Pénzügytan vizsgakérdések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügytan vizsgakérdések"

Átírás

1 Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal

2 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető intézménye, így az esetleges rossz banki üzletmenet súlyos zavarokat okozhat a gazdaság többi szereplőjének. A zavartalan működés szigorú feltétele, hogy a bank a betéteseket mindenkor ki tudja fizetni, és ennek a hitelfelvevők határidő szerinti törlesztése, valamint eszköz- és a forrásoldali tevékenységek közötti összhang folyamatos biztosítása az előfeltétele. Ezt az összhangot több speciális kockázati típus is megbonthatja. A hitelkockázat azt jelenti, hogy a hitelfelvevők nem tudják/nem akarják a hiteleket és azok kamatait esedékességkor visszafizetni. A hitelkockázat ellen a bankok úgy védekeznek, hogy a hitelnyújtást megelőzően a kérelmezőket megvizsgálják. A bank likviditási kockázata azt jelenti, hogy a bank nem tud azonnal megfelelni ügyfelei jegybank pénzigényének. Ez ellen a bankok úgy tudnak védekezni, hogy megfelelő mennyiségű likvid eszközt (kp, jegybanki vagy bankközi betét, rövid lejáratú értékpapír) tart. A kamatkockázat azt jelenti, hogy a bank bizonyos fix kamatozású aktíváit változó kamatozású forrásokkal finanszírozza, és a változó kamatok emelkednek. Lejárati összhang hiánya akkor van, ha a bank hosszú lejáratú hitelt több rövid lejáratú forrással finanszíroz, akkor a hitel futamideje alatt jelentkezhet a kamatkockázat, illetve annak kockázata, hogy a bank nem tud kellő forrást biztosítani a hitel finanszírozásához adott passzíva lejárta után, így nem tud teljesíteni annak lejáratakor. A devizakockázat akkor jelentkezik, ha a bank nyitott devizapozíciót tart fenn, azaz eltér az adott devizában denominált tételek aktíva és passzíva oldali mennyisége, lejárata, kamatozása. 2.) Melyek a pénzteremtés alapvető módjai nyitott gazdaságban? o A pénzteremtésnek alapvetően két módja van, függetlenül attól, hogy a bankrendszer egyszintű vagy kétszintű, és jegybanki vagy kereskedelmi banki a pénzteremtés. A hitelnyújtás /beleértve a közvetlen hitelnyújtáson kívül az értékpapír vásárlás formájában nyújtott hiteleket is/ A külföldi fizetőeszköz- (valuta-, deviza-) vásárlása /a külföldi fizetőeszköz belföldön nem pénz/ 3.) Mit nevezünk jóléti államnak? o A jóléti állam felfogásának kulcspontja, hogy az állam, vállalt gazdasági szerepének betöltése során hozzájárul a jólét növeléséhez. Itt az állami szerepvállalás markánsan a kormányzati gazdaságpolitikában jelenik meg A kormányzat és a vállalkozások partneri kapcsolatra törekednek. A piacszabályozás 2 / 50. oldal

3 ott működik hatékonyan, ahol a vállalkozó állam a gazdasági aktorok profitérdekeltségének figyelembevételével alakítja a gazdasági és a pénzügyi szabályozás kereteit. Jellemző példa: SVÉDORSZÁG o A polgárok elemi jólétének biztosítására irányuló állami felelősségvállalást nevezzük jóléti államnak. A jóléti állam célja a szegénység felszámolása, általános jólét; az általános, teljes foglalkoztatottság és az univerzális ellátás. 4.) Miért mondjuk, hogy az infláció a feketegazdaság adóztatásának egyetlen eszköze? o A készpénz a jegybankkal, tágabban értelmezve az állammal szembeni követelés, ebből a szempontból az infláció a készpénztartásra kivetett adónak tekinthető. Ezt az adót a fekete- és szürkegazdaság szereplői nem tudják megkerülni, mert nekik csak a készpénzes elszámolás biztosítja, hogy ne maradjon nyom: így az infláció a feketegazdaság adóztatásának egyetlen eszköze. 5.) Milyen jegybanki eszközök találhatóak a kamatfolyosó két szélén? o A kamatfolyosó tetején a hitelnyújtás formája a fedezett hitel található, ami azt jelenti, hogy a jegybank állampapír-fedezet ellenében áll a kereskedelmi bankok rendelkezésére. Míg a kamatfolyosó alját az egynapos lejáratú jegybanki betét kamata jelenti, amelyen az MNB korlátlan mértékben hajlandó befogadni az átmeneti likviditástöbbletet a bankközi piacról, meggátolva ezzel, hogy a bankközi kamatlábak ennél a szintnél alacsonyabbra süllyedjenek. 6.) Mit jelent az infláció cipőtalp költsége? o A készpénztartók az infláció ellen védekezhetnek, pénzüket bankban helyezhetik el. Minél magasabb az infláció, annál gyakrabban kell pénzért járni a bankba, mert ilyenkor mindig csak a vásárláshoz szükséget veszik fel. Mindez költséges: a bank készpénzfelvételkor tranzakciós díjat számít fel, a bankba járás időigényes. A gyakori készpénzfelvétellel járó költségeket cipőtalpköltségeknek nevezik. 7.) Sorolja fel az állam gazdasági funkcióit! o A modern állam legfontosabb gazdasági funkciói a musgrave-i értelmezés szerint a következő 3. Allokáció: A jóléti közgazdaságtan első alaptétele szerint, bizonyos feltételek fennállása esetén, a kompetitív piacok Pareto-hatékony állapotot eredményeznek, azaz senkinek a helyzetén nem lehet javítani anélkül, hogy valaki másén ne rontanának. Ha a feltételek sérülnek, piaci kudarcok lépnek fel, azaz a verseny nem képes hatékony állapotot létrehozni. (externáliák, közjavak léte) Fontos a haszonlehetőség görbe elérése, egyenértékűségi elv ( T =G) Elosztás: Állami beavatkozás nélkül, a fenti kudarcoktól eltekintve, a kompetitív piac a jövedelmek hatékony allokációját hozza létre. Az ilyen jövedelem-elosztás nem szükségszerűen esik egybe azzal, ami a társadalom 3 / 50. oldal

4 számára igazságos. Elmozdulás van a haszonlehetőség görbén, adóztatás, transzferek jellemzik, továbbá a teherviselő képességi elv. (T =TR) Stabilizáció: A költségvetési politikát úgy kell kialakítani, hogy tekintettel legyen a magas foglalkoztatásra, az árstabilitásra, a fizetési mérleg egyensúlyára és az érzékelhető gazdasági növekedésre is. Ezen célok elérése nem automatikus, szükség van az állami gazdaságpolitikára. Mágikus négyszög ; (T<? G+TR) 8.) Mire vállal kötelezettséget a kötvény kibocsátója? o A kötvény kibocsátója arra kötelezi magát, hogy előre meghatározott időpontban a kötvény névértékének megfelelő összeget visszafizeti és az addig esedékes kamatokat kifizeti. 9.) Milyen csatornákon keresztül emelheti az inflációt a hazai fizetőeszköz leértékelődése? o A hazai valuta gyengülése 3 okból is emelkedő inflációhoz vezethet: A nyersanyagok importja drágul, akkor a termelés költségei nőnek, ai végső soron a fogyasztói árakat fogja növelni. A növekvő exportjövedelmek növekvő makrokeresletet jelentenek. Az exportőrök nagyobb nyereséggel tudnak külföldön értékesíteni, akkor a korábban hazai piacra szánt árut is külföldre vihetik, ami a hazai makrokínálatot csökkenti. 10.) Milyen intézmények vesznek részt a pénzügyi intézmények által végezhető szolgáltatások engedélyezésében? o Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) illetve az MNB 11.) Mi a rulírozó hitelek jellemzője? o Hasonló a nyitott hitelkeret alapján folyósított hitelhez azzal a különbséggel, hogy formálisan is létrehoznak egy hitelkeretet, amely hosszabb időre, általában 1-3 évre szól. Ez rugalmas szerződés, a hiteladós bizonyos összegű hitelt vehet igénybe, visszafizetheti, szükség esetén ismét igénybe veheti, ezért általában csak hitelképes nagyvállalatoknak adják. Olyan vállalatok igénylik ezt a hitelt, amelyeknél a hitelviszony időtartama alatt változik a forgóeszköz szükséglet. Mivel ezek a hitelek tartós, állandó szükségletet, a forgóeszközök állandó növekedését vagy állóeszközök növekedését finanszírozzák, a visszafizetés a nyereségből vagy a hosszú lejáratú hitelből történik. 12.) Mit jelent a jegybank emissziós monopóliuma? o Kizárólagosan jogosult bankjegy és érme kibocsátására, amely a Magyar Köztársaság törvényes fizetési eszköze. 4 / 50. oldal

5 13.) Mi a tőkefedezeti nyugdíjrendszer lényege? o A nyugdíjkifizetéseket a folyó járulékbevételekből teljesítik, de minden biztosított számára egyedi tőkefedezeti számlát vezetnek. A nyugdíjat a számlán jóváírt összeg alapján számítják ki. Ez a módszer a nemzedéki szinten garantálja a beés kifizetések tőkésített értékének ekvivalenciáját. Az átlagos munkában tölthető évek számából indulnak ki, és meghatározzák a nyugdíjfolyósítás várható éveinek a számát is. 14.) Mi a brókerek és az árjegyzők közötti különbség? o A brókerek az ajánlatok által vezérelt piacon (az eladási és vételi ajánlatok közvetlenül találnak egymásra) közvetítik megbízóik ajánlatait. Az árjegyzők vállalnak kétoldalú árfolyamjegyzést, ők folyamatosan vesznek, illetve eladnak saját számlára egy adott értékpapírból. 15.) Melyek az Európai Unió költségvetésének legfontosabb kiadási tételei? o Az EU költségvetése tartalmaz kötelező (pl.: nemzetközi egyezmények, szerződések általi) és nem kötelező kiadásokat. Számos tevékenység uniós finanszírozásához járulnak hozzá pl.: mg.,halászat, infrastruktúra, oktatás, kutatás, kultúra, környezetvédelem stb.. Emellett jelentős összegeket szánnak a versenyképesség és növekedési potenciál, valamint az Eu kohéziójának fokozására és erősítésére, illetve a természeti erőforrások védelmére. Az éves költségvetés legnagyobb kiadási tétele a közös agrárpolitika finanszírozása, a második legnagyobb tétel a strukturális műveletekhez kapcsolódik, melynek célja a fejlettségbeli különbségek mérséklése. 16.) Mi a határidős piac lényege? o Határidős kereskedés esetén a jelenben kötött ügyletet egy jövőbeli időpontban bonyolítják le. Fontos választóvonal, hogy a határidős kereskedés tőzsdén, azaz szervezett keretek között vagy tőzsdén kívül zajlik-e. Előbbi esetben futures, utóbbiban forward ügyletekről beszélünk. A tőzsdei határidős ügyletek standardizáltak: adásvételkor meghatározott a minimális volumen, adottak az értéknapok. A forward piacokon mindig időtávra kereskednek, a futures piacokon pedig időpontra. A tőzsdén a kereskedés, elszámolás központja a klíringház, a tőzsdén kívül a kereskedés közvetlenül történik. 17.) Mi a közösségi feladatok finanszírozásánál tárgyalt központosított modell lényege? o A közösségi feladatokat az állam deklaráltan vállalja magára. Az egyes funkciók arányait központilag határozzák meg, és központilag teremtik meg ezek forrását. Kizárólag a központi költségvetés vonja el a jövedelemtulajdonosoktól jövedelmük egy részét, és ennek teljes újraelosztása révén juttat forrásokat az önkormányzatoknak. Ebben az ún. kiadásorientált modellben felülről, tételesen 5 / 50. oldal

6 határozzák meg az önkormányzatok feladatait, és a forrásszabályozásnak az a feladata, hogy ezt az elismert kiadási szintet feltöltse bevételekkel. 18.) Mi jellemzi a fizetési mérlegben rögzített közvetlen tőkebefektetéseket? o Tulajdon vagy tulajdonrész megszerzésével járó tranzakciókkal, amelyeknek nincs lejáratuk. 19.) Sorolja fel a pénzfunkciókat! o A pénz eredendően árupénz volt, a mai pénz általánosan elterjedt elnevezés szerint hitelpénz. A hitelpénz olyan bankpasszíva, amely képes betölteni a forgalmi eszköz, a fizetési eszköz, a felhalmozási eszköz és az értékmérő funkcióit. 20.) Mi a különbség a bankhitel és a bankkölcsön között? o A hitel a pénzjutás lehetőségét jelenti, míg a kölcsön a felvett pénzösszeget. A hitelnek és a kölcsönnek is ára van, hitel után azért fizetünk, mert a bank rendelkezésünkre tartja a pénzt, ha pedig azt igénybe vesszük, azaz kölcsönt veszünk fel, az után kamatot kell fizetnünk. 21.) Milyen tevékenységeket foglal magába a faktorálás? o A faktor vezeti az ügyfél vevőnyilvántartását, lebonyolítja az adminisztrációt, kiküldi a számlákat, beszedi a követeléseket. A faktor átvállalja a követeléssel kapcsolatos hitelkockázatot, az esetleges veszteséget. A faktortársaság megveszi az ügyféltől annak követeléseit (80-90%). A faktorálás funkciói tehát a kintlévőség behajtása, a főkönyvi számla nyilvántartása, a vevő cégkockázatának átvállalása, finanszírozás. 22.) Mi az adótranszfer? o Az adótranszfer a magas jövedelműek progresszív adóztatását az alacsony jövedelműek közvetlen támogatásával kapcsolja össze. 23.) Mi a zártkörű értékpapír-kibocsátás lényege? o A zártkörű kibocsátás az értékpapír egyedileg, előre meghatározott befektető részére történő kibocsátása, a befektetőnek az értékpapír átvételére vonatkozó előzetes szándéknyilatkozata alapján.) Tulajdonosának nevét bejegyzik a társaság részvénykönyvébe, a tulajdonos csak akkor gyakorolhatja a társasággal szembeni részvényesi jogait, ha neve szerepel a részvénykönyvben. 6 / 50. oldal

7 24.) Mit állíthatunk azokról a pontokról, amelyek a termelési lehetőségek határgörbéjén helyezkednek el? o A leghatékonyabb, még megvalósítható pontok. Megmutatják az erőforrások közjavak és magánjavak fogyasztása közti megoszlást. 25.) Mikor tekinthető méltányosnak egy adórendszer a közteherviselő képesség elve szerint? o Mindenkinek teherviselő képessége arányában kell kivennie részét a közkiadások finanszírozásából, illetve mindenkire akkora adóterhet kell hárítani, amekkora a többiekével azonos hasznosságról való lemondást eredményez. 26.) Mi a kötvénykibocsátásnál alkalmazható átvevő szindikátus lényege? o A teljes kibocsátást előre meghatározott árfolyamon átveszik, hogy később saját kockázatukra eladják (az átvételinél magasabb árfolyamon). 27.) Sorolja fel a társadalombiztosítás főbb feladatait! o Öregségi, rokkantsági nyugdíj; egészségügyi ellátás; táppénz; anyasági és gyermekgondozási segély, munkanélküli-segély ez a Munkaerő-piaci Alap feladata. 28.)Sorolja föl a folyó fizetési mérleg részeit! o A termelési folyamat két ágához- a kibocsátáshoz és a jövedelemhez kapcsolódó áramlásokat rögzíti. Első két sora a kibocsátott áruk és szolgáltatások közül azokat mbe, amelyeket belföldön termeltek, de külföldön használtak fel (export) vagy külföldön termeltek, de belföldön használtak fel (import). A jövedelmek sora a termelési tényezők jövedelmeit tartalmazza, azaz a két gazdasági egység között áramló tőkejövedelmeket (kamat, osztalék) és munkajövedelmeket (munkabér). A viszonzatlan folyó átutalások az ellenszolgáltatással nem járó jövedelmeket tartalmazza. 29.)Mit jelent a bank kamatkockázata? o A kamatkockázat azt jelenti, hogy a bank bizonyos fix kamatozású aktíváit változó kamatozású forrásokkal finanszírozza, és a változó kamatok emelkednek. 30.) Mi a kötvényaukció előnye és hátránya a szindikátusi kibocsátással szemben? o A kibocsátó naprakész információhoz jut saját vállalkozása piaci megítéléséről és nem kell közvetítői jutalékot fizetni. Hátránya, hogy az ár és a kibocsátás összege előzetesen bizonytalan. 7 / 50. oldal

8 31.) Hogyan védekeznek a bank likviditási kockázata ellen? o Ez ellen a bankok úgy tudnak védekezni, hogy megfelelő mennyiségű likvid eszközt (kp, jegybanki vagy bankközi betét, rövid lejáratú értékpapír) tart. 32.) Mit nevezünk származtatott terméknek? o A pénzügyi piacokon forgalmazott termékeket nevezzük, amelyeknek értéke valamely más pénzügyi vagy reáltermék értékétől függ. 33.) Mi a véleménye a monetaristáknak a pénztömeg-szabályozásról? 34.) Mi alapján nevezhető a jegybank végső mentsvárnak? o A végső mentsvár koncepciója, vagyis az az álláspont, hogy a jegybanknak szükség esetén a pénzrendszer biztonsága érdekében hitellel biztosítania kell a fizetésképtelen (illikvid) bank talpon maradását. Ebben a felfogásban már megjelenik az a felismerés hogy a pénzstabilitáshoz nem elégséges a pénzmennyiség növekedésének kontrollálása, de szavatolni kell a monetáris rendszer intézményi stabilitását is. 35.)Mi a különbség a finanszírozó állam és a kényszertő típusú állam között? Írjon mindegyikre 1 példát! 36.) Mi jellemzi az észak európai típusú önkormányzati modellt? o A települések nagyobb csoportjai tömörülnek egy-egy önkormányzatba, ezek a nagyméretű önkormányzatok széles feladatkörrel, jelentős saját bevételekkel és nagyfokú önállósággal rendelkeznek. Itt is létezik központi szakmai és pénzügyi kontroll, továbbá különféle bonyolultságú pénzügyi kiegyenlítő mechanizmusok működnek az elmaradottabb területek támogatására. 37.)Mit jelent az inflációhoz kapcsolható nominális bilincs fogalma? o Emelkedő infláció esetén nominális bilincsbe kerülnek az árak, mert az eladóknak továbbra is a régi nominális áron kell eladniuk az árut, holott annak reális ára már magasabb lenne 8 / 50. oldal

9 38.) Mi volt a klasszikus bankjegy kialakulásának az oka? o Az áruszolgáltatások mennyisége nőtt, ezáltal a forgalomban nőtt a pénzigény, vagyis a klasszikus bankjegy a pénzhiány következménye. A klasszikus bankjegy nem más, mint a bank önmagára szóló váltója. A klasszikus bankjegy forgalomképesebb a klasszikus papírpénznél, mert a bankár váltója iránt nagyobb a bizalom. 39.) Mi a pénzteremtés alapvető módja a zárt gazdaságokban? o A belföldi bankrendszer hitelt nyújt nem monetáris szereplőknek (betéti kamatfizetés is). 40.) Melyek a pénzteremtés alapvető módjai kétszintű bankrendszerben? o Kétszintű bankrendszerben a jegybank és a kereskedelmi bank is hitelnyújtással és devizavásárlással teremt pénzt, de a pénzteremtés folyamata két ponton eltér: a kereskedelmi bank csak számlapénzt tud teremteni, készpénzt nem a kereskedelmi bank jegybankpénz ellenében is képes kereskedelmi bankpénzt teremteni. 41.) Mit mutat meg a határadókulcs nagysága? o Azt mutatja meg, hogy az adóalap utolsó (legmagasabb) egységére mekkora adóteher jut; jelzi, hogy az adóalap egységnyi változása az adómérték hány egységnyi változását eredményezi. 42.) Miket nevezünk meritorikus javaknak? Írjon egy példát is! o ( érdem, kívánatos, önmagában értékes ) értékes javak, melyek attól függetlenül értékesek, hogy a fogyasztó annak ítéli-e azt meg. Az idő segít ebben. Oktatásban a kultúra terjesztése, ápolása kívánatos közjó. 43.) Soroljon föl 4 tipikus tőkepiaci terméket! o Részvények, befektetési jegyek, kötvények, záloglevelek, hosszú lejáratú bankbetétek és bankhitelek 44.) Mi a pénzújraelosztó-hitel nyújtásának korlátja? o Jellemzően nem monetáris pénzintézetek nyújtják (nem saját maguk által termelt pénz, hanem tipikusan JBP-t adnak ügyfelüknek) aktívák és passzívák összege nem változik meg, csak az aktívák szerkezete rendeződik át, nem monetáris pénzintézeteken kívül mindenki képes pénzkészlete mértékéig pénzújraelosztó hitelt nyújtani. Korlátja: a birtokában levő, elosztható pénzkészlet nagysága (ennek egy részét tartalékolnia kell). 9 / 50. oldal

10 45.) Miért van/lehet szükség az állam elosztási funkciójára? o Állami beavatkozás nélkül, a fenti kudarcoktól eltekintve, a kompetitív piac a jövedelmek hatékony allokációját hozza létre. Az ilyen jövedelem-elosztás nem szükségszerűen esik egybe azzal, ami a társadalom számára igazságos. Elmozdulás van a haszonlehetőség görbén, adóztatás, transzferek jellemzik, továbbá a teherviselő képességi elv. (T =TR) o az adótranszfer a magas jövedelműek progresszív adóztatását az alacsony jövedelműek közvetlen támogatásával kapcsolja össze o progresszív jövedelemadókból finanszírozott közszolgáltatás o az elsősorban magas jövedelműek által vásárolt termékek erőteljes adóztatása az elsősorban alacsony jövedelműek által fogyasztott javakra adott támogatásokkal kombinálva. 46.) Mi a határidős valuta-piac lényege? o A határidős (termin) valutapiacon az ügyletet a jelenben kötik meg azaz egyeznek meg az árfolyamban és a mennyiségben-, de egy későbbi időpontban bonyolítják le. A határidős valutaárfolyam jelölése f (forward). 47.) Milyen típusú kockázatok ellen nyújt biztosítást a MIGA? o A külföldi befektetők számára politikai és gazdaság-politikai jellegű kockázatok ellen nyújt biztosítást. Ezen felül a fejlődő országokban a megvalósítandó beruházások biztosítására is garanciát vállal technikai segítségnyújtást végez a beruházások előkészítésében és megvalósításában. 48.) Mi a közvetett adók lényege? o Az adóalany és az adó közgazdasági terheit viselő (effektív adófizető) személye különválik. Pl.: ÁFA 49.) Milyen eszközökkel akadályozhatja a jegybank a hazai valuta árfolyamának erősödését? o Ha külföldi fizetőeszközt vásárol hazai ellenében. Az árfolyam ingadozási sávjának eltörlése és lebegő árfolyam bevezetése. A középárfolyam és ezzel az ingadozási sávot a gyenge irányba tolja, hogy az új sávba az árfolyam további intervenció nélkül beleférjen. 50.) Milyen okai vannak az OTC piacok létezésének? o A tőzsdén kívüli pénzügyi piacokat összefoglaló néven OTC piacoknak nevezzük, létezésüknek több oka van. Egyrészt a tőzsdére kerülés költséges és nehézkes eljárás, kis- és középvállalatok méretükből fakadóan nem képesek a tőzsdére jutni, viszont számukra is fontos a kibocsátott értékpapírjaik likviditása, mert ez megkönnyíti a tőkeszerzést. Másik oka a tőzsde szabványosítottsága, bizonyos 10 / 50. oldal

11 ügyletek időbeli, mennyiségi korlátok miatt a tőzsdén nem bonyolíthatóak le. Az OTC kereskedés segítségével egyszerűsödnek az ügyletek lebonyolítása és az elszámolás, a rendszer szabályait ugyanakkor be kell tartani. 51.) Mi a mennyiségi monetáris irányítás lényege? o Mennyiségi, vagy általános monetáris irányítás: amely során a monetáris hatóságok a gazdasági ágak, gazdálkodók közötti különbségek nélkül alkalmazzák szabályozó rendszerüket. A monetáris politika indirekt eszközei általában az egész pénzügyi piacra egységesen hatnak. 52.) Milyen esetben számít bele a deviza a hazai pénztömegbe? o A valutabelföldieknek a monetáris pénzintézeteknél külföldi devizában vezetett számlái kvázipénznek számítanak, és így a belföldi pénztömegbe számítanak bele. 53.) Melyek az M1 pénztömeg részei? o Szűken értelmezett pénz, amelybe a készpénz és a látra szóló betét tartozik bele. 54.) Hogyan értelmezhető a Gresham törvényben a jó és a rossz pénz fogalma? o Közgazdasági törvénye szerint, ha egy országban egy időben kétféle pénz van forgalomban, akkor az alacsonyabb nemesfémtartalmú, vagyis az értéktelenebb kiszorítja a forgalomból az értékesebbet, úgy a kultúrában is az olcsóbb, a hígabb, kiszorítja a súlyosabbat, az igazibbat. Tehát a rossz pénz kiszorítja a jó pénzt. 55.) Sávosan rögzített árfolyamrendszerben alulértékelt hazai valuta esetén milyen jegybanki beavatkozásra számíthatunk a valutapiacon? o A középárfolyam és ezzel az ingadozási sáv erős irányba való eltolása, hogy az új sávba az árfolyam további intervenció nélkül beleférjen. Ekkor a hazai valuta felértékelődik. 56.) Mit jelent a fizetési mérleg összeállításnál használatos kettős nyilvántartás elve? o A kettős nyilvántartás a piaci áron alapuló számbavétel és az eredményszemlélet. A kettős nyilvántartás szerint minden gazdasági eseményt a fizetési mérleg credit és debit oszlopában is rögzítenek. 57.) Határozza meg az egyszintű bankrendszer fogalmát! o Egyszintűnek nevezünk egy bankrendszert, ha egy bank egyidejűleg betölti a jegybank és a kereskedelmi bank szerepét. 58.) Mi a várományfedezeti nyugdíjrendszer lényege? 11 / 50. oldal

12 o A munkavállaló egy meghatározott ideig köteles teljesíteni a befizetést, amelyből és annak kamataiból fizeti a rendszer a nyugdíjat. A járulékfizetés mértékét az elérendő váromány értékéből számolják vissza. 59.) Mit jelent a pénzkereslet óvatossági motívuma? o Az óvatossági motívum, az előre nem látható, váratlan kiadások finanszírozását jelenti. 60.) Mely bankok a tagjai az ESCB-nek? o Minden európai uniós tagállam jegybankja az ESCB-nek. 61.) Melyek a pénzügypolitika ágai? o Pénzügy politika 3 ága, melyek között jelentős kölcsönhatások vannak, a valutáris folyamatok hatnak rájuk: monetáris politika, költségvetési politika, devizapolitika. 62.) Sorolja fel a nonprofit szervezet típusait! o o o fogyasztásnál vagy hiánypótló, vagy kiegészítő feladatokat lát el. közösség veheti igénybe, viszont külső tagoknak is megengedhető az igénybevétel térítési díj fizetése mellett. megoldását, ezen kívül önszerveződéssel jönnek létre és tagdíjakból tartják fenn magukat. 63.) Mi az átváltható kötvény? o Az átváltható kötvény a rendes fix kamatozáson felül olyan lehetőséget biztosít birtokosának, hogy meghatározott határidőn belül választhat; vagy beváltja kötvényeit névértéken a vállalkozás részvényeire, vagy megtartja, s így később a törlesztéskor pénzét visszakapja. Az ilyen kötvény a piacon rendes kötvényként viselkedik. 64.) Mit jelent az, hogy a részvény lejárat nélküli értékpapír? o A részvény megvásárlója pénzét véglegesen a vállalat rendelkezésére bocsátotta, azt visszaváltani nem lehet, csak másnak eladni. 65.) Mi az arbitrázs lényege? o Az arbitrázs ügyleteket végző piaci szereplőket arbitrázsőrnek nevezzük, akik az árak, árfolyamok, kamatok anomáliáit kihasználva kockázatmentes nyereségre tesznek szert, de nincs nyitott pozíciójuk. o Ennek több típusa létezik, mint például a földrajzi arbitrázs és az időbeli arbitrázs. 12 / 50. oldal

13 66.)Sorolja fel, hogy milyen tényezőktől függ a pénz kereslete és ezeknek a tényezőknek a változása miképp hat a pénzkereslet nagyságára! o A fischeri forgalmi egyenlet: o M*V=P*Á (:= pénz mennyisége * forgási sebessége = forgalomba került áruk árszínvonala * mennyisége) o A keynesi ún. likviditási preferenciára épülő megközelítés: o M(t)=t(Y)+s(r) (:= pénzmennyiség = tranzakciós és óvatossági pénzkereslet (jövedelem) + spekulációs pénztömeg (piaci kamatláb)) o A tranzakciós és óvatossági pénzkereslet a jövedelemtől függ, míg a spekulációs pénzkereslet a piaci kamatlábbal ellentétes irányba mozog. o Az ún. cambridge-i állomány szemléletű megközelítés: o M=k*P*y (:= pénz mennyiség = arányossági tényező * árszínvonal * arányossági tényező) 67.) Mely tőkeműveleteket soroljuk a fizetési mérlegben az egyéb befektetések közé? o Az egyéb befektetésekhez hitelügyletek sorolhatók, így a kereskedelmi hitelek és a bankok közötti hitelek. 68.) Mikor beszélhetünk degresszív adóról? o Degresszívnek nevezünk egy adót, ha az átlagadókulcs csökken az adóalap növekedésével. 68.) Sávosan rögzített árfolyamrendszerben mikor beszélünk a hazai fizetőeszköz alulértékeltségéről? o A hazai valutát alulértékeltnek nevezzük, ha a piaci kereslet és kínálat által meghatározott hosszú távú árfolyam a kijelölt középárfolyamnál erősebb. Ennek esetén a jegybanki intervenció folyamatosan az árfolyamsáv erős szélén szükséges, és az intervenció korlátai miatt előbb vagy utóbb szükség lesz az árfolyamrendszer módosítására, azaz sáveltörlésre, vagy sávszélesítésre, vagy sáveltolásra (alulértékeltség esetén felértékelésre). 69.) Mi jellemzi a fizetési mérlegben rögzített portfólió befektetéseket? o A portfólió befektetések célja a fizetési mérlegben nem a stratégiai jellegű tranzakciók, hanem a rövidtávon adódó kamat és árfolyamnyereségek megszerzése. Portfólió befektetés lehet tulajdonszerzés (részvényvásárlás), vagy a nélküli (pl. kötvényvásárlás). A tulajdonszerzéssel járó portfólió befektetést és a közvetlen beruházást hüvelykujjszabály alapján lehet megkülönböztetni egymástól: a 10 % tulajdoni hányad megszerzése már közvetlen beruházás. 13 / 50. oldal

14 70.) Melyek a központi kormányzat alrendszerei? o A központi kormányzat alrendszerei a központi költségvetés, a szociális biztonság alrendszeri és az elkülönített célalapok. A szociális biztonság alrendszerei közé tartozik az állami alapú kötelező társadalombiztosítás (szűkebb értelemben csak ez az alrendszer tartozik az államháztartáshoz a szociális rendszerből), és a magán nyugdíjpénztárak, az önkéntes pénztárak és a kiegészítő biztosítások (ez a tágabb értelmezés). 71.) Mit állíthatunk azokról a pontokról, amelyek a termelési lehetőségek határgörbéje alatt helyezkednek el? o Azok a pontok, amik a termelési lehetőségek határgörbéje alatt vannak, azok nem tekinthetők hatékonynak, mivel ebben az esetben a társadalom egyszerre tudná növelni a magánjavak és a közjavak termelését. 72.) Mit mutat meg az átlagadókulcs nagysága? o Az átlagadókulcs azt mutatja meg, hogy az adóalap egészére vetítve az adómérték annak hány százalékát teszi ki; az adózót sújtó tényleges adóterhet az átlagadókulcs jelzi. 73.) Mit jelent a sávosan rögzített árfolyamrendszerhez kapcsolható árfolyamrögzítés paradoxona? o Amikor szükség lenne a rögzítésre, nem lehet, és amikor lehet, nincs rá (hosszú távon) szükség. 74.) Soroljon fel 4 állampapírt! o Állampapírnak nevezzük az állam (kincstár, állami költségvetés) által kibocsátott, az állam adósságát megtestesítő értékpapírt, amelyben az állam adósságtörlesztésre és kamatfizetésre vagy járadékfizetésre vállal kötelezettséget. Pl.: Államadóssági kötvény, államjegy, állami pénztárjegy, kincstári váltó, kincstárjegy 75.) Mi az opciós ügylet lényege? o Az opció olyan kétoldalú ügylet, amelyben az egyik fél az opciós díj jelenbeli megfizetése fejében jogot szerez arra, hogy egy maghatározott jövőbeli napon valamely termék megadott mennyiségét előre megállapított árfolyamon, a kötési árfolyamon megvehesse vagy eladhassa. Az opciós ügylet másik résztvevőjét, aki a díj ellenében kötelezettséget vállal, az opciós ügylet kiírójának nevezik. 14 / 50. oldal

15 76.) Mi a hiperinflációs folyamat következménye? o Hiperinflációs folyamat következménye a pénzfunkciók fokozatos kizáródása, azaz a pénzforgalom megszűnését közvetlen termékcsere és jegyrendszer szerinti elosztás váltja fel. 77.) Mit jelentett aranypénzrendszerben a konvertibilitás fogalma? o A pénz aranyra válthatóságát. 78.) Milyen módon keletkezhet banki kötelezettség? o Hitel a jegybanktól, vagy számlák, betétek keletkezése/növekedése (betéttulajdonosok követelései a bankkal szemben). 79.) Melyek a Pénzügyi Szervezet Állami Felügyeletének feladatai? o A PSZÁF elősegíti a hitelintézeti törvény alkalmazását, elbírálja az engedélykérelmeket, ellenőrzi a törvény betartását, határozatokat hoz, és indokolt esetben intézkedéseket alkalmaz. 80.) Milyen két nagy csoportja van az állam közjogi típusú bevételeinek? o Adójellegű (adók, állami monopóliumok = regálék, vámok, társadalombiztosítási járulékok) és nem o adójellegű (illetékek, díjak, bírságok). 81.) Mit mutat meg az államháztartásban a termelési lehetőségek határgörbéje? o Az erőforrások mekkora hányadát használhatják fel közjavak (az állam által nyújtott javak és szolgáltatások pl. védelem) előállítására és mekkora rész jusson a magánjavakra (piacon kínált javakra és szolgáltatásokra pl. fogyasztási cikkekre). 82.) Mi a jegybanki viszontleszámítolás lényege és célja? o A jegybank kereskedelmi banki, elsősorban értékpapírban megtestesülő követeléseket vásárol meg, ezzel a kereskedelmi bankoknak likviditást nyújt. 83.) Mit állít a vásárlóerő-paritás elve? o A belföldi és a külföldi árszínt (P és P*), valamint a valutaárfolyam (e) hosszú távú egyensúlyi kapcsolatban állnak egymással, azaz: e=p/p*. Ez a vásárlóerőparitás tétele (PPP-Purchasing Power Parity). 15 / 50. oldal

16 84.) Mi az OTC? o Nem tőzsdei értékpapír kereskedelem. Over the counter alatt a másodlagos (tőzsdén kívüli, származtatott) értékpapírpiacot értjük. Az OTC kevésbé szabályozott, mint a tőzsde. 85.) Sorolja fel a részvényes vagyoni jogait! o Osztalékra való jog, likvidációs hányadra való jog, jegyzés elsőbbség joga. 86.) Mi a rövid pozíció? Írjon rá egy példát! o Ha a pozíció tulajdonosának vagyoni helyzetét az ár- vagy árfolyam-emelkedés rontja, akkor rövid o pozícióról beszélünk. Pl. a határidős eladás: az alaptermék árfolyamának emelkedése a határidős árfolyamot emeli, de aki már benne van a pozícióban, a szerződött árfolyamon nem változtathat. 87.) Mi a korlátozott konvertibilitás? o Konvertibilitás: valamely pénznem szabad átválthatósága egy másik pénznemre. Korlátozott konvertibilitás: ha az átválthatóság csak a fizetési mérleg folyó tételeire terjed ki. 88.) Mi a másodlagos értékpapírpiac fő funkciója? o A másodlagos piacon a már kibocsátott értékpapírok adásvétele folyik. Biztosítja a megtakarítások likviditását, az értékpapírokba fektetett megtakarítások mobilizációját. 89.) Hogyan dönthető el egy tulajdonszerzéssel járó tőkeműveletről, hogy portfolió befektetés, avagy közvetlen befektetés? o Ezek a külföldi befektetések formái. Közvetlen beruházás: vállalat alapítása vagy már létező vállalat o felvásárlása. A befektetéssel a vállalat irányítása is a befektető kezébe kerül. A portfolió-befektetés tőzsdei befektetést jelent. A külföldi befektető tőkét kínál osztalék, illetve - rövid távon - árfolyamnyereség ellenében. A közvetlen befektetés hosszabb távú, míg a portfólió befektetés lehet nagyon rövid távú is. 90.) Melyek az Európai Unió költségvetésének legfontosabb bevételi tételei? o Tradicionális saját források, hozzáadott értéken alapuló forrás, bruttó nemzeti jövedelmen alapuló forrás. 16 / 50. oldal

17 91.) Mi a változó kamatozású betétek lényege? o A bank felhatalmazást kap arra, hogy valamilyen referenciakamatláb megváltozása esetén a betét kamatlábát egyoldalúan megváltoztassa. A változó kamatozású betéteknél a kamatláb valamilyen báziskamatlábhoz van kötve, és annak futamidő alatti változása a betét kamatlábát is átárazza. 92.) Melyek a váltó gazdasági funkciói? o Hiteleszköz és fizetési eszköz. Kereskedelmi váltó: kereskedelemi hitelezés egyik formája o Fináncváltó: ha a keletkezési jogviszony pénzkölcsön, mely mögött nem áll áruügylet. 93.) Soroljon fel olyan eszközöket, amelyekkel a kereskedelmi bankok a hitelkockázat ellen védekezhetnek! o A hitelgyújtást megelőzően a kérelmezőket megvizsgálják. A lakossági szegmensben, ahol a hitelfajtákat könnyebb szabványosítani, a hitelkérelmező magánszemélyeket általában egységes paraméterek mentén vizsgálják (jövedelmi és vagyoni helyzet, iskolai végzettség, munkahely, beosztás, stb.). A vállalati szegmensben a speciális hiteltípusok vannak, hiszen a különféle vállalatok másmás tevékenység finanszírozásához kérnek hitelt, így őket nem lehet általános formulák alapján vizsgálni, az egyes vállalati hitelkérelmek sokszor egyedi hitelképességi vizsgálatot igényelnek. o A bank a hitelfelvevő tevékenységét figyelemmel kíséri (a hiteladósokról a kereskedelmi bankok közös rendszert vezetnek) ; a hitelportfoliójuk minőségének megfelelő tőketartalékokkal védekezhetnek. 94.) Mit jelent a törvénye fizetőeszköz fogalma? o A Magyar Nemzeti Bank kizárólagosan jogosult bankjegy és érme kibocsátására, amely Magyarország o törvényes fizetési eszköze, kötelező elfogadni olyan mértékben, ami rá van írva. 95.) A kereskedelmi bankokén kívül mely intézmények számláját vezeti a Magyar Nemzeti Bank? o A kincstári egységes számlát, továbbá a pénzügyminiszter által kijelölt más állami számlákat. Vezeti a hitelintézetek, az Országos Betétbiztosítási Alap, a Befektetővédelmi Alap pénzforgalmi számláját. 17 / 50. oldal

18 96.) Írja fel, majd értelmezze a pénzteremtés alapegyenletét! o Delta M=delta NDC + delta NFA o M: Money pénzmennyiség; NDC: Net Domestic Credit a bankrendszer nettó belföldi hitelállománya; NFA: Net Foreign Assets a bankrendszer nettó devizapozíciója o A pénzt a bank hozza létre hitelnyújtással (NDC), vagy külföldi fizetőeszközvásárlással, amikor a bank belföldi partnerének a külföldi fizetőeszköz ellenében belföldi pénzt ad cserébe (NFA). 97.) Soroljon föl 4 tipikus pénzpiaci terméket! o Váltók, rövid lejáratú állampapírok (kincstárjegyek), rövid lejáratú bankbetétek (beleértve a bankközi o pénzpiacot is), átruházható rövid lejáratú betétjegyek, vállalatoknak fogyasztóknak nyújtott rövid lejáratú bankhitelek. 98.) Mi az előnye a pénzzel ellátott piacnak a barter-piaccal szemben? o Közvetlen csere lehetséges a pénzzel ellátott piacon; az termékek árát elég pénzben kifejezni, nem kell az összes többi termék árában, barter-piacon [n*(n-1)]/2 kellene megjegyezni, míg a pénzzel ellátott piacon n darabot. 99.) Mi az IDA, és mi működésének lényege? o Nemzetközi Fejlesztési Társulás (International Development Association). Működésének célja a legszegényebb országok gazdasági fejlődésének elősegítése és fejlesztési szükségleteik egy részének kielégítése a pénzpiaci feltételeknél jóval kedvezőbb feltételek mellett nyújtott hitelekkel. Társfinanszírozás: ha a Világbank által nyújtott hitel és a saját forrás nem elegendő a beruházáshoz. 100.) Milyen szereplői vannak a konzorciális kölcsönöknek? o A hitelnyújtó fő bankot lead manager -nek, a kisebb összeggel résztvevő bankokat aláíró bankoknak nevezik. Vezető szervező bank; társszervező (nem mindig); aláíró bankok; hiteladós. 101.) Mikor beszélünk arról, hogy egy fizetőeszköz teljesen konvertibilis? o Amikor az átválthatóság a fizetési mérleg minden tételére vonatkozik. A gazdasági szereplők a céltól függetlenül, pénzüket külföldi fizetőeszközre átválthatják. 102.) Milyen módon válhat a megtakarítás az anyagi felhalmozás forrásává? o Önfinanszírozással, Újraelosztással (végleges újraelosztás, közvetlen ideiglenes újraelosztás, közvetett ideiglenes újraelosztás), Pótlólagos pénzteremtés. 18 / 50. oldal

19 103.) Milyen problémák merültek fel a tiszta árupénz (nemesfém-pénz) rendszerben? o Érmék egyre sűrűbb használatával jelentkeztek a nemesfémek alkalmazásának hátrányai. Használat során koptak, továbbá azok csonkításával súlyértéküket szándékosan csökkentették. A növekvő áruforgalom miatti egyre több érme, azok előállítása szállítása, őrzése, védelme egyre több gondot okozott. 104.) Miképp értelmezhető a Mit kell termelni? kérdés az államháztartásban? o Az erőforrások mekkora hányadát használják fel közjavak előállítására és mekkora rész jusson a o magánjavakra. 105.) Mi a PSZÁF és mi az OBA? o PSZÁF: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (feladata: a hitelintézetek felügyelete, törvényi szabályok betartatása) o OBA: Országos Betétbiztosítási Alap (betétesek védelmét szolgálja) 106.) Mit jelent a jegybanki kötelező tartalékráta? o Azt fejezi ki, hogy a kereskedelmi bankoknak meghatározott idegen forrásaik után mekkora jegybanki tartalékot kell képezniük, azaz mekkora összeget kell a jegybanknál vezetett számlájukon elkülöníteniük. 107.) Mi a különbség az állam közjogi és magánjogi típusú bevételei között? o Az állam bevételei között megkülönböztethetünk közjogi bevételeket, és az államot, mint magánjogi jogalanyt megillető bevételeket. (az adók, a vámok, az illetékek, a díjak, a járulékok és hozzájárulások. o Az állam magánjogi bevételei közé soroljuk az állami vagyon hasznosításából (koncessziós szerződésekből, az állami vagyon értékesítéséből), valamint a költségvetési szervek vállalkozási tevékenységéből származó bevételeket. 108.) Mi az alapvető különbség az IMF és a Világbank-csoport tevékenysége között? o A Világbank-csoport hiteleket finanszíroz a tagországoknak újjáépítési, fejlesztési, gazdasági szerkezetátalakítási tevékenységekre. Míg az IMF nem csak hiteleket nyújt, hanem konzultációs fórumokat tart, feladata még az árfolyamstabilitás illetve világkereskedelem növekedését akadályozó devizakorlátozások megszűntetésének elősegítése. 19 / 50. oldal

20 109.) Az ügyfelek betét feletti rendelkezési lehetősége alapján milyen betétekről beszélhetünk? o Névre szóló illetve bemutatóra szóló konstrukciók. 110.) Mi a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer hátránya? o Nem vagy csak kis mértékben képez pénzügyi tartalékot. Így a társadalom elöregedésével, a születésszám csökkenésével megoldhatatlan pénzügyi problémákat okoz. 111.) Miért nevezhető az infláció adónak? o A készpénz a jegybankkal szembeni követelés, ebből a szempontból az infláció a készpénztartásra kivetett adó. A feketegazdaság egyetlen adóztatási módszere. 112.) Milyen formái lehetnek a megtakarításnak? o Anyagi beruházás o Értékpapír- (részvény-, kötvény-) vásárlás, lekötött bankbetétbe helyezés o Pénzkészlettartás (készpénz vagy látra szóló betét formájában) 113.) Mi alapján sorolható a társadalombiztosítási járulék az állam adójellegű bevételei közé? o Mivel a járuléknál is a jövedelemmel arányos fizetés a jellemző. A járulékot a munkáltató vonja le és havi rendszerességgel fizeti be a társadalombiztosítás megadott szervezetéhez. Kötelező jellegű, van ellenszolgáltatás, de nem közvetlen. 114.) Milyen lejáratú értékpapír a befektetési jegy? o A nyíltvégű befektetési alap jegyei bármikor visszaválthatók, hiszen a nyíltvégű alap tőkéje folyamatosan változhat. A nyíltvégű befektetési alap határozatlan időre jön létre. o A zártvégű befektetési alap jegyeit csak az alap megszűnésekor váltja vissza az alap kezelője, hiszen a zártvégű alapokat előre meghatározott időszakra, állandó nagyságú tőkével hozzák létre. 115.) Mi az azonosság és a különbség a faktorálás és váltóleszámítolás között? o Faktorálás: a faktortársaság meg veszi az ügyféltől a követelést (általában 80-90%-át), a faktor átvállalja a hitelkockázatot, az esetleges veszteséget. o Váltóleszámítolás: a bank a váltó ellenében hitelt nyújt átvállalva a hitelezői szerepet, de vagy a kiállítónak vagy az elfogadónak kell visszafizetnie a hitelt. 20 / 50. oldal

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A monetáris rendszer Monetáris rendszer fogalma, elemei, pénzteremtés mechanizmusa 1. A bankrendszer alapjai 2. A pénzteremtés folyamata 3. Endogén-egzogén pénzteremtés

Részletesebben

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét 2010.09.14. 1 Tartalom 1. A pénz különböző formái (ismétlés) 2. Pénzteremtés folyamata 3. Pénzaggregátumok

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Pénzügyek alapjai. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította:

Pénzügyek alapjai. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította: udapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Pénzügyek alapjai Név: soport: Tagozat: Elért pont:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék.

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék. A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék A pénz Meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 5 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 21.12.2. COM(21) 774 végleges A. melléklet/24 B. fejezet A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június KÖZGAZDASÁGTAN II. KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke Azono -sító kód D01 Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról E04

Részletesebben

Rövid távú modell II. Pénzkínálat

Rövid távú modell II. Pénzkínálat Rövid távú modell II. Pénzkínálat Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Elkezdtük felépíteni a rövid távú modellt Ismerjük a kamatláb és a kibocsátás közti kapcsolatot

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16.

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16. Makrogazdasági pénzügyek Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. november 16. Miről volt szó? Antiinflációs monetáris politika Végső cél: Infláció leszorítása és tartósan alacsonyan tartása Közbülső

Részletesebben

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata Aktuális gazdaságpoli0kai ese2anulmányok 2013. Tavasz 7. előadás A pénz fogalma A pénz olyan eszközök állománya, amelyek azonnal felhasználhatók tranzakciók (gazdasági

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

A nemzetközi fizetési mérleg. Vigvári András vigvaria@inext.hu

A nemzetközi fizetési mérleg. Vigvári András vigvaria@inext.hu A nemzetközi fizetési mérleg Vigvári András vigvaria@inext.hu A nemzetközi pénzügyi piacok mikroökonómiája Árfolyam alakulás, árfolyam rendszer kérdései A piac szabályozottsága (kötött devizagazdálkodás-

Részletesebben

A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu

A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu A határokon átnyúló pénzügyi kapcsolatok Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A nemzetközi fizetési mérlegelső megközelítés, fogalom Pénzforgalmi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 5. Előadás A pénzpiac és az LM görbe A pénzpiac A pénzpiac nagyon sajátos piac. Ellentétben más piacokkal itt a kínálat nem eladási szándékot,

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 2 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

A pénzügyi rendszer és a pénz

A pénzügyi rendszer és a pénz A pénzügyi rendszer és a pénz Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A pénzügyi rendszer funkciói 1. A gazdaság pénzellátásának biztosítása. 2. A

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1 II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak 2013.10.03. A makroökonómia alapösszefüggései 1 1) Gazdasági folyamatok Gazdasági folyamatokon a vizsgált időszakáltalában egy év- alatt a megtermelt javak termelésével

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

Pénz nélkül: cseregazdaság

Pénz nélkül: cseregazdaság Pénz nélkül: cseregazdaság Közgazdasági alapismeretek 8. előadás A pénzpiacok EKF Csorba László Kiskakas vízért megy Jól van apjuk Piros kanadai gémkapocs lakóház Óriási bizonytalanság, + nagy időigény

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok I. 65. lecke Értékpapír fogalma Jogi: meghatározott

Részletesebben

Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08.

Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08. Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08. Mi a pénz? A középosztály pénz olyan, mint a pornográfia, nehéz lenne pontosan definiálni, de aki látja, biztosan tudja, hogy ez az. Orbán

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás Kiss Olivér Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék Van tankönyv, amit már a szeminárium előtt érdemes elolvasni! Érdemes előadásra járni, mivel

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzpiac 12. évfolyam Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzteremtés A pénzteremtés alapvető módja a hitelnyújtás. Ha egy vállalat a termelését bővíteni akarja, akkor hitelt vesz fel. A

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) Dr. Sivák József tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu Az állam hatása a gazdasági folyamatokra. A hiány

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 31.

Lamanda Gabriella március 31. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. március 31. Intézményi befektetők: Befektetési alapok Biztosítások Pénztárak Semleges bankműveletek Pénzforgalom lebonyolítása Aktív bankműveletek Hitelnyújtás

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke

Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke MNB D01 D11 D12 Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról Nem rezidensekkel szemben keletkezett éven túli állami

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Okmányos inkasszó Fizetési mód, a beszedési megbízások egyik változata: az eladó azzal bízza meg bankját, hogy az exportáru ellenértékét

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben