KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MEZŐGAZDASÁGI SZÁMLARENDSZER, 2002 ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE, 2002

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MEZŐGAZDASÁGI SZÁMLARENDSZER, 2002 ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE, 2002"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MEZŐGAZDASÁGI SZÁMLARENDSZER, 2002 ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE, 2002 BUDAPEST, 2003

2 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Mezőgazdasági statisztikai főosztályán Hungarian Central Statistical Office Agricultural Statistics Department Főosztályvezető: Head of Department Laczka Sándorné Osztályvezető: Head of Section: Szabó Péter Készítették / Prepared by: Dr. Ányok Mária, Oros Ilona, Bóday Pál, Lengyel György, Novák Géza A kiadvány megrendelhető: a KSH Marketingosztályán, 1024 Budapest ll., Keleti Károly u Telefon: , fax: A kiadvány megvásárolható: A KSH Statisztikai Szakkönyvesboltjában, 1024 Budapest ll., Keleti Károly u. 10. Telefon: , valamint a KSH területi igazgatóságain This publication can be ordered at the following address: HCSO, Marketing Section, H-1024 Budapest, Keleti Károly str Telephone: (36-1) , (36-1) Fax: (36-1) , (36-1) This publication can be purchased at the following address: Statistical Bookshop, H-1024 Budapest, Keleti Károly str. 10. Telephone: (36-1) and at the county directorates of the HCSO, KSH az Interneten HCSO available on the Internet: Másodlagos publikálás csak KSH forrásmegjelöléssel történhet! No part of this report may be reproduced without a proper reference to this first publication.

3 Bevezető A Mezőgazdasági számlarendszeren (MSZR, angolul Economic Accounts for Agriculture EAA) alapuló adatokat az Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) 1964 óta rendszeresen közzéteszi. A számlarendszerhez tartozóan megkülönböztetnek termelési, jövedelem- és tőkeszámlákat. Az EU közös agrárpolitikájának (CAP) egyik célja állandó és tisztességes jövedelem biztosítása a gazdálkodók számára. A Mezőgazdasági számlarendszer és az ebből számított mezőgazdasági jövedelemindexek képezik azt az eszközt, amellyel e politika sikeressége mérhető. Az MSZR magyarországi kidolgozása, az ezen alapuló modellek és szimulációk fejlesztése az Eurostat által megszabott irányelvek szerint 1996 óta folyik, a munkacsoport tagjai a Központi Statisztikai Hivatal, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet szakértői. Introduction Economic Accounts for Agriculture (EAA) is a satellite account of the European System of Integrated Economic Accounts (ESA). It has been published by the Statistical Office of the European Communities (Eurostat) since However the basic concepts and accounting rules are identical with those laid down in the ESA, the special characteristics and requirements of agriculture are also taken into consideration in the EAA. The methodology for EAA had been revised and published in 1997 (EAA97). 1 In Hungary, a working group created by the Hungarian Central Statistical Office, Research and Information Institute for Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and Regional Development has been working on the development of EAA since Methodological notes Data is compiled according to the methodology laid down by Eurostat in Only the deviations from EAA97 are described below. By the EAA manual, animal by-products (slurry, manure) used in crop production are excluded from intra-unit consumption because of the practical difficulties of unavailability of data on quantities and especially prices. Since this information on animal by-products is available in Hungary, the corresponding values are also included in output. According to the Eurostat manual, production solely for own consumption (in practice, production of units which are above threshold specified for Farm Structure Surveys) is excluded from the output of the agricultural industry. Since in the Hungarian case this kind of production has a significant value, it is also included in output. Wine produced from grape grown at the same farm is included under the item other grapes. 1 The latest version of the handbook: Statistical Office of the European Communities, Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry - EAA/EAF 97 (Rev.1.1), Luxembourg

4 A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (2002) A Mezőgazdasági számlarendszer és a Mezőgazdasági munkaerő-felhasználási statisztika eredményei alapján a évi 10,3%-os növekedés után 2002-ben az egy teljes munkaidős dolgozóra számított mezőgazdasági tevékenységből származó reáljövedelem 2 16,5%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó vállalkozói jövedelem reálértéken 3 a évi 11,4%- os növekedés után 2002-ben 28,5%-kal esett vissza. A jövedelemcsökkenés hátterében az alábbi folyamatok álltak: A mezőgazdasági bruttó kibocsátás volumene 2002-ben 6,4%-kal csökkent, melyet alapvetően a növénytermesztés volumenének csökkenése ( 14,2%) okozott. Az állatok és állati termékek termelése az előző évhez hasonlóan stagnált ( 0,2%). A mezőgazdasági szolgáltatások volumene az előző évi szinten maradt (+0,6%), míg a nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységekből (élelmiszer-ipari tevékenység) származó kibocsátás volumene 8,9%-kal nőtt. A növénytermesztés volumencsökkenését első sorban a gabonafélék ( 21,2%), a takarmánynövények ( 9,3%), a gyümölcsfélék ( 36,1%) és a burgonya ( 16,3%) termelésének visszaesése okozta. Az állattenyésztésen belül egyedül a baromfitermelés tudott növekedést produkálni (+2,7%), a sertéstenyésztés gyakorlatilag stagnált ( 1,1%), a szarvasmarha-tenyésztés jelentősen (21,8%-kal) visszaesett. Az állati termékek termelése az elmúlt három évhez hasonlóan kismértékben nőtt (+2,6%), melyen belül a tejtermelés volumene 2,9%-kal nőtt, a tojástermelés stagnált (+0,1%). A mezőgazdaság folyó termelőfelhasználása összehasonlító áron a évi szinten maradt (+0,1%), ezáltal a bruttó hozzáadott érték volumene 17,9%-kal visszaesett a évihez képest. A tárgyi eszközök értékcsökkenése 5,1%-kal volt kisebb az előző évinél. Mindezek eredményeként az alapáron számított nettó hozzáadott érték volumene 21,6%-kal csökkent. A mezőgazdaság munkaerő-felhasználása 2002-ben az elmúlt évekhez hasonlóan tovább csökkent ( 1%). A csökkenés üteme évről évre lassul, ugyanez az adat 2001-ben 4,7% volt. A évi adatokon belül a fizetett munkaerő-felhasználás 5%-kal csökkent, a nem fizetett pedig az előző évi szinten maradt. A mezőgazdasági tevékenységből származó, folyó áron számított nettó vállalkozói jövedelem 2002-ben 191 milliárd forint volt, amely az előző évi értéknél 50 milliárd forinttal alacsonyabb. Ugyanez a mutató 2000-ben 199 milliárd forint volt. A nettó vállalkozói jövedelem alakulását a fentieken kívül az alábbi folyamatok befolyásolták: A mezőgazdasági termelők által kifizetett munkavállalói jövedelem 2002-ben folyó áron számítva kissé nőtt az előző évihez képest: 168,7 milliárd forint volt (az előző évben 155,6 milliárd forint). A termelők által kifizetett munkavállalói jövedelem növekedését a mezőgazdasági átlagbérek jelentős növekedése okozta. A termelők által kapott, nem termékspecifikus támogatások értéke folyó áron negyedével csökkent, értékben 35,5 milliárd forintot tett ki. A termelők által fizetett földbérleti díj összege (34,8 milliárd Ft) folyó áron 5%- kal volt magasabb az előző évinél. A termelők által pénzintézeteknek fizetett hitelek kamata a kamatlábak csökkenése következtében az előző évi 31,1 milliárd forintról 26,6 milliárdra csökkent. 2 Az A mutató alapján számítva, lásd a módszertani megjegyzéseket. 3 A C mutató alapján számítva, lásd a módszertani megjegyzéseket. 4

5 REGIONÁLIS MEZŐGAZDASÁGI SZÁMLARENDSZER (2001) A Mezőgazdasági számlarendszer regionális bontású adatai első alkalommal a évre vonatkozóan készültek el. A mezőgazdasági termékek és szolgáltatások kibocsátásában hazánk egyes régiói jelentősen eltérő arányban vesznek részt. Kiemelkedő mértékű az Alföldön elhelyezkedő két régió szerepe: a Dél-Alföld részesedése 26,8%, az Észak-Alföldé 20,7%. Ezzel szemben Közép-Magyarország csak 6,9%-kal részesedik a mezőgazdasági termelésből. A régiók termelésének szerkezetében jelentős eltérések is tapasztalhatók. Közép- Magyarországon a kertészeti termelés aránya kiugróan magas. Dél-Dunántúlon a gabonaés az élőállat-termelés, a Dunántúl többi részén az élőállat-termelés dominál. Észak-Magyarország termékszerkezete kiegyensúlyozott, míg az Alföldön a kibocsátás jelentős része az állattartásból származik. A gabonafélék termelése a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon, az ipari növényeké a két alföldi régióban a legjellemzőbb. Kertészeti termékek esetében az Alföld mellett Közép-Magyarország is fontos szerepet játszik. A szőlő- és gyümölcstermelésben Dél- Alföldnek és Észak-Magyarországnak van kiemelkedő szerepe. Az állatok és állati termékek termelése is az Alföldön a legjelentősebb. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó vállalkozói jövedelem a kibocsátáshoz viszonyítva a Dél-Alföldön (22,8%) és Közép-Magyarországon (20,7%) volt a legmagasabb. Ezzel szemben a mezőgazdasági tevékenység jövedelmezősége a Dél-Dunántúlon (5,5%) és Közép-Dunántúlon (6,1%) volt a legalacsonyabb 2001-ben. 5

6 INCOME FROM AGRICULTURAL ACTIVITY, 2002 According to the results of the Economic Accounts for Agriculture and Agricultural Labour Input statistics, income from agricultural activity per full-time worker equivalent is estimated to have decreased in 2002 by 16.5% (after a 10.3% increase in 2001) when measured by indicator A, for Hungary. The real net entrepreneurial income of agriculture decreased in 2002 by 28.5% after an 11.4% increase in The principal aggregates behind the income decrease are as follows: The real value of the agricultural industry s output decreased in 2002 by 6.4% due to the declining output in crop production ( 14.2%). The real value of animal output similarly to the last years was stagnating ( 0.2%). Agricultural services output remained at the same level, whilst that of non-agricultural secondary activities was 8.9% higher compared with the previous year. The drop in the real value of crop output was mainly the result of the decrease in production of cereals ( 21.2%), forage plants ( 9.3%), fruits ( 36.1%) and potatoes ( 16.3%). Among animal production only the output of poultry production could grow (+2.7%), whilst pig production was stagnating ( 1.1%) and cattle production fell considerably ( 21.8%). The output volume of animal products similarly to the past years grew slightly (+2.6%), of which milk production increased by 2.9%, and egg production remained at the level of the last year (+0,1%). The real value of intermediate consumption goods and services remained at the level of 2001 (+0,1%), as a result the volume of gross value added at basic prices decreased in 2002 by 17.9% compared to the previous year. Depreciation cost was lower in real terms ( 5.1%) than in As a result of the above mentioned, the volume of net value added at basic prices fell by 21.6%. The reduction in volume of agricultural labour input has continued in 2002 ( 1%) compared to the previous year, however, the decrease was lower than in 2001 ( 4.7%). Salaried labour input fell by 5% and non-salaried remained unchanged. The value of real net entrepreneurial income of the agricultural activity was 191 billion HUF in 2002, which is (at current prices) 50 billion HUF lower than in the previous year. The corresponding value was 199 billion HUF in The development of net entrepreneurial income was affected - apart from the above mentioned - by the aggregates bellow: The nominal compensation of employees paid by agricultural producers increased moderately and was billion HUF in 2002 (155.6 billion in 2001). This increase was caused by the significant growth in nominal agricultural wages. Other subsidies on production received by the producers have decreased at current prices by a quarter and amounted to 35.5 billion HUF. Value of rent paid on agricultural land was 34.8 billion HUF in 2002, which is 5% higher at current prices than in the year before. The value of interests on loans paid by the producers was at current prices 26.6 billion HUF after a value of 31.1 billion in The decrease was mainly due to the fall in interest rates. 6

7 REGIONAL ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE, 2001 It is the first time when the HCSO has prepared regional EAA (for the year 2001). The production of agricultural goods and services significantly differs - both in value and in proportion - from one region to another in Hungary. The territory of the Great Plain plays the main role in the agricultural production: The share of Southern Great Plain is 26.8% while that of Northern Great Plain is 20.7%. On the contrary, the share of Central Hungary is only 6.9 per cent. There are significant regional differences in the structure of production. In Central Hungary, the share of horticulture is outstandingly high. In Southern Transdanubia the production of cereals and live animals whilst in other parts of Transdanubia that of live animals is dominant. The structure of production is balanced Northern Hungary, while in the territory of the Great Plain the production of live animals and animal products are the most important. Cereal production is the most typical in the territory of Southern Great Plain and Southern Transdanubia. Industrial crops are mainly produced in the regions of the Great Plain. In the case of horticultural products the Great Plain and Central Hungary are the most important production regions. Grapes and fruits are mostly produced in Southern Great Plain and Northern Hungary. Animal production is the most significant in the territory of Great Plain. The net entrepreneurial income from agricultural activity in proportion of gross agricultural output was the highest in Southern Great Plain (22.8%) and in Central Hungary (20.7%) in On the contrary, agricultural production was the least profitable in Southern and Central Transdanubia (5.5% and 6.1%). 7

8 Mezőgazdasági számlák rendszere, folyó alapáron* Economic accounts for agriculture, at current basic prices* (millió Ft / million HUF ) Megnevezés / Denomination TERMELÉSI SZÁMLA / PRODUCTION ACCOUNT GABONAFÉLÉK (vetőmaggal) / CEREALS (including seeds) Búza és tönkölybúza / Wheat and spelt Közönséges búza (tönkölybúzával) / Soft wheat and spelt Durumbúza / Durum wheat Rozs és kétszeres búza / Rye and meslin Árpa / Barley Zab és nyárigabona-keverék / Oats and summer cereal mixtures Szemes kukorica / Grain maize Rizs / Rice Egyéb gabonafélék / Other cereals IPARI NÖVÉNYEK / INDUSTRIAL CROPS Olajos magvak (vetőmaggal) / Oil seeds and oleaginous fruits (including seeds) Olaj- és réparepcemag / Rape and turnip rape seed Napraforgó / Sunflower Szója / Soya Egyéb olajmagvak / Other oleaginous products Fehérjenövények (vetőmaggal) / Protein crops (including seeds) Nyers dohány / Raw tobacco Cukorrépa / Sugar beet Egyéb ipari növények / Other industrial crops Rostnövények / Fibre plants Komló / Hops Egyéb ipari növények / Other industrial crops: others TAKARMÁNYNÖVÉNYEK / FORAGE PLANTS Kukorica, zöldtakarmány / Fodder maize Gumós takarmánynövények / Fodder root crops (including forage beet) Egyéb takarmánynövények / Other forage plants * Alapár = termelői ár+terméktámogatások termékadók. / Basic price = producer price+subsidies on products taxes on products. 8

9 Mezőgazdasági számlák rendszere, folyó alapáron* (folytatás) Economic accounts for agriculture, at current basic prices* (continued) (millió Ft / million HUF ) Megnevezés / Denomination TERMELÉSI SZÁMLA (FOLYTATÁS) / PRODUCTION ACCOUNT (CONTINUED) KERTÉSZETI TERMÉKEK / VEGETABLES AND HORTICULTURAL PRODUCTS Friss zöldségek / Fresh vegetables Karfiol / Cauliflower Paradicsom / Tomatoes Egyéb friss zöldségek / Other fresh vegetables Ültetvények és virágok / Plants and flowers Faiskolai termékek / Nursery plants Virágok, dísznövények, karácsonyfa / Ornamental plants and flowers (including Christmas trees) Telepítések / Plantations BURGONYA (vetővel együtt) / POTATOES (including seeds) GYÜMÖLCSFÉLÉK / FRUITS Friss gyümölcsök / Fresh fruit Étkezési alma / Dessert apples Étkezési körte / Dessert pears Őszibarack / Peaches Egyéb friss gyümölcs / Other fresh fruit Szőlő / Grapes Étkezési szőlő / Dessert grapes Egyéb szőlő a) / Other grapes a) EGYÉB NÖVÉNYI TERMÉKEK / OTHER CROP PRODUCTS Kosár- és fonóalapanyagok / Vegetable materials used primarily for plaiting Vetőmagvak / Seeds Egyéb / Other crop products: others NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TERMÉKEK / CROP OUTPUT * Alapár = termelői ár+terméktámogatások termékadók. / Basic price = producer price+subsidies on products taxes on products. a) Borszőlő, must, egyszer fejtett bor. / Wine-grapes, must, wine (drawn off once) 9

10 Mezőgazdasági számlák rendszere, folyó alapáron* (folytatás) Economic accounts for agriculture, at current basic prices* (continued) (millió Ft / million HUF ) Megnevezés / Denomination TERMELÉSI SZÁMLA (FOLYTATÁS) / PRODUCTION ACCOUNT (CONTINUED) ÁLLATOK / ANIMALS Szarvasmarha / Cattle Sertés / Pigs Ló / Equines Juh és kecske / Sheep and goats Baromfi / Poultry Egyéb állatok / Other animals ÁLLATI TERMÉKEK / ANIMAL PRODUCTS Összes tej / Milk, total Összes tojás / Eggs, total Egyéb állati termékek / Other animal products Nyers gyapjú / Raw wool Egyéb állati termékek / Other animal products: others ÉLŐ ÁLLATOK ÉS ÁLLATI TERMÉKEK / ANIMAL OUTPUT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÖSSZESEN / AGRICULTURAL GOODS MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK / AGRICULTURAL SERVICES OUTPUT NEM ELKÜLÖNÍTHETŐ, NEM MEZŐGAZDASÁGI MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉGEK INSEPARABLE NON-AGRICULTURAL SECONDARY ACTIVITIES MEZŐGAZDASÁGI KIBOCSÁTÁS ÖSSZESEN AGRICULTURAL OUTPUT, TOTAL * Alapár = termelői ár+terméktámogatások termékadók. / Basic price = producer price+subsidies on products taxes on products. 10

11 Mezőgazdasági számlák rendszere, folyó alapáron* (folytatás) Economic accounts for agriculture, at current basic prices* (continued) (millió Ft / million HUF ) Megnevezés / Denomination TERMELÉSI SZÁMLA (FOLYTATÁS) / PRODUCTION ACCOUNT (CONTINUED) FOLYÓ TERMELŐFELHASZNÁLÁS / TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION Vetőmag és palánta / Seeds and planting stock Energia; kenőanyagok / Energy; lubricants Trágya és talajjavító szer / Fertilizers and soil improvers Növényvédő szer / Plant protection products and pesticides Állatgyógyászati költségek / Veterinary expenses Állati takarmányok / Animal feedingstuffs Gépfenntartási költségek / Maintenance of machines Épületfenntartási költségek / Maintenance of buildings Mezőgazdasági szolgáltatási díjak / Agricultural services Egyéb termékek és szolgáltatások / Other goods and services BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK ALAPÁRON / GROSS VALUE ADDED AT BASIC PRICES ÉRTÉKCSÖKKENÉS / FIXED CAPITAL CONSUMPTION Gépek, berendezések / Equipment Épületek, építmények / Buildings Ültetvények / Plantations Egyéb / Others NETTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK ALAPÁRON / NET VALUE ADDED AT BASIC PRICES JÖVEDELEMSZÁMLÁK / INCOME ACCOUNTS Egyéb termelési adók / Other taxes on production Egyéb termelési támogatások / Other subsidies on production TERMELÉSI TÉNYEZŐK JÖVEDELME / FACTOR INCOME Munkavállalói jövedelem / Compensation of employees * Alapár = termelői ár+terméktámogatások termékadók. / Basic price = producer price+subsidies on products taxes on products. 11

12 Mezőgazdasági számlák rendszere, folyó alapáron* (folytatás) Economic accounts for agriculture, at current basic prices* (continued) (millió Ft / million HUF ) Megnevezés / Denomination JÖVEDELEMSZÁMLÁK (FOLYTATÁS) / INCOME ACCOUNTS (CONTINUED) MŰKÖDÉSI EREDMÉNY / VEGYES JÖVEDELEM OPERATING SURPLUS / MIXED INCOME Földbérleti díj / Rents and other real estate rental charges to be paid Fizetett kamat / Interest paid Kapott kamat / Interest received NETTÓ VÁLLALKOZÓI JÖVEDELEM / NET ENTREPRENEURIAL INCOME TŐKESZÁMLA / CAPITAL ACCOUNT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK BRUTTÓ ÁLLÓESZKÖZ-FELHALMOZÁSA GFCF IN AGRICULTURAL PRODUCTS Ültetvények bruttó állóeszköz-felhalmozása / GFCF in plantations Állatok bruttó állóeszköz-felhalmozása / GFCF in animals NEM MEZŐGAZDASÁGI TEMÉKEK BRUTTÓ ÁLLÓESZKÖZ-FELHALMOZÁSA GFCF IN NON-AGRICULTURAL PRODUCTS Gépek és egyéb eszközök bruttó állóeszköz-felhalmozása GFCF in machines and other equipment Szállítóeszközök bruttó állóeszköz-felhalmozása / GFCF in transport equipment Épületek bruttó állóeszköz-felhalmozása / GFCF in buildings Egyéb bruttó állóeszköz-felhalmozás / Other GFCF BRUTTÓ ÁLLÓESZKÖZ-FELHALMOZÁS (VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA NÉLKÜL) GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (EXCLUDING DEDUCTIBLE VAT) NETTÓ ÁLLÓESZKÖZ-FELHALMOZÁS (VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA NÉLKÜL) NET FIXED CAPITAL FORMATION (EXCLUDING DEDUCTIBLE VAT) KÉSZLETVÁLTOZÁS / CHANGES IN STOCKS TŐKETRANSZFEREK / CAPITAL TRANSFERS * Alapár = termelői ár+terméktámogatások termékadók. / Basic price = producer price+subsidies on products taxes on products. 12

13 Mezőgazdasági számlák rendszere, volumenindexek Economic accounts for agriculture, volume indices (előző év / previous year = 100.0) Megnevezés / Denomination TERMELÉSI SZÁMLA / PRODUCTION ACCOUNT GABONAFÉLÉK (vetőmaggal) / CEREALS (including seeds) 93,6 88,0 93,0 149,0 78,8 Búza és tönkölybúza / Wheat and spelt 92,9 57,0 142,9 138,5 76,3 Közönséges búza (tönkölybúzával) / Soft wheat and spelt 92,8 56,4143,1 138,8 76,1 Durumbúza / Durum wheat 106,4103,3 131,6 109,1 87,7 Rozs és kétszeres búza / Rye and meslin 93,1 63,8 107,8 141,3 81,0 Árpa / Barley 99,8 80,2 88,1 143,8 80,0 Zab és nyárigabona-keverék / Oats and summer cereal mixtures 98,0 137,9 54,4 152,7 91,3 Szemes kukorica / Grain maize 92,0 115,5 70,4158,4 79,1 Rizs / Rice 104,8 97,6 141,6 61,6 128,3 Egyéb gabonafélék / Other cereals 101,6 66,9 90,6 159,0 93,0 IPARI NÖVÉNYEK / INDUSTRIAL CROPS 109,6 118,1 62,2 126,8 107,9 Olajos magvak (vetőmaggal) / Oil seeds and oleaginous fruits (including seeds) 121,6 140,4 59,3 123,1 122,0 Olaj- és réparepcemag / Rape and turnip rape seed 50,9 436,6 54,2 113,0 101,0 Napraforgó / Sunflower 133,3 106,2 63,2 126,4123,4 Szója / Soya 179,0 191,5 43,6 135,4 135,8 Egyéb olajmagvak / Other oleaginous products 273,4129,4 55,7 114,6 181,1 Fehérjenövények (vetőmaggal) / Protein crops (including seeds) 122,5 83,5 55,6 111,9 94,3 Nyers dohány / Raw tobacco 109,4124,7 66,8 85,2 121,2 Cukorrépa / Sugar beet 91,1 87,3 67,4146,9 78,3 Egyéb ipari növények / Other industrial crops 95,6 57,9 114,5 141,0 93,0 Rostnövények / Fibre plants 82,7 17,5 37,1 115,8 0,0 Komló / Hops ,0 Egyéb ipari növények / Other industrial crops: others 96,0 59,1 115,6 141,5 93,7 TAKARMÁNYNÖVÉNYEK / FORAGE PLANTS 96,2 99,0 58,4 120,6 90,7 Kukorica, zöldtakarmány / Fodder maize 97,2 104,4 60,2 124,6 88,5 Gumós takarmánynövények / Fodder root crops (including forage beet) 123,6 72,6 37,6 99,2 91,2 Egyéb takarmánynövények / Other forage plants 95,2 97,3 57,8 118,6 92,6 13

14 Mezőgazdasági számlák rendszere, volumenindexek (folytatás) Economic accounts for agriculture, volume indices (continued) (előző év / previous year = 100.0) Megnevezés / Denomination TERMELÉSI SZÁMLA (FOLYTATÁS) / PRODUCTION ACCOUNT (CONTINUED) KERTÉSZETI TERMÉKEK / VEGETABLES AND HORTICULTURAL PRODUCTS 112,5 111,0 85,2 113,9 101,2 Friss zöldségek / Fresh vegetables 114,8 108,9 75,3 118,1 97,1 Karfiol / Cauliflower 104,7 115,9 90,1 110,3 114,9 Paradicsom / Tomatoes 149,7 91,3 67,8 116,2 105,1 Egyéb friss zöldségek / Other fresh vegetables 108,7 111,6 76,3 118,495,9 Ültetvények és virágok / Plants and flowers 101,5 128,5 146,1 125,9 113,7 Faiskolai termékek / Nursery plants 107,2 113,5 171,0 95,9 100,0 Virágok, dísznövények, karácsonyfa / Ornamental plants and flowers (including Christmas trees) 84,3 115,9 83,5 183,9 83,1 Telepítések / Plantations 118,4131,1 131,4 63,6 161,7 BURGONYA (vetővel együtt) / POTATOES (including seeds) 100,7 106,1 79,9 97,2 83,7 GYÜMÖLCSFÉLÉK / FRUITS 95,7 93,3 123,2 68,1 63,9 Friss gyümölcsök / Fresh fruit 95,1 103,9 119,3 90,9 65,9 Étkezési alma / Dessert apples 97,3 92,2 158,8 87,2 88,0 Étkezési körte / Dessert pears 103,4 107,4 97,2 54,5 64,6 Őszibarack / Peaches 121,4109,2 89,8 88,5 39,6 Egyéb friss gyümölcs / Other fresh fruit 87,8 108,2 94,7 96,0 59,3 Szőlő / Grapes 96,6 79,3 129,6 42,8 62,3 Étkezési szőlő / Dessert grapes 90,1 116,0 72,3 147,3 48,6 Egyéb szőlő a) / Other grapes a) 97,1 76,9 134,5 38,3 63,1 EGYÉB NÖVÉNYI TERMÉKEK / OTHER CROP PRODUCTS 103,0 103,0 81,2 44,1 71,4 Kosár- és fonóalapanyagok / Vegetable materials used primarily for plaiting 143,5 132,3 68,0 99,7 140,0 Vetőmagvak / Seeds 96,6 104,7 82,0 59,1 116,1 Egyéb / Other crop products: others 102,9 99,5 82,0 40,1 41,6 NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TERMÉKEK / CROP OUTPUT 99,9 100,2 87,3 121,3 85,8 a) Borszőlő, must, egyszer fejtett bor. / Wine-grapes, must, wine (drawn off once) 14

15 Mezőgazdasági számlák rendszere, volumenindexek (folytatás) Economic accounts for agriculture, volume indices (continued) (előző év / previous year = 100.0) Megnevezés / Denomination TERMELÉSI SZÁMLA (FOLYTATÁS) / PRODUCTION ACCOUNT (CONTINUED) ÁLLATOK / ANIMALS 103,4 99,3 105,3 97,6 98,5 Szarvasmarha / Cattle 104,7 99,7 97,8 112,7 78,2 Sertés / Pigs 99,7 104,1 97,9 93,1 98,9 Ló / Equines 123,8 111,5 115,1 6,1 47,0 Juh és kecske / Sheep and goats 109,4 96,5 130,1 101,6 91,0 Baromfi / Poultry 108,3 91,6 116,3 102,0 102,7 Egyéb állatok / Other animals 102,6 101,3 94,6 101,9 97,6 ÁLLATI TERMÉKEK / ANIMAL PRODUCTS 103,6 96,8 102,4 100,6 102,6 Összes tej / Milk, total 106,9 99,2 102,8 100,2 102,9 Összes tojás / Eggs, total 96,4 90,6 102,4 105,2 100,1 Egyéb állati termékek / Other animal products 104,2 96,4 98,0 88,7 107,8 Nyers gyapjú / Raw wool 102,8 111,3 99,7 116,3 102,8 Egyéb állati termékek / Other animal products: others 104,3 96,0 98,0 88,2 107,9 ÉLŐ ÁLLATOK ÉS ÁLLATI TERMÉKEK / ANIMAL OUTPUT 103,5 98,4 104,3 98,7 99,8 MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÖSSZESEN / AGRICULTURAL GOODS 101,4 99,3 94,7 110,8 92,6 MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK / AGRICULTURAL SERVICES OUTPUT 99,9 106,4 84,4 113,0 100,6 NEM ELKÜLÖNÍTHETŐ, NEM MEZŐGAZDASÁGI MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉGEK INSEPARABLE NON-AGRICULTURAL SECONDARY ACTIVITIES 96,4 101,2 97,9 94,5 108,9 MEZŐGAZDASÁGI KIBOCSÁTÁS ÖSSZESEN AGRICULTURAL OUTPUT, TOTAL 101,2 99,8 94,2 110,3 93,6 15

16 Mezőgazdasági számlák rendszere, volumenindexek (folytatás) Economic accounts for agriculture, volume indices (continued) (előző év / previous year = 100.0) Megnevezés / Denomination TERMELÉSI SZÁMLA (FOLYTATÁS) / PRODUCTION ACCOUNT (CONTINUED) FOLYÓ TERMELŐFELHASZNÁLÁS / TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 99,6 97,2 103,5 104,9 100,1 Vetőmag és palánta / Seeds and planting stock 96,8 127,7 114,8 102,7 101,0 Energia; kenőanyagok / Energy; lubricants 110,8 100,5 91,9 108,4 109,3 Trágya és talajjavító szer / Fertilizers and soil improvers 114,2 104,7 80,5 114,5 108,7 Növényvédő szer / Plant protection products and pesticides 117,1 91,7 168,0 106,8 110,0 Állatgyógyászati költségek / Veterinary expenses 103,6 110,7 69,7 101,0 119,3 Állati takarmányok / Animal feedingstuffs 102,7 101,4 113,9 99,8 99,8 Gépfenntartási költségek / Maintenance of machines 63,9 105,2 85,3 106,3 98,6 Épületfenntartási költségek / Maintenance of buildings 104,5 102,5 92,1 99,2 146,2 Mezőgazdasági szolgáltatási díjak / Agricultural services 99,9 106,4 84,4 113,0 100,6 Egyéb termékek és szolgáltatások / Other goods and services 94,6 73,4 109,9 107,4 83,1 BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK ALAPÁRON / GROSS VALUE ADDED AT BASIC PRICES 103,5 103,3 81,0 119,1 82,1 ÉRTÉKCSÖKKENÉS / FIXED CAPITAL CONSUMPTION 98,8 99,2 95,9 101,0 94,9 Gépek, berendezések / Equipment 98,5 98,5 93,8 89,7 88,8 Épületek, építmények / Buildings 100,1 100,0 99,1 116,9 99,9 Ültetvények / Plantations 93,3 100,7 92,8 93,1 99,3 Egyéb / Others NETTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK ALAPÁRON NET VALUE ADDED AT BASIC PRICES 104,5 104,2 77,0 124,5 78,4 16

17 Mezőgazdasági számlák rendszere, volumenindexek (folytatás) Economic accounts for agriculture, volume indices (continued) (előző év / previous year = 100.0) Megnevezés / Denomination TŐKESZÁMLA / CAPITAL ACCOUNT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK BRUTTÓ ÁLLÓESZKÖZ-FELHALMOZÁSA GFCF IN AGRICULTURAL PRODUCTS 117,1 109,4 101,3 93,3 89,6 Ültetvények bruttó állóeszköz-felhalmozása / GFCF in plantations 108,2 131,1 131,4 57,0 161,7 Állatok bruttó állóeszköz-felhalmozása / GFCF in animals 118,7 105,0 92,3 111,8 70,3 NEM MEZŐGAZDASÁGI TEMÉKEK BRUTTÓ ÁLLÓESZKÖZ-FELHALMOZÁSA GFCF IN NON-AGRICULTURAL PRODUCTS 93,6 100,2 99,2 139,1 108,9 Gépek és egyéb eszközök bruttó állóeszköz-felhalmozása GFCF in machines and other equipment 89,4 87,1 95,6 197,2 107,1 Szállítóeszközök bruttó állóeszköz-felhalmozása / GFCF in transport equipment 90,0 123,5 97,9 128,7 106,3 Épületek bruttó állóeszköz-felhalmozása / GFCF in buildings 97,5 99,8 104,8 115,4 115,2 Egyéb bruttó állóeszköz-felhalmozás / Other GFCF 100,0 92,2 92,5 96,8 100,6 BRUTTÓ ÁLLÓESZKÖZ-FELHALMOZÁS (VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA NÉLKÜL) GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (EXCLUDING DEDUCTIBLE VAT) 99,6 103,1 99,9 124,7 103,9 17

18 Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás Agricultural labour input (ÉME / AWU ) Megnevezés / Denomination Összesen / Total Fizetett / Salaried Nem fizetett / Non-salaried Mezőgazdasági jövedelemindexek Agricultural income indices (előző év / previous year = 100.0) Mutató / Indicator A" 106,0 88,3 97,5 110,3 83,5 B" 111,5 79,7 92,3 117,1 71,5 C" 106,6 78,7 85,9 111,4 71,5 18

19 Regionális mezőgazdasági számlarendszer, 2001 Regional economic accounts for agriculture, 2001 (millió Ft / million HUF) Megnevezés / Denomination Közép- Magyarország Central Hungary Közép- Dunántúl Central Transdanubia Nyugat- Dunántúl Western Transdanubia Dél-Dunántúl Southern Transdanubia Régió/Region Észak- Magyarország Northern Hungary Észak-Alföld Northern Great Plain Dél-Alföld Southern Great Plain ÖSSZESEN TOTAL GABONAFÉLÉK (vetőmaggal) / CEREALS (including seeds) IPARI NÖVÉNYEK / INDUSTRIAL CROPS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK / FORAGE PLANTS KERTÉSZETI TERMÉKEK / VEGETABLES AND HORTICULTURAL PRODUCTS BURGONYA (vetőmaggal együtt) / POTATOES (including seeds) GYÜMÖLCSFÉLÉK / FRUITS EGYÉB NÖVÉNYI TERMÉKEK / OTHER CROP PRODUCTS NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TERMÉKEK / CROP OUTPUT ÁLLATOK / ANIMALS ÁLLATI TERMÉKEK / ANIMAL PRODUCTS ÉLŐ ÁLLATOK ÉS ÁLLATI TERMÉKEK / ANIMAL OUTPUT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÖSSZESEN / AGRICULTURAL GOODS MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK / AGRICULTURAL SERVICES OUTPUT TEVÉKENYSÉGEK INSEPARABLE NON-AGRICULTURAL SECONDARY ACTIVITIES MEZŐGAZDASÁGI KIBOCSÁTÁS ÖSSZESEN / AGRICULTURAL OUTPUT FOLYÓ TERMELŐFELHASZNÁLÁS / TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK / GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ÉRTÉKCSÖKKENÉS / FIXED CAPITAL CONSUMPTION NETTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉK / NET VALUE ADDED AT MARKET PRICES TERMELÉSI TÉNYEZŐK JÖVEDELME / FACTOR INCOME MŰKÖDÉSI EREDMÉNY/VEGYES JÖVEDELEM / OPERATING SURPLUS/MIXED INCOME NETTÓ VÁLLALKOZÓI JÖVEDELEM / NET ENTREPRENEURIAL INCOME

20 Módszertani megjegyzések Az adatokat az Eurostat jelenlegi előírásai alapján állítottuk össze, melynek egy régebbi, de a jelenlegivel lényegében megegyező változata magyar nyelven is kapható (Nemzetközi Statisztikai Dokumentumok sorozat: A Mezőgazdasági és Erdőgazdálkodási Számlarendszer kézikönyve, 2000.). Az alábbiakban ismertetjük a legfontosabb módszertani szabályokat és azokat az elszámolási módszereket, amelyek különböznek az Eurostat előírásaitól. Bemutatjuk továbbá az itt közölt és a KSH Mezőgazdasági statisztikai főosztálya által hagyományosan publikált adatok közötti tartalmi eltéréseket. A Mezőgazdasági számlarendszer adatai az országban végzett összes mezőgazdasági tevékenységre vonatkoznak függetlenül attól, hogy az azt végzők főtevékenységük alapján mely nemzetgazdasági ágba tartoznak. Ezért a Mezőgazdasági számlarendszer adatai nem felelnek meg egyértelműen a Nemzeti számlarendszerből származó, a mezőgazdaságra vonatkozó adatoknak. A Mezőgazdasági számlarendszer számbavételi egysége a Nemzeti számlarendszerre vonatkozó előírásokkal összhangban a szakosodott telephely. A mezőgazdasági ágazat szempontjából a szakosodott telephely szerepkörére leginkább a gazdaság alkalmas. A mezőgazdasági ágazatot az összes olyan szakosodott telephely (gazdaság) csoportjaként kezeljük, amely az alábbi gazdasági tevékenységeket végzi: növénytermesztés, kertészet (beleértve a bor előállítását az ugyanannál az egységnél megtermelt szőlőből), állattenyésztés, vegyes gazdálkodás, mezőgazdasági szolgáltatás, vadgazdálkodás, nem mezőgazdasági másodlagos tevékenység. A KSH Mezőgazdasági főosztálya által hagyományosan publikált bruttó termelési érték (pl. Mezőgazdasági statisztikai évkönyv, tábla) a veszteségmentes termelésnek felel meg. A Mezőgazdasági számlarendszer előírásai alapján a bruttó kibocsátás az alábbi tételeket tartalmazza: 1. Termelőegységen belüli felhasználás azon termékek kivételével, amelyeket a TEÁOR 4 számjegyes szintjén ugyanazon tevékenységhez használnak fel, mint amelyikben előállították (saját termelésű vetőmag, állati eredetű takarmányok, keltetőtojás, zöldtrágya stb.). Az EU-tagországokban számbavételi nehézségek miatt itt (és a folyó termelőfelhasználásban is) a takarmányozásra kerülő saját termelésű növények közül csak a gabonafélék, fehérjenövények (hüvelyesek) és olajos magvak felhasználását számolják el, és hiányzik a növénytermesztésben felhasznált saját termelésű istállótrágya számbavétele is. Ezzel szemben a magyar elszámolás (mind a kibocsátás, mind pedig a folyó termelőfelhasználás) tartalmazza valamennyi saját termelésű növényt, amelyet az állattenyésztésben és állati terméket, amelyet a növénytermesztésben használtak fel. 2. Termelők által feldolgozott termékek a nem elkülöníthető, nem mezőgazdasági tevékenység keretében felhasznált termékek kivételével. Tekintettel arra, hogy e tevékenységekről egyelőre nem rendelkezünk adatokkal, a feldolgozást elkülöníthető nem mezőgazdasági tevékenységnek tekintjük, tehát az összes feldolgozásra kerülő termék a kibocsátás részeként kerül elszámolásra (és ennek a takarmány-előállításra fordított része a folyó termelőfelhasználás részét is képezi). 3. Saját fogyasztás. A publikált kibocsátásadatok teljeskörűen tartalmazzák a saját fogyasztásra termelt mezőgazdasági termékek értékét. 4. Értékesítés. Az MSZR jelenlegi módszertana szerint az összes (mezőgazdaságon belülre és kívülre történő) eladást kibocsátásként kell értékelni. 5. Saját előállítású tárgyi eszközök. E tételben az ide sorolandó (tenyész)állatok állományának változása, valamint az ültetvények tárgyévi értéknövekedése szerepel. 6. Készletváltozás. A termelők saját termelésű késztermékei készleteinek állományváltozása. Az itt publikált adatok nem tartalmazzák a befejezetlen termelés értékváltozását. A KSH Mezőgazdasági statisztikai főosztálya által hagyományosan publikált adatokban ezt a tételt az egyéb növények sorában, később önálló tételként befejezetlen termelés értékkülönbözete címen számolták el. A magyar Mezőgazdasági számlarendszerben a kibocsátást alapáron értékeljük. Az alapár a termelő által a termékért a vásárlótól kapott ár, hozzáadva a terméktámogatásokat és 20

21 levonva a termékadókat. A KSH által hagyományosan számított kibocsátási adatokat termelői áron (a terméktámogatások hozzáadása és a termékadók levonása nélkül) értékeltük. A folyó termelőfelhasználás: a más termelőegységtől vásárolt, valamint a saját termelés kibocsátásaként is számba vett azon termékek és szolgáltatások értéke, amelyeket az elszámolási időszakban a termelési folyamat során új termékek és szolgáltatások előállításához használnak fel. A KSH által hagyományosan publikált folyó termelőfelhasználás adatai ezen felül tartalmazzák azon saját termelésű termékek értékét is, amelyeket ugyanazon tevékenységhez használnak fel, mint amelyikben előállították. A folyó termelőfelhasználást a Nemzeti számlarendszerrel összhangban piaci beszerzési áron értékeljük, amely az az ár, amit egységnyi termék vagy szolgáltatás igénybevételéért a felhasználó ténylegesen fizet. Nem tartalmazza a visszaigényelhető áfát, valamint a terméktámogatások értékét. Bruttó hozzáadott érték: a bruttó kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás különbsége. Az értékcsökkenés az állóeszközöknek az elszámolási időszak folyamán előre láthatóan bekövetkező kopása és avulása. Az állóeszközök valódi piaci értéke és tényleges várható élettartama alapján került kiszámításra, s ezáltal a termelők számviteli nyilvántartásaiban szereplő értéket jelentősen meghaladja. A munkavállalói jövedelem: a munkaadó által adott összes pénzbeni és természetbeni javadalmazás, amelyet a munkaadó a végzett munka ellenértékeként fizet a munkavállalónak. Két fő alkotórésze: a bérek és keresetek, illetve a munkáltató által fizetett társadalombiztosítási hozzájárulás. Termelési adók: két főcsoportja a termékadók és az egyéb termelési adók. Termékadók, amelyeket a termék értékesítése, átadása vagy beszerzése után vetnek ki (pl. fogyasztási adó). Termékadót a Mezőgazdasági számlarendszer adatai nem tartalmaznak. Egyéb termelési adó minden egyéb, a termelési folyamathoz kapcsolható adó, amely nem tekinthető termékadónak (nem tartozik ide viszont a vállalati jövedelemadó). Termelési támogatások: két fő csoportja a terméktámogatások és az egyéb termelési támogatások. Terméktámogatások, amelyeket a termék értékesítése, átadása vagy beszerzése után az államháztartás fizet a termelőnek (pl. exporttámogatás). A terméktámogatásokat a Mezőgazdasági számlarendszerben közvetlenül nem publikáljuk, azokat az alapáras kibocsátás, illetve folyó termelőfelhasználás adatai tartalmazzák. Az egyéb termelési támogatás a terméktámogatáson kívüli minden egyéb, az államháztartás által a termeléshez nyújtott támogatást magában foglal. (Nem tartoznak ide a beruházásokhoz adott támogatások, amelyek tőketranszferként vannak elszámolva). Az MSZR-ben elszámolt támogatási adatok csak a mezőgazdasági termelőknek adott támogatásokat tartalmazzák. Nettó működési eredmény = bruttó hozzáadott érték értékcsökkenés munkavállalói jövedelem egyéb termelési adók+egyéb termelési támogatások. Vegyes jövedelem: a mezőgazdasági egyéni vállalkozók és egyéni gazdaságok termelésből származó jövedelme. Ezeknél a tételeknél nem lehet szétválasztani a saját munkájuk utáni jövedelmet és a tőkehozadékot kifejező működési eredményt. A nettó vállalkozói jövedelem: a nem fizetett munkaerő jövedelmét, az egységekhez tartozó földből nyert jövedelmet és a tőke hozadékát mutatja, amit úgy kapunk meg, hogy a mezőgazdasági egységek által kapott kamatot hozzáadjuk a működési eredményükhöz, majd levonjuk belőle a fizetett bérleti díjat (a gazdaság és a földterület bérleti díját) és kamatot. Bruttó állóeszköz-felhalmozás: a termelők által a naptári évben beszerzett, létesített, előállított állóeszközök értékének és a továbbadott állóeszközök értékének különbsége. Az állóeszközök valamilyen termelési folyamat során kibocsátásként előállított olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak, amelyek ismétlődő vagy állandó jelleggel maguk is felhasználásra kerülnek egy másik, egy évnél hosszabb termelési folyamatban. Az adatok a mezőgazdasági tevékenységet végzők (gazdasági szervezet és egyéni gazdaság) mezőgazdasági célú állóeszköz-felhalmozására vonatkoznak. Az adatok nem egyeznek meg 21

22 a beruházásstatisztika mezőgazdaságra vonatkozó adataival, mert azok csak a mezőgazdaságba sorolt gazdasági szervezetek körét fedik le. Nettó állóeszköz-felhalmozás: a bruttó állóeszköz-felhalmozás és az értékcsökkenés különbsége. Tartalmazza a (tenyész)állatok bruttó állóeszköz-felhalmozását, azonban értékcsökkenésük nem kerül levonásra (a tenyészállatok nélkül számolt nettó állóeszközfelhalmozás a kiadványban publikált időszakban negatív volt). Tőketranszferek: azok a viszonzatlan átutalások, amelyeket a termelők kifejezetten tőkefelhalmozási célra kapnak vagy adnak (ilyen például a mezőgazdasági gépvásárláshoz nyújtott támogatás). Az adatok csak a mezőgazdasági termelőknek adott tőketranszfereket tartalmazzák. Készletváltozás: a termelők által készleten tartott mezőgazdasági termékek állományváltozása (a naptári év végi és év eleji állomány különbsége). Nem tartalmazza a befejezetlen termelés (mezei leltár) értékváltozását. Az EAA97 előírásaival szemben nem tartalmazza a termelők által folyó termelőfelhasználás céljára vásárolt áruk készletváltozását. Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás: ahhoz, hogy a részmunkaidőt és az idénymunkát figyelembe vehessük, a mezőgazdasági foglalkoztatást, illetve annak változásait éves munkaegységekben (ÉME angolul AWU) mérjük. Egy ÉME egyetlen olyan személy munkaidő-ráfordításának felel meg, aki egy egész éven át teljes munkaidőben végez mezőgazdasági tevékenységet egy mezőgazdasági egységben (1 ÉME = 1800 munkaóra). Megkülönböztetünk fizetés nélküli és fizetett AWU-t, amelyek együttesen teszik ki az AWU-k teljes mennyiségét. A fizetett munkaerő-felhasználásban elszámolt munkamennyiség értéke megfelel a mezőgazdasági számlarendszer munkavállalói jövedelem sorában elszámolttal. A közölt eredmények az Általános mezőgazdasági összeírás, az Intézményi munkaügyi statisztika és a Munkaerő-felmérés adatain alapulnak. A jövedelemmutató: a termelési tényezők egy munkaerőegységre jutó reáljövedelmének változása. (A termelési tényezők jövedelmének indexe és a bruttó hazai termék /GDP/ implicit árindexének hányadosa osztva az összes munkaerő-felhasználás indexével.). B jövedelemmutató: az egy nem fizetett munkaerőegységre jutó nettó vállalkozói jövedelem reálértékének változása. (A nettó vállalkozói jövedelem indexe és a bruttó hazai termék /GDP/ implicit árindexének hányadosa osztva a nem fizetett munkaerő-felhasználás indexével.) Ez a mutató elsősorban azon országok esetében alkalmazható, ahol (Magyarországgal ellentétben) a mezőgazdasági termelés kizárólag egyéni gazdaságok formájában folyik. C jövedelemmutató: a nettó vállalkozói jövedelem reálértékének változása. (A nettó vállalkozói jövedelem indexe osztva a bruttó hazai termék /GDP/ implicit árindexével.) Ezt a mutatót abszolút értékben is publikálni szokták. 22

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2015. február 16. Következik: 2015. február 20. Keresetek Sorszám: 26. Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak, 2014. december 2014 decemberében

Részletesebben

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. május 14. Következik: 2014. május 15. Bruttó hazai termék (GDP), 2014. I. negyedév (első becslés) Sorszám: 65. Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, december

Mezőgazdasági termelői árak, december Közzététel: 2009. február 12. Sorszám: 22. Következik: 2009. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2008. december Az agrár termelőiár-szintje 2008. decemberben 22,6%-kal mérséklődött

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, március

Mezőgazdasági termelői árak, március Közzététel: 2011. május 12. Sorszám: 74. Következik: 2011. május 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2011. március Az agrár termelőiár-szintje 2011 márciusában 48,2%-kal magasabb

Részletesebben

Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. november 12. Következik: 2014. november 13. Építőipar, 2014. szeptember Sorszám: 147. Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak, 2014.

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések I. A mezőgazdasági számlarendszer (MSZR) kapcsolódása a teljesítmény mérésének naturális és értékbeni egyéb módszereihez A mezőgazdaság éves teljesítményét többféle megközelítéssel

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember Közzététel: 2010. november 15. Következik: 2010. november18. Személysérüléses közúti közlekedési balesetek, 2010. III. negyedév Sorszám:178. Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember Az agrár termelőiár-szintje

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, április

Mezőgazdasági termelői árak, április Közzététel:. június 15. Sorszám: 96. Következik:. június 18. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Mezőgazdasági termelői árak,. április Az agrár termelőiár-szintje áprilisában 5,7%-kal csökkent az előző

Részletesebben

III. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG ÉVI II. ELŐREJELZÉSE

III. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG ÉVI II. ELŐREJELZÉSE III. évfolyam, 1. szám, 2013 Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG 2012. ÉVI II. ELŐREJELZÉSE A MEZŐGAZDASÁG 2012. ÉVI II. ELŐREJELZÉSE A MEZŐGAZDASÁG 2012. ÉVI II. ELŐREJELZÉSE III. évfolyam, 1. szám,

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, január

Mezőgazdasági termelői árak, január Közzététel:. március 12. Sorszám: 44. Következik:. március 17. Ipar Mezőgazdasági termelői árak,. január Az agrár termelőiár-szintje januárjában 3,6%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, november

Mezőgazdasági termelői árak, november Közzététel: 2009. január 14. Sorszám: 8. Következik: 2009. január 15. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje. novemberben 22,3%-kal mérséklődött az előző év

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, május

Mezőgazdasági termelői árak, május Közzététel:. július 12. Sorszám: 108. Következik:. július 13. Fogyasztói árak,. június Mezőgazdasági termelői árak,. május Az agrár termelőiár-szintje májusában 0,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához

Részletesebben

Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. szeptember 12. Következik:. szeptember 15. Építőipar,. július Sorszám: 120. Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. július júliusában a mezőgazdasági

Részletesebben

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. október 13. Következik:. október 16. Építőipar,. augusztus Sorszám: 134. Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. augusztus augusztusában

Részletesebben

IV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK II. ELŐREJELZÉSE

IV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK II. ELŐREJELZÉSE IV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG 2013. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK II. ELŐREJELZÉSE A MEZŐGAZDASÁG 2013. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK II. ELŐREJELZÉSE A MEZŐGAZDASÁG 2013. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉ-

Részletesebben

Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. december 12. Következik:. december 15. Építőipar,. október Sorszám: 162. Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. október októberében a mezőgazdasági

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november Közzététel: 2010. január 13. Sorszám: 8. Következik: 2010. január 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje novemberében 5,2%-kal csökkent az előző év azonos

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, január

Mezőgazdasági termelői árak, január Közzététel:. március 10. Sorszám: 42. Következik:. március 11. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak,. január Az agrár termelőiár-szintje januárjában 39,6%-kal magasabb volt az egy évvel

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK II. ELŐREJELZÉSE

VI. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK II. ELŐREJELZÉSE Statisztikai Jelentések A MEZŐGAZDASÁG 2015. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉNEK II. ELŐREJELZÉSE A mezőgazdaság 2015. évi teljesítményének II. előrejelzése A mezőgazdaság 2015. évi teljesítményének II. előrejelzése

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, február

Mezőgazdasági termelői árak, február Közzététel:. április 11. Sorszám: 58. Következik:. április 12. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. február Az agrár termelőiár-szintje februárjában 47,5%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, augusztus

Mezőgazdasági termelői árak, augusztus Közzététel:. október 12. Sorszám: 163. Következik:. október 13. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. augusztus Az agrár termelőiár-szintje augusztusában 11,8%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK VII. évfolyam 2. szám 2017 STATISZTIKAI JELENTÉSEK A MEZŐGAZDASÁG 2016. ÉVI TELJESÍTMÉNYE A mezőgazdaság 2016. évi teljesítménye A mezőgazdaság 2016. évi teljesítménye VII. évfolyam 2. szám 2017 Megjelenik

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. május

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. május Közzététel:. július 10. Sorszám: 110. Következik:. július 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. május Az agrár termelőiár-szintje májusában 21,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 2006 ISBN-10: 963-235-047-2 ISBN-13: 978-963-235-047-9 Készült a Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályon Compiled by

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL csak a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. engedélyével lehet! JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2017.

Részletesebben

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 Közzététel: 2011. január 12. Sorszám: 7 Következik: 2011. január 13. Mezőgazdasági termelői árak A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 2010-ben közel 2,6 millió hektáron (az előző

Részletesebben

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007 Közzététel: 2008. január 11. Sorszám: 7. Következik: 2008. január 14. Mezőgazdasági termelői árak A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007 2007-ben 2,8 millió hektáron (az előző évinél

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. A mezőgazdaság teljesítménye 2017-ben (Mezőgazdasági számlarendszer, 2017) november 29.

STATISZTIKAI TÜKÖR. A mezőgazdaság teljesítménye 2017-ben (Mezőgazdasági számlarendszer, 2017) november 29. VIII. évfolyam 15. szám 2014. február 21. STATISZTIKAI TÜKÖR 2018. november 29. A mezőgazdaság teljesítménye -ben (Mezőgazdasági számlarendszer, ) Tartalom Összefoglalás...1 Csökkent a termésmennyiség...1

Részletesebben

Magyarország mezőgazdasága. Agriculture in Hungary

Magyarország mezőgazdasága. Agriculture in Hungary KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Magyarország mezőgazdasága Gazdaságtipológia, 2000, 2003 Agriculture in Hungary Farm typology, 2000, 2003 Budapest, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013-ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013)

A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013-ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013) Közzététel: 2014. január 22. Következik: 2014. január 24., Népmozgalom, 2013. januárnovember Sorszám: 13. A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. A mezőgazdaság teljesítménye, 2016 (Mezőgazdasági számlarendszer, 2016) november 3.

STATISZTIKAI TÜKÖR. A mezőgazdaság teljesítménye, 2016 (Mezőgazdasági számlarendszer, 2016) november 3. VIII. évfolyam 15. szám 2014. február 21. STATISZTIKAI TÜKÖR 2017. november 3. A mezőgazdaság teljesítménye, (Mezőgazdasági számlarendszer, ) Tartalom Összefoglalás...1 Nőtt a termésmennyiség és a szarvasmarha-állomány,

Részletesebben

Harvested production of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary production data of main crops, 2013)

Harvested production of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary production data of main crops, 2013) Release date: 22 January 2014 Next release: 24 January 2014. Vital events, January November 2013 Number 13 Harvested of cereals increases about one third in 2013 (Preliminary data of main crops, 2013)

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

Magyarország mezőgazdasága. Agriculture in Hungary

Magyarország mezőgazdasága. Agriculture in Hungary KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Magyarország mezőgazdasága Gazdaságtipológia, 2007 Agriculture in Hungary Farm typology, 2007 Budapest, 2008 3 Központi Statisztikai Hivatal,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY 2005 2006 BUDAPEST, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Közzététel: 2015. február 12. Következik: 2015. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Sorszám: 24. Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Építőipar, 2014. január december 2014. decemberben

Részletesebben

2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége

2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége Közzététel: 2013. január 21. Következik: 2013. január 24. Népmozgalom, 2012. január-november Sorszám: 13. 2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége (A fontosabb növényi

Részletesebben

Építőipar, 2009. október

Építőipar, 2009. október Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 203. Következik: 2009. 18. A KSH jelenti Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően a TEÁOR'08 nómenklatúra

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 I ében 3,-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 1 I, második becslés 1/18 1. december 3. EMBARGÓ! Közölhető: 1. december 3-án reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1

Részletesebben

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Veszprém, 2007. június 10. Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Igazgatóság, 2007 Igazgató:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY 2004 2005 E kiadvány tartalmazza a bruttó hazai termék (GDP) és a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) adatait KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Építőipar, 2007. augusztus

Építőipar, 2007. augusztus Közzététel: 2007. 18. Következik: 2007. 25. Foglalkoztatottság és munkanélküliség Sorszám:176. Építőipar, 2007. augusztus Az építőipari termelés 2007 augusztusában kiigazítatlan adatok alapján 15,3, munkanaptényezővel

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) 1/5 1. június. EMBARGÓ! Közölhető: 1. június -én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal...

Részletesebben

GROSS DOMESTIC PRODUCT 2006

GROSS DOMESTIC PRODUCT 2006 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE GROSS DOMESTIC PRODUCT 2006 (Second estimation) Budapest, September 2007 Edited by the National Accounts and the Sector Accounts Departments of HCSO Heads of Departments:

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. február

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. február Közzététel:. április 14. Sorszám: 60. Következik:. április 15. Ipar Mezőgazdasági termelői árak,. február Az agrár termelőiár-szintje februárjában 27,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Részletesebben

Építőipar, 2009. szeptember

Építőipar, 2009. szeptember Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 182. Következik: 2009. 17. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően

Részletesebben

Grafikonok jegyzéke List of figures

Grafikonok jegyzéke List of figures Grafikonok jegyzéke List of figures 1. A népesség nemek és korcsoportok szerint, január 1.... IX Population by sex and age-groups, 1 January 2. Népmozgalom ezer lakosra... IX Vital events per thousand

Részletesebben

A riport fordulónapja / Date of report december 31. / 31 December, 2017

A riport fordulónapja / Date of report december 31. / 31 December, 2017 CRR Art. 129 Report Kibocsátó / Issuer Erste Jelzálogbank Zrt. A riport fordulónapja / Date of report 2017. december 31. / 31 December, 2017 1. A fedezetek és a forgalomban lévő fedezett kötvényállomány

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE 2008.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 65/5 A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE (2008. március 7.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY 2010 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez

Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez A Felhívás 4/D számú szakmai melléklete Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez Bevezető Vidékfejlesztési Program Jelen segédlet a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 21.12.2. COM(21) 774 végleges A. melléklet/24 B. fejezet A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2008. augusztus

Mezőgazdasági termelői árak, 2008. augusztus Közzététel:. október 13. Sorszám: 175. Következik:. október 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. augusztus Az agrár termelőiár-szintje augusztusában 2,7%-kal haladta meg az egy évvel azelőttit.

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Regional distribution of gross domestic product (GDP), 2010 (preliminary data)

Regional distribution of gross domestic product (GDP), 2010 (preliminary data) Regional distribution of gross domestic product (GDP), 2010 (preliminary data) Hungarian Central Statistical Office May 2012 Contents Regional distribution of gross domestic product (GDP) in 2010 (preliminary

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

DEVELOPMENT OF THE COLLATERAL PRODUCTION AVERAGE FOR HOLLÓSY, ZSOLT. Keywords: EU, region, wheat, corn, collateral production average.

DEVELOPMENT OF THE COLLATERAL PRODUCTION AVERAGE FOR HOLLÓSY, ZSOLT. Keywords: EU, region, wheat, corn, collateral production average. DEVELOPMENT OF THE COLLATERAL PRODUCTION AVERAGE FOR WHEAT AND CORN IN THE HUNGARIAN REGIONS HOLLÓSY, ZSOLT Keywords: EU, region, wheat, corn, collateral production average. Hungary can be said to play

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. július

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. július Közzététel:. szeptember 14. Sorszám: 147. Következik:. szeptember 15. Ipar Mezőgazdasági termelői árak,. július Az agrár termelőiár-szintje júliusában 14,9%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz

Részletesebben

GROSS DOMESTIC PRODUCT 2007

GROSS DOMESTIC PRODUCT 2007 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE GROSS DOMESTIC PRODUCT 2007 (Preliminary estimation) Budapest, September 2008 Hungarian Central Statistical Office, 2008 ISBN 978-963-235-194-0 Responsible editors:

Részletesebben

A MAGYAR TESZTÜZEMI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Keszthelyi Szilárd

A MAGYAR TESZTÜZEMI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Keszthelyi Szilárd A MAGYAR TESZTÜZEMI INFORMÁCIÓS RENDSZER Keszthelyi Szilárd Mi is az a tesztüzemi rendszer? 1. Önkéntes, anonim adatszolgáltatás 2. Az EU-ban 1965, Magyarországon 1997 óta működik 3. 27 tagországban 6

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. március

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. március Közzététel: 2010. május 13. Sorszám: 75. Következik: 2010. május 14. Ipar Mezőgazdasági termelői árak, 2010. március Az agrár termelőiár-szintje 2010 márciusában 4,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY 2009 2011 BUDAPEST, 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2012 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése. % Millió EUR

4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése. % Millió EUR 4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése Megnevezés Csehország Lengyelország 1998 1999 1998 1999 Millió EUR % Millió EUR % Millió EUR % Millió EUR % kibocsátás 2933 100 12191 100

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Gazdaság: mezőgazdasági tevékenységet folytató, technikailag és gazdaságilag különálló termelőegység, amely legalább 1500 m 2 termőterületet (szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Kibocsátás, agrár-külkereskedelem 23. lecke Többfunkciós (multifunkcionális)

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései. Szépe Ferenc főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium március 9.

Az agrárágazat aktuális kérdései. Szépe Ferenc főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium március 9. Az agrárágazat aktuális kérdései Szépe Ferenc főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2017. március 9. Helyzetkép 2016 2014 2015 2016 2017 I-III. GDP növekedés (%) 4,0 3,1 2,1 2,0 3,1 Mezőgazdaság

Részletesebben

REGIONAL COMPARISON OF FARMS ON THE BASIS OF THE FADN DATABASE. PESTI, CSABA - KESZTHELYI, KRISZTIÁN - Dr. TÓTH, TAMÁS SUMMARY

REGIONAL COMPARISON OF FARMS ON THE BASIS OF THE FADN DATABASE. PESTI, CSABA - KESZTHELYI, KRISZTIÁN - Dr. TÓTH, TAMÁS SUMMARY REGIONAL COMPARISON OF FARMS ON THE BASIS OF THE FADN DATABASE PESTI, CSABA - KESZTHELYI, KRISZTIÁN - Dr. TÓTH, TAMÁS SUMMARY The territorial structure of Hungarian farms was investigated. The results

Részletesebben

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév Közzététel: 2015. február 24. Következik: 2015. február 26. Beruházás. 2014. IV. negyedév Sorszám: 29. Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I IV. negyedév 2014-ben 8358

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2018. június 08. Hatályos: 2018.június 11-től Bulletin on HUF and FX Deposit Interest Rates Announced: 8th of June 2018 Valid: 11th of June

Részletesebben

BRUTTÓ HAZAI TERMÉK 2007

BRUTTÓ HAZAI TERMÉK 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL BRUTTÓ HAZAI TERMÉK 2007 (ELŐZETES ADATOK ) Budapest, 2008. szeptember Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-194-0 Felelős szerkesztők: Ligeti Csák főosztályvezető

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

ÉRDEMES BELEVÁGNI? A precíziós gazdálkodás Banki értékelése

ÉRDEMES BELEVÁGNI? A precíziós gazdálkodás Banki értékelése ÉRDEMES BELEVÁGNI? A precíziós gazdálkodás Banki értékelése Takarék Agrár Igazgatóság Értékesítési Osztályvezető Sánta József Dátum: 218.8.1 Kibocsátási mutatók 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A makrogazdasági tevékenység számbavétele 13. lecke SNA (System of National

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

Takarmánynövény termesztés előadás Állattenyésztő mérnök BSc II. Hétfő sz. (Tárgyfelelős: Dr. Kassai Mária Katalin)

Takarmánynövény termesztés előadás Állattenyésztő mérnök BSc II. Hétfő sz. (Tárgyfelelős: Dr. Kassai Mária Katalin) SMKNZ2013ÁN Takarmánynövény termesztés előadás Állattenyésztő mérnök BSc II. fő 11 45-13 15 103. sz. (Tárgyfelelős: Dr. Kassai Mária Katalin) 1. szept. 5. Fajta- és vetőmagvizsgálat, minősítés Kassai K.

Részletesebben

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2.

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. GDP: a folyó ártól a volumenig MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. Tartalom A nemzeti számlák, ezen belül a GDP összeállításának menetrendje Változatlan áras számítások néhány alapelv

Részletesebben

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2013. november 4. Következik: 2013. november 6. Kiskereskedelem Sorszám: 164. Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I III. negyedév 2013

Részletesebben

EBKM 0,00% A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás havonta, a tárgyidőszakot követő első munkanapon.

EBKM 0,00% A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás havonta, a tárgyidőszakot követő első munkanapon. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2017. november 17. Hatályos: 2017. november 20-tól Bulletin

Részletesebben

FAMILY STRUCTURES THROUGH THE LIFE CYCLE

FAMILY STRUCTURES THROUGH THE LIFE CYCLE FAMILY STRUCTURES THROUGH THE LIFE CYCLE István Harcsa Judit Monostori A magyar társadalom 2012-ben: trendek és perspektívák EU összehasonlításban Budapest, 2012 november 22-23 Introduction Factors which

Részletesebben

A kertészeti ágazat helyzete és szerepe az agrárszektorban

A kertészeti ágazat helyzete és szerepe az agrárszektorban A kertészeti ágazat helyzete és szerepe az agrárszektorban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2016. március 10. 2015-ben a kertészeti

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. középszint angol nyelven 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI-MARKETING ALAISMERETEK ANGOL NYELVEN THE BASICS OF MARKETING ECONOMICS KÖZÉSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA STANDARD LEVEL WRITTEN

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS A társaságnál központi szerepet játszik a likviditás és a pénzgazdálkodás javítása. Megállapítható, hogy a vizsgálatomba

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben