KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 2013/14-ES TANÉV Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnügyi tudományok Kutatóműhelye Magyar felsőoktatási szakkönyv (3 db): Dr. Deres Petronella Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog III. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog I. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Budapest, Patrocinium, o. Magyar könyvrészlet (a harmadik egyúttal szerkesztés is), 3 db: Az alkohol hatása alatt elkövetett bűncselekmények büntető anyagi jogi szabályozástörténete a magyar büntetőjog általános részében In: Hagyomány és érték Antalóczy Péter (szerk.) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, o. Büntetőjogi fejezet első része ( Büntetőjogi alapok ) In: Jogi alapismeretek Sztárayné Kézdy Éva (szerk.) Patrocinium Kiadó, Budapest, Alkohol és erőszak a bűnözésben. In: Studia in honorem Tamás Jakucs 80. Deres Petronella Domokos Andrea (szerk.) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, o. Oldal 1 / 20

2 Konferenciák 2013-ban (6 db): Magyarország új Büntető Törvénykönyvének egyes Különös Részi rendelkezései Az új Büntető Törvénykönyv bemutatása I. c. konferencia KRE ÁJK, Budapest, április 16. A szexuális bűncselekmények az új Btk-ban. Mi változik az új Büntető Törvénykönyvvel? c. konferencia Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, április 23. Magyarország új Büntető Törvénykönyvének egyes Különös Részi rendelkezései Az új Büntető Törvénykönyv bemutatása II. c. konferencia Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest, május 06. Gondolatok az új Btk. szexuális kényszerítés, szexuális erőszak és szexuális visszaélés tényállásairól Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója c. konferencia Magyarországi Református Egyház Zsinata, Budapest, május 31. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények az új Btk-ban. Fiatal büntetőjogászok az új Büntető Törvénykönyvről c. konferencia Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, július 1. A kényszergyógykezelés aktuális kérdései. A büntetőjog társadalom védelmi szerepe c. konferencia Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, november 27. OTDK, TDK - OTDK-ra 5 hallgató szakmai-tudományos felkészítése 2 éven keresztül - 1 hallgatóm Különdíjat nyert az OTDK-n a Kriminológia tagozatban (Bognár Alexandra) - XXXI. OTDK kari szintű szervezése és koordinálása - 1 hallgatóm elnyerte a Legjobb Prezentáció díját a tagozatában az OTDK-n, Infokommunikációs tagozat (Fajta Rita) - Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesületével tudományos-szakmai alapú együttműködési megállapodás megkötésének előkészítése, lebonyolítása, továbbá jómagam vagyok a kapcsolattartó személy az Egyesület és Karunk közötti együttműködésben - TÁMOP, NTP és OKA pályázatokban részvétel Oldal 2 / 20

3 Dr. Domokos Andrea Angol cikk: - The Emergence of a New Science in Hungary Archivio Penale Direction, Rome years Criminal legislation in Hungary in the 19th-21th centuries. In: Transformation of the Hungarian Legal System (szerk.) Smuk P. Complex, o. Magyar cikk: - Somló Bódog és a büntetőjog. in: Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. (szerk.) Szoboszlai-Kiss, Deli. Universitas-Győr Nonprofit Kft Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Győr, o. - Magyar kriminológusok és büntetőjogászok a XIX-XX. század fordulóján Jogtudományi Közlöny 2013/7-8.sz o. Magyar felsőoktatási szakkönyv: - Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog III. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog I. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. - Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Budapest, Patrocinium, o. Magyar könyvrészlet, egyúttal szerkesztés: - A kriminológiai gondolat megjelenése a magyar büntetőjogban a XIX. század végén Studia in honorem Tamás Jakucs 80. Deres Petronella Domokos Andrea (szerk.) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2013 De iurisperitorum meritis o. Konferencia 2013-ban: Gyermekeink védelmében a büntetőjogász szemével. Egyházi és világi jogalkotás és jogalkalmazás. Dunántúli Református Jogászok III. Találkozója október 19. Pápa Erkölcs és büntetőjog A büntetőjog társadalom védelmi szerepe c. konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen november 27. Oldal 3 / 20

4 Dr. Dobrocsi Szilvia Tanszéki tehetséggondozás (versenyrészvételek, hallgatók felkészítése, elért eredmények, hallgatói publikációk elősegítése); - a Nemzetközi Büntetőbíróság szimulációs versenyére készülő csapat felkészítése - a Kozma Sándor ügyészségi pályázaton résztvevő hallgatók mentorálása (5 hallgató) - évfolyam- és szakdolgozati témavezetés (12 hallgató) Publikációk: - The fundamental principles of criminal procedure law in the constitutions of EU member states. In.: Hagyomány és érték pp, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, A büntetőeljárás I-II.. Szemináriumi jegyzet (2 kötet). Patrocinium Kiadó, A büntetőeljárásról dióhéjban. In. Jogi alapismeretek. szerk. Sztárayné Kézdi Éva oldal. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, A Stockholmi Program értékelése. Bűnügyi Oktatók Találkozója. KRE-ÁJK - Tradíció vs. modernitás a portugál büntetőeljárásról dióhéjban. Studia in honorem Tamás Jakucs. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013 A) Tudományos beszámoló 3 főállású, A-nyilatkozatos oktató 1. DR. DERES PETRONELLA, TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI DOCENS I. PUBLIKÁCIÓK (össz.: 11 db) Magyar felsőoktatási szakkönyv (3 db): Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog II. az új Btk. alapján (Vázlatok a Büntetőjog Általános Része köréből Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISBN Oldal 4 / 20

5 Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog IV. az új Btk. alapján (Tényállásvázlatok a Büntetőjog Különös Része köréből) Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISBN: Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Magyar könyv - szerkesztés (5 db): Acta Iuvenum Caroliensia IV. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Acta Iuvenum Caroliensia V. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog II. az új Btk. alapján (Vázlatok a Büntetőjog Általános Része köréből Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISBN Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog IV. az új Btk. alapján (Tényállásvázlatok a Büntetőjog Különös Része köréből) Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISBN Oldal 5 / 20

6 Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Magyar könyv - lektorálás (2 db) Acta Iuvenum Caroliensia IV. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Acta Iuvenum Caroliensia V. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Idegen nyelvű szakfolyóiratcikk (1 db) P. Deres, A. Domokos, Crimes committed under the influence of alcohol in the Hungarian criminal code s general section Archivio Penale 2014/1. Oldal 6 / 20

7 II. KONFERENCIASZERVEZÉS ÉS ELŐADÁS TARTÁSA (össz.: 3 db; 1 hazai országos és 2 nemzetközi) Előadás tartása nemzetközi konferencián: Alkohol és (erőszakos) bűnözés 5. Báthory-Brassai Nemzetközi Konferencia, Budapest, május Konferenciaszervezés országos: Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században KRE ÁJK, Budapest, április 01. Konferenciaszervezés nemzetközi: Magyarország új Büntetés-végrehajtási Kódexe KRE ÁJK, Budapest, május 05. III. EGYÉB TUDOMÁNYOS-KÖZÉLETI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG (3 db) III.1. PRO Futuro tudományos folyóirat tudományos tanácsadó testületének tagja III.2. Nemzeti Tehetség Program Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet regisztrált szakmai pályázatértékelője, aktuális félévben 25 db pályázati anyag értékelése III.3. Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete: kapcsolattartó a KRE ÁJK részéről, az Egyesület által alapított Dr. Dobos János Emlékérem kitüntetettje IV. TUDOMÁNYOS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE ( 2 db) IV.1. Kari Perbeszédverseny KRE ÁJK, Budapest, március 24. IV.2. Kari Tehetségnap KRE ÁJK, Budapest, június 10. V. TUDOMÁNYOS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK ELNYERÉSE (1 db, Ft támogatás a KRE ÁJK-nak) Oldal 7 / 20

8 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK műhelyek támogatása című, a Nemzeti Tehetség Program keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt NTP TDK-13 sz. pályázat Eredmény: Ft vissza nem térítendő támogatás a KRE ÁJK TDK-k részére a Kari Tudományos Diákköri Tanács tagjaként, a Tanács együttműködésének, munkájának gyümölcsként VI. HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE TUDOMÁNYOS VERSENYEKRE, PÁLYÁZATOKRA ÉS EREDMÉNYEK (össz.: 5 db és 13 hallgató) IV. 1. Pályázatok (3 db, össz.: 7 hallgató, 1 db kari I. helyezés, 1 db országos III. helyezés, 2 db előadás és 2 db publikáció) VI.1.1. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK műhelyek támogatása című, a Nemzeti Tehetség Program keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt NTP TDK-13 sz. pályázat Felkészítés: témavezetés, folyamatos konzultáció és előadásra tréningezés: Duday Gábor, Fajta Rita Eredmények: - I. helyezés Büntetőjogi kategóriában - Duday Gábor - 2 db hallgatói tudományos előadás a pályázati keretből megrendezett Tehetségnapon, - 2 db hallgatói tudományos publikáció a pályázati keretből megjelentetett Acta Iuvenum Caroliensia IV. című kötetben. VI.1.2. XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció (időpont: március 31- április 2.) Felkészítés: témavezetés, folyamatos konzultáció és előadásra tréningezés tól: Bognár Alexandra, Fajta Rita; től: Bukics Szandra, Drahota Andrea, Héder Ákos. Eredmények: márc. 31-ápr.1. között várható VI.1.3. Legfőbb Ügyész által Kozma Sándor emlékére 2014-ben meghirdetett országos tudományos pályázat Felkészítés: eseti konzultáció Oldal 8 / 20

9 Eredmények: Koplányi Zoltán III. díj (Büntetőjogi témakör, joghallgatói tagozatban, pályamunka címe: Az életkor jelentősége a büntetőjogi és büntetőeljárási szabályozásban) VI.2. Versenyek (össz.: 3 db, 6 hallgató, 1 db országos II. helyezés és 2 db fővárosi Különdíj) VI Kari perbeszédverseny Felkészítés: tréning és konzultáció: Rimaszécsi János, Skobrák György, Koplányi Zoltán, Szalontai Máté, Bukics Szandra, Hunyadvári Balázs Eredmények: a Fővárosi Perbeszédversenyre, illetve az Országos Perbeszédversenyre továbbjutottak: Rimaszécsi János, Szalontai Máté, Skobrák György, Koplányi Zoltán. VI.2.2. Fővárosi perbeszédverseny Felkészítés: tréning és konzultáció Eredmények: 2 db Különdíj: Skobrák György és Szalontai Máté VI.2.3. Országos Perbeszédverseny Felkészítés: tréning és konzultáció Eredmények: 1 db II. helyezés - Rimaszécsi János (Tanszékünk demonstrátora) VII. TANSZÉKI TDK-TEVÉKENYSÉG FELÜGYELETE VIII. TANSZÉKI DEMONSTRÁTOROK (2 FŐ) IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE IX. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS TAGJA Oldal 9 / 20

10 X. TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA, HABILITÁCIÓRA FELKÉSZÜLÉS A beszámítási képesség büntetőjogi értékelése, nemzetközi összehasonlító vizsgálata. XI. EGYÉB KONFERENCIA RÉSZVÉTEL (5 db) Levezető elnök: - Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században KRE ÁJK, Budapest, április Magyarország új Büntetés-végrehajtási Kódexe KRE ÁJK, Budapest, május 05. Résztvevő: - ÁROP Konferencia. Budapest, április 9. - TEMPUS. E-learning. Budapest, június 3. - Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója. Miskolc, június 13. XII. ALAPTÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK ÉS KONFERENCIÁK FÉLÉV Publikációk: P. Deres, A. Domokos, Crimes committed under the influence of alcohol in the Hungarian criminal code s general section Archivio Penale 2014/1. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog II. az új Btk. alapján (Vázlatok a Büntetőjog Általános Része köréből Patrocinium Kiadó, Budapest, p. Oldal 10 / 20

11 ISBN Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog IV. az új Btk. alapján (Tényállásvázlatok a Büntetőjog Különös Része köréből) Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISBN: Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Acta Iuvenum Caroliensia IV. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Acta Iuvenum Caroliensia V. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. ISSN Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog III. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, p. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog I. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, p. Oldal 11 / 20

12 Alkohol és erőszak a bűnözésben Deres Petronella Domokos Andrea (szerk.): Studia in honorem Tamás Jakucs 80. De iurisperitorum meritis. 8. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, ISSN ISBN Az alkohol hatása alatt elkövetett bűncselekmények büntető anyagi jogi szabályozástörténete a magyar büntetőjog általános részében Hagyomány és érték. Állam- és jogtudományi tanulmányok a Károli Gáspár Református Egyetem fennállásának 20. évfordulójára. (Szerk.: Dr. Antalóczy Péter) [2013]: KRE ÁJK, Budapest ISBN: Előadás tartása: - Alkohol és (erőszakos) bűnözés 5. Báthory-Brassai Nemzetközi Konferencia, Budapest, május A kényszergyógykezelés aktuális kérdései. A büntetőjog társadalom védelmi szerepe, PPKE JÁK, Budapest, november 27. Konferenciaszervezés (nemzetközi és országos): - Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században KRE ÁJK, Budapest, április Magyarország új Büntetés-végrehajtási Kódexe KRE ÁJK, Budapest, május 05. Oldal 12 / 20

13 Részvétel konferencián: Levezető elnök: - Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században KRE ÁJK, Budapest, április Magyarország új Büntetés-végrehajtási Kódexe KRE ÁJK, Budapest, május 05. Szekcióvezető: - Jogász Doktoranduszok Országos Találkozója Bűnügyi Tudományok Szekció KRE ÁJK, Budapest, november 16. Résztvevő: - ÁROP Konferencia. Budapest, április 9. - TEMPUS. E-learning. Budapest, június 3. - Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója. Miskolc, június Változások a bírósági rendszerben Finnországon és Magyarországon. Finn Nagykövetség, Budapest, szeptember 16. Oldal 13 / 20

14 2. PROF. DR. HABIL. DOMOKOS ANDREA, EGYETEMI TANÁR I. PUBLIKÁCIÓK P. Deres, A. Domokos 2014/1 P. Deres, A. Domokos, Crimes committed under the influence of alcohol in the Hungarian criminal code s general section Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog II. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog IV. az új Btk. alapján (Tényállásvázlatok a Büntetőjog Különös Része köréből) Patrocinium Kiadó, Budapest, p. - Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. 2. átdolgozott, és hatályosított kiadás Budapest, Patrocinium, o. Szerkesztés: Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog II. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog IV. az új Btk. alapján (Tényállásvázlatok a Büntetőjog Különös Része köréből) Patrocinium Kiadó, Budapest, p. Oldal 14 / 20

15 - Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. 2. átdolgozott, és hatályosított kiadás Budapest, Patrocinium, o. II. KONFERENCIASZERVEZÉS ÉS ELŐADÁS TARTÁSA (össz.: 3 db; 1 országos és 1 nemzetközi) Előadás tartása nemzetközi konferencián: - Egyes szabadságelvonó szankciókról- Magyarország új Büntetésvégrehajtási Kódexe, KRE ÁJK, Budapest, május. 5. Előadás tartása országos konferencián: - Hans Gross nyomában Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században,. KRE ÁJK Budapest április. 1. Konferenciaszervezés nemzetközi: -Magyarország új Büntetésvégrehajtási Kódexe, KRE ÁJK május. 5. III. TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG III.1. Magyar Kriminológiai Társaság tagja III.2. Magyar Büntetőjogi Társaság tagja III.3. Összefogás a Börtönügyért Egyesület tagja Oldal 15 / 20

16 IV. HALLGATÓK FELKÉSZÍTÉSE TUDOMÁNYOS VERSENYEKRE, PÁLYÁZATOKRA ÉS EREDMÉNYEK (1 db, 3 fő hallgató, 1 db I. helyezés, 3 db előadás, 1 db publikáció) IV.1. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK műhelyek támogatása című, a Nemzeti Tehetség Program keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt NTP TDK-13 sz. pályázat Felkészítés: témavezetés, folyamatos konzultáció: Nemes Zsófia, Firlt Nikolett, Porkoláb Réka Eredmények: - I. helyezés Büntetőjogi kategóriában Nemes Zsófia - 3 db hallgatói tudományos előadás a pályázati keretből megrendezett Tehetségnapon, - 1 db hallgatói tudományos publikáció a pályázati keretből megjelentetett Acta Iuvenum Caroliensia IV. című kötetben. IV.2. XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció (időpont: március 31- április 2.) Felkészítés: témavezetés, folyamatos konzultáció és előadásra tréningezés től: Firtl Nikolett, Nemes Zsófia Eredmények: márc. 31-ápr.1. között várható V. TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA A magyar kriminológiai gondolkodás története VI. EGYÉB KONFERENCIA RÉSZVÉTEL Részvétel: Oldal 16 / 20

17 - Holokauszt-konferencia április 29. KRE ÁJK - Barankovics Műhely Budapest, MRE Zsinat - Ünnepélyes könyvbemutató Gönczöl Katalin 70. születésnapján. Szerzőtársként részvétel a könyvbemutatón május 6. ELTE ÁJK - TEMPUS. E-learning június 3. Budapest. - Holokauszt-konferencia június 12. KRE ÁJK - Barankovics Műhely Újpest Városháza - Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója, június 13. Miskolc 3. Dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi adjunktus BESZÁMOLÓ TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGRŐL (2013/2014) februárban Erasmus csereprogramban vettem részt Izlandon az ottani partneregyetemünknél május végén kétnapos, nemzetközi büntetőjogi tárgyú szemináriumon képviseltem Rektor urat a CEU-n - a 2013/2014. tavaszi félévben a Nemzeti Tehetségprogram keretei között két hallgató dolgozatát felügyeltem - számos szak- és évfolyamdolgozat konzulensi feladatait láttam el és továbbiakat vállaltam el a következő (két) félévre - részt vettem a Kar által szervezett Bv. konferencián 2014 májusában - május végén részt vettem három hallgatóval a Nemzetközi Büntetőbíróság szimulációs versenyén Hágában Az összehasonlító büntetőeljárási jog területén kitűzött tudományos kutatási céljaim eléréséhez az Izlandi Egyetem könyvtárában való kutatás is hozzájárult, a kutatás eredményeiből most készül publikáció. A jogi személyek büntetőjogi felelősségével kapcsolatos kutatás során a félévben elsősorban az elmúlt időszak változásainak felderítésére, a legújabb statisztikai adatok felkutatására koncentráltam, melyek alapvetően meghatározzák a jövő lehetőségeinek felvázolását. Az Alaptörvénnyel kapcsolatos tanszéki kutatáshoz elsősorban összehasonlító büntetőeljárási joggal, valamint egyes külföldi országok büntetőeljárási jogával foglalkozva járultam hozzá, hiszen a magyar Alaptörvény, valamint a egyes országok alapvető jogszabályainak tartalma, a szabályozás jellege, a büntetőeljárás szabályozásának alkotmány szinten való megvalósításának kötelezettsége valamennyi rész-kutatás visszatérő eleme. ÁTTEKINTÉS A BE-BV. TDK TEVÉKENYSÉGÉRŐL (2013/2014. TAVASZI FÉLÉV) A TDK keretei között számos rendhagyó rendezvényt tartottunk, ebben a félévben a hangsúly kevésbé a Kar épületében, mint inkább az egyes intézményekben megtartott eseményeken volt. A börtön- és tárgyaláslátogatások alkalmával a hallgatók lehetőséget kaptak az Oldal 17 / 20

18 intézmények meglátogatására és munkájuk megismerésére. Megtapasztalták a bv-intézetek sajátos működését és választ kaptak kérdéseikre, míg a tárgyalások alkalmával a tárgyalóterem hangulatával ismerkedtek és a személyesen a bíróktól kaptak választ észrevételeikre és kérdéseikre. A perbeszédversenyek, melyeket ugyancsak a saját TDK-programunkon belül ajánlottunk hallgatóinknak nagyon népszerűnek bizonyultak, a kari fordulóban sokan versenyeztek, a fővárosi versenyre pedig többen eljöttek szurkolni a karunkat képviselő hallgatóknak. - három börtönlátogatást bonyolítottunk a félévben nagy sikerrel a harmadéves levelezős és nappalis hallgatókkal, egyet Vácra, kettőt pedig Kecskemétre - tárgyaláslátogatások április és május hónapban - Kari Büntetőjogi Perbeszédmondó Verseny tanszéki megrendezése - részvétel az országos versenyen (április 16.) [Győrött Rimaszécsi János és Szalontai Máté képviselték egyetemünket, Rimaszécsi János összesített 2. helyezést szerzett (nem volt külön pozíciók szerinti értékelés), ami nagyszerű eredmény!] - részvétel a fővárosi versenyen (április 25.) [a fentiek mellett Skobrák György és Koplányi Zoltán hallgatók versenyeztek a Karról, Skobrák György (védőként) és Szalontai Máté (ügyészként) különdíjban részesült] - a TDK keretei között számos hallgató részt vett a tanszéki kutatóműhely tevékenységében, melynek egyik megjelenési formája a Nemzeti Tehetségprogramban és a Tehetségnapon való kutatás és előadás volt VII. ALAPTÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK ÉS KONFERENCIÁK FÉLÉV Publikációk: 2014/1 P. Deres, A. Domokos, Crimes committed under the influence of alcohol in the Hungarian criminal code s general section Iskolai és campus- erőszak az Amerikai Egyesült Államokban a XXI. században. In: A büntető hatalom korlátainak megtartása: A büntetés mint végső eszköz. Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, o. Deres Petronella - Domokos Andrea: Büntető anyagi jog IV. az új Btk alapján. Tényállásvázlatok az új Btk Különös Részéből. Patrocinium, Budapest, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog II. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. Oldal 18 / 20

19 Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. 2. átdolgozott, és hatályosított kiadás Budapest, Patrocinium, o. The Emergence of Criminology in Hungarian Criminal Sciences - late 19 th - early 20 th century - Acta Juridica 2013/4. The Emergence of a New Science in Hungaryhttp://www.archiviopenale.it/risorsa/2013- andrea-domokos-the-emergence-of-a-new-science-in-hungary/ 134 years Criminal legislation in Hungary in the 19th-21th centuries. In: Transformation of the Hungarian Legal System (szerk.) Smuk P. Complex, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. 2. átdolgozott, és hatályosított kiadás Budapest, Patrocinium, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog III. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntető anyagi jog I. az új Btk alapján. Budapest, Patrocinium, o. Deres Petronella Domokos Andrea: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a évi C. törvény (Új Btk.) alapján. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. Konferencia előadások (nemzetközi és országos): - Hans Gross nyomában Krimináltaktika és krimináltechnika a XXI. században,. KRE ÁJK Budapest április Egyes szabadságelvonó szankciókról- Magyarország új Büntetésvégrehajtási Kódexe, KRE ÁJK, Budapest, május Gyermekeink védelmében a büntetőjogász szemével. Egyházi és világi jogalkotás és jogalkalmazás. Dunántúli Református Jogászok III. Találkozója október 19. Pápa -Erkölcs és büntetőjog A büntetőjog társadalom védelmi szerepe c. konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen november 27. Oldal 19 / 20

20 Konferenciaszervezés (nemzetközi): Magyarország új Büntetésvégrehajtási Kódexe, KRE ÁJK május. 5. Részvétel konferencián: - Holokauszt-konferencia április 29. KRE ÁJK - Barankovics Műhely Budapest, MRE Zsinat - Ünnepélyes könyvbemutató Gönczöl Katalin 70. születésnapján. Szerzőtársként részvétel a könyvbemutatón május 6. ELTE ÁJK - TEMPUS. E-learning június 3. Budapest. - Holokauszt-konferencia június 12. KRE ÁJK - Barankovics Műhely Újpest Városháza - Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója, június 13. Miskolc - Jogász Doktoranduszok Országos Találkozója Bűnügyi Tudományok Szekció KRE ÁJK, Budapest, november 16. (Szekcióbizottsági tag) - Változások a bírósági rendszerben Finnországon és Magyarországon. Finn Nagykövetség, Budapest, szeptember 16. Oldal 20 / 20

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Munkajogi és Szociális Jogi tanszék Munkajogi és

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely. 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója

KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely. 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója I. A Tanszék főállású oktatói: dr. Kun Attila tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu

elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Europass Önéletrajz Személyi adatok E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Elek Balázs PhD elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu magyar Születési dátum 1973. 08. 17 Neme Szakmai tapasztalat férfi Időtartam

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

2013.május HÍREK. Nemzedékek Találkozója kulturális- és sportnap 2013

2013.május HÍREK. Nemzedékek Találkozója kulturális- és sportnap 2013 Nemzedékek Találkozója kulturális- és sportnap 2013 A BGF idén május 17-én tartotta a Nemzedékek Találkozóját. A hatodik alkalommal megrendezett kulturális- és sportnapon számos rendezvény és verseny várta

Részletesebben

NAGY Ákos Péter A budapesti Rendőrtiszti Főiskola

NAGY Ákos Péter A budapesti Rendőrtiszti Főiskola NAGY Ákos Péter NAGY Ákos Péter A Rendőrtiszti Főiskola története A Főiskola történetével különösebben most nem szeretnék foglalkozni, hiszen előttem már sokan írtak róla 1, most csak egy rövid összegzést

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS Jóváhagyom! Budapest, 2015. -n... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató BESZÁMOLÓ a BM OKF Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1 Balogh Nikoletta Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK és HALLGATÓI ÖNTEVÉKENYSÉG A HAZAI FELSÕOKTATÁSBAN

CIVIL SZERVEZETEK és HALLGATÓI ÖNTEVÉKENYSÉG A HAZAI FELSÕOKTATÁSBAN CIVIL SZERVEZETEK és HALLGATÓI ÖNTEVÉKENYSÉG A HAZAI FELSÕOKTATÁSBAN Szerkesztette: Kucseráné Gerstmayer Márta Szerzõk: Honti Csaba Kovács Õrs Levente Kucsera Tamás Gergely Kucseráné Gerstmayer Márta Szabó

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév II. félévére A 2014/2015. tanév rendje TAVASZI SZEMESZTER:

Részletesebben

Közlemények. A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

Közlemények. A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Közlemények A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet

Részletesebben

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Március 11. NATO konferencia Tíz éves a magyar NATO tagság érvek és ellenérvek a tapasztalatok tükrében címmel. Előadók Szenes Zoltán volt vezérkari főnők,

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék 2012. évben végzett munkájáról

Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék 2012. évben végzett munkájáról Szakmai beszámoló a 2012. évben végzett munkájáról 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai 1.1. A tanszék helyzete, szerepe A az Alapozó Intézet keretében a hallgatók humán tudományos műveltségének

Részletesebben

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti médiaés hírközlési hatóság

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti médiaés hírközlési hatóság országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti médiaés hírközlési hatóság m é d i a t a n á c s á n a k t e v é k e n y s é g é r ő l 2013 2 0 1 3 2 országgyűlési BESZÁMOLÓ 3 4 országgyűlési

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Hírlevél

Rendvédelem-történeti Hírlevél Rendvédelem-történeti Hírlevél HU-ISSN 1785-3257 XX. évf. (2011) 35 36. szám Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság Budapest Rendvédelem-történeti Hírlevél HU-ISSN 1785-3257 XX.

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben