KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 2013/14-ES TANÉV Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnügyi tudományok Kutatóműhelye Magyar felsőoktatási szakkönyv (3 db): Dr. Deres Petronella Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog III. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog I. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Budapest, Patrocinium, o. Magyar könyvrészlet (a harmadik egyúttal szerkesztés is), 3 db: Az alkohol hatása alatt elkövetett bűncselekmények büntető anyagi jogi szabályozástörténete a magyar büntetőjog általános részében In: Hagyomány és érték Antalóczy Péter (szerk.) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, o. Büntetőjogi fejezet első része ( Büntetőjogi alapok ) In: Jogi alapismeretek Sztárayné Kézdy Éva (szerk.) Patrocinium Kiadó, Budapest, Alkohol és erőszak a bűnözésben. In: Studia in honorem Tamás Jakucs 80. Deres Petronella Domokos Andrea (szerk.) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, o. Oldal 1 / 20

2 Konferenciák 2013-ban (6 db): Magyarország új Büntető Törvénykönyvének egyes Különös Részi rendelkezései Az új Büntető Törvénykönyv bemutatása I. c. konferencia KRE ÁJK, Budapest, április 16. A szexuális bűncselekmények az új Btk-ban. Mi változik az új Büntető Törvénykönyvvel? c. konferencia Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, április 23. Magyarország új Büntető Törvénykönyvének egyes Különös Részi rendelkezései Az új Büntető Törvénykönyv bemutatása II. c. konferencia Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest, május 06. Gondolatok az új Btk. szexuális kényszerítés, szexuális erőszak és szexuális visszaélés tényállásairól Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója c. konferencia Magyarországi Református Egyház Zsinata, Budapest, május 31. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények az új Btk-ban. Fiatal büntetőjogászok az új Büntető Törvénykönyvről c. konferencia Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, július 1. A kényszergyógykezelés aktuális kérdései. A büntetőjog társadalom védelmi szerepe c. konferencia Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, november 27. OTDK, TDK - OTDK-ra 5 hallgató szakmai-tudományos felkészítése 2 éven keresztül - 1 hallgatóm Különdíjat nyert az OTDK-n a Kriminológia tagozatban (Bognár Alexandra) - XXXI. OTDK kari szintű szervezése és koordinálása - 1 hallgatóm elnyerte a Legjobb Prezentáció díját a tagozatában az OTDK-n, Infokommunikációs tagozat (Fajta Rita) - Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesületével tudományos-szakmai alapú együttműködési megállapodás megkötésének előkészítése, lebonyolítása, továbbá jómagam vagyok a kapcsolattartó személy az Egyesület és Karunk közötti együttműködésben - TÁMOP, NTP és OKA pályázatokban részvétel Oldal 2 / 20

3 Dr. Domokos Andrea Angol cikk: - The Emergence of a New Science in Hungary Archivio Penale Direction, Rome years Criminal legislation in Hungary in the 19th-21th centuries. In: Transformation of the Hungarian Legal System (szerk.) Smuk P. Complex, o. Magyar cikk: - Somló Bódog és a büntetőjog. in: Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. (szerk.) Szoboszlai-Kiss, Deli. Universitas-Győr Nonprofit Kft Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Győr, o. - Magyar kriminológusok és büntetőjogászok a XIX-XX. század fordulóján Jogtudományi Közlöny 2013/7-8.sz o. Magyar felsőoktatási szakkönyv: - Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog III. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog I. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. - Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Budapest, Patrocinium, o. Magyar könyvrészlet, egyúttal szerkesztés: - A kriminológiai gondolat megjelenése a magyar büntetőjogban a XIX. század végén Studia in honorem Tamás Jakucs 80. Deres Petronella Domokos Andrea (szerk.) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2013 De iurisperitorum meritis o. Konferencia 2013-ban: Gyermekeink védelmében a büntetőjogász szemével. Egyházi és világi jogalkotás és jogalkalmazás. Dunántúli Református Jogászok III. Találkozója október 19. Pápa Erkölcs és büntetőjog A büntetőjog társadalom védelmi szerepe c. konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen november 27. Oldal 3 / 20

