Gödöllôi Dohányzásmegelôzési Program: dohányzás és prevenció tizenéves fiatalok között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gödöllôi Dohányzásmegelôzési Program: dohányzás és prevenció tizenéves fiatalok között"

Átírás

1 eredeti közlemények Gödöllôi Dohányzásmegelôzési Program: dohányzás és prevenció Bevezetés A WHO adatai szerint a nem idôskori megbetegedések, illetve a korai halálozás vezetô oka a világ fejlett országaiban a dohányzás; Európában 1999-ben például a halálesetek több mint 14-ának hátterében e szenvedély állt (1). Az emberek a dohányzást általában csupán rossz szokásnak, esetleg káros szenvedélynek tartják. A dohányzásra való rászokás, a nikotinfüggôség azonban teljes mértékben megelôzhetô, azaz senkinek sem kellene meghalnia a dohányzás következményei miatt. Bár a megbetegedések és a halálesetek túlnyomó többsége a középkorúakat és az idôseket érinti, mégis a dohányzási szokások kialakulásában kétségtelenül a serdülôkor játssza a legfontosabb szerepet, hiszen a felnôtt dohányosok túlnyomó többsége 18 2 éves kora elôtt szokik rá a dohányzásra ezért kiemelkedôen fontos, hogy a dohányzás prevenciója elég határozott legyen már jóval a rászokás várható ideje, a kamaszodás elôtt annak érdekében, hogy minél kevesebb fiatal váljon a nikotin rabjává az iskolai évek során. Célok Célunk, hogy a nem dohányzó életforma legyen a követendô a fiatalok körében, és ezáltal lényegesen kevesebb dohányzó, nikotinfüggô fiatal kerüljön ki az iskolapadból, és a munkába lépés után is képesek legyenek füstmentes életet élni. Célunk a dohányzás, a dohányfüst elkerülése, és nem a dohányosok elítélése, megbélyegzése. A 1 18 éves diákok számára eddig nem volt olyan, hazai dohányzásprevenciós program, amely a diákok mellett a szülôk és a pedagógusok képzését is magában foglalta volna. A helyi fiatalok dohányzási szokásainak, a dohányzásról alkotott véleményének figyelembevételével szerettünk volna olyan oktatási programot összeállítani, amely megfelelt a fenti elvárásoknak. Ebben a közleményben a felméréseink eredményeinek egy részét mutatjuk be, és utalunk azok gyakorlati felhasználása során nyert elsô próbálkozásainkra is. Módszer A nemzetközi, illetve a hazai források áttekintése alapján saját felmérést készítettünk a 1 18 éves gödöllôi diákok dohányzási szokásairól, illetve számos demográfiai és életmódot érintô kérdésrôl. Az elsô felmérésben 26. december 12-én 2982 diák vett részt a város valamennyi általános és középiskolájából, amelyet 27 októberében egy kisebb, elsôsorban az érettségi elôtt álló éves tanulók dohányzással kapcsolatos véleményével foglalkozó felmérés követett, ezúttal már a kutatásba bekapcsolódó diák segítségével. A kérdôívek kiosztásában az iskolák pedagógusai és diákjai egyaránt részt vettek; a kérdôíveket a diákok önkéntesen és névtelenül töltötték ki. Az elsô kérdôív feldolgozása SPSS for Windows programmal készült dr. Urbán Róbert (ELTE Pszichológiai Tanszék) programja segítségével. A második kérdôív összeállítása, a felmérés megszervezése és az adatok feldolgozása a kutatásban aktívan részt vevô diák segítségével történt. Nem dohányzónak tekintettük azokat a diákokat, akik egyetlen egyszer sem dohányoztak a felmérések elôtti 3 nap során. Az alkalmi dohányosok a felmérés idôpontját megelôzô 3 napon legalább egyszer, de nem mindennap gyújtottak rá, a rendszeres dohányzók közé pedig azok kerültek, akik minden egyes napon dohányoztak. A 26 decemberében végzett városi felmérés kérdôívét, illetve a hozzá kapcsolódó programot elfogadta a gödöllôi Tormay Károly Egészségügyi Központ Kutatásetikai Bizottsága, a prevenciós program megva- Mucsi János dr. 1 Mucsi Anna 2 1 Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdôbeteg-gondozó Intézete* 2 Török Ignác Gimnázium, Gödöllô * tel: 6 28/41 415

2 1. ábra A dohányzást már kipróbált osztályos gödöllõi diákok aránya (n = 2948) ,4 fiúk 14 8,2 21,3 17,2 lányok 36,4 35,5 53,4 47,6 54,4 58, ,8 7,1 67, >18 életkor (év) 2. ábra Az alkalmi és a nem dohányzó gödöllôi diákok aránya korcsoportonként a megkérdezett diákok között ábra A dohányzásban már egyenjogúság van Az elmúlt 3 napban dohányzó osztályos gödöllõi diákok aránya (n = 2966) fiúk 3,7 3,1 lányok 2,3 3,6 7,6 1,4 12,8 14,8 8,9 76,9 (n=56) (n=334) (n=351) (n=429) (n=422) (n=42) (n=365) (n=319) (n=34) (n=2982) >18 totál = nem válaszolt = nem dohányzott az elmúlt 3 napban = dohányzott, de nem mindennap az elmúlt 3 napban = mindennap rágyújtott az elmúlt 3 napban) >18 életkor (év) 19,6 24,8 38,2 37,6 46,6 33,1 49,6 44,7 lósításában aktívan részt vettek az ÁNTSZ helyi szervezetének orvosai és a Török Ignác Gimnázium pedagógusai és diákjai is. A felmérés számítógépes feldolgozásának anyagi hátterét a Tormay Károly Közalapítvány biztosította, a prevenciós program elsô évének megvalósítását pedig széles körû városi támogatás tette lehetôvé. Eredmények A közel 3 gödöllôi diák válaszaiból kiderült, hogy évfolyamonként kb. 1-kal nô a cigarettát kipróbálók aránya, a 18 évesek között már eléri a 78,7-ot. A mai gödöllôi diákoknál cigarettafronton teljes az egyenjogúság: a 16 éves lányoknak és fiúknak egyaránt a 72-a van túl az elsô szál cigaretta elszívásán (1. ábra). Minden tizedik 1 18 éves korú gödöllôi diák tekinthetô alkalmi vagy rendszeresen dohányzónak, azonban amíg 13 éves kor alatt szinte senki sem cigarettázik, addig az elmúlt hónapban dohányzó fiatalok aránya 13 éves korban már megközelítette a 1-ot! A 14 évesek 9,5-a vallotta magát alkalmi dohányosnak, 4,5-uk pedig már minden nap rágyújtott. A rendszeres és alkalmi dohányosok együttes aránya a 16 éveseknél megközelítette a 4-ot, minden hetedik (14,5) dohányzott napi rendszerességgel. A végzôs 18 évesek közül pedig a megkérdezettek közel fele volt dohányos (23, rendszeres, 23,7 alkalmi), a válaszolók között viszont már 52-nak adódott az elmúlt hónapban dohányzó végzôs diákok aránya (2. ábra). A felmérés kitöltését megelôzô 3 napon belül alkalomszerûen vagy napi rendszerességgel dohányzók között 1-11 éves korban még csak néhány fiú dohányzott; a 12 és 15 éves életkorúak között a lányok közül gyújtottak rá többen. A fiúk 16 éves korban érték utol a lányokat (38,2 és 37,5), majd az utolsó két évfolyamon már át is vették a vezetést: a 18 évesnél idôsebb fiúk 49,6-a dohányzott egy hónapon belül, 24,8-uk pedig mindennap rágyújtott. A 18 évesnél idôsebb diáklányok 44,7-a dohányzott a felmérés kitöltését megelôzô 3 napban, minden ötödik végzôs diáklány pedig napi rendszerességgel dohányzott (21,7) (3. ábra). l 2 8 á p r i l i s l 2. é v f o l y a m l 4. s z á m

3 A 1 18 év közötti gödöllôi diákok tizede (9,7) próbált már ki valamilyen drogot. A 1-11 évesek között még senki, utána szórványosan néhányan egészen 14 éves korukig; 15 éves kortól, azaz nagyjából a 9. osztályban azonban már minden nyolcadik diák (12,6), a végzôsöknek pedig már több mint a negyedének (28,6) volt már saját tapasztalata valamilyen kábítószerrel (4. ábra). Az általános iskolások (1 14 évesek) között az elmúlt 3 napban rágyújtó fiatalok 17,1-a, a napi rendszerességgel dohányzó diákoknak pedig közel harmada (29) van túl az elsô kábítószeres élményén (5. ábra). A középiskolások (15 18 évesek) között lényegesen gyakoribb a kábítószereket kipróbáló fiatalok aránya. Akik még sohasem dohányoztak, azok a kábítószert sem szokták kipróbálni (1,5). Azok között, akik már dohányoztak, de az elmúlt 3 napban egyszer sem gyújtottak rá, már ötször gyakrabban (7,3) fordult elô, hogy valamilyen drogot is kipróbáltak. Az elmúlt 3 napban nem minden nap dohányzó diákok 28,8-a, a napi rendszerességgel dohányzóknak pedig már több mint a fele (54) szerzett saját tapasztalatokat valamilyen droggal, amely a sohasem dohányzókhoz képest 19-szeres, illetve 36- szoros kockázatot jelent (6. ábra). A diákoknak a dohányzásról alkotott véleményére vonatkozó kiegészítô vizsgálatot a program központi iskolájában, a gödöllôi Török Ignác Gimnáziumban végeztük diákkutató bevonásával, amely a prevenciós program szerves része is volt egyben, hiszen célunk a fiatalok aktív részvétele a dohányfüst elleni küzdelembe. A felmérést osztályos fiatalok részvételével végeztük, összesen 235 diák bevonásával mivel a 8. osztályosok között senki sem dohányzott, a felsôbb évfolyamok összesen 24 diákjának a válaszait önállóan is elemeztük. Azokat a diákokat tekintettük nem dohányzónak (n = 137), akik az elmúlt 3 napban egyáltalán nem gyújtottak rá, a dohányosokat pedig a korábbi csoportosításnak megfelelôen alkalmi dohányosokra (n = 45) és rendszeres dohányosokra (n = 22) osztottuk. Mindhárom csoportban drogot kipróbálók aránya eredeti közlemények Gödöllôi Dohányzásmegelôzési Program: dohányzás és prevenció 4. ábra Valamilyen kábítószert kipróbáló diákok aránya korcsoportonként (n = 295) drogot kipróbálók aránya (n=54) (n=323) (n=343) (n=425) (n=413) (n=39) (n=348) (n=312) (n=297) >18 totál Életkor (év) 5. ábra Valamilyen kábítószert kipróbáló fiatalok aránya a dohányzási anamnézis függvényében (1 14 éves gödöllôi diákok, n = 1556) , , ,7,9 Dohányzás: soha 3 napja nem nem mindennap napi (függô) Kipróbálta Nem Fogyasztottál-e valaha drogot, kábítószert (Extasy, marihuána [ fû ], kokain, heroin stb.)? drogot kipróbálók aránya 6. ábra A kábítószert kipróbálók aránya nem dohányos és dohányos fiatalok között (15 19 éves gödöllôi diákok, n = 1328) 28,8 54, 1 7,3 1,5 nem cigizett 3 napja nem nem mindennap napi (függô) Kipróbálta Nem próbálta ki Fogyasztottál-e valaha drogot, kábítószert (Extasy, marihuána [ fû ], kokain, heroin stb.)?

4 Gödöllôi Dohányzásmegelôzési Program: dohányzás és prevenció 7. ábra Milyennek tartod a dohányzást? ( osztályosok) 8. ábra Minek tartod a dohányzást? ( osztályosok) válaszok aránya () büdös menô/trendi drága vonzó kínos szexi egészségtelen nap 1 29 nap 3 nap (n = 137) (n = 45) (n = 22) betegség szokás szenvedély szórakozás unalomûzés nap 1 29 nap 3 nap (n=137) (n=45) (n=22) 9. ábra 25 év múlva milyennek képzeled magad? ( osztályos alkalmi és rendszeres dohányosok, n = 61) válaszok aránya () nem dohányzó dohányzó n=3 n=11 n=7 n=13 alkalmi (lány) alkalmi (fiú) rendszeres (lány) rendszeres (fiú) a legtöbben egészségtelennek tartották a dohányzást (82, 69 és 55). Büdösnek elsôsorban a nem dohányzók tartották a dohányzást (69, 33 és 23). Némileg meglepô módon a rendszeresen dohányzó, így valószínûleg a cigarettára legtöbbet költô fiatalok közül vélték a legkevesebben úgy, hogy a dohányzás drága (62, 6, 32). A nem dohányzók között szinte senki sem tartotta a dohányzást trendinek, vonzónak vagy szexinek (2, 1 és 4), míg az alkalmi dohányosok 19-a már szexinek tartotta a dohányzást; a rendszeresen dohányzó fiatalok viszont már sokkal nagyobb arányban vélték úgy, hogy a dohányzás menô/trendi (18), vonzó (14) vagy szexi (27) (7. ábra). A diákok leginkább szenvedélynek tartják a dohányzást (66, 51 és 55), de sokan vélték szokásnak is (39, 49 és 32). Betegségnek csak kevesen tartják a dohányzást, leginkább a nem dohányzók (21, 9, 14). Szórakozásnak viszont szinte kizárólag a dohányzó fiatalok jelölték a dohányzást (4, 24 és 32) (8. ábra). A dohányos fiatalok többsége (75,4) átmenetinek tartja életében a dohányzást. Elsôsorban a még nem függô alkalmi dohányosok, illetve a lányok gondolják úgy, hogy 25 év múlva már nem fognak dohányozni (9. ábra). A megkérdezett alkalmi és rendszeres dohányos fiataloknak a fele válaszolta azt, hogy máris le szeretne szokni a cigarettázásról. Megbeszélés A dohányzás a második leggyakoribb halálok a Földön. Minden tizedik, azaz évente mintegy 5 millió ember halálának dohányzás az oka. Amennyiben a jelenlegi trendek folytatódnak, 22-ra már évente 1 millióan veszítik életüket a dohányzás miatt. A jelenleg dohányzó kb. 65 millió embernek a fele fog a dohányzás áldozatául esni, amennyiben nem hagynak fel szenvedélyükkel (2). Pierce és Gilpin becslése szerint a serdülôkorukban dohányos fiúk fele fog legalább 16 éven át dohányozni, míg a dohányos lányok fele legalább 2 éven át fog cigarettázni (3). Hazánkban 2-ben 28 6 személy, l 2 8 á p r i l i s l 2. é v f o l y a m l 4. s z á m

5 eredeti közlemények azaz minden ötödik honfitársunk a dohányzás következtében kialakult betegség miatt vesztette életét (4). A GKI és Szilágyi számításai szerint 24-ben több mint 22 ezren haltak meg Magyarországon a dohányzás következtében (5). Az emberek a dohányzást általában rossz szokásnak, esetleg káros szenvedélynek tartják. A dohányzás okozta nikotinfüggôség azonban már betegségnek tekinthetô, a Betegségek Nemzetközi Osztályozásában az F17-es csoport foglalja össze a dohányzással kapcsolatos kórképeket. Közülük például az F172 a dohányzás okozta dependencia tünetegyüttesét, az F173 pedig a dohányzás okozta megvonási szindrómát jelöli. A dohányzásnak eddig elsôsorban a következményeit próbáltuk csökkenteni, kezelni. A tüdôrák, a COPD, a coronariabetegség a négy leggyakoribb halálok között van. A dohányzás okozta pszichés, illetve nikotinfüggôség is kezelhetô. Az orvosi tanácsadás, a pszichoterápia és a nikotinpótló szerek, valamint az antidepresszánsként felírható bupropion mellett végre lehetôvé vált a nikotinfüggôség gyógyszeres csökkentése vagy akár a megszüntetése is a vareniklin bevezetése óta. Míg 1984-ben a férfiak 47-a, a nôknek pedig a 21-a dohányzott (6), addig egy 27 áprilisában készült felmérés szerint a felnôtt magyar lakosság harmada (férfiak 42, nôk 25) dohányzik napi rendszerességgel. Az ODE Dohányzás Monitor adatai szerint 27-ben minden harmadik felnôtt napi rendszerességgel dohányzott hazánkban, ami a fiatalabbakkal együtt mintegy 3 millió aktív dohányost jelent (7). A Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés (Global Youth Tobacco Survey GYTS) elnevezésû év közötti diákok között végzett kutatás 23. évi magyarországi adatai szerint tíz tanulóból hét már kipróbálta a cigarettázást, sôt 17,7-uk ezt még 1 éves kora elôtt megtette. A tanulóknak mintegy harmada aktív dohányos volt (az elmúlt hónapban legalább egyszer rágyújtott). A dohányosnak tekintett tanulók közül majdnem minden hatodiknál (17,4) kialakult már a függôség, és a még soha nem próbálkozó tanulóknak több mint ötöde (22,1) fogékonynak volt tekinthetô a dohányzás elkezdésére a következô év folyamán. Majdnem kétszer annyi nem dohányzó lány (27,9) számolt be arról, hogy a jövôben valószínûleg dohányozni fog, mint ahány fiú (15,) vallotta ezt. A GYTS adatai szerint a magyar tanulóknak kevesebb mint fele (48,7) részesült oktatásban iskolai óra keretében az elmúlt tanévben a dohányzás ártalmairól, és csak 38,6-uk számolt be arról, hogy szintén iskolai órán beszélgettek arról, miért dohányoznak a hasonló korú fiatalok. Hasonlóképpen, mindössze 41,2-uk vett részt olyan órán, ahol a dohányzás hatásairól (például sárgára színezi a fogakat, rossz leheletet okoz) beszélgettek (8). A gödöllôi diákok között a nemi éréssel együtt kezdôdik a dohányzás térhódítása, a prevenciós programoknak tehát legkésôbb 1 12 éves korban (azaz 5 6. osztályban) el kell érniük azt az intenzitást, hogy a hormonok által erôsen befolyásolt kamaszok ellent tudjanak állni a környezetükbôl érkezô dohányzásra késztetô befolyásnak. A dohányzás, bár kezdetben sokkal kevésbé tûnik veszélyesnek, mint az alkoholizmus, mégis számos korai egészségügyi problémához vezethet: köhögés, asztmatikus panaszok, a terhelhetôség csökkenése, a légzésfunkció romlása, a légúti fertôzésekre való hajlam fokozódása, és nem utolsósorban a súlyosabb fertôzések elôfordulása is gyakoribbá válhat. A dohányosok tisztában vannak azzal is, hogy a dohányzás számos súlyos, akár halálos betegséget is okozhat, ennek ellenére gyakran úgy vélik, hogy a dohányzás elfogadható, felnôttes és divatos. Adataink arra utalnak, hogy a dohányzás megváltoztatja a fiatalok véleményét a dohányzásról. Míg a nem dohányzó diákok tartották leginkább büdösnek, drágának és egészségtelennek a dohányzást, addig a rendszeresen dohányzók gyakrabban vélték úgy, hogy a dohányzás az menô, trendi, vonzó vagy szexi. Mivel a megkérdezett diákoknak csak a tizede tartozott a napi dohányosok közé, a többségétôl jelentôsen eltérô véleményével mintegy korlátok közé kényszerítik magukat a dohányos fiatalok, amely a késôbbiekben a várakozásaikkal ellentétben éppen a kapcsolatteremtésben, az érvényesülésben fogja ôket korlátozni, és Irodalomjegyzék 1. HEALTH21: the health for all policy framework for the WHO European Region. Copenhagen, WHO Regional Offi ce for Europe, 1999 (European Health for All Series, No. 6; euro.who.int/informationsources/publications/catalogue/21911 _ 38, letöltve 28. jan. 1.) 2. en/ 3. Pierce JP, Gilpin E. How long will today s new adolescent smokers be addicted to cigarettes? American Journal of Public Health, 1996; 86: Dohányzásról leszokást segítô program. A Tüdôgyógyászati Szakmai Kollégium és a Megelôzô Orvostani és Népegészségtani Szakmai Kollégium Módszertani Levele, Tompa T, Szilágyi T, Bartha J. A dohányzás közgazdasági vonatkozásai és a dohánytermékek adóemelésének hatása a magyar lakosság egészségére. Medicina Thoracalis 27; febr.: Kovács G, Vernes R. Medicus Universalis 25; 38: Országos Dohányfüstmentes Egyesület és Magyar Gallup Intézet: Dohányzás Monitor, Németh Ágnes: Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés Magyarországi Kutatási jelentés. OEK-OGYK, Carvajal S et al. Psychosocial determinants of the onset of escalation of smoking: cross sectional and prospective findings in multiethnic middle school samples, J Adolesc Health, 2; 27:

6 Gödöllôi Dohányzásmegelôzési Program: dohányzás és prevenció 1. Engels R et al. Antecedents of smoking cessation among adolescents: who is motivated to change? Preventive Medicine, 1998; 27: Kandel DB, ed. Stages and pathways of drug involvement: examining the gateway hypothesis. New York, Cambridge University Press, MMWR, 1994; 43:No. RR Monitoring the Future is a continuing study of American youth data/pr7cig1.pdf, letöltve 28. január 1-én. vagy a lényegesen kisebb dohányos populációból fog párt találni magának, vagy állandó konfliktusokkal kell szembenéznie nem dohányzó és a dohányfüstöt visszataszítónak tartó partnerével. A fiatalok általában azonnali vagy rövid távon, észlelhetô elônyök vagy hátrányok miatt döntenek úgy, hogy kipróbálják a dohányzást, vagy elutasítják azt. Az egészségkárosító hatásról mindenki tud, de sokak számára nem elég visszatartó erejû az általában csak hosszú évek múlva és számukra csak esetlegesen bekövetkezô tüdôrák vagy szívinfarktus. A cigaretta bûze és a dohányzás ára azok a legfontosabb hátrányok, amelyek miatt a legtöbb fiatal nem akar dohányossá válni, vagy éppen le szeretne szokni. A dohányossá váláshoz az egyéni hajlam (stressz, szorongás, depresszió) mellett a szülôi és a családon kívüli környezet egyaránt fontos szerepet játszik. A dohányos szülôk, de még inkább a dohányos nagy testvér komoly rizikótényezô. A legnagyobb kockázatot mégis a dohányos baráti társaság, iskolai vagy munkahelyi környezet jelenti. A fiatalok nagyobb eséllyel szoknak rá a dohányzásra ott, ahol az általánosan elfogadott tevékenység (9, 1). A rendszeresen dohányzó európai fiatalok között a 21/22. évi HBSC-vizsgálat szerint háromszor volt gyakoribb a rendszeres alkoholfogyasztók, és nyolcszor a marihuánát használók aránya. Összességében elmondható volt, hogy a dohányzás a kábítószer-fogyasztás egyik legfontosabb kockázati tényezôje (11). A gödöllôi felmérés adatai sokkal rosszabbak: a rendszeresen dohányzó fiatalok fele kipróbált már valamilyen kábítószert életében, a sohasem dohányzókhoz képest pedig 36-szor nagyobbnak bizonyult e kockázat a drogfogyasztást illetôen. A Gödöllôi DohányzásMegelôzési Program A CDC 1994-ben adta ki az Amerikai Egyesült Államokban máig irányadónak tekinthetô ajánlását az iskolák számára a dohányzásmegelôzési programok megtervezéséhez ennek legfontosabb elemei (12): A dohányzásra vonatkozó iskolai házirend megalkotása és betartása A dohányzás rövid és hosszú távon jelentkezô hatásainak bemutatása, a viszszautasítás, a nem -et mondás képességének elsajátítása, erôsítése Az életkornak megfelelô képzés az óvodától az érettségiig A dohányzással kapcsolatos speciális képzés pedagógusoknak A szülôk és a családok bevonása a prevenciós programba A dohányzásról leszokás támogatása mind az iskolai dolgozók, mind a diákok között A dohányzás prevenciós programok rendszeres értékelése, fejlesztése Az Egyesült Államokban az 1997-es dohányzási csúcsot követôen 7-kal emelték a dohánytermékek fogyasztói árát, országszerte iskolai prevenciós programot indítottak a CDC irányelveinek megfelelôen, és széles körû, a fiataloknak szóló médiakampányba kezdtek. Ezzel párhuzamosan egyre több tagállamban vezették be a zárt közterületeken a dohányzás teljes tilalmát, így a fiatalok is csak füstmentes helyekre járhattak szórakozni. Ezek után 1 év alatt szinte a felére csökkent a fiatalok között a dohányosok aránya (13)! A prevenciós program célja, hogy minél kevesebben gyújtsanak rá az iskolai éveik alatt, illetve minél kevesebben váljanak diákként nikotinfüggôvé. Amenynyiben 18 éves korukig sikerül megvédeni fiataljainkat, illetve elkötelezettekké tennünk ôket a füstmentes életmód mellett, akkor jó esélyeik lesznek arra, hogy felnôttkorukban sem válnak dohányossá. A rendelkezésünkre álló források alapján olyan komplex oktatási programot állítottunk össze, amely a diákok mellett l 2 8 á p r i l i s l 2. é v f o l y a m l 4. s z á m

7 eredeti közlemények 2 diák vett részt. A fiatalok érdeklôdési területüknek megfelelôen diákkutatási témául is választhatják a dohányzást, eredményeikrôl a kutató diákok konferenciáján számolnak be, egyikük eredményeit ebben az írásban adjuk közre. a szülôk és a pedagógusok képzésére is kiterjed. Az egyes elemeket a program központi intézményében, a gödöllôi Török Ignác Gimnáziumban próbáltuk ki, majd a város több iskolájában is bemutattuk. A programban való részvétel minden iskola részérôl önkéntes. A részt vevô diákokkal, pedagógusokkal és szülôkkel már az elsô találkozás alkalmával elfogadtattuk, hogy programunkat nem a dohányosok, hanem a dohányzás és a dohányfüst ellen, egy dohányfüstmentes életért indítottuk el. Megalkottuk az iskola dohányzással kapcsolatos házirendjét; osztályfônöki órákon és különbözô tantárgyakhoz kapcsolódóan foglalkozunk a dohányzással. Számos fiatal elsôsorban valós vagy látszólagos pillanatnyi elônyök miatt gyújt rá egy-egy cigarettára. Van, aki ezzel fejezi ki, hogy ô is ahhoz a társasághoz tartozik, akad, aki ezzel segíti elô a kapcsolatteremtést a másik nem képviselôivel, és különösen a lányok, a dohányzástól várják, hogy fogyjanak, illetôleg ne hízzanak el. A nem dohányzás rövidtávon érezhetô elônyeit, illetve a dohányzás ugyancsak szinte azonnal érezhetô hátrányaira koncentráltunk. Bár említést teszünk a dohányzás miatt kialakuló betegségekrôl is, a program nem az elrettentésre, hanem a meggyôzésre, a sikerre, a szeretetre épít. A cigarettafüst bûze és a dohányzás magas költségei mellett kiemelten foglalkozunk a dohányzással kapcsolatos tévhitekkel, a nikotinfüggôség miatti szabadságvesztéssel és a passzív dohányzás ártalmaival is. A programhoz internetes támogatás, az iskolai és a városi nyomtatott sajtóban megjelenô hírek, tudósítások, városi szintû versenyek, vetélkedôk kapcsolódnak, amelyeken az elsô évben mintegy Következtetés Az amerikai diákok körében, 1 2 évvel korábban folytatott vizsgálatok hasonlóak a hazai felmérésekhez: a magyar fiatalok véleménye szerint szinte minden diák még 18 éves kora elôtt kipróbálja a cigarettát, továbbá jelentôs részük számára elfogadható, sôt kívánt életforma a dohányzás. A dohányzás, különösen a rendszeres dohányzás többszörösére növeli a kábítószerek kipróbálásának esélyét. A dohányzás olyan betegség, amelynek eddig elsôsorban súlyos következményeit próbáltuk kezelni, ám ma már lehetôségünk van a betegség gyógyítására, a nikotinfüggôség eredményes megszüntetésére is. A legjobb megoldást azonban a megelôzés jelenti. Amennyiben a dohányzást tekintik a fiatalok a követendô életformának, és ezzel sikerül megakadályozni, hogy 1 2 éves korukig ne szokjanak rá a cigarettára, jó esélyünk van arra, hogy késôbb se váljanak nikotinfüggôvé. Az eredményes dohányzásprevenciós programok megvalósításának három legfontosabb feltétele a szakmailag elfogadott oktatási anyagra épülô megvalósítási terv, valamint az annak végrehajtásához szükséges anyagi és személyi feltételek biztosítása. A helyi programokhoz jelentôs állami szintû támogatásnak kell társulnia. Minél elôbb be kell vezetni a zárt közterületeken a dohányzás teljes tilalmát, a dohányáruk fogyasztói árát jelentôsen meg kell emelni, hiszen az önálló jövedelemmel nem rendelkezô diákok így nehezebben tudnak cigarettát vásárolni a zsebpénzükbôl. Csak egy jól megtervezett, rendszeresen jelentkezô, a fiatalokat a nem dohányzó életforma irányában hangsúlyozottan motiváló médiakampány segíthet csökkenteni a dohányipar eddigi és aktuális marketingaktivitását. n

A felmérésben 8-9. évfolyamba járó tanulók vettek részt.

A felmérésben 8-9. évfolyamba járó tanulók vettek részt. A dohányzás számos szervünket károsítja, de egyénielg változó, hogy kinél mikor jelentkeznek a tünetek, illetve az, hogy milyen jellegű panaszok jelentkeznek. A dohányzás fiatalokra való hatását már jól

Részletesebben

Dohányzás és leszokás. Dr. Kádár Gabriella 2014.február 10.

Dohányzás és leszokás. Dr. Kádár Gabriella 2014.február 10. Dohányzás és leszokás Dr. Kádár Gabriella 2014.február 10. kóroki tényezője számos halálos megbetegedésnek kb. 5 millió ember hal meg évente 10 évvel kevesebbet él krónikus betegségekre fogékonyabb a felnőtt

Részletesebben

DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉST és DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁST CÉLZÓ PROGRAM. Beszámoló. Készítette: Vásárhelyi Erika

DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉST és DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁST CÉLZÓ PROGRAM. Beszámoló. Készítette: Vásárhelyi Erika DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉST és DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁST CÉLZÓ PROGRAM Beszámoló Készítette: Vásárhelyi Erika Megvalósítás ideje: 2014.05.16-2014.06.13 Célcsoport: 6. osztály Célja: az általános iskoláskorú gyermekek

Részletesebben

ODE Dohányzás Monitor

ODE Dohányzás Monitor ODE Dohányzás Monitor Az Országos Dohányfüstmentes Egyesület Magyar Gallup Intézet támogatásával végzett monitoring vizsgálatai (02 04 06-07) Az ODE Az a legnagyobb tagsággal rendelkező, 1987 óta működő

Részletesebben

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13.

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. Mától nem gyújtok rá! Mától nem gyújtok rá! Dohányzás leszokás nehézségei.

Részletesebben

I. A DOHÁNYZÁS TÉNYEI

I. A DOHÁNYZÁS TÉNYEI I. A DOHÁNYZÁS TÉNYEI A Population Based Anti-Smoking Campaign keretében a program másfél esztendeje alatt - országos, illetve helyi reprezentatív mintákon a Fact Intézet több szociológiai vizsgálatot

Részletesebben

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0145 Innovatív iskolafejlesztés a Mikrotérségi Általános Iskolában a diákok testi-lelki-értelmi fejlesztése érdekében című projekt keretében. Dohányzás-megelőzést és dohányzásról

Részletesebben

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK Németh Ágnes 1, Költő András 1, Örkényi Ágota 1, Zsiros Emese 1, Halmai Réka 2, Zakariás Ildikó 1 1 Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN medicus universalis XXXVI/4. 2003. SEMMELWEIS EGYETEM, EFK, EGÉSZSÉGPOLITIKAI ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK, BUDAPEST ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás adatlapjai (v6)

Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás adatlapjai (v6) Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás adatlapjai (v6) A. INTÉZMÉNYI ADATOK A [*]-gal jelölt kérdések megválaszolása kötelező. 1. [*] Kapcsolatfelvétel dátuma:

Részletesebben

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 2011: 36 európai ország, több mint 100 ezer diák CAN (The Swedish Council for Information on Alcohol

Részletesebben

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4887 Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 253 SURVEY ON TOBACCO Smoking behaviour Q1 A cigarettázás, szivarozás vagy pipázást illetően melyik állítás

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

A DOHÁNYZÁS PRIMER PREVENCIÓJA GYERMEKKORBAN. 2 0 11. s z e p t e m b e r 29.

A DOHÁNYZÁS PRIMER PREVENCIÓJA GYERMEKKORBAN. 2 0 11. s z e p t e m b e r 29. A DOHÁNYZÁS PRIMER PREVENCIÓJA GYERMEKKORBAN D e m j é n Ti b o r, K o n c z B a r b a r a, B ő t i E d i n a, S a l l a i A n t a l n é 2 0 11. s z e p t e m b e r 29. DOHÁNYZÁS PREVENCIÓS PROGARAMOK

Részletesebben

Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás jegyzőkönyve (v2)

Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás jegyzőkönyve (v2) Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ Tüdőgondozókban végzett tanácsadás jegyzőkönyve (v2) A. INTÉZMÉNYI ADATOK 1. [*] Kapcsolatfelvétel dátuma: 2. [*] Intézmény neve: 3. [*] Intézmény OEP kódja:

Részletesebben

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt.

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt. /. tanév A /. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben tanuló vett részt. Megállapítások: A 9. évfolyamból az Achenbach kérdőív

Részletesebben

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL!

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! A leszokásra való felkészülés Elhatározta, hogy le fog szokni

Részletesebben

Devianciák a Zala megyei középiskolások körében

Devianciák a Zala megyei középiskolások körében kutatás közben 699 maguknak, amelyek az egyéni megnyilvánulásra, kreativitásra, valamint felelősségvállalásra épülnek, továbbá lehetőséget kínálhatnak a szervezet életével kapcsolatos döntési folyamatokban

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

ODE Dohányzás Monitor

ODE Dohányzás Monitor ODE Dohányzás Monitor Az Magyar Gallup Intézet támogatásával végzett monitoring vizsgálatai (02 04-06) Az ODE Az a legnagyobb tagsággal rendelkező, 1987 óta működő egészséges környezetért küzdő fogyasztóvédelmi,

Részletesebben

The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 European Countries

The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 European Countries The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 European Countries Björn Hibell, Ulf Guttormsson, Salme Ahlström, Olga Balakireva, Thoroddur Bjarnason, Anna Kokkevi, Ludwig Kraus Közreműködő szerzők:

Részletesebben

A Kor Kontroll Társaság és a Springmed Kiadó dohányzásmentes nyílt napja

A Kor Kontroll Társaság és a Springmed Kiadó dohányzásmentes nyílt napja Ne légy a rabja! A Kor Kontroll Társaság és a Springmed Kiadó dohányzásmentes nyílt napja 2008. április 25. Duna Palota Próbált már leszokni a dohányzásról? Vagy úgy gondolja, hogy akkor hagyja abba, amikor

Részletesebben

A passzív dohányzás, avagy a kollektív büntetés.

A passzív dohányzás, avagy a kollektív büntetés. Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia A passzív dohányzás, avagy a kollektív büntetés. Szerzők: Bodor Tamás és Hajnal Máté tanulók Sikó Dezső felkészítő-tanár Kecskemét, 2010. november Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A nikotin. A rászokás

A nikotin. A rászokás A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Ősidők óta ismert (Kr. e. 5000 3000), hogy vannak növények, melyeket meggyújtva, vagy az izzó növény füstjét beszívva élénkítő

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

A DOHÁNYZÁS TÁRSADALMI TERHEI MAGYARORSZÁGON

A DOHÁNYZÁS TÁRSADALMI TERHEI MAGYARORSZÁGON A DOHÁNYZÁS TÁRSADALMI TERHEI MAGYARORSZÁGON Kiemelt megállapítások a dohányzás társadalmi terheinek új módszertannal történt elemzése valamint a felnőtt lakosság dohányzási szokásaira vonatkozó 2012.

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés 2008. MAGYARORSZÁG

Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés 2008. MAGYARORSZÁG GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY (GYTS) Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés 2008. MAGYARORSZÁG ZÁRÓTANULMÁNY Készítette: Demjén Tibor Kiss Judit Bőti Edina Lőrik Eszter Papp Noémi Dr. Kovács Dorina Országos

Részletesebben

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Örkényi Ágota, Aszmann Anna, Balogh Ágnes, Koszonits Rita, Kökönyei Gyöngyi, Németh Ágnes, Páll Gabriella, Várnai Dóra Országos

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

1. RÖVID VAGY HOSSZÚ TÁVÚ HATÁS

1. RÖVID VAGY HOSSZÚ TÁVÚ HATÁS : Iskola neve: Max : 20 1. RÖVID VAGY HOSSZÚ TÁVÚ HATÁS 1. a Válogasd szét az alkohol hatásai közül, melyek a rövid és hosszú távú hatásai az alkoholnak! (10 ) Rövid távú hatások : Hosszú távú hatások:

Részletesebben

GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY (GYTS) 2003 MAGYARORSZÁG. Egészségügyi Világszervezet (WHO(

GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY (GYTS) 2003 MAGYARORSZÁG. Egészségügyi Világszervezet (WHO( A DOHÁNYZÁS GYAKORISÁGA FIATALOK KÖRÉBEN Németh Ágnes PhD, Aszmann Anna MD Országos Gyermekegészségügyi Intézet GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY (GYTS) NEMZETKÖZI ZI IFJÚSÁGI DOHÁNYZ NYZÁSFELMÉRÉS 2003 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

A multidiszciplináris kamaszambulancia. Dr. Erős Erika osztályvezető OGYEI

A multidiszciplináris kamaszambulancia. Dr. Erős Erika osztályvezető OGYEI A multidiszciplináris kamaszambulancia Dr. Erős Erika osztályvezető OGYEI Kamaszambulancia Idézet: A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné és

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008. Tájékoztató füzet

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008. Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet A tartós, több éven keresztüli dohányzás nagymértékben növeli a valószínűségét annak, hogy az ember idő előtt hal meg valamilyen, a dohányzás következtében fellépő megbetegedésben. A

Részletesebben

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Drog- InFo Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó adatok számaival! A szer neve: Használata: Hatása: Következményei: Por alakban kapható, Torzul a

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLAI DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLAI DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLAI DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉSI PROGRAM Demjén Tibor Bőti Edina Sallai Gabriella Koncz Barbara Országos Egészségfejlesztési Intézet leszokás segítés Pedagógusoknak, szülőknek ajánljuk leszokást

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 2. komponens Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések Moravcsik-Kornyicki

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

REPREZENTATÍV EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2001 2002 JELENTÉS A DOHÁNYZÁSRÓL

REPREZENTATÍV EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2001 2002 JELENTÉS A DOHÁNYZÁSRÓL medicus universalis XXXVIII/1. 2005. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET, BUDAPEST REPREZENTATÍV EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2001 2002 JELENTÉS A DOHÁNYZÁSRÓL eredeti közlemény ANTMANN KATALIN OROSZI BEATRIX

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Forrás: Russel és mtsi., 1976 4

Forrás: Russel és mtsi., 1976 4 A dohányzás előfordulása A dohányzók száma világszinten több, mint egymilliárd. Naponta 5 milliárd cigarettát adnak el a világon azaz milliót percenként. 2 Minden nap kb. 8 gyermek szokik rá a dohányzásra.

Részletesebben

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19.

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. A Központ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

A DOHÁNYZÁS PRIMER PREVENCIÓJA GYERMEKKORBAN

A DOHÁNYZÁS PRIMER PREVENCIÓJA GYERMEKKORBAN A DOHÁNYZÁS PRIMER PREVENCIÓJA GYERMEKKORBAN Demjén Tibor, Koncz Barbara, Bőti Edina, Sallai Antalné Dohányzás Fókuszpont, Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010.05.20. Kezdeményező szervezet / intézmény

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház. Budapest

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház. Budapest Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Budapest Füstbe ment terv? Elfüstölt életek? Soha ne add fel, hogy gyermekeink, SOHA ne DOHÁNYOZZANAK! Együtt neveljünk fel egy olyan nemzedéket akik már születésük pillanatában

Részletesebben

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV

ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV ÁOK KÖTELEZŐ ADATOK 2014/2015 I. FÉLÉV Az alábbi oldalakon található adatok közül a félkövér kiemeléssel rendelkezők a szóbeli vizsgán kötelező jellegűek, ezek nem tudása elégtelent eredményez. A többi

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY (GYTS) NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI DOHÁNYZÁSFELMÉRÉS MAGYARORSZÁG KUTATÁSI JELENTÉS. Készítette: Németh Ágnes Kutatásvezető

GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY (GYTS) NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI DOHÁNYZÁSFELMÉRÉS MAGYARORSZÁG KUTATÁSI JELENTÉS. Készítette: Németh Ágnes Kutatásvezető GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY (GYTS) NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI DOHÁNYZÁSFELMÉRÉS 2003 MAGYARORSZÁG KUTATÁSI JELENTÉS Készítette: Németh Ágnes Kutatásvezető Országos Egészségfejlesztési Központ Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell!

Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell! Program címe: Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell! Tanúsítvány : 11/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező neve: Hajdúdorog Város Védőnői Szolgálata

Részletesebben

Az iskola védőnők szerepe a prevencióban. Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő

Az iskola védőnők szerepe a prevencióban. Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Az iskola védőnők szerepe a prevencióban Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő Iskola-egészségügyi ellátás 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskolaegészségügyi ellátásról 1.(2) Az iskola-egészségügyi

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017 Öngondoskodás kutatás Allianz Hungária Zrt. 2017 Tartalom 1 Összefoglaló 2 Kilátások és bizalom a piaci szereplőkben 3 Öngondoskodás tervezése 4 Öngondoskodás kezdete 5 Nyugdíjas évek 2 Összefoglaló A

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A szentendrei középiskolások egészséges életmódbeli és szerhasználati szokásairól

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A szentendrei középiskolások egészséges életmódbeli és szerhasználati szokásairól KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A szentendrei középiskolások egészséges életmódbeli és szerhasználati szokásairól Készítették: Ikvai-Szabó Emese, Torba Judit Kelt: Szentendre, 2005. június Bevezetés A szentendrei Kábítószer

Részletesebben

Szakmunkásképzős és szakközépiskolás diákok személyiségjegyeiről és egészségmagatartásáról

Szakmunkásképzős és szakközépiskolás diákok személyiségjegyeiről és egészségmagatartásáról egészségügyi szakemberek dr. simich rita végre itt a péntek! - 64 - Iskolai egészségfejlesztő napok 2016-ban előadóként részt vettem a Megyei Védőnői Továbbképző Napok rendezvényein (20 helyszín) valamint

Részletesebben

HATÁRTALANUL TANULMÁNY II. 2012. március 24. Sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközép Iskolában kitöltött tesztek eredménye:

HATÁRTALANUL TANULMÁNY II. 2012. március 24. Sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközép Iskolában kitöltött tesztek eredménye: HATÁRTALANUL TANULMÁNY II. 2012. március 24. Sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközép Iskolában kitöltött tesztek eredménye: 1. Hány éves Ön? A tesztet kitöltő erdélyi diákok 47.96%-a 17-18 év közötti

Részletesebben

KAMASZOK KAPCSOLATAI: ( HBSC

KAMASZOK KAPCSOLATAI: ( HBSC KAMASZOK KAPCSOLATAI: Pszichoszociális tényezők szerepe a magyar serdülők életmódjában az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 2002 2010 közötti adatai alapján Szimpózium

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről 011. január -9. Készült 00 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Minden korcsoport fontosnak tartja a méhnyakrák elleni védekezést.

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ZÁRÓTANULMÁNY

MAGYARORSZÁG ZÁRÓTANULMÁNY GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY (GYTS) Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés 2008. MAGYARORSZÁG ZÁRÓTANULMÁNY Készítette: Demjén Tibor Kiss Judit Bőti Edina Lőrik Eszter Papp Noémi Dr. Kovács Dorina Országos

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

Színes RTV 2011/47. Életmód. Füstölgés helyett

Színes RTV 2011/47. Életmód. Füstölgés helyett Színes RTV 2011/47. Életmód Füstölgés helyett A dohányzás ma az egyik legtöbbet emlegetett egészségkárosító tényező. Vezető halálok Európában, s negatív következményei sújtják a dohányzót és (nem csupán

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

JELENTÉS A KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÓKRÓL ÉS KEZELÉSÜKRŐL év

JELENTÉS A KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÓKRÓL ÉS KEZELÉSÜKRŐL év 1 / 18 JELENTÉS A FOGYASZTÓKRÓL ÉS KEZELÉSÜKRŐL 2009. év Adatszolgáltató: drogambulanciák és drogközpontok, pszichiátriai gondozók, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozók, pszichiátriai osztályok

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Dr. Timmermann Gábor Forrás: Dr. Papp- Dr. Rigó: A várandós nő gondozása Miért kell külön foglalkoznunk ezzel a kérdéssel? Rasszizmusból? Nem, hanem mert

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Pádár Katalin Programstatisztika 2010-2011 Összesen 332 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 192 1 229 616 átfogó vizsgálat

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Burszki Mónika Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Új DS Szakértői munkacsoport Berényi András (diáktanácsadás, mentálhigiéné, civil szervezetek) Buda Béla (addiktológia, mentálhigiéné, kommunikáció) Grezsa Ferenc

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Az interjúkat egy osztályfőnöki óra keretében készítettük elő, melyen részt vett Éva néni, a biológia és egészségtan tanárnőnk is.

Az interjúkat egy osztályfőnöki óra keretében készítettük elő, melyen részt vett Éva néni, a biológia és egészségtan tanárnőnk is. Az interjúkat egy osztályfőnöki óra keretében készítettük elő, melyen részt vett Éva néni, a biológia és egészségtan tanárnőnk is. Az első kérdés az volt, hogy kit, illetve kiket válasszunk mintaadó személy(ek)nek.

Részletesebben

Információk a dohányzásról és a dohányzás elleni küzdelemről a Ne gyújts rá! világnap alkalmából

Információk a dohányzásról és a dohányzás elleni küzdelemről a Ne gyújts rá! világnap alkalmából 2013. november 18. Információk a dohányzásról és a dohányzás elleni küzdelemről a Ne gyújts rá! világnap alkalmából Világnapok a) November harmadik csütörtöke: Ne gyújts rá! világnap A füstmentes nap ötlete

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése Beszámoló az egészséghét programjairól Iskolánkban 2009. október 19-21 között rendeztük meg az egészséghetet. Úgy gondoltuk, hogy mivel sok tanulónk ezen belül a 8 a osztály több tagjának életmódjára jellemező

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

Gurály Zoltán. A Budapesten elő hajléktalan emberek egészsége. 2002. február 3.

Gurály Zoltán. A Budapesten elő hajléktalan emberek egészsége. 2002. február 3. Gurály Zoltán A Budapesten elő hajléktalan emberek egészsége 2002. február 3. Bevezetés 1999-től kezdődően a Menhely Alapítvány és a Twist Olivér Alapítvány megbízásából szociális munkások minden év február

Részletesebben

Az ország harmada számol a hajléktalanná válással április 19.

Az ország harmada számol a hajléktalanná válással április 19. Az ország harmada számol a hajléktalanná válással 2017. április 19. Összefoglaló A hajléktalanság inkább egy életmódot, életvitelt mintsem egy tartós élethelyzetet jelent a magyar lakosság többsége számára,

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben