ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok"

Átírás

1 ISTEN MEGBOCSÁJT??? Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek engem és tanításaimat. Jézusotok

2 ISTEN MEGBOCSÁJT??? Az Igazság Könyve azért adatik a világnak, hogy megmentse az emberi nemet a biztos haláltól. Ez egy életmentõ ajándék a lélek számára. Rendkívüli kegyelmeket hoz magával. Az Igazságot hozza nektek, nem csupán azért, hogy tanításaimra emlékeztessen benneteket, hanem hogy felkészítsen benneteket az Egyházam elleni támadásra, mely a lelkek pusztulását fogja eredményezni. (2013. április 3.) Az elsõ kivonat azok kedvéért lett ide az elejére másolva, akik most találkoznak elõször azzal a fogalommal, hogy Igazság Könyve. Továbbiakban is az egek által küldött próféciákról, üzenetekrõl van szó, melyet M.D.Mercy profétanõ által kapunk. Más szóval, válogatás az Igazság Könyvébõl. Ezek az üzenetek a Szentháromság által kerülnek bemutatásra, és egyedülállók a maguk nemében, melyeket egy próféta valaha is átadott volna az emberiségnek. (2012. aug. 8.) Azok az üzenetek lettek ide kiszemelve, melyek összefüggésben vannak az Isteni megbocsájtással. Jézus megbocsájtó automata volna??? De mielõtt rájuk kerülne sor, egy idézetet írok a hírekbõl melyek közölték az új pápa egyik korai beszédét és rövid megjegyzést teszek hozzá. Az elsõ dõlt betûs szöveg legyen elszomorító indítéka e munkának. Akármilyen nagy is a bûnünk, Jézus elfelejti, erre különleges képessége van mondta Ferenc pápa. Elfelejti, megcsókol, átölel, és csak ennyit mond: Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél! Csak ezt a tanácsot adja. És ha egy hónappal késõbb ismét hasonló helyzetbe kerülünk, térjünk vissza az Úrhoz. Az Úr soha nem fárad bele, hogy megbocsásson nekünk: soha! Mi vagyunk azok, akik belefáradunk abba, hogy bocsánatot kérjünk tõle. Kérjük a kegyelmet, hogy ne fáradjunk el bocsánatot kérni, mert Õ soha nem fárad el abban, hogy megbocsásson. Kérjük ezt a kegyelmet! Isten a megbocsájtásáról másképp vélekedik. Ugyanis egy keveredésrõl, meg nem értésrõl van szerintem szó. Pápa a bibliai hûtlen asszony esetét vette például. Amikor Jézus megbocsátott a bibliai hûtlen asszonynak, akit meg akartak a zsidók kövezni, nem azt akarta az Úr kifejezni, hogy többet ne vétkezzél és ha vétkezel, mond hogy bocsánat és kész. Hiszen a bibliai hûtlen asszony sem ment az Úrhoz bocsánatot kérni, hanem a fölötte ítélkezõ zsidók hurcolták õt hozzá, mint nekik nem szimpatikus személyhez, akit tõrbe akartak csalni, hogy kipróbálják, hogyan tud bíráskodni. Inkább az lett nekünk tudtul adva, hogy ne ítéljük el egymást, mivel arra csak Istennek van joga. Nem tõlünk fogja megkérdezni, kit hogyan ítéljen vagy tisztítson meg. Isten mindenkibe belelát, és csak nála van az a kiinduló pont a bíráskodáshoz, ami szerint hiba nélkül lehet valaki fölött kimondani ítéletet, közben beleértve a könyörületesség és a szeretet funkcióját is. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy ezt a gondolatmenetet, tanúságot minden kispap össze tudja állítani. Mivel sok más buzgó, igét hirdetni kívánkozó embernek is olykor különleges képessége van fût-fát összekeverni mikor a szent bibliából szedik a beszédüket és azt magyarázzák, hogyan bocsájt meg Isten; a helyes orientálódás elõsegítése okából válogattam az Igazság Könyvébõl augusztus 8. Ami még rosszabb, hogy kiforgatják az igazságot és összehasonlítják ezeket az üzeneteket a Szent Biblia új és nevetséges értelmezéseivel. Lássuk a kivonatokat november 9. Most, amikor a világ a nagy szorongattatás felé halad, amelyrõl a Szentírás beszél, imádkozzatok az emberiség megmeneküléséért. Az emberek szabad akaratán múlik majd, hogy készek lesznek-e arra, vagy sem, hogy valamit tegyenek bûneik megbocsátásáért. Sohasem szabad félniük. Szeretetem végtelenül irgalmas november 13. De Én megbocsátok minden egyes gyermekemnek, rögtön, ahogy meggyóntak, attól függetlenül, hogy bûneik milyen sértõek voltak, mert azok leleplezõdnek majd elõttük november 16. Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek Engem és Tanításaimat. Miért nem követitek a Szentírás tanításait? Miért magyarázkodtok? Miért vezetitek félre gyermekeimet, és miért gyõzitek meg õket arról, hogy Isten mindent megbocsát? Az Örök Atya csak azoknak fog megbocsátani, akik hisznek Bennem, és akik megbánják bûneiket. Nem mondott semmit nektek a kereszten elszenvedett Halálom? Azért haltam meg, hogy megmentsem az emberiséget a sátán ostobaságaitól. De ti, félrevezetett (megfontolatlan) elfogadás által, hazugságot tanítotok gyermekeimnek. Ti áldozatokká váltatok az emberek nyomására, arra, hogy álcázzátok a Szent tanokat, aminek prédikálására voltatok elhívatva.

3 Nem szégyellitek magatokat? november 16. Üzenet a püspököknek Püspökeimnek a következõket mondom: vegyétek le palástjaitokat, forduljatok el a gazdagságtól, amelyben hittetek. Keressétek az alázatot, amelyet elvárnak tõletek. Engedelmeskedjetek Szavamnak most, vagy nézzetek szembe a következményekkel. Nektek kötelességeitek vannak Velem és az Örök Atyával szemben. Milyen vakká váltatok! Most a látnokok által jelek adatnak az égen, és ti nem vettétek azt figyelembe. Helyette kastélyaitokban ültök és gúnyolódtok. Ezért bûneitek nem lesznek megbocsátva dec. 16. Az élet Isten értékes ajándéka. Egy embernek sincs joga ahhoz, hogy elvegye egy másik ember életét. Egyetlen embernek sincs joga ahhoz, hogy egy gyermek életét kioltsa, hogy megszakítsa elsõ lélegzetvételét születése pillanatában. Ez a bûntett undorító és abban az esetben, ha nem bánják meg, megbocsáthatatlan dec. 16. Tartsatok mind össze. Halljátok meg: a gyilkosság komoly bûncselekmény. Ha ezt teszitek, és nem bánjátok meg, elvesztek. Nincs visszaút, ha gyilkoltok, mert az életet már nem tudjátok visszaadni. Vezekeljenek mindazok, akik már ezt a félelmetes bûnt elkövették és kérjenek bocsánatot. Irgalmasságom által meg fogom hallgatni imáitokat. Megmenekülhettek és meg is fogtok menekülni, ha ezt a valóban súlyos bûnt megbánjátok. Meghallgatásra kerültök. Megbocsátok nektek. Bánjátok meg amit tettetek, mert az idõ nem a ti oldalatokon áll december 24. A Földre való eljövetelem úgy volt eltervezve, mint egy utolsó esély a világ felébresztésére, hogy így mindenki felismerje: Isten mindent megbocsát jan. 14. Gyermekeim, a jóindulatú bánásmódok az idõk múlásával értelmet kapnak. Imádkozzatok minden nap azért az erõért, hogy életeteket az Én Nevemben élhessétek. Tudjátok meg, ahányszor valakinek megbocsájtotok, még akkor is, ha ellenségrõl van szó, annyiszor nyitjátok meg szeretetem és irgalmasságom Szívét. Ezért a Mennyben örök boldogságban lesz részetek április 14. Sohase féljetek visszatérni Hozzám, amikor eltévedtek. Sohasem fogom azokat elhagyni, akik újra és újra visszatérnek Hozzám. Mint bûnösök, erre hajlamosak lesztek. Sohase féljetek, Én közel állok egyenként mindannyiatokhoz, készen arra, hogy minden idõben megöleljelek benneteket. A bûnöket meg lehet bocsátani. Soha ne legyen a bûn miatt rossz érzésetek, amikor szükségét érzitek annak, hogy a megbocsátásért visszatérjetek Hozzám. Én mindig itt vagyok. Gyermekeim, használjátok fel a Nagyhetet arra, hogy azon az áldozaton elmélkedtek, amelyet Én a bûnösökért hoztam. Az Én könyörületességem még mindig erõs. Ez a lelkek iránt sohasem csökkent. Még azok iránt sem, akik mélyen megbántanak Engem. Amikor egy lélek a megbocsátást keresi, akkor a bûn számûzve lesz. Isteni Irgalmasságom kilencede által a legnagyobb kegyelmek fognak kiáradni, ha Nagypéntektõl, kilenc napon át, egészen az Irgalmasság ünnepéig imádkozzák. Azáltal, hogy ezt a kilencedet imádkozzátok, nemcsak a saját lelketeket mentitek meg, hanem millió más lelket is. Tegyétek ezt meg Értem. A ti mindig szeretõ és hûséges Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus április 16 Mit fogtok tapasztalni a Nagyfigyelmeztetés alatt Mondd meg a világnak, hogy ez az esemény meg fogja õket menteni. Sokan fognak megbánást tanúsítani ezen misztikus élmény során. Égetõ érzést fognak tapasztalni, hasonlót, mint amit a lelkek a tisztítótûzben éreznek. Ez bepillantást nyújt nekik abba, min kell keresztülmenniük azoknak a lelkeknek, akik nem teljesen tiszták, mielõtt megpillantják a Mennyország dicsõséges fényét. Pusztán csak azzal, hogy elfogadják, hogy ez az esemény megtörténhet, túlélhetik azt. Forduljatok Felém, és mondjátok: Kérlek, vezess engem nagyszerû Irgalmasságod fényéhez és jóságához, és bocsásd meg az én vétkeimet ; és Én azonnal megbocsájtok nektek május 21. A megbocsátás a szabadsághoz vezetõ ösvény Leányom, a megbocsátás nem más, mint egy ösvény, ami szabadsághoz vezet. Amikor megbocsájtotok mindazoknak, akik megbántottak benneteket, vagy fájdalmat okoztak nektek, akkor lelketek igaz szabadságra talál. Ez az, amikor öröm tölti el lelketeket. Ez azt is jelenti, hogy Én jelen vagyok bennetek. Amikor másoknak megbocsájtotok, akkor ez a szeretetnek egy jele, és nemcsak a szomszédotokkal szemben jelent szeretetet, hanem Irántam, a ti Isteni Megváltótok iránt is. Mindazoknak mondom, akik nem hisznek Nekem: tudjátok meg, amikor másoknak megbocsátanak Én is jelen vagyok és kísérem útjukat. Mégsem tudják, hogy ez így van. A megbocsátás egyenlõ a szeretettel. Az Én szeretetem végtelen. De könyörgöm hozzátok gyermekeim, engedjétek, hogy megbocsássam bûneiteket. Ha csak megkérnétek Engem arra, hogy ezt megtegyem, nem csak

4 felszabadulnátok, de meg is lepõdnétek attól a szeretettõl és boldogságtól, ami eltöltene benneteket. Ez az alázatosság cselekedete, ami arra ösztönözne benneteket, hogy szeretettel legyetek mások iránt. Fényetek világítani fog, ami a többieket különleges módon fogja befolyásolni, de ez nem lesz tudatos sem nektek, sem nekik. Miután a megváltás cselekedete megtörtént, szeretetem elárasztja lelketeket. Megtisztult lelketek olyan lesz, mint egy mágnes, ami vonzani fogja a többieket, hozzátok. Másoknak megbocsátani nem egyszerû, gyermekeim. A büszkeség és az öndicséret az, ami megakadályozza, hogy megtörténjen ez a nagy Irgalmasság cselekedete. Ez pedig a sátán mûve, mert õ azt jól tudja, hogy a megbocsátás hiánya, a legsúlyosabb bûnök elkövetéséhez vezet Atyámmal szemben. Ha nem tudtok másoknak megbocsátani, akkor harag keletkezik belõle, ami ha tovább fokozódik gyûlölethez, sõt gyilkossághoz is vezethet. Sok esetben pedig háborúhoz vezet. Ha az emberek jóságosan meg tudnának egymásnak bocsátani, akkor nem is létezne gyûlölet. Nem lenne gyakori a gyilkosságok száma sem, és a szeretet, Isten, az Örök Atya Szeretete elterjedhetne a világon. Tanuljatok meg egymásnak megbocsátani. Tegyétek félre büszkeségeteket és kérjétek Irgalmasságomat, mert ha Szent Akaratomnak megfelelõen kértek valamit, akkor kéréseteknek eleget teszek. Szeretõ Megváltótok Az irgalmasság Királya, Jézus Krisztus május 30. Az Igazságszolgáltatás kardjai most fognak lesújtani Most hallgassatok meg gyermekeim, mindenhol a világon. Az igazságszolgáltatás kardjai azokra fognak lesújtani, akik felkészülésüket a Nagyfigyelmeztetésre elhanyagolták. Más vallás keresztényei és hívei, szólaljatok meg csendesen és mondjátok meg Istennek, hogy milyen bûnbánóak vagytok, hogy mennyire bánjátok tévedéseiteket és kérjétek meg Õt, hogy bûneiteket megbocsássa. Egyedül csak azok lesznek kellõképpen felkészülve, akik szívükben erõs szeretetet éreznek Irántam és Isten iránt, az Örök Atya iránt. Mivel egyeseknek nagy a lelkierejük és erõs a karakterük meg fogják érteni végre az Igazságot és szeretettel fognak Engem a szívükbe zárni. Ami pedig a többit illeti: olyan brutális lesz a sokk, ami éri õket, hogy holtan fognak összerogyni, amint felismerik lelkük sötétségét. Nekik már késõ lesz a megbocsátásért könyörögni. Semmi remény sem lesz számukra. Imádkozzatok, imádkozzatok, ti mind, hogy olyan sok lélek élje túl az Irgalmasság eseményét, amennyi csak lehetséges. Szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus május 30. Figyelmeztetés mindazoknak, akik sátáni kultuszba bonyolódtak Én, Jézus Krisztus, azt mondom, hogy fenyegetéseim nem üresek. Megmentésetekért mindent megteszek értetek. De egy bizonyos pont után, nincs már semmi, amit tehetnék, hogy megállítsalak benneteket a hamis vigasz keresésében, amirõl azt hiszitek, hogy az ördögtõl való. Oldjátok ki a sátáni köteléket, amely megkötözött benneteket és Hozzám meneküljetek. Meg foglak benneteket menteni, de nektek megbocsátásomért kell könyörögnötök, addig, ameddig még ebben az életben éltek augusztus 27 Üzenet az Egyháznak (Klérusnak) ne engedjétek, hogy a világi társadalmak megfélemlítsenek benneteket Megtagadni jogaikat gyermekeimtõl, hogy hozzájárulhassanak a szentségekhez, megbocsáthatatlan október 7., A Tisztítótûz nem egy olyan hely, ahova, ha bementek, elégedettek kell, hogy legyetek Ezért a bûnt le kell gyõznötök és olyan gyakran, ahogyan lehetséges, keresnetek kell a megbocsátást (gyónást), hogy a kegyelmi állapotban maradhassatok. Emiatt mindig be kell tartanotok a Tízparancsolatot. Imádkoznotok kell a Tisztítótûzben szenvedõ lelkekért, mert imáitok nélkül õk az Utolsó Ítélet napja elõtt nem is jutnának be a Mennyország Királyságába október 19. Oly nagy az Õ irgalmassága, hogy nincs olyan bûn, amit ne lehetne megbocsátani, legyen az bármilyen súlyos is, feltéve, ha igaz bûntudatot tanúsítanak. Az alázat mindannyiatok számára követelmény, hogy méltók lehessetek arra, hogy beléphessetek a béke dicsõséges korszakába a földön, melynek az ideje már nagyon közel van. Csak azok a lelkek lesznek alkalmasak arra, hogy kapuin beléphessenek, akik õszintén (valóban) megbánják bûneiket, és akik szeretett Fiammal szemben igaz hûséget mutatnak. Mert bûntelennek kell ahhoz lennetek, hogy ebbe a csodálatos Új földi Paradicsomba beléphessetek december 21. A bûn miatt lettem a világba küldve, mint Megváltó, hogy bûneitek bocsánatot nyerhessenek. De ahhoz, hogy megbocsáthassanak nektek, bocsánatot kell kérnetek. Ha a megbocsátást keresitek, akkor elõször alázatosnak kell lennetek, mert alázat nélkül nincs õszinte bûnbánat. Én, a ti Megváltótok könyörgöm hozzátok, hogy szálljatok magatokba és gondolkodjatok el azon, hogyan élitek életeteket. Ti a jó cselekedetek és a felebaráti szeretet által mutatjátok meg, hogy szeretitek-e Istent, vagy nem.

5 2013. március 31. Az az ember, aki elveszi a szabad akaratotokat, bárki is legyen az, ez által Istent tagadja. Minden olyan kormány vagy nemzet, amely megfoszt benneteket azon szabad akaratotoktól, hogy Istenrõl tanúságot tegyetek, azt a Sátán vezeti február 11. Oly kevés ember hisz a pokol létezésében. Sokan úgy vélik, hogy a Pokol csak a népi hiedelmekben létezõ hely. Nagyon sokan hiszik azt, hogy Isten nem engedné meg egy ilyen hely létezését, és hogy minden bûn, függetlenül attól mennyire súlyosak, megbocsátásra kerülnek. Én ezt azoknak a hibáknak tulajdonítom, amiket azon felszentelt szolgák követtek el, akik évtizedeken át megadták magukat egy szekuláris világ nyomásának. Ez az ámítás lelkek milliárdjainak vesztét jelentette. És, habár ezen lelkek számára már túl késõ, még van idõ azok megmentésére, akik ma a halálos bûn foltjával vannak megjelölve november 3. Hamarosan nem lesz bûn többé. A bûn ostora a múlté lesz A bûnt a legtöbb ember érzékeli, egészen addig, míg végül annyira elsötétednek, hogy csak a bûn fog megfelelni vágyaiknak. Ezért kell minden alkalommal, amikor vétkeztek, Isten megbocsátását keresnetek. Ha nem teszitek, akkor a bûn el fog üszkösödni bennetek, és akkor sokkal nehezebbnek találjátok majd, hogy ellenálljatok a kísértésnek. Amikor bûnbánatot éreztek a szívetekben, hívjatok Engem, szeretett Jézusotokat, hogy segítsek nektek. Nincs olyan bûn, amit nem lehet megbocsátani, kivéve a Szentlélek elleni káromlást. Hívjatok mindig Engem, hogy támogassalak benneteket, nem számít, mennyire szégyellitek magatokat a bûn miatt, melyet elkövetettek. Szívem eléri Isten minden gyermekét. Ti vagytok az Õ drága teremtményei és Õ szeret mindnyájatokat, bûneitek ellenére is. Küzdjétek le a bûnt azáltal, hogy minden egyes alkalommal, amikor vétkeztek, a jóvátételt keresitek. Hamarosan nem lesz bûn többé. A bûn ostora a múlté lesz. Jézusotok november 21. Szûz Mária: Imádkoznotok kell, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is megfeszítik Fiamat, elforduljanak a bûntõl Én segíteni fogok nektek, hogy legyõzzetek minden akadályt, amely gátolja a Fiam Irgalmassága felé vezetõ utatokat. Ne feledjétek, kérlek, hogy Fiam mindent megbocsát. Õ Isten minden gyermekét szereti, függetlenül attól, hogy mennyire gyötrik Õt. Mindaz, amit tennetek kell az, hogy Hozzá fordultok és kérjétek, hogy Irgalmassága közelebb vigyen Hozzá benneteket. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért, akik megbántották Fiamat, és akik megszentségtelenítették Egyházát, mert nekik szükségük van a segítségetekre. Õk elveszett lelkek és vissza kell hozni õket Fiam kebelére. Különben ez összetörné a Szívét. Köszönöm, hogy válaszoltatok erre a Mennyei hívásra. Szeretett Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja december 9. A Szentlélek tüzét mindenki érezni fogja a szívében Azoknak mondom, akik halálos bûnben vagytok, hogy olyan nyomorúságot és fájdalmat fogtok megtapasztalni, mintha elmerültetek volna a Pokol tüzében. Néhányan, akik a bûn ezen állapotában vannak, könyörögni fognak megbocsátásomért és azért a kegyért, hogy szüntessem meg belsõ szenvedésüket. Ezt meg fogom adni nektek, ha igaz megbánásra találtok a szívetekben, és elfogadjátok, hogy bûneitek fájdalmas sebet és gyötrelmet okoznak Nekem, mivel megbántják Istent december 15. Én egy mindent megbocsátó Isten vagyok, aki kész megadni nektek a bûnöktõl való szabadságot, melyek tõrbe csalnak benneteket Ezeket a bûnöket számûzni lehet az életetekbõl. Mindaz, amire szükségetek van: a bátorság. Ne feledjétek, hogy nincs olyan bûn kivéve a Szentlélek káromlását melyet én meg ne bocsátanék nektek. Bocsánatom keresésében vajon nem az a tudat gátol benneteket, hogy a bûnösök nem tudnak hosszabb ideig a kegyelem állapotában maradni? Az a gondolat hogy Én sohasem bocsátanék meg nektek, távol tart Tõlem benneteket. Oly nagy az Én Irgalmasságom, hogy az mindenkinek megadatik, ha kéri Tõlem december 17. A halál hatalma az emberiség felett véglegesen meg fog semmisülni Azoknak közületek, akik össze vannak zavarodva, nem kell félniük. Most minden az Én Szent Kezemben van, de biztosak lehettek abban, hogy mindaz, ami számít, a bûnök megbocsátása. Ez akkor lesz, amikor ti mindnyájan kéritek az Üdvösség Ajándékát. Ez ilyen egyszerû. Az Irántam való szeretetetek az Élet Ajándékát fogja hozni. A halál nem fog irányítani és nem lesz hatalma újból

6 fölöttetek, mint ahogyan azt ismeritek. A ti jövõtök olyasvalami, melyet örömmel a szívetekben kell üdvözölnötök, mert ez Isten legnagyobb Ajándéka, és csak az arra érdemes lelkek örökölhetnek egy ilyen gazdagságot. Legyetek békében. Bízzatok Bennem. Szeressetek Engem. Ez minden, ami számít. Jézusotok december 29. Soha ne féljetek Tõlem, mert Én békében jövök Drága szeretett leányom, újból mondom mindnyájatoknak, szeretett Tanítványaim, hogy ne féljetek. Mialatt tanúi lesztek azoknak az eseményeknek, melyek talán lesújtók lesznek számotokra, emlékezzetek ezekre a Szent Szavakra, melyeket most adok nektek. Az emberiség iránti Szeretetem oly nagy, hogy Én minden bûnt könnyen megbocsátok, nem számít, hogy azok mennyire bántók, feltéve, ha a bûnös õszinte megbánást mutat. Soha ne féljetek Tõlem, ha valóban szerettek Engem, mert Én mindenkor megvédelek benneteket. Igen, ti szenvedni fogtok a Nevemért, amikor Engem követtek. De ez olyan dolog, amit el kell fogadnotok. Ez csupán oly csekély ára annak, amit az elõttetek álló Dicsõségért fizetnetek kell. Azoknak viszont, akik abban a téves hitben járnak Elõttem, hogy nekik nincs szükségük Isten Jelenlétére, félniük kell. Ezek azok a bûnösök, akik soha nem fognak megbánást mutatni, mivel azt hiszik, hogy a sorsukat saját maguk tartják a kezükben; õk a mélységbe fognak zuhanni. Ezt a csapdát, melyet a gonosz állított fel számukra, egy ketyegõ órához lehet hasonlítani. Minden perc, melyet azzal töltenek, hogy továbbra is elhagyjanak Engem, lerövidíti az idejüket. Rövid idõ maradt számukra, hogy megváltsák magukat az Én Szememben. Tudnotok kell, hogy mindkét hadsereg felsorakozott a lelkek csatájában, hogy felkészüljenek a háborúra. Az idõ telik, ezért arra kérlek benneteket, hogy legyetek minden pillanatban felkészülve. Soha ne féljetek Tõlem, mert Én békében jövök. Ellenben féljetek a fenevadtól, aki látszólag békében jön majd, de mégis azért jön, hogy elpusztítson benneteket. Õ, a gonosz, és követõi a Földön azok, akiktõl félnetek kell. Nem Tõlem. Jézusotok szeptember 16. Figyelmeztetés azoknak az elit csoportoknak, akik erõs szövetségük révén a nemzetek ellenõrzését tervezik Drága szeretett leányom, ez egy figyelmeztetés azoknak az elit csoportoknak, akik erõs szövetségük révén a nemzetek ellenõrzését tervezik. Nektek, akiknek a Sátán az istenetek, tudnotok kell, hogy lelketeket a gonosz felhõje feketítette be, és azt õ fertõzte meg bennetek. Ti nagy veszélyben vagytok, mégis úgy döntöttetek, hogy az ördögöt imádjátok, aki el akarja lopni a lelketeket, hogy örökké kínozzon benneteket. Azon tervetek, hogy parancsoljatok, uralkodjatok, ellenõrizzetek, és hogy a háttérbõl népirtást irányítsatok Isten gyermekei ellen, Atyám keze által lesz megakadályozva; de ez a gonoszság majd ellenetek fordul. Szigorúan meg lesztek büntetve gonoszságaitokért. A bûnök melyekkel vétkeztek, iszonyatosak számomra, gyûlöletetek, megvetésetek azokkal az emberekkel szemben, akiket állításotok szerint a kormányotokban szolgáltok, örökre el fog pusztítani benneteket. Az a rövid idõszak, melyet élvezni fogtok, amikor megragadjátok a hatalom gyeplõjét a nemzetek fölött, és egy gonosz diktatórikus rendszert vezettek be, a pokol örök életére visz benneteket. Nektek sok esély lesz adva arra, hogy hátat fordítsatok az elit hatalommal rendelkezõ gonosz csoportnak. De legyetek óvatosak, mert túl sok idõ nem lesz adva nektek. Isten hatalmát soha ne becsüljétek alá. Ne becsüljétek alá haragját sem. Mert míg Õ, Isten, az Én Örök Atyám, a nagy Irgalmasság Istene, egyben félelmetes is. Az Õ hatalma mindenható. A Sátán fölötti hatalma hamarosan eléri csúcspontját, és õ, a Fenevad és serege a tüzes tóba lesznek vetve. Ti szintén a Pokolba lesztek vetve, ha továbbra pusztítjátok Isten Teremtését és gyermekeit. Atyám sohasem fog megbocsátani nektek, ha túllépitek nagy Irgalmasságának határait. Egy napon eljövök ítélni, de ti a legnagyobb félelemmel fogtok remegni, mely az emberiség számára még ismeretlen. Azon a napon oly mértékben lesztek megbüntetve, mint ahogyan testvéreitekkel, Isten gyermekeivel bántatok. Figyelmeztetlek benneteket. Mert Isten haragja félelmetes. Jézusotok szeptember 26., A bûnt addig lehet megbocsátani, ameddig éltek. A halál után már nem. Drága szeretett leányom, megengedem neked ezt az intenzív fizikai szenvedést, hogy ma még több lélek megmenekülhessen. Ajánld fel ezt a fájdalmat azokért a kiválasztott lelkekért, akiknek megmentésében segítened kell Nekem. Ez a fájdalom nem fog sokáig tartani, de ha megkönnyebbülsz majd, tudnod kell, hogy sok lélek menekült meg a Pokol tüzétõl, és most a Tisztítótûzben vannak, megtisztulásukra várva. Mint önmagát felajánló lélek, el kell fogadnod, hogy Én megengedhetem számodra a szenvedés pillanatait, hogy segíts Isten gyermekei lelkének megmentésében. Egy nap majd találkozni fogsz ezekkel a lelkekkel, és akkor meg fogod érteni, hogy ez mennyi boldogságot hoz Atyámnak. Tudnod kell, hogy amikor szenvedsz, akkor Én is veled együtt szenvedek, hogy enyhítsem fájdalmadat. Te nem vagy egyedül. Amikor azt érzed, hogy nem tudsz lélegzetet

7 venni, akkor ez ugyanolyan fulladás érzése, melyet azok a lelkek éreznek, akik a halál után a Pokol füstjével szembesülnek. Bárcsak ismernék az emberek a halál utáni élet Igazságát. Miután a lélek elhagyja a testet, függetlenül attól, hogy a Kegyelem Állapotában van-e, vagy sem, akkor a Sátán a csábítás erejével kínozza azt. Õ még akkor is azzal próbálkozik, hogy magához vonzza a lelkeket. Nagyon fontos az ima az ilyen lelkekért. Én a lelkeket Világosságom felé vonzom. De csak azok tudják kiállni Irgalmasságom Fényének erejének, akik a Kegyelem Állapotában vannak. Ha nem tiszta a lelkük, akkor azt a Tisztítótûzben kell megtisztítaniuk. A tisztítótûzben, leányom, sok szint létezik, és az elkövetett bûnöktõl függõen a lélek eltelik a Szentlélek tisztító Tüzével. A Tisztítótûz fájdalmas a lelkek számára, és azok, akiknek ott bizonyos idõt el kell tölteniük, testi fájdalomként érzik azt, mintha még élõk lennének. Senki ne becsülje alá az áldozatokat, melyekre szükség van, hogy a lelkét olyan állapotban tartsa, mely méltó Atyám Királyságára. Atyám minden gyermekét szereti, de a lelkeknek ki kell érdemelniük azt a jogot, hogy alkalmasak legyenek belépni Atyám Királyságába. Ahhoz, hogy méltók lehessenek, meg kell menteniük magukat az Én Szememben, ameddig még életben vannak. Nekik õszinte szívvel kell vezekelniük bûneikért. A bûnös még a halál idõpontjában is igénybe veheti Nagy Irgalmasságomat, kérve Engem, hogy a bûneit bocsássam meg. Én megragadom majd õt és Karjaimba veszem. Majd elárasztom Irgalmasságommal, és azután kézen fogva vezetem be a Paradicsom Kapuján. A bûnt addig lehet megbocsátani, ameddig éltek. A halál után már nem. Jézusotok február 13. A szabadkõmûvesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan ahogyan az elõre meg lett jövendölve az egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog elõidézni hûséges szolgáim között Drága szeretett leányom, jelenleg düh van a Mennyországban, mivel a Töviskorona leereszkedik, hogy összezúzza Testemet, a Katolikus Egyházat a Földön. Ez a prófécia, amely az elmúlt két év során sok részletben adatott neked, bekövetkezett. Most, amikor a többi Kinyilatkoztatásaim is hamarosan be fognak teljesülni, szent szolgáim közül csak nagyon kevesen lesznek képesek arra, hogy idõtök ezen istentelen órájában figyelmen kívül hagyják az emberi nemhez intézett Kérésemet. Õk, a gonosz csoport, már elkezdték azon hadjáratukat, hogy hogy kiirtsák Tanításaim Igazságait a Földrõl. Szent Helytartómra rákényszerítették ezeket az intézkedéseket, és emiatt nagymértékben szenvedni fog. A szabadkõmûvesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan ahogyan az elõre meg lett jövendölve az egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog elõidézni hûséges szolgáim között Sokuknak nincs fogalmuk arról a megtévesztésrõl, amelyet bemutatnak nekik. Õk azt sem tudják, hogy Katolikus Egyházam alapját már porrá zúzták. Annak helyén a förtelem fog kiemelkedni; Én azonban közbe fogok lépni, és jeleket fogok küldeni annak érdekében, hogy figyelmeztessek minden lelket az imádkozás fontosságára, hogy meg tudják különböztetni az igazságot a hamisságtól. Nem a Katolikus Egyház összeomlása lesz az, ami hamarosan nyilvánvalóvá válik, és ami megosztja majd a világot, hanem az Új Világegyház, az egy világ vallás létrehozásába való belekeveredésük lesz az, amely a pogányságot és a bálványimádást fogja bevezetni. A hamis próféta jól fel van készülve, és az õ ideje most már elérkezett. Együttmûködve az Antikrisztussal, õk térdre kényszerítik a világot. Nem Isten lesz az, akinek kifejezik majd a hódolatukat, hanem a fenevadnak fognak hódolni. Buzdítom Tanítványaimat és Keresztény követõimet mindenhol a világon, hogy maradjanak nyugodtak. Imádkozzatok a békéért és engedjétek meg Nekem, Jézusotoknak, hogy vezesselek benneteket ebben az idõben. Felszólítom bíborosaimat, püspökeimet és felszentelt szolgáimat, hogy egyesítsék nyájaikat, és maradjanak hûségesek Tanításaimhoz. Fokozottan figyeljetek arra, amit majd kérni fognak tõletek, hogy mit prédikáljatok, mert az változni fog. Szentbeszédeiteket egy szekuláris világ számára fogják majd kidolgozni, és nektek azt elõírni; és azoknak nem lesz semmi lényegi mondanivalójuk. Azzal a plusz ígérettel melyet úgy fognak bemutatni nektek, mint az összes gyülekezetek támogatását -, hogy az a Katolikus Egyház modernizálásának tûnjön, minden vallást eggyé göngyölítenek egy úgynevezett Keresztény Egyesített Egyházba. Kezdetben minden külsõ jel olyannak fog látszani, mintha minden ugyanaz lenne, de ez az, amit õk akarnak, hogy ti lássatok. Lassanként többé már nem fogjátok tudni felismerni a Szentírást, amint új szavakat, kifejezéseket, és új formátumokat helyeznek elétek a Szentségek bemutatására. Pánik fog kitörni az igaz, hû és hagyománytisztelõ papok között, akik megrémülnek majd attól az új modern formától, amelyet az Egyház magára ölt, amikor egy új típusú, modern, alternatív Egyházat fognak beindítani. A szabadkõmûvesek hálózatán keresztül lesz az mely beszivárgott a Katolikus Egyház minden sarkába, a kormányokba és a médiába -, hogy ezt az utálatot nagy újításként fogják bemutatni. Ez a vég kezdete. Jelenlétemet tapintatoson majd számûzik a Szentmisék új ceremóniájából. Minden pompa és ceremónia egy üres tabernákulumot fog álcázni, mert Isteni Jelenlétemet Atyám nem fogja többé megengedni. Nektek egyesülve kell maradnotok, és ha katolikusok vagytok, továbbra is részt kell vennetek a napi Szentmiséken, és Szentáldozáshoz kell járulnotok. Minden Kereszténynek, nektek tudnotok kell, hogy benneteket szintén becsalogatnak az Új Világ Egyházba, amelyet azok a nemzetek szõnek, akik szövetségben vannak Katolikus Egyházam árulóival. Õk egy szekuláris humanista látszatot szeretnének kelteni, egy látszatot, amely álcázza majd a

8 gonoszságot, melyet finoman elõmozdítanak. A csata elkezdõdött, de ti, szeretett Követõim erõsebbek vagytok, mint gondolnátok. Én mindig itt vagyok. Én jól felkészítettelek benneteket. Ahhoz, hogy túléljétek, ezt az imát kell mondanotok: A Keresztes Imahadjárat 100. imája: A Kereszténység túléléséért Ó, drága Jézus, azon képességért könyörgünk Hozzád, hogy túléljük a megpróbáltatásokat, amelyekkel most szembesülünk, mivel az utolsó Igaz Pápa befejezte az Irántad való Küldetését. Segíts nekünk, hogy ellenálljunk a szörnyû visszaéléseknek, amelyekkel most szembe kell néznünk azon Egyház összeomlása miatt, amelyet mi valamikor megismertük. Ne engedd soha, hogy eltérjünk Isteni Szavad Igazságától. Segíts nekünk, hogy csendben maradjunk, amikor a támadások a vállunkra nehezednek arra csábítva minket, hogy hátat fordítsunk neked és a Szentségeknek, melyeket Te adtál a világnak. Borítsd be Hadseregedet egy pajzshoz hasonlóan azzal az erõteljes Szeretettel, amelyre szükségünk van, hogy megvédjen minket a hamis prófétával és az Antikrisztussal szemben. Segítsd Egyházadat a Földön, hogy elterjedjen és gyarapodjon; hogy ragaszkodjon az Igazság betartásához, és hogy segítsen testvéreinket az Igazság Ösvényén vezetni, hogy megfelelõen felkészítsen minket Második Eljöveteledre. Ámen. Ne nyugtalankodjatok, Követõim. Minden az Én Szent Kezeimben van. Legyetek türelmesek. Ne igazoljátok egyetlen cselekedeteket sem, mert ha ezt teszitek, akkor Szavamat véditek, holott minden, amit tennetek kell, hogy hirdessétek azt. Jézusotok február 29. Nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud és nem is akar belépni a megkeményedett szívûek lelkébe? Drága szeretett leányom, neked nem kell tudnod Atyám akaratának idõzítését. Követõimnek türelmesnek kell lenniük, amíg a világban minden fokozatosan kibontakozik, Atyám Könyvének jövendölése szerint. Mindez Atyám idõzítése szerint fog megtörténni, a ti imáitok hatásának függvényében, melyek segíteni fognak a globális háborúk elkerülésében. Nem tart már sokáig, amíg minden Ígéretem beteljesül. Nektek, követõimnek, bíznotok kell Bennem, szeretett Jézusotokban. Imádkozzatok a lelkekért, és hagyjatok mindent az Én Kezeimben. Soha ne felejtsetek el Atyámhoz imádkozni, amilyen gyakran csak tudtok, az Élõ Isten Pecsétjéért a magatok és családjaitok védelméért. A Keresztes Imahadjárat 33. imájával kérjétek az Élõ Isten Pecsétjét, és fogadjátok azt szeretettel, örömmel és hálával. Ó, Istenem, szeretõ Atyám, Szeretettel és hálával elfogadom a Te védelmed Isteni Pecsétjét. Istenséged körülveszi testemet és lelkemet, az örökkévalóságig. Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyámnak Irántad való mély Szeretetemet és hûségemet. Könyörgök Hozzád, hogy ezzel a különleges pecséttel védj meg engem és szeretteimet, és én megígérem Neked, hogy életemet a Te szolgálatodban élem, most és mindörökké. Szeretlek, drága Atyám! Megvigasztallak Téged, ezekben az idõkben, kedves Atyám. Felajánlom Neked, szeretett Fiad testét és vérét, lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bûneiért és minden gyermeked üdvösségéért. Ámen. Legyen gondotok mások bátorítására is, hogy imádkozzák a Keresztes Imahadjárat 24. imáját hét napon át, bûneik bocsánatáért. Ó, Jézusom, Te vagy a világosság a Földön, Te vagy a láng, mely minden lelket megérint. Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te szereteted irántunk nagyobb, mint amilyet mi tanúsítunk Irántad. Ó, Urunk, add nekünk az alázat ajándékát, hogy ez által kiérdemelhessük Új Királyságodat. Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy elõbbre jussunk, és vezesd hadseregedet, hogy hirdetni tudja Szent Szavad Igazságát, és készítsd fel testvéreinket is Második Eljöveteled dicsõségére. Tisztelünk Téged. Áldunk Téged. Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentéséért. Szeretünk Téged, Jézus. Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen. Mindazoknak, akik ezt a különleges ima- ajándékot kérdõre vonják, mely által Én teljes bûnbocsánatot ajánlok fel, tudniuk kell a következõket: Én, Jézus Krisztus vagyok, az Emberfia, és Én hatalmat kaptam minden bûn megbocsátására. Szent szolgáim is megkapták a bûn megbocsátásának hatalmát, melyet a Szentgyónás Szentsége által gyakorolnak. Én azt kérem tõletek, hogy fogadjátok el a bûnbocsátás ajándékát, mely legfõképpen azok javát szolgálja, akik nem részesülhetnek a Szentgyónás Szentségében, vagy pedig nem tagjai a Római Katolikus Egyháznak. Ti megtagadnátok ezektõl az értékes lelkektõl az Én ajándékomhoz való jogukat? Miért próbálnátok elbátortalanítani azokat a lelkeket, akik elfogadják Isteni Szavamat, hogy részesei lehessenek bûnbocsánatomnak? Inkább azt szeretnétek, ha õk Szemeimben nem nyernének bocsánatot? Nektek szeretetet kell mutatnotok testvéreitek iránt, és legyetek boldogok, hogy õk is megkapják ezt a különleges ajándékot Tõlem, szeretett Jézusuktól.

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ 1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2010 november december M.D.Mercy által az elsõ két hónapban kapott üzenetek

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS 2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 január és február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JANUÁR Szûz

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezetés "The Warning" Acta Apostolicae Sedis A Szeretet az út az Üdvösséghez Világméretű Megtérés van

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2011 NOVEMBER ÉS DECEMBER 7. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 november és december Maria Divine Mercy által kapott üzenetek NOVEMBER

Részletesebben

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke.

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke. Drága gyermekek! Úgy vagyok itt köztetek, mint édesanya, aki segíteni szeretne nektek, hogy megismerjétek az igazságot. Amíg úgy éltem a földön, mint ti, megkaptam az igazság ismeretét és ezzel együtt

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 SZEPTEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 szeptember Maria Divine Mercy által kapott üzenetek ÉN TIZENKÉT EGYSZERÛ EMBERT VÁLASZTOTTAM

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A Keresztes Imahadjárat imái

A Keresztes Imahadjárat imái A Keresztes Imahadjárat imái (1) Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért... 2011. november 17. (2) Ima a globális uralkodókért... 2011. november 18. (3) Szabadítsátok meg a világot a félelemtől... 2011.

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezető Acta Apostolicae Sedis "The Warning" A Szűzanya első üzenete Megváltónktól, Jézus

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ 2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 július és augusztus Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JÚLIUS

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE Szen t Jakab (fiatalabb) Szent Ja kab ( fiatalabb) ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 április Maria Divine Mercy által kapott

Részletesebben

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a Üzenetek Jézus Krisztustól a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum 2010. november 8 2013. január 31.-ig tartalmazza

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 február Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 április Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT.

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT. az élet minösége EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. AHOGY AZ EMBERI FALY TEHETETLENÜL, ÖSSZEZAVARODVA TÉVELYEG, AHOL SEMMI SEM KIELÉGÍTÕ, BELEKAPASZKODNAK MAJD MINDENBE, AMIRÕL ÚGY VÉLIK, HOGY KITÖLTI

Részletesebben

Az Igazság Könyve. Az Igazság Könyve. Tartalom. Némán is lehet sok mindent közölni

Az Igazság Könyve. Az Igazság Könyve. Tartalom. Némán is lehet sok mindent közölni Az Igazság Könyve Az Igazság Könyve Tartalom Némán is lehet sok mindent közölni Dániel könyve János látomása a tekercsel-könyvel kapcsolatban Egy mai próféta és próféciái Válogatás (kivonatok) a 2011 évi

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 május és június Maria Divine Mercy által kapott üzenetek Oroszország és

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 március Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 május Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható lelki

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2011 augusztus Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

IMÁK A LEGFONTOSABB ÉS FOHÁSZOK AHHOZ, HOGY REMÉNYKEDHESS EGY ÖRÖK ÉLETBEN. Tartalom

IMÁK A LEGFONTOSABB ÉS FOHÁSZOK AHHOZ, HOGY REMÉNYKEDHESS EGY ÖRÖK ÉLETBEN. Tartalom A LEGFONTOSABB IMÁK ÉS FOHÁSZOK AHHOZ, HOGY REMÉNYKEDHESS EGY ÖRÖK ÉLETBEN PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Tartalom 1/ Az Egyház által elõterjesztett legfontosabb imák 2/ Saját lélek megmentésére

Részletesebben

2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 3. RÉSZ 2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 március és április Maria Divine Mercy által kapott üzenetek Eltûnik

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. augusztus Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS

AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS Simon apostol ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8. 2011. február 19.

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8. 2011. február 19. A Nagyfigyelmeztetés 2010. november 8. 2011. február 19. Megjegyzés: Egyes üzenetek lefordítása még folyamatban van, ezen üzenetek címe és dátuma - a fordítások elkészültéig angol nyelven található meg

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

5. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

5. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 2011 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 5. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 július és augusztus Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JÚLIUS

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április Admin, A Nagyfigyelmeztetés. Creative Commons - BY -- 2014

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április Admin, A Nagyfigyelmeztetés. Creative Commons - BY -- 2014 Admin, A Nagyfigyelmeztetés Creative Commons - BY -- 2014 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április 1 Az Én Örök Atyám keze most fog lesújtani erre a hálátlan, vak világra 1 Soha ne ítéljetek

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014 Admin, admin Creative Commons - BY -- 2014 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május 1 Oroszország és Kína szakadást okoznak 1 A sátán káoszt okoz és pusztításokat végez az egész világban, de

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. július Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 december. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 december. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2011 december Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben