PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP /15 konstrukció Egyházi épületek időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: június 1

2 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttérinformáció... 4 A2. Részcélok... 4 A3. Rendelkezésre álló forrás... 4 A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás... 4 A5. Támogatás formája... 4 A6. Támogatás mértéke... 5 A7. Támogatás összege... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 B1. A pályázók körének meghatározása... 6 B2. Méret... 6 B3. Székhely... 6 B4. Iparág... 6 B5. Típus... 6 B6. Támogatási kérelem benyújtásának és a támogatás nyújtásának egyéb feltételei... 6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek... 9 C3. Elszámolható költségek... 9 C4. Nem elszámolható költségek C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) alapelvek érvényesítése C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Az önerő összetétele D2. Egyéb pénzügyi eszközök D3. Biztosítékok köre D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F4.1. Támogatási kérelem benyújtása F4.2. Befogadás F4.3. Támogathatóság vizsgálata F4.4. A hiánypótlás rendje F4.5. Tartalmi értékelés F4.6. Projektfejlesztés során a továbbtervezésre vonatkozó jóváhagyás F4.7. Döntés

3 F5. A Támogatói Okirat és a Támogatási Szerződés F5.1. Támogatói Okirat kiállításának feltételei F5.2. Támogatási szerződés F5.3. Támogatási Szerződés megkötésének (Támogatói Okirat kiállításának) feltételei F5.4. Támogatási Szerződés és a Támogatói Okirat módosítása F6. Kifogás F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések F10. Zárással összefüggő speciális szabályok F10.1. A közbeszerzéssel összefüggő, az operatív programok zárása során alkalmazandó eltérő szabályok F10.2. Az operatív programok zárása során alkalmazandó eltérő pénzügyi szabályok F11. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája F12. Fogalomjegyzék F13. Csatolandó mellékletek listája F14. Pályázati Felhívás mellékletei

4 A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen Pályázati Felhívás (továbbiakban: felhívás) célja energiamegtakarítást eredményező beruházási projektek előkészítése a közötti időszakra. Jelen felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek amennyiben attól való eltérés nem megengedett, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. A1. Alapvető cél és háttérinformáció A /15 konstrukció a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) 7. Projektelőkészítés prioritási tengelyhez kapcsolódik. Célja egyrészt a pályázó szervezet vonatkozásában értelmezett épületállományi kataszter létrehozása, továbbá a kataszterben található épületek közül a közfeladat-ellátással foglalkozók, meghatározott szempontrendszer szerinti rangsorolása, és a kiválasztott épületek energiahatékonysági fejlesztéseihez szükséges tervezési, előkészítési feladatok megvalósítása. A fizikai megvalósításra a közötti időszakban kerül sor a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban KEHOP) terhére. Jelen felhívás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program évre szóló éves fejlesztési keretében nevesített KEHOP Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével című, a közfeladatot ellátó, államilag elismert egyházi intézmények fejlesztését célzó, 5 Mrd Ft keretösszegű felhívására benyújtandó beruházási projektek előkészítését is szolgálja. A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. A3. Rendelkezésre álló forrás Jelen pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint. Jelen pályázati kiírás forrását a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás Jelen kiírásban a pályázatok könnyített elbírálású eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. A5. Támogatás formája A Pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás). 4

5 A6. Támogatás mértéke Az elnyerhető támogatás mértéke: A támogatási intenzitás a pályázat elszámolható költségeinek 100%-a, az alábbi feltételek szerint: I. szakasz: Épületállományi kataszter készítésére nyújtható támogatás mértéke A kataszterben külön helyrajzi számon szereplő épületekre maximum ,-Ft számolható el épületenként. Amennyiben egy helyrajzi számon több különálló épület található, melyek nem rendelkeznek saját helyrajzi számmal, de a pályázati kritériumoknak megfelelnek, akkor az egy helyrajzi számon szereplő, de különálló épületekre is maximum ,-Ft számolható el épületenként. II. szakasz: Előkészítésre nyújtható támogatás mértéke (Koncepcionális fázis) Kizárólag igazoltan közfeladatot ellátó épületek előkészítésére nyújtható támogatás. Külön helyrajzi számon szereplő épületekre maximum ,-Ft számolható el épületenként. Amennyiben egy helyrajzi számon több különálló épület található, melyek nem rendelkeznek saját helyrajzi számmal, de a pályázati kritériumoknak megfelelnek, akkor az egy helyrajzi számon szereplő, de különálló épületekre is, épületenként maximum ,-Ft számolható el. III. szakasz: Tervezésre nyújtható támogatás mértéke A pályázat III. fázisára elszámolható költség és támogatási korlátozás nem áll fenn. A7. Támogatás összege A jelen pályázati felhívás keretében kizárólag azon pályázatok részesülhetnek támogatásban, melyekben a támogatási igény minimum 70 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 200 millió Ft-ot. 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. A pályázók körének meghatározása Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról szóló 22/2014. (III. 13.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról alapján): 551 Bevett egyház 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 559 Egyházi szervezet technikai kód Jelen felhívás keretében egy Pályázó csak 1 db pályázatot nyújthat be! Jelen konstrukcióban konzorciumok is nyújthatnak be pályázatot. Csak egyházi jogi személy, vagy egyházi jogi személyek által létrehozott konzorcium nyújthat be projektjavaslatot. Jelen pályázati felhívás keretében önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak. Jelen pályázati felhívás keretében olyan épületre vonatkozóan nem számolható el költség, arra vonatkozóan nem igényelhető támogatás, melyhez kapcsolódóan az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak minősülő tevékenységet folytat a Pályázó. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B3. Székhely A pályázónak Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő szervezetnek kell lennie. B4. Iparág B5. Típus Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. Támogatási kérelem benyújtásának és a támogatás nyújtásának egyéb feltételei 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA A projektelőkészítés jelen felhívásban három fázisban történik. I. Kataszter készítése, a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról II. Koncepcionális fázisba tartozó projektelőkészítési tevékenységek III. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek A támogatás odaítélésének alapfeltétele az I. fázis teljesülése, megfelelve jelen pályázati felhívásban és az Általános pályázati útmutatóban foglalt elvárásoknak. A támogatás elnyerését követően a II. és III. fázis kötelezően megvalósítandó, jelen felhívásban foglalt feltételek betartása mellett. C1. Támogatható tevékenységek A támogatható tevékenységek körét, a pályázat tagolásával összhangban, 3 fő csoportban jelöltünk meg az alábbiak szerint. I. Kataszter készítése a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról A tevékenység a pályázó épületállományából összeállított, a VI. mellékletben foglalt kataszter elkészítését jelenti. A kataszter elkészítéséhez kapcsolódó támogatható tevékenységek az alábbiak: 1. Az I. fázis feladatainak ellátásához szükséges beszerzési és/vagy közbeszerzési dokumentációk összeállítása, az eljárások lefolytatása. 2. Adatgyűjtés a kataszter kötelezően elvárt adattartalmának teljes körű feltöltéséhez. 3. Épületállomány-kataszter (VI. melléklet szerint) összeállítása. 4. A kataszterben szereplő épületek tulajdoni lapjának és térképmásolatának beszerzése. Amennyiben egy helyrajzi számon több különálló épület található, melyek nem rendelkeznek saját helyrajzi számmal, de a pályázati kritériumoknak megfelelnek, akkor az egy helyrajzi számon szereplő, de különálló épületek a VI. mellékletben épületenként külön soron kell, hogy feltűntetésre kerüljenek. 5. Fenntartást/üzemeltetést alátámasztó dokumentum benyújtása (ahol releváns). 6. Az elmúlt három év (2012., 2013., 2014.) mérőóránként és éves szinten összesített fogyasztási adatainak beszerzése. Amennyiben az érintett épület fatüzelésű, abban az esetben jelen felhívás II. számú melléklete csatolandó! 7. A kataszter épületállományából, a II. tevékenységi körben (Koncepcionális fázisba tartozó, projektelőkészítési tevékenységek) előkészíteni kívánt épületek kiválasztása az alábbi szempontok szerint szükséges: - A kiválasztott épület igazoltan közfeladatot ellátó intézmény/szervezet tulajdonában vagy fenntartásában/üzemeltetésében van, továbbá a korszerűsítendő épületben közfeladatellátási tevékenységet végeznek. A 2012., 2013., években a kiválasztott épületet rendeltetésszerűen használták (fogyasztási adatokkal igazoltan). A II. fázisba átvinni kívánt épületeket a VI. mellékletben szükséges rögzíteni. Az I. fázisba tartozó tevékenységeket a pályázat benyújtásáig kell elvégezni, az elkészült dokumentációt az F.13 pontban meghatározott módon és tartalommal szükséges benyújtani. 7

8 Támogatás esetén az I. tevékenységi körbe tartozó elszámolható költségek a Támogatói Okirat megkötését követően, az 1. kifizetési kérelem keretében hívhatóak le. II. Koncepcionális fázisba tartozó, projektelőkészítési tevékenységek A tevékenység célja az I. tevékenység keretében elkészített kataszter épületállományából kiválasztott ingatlanok koncepcionális tervezése, továbbá jelen fázisban keletkező adatok kataszter táblába történő feltöltése. E tevékenységi kör támogatható elemei az alábbiak: 1. A II. fázis feladatainak ellátásához szükséges beszerzési és/vagy közbeszerzési dokumentációk összeállítása, az eljárások lefolytatása. 2. A közfeladat ellátásának igazolása közfeladat-ellátási szerződéssel vagy azzal egyenértékű dokumentummal. 3. A II. fázisba továbbvitt épületek felmérési terveinek elkészítése. 4. Az épületek meglévő állapotára vonatkozó energetikai tanúsítás. 5. Az épületek energetikai felmérései alapján a javasolt energetikai korszerűsítések, elérhető energiamegtakarítások és fejlesztések költségvonzatának becslése. 6. A II. tevékenységi kör keretében elvégzett koncepcionális tervezést követően, a III. fázisban megtervezni kívánt épületek kiválasztása. Az alábbi célok, szempontok alapján történjen a III. fázisban kerülő épületek rangsorolása, majd kiválasztása (az 5. pontban szereplő becslések alapján): - legnagyobb energiamegtakarítás elérése - megvalósulás alacsony anyagi ráfordítással - rövid megtérülési idő - megújuló energiaforrás hasznosítása - a korszerűsítendő épület, kötelező fenntartási időszakon túli használata - jelentős számú (külső, ill. belső) látogató A III. fázisba átvinni kívánt épületeket a VI. mellékletben szükséges megjelölni. A II. tevékenységi körbe tartozó feladatokat a Támogatói Okirat megkötését követő 90 napon belül kell elvégezni. A II. szakaszhoz kapcsolódó elszámolható költségek a 2. kifizetési kérelem keretében hívhatóak le. III. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek A tevékenység célja a II. szakaszban felmért épületállományból kiválasztott épületekre vonatkozó épületenergetikai fejlesztések megvalósításra történő teljes körű kidolgozása, megújuló energiaforrás hasznosításának tervezésével. 1. A III. fázis feladatainak ellátásához szükséges beszerzési és/vagy közbeszerzési dokumentációk összeállítása, az eljárások lefolytatása. 2. Részletes tervek, építési engedélyes tervek, tender tervek, műszaki beavatkozási tervek, kiviteli tervek elkészítése.. 3. Hatósági engedélyek és/vagy állásfoglalások megszerzése. 8

9 4. A hatósági engedélyezési dokumentációk tartalmával, valamint a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció tartalmával összhangban az egyes épületek teljes bekerülési költségének véglegesítése. 5. Tervezett állapotra vonatkozó épületenergetikai tanúsítvány elkészítése a hatályos 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően. 6. A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti követelményértékeknek megfelelő energetikai számítások elkészítése, az energia- és energiaköltség-megtakarítások kiszámítása. 7. A projektek megvalósulása esetén a pályázónak biztosítania kell a létrehozott tervek, dokumentumok utógondozását, aktualizálását. A III. tevékenységi körhöz kapcsolódóan az elszámolható költségek kifizetését a záró kifizetési kérelemben lehet igényelni. A tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Széchenyi 2020 (http://palyazat.gov.hu/) honlapról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei és arculati előírásai (NSRK) című dokumentumcsomag tartalmazza. A Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv című dokumentum határozza meg a projektekre vonatkozó kommunikációs csomagok kötelező elemeit a támogatási értékhatár valamint a projekt megvalósulás előrehaladásának függvényében. Jelen pályázati felhívás ettől eltérően a tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó kötelező elemeket az alábbiakban határozza meg, támogatási értékhatártól, valamint a projekt megvalósulási előrehaladásától függetlenül: 1. Kommunikációs terv készítése 2. A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig 3. A beruházás helyszínén D típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése C2. Nem támogatható tevékenységek A pályázat keretében kizárólag a C1. pontban felsorolt tevékenységek támogathatók, egyéb tevékenységek nem. Jelen előkészítési felhívás keretében támogatást nyert és megvalósított projektek, jelen felhívásban támogatott és elszámolt tételei a KEHOP épületenergetikai fejlesztéseket célzó pályázati felhívásaiban nem kerülhetnek elszámolásra. A KEHOP Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével című konstrukció keretében előkészítési tevékenységek elszámolására nem lesz mód. C3. Elszámolható költségek Az elszámolható költségekre és az elszámolás módjára vonatkozó általános feltételek az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban, valamint a palyazat.gov.hu oldalon elérhető Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről c. kiadványban találhatóak. Jelen kiírás keretében az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet pontja szerinti projektelem alatt a C3.1 és a C3.2 alatt felsorolt tevékenységekhez tartozó költségkategóriákat kell érteni (azaz, pl.: projektelem = a Szakmai előkészítés tevékenységnek az Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségeihez tartozó eleme, stb.) 9

10 Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen Pályázati Felhívásban alkalmazott költségkategóriák nem feleltethetők meg a Pályázó/Kedvezményezett könyveiben szereplő költségsoroknak. A költségkategóriákba sorolás csak jelen pályázati rendszer keretén belül értelmezendő, célja a projekt költségvetés strukturálása és a kifizetési igénylések ellenőrzésének megkönnyítése. Kizárólag a C.1. pont felsorolásban szereplő tevékenységekhez kapcsolódó költségek vehetők figyelembe, egyéb költségek nem. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek, illetve a projekt szakmai tartalmát illetően hozzáadott értéket nem képviselnek. A Támogató jogosult a támogatás összegét csökkenteni, amennyiben indokolatlan költségszintű elemeket kívánna elszámolni a pályázó (még abban az esetben is, ha egyébként az elszámolni kívánt költségelem megfelel a piaci árnak). Az ÁFA elszámolás tekintetében kizárólag a le nem vonható ÁFA minősül elszámolható költségnek. A kedvezményezett által levonható ÁFA elszámolására nincs lehetőség! Amennyiben az ÁFA levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. Költségek elszámolhatóságának kezdete és vége: A költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: A pályázati felhívás társadalmi egyeztetésre bocsátás napja. A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja: o saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment-szervezet keretében, o a feladatokra kötött vállalkozói szerződés(ek) alapján o vegyes rendszerben. Amennyiben a saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment felállítása mellett döntenek, ezen a soron kizárólag a munkabérnek, megbízási díjnak a munkavégzéssel közvetlenül összefüggő tételei, és az azokhoz kapcsolódó személyi jellegű egyéb költség és bérjárulék számolhatók el, dologi költség elszámolására nincs mód. E kategóriába nem érthető bele a célfeladatok elvégzéséhez kapcsolódó céljutalmak elszámolásának a lehetősége. A személyi jellegű költségek olyan arányban számolhatók el, amekkora arányban az egyes dolgozók a munkaköri leírásuk szerint munkaidejükben a projekttel foglalkoznak. Ha egy munkatárs munkaidejének kevesebb, mint 30%-át tölti a projekttel, a rá jutó személyi jellegű költség nem számolható el. A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak javasolt létszáma 1-2 fő, maximális létszáma 3 fő lehet. A projektmenedzsment személyi jellegű költségének elszámolása kizárólag utófinanszírozással történhet. C.3.1 Elszámolható költségek a projekt-előkészítés során: A C3.1 pontban felsorolt költségekre kizárólag utófinanszírozás vehető igénybe. A projekt-előkészítés során az alábbiakban felsorolt költségek számolhatók el (a felsorolás teljes 10

11 körű, nem bővíthető), kizárólag a C1. fejezet alatt bemutatott I. Kataszter készítése, a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról támogatható tevékenységhez kapcsolódóan függetlenül attól, hogy azok a projekt megvalósítás tényleges kezdete előtt vagy azt követően merültek fel. Az alábbi tételek az 1. kifizetési kérelemben elszámolható költségek. 1. A C1 alatt megjelölt, a Kataszter készítés támogatható tevékenységei közül a projekt menedzsmenttel kapcsolatban (a költségtábla Projektmenedzsment oszlopában) elszámolható költségek: Általános menedzsment feladatok költsége; Adatgyűjtés; Jogi szakértő költsége; Műszaki szakértő költsége; Pénzügyi tanácsadó költsége. A felhívás által előírt kötelező mellékletek elkészítésének költsége; A Projektmenedzsment az előkészítés során elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség (személyi jellegű egyéb kifizetésekkel és bérjárulékokkal együtt) 2. A C1 alatt megjelölt, a Kataszter készítés támogatható tevékenységei közül a közbeszerzéssel kapcsolatban (a költségtábla Szakmai szolgáltatások oszlopában) elszámolható költségek: A közbeszerzési szakértő költsége; Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége; Közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj); A közbeszerzés elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 3. A C1 alatt megjelölt, a Kataszter készítés támogatható tevékenységei közül az előkészítéssel kapcsolatban (a költségtábla Egyéb elszámolható költség oszlopában) elszámolható költségek: Szolgáltatói adatközlési díj; Indoklással alátámasztva egyéb, a pályázat céljait szolgáló, kapcsolódó költség elszámolható; Egyéb hatósági díjak, adók, illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik. Az előkészítés egyéb elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek C.3.2 Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során: A C3.2 pontban a szállítói és utófinanszírozási forma egyaránt választható. A projekt megvalósítása során az alábbiakban felsorolt költségek számolhatók el (a felsorolás teljes körű, nem bővíthető), kizárólag a C1. fejezet alatt bemutatott támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan. 11

12 II. Koncepcionális fázisba tartozó, projektelőkészítési tevékenységek (2. kifizetési kérelemben elszámolható költségek) 1. A C1 alatt megjelölt, a Koncepcionális fázis támogatható tevékenységei közül a projekt menedzsmenttel kapcsolatban (a költségtábla Projektmenedzsment oszlopában) elszámolható költségek: Általános menedzsment feladatok költsége; Adatgyűjtés; Jogi szakértő költsége; Műszaki szakértő költsége; Pénzügyi tanácsadó költsége. A felhívás által előírt kötelező mellékletek elkészítésének költsége; A Projektmenedzsment az előkészítés során elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség (személyi jellegű egyéb kifizetésekkel és bérjárulékokkal együtt) 2. A C1 alatt megjelölt, a Koncepcionális fázis támogatható tevékenységei közül a közbeszerzéssel kapcsolatban (a költségtábla Szakmai szolgáltatások oszlopában) elszámolható költségek: A közbeszerzési szakértő költsége; Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége; Közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj); A közbeszerzés elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 3. A C1 alatt megjelölt, a Koncepcionális fázis támogatható tevékenységei közül a mérnöki tevékenységekkel kapcsolatban (a költségtábla Egyéb elszámolható költség oszlopában) elszámolható költségek: Szolgáltatói adatközlési díj; Felmérési tervek elkészítése; Energetikai tanúsítás és kapcsolódó költsége; Indoklással alátámasztva egyéb, a pályázat céljait szolgáló, kapcsolódó költség elszámolható; Egyéb hatósági díjak, adók, illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik. A mérnöki és egyéb tevékenységek elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek III. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek (Záró kifizetési kérelemben elszámolható költségek) 1. A C1 alatt megjelölt, a Tervezési fázis támogatható tevékenységei közül a projekt menedzsmenttel kapcsolatban (a költségtábla Projektmenedzsment oszlopában) elszámolható költségek: Általános menedzsment feladatok költsége; 12

13 Jogi szakértő költsége; Műszaki szakértő költsége; Pénzügyi tanácsadó költsége. A felhívás által előírt kötelező mellékletek elkészítésének költsége; A Projektmenedzsment az előkészítés során elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Bérköltség (személyi jellegű egyéb kifizetésekkel és bérjárulékokkal együtt) 2. A C1 alatt megjelölt, a Tervezési fázis támogatható tevékenységei közül a közbeszerzéssel kapcsolatban (a költségtábla Szakmai szolgáltatások oszlopában) elszámolható költségek: A közbeszerzési szakértő költsége; Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége; Közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj); A közbeszerzés elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 3. A C1 alatt megjelölt, a Tervezési fázis támogatható tevékenységei közül a mérnöki és egyéb a megvalósítás előkészítéséhez tartozó tevékenységekkel kapcsolatban (a költségtábla Egyéb elszámolható költség oszlopában) elszámolható költségek: Tervezés (Elvi engedélyes tervek; Építési engedélyes tervek; Kiviteli tervek és/vagy tendertervek; Műszaki beavatkozási terv; Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség) Energetikai tanúsítás és kapcsolódó költsége; Megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége, ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj), valamint a közbeszerzési szakértő díja; Indoklással alátámasztva egyéb, a pályázat céljait szolgáló, kapcsolódó költség elszámolható; Egyéb hatósági díjak, adók, illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet terhelik. A mérnöki és egyéb a megvalósítás előkészítéséhez tartozó tevékenységek elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 4. A C1 alatt megjelölt, a Tervezési fázis támogatható tevékenységei közül a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó (költségtábla Nyilvánosság oszlopában) elszámolható költségek: A tájékoztatás és nyilvánosság pályázati felhívásban meghatározott kötelező elemeinek, jogszabályok által előírt formában történő megvalósítási költségei (kötelező EU arculati előírásokkal) A tájékoztatás és nyilvánosság elszámolható költségei az alábbi költségkategóriákba sorolandók (ld. VI. melléklet Elszámolható költségek munkalap): Hirdetés, reklám, propaganda költségek Elszámolható költségekre vonatkozó korlátozások: 13

14 Szakasz I. Kataszter készítése, a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról II. Koncepcionális fázisba tartozó, projekt előkészítési tevékenységek A kataszterben különálló épületekre elszámolható költség Forint/épület III. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek Energiahatékonyság javítását célzó korszerűsítések, valamint Megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztések - A pályázat III. szakaszában max. 10 db épület tervezési feladataira számolható el költség. A Projektmenedzsment tevékenységre (előkészítés és megvalósítás során együttesen) legfeljebb 8 millió Ft számolható el. Közbeszerzési tevékenységre a pályázat támogatási igényének maximum 1,5%-a számolható el. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására elszámolható költség maximum ,-Ft. FIGYELEM! A KEHOP Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével című konstrukció keretében előkészítési tevékenységek elszámolására nem lesz mód. C.3.3 Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások: Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. C4. Nem elszámolható költségek Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek és a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A pályázati felhívás társadalmi egyeztetésen történő megjelenését megelőzően elkészített és még érvényes energetikai tanúsítások a pályázathoz felhasználhatóak, azonban jelen pályázati felhívás keretében ezek költsége nem számolható el. A támogatható tevékenységek I. tevékenységi csoportjában (Kataszter készítése a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról) kizárólag olyan épületek rögzítésére és kapcsolódó költségeinek elszámolására van mód, melyek korszerűsítése épületenergetikai megtakarítást eredményezhet, és a pályázati felhívás céljaival összhangban van. (pl: templomok, parókiák, közösségi épületek, iskolák, óvodák, bölcsődék, kollégiumok, szociális otthonok stb.) Ennek értelmében pl: földek, kertek, feszületek, szobrok, pincék, használaton kívüli épületek stb. kataszterben történő rögzítésére és kapcsolódó tételeik elszámolására nincs lehetőség. 14

15 Lakáscélú épületek, épületrészek korszerűsítési munkálatainak energetikai tanúsítási, tervezési tevékenységei (tehát a pályázat II., III. fázisba tartozó, támogatható tevékenységei) jelen pályázati felhívás keretében nem támogathatóak. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendő. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendő. C7. Projekt területi korlátozása A projekt megvalósítási területe Magyarország. C8. A projekt megkezdése A projekt a pályázati felhívás társadalmi egyeztetésen való megjelenésének napjától saját felelősségre megkezdhető. Amennyiben a pályázó a pályázat támogatására vonatkozó döntés, illetve a támogatói okirat aláírása előtt a projekt megvalósítását saját felelősségére megkezdi, a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére, és nem jelent semmiféle előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A 1083/2006/EK rendelettel összhangban, kizárólag a ig teljesített és a szállító részére kifizetett számlák számolhatóak el. Az ezt követően mégis felmerült valamennyi költséget a kedvezményezett saját forrásból kell, hogy állja. A megadott maximum határidők betartása mellett minden esetben a projekt befejezésére a Támogatói Okiratban rögzített határidők a mérvadóak. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. C10. Fenntartási kötelezettség Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. C11. Horizontális (fenntarthatósági és esélyegyenlőségi) alapelvek érvényesítése Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. 15

16 C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Az általános korlátozásokat az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumok tartalmazzák. 1. Az épületenergetikai auditot egy a 176/2008. (VI. 30.) Korm.rendelet 9 (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie. 2. A II. tevékenységi kör keretében csak olyan épületre nyújtható támogatás, melyet a pályázat benyújtásának évében, és az azt megelőző 3 évben rendeltetésszerűen használtak. Amennyiben egy épületet a pályázat benyújtását megelőző 3 évből 18 hónapnál hosszabb ideig nem használtak (tehát fogyasztása nem volt), úgy az adott épületre vonatkozóan támogatás nem igényelhető. 3. A pályázat és annak megvalósítási szakaszában sem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem teher-, per- és igénymentes 1, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, továbbá bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. 4. A konstrukció keretében beruházások előkészítésének támogatására pályázatot benyújtani csak meglévő állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményező korszerűsítése céljából lehet (új építések, bővítések előkészítési tevékenységeinek támogatására ebben a konstrukcióban nem lehet pályázni). 5. Tervezés során vegyék figyelembe, hogy a nyílászáró cserére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a nettó ,-Ft/m 2 fajlagos költséget. 6. Tervezés során vegyék figyelembe, hogy a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a nettó ,-Ft/kW fajlagos költséget. 1 Lásd: Általános Pályázati Útmutató Fogalomjegyzéke! 16

17 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A részletes szabályozást lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. D1. Az önerő összetétele D2. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. D3. Biztosítékok köre Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek 17

18 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok formai ellenőrzése a beérkezés, tartalmi értékelése a befogadás sorrendjében történik. Nem támogatható az a pályázó illetve projekt, amely: az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban és jelen pályázati felhívásban foglaltakat nem teljesíti; az előírt pályázati dokumentumokat nem, vagy nem az előírt formában csatolja; a projekt adatlap részét képező nyilatkozatot nem, vagy nem teljes körűen teszi meg; a kiválasztási kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt. a támogatás elnyerése esetén küldött Támogatói Okiratban közölt feltételeknek nem tesz eleget. A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: I. Adminisztratív feltételek Eredmény A. BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOK I. I. I. I. I. I A benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek + / A csatolt CD/DVD lemezen levő adatok épek, használhatóak. + / - A Pályázati adatlap megfelelő formátumban (.xzip és.pdf), 3. 3 elektronikusan benyújtásra került (a Pályázati adatlap kitöltése. kizárólag az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által rendszeresített legfrissebb verziójú kitöltő program alkalmazásával történt. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változhat. A papír alapon benyújtott nyilatkozat az arra jogosult(ak) által 4. 4 Cégszerűen aláírásra került. A pályázó és az aláíró(k) jogi státuszát. és aláírásuk hitelességét igazoló dokumentumok benyújtásra kerültek (A Pályázati Felhívás F13 fejezetében meghatározott dokumentumok) Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan. igényelhető támogatási összeget és eléri, a minimálisan igényelhető támogatást. 6. 6A támogatást igénylő a pályázati felhívásban meghatározott. lehetséges pályázói körbe tartozik (B fejezet). Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. + / - + / - + / - + / - II. Formai feltételek Eredmény B. TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK II. 1. II. 2. II. 3. A támogatást igénylő neve és adószáma megegyezik a MÁK adatbázisban szereplő adattal. A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint (Adatlap kitöltési útmutató) került kitöltésre. A pályázó vállalja a Pályázati Útmutatóban meghatározott általános, valamint jelen Felhívásban meghatározott egyéb speciális feltételeket a pályázati adatlaphoz tartozó nyilatkozat aláírásával. + / - + / - + / - 18

19 II. 4. II. 5. II. 6. II. 7. II. 8. II. 9. A pályázat szerinti támogatható tevékenységek köre megfelel a Pályázati Felhívás C1. fejezetében foglaltaknak. A projekt javaslat minden elszámolni kívánt költsége besorolható a jelen kiírás C3 fejezetében meghatározott elszámolható költségek körébe. A Pályázati Felhívás C3. fejezetében meghatározásra került költségkorlátok betartásra kerültek. A fejlesztés megfelel a Pályázati Felhívás C1. illetve C12. fejezetében foglalt előírásoknak, kritériumoknak. A F13 fejezetben felsorolt kötelező mellékletek benyújtásra kerültek. Az egyes pályázati dokumentumok között számszaki vagy egyéb ellentmondások nincsenek. + / - + / - + / - + / - + / - + / - Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy hiánypótlásra jelen konstrukció keretében nincs lehetőség. Magyarázat a táblázatban használt rövidítésekre vonatkozóan: + / - = megfelelt/nem megfelelt III. Tartalmi feltételek C. III. KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK III. 1. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok a II. fázis tevékenységeire elszámolni kívánt fajlagos költségek (II. fázis támogatási igénye/ii. fázisban auditálandó épületek összesített alapterülete) alapján kerülnek sorba rendezésre. Az IH fenntartja a jogot, hogy a nyilvánvalóan hibás/hamis adatokat tartalmazó pályázatokat a bírálati folyamatból indoklás megadása mellett kizárja. Támogatásban részesített pályázat esetén, a támogatói döntést követően, a megítélt támogatási összeg növelésére nincs lehetőség! A támogatói döntést követően, a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képező, a pályázathoz benyújtott VI. mellékletben foglalt épületállomány tartalma nem módosítható! 19

20 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a palyazat.gov.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati Adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését. A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Pályázati Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati Adatlap megfelelő helyén a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség! Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban személyesen lehet benyújtani a következő címen: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 1134 Budapest, Váci út 45., A épület, 1. emelet Ügyfélszolgálati Információs Irodájában az alábbi munkanapokon és időpontokban: Hétfőtől csütörtökig: óráig Felhívjuk a figyelmet, hogy pénteki napokon a pályázatok benyújtására nincs lehetőség! A pályázatok csak és kizárólag személyesen nyújthatóak be, postai úton történő benyújtásra nincs lehetőség! Kérjük, hogy a személyesen benyújtott borítékon, valamint a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP /15), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, a vonalkódnak az adatlap valamennyi oldalán való megjelenéséről és az adathordozó épségéről! A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálatának valamennyi elérhetőségén kaphat: Kék szám: Elektronikus elérhetőség: A pályázatok benyújtása június 23-tól, a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges. 20

21 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók Jelen pályázati felhívás keretében a Megvalósíthatósági Tanulmány benyújtása nem releváns. A nyomtatott és elektronikus adathordozón benyújtott Pályázati adatlap és a mellékletek közti eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a megegyezőségről a pályázó köteles gondoskodni. F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F4.1. Támogatási kérelem benyújtása F4.2. Befogadás F4.3. Támogathatóság vizsgálata F4.4. A hiánypótlás rendje Hiánypótlásra jelen konstrukció keretében nincs lehetőség. F4.5. Tartalmi értékelés Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. F4.6. Projektfejlesztés során a továbbtervezésre vonatkozó jóváhagyás Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. F4.7. Döntés F5. A Támogatói Okirat és a Támogatási Szerződés Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F5.1. Támogatói Okirat kiállításának feltételei Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. F5.2. Támogatási szerződés 21

22 F5.3. Támogatási Szerződés megkötésének (Támogatói Okirat kiállításának) feltételei F5.4. Támogatási Szerződés és a Támogatói Okirat módosítása F6. Kifogás Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések Lásd az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumokban. F10. Zárással összefüggő speciális szabályok F10.1. A közbeszerzéssel összefüggő, az operatív programok zárása során alkalmazandó eltérő szabályok F10.2. Az operatív programok zárása során alkalmazandó eltérő pénzügyi szabályok 22

23 F11. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája 1. Törvények évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról évi XL. törvény a földgázellátásról évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2. Kormányrendeletek 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 264/2008. (XI.6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 3. Miniszteri rendeletek 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 22/2014. (III. 13.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 4. Közösségi szabályok Az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve ( ) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/20/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve ( ) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76 EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről F12. Fogalomjegyzék Jelen felhívásban a pályázat fogalma az a dokumentum, amit a pályázó a jelen felhívásra benyújt, és amely alapján a projekt előkészítést végezni fogja a számára megítélt támogatásból. 23

24 Projekt alatt jelen pályázati felhívás keretében a KEHOP ( ) keretében fizikailag megvalósítani tervezett energiahatékonysági fejlesztés jelen pályázati felhívás keretében támogatott előkészítési jellegű tevékenységeit értjük. Jelen felhívásban a projekt előkészítés fogalma a projekt előkészítési folyamat azon tevékenységeit tartalmazza, melyek a C1. pontban (Támogatható tevékenységek) felsorolásra kerültek, és amelyek előfeltételei a beruházási projekt jóváhagyásának és kivitelezési munkái elindításának. Jelen felhívásban a beruházási projekt fogalma az előkészített projekt későbbi fizikai megvalósítását jelenti. Auditor: Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet 9 (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, és Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő ENt-Sz (illetve jogutód szerinti besorolása) és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő SZÉSZ8 (illetve jogutód szerinti besorolása) jogosultsággal rendelkező szakértő személy. Energetikai Audit: a szó jelentése jelen felhívás keretében vizsgálat. Az épület villamos energia veszteségeinek feltárását szolgáló vizsgálat. Az épület hő és/vagy HMV és/vagy villamos energia veszteségeinek feltárását szolgáló vizsgálat. A vizsgálat módszereit és eredményeit az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24) TNM rendelet, és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008 (VI.30) Korm. rendelet tartalmazza. Pályázó által hitelesített másolat: A Pályázó által hitelesített másolat alatt értjük azokat a dokumentumokat, amelyeknek minden információt tartalmazó oldalát A másolat hiteles szöveggel, keltezéssel, cégszerű aláírással és bélyegzőlenyomattal látnak el. Továbbá lásd az Általános pályázati útmutató c. dokumentumban. F13. Csatolandó mellékletek listája A benyújtandó pályázat az alábbi dokumentumokból épül fel: A pályázathoz, kizárólag a C1 fejezet I. Kataszter készítése a Pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról elszámolható tevékenység keretében elvégzett feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok benyújtása szükséges. A II. és III. fázis tevékenységei és azok keretében elvégzett feladatokhoz keletkezett dokumentumok benyújtása Támogatási Okirat megkötését követően válik esedékessé. Papír alapon: a) Aláírt Pályázati adatlaphoz tartozó Nyilatkozat A pályázati CD/DVD-n kötelező jelleggel alkalmazandó könyvtárstruktúra és mappa megnevezések: I. Pályázati adatlap a) Pályázati adatlap.xzip ÉS.pdf formátumban b) A pályázati adatlaphoz kapcsolódó kötelező aláírt Nyilatkozat szkennelve (.pdf formátumban) II. Mellékletek 24

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz érvényes: 2013. július 31-től 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása c. pályázati

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Az elnyerhető támogatás mértéke 90%, az elnyerhető összeg min. 5 millió Ft, max. 30 millió Ft.

Az elnyerhető támogatás mértéke 90%, az elnyerhető összeg min. 5 millió Ft, max. 30 millió Ft. Budapest Főváros. kerület Kőbányai Önkormám ziu Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS. KERÜLET /, KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT &j?tf_fj %2 / ioc&. POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET Budapest, Tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben