Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam"

Átírás

1 Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. -ának (7) bekezdése alapján az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság e közlemény mellékleteként kiadja a évre vonatkozó továbbképzési jegyzéket. A továbbképzési jegyzék letölthető az NSZFI honlapjáról is. (www.nive.hu/skk) A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek: január 1-től minősítést szereztek, vagy - érvényes minősítéssel rendelkeznek és a szervező, a Rendelet 4. -ának (6) bekezdése alapján a továbbképzési programok indítási szándékát bejelentette. A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minősítés érvényességi idejét. A megjelentetett továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplő feltételek mellett a Rendelet 4. -ának (8) bekezdése alapján december 31-ig szervezhetők. Baranya megye Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 1. A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: "Hatékony vezetés jogi és mentális kérdései a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben és egyéb szervezetekben Operatív és stratégiai feladatok megoldásához szükséges jogi szabályozás. Korszerű vezetéselméleti kérdések napi gyakorlatra való átváltása. családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 40 pont 35 óra 5 alkalom, napi 7 óra. A szervező neve, telefonszáma, címe: T / Ft Dr. Mikli Éva 72/ , 2. A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma:

2 A kompetencia fejlesztés és módszerei a tereptanári munkában. (A tereptanár megváltozott szerepe a kompetencia alapú szakképzésben.) Betekintést kapnak az új követelményekben megfogalmazott kompetenciák elsajátításának lehetőségébe, módszereibe és ezen folyamatban a tereptanár szerepére. gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat március, május, szeptember, november 5 egymást követő héten, heti egy alkalommal, napi 6 óra Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Dr. Mikli Éva 72/ , T / A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: A művészeti nevelés lehetőségei a korai gyermekkorban A művészetekkel való ismerkedés célja, hogy elősegítse a harmónikus gyermeki személyiség kialakulását. A művészet megismerése által gazdagodjon a kisgyermek élettapasztalata. A gyakorlati ismeretek szerzése a tárgyalkotás. A különböző technikai megoldások fortélyaival való ismerkedések hatékonyabbá formálhatják a gyermeki öntevékenységet. gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona 6 alkalom, napi 5 óra A szervező neve, telefonszáma, címe: T / Ft Tóbiné Bérczesi Mária 72/ , 4. A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: "A minőségfejlesztés alapjai a személyes gondoskodást végző szakemberek számára"

3 A minőséggel kapcsolatos alapfogalmak értelmezése a személyes gondoskodást végző szakemberek számára. A minőségirányítási rendszer alapelveinek megismertetése, a kapcsolódó folyamatokra épülő rendszer logikai felépítésének értelmezése. családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon 5 alkalom, napi 6 óra A szervező neve, telefonszáma, címe: T / Ft Dr. Mikli Éva 72/ , 5. A programot indító megnevezése: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Ápolásvezetés 7624 Pécs, Honvéd u. 5. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: Amit mindenkinek tudni kell - az újraélesztés korszerű elmélete és gyakorlata Amit mindenkinek tudni kell - az újraélesztés korszerű elmélete és gyakorlata szociális konyha vagy népkonyha, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 35 pont II. - III. negyedév, illetve 40 óra 5 alkalom, napi 8 óra. Pécs, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Kovácsné Kelemen Judit 30/ , T /2009 A 28/1998. (VI. 17.) NM. rend. alapján az /2007 egészségügyi továbbképzésben a program engedélyszáma: 6. A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 7632 Pécs, Kertváros u. 2. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: "Életbevágó kérdések" - első segély a szociális területen Elsősegély-nyújtási ismeretek átadása, melyek birtokában a résztvevők képessé válnak az azonnali segítségnyújtásra kompetenciájuknak megfelelően.

4 szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, március, május, szeptember 5 alkalom, alkalmanként 6 óra. Pécs, Nagyatád, Dombóvár, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Tóth Réka 72/ , T / A programot indító megnevezése: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Ápolásvezetés 7624 Pécs, Honvéd u. 5. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: Munkahigiéné, nosocomiális ártalmak megelőzése. Önegészségvédelem A részvevő munkakultúrúval összefüggő ismeretének bővítése, a gondozás/ápolás testközeli komplex tevékenységének napi megvalósításában. Kórházhigiéne-nosocomiális ártalom, önegészség, - balesetvédelem. szociális konyha vagy népkonyha, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, személyes szolgáltatást nyújtók 40 pont II. - III. negyedév, illetve 40 óra 40 óra, 5 alkalom, napi 8 óra. Pécs, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Kovácsné Kelemen Judit 30/ , T /2009

5 8. A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 7632 Pécs, Kertváros u. 2. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: Új szemlélettel a házi segítségnyújtásban - a megváltozott feladat és szerepkörök A területi ellátásban dolgozó szakemberek szemléletformálása, felkészítése a megváltozott feladat és szerepkörre, mely által megvalósulhat a "saját élettéri" szociális szolgáltatás. házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás március, szeptember, április 5 alkalom, alkalmanként 6 óra Pécs, Sellye, Dombóvár, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Tóth Réka 72/ , T / A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 7632 Pécs, Kertváros u. 2. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: "Családi kötelékeink" - a család, mint a szociális segítés hatékony eszköze és közege Olyan tudás és "eszköztár" átadása a szociális szakemberek részére, melyek segítséget nyújtanak a családi rendszer működése során felmerülő "szövevényes szálak kibogozásában". családsegítés, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat március, április, október 40 óra 5 alkalom, alkalmanként 8 óra. Pécs, Nagyatád, Dombóvár, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Tóth Réka 72/ , T / A programot indító megnevezése: SzocioNet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ - Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft Pécs, Aradi Vértanúk útja 20. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: A konfliktuskezelés elmélete és módszerei a serdülőkkel foglalkoztató szakemberek számára

6 Serdülőkkel és kamaszgyerekes családokkal foglalkozó szakemberek gyakorlatban hasznosítható tudást sajátítsanak el a éves korosztályra jellemző sajátos fejlődési krízisekkel, érzelmi és magatartási problémákkal kapcsolatban. családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 42 pont március, április, október, november 40 óra Két hónap alatt 5 alkalommal 8 óra. Szekszárd, Pécs, Székesfehérvár, Baranya, Fejér, Tolna megye, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Benyes Rita 72/ , T / A programot indító megnevezése: M - Studium Oktatásszervező Kft Sásd, Nagyvárad u. 17. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: Stroke idős korban A képzésben résztvevők ismereteket szereznek az agyérkatasztrófák felismerésére, elkülönítésére, akut esetek szakszerű ellátására, a rehabilitáció módszereire és eszközeire. házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei február, március, április, május, szeptember, október 40 óra Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 8 óra. Pécs, Mohács, Barcs, Szigetvár, Kaposvár, Szekszárd, Baranya, Somogy, Tolna megye Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Pedrovácz Rita 72/ , T / A programot indító megnevezése: M - Studium Oktatásszervező Kft Sásd, Nagyvárad u. 17. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: Hétköznapi kríziseink

7 A gyakorló szociális szakemberek ismereteinek és eszköztárának bővítése a krízisintervenció, krízisfelismerés, krízisoldás területén, elméleti és gyakorlati szempontok figyelembe vételével. házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, családi napközi február, március, április, május, szeptember, október 40 óra Két hónapon belül 5 alkalom, alkalmanként 8 óra. Pécs, Mohács, Barcs, Szigetvár, Kaposvár, Szekszárd, Baranya, Somogy, Tolna megye Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Pedrovácz Rita 72/ , T / A programot indító megnevezése: M - Studium Oktatásszervező Kft Sásd, Nagyvárad u. 17. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: A szociális foglakoztatás helye és szerepe az értelmi fogyatékos embereket ellátó intézményekben A szociális foglalkoztatással kapcsolatos általános és speciális ismeretek átadása, tájékoztatásnyújtás, és kapcsolatépítés lehetőségének biztosítása a területen dolgozó szakemberek számára. fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei február, március, április, május, szeptember, október A továbbképzési program három egymást követő nap kerül lebonyolításra. Pécs, Mohács, Barcs, Szigetvár, Kaposvár, Szekszárd, Kecskemét, Polgárdi, Baranya, Bács - Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna megye Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Megyeri Tiborné 72/ , T /2009

8 14. A programot indító megnevezése: M - Studium Oktatásszervező Kft Sásd, Nagyvárad u. 17. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: Az emberi és ellátotti jogokról A szociális szolgáltatások területén dolgozó szakemberek ismereteinek bővítése az emberi és ellátotti jogokról. családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, fogyatékosok nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei 35 pont február, március, április, május, szeptember, október A továbbképzési program három egymást követő nap kerül lebonyolításra. Pécs, Mohács, Barcs, Szigetvár, Kaposvár, Szekszárd, Kecskemét, Polgárdi, Baranya, Bács - Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna megye Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Megyeri Tiborné 72/ , T / A programot indító megnevezése: Szocionet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht Pécs, Aradi Vértanúk útja 20. Felnőttképzési nyilvántartási száma: Szociális munka fogyatékossággal élőkkel Szociális alapszolgáltatásban és szakosított ellátásban dolgozók alapozó felkészítése a fogyatékossággal élők gondozására. ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás április 40 óra Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Benyes Rita, 72/ T / A programot indító megnevezése: Szocionet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht Pécs, Aradi Vértanúk útja 20. Felnőttképzési nyilvántartási száma: Demens ellátottak a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben Tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben élő demens ellátottak gondozása, ápolása. ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló

9 45 pont április 40 óra Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Benyes Rita, 72/ T / A programot indító megnevezése: Szocionet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht Pécs, Aradi Vértanúk útja 20. Felnőttképzési nyilvántartási száma: Hálózatépítés a szociális szférában A szociális ellátások biztosításával, menedzselésével, nyújtásával foglalkozó szakemberek felkészítése arra, hogy felmérjék, fejlesszék, illetve felhasználják a különböző szintekre jellemző hálózatokat február, október Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Benyes Rita, 72/ T / A programot indító megnevezése: Szocionet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht Pécs, Aradi Vértanúk útja 20. Felnőttképzési nyilvántartási száma: Szociális informatika és adminisztráció A gyakorló szociális szakemberek ismereteinek és eszköztárának bővítése az esélyteremtő infokommunikációs technológia alkalmazása és az ágazati adminisztráció területén. 40 pont február, szeptember 40 óra Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Benyes Rita, 72/ T / A programot indító megnevezése: Szocionet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht Pécs, Aradi Vértanúk útja 20. Felnőttképzési nyilvántartási száma: Pszichiátriai és szenvedélybetegek testi-lelki segítése professzionális módon

10 A szociális ellátó rendszerben dolgozó szakemberek ismereteinek felfrissítése, új ismeretek biztosítása, szakmai készégeinek fejlesztése, új szakmai gyakorlati módszerek elsajátítása. ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 40 pont március, szeptember 60 óra Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Benyes Rita, 72/ T / A programot indító megnevezése: Szocionet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht Pécs, Aradi Vértanúk útja 20. Felnőttképzési nyilvántartási száma: Komplex rehabilitációs mentor A gyakorló szociális szakemberek a rehabilitáció témakörében megjelenő új kihívásokra válaszokat kapjanak, munkájukban azoknak meg tudjanak felelni, a megszerzett ismeretek és készségek segítsék és kiegészítsék mindennapi tevékenységüket. családgondozó, szociális munkás, pedagógus, pszichológus, utógondozó, fejlesztő pedagógus, konduktor, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető, szociális munkatárs/szakértő szeptember 40 óra Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Benyes Rita, 72/ T / A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3. Felnőttképzési nyilvántartási száma: Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek ellátása A szociális területen dolgozó szakemberek részére tervezett elméleti és gyakorlati ismeretek bővítése, problémamegoldó képességük és problémaérzékenységük növelése. A másképpen viselkedő kisgyermekek ellátásával, nevelésével, valamint a családdal való kapcsolattartás vonatkozásában. 40 óra Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Gyimesiné Szentgyörgyi Éva, 72/

11 T / A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3. Felnőttképzési nyilvántartási száma: Roma gyermekek nevelése interkulturális környezetben - optimalizás feltételek biztosításával A szociális, oktatási és egészségügyi ágazatban dolgozó, roma kisgyermekekkel is foglalkozó munkatársak hatékonyabb munkavégzését biztosító - intra és extrapszichés változások előhívása, az elfogadás és együttműködés fejlesztésével. 45 pont 60 óra Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Csonka Anna, 72/ T / A programot indító megnevezése: Szociális Háló Egyesület 7690 Sellye, Batthyány u. 4. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: Hospice alapozó tréning A daganatos betegek ellátását végző szakemberek és laikusok felkészítése a haldokló betegek életminőségének megőrzésére az emberhez méltó körülmények biztosítására negyedévente 40 óra Pécs, Sellye, Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Dr. Rideg Lászlóné 72/ , T /2008 A 28/1998. (VI. 17.) NM. rend. alapján az 4252/2008 egészségügyi továbbképzésben a program engedélyszáma: 24. A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3. Felnőttképzési nyilvántartási száma: A korai tanulás folyamattervezésének pedagógiája A 0-3 éves gyermekek korai fejlődését segítő tudatos nevelőmunka tervezésére való felkészítés; a bölcsődei illetve az intézményen kívüli gyermekszegénység elleni pedagógiai programok tervezésére való "megtanítás". 35 pont

12 50 óra Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Dr. Komlósi Ákos, 72/ T / A programot indító megnevezése: Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye, Batthyány u. 4. Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: Munkaerőpiaci ismeretek Továbbképzésünk célja megismertetni a munkavállalókat a munkaerőpiac összefüggéseivel, helyzetével. Bemutatjuk a foglalkoztatási formákat, munkaügyi szolgáltatásokat. A résztvevők elsajátítják az alapvető munkaügyi ismereteket. Megismertetjük a résztvevőket azokkal az alapvető álláskeresési technikákkal, melyek szükségesek a megfelelő életutak, karrier kialakításához. Megismerik a sikeres interjú technikáit, a személyi kapcsolatok sikeres építésének és kezelésének technikáit. Az elektronikus portálok és eszközök megfelelő használatának elsajátítása is a program része 40 pont negyedévente 60 óra Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Dr. Rideg Lászlóné 72/ , T /2007 Szakmai személyiségfejlesztés 26. A programot indító megnevezése: Valahol Európában Társadalompolitikai Társaság Közhasznú Alapítvány 7621 Pécs, Jókai tér 7. Stábépítés - stábfejlesztés A tréning során az új/változó stáb és az új/változó célok összehangolása, a stáb munkahatékonyságának megalapozása történik.

13 szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Farkas Éva 30/ , S / A programot indító megnevezése: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 7626 Pécs, Egyetem u. 2. "Beszéljünk róla!" - intézményközi esetmegbeszélő csoport A gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek együttgondolkodásának fóruma. családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 25 pont február 12. Februártól havonta egy alkalommal, első alkalommal 6 óra, következő napokon 4-4 óra időtartamban. Pécs Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Varga Veronika 72/ , S / A programot indító megnevezése: PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3. Családokkal való együttműködést fejlesztő tréningprogram bölcsődei dolgozók számára

14 A bölcsődékben dolgozók szakmai személyiségének fejlesztése annak érdekében, hogy kommunikációs képességeiket a felnőtt - felnőtt kapcsolatokban, a szülőkkel való együttműködésben is hasznosítani tudják. bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, családok átmeneti otthona, gyermekotthon február - március, illetve Kétheti rendszerességgel 4 óra, vagy napi 10 óra 5 alkalommal, igények és munkabeosztás szerint. Pécs, Baranya, Bács - Kiskun, Csongrád, Somogy, Tolna megye, illetve A szervező neve, telefonszáma, címe: S / Ft Dr. Mikli Éva 72/ , 29. A programot indító megnevezése: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 7626 Pécs, Egyetem u. 2. "Együtt könnyebb" - esetmegbeszélő csoport hivatásos nevelőszülők részére Konkrét élethelyzetek irányított csoportmunkával történő rendszerszemléletű feldolgozása hivatásos nevelőszülők számára. nevelőszülői hálózat 25 pont február óra Februártól havonta egy alkalommal 5-5 óra időtartamban. Budapest Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Varga Veronika 72/ , S / A programot indító megnevezése: Taurt Mentálhigiénés Oktató és Szolgáltató Bt 7636 Pécs, Tildy Z. u. 37. "Kapcsolatban létezni" - team - szupervízió szociális intézmények munkacsoportjai számára Szupervízió eszközeivel elősegítse a team szupervízióban résztvevő munkatársak szakmai kompetenciájának növelését, a hatékonyabb munkaszervezést és kommunikációi továbbá a munkacsoporton belüli támogató viszonyulás fenntartását március, illetve Pécs, Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve igény szerint Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Elblinger Csaba, 30/

15 S / A programot indító megnevezése: Szocionet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht Pécs, Aradi Vértanúk útja 20. Kommunikációs tréning Önismeret, reflektálás, problémamegoldó, képessé tevő kommunikáció és asszertivitás fejlesztése. Emellett képessé válnak konstruktív kritika megfogalmazására és befogadására. 25 pont március, szeptember Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Benyes Rita, 72/ S / A programot indító megnevezése: Kaukusz BT Pécs, Peczel M. u. 4. Csoportos szupervízió szociális szakemberek részére A csoportos szupervízió szociális szakemberek számára kívánja létrehozni az "önmagukkal törődés" terét, melyben egy sajátos, önreflektív tanulási helyzet keretein belül figyelmük fókuszában elsősorban szakmai személyiségük és klienseikkel való kapcsolatuk különböző aspektusai állhatnak. 25 pont március, illetve Pécs, illetve Ft vidéki helyszíneken Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Dr. Csürke József 70/ , S / A programot indító megnevezése: Szocionet Dél - Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht Pécs, Aradi Vértanúk útja 20. "A kliens, a segítő. És még sokan mások" - rendszer-kompetencia fókuszú esetmegbeszélőcsoport szociális segítő szakemberek számára Elősegítse az esetvezetéshez szükséges ún. rendszerkompetencia növekedését és az ebből építkező környezeti rendszerhatásokat is integráló esetvezetést. 25 pont január Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve Ft

16 A szervező neve, telefonszáma, címe: Benyes Rita, 72/ S / A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközépiskola 7623 Pécs, Szabadság u. 23. "Hogyan gyűrjük le a nehéz helyzeteket?" - megküzdési stratégiáink A szociális és gyermekvédelmi rendszerben dolgozó szakemberek személyes kompetenciájának fejlesztése a copingok - megküzdési stratégiák - ismerete, hatékony működtetése és fejlesztése révén február, június, szeptember, november 28 óra Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Tóth Réka, 72/ S / A programot indító megnevezése: Taurt Mentálhigiénés Oktató és Szolgáltató Bt Pécs, Tildy Z. u. 37. "Mások hasznára, de ne a magunk kárára" - Kiégést megelőző tréning a szociális intézményekben dolgozó segítők számára Segítséget nyújtani abban, hogy a személyiség, a szakmai szerep és a munkahelyi viszonylatok közti kölcsönhatás átláthatóbbá váljon, a kiégés folyamatában közrejátszó személyi és környezeti tényezők hatása, a veszélyeztetettség mértéke tudatos reflexió tárgyává válhasson, és facilitálja az önkarbantartásra irányuló aktivitást. 35 pont március, illetve Pécs, Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Elblinger Csaba, 30/ S / A programot indító megnevezése: Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht Pécs, Aradi Vértanúk útja 20. Antidiszkriminációs tréning Cél az előítéletes magatartás felismertetése, az ez elleni fellépés begyakoroltatása, egyéni és társadalmi technikák megismertetése, személyes projektek kidolgozása, megvalósításuk elősegítése. 25 pont április, szeptember, október 54 óra Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve Ft

17 A szervező neve, telefonszáma, címe: Benyes Rita, 72/ S / A programot indító megnevezése: Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht Pécs, Aradi Vértanúk útja 20. Önismereti és kommunikációs tréning A szakemberek elsajátítsák azokat az önismereti és kommunikációs ismereteket és technikákat, melyek hozzásegít(het)ik őket a klienssel való eredményesebb napi munkához április, november Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Benyes Rita, 72/ S / A programot indító megnevezése: Dél - Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht Pécs, Aradi Vértanúk útja 20. Együttműködési és konfliktuskezelési tréning Az erőszakmentes konfliktuskezelés és hatékony együttműködés (a személyes és szakmai területeken történő) szemléletét megerősítse és/vagy formálja. Az ismeretek elsajátítása, a tapasztalatszerzés saját élményű tanulással történik; a tréning úgynevezett kettősvezetéssel zajlik. 25 pont április, november Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Benyes Rita, 72/ S / A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközépiskola 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Hogyan legyünk együtt hatékonyak? Team munka - az együttműködés módszertana A team szemlélet kialakítása és beillesztése a szociális gondolkodásba. A szociális szakemberek a csoportismeretek megszerzése, kipróbálása révén, az erőforrások és a különböző szakemberek munkájának integrálása során képessé váljanak az együttműködésre február, június, szeptember, november 28 óra Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Tóth Réka, 72/

18 S / A programot indító megnevezése: Európai Üzleti Szakközépiskola 7623 Pécs, Szabadság u. 23. "A szavak ereje" - akadály és erőszakmentes kommunikáció a szociális segítő szakmában Olyan ismeretek, eszközök technikák átadása a résztvevők számára, melyek képessé teszik őket saját maguk, illetve környezetük kommunikációs készségeinek fejlesztésére; a hatékony, erőszak- és akadálymentes kommunikációra. Célunk, hogy felismerjék a kommunikáció rejtett és nyílt üzeneteit, azok hatásait és képessé váljanak a kommunikációs prevencióra február, június, szeptember, november 28 óra Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Tóth Réka, 72/ S /2007 Szakmai tanácskozás 41. A programot indító megnevezése: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 7626 Pécs, Egyetem u. 2. "Ki minek gondol, az vagyok annak " - gyermekvédelmi konferencia Gyermekvédelmi szakemberek tanácskozása az emberi jogok, a kirekesztés és identitás problámakörében. családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, gyámhivatalnokok 7 pont május előadás 2 nap, naponta 7 óra Pécs Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Takács Viktória 72/ , K / A programot indító megnevezése: PMJV Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Baranya Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat 7632 Pécs, Anikó u. 5. "Problémákról őszintén" - VI. Módszertani Gyermekvédelmi Konferencia Különböző ágazatokban dolgozó szakemberek felkérésével áttekinteni azokat az általuk nyújtott programokat, melyek a gyermekvédelemhez kapcsolódnak a prevenciós tevékenységeiken keresztül.

19 családsegítés, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 7 pont április előadás Pécs Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Gyenis Gabriella 72/ , K / A programot indító megnevezése: PMJV Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Baranya Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat 7632 Pécs, Anikó u. 5. Szakmai Nap - Az alapellátás és szakellátás együttműködése hatékonyságának növelése érdekében Az együttműködésben eredményesség akkor várható, ha a szereplők ismerik egymás céljait, sikerül nyílt szakmai kommunikációt folytatni, tisztázni a kompetencia határokat, a Szakmai Nap ezt segíti elő. Az előadók is a társszakmákból kerülnek ki. családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 5 pont január 7. 8 előadás Pécs Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Gyenis Gabriella 72/ , K / A programot indító megnevezése: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Ápolásvezetés 7624 Pécs, Honvéd u. 5. A biztonság értéke az ellátásban A biztonság "biztosításának" többoldalú megközelítése. Mit tehetünk betegeink, ellátottaink biztonságának javítása érdekében? Az ellátás során történő környezeti ártalmak megelőzése, károsító hatásainak csökkentése.

20 A szervező neve, telefonszáma, címe: A 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. alapján a 2207/2009 pedagógus továbbképzésben a program indítási engedélyszáma: családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 5 pont III. - IV. negyedév, illetve 8 előadás Pécs, illetve Ft Kovácsné Kelemen Judit 30/ , K / A programot indító megnevezése: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Ápolásvezetés 7624 Pécs, Honvéd u. 5. A páciensek és hozzátartozóik edukációja a szolgáltatás javítása érdekében Mit tehetünk betegeink, ellátottaink ellátási színvonalának javítása érdekében? Hogyan járul hozzá az edukáció a szolgáltatás színvonalának emeléséhez? Szeretnénk néhány példát bemutatni az edukációban rejlő lehetőségek kiaknázására, melyek hozzájárulhatnak a páciensek és hozzátartozóik megelégedettségéhez. házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 5 pont II. - III. negyedév, illetve 7 előadás Pécs, illetve Ft A szervező neve, telefonszáma, címe: Kovácsné Kelemen Judit 30/ , K /2009

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról Közlemény a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek: érvényes

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása Előterjesztő:

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Általános bevezető Az 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) a szociális biztonság megteremtése, megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében,

Részletesebben

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései A Gyermekvédelmi törvény hatálybalépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem

Részletesebben

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A VÉDŐNŐ ÉS A SZOCIÁLIS MUNKÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSE EGY INTEGRÁLT INTÉZMÉNYBEN 1. Az intézmény felépítése A Szociális Szolgáltatások Háza integrált intézmény, amely a szociális és

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben