Dr. Szuchy Róbert PhD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Szuchy Róbert PhD"

Átírás

1 SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD Egyetemi Docens Főállású oktató Szobaszám: T/24 Tel.: +36 (1) Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a jogbiztonság tükrében Felsőfokú tanulmányok és végzettség: Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudomány Kar, Miskolc PhD Centre Européen Universitaire (CEU), Université Nancy 2, Nancy, Franciaország Master de Droit, Etudes Européennes Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Miskolc, Jogász Egyéb végzettség, szakképzettség: Certificat d Études Juridiques Françaises Európai Tanulmányok oklevél 2008 Folyamat- és minőségmenedzsment képzés A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai: Kereskedelmi jog I. (Társasági jog, Csődjog) Kereskedelmi jog II. (Az üzleti élet szerződései) Kereskedelmi jog III. Kereskedelmi jogi repetitórium - Az üzleti élet egyes szerződései Kereskedelmi jogi repetitiórium Társasági jog, csődjog A felelős vállalatirányítás joga Corporate Governance and Corporate Social Responsibility (EN) Business Law (EN) Jogi alapismeretek Cégjog Európai Uniós alapismeretek

2 A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök: 2010 től Irodavezető Ügyvéd Szuchy Ügyvédi Iroda (Bocsák, Katona & Szuchy Ügyvédi Társulás) Korábbi munkahelyek, szakmai életút: Tudományos, oktatói életút: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Egyetemi adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Gazdasági Jogi Intézet Egyetemi adjunktus Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Társadalomtudományok Intézete Adjunktus, Intézetigazgató College of Europe Development Office Brugge, Belgium Legal Researcher (Kutató) Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Phd hallgató, óraadó Szakmai életút: Equilor Befektetési Zrt. Tanácsadó 2005 Köves és Társai Ügyvédi Iroda (Clifford Chance Hungary) Gyakornok Nyelvtudás: Angol - C típusú Felsőfokú Francia C típusú - Felsőfokú

3 Szervezeti tagságok: Magyar Közgazdasági Társaság MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának Civilisztikai Albizottsága 2012 Magyar Versenyjogi Egyesület 2011 Magánjogot Oktatók Egyesülete 2010 MTA köztestületi tagság 2010 Budapesti Ügyvédi Kamara A Doktoranduszok Országos Szövetségének felügyelőbizottsági tagja Díjak, elismerések: 2003 XXVI OTDK, Debrecen Kiváló hallgatói opponens TDK, Miskolci Egyetem II. helyezés Európai jogi szekció TDK, Miskolci Egyetem különdíj Kereskedelmi jogi szekció 2004 Tanulmányi Emlékére ezüst fokozata Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanulmányi Emlékére arany fokozata - Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Publikációinak száma: 3 db. idegen nyelven megjelent könyvrészlet 1 db. magyar nyelven megjelent könyv 8 db. magyar nyelven megjelent könyvrészlet 1. db. idegen nyelvű folyóiratcikk 12 db. magyar nyelvű folyóiratcikk 1 db. nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány 4 db. hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány 3 db. idegen nyelven tartott konferencia előadás 18 db. magyar nyelven tartott konferencia előadás 1 db. magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, online formában 14 db könyvfejezet Aktuális publikációk listája: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= Főbb publikációk: Idegen nyelven megjelent könyvrészletek: 1. New Challenges of competitiveness in the EU and in Hungary Competitiveness and Innovation framework Programme ( ) in Completing Membership in East Central Europe: The Hungarian Perspectives II, Attila Ágh and Veronika Szemere (eds), Budapest, 2007, pp State aid and competition in the East-Central European electricity market - Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Polliticarum I. Recent Developments in European and Hungarian Competition Law (eds.: András Osztovits) Kárli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, o.

4 3. STUDY ON THE LEGAL FRAMEWORK COVERING BUSINESS-TO-BUSINESS UNFAIR TRADING PRACTICES IN THE RETAIL SUPPLY CHAIN: FINAL REPORT 26 February 2014 Prepared for the European Commission, DG Internal Market DG MARKT/2012/049/E p p. tanulmányban közreműködött. (2014) Magyar nyelven megjelent könyvek: 1. Az összefonódás ellenőrzés európai uniós szabályai a jogbiztonság tükrében L Harmattan Kiadó, Budapest, 2011 Magyar nyelven megjelent könyvrészletek: 1. Barta Judit Harsányi Gyöngyi Kovács István Miskolczi Bodnár Péter Szuchy Róbert Ujvári Andorné, Kereskedelmi Jogi Munkafüzet I. Szerződések, Értékpapírjog, Fogyasztóvédelem szerk.: Szuchy Róbert, Lícium-Art, Miskolc, Az élelmiszerbiztonság javításának lehetőségei; In: Szuper József (szerk.) A fogyasztóvédelem erősítésének lehetőségei Magyarországon [The opportunities of strengthening consumer protection in Hungary]. 64 p. Budapest: Generáció 2020 Közhasznú Egyesület, pp (Generáció 2020 Think Thank: Közpolitikai elemzések; 7.) (ISBN: ) 3. A kötelezettségvállalások szerepe az Európai Unió összefonódás-ellenőrzési rendszerében - Ünnepi tanulmányok Balázsházy Mária tiszteletére, Aula Kiadó, Budapest, 2010, o. 4. Verseny, szabályozás és a hatékonyság A hatékonyság szerepe az Európai Uniós összefonódás-ellenőrzési rendszere tükrében, Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára, Lectum Kiadó, Szeged, 2010, o. 5. Az európai versenyszabályozás és versenypolitika, különös tekintettel a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmára;in: Sepsi Enikő (szerk.) Studia Caroliensia: A Károli Gáspár Református Egyetem Évkönyve. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, pp Szabadpiaci áramszerződések; In: Antalóczy Péter (szerk.) Hagyomány és érték: államés jogtudományi tanulmányok a Károli Gáspár Református Egyetem fennállásának 20. évfordulójára. 370 p. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, pp (ISBN: ) 7. A magáncsőd intézményének lehetősége a magyar polgári jogban, In: Grad-Gyenge Anikó (szerk.) Szociális elemek az új Ptk-ban: Konferencia-kötet a KRE ÁJK május 15-én a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék és a Kereskedelmi és Pénzügyi Jogi Tanszék által megrendezett hasonló című konferenciáján elhangzott előadásokból. 248 p. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, pp (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Policarum; 7.) (ISBN: )

5 8. A szindikátusi szerződés és a társasági szerződés kollíziója az új Polgári Törvénykönyv alapján; In: Miskolczi Bodnár Péter, Grad-Gyenge Anikó (szerk.) "Megújulás a jogi személyek szabályozásában" - tanulmányok az PTK köréből. 258 p. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, pp (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum; 9.) (ISBN: ) Idegen nyelvű szakfolyóiratcikkek: Études des principales décisions de la Commission rendue en application du Règlement «Concentration n de janvier 2004», Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Kiadványai, Publicationes Universitas Miskolciensis, VIII. Miskolc, o. Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek: 1. Árambeszerzés vállalatoknak Energia Trend Magazin ősz: pp (2013) 2. Az energetikai tanúsítványok új szabályai Energia Trend Magazin: pp (2013) 3. Versenypiaci áramszerződések és a villamosenergia-kereskedőváltás Energia Trend Magazin: (27) p.29. (2012) 4. Eljárási kérdések az európai versenyjogban Collega: Szakmai folyóirat joghallgatók számára 1: pp (2007) 5. Az Európai Unió összefonódás-ellenőrzési rendszere a jogbiztonság tükrében Gazdaság és Jog, 2010/7-8. Aula Kiadó, Budapest, o. 6. Az összefonódás-ellenőrzés szabályozásának kezdetei Európában - Academia Budapestiensis Communicationis et Negotii, Annales Tomus II, Budapest, A szakképzés helyzete az Európai Unióban (társszerző: Habók Anita) - Új pedagógiai szemle, (57. évf.) 2. sz old. 8. A PPP szerepe és lehetőségei a közszolgáltatások fejlesztésében - Közigazgatási reformperspektívák Magyarországon, Budapest, 2007., o. 9. A Microsoft-üggyel kapcsolatos versenyjogi problémák - Collega, Budapest, XI. évf szám., o. 10. Briand-terv: Egy új, egységes Európáról alkotott elképzelés és annak továbbélése Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, Publicationes Universitas Miskolciensis, 7/2. Miskolc, o. 11. Az európai integráció kezdetei, Collega, X. évfolyam 2-3. szám, Budapest, Rockwell A. Schnabel: Europe-États-Unis Un avenire commun (Európa Egyesült Államok: Egy közös jövő) recenzió, Európai Tükör, XI. évfolyam, 10. szám, október old.

6 Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány: Les differents types d engagement en appliquant de Règlement «Concentration n de janvier 2004» Doktoranduszok Fóruma, november 9. Megjelent az Állam és- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványában o. Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány: 1. Az elektronikus cégeljárás jogi szabályozása és gyakorlata Franciaországban - Doktoranduszok Fóruma, november 9., Megjelent az Állam és- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványában o. 2. Az Európai légiközlekedési szektor egyes versenyjogi szabályai - Doktoranduszok Országos Szövetsége Tavaszi Szél Konferencia Kiadvány, Budapest, o. 3. A gépjárműértékesítés új versenyjogi szabályai és hatása a közös piacon - Doktoranduszok Országos Szövetsége Tavaszi Szél Konferencia Kiadványa 2006 Kaposvár, ISBN , o. 4. A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzésének kialakulása az Európai Unióban; In: Stipta István (szerk.) Doktoranduszok fóruma: Miskolc, november 13. : Államés Jogtudományi Kar szekciókiadványa. 256 p. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, Miskolc: Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, pp Idegen nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén): 1. Analysing the Avis WorkPlan for the short & medium term - SMEI II Project Workshop for Inter-Institutional Working Groups, Energy Chapter. Ministry of European Integration, Tirana, Albánia május The Renationalisation of the Energy Sector in the European Union,: Energy Transitions Conference, University of Eastern Finland, Faculty of Law, in cooperation with ELRF and PEEER; Joensuu, Finnország, március 3. (2014) Magyar nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén): 1. Szemelvények a vállaltok összefonódásának ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK rendelet alapján hozott Európai Bizottsági döntésekből, III. Doktorandusz Konferencia, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2006) 2. A Kft. alapításának egyes kérdései a magyar és a francia társasági jogban: Polgári Jogot Oktatók Találkozója (POT), Miskolc október Versenyjogi szabályozás és versenypolitika, Business & Law II. Konferencia - Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, október 4.

7 4. Állami vállalatok,válságkezelés és governance kérdések - Business & Law Konferencia, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, április Az Európai Unió felsőoktatási pályázatai és az együttműködés lehetőségei Magyarországi tapasztalatok egy felsőoktatási intézmény szemszögéből, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, április Az állami támogatások egyes versenyjogi szabályai a hazai energetikai szektorban, különös tekintettel a hosszú távú áramvásárlási szerződésekre, Collegium Doctores Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Miskolc, április Az elektronikus cégeljárás változásai, Kereskedelmi jogot oktatók országos találkozója Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Budapest, május Társadalmi értékteremtés és felelős Vállalatirányítás, az üzleti bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztésével című, a BPM GOSPEL ( HU1-LEO ) projekt és a Magyar Közgazdasági Társaság közös konferenciája a Budapesti Gazdasági Főiskola rendezésében, Budapesti Gazdasági Főiskola, november Metárra várva, a Napi Gazdaság üzleti reggelije, Iberostar Grand Hotel Budapest, november A cégeljárás változásai - Különös tekintettel a cégeljárás oktatására Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának, Kereskedelmi és Pénzügyi Jogi Tanszéke által szervezett, május 18-i, I. Kereskedelmi Jogot Oktatók Országos Találkozója (2012) 11. A szindikátusi szerződés és a társasági szerződés kollíziója az új Polgári Törvénykönyv alapján; Kereskedelmi Jogot Oktatók Találkozója, Megújulás a gazdasági társaságok jogában, október 4., Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar (2013) 12. A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken Polgári törvényhozás és társadalom Újvidék (Szerbia), november 23., (2013) 13. Energiajog A jogtudatos felhasználók lehetőségei, szolgáltatási szerződéskötés, számlafigyelés Öngondoskodás Expon és társrendezvény, a Rezsi Expon (2013) 14. Megújulók az energiapolitika árnyékában - Hungarian Energy Investors Forum 2013 (2013) Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, online formában A gépjármű értékesítés új versenyjogi szabályai és hatása a közös piacon Jogifórum, június 6. elérhető:

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Dr. Fábián FerencPh.D

Dr. Fábián FerencPh.D Dr. Fábián FerencPh.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

Dr. Szalma József, DSC

Dr. Szalma József, DSC Dr. Szalma József, DSC egyetemi tanár Polgári Jogi és Római Jogi tanszék e-mail cím: szalma.jozsef@kre.hu Tudományos minősítés: -PHD, Belgrád, 1979, Belgrádi Egyetem Jogtudományi Kara, a dissyertáció címe:

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Munkajogi és Szociális Jogi tanszék Munkajogi és

Részletesebben

Dr. Tomka János Ph.D

Dr. Tomka János Ph.D Fotó helye Dr. Tomka János Ph.D főiskolai tanár, tanszékvezető, Közgazdasági Tanszék Szoba: A épület/t-13. szoba Tel: +36-70-333-1550 Email cím: tomka.janos@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 Társadalomtudományok,

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 2013/14-ES TANÉV Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnügyi tudományok Kutatóműhelye Magyar

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

DR. EMBER ALEX önéletrajz

DR. EMBER ALEX önéletrajz DR. EMBER ALEX önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Iroda Aliroda Telefon Fax E-mail Web Dr. Ember Alex ügyvéd, egyetemi adjunktus, PhD tanszékvezető helyettes 6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 20. 6900 Makó,

Részletesebben

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok Szathmáry Béla publikációs listája Könyvek, tanulmányok 2014 A Magyarországi Református Egyház 2013. évi I. törvénye a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról - kommentár. Sárospataki Füzetek 18. évfolyam

Részletesebben

Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013.

Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013. Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013. I. Personal Information: Name: Dr. Kecskés András Mother s name: Dr. Horváth Erika Place of Birth: Pécs, Baranya, Hungary Date of Birth: 1981.06.03 II.

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat Dr. Tóth András PhD egyetemi adjunktus ügyvéd Önéletrajz Személyi adatok Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu Web Állampolgárság www.andrastoth.hu Magyar Születési dátum 1979.03.11

Részletesebben

SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ

SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ Ma I. SZEMÉLYI ADATOK Név: Dr. Szűcs István Anyja neve: Sebestyén Ilona Születési id ő, hely: 1968, 08. 23. Miskolc Állandó lakcím: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 41/A Telefon,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság különös tekintettel az állami gazdaságok finanszírozási és privatizációs dilemmái Elhangzott:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely. 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója

KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely. 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója I. A Tanszék főállású oktatói: dr. Kun Attila tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Végzettség, szakképzettség 2013 Károli Gáspár Református Egyetem szupervízor szakirányú továbbképzés 2003-2007 Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu

elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Europass Önéletrajz Személyi adatok E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Elek Balázs PhD elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu magyar Születési dátum 1973. 08. 17 Neme Szakmai tapasztalat férfi Időtartam

Részletesebben

Habilitációs kérelem. Kérelem benyújtója: Tatay Tibor

Habilitációs kérelem. Kérelem benyújtója: Tatay Tibor Habilitációs kérelem Kérelem benyújtója: Tatay Tibor Kaposvári Egyetem Kaposvár 2014 1 Tartalomjegyzék 1) Habilitációs kérelem... 3 2) Jelentkezési lap... 5 3) Doktori oklevél és diploma másolat... 8 4)

Részletesebben

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve.

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Lentner Csaba Újjászervezett gazdaságpolitikák kora In: Tóth György László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas Kik támadják

Részletesebben

G Á S P Á R B E N C É N É D R. (DR. V ÉR K A T A L I N )

G Á S P Á R B E N C É N É D R. (DR. V ÉR K A T A L I N ) S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z G Á S P Á R B E N C É N É D R. (DR. V ÉR K A T A L I N ) SZEMÉLYI ADATOK DIPLOMA Név: Gáspár Bencéné dr. Lánykori név: dr. Vér Katalin Születési év és hely: 1948. 09.

Részletesebben