Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2"

Átírás

1 Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Összeállította: Horváth Józsefné

2 Általános rendelkezések A rendező mérleg mérlegfordulónapja december 31-e, amely megfelel a évi nyitómérlegnek is alapjául szolgál. A rendező mérleget forintban kell elkészíteni.

3 Feladataink Előkészítő feladatok december 31-ig évi könyvvezetés sajátos feladatai Rendező technikai tételek és Rendező mérleg Nyitómérleg összeállítása és nyitó főkönyvi kivonat elkészítése

4 Elkészítést megelőző feladatok leltározási feladatok, függő, átfutó kiadások és bevételek rendezésével kapcsolatos feladatok, a belföldi idegen pénzeszközök és nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos feladatok.

5 Leltározás A rendező mérleg elkészítéséhez december 31-ei mérlegfordulónappal teljes körűen fel kell leltározni valamennyi eszközt és forrást, valamint a kötelezettségvállalásokat. A mennyiségben és értékben nyilvántartott eszközöket tényleges mennyiségi felvétellel, az egyeztetéssel leltározandó eszközöket és forrásokat, valamint a kötelezettségvállalásokat az azok meglétét igazoló dokumentumokkal egyeztetve és alátámasztva kell leltározni.

6 meg kellett vizsgálni a selejtezés lehetőségét azoknál a befejezetlen beruházásként nyilvántartott idejét múlt, meg nem valósuló beruházási tervdokumentációknak, amelyeket évek óta nyilvántartanak; fel kell tárni a raktáron lévő elfekvő készleteket és értékesítésükről vagy más egyéb módon történő hasznosításukról gondoskodni kell; a követelések, kötelezettségek, kötelezettségvállalások leltárában azokat költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követő években esedékes bontásban kell szerepeltetni.

7 Rendelet 2. (3) alapján FÁK tételek tisztázása Függő, Átfutó és Kiegyenlítő bevételeknek és kiadásoknak, azaz a 39. és 48. főkönyvi számlacsoport főkönyvi számláinak tételes Kitisztázásának december 31-ig meg kellett történnie!

8 Csak azok a tételek maradhattak, amelyek bizonyítottan a következő évi költségvetést terhelő kiadások, bizonyítottan nem az államháztartás szervezetét megillető bevételek. A rendező mérlegbe nem kerülhetnek be olyan összegek, melyek eredete nem tisztázott.

9 Azonosítani kellett az olyan függő, átfutó kiadásokat vagy bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy bevételi jogcímen nem kerülhettek elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, ha az azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként kell elszámolni.

10 Pénzügyileg rendezni kellett azokat a függő, átfutó kiadásokat és bevételeket, amelyek téves pénzügyi teljesítésből, elszámolásból erednek, ha az azonosítás nem lehetséges: dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként kell elszámolni.

11 IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK A belföldi idegen pénzeszközök és a nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei számlacsoportokban a lebonyolítási számlák esetén fokozott gondossággal kellett eljárni! Figyelni kellett arra, hogy az utóbbinak a kedvezményezett által beutalt önerő összege kivételével év végén ne maradjon egyenlege.

12 Új előírás a megszűnt szervezetek átvételével kapcsolatosan december 31-én megszűnt - költségvetési szerv, - társulás, - nemzetiségi önkormányzat, beszámolójában kimutatott Eszközök és Források értékét JOGUTÓDNÁL a Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számlával szemben kell felvenni.

13 RENDEZŐ, TECHNIKAI TÉTELEK ELSZÁMOLÁSA Az éves költségvetési beszámoló összeállítása a december 31-én hatályos szabályok szerint: év végi feladatok; könyvviteli zárás, főkönyvi számlák lezárása, záró főkönyvi kivonat elkészítése; éves beszámoló garnitúra kitöltése

14 Rendező, technikai tételek A rendező mérleg elkészítését megelőzően a évi beszámoló mérlegében szereplő értékadatokat rendező, technikai tételek elszámolásával módosítani kell.(rendelet 3. ) Vissza kell nyitni a könyvekben az eszközök és források főkönyvi számláit, mert a rendező, technikai tételeket a évi főkönyvi számlákon kell elszámolni, azok záró egyenlegéből kiindulva.

15 Rendező, technikai tételek A rendező, technikai tételek nem képezik részét sem a évi, sem a évi folyó könyvelésnek. A rendező, technikai tételek könyvelése során azoknak a évi főkönyvi számláknak az egyenlege megszűnik, amelyeknek megfeleltetésére az új Áhsz. szerint nincs mód

16 Rendező, technikai tételek a) Saját tőke és Tartalék mérlegtételek rendezése (Rendelet 4. ): 41. és 42. számlacsoport főkönyvi számláinak egyenlegét a Egyéb mérlegrendezési számlára államháztartás szervezetei és nemzetgazdasági elszámolások tekintetében át kell vezetni.

17 Rendező, technikai tételek b) Rendező technikai tételeket (Rendelet 4. ): a Egyéb mérlegrendezési számlával szemben államháztartás szervezetei és Nemzetgazdasági elszámolások tekintetében kell elszámolni.

18 Rendező, technikai tételek c) Rendező technikai tételeket (Rendelet 4. ): a tulajdonosi joggyakorló szervezetek és a Nemzeti Földalap a rábízott állami földvagyonnal kapcsolatos elszámolások tekintetében annak tartalmának megfelelően II. RÁBÍZOTT VAGYON TŐKEVÁLTOZÁSA, vagy III. EREDMÉNYTARTALÉK mérlegsorhoz tartozó, számlarendjükben kijelölt főkönyvi számlákon kell elszámolni.

19 Rendező, technikai tételek d) Rendező technikai tételek során ki kell vezetni (Rendelet 5. (1)): az alapítás-átszervezés aktivált értékét, a kísérleti fejlesztés aktivált értékét, a közvetített szolgáltatások értékét, és a támogatási program előlegek és az előfinanszírozás miatti követeléseket, és kötelezettségeket (03. és 04. nyilvántartási számlákon nyilvántartásba vétel), az előbbi követelésekre elszámolt értékvesztést.

20 Rendező, technikai tételek e) Rendező technikai tételek során be kell emelni (Rendelet 5. (2)): A rendező technikai tételek során be kell emelni a könyvelésbe azokat a követeléseket és kötelezettségeket, amelyeket a évi szabályok alapján nem könyveltek, azonban az új Áhsz. szerint a mérlegben szerepeltetni kell. Pl. rehabilitációs hozzájárulás, kamat fizetési kötelezettségek, kamat követelések, közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések stb.

21 Rendező mérlegek elkészítése A rendező, technikai tételek könyvelését követően a rendező tételeket is tartalmazó főkönyvi (könyvviteli) számlák egyenleg adatai alapján ki kell tölteni a rendező mérleg évre vonatkozó adatait, majd azokat a Rendelet mellékletei szerint kell átrendeznie a évi mérlegsorokra.

22 Rendező mérlegek elkészítése Az átrendezést - Mérlegsoronként; = Mérlegsorhoz tartozó főkönyvi számlánként; Főkönyvi számlához tartozó analitika alapján kell végrehajtani

23 Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése KIVEZETÉS KIVEZETÉS 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek ÁTVEZETÉS Követelések/Adott előleg 3. Immateriális javak értékhelyesbítése

24 Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások ÁTVEZETÉS Követelések/Adott előleg ÁTVEZETÉS Készletek/Egyéb készletek 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25 Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 1. Tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ÁTVEZETÉS Követelés/költségvetési évet követően esedékes ÁTVEZETÉS Pénzeszközök/Hosszú lejáratú betétek ÁTVEZETÉS Követelés/költségvetési évet követően esedékes 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (a rendező, technikai tételek után megmaradt állomány) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (a rendező, technikai tételek után megmaradt állomány) ÁTVEZETÉS Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ÁTVEZETÉS Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

27 Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 1.Vásárolt készletek 2.Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3.Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek KIVEZETÉS 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

28 Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök 4. Egyéb követelések D. Követelések I. Költségvetési évben és II. Költségvetési évet követően esedékes követelések - működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - közhatalmi bevételre - működési bevételre - felhalmozási bevételre - működési célú átvett pénzeszközre - felhalmozási célú átvett pénzeszközre - finanszírozási bevételekre III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

29 Követelések Egyéb követelésekből - támogatási program előlegek - előfinanszírozás miatti követelések - Visszapótlási követelés vagyonkezelésbe adás miatt KIVEZETÉS KIVEZETÉS ÁTVEZETNI Követelések/Követelés jellegű sajátos elszámolások

30 Értékpapírok 1. Forgatási célú részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. Nem tartós részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

31 Pénzeszközök 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök C) Pénzeszközök I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök

32 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (3911.) A bizonyítottan a nem az államháztartás szervezetét terhelő kifizetés Az ezen kívüli függő kiadások ÁTVEZETNI Követelések/Adott előlegek KIVEZETÉS

33 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Utólagos elszámolásra kiadott előlegek átfutó kiadásai Szállítóknak (beruházási előlegek kivételével) adott előlegek Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai ÁTVEZETNI - Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások - Követelés jellegű sajátos elszámolások

34 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások Egyéb átfutó kiadások 395. Fejezeti előirányzatfelhasználási keret elosztás átfutó kiadásai 396. Megtérítendő ellátások elszámolása számla 398. Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások NEM KELL ÁTRENDEZNI ÁTVEZETNI - Követelés jellegű sajátos elszámolások - Követelések

35 SAJÁT TŐKE, TARTALÉKOK A Egyéb mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése a 249-es államháztartási szervezeteknél illetve kincstárnál: a rendező mérleg (1. és 2. melléklet) alapján A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK és B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK mérlegcsoportba átsorolandó eszközök bruttó, bekerülési értékének összege T Egyéb mérlegrendezési számla K Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje

36 A Egyéb mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése a 249-es államháztartási szervezeteknél illetve kincstárnál: a rendező mérleg (1. és 2. melléklet) alapján a PÉNZESZKÖZÖK számlacsoportban nyilvántartott eszközök Bruttó értékének összege T Egyéb mérlegrendezési számla K Költségvetési tartalék elszámolása

37 A Egyéb mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése a 249-es államháztartási szervezeteknél illetve kincstárnál: a rendező mérleg (1. és 2. melléklet) alapján a rendező mérlegben az eszközök értékhelyesbítésének összegét T Egyéb mérlegrendezési számla K Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka

38 A Egyéb mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése a 249-es államháztartási szervezeteknél illetve kincstárnál: a fennmaradó egyenlegét, annak előjelétől függően át kell vezetni: T Egyéb mérlegrendezési számla K Előző évek kezelt tőkeváltozásai Vagy T Előző évek kezelt tőkeváltozásai Egyéb mérlegrendezési számla

39 D) SAJÁT TŐKE I. Tartós tőke 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje II. Tőkeváltozások 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása III. Értékelési tartalék 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka G) SAJÁT TŐKE I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény

40 Saját tőke - I. Tartós tőke 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni) I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

41 Saját tőke - II. Tőkeváltozások 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (4121) IV. Felhalmozott eredmény 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni)

42 Saját tőke - III. Értékelési tartalék 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni) V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

43 Tartalékok I. Költségvetési tartalékok 1. Költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 4. Költségvetési bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány II. Vállalkozási tartalékok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási bevételi lemaradás Nincs 2014-ben ilyen mérlegsor!

44 Tartalékok Költségvetési tartalékok 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211) III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

45 Tartalékok Költségvetési tartalékok 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 4. Költségvetési bevételi lemaradás 5. Előirányzatmaradvány a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

46 II. Vállalkozási tartalékok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási bevételi lemaradás a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni

47 KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettség 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - személyi juttatásokra - munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra - dologi kiadásokra - ellátottak pénzbeli juttatásaira - egyéb működési célú kiadásokra - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre - beruházásokra - felújításokra - egyéb felhalmozási célú kiadásokra - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre - finanszírozási kiadásokra

48 KÖTELEZETTSÉGEK II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - támogatási program előlege miatti kötelezettségek - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1.Kapott előlegek 3. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

49 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési intézményi függő bevételek (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni) Helyi adóbeszedési számlával kapcsolatos függő bevételek Egyéb adóbeszedési számlákkal kapcsolatos függő bevételek Kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. Kapott előlegek

50 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások. Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési átfutó bevételek Utólagos elszámolások átfutó bevételei Költségvetési egyéb bevételek beszedési számlával kapcsolatos átfutó bevételek (csak helyi önkormányzatok) Költségvetés letéti bevételei Továbbadási céllal kapott átfutó bevételek H) Kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. Kapott előlegek KIVEZETÉS NINCS EGYENLEGE

51 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások Vevőtől kapott előlegek bevételei Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei Egyéb megosztott átfutó bevételek Költségvetési egyéb átfutó bevételek (a rendező, technikai tételek elszámolása után nem maradhat egyenlege, így nem kell átrendezni) H) Kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. Kapott előlegek 3. Más által beszedett bevételek elszámolása

52 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések Önkormányzati támogatások rendező költségvetési kiegyenlítő bevételi átvezetési számla 484. Adóhatóságokkal kapcsolatos elszámolási számla (Tb. Kezelő szervek és NAV közötti elszámolások) C) Pénzeszközök III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák KIVEZETÉS III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. Kapott előlegek

53 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 4. Költségvetés en kívüli passzív Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások pénzügyi elszámolások

54 Rendező mérleg 36/2013.(IX. 13.) NGM rendelet Rendező mérlegek rendelete Módosította: az államháztartási számvitellel összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet (2013. évi Magyar Közlöny 225. szám), hatályos december órától.

55 Mérlegek fordulónapja: január 1. = NYITÓMÉRLEG Forintban kell elkészíteni. Keltezés, Aláírások: szerv vezetője + elkészítésért kijelölt felelős személy (regisztrációs szám, vagy kamarai tagsági szám)

56 HATÁRIDŐK: MÁRCIUS 31-IG 1. MELLÉKLET államháztartás szervezeteinek (kivéve ELKA és TB Alapok) (249/2000.) JÚNIUS 30-IG 2. MELLÉKLET nemzetgazdasági elszámolásoknak (240/2003.) 1. MELLÉKLET ELKA+TB Alapok 2. tulajdonosi jogokat gyakorló szervezeteknek (347/2011.) AUGUSZTUS 31-IG MELLÉKLET tulajdonosi jogokat gyakorló szervezeteknek (347/2011.) melléklet: Nemzeti Földalap rábízott földvagyonnal kapcsolatos elszámolásainak (34/2011.)

57 2014. ÉVI KÖNYVVEZETÉS SAJÁTOS FELADATAI Legkésőbb január 31-ig leltár alapján meg kellett nyitni a költségvetési számvitelben: a követelések 09(2), kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 05(2) és ezek teljesítésének 09(3) és 05(3) nyilvántartási számláit, és számlacsoport nyilvántartási számláit.

58 A január 1-jét követően bekövetkezett gazdasági eseményeket a nyilvántartási számlákon el kell számolni. Az előirányzatok nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számlák 05(1) és 09(1) megnyitása az új Áhsz. szerint, az elemi költségvetés elfogadását követően történik.

59 Nem a tételes leltár alapján nyitják meg nyilvántartási számláikat: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap és a Nemzeti Kulturális Alap kezelő szerve.

60 Az Ávr c) pontja és 138. (5) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatással érintett nyilvántartási számláinak megnyitása a kezelő szerv rendelkezésére álló adatai alapján. Az állami adóhatóság adatszolgáltatását követően szükség esetén módosítani kell.

61 Pénzügyi számvitel könyvviteli számláit legkésőbb a rendező mérleg alapján, annak elkészítését követő munkanapon kell megnyitni. (IV.1., VII.1. vagy IX.1.) A könyvviteli számlák megnyitásáig bekövetkezett gazdasági események hatását az új Áhsz. rendelkezései szerinti időközönként, a könyvviteli számlák száma szerint vezetett nyilvántartásokban kell elszámolni.

62 Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos rendezési feladatok költségvetési szervet megillető pénzeszközök esetén (249-es államháztartási szervezeteknél illetve Kincstárnál): A könyvviteli számlák megnyitását T 34 K 491 és T 491 K 368 követően

63 az idegen pénzeszközök közül haladéktalanul át kell vezetni és ezzel azonos összegű bevételt elszámolni a költségvetési pénzeszközök könyvviteli számláira azon idegen pénzeszközöket, melyek az új Áhsz. szerint idegen pénzeszközként nem tarthatók nyilván. Az átvezetés és a bevétel elszámolása: Költségvetési számvitel T 09(2) K 0041 és T 005 K 09(3) Pénzügyi számvitel T 368 K 34 és T 32/33 K 9

64 Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos rendezési feladatok költségvetési szervet nem megillető pénzeszközök esetén (249-es államháztartási szervezeteknél illetve Kincstárnál): A könyvviteli számlák megnyitását T 34 K 491 és T 491 K 368 követően az idegen pénzeszközök közül haladéktalanul át kell vezetni és ezzel azonos összegű kötelezettség jellegű sajátos elszámolást nyilvántartásba venni a költségvetési pénzeszközök könyvviteli számláira azon idegen pénzeszközöket, melyek az új Áhsz. szerint idegen pénzeszközként nem tarthatók nyilván. Az átvezetés elszámolása pénzügyi számvitel szerint: T 368 K 34 és T 32/33 K 367

65 A rendező mérlegben az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokról az előlegek közé átvezetett összegeket a december 31-én hatályos szabályok szerinti időpontban kell a évi folyó könyvelésben a mérlegszámlák közül kivezetni és a költségvetési számvitelben kiadásként, illetve bevételként elszámolni. Pl Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai jóváhagyott elszámoláskor a támogatás jóváírásakor.

66 A évben a B813. Maradvány igénybevétele rovaton a nyitómérleg alapján Pénzeszközök számlacsoportokban megnyitott könyvviteli számlák összevont egyenlege korrigálva a sajátos elszámolások könyvviteli számlák összevont egyenlegével számított összeget kell elszámolni.

67 Köszönöm a figyelmet! A holnapi viszontlátásra

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2 Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat Az államháztartás új számvitele 2 Jogszabályi háttere: A 307/2013. (VIII.14.) Kormányrendelettel módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet.

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy központi költségvetési

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

ESETTANULMÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy önkormányzat zárás előtti nyilvántartási

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata 15.1.1 számú mellkelet a /2015. ( ) önkormányzati határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. 14 661 260 II. Tárgyi

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

2013 Mérleg - I. negyedév

2013 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel T110103 1051 11 03/00 338839 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Mérlegjelentés - I. negyedév

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról

BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Nagypall Község Önkormányzata. 2014. évi nyitómérleg ellenőrzése című ellenőrzéshez. Szegő és Riesz kft

Nagypall Község Önkormányzata. 2014. évi nyitómérleg ellenőrzése című ellenőrzéshez. Szegő és Riesz kft Szegő és Riesz kft 7636 Pécs, Kéméndi sor 6. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Nagypall Község Önkormányzata 2014. évi nyitómérleg ellenőrzése című ellenőrzéshez Az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti egység: Az

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban!

Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG. 2009. ÉV Ezer forintban! Mérk Nagyközség EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 14/a. számú melléklet 2009. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési

Részletesebben

a 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelettel módosított 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet

a 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelettel módosított 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet Rendező mérleg elkészítésével kapcsolatos feladatok a 2013. évi könyvvezetési és beszámolási kötelezettségüket a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján teljesítő költségvetési szerveknél Rendező mérleg

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

2012 Mérleg - IV. negyedév

2012 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722700 1051 14 07/00 220284 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2094 Nagykovácsi Nagykovácsi

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. ( IX.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 10/2012.(IV. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 1 ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet 5/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról A 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799656 1051 20 1800 335262 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 313326 1091 01 04/00 256990 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki. Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2012 Mérleg - I. negyedév

2012 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 792954 1051 10 08/02 747987 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezete

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2014 Mérleg - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 460947 1251 09 0200 900100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4024 Debrecen

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek.

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/216. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi zárszámadásáról szóló 11/216. (V.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki. Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben