SZAKMAI ÉLETRAJZ Szociális jog PhD Summa cum laude A disszertáció címe: A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÉLETRAJZ Szociális jog PhD Summa cum laude A disszertáció címe: A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása"

Átírás

1 SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér Ph.D habilitált egyetemi docens, főállású egyetemi oktató Nemzetközi és Tudományos Dékánhelyettes Szoba: A épület, Magasföldszint 9. cím: Tudományos minősítés: Dr. habil. Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar A tudományos előadás címe: A szociális ellátások rendszerezésének elméleti háttere Az oktatási előadás címe: A társadalombiztosítási nyugdíj és a kiegészítő nyugdíjak Szociális jog PhD Summa cum laude A disszertáció címe: A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Felsőfokú tanulmányok és végzettség: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Kar, jogász Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Jogász szak, Állam- és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola, PhD. tanulmányok Habilitáció. Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar. Egyéb végzettség, szakképzettség: European Masters Programme in Social Security, Katholieke University, Leuven, Belgium. Összehasonlító európai szociális jogi Master-képzés angol nyelven. Diplomaszerzés 2007 szeptemberében a European Master in Social Security szakon Jogi szakvizsga A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai: Munkajog Szociális jog Orvosi jog Egészségügyi jogi ismeretek A közszolgálati jogviszony tartalma Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció

2 Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek Munkaerőpiaci alapismeretek A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az Európai Unió tagállamaiban A magyar egészségügyi ellátórendszer Foglalkoztatáspolitika Egészségpolitika Szociálpolitika Nyugdíjpolitika A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök: 2009 óta Dr. Homicskó Árpád Olivér egyéni ügyvéd feb. 1 - Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Munkaügyi kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete, megbízott előadó, Betegjogok szept. 1 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak, megbízott előadó, Társadalombiztosítási jog Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, megbízott előadó, Közszolgálati jog február június 30. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, megbízott előadó, Közszolgálati jog Korábbi munkahelyek, szakmai életút: Dr. Kónya Judit Ügyvédi Iroda 2006 Dr. Pohánka Béla Ügyvédi Iroda Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, ügyvédjelölt jún. 15 dec. 31. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, tanácsadó szept 1. Dr. Homicskó Árpád Olivér egyéni ügyvéd szept. 1 Jogi Szakvizsgabizottság tagja Nyelvtudás: Angol Állami, középfokú C típusú nyelvvizsga Francia középszintű ismerete Szervezeti tagságok: Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezete tagja; Magyar Munkajogi Társaság tagja; Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társasága tagja. Magyar Jog és Államtudományi Társaság Magyar Rektori Konferencia Tehetséggondozó Állandó Bizottság Díjak, elismerések: 2001/2002 tanév Köztársasági ösztöndíjas 2002/2003 tanév köztársasági ösztöndíjas

3 Publikációinak száma: 1 Db idegen nyelven megjelent könyv 2 Db idegen nyelven megjelent könyvrészlet 11 Db magyar nyelven megjelent könyv 25 Db magyar nyelven megjelent könyvrészlet 6 Db idegen nyelvű folyóiratcikk 11 Db magyar nyelvű folyóiratcikk 4 Db hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány 1 Db idegen nyelven tartott konferenciaelőadás (kiadványban nem jelent meg) 23 Db magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, nyomtatott formában 7 Db magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, online formában Publikációk:

4 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Idegen nyelven megjelent önálló könyv: The taxonomy of health services system in Hungary, Patrocinium Kiadó, Idegen nyelven megjelent könyvrészletek: The Hungarian Labour Law and Social Security Law, in: Sándor István (szerk.) Business Law in Hungary. 774 p. Budapest: Patrocinium Kiadó, pp The Basic Social Rights of the Migrants. In: Rixer Ádám (szerk.) Migrants and Refugees in Hungary: a legal perspective. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem (KRE), pp (Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely) Magyar nyelven megjelent könyvek: Dr. Homicskó Árpád Olivér: Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása. Telemedia Network 2011 Bt., Budapest, p. Az egészségügyi szolgáltatások rendszertana. Jog és Állam 16. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, p Szociális jogi törvénygyűjtemény. A törvénygyűjteményt összeállította és kommentárral ellátta: Dr. Homicskó Árpád Olivér. Patrocinium Kft. Kiadó, Budapest, Jogszabálygyűjtemény a szociális jog különös rész tanulmányozásához. Válogatta, szerkesztette és kommentárral ellátta: Dr. Homicskó Árpád Olivér. Patrocinium Kft. Kiadó, Budapest, Jogszabálygyűjtemény a szociális jog különös rész tanulmányozásához. Budapest: Patrocinium Kiadó, p. Homicskó Árpád (szerk.): Jogszabálygyűjtemény a szociális jog különös rész tanulmányozásához: lezárás időpontja: október 31. Budapest: Patrocinium Kiadó, Homicskó Árpád (szerk.): Jogszabálygyűjtemény a szociális jog különös rész tanulmányozásához: lezárás időpontja: október 31. Budapest: Patrocinium Kiadó, Homicskó Árpád Olivér: Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek. Budapest, Patrocinium Kiadó, p. Homicskó Árpád (szerk.): Jogszabálygyűjtemény a szociális jog különös rész tanulmányozásához: megjelenés alatt. Lezárás időpontja: október 31. Budapest: Patrocinium Kiadó, Homicskó Árpád Olivér: A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, p. Homicskó Árpád Olivér: Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek. Budapest, Patrocinium Kiadó, 2. átdolgozott kiadás p. Magyar nyelven megjelent könyvrészletek:

5 Szociális jog II. Egészségbiztosítás. Prof. Dr. Hajdu József Dr. Homicskó Árpád Olivér Dr. Kun Attila Sándor: Szociális jog II. különös rész, Egyetemi jegyzet. Főszerkesztő: Prof. Dr. Hajdu József, szerkesztő: Dr. Homicskó Árpád Oliver. Patrocinium Kft. Kiadó, Budapest, Munkajog I. A munkavégzés szabályai. Hajdú József Kun Attila szerk: Munkajog I. Patrocinium Kiadó, Budapest Munkajog II. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. A vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok. Hajdú József Kun Attila szerk: Munkajog II. Patrocinium Kiadó, Budapest Társadalombiztosítási alapismeretek. Hajdú József Homicskó Árpád Olivér. Patrocinium Kiadó, Budapest, p Társadalombiztosítási alapismeretek. Hajdú József Homicskó Árpád Olivér. Patrocinium Kiadó, Budapest, p (átdolgozott kiadás). A munkaviszony teljesítése. In: Hajdú József, Kun Attila (szerk.): Munkajog. Budapest. Patrocinium Kiadó, pp Hajdú József Homicskó Árpád Olivér: Bevezetés a társadalombiztosítási jogba. Patrocinium Kiadó, Budapest, ; pp. Dr. Homicskó Árpád Olivér: A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. In.: Munkajog II. Szerkesztette: Hajdú József Kun Attila. Patrocinium Kiadó, Budapest, pp. Dr. Homicskó Árpád Olivér: Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek. In.: Jogi alapismeretek. Szerkesztette: Sztárayné Kézdy Éva. Patrocinium Kiadó, Budapest, pp. Dr. Homicskó Árpád Olivér Sztárayné Kézdy Éva: A társadalomtudományos kutatások etikai és jogi szabályozása. In.: Jogi alapismeretek. Szerkesztette: Sztárayné Kézdy Éva. Patrocinium Kiadó, Budapest, pp. Hajdú József, Homicskó Árpád (szerk.): Bevezetés a társadalombiztosítási jogba. Budapest: Patrocinium Kiadó, p. (Bethlen sorozat, ISSN ) Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés büntetőjogi tényállás szociális jogi elemzése. In: Deres Petronella, Homicskó Árpád (szerk.) Studia in honorem Lajos Kovács. 227 p. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, pp Homicskó Árpád Olivér: Szociális jogi elméleti alapok. In: Hajdú József, Homicskó Árpád (szerk.) Bevezetés a társadalombiztosítási jogba. 151 p. Budapest: Patrocinium Kiadó, pp (Bethlen sorozat, ISSN )

6 Homicskó Árpád Olivér: Bevezetés a társadalombiztosítási jogba In: Hajdú József, Homicskó Árpád (szerk.) Bevezetés a társadalombiztosítási jogba. 151 p. Budapest: Patrocinium Kiadó, pp Homicskó Árpád: Munkaviszony létesítése. In: Hajdú József, Kun Attila (szerk.) Munkajog. 450 p. Budapest: Patrocinium Kiadó, pp Homicskó Árpád: Megszűnés és megszüntetés. In: Hajdú József, Kun Attila (szerk.) Munkajog. 450 p. Budapest: Patrocinium Kiadó, pp Homicskó Árpád: A munkaviszony teljesítése. In: Hajdú József, Kun Attila (szerk.). Munkajog. 450 p. Budapest: Patrocinium Kiadó, pp Homicskó Árpád Olivér: Bevezetés a társadalombiztosítási jogba In: Hajdú József, Homicskó Árpád (szerk.) Bevezetés a társadalombiztosítási jogba. 151 p. Budapest: Patrocinium Kiadó, pp Homicskó Árpád: Az egészségügyi ellátáshoz való jog, in: Fézer Tamás, Homicskó Árpád, Pogány Magdolna, Zsonda László (főszerk), Fézer Tamás (szerk.), Betegjogok: Tananyag egészségügyi szakemberek részére. 111 p. Budapest, Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK), pp (Egészségügyi jogi ismeretek) Homicskó Árpád: Az egészségügyi ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei. in: Fézer Tamás, Homicskó Árpád, Pogány Magdolna, Zsonda László (főszerk), Fézer Tamás (szerk.) Betegjogok: Tananyag egészségügyi szakemberek részére. 111 p., Budapest: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK), pp (Egészségügyi jogi ismeretek) Homicskó Árpád: Az egészségügyben releváns szerződések, in: Blazovichné Gellén Klára, Fabó Tibor, Fézer Tamás, Homicskó Árpád, Szabó Imre, Törőcsikné Görög Márta, Zsonda László (főszerk), Fézer Tamás (szerk.) Polgári jogi ismeretek: Tananyag egészségügyi szakemberek részére. 143 p. Budapest: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK), pp (Egészségügyi jogi ismeretek) Homicskó Árpád: Az egészségbiztosítási ellátások rendszertani elemzése társadalombiztosítási nézőpontból, in: Homoki-Nagy Mária, Hajdú József (szerk.) Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, pp (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; 79.) Homicskó Árpád Olivér: A magyar szociális ellátórendszer kialakulásának és fejlődésének főbb állomásai napjainkig. In: Balogh Judit, Koncz Ibolya Katalin, Szabó István, Tóth J Zoltán (szerk.) 65. Studia in honorem István Stipta. 489 p. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, pp Homicskó Árpád Olivér: Az új technológiák kihívásainak szabályozása az egészségügy területén: Regulation of the challenges of new technologies in the area of health care. In: Tóth András (szerk.) Technológia jog: Új globális technológiák jogi kihívásai. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, pp (Acta Caroliensia Conventorul Scientiarum iuridico-politicarum XV.; 15..)

7 Homicskó Árpád Olivér: Az egészségbiztosítási ellátások rendszertani elemzése társadalombiztosítási nézőpontból. In: Homoki-Nagy Mária, Hajdú József (szerk.) Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. 684 p. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, pp (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; 79.) Idegen nyelvű szakfolyóiratcikkek: La regulation du système de santé en France Acta Jur. Et Pol. Szeged Publicationes Doctorandorum Juridicorum Tomus VI. Fasc. 4. L assurance maladie en France. Studia Iuridica Caroliensia 2. Károli Gáspár református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, október p. Fundamental human rights of illegal migrant workers. Studia Iuridica Caroliensia. Károli Gáspár református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, június p. Some aspects of the social protection system in Hungary. Studia Iuridica Caroliensia. Károli Gáspár református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, november p. Nándor Birher Árpád Olivér Homicskó: From the Honour of Work Through the Mediated Exchange Process to Codes of Professional Ethics. In: Humán Innovation Review, Volume 2, Issue 2. December Homicskó Árpád Olivér: Social Protection in Hungary In: Dennis Campbell (szerk.) International Journal of Law and Medicine. Colorado: Yorkhill Law Publishing, pp Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek: A társadalombiztosítás szabályozásának alakulása a kezdetektől 1950-ig Acta Jur. et Pol. Szeged Publicationes Doctorandorum Juridicorum Tomus IV. Fasc. 9.; p. A fekvőbeteg-finanszírozás alapkérdései a magyar egészségügyben Acta Jur. Et Pol. Szeged Publicationes Doctorandorum Juridicorum Tomus V. Fasc p. Az önkormányzatok szerepe az egészségügyi szolgáltatások nyújtása tekintetében. De iuris peritorum meritis. Studia in honorem Lajos Lőrincz. Kiadja a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest p Gondolatok az egészségbiztosítás magánosításáról. De iuris peritorum meritis. Studia in honorem Endre Tanka. Kiadja a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest p Birher Nándor Homicskó Árpád Olivér: A munka becsületétől a médiumon keresztül zajló cserefolyamaton át a hivatáserkölcsi kódexig. Polgári Szemle, 7. évfolyam 5-6. szám, 2011.

8 Birher Nándor Antalóczy Péter Homicskó Árpád Szabó Adrienn: Szabályalkotás a gazdasági hálózatokban. In.: Studia Wesprimiensia, XIV. évfolyam, I-II. szám, pp. Dr. Homicskó Árpád Olivér: A hivatásetika beépülése a közszolgálati szabályozásba. In.: Hagyomány és érték. Állam- és jogtudományi tanulmányok a Károli Gáspár Református Egyetem fennállásának 20. évfordulójára. Szerkesztette: Dr. Antalóczy Péter. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. Dr. Homicskó Árpád Olivér: A háziorvosi betegellátás elemző bemutatása. In.: Hagyomány és érték. Állam- és jogtudományi tanulmányok a Károli Gáspár Református Egyetem fennállásának 20. évfordulójára. Szerkesztette: Dr. Antalóczy Péter. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. Dr. Homicskó Árpád Olivér: Hivatásetikai alapelvek a közszolgálatban. In.: Tudomány és etika. Studia Caroliensia. Károli Gáspár Református Egyetem. L Harmattan Kiadó, Budapest, pp. Homicskó Árpád: A menekülteket megillető szociális ellátások Magyarországon az integrációjuk elősegítése érdekében. in: Sepsi Enikő, Deres Kornélia, Czeglédy Anita, Szummer Csaba (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás: A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve. 570 p. Budapest: L'Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, pp (Studia Caroliensia) Homicskó Árpád Olivér: A magyar biztosítási típusú szociális ellátások körében felmerülő ellentmondások, valamint a feltétel nélküli alapjövedelem vizsgálata. In.: Miskolci Jogi Szemle. XII. évfolyam, 2017, 2. különszám. Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professor emeritus 80. születésnapjára o. Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány: A temetkezéshez kapcsolódó igazgatási szabályok. Jog és Állam 6. A temetkezéssel kapcsolatos szabályozás, Tudományos Konferencia, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, p. A szociális biztonság garantálása az Európai Unióban. Jog és Állam 8. Nyári egyetem Szerk: Dr. Kapa Mátyás. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, p Az egészségügyi ellátórendszer igazgatási szervezete. Collega, Jogi szakmai folyóirat, XI. évfolyam évi 2-3. szám Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója március 31., Budapest, p. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének jogi szabályozása. Opuscula Szegediensia. A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók első konferenciája, Szeged, p

9 Idegen nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén): Equal treatment and the promotion of equal opportunities in Hungary. COMPTRASEC, University of Montesquieu Bordeaux IV. Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, nyomtatott formában: A munkavállaló betegsége miatti keresőképtelenségre vonatkozó szabályok. Munkaügyi Szemle, XLIX. Évf. 2005/2 február p. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárak. Munkaügyi Szemle, XLIX. Évf. 2005/3 március p. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárak által igénybe vehető kedvezmények. Munkaügyi Szemle, XLIX. Évf. 2005/4. április. 46. p. A prémiumévek program. Munkaügyi Szemle, XLIX. Évf. 2005/7-8 július-augusztus p. A társadalombiztosítási járulékok megfizetésére vonatkozó szabályok. Munkaügyi Szemle, XLIX. Évf. 2005/12. december p. A munkaviszonyban álló személy biztosítási kötelezettsége. Munkaügyi Szemle, XLX. Évf. 2006/11. november p. A szabad orvosválasztás jogszabályi háttere. Med. et Jur évi I. szám. Dr. Homicskó Árpád Olivér: A munkavállaló biztosítási jogviszonya megszűnésének hatásai az egészségbiztosítási ellátások tekintetében. In.: HR & Munkajog. Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek június. 4. évfolyam. 6. szám. Dr. Homicskó Árpád Olivér: Foglalkoztatást elősegítő támogatások. In.: HR & Munkajog. Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek szeptember. 4. évfolyam. 9. szám. Dr. Homicskó Árpád Olivér: Módosuló szabályok a gyermekgondozási ellátások területén HR AND MUNKAJOG 5:(2) pp (2014) Homicskó Árpád Olivér: Az új Polgári Törvénykönyv vezető tisztségviselőkre vonatkozó egyes rendelkezései a munka törvénykönyve tükrében. HR AND MUNKAJOG 5:(4) pp (2014) Homicskó Árpád Olivér: Felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért. HR AND MUNKAJOG 5:(5) pp (2014) Homicskó Árpád Olivér: Az iskolaszövetkezet keretében foglalkoztatottak biztosítotti jogviszonyának egyes kérdései. HR AND MUNKAJOG 5:(6) pp (2014) Homicskó Árpád Olivér: A várandóságról és a reprodukciós eljárásról való tájékoztatás az Alkotmánybíróság döntésének tükrében. HR AND MUNKAJOG 5:(7-8) pp (2014)

10 Homicskó Árpád Olivér: A tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató társadalombiztosítási helyzete. HR AND MUNKAJOG 5:(9) pp (2014) Homicskó Árpád Olivér: Álláskeresési támogatások. HR AND MUNKAJOG 6:(1) pp (2015) Homicskó Árpád Olivér: A munkavállalót baleset következtében illető baleseti táppénz szabályai. HR AND MUNKAJOG 4:(1) pp (2015) Homicskó Árpád Olivér: A biztosítás szünetelésének hatása a munkavállaló társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságára. HR AND MUNKAJOG június Homicskó Árpád Olivér: Külföldiek magyarországi munkavállalása. HR AND MUNKAJOG augusztus Homicskó Árpád: Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok a biztosított munkavállaló esetében: 1. rész, Térítésmentes egészségügyi szolgáltatások HR AND MUNKAJOG 1: pp (2016) Homicskó Árpád: Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok a biztosított munkavállaló esetében: 2. rész. HR AND MUNKAJOG 2: pp (2016) Homicskó Árpád: A kisgyermekes munkavállalóknak járó szociális ellátások. HR AND MUNKAJOG 4: p. 39. (2016) Homicskó Árpád: A vezetői állású munkavállalóra vonatkozó szabályok alkalmazása köztulajdonban álló munkáltatónál fennálló munkaviszony esetén. HR AND MUNKAJOG 7.:(7-8) pp (2016) Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, online formában A személyek szabad mozgásának biztosítása az Európai Unióban az egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában. Jogelméleti Szemle évi I. szám. A magyar egészségügyi rendszer igazgatási szervezete. Jogelméleti Szemle évi I. szám. Az egészségügyi szolgáltatások jogi szabályozása. Jogelméleti Szemle évi II. szám. Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának alapvető kérdései. Jogelméleti Szemle évi III. szám. Hivatásetikai alapelvek a közszolgálatban a minőségi jogalkalmazás céljából. Jogelméleti Szemle évi II. szám. A társadalmi párbeszéd és együttműködés lehetőségei a közigazgatásban. Jogelméleti Szemle, évi III. szám.

11 Birher Nándor Homicskó Árpád Olivér: A munka becsületétől a médiumon keresztül zajló cserefolyamaton át a hivatáserkölcsi kódexig. A munka jelenségének jogelméleti megközelítése a történelemben. Jogelméleti Szemle évi IV. szám április 10.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Móré Sándor Ph.D.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Móré Sándor Ph.D. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Móré Sándor Ph.D. európai jogi szakjogász egyetemi adjunktus Közigazgatási Jogi Tanszék Szoba: B/22 E-mai cím: more.sandor@kre.hu Tudományos minősítés: 2012 Állam- és jogtudomány,

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója

Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója Deres Petronella publikációs tevékenysége Magyar nyelven megjelent publikációk Deres Petronella Domokos Andrea (2014): Büntető anyagi jog III.

Részletesebben

DR. EMBER ALEX önéletrajz

DR. EMBER ALEX önéletrajz DR. EMBER ALEX önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Iroda Aliroda Telefon Fax E-mail Web Dr. Ember Alex ügyvéd, egyetemi adjunktus, PhD tanszékvezető helyettes 6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 20. 6900 Makó,

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Dr. Deres Petronella Ph.D

Dr. Deres Petronella Ph.D Dr. Deres Petronella Ph.D tanszékvezető egyetemi docens Tudományos minősítés: 2008. PhD, állam- és jogtudományok, summa cum laude Erőszakos bűnözés, különös tekintettel az alkohol hatása alatt elkövetett

Részletesebben

Dr. Fábián FerencPh.D

Dr. Fábián FerencPh.D Dr. Fábián FerencPh.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék Dósa

Részletesebben

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója 3 főállású oktató: 1. Dr. Deres Petronella tanszékvezető egyetemi docens 2. Prof.

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008.

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008. Publikációs Jegyzék 6. Publikációk 6.1. Idegen nyelvű i. The Hungarian Debtor List and Its Problems. in Studia Iuridica Caroliensia 2., KRE-ÁJK 2007. http://www.kre.hu/ajkfiles/sic_2.pdf ii. The Place

Részletesebben

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00 ÁJK - jogász képzés - heti órabontás - NAPPALI - I. évfolyam 2014/15/2. II. félév időpont/nap HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK jogtörténet II. Köbel Szilvia Magyar állam- és jogtörténet II. Stipta István Filozófiatörténet

Részletesebben

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Név: Dr. Gellén Klára Beosztás: egyetemi docens Tudományos fokozat: Ph.D. Tudományos és szakmai önéletrajz 1. Iskolák, tudományos fokozat - 2007 Ph.D fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel. A

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely. 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója

KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely. 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója I. A Tanszék főállású oktatói: dr. Kun Attila tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Telefonszám) 52/ / szeptember 1. -től. Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar augusztus 24.

Telefonszám) 52/ / szeptember 1. -től. Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar augusztus 24. Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Sipka Péter Telefonszám) 52/512-700/74812 E-mail iroda@drsipka.hu Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás A munkáltató neve oktatott tárgyak Időtartam

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2006 - jelenleg dr. Varga Nelli Ügyvédi Iroda tagjaként ügyvéd

ÖNÉLETRAJZ. 2006 - jelenleg dr. Varga Nelli Ügyvédi Iroda tagjaként ügyvéd ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: dr. Varga Nelli Születési hely, idő: Debrecen, 1978. szeptember 3. Fogadóóra: hétfő 11.30.-13.30. ÁJK 102. szoba E-mail: varga_nelli@hotmail.com MUNKAHELY 2002-2006. ügyvédjelölt

Részletesebben

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója A tanszék főállású oktatói: Dr. Tóth J. Zoltán tszv. egy. docens Prof. Dr. Stipta István egy. tanár Dr. Antalóczy Péter

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Tudományos minősítés: PhD, Habilitáció 1999 kánonjog summa cum laude Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni szabályok ellenében? (aequitas)

Részletesebben

birher@advocata.hu Időtartam (-tól -ig) 1996- Munkáltató neve és címe Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF), Veszprém

birher@advocata.hu Időtartam (-tól -ig) 1996- Munkáltató neve és címe Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF), Veszprém Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. BIRHER NÁNDOR Cím 8420 ZIRC, RÓMER FLÓRIS U. 54 Telefon 20/915-1779 Fax 88/999-290 E-mail Állampolgárság Születési idő Munkahelyek birher@advocata.hu magyar

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék Önéletrajz Személyi adatok: Vezetéknév/utónév : Dr. Elek Balázs Email: elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Állampolgárság: magyar Születési dátum: 1973. 08.17 Neme: férfi Bírósági szakmai tapasztalat:

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 2013/14-ES TANÉV Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnügyi tudományok Kutatóműhelye Magyar

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Szociális Jog II. Főszerkesztő: Prof. Dr. Hajdú József. Szerkesztő: Dr. Homicskó Árpád Olivér

Részletesebben

Dr. Tóth Zoltán Ph.D

Dr. Tóth Zoltán Ph.D Dr. Tóth Zoltán Ph.D egyetemi docens Tudományos minősítés: Doktori oklevél (PhD): 2008. február Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2014

Magyar Tudomány Ünnepe 2014 Magyar Tudomány Ünnepe 2014 A foglalkoztatáspolitika jelene és jövője az EU-ban és Magyarországon tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2014. november 6. A konferencia védnöke: Vastagh

Részletesebben

A rész. Oktatási program

A rész. Oktatási program Az oktatási program szerkezete A rész Oktatási program A kurzusok szerkezete és kreditpontjai Kötelező kurzusok összesen Kötelező tárgyak négy en keresztül enként három tárgy (5 kredit/tárgy) enként egy

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert PhD

Dr. Szuchy Róbert PhD SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD Egyetemi Docens Főállású oktató Szobaszám: T/24 Tel.: +36 (1) 370-86-01 e-mail: robert.szuchy@kre.hu Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) dr. Csűrös Gabriella Klára Születési dátum Mátészalka, 1982. Telefonszám(ok) (52) 438-033/ 77119 Fax(ok) (52) 446-919 E-mail(ek) csuros.gabriella@law.unideb.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Nyilas Anna Személyes adatok, elérhetőség Születési hely, idő: Debrecen, 1982. július 13. Telefon: 52/512-700/77114 E-mail: nyilas.anna@law.unideb.hu Betöltött munkakörök 2012 -

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat Dr. Tóth András PhD egyetemi adjunktus ügyvéd Önéletrajz Személyi adatok Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu Web Állampolgárság www.andrastoth.hu Magyar Születési dátum 1979.03.11

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

KUTATÁSI PROJEKT. Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK)

KUTATÁSI PROJEKT. Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK) KUTATÁSI PROJEKT Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK) ALAPINFORMÁCIÓK A projekt időtartama 2011.01. 2012.12.31

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. KOLLOKVIUMI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV II. félév 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. TÁVOKTATÁS I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2015/2016. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai II. Tantárgyat tanszék gondozó Közgazdasági

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Személyes adatok: Születési hely: Budapest Születési idő: 1980. február 18. Levélcím: 1053-Budapest, Egyetem tér 1-3. ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszék E-mail:

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS SZÜKSÉGESSÉGE TEKINTETTEL A NEMZETKÖZI TRENDEKRE TÉMÁJÚ F 043352 SZÁMÚ OTKA KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásunk kezdetén 2003-ban szükségesnek

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Dr. Tóth Zoltán Ph.D

Dr. Tóth Zoltán Ph.D Dr. Tóth Zoltán Ph.D egyetemi docens Tudományos minősítés: Doktori oklevél (PhD): 2008. február Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Dr. habil. Bónis Péter Ph.D

Dr. habil. Bónis Péter Ph.D Dr. habil. Bónis Péter Ph.D habilitált egyetemi docens Tudományos minősítés: az állam- és jogtudomány PhD doktora, Eötvös Loránd Tudományegyetem (védés 2009-ben, minősítése: summa cum laude). Az értekezés

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Könyvek:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Könyvek: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Könyvek: BOROS Anita: A holtnak nyilvánítási eljárás. Budapest, In: A temetkezéssel kapcsolatos szabályozás. Szerk. Kosza Yvette. Budapest, KRE Állam- és Jogtudományi Kar, 2005. p.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben