E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 97. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK április 25-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Ács Rezsı alpolgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens ELİADÓ: Ács Rezsı alpolgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Dr. Horváth Kálmán tanácsnok EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2013. ( ) határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Minısített szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! A Sió- és Duna-menti Regionális Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás december 2-án alakult meg Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezésére 19 önkormányzat részvételével április 2-án a Társulási Tanács 15 önkormányzat csatlakozásához járult hozzá, valamint döntött a társulás nevének, és a társulás által létrehozott társaság nevének a megváltoztatásáról is tekintettel arra, hogy a társuláshoz a Sió- és Duna-menti területen túlmenıen is csatlakoztak önkormányzatok. A társulás neve így Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás, a gazdasági társaság neve pedig Egyesült Regionális Víziközmő és Közszolgáltatási Zrt. lett. Jelenleg 58 tagja van a társulásnak. A társulás mőködésének évi tapasztalatairól szóló beszámoló a 96. számú elıterjesztés tárgyát képezi. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvényt. Az Mötv (1) bekezdése alapján a társulási megállapodásokat június 30. napjáig felülvizsgálni, és az új törvény rendelkezéseinek megfelelıen módosítani szükséges. Fentiekre tekintettel a Társulási Tanács a április 10-i ülésén elfogadta a társulási megállapodás módosítását. A társulási megállapodásban átvezetésre kerültek az új Mötv. rendelkezései, valamint a megállapodásba beépítésre kerültek a Magyar Államkincstár által javasolt módosítások. A társulás tagjai közül Csanytelek és Tömörkény Község Önkormányzata jelezte társulásból történı kilépési szándékát, ezért ıket a megállapodásból töröltük. Ezen kívül a társuláshoz való csatlakozási szándékát jelezte Kajdacs, Magyarkeszi és Újireg Község Önkormányzata, ıket a társulási megállapodásban már a csatlakozó tagok között tüntettük fel. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás az elıterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az egységes szerkezető megállapodásban szürke színnel emeltük ki a módosításokat, illetve áthúzással a törlésre kerülı részeket. Kérem tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására. Szekszárd, április 15. Ács Rezsı Alpolgármester

3 Határozati javaslat 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdése alapján az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítását az elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Közgyőlés felhatalmazza Ács Rezsı alpolgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökeként a társulási megállapodást aláírja. Határidı: április pont tekintetében: június 30. Felelıs: Horváth István polgármester Ács Rezsı alpolgármester

4 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (egységes szerkezetben) Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselı-testületei elhatározzák, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény (Ttv.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. -a alapján az Mötv. IV. fejezetében foglalt rendelkezésekre tekintettel a víz- és szennyvíz szolgáltatás hatékony megoldása, mint közös cél megvalósítása érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkezı társulást hoznak létre. A TÁRSULÁS ALAPÍTÓ TAGJAI: 1. Aparhant Község Önkormányzata (7186 Aparhant, Kossuth u. 34.) Képviseli: Szőcs György polgármester 2. Báta Község Önkormányzata (7149 Báta, Fı u. 147.) Képviseli: Huszárné Lukács Rozália polgármester 3. Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fı u. 23.) Képviseli: Biczó Ernı polgármester 4. Bogyiszló Község Önkormányzata (7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.) Képviseli: Tóth István polgármester 5. Dunaföldvár Város Önkormányzata (7021 Dunaföldvár, Kossuth u. 2.) Képviseli: Horváth Zsolt polgármester 6. Felsınána Község Önkormányzata (7175 Felsınána, Rákóczi u. 2/A.) Képviseli: Bognár László polgármester 7. Fadd Nagyközség Önkormányzata (7133 Fadd, Dózsa u. 12.) Képviseli: Fülöp János polgármester 8. Grábóc Község Önkormányzata (7162 Grábóc, Rákóczi u. 84.) Képviseli: Takács László polgármester

5 9. Harc Község Önkormányzata (7172 Harc, Fı u. 59.) Képviseli: Siposné Csajbók Gabriella polgármester 10. Kéty Község Önkormányzata (7174 Kéty, Petıfi u. 70.) Képviseli: Gödrei Zoltán polgármester 11. Keszıhidegkút Község Önkormányzata (7062 Keszıhidegkút, Petıfi u. 24.) Képviseli: Nagy Aranka polgármester 12. Kisszékely Község Önkormányzata (7082 Kisszékely, Szabadság u. 409.) Képviseli: Keresztes László polgármester 13. İcsény Község Önkormányzata (7143 İcsény, Fı u. 35.) Képviseli: Fülöp János polgármester 14. Regöly Község Önkormányzata (7193 Regöly, Rákóczi u. 2.) Képviseli: Kövér István polgármester 15. Simontornya Város Önkormányzata (7081 Simontornya, Szent István király u. 1.) Képviseli: Csıszné Katz Edit polgármester 16. Szakály Község Önkormányzata (7192 Szakály, Kossuth u. 4.) Képviseli: Törı Péter polgármester 17. Szárazd Község Önkormányzata (7063 Szárazd, Béke u. 169.) Képviseli: Budai Mária polgármester 18. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Képviseli: Horváth István polgármester

6 19. Zomba Község Önkormányzata (7173 Zomba, Fı u. 1.) Képviseli: Szőcs Sándor polgármester A TÁRSULÁSHOZ CSATLAKOZÓ TAGOK: 20. Alsónyék Község Önkormányzata, (7148 Alsónyék, Fı u. 1) Képviseli: Dózsa-Pál Tibor polgármester 21. Alsónána Község Önkormányzata, (7147 Alsónána, Kossuth u. 27) Képviseli: Kis Istvánné Csele Julianna polgármester 22. Bátaapáti Község Önkormányzata, (7164 Bátaapáti, Petıfi u. 2.) Képviseli: Darabos Józsefné polgármester 23. Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4) Képviseli: Bognár Jenı polgármester 24. Bikács Község Önkormányzata (7043 Bikács, Szabadság tér 1. ) Képviseli: Varga János polgármester 25. Csanytelek Község Önkormányzat, (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) 26. Csongrád Város Önkormányzata, (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) Képviseli: Dr. Papp Gabriella alpolgármester 27. Diósberény Község Önkormányzata, (7072 Diósberény, Iskola u. 9.) Képviseli: Tilmann András László polgármester 28. Fácánkert Község Önkormányzata (7136 Fácánkert, Árpád u. 12.) Képviseli: Orbán Zsolt polgármester

7 29. Fürged Község Önkormányzata, (7087 Fürged, Kossuth u. 18.) Képviseli: Barkóczi József polgármester 30. Gyönk Város Önkormányzata (7064 Gyönk, Ady Endre u ) Képviseli: Katz Gyula István polgármester 31. Iregszemcse Község Önkormányzata (7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.) Képviseli: Süvegjártó Csaba polgármester 32. Kajdacs Község Önkormányzata (7051 Kajdacs, Petıfi u. 1.) Képviseli: Boda János polgármester 33. Kistormás Község Önkormányzata (7068 Kistormás, Dózsa u. 2.) Képviseli: Csapó László polgármester 34. Kölesd Község Önkormányzata, (7052 Kölesd, Kossuth tér 2.) Képviseli: Berényi István polgármester 35. Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553 Kondoros, Hısök tere 4-5.) Képviseli: Dankó Béla polgármester 36. Magyarkeszi Község Önkormányzata (7098 Magyarkeszi, Szabadság u. 2.) Képviseli: Kovács Erzsébet polgármester 37. Medina Község Önkormányzata (7057 Medina, Kossuth u. 59.) Képviseli: Vén Attila polgármester 38. Mezıfalva Község Önkormányzata (2422 Mezıfalva, Kinizsi u. 44.) Képviseli: Márok Csaba polgármester

8 39. Mórágy Község Önkormányzata, (7165 Mórágy, Alkotmány u. 3.) Képviseli: Glöckner Henrik polgármester 40. Mucsfa Község Önkormányzata (7185 Mucsfa, Kossuth u. 50.) Képviseli: Müller János polgármester 41. Mucsi Község Önkormányzata (7195 Mucsi, Dózsa Gy. u. 73.) Képviseli: Binder Kornél polgármester 42. Murga Község Önkormányzata, (7176 Murga, Szabadság u. 124.) Képviseli: Felkl Márton polgármester 43. Nagyszékely Község Önkormányzata (7085 Nagyszékely Táncsics u. 11.) Képviseli: Várkonyi Zoltán polgármester 44. Nagyvejke Község Önkormányzata (7186 Nagyvejke, Fı u. 20.) Képviseli: Pfaff Ferenc polgármester 45. Ozora Község Önkormányzata (7086 Ozora, Szabadságtér 1. ) Képviseli: Schranz Istvánné polgármester 46. Pálfa Község Önkormányzata (7042 Pálfa, Alkotmány utca 5.) Képviseli: Horváth Imre polgármester 47. Pörböly Község Önkormányzata, (7142 Pörböly, Óvoda u. 1.) Képviseli: Sipos Lajos polgármester 48. Sárpilis Község Önkormányzata, (7145 Sárpilis, Béke tér 1.) Képviseli: Figler János polgármester

9 49. Sióagárd Község Önkormányzata (7171 Sióagárd, Kossuth u. 9.) Képviseli: Háry János polgármester 50. Szakadát Község Önkormányzata (7071 Szakadát, Ady E. utca 233.) Képviseli: Laszk Gábor polgármester 51. Szedres Község Önkormányzata (7056 Szedres, Arany J. u. 2.) Képviseli: Kovács János polgármester 52. Szálka Község Önkormányzata (7121 Szálka, Petıfi utca 2.) Képviseli: Pálfi János polgármester 53. Tevel Község Önkormányzata (7181 Tevel, Fı u. 288.) Képviseli: Héri Lászlóné polgármester 54. Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hısök tere 1. ) Képviseli: Dr. Sümegi Zoltán polgármester 55. Tolnanémedi Község Önkormányzata (7083 Tolnanémedi, Fı u. 29.) Képviseli: Móricz Jánosné polgármester 56. Tömörkény Község Önkormányzata (6646 Tömörkény, Ifjúság utca 8. ) 57. Udvari Község Önkormányzata (7066 Udvari, Szövetkezet utca 47.) Képviseli: Peszt Attila polgármester 58. Újireg Község Önkormányzata (7095 Újireg, Kossuth u. 1.) Képviseli: Jankó Róbert polgármester 59. Várdomb Község Önkormányzata, (7146 Várdomb, Kossuth u. 117) Képviseli: Simon Csaba polgármester

10 60. Varsád Község Önkormányzat (7067 Varsád, Kossuth utca 21.) Képviseli: Andrási Zoltánné polgármester Tagok a víz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos feladatokat olyan magas mőszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védı rendszerben kívánják megoldani, amely biztonságot nyújt a térségben élı lakosság számára. Tagok kijelentik, hogy a jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, települési önkormányzati feladataik hatékonyabb, célszerőbb megoldására a Ttv. 16. értelmében. I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŐKÖDÉSI TERÜLETE A társulás neve: Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás A társulás rövidített neve: Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő Társulás Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Mőködési területe: Magyarország területe Társult önkormányzatok közigazgatási területe II. A TÁRSULÁS IDİTARTAMA A társulás határozatlan idıtartamra alakul. III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA A társulás az Mötv a Ttv a alapján létrehozott jogi személyiséggel rendelkezı társulás, amelyet a Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 104. (1) bekezdése 105. (3) bekezdése, valamint a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III.1.) NGM rendelet 5. (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vesz. IV. A TÁRSULÁS CÉLJA 1. A társulás mőködési területén - A víziközmővek biztonságos és hosszú távon fenntartható üzemeltetésének megszervezése, - a szolgáltatás gazdasági stabilitásának biztosítása,

11 - a közmővagyon mőködıképessége a szükséges karbantartás, pótlás és felújítás mőszaki, pénzügyi feltételeinek teljesítése, - a közüzemi víziközmő szolgáltatás vonatkozásában a fogyasztóvédelmi érdekek kiemelt érvényesítése, - a szolgáltatási színvonal és a biztonság növelésének elısegítése, - a gazdaságos és hatékony üzemeltetés kialakítása. 2. Tagok vállalják, hogy az 1. pontban megjelölt célok megvalósítása érdekében kölcsönösen együttmőködnek. 3. A célok elérése érdekében a társulás vállalja olyan gazdasági társaság megalapítását, amelynek mőködtetése biztosítja a cél elérése érdekében a szükséges feladatok elvégzését. 4. A társulás céljainak megvalósításához szükséges víziközmő vagyont a tagok a késıbb megkötendı vagyonkezelési vagy bérleti-üzemeltetési szerzıdéssel a társaság használatába adják. V. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE 1. A társulás tagjai az Mötv. 41. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társulásra átruházzák a társulás céljának megvalósításával kapcsolatos alábbi feladatokat: A társulás tagjait alkotó települések víz- és szennyvízszolgáltatásának biztosítása. 2. A társulás államháztartási szakágazati besorolása: Víztermelés, - kezelés, - ellátás 3. A társulás alaptevékenységének szakfeladat szerinti besorolása: Víztermelés, - kezelés, - ellátás Szennyvíz győjtése, kezelése Vízi létesítmény építése Üzletvezetési, vezetıi tanácsadás Építészmérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés A társulás fı tevékenysége: Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Szennyvíz győjtése, kezelése, szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés. Vízi létesítmény építése.

12 Mőszaki vizsgálat, elemzés. Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás. Ingatlankezelés. PR., kommunikáció. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. VI. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 1. A Társulás operatív pénzügyi feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. 2. A társulás elnöke a költségvetés végrehajtásáról köteles évente kimutatást készíteni, és azt a tagok rendelkezésére bocsátani. 3. A társulás vagyona a tulajdonából és a társulást megilletı vagyoni értékő jogokból áll. 4. A tagi önkormányzatok társulásba bevitt/átadott vagy a társulás tevékenysége folytán képzıdött vagyonát a társulás vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat is a társulást illeti meg. 5. Ttv. 8. (4) bekezdés g) pontjának felhatalmazása alapján A társulás megszőnése, felmondás vagy kizárás esetén a tagok egymással elszámolni kötelesek az Mötv. 90. (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint. 6. A társulás mőködésének, fejlesztésének forrásai: A tagok vállalják, hogy a települések lakosainak arányában évente lakosonként 10,- Ft mőködési költséget utalnak át a társulás bankszámlájára. Abban az esetben, ha a társulás mőködési költségei elıre láthatóan meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a társulás döntéshozó szerve a társulási tanács a mőködési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el. 7. A társulás bevételét képezik a társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összegeket a tagok megállapodása és a vonatkozó elıírások alapján csak a társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 8. A társulás vagyonához tartoznak az alaptevékenység körében kifejtett gazdasági tevékenységbıl származó bevételek, természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai, egyéb pályázati bevételek. VII. A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 1./ Társulási tanács 2./ Elnökség

13 3./ Társulási tanács elnöke (aki egyben a társulási tanács elnökségének elnöke) 4./ Felügyelıbizottság 5./ Pénzügyi lebonyolító szervezet (Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala) VII./1 Társulási tanács A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult tagok képviselıtestületei által delegált önkormányzati képviselık vagy polgármesterek összességébıl áll. Valamennyi tag egy képviselı delegálására jogosult. A társulás tagja az általa delegált képviselıt visszahívhatja. A tagot a Társulási Tanácsban a társulási megállapodás 3. számú mellékletében meghatározott lakosság számmal arányos szavazati jog illeti meg. Egyik tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint 25%-val Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselı útján lehet A Társulási Tanács mőködése: A Társulási Tanács megalakultnak tekintendı, ha a képviselı-testületek mindegyike minısített többséggel hozott határozatával jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselıjét és, a társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. A Társulási Tanács döntését ülésen, határozattal hozza. A Társulási Tanács dönt a társulási megállapodásban meghatározott és a társulás tagjai által átruházott feladat- és hatáskörökben A Társulási Tanács feladata és hatásköre a/ A Társulási tanács elnökének és elnökhelyetteseinek alelnökeinek megválasztása, visszahívása b/ A mőködési hozzájárulás mértékének megállapítása c/ Tagokat terhelı egyéb kötelezettség megállapítása d/ A hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználása e/ Tag kizárásának elhatározása f/ Társulási megállapodás módosításának elhatározása g/ Társulás megszőnésének elhatározása h/ Gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságokban részesedés megszerzése és elidegenítése i/ Társulás éves munkatervének, költségvetésének, éves mérlegének elfogadása j/ Támogatási szerzıdések megkötése

14 k/ A megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása l/ Ajánlat adása a tagok között felmerülı vitás kérdések megoldására m/ Szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása 1.3. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: - szükség szerint, de évente legalább két alkalommal. - a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott idıpontban - a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó- indítványára - a helyi önkormányzatok törvényességi ellenırzéséért felelıs szerv kezdeményezésére A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes alelnök hívja össze írásban, vagy elektronikus úton az ülés napját megelızıen legalább 15 nappal korábban. Ettıl eltérni sürgıs esetben lehet, de a tagokat ez esetben hitelt érdemlı módon értesíteni kell A Társulási Tanács határozatképes, ha azon a szavazatok több mint a felével rendelkezı képviselı jelen van. Határozathozatalhoz a jelenlévı képviselık által leadható szavazatok több mint fele és az általuk képviselt települések lakosságszáma egyharmadának megfelelı szavazat szükséges (egyszerő többség) Határozatképtelenség esetén az eredeti idıpontot követı 8 napon túli, de 30 napon belüli idıpontra kell az újabb ülést összehívni A Társulási Tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértık vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek Az ülésen a határozati javaslatról a szavazati arányok megállapítását követıen nyílt szavazással döntenek A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezı érvényőek. A társulási tanács tagjai a társulási tanácsban hozott döntésekrıl 15 napon belül írásban (elektronikusan vagy postai úton) tájékoztatni kötelesek az ıket delegáló önkormányzatokat A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy ír alá.

15 VII./2. Elnökség 2.1. A Társulási Tanács tagjainak nagy számára tekintettel, a rugalmas mőködés érdekében a társulási tanács az Mötv pontja alapján Elnökséget hoz létre A Társulási Tanács a VII/1.2. pontban meghatározott feladat- és hatásköreibıl a b); c); d); j); k); l) pontokban meghatározott feladat- és hatásköreit a társulási tanács Elnökségére ruházza át. Az átruházott feladat- és hatáskörök alapján hozott döntésekrıl az Elnökség a felügyelıbizottságot félévente, míg a Társulási Tanácsot évente köteles tájékoztatni. 2.3 A társulás tagjai több, mint felének kérelmére a Társulási Tanács a Társulási Tanács elnöke által 15 napon belül összehívott ülésén dönt a kezdeményezık által megjelölt átruházott feladat- és hatáskör visszavételérıl Az Elnökség segíti a társulás elnökének és elnökhelyetteseinek alelnökeinek a munkáját, közremőködik a Társulási Tanács üléseinek elıkészítésében, kapcsolatot tart a tanács tagjaival, közremőködik a döntések elıkészítésében és végrehajtásában A Társulási Tanács elnökségének számát és tagjait a Társulási Tanács határozza meg Az Elnökség elnöke a Társulási Tanács elnöke. Az Elnökség az ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség ülésén a tagokat megilletı szavazatok számát a Társulási Tanács határozza meg. Az egy tagot megilletı szavazatszám az összszavazatok számával viszonyítva 25%-ot nem haladhatja meg Az Elnökség határozatképes, ha a szavazatok több mint felét képviselı tag az ülésen jelen van Az Elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülésrıl szóló meghívót az ülést megelızıen legalább 5 nappal írásban, vagy elektronikus úton kell a tagoknak megküldeni Az Elnökség határozatait a jelenlévı tagok szavazatainak több mint a felével hozza Az Elnökség döntése a szabályszerően értesített, de az ülésen meg nem jelent tagokra is kötelezı.

16 VII./3 Társulási Tanács Elnöke 3.1. A Társulási Tanács elnökét és elnökhelyetteseit alelnökeit a Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen egyszerő többségi szavazással választják meg határozott idıre Az elnök és az elnökhelyettesek alelnökök megbizatása önkormányzati képviselıi tisztségük betöltéséig áll fenn A Társulási Tanács elnöke a társulás ügyeinek vitele keretében: a) képviseli a társulást harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok elıtt b) intézkedik a Magyar Államkincstár területi igazgatóságánál a társulás törzskönyvi nyilvántartásában szereplı adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt a társulási megállapodás módosítását követı 15 napon belül c) összehívja a Társulási Tanács és az Elnökség üléseit, összeállítja az ülések napirendjét. d) gondoskodik a társulás éves mérlegének vagyonkimutatásának költségvetésének, éves beszámolójának elkészítésérıl. e) a társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetıvé teszi. f) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a társulási tanács részére a társulás mőködésérıl, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, amelyet a társulást alkotó tag önkormányzatok kötelesek képviselı-testületeik elé terjeszteni jóváhagyása céljából. g) a támogatási szerzıdést és az egyéb szerzıdéseket, valamint azok módosításait a társulás nevében aláírja. h) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a tagok, illetve képviselıik, a hatóságok, közremőködı szervek, személyek felé, beszámoltathatja a társulásban közremőködı bármely érdekeltet. i) Összehívja és vezeti az Elnökség üléseit Az elnök a társulással összefüggı feladatai megvalósításához- utólagos beszámolási kötelezettséggel- jogosult szakértık igénybevételére a társulás költségén. A társulás elnöke feladatait a tıle elvárható gondossággal köteles ellátni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel Az elnök a társulás bevételeivel a társult települési önkormányzatok, valamint a társulási tanács ellenırzése mellett, a tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi rendelkezéseknek megfelelıen gazdálkodik Az elnöki megbizatás megszőnik: - önkormányzati képviselıi tisztségének megszőnésével

17 - az ıt delegáló önkormányzat által történı visszahívással - a Társulási Tanács által történı visszahívással - lemondással - elhalálozással 3.7. Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesek alelnökök megbizatása nem szőnik meg A társulás elnökhelyetteseinek alelnökeinek megbizatási idıtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadók. A társulás elnökhelyettesei alelnökei az elnök munkáját segítik, illetve akadályoztatása esetén ıt teljes jogkörrel helyettesítik. VII./4 Felügyelıbizottság 4.1. A tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács elsı ülésén 3 5 fıbıl álló felügyelıbizottságot hoznak létre a társulás ellenırzı, felügyelı szerveként A felügyelıbizottság tagjai a Társulási Tanács tagjai által megválasztott személyek A felügyelıbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye A felügyelıbizottság évente két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik A felügyelıbizottság ülését az elnök ülés napját legalább 5 nappal megelızıen írásban, vagy elektronikus úton hívja össze Rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetben a felügyelıbizottság haladéktalanul telefonon is összehívható A felügyelıbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a, legalább 3 tag jelen van. Határozatképtelenség esetén, 8 napon belül újabb ülést kell összehívni A felügyelıbizottság döntéseit egyszerő többséggel hozza A felügyelıbizottság feladata és hatásköre: - a társulás mőködésének, pénzfelhasználásának ellenırzése - a tagok elé terjesztendı jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményérıl beszámoló készítése - a társulás bármely tagjától felvilágosítás, tájékoztatás kérése

18 - a társulási tagok tájékoztatásának vizsgálata A felügyelıbizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzıkönyvvezetı ír alá A felügyelıbizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart A felügyelıbizottság az ügyrendjét maga határozza meg. VII./5 Pénzügyi lebonyolító szervezet 5.1. A társulás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát bízza meg a pénzügyi lebonyolító szervezet feladatainak ellátásával. A pénzügyi lebonyolító szervezet gondoskodik a társulás számlavezetésérıl. Ellátja a társulás adminisztrációját és a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat Összeállítja a társulás mőködésének költségeit is tartalmazó költségvetést és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Amennyiben valamely társulási tag pénzügyi hozzájárulási kötelezettségének teljesítését illetıen 15 napot meghaladó késedelembe esik, és a pénzügyi lebonyolító szervezet egyszeri, írásbeli felszólításának kézbesítésétıl számított 15 napon belül sem egyenlíti ki tartozását, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat ez utóbbi határidı eredménytelen elteltét követı 10 napon belül jogosult és köteles a követelést jelen megállapodás 4. számú mellékletét képezı felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a társulás a követelést bírósági úton érvényesíti Abban az esetben, ha Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint székhely önkormányzatnak tartozása áll fenn a társulással szemben, a Társulási Tanács a társult település tagjai közül új székhely önkormányzatot jelöl ki és felhatalmazza arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be Tagok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 4. számú mellékletében szereplı tartalommal számlavezetı pénzintézetüknél megteszik és azt a társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen valamennyi tagönkormányzat által aláírt megállapodás kézbesítésétıl elfogadásától számított 8 napon belül. VIII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 1. A társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok, és más hatóságok elıtt általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök

19 akadályoztatása esetén a társulás képviseletére az elnökhelyettesek alelnökök önállóan jogosultak. 2. A társulást az elnök önállóan képviseli. A társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel elıírt, elınyomott vagy nyomtatott társulási név fölött az elnök vagy az elnökhelyettesek alelnökök valamelyike a teljes nevét önállóan írja alá. IX. TAGSÁGI JOGVISZONY Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával elfogadják a felmondással illetve kizárással összefüggı felelısségi szabályokat. IX./1 A szerzıdés felmondása 1.1. A tagok vállalják, hogy a felmondás jogát a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban gyakorolják. A felmondási jog gyakorlását megelızıen egyeztetnek a társulási tanáccsal és a társulás felügyelıbizottságával 1.2. A társulási jogviszonyt felmondani csak a naptári év utolsó napjával, december 31.- i hatállyal, azt követıen illetve negyedévenként a negyedév utolsó napjával lehet. Az Mötv. 89. (2) Ttv. 4. (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minısített többséggel hozott döntést a képviselı-testület legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és errıl a Társulási Tanácsot tagjaival közölni. értesíteni kell A társulási jogviszonyt jogellenesen felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a társulásnak okozott kár teljes körő megtérítésére A felmondás hatályba lépéséhez szükséges a társulás tagjai többségének hozzájárulása, mely hozzájárulásról minısített többséggel hozott képviselı-testületi határozattal kell dönteni Tag általi, a tagnak felróható és jogellenes szerzıdésszegı magatartásával okozati összefüggésben álló felmondás esetén a társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelıen, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a társulást terhelı kötelezettséget is, majd a tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani vagy természetben kiadni. IX./2 Tagi kizárás 2.1. Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelı határidı tőzésével felhívni a teljesítésre Ha a tag ezen felhívás ellenére a közölt határidın belül sem tesz eleget a jelen megállapodásban írt kötelezettségeinek, a tagok több mint fele minısített

20 többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a társulásból Különösen ilyen kötelességszegésnek minısül a mőködési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása, valamint a tag olyan magatartása, amely a társulás céljának elérését veszélyezteti. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, így ebben az esetben is terheli a tagot a kártérítési és egyéb kötelezettség. IX./3 Tagfelvétel 3.1. A társuláshoz az alapító tagokon felül más önkormányzatok is csatlakozhatnak, a társulási tanácsot alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületeinek minısített többséggel hozott határozatával A társuláshoz csatlakozni tárgyév elsı napján, ezt követıen negyedévenként a negyedév elsı napján lehet A társuláshoz való csatlakozásról legalább hat hónappal korábban, minısített többséggel kell dönteni. X. A TÁRSULÁS MEGSZŐNÉSE 1. A társulás megszőnik: ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszőnését; a törvény erejénél fogva; a bíróság jogerıs döntése alapján. 2. A társulás megszőnése esetén a tagok a megszőnés idıpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek. 3. A társulás megszőnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 4. A társulás megszőnése esetén a társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelısséggel. XI. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, valamint civil szervezetek bevonásával a lakosság teljes körő tájékoztatására.

21 XII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása esetén, 60 napon belül be kell jelenteniük új képviselıjüket. 2. Tagok megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzıdés valamely rendelkezése jogszabály változása, vagy egyéb a feleken kívül álló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi ezekkel nem érintett- része hatályában fennmarad. 3. A társult önkormányzatok által a társulásra átruházott közigazgatási hatósági feladat és hatáskörökben hozott döntéseket a társulási tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök kiadmányozza. 4. A tagok vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalásos úton egymás közötti egyeztetéssel rendezik, ennek sikertelensége esetén a jogvita eldöntésére kikötik a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 5. Jelen társulási megállapodás én lép hatályba. A társulási megállapodás hatályba lépéséhez valamennyi társult tag képviselı-testületének minısített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges. 6. Jelen társulási megállapodás hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a május 8-án kelt társulási megállapodás. 7. Jelen társulási megállapodást a társulás tagjai bármely tag kezdeményezésére, a Társulási Tanács döntése, és a társulást alkotó települések képviselı-testületeinek jóváhagyó határozatát követıen egyezı akarattal módosíthatják. A társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követı 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják. 8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.), a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. (Ttv), valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény rendelkezései az irányadók. A társulási megállapodást a tagok a szerzıdés részét képezı 2. számú mellékletben foglalt képviselı-testületi határozatok alapján, a szerzıdés 1. számú mellékletében foglalt aláírási íven, mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag aláírták. Kelt, Szekszárdon, december hó 20. napján

22 Alapító önkormányzatok: 1. számú melléklet 1) Aparhant Község Önkormányzata. 2) Báta Község Önkormányzata. 3) Bogyiszló Község Önkormányzata. 4) Decs Nagyközség Önkormányzata.. 5) Dunaföldvár Város Önkormányzata.. 6) Fadd Község Önkormányzata. 7) Felsınána Község Önkormányzata.. 8) Grábóc Község Önkormányzata.. 9) Harc Község Önkormányzata.. 10) Kéty Község Önkormányzata.. 11) Keszıhidegkút Község Önkormányzata 12) Kisszékely Község Önkormányzata 13) İcsény Község Önkormányzata 14) Regöly Község Önkormányzata. 15) Simontornya Város Önkormányzata

23 16) Szakály Község Önkormányzata 17) Szárazd Község Önkormányzata. 18) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata.. 19) Zomba Község Önkormányzata. Csatlakozó Önkormányzatok: 1) Alsónyék Község Önkormányzata.. 2) Alsónána Község Önkormányzata 3) Bátaapáti Község Önkormányzata 4) Bátaszék Város Önkormányzata. 5) Bikács Község Önkormányzata 6) Csanytelek Község Önkormányzata. 7) Csongrád Város Önkormányzata. 8) Diósberény Község Önkormányzata 9) Fácánkert Község Önkormányzata. 10) Fürged Község Önkormányzata..

24 11) Gyönk Város Önkormányzata.. 12) Iregszemcse Község Önkormányzata.. 13) Kajdacs Község Önkormányzata 14) Kistormás Község Önkormányzata.. 15) Kölesd Község Önkormányzata.. 16) Kondoros Nagyközség Önkormányzata 17) Magyarkeszi Község Önkormányzata.. 18) Medina Község Önkormányzata.. 19) Mórágy Község Önkormányzata. 20) Mucsi Község Önkormányzata.. 21) Mucsfa Község Önkormányzata... 22) Murga Község Önkormányzata.. 23) Nagyszékely Község Önkormányzata.. 24) Nagyvejke Község Önkormányzata. 25) Ozora Község Önkormányzata. 26) Pálfa Község Önkormányzata.

25 27) Pörböly Község Önkormányzata.. 28) Sárpilis Község Önkormányzata.. 29) Sióagárd Község Önkormányzata. 30) Szakadát Község Önkormányzata.. 31) Szálka Község Önkormányzata 32) Szedres Község Önkormányzata 33) Tolna Város Önkormányzata 34) Tolnanémedi Község Önkormányzata 35) Tömörkény Község Önkormányzata 36) Újireg Község Önkormányzata 37) Udvari Község Önkormányzata.. 38) Várdomb Község Önkormányzata 39) Varsád Község Önkormányzat. 40) Mezıfalva Község Önkormányzata. 41) Tevel Község Önkormányzata..

26 2. számú melléklet A TÁRSULÁST ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELİ- TESTÜLETEINEK HATÁROZATAI 1. Aparhant Község Önkormányzata 58/2011. (11.30.) 2. Báta Község Önkormányzata 334/2011.(XI.24.) 3. Bogyiszló Község Önkormányzata 76/2011. (XI.28.) 4. Decs Nagyközség Önkormányzata 250/2011.(XI.30.) 5. Dunaföldvár Város Önkormányzata 239/2011.(XI.29.) 6. Fadd Község Önkormányzat 201/2011.(XI.28.) 7. Felsınána Község Önkormányzata 34/2011.(XI.30.) 8. Grábóc Község Önkormányzata 106/2011.(XI.28.) 9. Harc Község Önkormányzata 88/2011.(XII.1.) 10. Kéty Község Önkormányzata 45/2011.(XI.25.) 11.Keszıhidegkút Község Önkormányzata 42/2011. (XI.2.) 12. Kisszékely Község Önkormányzata 43/2011.(XI.24.) 13. İcsény Község Önkormányzata 160/2011.(XI.30.) 14. Regöly Község Önkormányzata 107/2011. (XI.28.) 15. Simontornya Város Önkormányzata 166/2011.(XI.28.) 16. Szakály Község Önkormányzata 83/2011.(XII.08.) 17. Szárazd Község Önkormányzata 44/201. (XII.1.) 18. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 235/2011.(XII.1.) 19. Zomba Község Önkormányzata 116/2011.(X.24.)

27 3. számú melléklet TÁRSULÁSI TANÁCSBAN A TAGOK SZAVAZATAINAK SZÁMA LAKOSEGYENÉRTÉK LAKOSSÁGSZÁM ALAPJÁN 1) Alsónyék Község Önkormányzata 792 2) Alsónána Község Önkormányzata 744 3) Aparhant Község Önkormányzata ) Báta Község Önkormányzata ) Bátaapáti Község Önkormányzata 434 6) Bátaszék Város Önkormányzata ) Bikács Község Önkormányzata 457 8) Bogyiszló Község Önkormányzata ) Csanytelek Község Önkormányzat ) Csongrád Város Önkormányzata ) Decs Nagyközség Önkormányzata ) Diósberény Község Önkormányzata ) Dunaföldvár Város Önkormányzata ) Fadd Község Önkormányzata ) Felsınána Község Önkormányzata ) Fácánkert Község Önkormányzata ) Fürged Község Önkormányzata ) Grábóc Község Önkormányzata ) Gyönk Község Önkormányzata ) Harc Község Önkormányzata ) Iregszemcse Község Önkormányzata ) Kajdacs Község Önkormányzata ) Kéty Község Önkormányzata ) Keszıhidegkút Község Önkormányzata ) Kistormás Község Önkormányzata ) Kisszékely Község Önkormányzata ) Kölesd Község Önkormányzata ) Kondoros Nagyközség Önkormányzata ) Medina Község Önkormányzata ) Mezıfalva Község Önkormányzata ) Magyarkeszi Község Önkormányzata ) Mórágy Község Önkormányzata ) Mucsfa Község Önkormányzata ) Mucsi Község Önkormányzata ) Murga Község Önkormányzata 74 36) Nagyszékely Község Önkormányzata 448

28 37) Nagyvejke Község Önkormányzata ) İcsény Község Önkormányzata ) Pálfa Község Önkormányzata ) Ozora Község Önkormányzata ) Pörböly Község Önkormányzata ) Regöly Község Önkormányzata ) Sárpilis Község Önkormányzata ) Simontornya Város Önkormányzata ) Sióagárd Község Önkormányzta ) Szakály Község Önkormányzata ) Szakadát Község Önkormányzata ) Szálka Község Önkormányzata ) Szárazd Község Önkormányzata ) Szedres Község Önkormányzata ) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ) Tevel Község Önkormányzata ) Tolna Város Önkormányzata ) Tolnanémedi Község Önkormányzata ) Tömörkény Község Önkormányzata ) Udvari Község Önkormányzata ) Újireg Község Önkormányzata ) Várdomb Község Önkormányzata ) Varsád Község Önkormányzata ) Zomba Község Önkormányzata Összesen:

29 4. számú melléklet FELHATALMAZÁS. A hitelintézet neve és címe A Szekszárdon, év hó..napján kelt a Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulást létrehozó társulási megállapodás VII/5.3. pontja alapján.... Önkormányzata (.,...u..sz.,, képviseli... polgármester), felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., bankszámlaszáma: , képviseli Horváth István polgármester). mint jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredı lejárt követelését a (az)... -nál/nél vezetett.. pénzforgalmi jelzıszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidın belül. A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszőnteti, új számlát nyit, errıl a tényrıl és annak adatairól Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé. Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. Kelt:., év hó.. nap. A számlatulajdonos cégszerő aláírása és bélyegzıje Záradék: A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy beszedési megbízás visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. A hitelintézet cégszerő aláírása és bélyegzıje

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (egységes szerkezetben) A TÁRSULÁS ALAPÍTÓ TAGJAI:

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (egységes szerkezetben) A TÁRSULÁS ALAPÍTÓ TAGJAI: TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (egységes szerkezetben) Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) A TÁRSULÁS ALAPÍTÓ TAGJAI:

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) A TÁRSULÁS ALAPÍTÓ TAGJAI: TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 191. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 220. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Értény Község csatlakozási kérelme az Alisca Rekultivációs Társuláshoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 137. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról Az előterjesztés száma: 92/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az Első

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

Önkormányzati Társulás társulási megállapodását (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják:

Önkormányzati Társulás társulási megállapodását (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések Szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának

Részletesebben

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás megszüntetéséről

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás megszüntetéséről Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én 18 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 1/2015. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Döntés az Első

Részletesebben

Településszintő munkaerı-piaci adatok február 20.

Településszintő munkaerı-piaci adatok február 20. Bonyhád Lakó >65 nap (becsült) korú népes. Aparhant 111 6 8 11 5 0 466 7,7 777 4,6 0,65 Bátaapáti 41 45 5 14 6 11 160 28,1 296 15,20 2,12 Bonyhád 14045 619 218 166 50 186 6147 10,1 9576 6,46 0,90 Bonyhádvarasd

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 146. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20. 201. április 20. Bonyhád Lakó >65 nap Aparhant 1006 49 15 4 1 9 9 10 14 412 11,9 71 6,87 0,82 Bátaapáti 96 5 6 2 15 5 11 21 162 21,6 08 11,6 1,6 Bonyhád 1741 556 178 45 128 102 10 80 171 5568 10,0 9112

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok november 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok november 20. szintű munkaerő-piaci adatok Bonyhád >65 nap () Aparhant 1021 18 5 1 6 0 41 4,2 746 2,4 0,5 Bátaapáti 418 26 5 8 6 9 5 21 167 15,6 27 8,0 1,6 Bonyhád 160 40 87 64 87 69 79 52 119 5808 5,9 9475,6 0,7 Bonyhádvarasd

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok július 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok július 20. Bonyhád () Aparhant 1009 22 5 7 0 4 4 4 5,1 74,0 0,7 Bátaapáti 42 26 5 9 8 5 5 16 168 15,5 25 8,0 1,9 Bonyhád 1471 274 52 60 5 67 65 52 82 582 4,7 9256,0 0,7 Bonyhádvarasd 416 7 1 0 0 0 0 0 174 4,0 14

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok március 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok március 20. Bonyhád - ra '2017 1 () Aparhant 985 4 6 4 5 5 5 14 411 8, 71 4,8 0,9 Bátaapáti 420 28 2 8 10 7 12 19 159 17,6 18 8,8 1,7 Bonyhád 122 298 41 7 45 48 74 8 90 558 5,4 9086, 0,6 Bonyhádvarasd 407 9 2 2 2

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok december 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok december 20. Bonyhád () Aparhant 985 14 1 1 2 5 0 4 5 411 3,4 713 2,0 0,5 Bátaapáti 420 13 3 4 3 1 5 1 10 159 8,2 318 4,1 1,1 Bonyhád 13322 199 43 43 30 45 51 34 38 5538 3,6 9086 2,2 0,6 Bonyhádvasd 407 6 2 0 3 1 0

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok február 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok február 20. Bonyhád () Aparhant 947 20 3 4 4 1 3 1 7 414 4,8 665 3,0 0,7 Bátaapáti 385 16 5 6 2 5 5 3 8 161 10,0 295 5,4 1,3 Bonyhád 12982 233 44 51 28 49 58 33 55 5580 4,2 8483 2,7 0,7 Bonyhádvasd 413 3 1 0 1 0 0

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 93. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa augusztus 17-i ülésének 4. napirendi pontja Társulási megállapodás módosítása

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa augusztus 17-i ülésének 4. napirendi pontja Társulási megállapodás módosítása Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést készítette: Tisztelt Tanács! Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok október 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok október 20. Bonyhád Aparhant 974 15 2 4 3 3 3 1 4 411 3,6 Bátaapáti 415 11 3 7 0 3 3 2 5 160 6,9 Bonyhád 13179 253 40 59 32 51 49 45 57 5547 4,6 Bonyhádvarasd 403 6 2 1 2 0 0 0 1 166 3,6 Cikó 861 26 7 6 4 4 8 4 8

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

Bevezetett helyi adók (2013. január 1.)

Bevezetett helyi adók (2013. január 1.) Bevezetett helyi adók (2013. január 1.) Megye kód KSH-kód Település neve lakás Vagyoni típusú adók építményadó nem lakás Ft/m 2 vagy a forgalmi érték %-a telekadó Ft/m 2 vagy a forgalmi érték %-a Magánszemély

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok január 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok január 20. Bonyhád Aparhant 985 19 2 5 3 5 1 4 6 411 4,6 Bátaapáti 420 12 2 3 3 0 5 0 9 160 7,5 Bonyhád 13322 230 46 47 34 49 54 36 47 5547 4,1 Bonyhádvarasd 407 5 2 0 2 1 0 1 0 166 3,0 Cikó 870 23 5 5 3 8 7 7 11

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Szekszárd és Térsége Önkormányzatai Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Elıadó: a Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2010.(XI.12.) határozata

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2010.(XI.12.) határozata Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2010.(XI.12.) határozata a Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló 19/2010.(VI.17.) sz. önkormányzati határozata módosításáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:77. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsónána 150 Ft/m2 6000 Ft/év 2 Alsónyék 50 Ft/m2 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 1,5 % 3 Aparhant 6500 Ft/év 2% 4 Attala 9000 Ft/év

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Ikt.sz.: VI. 578/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására

Ikt.sz.: VI. 578/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására Ikt.sz.: VI. 578/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására mely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 108. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. június 29-én, 14-órakor megtartandó ülésére Szekszárd és Környéke

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 312 MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 8. MELLÉKLET : 3 db TÁRGY: Javaslat az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendje

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendje A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendje (Az Ügyrendet a Tanács 7/2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el) A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:133. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 97. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS [Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről, Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. sz. képviseli Szemes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Szálka Község Önkormányzata. Bogyiszló Község Önkormányzata. Pálfi János polgármester. Távol maradtak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Szálka Község Önkormányzata. Bogyiszló Község Önkormányzata. Pálfi János polgármester. Távol maradtak: JEGYZİKÖNYV amely készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. február 14-én (péntek) 10 óra 45 perc kezdettel Szekszárdon, a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Konferencia

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 733568, adószám:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 51/2012. (V. 24.) KT. sz.

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK, POLGÁRMESTERI HIVATALOK CÍMJEGYZÉKE március 1.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK, POLGÁRMESTERI HIVATALOK CÍMJEGYZÉKE március 1. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK, POLGÁRMESTERI HIVATALOK CÍMJEGYZÉKE 2013. március 1. Sorszám Irányító szám 1.* 7147 Alsónána Kossuth u. 27. 2. 7148 Alsónyék Fő u. 1. 3.* 7186 Aparhant Kossuth u. 34. 4.*

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 24. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Javaslat az Önkormányzati Társulás a Dél-balatoni és Sió-völgyi Nagytérség szilárd hulladékai kezelésének korszerő megoldására társulási megállapodásának

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1.

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S Paks, 2014. szeptember 1. 2 TÁRS ULÁSI MEGÁLLAPODÁS Paks város és térségéhez tartozó önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának

Részletesebben

142. számú előterjesztés

142. számú előterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához a Mötv. 88. (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 142. számú előterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 113. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak 2009. évi emelésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Ikt.sz.: VI. 579/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására

Ikt.sz.: VI. 579/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására Ikt.sz.: VI. 579/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására mely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA

MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41., és 43., a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT Ügyszám: 358-2/2013. NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT Törölt: TA 2013. JANUÁR 1. NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete (8454

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 314. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM

KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM KŐVÁGÓÖRS ÉS KÉKKÚT KÖZSÉGEK ÓVODAI NEVELÉST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kővágóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kékkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:.. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás társulási megállapodása E L Ő T E R J E S Z T É S.. KÖZSÉG/NAGYKÖZSÉG/VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 159. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására

TÁRGY: Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről A 2010. február 9-i módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve Bácsborsód község önkormányzata

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István másrészről Szálka Község Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 260 MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának, valamint a Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal SZEKSZÁRD Bezerédj u. 1. 7100 Tárgy: Tájékoztatás kéknyelv betegségről

Részletesebben