Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás"

Átírás

1 Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl Báta Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (7143 Báta, Fı u. 147.) képviselıje: Huszárné Lukács Rozália Anna között az alulírott idıpontban, helyen és feltételekkel. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése, valamint Báta Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Tv. 7..-sa alapján megbízáson alapuló hulladékgazdálkodási társulást hoznak létre a jelen megállapodásban szabályozottak szerint: 1. Szerzıdı felek megállapítják, hogy Várdomb Község Önkormányzatának Képviselı- testülete a x/2012 számú határozatában úgy döntött, hogy a keletkezı települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére és elszállítására, valamint ártalommentes elhelyezésére vonatkozó önkormányzati közszolgáltatói alapfeladatot december 31-i hatállyal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata lássa el társulási megállapodás keretében, december 31. napjáig. 2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése határozatával Báta Község Önkormányzatának a települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó kötelezıen ellátandó feladatát a jelen társulási megállapodásban szabályozott módon december 31.-i hatállyal átvállalta. 3. A szolgáltatást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévı ALISCA Terra Regionális hulladékgazdálkodási Kft., 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. (a továbbiakban. Szolgáltató) útján végzi az alábbi feltételekkel: a.) Szolgáltatási ár: Lakossági kommunális hulladék győjtése és szállítása: december december 31-ig 402,- Ft + ÁFA/ürítés /110 l edény, Közületi kommunális hulladék győjtése és szállítása: december december 31-ig 402,- Ft + ÁFA/ürítés /110 l edény, b.)teljesítési határidı: A vállalkozás teljesítési határideje december 31. napjától számított 6 éves határozott idıtartam. A szerzıdés lejárati idıpontja december 31. c.) A közszolgáltatási díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: - Báta község közigazgatási terültén évente egy alkalommal lomtalanítást végez a Szolgáltató.

2 - Szolgáltató évente két alkalommal szelektív hulladékgyőjtési akciót szervez és oktató program kiterjesztésével vállalja a pedagógusok szakmai munkájának, a gyermekek környezettudatos nevelésének segítését. - Az ISPA program keretein belül kialakított komplet szelektív hulladékgyőjtı rendszer heti rendszerességő üzemeltetését a Rekom Nonprofit Kft. végzi. d.) A szolgáltatás tartalma és feltételei: - A szolgáltatás Báta község teljes közigazgatási területére kiterjedı lakossági és közületi kommunális hulladék heti egyszeri győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozik - Az összegyőjtött hulladék ártalmatlanítása a Cikói Hulladékkezelı Központban történik. - A Szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyőjtı zsák ára 360,- Ft + ÁFA - Fenti árak a szolgáltatást igénybevevıkkel megkötésre kerülı szolgáltatási szerzıdés és a részükre történı számlázás esetén érvényes. - Az ALISCA Terra Kft ban egy komplex minıség- és környezetirányítási valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert (ISO 9001, 14001, MSZ 25001) vezetett be, ezzel is javítva környezettudatos szemléletét, teljesítményét. Az irányítási rendszer elısegíti, hogy a társaság biztonságosabban, a legkisebb környezetterhelés és környezeti kockázat mellett a lehetı legkomplexebb szolgáltatást nyújtsa a hulladékgazdálkodás területén. e.) Szolgáltató kötelessége: - Évenként tájékoztatja Báta Község Önkormányzatának Képviselıtestületét a közszolgáltatási díj mértékérıl és egy alkalommal adatot szolgáltat a településen keletkezett elszállított hulladék mennyiségérıl, összetételérıl és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat lakossági tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez. - A közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetése. - Fogyasztói kifogások és észrevételek elintézését Szolgáltató Szekszárdon, a két ügyfélszolgálati irodáján (Epreskert u. 9., Toldi u. 6.) bonyolítja. 4. Báta Község Önkormányzata vállalja, hogy Polgármesteri Hivatalán keresztül együttmőködik a szolgáltatást lebonyolító ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásról és együttmőködésérıl szóló évi LXXXV. tv. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.

3 A szerzıdı felek vállalják, hogy köztük a szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket a szolgáltató cég képviselıjének bevonásával egyeztetés útján rendezik. A társulásban résztvevı önkormányzatok testületei mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges a jelen megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez, a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz és a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. A jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése../2012. (.) szekszárdi öh. számú határozatával, Báta Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a x/2012 számú határozatával elfogadta. Szekszárd, december Horváth István Huszárné Lukács Rozália Anna

4 Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete (7144 Decs, Fı u. 23.) képviselıje: Biczó Ernı között az alulírott idıpontban, helyen és feltételekkel. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése, valamint Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Tv. 7..-sa alapján megbízáson alapuló hulladékgazdálkodási társulást hoznak létre a jelen megállapodásban szabályozottak szerint: 1. Szerzıdı felek megállapítják, hogy Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselı- testülete a x/2012 számú határozatában úgy döntött, hogy a keletkezı települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére és elszállítására, valamint ártalommentes elhelyezésére vonatkozó önkormányzati közszolgáltatói alapfeladatot december 31-i hatállyal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata lássa el társulási megállapodás keretében, december 31. napjáig. 2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése határozatával Decs Nagyközség Önkormányzatának a települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó kötelezıen ellátandó feladatát a jelen társulási megállapodásban szabályozott módon december 31.-i hatállyal átvállalta. 3. A szolgáltatást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévı ALISCA Terra Regionális hulladékgazdálkodási Kft., 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. (a továbbiakban. Szolgáltató) útján végzi az alábbi feltételekkel: b.) Szolgáltatási ár: Lakossági kommunális hulladék győjtése és szállítása: december december 31-ig 365,- Ft + ÁFA/ürítés /110 l edény, Közületi kommunális hulladék győjtése és szállítása: december 31-tıl december 31-ig 365,- Ft + ÁFA/ ürítés /110 l edény, b.)teljesítési határidı: A vállalkozás teljesítési határideje december 31. napjától számított 6 éves határozott idıtartam. A szerzıdés lejárati idıpontja december 31. c.) A közszolgáltatási díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: - Decs Nagyközség közigazgatási terültén évente egy alkalommal, lomtalanítást végez a Szolgáltató.

5 - Szolgáltató évente két alkalommal szelektív hulladékgyőjtési akciót szervez és oktató program kiterjesztésével vállalja a pedagógusok szakmai munkájának, a gyermekek környezettudatos nevelésének segítését. - Az ISPA program keretein belül kialakított komplet szelektív hulladékgyőjtı rendszer heti rendszerességő üzemeltetését a Rekom Nonprofit Kft. végzi. f.) A szolgáltatás tartalma és feltételei: - A szolgáltatás Decs nagyközség teljes közigazgatási területére kiterjedı lakossági és közületi kommunális hulladék heti egyszeri győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozik - Az összegyőjtött hulladék ártalmatlanítása a Cikói Hulladékkezelı Központban történik. - A Szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyőjtı zsák ára 360,- Ft + ÁFA - Fenti árak a szolgáltatást igénybevevıkkel megkötésre kerülı szolgáltatási szerzıdés és a részükre történı számlázás esetén érvényes. - Az ALISCA Terra Kft ban egy komplex minıség- és környezetirányítási valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert (ISO 9001, 14001, MSZ 25001) vezetett be, ezzel is javítva környezettudatos szemléletét, teljesítményét. Az irányítási rendszer elısegíti, hogy a társaság biztonságosabban, a legkisebb környezetterhelés és környezeti kockázat mellett a lehetı legkomplexebb szolgáltatást nyújtsa a hulladékgazdálkodás területén. g.) Szolgáltató kötelessége: - Évenként tájékoztatja Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestületét a közszolgáltatási díj mértékérıl és egy alkalommal adatot szolgáltat a településen keletkezett elszállított hulladék mennyiségérıl, összetételérıl és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat lakossági tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez. - A közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetése. - Fogyasztói kifogások és észrevételek elintézését Szolgáltató Szekszárdon, a két ügyfélszolgálati irodáján (Epreskert u. 9., Toldi u. 6.) bonyolítja. 5. Decs Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy Polgármesteri Hivatalán keresztül együttmőködik a szolgáltatást lebonyolító ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásról és együttmőködésérıl szóló évi LXXXV. tv. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.

6 A szerzıdı felek vállalják, hogy köztük a szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket a szolgáltató cég képviselıjének bevonásával egyeztetés útján rendezik. A társulásban résztvevı önkormányzatok testületei mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges a jelen megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez, a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz és a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. A jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése../2007. (.) szekszárdi öh. számú határozatával, Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a x/2008 számú határozatával elfogadta. Szekszárd, december Horváth István Biczó Ernıc

7 Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl Diósberény Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (7072 Diósberény, Iskola u. 9.) képviselıje: Tillmann András között az alulírott idıpontban, helyen és feltételekkel. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése, valamint Diósberény Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Tv. 7..-sa alapján megbízáson alapuló hulladékgazdálkodási társulást hoznak létre a jelen megállapodásban szabályozottak szerint: 1. Szerzıdı felek megállapítják, hogy Diósberény Község Önkormányzatának Képviselı- testülete a x/2012 számú határozatában úgy döntött, hogy a keletkezı települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére és elszállítására, valamint ártalommentes elhelyezésére vonatkozó önkormányzati közszolgáltatói alapfeladatot december 31-i hatállyal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata lássa el társulási megállapodás keretében, december 31. napjáig. 2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése határozatával Diósberény Község Önkormányzatának a települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó kötelezıen ellátandó feladatát a jelen társulási megállapodásban szabályozott módon december 31.-i hatállyal átvállalta. 3. A szolgáltatást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévı ALISCA Terra Regionális hulladékgazdálkodási Kft., 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. (a továbbiakban. Szolgáltató) útján végzi az alábbi feltételekkel: c.) Szolgáltatási ár: Lakossági kommunális hulladék győjtése és szállítása: 365,- Ft + ÁFA/ ürítés /110 l edény, Közületi kommunális hulladék győjtése és szállítása: 365,- Ft + ÁFA / ürítés / 110 l edény b.)teljesítési határidı: A vállalkozás teljesítési határideje december 31. napjától számított 6 éves határozott idıtartam. A szerzıdés lejárati idıpontja december 31. c.) A közszolgáltatási díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: - Diósberény Község közigazgatási terültén évente egy alkalommal lomtalanítást végez a Szolgáltató.

8 - Szolgáltató évente két alkalommal szelektív hulladékgyőjtési akciót szervez és oktató program kiterjesztésével vállalja a pedagógusok szakmai munkájának, a gyermekek környezettudatos nevelésének segítését. - A szolgáltató egész évben folyamatosan elszállítja a szelektíven győjtött hulladékot (papír, PET, üveg), hetente egy alkalommal. h.) A szolgáltatás tartalma és feltételei: - A szolgáltatás Diósberény község teljes közigazgatási területére kiterjedı lakossági és közületi kommunális hulladék heti egyszeri győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozik - Az összegyőjtött hulladék ártalmatlanítása a Cikói Hulladékkezelı Központban, vagy a Somi Hulladékkezelı Központban történik. - A Szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyőjtı zsák ára 360,- Ft + ÁFA - Fenti árak a szolgáltatást igénybevevıkkel megkötésre kerülı szolgáltatási szerzıdés és a részükre történı számlázás esetén érvényes. - Az ALISCA Terra Kft ban egy komplex minıség- és környezetirányítási valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert (ISO 9001, 14001, MSZ 25001) vezetett be, ezzel is javítva környezettudatos szemléletét, teljesítményét. Az irányítási rendszer elısegíti, hogy a társaság biztonságosabban, a legkisebb környezetterhelés és környezeti kockázat mellett a lehetı legkomplexebb szolgáltatást nyújtsa a hulladékgazdálkodás területén. i.) Szolgáltató kötelessége: - Évenként tájékoztatja Diósberény Község Önkormányzatának Képviselıtestületét a közszolgáltatási díj mértékérıl és egy alkalommal adatot szolgáltat a településen keletkezett elszállított hulladék mennyiségérıl, összetételérıl és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat lakossági tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez. - A közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetése. - Fogyasztói kifogások és észrevételek elintézését Szolgáltató Szekszárdon, a két ügyfélszolgálati irodáján (Epreskert u. 9., Toldi u. 6.) bonyolítja. 6. Diósberény Község Önkormányzata vállalja, hogy Polgármesteri Hivatalán keresztül együttmőködik a szolgáltatást lebonyolító ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásról és együttmőködésérıl szóló évi LXXXV. tv. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.

9 A szerzıdı felek vállalják, hogy köztük a szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket a szolgáltató cég képviselıjének bevonásával egyeztetés útján rendezik. A társulásban résztvevı önkormányzatok testületei mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges a jelen megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez, a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz és a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. A jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése../2012. (.) szekszárdi öh. számú határozatával, Diósberény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a x/2012 számú határozatával elfogadta. Szekszárd, hó.. nap Horváth István Tillmann András

10 Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl Dúzs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete képviselıje: (7224 Dúzs, Béke u. 13.) Ignácz István között az alulírott idıpontban, helyen és feltételekkel. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése, valamint Dúzs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Tv. 7..-sa alapján megbízáson alapuló hulladékgazdálkodási társulást hoznak létre a jelen megállapodásban szabályozottak szerint: 1. Szerzıdı felek megállapítják, hogy Dúzs Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a x/2012 számú határozatában úgy döntött, hogy a keletkezı települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére és elszállítására, valamint ártalommentes elhelyezésére vonatkozó önkormányzati közszolgáltatói alapfeladatot december 31-i hatállyal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata lássa el társulási megállapodás keretében, december 31. napjáig. 2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése határozatával Dúzs Község Önkormányzatának a települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó kötelezıen ellátandó feladatát a jelen társulási megállapodásban szabályozott módon december 31.-i hatállyal átvállalta. 3. A szolgáltatást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévı ALISCA Terra Regionális hulladékgazdálkodási Kft., 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. (a továbbiakban. Szolgáltató) útján végzi az alábbi feltételekkel: d.) Szolgáltatási ár: Lakossági kommunális hulladék győjtése és szállítása: 365,- Ft + ÁFA/ ürítés /110 l edény, Közületi kommunális hulladék győjtése és szállítása: 365,- Ft + ÁFA / ürítés / 110 l edény b.)teljesítési határidı: A vállalkozás teljesítési határideje december 31. napjától számított 6 éves határozott idıtartam. A szerzıdés lejárati idıpontja december 31. c.) A közszolgáltatási díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: - Dúzs Község közigazgatási terültén évente egy alkalommal lomtalanítást végez a Szolgáltató.

11 - Szolgáltató évente két alkalommal szelektív hulladékgyőjtési akciót szervez és oktató program kiterjesztésével vállalja a pedagógusok szakmai munkájának, a gyermekek környezettudatos nevelésének segítését. - A szolgáltató egész évben folyamatosan elszállítja a szelektíven győjtött hulladékot (papír, PET, üveg), hetente egy alkalommal. j.) A szolgáltatás tartalma és feltételei: - A szolgáltatás Dúzs község teljes közigazgatási területére kiterjedı lakossági és közületi kommunális hulladék heti egyszeri győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozik - Az összegyőjtött hulladék ártalmatlanítása a Cikói Hulladékkezelı Központban, vagy a Somi Hulladékkezelı Központban történik. - A Szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyőjtı zsák ára 360,- Ft + ÁFA - Fenti árak a szolgáltatást igénybevevıkkel megkötésre kerülı szolgáltatási szerzıdés és a részükre történı számlázás esetén érvényes. - Az ALISCA Terra Kft ban egy komplex minıség- és környezetirányítási valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert (ISO 9001, 14001, MSZ 25001) vezetett be, ezzel is javítva környezettudatos szemléletét, teljesítményét. Az irányítási rendszer elısegíti, hogy a társaság biztonságosabban, a legkisebb környezetterhelés és környezeti kockázat mellett a lehetı legkomplexebb szolgáltatást nyújtsa a hulladékgazdálkodás területén. k.) Szolgáltató kötelessége: - Évenként tájékoztatja Dúzs Község Önkormányzatának Képviselıtestületét a közszolgáltatási díj mértékérıl és egy alkalommal adatot szolgáltat a településen keletkezett elszállított hulladék mennyiségérıl, összetételérıl és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat lakossági tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez. - A közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetése. - Fogyasztói kifogások és észrevételek elintézését Szolgáltató Szekszárdon, a két ügyfélszolgálati irodáján (Epreskert u. 9., Toldi u. 6.) bonyolítja. 7. Dúzs Község Önkormányzata vállalja, hogy Polgármesteri Hivatalán keresztül együttmőködik a szolgáltatást lebonyolító ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásról és együttmőködésérıl szóló évi LXXXV. tv. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.

12 A szerzıdı felek vállalják, hogy köztük a szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket a szolgáltató cég képviselıjének bevonásával egyeztetés útján rendezik. A társulásban résztvevı önkormányzatok testületei mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges a jelen megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez, a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz és a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. A jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése../2012. (.) szekszárdi öh. számú határozatával, Dúzs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a x/2012 számú határozatával elfogadta. Szekszárd, hó.. nap Horváth István Ignácz István

13 Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl Fürged Község Önkormányzatának Képviselı-testülete képviselıje: Barkóczi József között az alulírott idıpontban, helyen és feltételekkel. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése, valamint Fürged Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Tv. 7..-sa alapján megbízáson alapuló hulladékgazdálkodási társulást hoznak létre a jelen megállapodásban szabályozottak szerint: 1. Szerzıdı felek megállapítják, hogy Fürged Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a x/2012 számú határozatában úgy döntött, hogy a keletkezı települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére és elszállítására, valamint ártalommentes elhelyezésére vonatkozó önkormányzati közszolgáltatói alapfeladatot december 31-i hatállyal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata lássa el társulási megállapodás keretében, december 31. napjáig. 2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése határozatával Fürged Község Önkormányzatának a települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó kötelezıen ellátandó feladatát a jelen társulási megállapodásban szabályozott módon december 31.-i hatállyal átvállalta. 3. A szolgáltatást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévı ALISCA Terra Regionális hulladékgazdálkodási Kft., 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. (a továbbiakban. Szolgáltató) útján végzi az alábbi feltételekkel: e.) Szolgáltatási ár: Lakossági kommunális hulladék győjtése és szállítása: 375,- Ft + ÁFA/ ürítés /110 l edény, Közületi kommunális hulladék győjtése és szállítása: 375,- Ft + ÁFA / ürítés / 110 l edény b.)teljesítési határidı: A vállalkozás teljesítési határideje december 31. napjától számított 6 éves határozott idıtartam. A szerzıdés lejárati idıpontja december 31. c.) A közszolgáltatási díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: - Fürged Község közigazgatási terültén évente egy alkalommal lomtalanítást végez a Szolgáltató.

14 - Szolgáltató évente két alkalommal szelektív hulladékgyőjtési akciót szervez és oktató program kiterjesztésével vállalja a pedagógusok szakmai munkájának, a gyermekek környezettudatos nevelésének segítését. - A szolgáltató egész évben folyamatosan elszállítja a szelektíven győjtött hulladékot (papír, PET, üveg), hetente egy alkalommal. l.) A szolgáltatás tartalma és feltételei: - A szolgáltatás Fürged község teljes közigazgatási területére kiterjedı lakossági és közületi kommunális hulladék heti egyszeri győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozik - Az összegyőjtött hulladék ártalmatlanítása a Cikói Hulladékkezelı Központban, vagy a Somi Hulladékkezelı Központban történik. - A Szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyőjtı zsák ára 360,- Ft + ÁFA - Fenti árak a szolgáltatást igénybevevıkkel megkötésre kerülı szolgáltatási szerzıdés és a részükre történı számlázás esetén érvényes. - Az ALISCA Terra Kft ban egy komplex minıség- és környezetirányítási valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert (ISO 9001, 14001, MSZ 25001) vezetett be, ezzel is javítva környezettudatos szemléletét, teljesítményét. Az irányítási rendszer elısegíti, hogy a társaság biztonságosabban, a legkisebb környezetterhelés és környezeti kockázat mellett a lehetı legkomplexebb szolgáltatást nyújtsa a hulladékgazdálkodás területén. m.) Szolgáltató kötelessége: - Évenként tájékoztatja Fürged Község Önkormányzatának Képviselıtestületét a közszolgáltatási díj mértékérıl és egy alkalommal adatot szolgáltat a településen keletkezett elszállított hulladék mennyiségérıl, összetételérıl és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat lakossági tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez. - A közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetése. - Fogyasztói kifogások és észrevételek elintézését Szolgáltató Szekszárdon, a két ügyfélszolgálati irodáján (Epreskert u. 9., Toldi u. 6.) bonyolítja. 8. Fürged Község Önkormányzata vállalja, hogy Polgármesteri Hivatalán keresztül együttmőködik a szolgáltatást lebonyolító ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásról és együttmőködésérıl szóló évi LXXXV. tv. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.

15 A szerzıdı felek vállalják, hogy köztük a szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket a szolgáltató cég képviselıjének bevonásával egyeztetés útján rendezik. A társulásban résztvevı önkormányzatok testületei mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges a jelen megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez, a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz és a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. A jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése../2012. (.) szekszárdi öh. számú határozatával, Fürged Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a x/2012 számú határozatával elfogadta. Szekszárd, hó.. nap Horváth István Barkóczi József

16 Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl Keszıhidegkút Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (7062 Keszıhidegkút, Petıfi u. 24.) képviselıje: Nagy Aranka között az alulírott idıpontban, helyen és feltételekkel. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése, valamint Keszıhidegkút Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Tv. 7..-sa alapján megbízáson alapuló hulladékgazdálkodási társulást hoznak létre a jelen megállapodásban szabályozottak szerint: 1. Szerzıdı felek megállapítják, hogy Keszıhidegkút Község Önkormányzatának Képviselı- testülete a x/2012 számú határozatában úgy döntött, hogy a keletkezı települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére és elszállítására, valamint ártalommentes elhelyezésére vonatkozó önkormányzati közszolgáltatói alapfeladatot december 31-i hatállyal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata lássa el társulási megállapodás keretében, december 31. napjáig. 2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése határozatával Keszıhidegkút Község Önkormányzatának a települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó kötelezıen ellátandó feladatát a jelen társulási megállapodásban szabályozott módon december 31.-i hatállyal átvállalta. 3. A szolgáltatást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévı ALISCA Terra Regionális hulladékgazdálkodási Kft., 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. (a továbbiakban. Szolgáltató) útján végzi az alábbi feltételekkel: f.) Szolgáltatási ár: Lakossági kommunális hulladék győjtése és szállítása: december december 31-ig 319,- Ft + ÁFA/ürítés /110 l edény, Közületi kommunális hulladék győjtése és szállítása: december december 31-ig 319,- Ft + ÁFA/ürítés /110 l edény, b.)teljesítési határidı: A vállalkozás teljesítési határideje december 31. napjától számított 6 éves határozott idıtartam. A szerzıdés lejárati idıpontja december 31. c.) A közszolgáltatási díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:

17 - Keszıhidegkút község közigazgatási terültén évente egy alkalommal lomtalanítást végez a Szolgáltató. - Szolgáltató évente két alkalommal szelektív hulladékgyőjtési akciót szervez és oktató program kiterjesztésével vállalja a pedagógusok szakmai munkájának, a gyermekek környezettudatos nevelésének segítését. - Az ISPA program keretein belül kialakított komplet szelektív hulladékgyőjtı rendszer heti rendszerességő üzemeltetését a Rekom Nonprofit Kft. végzi. n.) A szolgáltatás tartalma és feltételei: - A szolgáltatás Keszıhidegkút község teljes közigazgatási területére kiterjedı lakossági és közületi kommunális hulladék heti egyszeri győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozik - Az összegyőjtött hulladék ártalmatlanítása a Cikói Hulladékkezelı Központban történik. - A Szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyőjtı zsák ára 360,- Ft + ÁFA - Fenti árak a szolgáltatást igénybevevıkkel megkötésre kerülı szolgáltatási szerzıdés és a részükre történı számlázás esetén érvényes. - Az ALISCA Terra Kft ban egy komplex minıség- és környezetirányítási valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert (ISO 9001, 14001, MSZ 25001) vezetett be, ezzel is javítva környezettudatos szemléletét, teljesítményét. Az irányítási rendszer elısegíti, hogy a társaság biztonságosabban, a legkisebb környezetterhelés és környezeti kockázat mellett a lehetı legkomplexebb szolgáltatást nyújtsa a hulladékgazdálkodás területén. o.) Szolgáltató kötelessége: - Évenként tájékoztatja Keszıhidegkút Község Önkormányzatának Képviselı-testületét a közszolgáltatási díj mértékérıl és egy alkalommal adatot szolgáltat a településen keletkezett elszállított hulladék mennyiségérıl, összetételérıl és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat lakossági tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez. - A közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetése. - Fogyasztói kifogások és észrevételek elintézését Szolgáltató Szekszárdon, a két ügyfélszolgálati irodáján (Epreskert u. 9., Toldi u. 6.) bonyolítja. 9. Keszıhidegkút Község Önkormányzata vállalja, hogy Polgármesteri Hivatalán keresztül együttmőködik a szolgáltatást lebonyolító ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében.

18 A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásról és együttmőködésérıl szóló évi LXXXV. tv. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. A szerzıdı felek vállalják, hogy köztük a szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket a szolgáltató cég képviselıjének bevonásával egyeztetés útján rendezik. A társulásban résztvevı önkormányzatok testületei mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges a jelen megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez, a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz és a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. A jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése../2012. (.) szekszárdi öh. számú határozatával, Keszıhidegkút Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a x/2012 számú határozatával elfogadta. Szekszárd, december Horváth István Nagy Aranka

19 Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl Medina Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (7057 Medina Kossuth u. 59.) képviselıje: Vén Attila között az alulírott idıpontban, helyen és feltételekkel. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése, valamint Keszıhidegkút Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Tv. 7..-sa alapján megbízáson alapuló hulladékgazdálkodási társulást hoznak létre a jelen megállapodásban szabályozottak szerint: 1. Szerzıdı felek megállapítják, hogy Medina Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a x/2012 számú határozatában úgy döntött, hogy a keletkezı települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére és elszállítására, valamint ártalommentes elhelyezésére vonatkozó önkormányzati közszolgáltatói alapfeladatot december 31-i hatállyal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata lássa el társulási megállapodás keretében, december 31. napjáig. 2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése határozatával Medina Község Önkormányzatának a települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó kötelezıen ellátandó feladatát a jelen társulási megállapodásban szabályozott módon december 31.-i hatállyal átvállalta. 3. A szolgáltatást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévı ALISCA Terra Regionális hulladékgazdálkodási Kft., 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. (a továbbiakban. Szolgáltató) útján végzi az alábbi feltételekkel: g.) Szolgáltatási ár: Lakossági kommunális hulladék győjtése és szállítása: december december 31-ig 402,- Ft + ÁFA/ürítés /110 l edény, Közületi kommunális hulladék győjtése és szállítása: december december 31-ig 402,- Ft + ÁFA/ürítés /110 l edény, b.)teljesítési határidı: A vállalkozás teljesítési határideje december 31. napjától számított 6 éves határozott idıtartam. A szerzıdés lejárati idıpontja december 31. c.) A közszolgáltatási díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:

20 - Medina község közigazgatási terültén évente egy alkalommal lomtalanítást végez a Szolgáltató. - Szolgáltató évente két alkalommal szelektív hulladékgyőjtési akciót szervez és oktató program kiterjesztésével vállalja a pedagógusok szakmai munkájának, a gyermekek környezettudatos nevelésének segítését. - Az ISPA program keretein belül kialakított komplet szelektív hulladékgyőjtı rendszer heti rendszerességő üzemeltetését a Rekom Nonprofit Kft. végzi. p.) A szolgáltatás tartalma és feltételei: - A szolgáltatás Medina község teljes közigazgatási területére kiterjedı lakossági és közületi kommunális hulladék heti egyszeri győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozik - Az összegyőjtött hulladék ártalmatlanítása a Cikói Hulladékkezelı Központban történik. - A Szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyőjtı zsák ára 360,- Ft + ÁFA - Fenti árak a szolgáltatást igénybevevıkkel megkötésre kerülı szolgáltatási szerzıdés és a részükre történı számlázás esetén érvényes. - Az ALISCA Terra Kft ban egy komplex minıség- és környezetirányítási valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert (ISO 9001, 14001, MSZ 25001) vezetett be, ezzel is javítva környezettudatos szemléletét, teljesítményét. Az irányítási rendszer elısegíti, hogy a társaság biztonságosabban, a legkisebb környezetterhelés és környezeti kockázat mellett a lehetı legkomplexebb szolgáltatást nyújtsa a hulladékgazdálkodás területén. q.) Szolgáltató kötelessége: - Évenként tájékoztatja Medina Község Önkormányzatának Képviselıtestületét a közszolgáltatási díj mértékérıl és egy alkalommal adatot szolgáltat a településen keletkezett elszállított hulladék mennyiségérıl, összetételérıl és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat lakossági tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez. - A közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetése. - Fogyasztói kifogások és észrevételek elintézését Szolgáltató Szekszárdon, a két ügyfélszolgálati irodáján (Epreskert u. 9., Toldi u. 6.) bonyolítja. 4. Medina Község Önkormányzata vállalja, hogy Polgármesteri Hivatalán keresztül együttmőködik a szolgáltatást lebonyolító ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében.

21 A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásról és együttmőködésérıl szóló évi LXXXV. tv. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. A szerzıdı felek vállalják, hogy köztük a szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket a szolgáltató cég képviselıjének bevonásával egyeztetés útján rendezik. A társulásban résztvevı önkormányzatok testületei mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges a jelen megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez, a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz és a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. A jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése../2012. (.) szekszárdi öh. számú határozatával, Medina Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a x/2012 számú határozatával elfogadta. Szekszárd, december Horváth István Vén Attila

22 Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl Mucsi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete képviselıje: (7195 Mucsi, Dózsa Gy. u. 73.) Binder Kornél között az alulírott idıpontban, helyen és feltételekkel. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése, valamint Mucsi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Tv. 7..-sa alapján megbízáson alapuló hulladékgazdálkodási társulást hoznak létre a jelen megállapodásban szabályozottak szerint: 1. Szerzıdı felek megállapítják, hogy Mucsi Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a x/2012 számú határozatában úgy döntött, hogy a keletkezı települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére és elszállítására, valamint ártalommentes elhelyezésére vonatkozó önkormányzati közszolgáltatói alapfeladatot december 31-i hatállyal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata lássa el társulási megállapodás keretében, december 31. napjáig. 2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése határozatával Mucsi Község Önkormányzatának a települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó kötelezıen ellátandó feladatát a jelen társulási megállapodásban szabályozott módon december 31.-i hatállyal átvállalta. 3. A szolgáltatást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévı ALISCA Terra Regionális hulladékgazdálkodási Kft., 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. (a továbbiakban. Szolgáltató) útján végzi az alábbi feltételekkel: h.) Szolgáltatási ár: Lakossági kommunális hulladék győjtése és szállítása: 365,- Ft + ÁFA/ ürítés /110 l edény, Közületi kommunális hulladék győjtése és szállítása: 365,- Ft + ÁFA / ürítés / 110 l edény b.)teljesítési határidı: A vállalkozás teljesítési határideje december 31. napjától számított 6 éves határozott idıtartam. A szerzıdés lejárati idıpontja december 31. c.) A közszolgáltatási díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: - Mucsi Község közigazgatási terültén évente egy alkalommal lomtalanítást végez a Szolgáltató.

23 - Szolgáltató évente két alkalommal szelektív hulladékgyőjtési akciót szervez és oktató program kiterjesztésével vállalja a pedagógusok szakmai munkájának, a gyermekek környezettudatos nevelésének segítését. - A szolgáltató egész évben folyamatosan elszállítja a szelektíven győjtött hulladékot (papír, PET, üveg), hetente egy alkalommal. r.) A szolgáltatás tartalma és feltételei: - A szolgáltatás Mucsi község teljes közigazgatási területére kiterjedı lakossági és közületi kommunális hulladék heti egyszeri győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozik - Az összegyőjtött hulladék ártalmatlanítása a Cikói Hulladékkezelı Központban, vagy a Somi Hulladékkezelı Központban történik. - A Szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyőjtı zsák ára 360,- Ft + ÁFA - Fenti árak a szolgáltatást igénybevevıkkel megkötésre kerülı szolgáltatási szerzıdés és a részükre történı számlázás esetén érvényes. - Az ALISCA Terra Kft ban egy komplex minıség- és környezetirányítási valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert (ISO 9001, 14001, MSZ 25001) vezetett be, ezzel is javítva környezettudatos szemléletét, teljesítményét. Az irányítási rendszer elısegíti, hogy a társaság biztonságosabban, a legkisebb környezetterhelés és környezeti kockázat mellett a lehetı legkomplexebb szolgáltatást nyújtsa a hulladékgazdálkodás területén. s.) Szolgáltató kötelessége: - Évenként tájékoztatja Mucsi Község Önkormányzatának Képviselıtestületét a közszolgáltatási díj mértékérıl és egy alkalommal adatot szolgáltat a településen keletkezett elszállított hulladék mennyiségérıl, összetételérıl és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat lakossági tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez. - A közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetése. - Fogyasztói kifogások és észrevételek elintézését Szolgáltató Szekszárdon, a két ügyfélszolgálati irodáján (Epreskert u. 9., Toldi u. 6.) bonyolítja. 10. Mucsi Község Önkormányzata vállalja, hogy Polgármesteri Hivatalán keresztül együttmőködik a szolgáltatást lebonyolító ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásról és együttmőködésérıl szóló évi LXXXV. tv. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.

24 A szerzıdı felek vállalják, hogy köztük a szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket a szolgáltató cég képviselıjének bevonásával egyeztetés útján rendezik. A társulásban résztvevı önkormányzatok testületei mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges a jelen megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez, a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz és a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. A jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése../2012. (.) szekszárdi öh. számú határozatával, Mucsi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a x/2012 számú határozatával elfogadta. Szekszárd, hó.. nap Horváth István Binder Kornél

25 Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (7086 Ozora, Szabadság tér 1.) képviselıje: Schranz Istvánné között az alulírott idıpontban, helyen és feltételekkel. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése, valamint Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Tv. 7..-sa alapján megbízáson alapuló hulladékgazdálkodási társulást hoznak létre a jelen megállapodásban szabályozottak szerint: 1. Szerzıdı felek megállapítják, hogy Ozora Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a x/2012 számú határozatában úgy döntött, hogy a keletkezı települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére és elszállítására, valamint ártalommentes elhelyezésére vonatkozó önkormányzati közszolgáltatói alapfeladatot december 31-i hatállyal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata lássa el társulási megállapodás keretében, december 31. napjáig. 2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése határozatával Ozora Község Önkormányzatának a települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó kötelezıen ellátandó feladatát a jelen társulási megállapodásban szabályozott módon december 31.-i hatállyal átvállalta. 3. A szolgáltatást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévı ALISCA Terra Regionális hulladékgazdálkodási Kft., 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. (a továbbiakban. Szolgáltató) útján végzi az alábbi feltételekkel: i.) Szolgáltatási ár: Lakossági kommunális hulladék győjtése és szállítása: 365,- Ft + ÁFA/ ürítés /110 l edény, Közületi kommunális hulladék győjtése és szállítása: 365,- Ft + ÁFA / ürítés / 110 l edény b.)teljesítési határidı: A vállalkozás teljesítési határideje december 31. napjától számított 6 éves határozott idıtartam. A szerzıdés lejárati idıpontja december 31. c.) A közszolgáltatási díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: - Ozora Község közigazgatási terültén évente egy alkalommal lomtalanítást végez a Szolgáltató.

26 - Szolgáltató évente két alkalommal szelektív hulladékgyőjtési akciót szervez és oktató program kiterjesztésével vállalja a pedagógusok szakmai munkájának, a gyermekek környezettudatos nevelésének segítését. - A szolgáltató egész évben folyamatosan elszállítja a szelektíven győjtött hulladékot (papír, PET, üveg), hetente egy alkalommal. t.) A szolgáltatás tartalma és feltételei: - A szolgáltatás Ozora község teljes közigazgatási területére kiterjedı lakossági és közületi kommunális hulladék heti egyszeri győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozik - Az összegyőjtött hulladék ártalmatlanítása a Cikói Hulladékkezelı Központban, vagy a Somi Hulladékkezelı Központban történik. - A Szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyőjtı zsák ára 360,- Ft + ÁFA - Fenti árak a szolgáltatást igénybevevıkkel megkötésre kerülı szolgáltatási szerzıdés és a részükre történı számlázás esetén érvényes. - Az ALISCA Terra Kft ban egy komplex minıség- és környezetirányítási valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert (ISO 9001, 14001, MSZ 25001) vezetett be, ezzel is javítva környezettudatos szemléletét, teljesítményét. Az irányítási rendszer elısegíti, hogy a társaság biztonságosabban, a legkisebb környezetterhelés és környezeti kockázat mellett a lehetı legkomplexebb szolgáltatást nyújtsa a hulladékgazdálkodás területén. u.) Szolgáltató kötelessége: - Évenként tájékoztatja Ozora Község Önkormányzatának Képviselıtestületét a közszolgáltatási díj mértékérıl és egy alkalommal adatot szolgáltat a településen keletkezett elszállított hulladék mennyiségérıl, összetételérıl és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat lakossági tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez. - A közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetése. - Fogyasztói kifogások és észrevételek elintézését Szolgáltató Szekszárdon, a két ügyfélszolgálati irodáján (Epreskert u. 9., Toldi u. 6.) bonyolítja. 11. Ozora Község Önkormányzata vállalja, hogy Polgármesteri Hivatalán keresztül együttmőködik a szolgáltatást lebonyolító ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásról és együttmőködésérıl szóló évi LXXXV. tv. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.

27 A szerzıdı felek vállalják, hogy köztük a szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket a szolgáltató cég képviselıjének bevonásával egyeztetés útján rendezik. A társulásban résztvevı önkormányzatok testületei mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges a jelen megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez, a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz és a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. A jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése../2012. (.) szekszárdi öh. számú határozatával, Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a x/2012 számú határozatával elfogadta. Szekszárd, hó.. nap Horváth István Schranz Istvánné

28 Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl İcsény Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (7143 İcsény, Fı u. 35.) képviselıje: Fülöp János között az alulírott idıpontban, helyen és feltételekkel. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése, valamint İcsény Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Tv. 7..-sa alapján megbízáson alapuló hulladékgazdálkodási társulást hoznak létre a jelen megállapodásban szabályozottak szerint: 1. Szerzıdı felek megállapítják, hogy Várdomb Község Önkormányzatának Képviselı- testülete a x/2012 számú határozatában úgy döntött, hogy a keletkezı települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére és elszállítására, valamint ártalommentes elhelyezésére vonatkozó önkormányzati közszolgáltatói alapfeladatot december 31-i hatállyal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata lássa el társulási megállapodás keretében, december 31. napjáig. 2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése határozatával İcsény Község Önkormányzatának a települési szilárd kommunális hulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó kötelezıen ellátandó feladatát a jelen társulási megállapodásban szabályozott módon december 31.-i hatállyal átvállalta. 3. A szolgáltatást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévı ALISCA Terra Regionális hulladékgazdálkodási Kft., 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. (a továbbiakban. Szolgáltató) útján végzi az alábbi feltételekkel: j.) Szolgáltatási ár: Lakossági kommunális hulladék győjtése és szállítása: december december 31-ig 394,- Ft + ÁFA/ürítés /110 l edény, Közületi kommunális hulladék győjtése és szállítása: december december 31-ig 394,- Ft + ÁFA/ürítés /110 l edény, b.)teljesítési határidı: A vállalkozás teljesítési határideje december 31. napjától számított 6 éves határozott idıtartam. A szerzıdés lejárati idıpontja december 31. c.) A közszolgáltatási díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: - İcsény község közigazgatási terültén évente egy alkalommal lomtalanítást végez a Szolgáltató.

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 291. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 159. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A 4. (3) bekezdése hatályát veszti. Az 5. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és kiegészül a (4), (5), (6) bekezdéssel

A 4. (3) bekezdése hatályát veszti. Az 5. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és kiegészül a (4), (5), (6) bekezdéssel Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 30/2009.(XII.18.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 17/2008.(X.01.) Ör módosításáról Apátfalva

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-236/2011. Tárgy: A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi közszolgáltatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 155. Melléklet: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. ( ) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 273. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2012. (...) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról * Szekszárd

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

I. fejezet. 1. A rendelet célja

I. fejezet. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZİ HELYI IGÉNYBE VÉTELÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Elıterjesztés 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére

Részletesebben

Ikt. szám: 47.374/2006.

Ikt. szám: 47.374/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 47.374/2006. Javaslat Somoskıújfalu Község Önkormányzata fogorvosi feladatai ellátásának átvételére, és a

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Elıterjesztés a 2012. december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Tárgy: A települési szilárdhulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219 MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi mőködésérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŐVEL ÖSSZEGYŐJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŐJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL.

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 152. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi mőködésének tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(X.01.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország önkormányzatairól szóló

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 323. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2008. ( ) rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyőjtésére,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl Letenye Város Önkormányzatának 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl ( módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 2..

A rendelet hatálya 2.. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testületének 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete Velem Község Képviselı-testületének 6/2003.(05.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Velem község Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2009. (IX.25.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2009. (IX.25.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2009. (IX.25.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004. (IX. 15.) ÖKT rendelet, a távhőszolgáltatás legmagasabb

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-185/2011. Tárgy: a települési folyékony hulladék begyőjtésével, szállításával,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl Név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Cím: 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel.: 06 (29) 337-101 Fax: 06 (29) 337-250 E-mail: alsonemedi@upcmail.hu

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa augusztus 17-i ülésének 4. napirendi pontja Társulási megállapodás módosítása

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa augusztus 17-i ülésének 4. napirendi pontja Társulási megállapodás módosítása Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést készítette: Tisztelt Tanács! Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 97. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:133. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására Ó z d, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. január 9-i rendkívüli ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/164-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Települési szilárd hulladék

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 241. MELLÉKLET: - TÁRGY: A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén belül E L İ T E R

Részletesebben

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára. Tisztelt Bizottság! 1. sz. bizottsági elıterjesztés Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: Mővészetek Háza belsı lépcsıbérlet fedezetének biztosítása

Részletesebben

MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA

MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41., és 43., a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-54/2012. Tárgy: tájékoztatás a települési szilárd hulladékkezelési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET: 2 TÁRGY: Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási szerzıdés meghosszabbítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Támogató és Megbízó, mint kedvezményezett, augusztus 13-án a Zsolnay Kulturális Negyed megvalósítására Támogatási Szerzıdést kötött.

Támogató és Megbízó, mint kedvezményezett, augusztus 13-án a Zsolnay Kulturális Negyed megvalósítására Támogatási Szerzıdést kötött. 1 KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS a KODÁLY Központ, a Zsolnay Kulturális Negyed és kapcsolódó ingatlanok kulturális programjai és marketingtevékenysége tárgyában (tervezet) Mely létrejött egyrészrıl: Pécs Megyei

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/212-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

Ikt.sz.: VI. 578/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására

Ikt.sz.: VI. 578/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására Ikt.sz.: VI. 578/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására mely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Karbantartási Szerzıdés

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

K Ö Z S Z O L G Á L T A T Ó I S Z E R Z Ő D É S

K Ö Z S Z O L G Á L T A T Ó I S Z E R Z Ő D É S K Ö Z S Z O L G Á L T A T Ó I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről: Jobbágyi Község Önkormányzata cím: 3063 Jobbágyi Bencsik utca 10. Képviseli: Farkas Attila polgármester Bankszámlaszám: 11741024

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselıtestületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselıtestületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselıtestületének önkormányzati rendelet-tervezete a szilárd és folyékony

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben