ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok"

Átírás

1 ISTEN MEGBOCSÁJT??? Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek engem és tanításaimat. Jézusotok

2 ISTEN MEGBOCSÁJT??? Az Igazság Könyve azért adatik a világnak, hogy megmentse az emberi nemet a biztos haláltól. Ez egy életmentõ ajándék a lélek számára. Rendkívüli kegyelmeket hoz magával. Az Igazságot hozza nektek, nem csupán azért, hogy tanításaimra emlékeztessen benneteket, hanem hogy felkészítsen benneteket az Egyházam elleni támadásra, mely a lelkek pusztulását fogja eredményezni. (2013. április 3.) Az elsõ kivonat azok kedvéért lett ide az elejére másolva, akik most találkoznak elõször azzal a fogalommal, hogy Igazság Könyve. Továbbiakban is az egek által küldött próféciákról, üzenetekrõl van szó, melyet M.D.Mercy profétanõ által kapunk. Más szóval, válogatás az Igazság Könyvébõl. Ezek az üzenetek a Szentháromság által kerülnek bemutatásra, és egyedülállók a maguk nemében, melyeket egy próféta valaha is átadott volna az emberiségnek. (2012. aug. 8.) Azok az üzenetek lettek ide kiszemelve, melyek összefüggésben vannak az Isteni megbocsájtással. Jézus megbocsájtó automata volna??? De mielõtt rájuk kerülne sor, egy idézetet írok a hírekbõl melyek közölték az új pápa egyik korai beszédét és rövid megjegyzést teszek hozzá. Az elsõ dõlt betûs szöveg legyen elszomorító indítéka e munkának. Akármilyen nagy is a bûnünk, Jézus elfelejti, erre különleges képessége van mondta Ferenc pápa. Elfelejti, megcsókol, átölel, és csak ennyit mond: Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél! Csak ezt a tanácsot adja. És ha egy hónappal késõbb ismét hasonló helyzetbe kerülünk, térjünk vissza az Úrhoz. Az Úr soha nem fárad bele, hogy megbocsásson nekünk: soha! Mi vagyunk azok, akik belefáradunk abba, hogy bocsánatot kérjünk tõle. Kérjük a kegyelmet, hogy ne fáradjunk el bocsánatot kérni, mert Õ soha nem fárad el abban, hogy megbocsásson. Kérjük ezt a kegyelmet! Isten a megbocsájtásáról másképp vélekedik. Ugyanis egy keveredésrõl, meg nem értésrõl van szerintem szó. Pápa a bibliai hûtlen asszony esetét vette például. Amikor Jézus megbocsátott a bibliai hûtlen asszonynak, akit meg akartak a zsidók kövezni, nem azt akarta az Úr kifejezni, hogy többet ne vétkezzél és ha vétkezel, mond hogy bocsánat és kész. Hiszen a bibliai hûtlen asszony sem ment az Úrhoz bocsánatot kérni, hanem a fölötte ítélkezõ zsidók hurcolták õt hozzá, mint nekik nem szimpatikus személyhez, akit tõrbe akartak csalni, hogy kipróbálják, hogyan tud bíráskodni. Inkább az lett nekünk tudtul adva, hogy ne ítéljük el egymást, mivel arra csak Istennek van joga. Nem tõlünk fogja megkérdezni, kit hogyan ítéljen vagy tisztítson meg. Isten mindenkibe belelát, és csak nála van az a kiinduló pont a bíráskodáshoz, ami szerint hiba nélkül lehet valaki fölött kimondani ítéletet, közben beleértve a könyörületesség és a szeretet funkcióját is. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy ezt a gondolatmenetet, tanúságot minden kispap össze tudja állítani. Mivel sok más buzgó, igét hirdetni kívánkozó embernek is olykor különleges képessége van fût-fát összekeverni mikor a szent bibliából szedik a beszédüket és azt magyarázzák, hogyan bocsájt meg Isten; a helyes orientálódás elõsegítése okából válogattam az Igazság Könyvébõl augusztus 8. Ami még rosszabb, hogy kiforgatják az igazságot és összehasonlítják ezeket az üzeneteket a Szent Biblia új és nevetséges értelmezéseivel. Lássuk a kivonatokat november 9. Most, amikor a világ a nagy szorongattatás felé halad, amelyrõl a Szentírás beszél, imádkozzatok az emberiség megmeneküléséért. Az emberek szabad akaratán múlik majd, hogy készek lesznek-e arra, vagy sem, hogy valamit tegyenek bûneik megbocsátásáért. Sohasem szabad félniük. Szeretetem végtelenül irgalmas november 13. De Én megbocsátok minden egyes gyermekemnek, rögtön, ahogy meggyóntak, attól függetlenül, hogy bûneik milyen sértõek voltak, mert azok leleplezõdnek majd elõttük november 16. Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek Engem és Tanításaimat. Miért nem követitek a Szentírás tanításait? Miért magyarázkodtok? Miért vezetitek félre gyermekeimet, és miért gyõzitek meg õket arról, hogy Isten mindent megbocsát? Az Örök Atya csak azoknak fog megbocsátani, akik hisznek Bennem, és akik megbánják bûneiket. Nem mondott semmit nektek a kereszten elszenvedett Halálom? Azért haltam meg, hogy megmentsem az emberiséget a sátán ostobaságaitól. De ti, félrevezetett (megfontolatlan) elfogadás által, hazugságot tanítotok gyermekeimnek. Ti áldozatokká váltatok az emberek nyomására, arra, hogy álcázzátok a Szent tanokat, aminek prédikálására voltatok elhívatva.

3 Nem szégyellitek magatokat? november 16. Üzenet a püspököknek Püspökeimnek a következõket mondom: vegyétek le palástjaitokat, forduljatok el a gazdagságtól, amelyben hittetek. Keressétek az alázatot, amelyet elvárnak tõletek. Engedelmeskedjetek Szavamnak most, vagy nézzetek szembe a következményekkel. Nektek kötelességeitek vannak Velem és az Örök Atyával szemben. Milyen vakká váltatok! Most a látnokok által jelek adatnak az égen, és ti nem vettétek azt figyelembe. Helyette kastélyaitokban ültök és gúnyolódtok. Ezért bûneitek nem lesznek megbocsátva dec. 16. Az élet Isten értékes ajándéka. Egy embernek sincs joga ahhoz, hogy elvegye egy másik ember életét. Egyetlen embernek sincs joga ahhoz, hogy egy gyermek életét kioltsa, hogy megszakítsa elsõ lélegzetvételét születése pillanatában. Ez a bûntett undorító és abban az esetben, ha nem bánják meg, megbocsáthatatlan dec. 16. Tartsatok mind össze. Halljátok meg: a gyilkosság komoly bûncselekmény. Ha ezt teszitek, és nem bánjátok meg, elvesztek. Nincs visszaút, ha gyilkoltok, mert az életet már nem tudjátok visszaadni. Vezekeljenek mindazok, akik már ezt a félelmetes bûnt elkövették és kérjenek bocsánatot. Irgalmasságom által meg fogom hallgatni imáitokat. Megmenekülhettek és meg is fogtok menekülni, ha ezt a valóban súlyos bûnt megbánjátok. Meghallgatásra kerültök. Megbocsátok nektek. Bánjátok meg amit tettetek, mert az idõ nem a ti oldalatokon áll december 24. A Földre való eljövetelem úgy volt eltervezve, mint egy utolsó esély a világ felébresztésére, hogy így mindenki felismerje: Isten mindent megbocsát jan. 14. Gyermekeim, a jóindulatú bánásmódok az idõk múlásával értelmet kapnak. Imádkozzatok minden nap azért az erõért, hogy életeteket az Én Nevemben élhessétek. Tudjátok meg, ahányszor valakinek megbocsájtotok, még akkor is, ha ellenségrõl van szó, annyiszor nyitjátok meg szeretetem és irgalmasságom Szívét. Ezért a Mennyben örök boldogságban lesz részetek április 14. Sohase féljetek visszatérni Hozzám, amikor eltévedtek. Sohasem fogom azokat elhagyni, akik újra és újra visszatérnek Hozzám. Mint bûnösök, erre hajlamosak lesztek. Sohase féljetek, Én közel állok egyenként mindannyiatokhoz, készen arra, hogy minden idõben megöleljelek benneteket. A bûnöket meg lehet bocsátani. Soha ne legyen a bûn miatt rossz érzésetek, amikor szükségét érzitek annak, hogy a megbocsátásért visszatérjetek Hozzám. Én mindig itt vagyok. Gyermekeim, használjátok fel a Nagyhetet arra, hogy azon az áldozaton elmélkedtek, amelyet Én a bûnösökért hoztam. Az Én könyörületességem még mindig erõs. Ez a lelkek iránt sohasem csökkent. Még azok iránt sem, akik mélyen megbántanak Engem. Amikor egy lélek a megbocsátást keresi, akkor a bûn számûzve lesz. Isteni Irgalmasságom kilencede által a legnagyobb kegyelmek fognak kiáradni, ha Nagypéntektõl, kilenc napon át, egészen az Irgalmasság ünnepéig imádkozzák. Azáltal, hogy ezt a kilencedet imádkozzátok, nemcsak a saját lelketeket mentitek meg, hanem millió más lelket is. Tegyétek ezt meg Értem. A ti mindig szeretõ és hûséges Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus április 16 Mit fogtok tapasztalni a Nagyfigyelmeztetés alatt Mondd meg a világnak, hogy ez az esemény meg fogja õket menteni. Sokan fognak megbánást tanúsítani ezen misztikus élmény során. Égetõ érzést fognak tapasztalni, hasonlót, mint amit a lelkek a tisztítótûzben éreznek. Ez bepillantást nyújt nekik abba, min kell keresztülmenniük azoknak a lelkeknek, akik nem teljesen tiszták, mielõtt megpillantják a Mennyország dicsõséges fényét. Pusztán csak azzal, hogy elfogadják, hogy ez az esemény megtörténhet, túlélhetik azt. Forduljatok Felém, és mondjátok: Kérlek, vezess engem nagyszerû Irgalmasságod fényéhez és jóságához, és bocsásd meg az én vétkeimet ; és Én azonnal megbocsájtok nektek május 21. A megbocsátás a szabadsághoz vezetõ ösvény Leányom, a megbocsátás nem más, mint egy ösvény, ami szabadsághoz vezet. Amikor megbocsájtotok mindazoknak, akik megbántottak benneteket, vagy fájdalmat okoztak nektek, akkor lelketek igaz szabadságra talál. Ez az, amikor öröm tölti el lelketeket. Ez azt is jelenti, hogy Én jelen vagyok bennetek. Amikor másoknak megbocsájtotok, akkor ez a szeretetnek egy jele, és nemcsak a szomszédotokkal szemben jelent szeretetet, hanem Irántam, a ti Isteni Megváltótok iránt is. Mindazoknak mondom, akik nem hisznek Nekem: tudjátok meg, amikor másoknak megbocsátanak Én is jelen vagyok és kísérem útjukat. Mégsem tudják, hogy ez így van. A megbocsátás egyenlõ a szeretettel. Az Én szeretetem végtelen. De könyörgöm hozzátok gyermekeim, engedjétek, hogy megbocsássam bûneiteket. Ha csak megkérnétek Engem arra, hogy ezt megtegyem, nem csak

4 felszabadulnátok, de meg is lepõdnétek attól a szeretettõl és boldogságtól, ami eltöltene benneteket. Ez az alázatosság cselekedete, ami arra ösztönözne benneteket, hogy szeretettel legyetek mások iránt. Fényetek világítani fog, ami a többieket különleges módon fogja befolyásolni, de ez nem lesz tudatos sem nektek, sem nekik. Miután a megváltás cselekedete megtörtént, szeretetem elárasztja lelketeket. Megtisztult lelketek olyan lesz, mint egy mágnes, ami vonzani fogja a többieket, hozzátok. Másoknak megbocsátani nem egyszerû, gyermekeim. A büszkeség és az öndicséret az, ami megakadályozza, hogy megtörténjen ez a nagy Irgalmasság cselekedete. Ez pedig a sátán mûve, mert õ azt jól tudja, hogy a megbocsátás hiánya, a legsúlyosabb bûnök elkövetéséhez vezet Atyámmal szemben. Ha nem tudtok másoknak megbocsátani, akkor harag keletkezik belõle, ami ha tovább fokozódik gyûlölethez, sõt gyilkossághoz is vezethet. Sok esetben pedig háborúhoz vezet. Ha az emberek jóságosan meg tudnának egymásnak bocsátani, akkor nem is létezne gyûlölet. Nem lenne gyakori a gyilkosságok száma sem, és a szeretet, Isten, az Örök Atya Szeretete elterjedhetne a világon. Tanuljatok meg egymásnak megbocsátani. Tegyétek félre büszkeségeteket és kérjétek Irgalmasságomat, mert ha Szent Akaratomnak megfelelõen kértek valamit, akkor kéréseteknek eleget teszek. Szeretõ Megváltótok Az irgalmasság Királya, Jézus Krisztus május 30. Az Igazságszolgáltatás kardjai most fognak lesújtani Most hallgassatok meg gyermekeim, mindenhol a világon. Az igazságszolgáltatás kardjai azokra fognak lesújtani, akik felkészülésüket a Nagyfigyelmeztetésre elhanyagolták. Más vallás keresztényei és hívei, szólaljatok meg csendesen és mondjátok meg Istennek, hogy milyen bûnbánóak vagytok, hogy mennyire bánjátok tévedéseiteket és kérjétek meg Õt, hogy bûneiteket megbocsássa. Egyedül csak azok lesznek kellõképpen felkészülve, akik szívükben erõs szeretetet éreznek Irántam és Isten iránt, az Örök Atya iránt. Mivel egyeseknek nagy a lelkierejük és erõs a karakterük meg fogják érteni végre az Igazságot és szeretettel fognak Engem a szívükbe zárni. Ami pedig a többit illeti: olyan brutális lesz a sokk, ami éri õket, hogy holtan fognak összerogyni, amint felismerik lelkük sötétségét. Nekik már késõ lesz a megbocsátásért könyörögni. Semmi remény sem lesz számukra. Imádkozzatok, imádkozzatok, ti mind, hogy olyan sok lélek élje túl az Irgalmasság eseményét, amennyi csak lehetséges. Szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus május 30. Figyelmeztetés mindazoknak, akik sátáni kultuszba bonyolódtak Én, Jézus Krisztus, azt mondom, hogy fenyegetéseim nem üresek. Megmentésetekért mindent megteszek értetek. De egy bizonyos pont után, nincs már semmi, amit tehetnék, hogy megállítsalak benneteket a hamis vigasz keresésében, amirõl azt hiszitek, hogy az ördögtõl való. Oldjátok ki a sátáni köteléket, amely megkötözött benneteket és Hozzám meneküljetek. Meg foglak benneteket menteni, de nektek megbocsátásomért kell könyörögnötök, addig, ameddig még ebben az életben éltek augusztus 27 Üzenet az Egyháznak (Klérusnak) ne engedjétek, hogy a világi társadalmak megfélemlítsenek benneteket Megtagadni jogaikat gyermekeimtõl, hogy hozzájárulhassanak a szentségekhez, megbocsáthatatlan október 7., A Tisztítótûz nem egy olyan hely, ahova, ha bementek, elégedettek kell, hogy legyetek Ezért a bûnt le kell gyõznötök és olyan gyakran, ahogyan lehetséges, keresnetek kell a megbocsátást (gyónást), hogy a kegyelmi állapotban maradhassatok. Emiatt mindig be kell tartanotok a Tízparancsolatot. Imádkoznotok kell a Tisztítótûzben szenvedõ lelkekért, mert imáitok nélkül õk az Utolsó Ítélet napja elõtt nem is jutnának be a Mennyország Királyságába október 19. Oly nagy az Õ irgalmassága, hogy nincs olyan bûn, amit ne lehetne megbocsátani, legyen az bármilyen súlyos is, feltéve, ha igaz bûntudatot tanúsítanak. Az alázat mindannyiatok számára követelmény, hogy méltók lehessetek arra, hogy beléphessetek a béke dicsõséges korszakába a földön, melynek az ideje már nagyon közel van. Csak azok a lelkek lesznek alkalmasak arra, hogy kapuin beléphessenek, akik õszintén (valóban) megbánják bûneiket, és akik szeretett Fiammal szemben igaz hûséget mutatnak. Mert bûntelennek kell ahhoz lennetek, hogy ebbe a csodálatos Új földi Paradicsomba beléphessetek december 21. A bûn miatt lettem a világba küldve, mint Megváltó, hogy bûneitek bocsánatot nyerhessenek. De ahhoz, hogy megbocsáthassanak nektek, bocsánatot kell kérnetek. Ha a megbocsátást keresitek, akkor elõször alázatosnak kell lennetek, mert alázat nélkül nincs õszinte bûnbánat. Én, a ti Megváltótok könyörgöm hozzátok, hogy szálljatok magatokba és gondolkodjatok el azon, hogyan élitek életeteket. Ti a jó cselekedetek és a felebaráti szeretet által mutatjátok meg, hogy szeretitek-e Istent, vagy nem.

5 2013. március 31. Az az ember, aki elveszi a szabad akaratotokat, bárki is legyen az, ez által Istent tagadja. Minden olyan kormány vagy nemzet, amely megfoszt benneteket azon szabad akaratotoktól, hogy Istenrõl tanúságot tegyetek, azt a Sátán vezeti február 11. Oly kevés ember hisz a pokol létezésében. Sokan úgy vélik, hogy a Pokol csak a népi hiedelmekben létezõ hely. Nagyon sokan hiszik azt, hogy Isten nem engedné meg egy ilyen hely létezését, és hogy minden bûn, függetlenül attól mennyire súlyosak, megbocsátásra kerülnek. Én ezt azoknak a hibáknak tulajdonítom, amiket azon felszentelt szolgák követtek el, akik évtizedeken át megadták magukat egy szekuláris világ nyomásának. Ez az ámítás lelkek milliárdjainak vesztét jelentette. És, habár ezen lelkek számára már túl késõ, még van idõ azok megmentésére, akik ma a halálos bûn foltjával vannak megjelölve november 3. Hamarosan nem lesz bûn többé. A bûn ostora a múlté lesz A bûnt a legtöbb ember érzékeli, egészen addig, míg végül annyira elsötétednek, hogy csak a bûn fog megfelelni vágyaiknak. Ezért kell minden alkalommal, amikor vétkeztek, Isten megbocsátását keresnetek. Ha nem teszitek, akkor a bûn el fog üszkösödni bennetek, és akkor sokkal nehezebbnek találjátok majd, hogy ellenálljatok a kísértésnek. Amikor bûnbánatot éreztek a szívetekben, hívjatok Engem, szeretett Jézusotokat, hogy segítsek nektek. Nincs olyan bûn, amit nem lehet megbocsátani, kivéve a Szentlélek elleni káromlást. Hívjatok mindig Engem, hogy támogassalak benneteket, nem számít, mennyire szégyellitek magatokat a bûn miatt, melyet elkövetettek. Szívem eléri Isten minden gyermekét. Ti vagytok az Õ drága teremtményei és Õ szeret mindnyájatokat, bûneitek ellenére is. Küzdjétek le a bûnt azáltal, hogy minden egyes alkalommal, amikor vétkeztek, a jóvátételt keresitek. Hamarosan nem lesz bûn többé. A bûn ostora a múlté lesz. Jézusotok november 21. Szûz Mária: Imádkoznotok kell, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is megfeszítik Fiamat, elforduljanak a bûntõl Én segíteni fogok nektek, hogy legyõzzetek minden akadályt, amely gátolja a Fiam Irgalmassága felé vezetõ utatokat. Ne feledjétek, kérlek, hogy Fiam mindent megbocsát. Õ Isten minden gyermekét szereti, függetlenül attól, hogy mennyire gyötrik Õt. Mindaz, amit tennetek kell az, hogy Hozzá fordultok és kérjétek, hogy Irgalmassága közelebb vigyen Hozzá benneteket. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért, akik megbántották Fiamat, és akik megszentségtelenítették Egyházát, mert nekik szükségük van a segítségetekre. Õk elveszett lelkek és vissza kell hozni õket Fiam kebelére. Különben ez összetörné a Szívét. Köszönöm, hogy válaszoltatok erre a Mennyei hívásra. Szeretett Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja december 9. A Szentlélek tüzét mindenki érezni fogja a szívében Azoknak mondom, akik halálos bûnben vagytok, hogy olyan nyomorúságot és fájdalmat fogtok megtapasztalni, mintha elmerültetek volna a Pokol tüzében. Néhányan, akik a bûn ezen állapotában vannak, könyörögni fognak megbocsátásomért és azért a kegyért, hogy szüntessem meg belsõ szenvedésüket. Ezt meg fogom adni nektek, ha igaz megbánásra találtok a szívetekben, és elfogadjátok, hogy bûneitek fájdalmas sebet és gyötrelmet okoznak Nekem, mivel megbántják Istent december 15. Én egy mindent megbocsátó Isten vagyok, aki kész megadni nektek a bûnöktõl való szabadságot, melyek tõrbe csalnak benneteket Ezeket a bûnöket számûzni lehet az életetekbõl. Mindaz, amire szükségetek van: a bátorság. Ne feledjétek, hogy nincs olyan bûn kivéve a Szentlélek káromlását melyet én meg ne bocsátanék nektek. Bocsánatom keresésében vajon nem az a tudat gátol benneteket, hogy a bûnösök nem tudnak hosszabb ideig a kegyelem állapotában maradni? Az a gondolat hogy Én sohasem bocsátanék meg nektek, távol tart Tõlem benneteket. Oly nagy az Én Irgalmasságom, hogy az mindenkinek megadatik, ha kéri Tõlem december 17. A halál hatalma az emberiség felett véglegesen meg fog semmisülni Azoknak közületek, akik össze vannak zavarodva, nem kell félniük. Most minden az Én Szent Kezemben van, de biztosak lehettek abban, hogy mindaz, ami számít, a bûnök megbocsátása. Ez akkor lesz, amikor ti mindnyájan kéritek az Üdvösség Ajándékát. Ez ilyen egyszerû. Az Irántam való szeretetetek az Élet Ajándékát fogja hozni. A halál nem fog irányítani és nem lesz hatalma újból

6 fölöttetek, mint ahogyan azt ismeritek. A ti jövõtök olyasvalami, melyet örömmel a szívetekben kell üdvözölnötök, mert ez Isten legnagyobb Ajándéka, és csak az arra érdemes lelkek örökölhetnek egy ilyen gazdagságot. Legyetek békében. Bízzatok Bennem. Szeressetek Engem. Ez minden, ami számít. Jézusotok december 29. Soha ne féljetek Tõlem, mert Én békében jövök Drága szeretett leányom, újból mondom mindnyájatoknak, szeretett Tanítványaim, hogy ne féljetek. Mialatt tanúi lesztek azoknak az eseményeknek, melyek talán lesújtók lesznek számotokra, emlékezzetek ezekre a Szent Szavakra, melyeket most adok nektek. Az emberiség iránti Szeretetem oly nagy, hogy Én minden bûnt könnyen megbocsátok, nem számít, hogy azok mennyire bántók, feltéve, ha a bûnös õszinte megbánást mutat. Soha ne féljetek Tõlem, ha valóban szerettek Engem, mert Én mindenkor megvédelek benneteket. Igen, ti szenvedni fogtok a Nevemért, amikor Engem követtek. De ez olyan dolog, amit el kell fogadnotok. Ez csupán oly csekély ára annak, amit az elõttetek álló Dicsõségért fizetnetek kell. Azoknak viszont, akik abban a téves hitben járnak Elõttem, hogy nekik nincs szükségük Isten Jelenlétére, félniük kell. Ezek azok a bûnösök, akik soha nem fognak megbánást mutatni, mivel azt hiszik, hogy a sorsukat saját maguk tartják a kezükben; õk a mélységbe fognak zuhanni. Ezt a csapdát, melyet a gonosz állított fel számukra, egy ketyegõ órához lehet hasonlítani. Minden perc, melyet azzal töltenek, hogy továbbra is elhagyjanak Engem, lerövidíti az idejüket. Rövid idõ maradt számukra, hogy megváltsák magukat az Én Szememben. Tudnotok kell, hogy mindkét hadsereg felsorakozott a lelkek csatájában, hogy felkészüljenek a háborúra. Az idõ telik, ezért arra kérlek benneteket, hogy legyetek minden pillanatban felkészülve. Soha ne féljetek Tõlem, mert Én békében jövök. Ellenben féljetek a fenevadtól, aki látszólag békében jön majd, de mégis azért jön, hogy elpusztítson benneteket. Õ, a gonosz, és követõi a Földön azok, akiktõl félnetek kell. Nem Tõlem. Jézusotok szeptember 16. Figyelmeztetés azoknak az elit csoportoknak, akik erõs szövetségük révén a nemzetek ellenõrzését tervezik Drága szeretett leányom, ez egy figyelmeztetés azoknak az elit csoportoknak, akik erõs szövetségük révén a nemzetek ellenõrzését tervezik. Nektek, akiknek a Sátán az istenetek, tudnotok kell, hogy lelketeket a gonosz felhõje feketítette be, és azt õ fertõzte meg bennetek. Ti nagy veszélyben vagytok, mégis úgy döntöttetek, hogy az ördögöt imádjátok, aki el akarja lopni a lelketeket, hogy örökké kínozzon benneteket. Azon tervetek, hogy parancsoljatok, uralkodjatok, ellenõrizzetek, és hogy a háttérbõl népirtást irányítsatok Isten gyermekei ellen, Atyám keze által lesz megakadályozva; de ez a gonoszság majd ellenetek fordul. Szigorúan meg lesztek büntetve gonoszságaitokért. A bûnök melyekkel vétkeztek, iszonyatosak számomra, gyûlöletetek, megvetésetek azokkal az emberekkel szemben, akiket állításotok szerint a kormányotokban szolgáltok, örökre el fog pusztítani benneteket. Az a rövid idõszak, melyet élvezni fogtok, amikor megragadjátok a hatalom gyeplõjét a nemzetek fölött, és egy gonosz diktatórikus rendszert vezettek be, a pokol örök életére visz benneteket. Nektek sok esély lesz adva arra, hogy hátat fordítsatok az elit hatalommal rendelkezõ gonosz csoportnak. De legyetek óvatosak, mert túl sok idõ nem lesz adva nektek. Isten hatalmát soha ne becsüljétek alá. Ne becsüljétek alá haragját sem. Mert míg Õ, Isten, az Én Örök Atyám, a nagy Irgalmasság Istene, egyben félelmetes is. Az Õ hatalma mindenható. A Sátán fölötti hatalma hamarosan eléri csúcspontját, és õ, a Fenevad és serege a tüzes tóba lesznek vetve. Ti szintén a Pokolba lesztek vetve, ha továbbra pusztítjátok Isten Teremtését és gyermekeit. Atyám sohasem fog megbocsátani nektek, ha túllépitek nagy Irgalmasságának határait. Egy napon eljövök ítélni, de ti a legnagyobb félelemmel fogtok remegni, mely az emberiség számára még ismeretlen. Azon a napon oly mértékben lesztek megbüntetve, mint ahogyan testvéreitekkel, Isten gyermekeivel bántatok. Figyelmeztetlek benneteket. Mert Isten haragja félelmetes. Jézusotok szeptember 26., A bûnt addig lehet megbocsátani, ameddig éltek. A halál után már nem. Drága szeretett leányom, megengedem neked ezt az intenzív fizikai szenvedést, hogy ma még több lélek megmenekülhessen. Ajánld fel ezt a fájdalmat azokért a kiválasztott lelkekért, akiknek megmentésében segítened kell Nekem. Ez a fájdalom nem fog sokáig tartani, de ha megkönnyebbülsz majd, tudnod kell, hogy sok lélek menekült meg a Pokol tüzétõl, és most a Tisztítótûzben vannak, megtisztulásukra várva. Mint önmagát felajánló lélek, el kell fogadnod, hogy Én megengedhetem számodra a szenvedés pillanatait, hogy segíts Isten gyermekei lelkének megmentésében. Egy nap majd találkozni fogsz ezekkel a lelkekkel, és akkor meg fogod érteni, hogy ez mennyi boldogságot hoz Atyámnak. Tudnod kell, hogy amikor szenvedsz, akkor Én is veled együtt szenvedek, hogy enyhítsem fájdalmadat. Te nem vagy egyedül. Amikor azt érzed, hogy nem tudsz lélegzetet

7 venni, akkor ez ugyanolyan fulladás érzése, melyet azok a lelkek éreznek, akik a halál után a Pokol füstjével szembesülnek. Bárcsak ismernék az emberek a halál utáni élet Igazságát. Miután a lélek elhagyja a testet, függetlenül attól, hogy a Kegyelem Állapotában van-e, vagy sem, akkor a Sátán a csábítás erejével kínozza azt. Õ még akkor is azzal próbálkozik, hogy magához vonzza a lelkeket. Nagyon fontos az ima az ilyen lelkekért. Én a lelkeket Világosságom felé vonzom. De csak azok tudják kiállni Irgalmasságom Fényének erejének, akik a Kegyelem Állapotában vannak. Ha nem tiszta a lelkük, akkor azt a Tisztítótûzben kell megtisztítaniuk. A tisztítótûzben, leányom, sok szint létezik, és az elkövetett bûnöktõl függõen a lélek eltelik a Szentlélek tisztító Tüzével. A Tisztítótûz fájdalmas a lelkek számára, és azok, akiknek ott bizonyos idõt el kell tölteniük, testi fájdalomként érzik azt, mintha még élõk lennének. Senki ne becsülje alá az áldozatokat, melyekre szükség van, hogy a lelkét olyan állapotban tartsa, mely méltó Atyám Királyságára. Atyám minden gyermekét szereti, de a lelkeknek ki kell érdemelniük azt a jogot, hogy alkalmasak legyenek belépni Atyám Királyságába. Ahhoz, hogy méltók lehessenek, meg kell menteniük magukat az Én Szememben, ameddig még életben vannak. Nekik õszinte szívvel kell vezekelniük bûneikért. A bûnös még a halál idõpontjában is igénybe veheti Nagy Irgalmasságomat, kérve Engem, hogy a bûneit bocsássam meg. Én megragadom majd õt és Karjaimba veszem. Majd elárasztom Irgalmasságommal, és azután kézen fogva vezetem be a Paradicsom Kapuján. A bûnt addig lehet megbocsátani, ameddig éltek. A halál után már nem. Jézusotok február 13. A szabadkõmûvesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan ahogyan az elõre meg lett jövendölve az egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog elõidézni hûséges szolgáim között Drága szeretett leányom, jelenleg düh van a Mennyországban, mivel a Töviskorona leereszkedik, hogy összezúzza Testemet, a Katolikus Egyházat a Földön. Ez a prófécia, amely az elmúlt két év során sok részletben adatott neked, bekövetkezett. Most, amikor a többi Kinyilatkoztatásaim is hamarosan be fognak teljesülni, szent szolgáim közül csak nagyon kevesen lesznek képesek arra, hogy idõtök ezen istentelen órájában figyelmen kívül hagyják az emberi nemhez intézett Kérésemet. Õk, a gonosz csoport, már elkezdték azon hadjáratukat, hogy hogy kiirtsák Tanításaim Igazságait a Földrõl. Szent Helytartómra rákényszerítették ezeket az intézkedéseket, és emiatt nagymértékben szenvedni fog. A szabadkõmûvesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan ahogyan az elõre meg lett jövendölve az egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog elõidézni hûséges szolgáim között Sokuknak nincs fogalmuk arról a megtévesztésrõl, amelyet bemutatnak nekik. Õk azt sem tudják, hogy Katolikus Egyházam alapját már porrá zúzták. Annak helyén a förtelem fog kiemelkedni; Én azonban közbe fogok lépni, és jeleket fogok küldeni annak érdekében, hogy figyelmeztessek minden lelket az imádkozás fontosságára, hogy meg tudják különböztetni az igazságot a hamisságtól. Nem a Katolikus Egyház összeomlása lesz az, ami hamarosan nyilvánvalóvá válik, és ami megosztja majd a világot, hanem az Új Világegyház, az egy világ vallás létrehozásába való belekeveredésük lesz az, amely a pogányságot és a bálványimádást fogja bevezetni. A hamis próféta jól fel van készülve, és az õ ideje most már elérkezett. Együttmûködve az Antikrisztussal, õk térdre kényszerítik a világot. Nem Isten lesz az, akinek kifejezik majd a hódolatukat, hanem a fenevadnak fognak hódolni. Buzdítom Tanítványaimat és Keresztény követõimet mindenhol a világon, hogy maradjanak nyugodtak. Imádkozzatok a békéért és engedjétek meg Nekem, Jézusotoknak, hogy vezesselek benneteket ebben az idõben. Felszólítom bíborosaimat, püspökeimet és felszentelt szolgáimat, hogy egyesítsék nyájaikat, és maradjanak hûségesek Tanításaimhoz. Fokozottan figyeljetek arra, amit majd kérni fognak tõletek, hogy mit prédikáljatok, mert az változni fog. Szentbeszédeiteket egy szekuláris világ számára fogják majd kidolgozni, és nektek azt elõírni; és azoknak nem lesz semmi lényegi mondanivalójuk. Azzal a plusz ígérettel melyet úgy fognak bemutatni nektek, mint az összes gyülekezetek támogatását -, hogy az a Katolikus Egyház modernizálásának tûnjön, minden vallást eggyé göngyölítenek egy úgynevezett Keresztény Egyesített Egyházba. Kezdetben minden külsõ jel olyannak fog látszani, mintha minden ugyanaz lenne, de ez az, amit õk akarnak, hogy ti lássatok. Lassanként többé már nem fogjátok tudni felismerni a Szentírást, amint új szavakat, kifejezéseket, és új formátumokat helyeznek elétek a Szentségek bemutatására. Pánik fog kitörni az igaz, hû és hagyománytisztelõ papok között, akik megrémülnek majd attól az új modern formától, amelyet az Egyház magára ölt, amikor egy új típusú, modern, alternatív Egyházat fognak beindítani. A szabadkõmûvesek hálózatán keresztül lesz az mely beszivárgott a Katolikus Egyház minden sarkába, a kormányokba és a médiába -, hogy ezt az utálatot nagy újításként fogják bemutatni. Ez a vég kezdete. Jelenlétemet tapintatoson majd számûzik a Szentmisék új ceremóniájából. Minden pompa és ceremónia egy üres tabernákulumot fog álcázni, mert Isteni Jelenlétemet Atyám nem fogja többé megengedni. Nektek egyesülve kell maradnotok, és ha katolikusok vagytok, továbbra is részt kell vennetek a napi Szentmiséken, és Szentáldozáshoz kell járulnotok. Minden Kereszténynek, nektek tudnotok kell, hogy benneteket szintén becsalogatnak az Új Világ Egyházba, amelyet azok a nemzetek szõnek, akik szövetségben vannak Katolikus Egyházam árulóival. Õk egy szekuláris humanista látszatot szeretnének kelteni, egy látszatot, amely álcázza majd a

8 gonoszságot, melyet finoman elõmozdítanak. A csata elkezdõdött, de ti, szeretett Követõim erõsebbek vagytok, mint gondolnátok. Én mindig itt vagyok. Én jól felkészítettelek benneteket. Ahhoz, hogy túléljétek, ezt az imát kell mondanotok: A Keresztes Imahadjárat 100. imája: A Kereszténység túléléséért Ó, drága Jézus, azon képességért könyörgünk Hozzád, hogy túléljük a megpróbáltatásokat, amelyekkel most szembesülünk, mivel az utolsó Igaz Pápa befejezte az Irántad való Küldetését. Segíts nekünk, hogy ellenálljunk a szörnyû visszaéléseknek, amelyekkel most szembe kell néznünk azon Egyház összeomlása miatt, amelyet mi valamikor megismertük. Ne engedd soha, hogy eltérjünk Isteni Szavad Igazságától. Segíts nekünk, hogy csendben maradjunk, amikor a támadások a vállunkra nehezednek arra csábítva minket, hogy hátat fordítsunk neked és a Szentségeknek, melyeket Te adtál a világnak. Borítsd be Hadseregedet egy pajzshoz hasonlóan azzal az erõteljes Szeretettel, amelyre szükségünk van, hogy megvédjen minket a hamis prófétával és az Antikrisztussal szemben. Segítsd Egyházadat a Földön, hogy elterjedjen és gyarapodjon; hogy ragaszkodjon az Igazság betartásához, és hogy segítsen testvéreinket az Igazság Ösvényén vezetni, hogy megfelelõen felkészítsen minket Második Eljöveteledre. Ámen. Ne nyugtalankodjatok, Követõim. Minden az Én Szent Kezeimben van. Legyetek türelmesek. Ne igazoljátok egyetlen cselekedeteket sem, mert ha ezt teszitek, akkor Szavamat véditek, holott minden, amit tennetek kell, hogy hirdessétek azt. Jézusotok február 29. Nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud és nem is akar belépni a megkeményedett szívûek lelkébe? Drága szeretett leányom, neked nem kell tudnod Atyám akaratának idõzítését. Követõimnek türelmesnek kell lenniük, amíg a világban minden fokozatosan kibontakozik, Atyám Könyvének jövendölése szerint. Mindez Atyám idõzítése szerint fog megtörténni, a ti imáitok hatásának függvényében, melyek segíteni fognak a globális háborúk elkerülésében. Nem tart már sokáig, amíg minden Ígéretem beteljesül. Nektek, követõimnek, bíznotok kell Bennem, szeretett Jézusotokban. Imádkozzatok a lelkekért, és hagyjatok mindent az Én Kezeimben. Soha ne felejtsetek el Atyámhoz imádkozni, amilyen gyakran csak tudtok, az Élõ Isten Pecsétjéért a magatok és családjaitok védelméért. A Keresztes Imahadjárat 33. imájával kérjétek az Élõ Isten Pecsétjét, és fogadjátok azt szeretettel, örömmel és hálával. Ó, Istenem, szeretõ Atyám, Szeretettel és hálával elfogadom a Te védelmed Isteni Pecsétjét. Istenséged körülveszi testemet és lelkemet, az örökkévalóságig. Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyámnak Irántad való mély Szeretetemet és hûségemet. Könyörgök Hozzád, hogy ezzel a különleges pecséttel védj meg engem és szeretteimet, és én megígérem Neked, hogy életemet a Te szolgálatodban élem, most és mindörökké. Szeretlek, drága Atyám! Megvigasztallak Téged, ezekben az idõkben, kedves Atyám. Felajánlom Neked, szeretett Fiad testét és vérét, lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bûneiért és minden gyermeked üdvösségéért. Ámen. Legyen gondotok mások bátorítására is, hogy imádkozzák a Keresztes Imahadjárat 24. imáját hét napon át, bûneik bocsánatáért. Ó, Jézusom, Te vagy a világosság a Földön, Te vagy a láng, mely minden lelket megérint. Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te szereteted irántunk nagyobb, mint amilyet mi tanúsítunk Irántad. Ó, Urunk, add nekünk az alázat ajándékát, hogy ez által kiérdemelhessük Új Királyságodat. Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy elõbbre jussunk, és vezesd hadseregedet, hogy hirdetni tudja Szent Szavad Igazságát, és készítsd fel testvéreinket is Második Eljöveteled dicsõségére. Tisztelünk Téged. Áldunk Téged. Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentéséért. Szeretünk Téged, Jézus. Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen. Mindazoknak, akik ezt a különleges ima- ajándékot kérdõre vonják, mely által Én teljes bûnbocsánatot ajánlok fel, tudniuk kell a következõket: Én, Jézus Krisztus vagyok, az Emberfia, és Én hatalmat kaptam minden bûn megbocsátására. Szent szolgáim is megkapták a bûn megbocsátásának hatalmát, melyet a Szentgyónás Szentsége által gyakorolnak. Én azt kérem tõletek, hogy fogadjátok el a bûnbocsátás ajándékát, mely legfõképpen azok javát szolgálja, akik nem részesülhetnek a Szentgyónás Szentségében, vagy pedig nem tagjai a Római Katolikus Egyháznak. Ti megtagadnátok ezektõl az értékes lelkektõl az Én ajándékomhoz való jogukat? Miért próbálnátok elbátortalanítani azokat a lelkeket, akik elfogadják Isteni Szavamat, hogy részesei lehessenek bûnbocsánatomnak? Inkább azt szeretnétek, ha õk Szemeimben nem nyernének bocsánatot? Nektek szeretetet kell mutatnotok testvéreitek iránt, és legyetek boldogok, hogy õk is megkapják ezt a különleges ajándékot Tõlem, szeretett Jézusuktól.

2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 május és június Maria Divine Mercy által kapott üzenetek Oroszország és

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014 Admin, admin Creative Commons - BY -- 2014 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május 1 Oroszország és Kína szakadást okoznak 1 A sátán káoszt okoz és pusztításokat végez az egész világban, de

Részletesebben

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE Szen t Jakab (fiatalabb) Szent Ja kab ( fiatalabb) ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 április Maria Divine Mercy által kapott

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB

NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 FEBRUÁR NAGYOBBIK JAKAB ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2014 február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek 1037 SOK MINDEN, AMIT

Részletesebben

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA.

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. A TISZTELET HIÁNYA, AMELYET IRÁNTAM, ÉS AZ ÖRÖK ATYA IRÁNT TANUSÍTANAK EZEN ÚJ TÖRVÉNYEK

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat SZERDA FELKÉSZÜLÉS AZ IMÁRA: Legyen minden esetben kereszt, szentelt víz, szentelt gyertya. Kérjük, minden alkalommal a szentelt vízzel szenteljétek meg környezeteteket, ahol imádkoztok! Utasítások az

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben

Esőért! egyesített imádság. Útmutató az. gyakorlásához

Esőért! egyesített imádság. Útmutató az. gyakorlásához Imádkozz Esőért! Útmutató az egyesített imádság gyakorlásához Tartalomjegyzék 1. Miért imádkozzunk esőért?...2 2. Miért egyesített imádság?...4 3. Mi az egyesített imádság?...6 4. Hogyan kezdjük az egyesített

Részletesebben

Mária Julianna lelki naplója IV. kötet. Esztergom, 2003.

Mária Julianna lelki naplója IV. kötet. Esztergom, 2003. Mária Julianna lelki naplója IV. kötet Esztergom, 2003. Ajánlás Kapható: Testvéri Szolgálat Közérdekû Alapítvány 2501 Esztergom, Pf. 252. Tel./fax: 06-33 314-376 (Este 10 óráig hívható.) Kiadja: Testvéri

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

MIÉRT IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT

MIÉRT IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT MIÉRT IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT RÓZSAFÜZÉR Tartalom 1/ Elõszó helyett 2/Azoknak, akik keresnek és még bizonytalanok 3/ Akik csak kritizálni akarnak, azoknak ezek a sorok válaszolnak 4/ Ima azért,hogy mások

Részletesebben

HOGYAN LESZEK EGÉSZSÉGES?

HOGYAN LESZEK EGÉSZSÉGES? HOGYAN LESZEK EGÉSZSÉGES? Jézus Krisztus akar orvosod lenni Gyógyulás orvosság nélkül Gyógyulás hit által Van csoda általi gyógyulás? János evangélium 14/21 ígérete alapján prófétai módon kapta és írta:

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1999. nov.-dec. IV/ 6. szám Ára: 120,- Ft Máriaremete kegykép Szabadíts meg a gonosz kísértõtõl! A Te hûséged nem fogyatkozik, mennyei Atyánk, bár mi feledünk gyakran

Részletesebben

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút 90.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám Csobánka Szentkút A Lélek-áradásban Jöjj, Szentlélek Istenünk, tûznek tiszta Lángja, gyújts világot bennünk! Emelj

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 43. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1. 4666. ELŐSZÓ Tisztelt Uram! Köszönetet

Részletesebben

Mária Julianna lelki naplója V. kötet. Esztergom, 2007.

Mária Julianna lelki naplója V. kötet. Esztergom, 2007. Mária Julianna lelki naplója V. kötet Esztergom, 2007. Ajánlás Kapható: Pax Bt. 2500 Esztergom, Berényi Zsigmond u. 7. Tel./fax: 06 33/314-376 (Este 10 óráig hívható.) Kiadja: Pax Bt. 2500 Esztergom Berényi

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk!

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ AVÉGIDÕBEN BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ A VÉGIDÕBEN

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

A Szűzanya üzenete Ivan Dragićević által "Dicsértessék a Jézus, drága gyermekeim.

A Szűzanya üzenete Ivan Dragićević által Dicsértessék a Jézus, drága gyermekeim. Drága gyermekek! Nagy szeretettel és türelemmel törekszem szíveteket szívemhez hasonlóvá tenni. Igyekszem saját példámmal tanítani benneteket az alázatra, bölcsességre és szeretetre, mert szükségem van

Részletesebben

Imanapi felolvasás 2006.december 1-10.

Imanapi felolvasás 2006.december 1-10. Imanapi felolvasás 2006.december 1-10. 1 A Reformáció Hírnöke a Hetednap Adventista Reformmozgalom általános gyülekezeti lapja Tartalom Vezércikk Isten munkáját az Ő módszerével és dicsőségére végzik.

Részletesebben

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája 2 2003. október Tanulmány Sárdy Péter Bûn és megbocsátás Bocsásd meg a mi vétkeinket Az emberi bûn tragédiája Mit tartott Jézus az emberek bûnösségérõl? Nem szükséges itt alaposabban kitérnünk arra, hogy

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben