Az Igazság Könyve. Az Igazság Könyve. Tartalom. Némán is lehet sok mindent közölni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazság Könyve. Az Igazság Könyve. Tartalom. Némán is lehet sok mindent közölni"

Átírás

1 Az Igazság Könyve Az Igazság Könyve Tartalom Némán is lehet sok mindent közölni Dániel könyve János látomása a tekercsel-könyvel kapcsolatban Egy mai próféta és próféciái Válogatás (kivonatok) a 2011 évi üzenetekbõl Miért küld Isten, az Örök atya, új prófétákat a világba? Miért ilyen úton szólok a világhoz? A Fatimai titok és a jövõ kapcsolata A Jelenések Könyve A modern kommunikáció segítségével terjesszétek igéimet Válogatás (kivonatok) a 2012 évi üzenetekbõl Miért félelemkeltõek ezek az üzenetek? Némán is lehet sok mindent közölni Még ki sem kell nyitni az Igazság Könyvét és máris árulkodik valamirõl. Mit akar a létével kapcsolatban mondani? Elõször is azt, hogy igény van az igazság feltárására. Arra pedig csak akkor lehet igény, ha létezik hazugság, vagy talán leginkább akkor, amikor a hazugság nagy méreteket ölt, nagy terjedelemben garázdálkodik. Aztán kinek adatik az Igazság Könyve? A világnak. Tehát a hazugság az egész világot fedi. A hazugság az helyett, hogy hátrálna, mindinkább erõsödik; újabb, alattomosabb, veszélyesebb lépésekkel tesz kárt az emberiségben, az emberek lelkében. Mivel a hazugság sokrétû, nagyon színes, nem elég kimondani, hogy hazugság van a világban. Rá kell mutatni idõben, megelõzve az úton levõ, gyakran katasztrofális eseményeket, hogy a lehetõ legtöbben föl tudjanak készülni a veszélyekre és így védekezhessenek. Idõben lépésrõl-lépésre kísérni kell az eseményeket, mivel az emberiség képtelen volna hasznát venni az igazságnak, ha az igazság nem ilyen módon lenne feltárva. A hazugság atyja, a sátán mindinkább a rácsapás, a meglepetés, lebénítás technikáját akarja használni. Mulasztással, késlekedéssel a legnagyobb károkat lehet okozni. Tehát vegyük úgy, hogy az égi intelmek nem késnek, az Igazság Könyve nyomtatott formában is idõben a világ népe kezébe kerül. Már csak rajtunk a sor, mennyire húzzuk az idõt a kételkedéssel, várakozással, okoskodással. Azonban ezzel is számít az aki az igazságot nyújtja a világnak, az Isten. Mint nagy segítséget, égi jeleket és

2 természeti változásokat ad a világnak, hogy ne legyen már kétségünk az felõl, mi miért történik és hogy mi a szerepünk ebben az utolsó idõben. Dániel könyve Legrégibb és egyben legfontosabb említést az Igazság Könyvével kapcsolatban Dániel prófétától kaptunk (Dán 12,4). A bibliában úgy szerepel ez a könyv mint a végsõ idõk leírása, mely az emberiség részére csak rövidke hír erejével adatott azzal a megjegyzéssel, hogy le legyen pecsételve a végsõ idõkig a mi idõnkig. Nekünk pedig meg kell ismernünk a könyv egész tartalmát, mivel a megmentésünkre szolgál. Dániel a nagy próféta jelet viseli. Juda házából származik. Idõszámításunk elõtt 606 körül, Jojakim király idejében babiloni fogságba esik. A könyv késõbbi eredetû. Az úgynevezett apokaliptikus irodalomhoz sorolható. Írja a könyvében, hogy az eljövendõ világ nem a földi történelem része, hanem az átalakult egyetemes valóság képét ölti (12,1-4). Az égi valóság jelenik meg ebben a világban. Amikor a múlt és jelen eseményeiben felfedi az Isten tervét, akkor reményt és bizalmat akar önteni a hívõkbe, hogy Isten a jövõt is szilárdan a kezében tartja. Isten jövõ feletti hatalma nemcsak a történelem erõin, hanem a halál hatalmán is diadalmaskodik s életre hívja az áldozatul esett hívõt (12,2-3). Ezzel Dániel könyve (mi mondhatnánk úgy is, hogy az Igazság Könyve) az Ószövetségben elsõként tanítja az egyén feltámadását. János látomása a tekercsel-könyvel kapcsolatban Említést kell tennünk a Jelenések Könyvében írt tekercsrõl, könyvecskérõl is, mivel ez is utal a nekünk adott Igazság Könyvére. Ezek után láttam, hogy egyszer csak kapu nyílt az égen, és az elõbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mintha harsona szólt volna hozzám, folytatta: Gyere fel ide, és megmutatok neked mindent, aminek ezek után történnie kell. Nyomban elragadtatásba estem lélekben (Jel 4,1-2). Vagy máshol ezt olvashatjuk: Azután az égi hang újra szólt hozzám: Menj, vedd el a nyitott könyvet az angyal kezébõl, aki a tengerben és a földön áll. Odamentem az angyalhoz, hogy adja át nekem a könyvecskét. Így szólt hozzám: Nesze, nyeld le! Keserû lesz tõle a gyomrod, de a szád olyan édes mint a méz. Egy mai próféta és próféciái Eljutottunk a jelenbe. Mi is kaptunk egy korunkbeli prófétát, aki által vezet bennünket Isten az idõk lezárásáig. Maria Divine Mercy-nek hívják. Írországi asszony, aki figyelemre méltó tanácsokat közvetít Istentõl. Az eredeti szövegek terjedelmesek, ezért idézeteket, kivonatokat készítünk, hogy gyors áttekintést nyerjünk a mai prófétálásokról. Remélem, nem kell kommentálni. (Megjegyzés a dátumokhoz: Ezeken a napokon vette át Maria Divine Mercy asszony a próféciákatüzeneteket.) Válogatás (kivonatok) a 2011 évi üzenetekbõl május 13. Miért küld Isten, az Örök atya, új prófétákat a világba? Szeretett leányom, a következõket a kételkedõknek szeretném mondani, különösen azoknak a felszentelt szolgáimnak, akik Igéimet elutasítják, amelyek ezeken az üzeneteken keresztül válnak ismeretessé: Erõsítsétek meg hiteteket azáltal a felismerés által, hogy nemcsak akkor hirdettem Igéimet, amikor itt a Földön éltem, hanem azután is, a Szentlélek ereje által. A világ kezdete óta, az Örök Atya próféták által nyilatkozta ki Önmagát az emberiségnek. Az Igazság tanításai ilyen módon lettek ismeretesek az emberek elõtt, hogy a hitük erõs maradhasson. Az emberiség, az Igazságról, az apostolok által is, vagy más ájtatos tanítványaim, prófétáim és János Evangélista által is, kapott jövendöléseket és tanításokat. Annak idején minden rendben volt, amikor az emberiség megkapta tanításaimat, Igéimet és mindazt, amire megmenekülésükre szükségük volt. Most, amikor a világ történelmének legnagyobb változása elé nézünk, Isten, az Örök Atya új prófétákat küldött a világba. Ezek a

3 próféták nem követnek el hibákat, nem új tanításokat hoznak nektek, mert erre nincs szükség. Ennek inkább három oka van. Az elsõ ok az, hogy az Igazságra figyelmeztesse az emberiséget, amelyet a jövendölések könyve is tartalmaz. A második ok az, hogy arra az idõre hívja fel az emberiség figyelmét, amelyben jelenleg élnek úgy, hogy hitük újra éledhessen. A harmadik ok, az emberek megtéréséhez szükséges segítség, vagyis, hogy az Én követõim a legnagyobb hadsereget alkotva, lelkeket mentsenek. Közölni valómat ezen és más prófétámon keresztül adom, hogy Igéimet a világ minden sarkában hallhassák. Gondoljatok az én korlátlan szeretetemre és együttérzésemre... Gondosan hallgassatok ezekre az üzenetekre, amelyek nemcsak az Én Igéimet nyilvánítják ki, ahogyan azt ti már ismeritek, hanem egyenként mindannyiatok számára korlátlan szeretetemet és együttérzésemet is. Ne felejtkezzetek meg az Én Nagy Irgalmasságomról. Minden bûnösnek meg lesz bocsájtva, amint kérni fogják megváltásukat. A rózsafüzér és az irgalmasság rózsafüzérének fontossága Habár lesznek természeti katasztrófák, ne feledjétek, hogy az ima segíteni fog sok katasztrófa elhárításában, különösen a Rózsafüzér és az Irgalmasság rózsafüzére. Ne feledjétek, drága gyermekeim, hogy ti, akik Bennem és az Örök Atyában hisztek, és követitek utasításaimat, nincs mitõl félnetek. Arra is szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy a két nagy Irgalmasság cselekedete a Szentlélek ajándéka, amely néhány napja az egész világra kiáradt, és a Nagyfigyelmeztetés - milliókat fog megtéríteni az Igazságra. Ez egyben egy nagy csoda is lesz, amely örömet hoz majd sok embernek. Az üldöztetés a vörös sárkány (megj.: a sátán) által és azok által, akik nem az Istentõl valók... Noha, a sátán, a szegény tévútra tért hívei által, ki fog emelkedni azok által, akiket elvont Tõlem, az örök megváltás egyetlen reményétõl, ez mégis csak rövid ideig fog tartani. Ez egy félelmetes periódus lesz figyelmeztetnem kell benneteket az üldöztetés ideje, a vörös sárkány vezetésével és azok által a politikai szervezetek által, akik nem Istentõl valók. Az ima és a Szentségek által megtaláljátok majd a szükséges erõt ahhoz, hogy ezeket a próbatételeket kiállhassátok. Mindezek az események elõre meg voltak jövendölve, és meg is kell történniük, hogy végre a gonoszt ki lehessen irtani, a világból. Ezért fontos, hogy a világ megtisztítása és a büntetések sorozata megtörténjen, mert csak ezután lesz felkészülve a világ az új Paradicsomra. Hívásomat, sohase hagyjátok figyelmen kívül. Csak akkor fogjátok biztosan tudni, hogy valóban Én vagyok az, aki hozzátok szólok, amikor látni fogjátok, hogy azok a jövendölések, amelyeket kiválasztott hírnökeim nyilvánítottak ki, elkezdenek beteljesedni. A ti Isteni Megváltótok Jézus Krisztus május 23. Miért ilyen úton szólok a világhoz? Szeretett leányom, itt az ideje, hogy szent üzeneteimet megvilágosítsam nektek, és biztosítani tudjam azt, hogy az a sok bûnös lélek az egész világon megszívlelhesse ezeket. Ne essetek tévedésbe, ezek az üzenetek azért adattak a világnak, hogy segítségetekre legyen megmentésetekben, beleértve azokat is, akik más ösvényen követik Istent, az Örök Atyát. Az emberek, különösen a katolikusok összezavarodnak, ha a más vallási felekezetû gyermekeimmel szemben nem részesítem elõnyben õket. Szavaim szándékosan választékosak, azért, hogy mindenki meghallhassa õket, és nemcsak az a kevés kiválasztott. Szeretetem nem tesz különbséget. Ti, akik azt kérdezitek, hogy miért így szólok az emberiséghez ez által a hírnökömön keresztül, most figyeljetek szavaimra: mivel ti, követõim, megértettétek, hogy keresztre feszítésem ideje óta az Igazság sohasem változott meg, tudnotok kell, hogy szeretetemet Isten minden gyermekére ki kell terjesztenem. Egyik sem jobb, mint a másik. Leányom, neked nem kell válaszolnod, vagy megpróbálnod azt, hogy Igéimet megvédjed, amikor arra hívnak ki téged, hogy elmagyarázd nekik, hogy miért ilyen módon szólok a világhoz. Ezek Isteni Igék. Nem kell sem megváltoztatni, sem kijavítani ezeket, csak azért, hogy azoknak is ínyére legyen, akik magukat a teológiai törvényekben szakértõknek tartják. Igéim olyan nyelvezettel kerülnek a világba, hogy a mai világ embere világosan értse meg azokat. Sokan azt fogják kérdezni, hogy miért nem ugyanazokkal a kifejezésekkel, vagy terminológiával vannak megfogalmazva, mint ahogyan azt prófétáim és apostolaim egykor használták. Erre most válaszolok: Ne feledjétek, hogy tanításaim sohasem változnak. Mindegy, hogy milyen nyelvezetet használok, hogy a mai világban modern úton szólok hozzátok, az Igazság ugyanaz marad, mert az sérthetetlen.

4 Legyetek éberek azokkal a látnokokkal szemben, akik azt állítják, hogy üzeneteket kapnak Tõlem, de ezekben Én állítólag régi nyelvezettel szólok, vagy bibliai részeket idézek. Ez nem az a mód, ahogyan Én a mai emberiséggel kommunikálnék. Miért is tenném ezt? Nem inkább elidegeníteném ezt az új generációt? Azt a generációt, akik nem értik azt a nyelvezetet, ami Atyám Szent Könyvében található? Az egyszerûség, gyermekeim, ez a kulcsa annak, ahogyan Szent Igéimet hirdetni kell. Ne feledjétek, amikor másokat Létezésem Igazságaira tanítotok, hogy az egyszerû nyelvezet elengedhetetlen ahhoz, hogy meg tudjátok õket közelíteni. Ha nem így tesztek, akkor az elveszett lelkeknél semmit sem fogtok elérni, mert süket fülekre fog találni. Szeretetem üzenete nagyon egyszerû. Én az az élet vagyok, amelyre itt a Földön gyermekeim vágyódnak. Magyarázzátok el nekik, hogy Én vagyok az Igazság. Ez legyen érthetõ. Nélkülem nincs Örök Élet. Használjátok fel ezeket az üzeneteket, amelyeket ezen a hírnökömön keresztül adok, hogy megnyerjétek a hitetlenek figyelmét. Mert nem azért lettek ezek a világnak adva, hogy félelmet okozzanak, hanem azért, hogy Szent Igéimet ne csak meghallgassák, hanem higgyenek is benne, ezért ilyen módon közlöm most ezeket a mai világgal. A ti szeretõ Megváltótok és Tanítótok, Jézus Krisztus, az Irgalmasság Királya január 1. A Fatimai titok és a jövõ kapcsolata Oly sok ártatlan és bizalomteljes lélek, nem ismeri fel mind azt a rosszat, ami most a világban történik. Gyermekeim, most azokat is ide sorolom, akik csak kíváncsiságból olvassák ezeket az üzeneteket, és ellentmondást éreznek azzal kapcsolatosan, ami lelkük gyógyulását illeti. Figyeljetek a következõkre: Ti és a társaitok és a testvéreitek, most abban a világban éltek, amelyet az utolsó Fatimai titokban megjövendölt csoportosulás határoz meg. Mivel nem voltatok teljesen beavatva ebbe a titokba, figyeljetek a következõkre: 1. Pénznemetek értéktelen lesz és egyedüli fizetõeszköz az arany és az ezüst lesz. 2. Csoportokban fogtok imádkozni és olyan szent papot kell keresnetek, aki elég bátor lesz ahhoz, hogy kitartson az üldözés idején. 3. Olyan helységet kell keresnetek, ahol majd imádkozni tudtok, mert templomaitokat nyereség ellenében eladják. 4. Vigyázzatok a Szentírásra. Lehet, hogy van olyan köztetek, aki még nem olvasta, mert abban biztosak lehettek, hogy a jövõben még másolatokat sem lehet majd vásárolni belõle. 5. Szervezzetek imacsoportokat, imádkozzatok az emberiség gyógyulásáért. Három év múlva tudni fogjátok, hogy miért volt ez olyan fontos. *** A Jelenések Könyve Most, amikor a világ, a gazdasági válság miatt, kizsákmányoltnak és megsebzettnek tûnik, könnyen azt hinni, hogy majd minden rendbe jön. Igen gyermekeim, a múltban ez egy természetes dolognak tûnt volna, de most más a helyzet. A világszerte mûködõ szervezetek egy bizonyos csoportja, már készen áll arra, hogy sátáni módon kitörjön. Közületek mindazok, akik nem hisznek bennem, meg fogják érteni végre üzeneteimet (a próféciákat), amelyek Atyám könyvében (Szentírás) és a Jövendölések könyvében meg vannak írva június 15. A modern kommunikáció segítségével terjesszétek Igéimet A modern kommunikáció metódusait kell bevetni, hogy ezek biztossá tegyék Igéim gyors terjesztését. Most imádkozzatok. Kérlek, hogy adasd ki a könyveket annyi országban és nyelven, amennyiben csak lehetséges. Használjátok az audio és videó módszereit, hogy Igéim gyorsan terjedjenek. Forduljatok önkéntesekhez, hogy mindenfele terjesszék üzeneteimet január 11. Az Egyház pásztorai, az Én szent szolgáim, akik azért lettek kihelyezve, hogy vezessék nyájamat, a sátán létezésére nem hívták fel nyomatékosan a hívek figyelmét. Arra törekedtek, hogy a modern, nyitott és praktikus tanítás érvényesüljön, de az nem tudatos számukra, hogy milyen veszélyes ignorálni Atyám könyvének tanításait. Annak a könyvnek, amely tisztán és érthetõen megmutatja az ördög létezését, azt, hogy az ördög hogyan mûködik minden egyes ember által, hogy hogyan csalogat el benneteket végérvényesen a nektek szánt örök Hazától, az új Paradicsomtól, amelyet már akkor megígértem, amikor a kereszten

5 meghaltam értetek. Nem egy ismeretlen csoportért adtam oda az életemet, hanem minden egyes emberért, értetek, hogy ezáltal megmentselek benneteket január 28. A mai éjszakán, kedves leányom, kegyelmem által megerõsítettelek, hogy ezt a szent munkát folytatni tudd. Az én szeretett és nagyra értékelt híveim imái által hamarosan be fogod tudni fejezni az Igazság Könyvét. Tudom, hogy elvonják figyelmedet, és hogy neked milyen nehéz ezt a feladatot teljesíteni. Ezért boldog vagyok, hogy megteszed, de sok idõnk már nincs. A világ különleges ajándékban részesül ez az Igazság Könyve, hogy megmutassa gyermekeimnek, hogy mit kell tenniük most ahhoz, hogy felkészülhessenek a Figyelmeztetésre, a lélek megvilágosítására. Ez a könyv nagy segítség az emberiségnek, hogy kellõképpen felkészülhessen második eljövetelemre. *** Misztikus élményben lesz részük mindazoknak, akik 7 évnél idõsebbek Ha az emberek elutasítják ezeket az üzeneteket, ne érezd magad megsértve. Légy hálás, hogy ezt az ajándékot átadhatod. Ezen jövendölések igazságait akkor fogják megérteni, amikor ez a misztikus esemény bekövetkezik, és amelyet világszerte minden 7 évnél idõsebb gyermek is át fog élni. Mindazok, akik ezt az eseményt átélik, óvatosabban fogják megítélni ennek a könyvnek a tartalmát. Nehezen fogják tudni ignorálni, még akkor is, ha hitük túl gyenge lenne. Emlékeztessétek ennek a könyvnek a tartalmára mindazokat, akik most nem akarják az Igazságot megismerni február 7. Ne félj, leányom. Te, több mint alkalmas vagy erre a feladatra. Mit gondolsz, miért követelek ilyen fegyelmet tõled? Továbbra is lelki fejlõdésed útját járod, de ez idõvel el fog jönni. Miközben a könyv elsõ része a nyilvánosságra kerül, folytatni fogom veled a személyes beszélgetést. Szeretlek, leányom. Tudom, hogy szeretsz Engem. Tudom, hogy ez (a munka) nagyon nehéz lehet számodra, a rád nehezedõ nyomás miatt. De te ki fogod bírni, egyre erõsebb és erõsebb leszel. Energiád és gyors elméd biztosítani fogják, hogy ezen fontos üzenetek sorozata eljusson minden Gyermekemhez, mindenhova, minden országba március 18. A szenvedés alázatot szül - az alázat pedig lelkeket ment Leányom, ahogy a világ folyamatosan megtapasztalja ezeket a felkavaró eseményeket, azok, akik elszenvedik ezeket, meg lesznek alázva. Az alázat révén menekülhetnek meg. Mindez szükséges ahhoz, hogy felkészüljön a világ Második eljövetelemre. Ez az idõ már nincs messze. Ez, leányom, híveim számára a nagy dicsõség napja lesz. Tartsd ezt a napot folyamatosan a tudatodban, mert minden korábbi szenvedés, amit az Én nevemben viseltél el, addigra már elfelejted. Mindazok a jövendölések, amiket a Jelenések könyvében elõre megírtak, most teljesednek be a világ számára. Azoknak, akik megértették ezen események jelentõségét, nagyon nagyon kérem, hogy magyarázzák el a többieknek, annak fontosságát, hogy bocsánatot kell kérniük Istentõl, hogy megtisztulhasson a lelkük április 26. Felszentelt szolgáimhoz szólok az egész világon, hogy fogadják el - a Jelenések Könyvében megjövendölt próféciák most beteljesednek. Terjesszétek Tanításaim igazságát és mentsétek nyájaitokat, mielõtt az idõ elfogy. Menjetek most. Teljesítsétek kötelességeteket Velem szemben. Azokhoz szólok, akik felhígítják Tanításaimat: Hagyjátok ezt abba! Nézzetek a szívetekbe, és mondjátok el az igazságot Népemnek: Hogy õket nem lehet megmenteni, és nem is fognak megmenekülni, míg õk maguk megbocsájtást nem kérnek bûneikért június 7. Keltsétek életre a Tanításokat, amelyekre híveiteket tanítjátok. Fogjátok fel, hogy Én vagyok az, aki most hozzátok szólok. Ez az üzenet Tõlem jön, Isteni Megváltótoktól. Imádkozzatok a tisztánlátás kegyelméért, hogy felismerjétek valódi Hangomat, amikor az megadatik nektek. Nyissátok meg most szíveteket és hallgassátok, amit mondani akarok nektek. Eljött a felvilágosítás ideje a jövendölésekrõl, amelyek megtalálhatóaka Jelenések Könyvében, és amelyek most szemeitek elõtt zajlanak.

6 2011. június 11. Szeretett leányom, ez egy újabb megpróbáltatás hete volt, amikor Igéimet egyrészt sokan befogadták, ugyanakkor mások, elutasították ezeket, és teljes csalásnak minõsítették. Azok, akik elutasítják Igéimet nem olvasták az Igazságot, azt az Igazságot, amely Szent Könyvemben található? A Jelenések Könyve minden gyermekem számára adatott, hogy segítségükre legyen a végidõk nyugtalanságának megértésében, melyet a sátán és démonai okoznak. Ha nem értitek meg az Igazságot, amely a Jelenések könyvében található, hogyan is érthetnétek meg mindazokat az üzeneteket, amelyeket most adok nektek? 2011 július 20. Gyermekeim, most annak a közepén vagytok, amit Megpróbáltatásnak neveznek, amint az az Én könyvemben meg volt jövendölve. A megpróbáltatás második része, amint azt már megmondtam, 2012 vége elõtt kezdõdik majd. Ezzel nem az a szándékom, hogy félelmet keltsek benned, leányom, de figyelmeztetlek arra, hogy milyen sürgetõ az, hogy gyermekeim a segítségemért imádkozzanak szeptember 23. Leányom, amíg a világ talán retteg a Nagyfigyelmeztetéstõl, el kell fogadnia, hogy a Jelenések Könyvében levõ próféciák (jövendölések) a küszöbön vannak. Egyházam Szent állama (a Vatikán) most veszélyben van, ahogy Izrael állam is. A próféciák akkor fognak kibontakozni, amikor a világot az Antikrisztus fogja irányítani, aki megpróbál majd ellenõrizni benneteket egy új világ pénznem által. Ha ezen a módon ellenõrizve (irányítva) vagytok, akkor minden más módon is ellenõrizve (irányítva) lesztek október 3. Ezen üzenetek folytatódnak a Nagyfigyelmeztetés után is, azért, hogy annyi útmutatást adjak nektek Tanításaimhoz, amennyi csak lehetséges. Szavaim, melyeket ezek az általam Igazság Könyvének nevezett kötetek tartalmaznak, egy új Keresztény Hadsereget fognak létrehozni, amely védelmezni fogja Nevem, míg a béke új korszaka megkezdõdik október 6. Imádkozzatok most Gyermekeim mindannyian, hogy megállítsátok õt abban, hogy mindazokat elpusztítsa, akiket az Egy Világ Hatalom által belülrõl irányít. Az ima sok általa kitervelt, emberiség elleni, undorító tervét enyhítheti. Sajnos sokak lesznek általa megtévesztve. Soha ezelõtt nem buzdítottam Gyermekeimet ilyen sok imára, mivel imáitok nélkül az általa vezényelt cselszövés megvalósul, amint az elõre meg lett jövendölve a Jelenések Könyvében. Földi jelenléte az egész világban érezhetõ, de tettei rejtve vannak a szemek elõl. Õ olyan, mint a kõ, melyet mikor vízbe dobnak, hullámokat kelt, melyek mérföldekre jutnak. Õ el akar benneteket pusztítani, mivel ti az Én gyermekeim vagytok. Azon Gyermekeim, akik szolgamódra követik minden mozdulatát, azok elvakultak. A titkos rémtettek, melyeket ezek az emberek elkövetnek, óriási szomorúságot okoznak a Mennyben november 3. Oly sok Gyermekem nem ismeri az én Atyám könyvének, a legszentebb Bibliának a tartalmát. Csekély tisztelet övezi János Könyvét (a Jelenések Könyvét), amelyben megadattak a végidõk részletei az egész világnak. Ez az idõ most eljött. Készüljetek fel mindannyian. Az igazság, melyet a Jelenések Könyve tartalmaz, nem más, mint maga az igazság. Felismeritek a jeleket? A világban lévõ zûrzavar kegyetlen ütemben eszkalálódik (erõsödik, fokozódik) tovább. Pénzügyi rendszeretek egy globális csoport fenyegetettsége alatt áll, amely nem csak a pénzeteket, de a lelketeket is el akarja lopni. Válogatás (kivonatok) a 2012 évi üzenetekbõl január 20. Az igazság lepecsételt könyve második eljövetelem elõkészítése során lesz felnyitva. Drága, szeretett leányom, az emberi vélemények miatt nem szükséges aggódnod. Az emberiség nézetei, összehasonlítva a neked adott szavammal, semmit sem érnek. Az én szavam az elsõ. Semmilyen más nézet,

7 mely az én Szavammal ellentétes, ne aggasszon téged. Leányom, számomra az idõ már nagyon rövid, hogy megmentsem az emberiséget......második eljövetelem elõkészületei közvetlenül a Nagyfigyelmeztetés után fognak elkezdõdni. Az igazság lepecsételt könyve felnyílik majd, és a titkok, leányom, általad lesznek feltárva, hogy azt az egész világ lássa. Igazságom Könyvét a világnak adom majd, hogy lelketek megtisztuljon a velem való egységben. Csak akkor lesztek készen majd, hogy velem jöjjetek Atyám isteni akarata szerinti korszakba, a béke korszakába, az én földi Új Paradicsomomba február 1. Oly nagylelkû és irgalmas az én Fiam, hogy a bûnösöket különleges kegyelmekkel akarja elárasztani, üdvösségük biztosításának érdekében. Bárki, aki megpróbálja megállítani Fiamat küldetésében, hogy felkészítse a világot második eljövetelére, Atyám keze fogja megállítani. Ez a munka, mely felfedi az Igazság Könyvét, mivel a pecséteket már feltörték, Atyám számára a legfontosabb missziók egyike a Földön. Az igazság meg volt ígérve a világ számára erre az idõre. Meg kell mondani az igazságot minden léleknek, minden hívõnek és hitetlennek, és mivel õk annyira eltávolodtak az egyháztól, ezen az úton kell azt megosztani velük. Minden angyalt a földre küldtek, hogy megvédjék az emberiséget a Csaló ellen és azon hazugságok ellen, melyeket az örök üdvösség igazságairól terjeszt. Az emberiség talán nem akarja az igazságot meghallani, és neked gyermekem, sok akadályt gördítenek utadba, de mindez hiábavaló lesz. Senki sem fogja megakadályozni, hogy az Igazság Könyve kinyilatkoztatásra kerüljön, mert ha ezt megkísérelnék, akkor Atyám hatalma úgy fog elszabadulni, mint a tûz lángjai, melyek a mennybõl ömlenek alá. Gyermekem, soha ne vond kétségbe ezeket az üzeneteket, melyek neked adatnak. Soha ne változtass meg egy szót sem, csak azért, hogy azoknak feleljen meg, akik Isten szavát megpróbálják módosítani. Csak egyetlen mester létezhet, és ez maga az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Menj most azzal a bizonyossággal, amelyre most szükséged van. Ne feledd, hogy Fiam ezen üzenetei Isten minden gyermekének adattak és nem csak az Õ Katolikus Egyházának, vagy a választott népének, a zsidóknak. Ezek az üzenetek mindenki számára adattak. Atyám minden lelket egyenlõen szeret. Egy lelket sem tart fontosabbnak a másiknál február 7. Az Igazság Könyve azért lett adva, hogy a hívõk tanúságot tegyenek az általam hirdetett misztériumokról, amelyek sokáig rejtve voltak az isteni birodalom archívumában. Most, amikor az igazság kibontakozik, az emberiségnek el kell fogadnia, hogy ez az én legszentebb Szavam, amely most mindenki számára bemutatásra kerül, hogy fontolóra vegyék. Ez lelketek számára édes megkönnyebbülés lesz, de azok számára, akik távol állnak tõlem, nagyon nehéz lesz ezt elfogadni. Az igazság keserûségét nehéz lenyelni, vagyis azt, hogy én vagyok az, aki jönni fog, hogy ezekben az idõkben megöleljelek benneteket, mégis megnyugvást fog hozni mindazok számára, akik ezt elfogadják február 12. Leányom, téged támadnak azok, akik azt állítják, Atyám szent könyve mellõzve van ezen üzenetek érdekében, de ez nem így van. Üzeneteim ma megerõsítik a Szent Bibliában foglalt tanításokat, mert a világon ma oly sokan nem ismerik annak tartalmát. A végidõkre figyelmeztetõ jeleket sem fogják felismerni, hacsak fel nem fedem most azokat elõtted. Miért van ez? Fel kell készítenem lelketeket az én Új Paradicsomomra. Soha ne érezzétek úgy, hogy megpróbállak benneteket egy másik ösvényre terelni. Mert csak egy út vezet a Paradicsomba, és én vagyok az, aki el foglak vezetni benneteket annak kapuihoz február 23 Leányom, fontos, hogy azok, akik a Római Katolikus Egyház tanításait követik, elfogadják a millenniumot az ezer éves idõszakot amint azt minden gyermekemnek megígértem. Az én szent könyvem, a szent Biblia által tartalmazott szavak nem hazudnak. Ígéretemet az apostolok cselekedetei tartalmazzák. János evangélista is hallott szeretett Fiam dicsõséges visszatérésérõl, amikor Õ fog uralkodni az új Béke- Korszakban 1000 éven keresztül. Miért van az, hogy akik azt állítják, értik szent Szavamat (üzeneteimet), annak egy részét nem fogadják el, míg más részét igen? Nektek, felszentelt szolgáim, azt mondom most, hogy nyissátok ki az Igazság Könyvét.

8 Nektek az a kötelességetek, hogy az igazságot hirdessétek. Nem hallgathattok saját köreiteken belül azokra, akik kiforgatják az igazságot a földi új Béke-Korszakkal kapcsolatban március 5. Az Igazság Könyve kinyilatkoztatás alatt van neked, mint a végidõk 7. hírnökének Drága, szeretett leányom, ma azért jövök hozzád, hogy megvigasztaljalak a gyötrelem ezen idejében, amely minden oldalról támad téged. Tudnod kell, hogy János evangélista megkapta a felnyitott könyvet az Igazság Könyvét hogy a világ meghallja most ezekben az idõkben. Ez a könyv, mely átadásra került János evangélistának, nem volt lezárva, mert a pecsétek már feltörettek. Aztán a pecséteket lezárták, és nem fedhetõek fel a végsõkig. Elérkezett az idõ számodra, hogy felnyisd az Igazság Könyvét, és feltárd a benne foglaltakat Isten valamennyi gyermeke számára, hogy felkészítsék lelküket az örök életre. Az Igazság Könyve kinyilatkoztatás alatt van neked, mint a végidõk 7. hírnökének. Azáltal, hogy hallatod hangod, az igazság fel fog tárulni, és a Jelenések Könyvében levõ misztériumok bemutatásra kerülnek egy hitetlen világnak. De nem sokáig. A hitehagyottság ellenére amely nemcsak a hívõkre lesz hatással, hanem az egyházon belüli felszentelt szolgákra is a nagy gyónás ideje közel van. Amint ez megtörténik, nagy megtérés fog bekövetkezni az egész világon. Akkor éhezni fogják a felnyitott könyvben lévõ, a világnak az utolsó idõkre megígért igazságot. Te vagy a hírnök, akinek nemcsak az a feladat adatott, hogy felkészítse a világot a lelkek üdvözülésére, hanem aki be fogja jelenteni uralkodásomat április 12. Lehet, hogy a következõ pápát a Katolikus Egyház tagjai fogják megválasztani, de õ lesz a hamis próféta Szentírásom igazsága, melyet a Jelenések Könyve tartalmaz, már sok egyházam által értelmezésre került. Oly sok változatban, melyek mindegyike az emberi értelmezésen alapul. Az én szeretett XVI. Benedek pápám az utolsó igaz pápa a földön......legyetek erõsek, maradjatok hûségesek hozzám, a ti Jézusotokhoz. Soha ne kételkedjetek szent Szavamban (üzenetemben). A Jelenések Könyve, Isten igaz szava. Nem hazudik. Még nem minden benne foglalt titok ismert számotokra. Én mindet ki fogom nyilatkoztatni Maria Divine Mercyn (az Isteni Irgalmasságról nevezett Márián) keresztül, habár az igazságot vehemensen támadni fogják, és eretnekségként fogják kezelni. Ne feledjetek egy fontos tanítást. Az én Igémet, mikor a földön voltam, eretnekségként kezelték, mikor elõször eljöttem. Az én Szavamat (üzenetemet), melyet most adok nektek, második eljövetelemkor szintén hasonlóképpen fogják kezelni a hívõk, köztük az én felszentelt szolgáim is, akik Egyházamat képviselik a földön. A sátán sok lelket fog feláldozni, kielégítendõ végsõ vágyát, hogy a legnagyobb szívfájdalmat okozza. Biztosak lehettek abban, hogy az általam alapított, és szeretett Péter apostolom vezetése alá helyezett Katolikus Egyházam fog a legjobban szenvedni a végidõkben... Az igazság meg van írva a Szentírásban. A Jelenések Könyve nem nyilatkoztat ki mindent, mert csak most jövök el én, az Isten Báránya, hogy felnyissam a könyvet, hogy lássa a világ. Nem bízhattok semmilyen emberi értelmezésben az ezer évet illetõen. Nektek csak Isten szavában szabad bíznotok május 18. Ez a mennybõl jövõ hívás meg volt jövendölve. Csak az Isten Bárányának, Fiamnak van hatalma kinyilatkoztatni nektek az elõttetek álló eseményeket. Csak õ nyithatja fel a pecséteket. Õ épp most teszi ezt a Hetedik Angyal, a Hetedik Hírnök segítségével. Nyissátok ki szemeteket és fogadjátok el végre, hogy a megjövendölt Igazság Könyve most szemetek láttára, fejezetrõl fejezetre tárul fel. Fogadjátok, mert ez hozza el majd nektek az örök életet május 22. Igazságom könyve tûként fog terjedni, gyorsan az egész világon. A megtérés gyors lesz, és szent szavam minden nyelven hallatszik majd. Isten minden gyermeke, egytõl-egyig, terjeszteni fogja üzeneteimet, és el fogja õket tölteni a Szentlélek. Ajkaik tudtul adják majd az Igazságot, mindannyian nyelveken prófétálnak majd, hogy az Igazság gyorsan

9 hallhatóvá váljon május 28. Minden, amit a szent Biblia tartalmaz, Örök Atyámtól való, aki minden egyes szót szentesített az Õ felkentjei által. Higgyétek el, hogy Atyám könyve Isten szent igéjét tartalmazza, egyetlen szava sem hazugság. Akkor azok, akik azt állítják, hogy tudósai és szakértõi a szent Bibliában lévõ igazságnak, miért kérdõjelezik meg szent szavamat, ahogyan én azt ezekben az üzenetekben mutatom be nektek? Igazságom most újra megadatik nektek, emlékeiteket felfrissítendõ, hogy emlékeztesselek benneteket a benne foglalt tanításokra. Nektek, gyermekeim a földön, tudnotok kell, hogy a Dániel Könyvében és a Jelenések Könyvében szereplõ próféciáknak még be kell következniük. Tudnotok kell, hogy a Jelenések Könyvében említett ezer év az pontosan azt jelenti. Ha ez valami mást akarna jelenteni, akkor egy más idõtartam lett volna megadva június 7. Az idõ rövid. A tennivalónk sok. Az ima a fegyver. A megtérés a cél. Én csak úgy tudom elérni a lelkek megmentését, ha hangom meghallgatásra talál ebben az idõben. A sátán ezt tudja. Õ megátkozta ezt a küldetést és Isten sok gyermekét fogja eltávolítani. De õ nem gyõzhet. Mert senki sem tudja megakadályozni, hogy az Igazság Könyve kinyilatkoztatásra kerüljön, mert ezt én, Jézus Krisztus nyilatkoztatom ki. Mégis sok szegény lélek lesz meggyõzve arról, hogy hagyják figyelmen kívül, amikor én közlöm az igazságot az egész világ szeme láttára, amint meg volt jövendölve a Jelenések Könyvében. Soha ne hagyjátok neki, hogy lefoglaljon benneteket. Ezt megtehetitek azáltal, hogy nem foglalkoztok mások általi sértésekkel és gúnyolódásokkal, amikor szent szavamat (üzeneteimet) hirdetitek. Mert ha foglalkoztok vele (a sátánnal), akkor megadjátok neki a szükséges muníciót, hogy megtörjön benneteket augusztus 2. Soha ne féljetek, mert én vagyok a ti Atyátok, és el fogok jönni, hogy megújítsam a világot, és egybegyûjtsem minden gyermekemet abban a végsõ csodában, mely Dániel könyvében lett megjövendölve. Az Igazság Könyve most feltárásra került számotokra, gyermekek, az ígéretekhez híven. Ne utasítsátok el Isteni beavatkozásomat, mert én az igazságot szólom. A Magasságos Isten augusztus 15. Drága, szeretett leányom, én errõl a legfontosabb napról beszélek veled, arról a napról, amelyet a világnak szóló könyvem piacra történõ bevezetésére választottam. Ez a nap szeretett Édesanyám, a Mennyek Királynõjének, a Világ Királynõjének, az Üdvösség Anyjának mennybevételének napja. Nem véletlen egybeesés, hogy az Igazság Könyve elérhetõvé vált édesanyám, az Üdvösség Anyja eme napján. A könyv segít megmenteni az egész emberiség lelkét. Édesanyám fontos szerepet játszik a lelkek megmentésében, üdvösségében. Õ a Társmegváltó, a Kegyelem Közvetítõje és a Közbenjáró. Ez azt jelenti, hogy áldott édesanyámat Isten választotta, hogy segítsen nekem, az Õ Fiának az üdvösség végsõ tervében. Nem értik édesanyám fontos szerepét ebben a fontos idõszakban. Õ életet adott az Emberiség Megváltójának, és világra hozta az üdvösség ajándékát, azáltal, hogy igent mondott arra, hogy az én édesanyám legyen. Õ Isten valamennyi gyermekének édesanyja, és megkapta a hatalmat, hogy eltiporja a sátánt, ahogy én készülök megmenteni az emberi fajt az õ gonosz Isten gyermekeinek megtévesztésére irányuló tervétõl. Az igazság könyve nem csupán egy könyv. Ez az én szent szavam, az elsõ része a sok kinyilatkoztatásnak a világ megtérítésére. Bár ennek létrehozatala nagyon nehéznek tûnhetett az oly sok eléd gördített akadály miatt, leányom, de én biztosítalak, hogy ez a munka védelmezve van a mennybõl. Ez az én szavam, az én könyvem, az én ígéretem. Amikor én azt mondtam, hogy újra eljövök, akkor azt én úgy is értettem, hogy újra eljövök. Ahogy én a világba jöttem elsõ alkalommal, Isten, az én Örök Atyám, elõre felkészítette az õ gyermekeit a prófétákon keresztül. Sokan meghallgatták. Sokan viszont nem. Miért félelemkeltõek ezek az üzenetek? január 2. Szeretett leányom, amikor az emberek ezeket az üzeneteket olvassák, meg fogják kérdõjelezni ezeket és

10 kételkedni fognak bennük, vagy ízekre szedik. Sõt kigúnyolják és megkérdezik, hogy miért nem örömöt és boldogságot hirdetnek ezek az üzenetek? Miért félelemkeltõek? Egészen biztos, hogy ez a megközelítés, a világgal való kommunikálásra, nem Jézus Krisztustól származna? Biztos, hogy Jézus Krisztus a szeretetrõl és nem a rettegésrõl prédikál? Ezekre a szemrehányásokra egyszerû válaszom van. Ezeken az üzeneteken keresztül Irgalmasságomat mutatom meg nektek, mert én mindannyiatokat szeretem. Elõször, mint Megváltó jöttem el hozzátok, hogy megszabadítsalak benneteket, és hogy ebben mindenkinek része lehessen. A Kereszten elszenvedett halálom által nektek még egy esély adatott arra, hogy beléphessetek Atyám Birodalmába. Most azonban, mint Igazságos Bíró jövök vissza hozzátok. Szeretetem által elõször is irgalmasságomat mutatom meg nektek. Ez az Irgalmasság, az elõzetes figyelmeztetés formáját ölti magára, hogy segítségül szolgáljon nektek abban, hogy rendbe hozzátok életeteket, mielõtt még az Ítélet Napján visszatérek. Minden egyes ember iránti Együttérzésemen túl, még egy utolsó lehetõséget adok nektek arra, hogy megnyissátok szíveteket, és hogy életeteket úgy éljétek, ahogyan azt kellene február 12. Te most arra készülsz fel, hogy Krisztus Szavait kinyilatkoztasd, hogy a lelkek a Nagyfigyelmeztetés alatt megmenekülhessenek. Ne vesztegess el egyetlen pillanatot sem, mert egyre közeledik ennek a nagy eseménynek az ideje. Nagyon rövid lesz az idõ arra, hogy a világ elolvashassa ezek tartalmát az interneten. De ez az idõszak segítségül szolgál majd milliók megmentésében a Pokol tûzétõl.

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezetés "The Warning" Acta Apostolicae Sedis A Szeretet az út az Üdvösséghez Világméretű Megtérés van

Részletesebben

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ 1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2010 november december M.D.Mercy által az elsõ két hónapban kapott üzenetek

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 február Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS 2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 január és február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JANUÁR Szûz

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezető Acta Apostolicae Sedis "The Warning" A Szűzanya első üzenete Megváltónktól, Jézus

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 április Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a Üzenetek Jézus Krisztustól a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum 2010. november 8 2013. január 31.-ig tartalmazza

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. július Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2011 NOVEMBER ÉS DECEMBER 7. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 november és december Maria Divine Mercy által kapott üzenetek NOVEMBER

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 május és június Maria Divine Mercy által kapott üzenetek Oroszország és

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014 Admin, admin Creative Commons - BY -- 2014 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május 1 Oroszország és Kína szakadást okoznak 1 A sátán káoszt okoz és pusztításokat végez az egész világban, de

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 március Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 május Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható lelki

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8. 2011. február 19.

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8. 2011. február 19. A Nagyfigyelmeztetés 2010. november 8. 2011. február 19. Megjegyzés: Egyes üzenetek lefordítása még folyamatban van, ezen üzenetek címe és dátuma - a fordítások elkészültéig angol nyelven található meg

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 3. RÉSZ 2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 március és április Maria Divine Mercy által kapott üzenetek Eltûnik

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ 2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 július és augusztus Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JÚLIUS

Részletesebben

5. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

5. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 2011 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 5. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 július és augusztus Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JÚLIUS

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok

ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok ISTEN MEGBOCSÁJT??? Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek engem

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. május

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. május A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. május Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Köszönetet mondok mindazoknak, akik Szent Igéim terjesztésében segítenek

Köszönetet mondok mindazoknak, akik Szent Igéim terjesztésében segítenek VI. Pál pápa 1966. október 14. én megerősítette a Szent Kongregációnak a hit védelmében kibocsátott dekrétumát, így az egyházi hatóságok engedélye nélkül is lehetővé vált a természetfeletti megjelenésével

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. augusztus Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT.

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT. az élet minösége EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. AHOGY AZ EMBERI FALY TEHETETLENÜL, ÖSSZEZAVARODVA TÉVELYEG, AHOL SEMMI SEM KIELÉGÍTÕ, BELEKAPASZKODNAK MAJD MINDENBE, AMIRÕL ÚGY VÉLIK, HOGY KITÖLTI

Részletesebben

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE Szen t Jakab (fiatalabb) Szent Ja kab ( fiatalabb) ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 április Maria Divine Mercy által kapott

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2011 augusztus Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke.

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke. Drága gyermekek! Úgy vagyok itt köztetek, mint édesanya, aki segíteni szeretne nektek, hogy megismerjétek az igazságot. Amíg úgy éltem a földön, mint ti, megkaptam az igazság ismeretét és ezzel együtt

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április Admin, A Nagyfigyelmeztetés. Creative Commons - BY -- 2014

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április Admin, A Nagyfigyelmeztetés. Creative Commons - BY -- 2014 Admin, A Nagyfigyelmeztetés Creative Commons - BY -- 2014 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április 1 Az Én Örök Atyám keze most fog lesújtani erre a hálátlan, vak világra 1 Soha ne ítéljetek

Részletesebben

egy titkos prófétával való beszélgetés

egy titkos prófétával való beszélgetés egy titkos prófétával való beszélgetés Az üzenetek a Nagy figyelmeztetésre vonatkoznak, arra az eseményre, amely világszerte megtéréshez fog vezetni. Ez a könyv életeket fog megváltoztatni és lelkeket

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8-tól kapott üzenetek

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8-tól kapott üzenetek A Nagyfigyelmeztetés 2010. november 8-tól kapott üzenetek Megjegyzés: Egyes üzenetek lefordítása még folyamatban van, ezen üzenetek címe és dátuma - a fordítások elkészültéig angol nyelven található meg

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 június Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 június Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014 Admin, admin Creative Commons - BY -- 2014 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - 2011 június 1 Benedek pápa napjai meg vannak számlálva 1 A sátán a popkultúra által toborozza a fiatalokat 2 Összeütközik

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 SZEPTEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 szeptember Maria Divine Mercy által kapott üzenetek ÉN TIZENKÉT EGYSZERÛ EMBERT VÁLASZTOTTAM

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 december. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 december. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2011 december Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

A Keresztes Imahadjárat imái

A Keresztes Imahadjárat imái A Keresztes Imahadjárat imái (1) Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért... 2011. november 17. (2) Ima a globális uralkodókért... 2011. november 18. (3) Szabadítsátok meg a világot a félelemtől... 2011.

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET I. A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART MIT KERESTEK? MIT KERESTEK? Mondjátok, mi ez a féktelen hajsza? Süvítve söpör végig a világon, és könyvek özöne

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben