ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok"

Átírás

1 ISTEN MEGBOCSÁJT??? Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek engem és tanításaimat. Jézusotok

2 ISTEN MEGBOCSÁJT??? Az Igazság Könyve azért adatik a világnak, hogy megmentse az emberi nemet a biztos haláltól. Ez egy életmentõ ajándék a lélek számára. Rendkívüli kegyelmeket hoz magával. Az Igazságot hozza nektek, nem csupán azért, hogy tanításaimra emlékeztessen benneteket, hanem hogy felkészítsen benneteket az Egyházam elleni támadásra, mely a lelkek pusztulását fogja eredményezni. (2013. április 3.) Az elsõ kivonat azok kedvéért lett ide az elejére másolva, akik most találkoznak elõször azzal a fogalommal, hogy Igazság Könyve. Továbbiakban is az egek által küldött próféciákról, üzenetekrõl van szó, melyet M.D.Mercy profétanõ által kapunk. Más szóval, válogatás az Igazság Könyvébõl. Ezek az üzenetek a Szentháromság által kerülnek bemutatásra, és egyedülállók a maguk nemében, melyeket egy próféta valaha is átadott volna az emberiségnek. (2012. aug. 8.) Azok az üzenetek lettek ide kiszemelve, melyek összefüggésben vannak az Isteni megbocsájtással. Jézus megbocsájtó automata volna??? De mielõtt rájuk kerülne sor, egy idézetet írok a hírekbõl melyek közölték az új pápa egyik korai beszédét és rövid megjegyzést teszek hozzá. Az elsõ dõlt betûs szöveg legyen elszomorító indítéka e munkának. Akármilyen nagy is a bûnünk, Jézus elfelejti, erre különleges képessége van mondta Ferenc pápa. Elfelejti, megcsókol, átölel, és csak ennyit mond: Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél! Csak ezt a tanácsot adja. És ha egy hónappal késõbb ismét hasonló helyzetbe kerülünk, térjünk vissza az Úrhoz. Az Úr soha nem fárad bele, hogy megbocsásson nekünk: soha! Mi vagyunk azok, akik belefáradunk abba, hogy bocsánatot kérjünk tõle. Kérjük a kegyelmet, hogy ne fáradjunk el bocsánatot kérni, mert Õ soha nem fárad el abban, hogy megbocsásson. Kérjük ezt a kegyelmet! Isten a megbocsájtásáról másképp vélekedik. Ugyanis egy keveredésrõl, meg nem értésrõl van szerintem szó. Pápa a bibliai hûtlen asszony esetét vette például. Amikor Jézus megbocsátott a bibliai hûtlen asszonynak, akit meg akartak a zsidók kövezni, nem azt akarta az Úr kifejezni, hogy többet ne vétkezzél és ha vétkezel, mond hogy bocsánat és kész. Hiszen a bibliai hûtlen asszony sem ment az Úrhoz bocsánatot kérni, hanem a fölötte ítélkezõ zsidók hurcolták õt hozzá, mint nekik nem szimpatikus személyhez, akit tõrbe akartak csalni, hogy kipróbálják, hogyan tud bíráskodni. Inkább az lett nekünk tudtul adva, hogy ne ítéljük el egymást, mivel arra csak Istennek van joga. Nem tõlünk fogja megkérdezni, kit hogyan ítéljen vagy tisztítson meg. Isten mindenkibe belelát, és csak nála van az a kiinduló pont a bíráskodáshoz, ami szerint hiba nélkül lehet valaki fölött kimondani ítéletet, közben beleértve a könyörületesség és a szeretet funkcióját is. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy ezt a gondolatmenetet, tanúságot minden kispap össze tudja állítani. Mivel sok más buzgó, igét hirdetni kívánkozó embernek is olykor különleges képessége van fût-fát összekeverni mikor a szent bibliából szedik a beszédüket és azt magyarázzák, hogyan bocsájt meg Isten; a helyes orientálódás elõsegítése okából válogattam az Igazság Könyvébõl augusztus 8. Ami még rosszabb, hogy kiforgatják az igazságot és összehasonlítják ezeket az üzeneteket a Szent Biblia új és nevetséges értelmezéseivel. Lássuk a kivonatokat november 9. Most, amikor a világ a nagy szorongattatás felé halad, amelyrõl a Szentírás beszél, imádkozzatok az emberiség megmeneküléséért. Az emberek szabad akaratán múlik majd, hogy készek lesznek-e arra, vagy sem, hogy valamit tegyenek bûneik megbocsátásáért. Sohasem szabad félniük. Szeretetem végtelenül irgalmas november 13. De Én megbocsátok minden egyes gyermekemnek, rögtön, ahogy meggyóntak, attól függetlenül, hogy bûneik milyen sértõek voltak, mert azok leleplezõdnek majd elõttük november 16. Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek Engem és Tanításaimat. Miért nem követitek a Szentírás tanításait? Miért magyarázkodtok? Miért vezetitek félre gyermekeimet, és miért gyõzitek meg õket arról, hogy Isten mindent megbocsát? Az Örök Atya csak azoknak fog megbocsátani, akik hisznek Bennem, és akik megbánják bûneiket. Nem mondott semmit nektek a kereszten elszenvedett Halálom? Azért haltam meg, hogy megmentsem az emberiséget a sátán ostobaságaitól. De ti, félrevezetett (megfontolatlan) elfogadás által, hazugságot tanítotok gyermekeimnek. Ti áldozatokká váltatok az emberek nyomására, arra, hogy álcázzátok a Szent tanokat, aminek prédikálására voltatok elhívatva.

3 Nem szégyellitek magatokat? november 16. Üzenet a püspököknek Püspökeimnek a következõket mondom: vegyétek le palástjaitokat, forduljatok el a gazdagságtól, amelyben hittetek. Keressétek az alázatot, amelyet elvárnak tõletek. Engedelmeskedjetek Szavamnak most, vagy nézzetek szembe a következményekkel. Nektek kötelességeitek vannak Velem és az Örök Atyával szemben. Milyen vakká váltatok! Most a látnokok által jelek adatnak az égen, és ti nem vettétek azt figyelembe. Helyette kastélyaitokban ültök és gúnyolódtok. Ezért bûneitek nem lesznek megbocsátva dec. 16. Az élet Isten értékes ajándéka. Egy embernek sincs joga ahhoz, hogy elvegye egy másik ember életét. Egyetlen embernek sincs joga ahhoz, hogy egy gyermek életét kioltsa, hogy megszakítsa elsõ lélegzetvételét születése pillanatában. Ez a bûntett undorító és abban az esetben, ha nem bánják meg, megbocsáthatatlan dec. 16. Tartsatok mind össze. Halljátok meg: a gyilkosság komoly bûncselekmény. Ha ezt teszitek, és nem bánjátok meg, elvesztek. Nincs visszaút, ha gyilkoltok, mert az életet már nem tudjátok visszaadni. Vezekeljenek mindazok, akik már ezt a félelmetes bûnt elkövették és kérjenek bocsánatot. Irgalmasságom által meg fogom hallgatni imáitokat. Megmenekülhettek és meg is fogtok menekülni, ha ezt a valóban súlyos bûnt megbánjátok. Meghallgatásra kerültök. Megbocsátok nektek. Bánjátok meg amit tettetek, mert az idõ nem a ti oldalatokon áll december 24. A Földre való eljövetelem úgy volt eltervezve, mint egy utolsó esély a világ felébresztésére, hogy így mindenki felismerje: Isten mindent megbocsát jan. 14. Gyermekeim, a jóindulatú bánásmódok az idõk múlásával értelmet kapnak. Imádkozzatok minden nap azért az erõért, hogy életeteket az Én Nevemben élhessétek. Tudjátok meg, ahányszor valakinek megbocsájtotok, még akkor is, ha ellenségrõl van szó, annyiszor nyitjátok meg szeretetem és irgalmasságom Szívét. Ezért a Mennyben örök boldogságban lesz részetek április 14. Sohase féljetek visszatérni Hozzám, amikor eltévedtek. Sohasem fogom azokat elhagyni, akik újra és újra visszatérnek Hozzám. Mint bûnösök, erre hajlamosak lesztek. Sohase féljetek, Én közel állok egyenként mindannyiatokhoz, készen arra, hogy minden idõben megöleljelek benneteket. A bûnöket meg lehet bocsátani. Soha ne legyen a bûn miatt rossz érzésetek, amikor szükségét érzitek annak, hogy a megbocsátásért visszatérjetek Hozzám. Én mindig itt vagyok. Gyermekeim, használjátok fel a Nagyhetet arra, hogy azon az áldozaton elmélkedtek, amelyet Én a bûnösökért hoztam. Az Én könyörületességem még mindig erõs. Ez a lelkek iránt sohasem csökkent. Még azok iránt sem, akik mélyen megbántanak Engem. Amikor egy lélek a megbocsátást keresi, akkor a bûn számûzve lesz. Isteni Irgalmasságom kilencede által a legnagyobb kegyelmek fognak kiáradni, ha Nagypéntektõl, kilenc napon át, egészen az Irgalmasság ünnepéig imádkozzák. Azáltal, hogy ezt a kilencedet imádkozzátok, nemcsak a saját lelketeket mentitek meg, hanem millió más lelket is. Tegyétek ezt meg Értem. A ti mindig szeretõ és hûséges Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus április 16 Mit fogtok tapasztalni a Nagyfigyelmeztetés alatt Mondd meg a világnak, hogy ez az esemény meg fogja õket menteni. Sokan fognak megbánást tanúsítani ezen misztikus élmény során. Égetõ érzést fognak tapasztalni, hasonlót, mint amit a lelkek a tisztítótûzben éreznek. Ez bepillantást nyújt nekik abba, min kell keresztülmenniük azoknak a lelkeknek, akik nem teljesen tiszták, mielõtt megpillantják a Mennyország dicsõséges fényét. Pusztán csak azzal, hogy elfogadják, hogy ez az esemény megtörténhet, túlélhetik azt. Forduljatok Felém, és mondjátok: Kérlek, vezess engem nagyszerû Irgalmasságod fényéhez és jóságához, és bocsásd meg az én vétkeimet ; és Én azonnal megbocsájtok nektek május 21. A megbocsátás a szabadsághoz vezetõ ösvény Leányom, a megbocsátás nem más, mint egy ösvény, ami szabadsághoz vezet. Amikor megbocsájtotok mindazoknak, akik megbántottak benneteket, vagy fájdalmat okoztak nektek, akkor lelketek igaz szabadságra talál. Ez az, amikor öröm tölti el lelketeket. Ez azt is jelenti, hogy Én jelen vagyok bennetek. Amikor másoknak megbocsájtotok, akkor ez a szeretetnek egy jele, és nemcsak a szomszédotokkal szemben jelent szeretetet, hanem Irántam, a ti Isteni Megváltótok iránt is. Mindazoknak mondom, akik nem hisznek Nekem: tudjátok meg, amikor másoknak megbocsátanak Én is jelen vagyok és kísérem útjukat. Mégsem tudják, hogy ez így van. A megbocsátás egyenlõ a szeretettel. Az Én szeretetem végtelen. De könyörgöm hozzátok gyermekeim, engedjétek, hogy megbocsássam bûneiteket. Ha csak megkérnétek Engem arra, hogy ezt megtegyem, nem csak

4 felszabadulnátok, de meg is lepõdnétek attól a szeretettõl és boldogságtól, ami eltöltene benneteket. Ez az alázatosság cselekedete, ami arra ösztönözne benneteket, hogy szeretettel legyetek mások iránt. Fényetek világítani fog, ami a többieket különleges módon fogja befolyásolni, de ez nem lesz tudatos sem nektek, sem nekik. Miután a megváltás cselekedete megtörtént, szeretetem elárasztja lelketeket. Megtisztult lelketek olyan lesz, mint egy mágnes, ami vonzani fogja a többieket, hozzátok. Másoknak megbocsátani nem egyszerû, gyermekeim. A büszkeség és az öndicséret az, ami megakadályozza, hogy megtörténjen ez a nagy Irgalmasság cselekedete. Ez pedig a sátán mûve, mert õ azt jól tudja, hogy a megbocsátás hiánya, a legsúlyosabb bûnök elkövetéséhez vezet Atyámmal szemben. Ha nem tudtok másoknak megbocsátani, akkor harag keletkezik belõle, ami ha tovább fokozódik gyûlölethez, sõt gyilkossághoz is vezethet. Sok esetben pedig háborúhoz vezet. Ha az emberek jóságosan meg tudnának egymásnak bocsátani, akkor nem is létezne gyûlölet. Nem lenne gyakori a gyilkosságok száma sem, és a szeretet, Isten, az Örök Atya Szeretete elterjedhetne a világon. Tanuljatok meg egymásnak megbocsátani. Tegyétek félre büszkeségeteket és kérjétek Irgalmasságomat, mert ha Szent Akaratomnak megfelelõen kértek valamit, akkor kéréseteknek eleget teszek. Szeretõ Megváltótok Az irgalmasság Királya, Jézus Krisztus május 30. Az Igazságszolgáltatás kardjai most fognak lesújtani Most hallgassatok meg gyermekeim, mindenhol a világon. Az igazságszolgáltatás kardjai azokra fognak lesújtani, akik felkészülésüket a Nagyfigyelmeztetésre elhanyagolták. Más vallás keresztényei és hívei, szólaljatok meg csendesen és mondjátok meg Istennek, hogy milyen bûnbánóak vagytok, hogy mennyire bánjátok tévedéseiteket és kérjétek meg Õt, hogy bûneiteket megbocsássa. Egyedül csak azok lesznek kellõképpen felkészülve, akik szívükben erõs szeretetet éreznek Irántam és Isten iránt, az Örök Atya iránt. Mivel egyeseknek nagy a lelkierejük és erõs a karakterük meg fogják érteni végre az Igazságot és szeretettel fognak Engem a szívükbe zárni. Ami pedig a többit illeti: olyan brutális lesz a sokk, ami éri õket, hogy holtan fognak összerogyni, amint felismerik lelkük sötétségét. Nekik már késõ lesz a megbocsátásért könyörögni. Semmi remény sem lesz számukra. Imádkozzatok, imádkozzatok, ti mind, hogy olyan sok lélek élje túl az Irgalmasság eseményét, amennyi csak lehetséges. Szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus május 30. Figyelmeztetés mindazoknak, akik sátáni kultuszba bonyolódtak Én, Jézus Krisztus, azt mondom, hogy fenyegetéseim nem üresek. Megmentésetekért mindent megteszek értetek. De egy bizonyos pont után, nincs már semmi, amit tehetnék, hogy megállítsalak benneteket a hamis vigasz keresésében, amirõl azt hiszitek, hogy az ördögtõl való. Oldjátok ki a sátáni köteléket, amely megkötözött benneteket és Hozzám meneküljetek. Meg foglak benneteket menteni, de nektek megbocsátásomért kell könyörögnötök, addig, ameddig még ebben az életben éltek augusztus 27 Üzenet az Egyháznak (Klérusnak) ne engedjétek, hogy a világi társadalmak megfélemlítsenek benneteket Megtagadni jogaikat gyermekeimtõl, hogy hozzájárulhassanak a szentségekhez, megbocsáthatatlan október 7., A Tisztítótûz nem egy olyan hely, ahova, ha bementek, elégedettek kell, hogy legyetek Ezért a bûnt le kell gyõznötök és olyan gyakran, ahogyan lehetséges, keresnetek kell a megbocsátást (gyónást), hogy a kegyelmi állapotban maradhassatok. Emiatt mindig be kell tartanotok a Tízparancsolatot. Imádkoznotok kell a Tisztítótûzben szenvedõ lelkekért, mert imáitok nélkül õk az Utolsó Ítélet napja elõtt nem is jutnának be a Mennyország Királyságába október 19. Oly nagy az Õ irgalmassága, hogy nincs olyan bûn, amit ne lehetne megbocsátani, legyen az bármilyen súlyos is, feltéve, ha igaz bûntudatot tanúsítanak. Az alázat mindannyiatok számára követelmény, hogy méltók lehessetek arra, hogy beléphessetek a béke dicsõséges korszakába a földön, melynek az ideje már nagyon közel van. Csak azok a lelkek lesznek alkalmasak arra, hogy kapuin beléphessenek, akik õszintén (valóban) megbánják bûneiket, és akik szeretett Fiammal szemben igaz hûséget mutatnak. Mert bûntelennek kell ahhoz lennetek, hogy ebbe a csodálatos Új földi Paradicsomba beléphessetek december 21. A bûn miatt lettem a világba küldve, mint Megváltó, hogy bûneitek bocsánatot nyerhessenek. De ahhoz, hogy megbocsáthassanak nektek, bocsánatot kell kérnetek. Ha a megbocsátást keresitek, akkor elõször alázatosnak kell lennetek, mert alázat nélkül nincs õszinte bûnbánat. Én, a ti Megváltótok könyörgöm hozzátok, hogy szálljatok magatokba és gondolkodjatok el azon, hogyan élitek életeteket. Ti a jó cselekedetek és a felebaráti szeretet által mutatjátok meg, hogy szeretitek-e Istent, vagy nem.

5 2013. március 31. Az az ember, aki elveszi a szabad akaratotokat, bárki is legyen az, ez által Istent tagadja. Minden olyan kormány vagy nemzet, amely megfoszt benneteket azon szabad akaratotoktól, hogy Istenrõl tanúságot tegyetek, azt a Sátán vezeti február 11. Oly kevés ember hisz a pokol létezésében. Sokan úgy vélik, hogy a Pokol csak a népi hiedelmekben létezõ hely. Nagyon sokan hiszik azt, hogy Isten nem engedné meg egy ilyen hely létezését, és hogy minden bûn, függetlenül attól mennyire súlyosak, megbocsátásra kerülnek. Én ezt azoknak a hibáknak tulajdonítom, amiket azon felszentelt szolgák követtek el, akik évtizedeken át megadták magukat egy szekuláris világ nyomásának. Ez az ámítás lelkek milliárdjainak vesztét jelentette. És, habár ezen lelkek számára már túl késõ, még van idõ azok megmentésére, akik ma a halálos bûn foltjával vannak megjelölve november 3. Hamarosan nem lesz bûn többé. A bûn ostora a múlté lesz A bûnt a legtöbb ember érzékeli, egészen addig, míg végül annyira elsötétednek, hogy csak a bûn fog megfelelni vágyaiknak. Ezért kell minden alkalommal, amikor vétkeztek, Isten megbocsátását keresnetek. Ha nem teszitek, akkor a bûn el fog üszkösödni bennetek, és akkor sokkal nehezebbnek találjátok majd, hogy ellenálljatok a kísértésnek. Amikor bûnbánatot éreztek a szívetekben, hívjatok Engem, szeretett Jézusotokat, hogy segítsek nektek. Nincs olyan bûn, amit nem lehet megbocsátani, kivéve a Szentlélek elleni káromlást. Hívjatok mindig Engem, hogy támogassalak benneteket, nem számít, mennyire szégyellitek magatokat a bûn miatt, melyet elkövetettek. Szívem eléri Isten minden gyermekét. Ti vagytok az Õ drága teremtményei és Õ szeret mindnyájatokat, bûneitek ellenére is. Küzdjétek le a bûnt azáltal, hogy minden egyes alkalommal, amikor vétkeztek, a jóvátételt keresitek. Hamarosan nem lesz bûn többé. A bûn ostora a múlté lesz. Jézusotok november 21. Szûz Mária: Imádkoznotok kell, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is megfeszítik Fiamat, elforduljanak a bûntõl Én segíteni fogok nektek, hogy legyõzzetek minden akadályt, amely gátolja a Fiam Irgalmassága felé vezetõ utatokat. Ne feledjétek, kérlek, hogy Fiam mindent megbocsát. Õ Isten minden gyermekét szereti, függetlenül attól, hogy mennyire gyötrik Õt. Mindaz, amit tennetek kell az, hogy Hozzá fordultok és kérjétek, hogy Irgalmassága közelebb vigyen Hozzá benneteket. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért, akik megbántották Fiamat, és akik megszentségtelenítették Egyházát, mert nekik szükségük van a segítségetekre. Õk elveszett lelkek és vissza kell hozni õket Fiam kebelére. Különben ez összetörné a Szívét. Köszönöm, hogy válaszoltatok erre a Mennyei hívásra. Szeretett Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja december 9. A Szentlélek tüzét mindenki érezni fogja a szívében Azoknak mondom, akik halálos bûnben vagytok, hogy olyan nyomorúságot és fájdalmat fogtok megtapasztalni, mintha elmerültetek volna a Pokol tüzében. Néhányan, akik a bûn ezen állapotában vannak, könyörögni fognak megbocsátásomért és azért a kegyért, hogy szüntessem meg belsõ szenvedésüket. Ezt meg fogom adni nektek, ha igaz megbánásra találtok a szívetekben, és elfogadjátok, hogy bûneitek fájdalmas sebet és gyötrelmet okoznak Nekem, mivel megbántják Istent december 15. Én egy mindent megbocsátó Isten vagyok, aki kész megadni nektek a bûnöktõl való szabadságot, melyek tõrbe csalnak benneteket Ezeket a bûnöket számûzni lehet az életetekbõl. Mindaz, amire szükségetek van: a bátorság. Ne feledjétek, hogy nincs olyan bûn kivéve a Szentlélek káromlását melyet én meg ne bocsátanék nektek. Bocsánatom keresésében vajon nem az a tudat gátol benneteket, hogy a bûnösök nem tudnak hosszabb ideig a kegyelem állapotában maradni? Az a gondolat hogy Én sohasem bocsátanék meg nektek, távol tart Tõlem benneteket. Oly nagy az Én Irgalmasságom, hogy az mindenkinek megadatik, ha kéri Tõlem december 17. A halál hatalma az emberiség felett véglegesen meg fog semmisülni Azoknak közületek, akik össze vannak zavarodva, nem kell félniük. Most minden az Én Szent Kezemben van, de biztosak lehettek abban, hogy mindaz, ami számít, a bûnök megbocsátása. Ez akkor lesz, amikor ti mindnyájan kéritek az Üdvösség Ajándékát. Ez ilyen egyszerû. Az Irántam való szeretetetek az Élet Ajándékát fogja hozni. A halál nem fog irányítani és nem lesz hatalma újból

6 fölöttetek, mint ahogyan azt ismeritek. A ti jövõtök olyasvalami, melyet örömmel a szívetekben kell üdvözölnötök, mert ez Isten legnagyobb Ajándéka, és csak az arra érdemes lelkek örökölhetnek egy ilyen gazdagságot. Legyetek békében. Bízzatok Bennem. Szeressetek Engem. Ez minden, ami számít. Jézusotok december 29. Soha ne féljetek Tõlem, mert Én békében jövök Drága szeretett leányom, újból mondom mindnyájatoknak, szeretett Tanítványaim, hogy ne féljetek. Mialatt tanúi lesztek azoknak az eseményeknek, melyek talán lesújtók lesznek számotokra, emlékezzetek ezekre a Szent Szavakra, melyeket most adok nektek. Az emberiség iránti Szeretetem oly nagy, hogy Én minden bûnt könnyen megbocsátok, nem számít, hogy azok mennyire bántók, feltéve, ha a bûnös õszinte megbánást mutat. Soha ne féljetek Tõlem, ha valóban szerettek Engem, mert Én mindenkor megvédelek benneteket. Igen, ti szenvedni fogtok a Nevemért, amikor Engem követtek. De ez olyan dolog, amit el kell fogadnotok. Ez csupán oly csekély ára annak, amit az elõttetek álló Dicsõségért fizetnetek kell. Azoknak viszont, akik abban a téves hitben járnak Elõttem, hogy nekik nincs szükségük Isten Jelenlétére, félniük kell. Ezek azok a bûnösök, akik soha nem fognak megbánást mutatni, mivel azt hiszik, hogy a sorsukat saját maguk tartják a kezükben; õk a mélységbe fognak zuhanni. Ezt a csapdát, melyet a gonosz állított fel számukra, egy ketyegõ órához lehet hasonlítani. Minden perc, melyet azzal töltenek, hogy továbbra is elhagyjanak Engem, lerövidíti az idejüket. Rövid idõ maradt számukra, hogy megváltsák magukat az Én Szememben. Tudnotok kell, hogy mindkét hadsereg felsorakozott a lelkek csatájában, hogy felkészüljenek a háborúra. Az idõ telik, ezért arra kérlek benneteket, hogy legyetek minden pillanatban felkészülve. Soha ne féljetek Tõlem, mert Én békében jövök. Ellenben féljetek a fenevadtól, aki látszólag békében jön majd, de mégis azért jön, hogy elpusztítson benneteket. Õ, a gonosz, és követõi a Földön azok, akiktõl félnetek kell. Nem Tõlem. Jézusotok szeptember 16. Figyelmeztetés azoknak az elit csoportoknak, akik erõs szövetségük révén a nemzetek ellenõrzését tervezik Drága szeretett leányom, ez egy figyelmeztetés azoknak az elit csoportoknak, akik erõs szövetségük révén a nemzetek ellenõrzését tervezik. Nektek, akiknek a Sátán az istenetek, tudnotok kell, hogy lelketeket a gonosz felhõje feketítette be, és azt õ fertõzte meg bennetek. Ti nagy veszélyben vagytok, mégis úgy döntöttetek, hogy az ördögöt imádjátok, aki el akarja lopni a lelketeket, hogy örökké kínozzon benneteket. Azon tervetek, hogy parancsoljatok, uralkodjatok, ellenõrizzetek, és hogy a háttérbõl népirtást irányítsatok Isten gyermekei ellen, Atyám keze által lesz megakadályozva; de ez a gonoszság majd ellenetek fordul. Szigorúan meg lesztek büntetve gonoszságaitokért. A bûnök melyekkel vétkeztek, iszonyatosak számomra, gyûlöletetek, megvetésetek azokkal az emberekkel szemben, akiket állításotok szerint a kormányotokban szolgáltok, örökre el fog pusztítani benneteket. Az a rövid idõszak, melyet élvezni fogtok, amikor megragadjátok a hatalom gyeplõjét a nemzetek fölött, és egy gonosz diktatórikus rendszert vezettek be, a pokol örök életére visz benneteket. Nektek sok esély lesz adva arra, hogy hátat fordítsatok az elit hatalommal rendelkezõ gonosz csoportnak. De legyetek óvatosak, mert túl sok idõ nem lesz adva nektek. Isten hatalmát soha ne becsüljétek alá. Ne becsüljétek alá haragját sem. Mert míg Õ, Isten, az Én Örök Atyám, a nagy Irgalmasság Istene, egyben félelmetes is. Az Õ hatalma mindenható. A Sátán fölötti hatalma hamarosan eléri csúcspontját, és õ, a Fenevad és serege a tüzes tóba lesznek vetve. Ti szintén a Pokolba lesztek vetve, ha továbbra pusztítjátok Isten Teremtését és gyermekeit. Atyám sohasem fog megbocsátani nektek, ha túllépitek nagy Irgalmasságának határait. Egy napon eljövök ítélni, de ti a legnagyobb félelemmel fogtok remegni, mely az emberiség számára még ismeretlen. Azon a napon oly mértékben lesztek megbüntetve, mint ahogyan testvéreitekkel, Isten gyermekeivel bántatok. Figyelmeztetlek benneteket. Mert Isten haragja félelmetes. Jézusotok szeptember 26., A bûnt addig lehet megbocsátani, ameddig éltek. A halál után már nem. Drága szeretett leányom, megengedem neked ezt az intenzív fizikai szenvedést, hogy ma még több lélek megmenekülhessen. Ajánld fel ezt a fájdalmat azokért a kiválasztott lelkekért, akiknek megmentésében segítened kell Nekem. Ez a fájdalom nem fog sokáig tartani, de ha megkönnyebbülsz majd, tudnod kell, hogy sok lélek menekült meg a Pokol tüzétõl, és most a Tisztítótûzben vannak, megtisztulásukra várva. Mint önmagát felajánló lélek, el kell fogadnod, hogy Én megengedhetem számodra a szenvedés pillanatait, hogy segíts Isten gyermekei lelkének megmentésében. Egy nap majd találkozni fogsz ezekkel a lelkekkel, és akkor meg fogod érteni, hogy ez mennyi boldogságot hoz Atyámnak. Tudnod kell, hogy amikor szenvedsz, akkor Én is veled együtt szenvedek, hogy enyhítsem fájdalmadat. Te nem vagy egyedül. Amikor azt érzed, hogy nem tudsz lélegzetet

7 venni, akkor ez ugyanolyan fulladás érzése, melyet azok a lelkek éreznek, akik a halál után a Pokol füstjével szembesülnek. Bárcsak ismernék az emberek a halál utáni élet Igazságát. Miután a lélek elhagyja a testet, függetlenül attól, hogy a Kegyelem Állapotában van-e, vagy sem, akkor a Sátán a csábítás erejével kínozza azt. Õ még akkor is azzal próbálkozik, hogy magához vonzza a lelkeket. Nagyon fontos az ima az ilyen lelkekért. Én a lelkeket Világosságom felé vonzom. De csak azok tudják kiállni Irgalmasságom Fényének erejének, akik a Kegyelem Állapotában vannak. Ha nem tiszta a lelkük, akkor azt a Tisztítótûzben kell megtisztítaniuk. A tisztítótûzben, leányom, sok szint létezik, és az elkövetett bûnöktõl függõen a lélek eltelik a Szentlélek tisztító Tüzével. A Tisztítótûz fájdalmas a lelkek számára, és azok, akiknek ott bizonyos idõt el kell tölteniük, testi fájdalomként érzik azt, mintha még élõk lennének. Senki ne becsülje alá az áldozatokat, melyekre szükség van, hogy a lelkét olyan állapotban tartsa, mely méltó Atyám Királyságára. Atyám minden gyermekét szereti, de a lelkeknek ki kell érdemelniük azt a jogot, hogy alkalmasak legyenek belépni Atyám Királyságába. Ahhoz, hogy méltók lehessenek, meg kell menteniük magukat az Én Szememben, ameddig még életben vannak. Nekik õszinte szívvel kell vezekelniük bûneikért. A bûnös még a halál idõpontjában is igénybe veheti Nagy Irgalmasságomat, kérve Engem, hogy a bûneit bocsássam meg. Én megragadom majd õt és Karjaimba veszem. Majd elárasztom Irgalmasságommal, és azután kézen fogva vezetem be a Paradicsom Kapuján. A bûnt addig lehet megbocsátani, ameddig éltek. A halál után már nem. Jézusotok február 13. A szabadkõmûvesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan ahogyan az elõre meg lett jövendölve az egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog elõidézni hûséges szolgáim között Drága szeretett leányom, jelenleg düh van a Mennyországban, mivel a Töviskorona leereszkedik, hogy összezúzza Testemet, a Katolikus Egyházat a Földön. Ez a prófécia, amely az elmúlt két év során sok részletben adatott neked, bekövetkezett. Most, amikor a többi Kinyilatkoztatásaim is hamarosan be fognak teljesülni, szent szolgáim közül csak nagyon kevesen lesznek képesek arra, hogy idõtök ezen istentelen órájában figyelmen kívül hagyják az emberi nemhez intézett Kérésemet. Õk, a gonosz csoport, már elkezdték azon hadjáratukat, hogy hogy kiirtsák Tanításaim Igazságait a Földrõl. Szent Helytartómra rákényszerítették ezeket az intézkedéseket, és emiatt nagymértékben szenvedni fog. A szabadkõmûvesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan ahogyan az elõre meg lett jövendölve az egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog elõidézni hûséges szolgáim között Sokuknak nincs fogalmuk arról a megtévesztésrõl, amelyet bemutatnak nekik. Õk azt sem tudják, hogy Katolikus Egyházam alapját már porrá zúzták. Annak helyén a förtelem fog kiemelkedni; Én azonban közbe fogok lépni, és jeleket fogok küldeni annak érdekében, hogy figyelmeztessek minden lelket az imádkozás fontosságára, hogy meg tudják különböztetni az igazságot a hamisságtól. Nem a Katolikus Egyház összeomlása lesz az, ami hamarosan nyilvánvalóvá válik, és ami megosztja majd a világot, hanem az Új Világegyház, az egy világ vallás létrehozásába való belekeveredésük lesz az, amely a pogányságot és a bálványimádást fogja bevezetni. A hamis próféta jól fel van készülve, és az õ ideje most már elérkezett. Együttmûködve az Antikrisztussal, õk térdre kényszerítik a világot. Nem Isten lesz az, akinek kifejezik majd a hódolatukat, hanem a fenevadnak fognak hódolni. Buzdítom Tanítványaimat és Keresztény követõimet mindenhol a világon, hogy maradjanak nyugodtak. Imádkozzatok a békéért és engedjétek meg Nekem, Jézusotoknak, hogy vezesselek benneteket ebben az idõben. Felszólítom bíborosaimat, püspökeimet és felszentelt szolgáimat, hogy egyesítsék nyájaikat, és maradjanak hûségesek Tanításaimhoz. Fokozottan figyeljetek arra, amit majd kérni fognak tõletek, hogy mit prédikáljatok, mert az változni fog. Szentbeszédeiteket egy szekuláris világ számára fogják majd kidolgozni, és nektek azt elõírni; és azoknak nem lesz semmi lényegi mondanivalójuk. Azzal a plusz ígérettel melyet úgy fognak bemutatni nektek, mint az összes gyülekezetek támogatását -, hogy az a Katolikus Egyház modernizálásának tûnjön, minden vallást eggyé göngyölítenek egy úgynevezett Keresztény Egyesített Egyházba. Kezdetben minden külsõ jel olyannak fog látszani, mintha minden ugyanaz lenne, de ez az, amit õk akarnak, hogy ti lássatok. Lassanként többé már nem fogjátok tudni felismerni a Szentírást, amint új szavakat, kifejezéseket, és új formátumokat helyeznek elétek a Szentségek bemutatására. Pánik fog kitörni az igaz, hû és hagyománytisztelõ papok között, akik megrémülnek majd attól az új modern formától, amelyet az Egyház magára ölt, amikor egy új típusú, modern, alternatív Egyházat fognak beindítani. A szabadkõmûvesek hálózatán keresztül lesz az mely beszivárgott a Katolikus Egyház minden sarkába, a kormányokba és a médiába -, hogy ezt az utálatot nagy újításként fogják bemutatni. Ez a vég kezdete. Jelenlétemet tapintatoson majd számûzik a Szentmisék új ceremóniájából. Minden pompa és ceremónia egy üres tabernákulumot fog álcázni, mert Isteni Jelenlétemet Atyám nem fogja többé megengedni. Nektek egyesülve kell maradnotok, és ha katolikusok vagytok, továbbra is részt kell vennetek a napi Szentmiséken, és Szentáldozáshoz kell járulnotok. Minden Kereszténynek, nektek tudnotok kell, hogy benneteket szintén becsalogatnak az Új Világ Egyházba, amelyet azok a nemzetek szõnek, akik szövetségben vannak Katolikus Egyházam árulóival. Õk egy szekuláris humanista látszatot szeretnének kelteni, egy látszatot, amely álcázza majd a

8 gonoszságot, melyet finoman elõmozdítanak. A csata elkezdõdött, de ti, szeretett Követõim erõsebbek vagytok, mint gondolnátok. Én mindig itt vagyok. Én jól felkészítettelek benneteket. Ahhoz, hogy túléljétek, ezt az imát kell mondanotok: A Keresztes Imahadjárat 100. imája: A Kereszténység túléléséért Ó, drága Jézus, azon képességért könyörgünk Hozzád, hogy túléljük a megpróbáltatásokat, amelyekkel most szembesülünk, mivel az utolsó Igaz Pápa befejezte az Irántad való Küldetését. Segíts nekünk, hogy ellenálljunk a szörnyû visszaéléseknek, amelyekkel most szembe kell néznünk azon Egyház összeomlása miatt, amelyet mi valamikor megismertük. Ne engedd soha, hogy eltérjünk Isteni Szavad Igazságától. Segíts nekünk, hogy csendben maradjunk, amikor a támadások a vállunkra nehezednek arra csábítva minket, hogy hátat fordítsunk neked és a Szentségeknek, melyeket Te adtál a világnak. Borítsd be Hadseregedet egy pajzshoz hasonlóan azzal az erõteljes Szeretettel, amelyre szükségünk van, hogy megvédjen minket a hamis prófétával és az Antikrisztussal szemben. Segítsd Egyházadat a Földön, hogy elterjedjen és gyarapodjon; hogy ragaszkodjon az Igazság betartásához, és hogy segítsen testvéreinket az Igazság Ösvényén vezetni, hogy megfelelõen felkészítsen minket Második Eljöveteledre. Ámen. Ne nyugtalankodjatok, Követõim. Minden az Én Szent Kezeimben van. Legyetek türelmesek. Ne igazoljátok egyetlen cselekedeteket sem, mert ha ezt teszitek, akkor Szavamat véditek, holott minden, amit tennetek kell, hogy hirdessétek azt. Jézusotok február 29. Nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud és nem is akar belépni a megkeményedett szívûek lelkébe? Drága szeretett leányom, neked nem kell tudnod Atyám akaratának idõzítését. Követõimnek türelmesnek kell lenniük, amíg a világban minden fokozatosan kibontakozik, Atyám Könyvének jövendölése szerint. Mindez Atyám idõzítése szerint fog megtörténni, a ti imáitok hatásának függvényében, melyek segíteni fognak a globális háborúk elkerülésében. Nem tart már sokáig, amíg minden Ígéretem beteljesül. Nektek, követõimnek, bíznotok kell Bennem, szeretett Jézusotokban. Imádkozzatok a lelkekért, és hagyjatok mindent az Én Kezeimben. Soha ne felejtsetek el Atyámhoz imádkozni, amilyen gyakran csak tudtok, az Élõ Isten Pecsétjéért a magatok és családjaitok védelméért. A Keresztes Imahadjárat 33. imájával kérjétek az Élõ Isten Pecsétjét, és fogadjátok azt szeretettel, örömmel és hálával. Ó, Istenem, szeretõ Atyám, Szeretettel és hálával elfogadom a Te védelmed Isteni Pecsétjét. Istenséged körülveszi testemet és lelkemet, az örökkévalóságig. Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyámnak Irántad való mély Szeretetemet és hûségemet. Könyörgök Hozzád, hogy ezzel a különleges pecséttel védj meg engem és szeretteimet, és én megígérem Neked, hogy életemet a Te szolgálatodban élem, most és mindörökké. Szeretlek, drága Atyám! Megvigasztallak Téged, ezekben az idõkben, kedves Atyám. Felajánlom Neked, szeretett Fiad testét és vérét, lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bûneiért és minden gyermeked üdvösségéért. Ámen. Legyen gondotok mások bátorítására is, hogy imádkozzák a Keresztes Imahadjárat 24. imáját hét napon át, bûneik bocsánatáért. Ó, Jézusom, Te vagy a világosság a Földön, Te vagy a láng, mely minden lelket megérint. Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te szereteted irántunk nagyobb, mint amilyet mi tanúsítunk Irántad. Ó, Urunk, add nekünk az alázat ajándékát, hogy ez által kiérdemelhessük Új Királyságodat. Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy elõbbre jussunk, és vezesd hadseregedet, hogy hirdetni tudja Szent Szavad Igazságát, és készítsd fel testvéreinket is Második Eljöveteled dicsõségére. Tisztelünk Téged. Áldunk Téged. Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentéséért. Szeretünk Téged, Jézus. Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen. Mindazoknak, akik ezt a különleges ima- ajándékot kérdõre vonják, mely által Én teljes bûnbocsánatot ajánlok fel, tudniuk kell a következõket: Én, Jézus Krisztus vagyok, az Emberfia, és Én hatalmat kaptam minden bûn megbocsátására. Szent szolgáim is megkapták a bûn megbocsátásának hatalmát, melyet a Szentgyónás Szentsége által gyakorolnak. Én azt kérem tõletek, hogy fogadjátok el a bûnbocsátás ajándékát, mely legfõképpen azok javát szolgálja, akik nem részesülhetnek a Szentgyónás Szentségében, vagy pedig nem tagjai a Római Katolikus Egyháznak. Ti megtagadnátok ezektõl az értékes lelkektõl az Én ajándékomhoz való jogukat? Miért próbálnátok elbátortalanítani azokat a lelkeket, akik elfogadják Isteni Szavamat, hogy részesei lehessenek bûnbocsánatomnak? Inkább azt szeretnétek, ha õk Szemeimben nem nyernének bocsánatot? Nektek szeretetet kell mutatnotok testvéreitek iránt, és legyetek boldogok, hogy õk is megkapják ezt a különleges ajándékot Tõlem, szeretett Jézusuktól.

9 Minden bûnösnek joga van kérnie a bocsánatomat, ha igaz megbánást mutat lelkében, még akkor is leányom, ha õk nem olvassák Üzeneteimet. Nyissátok meg a szíveteket, és imádkozzatok az alázat ajándékáért. Nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud és nem is akar belépni a megkeményedett szívûek lelkébe? A ti Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus január 26. Az utolsó Fatimai titok feltárja az igazságot a sátán gonosz szektájának Vatikánba való beáramlásáról Drága szeretett leányom, itt az ideje annak, hogy az Isteni Birodalom misztériumainak teljes igazsága kinyilvánításra kerüljön. Az igazság már egy ideje el van rejtve. A világban való Isteni beavatkozásom elismerését, mint a csodák, jelenések és a kiválasztott lelkekkel való Isteni kommunikációk, Egyházam sok éven keresztül halogatja. Azt, hogy az Egyház képviselõi miért érezték annak szükségét, hogy visszatartsák az igazságot, amikor arra gyermekeim hitének erõsítésében szükség volt, csak õk tudják. Az Egyház kezdetben figyelmen kívül hagyott minden igaz látnokomat, vagy áldott Édesanyám látnokait, és megvetéssel kezelték õket. Leányom, még az utolsó Fatimai titkot sem közölték a világgal, mert az az igazságot nyilvánítja ki, a sátán gonosz szektájának Vatikánba való beszivárgásáról. A titok utolsó részét nem nyilvánították ki annak érdekében, hogy ezt a gonosz szektát védelemben részesítsék, amelynek tagjai nagy számban léptek be a Vatikánba, Édesanyám Fatimai szentélyben történt megjelenése óta. Leányom, a hatalmak Luciát elhallgattatták, melyek a Vatikán egy részét ellenõrzik, s amely fölött szegény, szeretett pápáim csak csekély ellenõrzéssel rendelkeznek. Figyeljétek meg, hogy ezek nemcsak kiforgatták Tanításaim igazságát, hanem még új módszereket is bevezettek a Katolikus Istentiszteletbe, melyek úgy Számomra, mint Örök Atyám számára is sértõek. A Katolikus Egyház az egyetlen igaz Egyház, és mint ilyen, elsõdleges célpontja a sátánnak és gonosz szektájának. Az igazság Tõlem származik. Az igazság kényelmetlen helyzetbe hozza az embereket, mert személyes áldozatot foglalhat magába. Az igazság bizonyos esetekben felháborodást okoz, és sok esetben úgy kezelik, mintha eretnekség lenne. Mégis egyedül az igazság az, ami megszabadíthat a hazugságtól benneteket. A hazugságoktól, melyek a sátántól erednek, és melyek súlyos terhet hoznak létre lelketek számára. Eljött az idõ az igazság számára, hogy leleplezõdjék egy olyan világban, amely tele van hazugsággal. Leányom, oly sok hazugságot mutattak már be gyermekeimnek a hamis vallások, a hamis istenek, a hamis egyházi vezetõk, a hamis politikai vezetõk és szervezetek, valamint a hamis média által. Oly sok igazság van elrejtve. De ha ma kiderülne az igazság, ami a világban történik, azt csak nagyon kevés ember fogadná el. Ugyanez érvényes Atyám Tízparancsolatára is. Ezek azok a szabályok, melyeket Atyám állított fel, és melyet prófétájának, Mózesnek adott. Az igazság sohasem változik, függetlenül attól, hogy az emberiség mennyire próbálkozik megváltoztatni azt. Atyám Tízparancsolatát még a Keresztény Egyházakon belül sem fogadják el. A Ne ölj azt jelenti, hogy nem ölhetsz meg egy másik emberi lényt. Ez nem vonatkozik az önvédelemre, de ezen kívül minden más körülményre igen. A gyilkosságot senki sem igazolhatja, legyen az magzatelhajtás, kivégzés vagy eutanázia. Senki sem! Ez halálos bûn, és ennek büntetése nem más, mint a pokol örök élete. Vajon az Én gyermekeim elfogadják-e ezt, leányom? Nem, sõt olyan törvényeket hoznak, melyek nemcsak elfogadhatókká teszik azokat, hanem még Isten szemében is megbocsáthatónak tartják. Pedig ez nem így van. Atyám Tízparancsolatának minden egyes Parancsa ellen naponta vétkeznek. Mégis Egyházam nem prédikál a bûn súlyosságáról. Õk sohasem mondják el az embereknek, hogy a pokolba fognak kerülni, ha egy halálos bûn elkövetésekor nem mutatnak megbánást. A Szívem mélyen meg van sebezve. Õk, Egyházaim világszerte, nem az igazságot prédikálják. Sokan Szent Szolgáim közül már nem hisznek sem a pokolban, sem a tisztítótûzben. Õk nem fogadják el Atyám Tízparancsolatát. Minden bûnt megbocsátanak. Bár beszélnek Atyám Irgalmáról, de a halálos bûn állapotában való elhalálozás következményét nem magyarázzák el. Azáltal, hogy nem teljesítik feladataikat, amelyek ki lettek jelölve, nagyon megbántanak Engem. Sok esetben õk felelõsek oly sok lélek elvesztéséért. Ébredjenek fel az igazságra mindazok közületek, akik azt vallják, hogy hisznek a Mindenható Atyában, minden dolog Megteremtõjében, és vegyétek tudomásul a következõket: Csak egy igazság létezik. Más nem is létezhet, mint egy igazság. Bármi más, mint az igazság, nem más, mint hazugság, és nem az Én Mennyei Atyámtól, minden dolog Mindenható Teremtõjétõl származik. Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus január 21. A hamis prófétát élõ szentként fogják kezelni, de azt, aki neki ellenáll, eretneknek tekintik majd

10 Drága szeretett leányom, hírnökeimnek a világ minden táján, akiket arra jelöltek ki, hogy terjesszék Szent Szavamat, más más szerep adatott; nincs két egyforma. Éppen ezért, sohasem szabad hírnökeimnek összekeverniük az egyes üzeneteket, összehasonlítván egymással. Leányom, te, mint a 7. hírnök, arra voltál kiválasztva, hogy az Igazságról tájékoztasd gyermekeimet. Már sok igazság lett átadva neked, de ennél sokkal többet fogsz még kapni. Ezen kinyilatkoztatás során téged majd kinevetnek, kigúnyolnak és bolondnak tekintenek a titkok miatt, melyeket ezek tartalmaznak. Ezek az üzenetek azért vannak, hogy segítsenek népemet megtisztítani, beleértve azokat is, akik elfogadják felszólításomat, hogy kövessenek Engem, valamint azokat a lelkeket is, akikbõl hiányzik a szeretet, és hideg szívûek. E tisztogatás nélkül a Föld nem tisztulhatna meg. Szükség van tehát a megtisztítására, hogy méltó legyen arra, hogy ismét járhassak rajta. Gyermekeimnek örülniük kell. A félelem nem olyan dolog, ami Tõlem jön. A félelem a gonosztól jön. Mégis megbocsátást nyerhettek, jogosan, amikor azokért aggódtok, akik vakon járnak. Nem azért mert õk valóban nem látnak, hanem mert nem hajlandóak látni. A ti kötelességetek Velem szemben, szeretett követõim hadserege az, hogy segítsetek Nekem a közelgõ Isteni Uralmam elõkészítésében a Földön. Szükségem van a segítségetekre. Szükségem van imáitokra. Imáitok gyengíteni fogja az Antikrisztus és a hamis próféta munkálkodását, aki gyakorolni fogja hatalmát Rómában a Szentszék fölött. Minden gyermekemnek szólok: tudnotok kell, hogy Én vagyok a mindent megbocsátó. Még azoknak is megbocsátok, akik sátánista csoportokba keveredtek; akikrõl beszélek, õk még megmenekülhetnek attól, hogy egyre lejjebb süllyedjenek, egészen a Pokol kapujáig. A bûn az imák hatására csökkenhet. Nektek nem kell csatába mennetek és ököllel harcolnotok, mindössze annyit kell tennetek, hogy imádkoztok. Az Én Új Paradicsomom csodálatos, gyermekeim. Oly sok elõkészület lezárult már, ugyanazokkal a csodákkal, amelyeket Ádámnak és Évának mutattak be, de melyeket õk, a bûn miatt visszautasítottak. Minden készen áll. Követõim, ti részesülni fogtok abban a földi Új Paradicsomban, mely fölött Én fogok uralkodni. Mert e nemzedék lett kiválasztva, hogy élvezzétek ezt a Paradicsomot, nem szabad abbahagyni azt a munkát, mely segít nekem, hogy valamennyi gyermekem Velem jöhessen Dicsõséges Királyságomba. Gyermekeim, legyetek óvatosak, annak ellenére, hogy a hamis próféta elhiteti majd veletek, hogy õ is egy hasonló Paradicsomban készít helyet számotokra. Hazugságai elbûvölik majd a katolikus követõk egy naiv csoportját. Õ a külvilágnak egy csodálatos és szeretetteljes karizmát fog bemutatni, mellyel a Katolikus Egyház minden gyermekét meg fogja téveszteni. Egyik ismertetõ jele, melyre figyelnetek kell, a büszkesége és az arroganciája lesz, mely egy külsõ hamis alázat mögé lesz rejtve. Gyermekeimet nagyon megtéveszti, mivel azt gondolják majd róla, hogy õ egy kivételes és tiszta lélek. Õt élõ szentként fogják kezelni. A szájából kiejtett egyetlen szót sem fognak kétségbe vonni. Õ is úgy fog megjelenni, mint aki természetfölötti tulajdonságokkal rendelkezik, és az emberek azonnal azt fogják hinni, hogy csodákra is képes. A neki ellenszegülõket kritikával illetik és eretnekséggel vádolják majd. Minden olyan lelket, akit eretnekséggel vádolnak, félreállítanak majd és táplálékul dobják a kutyáknak. Minden igazságot, melyek tanításommal kapcsolatosak, kiforgatnak. Minden hazugság lesz. Az üldöztetés kezdetben lassan és észrevétlenül fog kibontakozni. Az Én felszentelt igaz szolgáimnak, titokban kell Szentmisét mondaniuk, és sok esetben nem katolikus templomban. Õk menedékhelyen fognak Szentmiséket bemutatni. Gyermekeim, nem szabad elveszítenetek a reményt, ha ez majd bekövetkezik. Mindez nem fog sokáig tartani. Ti csak továbbra is imádkozzatok azokért a lelkekért, akik a hamis prófétának ígéretet tettek, s közben megfeledkeztek a Szentháromságról, mely a legszilárdabb alap, melyre a Katolikus Egyház épült. Sok vallásban csak egyetlen személyt tisztelnek a Szentháromságból: egyesek az Atyát, mások pedig a Fiút. Õk valamennyien egyek, gyermekem. Csak egyetlen igaz Isten létezik. Az Atya, Fiú és Szentlélek, három különbözõ személy, de egy Isteni lényeg. Hamarosan minden vallás megkapja az igazságot, és ezt a szent misztériumot sokan el fogják fogadni. Követõim, ha ti a Felém vezetõ megváltás ösvényét követitek, nektek egy dicsõséges jövõben lesz részetek, de erõsnek kell maradnotok. Ez a nemzedék lett kiválasztva a Földön az Új Paradicsomra. Ne utasítsátok el az életnek ezt a dicsõséges ajándékát, amely minden pompájában csillog. Egyetlen egy lélek sem fog hiányt szenvedni. Az Én földi Új Paradicsomom a bûn nélküli béke és boldogság korszaka lesz. Ez Atyám Isteni akarata, mely kezdettõl fogva megegyezik az emberiségnek tett ígéretével. Legyetek vidámak és boldogok, mert sok jóra számíthattok. Az eljövendõ megpróbáltatások jelentéktelenné halványulnak, amikor annak a Dicsõséges Királyságnak lesztek tanúi, amely rátok vár. Én szeretlek benneteket, gyermekeim. Tudom, hogy szerettek Engem. Ezért azt kérem tõletek, hogy mutassatok szeretetet azok iránt, akik vakok Szentlelkemmel szemben. Imádkozzatok értük, kihasználva minden alkalmat, hogy újra meglássák az emberiségnek akkor tett Ígéretem igazságát, amikor meghaltam, hogy biztosítsam örök üdvösségeteket. A ti szeretett Jézusotok. Az egész emberiség Megváltója

11 2012. április 14, Oly sok hazugság, amellyel a Pokol létezését tagadják, a Kereszténység veszte lesz Drága szeretett leányom, attól függetlenül, hogy a testi szenvedésed mennyire nehéz mivel az egyre fokozódik -, fel kell ismerned, hogy hasonlóan érzek Én is. A te szenvedésed csak egy töredékét tükrözi az Én szenvedésemnek. A Velem való egységben, minden fájdalmadban és bensõ lelki sötétségedben, meg fogod ismerni azt a kínszenvedést, amelyet Én is elviseltem az emberiség bûneiért. Sok ember tévesen azt hiszi, hogy az Én szenvedésem a Kereszten kezdõdött, és ott be is fejezõdött. Az Én szenvedésem nem fog véget érni addig, amíg Isten minden gyermeke nem egyesül szeretetben és egyetértésben Atyám új Paradicsomában, ahol a bûn már nem létezik. Annak ellenére, hogy Létezésemrõl milyen sokat beszéltek az emberiségnek, mégis utálnak Engem. Bár a hívõk elfogadnak Engem, egymás között mégis csak a saját feltételeik alapján tolerálják Tanításaimat. Sokan szeretettel és kedvességgel fognak bánni másokkal, de csakis akkor, ha azok, akiknek õk ezt az ajándékot felajánlják, egyetértenek az õ saját ideológiájukkal. Például, sokan elítélik a bûnösöket, miközben nekik kedvességet kellene mutatniuk irántuk, és imádkozniuk kellene értük. Nekik e helyett jó példával kellene élen járniuk. Néhányan megvetést fognak másokra zúdítani a helyett, hogy olyan szeretettel viseltetnének mások iránt, mint amilyet elvárnak tõlük, Keresztényektõl. Soha ne ítéljetek el másokat, még akkor sem, ha nem értetek egyet velük, mert ehhez nincs jogotok. Senkinek sincs hatalma, hogy másokat elítéljen, csak egyedül Istennek. Bár sok hívõ továbbra is hódolatát fejezi ki Irántam, ezt mégis a saját elgondolásai szerint teszi. Néhányan szükségét fogják érezni annak, hogy eltávolodjanak testvéreiktõl, hogy megmutassák a világnak, hogy õk milyen tanultak a lelki dolgokban. Aztán a saját értelmezéseiket használják fel arra, hogy valójában mit is jelent az Én Irgalmasságom. Hányszor hallottátok már, hogy Isten mindenekfelett irgalmas? Hogy Õ annyira irgalmas, és mert mindenkit szeret, sohasem ítélné el õket? Hogy Õ sosem küldene egy lelket sem a Pokolba? Hát ez egy hazugság! Az a sok hazugság, melyekkel a Pokol létezését letagadják, a Kereszténység veszte lesz. Az emberek magukat ítélik a Pokolra. Nem Én küldöm õket oda. Õk választják azt, amikor nem fordítanak hátat a halálos bûnnek. Õk nem fogják keresni a megbocsátást sem, de bûntudatot (lelkiismeret furdalást) sem fognak mutatni. Ez egy veszélyes gondolkodás, és minden kereszténynek kötelessége, hogy a Pokol veszélyére másokat is figyelmeztessen. Oly sokan, beleértve azokat is, akik megtagadják gyermekeitõl a Keresztség Szentségét, úgy beszélnek, mintha a bûnnek már nem is lenne jelentõsége. Téves azt hinni, hogy minden bûn megbocsátható. Mindent bûnt meg lehet bocsátani, függetlenül attól, hogy milyen fekete is az a bûn, de csak akkor, ha a bûnös a megbocsátásra törekszik. Most a Mennybõl szólok hozzátok, hogy Isten minden gyermekét felkészítsem Második Eljövetelemre, és mit találok? A börtön falai mögül beszélek hozzátok, egy cellából, ahová bedobtatok Engem, mert nem vagytok hajlandóak elhinni, hogy ilyen módon is beszélhetek veletek. Ó, mennyire megbántotok Engem. Azokhoz szólok, akik életüket Nekem szentelve töltötték, és akik a Szentírásban jártasak, de akik most visszautasítanak Engem: Mivel most elutasítotok Engem, nagy gyötrelemben és nagy szomorúságban fog hagyni benneteket, amikor az igazság feltárul elõtettek. Mert akkor felismeritek majd azokat a lelkeket akiket félreállítottatok, amikor ezek megmentésében szükségem volt segítségetekre. Mennyire sírásra és kétségbeesésre ejt a ti vakságotok, amelyet az alázatosság hiánya okoz nálatok. Kételkedtek Szent szavaimban, mikor tárt karokkal kellene elfogadnotok, és belém kapaszkodnotok, mert ti fuldokló lelkek vagytok, akik szívébõl hiányzik a nagylelkûség. Kérlek benneteket, válaszoljatok a Hívásomra. Szeretett Jézusotok. Az emberiség Megváltója április 6. Drága szeretett leányom, mennyire megvigasztalsz Engem szomorúságom ezen idejében. Ahogyan te szeretsz és megvigasztalsz Engem, azt szeretném kapni a lelkektõl is. Ó, ha minden lélek szíve az Enyémmel egyesülne és összefonódna, akkor Isten Szent Családja egyben lenne. Csak miután minden lélek meg van mentve, akkor teljesedik be Atyám Isteni akarata. A Húsvét egy olyan idõszak, amikor a Kereszthalálomról a helyes módon elmélkednek, és a halálból való feltámadásomat teljes mértékben elismerik, mint olyan szabadságot, amelyet az emberiségnek hoz. Feltámadásom azt jelenti, hogy mindazok közületek, akik szeretnek Engem és hirdetik Szent Szavamat, feltámadhatnak majd a halálból. Mindazok, akik a kegyelem állapotában haltak meg és Atyám kegyelmében részesültek, szintén fel fognak támadni dicsõségben, azon a napon, amikor ítélni jövök.

12 Õk majd csatlakozni fognak azokhoz, akik nemcsak testben élõk, hanem bennük él az Úr Lelke is, és akiknek megadatott az örök élet. Sok ember nem tudja megérteni Ígéretemet. Mindazok, akiknek neve az Élet Könyvében van, feltámadnak majd testben, szellemükben és lélekben, megszabadulva testi romlástól, és teljes egységben lesznek Velem. Minden kiválasztott lélek Atyám Isteni Akarata szerint fog élni. Ti szeretetben, békében és egyetértésben fogtok élni dicsõséges Uralmamban 1000 évig a Földön. Ti csatlakozni fogtok dicsõségben azokhoz, akik elsõként támadnak fel halottaikból. Azokhoz a lelkekhez, beleértve szeretett családjaitokat és barátaitokat is, akiket alkalmasnak találtattak arra, hogy belépjenek az Új Földi Paradicsomba. Ezt az életet kell keresnetek mindnyájatoknak. Efelõl ne legyen kétségetek. Ellenben, azok a szegény lelkek, akik nem tudják Létezésem igazságát elfogadni, vagy Ígéretemet az élõk és a holtak megítélését illetõen, a hajukat fogják tépni, amikor azzal a szörnyû sorssal szembesülnek majd, amely majd akkor tárul fel elõttük, amikor az Igazság ki lesz nyilatkoztatva számukra. Ezeknek a hívõknek azt mondom, hogy legyenek óvatosak. Sokan közületek, akik nem szerettek eléggé Engem, vagy nem vesztek elég komolyan, azt a hibát követitek el, hogy elhiszitek, hogy Irgalmasságom figyelmen kívül hagyja azokat a bûnöket, ahol nincs bûnbánat. Az Én Irgalmasságom nagyon bõséges. Minden bûnöst el akarok árasztani kegyelmeimmel. De vannak olyanok is, akik önteltek téves feltételezéseikben, hogy elég nekik ismerniük Tanításomat ahhoz, hogy üdvözüljenek. Õk közömbösek szeretetemmel szemben. Hiányzik belõlük a gyengéd szeretet, kevés alázat van a lelkükben, és azt gondolják, hogy egyes bûnöket nincs értelme megbánniuk. Ez a gondolkodás veszélyes és csak arra szolgál, hogy ezeket a lelkeket még jobban eltávolítsa Tõlem. Nincs olyan kicsi bûn, amit figyelmen kívül lehetne hagyni. A bûneiteket csak akkor lehet megbocsátani, ha bûnbánatot tartotok. Egyedül csak akkor tudtok bûnbánatot tartani, ha büszkeségtõl mentes és alázatos szívûek vagytok. Örüljetek, gyermekeim ennek a Húsvétnak. Ahogyan a Kereszthalálom az üdvösség ajándékát adta nektek, úgy a halálból való Feltámadásom az örök életet fogja adni nektek, amelyet Örök Atyám oly régóta tervezett. Sok minden van, aminek örülhettek. Mert a számotokra megígért örök élet a test, a szellem és a lélek örök életét jelenti. Fontos, hogy törekedjetek erre az új életre, és hogy felkészítsétek lelketeket. A Sátán és démonai minden erõfeszítést meg fognak tenni annak érdekében, hogy meggyõzzenek benneteket arról, hogy az Új Paradicsomomban nem létezik örök élet, és hogy az Én Második Eljövetelem egy hazugság. A papok, a Klérus tagjai és a hûséges Keresztények az õ elsõ célpontjai lesznek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Örök Atyámhoz, hogy értékes Vérem által megvédjen benneteket, hogy egyikõtök se kóboroljon el az igazságtól. Szeretett Jézus Krisztusotok. Az emberiség Megváltója március 16. Azonos nemûek házassága súlyos bûn Drága szeretett leányom, a fájdalom és a szenvedés, amelyet szegény követõim viselnek el amikor tehetetlenül kell nézniük az olyan új törvényeket, melyek ellentétben vannak tanításaimmal-, soha nem látott szintre emelkedtek a világban. Ti nemcsak a bûnnek vagytok szemtanúi, gyermekeim, hanem még azt is látnotok kell, amikor a bûnt bemutatván nektek arra kényszerítenek benneteket, hogy úgy fogadjátok el azokat, mintha azok emberségesek lennének. Különösen egy bûnt említek meg, az azonos nemûek házasságát, amelyet természetes jogként mutatnak be. Aztán, majd elvárják azt is tõletek, hogy elfogadjátok ezt a förtelmet, miközben azt az Egyházban majd Atyám Trónja elé helyezik. Ezeknek a személyeknek még az sem elegendõ, hogy az azonos nemûek házassága a törvény szemében el legyen fogadva, hanem még azt is ki akarják kényszeríteni, hogy Isten, az Atya is áldását adja rá, de Õ ezt soha nem fogja megtenni, mert ez nagyon súlyos bûn az Õ Szemében. Hogy merészelik ezek az emberek azt gondolni, hogy ezt a gyalázatos cselekedetet felvonultathatják Atyám Egyházába? Gyermekeim, Én minden lelket szeretek. Szeretem a bûnösöket. Utálom a bûnt, de szeretem a bûnöst. Az azonos nemûek szexuális cselekedetei nem elfogadhatóak Atyám Szemében. Imádkozzatok ezekért a lelkekért, mert Én szeretem õket, de nem adhatom meg nekik azokat a kegyelmeket, amelyekre vágyakoznak. Függetlenül attól, hogy mennyire igyekeznek elnézni az azonos nemûek házasságát, tudniuk kell, hogy azok mégsem jogosultak arra, hogy részesüljenek a házasság szentségében. A szentségnek Istentõl kell származnia. A szentségek vételére vonatkozó szabályoknak Atyám tanításain kell alapulniuk. Ti nem kényszeríthetitek Atyámat, a legmagasságosabb Istent, hogy áldását adja, vagy hozzáférhetõséget szent szentségeihez, ha nem úgy tisztelitek azokat, ahogyan annak lennie kellene. A bûnt, mint valami jó dolgot mutatják be most a világnak.

13 Amint már mondtam, a világ most a visszájára fordult. A jó, gonoszságként van bemutatva, és azokat az embereket, akik megpróbálnak Isten, az Atya törvényei szerint élni, gúnyosan megvetik. A gonoszságot attól függetlenül, hogy azt milyen jó ruhába öltöztetik nem lehet jócselekedetté változtatni Atyám szemében. Atyám meg fogja büntetni azokat, akik bûneikkel továbbra is kérkednek Elõtte. Szívleljétek meg ezt a figyelmeztetést; mert bûneiteket amelyeket akkor követtek el, amikor visszautasítjátok, hogy Istennek engedelmeskedjetek nem lehet, és nem is lesznek megbocsátva. (megj. Lásd a Szentlélek elleni bûnöket) Ez azért van, mert nem fogadjátok el a bûnt annak, mint amilyen az valójában. Üdvözítõtök, Jézus Krisztus augusztus 26. A gyûlölet az oka minden gonoszságnak a világban, és annak számos formája van Drága szeretett leányom, a gyûlölet az oka minden gonoszságnak a világban, és annak számos formája van. Az ellenségeskedés egy másik személlyel szemben a félelembõl fakad, abból a félelembõl, hogy ez a személy valamilyen módon megbánthat benneteket. Egy másik személlyel szembeni nézeteltérések a büszkeség bûnének következményei is lehetnek. Ez akkor van, amikor úgy érzitek, hogy valamit minden áron bizonyítanotok kell, még akkor is, ha tévedtek. A féltékenység nagyon hamar gyûlöletté alakul, még akkor is, ha az elején ez enyhe módon kezdõdik. A magatokkal szembeni elégedetlenség azért kezdõdik, mert az életeteket összehasonlítjátok másokéval, akik, érzésetek szerint sokkal szerencsésebbek, mint ti. Az elégedetlenség nagyon hamar öngyûlöletté alakul át, és a saját test gyûlöletévé. Ez vezet majd a test bûneihez. A gyûlölet a mások tulajdona megkívánásának bûne által is kialakulhat. Ez háborúhoz vezethet, amikor egy ország egy másik ország gazdagsága után sóvárog. Vagy azt is jelentheti, hogy a kapzsiság felõrli a lelketeket, amikor ugyanazokra a világi javakra vágytok, mint a szomszédotok javai. Az irigység különösen akkor alakul gyûlöletté attól függetlenül, hogy mennyire próbáltok másokat utánozni -, ha nem tudjátok elérni azt, amit elhatároztok, hogy megtesztek. Minden bûn, melyet hagytok elmérgesedni, a gyûlölet felé vezethet. Amikor gyûlöletet éreztek, akkor tudnotok kell, hogy a Sátánnak sikerült behatolnia a lelketekbe. Ha ez bekövetkezik, akkor õ satuszerû szorításban tart majd benneteket, és nem fog békén hagyni titeket. Nem számít, hogy a szorításából mennyire próbáltok megszabadulni, õ fogva tartja majd a számotokra kedves életeteket. A ti egyetlen fegyveretek az ima. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amikor a gyûlölet feltör bennetek. Mert ameddig nem hagy el benneteket, addig sohasem érezhettek újra békét, szeretetet, vagy örömet. Amikor a gyûlölet megragadja a szíveteket és a lelketeket, akkor egy lépéssel eltávolodtok Tõlem, Jézusotoktól. Rettenetesen szenvedtek, dühöt és tehetetlenséget éreztek, melyet nem tudtok ellenõrizni. Sohase higgyetek a végsõ hazugságban, melyet a sátán fog a lelketekbe ültetni, amikor a gyûlölet egy köpenyét fogja rátok dobni. A hazugság a következõ: A gyûlölet csak akkor oszlik el, amikor a gyûlöletetekre céltudatosan kerestek végsõ bosszút. Mi a teendõ. amikor a gyûlölet beborít benneteket? A szeretet ereje rögtön eltüntetheti a gyûlöletet. Ha imádkoztok és megkértek Engem, hogy segítsek nektek, akkor a válaszom a következõ: Bocsássatok meg ellenségeiteknek, és azoknak, akikrõl azt hiszitek, hogy okai a gyûlöleteteknek. De ahhoz, hogy megbocsássatok, meg kell aláznotok magatokat Elõttem, és elõször is meg kell kérnetek Engem, hogy bocsássak meg nektek. Ha megbocsátotok azoknak, akiket gyûlöltök, akkor a bûneitekért vezekelnetek kell. Legyetek szeretettel ellenségetek iránt. Szeretettel gyõzzétek le a gyûlöletet, mely a lélek gonosz és veszélyes betegsége. A szeretet a gyógymód arra, hogy a lelketek megszabaduljon ettõl a fertõzéstõl. Ha ezt meg tudjátok tenni, akkor le fogjátok gyõzni a Sátánt, és õ békén fog hagyni benneteket. Soha ne féljetek, hogy legyõzzétek a gyûlöletet a lelketekben, még akkor is, ha nagyon nehéznek fogjátok azt találni. Ha a gyûlölet ily módon enyhülne a bûnösök alázata által -, akkor a világban béke uralkodna. Jézusotok augusztus 22. Gyermekem, azért létezik az a vadon, amelyben gyermekeim a mai világban találják magukat, mert nem tudják, hogy hogyan lehet a Szentlélek ajándékában részesülni. Mint ahogy tanítottalak, az Ajándék elnyerése hosszú idõt vesz igénybe. Ez (az idõ) egy nagyon nehéz utazásból áll, hogy Isten gyermekei közül bárki is megkapja ezt a különleges Ajándékot. Amikor az apostolokkal a cönákulumban* a Szentlélek leereszkedésére várakoztam, az tíznapi felkészülést vett igénybe. Bár az Ajándék meg volt ígérve ezeknek a szent, jámbor és hûséges szolgáknak, szeretett Fiam szolgáinak, lelkileg

14 mégsem voltak teljes mértékben felkészülve arra, hogy az Ajándékot megadják nekik. Nekem, az õ szeretett Anyjuknak, segítenem kellett, hogy felkészítsem a lelküket. Ez annak a megtanítását jelentette, hogy szabad akaratuk teljes átadása mennyire fontos. Ahhoz, hogy méltók lehessenek, meg kellett érteniük az alázat mélységét, amelyben el kellett merülniük, mielõtt készen álltak volna. Néhányan közülük azt gondolták, hogy mindent megtanultak Fiamtól. Azonban ez a büszkeség egyik jele volt, és amikor büszkeség van bennetek, akkor a Szentlélek Szent Ajándékát nem kaphatjátok meg. Ahhoz, hogy a Szentlélek Ajándékát átvegyétek, olyan kicsikké kell válnotok Fiam elõtt, mint a kis gyermekek. Itt a büszkeségnek és az arroganciának nincs helye. De manapság azok az emberek, akik azt állítják, hogy olyan hozzáértéssel beszélnek, ahogyan Fiam is beszélt, csapdába esnek. Amikor azt állítják, hogy a lelki dolgok jó ismerõi, akkor arroganciával beszélnek, amely nem tükrözi azokat a kegyelmeket, amelyeket azok kapnak, akik valóban rendelkeznek ezzel az Égi Ajándékkal. Azok, akik már a Szentlélek Ajándékát megkapták, engedelmesek Fiam kívánságaival szemben. Õk nem dicsekvõek. Nem agresszívak. Nem kritizálnak másokat, felhasználva Fiam nevét, hogy ezt tegyék. Nem gúnyolnak másokat, amikor az Õ Szent Szaváról a saját értelmezéseiket hirdetik. Õk nem gyûlöletet prédikálnak. Amikor Fiam tanítványait felkészítettem, sok érvelésre került sor. Eltartott egy ideig, mielõtt végre elfogadták, amit elvárnak tõlük. Csak azután voltak végre kellõképpen felkészülve, amikor megértették, hogy egyedül csak a lélek alázatossága engedheti meg a Szentlélek belépését. Arra sürgetem Isten valamennyi gyermekét, különösen azokat, akik hisznek Fiamban, hogy kérjenek Engem, Édesanyjukat, tegyék lehetõvé számomra, hogy erre a nagy Ajándékra felkészítsem õket. Gyermekem, egy teljes évembe került, hogy felkészítselek téged és ez nem volt könnyû dolog. Emlékszel, hogy milyen nehéznek találtad Szent Rózsafüzérem imádkozását? Milyen nehéznek találtad, hogy átadd az akaratodat, és hogy bebizonyítsd az alázatodat? Most, hogy az Ajándékot megkaptad, ez nem azt jelenti, hogy magától értetõdõnek tekintheted. Neked továbbra is imádkoznod kell, maradj alázatos szívû, és minden egyes nap keresned kell a vezeklést. Mert ahogyan az adva lett, ugyanúgy el is lehet azt venni. Felkérem mindazokat, akik követik ezeket az üzeneteket, hogy imádkozzanak a Szentlélek Ajándékáért. Nem elég, hogy csak egyszer elimádkozzátok, és azt mondjátok, hogy ezzel meg is kaptátok a kért megkülönböztetés kegyelmét, és késõbb mégis rágalmakat szórtok ezekre az Isteni üzenetekre. Ha ezt teszitek, nem kaptátok meg az Ajándékot. Kérlek, hívjatok engem, áldott Édesanyátokat, hogy a Keresztes Imahadjárat ezen imáján keresztül segítsek nektek. A Keresztes Imahadjárat 74. imája: A megkülönböztetés Ajándékáért Ó, Isten Anyja, segíts nekem, hogy a Szentlélek Ajándékára felkészítsem a lelkemet. Fogd meg a kezemet, akár egy gyermeknek, és vezess engem az úton a Szentlélek ereje által a megkülönböztetés ajándéka felé. Nyisd meg a szívemet és tanítsd meg, hogyan kell átadni testemet, elmémet és lelkemet. Szabadíts meg engem a büszkeség bûnétõl, és imádkozz, hogy minden eddigi bûnöm megbocsátásra találjon, hogy a lelkem megtisztuljon, hogy meggyógyuljak, és hogy a Szentlélek Ajándékát megkaphassam. Köszönöm neked Üdvösség Anyja, közbenjárásodat, és szeretettel a szívemben várok erre az Ajándékra, amelyre örömmel vágyakozom. Ámen. Gyermekek, ne feledjetek Hozzám, Édesanyátokhoz jönni, hogy segítsek megnyitni a lelketeket, hogy megkaphassátok ezt a csodálatos Ajándékot. Miután ezt az ajándékot megkaptátok, Fiam elé foglak vinni benneteket. Mert a lelki tökéletességhez vezetõ lépcsõn csak akkor lesztek valóban készek a következõ lépésre. Az Üdvösség Anyja /*: A cönákulum, az utolsó vacsora terme / augusztus 8. Azzal, hogy a Szentlélek Hangját gonosznak nyilvánítjátok, nagymértékben vétkeztek az istenkáromlás bûne által Drága szeretett leányom, amikor az emberek kérdezik, hogy mit értek az Isten Szava alatt, hadd magyarázzam meg. Isten Szava ezeken az üzeneteken keresztül adatik a világ számára, a Szentlélek Ajándéka által, ahogyan a Szent Biblia tartalmazza, úgy az Ó, mint az Új Testamentumban, mert Isten Szava az Igazság. Ezek az üzenetek a Szentháromság által kerülnek bemutatásra, és egyedülállók a maguk nemében, melyeket egy próféta valaha is átadott volna az emberiségnek. Ennek oka az, hogy ez az utolsó küldetés, az Isteni kommunikáció utolsó formája és beavatkozása, mely Második Eljövetelem miatt adatik a világ számára. Sohase gátoljátok meg a Szentlélek erejét, mert az egy nagyon súlyos bûn. Ezekben az üzenetekben a Szentlélek Hangja árad folyamatosan, hogy megmentse az emberiséget az örök kárhozattól. Letagadhattok Engem, Jézusotokat, vagy az Édesanyám által adott Isteni üzeneteket, mégis meg lesz bocsátva nektek. Mert nektek a szabad akarat ajándéka miatt jogotokban áll az ilyen Szent Üzeneteket megkülönböztetni.

15 Azonban, ha a Szentlelket elutasítjátok, és Õt nyilvánosan káromoljátok, akkor ez egy örökké tartó bûn, és egyedül csak az Isten, az Atya jóváhagyásával történt csoda mentheti meg a lelketeket. Nektek, ha a világnak adott bármilyen isteni üzenet esetén kétségetek támadna, csendben kell maradnotok, és imádkoznotok kell a látnokokért. Imádkozzatok és kövessétek a hiteteket, és folytassátok Istentisztelõ utatokat. Nagyon fontos, hogy ezt tegyétek. Azzal, hogy a Szentlélek Hangját gonosznak nyilvánítjátok, nagymértékben vétkeztek az istenkáromlás bûne által, amely megbocsáthatatlan bûnnek számít. Kérnetek kell Istent, hogy most bocsásson meg nektek, mert ha továbbra is szándékosan kampányt folytattok, hogy megakadályozzátok a Szentlélek Hangját, a Szentháromság hangját, és ha azt állítjátok, hogy az egy gonosz szellem lenne, akkor nektek nem lesz megbocsátva és nem is lehet megbocsátani, mert ez egy súlyos bûn. Sok jóhiszemû keresztény szétszakítja ezt a munkát. Mint mondják: az üzenetek nem felelnek meg a Szentírásnak. Miközben õk ezt mondják, nem ismerik az Igazságot, amelyet a Szent Biblia tartalmaz. Õk vagy megtámadják ezeket az üzeneteket, mások szóbeszédeire alapozva, akik azt állítják, hogy ismerik az Igazságot, vagy valótlannak nyilvánítják ezeket, az Igazságról való hibás értelmezéseikre alapozva. Ami még rosszabb, hogy kiforgatják az igazságot és összehasonlítják ezeket az üzeneteket a Szent Biblia új és nevetséges értelmezéseivel. Hallgassatok most meg Engem, Jézusotokat, amint a következõket mondom nektek. Az Én idõmben a Földön, a fõpapok megpróbálták kiforgatni Isten Törvényeinek Igazságát, azért, hogy megindokolják, miért utasítottak el Engem. Õk hazugságokat alkalmaztak, hogy megakadályozzák az embereket Hangom meghallásában. Hazugnak állítottak be Engem, egy hamis prófétának, és eretnekséggel vádoltak. Azt mondták, hogy az Egyház törvényeivel szemben istenkáromlást követtem el, és hogy megszegtem a szombatot (Sabbath) azáltal, hogy a Húsvétot (zsidó) egy másik napra tettem át, arra a napra, amelyet õk nem ítéltek helyesnek. Nemcsak félreértettek Engem, hanem teljesen elutasítottak, mert abban az idõben nem voltak felkészülve az igaz Messiás üdvözlésére. Nem voltak készen. Soha nem gondolták volna, hogy az igaz Messiás érkezésének még az életük során tanúi lehetnek. Annyira beburkolóztak szertartásaikba, hierarchikus elõírásaikba amely ebben az idõben kiemelte vezetõit, és mint templomaik valódi királyát, szobor talpazatra helyezte õket, hogy Számomra, az Emberiség Megváltója számára már nem maradt hely a szívükben. Ugyanez fog újra megtörténni, miközben felkészítem a világot Második Eljövetelemre. A Farizeusok nem értették meg az alázat fontosságát. Õk nem tudták elfogadni, hogy Isten hogyan mûködik, mely során tervei megvalósításához, vagy gyermekei figyelmeztetéséhez nem az erõs, vagy a legtapasztaltabb vallási vezetõket emelte ki Egyházában. Isten a tudatlanokat, az alázatos szívûeket és a nemes lelkûeket választotta ki, hogy átadja figyelmeztetéseit az emberiség számára. Õ felemelte a gyengéket, és pedig a szenvedés által emelte fel õket, hogy tiszta szívûekké váljanak, úgy, hogy irányítani tudja a velük való kommunikálást. Ily módon nem valószínû, hogy az emberi büszkeség a próféták részérõl befolyásolná az igazságot. Keresztelõ Szent Jánost elutasították és megölték. Meggyilkolták a régi idõk prófétáit. Megkínozták azokat a kiválasztott lelkeket, akiken keresztül Isten kommunikált. Azt gondoljátok, hogy manapság a ti világotokban ez valamivel másként lesz? Elfogadnátok ma Isten Szavát ti, odaadó követõim, és azok elfogadnák e, akik hisznek Atyámban, azt állítva, hogy Keresztény Egyházaim, vagy más vallások szakértõi? Nem. Ti pontosan ugyanazt fogjátok tenni a prófétákkal, az igaz prófétákkal, amit velük tettek a kezdetek óta. Atyám nevében gyalázni fogjátok õket. De emlékezzetek. Amikor az Igazság végre fel lesz tárva elõtettek, nem lesz már visszaút számotokra, ha az örök bûn miatt vétkesnek találtattok, azaz ha a Szentlelket káromoljátok. Ha káromoltok Engem, Jézus Krisztust, meg lesz bocsátva nektek. Ha a prófétálás ajándékát tagadnátok meg, akkor is meg lesz nektek bocsátva. De, ha az Üdvösség utolsó tervét akadályozzátok meg azáltal, hogy nyilvánosan gúnyolódtok és összegyûjtitek Egyházam híveit, hogy folyamatosan azt hirdessétek nekik, hogy a Szentlélek Hangja hamis és gonosz, akkor az örök kárhozatot fogjátok szenvedni. Jézusotok július 29., Az abortusz bûne az, amely sok nemzet bukásához vezet, és ezért a bûnért szigorúan meg lesznek büntetve Drága szeretett leányom, a hitehagyás a világban Isten sok gyermekét összezavarta a bûn létezésével kapcsolatban. Amikor sok lélek a bûnre gondol, akkor azonnal a legsúlyosabb bûnökre gondolnak, mint a gyilkosság. A bûn sok formát ölt magára. Sajnos mivel a bûnt elvetették, mintha hibák, vagy rossz jellemvonások lennének, most már egyszerûen csak egy természetes gyengeségnek minõsül. Sokan nem hiszik már, hogy a bûn egyáltalán létezik. Az abortusz, a testvérgyilkosság után, a népirtás legnagyobb formája a világon. Azonban ezt nemcsak hogy tolerálják, hanem még olyan törvényeket is behoztak nemzeteitek, amelyek ezt szükségszerûnek tartják. Az abortusz bûne az, amely sok nemzet bukásához vezet, és ezért (a bûnért) szigorúan meg lesznek büntetve. Az abortusz megvetendõ cselekedet, amely eltörli Isten gyermekeinek generációit, azokat, akik nem tudják magukat

16 megvédeni. Senki sem fogja elkerülni a büntetést, aki Isten akár egy gyermekét is megöli. Azok a nemzetek lesznek tanúi Atyám haragjának a Büntetés ideje alatt, akik az abortuszt legalizálták. Õket eltörlik majd, és nem lesz könyörület velük szemben, ha ezt a halálos bûnt meg nem bánják, mivel eltûrték, hogy Isten gyermekeit az anyaméhben meggyilkolják. Felszólítom mindazokat, akik ravaszul úgy próbálják az abortuszt kezelni, mintha olyasmi lenne, amire szükség van az anyák jogainak megvédésében. Hazugságokat használnak az abortusz rémtetteinek álcázására, amelyek ellentétesek Isten Törvényeivel. Minden törvényhozó, orvos, vagy bármely olyan személy, aki bármilyen módon hozzájárul ehhez a gyalázatos cselekményhez, bûnös Isten szemében, amelyért elszenvedi majd az eljövendõ büntetést. Nektek, akik eltûritek a kivégzést, a következõket mondom: Ti, akik egy embert halálra ítéltek, ugyanazon bûnért vagytok vétkesek, amiért talán õ is bûnös. Ebben az esetben ti, mint gyilkosok vétkeztek, és ez halálos bûn. Ti nem kaptátok meg azt a jogot, hogy elvegyétek az életet, vagy, hogy ítélkezzetek. Egyedül Nekem, Jézus Krisztusnak van jogom ítélkezni. Bárki, aki hozzájárul egy gyilkos halálához, akár a cselekmény végrehajtásán keresztül, örökre a Pokol tûzében fog szenvedni, hacsak meg nem bánja tettét. Oly sokan hisznek közületek a szemet szemért törvényben. Mennyire félre vagytok vezetve! Nem értelmezitek Atyám Tízparancsolatát? Ne ölj! A ne ölj azokra az agresszív hadseregekre is vonatkozik, melyek ellenõrzés érdekében vonulnak be azokba az országokba, amelyek nem hozzájuk tartoznak. A hadseregekre az jellemzõ, hogy az ártatlan lelkeket lelövik és meggyilkolják. Mindez gyilkosság. Ez ellentétben áll Atyám törvényével. Más bûnök, mint a kapzsiság, bujaság, másokról rosszat mondani, kisemmizni másokat abból, ami jogszerûen az övék, a bosszú és a rágalom, ez mind más bûnökhöz vezet. Ezek elfogadhatókká válnak mai világotokban, mert magatok iránt van a legnagyobb szeretetetek. A hazugság, amelyet a hamis tanítók rátok kényszerítenek, hogy lenyeljétek azokat, az önkielégítés hazugsága, nem más, mint azon utatok, mely a bûnhöz vezet. Nektek azt mondják, hogy azzal kell az idõtöket eltöltenetek, hogy kielégítsétek a jólét iránti éhségeteket. Azt mondják nektek, hogy magatokkal kell törõdnötök, mert ti vagytok a legfontosabb személy az életetekben. Nektek keresnetek kell mindazt, ami eleget tesz érzéketek kielégítésének. Minden más másodlagos. Ez a kapzsisághoz, az önzéshez és a kéjvágyhoz vezet, aztán csábítást éreztek arra, hogy halálos bûnt kövessetek el. Most a bûnt úgy fogadja el nemzedéketek, mint soha azelõtt. Törvényeket fognak behozni, amelyek a halálos bûnt legalizálják, és jaj azoknak közületek, akik tiltakoznak ellenük. Azok, akik az ilyen gonoszságot támogatni fogják, azt mondják majd nektek, hogy ezek a törvények a gyengéket támogatják, amíg valójában õk mindent meg fognak tenni, csakhogy legalizálják a gyilkosságot, az abortuszt, az azonos nemûek házasságát, és a hamis istenek bálványimádását. Õk eltûrik majd a szegények üldöztetését, és az utcára vetik õket, koldusokká téve õket. Törvényeket fognak bevezetni, hogy megakadályozzák vallásotok gyakorlását. Azzal, hogy gyakoroljátok vallásotokat, megszegitek majd a törvényt ez bûn lesz az õ szemükben. Amint azt már ezelõtt mondtam nektek, a ti világotok annyira tele van hazugsággal, hogy a jó rossznak van beállítva, a rossz pedig jónak. A ti világotok a visszájára fordult, és ennek eredményeként virágzik a bûn. Arra sürgetlek benneteket, hogy térjetek vissza a Tízparancsolat tanulmányozásához. Kövessétek azokat és éljetek úgy Atyám szemében, ahogyan azt elvárják tõletek. Megszegvén a Tízparancsolatot, vétkeztek. Amint azzal érveltek, hogy bizonyos bûnök elfogadhatóak, ellenszegültök Atyámnak. Jelenleg az Isten törvényei iránti engedelmesség gyenge és törékeny a világban. Felszentelt szolgáim nem beszéltek elég határozottan a bûn következményeirõl Isten gyermekeinek. A bûn tolerálása a legnagyobb bûn az összes közül. A tolerancia egy ravasz hazugság, melyet a hazugság királya, a Sátán ültetett az emberiség elméjébe. A tolerancia a bûn megindokolásának egy másik módja, hogy az emberi gyengeség engedjen a Sátán kísértésének. Ébredjetek fel, és fogadjátok el a bûnt annak, ami az valójában. Vitatkozhattok egymás között, és megvédhetitek a bûnt tetszésetek szerint, de ez Atyám szemében sohasem lesz elfogadható. Ahhoz, hogy belépjetek a Paradicsomba, a bûntõl mentesek kell lennetek. Ahhoz, hogy megszabaduljatok a bûntõl, bûnbánatot kell tartanotok. Ahhoz, hogy bûnbánatot tartsatok, elõször is el kell fogadnotok a Tízparancsolatot. Aztán igaz bûntudatot kell mutatnotok. Igaz bûntudatot csak azok érezhetnek, akik megalázkodnak Elõttem. Csak ezután lehet a bûnt megbocsátani. Csak ez után alkalmasak a lelkek arra, hogy Atyám Királyságába belépjenek. Üdvözítõtök. Jézus Krisztus július 9. Minden ember, aki a világon él, látni fogja a lelke állapotát, és sok esetben az elsõ alkalommal fogják

17 felismerni, hogy a lelkük valóban létezik Drága szeretett leányom, minden Követõmet a Nagyfigyelmeztetésre szeretném felkészíteni, de nem csak azért, hogy ez az õ segítségükre szolgáljon, hanem összes szeretteik számára is. Nem elég csak a félelem miatt megbánni a bûnöket. Az (igaz) bûnbánatra van szükség. Mert mindazok közületek, Követõim, akik halljátok Utasításaimat, most fel kell készítenetek lelketeket a Nagyfigyelmeztetésre. El kell kezdenetek elmélkedni rossz tetteitek fölött, amelyekkel önmagatok és felebarátaitok ellen vétkeztetek. A közöttetek lévõ Katolikusoknak mondom: ha a Kegyelem Állapotában szeretnétek maradni, akkor kéthetente a Szentgyónás szentségében kell részesülnötök. Ily módon a Nagyfigyelmeztetés alatt enyhébb lesz a fájdalmatok, és lesz erõtök segíteni testvéreiteken, akik a szörnyû fájdalomtól és a bûntudattól szenvedni fognak, amikor megpróbálnak szembesülni lelkiismeretük megvilágosításával. Azoknak közületek, akik keresztények, vagy más felekezetûek, és hisznek ezekben az üzenetekben, a Keresztes imahadjárat 24., a Teljes Búcsú a bûnbocsánatért imáját kell elimádkozniuk. Ezt az imát hét egymást követõ napon keresztül kell imádkoznotok, és Én, Jézusotok, megbocsátok nektek. Ó, Jézusom, Te vagy a világosság a Földön, Te vagy a láng, mely minden lelket megérint. Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te szereteted irántunk nagyobb, mint amelyet mi tanúsítunk Irántad. Ó Urunk, add nekünk az alázat ajándékát, hogy ez által kiérdemelhessük Új Királyságodat. Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy elõbbre juthassunk és vezesd hadseregedet, hogy hirdetni tudja Szent Szavad Igazságát, és készítsd fel testvéreinket Második Eljöveteled dicsõségére. Tisztelünk Téged. Áldunk Téged. Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentésére. Szeretünk Téged, Jézus. Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen. Most szintén egy különleges imát hagyok rátok, amelyet azokért a szegény lelkekért kell imádkoznotok, akik talán a Nagyfigyelmeztetés alatt a sokktól fognak meghalni, és lehet, hogy halálos bûnben lesznek. A Keresztes Imahadjárat 65. imája: A halálos bûnben levõkért Ó, drága Jézus, az emberiség Üdvözítõje, Könyörgök Hozzád, hogy Isteni Irgalmasságod által kegyelmezz azoknak a szegény lelkeknek, akik talán a Nagyfigyelmeztetés alatt el lesznek ragadva a Földrõl. Bocsásd meg bûneiket, Kínszenvedésed emlékére könyörgök ezért a különleges kegyelemért, engesztelésül bûneikért. Felajánlom Neked önmagamat, elmémet, testemet és lelkemet, vezeklésül lelkük megmentéséért, és hogy az örök életre vezesd õket. Ámen. Követõim, a Nagyfigyelmeztetés az Üdvözítés nagy eseménye lesz, amikor a világnak bebizonyítom Isteni Irgalmasságomat. Minden ember, aki a világon él, látni fogja a lelke állapotát, és sok esetben az elsõ alkalommal fogják felismerni, hogy a lelkük valóban létezik. Most már az idõ rövid, és nektek el kell kezdenetek a felkészülést. Ne felejtsétek el Utasításaimat, hogy otthonaitokban legyen élelmiszer, amely tíz napig elegendõ, szentelt gyertya és szent tárgyak. Bízzatok Bennem és örvendjetek, mert sok lélek fog megmenekülni. Idõpontot nem fogok felfedni, de ti tudjátok, hogy mi a teendõtök. Amikor bûneitek majd feltárulnak elõtettek, akkor meg kell kérnetek Engem, hogy bocsássak meg nektek, és ezelõtt az Isteni Ajándék elõtt alázatos hálával kell meghajolnotok, amely a ti útleveletek lesz a földi Új Paradicsom örök életére. Ne feledjétek, hogy nincs olyan bûn, függetlenül attól, hogy az mennyire súlyos, amelyet ne lehetne megbocsátani, feltéve, ha bûnbánatot mutattok. Szeretett Üdvözítõtök, Jézus Krisztus március 8. A hamis próféta azzal a céllal küldetett, hogy lebontsa, és apró darabokra szakítsa egyházamat A hamis próféta õ, aki Egyházam vezetõjeként tetszeleg kész arra, hogy viselje azt az öltözéket, mely nem neki készült. Meggyalázza majd Szent Eucharisztiámat, és ketté fogja osztani Egyházamat, majd megint ketté. Erõfeszítéseket fog tenni azért, hogy elûzze azokat a követõket, akik az Általam kijelölt, szeretett Szent Helytartómhoz, XVI. Benedek pápához hûségesek. Õ gyökerestül ki fogja irtani mindazokat, akik hûségesek Tanításaimhoz, és odaveti õket a farkasok elé. Intézkedései nem lesznek azonnal nyilvánvalóak, de hamarosan láthatóak lesznek a jelek, amint õ keresni kezdi a világ befolyásos vezetõinek, és a felsõbb körökben lévõknek a támogatását. Amikor az utálatosság gyökeret ver, a változások hirtelen jönnek. Nem sokkal ezután jönnek majd az általa tett bejelentések, minden vallás és egyéb felekezetek egyesítésével, egy egyesített Katolikus Egyház létrehozatalára vonatkozóan. Õ fogja vezetni az új egy-világ vallást, és õ fog uralkodni a pogány vallások felett. Felhagyván a megbélyegzéssel, elfogadja majd az ateizmust, mely szerinte az úgynevezett emberjogi törekvés velejárója. Ezen új befogadóegyház mindent, ami Isten Szemében bûn, elfogadhatónak fog tekinteni.

18 Bárkit, aki meri támadni õt, felkeresik majd, és megbüntetik. Ki fogják közösíteni és meg fogják fosztani tisztségüktõl azokat a papokat, püspököket és bíborosokat, akik szembeszállnak vele. Többeket megfenyegetnek, és sok papot üldözni fognak, így kénytelenek lesznek bujkálni április 11. Végül ott vannak azok is, akik mindent tudnak Rólam, és azt a tényt, hogy Én vagyok a Messiás. Sem csoda, sem pedig a szeretet cselekedetei nem fogják õket Hozzám vonzani, mert õk a Sátánnak engedték át magukat. Ezeket a lelkeket a fenevad fogja felfalni, és õ nem fogja õket szabadon engedni, mert nem a Megváltójukat látják bennem. Õk még mindig nem ismerik az igazságot a fenevad tervérõl. Annak érdekében, hogy megmentsem õket, nektek, szeretett Követõim, hûségeteket kell ajándékoznotok Nekem, felajánlván õket imáitokban és mindannyiszor, amikor a Szent Eukarisztiát magatokhoz veszitek. Minden nap ajánljátok fel õket Nekem, és Én minden lélekért, akiket Irgalmasságomnak szenteltek, százzal többet fogok megmenteni június 14. Bár a Nagyfigyelmeztetéstõl nem kell félnetek, mégis szenvedést fog okozni azok számára, akik nem lesznek a kegyelem állapotában Csak az õszintén alázatosaknak és a tiszta szívûeknek lesz megbocsátva augusztus 8., Azzal, hogy a Szentlélek Hangját gonosznak nyilvánítjátok, nagymértékben vétkeztek az istenkáromlás bûne által, amely megbocsáthatatlan bûnnek számít október 27. Kezük tettei miatt villámlás, földrengések és cunamik fogják sújtani a Földet A nagyméretû, szörnyû büntetések el fogják törölni azokat a pogányokat, akik visszautasítják Isten Szavát. Az Istenhez intézett imák, az Irgalmasság utáni törekvés az egyetlen módja az ilyen büntetések enyhítésének. Imáitok, melyek által megbocsátást kértek lelkük számára, az egyetlen módja annak, hogy az ilyen lelkek megmenekülhessenek. Leányom, nagy pusztítás lesz a gonosz munkálkodások eredménye, melyet ez a gonosz ateista csoport szándékozik a földre erõltetni január 29. Én soha nem foglak elítélni benneteket azért, mert nem fogadjátok el ezen Szent Üzeneteimet. De Én soha nem fogom megbocsátani nektek, ha káromoltok az Isten Szava ellen, mely a Szentlélek Ereje által adatik nektek. Ha ti nem hisztek Üzeneteimben, akkor hagyjátok azokat, és folytassátok az Irántam való áhítatot március 29. Drága szeretett leányom, Ma földi Egyházamat meg fogják feszíteni. A mai nap megbélyegzi a változások kezdetét, amelyek gyors lefolyásúak lesznek és azért fognak megtörténni, hogy megváltoztassák a Katolikus Egyház arculatát a világban. Nyomdokaiban minden tan egybevonása következik, amelyet minden nyilvános jelben látni lehet majd, és szándékosan fogják szemléltetni a nyilvános tanúbizonyság kedvéért. Figyeljétek most, hogyan kerül minden napvilágra, amint azt már mondtam nektek. Megtiltom, hogy letagadjátok azt a szörnyû igazságot (megj.: a tanok egybevonása), amikor azok közületek arra kényszerítenek benneteket, hogy lenyeljetek egy hazugságot április 4. Csak az Élõ Isten Pecsétjével rendelkezõk fognak a lelkek népírtásának e formájától megmenekülni Isten szegény gyermekei, milyen keveset tudtok azokról a szörnyû tettekrõl, amelyeket a legmagasabb szinten levõ Szabadkõmûves szekták forraltak ki Isten gyermekei ellen szeptember 27. csütörtök, 9:00 Kétmilliárd lélek lesz, aki visszautasítja majd Irgalmasságom kezét március 26. Nektek nyitva kell tartanotok a szemeteket minden olyan dologra, ami sérti Istenségemet április 7. Azt fogják mondani, hogy ez az új templom egy olyan egyház, mely mindenkit egyesít, mert Isten minden gyermekét szereti. És mivel Isten minden gyermekét szereti, ezért egyesíteni szeretné õket; és hogy nekik át kell ölelniük egymást függetlenül hittõl, vallástól, bõrszíntõl, fajtól és törvényeiktõl. Azt fogják mondani, hogy így mindnyájan egységessé válnának Isten Színe elõtt, és felkérik mindnyájukat, hogy küldjenek képviselõket az új templomba, amely Rómában lesz megtalálható. Továbbá azt fogják mondani, hogy ez lesz majd az Új Jeruzsálem, amely a Bibliában meg van jövendölve, és amelyet Isten választott vezetõje védelmez a hamis próféta.

19 Záró fejezet Elmélkedésre alkalmas gondolatok a Katolikus Egyház Katekizmusából 1847 KEK Isten, "aki nélküled alkotott téged, nem tesz megigazulttá téged nélküled". Irgalmasságának elfogadása részünkrõl megköveteli bûneink megvallását. "Ha azt állítjuk, hogy nincs bûnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bûneinket, akkor mivel Õ jó és igazságos, megbocsátja bûneinket, és minden gonoszságtól megtisztít minket." (1Jn 1,8--9) Személyes megjegyzésem: Mi sem vagyunk automata megbocsájtók, ha valaki megbánt, megkárosít bennünket. Például tolvajod pénzben szûkölködik és meglop téged. Annyit nem tulajdonított el, hogy meg ne tudnál neki bocsájtani, hisz látod, hogy szûkölködik. Elég lenne, ha õszintén megbánná elõtted a bûnét és készséget mutatna arra, hogy már nem szeretné megismételni. Azonban ha õ azt állítja, hogy nem érzi magát tolvajnak, bûnösnek (esetleg mormogja az orra alatt, hogy van neked még mindig több pénzed mint neki), akkor igyekezeteddel szinte nevetséges vagy szemében, de mindenesetre érvénytelen részére a megbocsájtásod, mivel õ azt nem fogadja el. Hisz õ pillanatnyilag egyben Isten elõtt is tagadja bûnét. Késõbb azt megbánhatja. De lehet kétszínû is. Habár bocsánatot kér szóban, viselkedése, biggyesztõ szája, lelke állapota arra vall, hogy egyáltalán nem gondolja komolyan. Ez még talán sértõbb, mivel bûnbánat hiánya mellé még csúfolkodás is párosul. Ezt teszik sokan Istennel szemben. Az, hogy lélekben bocsátasz meg neki, szemébe nézve pedig elítéled a bûnt, az helyes, mivel neked is csak akkor lesz halálod óráján minden megbocsájtva Istentõl, ha te is mindent megbocsájtottál KEK Ez a kérés csodálkozást vált ki. Ha a mondatnak csak az elsõ felérõl volna szó -- "bocsásd meg a mi vétkeinket" -- az Úr imádságának elsõ három kérésében bennfoglaltan benne lehetne, mert Krisztus áldozata a "bûnök bocsánatára" van. A mondat második fele szerint azonban kérésünk csak akkor nyer meghallgatást, ha elõbb megfelelünk egy követelménynek. Kérésünk a jövõre irányul, válaszunknak meg kell elõznie; egy szó köti össze a kettõt: "miképpen" KEK Ez a "miképpen (=miként)" nemcsak itt fordul elõ Jézus tanításában: "Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5,48). "Legyetek irgalmasok, miként a ti Atyátok is irgalmas" (Lk 6,36). "Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, miként én szerettelek titeket" (Jn 13,34). Az Úr parancsának megtartása lehetetlen, ha az isteni példa kívülrõl történõ utánzásáról van szó. Itt azonban a mi Istenünk szentségében, irgalmasságában és szeretetében eleven és a "szív mélyébõl" fakadó részesedésrõl van szó. Egyedül a Lélek, akibõl "élünk" (Gal 5,25), tud minket olyan érzületûekké tenni, mint amilyen Jézus Krisztusban volt. Így lehetõvé válik a megbocsátás egysége, "megbocsátván egymásnak, miként Isten is megbocsátott nekünk Krisztusban" (Ef 4,32) KEK "A megtérés ugyanis megköveteli a bûnrõl való meggyõzést, a lelkiismeret bûnrõl alkotott belsõ ítéletét, mely -- mivel az Igazság Lelkének mûve az ember bensejében -- egyúttal a kegyelem és a szeretet ajándékozásának új forrása lesz: Vegyétek a Szentlelket. Így, a bûnnek napfényre kerültében fölfedezhetünk egy kettõs adományt: a lelkiismeret igazságának és a megváltás bizonyosságának ajándékát. Az igazság Lelke a Vigasztaló KEK A Jézushoz intézett imádságot Jézus már nyilvános mûködése idején meghallgatta olyan jelekkel, melyek halálának és föltámadásának hatékony erejét elõvételezik: Jézus meghallgatja a hívõ imádságot. Akár szavakba foglalt (leprás, Jairus, kánaáni asszony, jobb lator). Akár ki nem mondott (a béna hordozói, a ruháját megérintõ vérfolyásos asszonya bûnös nõ könnyei és kenete). A vakok nyomatékos kérése -- "Könyörülj rajtunk, Dávid fia!" (Mt 9,27), "Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!" (Mk 10,48) -- fölelevenedik a Jézus-imádság hagyományában: "Úr Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bûnösön!" A betegségek meggyógyításával vagy a bûnök megbocsátásával Jézus mindig válaszol az imádságra, mely hittel fordul hozzá: "Menj békében, a hited meggyógyított téged!" Szent Ágoston nagyszerûen foglalja össze Jézus imádságának három dimenzióját: "Imádkozik értünk, mint Papunk; imádkozik bennünk mint a mi Fõnk; mi imádkozunk Hozzá mint Istenünkhöz. Ismerjük föl tehát Benne a mi hangunkat, és az Õ hangját mibennünk. " 2843 KEK Így válik életté az Úr szava, amelyet a megbocsátásról mondott: A szeretet, mely a szeretet végsõ határáig szeret. A szívtelen szolgáról szóló példabeszéd (Mt 18, 23-35) amely megkoronázza az Úr tanítását az egyházi közösségrõl, ezzel a megállapítással zárul: Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsájt szívbõl felebarátjának. Valójában a szív mélyén kötõdik és oldódik meg minden. Nincs hatalmunkban többé nem érezni vagy elfelejteni a sértést, de a szív, mely megnyílik a Szentléleknek, a sebet együttszenvedéssé alakítja, és közbenjáró imává alakítja a sértést, megtisztítja az emlékezést. Hogy kéznél legyen a jelzett evangéliumi olvasmány, mindjárt ide teszem. Mt 18, Hasonlít ugyanis a mennyek országa egy királyemberhez, aki számot akart vetni szolgáival. Mikor elkezdte a

20 számvetést, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt mibõl visszafizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el õt feleségestül, gyermekestül, vagyonostul, és úgy fizessen. De a szolga leborulva kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent vissza fogok fizetni. Az úr megkönyörült a szolgán, elbocsátotta s tartozását is elengedte. Amint a szolga kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte és követelte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa leborulva kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent vissza fogok fizetni. De õ nem engedett, hanem fogta, tömlöcbe vetette, amíg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai a történtek láttára igen elszomorodtak s menten elmondták uruknak mindazt, ami történt. Az úr maga elé idézte õt és így szólt hozzá: te gonosz szolga! Kérésedre elengedtem minden tartozásodat. Nem kellett volna neked is megszánnod szolgatársadat, mint ahogy én megszántlak téged? Erre haragjában átadta õt a poroszlóknak, amíg meg nem fizeti minden tartozását. Így tesz mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívbõl meg nem bocsát felebarátjának. 210 KEK Miután Izrael vétkezett és elfordult Istenétõl, hogy az aranyborjút imádja, Isten hallgat Mózes közbenjáró könyörgésére, és vállalja, hogy együtt vonul hûtlen népével. Így mutatja meg szeretetét. Amikor Mózes azt kéri, hogy láthassa az õ dicsõségét, Isten így válaszol neki: "Egész jóságomat megmutatom neked, és kimondom elõtted a JHVH nevet" (Kiv 33,18--19). És az Úr elvonult Mózes elõtt és mondotta: "JHVH, JHVH, az irgalom és a könyörület Istene, késedelmes a haragra, gazdag a kegyelemben és hûségben" (Kiv 34,6). És Mózes megtudta, hogy az Úr megbocsátó Isten. 983 KEK A katekézisnek arra kell törekednie, hogy a hívõkben fölébressze és táplálja annak a fölbecsülhetetlen ajándéknak a hitét, amit a föltámadott Krisztus adott Egyházának: a megbízatást és a hatalmat, mely által az Apostolok és utódaik szolgálata az, hogy valóban megbocsássák a bûnöket: "Az Úr azt akarja, hogy tanítványai a legtöbbre legyenek képesek, azt akarja, hogy kicsinyke szolgái által az Õ nevében megtörténjenek azok, amiket Õ mûvelt a földön járva." "És hatalmat kaptak [a papok], amit Isten sem az angyaloknak, sem a fõangyaloknak nem adott. (...) Mindazt, amit itt lenn a papok tesznek, Isten ott fönn szentesíti." A bûnök megbocsátása "ha az Egyházban nem volna, nem volna remény: ha a bûnök megbocsátása az Egyházban nem volna, nem volna az örök szabadulásnak és életnek semmi reménye. Adjunk hálát Istennek, aki Egyházának ezt az ajándékot adta." 987 KEK "Mind a papok, mind a bûnök megbocsátására szolgáló szentségek eszközök (...), melyekkel az Úr Krisztus, az üdvösség szerzõje és osztogatója a bûnök megbocsátását és a megigazulást létrehozza bennünk." 1263 KEK A keresztség által az összes bûnök eltöröltetnek, az áteredõ bûn és minden személyes bûn, illetve a bûnökért járó összes büntetések. Azokban, akik újjászülettek, nem marad semmi, ami akadályozhatná õket az Isten országába való belépésben; sem Ádám bûne, sem a személyes bûnök, sem a bûn következményei, melyek közül a legsúlyosabb az Istentõl való elszakadás KEK Amint a testi táplálék az elhasznált erõ pótlására szolgál, úgy az Eucharisztia erõsíti a szeretetet, mely a mindennapi életben természete szerint gyengül; és ez a fölelevenített szeretet eltörli a bocsánatos bûnöket. Amikor Krisztus nekünk ajándékozza önmagát, újra életre kelti szeretetünket, és képessé tesz arra, hogy a teremtmények iránti rendetlen ragaszkodásainkat megszakítsuk és benne meggyökerezzünk: 1486 KEK A keresztség után elkövetett bûnök bocsánata egy külön szentség által nyerhetõ el, melyet a megtérés, gyónás, bûnbánat vagy kiengesztelõdés szentségének nevezünk KEK A Szentlélek kegyelmének elsõ mûve a megtérés, mely munkálja a megigazulást Jézus prédikációja szerint az evangélium kezdetén: " Tartsatok bûnbánatot, mert közel van a mennyek országa! " (Mt 4,17) A kegyelem indítására az ember Isten felé fordul és elfordul a bûntõl, így fogadja a magasságból érkezõ bocsánatot és igazságot. " A megigazulás (...) nem egyszerûen a bûnök megbocsátása, hanem a belsõ ember megszentelése és megújítása."

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ 1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2010 november december M.D.Mercy által az elsõ két hónapban kapott üzenetek

Részletesebben

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS 2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 január és február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JANUÁR Szûz

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezetés "The Warning" Acta Apostolicae Sedis A Szeretet az út az Üdvösséghez Világméretű Megtérés van

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2011 NOVEMBER ÉS DECEMBER 7. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 november és december Maria Divine Mercy által kapott üzenetek NOVEMBER

Részletesebben

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke.

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke. Drága gyermekek! Úgy vagyok itt köztetek, mint édesanya, aki segíteni szeretne nektek, hogy megismerjétek az igazságot. Amíg úgy éltem a földön, mint ti, megkaptam az igazság ismeretét és ezzel együtt

Részletesebben

Medjugorjei üzenetek, 2012.

Medjugorjei üzenetek, 2012. Medjugorjei üzenetek, 2012. Drága gyermekek! Amikor anyai aggodalommal a szívetekbe tekintek, fájdalmat és szenvedést látok; sebzett múltat és szüntelen keresést; látom gyermekeimet, akik boldogok szeretnének

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 SZEPTEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 szeptember Maria Divine Mercy által kapott üzenetek ÉN TIZENKÉT EGYSZERÛ EMBERT VÁLASZTOTTAM

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A Keresztes Imahadjárat imái

A Keresztes Imahadjárat imái A Keresztes Imahadjárat imái (1) Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért... 2011. november 17. (2) Ima a globális uralkodókért... 2011. november 18. (3) Szabadítsátok meg a világot a félelemtől... 2011.

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezető Acta Apostolicae Sedis "The Warning" A Szűzanya első üzenete Megváltónktól, Jézus

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ 2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 július és augusztus Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JÚLIUS

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE Szen t Jakab (fiatalabb) Szent Ja kab ( fiatalabb) ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 április Maria Divine Mercy által kapott

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 április Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a Üzenetek Jézus Krisztustól a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum 2010. november 8 2013. január 31.-ig tartalmazza

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 február Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Az Igazság Könyve. Az Igazság Könyve. Tartalom. Némán is lehet sok mindent közölni

Az Igazság Könyve. Az Igazság Könyve. Tartalom. Némán is lehet sok mindent közölni Az Igazság Könyve Az Igazság Könyve Tartalom Némán is lehet sok mindent közölni Dániel könyve János látomása a tekercsel-könyvel kapcsolatban Egy mai próféta és próféciái Válogatás (kivonatok) a 2011 évi

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT.

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT. az élet minösége EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. AHOGY AZ EMBERI FALY TEHETETLENÜL, ÖSSZEZAVARODVA TÉVELYEG, AHOL SEMMI SEM KIELÉGÍTÕ, BELEKAPASZKODNAK MAJD MINDENBE, AMIRÕL ÚGY VÉLIK, HOGY KITÖLTI

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 május és június Maria Divine Mercy által kapott üzenetek Oroszország és

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 március Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2011 augusztus Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 május Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható lelki

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. augusztus Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 3. RÉSZ 2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 március és április Maria Divine Mercy által kapott üzenetek Eltûnik

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

IMÁK A LEGFONTOSABB ÉS FOHÁSZOK AHHOZ, HOGY REMÉNYKEDHESS EGY ÖRÖK ÉLETBEN. Tartalom

IMÁK A LEGFONTOSABB ÉS FOHÁSZOK AHHOZ, HOGY REMÉNYKEDHESS EGY ÖRÖK ÉLETBEN. Tartalom A LEGFONTOSABB IMÁK ÉS FOHÁSZOK AHHOZ, HOGY REMÉNYKEDHESS EGY ÖRÖK ÉLETBEN PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Tartalom 1/ Az Egyház által elõterjesztett legfontosabb imák 2/ Saját lélek megmentésére

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8. 2011. február 19.

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8. 2011. február 19. A Nagyfigyelmeztetés 2010. november 8. 2011. február 19. Megjegyzés: Egyes üzenetek lefordítása még folyamatban van, ezen üzenetek címe és dátuma - a fordítások elkészültéig angol nyelven található meg

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS

AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS Simon apostol ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014 Admin, admin Creative Commons - BY -- 2014 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május 1 Oroszország és Kína szakadást okoznak 1 A sátán káoszt okoz és pusztításokat végez az egész világban, de

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. július Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8)

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Magyar Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus

Részletesebben