4 Dr. Dobrocsi Szilvia Tanszéki tehetséggondozás (versenyrészvételek, hallgatók felkészítése, elért eredmények, hallgatói publikációk elősegítése); - a Nemzetközi Büntetőbíróság szimulációs versenyére készülő csapat felkészítése - a Kozma Sándor ügyészségi pályázaton résztvevő hallgatók mentorálása (5 hallgató) - évfolyam- és szakdolgozati témavezetés (12 hallgató) Publikációk: - The fundamental principles of criminal procedure law in the constitutions of EU member states. In.: Hagyomány és érték pp, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, A büntetőeljárás I-II.. Szemináriumi jegyzet (2 kötet). Patrocinium Kiadó, A büntetőeljárásról dióhéjban. In. Jogi alapismeretek. szerk. Sztárayné Kézdi Éva oldal. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, A Stockholmi Program értékelése. Bűnügyi Oktatók Találkozója. KRE-ÁJK - Tradíció vs. modernitás a portugál büntetőeljárásról dióhéjban. Studia in honorem Tamás Jakucs. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013 A) Tudományos beszámoló 3 főállású, A-nyilatkozatos oktató 1. DR. DERES PETRONELLA, TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI DOCENS I. PUBLIKÁCIÓK (össz.: 11 db) Magyar felsőoktatási szakkönyv (3 db): Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog II. az új Btk. alapján (Vázlatok a Büntetőjog Általános Része köréből Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISBN Oldal 4 / 20

5 Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog IV. az új Btk. alapján (Tényállásvázlatok a Büntetőjog Különös Része köréből) Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISBN: Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Magyar könyv - szerkesztés (5 db): Acta Iuvenum Caroliensia IV. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Acta Iuvenum Caroliensia V. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog II. az új Btk. alapján (Vázlatok a Büntetőjog Általános Része köréből Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISBN Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog IV. az új Btk. alapján (Tényállásvázlatok a Büntetőjog Különös Része köréből) Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISBN Oldal 5 / 20

6 Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Magyar könyv - lektorálás (2 db) Acta Iuvenum Caroliensia IV. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Acta Iuvenum Caroliensia V. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Idegen nyelvű szakfolyóiratcikk (1 db) P. Deres, A. Domokos, Crimes committed under the influence of alcohol in the Hungarian criminal code s general section Archivio Penale 2014/1. Oldal 6 / 20

7 II. KONFERENCIASZERVEZÉS ÉS ELŐADÁS TARTÁSA (össz.: 3 db; 1 hazai országos és 2 nemzetközi) Előadás tartása nemzetközi konferencián: Alkohol és (erőszakos) bűnözés 5. Báthory-Brassai Nemzetközi Konferencia, Budapest, május Konferenciaszervezés országos: Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században KRE ÁJK, Budapest, április 01. Konferenciaszervezés nemzetközi: Magyarország új Büntetés-végrehajtási Kódexe KRE ÁJK, Budapest, május 05. III. EGYÉB TUDOMÁNYOS-KÖZÉLETI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG (3 db) III.1. PRO Futuro tudományos folyóirat tudományos tanácsadó testületének tagja III.2. Nemzeti Tehetség Program Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet regisztrált szakmai pályázatértékelője, aktuális félévben 25 db pályázati anyag értékelése III.3. Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete: kapcsolattartó a KRE ÁJK részéről, az Egyesület által alapított Dr. Dobos János Emlékérem kitüntetettje IV. TUDOMÁNYOS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE ( 2 db) IV.1. Kari Perbeszédverseny KRE ÁJK, Budapest, március 24. IV.2. Kari Tehetségnap KRE ÁJK, Budapest, június 10. V. TUDOMÁNYOS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK ELNYERÉSE (1 db, Ft támogatás a KRE ÁJK-nak) Oldal 7 / 20

8 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK műhelyek támogatása című, a Nemzeti Tehetség Program keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt NTP TDK-13 sz. pályázat Eredmény: Ft vissza nem térítendő támogatás a KRE ÁJK TDK-k részére a Kari Tudományos Diákköri Tanács tagjaként, a Tanács együttműködésének, munkájának gyümölcsként VI. HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE TUDOMÁNYOS VERSENYEKRE, PÁLYÁZATOKRA ÉS EREDMÉNYEK (össz.: 5 db és 13 hallgató) IV. 1. Pályázatok (3 db, össz.: 7 hallgató, 1 db kari I. helyezés, 1 db országos III. helyezés, 2 db előadás és 2 db publikáció) VI.1.1. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK műhelyek támogatása című, a Nemzeti Tehetség Program keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt NTP TDK-13 sz. pályázat Felkészítés: témavezetés, folyamatos konzultáció és előadásra tréningezés: Duday Gábor, Fajta Rita Eredmények: - I. helyezés Büntetőjogi kategóriában - Duday Gábor - 2 db hallgatói tudományos előadás a pályázati keretből megrendezett Tehetségnapon, - 2 db hallgatói tudományos publikáció a pályázati keretből megjelentetett Acta Iuvenum Caroliensia IV. című kötetben. VI.1.2. XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció (időpont: március 31- április 2.) Felkészítés: témavezetés, folyamatos konzultáció és előadásra tréningezés tól: Bognár Alexandra, Fajta Rita; től: Bukics Szandra, Drahota Andrea, Héder Ákos. Eredmények: márc. 31-ápr.1. között várható VI.1.3. Legfőbb Ügyész által Kozma Sándor emlékére 2014-ben meghirdetett országos tudományos pályázat Felkészítés: eseti konzultáció Oldal 8 / 20

9 Eredmények: Koplányi Zoltán III. díj (Büntetőjogi témakör, joghallgatói tagozatban, pályamunka címe: Az életkor jelentősége a büntetőjogi és büntetőeljárási szabályozásban) VI.2. Versenyek (össz.: 3 db, 6 hallgató, 1 db országos II. helyezés és 2 db fővárosi Különdíj) VI Kari perbeszédverseny Felkészítés: tréning és konzultáció: Rimaszécsi János, Skobrák György, Koplányi Zoltán, Szalontai Máté, Bukics Szandra, Hunyadvári Balázs Eredmények: a Fővárosi Perbeszédversenyre, illetve az Országos Perbeszédversenyre továbbjutottak: Rimaszécsi János, Szalontai Máté, Skobrák György, Koplányi Zoltán. VI.2.2. Fővárosi perbeszédverseny Felkészítés: tréning és konzultáció Eredmények: 2 db Különdíj: Skobrák György és Szalontai Máté VI.2.3. Országos Perbeszédverseny Felkészítés: tréning és konzultáció Eredmények: 1 db II. helyezés - Rimaszécsi János (Tanszékünk demonstrátora) VII. TANSZÉKI TDK-TEVÉKENYSÉG FELÜGYELETE VIII. TANSZÉKI DEMONSTRÁTOROK (2 FŐ) IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE IX. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS TAGJA Oldal 9 / 20

10 X. TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA, HABILITÁCIÓRA FELKÉSZÜLÉS A beszámítási képesség büntetőjogi értékelése, nemzetközi összehasonlító vizsgálata. XI. EGYÉB KONFERENCIA RÉSZVÉTEL (5 db) Levezető elnök: - Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században KRE ÁJK, Budapest, április Magyarország új Büntetés-végrehajtási Kódexe KRE ÁJK, Budapest, május 05. Résztvevő: - ÁROP Konferencia. Budapest, április 9. - TEMPUS. E-learning. Budapest, június 3. - Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója. Miskolc, június 13. XII. ALAPTÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK ÉS KONFERENCIÁK FÉLÉV Publikációk: P. Deres, A. Domokos, Crimes committed under the influence of alcohol in the Hungarian criminal code s general section Archivio Penale 2014/1. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog II. az új Btk. alapján (Vázlatok a Büntetőjog Általános Része köréből Patrocinium Kiadó, Budapest, p. Oldal 10 / 20

11 ISBN Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog IV. az új Btk. alapján (Tényállásvázlatok a Büntetőjog Különös Része köréből) Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISBN: Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Acta Iuvenum Caroliensia IV. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Acta Iuvenum Caroliensia V. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog III. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, p. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog I. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, p. Oldal 11 / 20

12 Alkohol és erőszak a bűnözésben Deres Petronella Domokos Andrea (szerk.): Studia in honorem Tamás Jakucs 80. De iurisperitorum meritis. 8. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, ISSN ISBN Az alkohol hatása alatt elkövetett bűncselekmények büntető anyagi jogi szabályozástörténete a magyar büntetőjog általános részében Hagyomány és érték. Állam- és jogtudományi tanulmányok a Károli Gáspár Református Egyetem fennállásának 20. évfordulójára. (Szerk.: Dr. Antalóczy Péter) [2013]: KRE ÁJK, Budapest ISBN: Előadás tartása: - Alkohol és (erőszakos) bűnözés 5. Báthory-Brassai Nemzetközi Konferencia, Budapest, május A kényszergyógykezelés aktuális kérdései. A büntetőjog társadalom védelmi szerepe, PPKE JÁK, Budapest, november 27. Konferenciaszervezés (nemzetközi és országos): - Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században KRE ÁJK, Budapest, április Magyarország új Büntetés-végrehajtási Kódexe KRE ÁJK, Budapest, május 05. Oldal 12 / 20

13 Részvétel konferencián: Levezető elnök: - Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században KRE ÁJK, Budapest, április Magyarország új Büntetés-végrehajtási Kódexe KRE ÁJK, Budapest, május 05. Szekcióvezető: - Jogász Doktoranduszok Országos Találkozója Bűnügyi Tudományok Szekció KRE ÁJK, Budapest, november 16. Résztvevő: - ÁROP Konferencia. Budapest, április 9. - TEMPUS. E-learning. Budapest, június 3. - Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója. Miskolc, június Változások a bírósági rendszerben Finnországon és Magyarországon. Finn Nagykövetség, Budapest, szeptember 16. Oldal 13 / 20

14 2. PROF. DR. HABIL. DOMOKOS ANDREA, EGYETEMI TANÁR I. PUBLIKÁCIÓK P. Deres, A. Domokos 2014/1 P. Deres, A. Domokos, Crimes committed under the influence of alcohol in the Hungarian criminal code s general section Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog II. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog IV. az új Btk. alapján (Tényállásvázlatok a Büntetőjog Különös Része köréből) Patrocinium Kiadó, Budapest, p. - Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. 2. átdolgozott, és hatályosított kiadás Budapest, Patrocinium, o. Szerkesztés: Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog II. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog IV. az új Btk. alapján (Tényállásvázlatok a Büntetőjog Különös Része köréből) Patrocinium Kiadó, Budapest, p. Oldal 14 / 20

15 - Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. 2. átdolgozott, és hatályosított kiadás Budapest, Patrocinium, o. II. KONFERENCIASZERVEZÉS ÉS ELŐADÁS TARTÁSA (össz.: 3 db; 1 országos és 1 nemzetközi) Előadás tartása nemzetközi konferencián: - Egyes szabadságelvonó szankciókról- Magyarország új Büntetésvégrehajtási Kódexe, KRE ÁJK, Budapest, május. 5. Előadás tartása országos konferencián: - Hans Gross nyomában Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században,. KRE ÁJK Budapest április. 1. Konferenciaszervezés nemzetközi: -Magyarország új Büntetésvégrehajtási Kódexe, KRE ÁJK május. 5. III. TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG III.1. Magyar Kriminológiai Társaság tagja III.2. Magyar Büntetőjogi Társaság tagja III.3. Összefogás a Börtönügyért Egyesület tagja Oldal 15 / 20

16 IV. HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE TUDOMÁNYOS VERSENYEKRE, PÁLYÁZATOKRA ÉS EREDMÉNYEK (1 db, 3 fő hallgató, 1 db I. helyezés, 3 db előadás, 1 db publikáció) IV.1. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK műhelyek támogatása című, a Nemzeti Tehetség Program keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt NTP TDK-13 sz. pályázat Felkészítés: témavezetés, folyamatos konzultáció: Nemes Zsófia, Firlt Nikolett, Porkoláb Réka Eredmények: - I. helyezés Büntetőjogi kategóriában Nemes Zsófia - 3 db hallgatói tudományos előadás a pályázati keretből megrendezett Tehetségnapon, - 1 db hallgatói tudományos publikáció a pályázati keretből megjelentetett Acta Iuvenum Caroliensia IV. című kötetben. IV.2. XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció (időpont: március 31- április 2.) Felkészítés: témavezetés, folyamatos konzultáció és előadásra tréningezés től: Firtl Nikolett, Nemes Zsófia Eredmények: márc. 31-ápr.1. között várható V. TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA A magyar kriminológiai gondolkodás története VI. EGYÉB KONFERENCIA RÉSZVÉTEL Részvétel: Oldal 16 / 20

17 - Holokauszt-konferencia április 29. KRE ÁJK - Barankovics Műhely Budapest, MRE Zsinat - Ünnepélyes könyvbemutató Gönczöl Katalin 70. születésnapján. Szerzőtársként részvétel a könyvbemutatón május 6. ELTE ÁJK - TEMPUS. E-learning június 3. Budapest. - Holokauszt-konferencia június 12. KRE ÁJK - Barankovics Műhely Újpest Városháza - Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója, június 13. Miskolc 3. Dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi adjunktus BESZÁMOLÓ TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGRŐL (2013/2014) februárban Erasmus csereprogramban vettem részt Izlandon az ottani partneregyetemünknél május végén kétnapos, nemzetközi büntetőjogi tárgyú szemináriumon képviseltem Rektor urat a CEU-n - a 2013/2014. tavaszi félévben a Nemzeti Tehetségprogram keretei között két hallgató dolgozatát felügyeltem - számos szak- és évfolyamdolgozat konzulensi feladatait láttam el és továbbiakat vállaltam el a következő (két) félévre - részt vettem a Kar által szervezett Bv. konferencián 2014 májusában - május végén részt vettem három hallgatóval a Nemzetközi Büntetőbíróság szimulációs versenyén Hágában Az összehasonlító büntetőeljárási jog területén kitűzött tudományos kutatási céljaim eléréséhez az Izlandi Egyetem könyvtárában való kutatás is hozzájárult, a kutatás eredményeiből most készül publikáció. A jogi személyek büntetőjogi felelősségével kapcsolatos kutatás során a félévben elsősorban az elmúlt időszak változásainak felderítésére, a legújabb statisztikai adatok felkutatására koncentráltam, melyek alapvetően meghatározzák a jövő lehetőségeinek felvázolását. Az Alaptörvénnyel kapcsolatos tanszéki kutatáshoz elsősorban összehasonlító büntetőeljárási joggal, valamint egyes külföldi országok büntetőeljárási jogával foglalkozva járultam hozzá, hiszen a magyar Alaptörvény, valamint a egyes országok alapvető jogszabályainak tartalma, a szabályozás jellege, a büntetőeljárás szabályozásának alkotmány szinten való megvalósításának kötelezettsége valamennyi rész-kutatás visszatérő eleme. ÁTTEKINTÉS A BE-BV. TDK TEVÉKENYSÉGÉRŐL (2013/2014. TAVASZI FÉLÉV) A TDK keretei között számos rendhagyó rendezvényt tartottunk, ebben a félévben a hangsúly kevésbé a Kar épületében, mint inkább az egyes intézményekben megtartott eseményeken volt. A börtön- és tárgyaláslátogatások alkalmával a hallgatók lehetőséget kaptak az Oldal 17 / 20

18 intézmények meglátogatására és munkájuk megismerésére. Megtapasztalták a bv-intézetek sajátos működését és választ kaptak kérdéseikre, míg a tárgyalások alkalmával a tárgyalóterem hangulatával ismerkedtek és a személyesen a bíróktól kaptak választ észrevételeikre és kérdéseikre. A perbeszédversenyek, melyeket ugyancsak a saját TDK-programunkon belül ajánlottunk hallgatóinknak nagyon népszerűnek bizonyultak, a kari fordulóban sokan versenyeztek, a fővárosi versenyre pedig többen eljöttek szurkolni a karunkat képviselő hallgatóknak. - három börtönlátogatást bonyolítottunk a félévben nagy sikerrel a harmadéves levelezős és nappalis hallgatókkal, egyet Vácra, kettőt pedig Kecskemétre - tárgyaláslátogatások április és május hónapban - Kari Büntetőjogi Perbeszédmondó Verseny tanszéki megrendezése - részvétel az országos versenyen (április 16.) [Győrött Rimaszécsi János és Szalontai Máté képviselték egyetemünket, Rimaszécsi János összesített 2. helyezést szerzett (nem volt külön pozíciók szerinti értékelés), ami nagyszerű eredmény!] - részvétel a fővárosi versenyen (április 25.) [a fentiek mellett Skobrák György és Koplányi Zoltán hallgatók versenyeztek a Karról, Skobrák György (védőként) és Szalontai Máté (ügyészként) különdíjban részesült] - a TDK keretei között számos hallgató részt vett a tanszéki kutatóműhely tevékenységében, melynek egyik megjelenési formája a Nemzeti Tehetségprogramban és a Tehetségnapon való kutatás és előadás volt VII. ALAPTÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK ÉS KONFERENCIÁK FÉLÉV Publikációk: 2014/1 P. Deres, A. Domokos, Crimes committed under the influence of alcohol in the Hungarian criminal code s general section Iskolai és campus- erőszak az Amerikai Egyesült Államokban a XXI. században. In: A büntető hatalom korlátainak megtartása: A büntetés mint végső eszköz. Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, o. Deres Petronella - Domokos Andrea: Büntető anyagi jog IV. az új Btk alapján. Tényállásvázlatok az új Btk Különös Részéből. Patrocinium, Budapest, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog II. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. Oldal 18 / 20

19 Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. 2. átdolgozott, és hatályosított kiadás Budapest, Patrocinium, o. The Emergence of Criminology in Hungarian Criminal Sciences - late 19 th - early 20 th century - Acta Juridica 2013/4. The Emergence of a New Science in Hungaryhttp://www.archiviopenale.it/risorsa/2013- andrea-domokos-the-emergence-of-a-new-science-in-hungary/ 134 years Criminal legislation in Hungary in the 19th-21th centuries. In: Transformation of the Hungarian Legal System (szerk.) Smuk P. Complex, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. 2. átdolgozott, és hatályosított kiadás Budapest, Patrocinium, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog III. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog I. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. Konferencia előadások (nemzetközi és országos): - Hans Gross nyomában Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században,. KRE ÁJK Budapest április Egyes szabadságelvonó szankciókról- Magyarország új Büntetésvégrehajtási Kódexe, KRE ÁJK, Budapest, május Gyermekeink védelmében a büntetőjogász szemével. Egyházi és világi jogalkotás és jogalkalmazás. Dunántúli Református Jogászok III. Találkozója október 19. Pápa -Erkölcs és büntetőjog A büntetőjog társadalom védelmi szerepe c. konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen november 27. Oldal 19 / 20

20 Konferenciaszervezés (nemzetközi): Magyarország új Büntetésvégrehajtási Kódexe, KRE ÁJK május. 5. Részvétel konferencián: - Holokauszt-konferencia április 29. KRE ÁJK - Barankovics Műhely Budapest, MRE Zsinat - Ünnepélyes könyvbemutató Gönczöl Katalin 70. születésnapján. Szerzőtársként részvétel a könyvbemutatón május 6. ELTE ÁJK - TEMPUS. E-learning június 3. Budapest. - Holokauszt-konferencia június 12. KRE ÁJK - Barankovics Műhely Újpest Városháza - Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója, június 13. Miskolc - Jogász Doktoranduszok Országos Találkozója Bűnügyi Tudományok Szekció KRE ÁJK, Budapest, november 16. (Szekcióbizottsági tag) - Változások a bírósági rendszerben Finnországon és Magyarországon. Finn Nagykövetség, Budapest, szeptember 16. Oldal 20 / 20

Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója

Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója Deres Petronella publikációs tevékenysége Magyar nyelven megjelent publikációk Deres Petronella Domokos Andrea (2014): Büntető anyagi jog III.

Részletesebben

Dr. Deres Petronella Ph.D

Dr. Deres Petronella Ph.D Dr. Deres Petronella Ph.D tanszékvezető egyetemi docens Tudományos minősítés: 2008. PhD, állam- és jogtudományok, summa cum laude Erőszakos bűnözés, különös tekintettel az alkohol hatása alatt elkövetett

Részletesebben

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója 3 főállású oktató: 1. Dr. Deres Petronella tanszékvezető egyetemi docens 2. Prof.

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

6.) Dr. Czine Ágnes: A külföldi ítélet érvényének elismerése, Büntető eljárásjogi Kommentár, HVG ORAC, 2015

6.) Dr. Czine Ágnes: A külföldi ítélet érvényének elismerése, Büntető eljárásjogi Kommentár, HVG ORAC, 2015 Kutatási beszámoló 2015/2016. I. félévére vonatkozóan Büntetőjogi, Büntető eljárásjogi és Büntetés végrehajtási Jogi Tanszék és a Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely Dr. Czine Ágnes Dr. Deres Petronella Dr.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Prof. Dr. Domokos Andrea Ph.D habilitált egyetemi tanár főállás

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Prof. Dr. Domokos Andrea Ph.D habilitált egyetemi tanár főállás SZAKMAI ÉLETRAJZ Prof. Dr. Domokos Andrea Ph.D habilitált egyetemi tanár főállás Szoba: A épület, T/25 Tel: 06/30-409-1979 Email cím: domokosandrea@kre.hu Tudományos minősítés: 2001. állam- és jogtudomány

Részletesebben

Domokos Andrea: Büntető anyagi jog - általános rész. Patrocínium. Budapest, o.

Domokos Andrea: Büntető anyagi jog - általános rész. Patrocínium. Budapest, o. Kutatási beszámoló 2015/2016. II. félévére vonatkozóan Büntetőjogi, Büntető eljárásjogi és Büntetés végrehajtási Jogi Tanszék és a Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely Prof. Dr. Domokos Andrea tanszékvezető,

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely 2015/2016 I. félév

Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely 2015/2016 I. félév Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely 2015/2016 I. félév A műhely főállású oktatói: Dr. Czine Ágnes Dr. Deres Petronella Dr. Dobrocsi Szilvia Dr. Domokos Andrea Dr. Czine Ágnes publikációs tevékenysége

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék Dósa

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Prof. Dr. Domokos Andrea Ph.D habilitált egyetemi tanár főállás

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Prof. Dr. Domokos Andrea Ph.D habilitált egyetemi tanár főállás SZAKMAI ÉLETRAJZ Prof. Dr. Domokos Andrea Ph.D habilitált egyetemi tanár főállás Szoba: A épület, T/25 Tel: 06/30-409-1979 Email cím: domokosandrea@kre.hu Tudományos minősítés: 2001. állam- és jogtudomány

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály É : t. l livaiaűa ~~~' ' sr Ir011:t,itd, tat : Lrkscett : 2010 J. 2.0. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság állásfoglalás a az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Az Országgy űlés

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Prof. Dr. Domokos Andrea Ph.D habilitált egyetemi tanár főállás

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Prof. Dr. Domokos Andrea Ph.D habilitált egyetemi tanár főállás SZAKMAI ÉLETRAJZ Prof. Dr. Domokos Andrea Ph.D habilitált egyetemi tanár főállás Szoba: A épület, T/25 Tel: 06/30-409-1979 Email cím: domokosandrea@kre.hu Tudományos minősítés: 2001. állam- és jogtudomány

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) dr. Csűrös Gabriella Klára Születési dátum Mátészalka, 1982. Telefonszám(ok) (52) 438-033/ 77119 Fax(ok) (52) 446-919 E-mail(ek) csuros.gabriella@law.unideb.hu

Részletesebben

S Z E M É L Y E S A D A T O K E G Y É N I K É P E S S É G E K T A N U L M Á N Y O K

S Z E M É L Y E S A D A T O K E G Y É N I K É P E S S É G E K T A N U L M Á N Y O K S z a k m a i ö n é l e t r a j z S Z E M É L Y E S A D A T O K Név: Talabos Dávidné Dr. Lukács Nikolett Születési név: Lukács Nikolett Születési hely, idő: Budapest, 1986.01.24. Lakcím: Debrecen, 4028,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére 2010. december 23. http://majt.hu/ A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Kriminológiai Tanszék 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Telefon: 411-6521, Fax: 411-6500/2732 krim@ajk.elte.hu Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Személyes

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Személyes adatok Születési idő: 1954. július 29., hely: Budapest. Családi állapot: nős, feleség neve: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit. Gyermek: Dr. Lévay Boglárka, 26 éves.

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Munkajogi és Szociális Jogi tanszék Munkajogi és

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2015. évi munkaterve KUTATÁSI FELADATOK A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások Első főirány: Társadalom és bűnözés 1. A felnőttek és gyerekek közötti bántalmazás

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS 1 1) Az oktatók tudományos aktivitásának mérése A KSZKI a Kari Tanács által 2010-ben elfogadott szempontok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta.

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta. BESZÁMOLÓ A 2014. NOVEMBER 26-ÁN MEGRENDEZETT INTERDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL A rendezvény megvalósítását a azonosítószámú projekt támogatta. A rendezvény keretében a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Dr. Lajtár István, PhD

Dr. Lajtár István, PhD Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Wesselényi - sorozat Dr. Lajtár István, PhD tanszékvezető, egyetemi docens

Részletesebben

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008.

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008. Publikációs Jegyzék 6. Publikációk 6.1. Idegen nyelvű i. The Hungarian Debtor List and Its Problems. in Studia Iuridica Caroliensia 2., KRE-ÁJK 2007. http://www.kre.hu/ajkfiles/sic_2.pdf ii. The Place

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

A évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai

A évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai A 2012. évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai A 2012. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben általános

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN

SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. Balogh László Dr. Győri Ferenc Dr. Molnár Andor javított - átdolgozott kiadás Készült a

Részletesebben

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00 ÁJK - jogász képzés - heti órabontás - NAPPALI - I. évfolyam 2014/15/2. II. félév időpont/nap HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK jogtörténet II. Köbel Szilvia Magyar állam- és jogtörténet II. Stipta István Filozófiatörténet

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Dr. Fábián FerencPh.D

Dr. Fábián FerencPh.D Dr. Fábián FerencPh.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Nyilas Anna Személyes adatok, elérhetőség Születési hely, idő: Debrecen, 1982. július 13. Telefon: 52/512-700/77114 E-mail: nyilas.anna@law.unideb.hu Betöltött munkakörök 2012 -

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Szociális jog PhD Summa cum laude A disszertáció címe: A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

SZAKMAI ÉLETRAJZ Szociális jog PhD Summa cum laude A disszertáció címe: A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér Ph.D habilitált egyetemi docens, főállású egyetemi oktató Nemzetközi és Tudományos Dékánhelyettes Szoba: A épület, Magasföldszint 9. Email cím: homicsko.arpad@kre.hu

Részletesebben

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely 2014/2015. beszámolója

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely 2014/2015. beszámolója Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely 2014/2015. beszámolója Csáki-Hatalovics Gyula publikációs tevékenysége Magyar nyelven megjelent publikációk Magyar nyelvű konferencia részvételek Csáki-Hatalovics Gyula

Részletesebben

Önéletrajz SZILÁGYI BRIGITTA SZEMÉLYES ADATOK:

Önéletrajz SZILÁGYI BRIGITTA SZEMÉLYES ADATOK: Önéletrajz SZILÁGYI BRIGITTA SZEMÉLYES ADATOK: KÉPZETTSÉG: Születési hely és idő: Debrecen, 1973. 11. 03. Állampolgárság: magyar Email: szilagyi@math.bme.hu Honlap: www.math.bme.hu/~szilagyi 1992 1997:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 23. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 240/1300/27-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Károli Közösségi Napok programjai március

Károli Közösségi Napok programjai március Készítette: Czinege János Frissítés dátuma: 2016.03.09. Károli Közösségi Napok programjai 2016. március 16-18. Az egyes kari programok a kar nevére kattintva érhetők el. Összegyetemi Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 240/1300/27-2/2012. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT 1. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

DR. FANTOLY ZSANETT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR. FANTOLY ZSANETT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA DR. FANTOLY ZSANETT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA 1.SZEMÉLYI ADATOK: Születési hely, idő: Szeged, 1972. június 27. Lakcím: 6722 Szeged, Hajnóczy u. 23. Munkahely: 6721 Szeged, Rákóczi tér 1. Telefonszám / fax: 62-544-501;

Részletesebben

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016. A büntetőjog fogalma

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Polgári Eljárásjogi Tanszék Civilisztikai tudományok

Részletesebben

A PTE-ÁJK levelező munkarendjében oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére

A PTE-ÁJK levelező munkarendjében oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére A PTE-ÁJK levelező munkarendjében oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére Általános társadalomtudományi ismeretek+nyelv Óra/ képzési idő

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre A rendező intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Cím: 1042

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 című projektje keretében pályázatot hirdet A Mérnöki Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója díj elnyerésére.

Részletesebben

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje A Tudományos Diákköri Tanács a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézetében folyó tudományos diákköri munkát szervező és ellenőrző testület. Munkáját a Miskolci Egyetem 35/2000. számú (2000. október

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember Tartalomjegyzék A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 A TDK célja... 3 Részvételi feltételek

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 2013/14-ES TANÉV MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK 1. Tanszéki tehetséggondozás (versenyrészvételek, hallgatók felkészítése,

Részletesebben

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA SZERVEZÉSÉBEN. 2013. JÚNIUS 14-15. SZÉCHENYI

Részletesebben

A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának szakmai beszámolója

A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának szakmai beszámolója ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Helyszín: Szeged Időpont: 2013. március 25-27. Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szakmai Bizottság elnöke: A Szekció ügyvezető elnöke:

Részletesebben

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója A tanszék főállású oktatói: Dr. Tóth J. Zoltán tszv. egy. docens Prof. Dr. Stipta István egy. tanár Dr. Antalóczy Péter

Részletesebben

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék Európai Jogi

Részletesebben

Jogász kiválósági helyek

Jogász kiválósági helyek 2006/4/V. sz. MAB határozat Jogász kiválósági helyek I. Kiválósági hely pályázatokat elbíráló bizottság előterjesztése a szakok és oktatási egységek tekintetében az Állam- Jog és Közigazgatás-tudományi

Részletesebben

3. verzió. Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA. BUDAPEST, szeptember

3. verzió. Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA. BUDAPEST, szeptember 3. verzió Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. A tudományos diákkör... 3 2. A tudományos diákköri tevékenység... 3 3. Az Egyetemi Tudományos Diákköri

Részletesebben

PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára. 1. félév

PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára. 1. félév PPKE JÁK A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára Neptun kód tantárgy neve tárgyfelelős 1. félév JOKJ201xx0 A katolikus hit alapjai Dr. Szuromi Szabolcs

Részletesebben

A PTE-ÁJK levelező tagozatának mintatanterve

A PTE-ÁJK levelező tagozatának mintatanterve A PTE-ÁJK levelező tagozatának mintatanterve Általános ismeretek / képzési idő Kredit Százalék Általános szociológia 15 2 Politikaelmélet 15 2 Filozófia és jogi etika 30 5 Közgazdaságtan 30 5 Szaknyelv

Részletesebben

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000 Név Kategória Összeg Búr Márton A 70000 Sik Tamás Dávid A 70000 Balangó Dávid B 50000 Barta Ágnes B 50000 Cseppentő Lajos B 50000 Gönczi Tamás B 50000 Hackel Kristóf B 50000 Nagy Ákos B 50000 Nagy Dániel

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Móré Sándor Ph.D.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Móré Sándor Ph.D. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Móré Sándor Ph.D. európai jogi szakjogász egyetemi adjunktus Közigazgatási Jogi Tanszék Szoba: B/22 E-mai cím: more.sandor@kre.hu Tudományos minősítés: 2012 Állam- és jogtudomány,

Részletesebben

A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16

A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A jogász szak mintatanterve Igazgatásszervező alapszakos oklevéllel rendelkező hallgatók számára 2015-16 1. félév tavaszi félévi JOKJ201XX0 A

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Sulyok Gábor Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Osztály: A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya Tudományos cím vagy fokozat: PhD Szervezési

Részletesebben