Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról"

Átírás

1 Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek: érvényes minısítéssel rendelkeznek és a szervezı a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 4. -ának (6) bekezdése alapján a továbbképzési programok indítási szándékát bejelentette. A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minısítés érvényességi idejét. A megjelentetett továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplı feltételek mellett a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 4. -ának (8) bekezdése alapján december 31-ig szervezhetık. Baranya megye Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 1. A programot indító megnevezése: Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye, Batthyány u. 4. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program Konfliktuskezelı rekreációs készségfejlesztı tréning A továbbképzés célja, hogy a résztvevık képesek legyenek szervezeten belüli, munkaügyi, szervezeten kívüli, egyéb viták békés rendezésére a tanult technikák segítségével. házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, idısek bentlakást nyújtó intézményei, szakápolás és hospice ellátás A szerezhetı továbbképzési pontérték: 30 pont negyedévente 40 óra 1 hét, 5 nap, napi 8 óra A program indításának helyszíne: Pécs, Sellye, Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Dr. Rideg Lászlóné, 72/ , T /2010 A 28/1998. (VI. 17.) NM. rend. alapján 3624/2010 az egészségügyi továbbképzésben a program engedély

2 2. A programot indító megnevezése: Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye, Batthyány u. 4. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program Pályázatírási technikák tréningje A tréning célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az Európai Uniós ismereteket és pályázatírási technikákat, a pályázatkészítés módszereit, melyek alapján képesek lesznek a tanfolyamot eredményesen elvégzı hallgatók sikeres pályázati dokumentációt készíteni szervezetük, intézményük részére. házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, idısek bentlakást nyújtó intézményei, egészségügyi és szociális területen dolgozók A szerezhetı továbbképzési pontérték: 30 pont negyedévente 40 óra 1 hét, 5 nap, napi 8 óra A program indításának helyszíne: Pécs, Sellye, Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Dr. Rideg Lászlóné, 72/ , T / A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 7632 Pécs, Kertváros u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program Tanuljunk meg játszani és játszva nevelni - a játék mint a szociális szakember személyiségfejlesztı eszköze Olyan ismeret és közösségi élmény átadása a szociális szakember számára, melynek során megismeri és megtanulja a gondozás és fejlesztés elemeként használható játéktevékenységet. Ezen ismeretek elsajátítása révén képessé válik napi munkájának részévé tenni a játékot, elısegítve ezzel az én illetve közösségfejlesztést.

3 házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbő ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedı, idısek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei A szerezhetı továbbképzési pontérték: 35 pont 32 óra Két hét (hetente 2 x 8 óra = 16 óra/hét). A program indításának helyszíne: Dél - Dunántúl, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Tóth Réka, 72/ , T / A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 7632 Pécs, Kertváros u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program A halál távol vagy közel - a haldokló betegek méltóságteljes ápolása - gondozása, a búcsú végállomásán Olyan ismeretek, készségek és eszközök átadása a szociális, segítı hivatásban dolgozó szakemberek számára, melyek birtokában képessé válnak a halál el- és befogadására, a halálhoz való viszonyulásuk változtatására. További cél a hospice szellemiségének beépülése a szociális gondozás folyamatába. házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, utcai szociális munka, nappali melegedı, idısek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei

4 A szerezhetı továbbképzési pontérték: 40 pont Két hét - heti 2 x 7,5 óra = 15 óra/hét. A program indításának helyszíne: Dél - Dunántúl, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Tóth Réka, 72/ , T / A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program Az ének - zenei, az irodalmi nevelés, a bábjáték és a hangszeres játék szerepe a kisgyermek személyiség - fejlıdésében a kooperatív technikák alkalmazása tükrében Legyen ismeretük arról, hogy milyen módon, mely esetekben alkalmazhatják a kooperatív technikákat kisgyermekek zenei és egyéb nevelése alkalmával. Tudják a bábfajták felhasználási lehetıségeit kapcsolni irodalmi, és ének - zenei alkotásokhoz, az életkori sajátosságoknak megfelelıen. bölcsıde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat A szerezhetı továbbképzési pontérték: 30 pont március - április, szeptember - október Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 7 illetve 8 óra. A program indításának helyszíne: Pécs, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Dr. Mikli Éva, 30/ , T / A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási

5 A program A korai tanulás folyamattervezésének pedagógiája A 0-3 éves gyermekek korai fejlıdését segítı tudatos nevelımunka tervezésére való felkészítés; a bölcsıdei illetve az intézményen kívüli gyermekszegénység elleni pedagógiai program tervezésére való "megtanítás". családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsıde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat A szerezhetı továbbképzési pontérték: 35 pont március - április, szeptember - október 50 óra 5 alkalom (max. 2 hónap alatt). A program indításának helyszíne: Pécs, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Dr. Mikli Éva, 30/ , T / A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program A családlátogatás és a beszoktatás több szempontú megközelítése a kisgyermekeket ellátó intézményekben A családlátogatás és a beszoktatás összetett funkcióját, az elızı évek szakmai gyakorlatához képest új aspektusokból feltárni és megvizsgálni. gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsıde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 30 pont március - április, szeptember - október A szerezhetı továbbképzési pontérték: Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 7 illetve 8 óra. A program indításának helyszíne: Pécs, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Dr. Mikli Éva, 30/ ,

6 T / A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program "Amiért bennünket érdemes választani" - szervezet arculatának, a szervezet mőködésének fejlesztési lehetıségei és eredményei a gyermekintézményekben Bölcsıde és más kisgyermek nevelési intézmény mint szervezet mőködési sajátosságai alapján, a szervezetfejlesztés módszer- és eszköztárának valamint a szervezeti kultúra, a szervezet arculata alakítási módjainak és alkalmazási lehetıségeinek megismerése és azoknak a cél intézményekre való adaptálása. gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsıde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat A szerezhetı továbbképzési pontérték: 30 pont március - április, szeptember - október Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 7 illetve 8 óra. A program indításának helyszíne: Pécs, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Dr. Mikli Éva, 30/ , T / A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program Táplálkozástani, étlaptervezési-, konyhatechnológiai és élelmiszer - biztonsági ismeretek a kisgyermek szociális ágazatban dolgozók számára.

7 A kisgyermek szociális ágazatban dolgozó élelmezésvezetık, gondozónık táplálkozástani, étlaptervezési, üzemszervezési, konyhatechnológiai és élelmiszer - biztonsági ismereteinek az elmélyítése, a korszerő és biztonságos élelmiszer elıállítás és étkeztetés feltételrendszerének a bemutatása az Uniós és hazai élelmiszerjog tükrében. bölcsıde, CSANA, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, élelmezésvezetı, kisgyermek nevelı középvezetı és tanácsadó A szerezhetı továbbképzési pontérték: 35 pont március - április, szeptember - október A program indításának helyszíne: Pécs, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Dr. Mikli Éva, 30/ , T / A programot indító megnevezése: SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft Pécs, Megye u. 20. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program A 24. órában is méltósággal A terminális állapotban lévı betegek, idısek ellátásában részt vevı egyének mentális egészségének biztosítása. házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, idısek bentlakást nyújtó intézményei, terminális betegek ellátását végzı intézmények A szerezhetı továbbképzési pontérték: 45 pont március, április, szeptember, október A program indításának helyszíne: A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Petrovicsné Takács Rózsa, 72/ , T /2010

8 11. A programot indító megnevezése: SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft Pécs, Megye u. 20. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program A szerezhetı továbbképzési pontérték: A program indításának helyszíne: A résztvevı által befizetendı összeg: Memória tréning alkalmazása demenciával küzdı idısek emlékezeti funkciójának megerısítésében A demenciával küzdık segítése szakemberek felkészítésével speciális memória tréning alkalmazására. idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, idısek bentlakást nyújtó intézményei 42 pont március, április, szeptember 40 óra Ft Petrovicsné Takács Rózsa, 72/ , T / A programot indító megnevezése: SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft Pécs, Megye u. 20. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program Idısek mobilizásása bentlakásos szociális intézményben Gondozók felkészítése betegek emelésére, mobilizálására gerinckímélı, szakszerő technikával. idısek bentlakást nyújtó intézményei A szerezhetı továbbképzési pontérték: 45 pont április, május, szeptember 40 óra A program indításának helyszíne: A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Petrovicsné Takács Rózsa, 72/ , T /2010

9 13. A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program Hatékony vezetés jogi és mentális kérdései a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben és egyéb szervezetekben Operatív és stratégiai feladatok megoldásához szükséges jogi szabályozás. Korszerő vezetéselméleti kérdések napi gyakorlatra való átváltása. családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsıde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat A szerezhetı továbbképzési pontérték: 40 pont március - április, szeptember - október 35 óra 5 alkalom, napi 7 óra. A program indításának helyszíne: Pécs, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Dr. Mikli Éva, 30/ , T / A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program A kompetencia fejlesztés és módszerei a tereptanári munkában. (A tereptanár megváltozott szerepe a kompetencia alapú szakképzésben.) Betekintést kapnak az új követelményekben megfogalmazott kompetenciák elsajátításának lehetıségébe, módszereibe és ezen folyamatban a tereptanár szerepére. gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsıde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat A szerezhetı továbbképzési pontérték: 30 pont március - április, szeptember - október

10 5 egymást követı héten, heti egy alkalommal, napi 6 óra A program indításának helyszíne: Pécs, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Dr. Mikli Éva, 30/ , T / A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program A mővészeti nevelés lehetıségei a korai gyermekkorban A mővészetekkel való ismerkedés célja, hogy elısegítse a harmónikus gyermeki személyiség kialakulását. A mővészet megismerése által gazdagodjon a kisgyermek élettapasztalata. A gyakorlati ismeretek szerzése a tárgyalkotás. A különbözı technikai megoldások fortélyaival való ismerkedések hatékonyabbá formálhatják a gyermeki öntevékenységet. gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsıde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona A szerezhetı továbbképzési pontérték: 30 pont március - április, szeptember - október 6 alkalom, napi 5 óra A program indításának helyszíne: Pécs, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Dr. Mikli Éva, 30/ , T / A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program "A minıségfejlesztés alapjai a személyes gondoskodást végzı szakemberek számára"

11 A minıséggel kapcsolatos alapfogalmak értelmezése a személyes gondoskodást végzı szakemberek számára. A minıségirányítási rendszer alapelveinek megismertetése, a kapcsolódó folyamatokra épülı rendszer logikai felépítésének értelmezése. családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsıde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon A szerezhetı továbbképzési pontérték: 30 pont március - április, szeptember - október 5 alkalom, napi 6 óra A program indításának helyszíne: Pécs, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Dr. Mikli Éva, 30/ , T / A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 7632 Pécs, Kertváros u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program "Életbevágó kérdések" - elsısegély a szociális területen Elsısegély-nyújtási ismeretek átadása, melyek birtokában a résztvevık képessé válnak az azonnali segítségnyújtásra kompetenciájuknak megfelelıen.

12 szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbő ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedı, idısek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsıde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülıi hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelıszülıi hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, A szerezhetı továbbképzési pontérték: 30 pont 5 alkalom, alkalmanként 6 óra. A program indításának helyszíne: Dél - Dunántúl, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Tóth Réka, 72/ , T / A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 7632 Pécs, Kertváros u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program Új szemlélettel a házi segítségnyújtásban - a megváltozott feladat és szerepkörök A területi ellátásban dolgozó szakemberek szemléletformálása, felkészítése a megváltozott feladat és szerepkörre, mely által megvalósulhat a "saját élet-téri" szociális szolgáltatás.

13 házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbő ellátás A szerezhetı továbbképzési pontérték: 30 pont 5 alkalom, alkalmanként 6 óra A program indításának helyszíne: Dél - Dunántúl, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Tóth Réka, 72/ , T / A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 7632 Pécs, Kertváros u. 2. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program "Családi kötelékeink" - a család, mint a szociális segítés hatékony eszköze és közege Olyan tudás és "eszköztár" átadása a szociális szakemberek részére, melyek segítséget nyújtanak a családi rendszer mőködése során felmerülı "szövevényes szálak kibogozásában". családsegítés, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbő ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsıde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülıi hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelıszülıi hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat A szerezhetı továbbképzési pontérték: 30 pont 40 óra 5 alkalom, alkalmanként 8 óra. A program indításának helyszíne: Dél - Dunántúl, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Tóth Réka, 72/ , T /2009

14 20. A programot indító megnevezése: SzocioNet Dél - dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft Pécs, Megye u. 20. Felnıttképzési intézmény nyilvántartási A program A konfliktuskezelés elmélete és módszerei a serdülıkkel foglalkozó szakemberek számára Serdülıkkel és kamaszgyerekes családokkal foglalkozó szakemberek gyakorlatban hasznosítható tudást sajátítsanak el a éves korosztályra jellemzı sajátos fejlıdési krízisekkel, érzelmi és magatartási problémákkal kapcsolatban. családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülıi hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelıszülıi hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat A szerezhetı továbbképzési pontérték: 42 pont április, szeptember 40 óra Két hónap alatt 5 alkalommal 8 óra. A program indításának helyszíne: Szekszárd, Pécs, Székesfehérvár, illetve igény szerint A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Petrovicsné Takács Rózsa, 72/ , T /2009 Szakmai személyiségfejlesztés 21. A programot indító megnevezése: Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 7621 Pécs, Megye u. 24. A program Gyermekotthoni szakdolgozók szakmai személyiségének fejlesztése, szupervíziója A gyermekotthoni szakdolgozók kiégésének megelızése és nevelı munkájának hatékonyabbá tétele érdekében szupervízió, a dolgozók szakmai személyiségének fejlesztésén keresztül a korábbi tapasztalatok reflektív feldolgozása alapján. gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon, egészségügyi asszisztens, növendékügyi elıadó, családgondozó, pszichológus A szerezhetı továbbképzési pontérték: 35 pont február

15 A program indításának helyszíne: Pécs A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Dénes Dóra, 72/ , S / A programot indító megnevezése: Taurt Mentálhigiénés Oktató és Szolgáltató Bt Pécs, Tildy Z. u. 37. A program "Mások hasznára, de ne magunk kárára" - Kiégést megelızı tréning a szociális intézményekben dolgozó segítık számára A tréning célja egyrészrıl segítséget nyújtani abban, hogy fejlıdjön illetve reaktivizálódjon a résztvevık szakmai önmontírozó képessége és rendszerkompetenciája a "kiégés" jelenségvilágába tartozó hatótényezık felismerése, azonosítása terén, másrészrıl facilitálni a résztvevık szakmai - szelfre irányuló reparációs szükségleteinek élményalapú feldolgozását és a szakmai önkarbantartó kapacitások tudatossá tételét. családsegítés, közösségi pszichiátriai ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, idısek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülıi hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelıszülıi hálózat, gyermekotthon A szerezhetı továbbképzési pontérték: 35 pont március, illetve 1 hónapos idıintervallumban, 2 hetente 2 x 2 nap (2 x tanórás bontásban). A program indításának helyszíne: Pécs, Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megye A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Elblinger Csaba, 30/ , S / A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 7632 Pécs, Kertváros u. 2.

16 A program "SEGÍTİ SZAVAK" - kommunikáció rejtett üzenetei, segítı és gátló tényezıi, avagy a kommunikációs védelem Beszőkült vagy akadályozott kommunikációs készséggel rendelkezı ellátottak esetében is felismerjék a kommunikáció rejtett, vagy hátrányos üzeneteit és képessé váljanak az eredményes beavatkozásra, prevencióra. házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbő ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedı, idısek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei A szerezhetı továbbképzési pontérték: 25 pont 28 óra Két hét (hetente 2 x 7 óra = 14 óra/hét). A program indításának helyszíne: Dél - Dunántúl, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Tóth Réka, 72/ , S / A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 7632 Pécs, Kertváros u. 2. A program KELL EGY JÓ CSAPAT, - mely az eredményes és hatékony munka alappillére. (Hogyan legyünk együtt hatékonyak - team munka, az együttmőködés módszertana) Megtapasztalhatják a hatékony csoportmunkát, kipróbálhatják magukat a különbözı csoportszerepekben.

17 házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbő ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedı, idısek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei A szerezhetı továbbképzési pontérték: 30 pont 28 óra Két hét (hetente 2 x 7 óra = 14 óra/hét). A program indításának helyszíne: Dél - Dunántúl, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Tóth Réka, 72/ , S / A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 7632 Pécs, Kertváros u. 2. A program "A MEGOLDÁS ÚTJAI", avagy hatékony konfliktuskezelés és elıítélet - mentesség a szociális szakmában Tapasztalatot szerezhetnek az elıítéletekhez való viszonyulásukban és elsajátíthatnak olyan technikákat, melyek segítik az elıítéletes helyzetek kezelését. házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbő ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedı, idısek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei

18 A szerezhetı továbbképzési pontérték: 25 pont 28 óra Két hét (hetente 2 x 7 óra = 14 óra/hét). A program indításának helyszíne: Dél - Dunántúl, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Tóth Réka, 72/ , S / A programot indító megnevezése: SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft Pécs, Megye u. 20. A program Önismereti és kommunikációs tréning A tréning célja, hogy a szakemberek elsajátítsák azokat az önismereti és kommunikációs ismereteket és technikákat, melyek hozzásegít(het)ik ıket a kliensekkel való eredményesebb napi munkához. szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbő ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedı, idısek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsıde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülıi hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelıszülıi hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat A szerezhetı továbbképzési pontérték: 25 pont márciustól 4 alkalom x 7,5 óra.

19 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve A résztvevı által befizetendı összeg: Ft Petrovicsné Takács Rózsa, 72/ , S / A programot indító megnevezése: SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft Pécs, Megye u. 20. A program Együttmőködési és konfliktuskezelési tréning A tréning célja, hogy az erıszakmentes konfliktuskezelés és hatékony együttmőködés (a személyes és szakmai területeken történı) szemlélet megerısítése és/vagy formálja. Az ismeretek elsajátítása, a tapasztalatszerzés saját élményő tanulással történik. szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbő ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedı, idısek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsıde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülıi hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelıszülıi hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat A szerezhetı továbbképzési pontérték: A program indításának helyszíne: A résztvevı által befizetendı összeg: 25 pont márciustól 4 alkalom x 7,5 óra. Pécs, illetve Ft

20 Petrovicsné Takács Rózsa, 72/ , S / A programot indító megnevezése: SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft Pécs, Megye u. 20. A program Antidiszkriminációs tréning Cél az elıítéletes magatartás felismertetése, az ez elleni fellépés begyakoroltatása, egyéni és társadalmi technikák megismertetése, személyes projektek kidolgozása, megvalósításuk elısegítése. szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idısek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbő ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedı, idısek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsıde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülıi hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelıszülıi hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat A szerezhetı továbbképzési pontérték: A program indításának helyszíne: A résztvevı által befizetendı összeg: 32 pont 56 óra 7 nap, egyenként 8 órás tréninggel, heti ismétlıdésekkel 7 héten keresztül Ft Petrovicsné Takács Rózsa, 72/ , S /2010

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Szakellátásba kerülés

Szakellátásba kerülés 1/15 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Szakellátásba kerülés Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Kereki Judit és Lannert Judit 2009. február 1 A tanulmány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

Rácz Andrea: A magyar gyermekvédelmi rendszer

Rácz Andrea: A magyar gyermekvédelmi rendszer Rácz Andrea: A magyar gyermekvédelmi rendszer Eloadásomban a magyar gyermekvédelmi rendszer szerkezeti felépítését, a jogszabályi hátteret, a szolgáltatások rendszerét kívánom bemutatni. Kitérek a foglalkozások

Részletesebben

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás a családon belüli erıszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendıri feladatok végrehajtására Szám: 5-1/32/2007. TÜK Az elmúlt években a társadalmi érdeklıdés

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás 1/78 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Utógondozói ellátás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben