutató fejlesztésen keresztül 1.1 millió bevallás érkezett 2004-ben, összesen 8,3 milliárd euró értékben. Mivel az Unió egész területén nagy az érdeklıdés az e-adózás iránt, e jól dokumentált, sikeres fejlesztés zsinórmértékként szolgálhat a jövıben. A kategóriában még egy kandidáló ország, Románia AeL névre hallgató oktatási rendszere került kiemelésre. A tartalommenedzsmentet és elearning megoldásokat magába foglaló fejlesztés diák és tanár számára elérhetı. Forrás, kapcsolódó linkek: A gyıztesek listája A díj weboldala A miniszteri szintő e-kormányzati konferencia weblapja ESEMÉNYEK november , London (Egyesült Királyság) 5th Government Exchange Az ötödik GE a különbözı szektorok képviselıi számára teszi lehetıvé, hogy a legjobb gyakorlatok és a technikai lehetıségek figyelembe vételével megvitassák a hatékony, állampolgár-központú közszolgáltatások kialakításának módozatait. singlecell.html?topic=233&event= december 1., Brüsszel (Belgium) CEN/ISSS conference Terminology and Nomenclature A célkitőzés: a kormányzatok jobb, gyorsabb és állampolgár-központúbb kommunikációja. Errıl tanácskoznak a résztvevık: önkormányzati, nemzeti és európai hivatalok, szervezetek képviselıi december 7-8., Prága (Csehország) MedNet2005 A cseh egészségügyi szaktárca által rendezett esemény középpontjában az e-egészségügy különbözı aspektusai lesznek december 8-10., Brüsszel (Belgium) JURIX The 18th Annual Conference on Legal Knowledge and Information Systems Az idei, immár 18. JURIX konferenciának két fı témája van: mesterséges intelligencia és e-kormányzat. Lehetséges-e az integráció? december 8-11., Stockholm (Svédország)

9 Public Services Nobel Week Stockholm városa a Cisco Systems-szel karöltve szervezete a negyedik Public Services Summit-ot (a Nobel-díjak kiosztásával egy idıben), ahol az oktatás és az egészségügy mellett a kormányzat modernizálása is kiemelt téma december , Párizs (Franciaország) 3rd European Electronic Administration Forum Harmadjára rendezik meg Franciaország legnagyobb e-kormányzati eseményét, ahová több mint 3500 résztvevıt várnak. A hírlevél szerkesztıi: Borovitz Tamás Csótó Mihály Rab Árpád Jogi hírek: Simon Éva Annotáció-javaslat: Nyáry Mihály Hírszemle: Csótó Mihály Hír: Borovitz Tamás Legjobb gyakorlatok: Csótó Mihály Eseménynaptár: Csótó Mihály

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár

Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Bódi Gábor Infokommunikációért és e-közigazgatásért felelıs szakállamtitkár Informatikai és távközlési albizottság Budapest, 2009. március

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA 2012.11.15. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22.

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22. 2014-2020 Infokommunikációs fejlesztések Dr. Kelemen Csaba 2014. február 22. EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE Az Európai Bizottság Ex-ante feltételekhez köti a támogatások odaítélését Digitális növekedésre

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár HTE MediaNet 2013 konferencia 2013. Október 3. Velence Bevezetés Miért volt

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Az EU közbeszerzési politikájának

Az EU közbeszerzési politikájának Az EU közbeszerzési politikájának modernizálása Az Egységes piaci intézkedéscsomag elkötelezettsége "Átdolgozott és modernizált közbeszerzési jogi keretek, melyeknek célja, hogy alátámasszák egy olyan

Részletesebben

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap A EUROSTARS2 program Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes H2020 ICT Információs nap 2014.02.20. A kezdetek - az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A szerkesztı jegyzete

A szerkesztı jegyzete A szerkesztı jegyzete Íme utolsó hírlevelünk és egyben a PALADIN Projekt búcsúztatója. Küldetésünk beteljesítésének érzésével zárjuk a projektet, mivel az összes kitőzött célunkat elértük. Azzal a reménnyel

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás 5.3.2014 A7-0139/1 1 21 a bekezdés (új) 21a. felszólítja az uniós tagállamokat, hogy ejtsék az Edward Snowden elleni esetleges büntetıjogi vádakat, és nyújtsanak számára védelmet, és következésképpen akadályozzák

Részletesebben

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár Általános tudnivalók BMF Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.10.15. BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens BME c. fıiskolai tanár BMF igazgató helyettes MTA SZTAKI Bemutatkozás EU

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

Európai Uniós pályázati lehetıségek

Európai Uniós pályázati lehetıségek UWEX: Urban Water Expert Európai Uniós pályázati lehetıségek Egész életen át tartó tanulás program Bethleni Zsuzsanna Tempus Közalapítvány Budapest, 2011. október 11. Pályáztatás Tempus Közalapítvány Egész

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Title. Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés. Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés. Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés Title Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry The Enterprise Europe

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Digitális Magyarország program. Gódor Csaba Miniszterelnökség

Digitális Magyarország program. Gódor Csaba Miniszterelnökség Magyarország program Gódor Csaba Miniszterelnökség Program célja Az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetősége szélesedjen minőségileg javuljon növekedjen

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Dr. Kabai Anikó, fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH Tılünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerősítések, gyorsítások Átláthatóbb

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects (Szolgáltatások KKVk számára közlekedési kutatási együttmőködési projektekben való részvételhez) Háttér A SMART projekt célja, hogy

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TéT attasék konferenciája, 2007. október 2. A GKM intézményi stratégiája 2007-re

Részletesebben

Közbeszerzés és innováció

Közbeszerzés és innováció Új közbeszerzési törvény közbeszerzési irányelvek átültetése Budapest, 2015. november 11. Közbeszerzés és innováció Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ - REC Közép- és Kelet-Európai Regionális

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

A fejlődés záloga - a digitális írástudás

A fejlődés záloga - a digitális írástudás A fejlődés záloga - a digitális írástudás 2012. november 22. Vályi-Nagy Vilmos AZ ÁLLAMTITKÁRSÁG INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM VONATKOZÁSÚ TEVÉKENYSÉGE 3 1 Legyen teljes szélessávú lefedettség az ország minden

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom Információs társadalom Általános tudnivalók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár 2011.01.24. Bemutatkozás BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Szőcs Erika Szociális és munkaügyi miniszter Foglalkoztatási feszültségek kezelése - alapelvek Az állami segítségnyújtás feltétele

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások Egy sikeres országhoz erős, kompetitív vállalkozások kellenek. Ennek

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act Az Európai Unió KKV politikája Small Business Act Európai KKV hét Magyarországon Székesfehérvár, 2011. október 7. Németh István, Európai Bizottság Miért fontosak a KKV-k? Tőzsdén jegyzett Nagy Közepes

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21.

DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21. DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21. IKT szektor helye a nemzetgazdaságban 1. Forrás: KSH Kibocsátás ágazatonként 2012 folyóáron 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 Mezıgazdaság

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán + Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán + Hazai környezet - stratégiák 1 Széll Kálmán Terv Nemzeti Reform

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA Dr. Maráczi Zsolt Társaság a Lakásépítésért Egyesület, ügyvezető elnök EU-források felhasználása az energia hatékony lakásberuházásoknál a 2014-2020 közötti időszakban

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben