PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP /15 konstrukció Kormányhivatalok és Minisztériumok időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: június 1

2 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttérinformáció... 4 A2. Részcélok... 4 A3. Rendelkezésre álló forrás... 4 A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás... 4 A5. Támogatás formája... 4 A6. Támogatás mértéke... 4 A7. Támogatás összege... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 B1. A pályázók körének meghatározása... 6 B2. Méret... 6 B3. Székhely... 6 B4. Iparág... 6 B5. Típus... 6 B6. Támogatási kérelem benyújtásának és a támogatás nyújtásának egyéb feltételei... 6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek... 9 C3. Elszámolható költségek... 9 C3.1. Elszámolható költségek a projekt-előkészítés: C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során: C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások: C4. Nem elszámolható költségek C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) alapelvek érvényesítése C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Az önerő összetétele D2. Egyéb pénzügyi eszközök D3. Biztosítékok köre D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F4.1. Támogatási kérelem benyújtása F4.2. Befogadás

3 F4.3. Támogathatóság vizsgálata F4.4. A hiánypótlás rendje F4.5. Tartalmi értékelés F4.6. Projektfejlesztés során a továbbtervezésre vonatkozó jóváhagyás F4.7. Döntés F5. A Támogatói Okirat és a Támogatási Szerződés F5.1. Támogatói Okirat kiállításának feltételei F5.2. Támogatási szerződés F5.3. Támogatási Szerződés megkötésének (Támogatói Okirat kiállításának) feltételei F5.4. Támogatási Szerződés és a Támogatói Okirat módosítása F6. Kifogás F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések F10. Zárással összefüggő speciális szabályok F10.1. A közbeszerzéssel összefüggő, az operatív programok zárása során alkalmazandó eltérő szabályok F10.2. Az operatív programok zárása során alkalmazandó eltérő pénzügyi szabályok F11. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája F12. Fogalomjegyzék F13. Csatolandó mellékletek listája F14. Pályázati Felhívás mellékletei

4 A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen Pályázati Felhívás (továbbiakban: felhívás) célja energiamegtakarítást eredményező beruházási projektek előkészítése a közötti időszakra. Jelen felhívás az Általános pályázati útmutató c. dokumentummal együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban meghatározott feltételek amennyiben attól való eltérés nem megengedett, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. A1. Alapvető cél és háttérinformáció A KEOP /15 konstrukció a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) 7. Projekt-előkészítés prioritási tengelyhez kapcsolódik. Célja egyrészt a pályázó szervezet vonatkozásában értelmezett épületállományi kataszter létrehozása, továbbá a kataszterben található épületek meghatározott szempontrendszer szerinti rangsorolása és a kiválasztott épületek energiahatékonysági fejlesztéseihez szükséges tervezési, előkészítési feladatok megvalósítása. A fizikai megvalósításra a közötti időszakban kerül sor a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban KEHOP) terhére. A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. A3. Rendelkezésre álló forrás Jelen pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,9 milliárd forint, melyet a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás Jelen kiírásban a pályázatok könnyített elbírálású eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. A5. Támogatás formája A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A6. Támogatás mértéke Az elnyerhető támogatás mértéke: A támogatási intenzitás a pályázat elszámolható költségeinek 100%-a, az alábbi feltételek szerint: I. szakasz: Épületállományi kataszter készítésére nyújtható támogatás mértéke A kataszterben külön helyrajzi számon szereplő épületekre maximum ,-Ft számolható el épületenként. Amennyiben egy helyrajzi számon több különálló épület található, melyek nem rendelkeznek saját helyrajzi számmal, de a pályázati kritériumoknak megfelelnek, akkor az egy helyrajzi számon szereplő, de különálló épületekre is maximum ,-Ft számolható el épületenként. II. szakasz: Előkészítésre nyújtható támogatás mértéke (Koncepcionális fázis) 4

5 Kizárólag a pályázó tulajdonában és/vagy vagyonkezelésében lévő épületek előkészítésére nyújtható támogatás. Külön helyrajzi számon szereplő épületekre maximum ,-Ft számolható el épületenként. Amennyiben egy helyrajzi számon több különálló épület található, melyek nem rendelkeznek saját helyrajzi számmal, de a pályázati kritériumoknak megfelelnek, akkor az egy helyrajzi számon szereplő, de különálló épületekre is, épületenként maximum ,-Ft számolható el. III. szakasz: Tervezésre nyújtható támogatás mértéke A pályázat III. fázisára elszámolható költségbeli és támogatási korlátozás nem áll fenn. A7. Támogatás összege A jelen pályázati felhívás keretében kizárólag azon pályázatok részesülhetnek támogatásban, melyekben a támogatási igény maximum 100 millió Forint. 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. A pályázók körének meghatározása Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi kormányhivatalok és minisztériumok pályázhatnak (21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról szóló 22/2014. (III. 13.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról alapján): 311 Központi költségvetési irányító szerv 312 Központi költségvetési szerv Jelen felhívás keretében egy Pályázó csak 1 db pályázatot nyújthat be! Jelen konstrukcióban konzorciumok is nyújthatnak be pályázatot, melyek kizárólag Kormányhivatal és Miniszterelnökség illetve Minisztérium és Miniszterelnökség közt jöhetnek létre, de a pályázat benyújtására kizárólag Kormányhivatal vagy Minisztérium jogosult. Jelen pályázati felhívás keretében önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak. Jelen pályázati felhívás keretében olyan épületre vonatkozóan nem számolható el költség, arra vonatkozóan nem igényelhető támogatás, melyhez kapcsolódóan az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak minősülő tevékenységet folytat a Pályázó. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B3. Székhely A pályázónak Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő szervezetnek kell lennie. B4. Iparág B5. Típus Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. Támogatási kérelem benyújtásának és a támogatás nyújtásának egyéb feltételei 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA A projekt-előkészítés jelen felhívásban három fázisban történik. I. Kataszter készítése, a Pályázó tulajdonában, vagyonkezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról II. Koncepcionális fázisba tartozó projekt-előkészítési tevékenységek III. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek A támogatás odaítélésének alapfeltétele az I. fázis teljesülése, megfelelve jelen pályázati felhívásban és az Általános pályázati útmutatóban foglalt elvárásoknak. A támogatás elnyerését követően a II. és III. fázis kötelezően megvalósítandó, jelen felhívásban foglalt feltételek betartása mellett. C1. Támogatható tevékenységek A támogatható tevékenységek körét, a pályázat tagolásával összhangban, 3 fő csoportban jelöltük meg az alábbiak szerint. I. Kataszter készítése a Pályázó tulajdonában, vagyonkezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról A tevékenység a pályázó épületállományából összeállított, a VI. mellékletben foglalt kataszter elkészítését jelenti. A kataszter elkészítéséhez kapcsolódó támogatható tevékenységek az alábbiak: 1. Az I. fázis feladatainak ellátásához szükséges beszerzési és/vagy közbeszerzési dokumentációk összeállítása, az eljárások lefolytatása. 2. Adatgyűjtés a kataszter kötelezően elvárt adattartalmának teljes körű feltöltéséhez. 3. Épületállomány-kataszter (VI. melléklet szerint) összeállítása. 4. A kataszterben szereplő épületek tulajdoni lapjának és térképmásolatának beszerzése. Amennyiben egy helyrajzi számon több különálló épület található, melyek nem rendelkeznek saját helyrajzi számmal, de a pályázati kritériumoknak megfelelnek, akkor az egy helyrajzi számon szereplő, de különálló épületek a VI. mellékletben épületenként külön soron kell, hogy feltűntetésre kerüljenek. 5. Vagyonkezelést/Fenntartást/üzemeltetést alátámasztó dokumentum benyújtása (ahol releváns). 6. Az elmúlt három év (2012., 2013., 2014.) mérőóránként és éves szinten összesített fogyasztási adatainak beszerzése. Amennyiben az érintett épület fatüzelésű, abban az esetben jelen felhívás II. számú melléklete csatolandó! 7. A kataszter épületállományából, a II. tevékenységi körben (Koncepcionális fázisba tartozó, projekt-előkészítési tevékenységek) előkészíteni kívánt épületek kiválasztása az alábbi szempontok szerint szükséges: - A kiválasztott épület a pályázó tulajdonában vagy vagyonkezelésében van. A 2012., 2013., években a kiválasztott épületet rendeltetésszerűen használták (fogyasztási adatokkal igazoltan). A II. fázisba átvinni kívánt épületeket a VI. mellékletben szükséges rögzíteni. Az I. fázisba tartozó tevékenységeket a pályázat benyújtásáig kell elvégezni (a fogyasztási adatok kataszterben történő teljes körű rögzítését ill. a fogyasztási adatok hiánytalan igazolását a II. fázis zárásáig szükséges teljesíteni), az elkészült dokumentációt az F.13 pontban meghatározott módon és tartalommal szükséges benyújtani. 7

8 Támogatás esetén az I. tevékenységi körbe tartozó elszámolható költségek a Támogatói Okirat (továbbiakban TO) megkötését követően, az 1. kifizetési kérelem keretében hívhatóak le. II. Koncepcionális fázisba tartozó, projekt-előkészítési tevékenységek A tevékenység célja az I. tevékenység keretében elkészített kataszter épületállományából kiválasztott ingatlanok koncepcionális tervezése, továbbá jelen fázisban keletkező adatok katasztertáblába történő feltöltése. E tevékenységi kör támogatható elemei az alábbiak: 1. A II. fázis feladatainak ellátásához szükséges beszerzési és/vagy közbeszerzési dokumentációk összeállítása, az eljárások lefolytatása. 2. A II. fázisba továbbvitt épületek felmérési terveinek elkészítése. 3. Az épületek meglévő állapotára vonatkozó energetikai tanúsítás. 4. Az épületek energetikai felmérései alapján a javasolt energetikai korszerűsítések, elérhető energiamegtakarítások és fejlesztések költségvonzatának becslése. 5. A II. tevékenységi kör keretében elvégzett koncepcionális tervezést követően, a III. fázisban megtervezni kívánt épületek kiválasztása. Az alábbi célok, szempontok alapján történjen a III. fázisba kerülő épületek rangsorolása, majd kiválasztása (az 4. pontban szereplő becslések alapján): - legnagyobb energiamegtakarítás elérése - megvalósulás alacsony anyagi ráfordítással - rövid megtérülési idő - megújuló energiaforrás hasznosítása - a korszerűsítendő épület kötelező fenntartási időszakon túli használata A III. fázisba átvinni kívánt épületeket a VI. mellékletben szükséges megjelölni. A II. tevékenységi körbe tartozó feladatokat a Támogatói Okirat megkötését követő 75 napon belül kell elvégezni. A II. szakaszhoz kapcsolódó elszámolható költségek a 2. kifizetési kérelem keretében hívhatóak le. III. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek A tevékenység célja a II. szakaszban felmért épületállományból kiválasztott épületekre vonatkozó épületenergetikai fejlesztések megvalósításra történő teljes körű kidolgozása, megújuló energiaforrás hasznosításának tervezésével. 1. A III. fázis feladatainak ellátásához szükséges beszerzési és/vagy közbeszerzési dokumentációk összeállítása, az eljárások lefolytatása. 2. Részletes tervek, építési engedélyes tervek, tender tervek, műszaki beavatkozási tervek, kiviteli tervek elkészítése. 3. Hatósági engedélyek és/vagy állásfoglalások megszerzése. 4. A hatósági engedélyezési dokumentációk tartalmával, valamint a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció tartalmával összhangban az egyes épületek teljes bekerülési költségének véglegesítése. 5. Tervezett állapotra vonatkozó épületenergetikai tanúsítvány elkészítése a hatályos 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően. 8

9 6. A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti követelményértékeknek megfelelő energetikai számítások elkészítése, az energia- és energiaköltség-megtakarítások kiszámítása. 7. A projektek megvalósulása esetén a pályázónak biztosítania kell a létrehozott tervek, dokumentumok utógondozását, aktualizálását. A III. tevékenységi körhöz kapcsolódóan az elszámolható költségek kifizetését a záró kifizetési kérelemben lehet igényelni. A tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek C2. Nem támogatható tevékenységek A pályázat keretében kizárólag a C1. pontban felsorolt tevékenységek támogathatók, egyéb tevékenységek nem. Jelen előkészítési felhívás keretében támogatást nyert és megvalósított projektek jelen felhívásban támogatott és elszámolt tételei a KEHOP épületenergetikai fejlesztéseket célzó pályázati felhívásaiban nem kerülhetnek elszámolásra. C3. Elszámolható költségek Az elszámolható költségekre és az elszámolás módjára vonatkozó általános feltételek az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban, valamint a palyazat.gov.hu oldalon elérhető Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről c. kiadványban találhatóak. Jelen kiírás keretében az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet pontja szerinti projektelem alatt a C3.1 és a C3.2 alatt felsorolt tevékenységekhez tartozó költségkategóriákat kell érteni (azaz, pl.: projektelem = a Szakmai előkészítés tevékenységnek az Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségeihez tartozó eleme, stb.) Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen Pályázati Felhívásban alkalmazott költségkategóriák nem feleltethetők meg a Pályázó/Kedvezményezett könyveiben szereplő költségsoroknak. A költségkategóriákba sorolás csak jelen pályázati rendszer keretén belül értelmezendő, célja a projekt költségvetésének strukturálása és a kifizetési igénylések ellenőrzésének megkönnyítése. Kizárólag a C.1. pont felsorolásban szereplő tevékenységekhez kapcsolódó költségek vehetők figyelembe, egyéb költségek nem. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek, illetve a projekt szakmai tartalmát illetően hozzáadott értéket nem képviselnek. A Támogató jogosult a támogatás összegét csökkenteni, amennyiben indokolatlan költségszintű elemeket kívánna elszámolni a pályázó (még abban az esetben is, ha egyébként az elszámolni kívánt költségelem megfelel a piaci árnak). Az ÁFA elszámolás tekintetében kizárólag a le nem vonható ÁFA minősül elszámolható költségnek. A kedvezményezett által levonható ÁFA elszámolására nincs lehetőség! Amennyiben az ÁFA levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. Költségek elszámolhatóságának kezdete: A pályázati felhívás társadalmi egyeztetésre bocsátás napja. 9

10 C3.1. Elszámolható költségek a projekt-előkészítés során: A C3.1 pontban felsorolt költségekre kizárólag utófinanszírozás vehető igénybe. A projekt-előkészítés során az alábbiakban felsorolt költségek számolhatók el (a felsorolás teljes körű, nem bővíthető), kizárólag a C1. fejezet alatt bemutatott I. Kataszter készítése, a Pályázó tulajdonában, vagyonkezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról támogatható tevékenységhez kapcsolódóan, függetlenül attól, hogy azok a projektmegvalósítás tényleges kezdete előtt vagy azt követően merültek fel. Az alábbi tételek az 1. kifizetési kérelemben elszámolható költségek. 1. A C1 alatt megjelölt, a Kataszterkészítés támogatható tevékenységei közül a projektmenedzsmenttel kapcsolatban (a költségtábla Projektmenedzsment oszlopában) elszámolható költségek: Általános menedzsment feladatok költsége; Adatgyűjtés; Jogi szakértő költsége; Műszaki szakértő költsége; Pénzügyi tanácsadó költsége. A felhívás által előírt kötelező mellékletek elkészítésének költsége; A Projektmenedzsment az előkészítés során elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség (személyi jellegű egyéb kifizetésekkel és bérjárulékokkal együtt) 2. A C1 alatt megjelölt, a Kataszterkészítés támogatható tevékenységei közül a közbeszerzéssel kapcsolatban (a költségtábla Szakmai szolgáltatások oszlopában) elszámolható költségek: A közbeszerzési szakértő költsége; Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége; Közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj); A közbeszerzés elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség (személyi jellegű egyéb kifizetésekkel és bérjárulékokkal együtt) Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 3. A C1 alatt megjelölt, a Kataszterkészítés támogatható tevékenységei közül az előkészítéssel kapcsolatban (a költségtábla Egyéb elszámolható költség oszlopában) elszámolható költségek: Szolgáltatói adatközlési díj; Indoklással alátámasztva egyéb, a pályázat céljait szolgáló, kapcsolódó költség elszámolható; Egyéb hatósági díjak, adók, illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik. Az előkészítés egyéb elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség (személyi jellegű egyéb kifizetésekkel és bérjárulékokkal együtt) Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 10

11 C3.2. Elszámolható költségek a projektmegvalósítás során: A C3.2 pontban a szállítói és utófinanszírozási forma egyaránt választható. A projekt megvalósítása során az alábbiakban felsorolt költségek számolhatók el (a felsorolás teljes körű, nem bővíthető), kizárólag a C1. fejezet alatt bemutatott támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan. II. Koncepcionális fázisba tartozó, projekt-előkészítési tevékenységek (2. kifizetési kérelemben elszámolható költségek) 1. A C1 alatt megjelölt, a Koncepcionális fázis támogatható tevékenységei közül a projekt menedzsmenttel kapcsolatban (a költségtábla Projektmenedzsment oszlopában) elszámolható költségek: Általános menedzsment feladatok költsége; Adatgyűjtés; Jogi szakértő költsége; Műszaki szakértő költsége; Pénzügyi tanácsadó költsége. A felhívás által előírt kötelező mellékletek elkészítésének költsége; A Projektmenedzsment az előkészítés során elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség (személyi jellegű egyéb kifizetésekkel és bérjárulékokkal együtt) 2. A C1 alatt megjelölt, a Koncepcionális fázis támogatható tevékenységei közül a közbeszerzéssel kapcsolatban (a költségtábla Szakmai szolgáltatások oszlopában) elszámolható költségek: A közbeszerzési szakértő költsége; Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége; Közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj); A közbeszerzés elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség (személyi jellegű egyéb kifizetésekkel és bérjárulékokkal együtt) Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 3. A C1 alatt megjelölt, a Koncepcionális fázis támogatható tevékenységei közül a mérnöki tevékenységekkel kapcsolatban (a költségtábla Egyéb elszámolható költség oszlopában) elszámolható költségek: Szolgáltatói adatközlési díj; Felmérési tervek elkészítése; Energetikai tanúsítás és kapcsolódó költsége; Indoklással alátámasztva egyéb, a pályázat céljait szolgáló, kapcsolódó költség elszámolható; Egyéb hatósági díjak, adók, illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik. A mérnöki és egyéb tevékenységek elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség (személyi jellegű egyéb kifizetésekkel és bérjárulékokkal együtt) Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek III. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek (Záró kifizetési kérelemben 11

12 elszámolható költségek) 1. A C1 alatt megjelölt, a Tervezési fázis támogatható tevékenységei közül a projekt menedzsmenttel kapcsolatban (a költségtábla Projektmenedzsment oszlopában) elszámolható költségek: Általános menedzsment feladatok költsége; Jogi szakértő költsége; Műszaki szakértő költsége; Pénzügyi tanácsadó költsége. A felhívás által előírt kötelező mellékletek elkészítésének költsége; A Projektmenedzsment az előkészítés során elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség (személyi jellegű egyéb kifizetésekkel és bérjárulékokkal együtt) 2. A C1 alatt megjelölt, a Tervezési fázis támogatható tevékenységei közül a közbeszerzéssel kapcsolatban (a költségtábla Szakmai szolgáltatások oszlopában) elszámolható költségek: A közbeszerzési szakértő költsége; Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége; Közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj); A közbeszerzés elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség (személyi jellegű egyéb kifizetésekkel és bérjárulékokkal együtt) Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 3. A C1 alatt megjelölt, a Tervezési fázis támogatható tevékenységei közül a mérnöki és egyéb a megvalósítás előkészítéséhez tartozó tevékenységekkel kapcsolatban (a költségtábla Egyéb elszámolható költség oszlopában) elszámolható költségek: Tervezés (Elvi engedélyes tervek; Építési engedélyes tervek; Kiviteli tervek és/vagy tendertervek; Műszaki beavatkozási terv; Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség) Energetikai tanúsítás és kapcsolódó költsége; Megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége, ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj), valamint a közbeszerzési szakértő díja; Indoklással alátámasztva egyéb, a pályázat céljait szolgáló, kapcsolódó költség elszámolható; Egyéb hatósági díjak, adók, illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik. A mérnöki és egyéb a megvalósítás előkészítéséhez tartozó tevékenységek elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség (személyi jellegű egyéb kifizetésekkel és bérjárulékokkal együtt) Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 4. A C1 alatt megjelölt, a Tervezési fázis támogatható tevékenységei közül a tájékoztatás és 12

13 nyilvánosság biztosításához kapcsolódó (költségtábla Nyilvánosság oszlopában) elszámolható költségek: Jogszabályok által előírt tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költségei (kötelező EU arculati előírásokkal) A tájékoztatás és nyilvánosság elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség (személyi jellegű egyéb kifizetésekkel és bérjárulékokkal együtt) Elszámolható költségekre vonatkozó korlátozások: Szakasz I. Kataszter készítése, a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról II. Koncepcionális fázisba tartozó, projekt-előkészítési tevékenységek A kataszterben különálló épületekre elszámolható költség Forint/épület III. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek Energiahatékonyság javítását célzó korszerűsítések, valamint Megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztések - A pályázat III. szakaszában max. 10 db épület tervezési feladataira számolható el költség. A Projektmenedzsment tevékenységre (előkészítés és megvalósítás során, együttesen) legfeljebb 8 millió Ft számolható el. Közbeszerzési tevékenységre a pályázat támogatási igényének maximum 1,5%-a számolható el. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására elszámolható költség maximum ,-Ft. C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások: Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. C4. Nem elszámolható költségek Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek és a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A pályázati felhívás társadalmi egyeztetésen történő megjelenését megelőzően elkészített és még érvényes energetikai tanúsítások a pályázathoz felhasználhatóak, azonban jelen pályázati felhívás keretében ezek költsége nem számolható el. A támogatható tevékenységek I. tevékenységi csoportjában (Kataszter készítése a Pályázó tulajdonában, vagyonkezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról) kizárólag olyan épületek rögzítésére és kapcsolódó költségeinek elszámolására van mód, melyek korszerűsítése épületenergetikai megtakarítást eredményezhet, és a pályázati felhívás céljaival összhangban van. 13

14 Lakáscélú épületek, épületrészek korszerűsítési munkálatainak energetikai tanúsítási, tervezési tevékenységei (tehát a pályázat II., III. fázisba tartozó, támogatható tevékenységei) jelen pályázati felhívás keretében nem támogathatóak. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendő. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendő. C7. Projekt területi korlátozása A projekt megvalósítási területe Magyarország. C8. A projekt megkezdése A projekt a pályázati felhívás társadalmi egyeztetésen való megjelenésének napjától saját felelősségre megkezdhető. Amennyiben a pályázó a pályázat támogatására vonatkozó döntés, illetve a támogatói okirat aláírása előtt a projekt megvalósítását saját felelősségére megkezdi, a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére, és nem jelent semmiféle előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A 1083/2006/EK rendelettel összhangban, kizárólag a ig teljesített és a szállító részére kifizetett számlák számolhatóak el. Az ezt követően mégis felmerült valamennyi költséget a kedvezményezett saját forrásból kell, hogy állja. A megadott maximum határidők betartása mellett minden esetben a projekt befejezésére a Támogatói Okiratban rögzített határidők a mérvadóak. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. C10. Fenntartási kötelezettség Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. C11. Horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) alapelvek érvényesítése Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Az általános korlátozásokat az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumok tartalmazzák. 14

15 1. Az épületenergetikai auditot egy a 176/2008. (VI. 30.) Korm.rendelet 9 (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie. 2. A II. tevékenységi kör keretében csak olyan épületre nyújtható támogatás, melyet a pályázat benyújtásának évében, és az azt megelőző 3 évben rendeltetésszerűen használtak. Amennyiben egy épületet a pályázat benyújtását megelőző 3 évből 18 hónapnál hosszabb ideig nem használtak (tehát fogyasztása nem volt), úgy az adott épületre vonatkozóan támogatás nem igényelhető. 3. A pályázat és annak megvalósítási szakaszában sem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem teher-, per- és igénymentes 1, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, továbbá bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. 4. A konstrukció keretében beruházások előkészítésének támogatására pályázatot benyújtani csak meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítése céljából lehet (új építések, bővítések előkészítési tevékenységeinek támogatására ebben a konstrukcióban nem lehet pályázni). 5. Tervezés során vegyék figyelembe, hogy a nyílászáró cserére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a nettó ,-Ft/m 2 fajlagos költséget. 6. Tervezés során vegyék figyelembe, hogy a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a nettó ,-Ft/kW fajlagos költséget. 1 Lásd: Általános Pályázati Útmutató Fogalomjegyzéke! 15

16 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A részletes szabályozást lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. D1. Az önerő összetétele D2. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. D3. Biztosítékok köre D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek 16

17 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok formai ellenőrzése a beérkezés, tartalmi értékelése a befogadás sorrendjében történik. Nem támogatható az a pályázó, illetve projekt, amely: az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban és jelen pályázati felhívásban foglaltakat nem teljesíti; az előírt pályázati dokumentumokat nem, vagy nem az előírt formában csatolja; a projekt adatlap részét képező nyilatkozatot nem, vagy nem teljes körűen teszi meg; a kiválasztási kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg. a támogatás elnyerése esetén küldött Támogatói Okiratban közölt feltételeknek nem tesz eleget. A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: I. Adminisztratív feltételek Eredmény A. BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOK I. 1. A benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek + / - I. 2. A csatolt CD/DVD lemezen levő adatok épek, használhatóak. + / - I. 3. I. 4. I. 5. I. 6. A Pályázati adatlap megfelelő formátumban (.xzip és.pdf), elektronikusan benyújtásra került (a Pályázati adatlap kitöltése kizárólag az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által rendszeresített legfrissebb verziójú kitöltőprogram alkalmazásával történt. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változhat. A papír alapon benyújtott nyilatkozat az arra jogosult(ak) által cégszerűen aláírásra került. A pályázó és az aláíró(k) jogi státuszát és aláírásuk hitelességét igazoló dokumentumok benyújtásra kerültek (A Pályázati Felhívás F13 fejezetében meghatározott dokumentumok). Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget. A támogatást igénylő a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik (B fejezet). Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. + / - + / - + / - + / - II. Formai feltételek Eredmény B. TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. A támogatást igénylő neve és adószáma megegyezik a MÁK/OCCR adatbázisban szereplő adattal. A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint (Adatlap kitöltési útmutató) került kitöltésre. A pályázó vállalja a Pályázati Útmutatóban meghatározott általános, valamint jelen Felhívásban meghatározott egyéb speciális feltételeket a pályázati adatlaphoz tartozó nyilatkozat aláírásával. A pályázat szerinti támogatható tevékenységek köre megfelel a Pályázati Felhívás C1. fejezetében foglaltaknak. A projekt javaslat minden elszámolni kívánt költsége besorolható a jelen kiírás C3 fejezetében meghatározott elszámolható költségek körébe. + / - + / - + / - + / - + / - 17

18 II. 6. II. 7. II. 8. II. 9. A Pályázati Felhívás C3. fejezetében meghatározásra költségkorlátok betartásra kerültek. került A fejlesztés megfelel a Pályázati Felhívás C1. illetve C12. fejezetében foglalt előírásoknak, kritériumoknak. A F13 fejezetben felsorolt kötelező mellékletek benyújtásra kerültek. Az egyes pályázati dokumentumok között számszaki vagy egyéb ellentmondások nincsenek. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy hiánypótlásra jelen konstrukció keretében nincs lehetőség. + / - + / - + / - + / - Magyarázat a táblázatban használt rövidítésekre vonatkozóan: + / - = megfelelt/nem megfelelt III. Tartalmi feltételek C. III. KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK III. 1. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok a II. fázis tevékenységeire elszámolni kívánt fajlagos költségek (II. fázis támogatási igénye/ii. fázisban auditálandó épületek összesített alapterülete) alapján kerülnek sorba rendezésre. Az IH fenntartja a jogot, hogy a nyilvánvalóan hibás/hamis adatokat tartalmazó pályázatokat a bírálati folyamatból indoklás megadása mellett kizárja. Támogatásban részesített pályázat esetén, a támogatói döntést követően, a megítélt támogatási összeg növelésére nincs lehetőség! A támogatói döntést követően a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képező, a pályázathoz benyújtott VI. mellékletben foglalt épületállomány tartalma nem módosítható! 18

19 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a palyazat.gov.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati Adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését. A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Pályázati Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati Adatlap megfelelő helyén a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség! Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban személyesen lehet benyújtani a következő címen: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 1134 Budapest, Váci út 45., A épület, 1. emelet Ügyfélszolgálati Információs Irodájában az alábbi munkanapokon és időpontokban: Hétfőtől csütörtökig: óráig Felhívjuk a figyelmet, hogy pénteki napokon a pályázatok benyújtására nincs lehetőség! A pályázatok csak és kizárólag személyesen nyújthatóak be, postai úton történő benyújtásra nincs lehetőség! Kérjük, hogy a személyesen benyújtott borítékon, valamint a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP /15), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, a vonalkódnak az adatlap valamennyi oldalán való megjelenéséről és az adathordozó épségéről! A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálatának valamennyi elérhetőségén kaphat: Kék szám: Elektronikus elérhetőség: A pályázatok benyújtása július 28-tól, a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges. 19

20 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók Jelen pályázati felhívás keretében a Megvalósíthatósági Tanulmány benyújtása nem releváns. A nyomtatott és elektronikus adathordozón benyújtott Pályázati adatlap és a mellékletek közti eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a megegyezőségről a pályázó köteles gondoskodni. F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F4.1. Támogatási kérelem benyújtása F4.2. Befogadás F4.3. Támogathatóság vizsgálata F4.4. A hiánypótlás rendje Hiánypótlásra jelen konstrukció keretében nincs lehetőség. F4.5. Tartalmi értékelés Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. F4.6. Projektfejlesztés során a továbbtervezésre vonatkozó jóváhagyás Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. F4.7. Döntés F5. A Támogatói Okirat és a Támogatási Szerződés Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F5.1. Támogatói Okirat kiállításának feltételei Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. F5.2. Támogatási szerződés F5.3. Támogatási Szerződés megkötésének (Támogatói Okirat kiállításának) feltételei F5.4. Támogatási Szerződés és a Támogatói Okirat módosítása F6. Kifogás Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. 20

21 F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F10. Zárással összefüggő speciális szabályok F10.1. A közbeszerzéssel összefüggő, az operatív programok zárása során alkalmazandó eltérő szabályok F10.2. Az operatív programok zárása során alkalmazandó eltérő pénzügyi szabályok F11. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája 1. Törvények évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról évi XL. törvény a földgázellátásról évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról 2. Kormányrendeletek 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 264/2008. (XI.6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról 3. Miniszteri rendeletek 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 22/2014. (III. 13.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 4. Közösségi szabályok Az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve ( ) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/20/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve ( ) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76 EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 21

22 F12. Fogalomjegyzék Jelen felhívásban a pályázat fogalma az a dokumentum, amit a pályázó a jelen felhívásra benyújt, és amely alapján a projektelőkészítést végezni fogja a számára megítélt támogatásból. Projekt alatt jelen pályázati felhívás keretében a KEHOP ( ) keretében fizikailag megvalósítani tervezett energiahatékonysági fejlesztés jelen pályázati felhívás keretében támogatott előkészítési jellegű tevékenységeit értjük. Jelen felhívásban a projekt-előkészítés fogalma a projekt előkészítési folyamat azon tevékenységeit tartalmazza, melyek a C1. pontban (Támogatható tevékenységek) felsorolásra kerültek, és amelyek előfeltételei a beruházási projekt jóváhagyásának és kivitelezési munkái elindításának. Jelen felhívásban a beruházási projekt fogalma az előkészített projekt későbbi fizikai megvalósítását jelenti. Auditor: Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet 9 (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, és Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő ENt-Sz (illetve jogutód szerinti besorolása) és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő SZÉSZ8 (illetve jogutód szerinti besorolása) jogosultsággal rendelkező szakértő személy. Energetikai Audit: a szó jelentése jelen felhívás keretében vizsgálat. Az épület villamos energia veszteségeinek feltárását szolgáló vizsgálat. Az épület hő és/vagy HMV és/vagy villamos energia veszteségeinek feltárását szolgáló vizsgálat. A vizsgálat módszereit és eredményeit az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24) TNM rendelet, és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008 (VI.30) Korm. rendelet tartalmazza. Pályázó által hitelesített másolat: A Pályázó által hitelesített másolat alatt értjük azokat a dokumentumokat, amelyeknek minden információt tartalmazó oldalát A másolat hiteles szöveggel, keltezéssel, cégszerű aláírással és bélyegzőlenyomattal látnak el. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. F13. Csatolandó mellékletek listája A benyújtandó pályázat az alábbi dokumentumokból épül fel: A pályázathoz, kizárólag a C1 fejezet I. Kataszter készítése a Pályázó tulajdonában, vagyonkezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról elszámolható tevékenység keretében elvégzett feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok benyújtása szükséges. A II. és III. fázis tevékenységei és azok keretében elvégzett feladatokhoz keletkezett dokumentumok benyújtása Támogatói Okirat megkötését követően válik esedékessé. Papír alapon: a) Aláírt Pályázati adatlaphoz tartozó Nyilatkozat A pályázati CD/DVD-n kötelező jelleggel alkalmazandó könyvtárstruktúra és mappa megnevezések: I. Pályázati adatlap 22

23 a) Pályázati adatlap.xzip ÉS.pdf formátumban b) A pályázati adatlaphoz kapcsolódó kötelező aláírt Nyilatkozat szkennelve (.pdf formátumban) II. Mellékletek 1. Katasztertábla (VI. melléklet) főkönyvtárba; a) Az I. tevékenységi körre vonatkozó adatokkal feltöltött katasztertábla. Az épületek fogyasztási adatainak feltöltése szükséges, amennyiben rendelkezésre állnak az adatok. A fogyasztási adatok teljes körű feltöltését a II. fázis zárásáig kell elvégezni (TO kötést követő 90 napon belül). Meglétük a 2. kifizetési kérelem elfogadásának feltétele. b) A II. fázisban tovább tervezni kívánt épületek megjelölésével. 2. A pályázó jogi státuszát igazoló dokumentumok szkennelve (.pdf formátumban) JOG mappába: A Pályázó nyilvántartásba vételét igazoló okirat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya. Amennyiben a pályázó költségvetési szerv / intézmény, a hatályos törzskönyvi okirat/kivonat hitelesített másolatának benyújtása szükséges. Konzorcium esetén Pályázónak a konzorciumvezető szervezet minősül. Amennyiben konzorcium nyújt be pályázatot, a konzorciumi megállapodás benyújtása is szükséges 3. A pályázó jogi státuszát igazoló dokumentumok szkennelve (.pdf formátumban) JOG2 mappába: A pályázó nevében aláírásra jogosult személy(ek) (Konzorcium esetében konzorciumi tagonként) eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy bank által kiadott eredeti vagy bank által hitelesített másolati aláírás minta vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) 9. alapján ügyvéd által hitelesített aláírás minta. 4. Költségtételt alátámasztó dokumentum(ok) szkennelve (.pdf formátumban) SZERZ mappába: a) Közbeszerzési eljárással érintett költségelem elszámolásakor: Közbeszerzési eljárás köteles beszerzés esetén a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. (2) pontja értelmében a kedvezményezett az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követő 3 napon belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot - jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumot is az Irányító Hatóság részére. b) Közbeszerzési eljárással nem érintett költségelem elszámolásakor: Azon projekttevékenységek esetében, ahol nem közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a nyertes ajánlattevő, a projektelem-költséget lefedő 3 darab kötelező érvényű, a mérnöki gyakorlatban kialakult módon elkészített részletes és tételes, független, a pályázat benyújtásának (vagy a vonatkozó szerződés megkötésének) időpontjában érvényes árajánlat benyújtása szükséges. Kivételt képeznek az alábbi tevékenységek: engedélyek hatósági díja (tervezésnél el nem számolt), értékbecslés (ingatlanvásárláshoz kapcsolódó) művelési ágból való kivonás hatósági díja, közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/, területhasználati díj (időszakos), egyéb adók és illetékek, hatósági díjak, közjegyzői költség, bankgarancia, biztosítási díj, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik. 23

24 A pályázat benyújtásakor a saját teljesítésű projektmenedzsment-költségeket az adatlapon és a költségtáblában kell rögzíteni. Saját teljesítésű projektmenedzsment költségek igazolására csak a kifizetési kérelem benyújtásakor van szükség, a személyi jellegű költségek összesítő táblájának beküldésével. A kataszterben rögzített épületekhez kapcsolódó mellékleteket külön mappába kell rendezni. Az épületek sorrendje azonos kell, hogy legyen a kataszterben rögzített sorrenddel. (pl: kataszter 1. sorában szereplő épülethez tartozó mellékletek kerülnek az ÉP1 mappába, az alábbi bontásban és tartalommal) 5. Az ingatlan rendezett tulajdonviszonyainak igazolása szkennelve (.pdf formátumban) TUL mappába: a) A kataszterben szereplő épületek 30 napnál nem régebbi, elektronikusan hitelesített tulajdoni lapja vagy a hiteles tulajdoni lap szkennelt példánya.pdf formátumban. b) A kataszterben szereplő épületek 30 napnál nem régebbi, hitelesítés nélküli, elektronikusan szolgáltatott térképmásolata, vagy a hiteles térkép másolat szkennelt példánya.pdf formátumban. c) Amennyiben a pályázó a kataszterben szereplő ingatlanok bármelyikének vagyonkezelője, bérlője, fenntartója, üzemeltetője, az adott ingatlanra vonatkozóan, a közte és az ingatlan tulajdonosa között létrejött bérleti, illetve üzemeltetésre, fenntartásra, vagyonkezelésre irányuló eredeti vagy közjegyző által hitelesített szerződést csatolni szükséges. 6. Az épület fogyasztási adatainak igazolása (ami a pályázat benyújtásakor rendelkezésre áll és a kataszter táblában rögzítésre került) szkennelve (.pdf formátumban) FOGY mappába: 7. Fotódokumentáció FOTÓ mappába: A fejlesztés előtti állapotot bemutató teljes körű fotódokumentáció. A melléklet terjedelme épületenként maximum 10 db kép, mely alátámasztja jelenlegi állapotot. KIFIZETÉSI FELTÉTELEK: Az első kifizetés kérelem a Támogatói Okirat hatályba lépését követően azonnal benyújtható, pályázati felhívás C1 pont I. tevékenység feladatainak elvégzéséhez kapcsolódóan. A pályázati felhívás II. fázisába tartozó tevékenységek (Koncepcionális fázisba tartozó, projektelőkészítési tevékenység) elvégzését igazoló dokumentumokat legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 75 napon belül kell benyújtani, a második kifizetési kérelem kertében. FIGYELEM! A II. fázisba tartozó tevékenységek határidőre történő teljesítésének elmulasztása a szerződés felbontását vonja maga után! Az alábbi dokumentumokat az I. fázisból a II. fázisba tovább tervezni kívánt épületek mindegyikére vonatkozóan be kell nyújtani. 24

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.14.0/15 konstrukció Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5.6.0/E/15. Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5.6.0/E/15. Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása című konstrukcióhoz Érvényes: 2015. május 1 Tartalom

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése KEOP-7.14.0/15-2015-0004 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületállomány-kataszterében a pályázat benyújtásakor

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázati igények Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júliustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. 1. A pályázati

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához. BONUS HU Program

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához. BONUS HU Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához BONUS HU Program Kódszám: EU_BONUS_12 1

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató Alapvető információk Jelen állapot szerint az Új Széchenyi Terv (továbbiakban az ÚSZT) projektjei az előkészítés és a szerződéskötés fázisában vannak (4/2011.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A VIII. kerületben szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytató egységek támogatására 1 TARTALOM A PÁLYÁZAT CÉLJA... 3 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁM-OP-2008-3.1.8/08 A kiemelt projekt az Európai

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Smitola László Széchenyi Programiroda Nyugat-dunántúli Régió fejlesztési tanácsadó KEOP tel.: 06-20-450-5878 Széchenyi Programirodák

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.03.24. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11. Derogációs víziközmű projektek előkészítése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11. Derogációs víziközmű projektek előkészítése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése című konstrukcióhoz érvényes: 2014. január 20-tól 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái

odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái KEOP-2012-4.10.0/A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái BRUNDA GUSZTÁV KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. Befektetési, és fejlesztési igazgató E-mail: brundag@krf.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben