Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08."

Átírás

1 Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László

2 Mi a pénz? A középosztály pénz olyan, mint a pornográfia, nehéz lenne pontosan definiálni, de aki látja, biztosan tudja, hogy ez az. Orbán Viktor

3 Építész- de1iníciók munkámat a pénz segítségével számomra fontos dolgokra cserélhetem el. ZsaneA [a pénz] kézzelfogható energiasűrűség Dávid A pénz önmagában semmi. Csak akkor létezik, ha körforgásban van. Lelle

4 A pénz funkciói Elszámolási egység Az áruk mértékegységéül szolgál Lehetővé teszi az összehasonlítást Forgalmi eszköz A csere általános eszközeként az áruk mozgását köves Vagyontartási eszköz A forgalomból kilépve vagyonként létezik Fizetési eszköz Árumozgástól függetlenül, ellentételezés nélkül cserél gazdát

5 Fajták Árupénz Az adoa gazdaságban áruként is jelen van (pl. arany) Hitelpénz Törvényes fizetőeszköz, amely hitelnyújtással keletkezik és hitelvisszafizetéssel szűnik meg Készpénz Tárgyi formában megjelenő törvényes fizetőeszköz (pl. érme) Számlapénz Hitelintézeteknél elhelyezea betétek

6 Alapfogalmak PénzhelyeAesítők Váltó (árucsere során keletkező fizetési ígérvény) Nézzük meg! Pénzzé nem saját értéke, hanem elfogadása teszi Kötelezvény A kibocsátó ígéretet tesz a névérték és a kamatok egy későbbi időpontban történő visszafizetésére Leszámítolás Bankjegy A bankjegy a bank által kibocsátoa kötelezvény Nem fizet kamatot, a hitelt maga a bankjegy testesas meg

7 Alapfogalmak Hitelügylet A szolgáltatás vagy termékátadás az üzletkötés periódusában történik, a pénzbeni ellenszolgáltatást viszont egy későbbi időpontban nyújtják. [Meyer- Solt, 154. old.] Nominálkamat A pénzkölcsön ára A nominálkamat és a kölcsönzöa összeg aránya a kamatláb M t+1 M t =1+ i

8 Alapfogalmak Árfolyamérték AdoA névértékű kötelezvény jelenértéke 10%- os kamatláb mellea mekkora összeget ajánlanánk fel egy megbízható adós 100 Ft- os kötelezvényéért? PV = 1+ i A kötelezvények árfolyama és a nominálkamatláb ellentétes irányban változik Reálkamat A hitelezés hozamából megvásárolható árumennyiség J

9 Fisher- tétel M ( 1+ i) 1+ π M = ρm Reálkamat ρ + π i Infláció jellemzően elhanyagolhatóan kicsi 0 ebből a kamatláb: 1+ ρ = ( ) 1+ π M M 1+ i 1+ ρ = 1+ i 1+ π ρ + π + ρπ = i ( 1+ ρ) ( 1+ π ) =1+ i

10 Várakozások Infláció Az infláció jövőbeni értékeire várakozásokat alakítunk ki Ennek következtében a reálkamat mértéke sem biztos Az az árumennyiség, amelynek beszerzésére valamely gazdasági szereplő befektetésének hozamából számít [Meyer- Solt, 158. old.] A várt reálkamatláb nagyságát a nominális kamatláb és a várt inflációs ráta határozza meg Fisher- tétel ρ e i π e

11 Pénzteremtés Legegyszerűbb eset Egyetlen bank Kizárólag készpénz Nincs infláció és inflációs várakozások Bank 1 1+ i B Készpénz Kötelezvény B Gazdasági szereplő

12 Pénzteremtés Számlapénz A szereplők ügyleteinek lebonyolításához nincs szükség a pénz tárgyi megjelenésére A fizetés egy könyvelési művelet (jóváírás) A pénzteremtés szintén A számlakönyvben jóváírják az elvileg kifizetendő összeget Bank Jóváírás Kötelezvény Gazdasági szereplő

13 Problémák A teremtea pénz a bank saját pénze Akiknek nincs fennálló hitelügylete, azok semmilyen módon sem kényszeríthetőek a bank saját pénzének elfogadására Mi gátolja a túlzoa pénzteremtést? Mi történik ha több banki szereplő van jelen? Az egyes bankok nem kötelesek egymás pénzét elfogadni Törvényes fizetőeszköz Minden szereplő köteles elfogadni Szükség van egy elszámolóházra (clearing house)

14 Központi Bank A bankok bankja Rendelkezik a készpénz kibocsátás monopóliumával Biztosítja a hitelrendszer működőképességét Biztosítja a pénzérték stabilitását A kormány bankja Lebonyolítja a kormány pénzügyi tranzakcióit Birtokolja és kezeli a moetáris tartalékokat Fenntartja az ország nemzetközi fizetőképességét Nem profitorientált Kereskedelmi bankok

15 Kétszintű bankrendszer KözponS 2. Megbízás Bank Törvényes 3. Jóváírás fizetőeszköz Kereskedelmi bank Kereskedelmi bank 1. Átutalási megbízás 4. Pénzügyi teljesítés Adós ügyfél Termék vagy szolgáltatás Szállító ügyfél

16 Tartalékolás A fizetőképesség fenntartása érdekében a bankok jegybankpénzt tartanak (Kötelező és fölös) tartalék A tartalék jegybankpénzben áll rendelkezésre A modern hitelpénz mögöa NINCS reálfedezet Aranystandard majd BreAon Woods rendszer ig A korlátlan pénzteremtést a kötelező tartalékráta korlátozza (t ) A fedezetet betétgyűjtésből kell biztosítani Ennek azonban többszázszorosa helyezhető ki hitelként

17 Pénzaggregátumok Likviditás szerint A likviditás azt fejezi ki, hogy az adoo eszköz milyen mértékben használható fel forgalmi eszközként vagy milyen mértékben és gyorsan cserélhető forgalmi eszközre. [Meyer- Solt, 163. old.] M 0 jegybankpénz- állomány (JBP) Készpénz + jegybanki betétek M 1 közvetlenül fizetésre felhasználható eszközök M 0 + látra szóló betétek M 2 kvázipénz (tágabb értelmezés) Likviditás

18 További fogalmak Készpénzhányad A teljes pénzkínálat készpénz formájában létező hányada m r = Tartalékráta KP KP + KBP ebből: Megmutatja, hogy a jegybanki számlapénz mekkora hányadát teszi ki a kereskedelmi banki pénznek A tartalékolás csökkens a megszerezhető kamatokat t = JBB KBP KP = m r 1 m r KBP

19 A pénzkínálat elemei A jegybank pénzkínálata (M 0 ) készpénzből és jegybanki számlapénzből áll (csak banki ügyfelek) M 0 = KP + JBB = m r KBP + t KBP = m + t 1 m r r 1 m r 1 m r Ebből a kereskedelmi banki pénzmennyiség: ( ) KBP KBP = 1 m r m r + t (1 m r ) M 0 Számlapénz Monetáris bázis (JBP)

20 A pénzkínálat A teljes pénzmennyiség jészpénzből és kereskedelmi banki számlapénzből áll: M 1 = KP + KBP Az előzőeket behelyeaesítve: Átrendezve: M 1 = m r M 1 + ( 1 m r )M 1 = 1 m r ( ) JBP m r + t 1 m r 1 m r ( ) JBP m r + t 1 m r

21 A pénzmultiplikátor Egyszerűsítés után (figyelembe véve, hogy M 0 =JBP) M 1 = Megmutatja, hogy egységnyi jegybankpénz hány egység pénz kibocsátását teszi lehetővé Értéke szükségszerűen nagyobb, mint egy 1 ( ) M 0 m r + t 1 m r PénzmulLplikátor Ha a készpénzhányad nulla, akkor a mulsplikátor maximális

22 A pénzkínálati függvény A tervezea nominális jegybankbénz- mennyiség és a forgalomnak felkínált nominális pénzmennyiség közöz összefüggés A tartalékolás költségei miaa a pénzkínálat áaétesen függ a nominális kamatlábtól M 1 = 1 m r + ( 1 m r )t + ( 1 m r )t f i ( ) M 0 Kötelező tartalék Fölöstartalék

23 A pénzkínálati függvény i 0 i A nominálkamatláb emelkedése növeli a tartalékolás költségeit, ezért a fölös tartalékok csökkennek, a pénzkínálat pedig nő. A kötelező tartalékrátát elérve a tartalékok nem csökkenhetnek tovább, a pénzkínálat konstans. M S

24 A pénzkereslet A leglikvidebb vagyontárgy meghatározoo összegének tartására irányuló szándék [Meyer- Solt, 172. old.] A pénz forgalmi eszköz funkcióját csak akkor töls be, ha a forgalom lebonyolításához szükséges mennyiségben rendelkezésre áll A pénzkereslet reálpénzösszegre irányul A pénztartás a vagyontartás egy formája Költsége a feláldozoa hozam vagy kamat (alternamv költség) A vagyon átmenes formája

25 Pénzkeresleti motívumok Tranzakciós Vásárlások lebonyolítása és tartozások kiegyenlítése A tranzakciók átlagos pénzigénye és a pénztartás költségei határozzák meg Óvatossági Az előre nem látható események kivédésére Spekulációs Célja a vagyon értékének megőrzése és növelése Eszközvásárlás és eladás Keynes

26 Pénzkeresleti függvény A gazdasági szereplők összessége által tartani kívánt pénzmennyiséget a jövedelem, a nominálkamatláb és a várt inflációs ráta határozza meg L L( Y,i,i e,π e ) L Y > 0, L i < 0, L i e > 0, L π e < 0 Tranzakciós moavum Bizonytalanság Keynes

27 Pénzpiaci egyensúly Reálpénzmennyiség A forgalomban lévő pénzmennyiség reálértéke az az árumennyiség, amelyet a pénztulajdonosok ebből adoo árak melleo vásárolhatnak [Meyer- Solt, 184. old.] Pénzpiaci egyensúlyban a reálkereslet és a reálkínálat megyegyezik L( Y,i,π e ) = M S P A reálkínálat a nominális pénzmennyiség és az árszínvonal hányadosa

I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk

I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk A pénz áru vagy papír volta csak annak anyagiságát, s nem a lényegét fejezi ki. A pénzforma idõbeli elhelyezése az elfogadott pénzfogalomtól függ. Ha

Részletesebben

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER.

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. A pénz kialakulása, a pénztörténet szakaszai 1. A pénz Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el. (Szophoklész: Antigoné) A pénznek nincs szaga. (Pecunia non olet.)

Részletesebben

PÉNZÜGYTAN Irodalomjegyzék

PÉNZÜGYTAN Irodalomjegyzék PÉNZÜGYTAN 1.Pénz és aranya az aranypénzrendszerben 2.Hitel és pénz a hitelpénzrendszerben 3.Árszínvonal-emelkedés Infláció 6.Devizagazdálkodás 7.Nemzetközi pénzügyi rendszer működési és intézményi keretei

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz FOGALOMTÁR a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz Adósságszolgálat (Service of debt) Az államadósság utáni tőketörlesztési és a kamatfizetési kötelezettségek teljesítése. Mértékét az adósságszolgálati ráta fejezi

Részletesebben

Pénzügytan. Dr. Bozsik Sándor

Pénzügytan. Dr. Bozsik Sándor Pénzügytan Dr. Bozsik Sándor Tantárgyi követelményrendszer 1 Oktatási segédletek: - dr. Fellegi Miklós: Pénzügyi ismeretek Miskolci Egyetem jegyzet - Pénzügytan példatár - Az előadás anyaga letölthető

Részletesebben

Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének?

Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének? Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének? Az alapozó makroökonómia tankönyvek a transzmissziós mechanizmus bemutatásakor a pénz

Részletesebben

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői:

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői: A MODERN PÉNZ A pénz fejlődéstörténete: a pénz megjelenése; pénzhelyettesek modern pénz; árupénz és arany hitelpénz A modern bankrendszer szereplői: 1. Központi bank ( a bankok bankja ) 2. Kereskedelmi

Részletesebben

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus 1 A nemzetközi valutáris rendszer A nemzetgazdaságokat összefogó pénzügyi kapcsolatok írott és íratlan szabályaiként definiálható a nemzetközi

Részletesebben

Tematika. A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények

Tematika. A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények Pénzügyi és banki alapok Tematika A pénz kialakulása A modern pénz Monetáris politika Fiskális politika Devizapolitika Nemzetközi pénzügyi intézmények Vállalati hitelnyújtás Befektetési döntések Értékpapírok

Részletesebben

BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE

BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Égető Emese Kiss Ákos BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE OKTATÁSI SEGÉDANYAG A PÉNZÜGYI RENDSZER TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SZEGED 58/2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZ

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi rendszer és a globális pénzügyi intézmények, az euró

A nemzetközi pénzügyi rendszer és a globális pénzügyi intézmények, az euró A nemzetközi pénzügyi rendszer és a globális pénzügyi intézmények, az euró Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Nemzetközi aranystandard

Részletesebben

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Alkalmazott eszköztár Államadósság Arbitrázs Árfolyam-politika Árindex Árszínvonal Árupénz

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Alkalmazott eszköztár Államadósság Arbitrázs Árfolyam-politika Árindex Árszínvonal Árupénz Fogalomtár Adó törvény által megállapított, az államnak teljesítendı fizetési kötelezettség, amelynek megfizetése nem teremt az állammal szemben közvetlen jogosultságokat. Adósság szolgálat egy adósság

Részletesebben

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től I. VIZSGTÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS IZTOSÍTÁSI PI SZEREPLŐI ) PÉNZÜGYI PIOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTTÁSIK 1. Pénzügyi

Részletesebben

Pénzteremtés mechanizmusa

Pénzteremtés mechanizmusa PÉNZÜGYI ISMERETEK Pénzteremtés mechanizmusa la pénz funkciói: értékmérő minden áru értéke benne kifejeződik forgalmi eszköz - az áruforgalom lebonyolításának eszköze kincsképzési eszköz a forgalomhoz

Részletesebben

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

Makroökonómia feladatgyűjtemény

Makroökonómia feladatgyűjtemény Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Makroökonómia összefoglaló

Makroökonómia összefoglaló Makroökonómia összefoglaló 1 / 32. oldal 1. A makrogazdaság 1.1. Növekedés és fluktuáció A gazdaság a legtöbb évben növekszik. A potenciális GNP pályája a népesség növekedésétől, a tőkefelhalmozástól (capital

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Speigelné Szabó Margit A makroökonómia alapfogalmai A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 MAKROÖKOMÓMIA

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

A likviditás evolúciója 1

A likviditás evolúciója 1 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 231 ÁCS ATTILA A likviditás evolúciója 1 A likviditás azonnali fizetési képességet jelent. Dacára az egyszerű meghatározásnak, számos hasonló, de mégis különböző jelenségre

Részletesebben

FAKT CSR Projekt Tananyaga

FAKT CSR Projekt Tananyaga FAKT CSR Projekt Tananyaga 1. A pénz Alapvető fogalmak Mi a pénz? (Tipikus kinek van ötlete? kérdés) Bevezetés, pénztörténet: Őskor: önellátó emberek, közösségek, megtermelik maguknak, amire szükségük

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt: A Pénz és a pénzintézetek

Három hetet meghaladó projekt: A Pénz és a pénzintézetek Három hetet meghaladó projekt: A Pénz és a pénzintézetek A PROJEKT Címe: A pénz és a pénzintézetek Tartalma: 1. A pénz kialakulásának története 2. Készpénz 3. Bankszámlapénz 4. A pénzértéke (vásárlóerő

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő-rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben