2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ"

Átírás

1 2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

2 ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 május és június Maria Divine Mercy által kapott üzenetek Oroszország és Kína szakadást okoznak május 1. 21:00 óra MÁJUS Szeretett leányom, mondd el a világnak, hogy a felkészítés ideje folyamatban van, vagyis a lelkek felkészítése a Földi új Paradicsomra, arra a Paradicsomra, amit ígértem nektek. Visszatérésem dátuma nem ismeretes elõttetek. De legyetek biztosak abban, hogy ígéreteim mindig beteljesednek. Irgalmasságom nagy cselekedetét, az emberiség megváltását, senki sem tudja megakadályozni. Sátánnak nincs ilyen hatalma. Leányom, õ, a csaló meg fog semmisülni, nem fogja túlélni. Az õ ideje már nagyon rövid. Figyelmeztetem mindazokat, akik bûneik által követik õt, hogy a megmentésükre nagyon kevés lehetõségük maradt. Nekik most meg kell térniük, ha azt akarják, hogy megmeneküljenek. Talán nektek is, akik követtek Engem, van olyan családtagotok, vagy egy különleges barátotok, akik a bûn útját járják, úgy a ti feladatotok, hogy megpróbáljátok szemeiket az Igazság elõtt felnyitni. Most készüljetek fel arra, hogy elkerülhessétek az állat bélyegének felvételét Sok esemény van most beteljesedésben, úgy a Földön, mint az Mennyben, amelyek megfordítják a történelem folyamatát. Ez alatt az idõ alatt készüljetek fel. Már megmondtam nektek elõre, hogy a pénz pánikba ejt majd benneteket, tehát próbáljátok családjaitokat a túlélésre felkészíteni, amennyiben az állat bélyegét nem akarjátok elfogadni. Kérlek benneteket ne ignoráljátok kérésemet.. Most az imacsoportok életfontosságúak, hogy számotokra és a világ számára védelmet nyújtsanak a világpolitikai szervezetek, a bankok és az úgynevezett emberi jogok szervezeteinek üldözésétõl. Az õ céljuk az, hogy hatalmat és ellenõrzést gyakoroljanak fölöttetek gyermekeim, bár ezt közületek sokan nem látják. De idõvel mindezt látni fogjátok. Ez az idõ már közel van. Most kezdjetek a túlélésre felkészülni és maradjatok meg az imában, és Én különleges kegyelmet ajánlok fel védelmetekre. Kérlek benneteket, ne rémüljetek meg mindattól ami bekövetkezik, az Irántam való hûségetek lesz a lényeg. Miközben a Világhatalom rendszere átveszi az ellenõrzést a Közel Kelet fölött, azon fogtok csodálkozni, hogy milyen sok országot vet majd ellenõrzése alá. Milyen sok ártatlan lélek fogja azt hinni, hogy ez az új politikai rendszer a békét ajánlja fel számukra. De ez másként lesz. Oroszország és Kína szakadást okoznak Figyeljétek meg, hogy a harmadik egységet Oroszország és Kína fogja alkotni, hogy szakadást okozzanak a világban. Nagyon közel az az idõ, amikor mindazok közületek, akik az ellenõrzési jogot országaitok fölött átadták, felismerik ennek a sötét politikai csoportnak a hatalmát, amely nem Istentõl való és akik majd megpróbálják nektek elõírni, hogy hogyan éljetek. Az ima segítségével védjétek meg magatokat. Minden nap és minden órában enyhíteni fogom szenvedéseiteket. Vegyetek magatokhoz Engem a Szent Eukarisztia által és az üldözés ideje alatt különleges szintû erõben fogtok részesülni. Én, Jézus Krisztus, nem szeretnék pánikot kelteni életetekben. De nem tudnék félre állni, és azt sem, hogy az elõtettek álló eseményekre ne figyelmeztesselek benneteket. Irgalmamból adok nektek még egy esélyt arra, hogy nemcsak lelketek gyógyulására tudjatok felkészülni, hanem családjaitok életfenntartására is. Készüljetek fel alaposan, hogy elkerülhessétek a bélyeg felvételét. Nem kérdés, hogy a Nagyfigyelmeztetés könnyen üldöztetéshez fog vezetni, mert sokan fognak megtérni. Most imádkozzatok, imádkozzatok a globális megtérésért és minden kínszenvedés enyhítéséért, amely az Antikrisztus és a hamis próféták uralkodása alatt fog kibontakozni Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus Sátán káoszt okoz és pusztításokat végez az egész világban, de napjai már nagyon-nagyon rövidek 2011; Május 4; 20:45 óra Szeretett leányom, a világ és azok is, akik a tanításaim Igazságaival szemben alusznak, most nagyon sürgõsen meg kell hallgassák Szent Szavaimat (Igéimet). Miközben a világban a nyugtalanság egyre fokozódik, ti szálljatok magatokba és elmélkedjetek a Szentírás szavain azon amit megmondtak nektek a változásokkal kapcsolatban, amelynek ti is tanúi lesztek a Földön, ha ez a bûnös élet továbbra is folytatódik. Közületek még azok is, akik kétségbe vonják Isten, az Örök Atya létezését, vagy az Én létezésemet, az Isteni Megváltótokét, látni fogják a bûnöket, amelyek naponta szemeitek elõtt történnek meg. Nehéz lesz ezeket ignorálni, mindegy, hogy ezek a hétköznap személyes kapcsolata által, vagy a sajtón keresztül, vagy a rádión, vagy az interneten keresztül történik. Közületek még azok is, akik saját bûneik elfogadásában toleránsak, sokkolva lesznek, mert kényszerbõl fel fogják ismerni azt, hogy romlottságuk milyen szinten áll. Mit láttok? Mi sokkol benneteket a legjobban? A gonosz erõszak, ami a televízió által jut tudomásotokra, amelyet kényelembõl otthonotokban néztek? Vagy azok a gyilkosságok, amelyeket elkövetnek, és amelyeket kormányaitok az igazság nevében megbocsájt? Vagy az a romlottság, amelyet a szemérmetlen pornográfia vetítésekor, mint mûvészetet mutatnak be? Vagy a csalók ravasz hazugságai, akik meghúzódnak a jogrend háta mögött, és ezt kihasználva megvásárolhatják büntetlenségüket? Lehet, hogy a gyûlölet az, amelyet az emberek az utcán, az idegenekkel szemben éreztetnek? Vagy a terror, amelyet az egyszerû polgárok saját kormányaik által éreznek? Sok a szabálytalanság a Tízparancsolattal, Mózes törvényeivel szemben, amelyeket mostanság felfednek, annyi egyszerre, hogy azokat felfogni túl nehéz lenne. Eltûnt a törvényesség és a rend. Hamar eltûnik a szeretet és a nagyvonalúság, amelyet egyik

3 szomszéd a másikkal szemben kell tanúsítson. Még hûséges szolgálóim sem vezetik nyájaikat, pedig õk Isten nevében cselekednek. Ezt a káoszt a megtévesztés királya, a sátán, az ördög okozza, aki nagyon fáradozik azon, hogy elfedje identitását az emberiség elõtt. Õ gyáva, aki hatalmát csábításra használja fel. Ne kövessetek el semmiféle hibát sem, mert õ hatalommal rendelkezik, amit arra használ fel, hogy elpusztítsa az emberiséget. Embert ember ellen fordít, testvért testvér ellen, szomszédot szomszéd ellen és mindezt egyetlen céllal teszi, hogy minél hamarabb káoszt és pusztulást okozzon. Õ sohasem fog kínzásotokkal felhagyni, gyermekeim. Nézzetek szembe realitásával. Fogadjátok el létezését. A hitetleneknek azt mondom: csak akkor tudjátok elfogadni az Igazságot, ha a sátán létezésének igazságát is elfogadjátok. Ez pedig azt jelenti, hogy létezik Isten, az Örök Atya. Ne feledjétek, hogy a sátán napjai meg vannak számlálva. Ne hagyjátok õt gyõzni. A világon mindenki számára ti legyetek a világosság. Így nem kerülnek a gyûlölet csapdájába, amelyet õ (a sátán) állít fel, hogy tõrbe csalja Isten gyermekeit. Ezt nemcsak az irántatok való gyûlöletbõl teszi, hanem abból a gyûlöletbõl is, amelyet Irántam, Jézus Krisztus iránt és az Örök Atya iránt érez. Addig nem fog nyugodni, ameddig a lehetséges legnagyobb kárt nem okozza. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy gyengüljön meg a hatalma. Különösen a Rózsafüzért imádkozzátok, mert ez az az ima, ami el fogja a sátánt pusztítani. Amikor visszatérek a Földre, ne felejtsétek el, hogy csak egyetlen út vezet az Örökkévalóságba, éspedig Rajtam keresztül. A ti szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus Keresztfeszítésem borzalmait nem úgy nyilatkoztatják ki az embereknek, ahogyan azt kellene május 7., Szombat; 9:50 óra Szeretett leányom, most fel kell venned keresztemet és segítened kell Nekem a hordozásában, azon az úton, amelyet kijelöltem számodra. Mennyit szenvedtél az elmúlt héten, szeretett leányom. Ezt azért hagytam jóvá, mert ezáltal közelebb kerültél Szent Szívemhez. Sok lélek van arra elhívatva, hogy terjessze üzeneteimet az egész világon. Az ítélõképesség minõségét csak a lélek önkéntes megtisztulása határozhatja meg. Más szóval: ha tiszta az a lélek, akit arra választottam ki, hogy hirdesse Igéimet, akkor nagyobb hatásuk lesz az üzeneteknek. Sokkal huzamosabb hatással lesz a lélekre. Az üzenetek irgalmassággal lesznek tele, de tanításom igazságait darabos formában fogja kinyilvánítani. A pontosságra nincs most idõm, arra, amit egy embertõl elvárnak, aki Igéimet egy bizonyos módon képes meghallgatni egy egyszerû verzióban. A világnak nem úgy nyilvánították ki a passiómat, a keresztet és a szörnyûségeket, amelyeket keresztre feszítéskor Ellenem követtek el az emberek, ahogyan azt kellett volna. Így gyermekeim, közületek kevesen értik meg azt az iszonyú bánásmódot, amelyet az emberek keze által éltem át. Ez a bánásmód ma is megtörténik, amikor kigúnyolnak, kinevetnek, átkozódnak, ignorálnak és gyaláznak Engem. Halálom elegyengette az utat, hogy lelketeket az örök kárhozattól megmentse. Ez most is így van. Ne dobjátok el magatoktól azt az ajándékot, ami megmentéseteket szolgálja, mert Igazságom elfogadása nélkül, nem menekülhettek meg. Halljátok meg: Én vagyok az Igazság. Én vagyok a megmentésetek kulcsa. Halálos ágyatokon forduljatok Hozzám és kérjétek megváltásotokat, még akkor is, ha Engem, vagy tanításaimat elutasítottátok és létezésemet letagadtátok. Sohasem késõ ahhoz, hogy Hozzám forduljatok, és hogy megkérjetek Engem arra, hogy kézen fogva Apám mennyei Királyságába vezesselek benneteket. De ezt csak addig tudjátok megtenni, ameddig itt a Földön éltek. Ez az utolsó esélyetek arra, hogy az Örök Életet felajánlják nektek. Azután már késõ lesz. A ti szeretõ Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus A Szentlélek most már az egész világra kiáradt május :00 óra Leányom, mondd meg a világnak, hogy jelenleg a Szentlélek Irgalmasságom által az egész világra kiáradt, ez gyermekeim számára, egyike a legnagyobb ajándékoknak. Ez az ajándék, az emberek megsegítésében nagyon fontos, hogy a Nagyfigyelmeztetésre felkészülhessenek. A Szentlélek ereje, áthatja Isten szolgálóit és követõit, ezáltal az Irántam és az Örök Atya iránti szeretetük megerõsödik. Ez az életajándék új impulzust hoz fáradt, langyos lelkeiteknek, amelyek felvilágosodásért kiáltanak. Mindez elõre meg volt nektek mondva és mindannyiatoknak, de még a legnagyobb bûnösöknek is a javára fog válni. Amint már azt nektek megmondtam, az Én Irgalmasságomnak nincs határa. Most, követõim, szerte a világon, akik el vagytok telve a Lélek fényétõl és szentségétõl, legyetek bátrak és hirdessétek Igéimet mindenkinek, akivel csak kapcsolatba kerültök. Ne törõdjetek a gúnyolódással, amiben talán részetek lesz, mert most nagyon fontos, hogy a megtérésre vonatkozó kérésemet figyelembe vegyétek. Halljátok meg imámat, amely most nektek bátorítást ad, mert szükségetek van rá: A Szentlélek ajándékával tölts el engem, ó Uram, hogy Szent Igéidet a bûnösökhöz vihessem, akiket a Te Szent Nevedben segítenem kell, hogy megmenekülhessenek. Segíts nekem, hogy betakarhassam õket imáim által, értékes Véred imáival, úgy, hogy az Szent Szívedhez vonzani tudja õket. Add meg nekem, a Szentléleknek azon ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek. Ámen Mindennap mondjátok el ezt az imát, az után, hogy elimádkoztátok az Irgalmasság Rózsafüzérét és Irántam való hûségetek által segíteni fogtok Nekem gyermekeim megmentésében. Mentsetek meg Engem attól a szenvedéstõl, amit a Szívemben érzek, amikor nagy szomorúsággal látnom kell azt, hogy miként tagadják meg Szent Nevemet a világon. Nem is elégednek meg azzal, hogy megtagadnak Engem, hanem még arra is dühösen reagál sok-sok lélek, amikor ti, hû követõim, meg meritek említeni azt, amit Én képviselek. Õk nagyon dühösek, mert a csaló olyan ügyesen tekeri ki gondolataikat, hogy eltávolodhassanak az Igazságtól. Segítsetek ezeknek a lelkeknek, ti mind. Imádkozzatok és kérjétek azt az erõt Tõlem, amelyre ebben a munkában szükségetek lesz.

4 Különleges kegyelem mindazoknak, akik részt vesznek a megtérések terjesztésében. Mindannyitoknak, akik a megtérések terjesztésében részt vesztek, különleges kegyelemben lesz részetek és különleges hely lesz számotokra fenntartva Apám Királyságában. Most menjetek, és hagyjátok, hogy a Szentlélek eltöltse lelketeket, és hogy segíthessetek nekem az emberiség megmentésében. Mindannyitokat szeretem. Szent Szívemben helye van mindannyitoknak. Senki sem lesz kizárva közületek, beleértve a bûnösöket is, abból a harcból, amelyet a lelkekért folytatok. A ti szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus Az Irgalmasság Királya Megjegyzés: Urunk Jézus Krisztus a látnoknak adott magyarázata az üzenet végén: Leányom, ez az esemény nagyon fontos. Sok lelket fog megmenteni még mielõtt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik és jelen marad továbbra is a világban, hogy megakadályozza, hogy a bûnösök visszaessenek. Ez, leányom, meg volt jövendölve, és lényeges tudósítást tár elétek. De követõimnek most keményen kell dolgozniuk, hogy segítségemre legyenek a lelkekért folytatott harc vezetésében. Földrengés volt ma Európában, amint azt elõre megmondtam május Én szeretett leányom, ma az Európában történt Földrengés, amirõl beszéltem neked néhány hónappal ezelõtt (megj: március 18-i üzenet), ma bekövetkezett Spanyolországban. Más ökológiai események, egy vulkánkitörés, áradások és egy hõhullám fogja ezt követni Európában. Figyelj ezekre az eseményekre és a történésük idejére, mert ez fogja bizonyítani, hogy ezek az üzenetek Tõlem, Jézus Krisztustól származnak. Szeretett leányom, Ez az Én Atyám keze, aki a büntetést szabadítja a világra, hogy segítsen felszámolni a bûnt. Imádkozzatok és imádkozzatok folyamatosan, hogy minél többen megtérjenek, és ezáltal enyhüljenek ezek a katasztrófák. Szeretett Édesanyám számos fontos dolgot magyarázott el neked ma este. Nagy szükség van a mindennapi imádságra és a Szentségimádásra tedd ezt, amilyen gyakran csak tudod mert ez leányom óriási eredményt fog hozni a munkádban. Pihenj most. Fáradt vagy. Holnap megint fogok veled beszélni. Menj békével. A Te Isteni Megváltód, Jézus Krisztus A Szûzanya üzenete a szentek általi védelemrõl május 11., szerda, óra Gyermekem, most már sokkal közelebb állsz az Én Szeretett Fiam szívéhez. A te utad nehéz volt, fõleg, hogy ilyen rövid idõ alatt tetted meg. Ez volt a Mennyei Atya parancsa, elküldött engem, hogy beszéljek veled, hogy meghívjalak erre a feladatra. Te azonnal válaszoltál hívásomra. Sohasem hezitáltál. Azért, mert az Irántam, a Te Áldott Édesanyád iránt érzett szeretet hatalmával bírsz. Én vezettelek és irányítottalak téged ezen nagyon különleges hívás felé. Kérlek, folyamatosan fordulj felém, a te Szeretett Édesanyád felé, minden nap a napi útmutatásért. Minden szent kísér téged, habár Te ezt nem is tudod. Hívd segítségül Szent Benedeket, Szent Józsefet, Szent Jánost az apostolt, Szent Ágostont és Szent Mihály arkangyalt, akik megadják neked mindazt a támogatást, amire szükséged van. Sokkal erõsebb vagy már gyermekem, csodálkozol, hogy miért. Ez azért van, mert az én Szeretett Fiam iránti engedelmességed által megkapod a szükséges kegyelmeket ehhez a különleges szent küldetéshez, amire te lettél kiválasztva. Az én Legszentebb Rózsafüzérem mindennapi imádkozása fontos, mert ez fog megvédeni téged a Gonosztól. Szent Benedek melléd lett rendelve, hogy mindig védelmezzen téged a Megtévesztõ (Csaló) támadásaitól, így a legrosszabbakat távol tartja tõled. Imádkozz Szent Benedekhez naponta gyermekem, a folytonos védelemért. Fogadd el a szenvedést, amit az Én Szeretett Fiam, Jézus Krisztus kért tõled, és ez által számtalan lélek fog megmenekülni. A te különleges ajándékod Számára, a szabad akaratod, lelkek millióit fogja megmenteni a Pokol tüzétõl. Sose felejtsd el, hogy szenvedésed által mi valósul meg és azt az örömöt, hogy mindez Fiam Szent Szívéhez visz téged. Te most az Én Fiammal való egyesülés különleges ajándékát éled át. Minél teljesebben adod át magad, mutatsz alázatot és vállalsz további áldozatokat, annál inkább segítesz majd Neki ebben a feladatban, amely oly fontos a Számára. Légy hálás, gyermekem, hogy erre a szent feladatra lettél felkérve, amely nélkül a lelkek milliói nem tudnának megmenekülni. Jöjj közelebb most az én szívemhez és engedd, hogy közelebb vigyelek a Fiamhoz. Védelmezlek és vezetlek mindenkor. A te Szeretett Édesanyád, a Béke Királynõje Miért küld Isten, az örök Atya, új prófétákat a világba? május 13., péntek; 22:45 óra Szeretett leányom, a következõket a kételkedõknek szeretném mondani, különösen azoknak a felszentelt szolgáimnak, akik Igéimet elutasítják, amelyek ezeken az üzeneteken keresztül válnak ismeretessé: Erõsítsétek meg hiteteket azáltal a felismerés által, hogy nemcsak akkor hirdettem Igéimet, amikor itt a Földön éltem, hanem azután is, a Szentlélek ereje által. A világ kezdete óta, az Örök Atya próféták által nyilatkozta ki Önmagát az emberiségnek. Az Igazság tanításai ilyen módon lettek ismeretesek az emberek elõtt, hogy a hitük erõs maradhasson. Az emberiség az Igazságról az apostolok által, vagy más ájtatos tanítványaim, prófétáim és János Evangélista által is kapott jövendöléseket és tanításokat. Annak idején, minden rendben volt, amikor az emberiség megkapta tanításaimat, Igéimet és mindazt amire megmenekülésükre szükségük volt. Most, amikor a világ történelmének legnagyobb változása elé nézünk, Isten, az Örök Atya új prófétákat küldött a világba. Ezek a próféták nem követnek el hibákat, nem új tanításokat hoznak nektek, mert erre nincs szükség. Ennek inkább három oka van. Az elsõ ok az, hogy az Igazságra figyelmeztesse az emberiséget, amelyet a Jövendölések Könyve is tartalmaz. A második ok, az, hogy arra az idõre hívja fel az emberiség figyelmét, amelyben jelenleg élnek, úgy hogy hitük újra éledhessen. A harmadik ok, az

5 emberek megtéréséhez szükséges segítség, vagyis, hogy az Én követõim a legnagyobb hadsereget alkotva, lelkeket mentsenek. Közölni valómat ezen és más prófétámon keresztül adom, hogy Igéimet a világ minden sarkában hallhassák. Gondoljatok az Én korlátlan szeretetemre és együttérzésemre Gondosan hallgassatok ezekre az üzenetekre, amelyek nemcsak az Én Igéimet nyilvánítják ki, ahogyan azt ti már ismeritek, hanem egyenként mindannyitok számára korlátlan szeretetemet és együttérzésemet is. Ne felejtkezzetek meg az Én nagy Irgalmasságomról. Minden bûnösnek meg lesz bocsájtva, amint kérni fogják megváltásukat. A Rózsafüzér és az Irgalmasság Rózsafüzérének fontossága Habár lesznek természeti katasztrófák, ne feledjétek, hogy az ima segíteni fog sok katasztrófa elhárításában, különösen a Rózsafüzér és az Irgalmasság rózsafüzére. Ne feledjétek, drága gyermekeim, hogy ti, akik Bennem és az Örök Atyában hisztek, és követitek utasításaimat, nincs mitõl félnetek. Arra is szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy a két nagy Irgalmasság cselekedete a Szentlélek ajándéka, amely néhány napja az egész világra kiáradt, és a Nagyfigyelmeztetés milliókat fog megtéríteni az Igazságra. Ez egyben egy nagy csoda is lesz, amely örömet hoz majd sok embernek. Az üldöztetés a vörös sárkány által és azok által, akik nem Istentõl valók Noha a sátán, szegény tévútra tért hívei által, ki fog emelkedni, azok által, akiket elvont Tõlem, az örök megváltás egyetlen reményétõl, ez mégis csak rövid ideig fog tartani. Ez egy félelmetes periódus lesz figyelmeztetnem kell benneteket az üldöztetés ideje, a vörös sárkány vezetésével és azok által a politikai szervezetek által, akik nem Istentõl valók. Az ima és a Szentségek által megtaláljátok majd a szükséges erõt ahhoz, hogy ezeket a próbatételeket kiállhassátok. Mindezek az események elõre meg voltak jövendölve, és meg is kell történniük, hogy végre a gonoszt ki lehessen irtani a világból. Ezért fontos, hogy a világ megtisztítása és a büntetések sorozata megtörténjen, mert csak ezután lesz felkészülve a világ az új Paradicsomra. Hívásomat, sohase hagyjátok figyelmen kívül. Csak akkor fogjátok biztosan tudni, hogy valóban Én vagyok az, aki hozzátok szólok, amikor látni fogjátok, hogy azok a jövendölések, amelyeket kiválasztott hírnökeim nyilvánítottak ki, elkezdenek beteljesedni. A ti Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus Utasítsátok el a New Age spirituális munkáját május 15., vasárnap, 17:00 Drága szeretett leányom, felhívom minden hívemet (követõimet), hogy ítéljék el a New Age szervezet munkálkodásait, amely kezében tartja a világot. A kereszténység mindig elsõdleges célpont volt a sátán számára. Azért mert õ annyira ravasz, állandóan azon van, hogy elcsábítsa azokat, akik lélekben üresek és elveszettek. Azt fogja mindig megpróbálni, hogy hazugságait a szeretet leple alatt mutassa be. Aztán azt is megpróbálja, hogy kontroll alatt tartsa gyermekeim gondolkodását, miközben pogány taktikával bemagyarázza, fel kell, hogy szabadítsák gondolataikat a modern élet stresszétõl. Óvakodjanak közületek mindazok, akik átadják magukat azoknak az általuk folytatott gyakorlatoknak, amelyek által elméjüket a feledés állapotába teszik, az úgynevezett meditációval. Ha ilyen úton engeditek, hogy gondolataitokat ellenõrizzék, akkor sátán és démonai szép csendben, úgy hogy fel sem ismeritek, irányítani fogja azt, kisimítva ezáltal, az átmenet útját. Kerüljetek minden spirituális praktikát, beleértve a tarot kártyát is A világban sok-sok lélek éhezik a lelki vezetésre. Keresésük által értelmet akarnak adni életüknek, közben tudatlanul hagyják magukat, hogy azok a praktikák beszippantsák õket, amelyek a pogányságra vezetnek. Minden dogma hamis, ami annak az elhitetésére csábít benneteket, hogy valódi béke van a szívetekben és a lelketekben, ezt mindenkor el kell kerüljétek. Tanuljátok meg ezeket olyannak felismerni, amilyenek azok valójában. A kristályok, a meditáció, a reiki, a yoga, a tarot kártya, a spirituális vezetõkbe vetett hit, a metafizika és az úgynevezett csodadoktorok, arra csábítanak benneteket, hogy egy alternatív felsõbbrendû létben higgyetek, amelyet nem Isten, az örök Atya teremtett. Figyelmeztetés a kimagasló mesterektõl Ma sokan közületek, akik állandóan keresik a lelki vigaszt és gyakorlatba teszik angyalaik követését, óvatosak kell legyenek, fõleg akkor, amikor a kimagasló mester kifejezését hallják, mert biztosak lehetnek abban, hogy ez az angyal nem a Mennyországból való. A kiemelkedõ (kimagasló) mesterek, gyermekeim, nem másak, mint bukott angyalok, és a sötétségbõl jönnek. De akkor azt fogják nektek mondani, hogy õk a világosságból jöttek. Ez mind pogány spiritualizmus, és ha életetekbe teszitek ezeket, akkor a sötétség mélységébe fog benneteket lehúzni, éppen akkor, amikor a legkevésbé várnátok. Sátán nagyon óvatosan fogja ezeket a sötét hazugságokat bemutatni, és ti mindenkor azt fogjátok hinni, hogy mindezek a dolgok helyesek. A legtöbb úgy van elõadva, hogy ezek elõsegítik az önbecsülést, az önbizalmat, és hogy segít életeteket kontroll alatt tartani mindez pedig hazugság. Ezek a praktikák nemcsak az Igazságtól vezetnek el benneteket, hanem elmondhatatlan nyomort is hoznak nektek, amikor a démonok, mint ennek a praktikának az eredménye, a lelketekbe költöznek. A Szentírás figyelmeztet a mágia veszélyeire Az Igazságot sohasem szabad manipulálni. A bibliai tanítások figyelmeztetik az emberiséget a mágia, a jóslás és a hamis istenek imádásának veszélyeire. A mai világban ezek a praktikák úgy vannak bemutatva, hogy ártalmatlanok, de a lelki jólét eléréséhez elengedhetetlen. A lelkek szelídsége miatt, sokan természetes vonzalmat fognak a New Age praktikái iránt érezni, mert megtéveszti õket az a hamis szeretet, amelyet kiárasztanak magukból. Ettõl semmi sem lehetne messzebb az Igazságtól. Figyelmeztetés az angyalok iránti fanatikus rajongásért Ne feledjétek, hogy sátán és az õ bukott angyalai azok, akik óvatosan és ravasz módon húztak be benneteket ebbe az értelmetlen hazugságba. Azoknak, akik szinte fanatikus módon rajonganak az angyalokért, a következõket mondanám: miért nem Isten szavát, az Örök Atya szavát hirdetitek elõször? Vajon ez az angyal mánia, nem a bálványimádás egy másik formája? Igen, természetes, hogy imádkoztok a szent angyalok segítségéért, de mindig tegyétek fel azt a kérdést, hogy: vajon az angyalok iránti rajongásom nincs- e a Jézus Krisztus iránti szeretetem kárára, Isten Fia, vagy Isten, az Örök Atya iránt? Ébredjetek fel a spiritualizmus hazugságaiból. Azok az angyalok, akik az ilyen gyakorlatok folyamán vonzanak benneteket, nem a Mennybõl, vagy a világosságból valók. Úgy fognak tûnni, mintha a világosságból jönnének, de ez csak megtévesztés, amelyet a

6 sátán és démonai használnak, hogy tetteiket okosan álcázzák. Emlékezzetek egy utolsó tanításra. Akárhogyan is öltöztetitek fel pogány praktikáitokat, hogy úgy tûnjék, mintha az Isteni fényt imádnátok, mégis hazugságok lesznek. Ez a hazugság, és azok, akik benneteket meggyõznek arról, hogy ezen a bizarr, úgynevezett szellemi utazáson részt vegyetek, amely Atyámat figyelmen kívül hagyja, olyan közel visz majd a sátánhoz benneteket, hogy egy bizonyos pont után már nem lesz visszaút. A szeretet egyetlen Isteni birodalma, amely a Földön kívül létezik, az a Mennyország. Amit ezen kívül mesélnek nektek, az nem igaz. Sátán azonban azt akarja, hogy azt higgyétek el, hogy igaz. A valóság az, hogy õ minden gyanútlan és babonás lelket magával ragad a sötétségbe, és minden bukott angyalt, és mindezt a hamis szeretet nevében teszi. Ne felejtsétek, hogy a szeretet, a valódi szeretet egyedül csak Istentõl, az Örök Atyától jöhet. A ti szeretõ Megváltótok Jézus Krisztus A böjt és az önmegtartóztatás értelme május :30 Szeretett leányom, végre felismered, hogy semmi sem vagy Nélkülem. Kegyelmem által, Atyám Birodalmában életet kapsz. Jelenlétem nélkül életed terméketlen lenne, és nem lenne valódi értelme sem. Ò, mennyire szeretném, ha minden gyermekem megértené, hogy az élet mit is jelent valójában, az az élet, amit Én szeretnék nektek adni, mindenekelõtt az Eukarisztia által. Igazán csak akkor fogjátok szeretetemet érezni, ha törékeny lelketekbe befogadtok Engem, az Isteni kenyér és bor formájában. Ez a szeretet megerõsít majd benneteket, nemcsak a lelketeket, hanem az értelmeteket is. Jelenlétem felemel majd benneteket, hogy igaz követõimmé váljatok. Az a követõm (hívem), aki ezáltal a Szentség által, nem rendszeresen vesz magához Engem, olyan, mint egy félig telt edény. Ahhoz, hogy valódi jelenlétem eltöltsön benneteket, szükségetek van az Én Testemre és Véremre, amely mindannyitokért kiontatott. Nélküle nem lesztek képesek, hogy megtaláljátok azt a valódi erõt, amellyel dicsõségemet tökéletesen hirdethetnétek. Gyermekeim, meg kell értsétek, hogy a létezésembe vetett hitetek csak egy része a lelki utazásaitoknak. Sok minden van még, amit meg kell értsetek. Ha a testi örömöktõl megtartóztatjátok magatokat, akkor igazán feltöltve lesztek. Azon tény alapján, hogy sátán a testi kísértések által ellenõrzése alatt tartja az embert, meg kell neki tagadjátok, hogy ezekhez az örömökhöz hozzáférhessen, ami valószínûleg beteggé tesz benneteket. A böjtölés a legnagyobb lehetõségek egyike, hogy lelketeket a sátántól és démonaitól megszabadítsátok. Erre az áldozatra nagyon kevés ember tudja magát elkötelezni, pedig ez olyan egyszerû és nem árt egészségeteknek sem. Ha egy napot böjtöltök egy héten, akkor az különleges kegyelmet fog nektek hozni. Ha tiszteletbõl Nekem, az Isteni Megváltótoknak, kis áldozatokat hoztok, nemcsak lelketeket mentitek meg, hanem még Hozzám is közelebb fogtok kerülni. Más áldozatok, mint az anyagi javakról való lemondás is, közelebb hoz benneteket Szent Szívemhez. Gyermekeim, az életeteknek, nem az anyagi javak körül kellene forognia, fõleg, ha arra valójában nincs is szükségetek. Ha elfogadjátok az egyszerû dolgokat, amelyekre szükségetek van és idõtöket Rám szánjátok, igaz elégedettségben lesz részetek. Nem csak ebben, hanem elõször életetekben fel fogjátok ismerni a valódi szabadság értelmét. Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenõrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol és híres személyek istenítése által. Ha elfogadjátok azt, hogy mindezek csak egyszerû illúziók, akkor meg fogjátok érteni, hogy idõtöket itt a Földön nem lenne szabad ilyen haszontalan dolgokkal eltölteni. A ti idõtök itt a Földön, csak egy része az Örökkévalóságig tartó utazásotoknak. Életetek a halál után más módon, de folytatódni fog. Attól függetlenül, hogy az emberek hisznek Istenben, az Örök Atyában, vagy sem, lelkük a haláluk után mégis tovább fog élni. Most a fényt keressétek, úgy, hogy az Örökkévalóságban igaz boldogságra találjon lelketek és méltó helyet kapjon a Paradicsomban. Ahhoz, hogy elérjetek erre a lelki szintre, kérlek benneteket, hogy hozzatok áldozatot, a test áldozatát, addig ameddig még itt a Földön éltek. Ajánljátok fel életetek minden szenvedését az elveszett lelkekért és majd a jutalmat learathatjátok, amelyek a következõ életben rátok várnak. A ti szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus Tiszteljétek Atyámat május 18., szerda, 17:00 Szeretett leányom, hiányoltam azt az idõt, amit ígéreted szerint Rám akartál szánni. Megértem, hogy nagyon elfoglalt az életed, de ne feledd, hogy Én vagyok az élet, amelyet a mindennapi teendõd mellett elõnyben kell részesítened. Itt az ideje, hogy az emberek becsületesen átgondolják életüket Eljött az az idõ, amikor az emberek becsületesen át kell életüket gondolják. Minden ember az egész világon fel kell tegye a következõ kérdést magának: Hiszik e azt, hogy Isten, az Örök Atya valójában létezik, vagy sem? Miközben a végidõ egyre jobban közeledik, sok elhatározást kell hozni: Elfogadjátok-e gyermekeim azt a tényt, hogy benneteket az Örök Atya teremtett? Ha igennel válaszoltatok, akkor feleljetek a következõ kérdésre: Mennyi idõt fordítotok arra, hogy köszönetet mondjatok Neki az élet ajándékáért, családjaitokért, vagy barátaitokért? Továbbá az otthonaitokért, ahol éltek, vagy az élelemért, amit esztek? Ha ezt nem teszitek meg, akkor nem vagytok az Igazság követõi. Mutassatok tiszteletet Atyám iránt Mindazoknak, akik valóban hisznek Istenben, mindennek Teremtõjében, a következõket mondom: Nem tudjátok, hogy az ima életfontosságú számotokra, ha azt akarjátok, hogy részesei legyetek az elkövetkezendõ dicsõséges életnek, amelyet elõre eltervezett Nektek? Beszélgessetek Vele mindennap. Mutassátok meg azt a tiszteletet Neki, amelyet megérdemel, mert ha nem mutattok figyelmességet Iránta, akkor Engem bántotok meg. Minden hûséges hívemnek azt mondom: Én, a ti Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus, megpróbálom veletek megértetni, hogy milyen fontos tisztelni Atyámat. Nem adják meg Neki azt a kellõ figyelmet, amit megérdemelne. Sok embernél olyan Istenkép alakult ki az Atyáról, mintha Õ szigorú lenne, vagy félelemkeltõ és haragos. Olyan a tiszteletetek Iránta, hogy az már az oldalát szúrja. Ha

7 tudnátok, hogy mennyire vágyódik szeretetetek iránt, akkor már ebben a pillanatban térdre borulnátok, és azt kérnétek Tõle, hogy bocsásson meg nektek. Kérlek benneteket, imádkozzatok Istenhez, az Atyához. Szüksége van a ti szeretetetekre. Szüksége van odaadásotokra. Az Atyámnak felajánlott ima sok kegyelmet hoz számotokra. Ha az Én nevemben kéritek meg Õt, hogy védjen meg és mentsen meg benneteket, csak ritkán utasítja vissza kéréseteket, megfelelõen Szent Akaratának. Isten, az Örök Atya nagyon szeretetteljes, együtt érzõ, és az Iránta való hûség nagy kegyelmeket és gyógyulást fog a világnak hozni. Imádkozzatok Atyámhoz, hogy elhárítsa a globális katasztrófákat Imádkozzatok Atyámhoz, az Õ szeretett Fia nevében, hogy elhárítsa a globális katasztrófákat, és imáitokat meg fogja hallgatni. Továbbra is nagyon kevés keresztény kéri az Õ segítségét. Õ az embereket szeretetteljesen alkotta meg, saját képmására, de ezt elfelejtették. Tiszteljétek, dicsõítsétek Õt, ami most nagyon fontos, hogy segítsen a természeti katasztrófák enyhítésében, amelyek a Nagy Szorongattatás idején, a Földön be fognak következni. Atyám a kezében tartja a világot. Gyermekei azonban már nem tisztelik, vagy már nem imádják Õt. Miközben sátán továbbra is lopja a lelkeket, sokan elfelejtkeznek arról a tényrõl, hogy csak egy hatalom létezik, és ez Isten hatalma. Õ Irgalmasságában meg fogja hallani segélykiáltásaitokat. Kérlek benneteket, hívjátok Õt, különösen most, e nagy Változás idején. Szeretett Megváltótok, Isten, az Örök Atya Fia, Jézus Krisztus A szülõk felelõssége a mai világban május 19., csütörtök; 18:15 Szeretett leányom, a világ most a kétségbeesés legnagyobb mélységét érte el, mert nem hisznek Isten, az Örök Atya létezésében. Még a kis gyermekek is szórakozva tagadják létezését. Az üres, megkeményedett lelkek nemcsak Örök Atyámat bántják meg, hanem nekem is mély szomorúságot okoznak. Olyan mélyre süllyedtetek gyermekeim, hogy minden vele született lelki érzést eldobtatok magatoktól. Mit gondoltok, meddig fokozódik még szeretetetek a világ és a materializmus iránt? Azokhoz szólok közületek, akiket leköt a gazdagság és a kényelem vonzalma: tudnotok kell, hogy nemsokára elveszik ezeket tõletek, amely az elkövetkezendõ megtisztulás egyik része lesz. A szülõk felelõssége Miért tanítjátok meg gyermekeiteknek az ember által csinált materializmus fontosságát, amely szegény kis lelkük kárára válik? A ti elsõdleges célotok most az, hogy megtanítsátok gyermekeiteket arra, hogy milyen fontos dolog a gazdagság megteremtése. Csak ritkán tanítjátok õket arra a morálra, amire szükségük lesz felnõtt korukra, hogy tiszteletet mutassanak mások iránt, hogy megértsék a becsületesség fontosságát, és hogy mennyire fontos megértéssel lenni testvéreikkel szemben. Sajnos az Én gyermekeim a lelki ösvényen teljesen elvesztették azt az utat, amely nagyon fontos, hogy a végérvényes rendeltetési helyre elérhessenek. Nincs szégyenérzetetek? Mikor fogjátok megérteni, hogy a pénz és az általa elérhetõ dolgok kényszerû szeretete katasztrófával végzõdik? Majd csak akkor fogjátok megérteni, hogy milyen egyedül vagytok, ha ebbõl a kényelembõl, ami után oly nagyon vágyódtok, meztelenre vetkõztetnek benneteket. Addig hallgassatok Rám, ameddig még tudtok. Helyezzétek elõre mindazt, ami családjaitok javára szolgál, mert ez így helyes. Gondoskodjatok róluk. De ne bátorítsátok gyermekeiteket arra, hogy a vagyon rabjai legyenek, és arra sem, hogy hírnevet szerezzenek maguknak, mert akkor a sátán karjaiba taszítjátok õket. Gyermekeitek általatok születtek meg, így általatok kapták a fizikai életet. De mégis Isten, az Örök Atya teremtette õket, azáltal, hogy lelket adott nekik. Mindenképpen legyetek felelõsségteljesek, mint szülõk, azáltal, hogy fizikai szükségleteiket kielégítitek. De ne feledjétek, hogy lelküknek táplálékra van szükségük. Tanítsátok meg õket tanításaim Igazságaira, és arra, hogy milyen fontos, hogy saját lelkükkel is foglalkozzanak. Csak így tudjátok megadni gyermekeiteknek a valódi táplálékot lelkük és testük számára, amelyre szükségük van, mert csak így fogják tudni élvezni az Örök Életet. A ti szeretõ Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus Összezavarodottság visszajövetelem valódi értelmével kapcsolatban május 20., péntek 10:00 Szeretett leányom, sok ember szeretné tudni, hogy mit jelent Visszajövetelem valójában. Szóval, hadd magyarázzam el. Elõször azért jöttem a világba, hogy megváltsam az emberiséget az örök sötétségtõl, és ez által az Örök Életbõl hasznotok lehessen. Isten, az Örök Atya irgalmasságából küldött Engem, hogy életet kaphassatok, mert ez addig, Ádám és Éva bûnei miatt, nem lett volna lehetséges. Ezúttal azért jövök vissza, hogy megjutalmazzam mindazokat, akik Engem követnek. Ezzel az eseménnyel kapcsolatban sok a világon a zavarodottság. Sok ember azt hiszi, hogy visszajövetelem a világ végét jelzi. Ez nem így van, mert a világ vége helyett, ez a végidõket fogja jelenteni, amikor a sátán és követõi, akik elmondhatatlan nyomort okoznak a világnak, 1000 évre számûzve lesznek a Földrõl. A Földi új Paradicsomról Ez az új Paradicsom, amelyet megígértem nektek, akkor fog létrejönni, amikor az Ég és Föld eggyé olvad. Az az új élet, amelyet minden hûséges hívemnek fogok adni, tele lesz szeretettel és dicsõséggel. Nektek híveim, nagyon sokat kell majd szenvednetek, ameddig ez az átmenet megtörténik. Azért, hogy a világnak segítsek felkészülni erre a nagy eseményre, elõbb Irgalmasságom nagy ajándékát hozom el nektek. A Nagyfigyelmeztetés mindenkinek esélyt fog arra adni, hogy láthassa bûneit, amelyekkel megbántanak Engem, és lehetõvé teszi az Igazság megismerését. Csak akkor fogjátok igazán megérteni azt a szomorúságot, amelyet érzek, amikor fel tudjátok fogni a bûn szennyét, amely bennetek van. Egy pillantás arra, ami az ítéletkor történni fog Azáltal, hogy megengedem nektek, hogy Irgalmasságom cselekedetének részesei legyetek, egy valódi pillantást vethettek arra, ami az ítéletkor történni fog. Ezen az úton kaptok még egy esélyt arra, hogy visszatérjetek Hozzám. Amint látjátok, mindannyitokat

8 szeretem, olyan mélyen és szenvedélyesen, hogy megteszek értetek minden lehetségest, hogy a sátán karjaiból megmenthesselek benneteket. Figyelmeztetlek benneteket, hogy a sátán megnöveli aktivitását, melyet testvéreitek által fog elkövetni azért, hogy még a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezése ellenére is, elszakítson titeket Tõlem. Most nyitottak kell legyetek, és minden emberi gondolkodási módot félre kell tegyetek, hogy el tudjátok fogadni létezésetek igazságát a Földön. Minden hazugságot, amelyet a tudomány által, az emberi logikus gondolkodás által fogalmaznak meg, arra használnak fel, hogy távol tartsanak benneteket az Igazság elfogadásától. A sátán nem akarja, gyermekeim, hogy ti Hozzám jöjjetek. Meg kell törni csavarhúzószerû szorítását, de ezt csak a ti segítségetekkel lehet megtenni. Ne hagyjátok, hogy hazugságai által összezavarja ítélõképességeteket. Nagyon nehezetekre fog esni, hogy érveléseit, gúnyolódásait és csúfolódásait el tudjátok hárítani, mert az õ munkájának ilyen az útja. Sátán más emberek által fog cselekedni, hogy elriasszon titeket Sokan közületek nem fogják tudni, hogy a sátán más emberek által fog ellenetek dolgozni, olyanok által, akiket nagyobb tiszteletben tartotok. De pontosan ez az, ahogy õ dolgozik. Olyan szegény lelkek által fog mûködni, akik a sötétséghez vonzódnak. Õ biztos akar lenni abban, hogy gátolt elképzeléseik legyenek dicsõségem Igazságáról és az Örök Élettel kapcsolatosan, amely jogosan illetne meg benneteket. Sohasem szabad megengednetek, hogy az Irántam való szeretetetekre befolyása legyen. Ne feledjétek: mivel õ ezt a harcot sohasem fogja megnyerni, azok a szegény lelkek, akik követik õt, vele együtt a pokolba lesznek vetve. Ha az Örök Életre vágyódtok, akkor használjátok ki ezt az idõt a Földön ameddig még tudjátok, hogy megtagadjátok a sátánt évig fogok uralkodni a Földön Leányom, 1000 évig fogok uralkodni a Földön. Ne kövessetek el hibákat, mert az eseményekért, ahogyan most a világban történnek, Én vagyok a felelõs. Most elõkészítettem az utat a földi Királyságomhoz és ez az idõ közel van, sokkal közelebb, mint sokan azt elképzelik. Örüljetek ennek a hírnek, mert ezt mindenki örömmel fogja fogadni. Akkor a szenvedés mindenki számára meg fog szûnni. Lángra fogja lobbantani a szeretet és a dicsõség forrását, hogy minden embernek része legyen benne. Ez az új Paradicsom meghaladja majd minden felfogóképességeteket, de halljátok a következõket: ez az új Élet, amely gond és baj nélküli élet lesz, minden hûséges hívemnek fel lesz ajánlva. Nem lesz szükségetek semmire sem. Mindent Én fogok rendelkezésetekre adni. Egyenként mindenki, aki ezt a dicsõséges Királyságot választja, el fog csodálkozni azon az értékes gyöngyszemen, ami ott fog várni rátok. Most imádkozzatok, hogy testvéreitek megnyissák szemüket az Ígéretek igazsága elõtt, amelyet Én ígértem meg, hogy õk is bejuthassanak ebbe a Földi új életbe. A ti szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus A megbocsátás a szabadsághoz vezetõ ösvény május 21., 10:40 Leányom, a megbocsátás nem más, mint egy ösvény, ami szabadsághoz vezet. Amikor megbocsájtotok mindazoknak, akik megbántottak benneteket, vagy fájdalmat okoztak nektek, akkor lelketek igaz szabadságra talál. Ez az, amikor öröm tölti el lelketeket. Ez azt is jelenti, hogy Én jelen vagyok bennetek. Amikor másoknak megbocsájtotok, akkor ez a szeretetnek egy jele, és nemcsak a szomszédotokkal szemben jelent szeretetet, hanem Irántam, a ti Isteni Megváltótok iránt is. Mindazoknak mondom, akik nem hisznek Nekem: tudjátok meg, amikor másoknak megbocsátanak Én is jelen vagyok és kísérem útjukat. Mégsem tudják, hogy ez így van. A megbocsátás egyenlõ a szeretettel. Az Én szeretetem végtelen. De könyörgöm hozzátok gyermekeim, engedjétek, hogy megbocsássam bûneiteket. Ha csak megkérnétek Engem arra, hogy ezt megtegyem, nem csak felszabadulnátok, de meg is lepõdnétek attól a szeretettõl és boldogságtól, ami eltöltene benneteket. Ez az alázatosság cselekedete, ami arra ösztönözne benneteket, hogy szeretettel legyetek mások iránt. Fényetek világítani fog, ami a többieket különleges módon fogja befolyásolni, de ez nem lesz tudatos sem nektek, sem nekik. Miután a megváltás cselekedete megtörtént, szeretetem elárasztja lelketeket. Megtisztult lelketek olyan lesz, mint egy mágnes, ami vonzani fogja a többieket, hozzátok. Másoknak megbocsátani nem egyszerû, gyermekeim. A büszkeség és az öndicséret az, ami megakadályozza, hogy megtörténjen ez a nagy Irgalmasság cselekedete. Ez pedig a sátán mûve, mert õ azt jól tudja, hogy a megbocsátás hiánya, a legsúlyosabb bûnök elkövetéséhez vezet Atyámmal szemben. Ha nem tudtok másoknak megbocsátani, akkor harag keletkezik belõle, ami ha tovább fokozódik gyûlölethez, sõt gyilkossághoz is vezethet. Sok esetben pedig háborúhoz vezet. Ha az emberek jóságosan meg tudnának egymásnak bocsátani, akkor nem is létezne gyûlölet. Nem lenne gyakori a gyilkosságok száma sem, és a szeretet, Isten, az Örök Atya Szeretete elterjedhetne a világon. Tanuljatok meg egymásnak megbocsátani. Tegyétek félre büszkeségeteket és kérjétek Irgalmasságomat, mert ha Szent Akaratomnak megfelelõen kértek valamit, akkor kéréseteknek eleget teszek. Szeretõ Megváltótok Az irgalmasság Királya, Jézus Krisztus Újabb jövendölés: A nyár folyamán árvíz lesz Franciaországban május 22., vasárnap, 14:30 Szeretett leányom, most teljesedett be az a jövendölés, amit március 18 án adtam neked, és ami arról szólt, hogy a májusi hónap folyamán vulkánkitörés lesz Izlandban. Lehet, hogy csodálkozol azon, hogy miért sokkolt ez téged, amikor megtörtént, pedig megjövendöltem neked. Tehát elmagyarázom. Habár a legtöbb kétséged abban volt, hogy valódiak az általam kapott közlések, mégis attól féltél, hogy a jövendöléseket nem helyesen ismered fel. Most bizalommal kell felemelkedned és meg kell engedd nekem, hogy eloszlassam félelmeid. Itt az ideje, hogy cselekedj és minden vonakodás nélkül kinyilatkoztasd azokat az eseményeket, amelyeket megjövendöltem neked. Miközben ezt teszed, egyre több ember fogja felfogni azt, hogy Én vagyok az, Jézus Krisztus, aki figyelemre szólít fel, ami azért fontos, hogy segítsetek a lelkek megmentésében. Amikor ezek a jövendölések valóra válnak, követõim szívében már kevesebb kétség lesz hitelességüket illetõen. A megkeményedett lelkek, akik a hitet elutasítják és akik mindig egy logikus feleletet adnak, amikor az Igazság tanúivá válnak, mégsem

9 lesznek errõl meggyõzõdve. Árvíz Franciaországban és kánikula Törökországban Hallgass most meg Engem. Ezen a nyáron Dél-Franciaországban árvíz lesz. Törökországban egy nagy hõhullám (kánikula) fog bekövetkezni. Más természeti események is lesznek, amelyek összezavarják az embereket, beleértve egy földrengést is Angliában (de ez nem most rögtön fog megtörténni) Egyes események más Európai országokra fognak kiterjedni. Várható a Földközi-tenger szintjének a megemelkedése is, ami mindenkit sokkolni fog. Földrengések lesznek érezhetõek Norvégiában és Dél-Amerikában is. Leányom, még más eseményeket is ki fogok neked nyilatkoztatni, de csak egy okkal teszem ezt: hogy ezáltal megtérjenek gyermekeim. Örömet fog Nekem hozni az, ha elfogadják azt a tényt, hogy Én általad hozzájuk szólok. Nem akarom megijeszteni gyermekeimet, de ezek az események a világban továbbra is fokozódni fognak, amelyek az elkövetkezendõ nagy büntetésnek csak egy része. Ezek elengedhetetlenek a csaló elleni harcban. Imádkozzatok most gyermekeim, hogy meggyengüljenek, vagy elmaradjanak ezek az események, mert az ima különös erõvel bír, hiszen ez a megbocsájtás eszköze. Most eredj békével. Ne félj nyilvánosságra hozni ezeket a jövendöléseket, mert be fognak teljesedni. Megváltótok, Jézus Krisztus Miért ilyen úton szólok a világhoz? május 23. hétfõ, 9:45 Szeretett leányom, itt az ideje, hogy szent üzeneteimet megvilágosítsam nektek, és biztosítani tudjam azt, hogy az a sok bûnös lélek az egész világon megszívlelhesse ezeket. Ne essetek tévedésbe, ezek az üzenetek azért adattak a világnak, hogy segítségetekre legyen megmentésetekben, és minden gyermekem megmentésében, beleértve azokat is, akik más ösvényen követik Istent, az Örök Atyát. Az emberek, különösen a katolikusok összezavarodnak, ha más vallású gyermekeimmel szemben nem részesítem elõnyben õket. Szavaim szándékosan választékosak, azért, hogy mindenki meghallhassa õket, és nemcsak az a kevés kiválasztott. Szeretetem nem tesz különbséget. Ti, akik azt kérdezitek, hogy miért így szólok az emberiséghez ez által a hírnökömön keresztül, most figyeljetek szavaimra: mivel ti, követõim, megértettétek, hogy keresztre feszítésem ideje óta az Igazság sohasem változott meg, tudnotok kell, hogy szeretetemet Isten minden gyermekére ki kell terjesztenem. Egyik sem jobb, mint a másik. Leányom, neked nem kell válaszolnod, vagy megpróbálnod azt, hogy Igéimet megvédjed, amikor arra hívnak ki téged, hogy elmagyarázd nekik, hogy miért ilyen módon szólok a világhoz. Ezek Isteni Igék. Nem kell sem megváltoztatni, sem kijavítani ezeket, csak azért, hogy azoknak is ínyére legyen, akik magukat a teológiai törvényekben szakértõknek tartják. Igéim olyan nyelvezettel kerülnek a világba, hogy a mai világ embere világosan megértse azokat. Sokan azt fogják kérdezni, hogy miért nem ugyanazokkal a kifejezésekkel, vagy terminológiával vannak megfogalmazva, mint ahogyan azt prófétáim és apostolaim egykor használták. Erre most válaszolok: Ne feledjétek, hogy tanításaim sohasem változnak. Mindegy, hogy milyen nyelvezetet használok, hogy a mai világban modern úton szólok hozzátok, az Igazság ugyanaz marad, mert az sérthetetlen. Legyetek résen azokkal a látnokokkal szemben, akik azt állítják, hogy üzeneteket kapnak Tõlem, de ezekben Én állítólag régi nyelvezettel szólok, vagy bibliai részeket idézek. Ez nem az a mód, ahogyan Én a mai emberiséggel kommunikálnék. Miért is tenném ezt? Nem inkább elidegeníteném ezt az új generációt? Azt a generációt, akik nem értik azt a nyelvezetet, ami Atyám Szent Könyvében található? Az egyszerûség, gyermekeim, ez a kulcsa annak, ahogyan Szent Igéimet hirdetni kell. Ne feledjétek, amikor másokat Létezésem Igazságaira tanítotok, hogy az egyszerû nyelvezet elengedhetetlen ahhoz, hogy meg tudjátok õket közelíteni. Ha nem így tesztek, akkor az elveszett lelkeknél semmit sem fogtok elérni, mert süket fülekre fog találni. Szeretetem üzenete Szeretetem üzenete nagyon egyszerû. Én az az élet vagyok, amelyre itt a Földön gyermekeim vágyódnak. Magyarázzátok el nekik, hogy Én vagyok az Igazság. Ez legyen érthetõ. Nélkülem nincs Örök Élet. Használjátok fel ezeket az üzeneteket, amelyeket ezen a hírnökömön keresztül adok, hogy megnyerjétek a hitetlenek figyelmét. Mert nem azért lettek ezek a világnak adva, hogy félelmet okozzanak, hanem azért, hogy Szent Igéimet ne csak meghallgassák, hanem higgyenek is benne, ezért ilyen módon közlöm most ezeket a mai világgal. A ti szeretõ Megváltótok és Tanítótok, Jézus Krisztus, az Irgalmasság Királya A Nagyfigyelmeztetés közben az ég megnyílik május 23., hétfõ, 14:30 Drága szeretett leányom, te most azokat a kínokat szenveded el, amelyeket Én is elszenvedtem az emberek bûneiért. Ez éppen olyan, amilyennek érzed. Most futólag te is megláthattad egy töredékét annak a szenvedésnek, amellyel Én is szembenézek a nap minden percében. A Nagyfigyelmeztetéstõl nem kell félnetek. A Nagyfigyelmeztetés dramatikus esemény lesz. Ez az esemény a világon sok embert sokkolni fog, mert ez egy dramatikus esemény lesz: megnyílik az ég és szerte a világon kilövellnek az Irgalmasság sugarai. Sok ember nem fogja megérteni, hogy mi is történik valójában. Olyan sokk alatt lesznek, hogy tévesen azt fogják hinni, hogy eljött a világ vége. Mondd meg nekik, hogy örüljenek, mert tanúi lehetnek dicsõségemnek, és ha rendesen fel vannak rá készülve, akkor ez számukra Irgalmasságom leglátványosabb példája lesz keresztre feszítésem napja óta. Ez gyermekeim, egy mentõ kegyelem lesz számotokra és megvédi azokat, akik arra lennének ítélve, hogy átlépjék a pokol mélységének kapuit. A világon minden gyermekemnek figyelmeztetnie kell az elveszett lelkeket arra, ami be fog következni. Sürgessétek meg õket, mert itt az ideje, hogy beismerjék bûneiket. Nagyon fontos, hogy minél több ember kegyelmi állapotba kerüljön, mert különben a sokk miatt, nem biztos, hogy túlélik ezt az eseményt. Sokkal jobb tanúja lenni ennek az Istentõl jött látványos eseménynek, mint felkészületlennek lenni az ítélet napján.

10 Szorosan tartsatok össze mindannyian. Örüljenek mindazok, akik igaz hittel követnek Engem, mert azok akkor egy pillantást vethetnek Isteni jelenlétemre, amit elõdeik életük során sohasem tehettek meg. Imádkozzatok a többi gyermekemért is. Még most mondjátok meg nekik az Igazságot, ameddig tudjátok. Ne törõdjetek azzal, ha megvetnek benneteket, még most tegyétek meg a szükséges intézkedéseket azáltal, hogy imádkoztok bûneik megbocsájtásáért és õk meg fogják nektek köszöni, ha a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezett. Most menj békével. Ne félj. Csak imádkozz a hitetlen lelkekért, hogy ne halálos bûnben haljanak meg. A ti Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus Ha az imádkozás nehezetekre esik május 24., kedd, 18:00 Szeretett leányom, ma boldog vagyok, hogy ez a sok munka el lett végezve, mert munkád által Szent Igéimet hirdeted. Nem szabad arra gondolnod, hogy nem teszel eleget ennek a munkának, csak azért, mert egy csomó ember visszautasítja ezeket az üzeneteket. Azok, gyermekeim, akik most nem fogadják el Igéimet, majd idõvel meg fogják ezt tenni. Akkor éhezni fognak arra, hogy meghallhassák Hangomat. Most csak Rám koncentrálj. Ne hagyd, hogy félrevezessenek téged azok, akik gúnyt ûznek ezekbõl az üzenetekbõl. Sohase légy bátortalan, mert azok, akik most meghallgatják Igéimet, Irántam való szeretetbõl valóban terjeszteni fogják az Igazságot másoknak is. A megtérés egy nagy kihívás egy olyan világban, ahol vakok az emberek az Örök Élet Igazságával szemben. Fontos a kitartás, mert a Szentlélek segítségével, akinek az ereje most mindenütt a világban megtalálható, vissza fognak térni gyermekeim Hozzám. De nem mind. Azoknak, akik a mesterséges kényelmet elõnyben részesítik, amit a csaló ajánl fel nekik, azt mondom, hogy nekik nagyon nehéz lesz feladni ezt az életet, amit most élnek. Imádkozzatok most családjaitok minden tagjáért és minden barátaitokért, hogy a Nagyfigyelmeztetéskor, Irántam való szeretetetek által, mindannyitokat egyesíteni tudjam. Ha ezt az eseményt úgy fogadjátok el, hogy ez valójában a szabadsághoz vezetõ út, akkor meg lesztek jutalmazva Irgalmasságom által. Imádkozni nem egyszerû Az imádkozás sok gyermekem számára nem egyszerû dolog, fõleg azoknak, akik állandóan a hosszú imákat ismételik, mert unalmasnak találják. Ha valóban ilyen módon imádkoztok és harcoltok, akkor üljetek le nyugodtan és teljes csendben próbáljátok Velem felvenni a kapcsolatot. Egyszerûen gondoljatok a Földi életemre, idézzétek fel azt az idõt, amit a Földön töltöttem el és gondoljatok Szeretetem tanításaira, amelyet mindannyitoknak adtam. Ez elég is. Hagyjátok, hogy megnyugodjon lelketek és Én majd szemlélõdésetekkor mellétek ülök. Mindenkivel együtt megyek sétálni. Jelen vagyok a nap minden percében, mindegy, hogy éppen akkor mit csináltok. Sohasem vagyok távol tõletek. Ne feledjétek, hogy az életben Én vagyok a mankótok. Támaszkodjatok Rám. Õszintén kérjétek támogatásomat és meg fogom hallgatni hívásotokat, amint azok Szent Akaratomnak is megfelelnek. De bármikor is kértek arra a szívességre, hogy felesleges világi többletekkel lássalak el benneteket, ezt sohasem fogom megadni nektek. Sohasem tudnálak benneteket olyasmivel megajándékozni, amirõl tudom, hogy lelketek kárára válna. Ajándékaimat azért adom nektek, hogy azok közelebb hozzanak Szent Szívemhez benneteket, mert ha ez megtörténik, akkor már semmi másra sem lesz szükségetek. A ti szeretõ és odaadó Megváltótok, Jézus Krisztus Köszönetet mondok mindazoknak, akik Szent Igéim terjesztésében segítenek május 25., csütörtök, 16:00 Most azért jövök, hogy bátorítsam mindazokat a követõimet, akik felismerték valódi Hangomat és nagylelkûségük által, óriási munkájukkal válaszoltak. Mindazoknak köszönetet mondok, akik önszántukból idõt szánnak üzeneteimre, elõsegítik és terjesztik azokat. Ti, értékes gyermekeim, ezekben az idõkben, nagy örömmel töltitek el bánatos Szívemet. Ti, gyermekeim, merészek és bátrak vagytok és el vagytok telve a Szentlélek ajándékával. Hûségetek az Igazság iránt szeretõ odaadásotok és idõtök Nekem ajándékozása sok kegyelmet fog teremni az Új Paradicsomban, amelyet megígértem gyermekeimnek. Kezeteket fogom vezetni ezalatt a Szent Munka alatt, és érezni fogjátok szeretetemet. Sohase féljetek hirdetni Igéimet, mert azoknak, akik ezeket az üzeneteket terjesztik, minden kis erõfeszítése meg lesz jutalmazva. Menjetek most, értékes, jóhiszemû követõim. Terjesszétek Szent Igéimet és segítsétek azokat a testvéreiteket, akiknek vezetésre van szükségük. A ti szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus Figyelmeztetõ üzenet a világ vezetõinek május 25., csütörtök, 22:00 Leányom, forrongnak a világ országai a nyugtalanságtól és a gyûlölettõl, amelyet az emberek egymás iránt mutatnak és a bekövetkezendõ természeti katasztrófák miatt is. A természet váratlanul kitör bilincseibõl, figyelmen kívül hagyva az emberek arrogáns magabiztosságát hogy megmutassa nekik, hogy õk képtelenek mindent uralni. Az embernek sok leckét kellett megtanulnia. A vezetõbeosztásban levõk állandó erõfeszítése, hogy minél magasabb szintre kerüljenek, kihatással van az egyszerû emberre, aki a kormány vezetõire kell hagyatkozzon, hogy azok törõdjenek szükségleteivel. Abban az egyben mutatkozik meg a valódi segítség, mert erre szüksége van az embernek, hogy annak a bizonyos beosztásban levõ vezetõnek, van e igaz szeretet szívében embertársai iránt. Sajnos, a kapzsiság és a hatalomvágy azt mutatják, hogy sok világi vezetõnek valójában mások a szándékai. Isten, az Atya nem fogja tovább bûnös tetteiteket eltûrni Figyelmeztetésem ezeknek a vezetõknek, legyenek bárhol és bárkik a világon, a következõ: ha igazságtalanul fájdalmat és

11 nélkülözést okoztok embertársaitoknak, akkor Atyám keze hamar le fog azokra az országokra és helységekre sújtani, ahol éltek. Bûnös tetteiteket nem fogja tovább eltûrni. Rejtõzzetek el, ha azt akarjátok, de ennek semmi értelme. Romboló fegyvereitek meg lesznek semmisítve. Az a bánásmód, ahogyan embertársaitokkal bántok, olyan helyzetet fog teremteni, amiért Istennek az Örök Atyának felelni fogtok, ha tetszik nektek, ha nem. Felelõsségetek legyen erkölcsös, mert végül is cselekedeteitek után lesztek megítélve. Vezessétek embertársaitokat szeretettel, legyetek figyelemmel és méltóságteljesek testi és morális jólétükre való tekintettel. Ha elvonjátok embertársaitok vallási jogait, vagy bármilyen diktatúra alá helyezitek õket, ami arra kényszeríti õket, hogy a politikai egység nevében ne tudják vallásukat gyakorolni, akkor ti el lesztek veszve. Nemcsak tetteitekért fogtok felelni, hanem az ítélet is szigorú lesz fölöttetek. Egyesek közületek, akik embertársaiknak Isten, az Örök Atya nevében hûséget esküdtek, mégis igazságtalan, új törvényeket hoznak be, amelyek által megvonják jogaitokat, hogy élelmiszerhez, vagy lakáshoz jussatok, vagy elveszik a vallási szabadságotokat, ezek Isten haragjával és lesújtó kezével kell szembe nézzenek. A világ most szenved, mert országaiban diktatúra uralkodik, és mégsem azokon a helyeken, ahol ti azt hiszitek, hogy ez a helyzet. A világ a pénzügyi nehézségek miatt is szenved, amely a sebezhetõket gyengékké teszi. Azt mondom most azoknak a vezetõknek, akiknek még van egy kis keresztény együttérzésük: harcoljatok azért a jogért, hogy tanításaim, döntéseiteket befolyásolni tudják, ami mindenütt hatással lesz gyermekeimre. Mindazoknak, akik hatalmuk erejével több országot elnyomnak, azáltal, hogy az emberiséget ellenõrzés alatt tartják, ami nemzetrõl nemzetre kihatással lesz és ez nyomorba dönti õket, azt mondom, hogy legyetek tudatában annak, hogy cselekedetek meg lesz bûntetve. Az Isten, az Örök Atya eddig türelmes volt, abban a reményben, hogy fel fogjátok ismerni azt, hogy milyen haszontalan úton jártok. Helyette elit csoportosulásként nyomultatok elõre, akik magukat fontosabbnak tartják a többi embernél. Figyelmeztetlek benneteket cselekedeteitek katasztrófában fognak végzõdni. A gazdagságtól, az uralkodástól és a kapzsiságtól való függõségetek nemcsak meztelenül és megsebzetten hagy majd vissza benneteket, hanem sokkal rosszabb állapotba fogtok kerülni azoknál, akiket a hatalom visszaélésével meggyaláztatok. Eljött a harc ideje, hogy a világ megszabadulhasson a gonosztól és a sátán uralkodásától. Isten, az Örök Atya most azon van, hogy felébresszen benneteket, ezért eloldja a katasztrófák kötelékét, ide tartoznak a földrengések, cunamik és az árvizek. Összeesküvésetek a világ vezetõinek és a vallási vezetõk megdöntésére, vagy hogy ellenõrzõ intézkedéseket hozzatok beleértve az egy világ pénznem behozatalát, nem fog figyelmen kívül maradni. Mivel ti is látjátok, hogy ezek az események most vannak kibontakozóban, nehezetekre fog esni letagadni ezeket. Ezek az események megtörik vak hatalomvágyaitokat. Tisztában lesztek azzal, hogy tévúton haladtok. És amikor mindez megtörténik, én ott leszek és várni fogok. Rohanni fogtok Hozzám, de nemcsak azért, hogy bocsánatot kérjetek, hanem, hogy szeretetetekkel elégtételt adjatok Nekem. Ti pedig gyermekeim, nektek alapjában mély szeretet van szívetekben Irántam, legyetek az Én legnagyobb reménységem a gonosz és az egész világ igazságtalan politikai korrupciója leküzdésében. Imádkozzatok azért a segítségõ kegyelemért, hogy visszatérhessetek Hozzám. Olyan klímakatasztrófák, aminek Noé napjai óta, senki sem volt még tanúja. Úgy, mint azt már megmondtam, a világ katasztrófáinak enyhítésében az ima fog segíteni, mert most olyan sorozatos katasztrófák lesznek a világon, amelyek az éghajlatváltozással hozhatók összefüggésbe, és amiben még az emberiségnek nem volt része Noé napjai óta. A világ, mint ahogyan ismeritek, szenvedni fog, attól a sok és hirtelen eseménytõl, amelyek be fognak következni, és ezek majd káoszt és összezavarodást fognak okozni. Miért hagytátok, hogy mindez megtörténjék? Azokhoz szólok, akiknek óriási politikai és pénzügyi befolyásai vannak, és akiknek tudomásuk van arról, hogy mi történik a zárt ajtók mögött. Ez az utolsó esélyetek arra, amelyet szeretetbõl és az emberek iránti együttérzésembõl adok, hogy megtérjetek és befejezzétek gonosz útjaitokat, amelyen jártok. Különben szembe kell néznetek a következményekkel. A ti Igazságos Bírótok, Jézus Krisztus, az Irgalom Királya Felkészülni a pénz hiányára május 26., péntek, 13:00 Szeretett leányom, az a kívánságom, hogy kezdjél el böjtölni, legalább egyszer egy héten, mert ha ezt megteszed, akkor nagy szívességet teszel Nekem. Ez az áldozat megerõsíti lelked tisztaságát és közelebb fog Szent Szívemhez hozni téged. Gyermekeim, ezekben az idõkben, a világban nagyok a kihívások. Olyan kihívások ezek, leányom, amelyekkel az embereknek még nem kellett szembenézniük. A legnagyobb kihívás a pénz beosztása lesz, mert egyre kevesebb lesz belõle. Sokak számára ez azért lesz félelemkeltõ, mert házaik megtartására, vagy hogy táplálhassák családjaikat, szükségük lesz rá. A másik nehézség az értelmes szellemi vezetés hiányából áll, amit eddig fontosnak tartottak. Ha elveszítitek a jövedelmeteket, akkor elmaradnak törekvéseitek a világ luxus dolgai iránt is. Mire való egy luxusautó, ha nem tudjátok táplálni családjaitokat? Mire jó egy szép ruha, ha nem tudjátok fûteni házaitokat, mert arra már nem telik? Ha gyermekeim megállapítják, hogy a felesleget elvették tõlük, amit már annyira megszoktak, csak akkor fogják megérteni azt a valóságot, amibe most elmerültek. Ma az alapvetõ szükségleteket kell elõnyben részesíteni. Ezután kérdezzétek meg magatoktól, hogy mi most a legfontosabb. Ameddig van mit egyetek és van ruhátok, mit felvegyetek, mi kell még? Nem kell, hogy egyik ember a másikat megelõzze, miközben a túlélésre törekedtek. Már nem ér semmit az, ha irigykedtek a szomszédra, vagy annak státuszára. A lelki vigasztalást, ami eddig hiányzott az életetekbõl, csak most fogjátok valóban hiányolni. Amikor lelketek vigasztalását keresitek, forduljatok Hozzám és az Örök Atyához, Istenhez, a Mindenség Megteremtõjéhez. Ne próbálkozzatok azzal, hogy olyan lélekgyógyászok gyógymódjaihoz folyamodjatok, akik nem Engem képviselnek. Ne keressetek mesterséges serkentõket azért, hogy enyhítsétek fájdalmaitokat és bánataitokat. Az egyetlen mód arra, hogy megszabaduljatok gondjaitoktól és bánataitoktól az, ha Hozzám, Jézus Krisztushoz, Megváltótokhoz fordultok. Most várok. Kérjetek meg Engem, hogy segítsek nektek és én az alapvetõ szükségleteitekhez valókat megadom nektek. Mindig el foglak látni azzal benneteket, amit szeretnétek. De mindenek elõtt meg kell kérjetek rá Engem. Ne tartsátok gondjaitokat magatokba,

12 hanem osszátok meg Velem. Minden ügyeteket adjátok át Nekem. Rögtön fogok rá válaszolni, mert örömet okoz Nekem, ha ti teljesen Rám hagyatkoztok. Mindannyitokat szeretem. A ti odaadó Megváltótok, Jézus Krisztus A bûn mindig bûn lesz, nem számít, hogyan igazoljátok május 29. vasárnap; 17:30 Drága, szeretett gyermekem, mennyire sírok valamennyi vétkezõ Gyermekemért, mert nem értik meg Tanításaimat. Sokan közülük nincsenek tudatában, hogy megbántanak Engem, mert vagy sosem tanították õket az igazságra, vagy úgy döntöttek, megvédik bûneiket. Sokan azok közül, akik vétkeznek, próbálják igazolni saját tettüket, mert másokra hallgatva mintegy bûneik igazolásaként-, azok toleranciájára (megértésére) támaszkodnak. A bûn mindig bûn lesz az Én Atyám szemében, nem számít, mennyire apró (kicsiny) az a bûn. Sokan azok közül, akik súlyos bûnt követnek el, valahogyan mindig megvédik jogukat a vétkezéshez, azáltal, hogy vakká válnak a gonoszságra, mely bûnüket megtestesíti. Gyermekeim szerencsések, mert megbocsájtom vétkeiket Ha Gyermekeim az egész világon ismernék Irgalmasságom, akkor felismernék, mennyire szerencsések, hogy a megbocsájtás ezen nagyszerû ajándékát kínálom nekik ebben az életükben. Ha nem kérik rendszeresen a megbocsájtást, akkor bûneik a vétkezés folytatásához vezetik õket újra és újra. Minél többet vétkeznek, annál távolabb kerülnek Tõlem, és annál nehezebb lesz visszatérniük Hozzám. Figyeljetek Rám. Irgalmasságom mindannyiatoké, hogy éljetek vele. Fogadjátok azt el most Tõlem. Ne engedjétek, hogy a világ csapdába csaljon, hogy a bûn kísértésének áldozataivá váljatok. Ha vétkeztek, csapdába estek, és nem fogjátok tudni, hogyan szabaduljatok. A bûn legbelül, lelketek mélyén kelt bennetek rossz érzést. A tolerancia divatos napjainkban Oly sok Gyermekem hirdeti fennhangon a társadalmi tolerancia szükségét. A tágan értelmezett tolerancia divatos napjainkban. Még a legsúlyosabb bûnök kiforgatására is használható. A tolerancia úgy van ügyesen formálva, hogy valamennyi, a mai világban az ember által ismert bûnt védelmezze. Mindenki követeli jogát a toleranciához. Nem számít milyen bûn, a legtöbb esetben, úgy mutatják be, mint polgári jogot. Nem számít, hogyan mutatnak be igaznak, jogosnak egy bûnt, mindig tévedni fognak. Itt az idõ, hogy az ember szembesüljön az igazsággal; hogy ismét felelõsségteljes legyen; hogy elfogadja, hogy a bûnös cselekedetek melyekben részt vesz -, azok erkölcsileg helytelenek; hogy a hozzá közelállókat, köztük az anyaméhben lévõ gyermekeket egyenjogúakként kezelje, minden tekintetben. Imádkozzatok erõsen a kegyelmekért, hogy az igazságot olyannak lássátok, amilyen az valójában, és ne egy manipulált, feljavított változatként, amelyrõl úgy döntötök, hogy abban hisztek, mert az felel meg önös céljaitoknak. Csak egyetlen Igazság létezik. Szívetekben mindannyian ismeritek a különbséget jó és rossz között. Fogadjátok ezt el most, ha azt akarjátok, hogy megmentselek benneteket a pokol tüzétõl. Megváltótok, Jézus Krisztus Az Irgalmasság és az együttérzés Királya Az Igazságszolgáltatás kardjai most fognak lesújtani május 30., hétfõ, 3:00 Most hallgassatok meg gyermekeim, mindenhol a világon. Az igazságszolgáltatás kardjai azokra fognak lesújtani, akik felkészülésüket a Nagyfigyelmeztetésre elhanyagolták. Isteni Irgalmasságom sugarait, amelyet bemutatok a világnak, hogy közületek mindenki megízlelhesse azt, hogy milyen lesz az Utolsó Ítélet napja, sokan helytelenül fogják értelmezni. A Nagyfigyelmeztetés napja egy hónap elteltével közelebb került hozzátok, ezért idõt kell találnotok arra, hogy felkészülhessetek Isteni Irgalmasságomra. Sok-sok lélek nehezen fogja azt megérteni, hogy ez az esemény mit is jelent valójában. Ennek következményeként sokan fognak a sokk miatt meghalni, ami elszomorít Engem, mert amikor ezek a lelkek meglátják lelkük siralmas állapotát, nem fogják túlélni. Világ katolikusai, keressétek fel a gyóntatószékeket, ha azt akarjátok, hogy Szeretetem és Irgalmasságom hasznos legyen számotokra. Más vallás keresztényei és hívei, szólaljatok meg csendesen és mondjátok meg Istennek, hogy milyen bûnbánóak vagytok, hogy mennyire bánjátok tévedéseiteket és kérjétek meg Õt, hogy bûneiteket megbocsássa. Egyedül csak azok lesznek kellõképpen felkészülve, akik szívükben erõs szeretetet éreznek Irántam és Isten iránt, az Örök Atya iránt. Mivel egyeseknek nagy a lelkierejük és erõs a karakterük meg fogják érteni végre az Igazságot és szeretettel fognak Engem a szívükbe zárni. Ami pedig a többit illeti: olyan brutális lesz a sokk, ami éri õket, hogy holtan fognak összerogyni, amint felismerik lelkük sötétségét. Nekik már késõ lesz a megbocsátásért könyörögni. Semmi remény sem lesz számukra. Imádkozzatok, imádkozzatok, ti mind, hogy olyan sok lélek élje túl az Irgalmasság eseményét, amennyi csak lehetséges. Szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus Figyelmeztetés mindazoknak, akik sátáni kultuszba bonyolódtak május 30., hétfõ, 22:00 Leányom, most egyre erõsebb leszel és Szent Akaratommal szembeni engedelmességed által figyelmeztetni tudod a világot mindarra, ami még be fog következni. Amikor a bûnrõl beszélek, akkor még nem azt az elvetemült bûnt nyilatkoztatom ki, amelyet még a szabályszerû bûnösöknek is nehezükre esik kifürkészni. Azok az undorító gyakorlatok, amelyeket a nyugati társadalom csukott ajtók mögött végez, csontig sokkolna benneteket.

13 Azok a gonosz rémtettek, ahol a sátán iránti tiszteletbõl, rituális szertartás szerint gyermekeket ölnek meg, a mai világban valós esemény. De ez csak egynéhány azokból a gonosz tettekbõl, amelyeket az emberek az ördög befolyása alatt követnek el. Ha ilyen messzire mentek el gyermekeim, lehetetlennek fogjátok azt tartani, hogy visszatérjetek Hozzám. Más tettek miatt is megszakad a Szívem, ide tartozik a testi erõszak, amelyet kis és ártatlan gyermekeken követnek el. Engedjétek meg, hogy megmagyarázzam a bûn fajtáit, amelyek meggyötörnének sokat közületek, ha részletesen leírnám õket. A sátán követõi gonosz módon bánnak az emberekkel, akikkel szemben semmi tiszteletük sincs, tekintettel a sátáni kultuszra. Rendszeres rituálé számukra a következõk: áldozat, beleértve az emberáldozatokat, káromlás, istenkáromlások, a Hozzám, az Örök Atyához és szeretett Anyámhoz kötött kapcsolatok megszentségtelenítése. Olyan kevés szégyenérzetük van ezeknek a sátánimádóknak, hogy tiszteletlenségüket még ki is nyilvánítják: a zenén, a mozin, a tévén és a mûvészeteken keresztül. Mindazok, akik ezeket a Szentségtöréseket elkövetik, az örök kárhozattal konfrontálódnak, vagyis az örökkévalóságig a pokolban fognak égni. Ez most egyike az utolsó figyelmeztetéseknek, amelyet ti Tõlem, Megváltótoktól, Jézus Krisztustól kaptok. Ugyanakkor ez most egyben a végsõ kérésem is Hozzátok, hogy megmentsétek magatokat, ameddig még tudjátok. Én, Jézus Krisztus, azt mondom, hogy fenyegetéseim nem üresek. Megmentésetekért mindent megteszek értetek. De egy bizonyos pont után, nincs már semmi, amit tehetnék, hogy megállítsalak benneteket a hamis vigasz keresésében, amirõl azt hiszitek, hogy az ördögtõl való. Oldjátok ki a sátáni köteléket, amely megkötözött benneteket és Hozzám meneküljetek. Meg foglak benneteket menteni, de nektek megbocsátásomért kell könyörögnötök, addig, ameddig még ebben az életben éltek. Ne feledjétek, ti kell válasszatok: Mennyország, vagy pokol. Válasszatok, ameddig még itt a Földön éltek, mert amikor a következõ életbe átmentek, már nem lesztek olyan állapotba, hogy választhassatok. A ti mindig türelmes és szeretõ Jézus Krisztusotok Mondd meg nekik, hogy szeretem õket, azt szeretném, hogy szóljanak Hozzám május 31., kedd, 10:00 Szeretett leányom, ez számodra egy teljesen különleges utazás volt, ilyen rövid idõ alatt. Belátom, hogy most már elfáradtál. Az üzeneteket nagy sebességgel kaptad és gyorsan terjesztik is ezeket, több nyelven az egész világon, ami azt mutatja meg, hogy ezek az üzenetek mennyire sürgõsek. Ez azt is megmutatja neked, hogy ez a munka Isteni vezetés alatt áll, ezért formátuma tökéletes. Ezek az üzenetek, amelyek tanításaimat tükrözik, azért adattak, hogy még ebben az életben elmagyarázzák nektek azt, hogy lelketek állapota milyen fontos, mert ezt fel kell ismerjétek. Sok embert nyugtalanná tesznek ezek az üzenetek, amikor olvassák ezeket, különösen azokat nyugtalanít, akik alig hisznek Istenben, az Örök Atyában. Sokan fognak megtérni. Egyesek aggódni fognak családjaik és barátaik jövõje miatt. Kérlek, mondd meg nekik, hogy szeretem õket. Amikor megnyitják lelküket azelõtt a tény elõtt, hogy Isten valóban létezik, akkor lesznek felkészülve a második fejlõdési fokozatra. Amikor el kezdenek azon csodálkozni, hogy miért jön létre ilyen kapcsolat, miért tesz ilyen különleges lépést Jézus Krisztus, az Isten, az Örök Atya Fia, akkor egy végkövetkeztetésre fognak jutni. Ez azért van, mert Én egyenként mindannyitokat szeretem és meg akarlak menteni benneteket. Dédelgetni akarlak benneteket és el kell mennem a végsõkig, hogy közelebb tudjalak Szent Szívemhez hozni benneteket. Meg akarom érinteni szíveteket, úgy, hogy lelketekben fény fakadjon. Ebben a világban nincs mitõl félnetek, ha teljesen Rám bízzátok magatokat. Csodálatos terveim vannak mindannyitok számára, azoknak, akik Szent Szívemhez közelebb akarnak kerülni. A legkülönlegesebb ajándékok várnak rátok. Ne féljetek a nyugtalan világtól, mert mindazokat meg fogom védeni, akik hisznek bennem, és gondoskodni fogok szükségleteikrõl. Bízzatok Bennem, az emberiség Urában, aki még egyszer elküldetett, hogy megmentse az emberiséget az örök sötétségtõl. Mint ártatlan gyermekek, úgy forduljatok Hozzám. Nem kell imákat tanulnotok, ha járatlanok vagytok az imádságban. Igen, az ima nagyon hasznos, de minden, amire megkérlek benneteket az, hogy szóljatok Hozzám, beszélgessetek Velem, olyan módon, mint egy jó baráttal tennétek. Lazítsatok és bízzatok Bennem. Kérjétek segítségemet. Irgalmasságom csordultig van tele és arra vár, hogy kiöntsem rátok. Bárcsak ismernétek együttérzésemet, amit a Földön mindannyitok iránt érzek, még a bûnösök iránt is. Az Én gyermekeim akkor is gyermekeim maradnak, ha a bûn bemocskolja lelküket. Megvetem a bûnt, de szeretem a bûnöst. Közületek oly sokan félnek attól, hogy a bocsánatért rendszeresen könyörögjenek. Nem szabad nyugtalankodnotok. Soha. Ha õszintén megbánjátok bûneiteket, meg lesz nektek bocsátva. A bûn, gyermekeim egy állandó probléma lesz. Még a legájtatosabb követõim is vétkeznek és vétkeznek, bûnt bûnre halmoznak. Ez tény. Amint sátán a elszabadult, a bûn széles körben terjedt el. Sokan túlságosan szégyellnek Hozzám fordulni. Lehajtják fejüket és becsukják szemüket, ha rosszul viselkedtek. Túl büszkén és összezavartan újra elkövetik, mintha már el is lenne felejtve. Amit nem értenek, az, hogy sötétség sötétséget vonz maga után. Vagyis, ha egyszer vétkeztetek, akkor sokkal egyszerûbb még egyszer vétkezni. Azáltal, hogy leblokkoljátok lelkiismereteteket, körbe és körbe forogtok szüntelen. Akkor a bûnös minden bocsánatkérést elmarasztal, hogy megtagadhassa helytelen tettét. Továbbra is lejjebb és lejjebb esnek a spirálban, mert nem tudják, hogy hogyan kell bocsánatot kérjenek. Azért, mert az alázatosság fontosságát nem értették meg, lehetetlenek tartják, hogy Hozzám forduljanak. Mint tudjátok, nem komplikált dolog bocsánatot kérni Tõlem. Ne féljetek Tõlem sohasem. Elvárom mindannyitoktól, hogy legyen elég bátorságotok ahhoz, hogy elítéljétek saját bûneiteket. Ha ezt szokássá teszitek, akkor néhány különleges ajándékban lesz részetek. Bûneitek beismerése után a kegyelem állapotába kerültök. Amikor az Eukarisztia Szentségét magatokhoz veszítek, egy olyan kiegyensúlyozott energiát fogtok érezni, ami meg fog lepni benneteket. Akkor, de csak akkor fogjátok megtalálni a valódi békét. Semmi sem fog nyugtalanítani benneteket. Erõsek lesztek és nemcsak a lelketekben. Elmétek nyugodtabb és megfontoltabb lesz. Az életet másként, pozitív beállítottsággal fogjátok látni. Ki nem szeretne egy ilyen életet? A világ ezen szomorú idõszakában gyertek vissza Hozzám, gyermekeim. Engedjétek, hogy megmutassam nektek a boldogságot, amiben részetek lesz, ha visszatértek Hozzám. Gondoljatok arra, hogy Életemet adtam értetek. Szeretetem nem ismer határt. Válaszolni fogok hívásaitokra. Minden, amit meg kell tennetek az, hogy megkértek Engem.

14 A ti értékes szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus Most válik valóra a Garabandáli jövendölés május 31., kedd, 15:30 Szeretett leányom, ilyen rövid idõn belül, messzire értünk. Ennek oka volt. Ez az egész idõ azért kellett, hogy Szent Igéimet közölni tudjad a világgal, mert szomjazik szeretetemre. Mégsem hallanak, mert nem akarják megismerni. Miközben hûséges követõim az elkövetkezendõkre készenlétben állnak, addig sok emberben semmi érdeklõdés sincs azok iránt a figyelmeztetések iránt, azok iránt sem, amelyeket szeretett Anyám eddig a világnak adott. A Garabandáli jövendölések most valóssággá válnak. Most készüljetek fel erre az eseményre, mert csak egy pár hónapotok maradt hátra, hogy felkészíthessétek lelketeket. Kérlek, ne aggódj, leányom, mert tudom, hogy ezek az események elszomorítottak téged, mert gyermekeid jövõjére gondolsz. A Nagyfigyelmeztetés mindent megváltoztat. De útjaitokon útelágazások fognak mutatkozni. Akkor az ember, ha felismeri Isten létezésének igazságát, szabad akarata által két ösvény között választhat: a megváltás ösvényét, vagy az elkárhozás ösvényét. A büntetés sok embert el fog pusztítani Imádkozzatok nagyon azért, hogy az ember az elsõt válassza, mert ha nem ezt teszi, akkor a világnak a legszigorúbb büntetéseket kell elviselnie, miközben sok ember el fog pusztulni. Miért is kívánnák ezt gyermekeim? Mégis az ember, a bûn miatt, Ígéretemet el fogja utasítani és a csaló ösvényét fogja követni. Mint azt megmondtam, nem fogom neked a Nagyfigyelmeztetés dátumát megadni, ezt csak néhány kiválasztott lélek ismeri, mert ha ismertetném az emberekkel ezt a dátumot, akkor õk hamis alázattal keresnék menekülésüket. Bízzatok Bennem. Minden jó lesz, gyermekeim. Ti áldottak vagytok, mert meg fogjátok kapni a kinyilatkoztatás csodás ajándékát. A világ a következõ hónapokban, amelyek a Nagyfigyelmeztetéshez vezetnek, kissé elcsendesül és különösnek fog tûnni. Bár ez látványosan fog megtörténi, mert látható lesz az égen, mégis olyan csendes misztikus élmény lesz, hogy ti, a saját lelkiismeretetekkel való hangtalan találkozásra, jobban fel szeretettek volna készülni. Ne felejtsétek: minél több ember lesz figyelmeztetve erre az eseményre, annál több lélek fog megmenekülni. Imádkozzatok, imádkozzátok Irgalmasságom Rózsafüzérét azokért a lelkekért, akik a Nagyfigyelmeztetés ideje alatt meg fognak halni. Szükségük van imáitokra. A ti Szeretõ Megváltótok Jézus Krisztus (egyevc) JÚNIUS Benedek pápa napjai meg vannak számlálva június 1., csütörtök, 11:00 Szeretett leányom, Szent Nevemért te már többször is próbára voltál téve, azért, hogy hátat fordíts az Igazságnak. Ez rendszeresen elõ fog fordulni. Hiszen egy nap sem fog eltelni anélkül, hogy a csaló ne kísértsen meg téged, vagy, hogy ne vonjon el a munkádtól, és hogy elmédet ne töltené el kétségekkel. Neked nem szabad más látnokok üzeneteit olvasnod, vagy más személyre hallgatnod, olyanra, aki azt állítja, hogy az Én Nevemben jön és üzentet akar neked adni, de az ellentéte azoknak az Igéknek, amelyeket Tõlem kaptál. Próféciáim, leányom, pontos közlések számodra. A sátán továbbra is meg akar kaparintani és ártani akar neked, mindig akkor, amikor a legkevésbé várod. Ezért legyél résen mindig. Az Én szeretett helytartóm napjai meg vannak számlálva. Õ még a Nagyfigyelmeztetés elõtt el fogja hagyni a Vatikánt. Bízzál Bennem. Engedelmeskedj Nekem. Te most jól haladsz elõre, de Tõlem soha se fordítsd el szemeid. Azonban ne félj az életedet normális módon, úgy, mint eddig élni, ha az ima és a teljes önátadásod Nekem, a legfontosabb része ennek. Biztosítalak arról, hogy ebben a munkádban mostantól nem vagy egyedül és csak azok, akiket Én vezetek, lehetnek valamilyen módon befolyással rád. Bízzál Bennem akkor, amikor azt mondom neked, hogy sátán Igéimet nem szabotálja, vagy ezeket az üzeneteket, amelyeket Én adok neked, nem tudja megfertõzni. Ez ebben az esetben nem fog megtörténi, mert ez egy rendkívüli misszió, és ezért minden védelmet megkapsz, leányom. Amikor aggodalmad lesz bármelyik üzenettel kapcsolatban, kérdezz meg Engem és megkapod rá a választ. Senkit se kérdezz meg véleménye felõl, mert õk arra nincsenek kiképezve, hogy az Isteni Igérõl nyilatkozhassanak. Sohase bonyolódj más látnokok üzeneteibe. Ez nagyon fontos, különben ártana a munkádnak. Most már tudod, hogy Én, a ti Megváltótok és az emberiség Királya tekintélyt élvezek. Nem szabad soha, egy embernek sem Igéimet beszennyeznie. Légy hálás a prófétálás adományáért és minden idõben engedelmeskedj Nekem. Ne bánts meg Engem sohasem kételkedéseiddel. Ezek az idõk már a hátad mögött vannak. Közeledj Hozzám alázatos szívvel és lélekkel. Hallgass, amikor Igéimet kigúnyolják, megtámadják, elutasítják, vagy ellent mondanak neki és megkérdõjelezik azokat, mert te nem vagy abban a helyzetben, hogy válaszolhass Helyettem. Annyi mindent fogsz még Tõlem tanulni, ha leülsz és meghallgatsz Engem. Eltöltöm lelkedet a megkülönböztetés kegyelmével. Fogadd el ezt az ajándékot. Ne kételkedj. Örvendezz Velem. Ez egy nagyon fontos küldetés, nem olyan, mint a többi, amit az elõzetes próféták által az emberiségnek küldtem. Emberi szóval kifejezve, részedrõl erõt követel. Éppen most nagyon fontos, hogy egyszerû módon kommunikálj Velem, az ima által, a Szentségimádás által és a Szentségek által. Minden mást ki kell zárni. Családod minden idõben nagyon fontos. Minden, ami ezen a két dolgon kívül van, egy sokkal kisebb kategóriába esik. Próbálj meg lazítani és engedd, hogy Szeretetem eltöltsön téged. Ne pazarold az amúgy is értékes idõt aggodalomra. Egyesülj Velem, hogy teljes egységben legyünk és minden sérelemtõl védve leszel. Szeretlek, leányom és bízom benned.

15 A ti odaadó Megváltótok és Tanítótok, Jézus Krisztus Sátán a popkultúra által toborozza a fiatalokat június 4., szombat, 17 óra Szeretett leányom, a hozzátok eljuttatott üzeneteim közvetlen eredményeként, az egész világon megnövekedett a megtérések száma. Örvendjetek, mert mondom nektek, az Én szavaim, ha elolvassák õket, minden lelket lángra gyújtanak, még a lanyha bûnösökét is. Évezredekkel ezelõtt, amikor apostolaimnak átadtam a tanítást, Szavaim mély hatást gyakoroltak az emberekre. Ennek a tanításnak nagy része már feledésbe ment, sokan megfeledkeztek róla, kivéve azokat, akik Isten, az Örök Atya, vagy az Én, Jézus Krisztus, az Õ Fiának követõi. Ezen üzenetekben, amelyeket neked adok leányom, megpróbálom tanításaimat leegyszerûsíteni. Azért szólok most így hozzátok, hogy figyelmeztessem, tanítsam, s gyermekeim lelkébe öntsem Szent Igéimet, hogy megmenekülhessenek a sátán karmaiból. Leányom, a Szentlélek adománya által lelked megkapta a megkülönböztetés kegyelmét. Ezt nem csak azért kaptad, hogy megértsd ezeket az üzeneteket, hanem azért is, hogy a bûn gonoszsága nyilvánvaló legyen elõtted. Most, ha bûnt látsz, annyira eltölt ellenérzéssel, hogy teljesen felkavar. Most ízelítõt kapsz abból, hogy mit szenvedek el Én, amikor a bûn által megfertõzött gyermekeimet látom. Sokan felkavarnak téged azok közül, akiket mindennapi életed során a médiában, a moziban, a televízióban látsz. Amikor egy lélekben ott a bûn, akkor az úgy nyilvánul meg, hogy bizonyos jelek alapján tisztán észre lehet venni. Leányom, te most a Tõlem kapott kegyelmek által azonnal észre tudod venni valakinek a bûnét. Az elsõ jel, amit észre fogsz venni, az arrogancia és a büszkeség, amikor valaki fontosabbnak tartja magát egy másik embernél. A többi jel, amit észre fogsz venni, mind a büszkeség és a kapzsiság bûnébõl származnak. A mai világ legféktelenebb bûne a szexuális perverzitás. Mindig álcázva, humorral vegyítve mutogatják a világnak. Nagyon ravasz mód ez arra, hogy elhitessék az emberekkel, hogy ez természetes része az ember megjelenési formáinak. Látod leányom, hogy a világon minden személy szívesen nevet, s szüksége van a humorérzékre, ami Isten ajándéka. Amikor tehát a szexuálisan perverz viselkedésre bíztatnak, akkor ezt legtöbbször úgy teszik, hogy nevetésre fakasszanak benneteket. Ez nem csak abban az esetben aktuális, amikor ezáltal lealacsonyítják a nõket, hanem akkor is, amikor elhitetik a fiatal gyermekekkel, hogy ez a gonosz, lealacsonyító viselkedés elfogadható, és hozzátartozik a normális pop-kultúrához. A sátán szívesen toborozza a fiatal lelkeket. Így, a modern lehetõségek felhasználásával, célba veszi ezeket a drága kicsi bárányokat, hogy elvegye õket Tõlem. Az Én kicsi gyermekeim pedig tudatlanul utánozzák visszataszító viselkedését, s ez a viselkedés késõbb egy csoporthoz való odatartozás kényszere alatt csak tovább gerjed. A zene-iparban dolgozókhoz intézett figyelmeztetés Most mindazokat figyelmeztetem, akik a zene-, film-, és a mûvészetek iparában dolgoznak. Szigorúan foglak benneteket megbüntetni azért, ha gyermekeimet megfertõzitek. Ti, félrevezetett gyermekeim, a sátán fegyvertárának bábui vagytok. Elsõsorban úgy tud használni benneteket, hogy félrevezet titeket a gazdagsággal, a hírnévvel és az anyagi jóléttel járó életmód által. Aztán behatol szívetekbe. Azután a romlottság mélységeibe vonszol benneteket, ahol démonai által behatol a testetekbe. Így általatok kiélheti rettenetes hajlamait, véghezviheti fertõzõ szexuális cselekedeteit. Egész idõ alatt azt hiszitek, hogy ez csak egy ártatlan szórakozás. Nem tudjátok, hogy ellopja a lelketeket? Nem is foglalkoztok vele? Nem értitek, hogy ha ezt a fajtalan szexuális romlottságot mûvelitek örökre elvesztek? Miközben minél több buja izgatottságra vágytok, amikor már az utolsó aktus sem elégített ki benneteket, már nem tudjátok jóllakatni magatokat. Azután ti fogjátok saját magatokat tönkretenni. Mit gondoltok, miért vannak köztetek olyan sokan, akik egy hamis látszat mögött élve, ami a híresség kultúrájához tartozik, öngyilkosságot követnek el, kábítószerekkel túladagolják magukat, depressziósak és akiknek szívét szétszakítja a kétségbeesés? Nem tudjátok, hogy sátánnak sürgõsen szüksége van a lelketekre? Minél hamarabb törekedtek a halálos bûnben való életmódra, annál gyorsabban kaparintja meg a gonosz lelkeiteket Teremtõtöktõl. az Örök Atyától. Azoknak a gyermekeimnek, akik a hazugság eme csapdájába estek, nagyon nehéz ezt megérteniük. De próbáljatok így gondolkodni: Még ha bûnben is éltek, Isten világossága még mindig bennetek van. Nagyon sok bûnös és ateista nem tudja ezt megérteni. Tovább folytatják bûneik sorozatát, és egyre közelebb kerülnek a pokolhoz. Mégis, Isten világossága megõrzi szellemi egészségüket. Isten világossága nélkül sötétségben lenne ez a Föld. Ha egyszer megtapasztaltátok ezt a sötétséget, terrorizálni fog benneteket. Nem csak viszolyogni fogtok bûnös cselekedeteitektõl, hanem rohanni fogtok, hogy elbújjatok valahova, mert még ha Isten világossága valóban megjelenne is, nem lennétek képesek arra, hogy vakító fényét és erõsségét elviseljétek. Isten világossága nélkül olyan sötétség van a lélekben, hogy ti gyermekeim, akiknek még soha nem kellett ezt a fényt nélkülöznötök, nem tudnátok túlélni, ha ez kialudna. Tápláljátok lelkeiteket. Ez az egyetlen, amit magatokkal vihettek a következõ életbe. A Figyelmeztetés ízelítõ lesz számotokra, hogy milyen érzés lesz ez. Ha a Figyelmeztetéskor halálos bûnben lesztek, ne ijedjetek meg, mert ez csak egy figyelmeztetés lesz. Olyan sokkolóak lesznek bûneitek, amikor durva és utálatos formájában látjátok majd õket, hogy szerencsétlenségetekre ijedségetekben fizikai kárt okozhat bennetek. Ne várjatok addig. már most tegyetek valamit a mostani lelki állapototokért. Figyeljetek oda lelketek magasztosságára. Tápláljátok lelkeiteket, mert ez minden, amit magatokkal vihettek a következõ életbe. A testeteknek nincsen semmi jelentõsége. Mégis ha bûnös módon használjátok testeteket, amelyet Istentõl, a Mindenható Atyától kaptatok ajándékba, úgy, hogy ezáltal másokat is bûnre vezettek, akkor a testetek lesz a lelketek halálának okozója. Gyermekeim, gondoljatok elkövetkezendõ boldogságotokra, mert ez a Földön eltöltött idõ csak egy töredéke annak az idõnek, amit a létezésetek során meg fogtok tapasztalni. Ha nem foglalkoztok lelkeitek gondozásával, úgy biztosítva lesz számotokra egy elkülönített hely a pokolban, ahol az örök kínszenvedésen és gyötrelmen kívül nem lesz más élet. Milliók sodródnak naponta gyorsan a pokol kapuihoz Milliók sodródnak naponta gyorsan a pokol kapuihoz haláluk pillanatában. Hatalommal rendelkezõ emberek, vezetõk, gazdagok,

16 szegények, énekesek, színészek, terroristák, gyilkosok, másokat megerõszakolók és azok, akik abortuszt követtek el. Ami mindnyájukban közös: egyikük sem hitte, hogy létezik a pokol. Szeretõ Megváltótok és Tanítótok: Jézus Krisztus Összeütközik két üstökös, a vörös égbolton megjelenik Keresztem június 5. vasárnap, 16:30 Szeretett leányom, közel az idõ. Most már közel van a Nagyfigyelmeztetés. Nagy szomorúsággal kell mondanom neked, hogy sok lélek nem fogja figyelembe venni ezeket az üzeneteket a Nagyfigyelmeztetésrõl. Szavaim süket fülekre találnak. Miért nem akarják hallani? Nemcsak Irgalmasságom legnagyobb ajándékát, amikor kegyelmem az egész világra kiárad, adom nekik, hanem megpróbálom õket fel is készíteni erre az eseményre. Sok millió bûnös fog örülni, amikor nagy Irgalmamat megmutatom nekik. Mások pedig nem fognak esélyt kapni arra, hogy idejében megmenthessék magukat, mert a sokktól meghalnak. Leányom, neked mindent, amit csak megtehetsz meg kell tenned, hogy figyelmeztesd a világot, mert ez a nagy esemény mindenkit meg fog rendíteni. Mielõtt bekövetkezne a Nagyfigyelmeztetés, nagy jelek lesznek láthatóak az égen. A csillagok olyan csattanással fognak összeütközni, hogy összezavarja az embereket, mert az égen végbemenõ látványosságot katasztrófának hiszik. Miközben ezek az üstökösök elhaladnak, egy nagy vörös égbolt keletkezik és Keresztem jele szerte a világon, mindenki által látható lesz. Sokan félni fognak. De Én azt mondom nektek: Örüljetek, mert elõször az életetekben valódi Isteni Jelet fogtok látni, ami egy nagy hír jelképe lesz a bûnösök számára. Akkor, értékes gyermekeim, nézzetek Keresztemre és tudni fogjátok, hogy Irgalmasságom mindannyiatoknak adatott, mert Irántatok való, mély, ragaszkodó szeretettel, önként haltam meg a kereszten, hogy megmentselek benneteket. Amikor a Nagyfigyelmeztetés alatt, az égen látni fogjátok a keresztet, tudni fogjátok, hogy ez szeretetem jele irántatok. Imádkozzatok szeretet híveim, hogy testvéreitek is örülhessenek, amikor nekik is megmutatom Létezésem bizonyítékát. Imádkozzatok, hogy szemeimben úgy fogadják ezt el, mint megmentésük lehetõségét, hogy ez az Irgalmasság nagy cselekedete lelkeiket megmenthesse, ha megengedik, hogy segítsek rajtuk. Látni fogjátok, hogy milyen halálos bûnben meghalni A Nagyfigyelmeztetés a tisztulás tapasztalata lesz mindenki számára. Lehet, hogy részben ez kellemetlen lesz, különösen azoknak, akik súlyos bûnben élnek, mert elõször életetekben látni fogjátok, hogy milyen az, amikor Isten világossága eltûnik életetekbõl. Ezek a lelkek az elhagyatottságot fogják megtapasztalni, azoknak az elhagyatottságát, akik halálos bûnben halnak meg. Ezeknek a szegény lelkeknek, akik meghalnak, túl késõ lesz már ahhoz, hogy Istenhez könyörögjenek bûneik bocsánatáért. Ne feledjétek, hogy az üres lelkek feltöltése nagyon fontos, ezt Én mindenkinek megengedem, mert csak így érthetitek meg, hogy Isten Világossága nélkül megszûnik lelketekben minden érzés. Lelketek és testetek csak üres edények lennének. Még a bûnösök is érzik Isten világosságát, mert Õ minden gyermekében jelen van a Földön. De amikor halálos bûnben haltok meg, akkor ez a világosság már nem létezik. Készüljetek fel most erre a nagy eseményre. Addig mentsétek meg lelketeket, ameddig csak tudjátok, mert amikor Isten világossága elhagy benneteket, akkor fogjátok felfogni azt az ürességet és kietlenséget, amit a sátán ajánl nektek, és aki tele van félelemmel és terrorral. Töltsétek fel lelketeket. Örüljetek, mert a Nagyfigyelmeztetés meg fog menteni és közelebb fog hozni benneteket Szent Szívemhez. Köszöntsétek a Nagyfigyelmeztetést, mert akkor megadatik nektek a bizonyíték arra, hogy van Örök Élet és ti tudjátok, hogy ez milyen fontos. Szeretõ megváltótok, Jézus Krisztus Az emberiség Királya Most Róma kulcsai, Istennek, az Örök Atyának lesznek visszaadva jún. 6., hétfõ, 10:30 Szeretett leányom, most légy erõs. Üzeneteim tartalma félelmet okoz neked, ami miatt nem szabad összeroskadnod. Sokszor nagyon egyedül érzed magad ebben a munkában, de Én mindennap veled vagyok és az oldaladon állok. Üzeneteim, mint azt elõre megmondtam neked, nem okoznak mindig örömet a lelkeknek. De azok akik hisznek, meg fogják érteni, hogy a büntetésre szükség van, hogy segítsen a világ megtisztításában. Tudom, hogy néha nehéz az üzenetek tartalmát megemészteni, de te most Belém kell vessed minden bizalmadat. Még egyszer felhívom figyelmedet arra, hogy ne foglalkozz azokkal az emberekkel, akik Szent Igéimet megkérdõjelezik, analizálják, vagy lyukat fúrnak bele. Erre nincs jogod sem neked, sem nekik. Neked most engedelmesnek kell lenned. Hagyd békén azokat, akik továbbra is gúnyolódnak, vagy elítélik Igéimet, mert ez már nem tartozik rád. Igen, természetesen kritizálnak téged, amikor nyilvánosságra hozod Igéimet. Mellõzd most mindazokat, akik megpróbálnak téged megtámadni. Az idõ most nagyon rövid, az ilyen hasztalan dolgokra. Akikkel most foglalkoznod kell, azok az Én szegény gyermekeim, akiknek hiányos a hitük, vagy, akik nem ismernek Engem és az Örök Atyát. Ezek azok, akikért most nagyon aggódom. Tehát, hiába hiszik magukról, hogy õk jó keresztények, ha állandóan arra szánják az idõt, hogy Igéimet analizálni próbálják, ahelyett, hogy követnék tanításaimat és szegény testvéreikért imádkoznának, mert így elpazarolják az értékes idõt. Leányom, mondd meg a világnak, hogy most a Földön bekövetkeznek a megjövendölt természeti katasztrófák. Minden most fog bekövetkezni, egyszerre nagyon sok és nagyon gyorsan. Ez mind azokra a vakszemûekre fog ráilleni, akik bûneik által elfordították szemüket Isten, az örök Atya Igéirõl és elmerültek az igazságtalanság barlangjába. Híveim, ne féljetek Híveim, most imádkozzatok. Ne féljetek. Isteni védelmemet minden idõben felajánlom nektek, akkor is amikor Nevemért gúnyolnak benneteket. Az ima erõt és bátorságot fog nektek adni, amikor az ördög és kegyencei gyermekeimre szórják mérgeiket. Ti figyeljetek Rám, gyermekeim, Miközben elkezdõdnek förtelmes hadviseléseik az emberek ellen a terrorizmus által, a pénznem monopolizálása által és a föld megmérgezése szándékos fertõzések által, ti figyeljetek Rám. Isten, az Atya haragja most és gyorsan

17 fog lesújtani. Most a világon mindenhol csoportosan kell imádkozni, mert segíteni fog egyes események elhárításában. Imádkozzatok szeretet Benedek pápámért. Isten legnagyobb ellenségei veszik õt körül, olyanok, akik hataloméhesek és át akarják venni az Egyház fölötti ellenõrzés jogát. Az ima segíthet abban, hogy késleltesse a küszöbön álló elutazását, mert mint az meg volt jövendölve, kényszeríteni fogják a Vatikán elhagyására. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, még idõben ezért a periódusért, mert ez lesz a legsötétebb periódus, amelyben valaha is része lett volna Nekem szentelt szolgáimnak, püspökeimnek, kardinálisaimnak és minden igazhitû követõmnek. Róma kulcsai Istennek, a Mindenható Atyának lesznek most visszaadva. Elérkezett a csata ideje az ördög és gonosz követõi ellen. Próbálkozásaik az emberiség szabotálására nagyon szigorúan lesznek bûntetve, mert gonosz tetteikért nagy szenvedések lesznek rájuk mérve. Álljatok ki, gyermekeim. Részesítsétek elõnyben Irántam való teljes bizalmatokat, reményeteket és odaadásotokat. A mindennapi ima, a Szentmise és az Eukarisztia segíteni fog Nekem és Atyámnak a gonosz elpusztításában. Kövessetek Engem. Vegyétek kelyhemet, mert ha ezt teszitek, akkor fogtok örülni az Örök Életnek. Szeretõ Megváltótok, az emberiség Királya, Jézus Krisztus Szûz Mária elveszett gyermekeire vonatkozó üzenete jún.7., kedd, óra Gyermekem, ezek az utolsó napok nem voltak könnyûek. Csak az a fontos, hogy engedelmeskedj Fiamnak. Ne hagyd, hogy most félelem és kétség uralkodjék szívedben, mert ha ez megtörténne, akkor a csaló munkálkodna benned. Nyisd meg a szíved, hogy a kegyelmek eláraszthassák lelkedet, hogy közelebb kerülhess drága Fiamhoz. Most egész közel vagy Isten anyjához, Aki a te anyád is, s Aki minden idõben segít neked és vezet téged. Nagyon nehéz megküzdened küldetésednek ezzel a részével, de ne feledd, hogy soha sem könnyû az Én Fiamnak dolgozni. Vonakodásod ellenére egyre erõsebb leszel. Így van ez jól, hogy mindenek ellenére követed az Õ utasításait. Imádkozz most az összes elveszett gyermekemért, mert hiányzik belõlük a szeretet, az igaz szeretet, amelyet Fiam felkínál nekik. Ez a szeretet jelenti az õ megváltásukat. Ajánld fel tehát az összes imádat ezekért a szegény elveszett lelkekért. Most menj békében, és tegyél meg továbbra is mindent, amit a Fiam kér tõled. I s t e n A n y j a M á r i a, az Ég Királynõje Üzenet a papoknak, püspököknek és a kardinálisoknak (bíborosoknak) a hamis prófétákról jún.7. kedd, 15:15 Szeretett leányom, szenvedtél, mert a csaló kínoz téged. Erõsen kell imádkoznod, hogy kibírjad támadásait. Vesd Belém teljes bizalmadat, aztán hagyd, hogy Én foglalkozzam ezzel, fel kell ajánlanod az Értem kiállt szenvedést és ezt fogadd örömmel szívedbe. Ha továbbra sem felejted el, hogy ezek a szenvedések azért vannak, mert eggyé váltál Velem, és mint kiválasztott lélek áldott vagy, akkor jobban fogod magad érezni. Sok követõm most kezdi felfogni, hogy a világban mi is történik és a Szentlélek kegyelme által harcra készen állnak, hogy Igéimet megvédjék. A hívõk ezen hadserege most egyre erõsebb lesz és félelem nélkül fogják a bûnösöket a megváltásra vezetni. Szent helytartómnak, Benedek pápának szüksége van imáitokra. Naponta imádkozzatok érte, mert neki most minden szinten védelemre van szüksége, hogy az bekövetkezendõ kínokon keresztül segítsétek. Nagyon fontos, hogy résen legyenek híveim minden fellépõ új pápával szemben, mert az nem Istentõl való lesz. Kérlek, figyelmeztesd minden felszentelt szolgámat, hogy készüljenek fel ezekre a szörnyû kihívásokra, amelyek a legfélelmetesebbek lesznek, amivel hivatásuk idején valaha is találkoztak. Nagy bátorságot fog követelni, hogy kiálljanak Tanításaim Igazságai mellett. Olyan sok felszentelt szolgám lett vak a visszatérésemmel kapcsolatos ígéretek iránt. Mikor lesz az (gondolták magukban)? Annyira megszokták Tanításaim elõadását, hogy talán elfelejtették, hogy ezek az események valamikor, talán életük idején fognak beteljesedni? Mert a mai világban ez most a legnagyobb kihívás. Ha több ezer évvel ezelõtt prófétákat küldtem a világba, akkor természetes, hogy arra a periódusra, amikor újra visszajövök, megint küldeni fogok, hogy felkészíthessem erre a világot. Keltsétek életre a Tanításokat, amelyekre híveiteket tanítsátok. Fogjátok fel, hogy Én vagyok az, aki most hozzátok beszél. Ez az üzenet Tõlem jön, Isteni Megváltótoktól. Imádkozzatok az ítélõképesség kegyelméért, hogy felismerjétek valódi Hangomat, amikor az megadatik nektek. Nyissátok meg most szíveteket és hallgassátok, amit mondani akarok nektek. Eljött a felvilágosítás ideje a jövendölésekrõl, amelyek megtalálhatóak a Jelenések könyvében és amelyek most ott tartanak, hogy szemeitek elõtt lejátszódjanak. Nektek, szeretett szolgáim, bátorsággal, szeretetetek által kell az akadályok ellen küzdenetek, melyeket a csaló állított fel és amelyek türelmeteket a végsõkig próbára teszik. Tudomásul kell vegyétek, hogy a hamis próféta készülõben van, hogy elcsábítson benneteket, hogy elragadtasson benneteket és hogy arról gyõzzön meg benneteket, hogy õ az Igazságot képviseli. Most meg kell mutassátok hûségeteket Irántam és az Örök Atya iránt. Ne essetek kétségbe. Ámbár ezek az események meg fognak benneteket ijeszteni és összezavarnak titeket, mégis hûségesnek és méltányosnak kell lennetek Velem szemben. Hívatásotok ideje alatt most elõször lesz megpróbálva hitetek. Péter Egyháza, az Én Egyházam. De amikor a kulcsokat visszaadják Istennek, az Atyának, ami rövidesen megtörténik, akkor az Egyház részese lesz Királyságomnak. Én vagyok az Igazság. Minden idõben az Igazságot kövessétek.. Imádkozzatok most azért a kegyelemért, hogy biztosak lehessetek a sátán félrevezetésének felismerésében. Különben a hamis próféta behálózza gyermekeimet, bájos, karizmatikus fondorlataival, a csalóéval. A sátán nem fogja Egyházamat meghódítani, ha szolgáim a megtévesztéssel szemben résen lesznek és, ha ezt a valóságnak megfelelõen látják: egy ördögi hazugságnak, amelybõl nem lesz visszaút, ha beleestetek, vagy ha csatlakoztok ehhez az utálathoz! Most hallgassatok meg. Forduljatok Hozzám vezetésért és azokért a különleges kegyelmekért, amelyekre szükségetek van, hogy nyájamat Hozzám és az Örök Atyához vezethessétek, mert ha ezt teszitek, akkor olyan kegyelmekben részesítelek benneteket, hogy rövid idõn belül erõt gyûjthettek, azért hogy mindenáron megvédhessétek Igéimet.

18 Mindannyitokat szeretem és vágyódom segítségetek után ezekben a Végidõkben. Jézus Krisztus Készítsétek fel családjaitokat, hogy az égen megjelenõ Keresztemnek tanúi lehessenek jún.8., szerda, 16:45 Szeretett leányom, közölnöm kell veled azokat az érzéseket, amelyeket most elviselek. Az elsõ érzés, a boldogság érzése, ez azért van, mert lelkiismeretük megvilágosításakor oly sok irgalmasságot hozok gyermekeimnek. Aztán itt vannak a nagy szomorúság könnyei is, azokért, akik nem is tudnak errõl az eseményrõl és nem készülnek fel erre. Nagyon fontos, hogy gyermekeim beszéljenek barátaiknak és családjaiknak errõl a nagy eseményrõl, hogy megmentsék ezek lelkeit, nem számít, ha azok nevetni fognak, vagy nevetségessé teszik mindazt, amit elmondanak, mert késõbb meg fogják nekik köszönni. Mondjátok el nekik az Igazságot. Kérjétek meg õket, hogy legyenek nyitottak. Ki kell õket oktatni arra, hogy a Keresztet fogják az égen látni, így lesznek felkészülve. Ennyi az egész, amit meg kell érteniük. Akkor majd elfogadják azt a kellemetlen érzést, amit akkor kell elviselniük, amikor az eddigi életük lejátszódik elõttük. Mondd meg nekik, hogy gondolják át életüket és emlékezzenek azokra a fájdalmakra, amelyeket valószínûleg embertársaiknak okoztak. A Nagyfigyelmeztetés után terjesszétek Igéimet Gyermekeim, amint a Nagyfigyelmeztetés megtörtént, és amikor a megtérés is bekövetkezett, akkor siessetek terjeszteni Szent Igéimet. Ez nagy fontossággal bír, mert ez döntõ periódus lesz. Az Én szeretett híveim munkái által gyermekeim mindenhol a helyes ösvényen fognak maradni. Ez az az idõ lesz, amikor az ima és a megtérés meg tudja gyengíteni a pusztulás hatását, amelyet az Antikrisztus és a hamis próféták uralma fog elõidézni. Most fogadjátok el az Igazságot a maga valóságában. Ne féljetek az Igazságtól. Öleljétek magatokhoz, mert ha ezt teszitek, akkor felszabadultok és Irántam való hûségetek képessé tesz majd benneteket, hogy Szent Igéimet megvédhessétek. A félelem visszatart benneteket, a bátorság pedig értékes gyermekeim, lelkeket ment. Az Én Nevemben folytatott harcaitok szenvedéseimet megkönnyíti és nagyon sok lelket, akiknek segítségetekre van szükségük, elvezet majd az Örök Életre. Szeretetem irántatok, gyermekeim, mindent körülvesz, és intenzitása sohasem gyengül meg. Nehéz a keresztem, de amikor azt szívetekbe szeretettel veszítek fel, akkor a teher könnyû lesz. Ti, szeretett követõim, felszentelt szolgáim és laikusok legyetek az Én jövõbeli hadseregem, hogy legyetek segítségemre a sátán legyõzésében. Imádkozzatok a küzdõerõért, hogy megküzdhessetek hitetekért. A példás vezetés és a kegyelem által, amelyet mindazoknak adok, akik Nekem hûséget esküsznek, azonnali megtéréshez fog vezetni, amint Szent Igémet hirdetitek. Ne feledjétek: Én minden idõben veletek leszek. Sokan közületek, akik már egy ideje Hozzám csatlakoztak, most erõsebben fogják a Szentlelket és a megkülönböztetés erejét magukban érezni, ami elcsodálkoztat majd benneteket. Úgy fogadjátok ezt, mint a legnagyobb adományt, amelyet ma az emberiség egyáltalán megkaphat. Ennyi sok kegyelmet nem adományoztam azóta, hogy a legértékesebb adományt a Szentlelket elküldtem az apostoloknak. Ti, követõim, beleértve felszentelt szolgáimat is, legyetek az én igaz Egyházam. Úgy akarlak vezetni benneteket az Isten, az Örök Atya segítségével, hogy az összes gyermekemmel együtt besétálhassatok az Új Paradicsomba, ami rátok vár. A ti szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus A szeretet üzenete minden hívem számára június 8., szerda 21 óra Szeretett leányom, ma nagyon örvendek annak a hitnek, amelyrõl szeretett követõim szerte a világon bizonyságot tesznek, azok, akik eme üzenetek által odafigyeltek felhívásaimra. Örvendek annak a mély hitnek, amelyet szeretett gyermekeim bebizonyítottak Nekem egy olyan világban, amely elutasít engem. Az Én drága gyermekeim, azok, akik hisznek Bennem, örömkönnyeket hoznak Nekem a szomorúság idejében. Ha nem azoktól lennének ezek a könnyek, akik mély odaadással vannak irántam, nem találnék benne vigaszt. Gyermekeim, akik szerettek Engem, figyeljetek most jól rám. Engedjétek meg, hogy a karjaimba vegyelek benneteket, és megmagyarázzam nektek hitetek fontosságát. Hitetek olyan mint egy szívemben égõ láng, amely soha nem alszik ki. lehet, hogy idõnként pislákol, de megadom nektek azt az energiát, hogy égve tartsátok ezt a lángot. Gyermekeim, ti akik a világosság gyermekei vagytok, el fogjátok nyelni a sötétséget, de egyként kell összetartanotok, hogy megküzdhessetek az Antikrisztussal. A sátán nem gyõzhet, mert az lehetetlen Mindig meg kell értenek ezt a fontos tényt: Õ, a csaló nem tud és nem is fog soha gyõzni, mert az lehetetlen. Ezért fogadjátok el azt, hogy az Én és Atyám világossága soha nem fog elhomályosodni, mert ez a világosság soha nem fog kialudni. De a sötétség el fog múlni, amely a hozzá vonzódó szegény lelkeket csalogatja. Ezek a szegény félrevezetett gyermekek is itt vannak a Szívemben, s pont olyan sokat jelentenek Nekem, mint ti. Drága gyermekeim, mint minden családban, nektek kell gondoskodnotok ezekrõl az önfejû testvéreitekrõl. Mindegy mekkora bûnt követtek el, soha ne ítélkezzetek felettük. Hozzátok õket vissza Hozzám. Beszélgessetek velük. Imádkozzátok értük az Irgalmasság rózsafüzérét, így haláluk órájában megmenekülhetnek az ördög karmaiból. Kiáltsatok most hangosan a hegyek csúcsairól. Emlékeztessetek mindenkit az Igazságra. Ignoráljátok a gúnyolódásaikat. De ha megmagyarázzátok a gyermekeimnek, hogy mennyire szeretem õket, azzal nem erõszakoljátok rájuk a ti nézeteiteket. Ehelyett egyszerûen csak magyarázzátok el nekik hogy az Isten, az Atya teremtette õket. Mondjátok meg nekik, hogy az Atya Engem, az Õ egyszülött Fiát küldte el, hogy megmeneküljenek, hogy esélyt adjon nekik, hogy Örök Életük legyen. Aztán mondjátok meg nekik, hogy szeretem õket, s hogy mindegyikükkel ott vagyok a nap minden percében. Még akkor is, ha elfordulnak Tõlem, és látom, ahogy másokkal gonoszságot cselekszenek, mégis ott vagyok mellettük, abban a reményben, hogy hozzám fordulnak, és a segítségemet kérik, mert ha ezt teszik, akkor örömkönnyekkel és megkönnyebbüléssel fogom átölelni õket. Segítsetek Nekem megmenteni ezeket a drága lelkeket. Ne engedjétek, hogy a csaló elvegye õket Tõlem. Õk a

19 családotok az Én családom. Mi mind egyek vagyunk. Még egyetlen lélek elvesztése is túl sok lenne. Köszönöm szeretett gyermekeim mindnyájatoknak. Tudjátok meg, hogy most a Szentlélek által sokkal erõsebben jelen vagyok köztetek, mint bármikor a történelem során. Fogjátok meg a kezemet, és gyertek velem az új Földi Paradicsomba, amely a jövõben a ti csodálatos otthonotok lesz. Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus, az Irgalmasság Királya. Lelki vezetésem blokkolni fogja a sátán romboló akcióit jún. 11., szombat, 15:30 Szeretett leányom, ez egy újabb megpróbáltatás hete volt, amikor Igéimet egyrészt sokan magukévá tették, mások, ugyanabban az idõben elutasították ezeket és teljes csalásnak minõsítették. Azok, akik elutasítják Igéimet nem olvasták az Igazságot, azt az Igazságot, amely Szent Könyvemben található? A Jelenések Könyve minden gyermekem számára adatott, hogy segítségükre legyen a végidõk nyugtalanságának megértésében, melyet a sátán és démonai okoznak. Ha nem értitek meg az Igazságot, amely a Jelenések könyvében található, hogyan is érthetnétek meg mindazokat az üzeneteket, amelyeket most adok nektek? Azt hiszitek, hogy hátat fordítok nektek és sátán meg gonosz hadseregének az irgalmasságára hagylak benneteket? Nem fogjátok fel, hogy elõbb figyelmeztetni akarlak benneteket és aztán pedig segíteni nektek? Nagy Irgalmasságom elpusztítja majd azt a hatást, amellyel a sátán gyermekeimet befolyásolja. Azért jöttem még egyszer, hogy kiszabadítsalak benneteket sátán karmai közül. Ajándékom, a Nagyfigyelmeztetés, meg fogja a terrort gyengíteni, ami egyre csak növekedne, ha ez meg nem történne. Nemcsak azért kommunikálok veletek, hogy Irgalmasságom nagy eseményére felkészítselek benneteket, hanem, hogy a rombolás labirintusából kivezesselek benneteket, amelyet a gonosz csoportok terveztek, és akiknek királya a gonosz maga. Az Én lelki befolyásom jelentõsen fogja blokkolni a sátán romboló akcióit. Halljátok meg Szavamat. Kövessétek utasításaimat. Vezessétek és segítsétek egymást a hitben és ehhez megkapjátok a szükséges erõt, így hamar rátaláltok majd az Ígéret ösvényére, amit elõkészítettem nektek. Sokan közületek félni fognak, drága gyermekeim, de kérlek benneteket, ne hagyjátok, hogy a félelem megakadályozza az Igazságot. A Sátán arra használja majd fel a félelmeteket, hogy ne tudjátok szeretetem üzeneteit elfogadni. Sok minden érthetetlen számotokra abból, amit most mondok nektek. De értsétek meg a következõket: ha nem jöttem volna, hogy megmutassam nektek az Igazságot, akkor mind elvesznétek. Akkor ezt a periódust, amit át kell élnetek, nagyon nehéznek tartanátok. Amint egykor prófétáim által felkészítettelek benneteket, úgy most is, ez által a hírnököm által, fel akarlak készíteni benneteket visszajövetelem idejére. Ez egy ajándék, amelyet mély Szeretetem által adok minden gyermekemnek, hogy megosszam velük azt a tényt, hogy az Antikrisztus és csatlósai nemsokára hatalomra lépnek és hogy fel fognak lépni a hamis próféták is, akik földi Egyházamat félre fogják vezetni. Fejezzétek be védekezéseiteket. Nyissátok meg az Igazság elõtt szemeiteket. Igéimet ma azért adom nektek, hogy emlékeztesselek benneteket Tanításaim Igazságaira. Az Én Szentírásom maga az Igazság. Az Igazság a Szentírást tükrözi vissza. Ha most arra az ígéretemre emlékeztetlek benneteket, ami az Megváltásotok ösvényérõl szól, akkor az, szent Igéimnek az ismétlése. Az Igazság mindig ugyanaz marad. Sohasem lehet azt megváltoztatni, és sohasem az Igazság kell az emberiséghez alkalmazkodnia. Mindig ugyanaz marad. Engedjétek, hogy segítsek megérteni mindazt, ami most történik. Ne takarózzatok be a félelemmel. Mindannyiatokat szeretem és egyszerûen csak a kezeteket akarom fogni, gyermekeim, hogy megvédhesselek benneteket. Az a célom, hogy közületek mindenki Velem együtt éljen majd az Új Paradicsomban, ezt akarom bizonyossá tenni. A ti örökké szeretõ Megmentõtök, Jézus Krisztus A Közel Kelet felszabadítói a zsidókat akarják ellenõrizni jún. 11, szombat, 22:00 Szeretett leányom, ez nem más, mint szeretet, ami által ma este hozzád szólok. Nemsokára egyre több követõm fog egyesülni, hogy a csaló ellen harcoljanak. Éppen most, õ (a sátán) és a gazdag, befolyásos csoportok, akik háta mögött szintén õ áll, ellenetek szövetkeznek, hogy minél nagyobb ellenõrzést gyakorolhassanak fölöttetek, de ti ezt nem látjátok. Sokkal elõbb lesznek leállítva, mint gondolnátok. Sokan a Nagyfigyelmeztetés alatt meg fognak térni közülük. Ez a sátán Egy Világ Csoportját annyira meg fogja gyengíteni, hogy ezen sokan fognak elcsodálkozni, azt sem fogják tudni, melyik utat válasszák, olyan zavartak lesznek. Sokan gyermekeim, visszatérnek Hozzám, mert a megmentésüket fogják keresni. A bosszú, a hatalomvágy és a gyûlölet kombinációja lesz a legnagyobb veszély az ember túlélésében. Minden háború, amit Közel Keleten láttok és azon kívül is, csak meg lesz játszva. Ezek nem véletlenek. Meg kell értenetek, hogy mindezt az egyszerre fellázadt országok nem önmaguk idézték elõ. Ezeknek a gonosz csoportok segítettek, amelyek minden kormányban mûködnek. Ezek azok a kormányok, akik a világot ellenõrzik. A Közel Kelet vezetõit most el fogják távolítani, hogy a felszabadítóknak helyet csináljanak, azoknak, akik nyilvánosan, az igazságosságot fogják hirdetni és békés szándékkal jönnek, mintha gyermekeimnek valóban segíteni akarnának. De nem ez a szándékuk. Az õ szándékuk az, hogy ellenõrizhessék szeretett népemet, a zsidó népet, akik most minden oldalról fenyegetve vannak. Mindezeket az eseményeket a Nagyfigyelmeztetés fogja megszakítani. Mindazoknak, akik világszerte belekeveredtek ezekbe a gonosz dolgokba, szembe kell majd nézniük Velem, amikor ezeket megmutatom nekik és azt is, hogy hogyan bántottak meg Engem. Sokan térdre borulnak majd, hogy megmentésükért könyörögjenek. Ez, gyermekeim, nagyon fontos, mert minél több bûnös megtér Hozzám, különösen azok, akik megélhetéseteket ellenõrzik, annál nagyobb lesz Irgalmasságom. Imádkozzatok, hogy mind megtérjenek azok, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt látni fogják az Igazságot és felismerik azt is, hogy szeretem õket. Az imának, gyermekeim, nagy ereje van. Ha imáitok által, az Én Nevemben kéritek Istentõl, az Atyától, hogy mentse meg ezeket a

20 lelkeket, vagy más lelkeket is, nem fog visszautasítani benneteket. Jóhiszemûségetek Velem szemben és a mindennapi ima nagyon fontos, hogy megoldódjék az a fogás, amellyel a sátán fogva tartja gyermekeimet, akik jogosan Hozzám tartoznak. A ti mindenkihez irgalmas Megváltótok, Jézus Krisztus A Szentségimádáskor kiáradó bõséges szeretetem megerõsít és megnyugtat benneteket jún. 12., szombat; 19:00 Szeretett leányom, nagyon erõteljesek azok a kegyelmek, amelyeket gyermekeim Szentségimádáskor kapnak. Nemcsak azokat a kegyelmeket kapjátok meg, amelyek az élet szenvedéseinek leküzdésében vannak segítségetekre, hanem azokat is, amelyek által szeretetetek megerõsödik Irántam, a ti hûséges és jóhiszemû Megváltótok iránt. Bõséges az a szeretet, amelyet Szentségimádáskor kiárasztok a lelkekre. A kegyelmek áradatát a lelkek nagyon sokféleképpen érzékelik. Az elsõ ajándék, az a béke ajándéka lelketek számára. Ezt, amikor véget ér a Velem egyesülésben eltöltött idõ, rögtön érezni fogjátok. Nagyon, nagyon sok gyermekem utasítja vissza azt a temérdek ajándékot, amelyeket a Szentségimádáskor adok, az alatt az egy óra alatt, amit Jelenlétem elõtt az oltárnál töltötök el. Habár a katolikusok tudatában vannak annak, hogy az Eukarisztiának milyen nagy hatalma van, mégis ezt a legfontosabb idõt, amit Velem, a szemlélõdés által töltenek el, csak kevesen méltányolják. Egyszerûen elutasítják ezt az ajándékot. Azt az idõt, amit Rám kellene szánjanak, unalmasnak találják. Óh, ha tudnák, hogy ez milyen erõssé tenné õket! Félelmeik és gondjaik mind eltûnnének, ha Nekem, csendes, meghitt társaságot nyújtanának. Ha gyermekeim látnák azt a fényt, ami ez alatt a szent óra alatt átöleli lelküket, nagyon meglepõdnének. Gyermekeim, nagyon, nagyon közel álltok Hozzám ez alatt az óra alatt. Hangjaitok, kéréseitek, ígéreteitek Irántam való szeretetetekbõl, mind meghallgatásra kerülnek. Gyermekeim, ez alatt az idõ alatt sok csodálatos ajándékot kaptok. Tehát, kérlek benneteket gyermekeim, ne tagadjátok meg Tõlem azt az idõt, amit az Én társaságomban kellene eltöltenetek. A jutalmak minden aggodalomtól megszabadítanak benneteket A jutalmak megszabadítanak benneteket aggodalmaitoktól, megkönnyíti szíveteket, elméteket és lelketeket, megnyugvást hoz nektek. Miközben az Eukarisztiát magatokhoz veszítek, megtöltöm a lelketeket. De amikor Hozzám Szentségimádáskor jöttök, akkor olyan mértékben akarlak benneteket beburkolni, hogy irgalmas szeretetem áradata elméteket, testeteket és lelketeket teljesen kielégítse. Olyan erõt fogtok érezni, amely által csendes bizalom alakul ki bennetek, amit megtagadni nehéz lesz. Most gyertek Hozzám, gyermekeim. Szükségem van társaságotokra. Szükségem van arra, hogy Isteni jelenlétem elõtt (az Oltáriszentség) beszélgessetek Velem. Szeretlek benneteket és minden kegyelmemmel el akarlak benneteket árasztani. Így az Én Szent Szívembe tölthetitek be lelketeket. Szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus Adjátok át nekem nehézségeiteket és Én megkönnyítem terheiteket jún. 13., hétfõ, 18:00 Szeretett leányom, most nagy sebességgel szaporodtak meg az imák, ami a Szentlélek adományának köszönhetõ, mert az egész világon minden követõm lelkébe behatolt. Most füleik éberek lettek Szent Igéim meghallgatására. Imádkozzatok azokért a meggyötört gyermekeimért, akik szerte a világon gonosz tettek áldozatai lettek, és nagy szükséget szenvednek, ami az emberiség bûneinek köszönhetõ. Hadd emlékeztessem minden gyermekemet mindenhol a világon arra, hogy mindennap imádkozzák az Irgalmasság Rózsafüzérét. Imádkozzátok szeretett Anyámhoz és ide sorolok minden keresztény vallású embert a Szent Rózsafüzért is, mert ez az erõteljes ima, meg fogja gyengíteni a sátán uralmát gyermekeim fölött. Mindaz, amit mindannyitoktól kérek, azoktól, akik a megpróbáltatásban szomorúak és nyugtalanok, hogy adjátok át ezeket Nekem, és hagyjátok, hogy Én törõdjek ezekkel. Bízzatok Bennem és akkor terhetek könnyebb lesz. Hagyjátok, hogy egy békésebb állapotba vezethesselek benneteket. Lazítsatok, gyermekeim, és engedjétek, hogy az Én Békém elárassza törékeny, éhezõ lelketeket. Az a sötétség, amit éreztek, a félelemtõl származik. A félelem pedig a bizalom hiányából keletkezik. Amint elvesztitek bizalmatotokat Irántam, a sátán kétséget ültet lelketekbe. Akkor, amikor állandóan játékot ûz belõletek, ne értékeljétek alá azokat a tevékenységeit, amelyekkel felebarátaitok ellen uszít benneteket. Ezeket a megtévesztéseket mindig az Én jámbor követõimnek címezi. Õ utál benneteket, ha szerettek Engem. Sohasem fog addig nyugodni, ameddig jól össze nem zavart benneteket. Amikor ti botladoztok, kinevet benneteket. Ne adjátok meg neki ezt a hatalmat, mert ha megteszitek, akkor a Belém vetett hitetek meggyengül. A legnagyobb fegyveretek a sátán ellen a Szent Mihály arkangyalhoz mondott ima és a szent Rózsafüzér imádkozása. Most menjetek és legyetek nagyobb bizalommal, adjátok át Nekem problémáitokat és gondjaitokat, mert Én itt várok rátok minden idõben, hogy a világosságra vezethesselek benneteket. Mindannyitokat szeretlek, gyermekeim. Bízzatok jobban Bennem. Szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus Követõimnek bátorságot kell mutatniuk, hogy másokat felkészíthessenek a Nagyfigyelmeztetésre jún. 14. ; kedd; 19:00 Szeretett leányom, követõimnek sok munkára van szükségük, hogy felvilágosítsák az embereket arról, ami a Nagyfigyelmeztetéskor vár rájuk. Mondjátok el a részleteket nekik, azt, hogy nincs mitõl féljenek akkor, amikor a vörös égboltot meglátják, ami Irgalmasságom

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014 Admin, admin Creative Commons - BY -- 2014 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május 1 Oroszország és Kína szakadást okoznak 1 A sátán káoszt okoz és pusztításokat végez az egész világban, de

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. május

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. május A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. május Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a Üzenetek Jézus Krisztustól a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum 2010. november 8 2013. január 31.-ig tartalmazza

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezetés "The Warning" Acta Apostolicae Sedis A Szeretet az út az Üdvösséghez Világméretű Megtérés van

Részletesebben

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS 2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 január és február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JANUÁR Szûz

Részletesebben

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ 1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2010 november december M.D.Mercy által az elsõ két hónapban kapott üzenetek

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT.

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT. az élet minösége EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. AHOGY AZ EMBERI FALY TEHETETLENÜL, ÖSSZEZAVARODVA TÉVELYEG, AHOL SEMMI SEM KIELÉGÍTÕ, BELEKAPASZKODNAK MAJD MINDENBE, AMIRÕL ÚGY VÉLIK, HOGY KITÖLTI

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 február Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke.

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke. Drága gyermekek! Úgy vagyok itt köztetek, mint édesanya, aki segíteni szeretne nektek, hogy megismerjétek az igazságot. Amíg úgy éltem a földön, mint ti, megkaptam az igazság ismeretét és ezzel együtt

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezető Acta Apostolicae Sedis "The Warning" A Szűzanya első üzenete Megváltónktól, Jézus

Részletesebben

2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 3. RÉSZ 2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 március és április Maria Divine Mercy által kapott üzenetek Eltûnik

Részletesebben

Az Igazság Könyve. Az Igazság Könyve. Tartalom. Némán is lehet sok mindent közölni

Az Igazság Könyve. Az Igazság Könyve. Tartalom. Némán is lehet sok mindent közölni Az Igazság Könyve Az Igazság Könyve Tartalom Némán is lehet sok mindent közölni Dániel könyve János látomása a tekercsel-könyvel kapcsolatban Egy mai próféta és próféciái Válogatás (kivonatok) a 2011 évi

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2011 augusztus Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. augusztus Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. július Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április Admin, A Nagyfigyelmeztetés. Creative Commons - BY -- 2014

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április Admin, A Nagyfigyelmeztetés. Creative Commons - BY -- 2014 Admin, A Nagyfigyelmeztetés Creative Commons - BY -- 2014 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április 1 Az Én Örök Atyám keze most fog lesújtani erre a hálátlan, vak világra 1 Soha ne ítéljetek

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8. 2011. február 19.

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8. 2011. február 19. A Nagyfigyelmeztetés 2010. november 8. 2011. február 19. Megjegyzés: Egyes üzenetek lefordítása még folyamatban van, ezen üzenetek címe és dátuma - a fordítások elkészültéig angol nyelven található meg

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Medjugorjei üzenetek, 2012.

Medjugorjei üzenetek, 2012. Medjugorjei üzenetek, 2012. Drága gyermekek! Amikor anyai aggodalommal a szívetekbe tekintek, fájdalmat és szenvedést látok; sebzett múltat és szüntelen keresést; látom gyermekeimet, akik boldogok szeretnének

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2011 NOVEMBER ÉS DECEMBER 7. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 november és december Maria Divine Mercy által kapott üzenetek NOVEMBER

Részletesebben

Köszönetet mondok mindazoknak, akik Szent Igéim terjesztésében segítenek

Köszönetet mondok mindazoknak, akik Szent Igéim terjesztésében segítenek VI. Pál pápa 1966. október 14. én megerősítette a Szent Kongregációnak a hit védelmében kibocsátott dekrétumát, így az egyházi hatóságok engedélye nélkül is lehetővé vált a természetfeletti megjelenésével

Részletesebben

egy titkos prófétával való beszélgetés

egy titkos prófétával való beszélgetés egy titkos prófétával való beszélgetés Az üzenetek a Nagy figyelmeztetésre vonatkoznak, arra az eseményre, amely világszerte megtéréshez fog vezetni. Ez a könyv életeket fog megváltoztatni és lelkeket

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

IMÁK A LEGFONTOSABB ÉS FOHÁSZOK AHHOZ, HOGY REMÉNYKEDHESS EGY ÖRÖK ÉLETBEN. Tartalom

IMÁK A LEGFONTOSABB ÉS FOHÁSZOK AHHOZ, HOGY REMÉNYKEDHESS EGY ÖRÖK ÉLETBEN. Tartalom A LEGFONTOSABB IMÁK ÉS FOHÁSZOK AHHOZ, HOGY REMÉNYKEDHESS EGY ÖRÖK ÉLETBEN PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Tartalom 1/ Az Egyház által elõterjesztett legfontosabb imák 2/ Saját lélek megmentésére

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

5. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

5. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 2011 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 5. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 július és augusztus Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JÚLIUS

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok

ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok ISTEN MEGBOCSÁJT??? Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek engem

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 április Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 június Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 június Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014 Admin, admin Creative Commons - BY -- 2014 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - 2011 június 1 Benedek pápa napjai meg vannak számlálva 1 A sátán a popkultúra által toborozza a fiatalokat 2 Összeütközik

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

A Keresztes Imahadjárat imái

A Keresztes Imahadjárat imái A Keresztes Imahadjárat imái (1) Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért... 2011. november 17. (2) Ima a globális uralkodókért... 2011. november 18. (3) Szabadítsátok meg a világot a félelemtől... 2011.

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

A Szűzanya üzenete Ivan Dragićević által "Dicsértessék a Jézus, drága gyermekeim.

A Szűzanya üzenete Ivan Dragićević által Dicsértessék a Jézus, drága gyermekeim. Drága gyermekek! Nagy szeretettel és türelemmel törekszem szíveteket szívemhez hasonlóvá tenni. Igyekszem saját példámmal tanítani benneteket az alázatra, bölcsességre és szeretetre, mert szükségem van

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 március Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 SZEPTEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 szeptember Maria Divine Mercy által kapott üzenetek ÉN TIZENKÉT EGYSZERÛ EMBERT VÁLASZTOTTAM

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8-tól kapott üzenetek

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8-tól kapott üzenetek A Nagyfigyelmeztetés 2010. november 8-tól kapott üzenetek Megjegyzés: Egyes üzenetek lefordítása még folyamatban van, ezen üzenetek címe és dátuma - a fordítások elkészültéig angol nyelven található meg

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 május Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható lelki

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Elgondolás szerint válogatott próféciák a Nagyfigyelmeztetésbõl Isten Nagyfigyelmeztetésébõl korunk emberének

Elgondolás szerint válogatott próféciák a Nagyfigyelmeztetésbõl Isten Nagyfigyelmeztetésébõl korunk emberének ISTEN NAGYFIGYELMEZTETÉSE KORUNK EMBERÉHEZ Elgondolás szerint válogatott próféciák a Nagyfigyelmeztetésbõl Isten Nagyfigyelmeztetésébõl korunk emberének Ajánlott forrás: www.nagyfigyelmeztetes.com NAGY

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben