MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A Kézikönyv az I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. A Kézikönyvben szereplő információkat csak a minőségirányítási rendszer kiépítéséhez és működtetéséhez lehet felhasználni. A Minőségirányítási Kézikönyv sorszáma (azonosítója): A Minőségirányítási Kézikönyv használója:

2 0. BEVEZETÉS Oldalverzió: augusztus BEVEZETÉS VEZETŐI NYILATKOZAT Az I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola (a továbbiakban: Iskola) igazgatója a minőségirányítási programban megfogalmazottak megvalósulása érdekében a program önálló dokumentumként a legitimációs eljárást lefolytatva kiadja jelent Minőségirányítási Kézikönyvet. A Minőségirányítási Kézikönyv az ISO 9001 : 2000 (MSZ EN ISO 9001 : 2001) szabvány előírásai szerint rögzíti a szervezeti egységek minőségüggyel kapcsolatos teendőit, meghatározza a Szervezet minőségügyi rendszerét. A Minőségirányítási Kézikönyv utasításként, érvényes dokumentumként az érintett szervezeti egységekben rendelkezésre áll, az abban leírtak ismerete és betartása az Iskolával munkaviszonyban álló minden munkatárs számára kötelező. Szekszárd, augusztus Hajós Éva igazgató I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 2

3 0. BEVEZETÉS Oldalverzió: március 1. AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETÉNEK ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK ISMERTETÉSE INTÉZMÉNY ISMERTETŐ 1 Iskolánk alig több, mint 35 éves múltra tekinthet vissza. A nyolcvanas évek közepéig Tolna megye egyetlen érettségit adó műszaki középiskolája volt. A Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskola néven közismertté vált intézmény vonzó volt a megyében, de távolabbi településeken is, főleg a fiúk körében. Sok jó felkészültségű, később a műszaki felsőoktatásban továbbtanuló fiatal részesült itt színvonalas műszaki képzésben és kapott személyisége formálódásához emberi indíttatást. Amikor a nyolcvanas évek végére a megyében több műszaki középiskola is létesült, majd a helyi ipar fejlődése megtorpant, váltanunk kellett. Szekszárdon évtizedeken át okozott gondot, hogy a városnak csak egy gimnáziuma volt. Ezért kellett sok fiatalnak a vidéki továbbtanulást választania. A kényszerű váltásnál ezt az űrt igyekeztünk kitölteni től bevezettük, majd bővítettük a gimnáziumi képzést, és 1996-tól elindítottuk az informatikai szakközépiskolai osztályt. Ez utóbbival az iskola műszaki hagyományaihoz is kapcsolódtunk. A 90-es évek második felében jelentősen megnőtt az érdeklődés iskolánk iránt. Különösen örvendetes, hogy a gimnáziumi osztályokba egyre jobb eredményű tanulók jelentkeznek. A differenciálódó szülői-tanulói igényekhez és a fenntartói eljárásokhoz igazodva a gimnáziumi képzés kezdő szakaszában 1999-től reál (matematika, majd két évvel később természettudomány) és humán (magyar nyelv és irodalom) specializációval színesítettük a képzési kínálatot, a befejező szakaszban pedig 2003-tól a korábbi fakultációkhoz hasonló módon megszerveztük az emelt szintű érettségire felkészítő képzést ban megújítottuk érettségi utáni szakképzésünket. Az Európai Unióhoz való csatlakozás új kihívásainak megfelelve intézményünkben 2004 szeptemberétől elindítjuk az ötéves gimnáziumi képzést, a kezdő szakaszban a nyelvtudás intenzív fejlesztését célzó ún. nyelvi előkészítő évfolyammal. Szakközépiskolai profilunknak megfelelően gimnáziumban is biztosítjuk a magas színvonalú informatikai képzést. 1 Az intézmény-ismertető március 1-én lezárt, nem frissített adatokat tartalmaz. (A bemutatkozó rész aktualizálása csak a Kézikönyv teljes körű új kiadásakor szükséges.) I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 3

4 0. BEVEZETÉS Oldalverzió: március A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJA, ÉRVÉNYESSÉGE; ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A Minőségirányítási rendszert az Iskola vezetősége stratégiai megfontolásból, a folyamatosan változó szakmai és környezeti követelményekre adott válaszaink hatékony megtervezése és bevezetése érdekében vezette be, figyelembe véve az Iskola szolgáltatási, tevékenységi körét illetve a szervezet felépítését. Az Intézmény tevékenységéhez illeszkedően szervezeti felépítését tekintve (ld.: 10. melléklet) egységes struktúrában, az igazgató és helyetteseinek irányítása alatt működik. Jelen Minőségirányítási Kézikönyv az Iskola teljes szervezete tevékenységének minőségirányítási rendszerét leírja. A Kézikönyv megállapítja az Iskola feladatait a magyar és a nemzetközi előírások (ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszerszabvány) követelményeihez kapcsolódóan. A Minőségirányítási Kézikönyvben foglaltak betartása az ajánlatainkban, szerződésekben meghatározott követelmények igazolására, valamint az ügyfelek (tanulók, stb.), illetve a hatóságok megbízottjai által történő ellenőrzések alapdokumentumául szolgál. A minőségirányítási rendszer követelményeinek teljes körű betartása a Minőségirányítási Kézikönyv jóváhagyásának napjától kötelező. 0.2 FOLYAMATSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉS Minőségirányítási rendszerünk szabályozásának kialakításakor szakmai folyamataink felépítését, szervezeti és működési kapcsolatait, összefüggéseit, kölcsönhatásait figyelembe véve a rendszer működtetése során folyamatszemléletű megközelítést alkalmazunk annak érdekében, hogy: a követelmények megértése és teljesíthetősége / teljesítése megfelelő legyen; olyan folyamatokat működtessünk, amelyek hozzáadott értéket biztosítanak szakmai és kapcsolati tevékenységeinkhez; I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 4

5 0. BEVEZETÉS Oldalverzió: március 1. biztosítható legyen a folyamatok működésére és eredményességére vonatkozó adatok megismerése, valamint lehetőségünk legyen a folyamataink folyamatos fejlesztésére, objektív mérésére. Folyamatszemléletű felépítésünk, tevékenységi körünk és szakmai folyamataink sematikus felépítése jelen Kézikönyv 4.1 alfejezetében található. Tevékenységeink működtetése illetve folyamatos fejlődésünk érdekében feladataink tudatos átgondolására, tervezésére törekszünk a PDCA-ciklus logikája szerint: Plan: Do: Check: Act: Partnereink illetve belső elvárásaink igényeinek megfelelően célokat tűzünk ki és meghatározzuk a szükséges feladatokat, folyamatokat A tudatosan átgondolt feladatainkat szakszerűen végrehajtjuk Az elvégzett feladatokat, eredményeket vizsgáljuk, értékeljük, elemezzük, hogy az eredetileg kitűzött célokat, elvárásokat kielégítik-e Az általánosítható tapasztalatokat bevezetjük; folyamatainkat tökéletesítjük I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 5

6 0. BEVEZETÉS Oldalverzió: március ALKALMAZÁSI TERÜLET Az Iskola vezetősége azért döntött az ISO 9001 : 2000 szabványnak megfelelő irányítási rendszer bevezetése mellett, hogy bizonyítsa, képes folyamatosan a munkájában érdekelt partnerek és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő termékeket, szolgáltatásokat biztosítani, továbbá az a célja, hogy fokozza a partnerek megelégedettségét a minőségbiztosítás alkalmazásával beleértve a folyamatos fejlesztés folyamatait és a bizalmat az intézmény és szolgáltatásai jogszabályi megfelelősége iránt. Az Iskola termékei 2 : Iskolarendszerű képzés gimnáziumi (nappali és levelező tagozat), szakközépiskolai (informatika) képzés (nappali tagozat), érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés. Vizsgáztatás A fenti alapelveknek megfelelően az Iskola (a Kézikönyv 0.1 alpontjában megfogalmazott területi érvényességgel) általánosan és teljes körűen vállalja a szabványban foglalt követelmények teljesítését, kivéve, ha azok természetüknél fogva nem alkalmazhatók a szervezet vagy az Intézmény szolgáltatásainak jellegéből adódóan. Amennyiben egyes szabványkövetelményeket az Intézmény kizár, akkor jelen Kézikönyv 7. fejezetében erről tételesen rendelkezünk. Az ilyen kizárások esetén kötelezően betartjuk, hogy csak akkor kerülhet sor kizárásra, ha az nem befolyásolja a partnerek és a vonatkozó jogszabályok követelményeinek megfelelő szolgáltatás megfelelő minőségű biztosítását. 2 Az ISO 9001:2000 szabvány szóhasználata szerint a termék kifejezés adott esetben, így pl. iskolai képzés esetében szolgáltatást is jelenthet. I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 6

7 0. BEVEZETÉS Oldalverzió: március RENDELKEZŐ HIVATKOZÁS Az Iskola a minőségirányítási rendszerének kiépítése és működtetése során az ISO 9001 : 2000 szabványban használt fogalmakat az ISO 9000 : 2000 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár című dokumentumban foglaltaknak megfelelően alkalmazza. Biztosítjuk, hogy a szabványban bekövetkező esetleges verzióváltások, frissítések esetén alkalmazott rendszerünket szükség esetén felülvizsgáljuk. A Kézikönyvben használt fogalmak az ISO 9000 : 2000 szabvány alapján: Audit... Bizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló rendszeres, független és dokumentált folyamat. Dokumentum... A követelményeket, előírásokat tartalmazó külső (jogszabályok, hatósági előírások, stb.) vagy belső (utasítások, intézkedések, szabályzatok, stb.) készítésű szabályozás. Ellenőrzés... A megfelelőség kiértékelése megfigyelés és ítéletalkotás útján, amelyhez szükség esetén mérés, vizsgálat vagy ellenőrzés társul. Eljárás... Egy tevékenység vagy egy folyamat elvégzésének előírt módja. Helyesbítő tevékenység... Tevékenység egy felfedett eltérés vagy más nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére. Megelőző tevékenység... Tevékenység egy lehetséges eltérés vagy más nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére. Minőség... Egy termék, rendszer vagy folyamat saját jellemzői együttesének az a képessége, hogy kielégítse a vevők és más érdekelt felek követelményeit. Minőségcél... A minőséggel kapcsolatos elvárás, amire törekszenek vagy amit el akarnak érni. Minőségirányítás... Koordinált tevékenység egy szervezet vezetésére és ellenőrzésére, a minőség szempontjából. Minőségirányítási rendszer... Rendszer a minőségpolitika és a minőségcélok megfogalmazásához és a célok eléréséhez. I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 7

8 Oldalverzió: augusztus ALKALMAZÁSI TERÜLET Minőségpolitika... Egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított általános szándékai és irányvonala. Minőségtervezés... A minőségirányítás része, amelynek középpontjában a minőségcélok kitűzése, valamint a szükséges operatív folyamatok és a minőségcélok eléréséhez szükséges erőforrások meghatározása áll. Minőségügyi feljegyzés... A minőségirányítási rendszer működését igazoló jelentés, jegyzőkönyv, nyilvántartás, elemzés, értékelés, minősítés, stb. Minőségirányítási Kézikönyv. Dokumentum, amely egy szervezet minőségirányítási rendszerének követelményeit írja le. Ügyfél... A szervezet szolgáltatásait igénybe vevő közvetlen és közvetett partner. Az Intézménynél használt saját fogalmak, és azok értelmezése: A nevelő-oktató munkára vonatkozó szerződés: A tanulói jogviszony létrejötte a beiratkozással. A nevelő-oktató munkával kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozó elvárás: A közoktatási törvényben, a pedagógiai programban (helyi tantervekben), beiskolázási tájékoztatóban rögzítettek. A nevelő-oktató munkával kapcsolatos írásos megállapodás: A beiratkozás. I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 8

9 Oldalverzió: augusztus SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 3. SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A gazdasági folyamatoknál szokásos szállítói lánc résztvevőinek megnevezését az alábbiak szerint alkalmazzuk: A partnereknek ( vevők ) nyújtott szolgáltatásokba beépülő anyagokat, tevékenységeket biztosító más partnerek, azaz (BE)SZÁLLÍTÓK, melyek a nevelési folyamatra, tanulási környezetre hatnak Jelen minőségirányítási rendszert alkalmazó társaság (I.Béla), azaz SZERVEZET, INTÉZMÉNY vagy ISKOLA A szervezet termékeit, szolgáltatásait igénybe vevők, azaz közvetlen partnereink (tanulók, hallgatók, vizsgázók, szülők, kollégium, fenntartó, felsőoktatás munkaerőpiac, és közvetett partnereink (jogalkotók, szakmai-, civil- és kulturális szervezetek, intézmények, egyházak) I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 9

10 Oldalverzió: március MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Az Iskola a Minőségirányítási rendszerének kiépítése során biztosította az alábbiakat: Meghatároztuk, hogy milyen folyamatokra van szükség, és hogyan kell ezeket alkalmazni a szervezetben. Ezeket a jelen Kézikönyv 11. fejezetében felsorolt eljárásokban, valamint egyes szabványkövetelmények esetében jelen Kézikönyv megfelelő alpontjaiban szabályoztuk. Az alkalmazott folyamatok sorrendjét, kapcsolódási pontjait meghatároztuk, amelyet a következő oldalon található sematikus ábra mutat be. Meghatároztuk a folyamatok eredményes működtetéséhez és szabályozásához szükséges kritériumokat és módszereket, amelyeket az Eljárások Kézikönyve, illetve oktatási tevékenységünkkel kapcsolatban a Pedagógiai programunk, ennek részeként a Helyi tanterv és Szakmai Program és a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmaznak. Gondoskodtunk arról, hogy mindazon erőforrások és információforrások rendelkezésre álljanak, amelyek a folyamatok működtetéséhez és figyelemmel kíséréséhez szükségesek. Mérési, elemzési, ellenőrzési módszereket alakítottunk ki és vezettünk be, amelyeket eljárás-szinten szabályoztunk. Folyamataink és szolgáltatási tevékenységeink folyamatos tökéletesítése, fejlesztése érdekében eljárást dolgoztunk ki és vezettünk be (ME 01-** Vezetői átvizsgálás; Minőségcélok kitűzése; Minőségtervezés ). I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 10

11 Oldalverzió: március MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER "VEVŐ" Hirdetések, Ajánlatok; Pályázatok Személyi feltételek, munkaügyi kérdések Iskolarendszerű képzés (és annak ellenőrzése, figyelemmel kísérése) Munkaügyi Központ Vezetőség (Igazgató, Igazgató helyettesek, Gazdasági vezető) Iratkezelés Informatikai háttér Erőforrások biztosítása (termek, eszközök, óraadó oktatók, stb.) Pénzügyi folyamatok "Vevői" elégedettség mérése Minőségcélok kitűzése, elérése, értékelése Vizsgáztatás (és annak ellenőrzése, figyelemmel kísérése) Innováció (pl. programfejlesztés) (és annak ellenőrzése, figyelemmel kísérése) Szakértők, Szaktanácsadók, Kamará(k), Szakminisztérium(ok), Fenntartó, OKÉV, NSZI, OKSZI Vezetőségi átvizsgálás Belső auditok Folyamatok hatékonyságának értékelése (valamennyi folyamatra, azok szerves részeként) (Be)szállítók értékelése Helyesbítés, megelőzés; folyamatos tökéletesítés I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 11

12 Oldalverzió: augusztus MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.2 A DOKUMENTÁLÁS KÖVETELMÉNYEI Általános útmutatás Dokumentációs rendszerünket a szervezet nagyságának és tevékenységének típusa, a folyamatok bonyolultsága és azok kölcsönhatásai, valamint a munkatársak felkészültségének függvényében alakítottuk ki. Az Iskola Minőségirányítási rendszerének vázlatos felépítését az alábbi ábra illusztrálja: CÉL ALAPELVEK KI? MIT? MIKOR? Minőségpolitika Minőségcélok HOGYAN? MILYEN ESZKÖZZEL? F O L Y A M A T O K Minőségirányítási Kézikönyv Eljárások Kézikönyve (folyamatleírások) feljegyzések, jegyzőkönyvek, nyilvántartások, bizonylatok Minőségirányítási Program, Pedagógiai program, (Nevelési program, Helyi tanterv, Szakmai Program) Szabványok, Törvények, Jogszabályok, SZMSZ, Házirend Tantárgyi programok, Tematikák, Tanmenetek Tanügyigazgatási dokumentumok, Elektronikus nyilvántartások, Szabályzatok A minőségügyi rendszerrel kapcsolatos vezetőségi elvárásokat és a célok teljesüléséhez elengedhetetlen elkötelezettséget tükrözi a Minőségpolitika. A Minőségpolitikával összhangban konkrét Minőségcélokat fogalmazunk meg, amelyek az intézmény fejlődését biztosítják. I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 12

13 Oldalverzió: augusztus MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A rendszer életbe léptetésével és működtetésével kapcsolatos általános szempontokat, valamint az ISO 9001 : 2000 szabvány követelményeire adott intézményi válaszokat 3 a Minőségirányítási Kézikönyv foglalja össze. Az egyes általános ISO követelmények rögzítése mellett itt kerül sor néhány összetettebb folyamat eljárás szintű szabályozására is (pl : A vevő tulajdona). Az Eljárások Kézikönyve az egyes szakmai tevékenységek folyamatszintű leírását tartalmazza. Ezekben az eljárásokban megfogalmazott utasítások kitérnek az alapelvek meghatározásán túl a feladatok, illetve felelősök definiálására is. A minőségügyi rendszer részét képezik a napi munkához kötődő feljegyzések, bizonylatok, nyilvántartások, számítógépes adatbázisok is. A minőségügyi rendszer alapdokumentációján kívül biztosítottak a háttér szakmai támogatást jelentő képzési programok, tematikák, pedagógiai program, tantervek, a tűzvédelmi, munkavédelmi, selejtezési, leltározási, stb. utasítások, szabványok, törvényi, jogszabályi előírások Minőségirányítási kézikönyv A Minőségirányítási Kézikönyv a bevezetett rendszer alkalmazási területét írja le, beleértve az esetleges kizárások részletezését és indoklását (ld.: 7. fejezet). A Kézikönyv hivatkozást tartalmaz (ld.: 11. fejezet) a dokumentált eljárásokra, valamint leírja a rendszer folyamatai közötti összefüggéseket, kölcsönhatásokat. Kézikönyvet az intézmény igazgatója adja ki a legitimációs eljárás lefolytatása után. A Minőségirányítási Kézikönyv olyan dokumentum, mely sorszámozott példányokban készül. A minőségbiztosítási vezető folyamatosan gondoskodik az érvényes példányok felhasználók számára történő biztosításáról, a módosítás miatt bevont példányok megsemmisítéséről, illetve egy régi 3 A Kézikönyv 0-tól 8-ig számozott fejezetei az ISO 9001:2000 szabvány fejezetcímeit követik. I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 13

14 Oldalverzió: augusztus MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER példány archiválásáról. (A Kézikönyvvel kapcsolatos részletes szabályozást az ME 02-** A dokumentumok kezelése c. eljárás tartalmazza.) A dokumentumok kezelése A szabvány elvárásaival összhangban az Iskola minőségirányítási Eljárást (ME 02-** A dokumentumok kezelése ) készített és vezetett be, hogy biztosítsa: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) a dokumentumok átvizsgálását és jóváhagyását kiadás előtt, a dokumentumok változásainak követését, aktualizálásának módját, a módosított verziók azonosításának szabályozottságát, az érintettek számára az érvényes utasításokat, a dokumentumok olvashatóságát, könnyű azonosíthatóságát, a külső eredetű dokumentumok szabályozását, az elavult dokumentumok esetleges felhasználásának elkerülését A feljegyzések kezelése A szabvány elvárásaival összhangban az Iskola minőségirányítási Eljárást (ME 03-** A feljegyzések kezelése ) készített és vezetett be, hogy biztosítsa: a feljegyzések olvashatóságát, azonosíthatóságát, kikereshetőségét, tárolását, védelmét, megőrzési idejének és selejtezésének szabályozását. I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 14

15 Oldalverzió: március A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE 5. A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE 5.1 A VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE Az Iskola vezetősége elkötelezett a minőségirányítási rendszer létrehozása és bevezetése iránt, és folyamatosan fejleszti annak eredményességét. Ennek keretében: tudatosítja minden munkatársával a vevők elvárásainak, valamint a jogszabályi követelmények teljesítésének fontosságát, meghatározza az intézmény minőségpolitikáját és minőségcéljait, rendszeres időközönként átvizsgálja a minőségirányítási rendszer működését, biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges erőforrások rendelkezésre állását. 5.2 VEVŐKÖZPONTÚSÁG Az Iskola vezetősége gondoskodik arról, hogy az intézmény számára nyilvánvaló vevői, partneri igényeket, elvárásokat egyértelmű formában megfogalmazza, hogy azok belső követelményekké alakuljanak át a megfelelő teljesítés és a partnerek (vevők) elégedettségének biztosítása és javítása céljából. Ennek során a szervezet figyelembe veszi a tevékenységével kapcsolatos hatósági kötelezettségeket, jogszabályi előírásokat, valamint a vevői elégedettség vizsgálatból (ld.: fejezet) származó információkat. 5.3 MINŐSÉGPOLITIKA Az Iskola minőségpolitikája (ld.: 9. fejezet) összhangban van az intézmény alapelveivel, tartalmazza a követelmények teljesítése, valamint a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettséget, és keretet teremt a minőségcélok kitűzéséhez. A minőségpolitika a minőségirányítási program része, az abban foglaltakat a vezetőségi átvizsgálások alkalmával (ME 01-** Vezetői átvizsgálás; Minőségcélok kitűzése; I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 15

16 Oldalverzió: augusztus A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE Minőségtervezés ) rendszeres időközönként átvizsgálja és szükség szerint aktualizálja a megfelelő eljárással. 5.4 TERVEZÉS Minőségcélok Az Iskola nevelőtestülete illetve vezetősége a vonatkozó eljárásnak megfelelően (ME 01-** Vezetői átvizsgálás; Minőségcélok kitűzése; Minőségtervezés ) a minőségpolitikával összhangban lévő mérhető, reális célokat tűz ki a szervezet minden érintett funkciója és szintje számára A minőségirányítási rendszer tervezése Az intézmény minőségügyi rendszere az intézmény szokásos tevékenységeire, valamint azok tervezésére, fejlesztésére, ellenőrzésére eljárásszintűen szabályozza az elvárt minőségi követelmények kielégítésének módját. A szabályozás a Minőségirányítási Kézikönyvben és az Eljárások Kézikönyvében, Szabályzatokban, Pedagógiai programban (Helyi tanterv, Szakmai program, Tantárgyi programok, Tanmenetek), nyilvántartásokban és bizonylatokban, a munkavégzéshez felhasznált mintákban és segédletekben, az alkalmazott dokumentációs rendszerben nyert megfogalmazást. Egyedi, előre nem látható (és ezáltal előzetesen írásban nem szabályozott) tevékenységek végrehajtásakor alapelvünk, hogy a feladat végrehajtását megelőzően tudatosan, a felmerülő szempontok figyelembe vételével felkészüljünk a várható feladatokra. Amennyiben előre láthatóan jelentős változások fognak az Intézménynél bekövetkezni, nagyobb időintervallumot átfogó, ún. Intézkedési terv készítésére is lehetőség van. Ilyen Intézkedési terv készülhet a minőségcélok elérése érdekében is. (ME 01-** Vezetői átvizsgálás; Minőségcélok kitűzése; Minőségtervezés ) I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 16

17 Oldalverzió: március A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE Ez az intézmény kultúrája és működése folyamatos fejlesztésének / fejlődésének irányát jelöli ki, a partnerek változó igényeit, illetve a megrendelők elvárásait figyelembe véve. A minőségügyi tervet az intézmény igazgatója hagyja jóvá. 5.5 FELELŐSSÉGI KÖR, HATÁSKÖR ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Felelősségi körök és hatáskörök Az Iskolánál minden munkakörre Munkaköri leírás készül a vonatkozó eljárás (ME 06-** Személyzeti kérdések; Belső oktatás, képzés ) szerint, amely tartalmazza a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket és feladatokat. A munkaköri leírások kiterjednek az adott munkakör betöltési feltételeire, valamint az adott munkatárs felelősségi és hatáskörére is. Az Intézmény vezetőinek általános felelősségi és hatáskörét, helyettesítésük rendjét az SZMSZ is tartalmazza. Az Intézmény szervezeti felépítését a 10. fejezetben elhelyezett ábra rögzíti, amely a szervezeti egységek funkcionális és függőségi kapcsolatait, illetve a feltüntetett vezetők hatáskörét mutatja. A munkavégzés során végzett kölcsönös kapcsolatok rendszerét a belső működést leíró szabályozások határozzák meg A vezetőség képviselője Az Iskola igazgatója a minőségbiztosítási előírások szerint kijelölte képviselőjét, a minőségbiztosítási vezetőt, aki egyéb felelősségi köreitől függetlenül felelős a minőségirányítási rendszernek az előírásokban rögzített követelmények szerinti megvalósításáért és betartásáért, illetve a rendszer-átvizsgálások tapasztalatairól szóló információ-szolgáltatásért. Az ő feladata továbbá, hogy elősegítse a vevői követelményekkel kapcsolatos tudatosság előmozdítását az egész szervezetben. I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 17

18 Oldalverzió: március A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE Hatáskörét, felelősségét az igazgató egyértelműen megfogalmazta, s írásban megbízta az intézmény minőségirányítási rendszerének vezetésével. Minden jogkörrel rendelkezik a vonatkozó előírások betartásához, érvényesítéséhez Belső kommunikáció Az Iskola szervezeti felépítéséből következően az iskolavezetőség az igazgató döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. Tagjai az alábbiak: igazgató általános igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes minőségbiztosítási vezető diákönkormányzatot segítő felnőtt közalkalmazotti tanács vezetője szakszervezeti bizalmi (ha van) gyakorlatioktatás-vezető munkaközösségek vezetői (témától függően meghívottak) A szervezeti ábrában jelölt módon (ld.: 10. melléklet) munkaközösség(ek) alakulhatnak, amelyek az érintett felettes vezetőnek tartoznak közvetlen beszámolással. Fő feladatuk a szakmai, módszertani tevékenységek koordinálása. A munkaközösségek élén egy-egy vezető áll. Az igazgatói tevékenységet segítő demokratikus fórumok, összhangban az SZMSZ-ben leírtakkal: a vezetőség I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 18

19 Oldalverzió: március A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE a munkaközösségek a tantestület az SZMK választmány a DÖK a diákközgyűlés. A belső kommunikáció illetve a folyamatos fejlődés érdekében a belső auditok során lehetőség szerint különböző területek auditorai végeznek ellenőrzéseket. A rendszeres külső illetve belső kommunikációs formák, jelentések rendszerét a minőségbiztosítási vezető által az igazgatóhelyettesek közreműködésével aktualizált Jelentések rendszere (BA 021) táblázat tartalmazza. A tanáriban hirdetőtábla segíti a kollégák munkáját. Ezeken kell elhelyezni kötelezően az éves ütemezést, illetve annak havi bontását, ezeken felül minden további szakmai munkával összefüggő, a belső kommunikációt, információáramlást segítő anyagot (pl. igazgatói utasítások, vezetőségi ill. munkaközösségi döntések, stb.). A vezetőség a döntéseit, elvárásait a szervezet különböző szintjeivel a napi kapcsolattartáson, a belső auditokon (ld.: fejezet) és a vezetői átvizsgáláson (ld.: fejezet) felül az alábbi rendszeres értekezletek formájában közli: ÉRTEKEZLETEK Vezetőségi értekezlet Az igazgató tartja a vezetőség tagjainak, továbbá az aktuális témakörökben érintett munkatársaknak, hozzávetőlegesen havi rendszerességgel; előre meghatározott időpontban. I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 19

20 Oldalverzió: március A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE A vezetőségi értekezletről feljegyzés nem készül Munkaközösség-vezetői értekezlet A vezetőségi értekezleteket követően, amennyiben az intézmény szakmai/módszertani munkáját érintő döntések születtek (illetve egyéb, a felső vezetőség által fontosnak ítélt esetekben) az igazgató és/vagy valamely igazgatóhelyettes kötelessége a munkaközösség-vezetőknek ilyet tartani: Tájékoztatást kell adnia a vezetőségi ülésen a munkaközösségeket érintő elhangzott kérdésekről. Itt kell megbeszélni az aktuális, döntést igénylő ügyeket is. A munkaközösség-vezetői értekezletről feljegyzés nem készül Munkaközösségi értekezletek Vezetésük, összehívásuk a munkaközösség-vezetők feladata. Itt kell beszámolni az intézmény vezetői által hozott, a munkatársakat érintő, ill. egyéb aktuális szakmai döntéseket igénylő kérdésekről. A munkaközösségi értekezletekről nem készül kötelezően jegyzőkönyv. Az értekezletek tartalmáról a tanév végi beszámolóban adnak tájékoztatást a munkaközösségek vezetői Nevelőtestületi értekezletek Az iskolarendszerű oktatási tevékenység során a tanév ütemtervében tervezett módon az igazgató kötelessége az iskolán belüli közösségi döntések koordinálása az SZMSZ vonatkozó fejezetében leírtaknak megfelelően. A nevelőtestületi értekezletekről a módszertani, továbbképzés jellegű ún. nevelési értekezlet kivételével jegyzőkönyv készül. I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 20

21 Oldalverzió: március A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE ALÁÍRÁSI JOGOK A belső kommunikáció során elengedhetetlen, hogy a szervezetben dolgozó munkatársak tisztában legyenek azzal, hogy hivatalos irataink aláírására kinek milyen jogosultsága van. A Minőségirányítási Kézikönyvben illetve az Eljárások Kézikönyvében szereplő ellenőrzések, felülvizsgálatok, intézményképviseleti ellenjegyzések felelőseit a Kézikönyvekben beosztások szerint nevesítjük. Az aláírási jogokról igazgatói utasítás is rendelkezik. 5.6 VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS Általános útmutatás Az Iskola vezetősége a minőségirányítási rendszer működésének, hatékonyságának, a minőségpolitika gyakorlati megvalósításának és a minőségcélok teljesülésének értékelése céljából évente legalább egyszer vezetőségi átvizsgálást tart a vonatkozó eljárásnak (ME 01-** Vezetői átvizsgálás; Minőségcélok kitűzése; Minőségtervezés ) megfelelően. Az eljárás kitér a minőségirányítási szabvány által kért átvizsgálási bemenő és kimenő adatok szabályozására is. I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 21

22 Oldalverzió: augusztus GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL 6. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL 6.1 GONDOSKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKRÓL Az Iskola vezetősége gondoskodik arról, hogy az Intézmény tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi feltételek és technikai eszközök, a tevékenységének ellátásához, folyamatos javításához, valamint a partnerek, vevők megelégedettségének eléréséhez rendelkezésre álljanak. 6.2 EMBERI ERŐFORRÁSOK Általános útmutatás Az Iskola nagy figyelmet fordít arra, hogy minden munkatársát motiválja képességeinek, tudásának fejlesztésére. Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink rendelkezzenek a vevők igényeinek kielégítéséhez szükséges felkészültséggel, felelősségtudattal és döntési képességgel Felkészülés, tudatosság és képzés A szabvány elvárásaival összhangban az Iskola minőségirányítási Eljárást (ME 06-** Személyzeti kérdések; Belső oktatás, képzés ) készített és vezetett be, hogy biztosítsa munkatársainak szükséges felkészültségét. Belső munkatársainktól elvárt minimális végzettséget, a munkaköri leírásokban rögzítettük. Külső, az Iskolával főállású munkaviszonyban nem álló munkatársainkkal (pl. óraadók) kapcsolatos képzettségi elvárásokat a szakképzésre illetve iskolarendszerű képzés esetén a közoktatásra vonatkozó jogszabályok, illetve az ezekkel összhangban lévő Tantervünk, Szakmai programunk szabályozzák. Belső képzéssel gondoskodni kell arról, hogy tudatában legyenek annak, hogy miképpen járulnak hozzá az iskola minőségcéljainak eléréséhez. I_Béla Quality Manual version 4.doc Oldal: 22

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME03_ÁOK 1.0 3 Készítették Minőségügyi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont)

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont) 16. A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és 9004 5. pont) 16.1 A vezetőség elkötelezettsége (ISO 9001 és 9004 5.1. pont) A vezetőség felelősségi körére vonatkozó fejezet a két szabványban szinte azonos

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 029120 Intézményvezető neve: Takácsné Oczela Csilla Intézményvezető oktatási azonosítója: 74385975176

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2017. március 6. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: 202461 Intézményvezető neve: Bendli Tiborné Intézményvezető oktatási azonosítója:

Részletesebben

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR MIR a projektben 30 MB KÁLMÁN MIKLÓS ÉS RÁCZ JÓZSEF PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK 2017. 02. 24. MMK-Informatikai projektellenőr képzés 1 MIR Tartalom: 2-12

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK

PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK Adat és Információvédelmi Mesteriskola MIR a projektben 30 MB KÁLMÁN MIKLÓS ÉS RÁCZ JÓZSEF PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK 2018.10.19. Adat és Információvédelmi Mesteriskola 1 MIR Tartalom:

Részletesebben

Minőség és minőségirányítás. 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015

Minőség és minőségirányítás. 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015 1 ZH jegyzetek 2 2 3. ISO 9000:2015 ISO 9000 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár alapvető fontosságú hátteret biztosít a nemzetközi szabványnak a megfelelő

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda OM azonosító: 200911 Csicsergő Tagóvodája Tagóvoda vezető neve: Oktatási azonosítója: Koltainé Balogh Katalin 73984747401 A fejlesztési terv kezdő

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2016. február 29. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Intézkedési terv. A november 9-i intézményi tanfelügyelet megállapításai alapján kiemelkedő területek

Intézkedési terv. A november 9-i intézményi tanfelügyelet megállapításai alapján kiemelkedő területek Intézkedési terv Intézmény neve: Európa Alapítvány Középfokú Intézet (EAKI) Gimnázium Intézmény OM azonosítója: 035313 Intézményvezető neve: Intézményvezető oktatási azonosítója: dr Stumpf Jánosné 71836537383

Részletesebben

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében az intézmények ellenőrzését végző szakértők

Részletesebben

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez 2 a folyamatszemléletű megközelítés alkalmazását segíti elő az érdekelt felek megelégedettségének növelése céljából kiemeli a következő szempontok

Részletesebben

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u. 20-22. 1. Helyzetelemzés: Iskolánk jogutódja az 1897-ben alapított Labanc utcai iskolának, 1984 óta működik az új épületben is. 1996

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Szabolcsi Bence Zenei AMI OM azonosító: 039663 Intézmény vezető: Barta Dóra Intézkedési terv kezdő dátuma: 2017. december 12. Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. december 11. 1. Pedagógiai

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Tárgy: Intézkedési terv Ikt. sz.: 97/2018. Intézkedési terv Intézmény neve: Bárdos László Gimnázium Intézmény OM azonosítója: 038115 neve: Pleier Tamás oktatási azonosítója: 76196440222 Intézkedési terv

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE Intézmény neve: AM DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tagintézmény neve: AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,

Részletesebben

Integrált ISO 9001 ISO ISO Vezető auditor képzés

Integrált ISO 9001 ISO ISO Vezető auditor képzés Integrált ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Vezető auditor képzés képzés (Kihelyezett) A KÉPZÉS IDŐPONTJA ÉS HELYE: dátum: időtartam: helyszín: A KÉPZÉS KÖLTSÉGEI*: kedvezményes ár: normál ár: 341 000 Ft (partner

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK Intézmény neve: Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 036307 Intézmény vezető: Wusching Mária Rita Öni terv kezdő dátuma: 2018.09.01 Öni terv befejező

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje

A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje 11. sz. melléklet MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Oldalak száma: 3/21 BEVEZETÉS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGE, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. BEMUTATÁSA: Magánszemélyek részvételével 1991-ben alakult meg a Hajdú és Társai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017)

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017) Intézmény neve: Dr. Mester György Általános Iskola Elek OM azonosító: 201335 Intézmény vezető: Intézményvezető oktatási azonosítója: Intézkedési tervneve/azonosítója:t2013350012017aint Intézkedési terv

Részletesebben

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiaiszakmai ellenőrzés rendszere A tanfelügyeleti fejlesztések helye a TÁMOP-3.1.8

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás)

(Minőségirányítási eljárás) ÓBUDAI EGYETEM ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió A kiadás dátuma: 2017. február 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Göndör Vera minőségirányítási koordinátor

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014. február 24. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Koczor Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom 1. Bevezető 2 1. 1. Vizsgálati szempontok 2 1. 2. A fenntartó elvárásai 2 2. Az intézményi IMIP 3 2. 1. Jogszabályi megfelelés 3 2. 2. Szakértői javaslat figyelembevétele

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 2017-2022 Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium TERÜLET - 1. Pedagógiai folyamatok Tervezés: Az intézmény vezetése irányítja az intézmény

Részletesebben

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN BMEKOGJA154 BMEKOGJA113 Ászity Sándor BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Hétszín Tagóvodája OM azonosító: 200911 Tagóvoda vezető neve: Szászhalmi Edit Oktatási azonosítója: 71428489821 A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018.05.05.

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Mosonszolnoki Általános Iskola közzétételi listája

Mosonszolnoki Általános Iskola közzétételi listája Mosonszolnoki Általános Iskola közzétételi listája a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Iskolánkba felvesszük azt a tanköteles gyermeket, aki az iskola beiskolázási körzetébe (Mosonszolnok, Újrónafő)

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium z Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium öt évre szóló i programja (2015-2020) (Módosítva 2016. december 5.) Részlet az Önértékelési kézikönyvből: z öt évre szóló i programban

Részletesebben

Klinikai audit standard. NEVES Fórum október 20.

Klinikai audit standard. NEVES Fórum október 20. Klinikai audit standard NEVES Fórum 2016. október 20. A standard filozófiája Felépítése a PDCA elvet követi Fókusz: minőségügy, betegbiztonság Fejlesztési célú tevékenység A klinikai audit a szakmai tevékenységet

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA,

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA BESZÁMOLÓ TISZAFÜRED 2016-2017. 1., Pedagógiai folyamatok Tervezés A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történt,

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ADMINISZTRATÍV IGAZGATÓHELYETTES

ADMINISZTRATÍV IGAZGATÓHELYETTES ADMINISZTRATÍV IGAZGATÓHELYETTES I. Intézmény:... II. Személyi és szervezeti rendelkezések: 1. Dolgozó neve:... 2. Munkahelye:... 3. Munkakörének megnevezése: admininsztratív igazgatóhelyettes 4. Munkaköre

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Fogalomtár Szakkifejezések és fogalom meghatározások

Fogalomtár Szakkifejezések és fogalom meghatározások Minőségirányítási Kézikönyv 4. sz. melléklete Fogalomtár Szakkifejezések és fogalom meghatározások Erőforrások: A könyvtár forrásai, beleértve a személyzetet, dokumentumokat, berendezéseket, könyvtári

Részletesebben

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Auditálás alatti szervezet: Cím: Audit azonosítója: Dátum: Auditkritériumok, scope: Auditprogramot irányító személy: Auditor: Megfigyelő: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási

Részletesebben

Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán

Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán Tapasztalatok és teendők a szabvány változások kapcsán Előadó: Turi Tibor, vezetési tanácsadó 1 Az előadás témái Új irányítási rendszerszabványok A legfontosabb változások áttekintése Teendők 2 Új irányítási

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9. A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9.1 Az ISO 9001 szabvány előírásainak csoportosítása A szabvány 0., 1., 2., és 3. pontja bevezetésként szolgál és megadja a legfontosabb

Részletesebben

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT Fenntartói értékelés 2015/2016.tanév Pillangó óvoda Pedagógiai-Szakmai munka fenntartói értékelése Pillangó Óvoda (9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7.) Az intézmény

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 1. (Érvényes visszavonásig)

ÓBUDAI EGYETEM. (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 1. (Érvényes visszavonásig) ÓBUDAI EGYETEM ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió A kiadás dátuma: 2017. február 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Prof. Dr. Tóth Péter főigazgató A Minőségirányítási

Részletesebben

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT Fenntartói értékelés 2016/2017.tanév Pillangó óvoda Pedagógiai-Szakmai munka fenntartói értékelése Pillangó Óvoda (9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7.) Az intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2013. március 4. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 2016. november. 01. 1 A panaszkezelési rend az iskolában Az iskola tanulóit, szüleiket/gondviselőiket, valamint az iskola dolgozóit panasztételi jog illeti meg. Panaszt tenni

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája Minőségirányítási Program A fenntartó jóváhagyta: 2004. június 17. Békéscsaba, 2004. június 17. Piller Sándor igazgató BEVEZETÉS Az Eötvös József Iskolaalapítvány

Részletesebben

Minőségügyi Eljárásleírás Belső Audit

Minőségügyi Eljárásleírás Belső Audit Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Minőségügyi Eljárásleírás Belső Audit Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME02_ÁOK 1.0 6 Készítették Minőségügyi szempontból

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10. A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10.1 Beszerzés (ISO 9001, 4.6.) A termelési folyamatok közül a szabvány elsőként a beszerzést szabályozza. Az előírások a beszállító értékelésével,

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai

Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai Veszprém, 6. szeptember Vezetői értékelő lap Kérjük, a megfelelő oszlopban lévő szám aláhúzásával vagy bekarikázásával

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben