2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ"

Átírás

1 2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

2 ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 július és augusztus Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JÚLIUS Meg kell õrizni a Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eukarisztia Szentségeit július 1., Vasárnap, 3:45 Drága szeretett leányom, mennyire nyomaszt Engem a bûn ebben a pillanatban, és mennyire szenvedek az elutasítás gyötrelmétõl. Fejemet szétzúzzák, hasonlóan a Koronám töviseihez, ugyanazt a fájdalmat szenvedi el Egyházam vezetõje, Szent Helytartóm is, a Földön, az üldöztetés miatt, melyet ellenségei kezei által szenved el. Egyházam és Testem a Földön, egy és ugyanaz. A keresztre feszítés folyamata készülõben van. Egyházam tanait nemsokára darabokra fogják szedni éppúgy, ahogy Tanításaimat is darabokra szedték a farizeusok a Földön, és azok, akik azt gondolták, hogy jobban ismerik Atyám Szavát, mint Én. Mindnyájatoknak imádkoznotok kell földi Egyházamért. Mindig emlékeznetek kell arra, hogy semmilyen más tan nem létezik azon kívül, mint amit Én annak idején hirdettem a Földön. Semmi sem fog megváltozni, ami maga az Igazság, de ha ez bekövetkezne, akkor kénytelenek lesztek lenyelni egy hazugságot. Leányom, soha ne engedd meg azoknak, akik továbbra is elutasítják Szavamat ebben az idõben, hogy téged, vagy követõimet elbátortalanítsanak attól, hogy segítsetek Nekem földi Egyházam megmentésében. Amikor az ellenség megtámadja Egyházamat, nektek csatlakoznotok kell egymáshoz, biztosítván az Evangélium terjesztését a Föld minden sarkában. Meg kell õrizni a Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eukarisztia Szentségeit. Mert éppen az ezekhez való hozzáférést fogják megnehezíteni. Azoknak a Felszentelt Szolgáimnak, akik szeretnek Engem, most el kell kezdeniük a felkészülést. Hamarosan meg lesz tiltva számotokra, hogy az ilyen Ajándékokat felajánljátok Isten gyermekeinek. A felkészülés ideje megkezdõdött. Engedjétek meg, hogy oktassalak, vezesselek benneteket és segítsek nektek a Paradicsom Kapuihoz vinni Maradék Egyházamat. Szeretett Az Én Szavam valóban az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az kõbe van vésve július 2. hétfõ, 6:00 Drága szeretett leányom, fontos, hogy követõim türelmesek maradjanak. A jövõt soha nem lehet sürgetni. Az Örök Atyám által meghatározott tervek természetesen ki fognak bontakozni az Isteni Gondviselés által. A számotokra biztosított idõ, hogy segítsetek Nekem felkészíteni az emberiséget Nagy Irgalmasságomra, nagyon fontos. Ez az az idõszak, melyben sokan lesznek megmentve imáitok által. A remény, a hit és a szeretet Irántam, szeretett iránt, kitartást fog adni nektek küldetésetekben. Amikor az elõttetek lejátszódó rémtetteknek tanúi lesztek, amikor mindent, melyeket a tiszteletemre állítottak, megsemmisítenek, akkor fogjátok tudni, hogy az idõ egyre közeledik. Emlékeznetek kell arra, hogy ezeknek a dolgoknak be kell következniük, és Hadseregem részeként az a kötelességetek, hogy ellenálljatok az ellenségnek. Hadseregem Isteni Ajándékokkal lesz felszerelve, és ez még azokat is lelkesíteni fogja, akik sötétségben vannak. Az elõkészítés idõt vesz igénybe. Az imádság közelebb visz benneteket Szentséges Szívemhez és a szükséges oxigénnel látja el lelketeket, hogy az elõtettek álló csatát túléljétek. Ahogy az Általam adott kegyelmektõl erõsödtök, nagyon könnyû lesz felismernetek az ellenséget, akik mindent gyûlölnek, amit Én képviselek. Ez szenvedést, fájdalmat okoz majd nektek, és dühössé tesz benneteket, de az Én Nevemben méltóságteljesnek kell maradnotok minden idõben. Amikor provokálnak benneteket az Én Nevemben, szeretettel kell válaszolnotok. Sohase próbáljátok elemezni Üzeneteimet, mert nektek erre nincs szükségetek. Az Én Szavam, valóban az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az kõbe van vésve. Bárki, aki megpróbálja összezúzni Szavamat, vagy rágalmakat szórni rá, az kudarcba fullad, mert tehetetlenek Szent Szavammal szemben. Most, hogy már a Hangomat ismeritek, ismernetek kell a fájdalmat is, melynek elviselésére számíthattok, amikor Szent Szavamat hirdetitek ezekben az idõkben. Manapság, ha megemlítik Nevemet, még az úgynevezett keresztények körében is, ott kényelmetlen hallgatás van. Amikor a jóról és a gonoszról nyíltan beszéltek, kigúnyolnak majd benneteket. Ha pedig arra mutattok rá, hogy a bûn mennyire tönkreteszi gyermekeiteket, megkérdeznek majd benneteket: mi a bûn? Manapság sokan nem tudják, hogy mi a bûn valójában. Sokan úgy fogadják el a bûnt, mint az életük normális részét, egy elfogadható tulajdonságot. Õk a bûnt szívesen elnézik, mert ez megadja nekik azt a szabadságot, hogy egyéb örömöket hajszoljanak, más isteneket bálványozzanak, és kielégítsék vágyaikat. Nem, õk nem akarnak meghallgatni, mert nem felel meg nekik. Rátok, szeretett követõim, a vallás és az Isten iránti szeretet megszállottjaként fognak tekinteni, amely ma a vakok szemében kevés gyümölcsöt terem. Ezért kell készülnötök. Ezért kell erõsnek lennetek. Éppen ezek azok a lelkek, akikért imádkoznotok kell, és a megmentésükben segítenetek kell Nekem. Az ilyen lelkeknek megengedni, hogy felzaklassanak, bántalmazzanak vagy sértegessenek benneteket, idõpocsékolás. Válaszoljatok szeretettel és méltóságteljes csenddel.

3 Soha ne féljetek hirdetni Engem, de soha ne kényszerítsetek olyan módon a lelkekre, hogy õk ezért majd elfussanak tõletek. Helyette imáitok és szenvedésetek által hozzátok õket Hozzám. Megáldalak benneteket erõs, bátor Hadseregem. Szeretlek benneteket. Én együtt járok veletek minden egyes lépésetekben, mert ti felemelkedtek, hogy lelkeket hozzatok Nekem. Szeretett Minden szenvedés közül a legrosszabb a lelki üresség, amikor egy szikra szeretetet sem éreztek Irántam, iránt július 3., kedd, 8:00 Drága szeretett leányom, amikor megpróbáltatásokat küldök neked, ilyet, mint a lelki szárazság, akkor meg kell tanulnod olyannak felismerni azokat, amilyenek valójában. Amikor ilyen lelki szárazságot kell elviselned, azt is el kell fogadnod, hogy ennek oka van. Ez pedig a lelkek megmentése, az ilyen szenvedés által. Sok, áldozatként felajánlott lélek azt hiszi, hogy a szenvedés a kettõ közül az egyiket jelenti: Elõször is ott van a külsõ üldöztetés, amit a munkátok miatt kell elviselnetek. Aztán ott van a testi szenvedés, önkéntes ajándékként felajánlván Nekem, hogy lelkek milliói megmeneküljenek. Azonban minden szenvedés közül a legrosszabb a lelki üresség, amikor egy szikra szeretetet sem éreztek Irántam, Iránt, amikor a temérdek ima sem szabadít meg benneteket a lelki elhagyatottság fogházából. Bárhogyan próbálkoztok, az imádság kínlódás lesz. Bárhogyan próbálkoztok, hogy szeretetet és együttérzést érezzetek Irántam, csak erõlködni fogtok. Ez a lelki elhagyatottság egyik formája, amikor úgy tûnik, hogy Én olyan messze vagyok, hogy többé már el sem tudtok érni Engem. Amit ti nem tudtok, az a következõ: Ez egy ajándék, egy kegyelem, Tõlem. Felemel benneteket Szememben, Én hagyom jóvá a megpróbáltatást és a szenvedést, a megfeketedett lelkek megmentése iránt érzett nagylelkû és tiszta szeretetetek miatt. Ez talán igazságtalannak tûnik, de minél közelebb kerültök Szentséges Szívemhez, annál jobban szenveditek el az Én üldöztetésemet az emberiség bûnei miatt. Csak azok tudják elszenvedni Fájdalmamat, akik alázatos, tiszta szívûek, akik nem önmagukkal törõdnek, akik mindenek elé Engem helyeznek ezen a Földön. Én gondosan kiválasztom az ilyen lelkeket, és õk velem együtt fognak dolgozni a szenvedés ajándéka által, hogy segítsenek Nekem Tervemben, az Üdvösség Tervében. Soha ne félj attól leányom, hogy Én nem lennék itt. Lehet, hogy nem érzed Jelenlétemet, nem látsz Engem, vagy nem érzel mély szeretetet Irántam, amint azt általában mégis megteszed, de Én itt vagyok melletted. Bízzatok mindig Bennem, szeretett követõim, még akkor is, ha az imádkozást nehéznek találjátok. Bízzatok Bennem, amikor Rám vágyakoztok, mely vágynak nem lehet eleget tenni vagy elfojtani azt, függetlenül attól, hogy mennyire próbáltok kommunikálni Velem. Tudnotok kell, hogy amikor ez történik, sokkal közelebb vagyok hozzátok, mint gondolnátok. Tudnotok kell, hogy Én ilyenkor felemellek benneteket, hogy a lelkek megmentéséért folytatott Csatámban igaz katonák, igaz harcosok legyetek. Szeretlek benneteket. Ne adjátok fel soha! Soha ne érezzetek kiábrándultságot, mert Én mindig veletek járok. Eljön majd az a nap, amikor a szenvedést elfelejtik. Helyébe az öröm kerül, amely áthullámzik majd a világon, és amely csakis a ti áldozatotok által lehetséges, Isten minden gyermeke iránt, akiknek szükségük van a segítségetekre. Szûz Mária: Bármi is történik a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy az a Legmagasságosabb Isten parancsára van július 4., szerda, 12:50 Gyermekem, azok, akik tanúi voltak csodáimnak és jelenéseimnek a Földön, tudni fogják, hogy itt az ideje, hogy a megjövendölt titkok és próféciák hamarosan kibontakozzanak. Gyerekek, Én egy bizonyos ideig ismerté tettem magam a világban, hogy segítsek felkészülni nektek Fiam dicsõséges visszatérésére. Fiam mindnyájatokat felkészít a látnokok és a próféták által úgy, hogy méltók lehessetek az Õ Ajándékának, vagyis az Örök Élet ajándékának elfogadására. Sohasem szabad félnetek, ha hisztek Fiamban, mert Õ az Élet Kenyere, és nektek egy csodálatos, szép jövõtök lesz. Bármi is történik a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy az a Legmagasságosabb Isten parancsára van. A kígyónak kevés hatalma van Atyám ellen. A sátán hatalma egyedül csak azok által erõsödik, akik a bûnök és a kísértések prédái lesznek, amelyet õ tesz az útjukba. Az emberbõl egy fogoly lesz, ha vétkezik, mert az ereje meggyengül ahhoz, hogy ellenálljon az Atyám ellen elkövetett bûnöknek és bûntetteknek. Aztán, amikor továbbra is vétkezik, elborítja a sötétség, amely olyan sûrû, hogy nem tud tõle megszabadulni, függetlenül attól, hogy milyen nagyon próbál. Gyerekek, ti most arra vagytok kötelezve, hogy a Fiam iránti szereteteken túl, segítsetek ezeknek a szegény lelkeknek. Egyedül csak ti segíthettek rajtuk és menthetitek meg õket, mert sokan nem lesznek képesek arra, hogy saját magukon segítsenek. Ti vagytok a katonák Fiam számára, akikre szüksége van ebben az idõben. Ezért, az Iránta lévõ szeretetetek által, Õ kegyelmeket fog adni az eltévelyedett lelkek számára, ha ti a segítségét kéritek imáitok által. Íme, a Keresztes Imahadjárat imája, a bûnösök megmentésére: A Keresztes Imahadjárat 64. imája: Mentsd meg a testvéreimet (a fordítás egy helyen pontosítva lett ) Ó, drága Üdvözítõm, Jézus Krisztus, Fogadd el imám ajándékát és áldozataimat, hogy segítsen kimenteni testvéreimet a sötétség börtönébõl, amelyben vannak. Engedd meg nekem, hogy segítsek lelkük megmentésében. Könyörgök Hozzád, bocsásd meg bûneiket, és kérlek, hogy a Szentlélekkel áraszd el lelküket, hogy majd a karjaidba

4 fussanak, mivel oly kétségbeejtõen szükségük van menedékre, mielõtt örökre elvesznének. Az ilyen lelkek javára felajánlom Neked önfelajánlásom ajándékát, alázatos szolgálatomban és hálaadásként. Ámen. Gyermekek, váljatok eggyé Fiammal. Szeretetetek, áldozataitok nagy vigasztalást hoznak Neki, és imáitok segíteni fognak, hogy Új földi Paradicsoma biztonságába vigye az egész emberiséget. Csak ezután tud a Legmagasságosabb Isten Szent Családja újraegyesülni, és békében élni, örökkön-örökké. Szeretett Édesanyátok. Az Üdvösség Anyja. Isten az Atya: Senki sem tudja megmagyarázni, hogyan teremtettem a világot vagy az emberiséget, nem számít, mennyire igyekeznek, mert az lehetetlen július 5., csütörtök, 3:30 Drága leányom, segíts Nekem bánatomban, mivel minden gyermekemért sírok, akik nem hajlandók elfogadni, hogy Létezem. Mennyire vágyódom utánuk. Mennyire sírok szegény lelkükért. Az emberi felfogás (megértés) módja oly intelligens és gyors, mégsem sikerül nekik felfogniuk azt az Igazságot, hogy ki is vagyok Én valójában. Én vagyok a Kezdet. Én vagyok mindennek a Teremtõje, ami létezik. Én vagyok az õ Atyjuk, bár elutasítanak Engem. Bárcsak látnák az Igazságot! Bárcsak megengednék Nekem, hogy megérintsem a szívüket, így meg tudnám mutatni nekik azon csodálatos és dicsõséges terveimet, melyek rájuk várnak. Ezen lelkek közül sokan nem ismernek Engem, bár nem a saját hibájukból. Ezeknek a lelkeknek az Igazság bemutatásra kerül, így õk az Én Ösvényemet fogják választani. Aztán azok, akik megkapták az Igazságot, de megengedték az emberi gondolkodásnak és az emberi intelligencia dicsõítésének, hogy megvakítsa õket, most elvesznek Számomra. Sok ilyen lélek fog megtérni, de sokan fogják visszautasítani az Üdvösség Kelyhét, amelyet szeretett Fiam mutat be nekik. Szívem gyermekei, könyörgök hozzátok: Segítsetek megmenteni értékes gyermekeimet. Könnyeim folynak ebben az idõben, és arra kérlek benneteket, hogy Fiam Isteni Irgalmassága által, hozzátok õket Hozzám. Oly sokan ezek közül a lelkek közül, beleértve a fiatal gyermekeket is, dacosan és nyilvánosan utasítanak el Engem, azzal a céllal, hogy megmutassák másoknak, õk mennyire okosak. Az emberi intelligencia túlzott tiszteletben tartása nem más, mint kísértés, melyet az ellenség terelt Gyermekeim lelkébe. A fenevad felfalja Gyermekeim lelkét, és nekik fogalmuk sincs arról, hogy mit csinál velük. Nagyon sok bukott angyal gyõzi meg arról az emberiséget, hogy az emberi intelligencia hibátlan. Amikor az emberiség azt hiszi, vagy arról gyõzi meg magát, hogy a Teremtés Isteni Törvényeit ismeri, akkor egy álnok csapdába esik. Senki sem tudja megmagyarázni, hogy hogyan teremtettem a világot, vagy az emberiséget, nem számít, mennyire igyekeznek, mert az lehetetlen. Mikor fogják megtanulni? Mikor fogják végre meglátni, hogy a gyermekeim, azok a tiszta, egyszerû és alázatos lelkek, akik elfogadnak Engem, megértették az egyszerû igazságot? Nekik nincs szükségük bizonyítékra, mert érzik Szeretetemet a tiszta szívükben, amelyet nyitva hagynak, hogy ez által Isteni Kegyelmeimmel eláraszthatom a lelküket. Én vagyok a ti Istenetek, a Teremtõtök, és a Természetes Atyátok. Gyermekeimnek szeretett Fiam által és a saját akaratukból kell Hozzám jönniük. Nem kényszeríthetem õket. Ti, gyermekeim, megkaptátok azt a hatalmat, hogy segítsetek lelkük megmentésében. Azok, akik azon Kérésemre válaszolnak, hogy az imádság és az áldozatok által megmentsék testvéreiket, mindnyájan különleges kegyelmekben fognak részesülni. Az Én hatalmam végtelen. Csodáim, melyek Gyermekeim szenvedéséhez és imáihoz igazodnak, arra fognak szolgálni, hogy megmentsék az elveszett lelkeket az örök haláltól. Szeretlek benneteket, szeretett gyermekeim. Gyertek és segítsetek Nekem egyesíteni dédelgetett családomat, és segítsetek Fiamnak legyõzni a Fenevadat, mielõtt még több Gyermekemet ellopná. Szeretõ AtyátoK. A Legmagasságosabb Isten A Föld egyharmada el fog pusztulni, mivel az angyalok a Mennyország négy sarkából tüzet öntenek le július 6., péntek, 4:15 Drága szeretett leányom, az idõ annyira megváltozott, hogy ezeket a világnak adott Szent Üzeneteimet minden lélek meghallja: fiatal és öreg egyaránt, mindenhol, minden nemzetben. Istennek sok gyermeke fog felegyenesedni és meghallani Utasításaimat, feltéve, ha hozzáférnek ezekhez az üzenetekhez. Tudnotok kell, hogy most már elkezdõdtek a változások, amint az meg volt jövendölve, miszerint a termény nem hozza meg gyümölcseit, mint azelõtt, és az évszakok sem lesznek már ugyanazok. Ezek a változások Örök Atyám Keze által vannak, miközben a Föld új törvényeit vezeti be, amiket lehetetlen lesz nem észrevenni. A természet törvényei által irányított világból semmi sem marad úgy, ahogyan az egykor volt. A tengerek szintje megemelkedik majd, a vizek kiömlenek, a Föld remegni fog, és a talaj terméketlenné válik. Atyám egy nagy büntetést fog kimérni, hogy megállítsa a bûn terjedését, amely az Õ bánatának egyik nagy forrása. Azok az országok, amelyek szembeszegülnek Törvényeivel, sokat fognak szenvedni. Hamarosan meg fogják érteni, hogy többé már nem lehet eltûrni bûneiket, és meg lesznek büntetve. Büntetésükre azért kerül sor, hogy meggátolja õket a többi lélek megfertõzésében, és ha nem változtatnak gonosz útjaikon, akkor mégis az Isteni beavatkozás által lesznek kénytelenek megtenni. Leányom, neked most gyorsan kell terjesztened Szavamat, mivel a Nagyfigyelmeztetés közeledik.

5 Az Igazság Könyvét sok nemzetnek kell átadni, hogy fel tudjanak készülni Második Eljövetelemre. A Második Eljövetelem ideje a Nagyfigyelmeztetés után fog bekövetkezni. A büntetések, melyeket Atyám parancsára az angyalok fognak továbbítani, szakaszokban fognak elkezdõdni. Ez továbbra is fokozódni fog, ahogyan a bûnök száma is emelkedik. A csata elkezdõdött, és ennek a kezdõ szakasza már számos országban látható. Ti mindnyájan tanúi lesztek az éghajlat összeomlásának, ami a fájdalomtól nyögõ Földre zúdul majd, a bûn lealacsonyítása miatt. A földrengés erõsödni fog, és egyik nemzet a másik után fog szenvedni a bûn foltja szerint, amely csirájában pusztul el. Azok a vezetõk, akik az Antikrisztust fogják követni, nem fognak Atyám szeme elõl elmenekülni, õk el lesznek pusztítva. Atyám most azokat bünteti, akik gonosz kormányokat vezetnek, hogy megmentse gyermekeit gonosz szorításukból. Õ nem fog visszavonulni és nézni, hogy ezek a vezetõk akik az Antikrisztust követik, és akik jelenleg még rejtekben maradnak elpusztítsák gyermekeit. A föld egyharmada el fog pusztulni, mivel az angyalok a Mennyország négy sarkából tüzet öntenek le. Akkor majd sokan fogják tudni, hogy valami nincs rendben, és ezt Atyám haragja váltotta ki. Sokan mégsem fognak ebbõl tanulni. A Nagyfigyelmeztetés után sokan meg fognak térni. De sokan még akkor sem, amikor a lelkük állapotának bizonyítékát megmutatják nekik. Õk továbbra is a hamis csábításokat fogják bálványozni, amelyekrõl azt hiszik, hogy a Föld kínálta fel nekik. Csakhogy akkor majd vágyaik, és az anyagiak bálványozása azok által, akiket õk imádnak, még szemérmetlenebb és gonoszabb lesz. Ezeknek minden bûne amelyek láthatóak lesznek azok számára, akik úgy látják azokat, amilyenek valójában -, olyan csúnya lesz, hogy ennek látványát csak Isten kevés gyermeke lesz képes elviselni. Minden iszonyatos bûn az Isten iránti megvetéssel lesz közszemlére téve. A bûnöst minden cselekedete annyira lealacsonyítja majd, hogy úgy fognak viselkedni, mint az állatok. Eltûnik majd minden tisztelet az emberi test iránt, és minden gonosz élvezetet fitogtatni fognak a világ szeme láttára, bármilyen szégyen nélkül a lelkükben. Ezek a sátán foglyai. Õk mindnyájan Isten gyermekei, de elveszítik lelküket a fenevad javára. A büntetések részei Isten tervének a Föld megtisztítására, úgy a bûnösök, mint a talaj megtisztítására, amelyen jártok. Második Eljövetelemre csak a Föld megtisztulása után kerülhet sor. Imádkozzatok követõim az erõért és az állhatatosságért, hogy ki tudjátok állni a büntetéseket. Sohasem szabad félnetek tõlük, mert ti Hadseregem, imádkozni fogtok ezekért a nemzetekért, és segíteni fogtok a megtisztulásban, amelyre szükség van az emberiség megtérése miatt. Az Élõ Isten Pecsétje mindenkit meg fog védeni közületek. Ez Atyám minden gyermeke iránti szeretete miatt van, azaz, meg kell büntetnie õket, mert ha nem tenné, akkor akaratlanul is tovább menetelnének a Pokol kapui felé. Lehet, hogy õk nem hallgatnak meg, de Isten Szavát mégis át kell adni nekik július 7., szombat, 3:30 Drága szeretett leányom, amikor arra kérem az emberiséget, hogy meghallgassák Hangomat, de akik szeretnek Engem, azt mondják, hogy ilyen módon Én soha nem beszélhetnék, akkor õk megsebeznek Engem. Bárcsak meghallgatnának, akkor a Szívem feloldódna, és nagyon sok lélek megmenekülne. A felkészülést Második Eljövetelemre Isteni Ajkaimmal közlöm ezeken az üzeneteken keresztül. A próféták a Születésemre való felkészülést is elõre megismertették, hogy figyelmeztessék Isten gyermekeit a Messiás eljövetelére. Miért nem hajlandók elfogadni Tanítványaim a Földön, hogy Atyám elküldheti prófétáit, hogy kihirdessék Második Eljövetelemet? Milyen keveset tudnak valóban arról, hogy mily módon készíti fel Örök Atyám a nagy eseményekre az emberiséget. Most fontos, hogy Papjaim, felszentelt Szolgáim meghallják Hívásomat, mert szükségem van a segítségükre. Mégis sokan nem fognak válaszolni. Üzeneteim miatt elutasítanak majd Engem. Õk csak akkor ismerik majd fel az Igazságot, amikor már túl késõ lesz. Leányom, Üzeneteim hirdetésétõl soha nem kell tartanotok, azon személyeknek is, akiket furcsának és ijesztõnek találtok. Lehet, hogy õk nem hallgatnak meg, de Isten Szavát mégis át kell nekik adni. Nem az emberek dolga, hogy megparancsolják neked, hogy Isten Szent Szavának közlését hagyd abba. Zárd be a füled, és hagyd figyelmen kívül megvetõ véleményüket, mert az nem fontos. A következõket mondom azoknak, akik magukat Keresztényeknek nevezik, és megvetik Üzeneteimet: Azzal, hogy szétszeditek Szavamat, megbotránkoztatónak találjátok, vagy kigúnyoljátok azt, elvágtátok azt a kötelet, amely Szívemhez köt benneteket. Ti azért nem tudjátok elfogadni Üzeneteimet, mert azt gondoljátok, hogy ismertek Engem, és felismeritek Szavamat, amikor kimondják azokat. Valójában ti áldozatul estetek a csalónak, aki megvakított benneteket az Igazsággal szemben. Még egyszer felszólítalak mindnyájatokat, hogy hívjatok Engem, szeretett at, és engedjétek meg Nekem, hogy megnyissam szíveteket. Engedjétek, hogy eltöltselek benneteket a Szentlélek erejével, hogy felismerjetek Engem. A papoknak: arra sürgetlek benneteket, hogy értsétek meg, az idõ elérkezett Dániel próféciáinak kibontakozására, és a Jelenések Könyvében lévõ Pecsétek felnyitására Általam, az Isten Báránya által. Emlékezzetek Ígéretemre. El fogok jönni ismét, ítélni élõket és holtakat. Azon Ígéretem, hogy örök életet hozok mindazoknak, akik hûségesek Hozzám, most kerül kibontakozásra. Nektek meg kell gyõzõdnötök arról, hogy kellõképpen felkészültetek-e erre a Dicsõséges Eseményre. Vigyázzatok! Az Új Világvallás látszatra jónak és szent szervezetnek fog tûnni, tele szeretettel és együttérzéssel július 8., vasárnap, 5:17 Drága szeretett leányom, a nagy hitehagyás, amelyrõl beszéltem, most felgyorsul a világban. Ezúttal elterjedése olyan, akár egy fátyol földi Szent Egyházam fölött, és mély ködhöz hasonlóan elsötétíti annak látását. Ez Egyházam nagy szétválásának ideje, mely két táborra osztja azt.

6 Az egyik oldalon a szeretett, hûséges Felszentelt szolgáim lesznek, akik követik Tanításaimat, és akik soha nem térnek el azoktól. A másik oldalon Keresztény Egyházam azon papjai és vezetõi lesznek, akiket a modern élet befolyásolt, és akik megszentségtelenítették Törvényeimet. Õk meghajolnak az emberek nyomására, akik azt követelik, hogy Isten nevében toleranciát mutassanak, Isten Törvényeinek megváltoztatásával, hogy ezek megfeleljenek igényeiknek. Tele vannak büszkeséggel, gõggel és világi becsvágyakkal. Nekik semmit sem fog számítani, hogy megváltoztatják Szentségeimet, csak azért, hogy megfeleljen bûnös napirendjüknek. Nem, õk még azt is elõ fogják segíteni, hogy Atyám Egyházában az utálat tetteit kövessék el, és mindezt a polgári jogok és a tolerancia nevében. Elnézõek lesznek a bûnnel szemben, és az ilyen bûnök fitogtatásával meg fognak Engem bántani Szent Tabernákulumom elõtt, elvárván Tõlem, hogy lenyeljem az ilyen undorító tetteket. Hamarosan el fogják törölni a Szentségeket, hogy az mindenkinek megfeleljen. Ezek helyett ott ünnepi összejöveteleket (partikat) fognak tartani, és másfajta szórakozásokat. Ez az Új Világegyház lesz, amely egy lenyûgözõ épülettel fog Rómában büszkélkedni, de amely nem fogja Istent tisztelni. Ez az épület mindenki szeme láttára, titkos sátáni szimbólumokkal lesz felépítve, és a fenevadat fogja bálványozni. Minden bûnt, mely undorító szeretett Atyám számára, nyilvánosan tisztelni fognak, és emberek milliói fogják elfogadni ezek romlott törvényeit, mintha azok Isten Szemében méltók lennének. Felszentelt szolgáimnak, akik továbbra is hûségesek maradnak Hozzám, titokban kell majd Szentmisét tartaniuk, vagy szabadságvesztéssel szembesülnek. Õk erejük teljességében és a Szentlélekkel eltelve össze fognak gyûlni, és továbbra is táplálni fogják Isten gyermekeit az Élet Táplálékával. Nekik biztosítaniuk kell, hogy az Élõ Isten Pecsétje fel legyen ajánlva mindazok számára, akiket vezetnek. Az idõ most már nagyon közel van ahhoz, hogy felépítsék az Új Templomot a fenevad tiszteletére. Ez az Antikrisztus diktatúrája alatt fog felépülni, aki hamarosan a béke embereként fog a világ színpadára lépni. Gyûjtsétek össze minden követõmet, olyan gyorsan, ahogyan csak tudjátok. Papjaim, ti, akik felismeritek a Hangomat, el kell kezdenetek felkészüléseteket, annak biztosítására, hogy földi Egyházamnak legyen ereje a közelgõ üldöztetés kiállására. Idõvel elkészülnek számotokra a menhelyek is, hogy használjátok azokat, mivel Én már egy ideje kioktattam Követõimet, hogy majd céljaitokat szolgálják. Ez az üldöztetés rövid lesz és ti átvészelitek azt, bár fájdalmas lesz számotokra. Vigyázzatok! Az Új Világvallás látszatra jónak és szent szervezetnek fog tûnni, tele szeretettel és együttérzéssel. Ez egy csodálatos képet fog a toleranciáról sugározni, és minden bûnt fel fog magasztalni, amely Isten elõtt valóban bûn. Õk minden bûnt úgy ki fognak forgatni, hogy azok úgy tûnnek, mintha Isten Szemében elfogadhatóak lennének. De nektek tudnotok kell, hogy az ilyen utálat undort kelt Bennem, és jaj azoknak, akik ezt az örök kárhozatra vezetõ veszélyes ösvényt fogják követni. A bûn mindig bûn lesz Szememben. Az idõ ezen nem változtat. Az új szabályok csakhogy megfeleljen az ember bûnös célokra törõ vágyainak -, Általam sohasem lesznek elfogadva. Készüljetek fel erre a nagy megtévesztésre, mert ez hamarosan bekövetkezik. Minden ember, aki a világon él, látni fogja a lelke állapotát, és sok esetben az elsõ alkalommal fogják felismerni, hogy a lelkük valóban létezik július 9., hétfõ, 11:00 Drága szeretett leányom, minden Követõmet a Nagyfigyelmeztetésre szeretném felkészíteni, de nem csak azért, hogy ez az õ segítségükre szolgáljon, hanem összes szeretteik számára is. Nem elég csak a félelem miatt megbánni a bûnöket. Az (igaz) bûnbánatra van szükség. Mert mindazok közületek, Követõim, akik halljátok Utasításaimat, most fel kell készítenetek lelketeket a Nagyfigyelmeztetésre. El kell kezdenetek elmélkedni rossz tetteitek fölött, amelyekkel önmagatok és felebarátaitok ellen vétkeztetek. A közöttetek lévõ Katolikusoknak mondom: ha a Kegyelem Állapotában szeretnétek maradni, akkor kéthetente a Szentgyónás szentségében kell részesülnötök. Ily módon a Nagyfigyelmeztetés alatt enyhébb lesz a fájdalmatok, és lesz erõtök segíteni testvéreiteken, akik a szörnyû fájdalomtól és a bûntudattól szenvedni fognak, amikor megpróbálnak szembesülni lelkiismeretük megvilágosításával. Azoknak közületek, akik keresztények, vagy más felekezetûek, és hisznek ezekben az üzenetekben, a Keresztes imahadjárat 24., a Teljes Búcsú a bûnbocsánatért imáját kell elimádkozniuk. Ezt az imát hét egymást követõ napon keresztül kell imádkoznotok, és Én,, megbocsátok nektek. Ó, Jézusom, Te vagy a világosság a Földön, Te vagy a láng, mely minden lelket megérint. Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te szereteted irántunk nagyobb, mint amelyet mi tanúsítunk Irántad. Ó Urunk, add nekünk az alázat ajándékát, hogy ez által kiérdemelhessük Új Királyságodat. Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy elõbbre juthassunk és vezesd hadseregedet, hogy hirdetni tudja Szent Szavad Igazságát, és készítsd fel testvéreinket Második Eljöveteled dicsõségére. Tisztelünk Téged. Áldunk Téged. Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentésére. Szeretünk Téged, Jézus. Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen. Most szintén egy különleges imát hagyok rátok, amelyet azokért a szegény lelkekért kell imádkoznotok, akik talán a Nagyfigyelmeztetés alatt a sokktól fognak meghalni, és lehet, hogy halálos bûnben lesznek. A Keresztes Imahadjárat 65. imája: A halálos bûnben levõkért Ó, drága Jézus, az emberiség Üdvözítõje, Könyörgök Hozzád, hogy Isteni Irgalmasságod által kegyelmezz azoknak a szegény lelkeknek, akik talán a Nagyfigyelmeztetés alatt el lesznek ragadva a Földrõl. Bocsásd meg bûneiket, Kínszenvedésed emlékére könyörgök ezért a különleges kegyelemért, engesztelésül bûneikért. Felajánlom Neked önmagamat, elmémet, testemet és lelkemet, vezeklésül lelkük megmentéséért, és hogy az örök életre vezesd õket. Ámen. Követõim, a Nagyfigyelmeztetés az Üdvözítés nagy eseménye lesz, amikor a világnak bebizonyítom Isteni Irgalmasságomat. Minden ember, aki a világon él, látni fogja a lelke állapotát, és sok esetben az elsõ alkalommal fogják felismerni, hogy a lelkük

7 valóban létezik. Most már az idõ rövid, és nektek el kell kezdenetek a felkészülést. Ne felejtsétek el Utasításaimat, hogy otthonaitokban legyen élelmiszer, amely tíz napig elegendõ, szentelt gyertya és szent tárgyak. Bízzatok Bennem és örvendjetek, mert sok lélek fog megmenekülni. Idõpontot nem fogok felfedni, de ti tudjátok, hogy mi a teendõtök. Amikor bûneitek majd feltárulnak elõtettek, akkor meg kell kérnetek Engem, hogy bocsássak meg nektek, és ezelõtt az Isteni Ajándék elõtt alázatos hálával kell meghajolnotok, amely a ti útleveletek lesz a földi Új Paradicsom örök életére. Ne feledjétek, hogy nincs olyan bûn, függetlenül attól, hogy az mennyire súlyos, amelyet ne lehetne megbocsátani, feltéve, ha bûnbánatot mutattok. Szeretett Üdvözítõtök, Jézus Krisztus. Meg fognak tagadni Engem, mondván, hogy Szent Szavam ellentmond Isten Igéjének július 11., szerda, 19:30 Drága szeretett leányom, te az Én fájdalmamat szenveded el ebben az idõben, mivel sírok Isten számos gyermeke miatt, akik a halálos bûn állapotában halnak majd meg. Ez annyira fájdalmas, hogy újra el kell viselnem azokat a szörnyû sebeket, amelyeket a Keresztre-feszítésem során ejtettek rajtam. Leányom fontos, hogy megértsd, ami veled történik, mert fel kell készülnöd arra, hogyan kezeld ezt a küldetést, amikor az hasonló fájdalmat okoz majd számodra. A gyalázkodásra, amelyet az Én Nevemben viselsz el, számítani kell. Amikor a múltban egy kiválasztott lélek Szent Szavamat közölte a világgal, éppen olyan megaláztatást szenvedett el, mint most te is. Õket kigúnyolták, sértegették, nevetségessé tették, és ami a legrosszabb, azzal vádolták, hogy csalók, mintha hazugságokat meséltek volna. Engem szintén hazugnak neveztek. Engem is kinevettek. Azt mondták, hogy egy csaló, egy szélhámos vagyok, és hogy ellent mondok Isten Igéjének. Mindenféle ürügyet kitaláltak annak bizonyítására, hogy egy szélhámos vagyok. Õk, még Isten, az Örök Atyám Szent Igéjét is felhasználták, hogy megpróbálják bebizonyítani, hogy amirõl beszéltem, az tagadja a Szentírást. Bárki mondhatja, hogy Isten Igéjét képviseli. Nagyon kevesen vannak, akiket komolyan vesznek azok közül, akik azt mondják, hogy Isten Igéjét kapják. Õket általában figyelmen kívül hagyják. De azokat, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben beszélnek, de mégsem azt teszik, és azokat, akik szándékosan hazugságokat terjesztenek, általában megtapsolják és a sátán álnok befolyása által elfogadják. Az igaz próféták esetében a Hangomnak oly nagy ereje van, hogy az nagyon erõs reakciót fog elõidézni. Az ilyen esetekben az emberek vagy szeretettel fogják elfogadni a Hangomat, vagy teljesen elutasítanak majd Engem. Azok, akik elfogadnak Engem, érezni fogják, hogy Szeretetem olyan módon érinti meg a lelküket, mely által szívük úgy lobban lángra, hogy innen már lehetetlen a visszaút. Azok, aki elutasítanak Engem, nem fognak figyelmen kívül hagyni. Ehelyett nevetségessé fognak tenni Engem, és rosszindulattal bemocskolják Szavamat, mely viselkedés ellentétben áll azon keresztény erényekkel, amelyrõl azt vallják, hogy a birtokukban vannak. Meg fognak tagadni Engem, mondván, hogy Szent Szavam ellent mond Isten Igéjének, amint azt már megtették, amikor a Földön jártam. Nekik nem sikerül megérteniük, hogy miért hoz létre ilyen erõs reakciót az Én Szavam. Õket a sátán már megkísértette, és nem tudnak róla. Elõvigyázatlanok lettek és megengedték neki, hogy az Irántam való szeretetüket elhomályosítsa. Szavamat senki sem fogja figyelmen kívül hagyni. Nem tudják ezt megtenni, mert így is, úgy is egy reakciót fog kiváltani, legyen az a Szeretet reakciója, vagy a gyûlöleté. A Nagyfigyelmeztetés sokak számára ijesztõ esemény lesz, amikor úgy fog tûnni, hogy elérkezett a világ vége július 12., csütörtök, 10:50 Drága szeretett leányom, senki se becsülje alá azt a hatást, amellyel a Nagyfigyelmeztetés lesz az egész emberiségre. A Nagyfigyelmeztetés sokak számára ijesztõ esemény lesz, amikor úgy fog tûnni, hogy elérkezett a világ vége. Sokan fognak tanúskodni arról, hogy amit látnak, az egy katasztrofális esemény, amint a Föld felszínéhez közel két üstökös jelenik meg, összeütköznek és felrobbannak. A tûz lángjai egy vulkánkitöréshez lesznek hasonlóak az égen, és sokan tele lesznek félelemmel. A vörös tûz sugarai, a Vérem Sugarai, Irgalmasságom Sugarai lesznek, mely mindnyájatok számára ilyen nagyszabású ajándékként adatik, és senki sem lesz képes megérteni, ami valójában történik. Sokan egy tüzet fognak érezni, amely keresztülégeti testüket, mintha az a nap tikkasztó hõsége lenne. Belülrõl egy égetõ hõséget fognak érezni, amíg a megértés érzése képessé teszi õket, hogy a lelkük látványának tanúi lehessenek. Sokan azt fogják érezni, hogy a Föld remeg, mintha egy földrengés lenne. A talaj rázkódni, zúgni fog, és sokan össze fognak esni megragadván mindent, amit csak tudnak, hogy az védelmükre szolgáljon. De a föld nem fog megnyílni és nem fogja elnyelni õket. Mert ez nem egy fizikai földrengés, hanem egy természetfölötti földrengés lesz. Mielõtt ez megtörténik, az idõjárás erõsen megváltozik. A robbanás után, a Keresztem fog megjelenni az égen. Sokan a bûnbánat és a szomorúság keserû könnyeit fogják sírni, és bûneik miatt a megaláztatás fájdalmát fogják elviselni. Mások sikoltani és káromkodni fognak, mert a lelkük sötétsége miatt nem lesznek képesek a megvilágítást kibírni, amely egy Isteni jel, és el fogják utasítani Irgalmasságom fényét. Õk a Pokol tüzének fájdalmától üvölteni fognak, amikor Irgalmasságom Jele megmutatja majd nekik azt a sorsot, ami vár rájuk, ha nem térnek meg, és nem változtatják meg útjaikat. Azok a jó lelkek, akik szeretnek Engem, szintén szenvedni fognak, mert sokakat a bûn bemocskolt közülük, de õk azonnali

8 feloldozást fognak kapni. Õk is meg lesznek alázva, amikor a büszkeség bûne meg lesz nekik mutatva. Azután sokan néhány napra otthon fognak maradni, és a szolgáltatások hiánya miatt gondoskodniuk kell majd magukról. Ezért van szükségetek a felkészülésre. Ez a szenvedés idõszaka is lesz, amikor a lelkeknek a tisztítótûz fájdalmait kell majd elviselniük, amíg megtisztulásuk bekövetkezik. Ily módon sokan egy kinyilatkoztatást fognak megtapasztalni a lelkük állapotáról, és egy olyan alázatban lesz részük, amilyet eddig még sohasem tapasztaltak. Nagyon sok ember el fogja fogadni mindazt, ami történt, és tudni fogják, hogy Kegyelmeim és Isteni Irgalmasságom nagy ajándékát kapták meg. A megtérés globális lesz, és olyan terjedelmû, amire még nem volt példa Kereszthalálom óta. Milliárdok fognak visszafordulni Istenhez, mert az Igazság nyilvánvalóvá válik majd számukra. Õk pontosan fogják tudni, hogy mi fog történni az Ítélet Napján, és azt is tudni fogják, hogy hogyan menthetik meg a lelküket, mert Szeretetem beborítja majd õket. Õk újra egészségesek lehetnek, elmében, testben és lélekben. A Keresztem, Isteni Irgalmasságom megnyilvánulásának bizonyítéka lesz, amely már oly régóta meg volt ígérve az emberiségnek. Azt majd világszerte látni lehet az égen. Nyugalom fog leereszkedni az egész Földre az Isteni beavatkozás ezen cselekedetének eredményeként, amely Isten gyermekeinek adatik, hogy felébressze õket szendergésükbõl. De a bukott angyalok támadni fogják Isten gyermekeit, azon elkötelezett hadseregükön keresztül, mely Üdvösségem Kelyhét vissza fogja utasítani. Elkeseredetten, kõszívvel és a sátán beszennyezése által megfertõzve, fognak azok ellen harcolni, akik Istent szeretik. Számuk nem lesz egyenrangú azok számával, akik az Igazságot követik, de a gyûlöletük arra fogja ösztönözni õket, hogy olyan gonosz tetteket terveljenek ki, amelyek ezt a békét és nyugalmat majd megsemmisítik. Ezek majd egy tervet fognak kitalálni a világ meggyõzésére, hogy ez valójában csak egy kozmikus baleset volt, amelyet amint majd mondani fogják, a tudósok be tudnak bizonyítani. Sokan sajnos el fogják hinni, hogy valóban ez a helyzet, és Isten gyermekei közül sokan vissza fognak esni régi bûnös életükbe, amelyet addig éltek. A lelkekért folytatott csata a kezdetét fogja venni, és ez egy bizonyos idõt vesz majd igénybe, egészen a végsõ összecsapásig, amikor a gonoszságnak Második Eljövetelem fog véget vetni. Drága követõim, ne engedjétek, hogy ezek a kinyilatkoztatások félelmet keltsenek. Ehelyett készüljetek fel erre a dicsõséges eseményre, és tegyétek lehetõvé lelketek számára, hogy átölelje azt. Fogadjátok el ezt a csodálatos Isteni Cselekedetet, hogy megerõsítse elhatározásotokat, és hogy Szeretetem tovább terjedhessen családjaitok és barátaitok között. Legyetek büszkék a Hozzám, hoz fûzõdõ kapcsolatotokra, és segítsetek Nekem megmenteni azokat a lelkeket, akik meg fogják tagadni Irgalmasságom elfogadását. Menjetek. Készüljetek. Örvendjetek, mert az idõ közeledik. Szeretlek benneteket. A világháború után az éhínség fog bekövetkezni, azt követõen pedig a csapások, de az ima enyhítheti a büntetést július 13., péntek, 4:25 Drága szeretett leányom, fontos, hogy követõim ismerjék az események sorozatát, mert ennek megértése által olyan tudással lesznek megerõsítve, mely képessé teszi õket arra, hogy segíteni tudjanak a büntetések enyhítésében. A Nagyfigyelmeztetés, mint Örök Atyám utolsó mentsvára következik be, annak érdekében, hogy az emberiség szíve elmerüljön Isten fényében, az Igazság fényében. E fény nélkül a legtöbb ember a Pokol tûzébe lenne vetve, mert nem lennének méltók Atyám Királyságára. Ez a Nagy Irgalmasság Isteni Cselekedete azért, hogy a gonosztól elszakítsa Isten minden gyermekét, és hogy bevigye õket jogos örökségükbe. Mivel a Földet nagy sötétség borítja be ebben az idõben, ahol Isten fénye csak pislákol, erre az Isteni Cselekedetre szükség van. Ez az esemény el fogja választani a jókat azoktól, akik a bûnben fulladoznak, de akik mégis makacsul ragaszkodnak a Fenevadhoz, és minden olyan dicsõséghez, amit õ ezen a Földön megígért nekik. Az ilyen szegény lelkek számára ez egy idõpocsékolás, mert nekik tudniuk kell, hogy számukra az idõ rövid a Földön. A Földet egy Új Paradicsom fogja felváltani, amelybe a belépés meg lesz tagadva tõlük, ha visszautasítják Szeretetem és Irgalmasságom Cselekedetét. Sokan fognak a sötétben maradni. Sokan azonnal meg fognak térni. Ha az emberiség nagy része bûnbánatot tart, akkor a Nagy Szorongattatás nem lesz olyan nehéz. A Világháborúnak nem lesz ugyanaz a hatása, ha az emberek többsége a Nagyfigyelmeztetés után bûnbánatot fog tartani. A Világháború után az éhínség fog bekövetkezni, azt követõen pedig a csapások. De az ima még enyhítheti a büntetést. Olyan erõvel imádkozzatok, hogy a háború, és az azt követõ büntetés enyhíthetõ és elkerülhetõ lehessen. Egyedül csak az emberiség hite és az Irántam, Isteni Megváltójuk iránti hûsége képes ezt valóra váltani. Leányom, nem Én, nem Jézusod az, aki ezt a rettenetes szomorúságot fogja hozni. Ezt az ember gonosz bûnei okozzák majd, akinek kielégíthetetlen a hatalomvágya, és az ellenõrzés vágya a pénz és a világ fölött, mert a saját hasznát keresi. Bár követõim közül sokan türelmesen és lelkesen fogják várni Második Eljövetelemet, egyre nagyobb zûrzavar lesz. Sokan lépnek fel majd olyanok, akik magukról azt fogják állítani, hogy Én lennék az, a Messiás, és becsapják az embereket. Emlékezzetek arra, amit mondtam nektek, úgy fogok visszatérni a Földre, ahogyan elhagytam azt, amikor a felhõkön felemelkedtem. Hagyjatok figyelmen kívül mindenkit, aki azt állítja, hogy testileg Én vagyok, mert ez nem fog megtörténni. Követõim erõsek lesznek Irántam való szeretetük miatt, és nekik egyetlen vágyra kell összpontosítaniuk, mert ha az beteljesedik, akkor az Számomra örömet és vigaszt fog hozni. Az lesz a lelkek megmentésének Küldetése, minden lélek megmentésének, mielõtt újra visszajövök. Ne feledjétek, hogy az Irántam való hûség az üdvösség és a jövõ világának kulcsa lesz, amelynek sohasem lesz vége, mert ez lesz az Új Paradicsom, mely mindnyájatok számára az örök életet ajánlja fel. Szeretett

9 Most tehát meg kell értened, hogy miért különbözöl a többi látnoktól. Ez azért van így, mert te a végidõk prófétája vagy július 13., péntek, 11:05 Drága szeretett leányom, tudnod kell, hogy a próféták szerepe különbözik a látnokok szerepétõl. Egy látnok mindig kitaszított, elszigetelt lesz, gyûlölni fogják, és félelmetesnek tartják. Egy próféta mindig egyedül fog dolgozni, mintha egy pusztában cselekedne. Az Isten Hangja lesz az egyetlen gyümölcs a kietlen pusztában. Leányom, amikor egyedül és elhagyatottnak érzed magad, akkor tudod, hogy a múltban hogyan érezték magukat a próféták. Sok próféta érezte már az eléjük helyezett feladat súlyát. A legtöbben tudták közülük, hogy õk nem méltók Isten szent Igéjének közlésére, de elfogadták az Égbõl jövõ Isteni felszólítást, mert ezért küldték õket. Mivel õket a világba küldték, ösztönösen tudták, hogy mi a kötelességük, amelyet teljesíteniük kellett, mégsem volt könnyû. Minden kimondott szót az arcukba vágtak vissza. A zsinagógákban minden szót szétszedtek, pedig a templomokat azért építették, hogy Istent imádják. Sokakat a saját népe ûzött el, és nem térhettek vissza szülõhelyükre. Sokan nomádok lettek, és nem találtak soha egy olyan helyet, ahol szívesen fogadták volna õket, ahogyan az elveszett fiút. Ehelyett dolgoztak, egyedül éltek és maradtak, anélkül, hogy bárkihez is fordulhattak volna. A szívükben mégis tudták, hogy õket Isten vezeti, és nem éreztek félelmet, mivel Isten Hangjával beszéltek. A kegyelmek, amelyeket nekik adtak, lehetõvé tették számukra, hogy erõsek legyenek. Sohasem tétováztak, hogy átadják Isten népének a figyelmeztetéseket, a próféciákat és Isten Igéjét. Õk nem törõdtek azzal, hogy kinevették õket, mert tudták, hogy Isten Igazsága nem más, mint az élet tápláléka. Az Igazság nélkül Isten gyermekeinek nem lettek volna lehetõségeik, hogy felismerjék a megjövendölt próféciákat. Arra sem lettek volna képesek, hogy elfogadják Istennek az emberiség javára adott törvényeit. Elutasítva, kigúnyolva, félre állítva, és különcnek tartva, akárcsak Engem is az Én idõmben a Földön, mégis átadták Isten Igéjét. Az õ szavaik örökre élni fognak. Ezek sohasem halnak meg, mert õk az Úr, a Legmagasságosabb Isten Igéjét beszélték. És ez így lesz veled is. Egyedül fogsz maradni, mint a hang a pusztában. Téged figyelmen kívül fognak hagyni sok helyen földi Egyházamban. A különbség ezúttal az, hogy ezek a próféciák még a te életed során fognak kibontakozni, és az Igazság ennek a generációnak lesz bebizonyítva. Õk akkor fognak hinni, amikor majd a Nagyfigyelmeztetés bizonyítékáról tanúskodnak. A Pecsétek Próféciái, amint Én feltöröm azokat, és tartalmukat feltárom elõttetek, szintén bizonyítani fogják, hogy Én általad, a hetedik angyalon, a hetedik hírnökön keresztül beszélek a világhoz. Meg fognak hallgatni téged, mégis arra sürgetlek, hogy maradj csendben, és ne magyarázkodj azoknak, akik megkérdõjeleznek, vagy provokálnak téged. Te még nem érted ezeknek az üzeneteknek az értelmét. Idõvel meg fogod majd érteni. Addig is, nincs felhatalmazásod arra, hogy megvédd Szavamat. Minden kísérletet megtesznek majd, rászedve téged, hogy válaszolj, abban a reményben, hogy tudatlanságod miatt hibát fogsz elkövetni. Tehát neked csendben, elszigetelten és ismeretlennek kell maradnod, amíg utasítást nem adok neked. Most tehát meg kell értened, hogy miért különbözöl a többi látnoktól. Ez azért van így, mert te a végidõk prófétája vagy. Ezt a Küldetést a Mennyország védelmezi, és nem lehet megsemmisíteni. Menj békével és megértéssel, leányom. Nem elég hinni az Atyában, mert azok, akik Fiát elutasítják, az üdvösséget is elutasítják július 14., szombat, 3:15 Drága szeretett leányom, a világon oly sok vallás követi a rossz utat, megnehezítvén ezáltal Isten gyermekeinek, hogy elnyerjék az örök életet. Az örök életet egyedül Kereszthalálom tette lehetõvé. Atyám, aki elküldött Engem, egyetlen Fiát áldozati Bárányként, lehetõvé tette az egész emberiség számára, hogy elnyerje az üdvösséget és az örök életet. Az örök életet Ádám és Éva ajándékba kapta. A bûn foltja és az engedetlenség miatt elvették az örök életet. Ehelyett az ember halandóvá vált, a teste tisztátalan lett, természetes életformája tökéletlen, és a Föld egy silány utánzata lett azon gazdag és pompás Földnek, amely Ádámnak és Évának lett teremtve az Éden Kertjében. Isten, Örök Atyám, üdvösséget adott azoknak, akik elfogadtak Engem, egyszülött Fiát, mint az Õ Új Paradicsomába vezetõ utat. Csak Én általam fogadhat el Örök Atyám benneteket. Nem elég hinni az Atyában, mert azok, akik Fiát elutasítják, az üdvösséget is elutasítják. Ne feledjétek, hogy oly sokan vannak Isten gyermekei közül, akik tudatlanságból nem ismernek el Engem, az emberiség Megváltóját. De Nagy Irgalmasságomnak köszönhetõen, az Isteni beavatkozás által, az Igazság fel lesz tárva elõttük. Õk mindannyian egyenlõk Atyám szemében, és Õ, Szent Keblén, minden ilyen lelket egyesíteni akar. Õ mindnyájukat szereti. Amikor a bizonyítékot látni fogják, akkor el fogják fogadni, hogy Isten, a Legmagasságosabb, az örök élet ajándékát az Én Kereszthalálom által adta nekik. Ily módon mindnyájan az egyetlen Istent fogják imádni. Mert csak egyetlen Isten létezik, aki mindenkit megteremtett közületek. Most menj leányom, és segítsd annak biztosítását, hogy Üzeneteimet minden felekezet, minden nemzet, és Isten minden egyes gyermeke megkapja. Beleszámítom azokat is, akik a pogányokhoz tartoznak és a kõszívûeket is. Nem számít, ha leköpnek téged, vagy megtagadják, hogy meghallgassanak, neked át kell adnod az üzeneteket. Bárki, akár az Én követõm, ha nem tudja elfogadni, hogy Én Isten Szavát szeretném a világgal közölni, az nem igaz keresztény. Oly sokan elutasították ezeket a világnak adott Üzeneteimet, mert átölelem az egész emberiséget, és minden más vallást, beleértve az Ateistákat is. Nincs jogotok azt feltételezni, hogy Isten, Örök Atyám, egyedül csak benneteket, az igaz keresztényeket szereti. Ti áldottak és szeretve vagytok, de az egész emberiség megtérése nélkül, Atyám nem fogja elérni az Általa akart gyõzelmet, hogy egyesítse minden gyermekét.

10 Nektek, követõim, nagy felelõsségetek van, mert ti az Igazság Ajándékát kaptátok meg. Az a ti kötelességetek, hogy terjesszétek Szent Szavamat annak érdekében, hogy Isten Királyságába vigye azokat a szegény lelkeket, akiknek nincs tudomásuk Létezésemrõl. Fiam Egyháza a Földön nem akar hallani ebben az idõben, pedig õk tudják, hogy az elsõ alkalommal hogyan bántak a Fiammal július 15., vasárnap, 3:45 Gyermekem, a Fiam és tanítványai által elviselt fájdalom az Õ földi küldetése alatt azonos azzal, amit követõinek is el kell viselniük, miközben arra készül, hogy újra eljöjjön. Fiam az Õ idejében a Földön roppant nagy akadályokkal szembesült. A saját közösségében csak nagyon kevesen voltak hajlandók meghallgatni Õt. Azok, akik a templomok és a zsinagógák irányítói voltak, megvetõen bántak Vele és lenézték Õt. Mégis, az egyszerû emberek örömmel fogadták Õt, és Szavát is elfogadták, mert meg tudták látni azt az Igazságot, amirõl beszélt. Sok helyen Szava félelmet és bizonytalanságot okozott, de Tanításai bölcsességét csak kevesen tudták figyelmen kívül hagyni. Fiam megosztottságot váltott ki, bár a szándéka nem ez volt. Az Õ egyszerû viselkedése azt jelentette, hogy csak néhányan tudták elfogadni azt a tényt, hogy Õ az Isten Fia volt. Sokan megkérdezték, hogyan lehet az Emberfia ilyen egyszerû hétköznapi ember? Megtagadták Õt, mert azt gondolták, hogy a Messiás méltóságteljesebb, büszkébb lenne, és magára vonná a figyelmet a templomok magasabb köreiben. Abban az idõben a Fiam nem tudta elérni, hogy az Egyház irányítói meghallgassák Õt. A büszkeségük megakadályozta õket abban, hogy meghallgassák az Igazságot. Ugyanez fog most is történni, miközben Fiam felkészíti a világot Második Eljövetelére. Fiam Egyháza a Földön nem akar hallani ebben az idõben, pedig õk tudják, hogy az elsõ alkalommal hogyan bántak a Fiammal. Ebben az idõben, a neked, a végidõk prófétájának adott Szavát nem akarják elfogadni Fiam Egyházában a Földön. Fiam Egyháza süket fülekkel fordul a prófécia ajándéka felé. Õk tagadják a próféciákat, mert nem akarnak hallani. Fiam tanítványait azok támadják, akik a Katolikus Egyház irányításáért felelõsek a Földön, és azzal vádolják õket, hogy hamisak. Bár Fiam tanításai sohasem változtak, mégis hibát fognak találni Szent Szavában, amely most nekik adatik. Azt fogják állítani, hogy ezek az üzenetek ellentmondnak Isten Igéjének. Nektek, gyermekeim, mindig arra kell emlékeznetek, hogy Fiam sohasem mondana ellent Egyházának a Földön, mert Õ maga az Egyház. Az Igazság még most az, ami mindig is volt. Nektek Isten Igéjét kell követnetek, mert Fiam hangját elvetik, és figyelmen kívül hagyják, akárcsak az elsõ alkalommal. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy elutasítsátok az Üdvösség ajándékát, Irgalmasságának utolsó cselekedetét a Földön. Fiam olyan türelmes volt, és oly hosszú ideig. Az Igazság Fiam Kínszenvedésekor, a Kereszten adatott meg az emberiségnek. Ezt mindazok a kiválasztott lelkek is megerõsítették évszázadokon keresztül, akiket a Szentlélek ereje megvilágosított. Most eljött az idõ Fiam számára, hogy újra visszatérjen, és egyedül csak azok fogják követni Utasításait, akik felismerik a Hangját mivel az a Szentlélek Ajándéka. Miközben Õ Második Eljövetelére készül, az Egyház el fogja utasítani a Szavát, mint ahogyan az elsõ alkalommal is tették, Fiam idejében a Földön. Õk nem fogják sem felismerni Õt, sem elfogadni. Õk semmit sem tanultak. Imádkozzatok, hogy az Egyházon belüli bátor lelkeknek, akik felismerik hangját, a történelem e kritikus idejében legyen elég bátorságuk az örök életre vezetni Isten minden gyermekét. Szeretett Édesanyátok. Az Üdvösség Anyja. Isten az Atya: El fogom törölni hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket július 15., vasárnap, 5:45 (Szentségimádás alatt kapott üzenet) Drága leányom, nehéz gyermekeimnek mentesnek maradniuk a bûntõl, a kígyó keze által rájuk szórt átok miatt. Én soha nem várom el gyermekeimtõl, hogy mindig teljesen mentesek legyenek a bûntõl, mert ez lehetetlen. Fontos, hogy az, aki ismeri Fiam tanítását a Földön, a lehetõ leggyakrabban törekedjék bûnei megbánására. A bûnbánat által könnyebb lesz a kegyelem állapotában maradni, és ez gátat fog vetni a további kísértéseknek. Gyermekeim, ti most a világban történõ állandó nagy változásoknak lesztek tanúi. Ezek a Nagyfigyelmeztetés után fognak megtörténni. Bár sokan figyelmen kívül fogják hagyni ezeket az égi üzeneteket, mégis fontos, hogy azok, akik elfogadják, mint Isten Szavát, felkészüljenek. Ti vagytok a kötelék Fegyverzetemben az ellenséggel szemben, és hitetek miatt fel foglak éleszteni benneteket, és megvédelek majd titeket az üldöztetés ellen. A ti szeretetetek lesz az, Fiam, Jézus Krisztus, a Világmindenség Megváltója iránt, amiért képes leszek megmenteni azokat a gyermekeket, akik Isten Fényét nem tudják majd elviselni. A szeretetbõl történt önfelajánlásotok, szenvedésetek és imáitok megmentõ kegyelem lesz számukra a Pokol tûzétõl. Ne magatokat féltsétek, hanem azokat, akik nemcsak, hogy látni nem tudnak, de nem is hajlandók meglátni azt az idõt, amelyben ma élnek. Az elõkészületek befejezõdtek, és a változások ideje megérett arra, hogy elkezdõdjék, mert Én nem fogom a Fenevadnak megengedni, hogy lelkeket lopjon. Ez az emberiségnek már oly régóta megígért beavatkozás nagyon hamar bekövetkezik, és akkor elkezdõdik a csata Gyermekeim megmentéséért. Ne féljetek Kezemtõl, mert amikor az lesújt, csak azért lesz, hogy megbüntesse azokat, akik megpróbálják Gyermekeimet elpusztítani. Meg fogom õket akadályozni, hogy becsapják a lelkeket.

11 Meg fogom õket akadályozni gyilkos szándékaikban, és el fogom törölni hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket, ha továbbra is visszautasítják azt a Kezet, amely eteti õket. Õk már figyelmeztetve voltak. Ti, szeretett Gyermekeim, segíteni fogtok Fiamnak, hogy megmeneküljenek. Sohase féljetek, mert az Élõ Isten Pecsétjével rendelkezõk nemcsak, hogy meg lesznek védve, hanem megkapják azokat a kegyelmeket is, hogy megvédhessék Isten Szavát, hogy annyi lélek, amennyi csak lehetséges, megkaphassa az Élet Ajándékát. Szeretett Atyátok. A Legmagasságosabb Isten. Közel az idõ, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése elérje csúcspontját július 16., hétfõ, 3:15 Drága szeretett leányom, itt van a felkészülés ideje Isten minden papja, püspöke, és mindazok számára, akik a földi Szent Katolikus és Apostoli Anyaszentegyházamat vezetik. Mert közel az idõ, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése elérje csúcspontját. Hamarosan kénytelen lesz elmenekülni a Vatikánból. Aztán eljön az az idõ, amikor Egyházam megoszlik: egyik oldal a másik ellen. Felkérem minden Felszentelt Szolgámat: emlékezzetek legszentebb fogadalmatokra. Soha ne hagyjátok el küldetéseteket. Soha ne hagyjatok el Engem. Soha ne fogadjátok el a hazugságokat az Igazság helyett. Nektek meg kell kérnetek Engem, hogy segítsek nektek az elõtettek álló nehéz idõkben. Fel kell állnotok, egyesülnötök és követnetek kell Engem. A Keresztes Imahadjárat ezen imájával imádkozzatok az erõért, amelyre szükségetek lesz. A Keresztes Imahadjárat 66. imája a papság számára: Segíts nekem, hogy Legszentebb Szavadhoz hû maradjak Ó, drága Jézus, segíts nekem, hogy mindenkor hû maradjak Legszentebb Szavadhoz. Adj nekem erõt, hogy a nehézségek ellenére Egyházad Igazságát védelmezni tudjam. Tölts el engem azzal a kegyelemmel, hogy oly módon bánjak a Szentségekkel, ahogyan azt tanították nekünk. Segíts nekem, hogy az Élet Kenyerével táplálni tudjam Egyházadat, és hogy hûséges maradjak Hozzád, még akkor is, ha majd ezt megtiltják nekem. Szabadíts meg engem a megtévesztés láncától, amellyel talán szembe kell néznem, hogy Isten igaz Igéjét hirdetni tudjam. Ebben az idõben minden szent szolgádat borítsd be drága Véreddel, hogy mi bátrak, készségesek és állhatatosak lehessünk hûségünkben Irántad, szeretett Megváltónk, Jézus Krisztus iránt. Ámen. Ne csüggedjetek el szeretett szent Szolgáim, mert a nézeteltérés meg volt jövendölve, és ennek be kell következnie a lelkekért folytatott végsõ csatában. Szeretlek benneteket, és most veletek leszek, mivel ti Velem együtt fogjátok a Kálvária tövises útját járni, hogy az Üdvösség még egyszer, minden lélek számára megvalósulhasson. Szeretett A fiatal lelkek kedvesek számomra, és én sírok, mivel sokaknak közülük nem tanították meg az Igazságot július 17., kedd, 4:00 Drága szeretett leányom, a te küldetésednek át kell karolnia Isten minden gyermekét. Én különösen a fiatal lelkek után vágyom, és azokért a lelkekért, akik lehetõvé teszik az emberi intelligencia számára, hogy megakadályozzák Létezésem Igazságának meghallását. A fiatal lelkek kedvesek számomra, és én sírok, mert sokaknak közülük nem tanították meg az Igazságot. Õket szüleik vezették, akik közül sokan a sötétség mélységében vannak, és nem hisznek Istenben. Az a fény, amelyet õk keresnek, az minden, ami fénylik, mivel eddig a hamis fényt vitték nekik. Õket a zene, a ruhák és szórakozás csábítják el, mindezek azzal a céllal, hogy az érzékeket ingereljék. Õk nem ismernek Engem. Sohasem hallottak rólam, vagy arról, hogy milyen reményt képviselek jövõjük boldogságának keresésében. Lucifer, a bukott angyal, Atyám magasabb, a Szeráfok Hierarchiájában tehetséges zenész volt. Amikor a Sátán az Én fiatal, gyengéd lelkeimet támadja a világban, akkor azt a zenén keresztül teszi. A zene az õ pusztító fegyvere, és minden típusú zenét felhasznál arra, hogy a kis ártatlan lelkeket a megtévesztés hálójába vonzza. A zene Isten egy nagy Ajándéka. Ezt azonban arra is felhasználják, hogy elrejtsék a gonosz iránti hûséget, éspedig a dalszövegeken keresztül, melyek a fenevadat tisztelik. Nagyon kevés lélek fogja fel a zene hatalmát, vagy azt, ha helytelen módon használják. Arra sürgetlek benneteket, segítsetek Nekem, kérlek, megmenteni a lelküket. Hozzátok Hozzám õket. Ne erõltessétek õket soha. Ehelyett ajánljátok fel a fiatal gyerekeket Nekem, imáitokon keresztül. A Keresztes Imahadjárat 67. imája: Tartsd biztonságban gyermekeimet a Hazugság Királyától. Kérlek, drága Jézus, tartsd biztonságban gyermekeimet a Hazugság Királyától. Szentséges Szívednek ajánlom fel ezeket a gyermekeket (itt nevezd meg õket), hogy Drága Véred palástja által világosítsd fel majd lelküket, és óvatosan helyezd õket szeretõ karjaidba, hogy minden bajtól védve lehessenek. Kérlek, nyisd meg a szívüket, és a Lelkiismeret Megvilágítása alatt Szentlelkeddel áraszd el lelküket, hogy minden gonoszságtól megtisztuljanak. Ámen. Ima az Ateisták részére a Nagyfigyelmeztetés alatt. Azokhoz szólok közületek, akik azt mondják, hogy ateisták, most halljátok meg Ígéretemet: Szeretlek benneteket, és soha nem fogom feladni azon harcomat, hogy megmentselek titeket a csaló, a Sátán karmaiból, aki megvakít benneteket az Igazsággal szemben. Amikor eljön az idõ, és a Nagyfigyelmeztetés alatt a szemetek elõtt fogjátok látni bûneiteket, kérlek, mondjátok a következõ szavakat: Jézus mutasd meg nekem az Igazságot, és ments meg engem a gonosztól. Õszintén bánom bûneimet, és kérlek, hogy most végy kezedbe engem, és mutasd meg nekem Irgalmasságod fényét. Ámen. Ha ezt az imát imádkozzátok, akkor ti soha többé nem lesztek összezavarodva. Egy teher esik majd le a szívetekrõl, és ti akkor valóban békére találtok. Amikor az a nap elérkezik, emlékezzetek ezekre a szavakra. Sohasem hagylak el benneteket! Támogatni foglak titeket, és ti érezni fogjátok amint Szeretetem elárasztja testeteket, aztán meg fogjátok kapni azt a bizonyítékot, amelyre vágyakoztatok.

12 Mihelyt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik, nagy zûrzavar lesz július 17., kedd, 11:18 Drága szeretett leányom, az idõ most gyorsan halad elõre. Már egy ideje felkészítettelek mindnyájatokat. Ti követõim tudjátok, hogy mit kell tennetek. A saját gyónásotok nagyon fontos, és mostantól kezdve próbálnotok kell hetente elvégezni azt. Legyetek békességben. Elégedett vagyok azzal, ahogyan utasításaimat követitek. Kérlek, térjetek vissza a Keresztes Imahadjárat imáihoz és koncentráljatok a mások lelkének megmentésére adott imákra. Mihelyt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik, nagy zûrzavar lesz. Az emberek mindenhol annyira meg lesznek alázva, amire még nem volt példa. Sokan túl levertek lesznek ahhoz, hogy rögtön visszatérjenek munkahelyükre. A hatalmi pozícióban lévõ emberek a kormányokban meg fogják kérdõjelezni törvényeiket. A társadalmatokban levõ gyilkosok és bûnözõk rettenetes szomorúságot és kétségbeesést fognak érezni, de sokan jóváteszik majd bûneiket. Papjaim és más felszentelt szolgáim rögtön tudni fogják, hogy ezek az üzenetek Isteni Ajkaimról származnak. Õk aztán majd felemelkednek és követik hûséges követõimet, hogy segítsenek Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre. Néhányan közülük tudni fogják, hogy Én vagyok az, aki hozzájuk szól, de mégsem lesz elég bátorságuk ahhoz, hogy nyilvánosan hirdessék Legszentebb Szavamat. Idõvel megkapják majd a Szentségek fenntartásához szükséges kegyelmeket, akkor meg fogják érteni, hogy õk azok, akiket meg akarnak szentségteleníteni. Aztán meg fogják kapni e próféciák bizonyítékát. Sok szülõnek lesz szüksége arra, hogy attól kezdve belenevelje a hét évnél idõsebb gyermekeibe az imádkozás és a bûnbánat fontosságát. Szülõk, nektek van egy kötelességetek: gyermekeiteknek megtanítani az Igazságot. Az õ szívük, a Nagyfigyelmeztetés után, meg fog nyílni Szeretetem elõtt, és nektek továbbra is irányítanotok kell õket a lelki dolgokban. Biztosítsátok, hogy mostantól legyen otthonotokban Szenteltvíz és Benedek Kereszt, az Élõ Isten Pecsétjével együtt, mely otthonotokban ki van függesztve. Mindezek védelmezni fogják családotokat. Kövessétek utasításaimat és minden rendben lesz. Leányom, neked most menned kell és biztosítanod kell, hogy az Igazság Könyve olyan gyorsan ki legyen adva, ahogy lehetséges. Ez azért fontos, hogy azok a lelkek is megkapják, akiknek a számítógéphez nincs hozzáférhetõségük. Ne félj, mert Én vezetni foglak téged, és segítséget küldök neked, hogy az biztosan eljusson mindenhová a világon. Menj békével. Menj szeretettel. Én mindig veled vagyok. A nap minden pillanatában melletted vagyok vezetvén téged, még akkor is, ha nincs errõl tudomásod. A szívedben vagyok. Szeretett Szûz Mária: A mai úgynevezett toleráns társadalomban helytelennek találják, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban július 18., szerda, 18:15 Gyermekem, sírok ebben az idõben, amiért Isten gyermekei félnek és kellemetlennek találják kinyilvánítani szeretetüket Fiam, Jézus Krisztus iránt. A mai világban oly sokan vannak, akik szeretik Fiamat, mégis kellemetlen számukra a nyilvánosság elõtt szabadon hirdetni az Õ nevét, attól félve, hogy megróják õket. A mai úgynevezett toleráns társadalomban helytelennek találják, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban, az Emberfiában, és azt, hogy hisztek Tanításaiban. Mégis, sokan nem tétováznak, hogy használják a Nevét, többször is a nap folyamán, amikor káromkodnak. Az Õ nevét nagyon gyakran mondják ki, de nem úgy, ahogy annak lennie kellene. Oly sokan félnek Fiam iránti szeretetüket õszintén kinyilvánítani egy olyan világban, amely elítéli a Kereszténységet. A Kereszténységet a világ kétharmada megveti. A keresztényeket zaklatják, megvetik, és gyakran üldözik, úgy, mint egyetlen más vallást sem a világban. Isten választott népe, a zsidók szintén szenvednek, és a legembertelenebb módon üldözték õket, csak azért, mert õk azok (zsidók). Egy választott nemzetség, akik hamarosan meg fognak térni, és másodjára üdvözölni fogják a Messiást, bár az elsõ alkalmat, hogy elfogadják Õt, elszalasztották. Gyermekek, soha nem szabad félnetek attól, hogy a Fiam iránti szereteteteket kinyilvánítsátok. Ha ti nyíltan és félelem nélkül fejezitek ki az iránta való szereteteteket, akkor sok ember hallani fog. Aztán minél jobban hirdetitek Szent Szavát, annál magabiztosabbak lesztek. Akkor majd több kegyelmet fogtok kapni, melyek erõt adnak nektek, hogy a következõ lépést megtegyétek. Egy idõ után nem fogtok törõdni azzal, hogy mit gondolnak mások rólatok. Azonban sokakat lenyûgöz majd a becsületességetek, és sokan lesznek, akik többet akarnak majd tudni a Fiamról. Most itt az ideje, hogy annyi embernek beszéljetek Fiam Irgalmasságáról, amennyinek csak tudtok. Az Õ Isteni Irgalmasságáról kell mesélnetek nekik, a Nagyfigyelmeztetés legnagyobb Ajándékáról, amely az egész világon látható lesz. Majd ezt követõen ismerni fogják az Igazságot, és sokkal többen akarják majd hallani ezeket az Égi üzeneteket. Köszönöm gyermekem, hogy válaszoltál hívásomra. Szeretett Mennyei Édesanyátok. Az Üdvösség Anyja Keresztrefeszítésem alatt kitépték Karjaimat a helyébõl, a Torinói Leplen lévõ kép ezt mutatja július 19. csütörtök, 7:00 Drága szeretett leányom, Isten gyermekeinek megtévesztésére egy nagy tervet forralnak, hogy Létezésem bizonyítékát megsemmisítsék. Hamarosan sokan, jámbor szolgáimként álcázva kerülnek nyilvánosságra, hogy megpróbálják megsemmisíteni a Belém, Jézus Krisztusotokba vetett hitet. Elkezdik majd megkérdõjelezni Születésemet, Édesanyám Szeplõtelenségét, és a halálból való Föltámadásomat.

13 Minden dolgot démonizálni fognak, mintha hamisak lennének, és azt mutatják majd be, amit õk bizonyítéknak hívnak, ezzel biztosítva, hogy a lehetõ legtöbb kereszténynek kétségei legyenek Földi Életemmel kapcsolatban. Aztán a Keresztrefeszítésemrõl fognak hazugságokat kitalálni, és kijelentéseket tesznek erkölcsi Jellememmel kapcsolatban. Aztán elkezdik az ereklyéket megtámadni, megkérdõjelezik azokat, és úgy próbálják majd megvilágítani, mintha semmi más nem lenne, mint egy babonaság a Kereszténység fejében. Aztán ott van a Torinói Lepel, az a gyolcs, amely betakarta halott Testemet a sírban. Végül tagadni fogják, hogy az hiteles lenne, és ezzel elõsegítik a hazugságot. Azt fogják mondani, hogy a karjaim túl hosszúak, és megkérdõjelezik a Leplet. De nem fogják megérteni Testem megkínzatását, melyet az a Keresztrefeszítéskor elszenvedett. Keresztrefeszítésem alatt kitépték Karjaimat a helyébõl, a Torinói Leplen lévõ kép ezt mutatja. Aztán azt próbálják majd bebizonyítani, hogy a Feltámadásra sohasem került sor. Minden hazugság, fogják mondani, annyira elszántak, csakhogy minden nyomot eltöröljenek Utánam. Aztán megpróbálják megvonni a Szentségeket és a Szent Bibliát mindazoktól, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt megtértek. A legtöbb helyen betiltják majd a Bibliát. Aztán egy új, hamis könyvet fognak bevezetni, amelyre azt fogják mondani, hogy az egymás iránti szeretet fontosságát fogja hirdetni. Õk a szeretetet fogják felhasználni, amely a keresztényeknek a szívükben van, Istennek egy Ajándéka hogy manipulálják õket elfogadtatva velük egy úgynevezett szeretet üzenetet. Szeressétek egymást, fogják mondani. Szeressétek most mások vallását. Tömörüljetek egy vallásba, és mutassatok igaz szeretetet testvéreitek iránt. A szeretet maga fog alapjául szolgálni az üzenetnek. Az üzenet szerint elõször is önmagadat szeresd, és akkor könnyebbnek fogjátok találni, hogy szeressétek felebarátaitokat, ez lesz a legnagyobb hazugság, amelyre kényszeríteni fognak benneteket, követõim, hogy lenyeljétek. Az önszeretet, melyet a mások iránti Szeretet elé helyeznek, megbántja Istent. Ez az önzés. Ne hallgassatok a hazugságokra! Mégis ezek annyira meggyõzõek lesznek, hogy sokan el fogják hinni mindazt, amit bemesélnek nekik, és úgy fogják követni az Egy Világ Vallás vezetõjét, mint a vágóhídra vitt bárányok. Az Új Világ Vallást sok kormány meg fogja tûrni, mivel sok nemzetbe beszivárognak. Õk a Keresztény Törvényeket kíméletlenül ki fogják irtani. Ezt követõen törvényeket fognak létrehozni, hogy megtiltsanak minden vallást, különösen a Keresztény vallást. Büntetést fognak kiszabni azokra, akik nem engedelmeskednek követeléseiknek. Mindennek a gonoszságnak a kommunizmus lesz az irányadója. Ez nem azért lesz, mert a kommunizmus az ateizmust segíti elõ. Ez azért lesz, hogy gyûlöletet szítson Isten iránt. Oroszország és Kína sok országban átveszik a hatalmat, kezdve Európával. Az Európai Uniót, a tízszarvú vadállatot, a második vadállat fogja lenyelni, mely sokkal kegyetlenebb és erõsebb. Majd a kommunizmus veszi fel irányvonalát, mielõtt az mindenütt elterjedne. Ez az idõszak nem fog sokáig tartani. Rövid lesz. Imáitok meg fogják gyengíteni hatását, de ez már elõre meg volt jövendölve, és ki fog bontakozni. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az egész világ megtérjen a Nagyfigyelmeztetés alatt. Ha a lelkek többsége megtér, akkor a nagy Megpróbáltatások közül sokat lehet enyhíteni, és enyhülni is fog. Hamarosan a világnak a legálnokabb hazugságot mutatják be, amit lehetetlen lesz felismernie az emberiségnek az idõ e szakaszában július 20. péntek, 5:46 Drága szeretett leányom, a három és fél év, amely a Megpróbáltatás idõszakában még hátra maradt, 2012 decemberétõl kezdõdik. Ez lesz az az idõszak, amikor az Antikrisztus katonai hõsként fog megjelenni. A lelkét már átadta a Sátánnak, aki az õ minden részével rendelkezik. A hatalom, amellyel rendelkezni fog, azt jelenti majd, hogy idõvel nemcsak úgy tekintenek rá, mint a béke emberére, hanem az emberek azt fogják gondolni, hogy õ Én vagyok, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója. Idõközben tehát azt fogják hinni, hogy az Antikrisztus a Második Eljövetel hírnökeként lett elküldve. Emiatt oly sok lélek fogja készségesen elfogadni a bélyegét, a Fenevad Bélyegét. Ami azt jelenti, hogy õ minden értelemben fenevad, annak alapján, ahogyan a Sátán megnyilvánul majd testében. Csodákat fog tenni az égen. Meg fogja gyógyítani az embereket. Õ lesz az Új Világ Vallás feje. Õ és a Hamis Próféta, aki a Katolikus Egyház külsõ szerkezetét (intézményrendszerét) fogja vezetni a Földön, szorosan együtt fognak mûködni, hogy megtévesszék Isten minden gyermekét. Hamarosan a világnak a legálnokabb hazugságot mutatják be, amit lehetetlen lesz felismernie az emberiségnek az idõ e szakaszában. Közületek azoknak, akik megkapták az Igazság Könyvét, ezeket a Szent Üzeneteket, hogy figyelmeztesse a világot ezekre a dolgokra, tudniuk kell a következõket: Annyira mesterkélt lesz a tervük, hogy sokakat meg fog téveszteni az a szeretõ emberséges külsõ, amellyel gonosz tervüket bemutatják majd a világnak. Az Antikrisztus és a hamis próféta közösen tervezik gonosz uralkodásukat, ami már befejezõdött, és az elsõ dolog, amit véghez fognak vinni az a Közel-Kelet háborújának kiterjesztése lesz. Az Antikrisztus lesz a döntõ fontosságú ember, aki a háttérben a szálakat irányítja. Aztán elõ fog jönni, és egy béketervet közvetítvén lehet látni õt. Ez akkor lesz, amikor bûvöletébe fogja keríteni a világot. Idõközben a Hamis Próféta megragadja a hatalmat a Katolikus Egyházon belül. Az Új Világ Vallás nagyon hamar beszippantja majd a Katolikus Egyházat, mely a sátáni imádat mozgalma lesz. Ennek az utálatnak az önimádat lesz az alapvetõ célja, és a törvények bevezetése, amely két dolgot foglal magában: A Szentségek és a bûn eltörlését. Egyedül csak azoktól a papoktól és olyan más keresztény egyházi személyektõl lesznek érvényesek a kiszolgáltatott

14 Szentségek, akik hûségesek maradnak Hozzám. Ezeket a Szentségeket õk speciális menedék templomokban fogják felkínálni. A bûn eltörlését a törvények bevezetésén keresztül fogják kezdeni, melyekre úgy fognak tekinteni, hogy ezek a toleranciát támogatják. Ezek közé tartozik az abortusz, az eutanázia és az azonos nemûek házassága. Az Egyházakat kényszeríteni fogják, hogy megengedjék az azonos nemûek házasságát és a papokat arra kényszerítik majd, hogy megáldják õket az Én Szememben. Ez alatt az idõ alatt, a Szentmise bemutatásakor továbbra is a saját verziójukat fogják mondani. A Szent Eukarisztia felajánlásaikat amikor majd meggyalázzák az Ostyát -, a katolikus templomokban fogják tartani. Én nemcsak az ilyen miséken nem leszek majd jelen, hanem a legtöbb igaz templomban sem, ahol meggyaláznak Engem. Mindezek a dolgok nagyon rémisztõek lesznek követõim számára. Ti nem lesztek képesek többé arra, hogy javatokra fordítsátok ezeket a Szentségeket, kivéve, amikor földi Maradék Egyházam papjai szolgáltatják ki azokat. Ezért adok most Ajándékokat nektek, mint például a Teljes Búcsú ajándékát, bûneitek feloldozására. Ez azonban nem helyettesíti a katolikusok számára a gyónás törvényét. Ez egy módja lesz annak, hogy a kegyelem állapotában maradhassatok. Bár több milliárd ember fog megtérni a Nagyfigyelmeztetés alatt, ezek a próféciák mégis be fognak teljesedni. De sokat közülük gyengíteni lehet az imák által, hogy enyhítsék a szenvedést és az üldöztetést. Ti Követõim, emlékezzetek arra, hogy minden idõben védve vagytok az Élõ Isten Pecsétje által. Nektek terjesztenetek kell a Pecsétet, és adjátok oda azt a lehetõ legtöbb embernek. Kérlek, értsétek meg, Én azért mondom el ezeket a dolgokat, hogy úgy készítselek fel benneteket, hogy annyi lelket tudjatok megakadályozni a Fenevad bélyegének elfogadásától, amennyit csak lehetséges. A Sátán a megszállottság hatalmába keríti azokat a lelkeket, akik felveszik a Bélyeget, és nagyon nehéz lesz megmenteni õket. Ti, Követõim, ezeken az üzeneteken keresztül utasításokat fogtok kapni az út minden lépésénél. Nem szabad megengednetek a félelemnek, hogy belépjen a szívetekbe, mert Én majd eltöltelek benneteket azzal a bátorsággal, erõvel, kitartással és bizalommal, hogy emelt fõvel felemelkedjetek, mivel ti Hadseregemben meneteltek. Emlékezzetek arra, hogy a Sátán nem fogja ezt a csatát megnyerni, mert ez lehetetlen. Egyedül csak azok nyerhetnek, akik az Élõ Isten Pecsétjével rendelkeznek, és azok, akik hûségesek és állhatatosak maradnak Istenhez. Isten szeretete leragyog majd mindazokra, akik arra kérik Atyámat, hogy állítsa meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyû szenvedést okozzon az emberiségnek július 21., szombat, 3:15 Drága szeretett leányom, közületek, követõim, azoknak, akik az elõtettek álló idõk miatt aggódnak, tudniuk kell, hogy minden hatalom Örök Atyám Kezében nyugszik. Az Õ egyetlen kívánsága, hogy minden gyermekét megmentse a Fenevad karmaiból. Sajnos a Fenevadat, a Sátánt, a nem hívõk figyelmen kívül hagyják, mintha a képzelet szüleménye lenne. Õ, és démonaiból álló hadserege mindenhol ott vannak, sugalmazván Isten gyermekeinek, hogy a nap minden pillanatában vétkezzenek gondolataikban, tevékenységeik során és cselekedeteikben. Atyám nemcsak minden egyes gyermekének a lelkét akarja megmenteni, hanem az Antikrisztus üldöztetésétõl is meg akarja védeni õket. A hatalom a megpróbáltatások elhárítására, gyengítésére és enyhítésére a ti kezetekben nyugszik, követõim. Imáitok sokat enyhíthetnek ebbõl a szenvedésbõl, amelyet a Sátán hadserege tervez az elkövetkezendõ években. Azok, akik visszatérnek az Úr útjára, a Legmagasságosabb Isten útjára, megkapják majd azokat a kegyelmeket, hogy segítsenek megállítani azt a csúf és gonosz tervet, amit ez a gonosz csoport készít elõ testvérei ellen. Isten Szeretete leragyog majd mindazokra, akik arra kérik Atyámat, hogy állítsa meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyû szenvedést okozzon az emberiségnek. Nektek erõteljesen kell imádkoznotok, hogy õ a Hamis Prófétával együtt gyorsan félre legyen majd állítva. Ti, követõim, különleges Keresztes Imahadjárat Litániákat fogtok kapni, hogy ezek leépítsék és meggyengítsék az õ hatalmát. Ezeket a Nagyfigyelmeztetés után naponta kell mondanotok, és ideális módon, az Eukarisztia Imádásakor (Szentségimádás alatt). Ezeknek a litániáknak az a céljuk, hogy elpusztítsák az Antikrisztust és hadseregét. Ez egy hatalmas erõ lesz, és ha elegendõ lélek csatlakozik ezekhez az imákhoz, akkor õk eszközként fognak szolgálni az Antikrisztus és a Hamis Próféta által kivitelezett tervek széthullásában. Rövidesen megkapjátok majd az elsõ litániát. Legyetek erõsek és bízzatok az irántatok lévõ Szeretetemben, mert az Én vágyam nem az, hogy szenvedni lássalak benneteket. Az Én vágyam az egész emberiség egyesítése az Új Béke Korszakában, amely a jövõben fog bekövetkezni. Ez minden, amire összpontosítanotok kell. Minden szenvedés el lesz törölve és felejtve, amikor ez az Új Korszak kibontakozik. Legyetek türelmesek. Bízzatok Bennem, és tudjátok, hogy Örök Atyám szeretete minden gyermeke iránt leküzdhetetlen és túlhaladja a felfogóképességeteket. Szeressetek és bízzatok az Õ nagy Szeretetében, és tudnotok kell, hogy az Én Isteni Irgalmasságom hatalma olyan erõs, hogy amikor az egész emberiséget beborítja, akkor milliárdok fognak megtérni. Amikor a Szentlélek ereje áthullámzik Isten legtöbb gyermekének a lelkén, az Antikrisztusnak ez elviselhetetlen teher lesz. Õ nehéznek fogja találni, hogy áthatoljon Isten hadseregének fegyverzetén. Ezért a reményt soha nem szabad feladnotok. A lelkekért folytatott csatát meg lehet rövidíteni és enyhíteni, ha elegendõ lélek megtér, és ha azt teszik, amire utasítom õket. Szeretlek mindnyájatokat, és remélem, hogy mindig bíztok Bennem. Ti meg fogjátok nyerni a lelkekért folytatott csatát, és nem fog sokáig tartani, amíg a vég nélküli Új Világ kibontakozik 2012.július 22., vasárnap, 7:00 Drága szeretett leányom, jelenleg nagyon sok kiválasztott lélek visel el nagy szenvedést a bûn ostora miatt, mivel a lelkük egybefonódik az Enyémmel.

15 Ezt, a szenvedés egyesítését, most sok látnok és áldozati lélek tapasztalja meg, mely azért van, hogy megmeneküljenek azok a lelkek, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt halálos bûnben fognak meghalni. Ez nem hasonlít semmilyen más szenvedéshez, és segíteni fog legyõzni az ellenséget a Nagyfigyelmeztetés alatt. Leányom, neked folytatnod kell Üzeneteim kiadását, bár ez jelenleg fájdalmas számodra ebben az idõben. A zavargások a világban gyorsan fognak fokozódni, és nemcsak háborúk bontakoznak ki, de a világbank is azzal próbálkozik, hogy ellenõrzést gyakoroljon a világ több pénzneme fölött. Káosz fog uralkodni, és a természeti katasztrófák is megszaporodnak, mivel Atyám Keze lesújt, hogy megbüntesse az emberiséget gyengeségéért és a vétkezés rabságáért. Követõim, imáitok sok katasztrófát elhárítottak már, melyek városokat és nemzeteket pusztítottak volna el. Sohasem szabad az imádkozást feladnotok. A kitartás és az Irántam, hoz való hûség megkönnyíti majd a helyzetet. A küzdelem ezen ideje alatt erõsnek kell maradnotok, mert nagyon hamar minden meg fog változni. A Sátán hadseregének gonoszsága ellenére, Hadseregem növekvõ hite eléjük fog állni és megállítja õket próbálkozásaikban, hogy Egyházamat elpusztítsák. Soha ne érezzétek, hogy kiábrándultok ebbõl a munkából, még akkor sem, ha ez néha reménytelennek tûnik. Nagy az Én Irgalmasságom. Szeretetem beborítja Isten minden gyermekét. Ti meg fogjátok nyerni a lelkekért folytatott csatát, és nem fog sokáig tartani, amíg a vég nélküli Új Világ kibontakozik. Ez a ti jövõtök, a világ jövõje, amelyre törekednetek kell. A Sátán napjai csaknem a végéhez értek. Örvendjetek, mert hamarosan a szenvedés elfelejtõdik. Szûz Mária: Az Üdvösség Anyjaként, mivel ez az utolsó Mennyei címem, engedjétek, hogy segítsek nektek július 23., hétfõ, 4:36 Gyermekem, a siralom völgye, melyet már sokszor megjövendöltek, oly sokféle módon árasztja el a nemzeteket. Mégsem hallgattak a figyelmeztetésekre, melyeket a látnokoknak adtam az évszázadok során. Néhányan azok közül, akik ismerik az Úr ígéreteit, aki azt mondta, hogy újra eljön uralkodni a vég nélküli világba, fel tudják ismerni a jeleket. A legtöbb ember ezeket nem fogja felismerni, mert nem ismerik az Evangéliumokat. Gyermekek, ez az idõ nagyon nehéz és zavarba ejtõ. Én, a ti szeretett Édesanyátok védelmet ajánlok nektek a Sátán ellen, ha csak megkérnétek Engem. Nekem megadták a hatalmat, hogy eltapossam õt. Ha a segítségemért folyamodtok, Én enyhíteni tudom gyötrelmeteket. Gyermekem, az õ befolyása közületek sokak számára világos lett, azoknak, akik kinyitották a szemüket. Az õ gonoszsága Isten sok gyermekében megnyilvánult. A gyilkosságok, érzéstelen öldöklések, háborúk, kapzsiság, üldöztetés, erkölcstelenség és féktelen bûnök mindnyájatok számára láthatóak, és ezek közül mindegyik megszegi Isten Tízparancsolatát, amelyet Mózes jegyzett fel. Nektek, akiknek kevés hitetek van, és azt mondjátok, hogy mit számít ez, ismernetek kell azokat a károkat, amelyeket a Sátán a lelketeknek okoz. Õ olyan, mint egy betegség, amelyet nehéz meggyógyítani. Ha egyszer az elkap benneteket, akkor az más betegségekhez vezet, még rosszabbakhoz, mint az elsõ volt, úgy, hogy egy gyógymód már nem lesz elég. Õ olyan gyorsan mérgezi meg a lelket, az elmét és a testet, hogy ettõl nagyon nehéz önmagatokat megszabadítanotok. Gyerekek, ti nem tudjátok felfogni, hogy õ milyen hatalommal rendelkezik és milyen bosszúálló. Mihelyt õ egy lelket megfertõzött, nem fogja magára hagyni, így a szóban forgó lélek csaknem elveszíti a józan eszét. Egyes esetekben ezek a lelkek már nem ellenõrzik saját érzéseiket. Mint Isten minden gyermekének Anyja, megvan a hatalmam arra, hogy segítsek megmenteni a lelketeket. Az Üdvösség Anyjaként, mivel ez az utolsó Mennyei címem, engedjétek, hogy segítsek nektek. Nektek Szent Rózsafüzéremet naponta kell imádkoznotok a védelemért, és a Sátán békén fog hagyni benneteket és szeretteiteket. Soha ne becsüljétek le ezt az imát, mert amint imádkozzátok, rögtön csökken a Sátán hatalma. Gyerekek, Isten hatalmát azok öröklik, akik Fiamat, Jézust hívják, hogy erõt adjon nekik átélni ezeket az idõket. Ezt nem adhatják nektek, ha ti nem kéritek. Íme, a következõ imája a Keresztes Imahadjáratnak, melyet imádkoznotok kell, hogy védelmet keressetek a Sátán ellen. A Keresztes Imahadjárat 68. imája: Védj meg Engem a Sátán befolyásától Isten Anyja, Üdvösség Anyja. Boríts be engem legszentebb palástoddal, és védd meg családomat a Sátán befolyásától és az õ bukott angyalaitól. Segíts nekem, hogy mindenkor bízni tudjak szeretett Fiad, Jézus Krisztus Isteni Irgalmasságában. Tartsd életben az iránta való szeretetemet, és soha ne engedd, hogy eltévelyegjek tanításai igazságától, függetlenül attól, hogy mennyi kísértést állítanak elém. Ámen. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a gonosz elleni védelemért mindig, mert õ szörnyû fájdalmat, kárt és nyomorúságot okoz az életetekben. Ha nem kéritek, nem kaphatjátok meg ezeket a kegyelmeket. Mindenkor bízzatok Bennem, Édesanyátokban, mert az Én szerepem az, hogy segítsek Fiamnak megmenteni Isten minden gyermekének a lelkét. Szeretõ Édesanyátok. A Föld Királynõje. Az Üdvösség Anyja. A Jánosnak adott próféciák, melyek eddig még nem voltak feltárva, ezúttal bemutatásra kerülnek, hogy felébresszék a világot július 24., kedd, 5:39 Drága szeretett leányom, közel az idõ, hogy a Legmagasságosabb Isten utolsó misztériumai feltárásra kerüljenek az egész világ számára. A te hangod leányom, véglegesen be fogja fejezni Isten tervét a Földön, hogy kinyilatkoztassa Második Eljövetelem Igazságát. Te leányom, a hetedik Angyal vagy, akit azért küldtek, hogy felkészítsd Isten gyermekeit hitük megújítására, hogy ez által megmenekülhessenek. Miközben te a hét pecsét titkait feded fel, melyeket Én, Jézus, az Isten Báránya nyitok fel, az sokakat felbõszít majd.

16 A gonosz hazugságok, melyeket azok követnek el, akik úgy tesznek, mintha Egyházamat szolgálnák, a hangod csengése által leleplezõdnek majd. Minden gonosz cselekedet leleplezõdik majd, amelyet a Sátán követõi követnek el, akik követõimnek merik vallani magukat. Minden hazugság fel lesz fedve, hogy mindenki lássa. Az Antikrisztus által létrehozott új, hamis Egyház annak fog megmutatkozni, ami az valójában. Minden kísérlet Isten gyermekeinek megtévesztésére, a feje tetejére lesz állítva, mivel az emberiség megmentéséért folytatott csata fokozódik. Mindenki tanúja lesz azok káromlásainak, akik nem az Én Nevemben beszélnek, bár sokan nem fogják elfogadni Isten Igazságát, ahogy az most a világnak adatik. Az oly sokáig rejtett és a végsõkig elzárt Szó, most Ajkaimról záporozik. Senki sem lesz kizárva az Igazságból. Az Igaz Szó mindenkinek meg lesz mutatva, mivel Én arra készülök még egyszer, hogy megmentsem az emberiséget az örök kárhozattól. A Jánosnak adott próféciák, amelyek eddig nem voltak feltárva, ezúttal bemutatásra kerülnek, hogy felébresszék a világot. Az evangéliumok, oly hosszú idõ után, még egyszer elterjednek szerte a világon. A vakok újra látni fognak. A némák beszélni fognak, miközben az Igazság, akárcsak a méz, csorogni fog ajkaikról. A süketek hallani fognak, és az Igazság elhozza számukra azt a vigaszt, amelyet oly régóta hiányoltak az életükbõl. A hitehagyás meg fog törni, és a nyers, az igazságra éhes lelkek tárt karokkal fogják azt elfogadni. Isten hatalma minden sarkon meg fog nyilvánulni. Legyetek biztosak abban, hogy a Sátán ivadékai és azok követõi mindent meg fognak tenni, amit csak tudnak, hogy megakadályozzák az Igazság Könyvét, amely Isten szeretete által adatik a világnak. Õk tehetetlenek lesznek vele szemben, bár nem annak fognak látszani. A Mennyország most arra az idõpontra vár, hogy az egész emberiség összegyûljön Dicsõséges Visszatérésemre. Soha ne hagyjatok el Engem. Üdvözöljetek Engem, miközben felkészítelek benneteket Dicsõséges Második Eljövetelemre. Hozzátok családjaitokat magatokkal, és gyertek Karjaimba, miközben Én arra készülök, hogy különleges Mennyei kegyelmeim védelmébe burkoljalak benneteket. Felhívást intézek mindnyájatokhoz, hogy ismerjétek fel a hetedik Prófétámon keresztül közvetített utolsó hívást, aki azt a felhatalmazást kapta, hogy felfedje a hét harsonát, amelyek a hét pecsétet tartalmazzák, mivel az angyalok kórusa arra készül, hogy végrehajtsa a próféciákat. A szeretet Isten jele. Nem számít, hogy milyen vallást vagy hitfelekezetet követtek, a szeretet csakis Istentõl jöhet július 25. szerda, 11:30 Drága szeretett leányom, a szeretet fontosságát szeretném megbeszélni veled, és azt, hogy a szeretet nélkül a világ miért nem tudna fennmaradni. Isten a szeretet. A szeretet Istentõl jön. Ahol szeretetet találtok, ott azonnal érzitek Isten jelenlétét. Az élet egy szakaszában a világon szinte mindenki érzi a szeretet. A szeretet felszabadítja a lelket, és annak tisztasága egy futó pillantást ad számotokra annak a szeretetnek a mélységérõl, amelyet Isten érez minden egyes gyermeke iránt. A szeretet legyõzi a halált. A szeretet legyõzi a gonoszt. A szeretet örökké tart. Soha nem halhat meg, mert ez Istentõl jön és mindörökre tartani fog. Amikor a gonosz megtámadja a szeretetet ebben az életben, aki a lelkeken keresztül cselekszik, akkor az szenved, elenyész és a közöny, vagy idõvel a gyûlölet válthatja fel. Egyedül csak a szeretet által, különösen az egymás iránti szeretet által bontakozhat ki a béke a világban. Szeretet nélkül az emberek meghalnának és meddõkké válnának. Amikor egy gyermeket szerettek, akkor ugyanazt a szeretetet érzitek, amelyet Atyám hordoz a Szívében minden egyes gyermeke iránt a Földön, akik teremtményeiként születnek. Képzeljétek el egy szülõ lelki fájdalmát, akinek a gyermeke elveszett. A bánat, a gond és az aggodalom azonosak azzal, amelyet Atyám érez, amikor egy gyermeke eltévelyeg és elveszti tájékozódását Létezésének Igazságával kapcsolatban. Aztán képzeljétek el azt a rémületet, amelyet egy szülõnek el kell viselnie, ha nem találja meg gyermekét. Mi van, ha örökre elveszett? Ez az a szívfájdalom, amelyet Atyám visel el, amikor elveszíti gyermekeit. Semmi sem vigasztalja meg Õt, amíg meg nem találja õket, vagy amíg õk vissza nem fordulnak, és futva jönnek újra haza Hozzá. Az egész Teremtés Atyám szeretete által jött létre. Szeretete elárasztja a Mennyet és a Földet, és rendkívül erõteljes. Minden az Õ Szeretete által és szíve nagylelkûségbõl jött létre, hogy teremtésének minden csodáját megoszthassa gyermekeivel. Szeretete gyermekei iránt sohasem fog meghalni. Az, hogy Lucifer akinek mindent megadott, elárulta Õt, azt jelentette, hogy gyermekei közül sokan nem viszonozták az emberiség iránti szeretetét. De, mint egy örökké szeretõ Atya, Szeretete olyan erõteljes, hogy semmi sem tudja megölni a gyermekei iránti Szeretetét. Szeretete azt jelenti, hogy minden személy egy második lehetõséget kapott. A Nagyfigyelmeztetés egy nagy Ajándék, amelyet Atyám engedélyezett, egy különleges Mennyei hívás. Ez a hívás, mely egy nagy természetfeletti csoda, mindenkinek megadja közületek az üdvösség esélyét, hogy meghívást, és kulcsot adjon a Földi Paradicsom ajtajának kinyitásához. Azok közületek, aki elfogadják a kulcsot a Paradicsomhoz, valóban legyõzik majd a fenevadat. A világ végre megszabadul majd a gonosztól, a bûntõl, a szenvedéstõl, és minden fájdalomtól. Béke fog uralkodni. Végre felvirágzik majd az Atyám iránti szeretet, és ti az Õ Akaratának megfelelõen fogtok élni. A szeretet Isten jele. Nem számít, hogy milyen vallást vagy hitfelekezetet követtek, a szeretet csakis Istentõl jöhet. Ez a fény minden lélekben jelen van, még a megrögzött bûnösökben is, mert Isten sohasem fogja a Fényét eloltani.

17 Ragadjátok azt meg. Öleljétek át. Kapaszkodjatok a szeretetbe, mert ez Hozzá fog vezetni benneteket. A szeretetet meg fog menteni benneteket a sötétségtõl. A sátánnal kötött paktum csaknem végéhez közeledik, és hamarosan két eseménynek kell bekövetkeznie július 26., csütörtök, 11:55 Drága szeretett leányom, sok ember nem érti meg igazán Második Eljövetelem misztériumát. A Második Eljövetelem egy Új Szövetség beteljesedése. Ez a tökéletes Paradicsom megteremtése lesz, mely Ádám és Éva számára volt szeretettel valóra váltva, szeretett Atyám által. Abban az idõben minden dolog a Földön tökéletes harmóniában volt és megfelelt Isten Akaratának. A Keresztrefeszítésem utáni idõszak fájdalmas volt az emberiség számára a Földön, a Sátán uralma miatt, aki ebben az idõszakban a hatalma alá vetette a Földet. A sátánnal kötött paktum csaknem végéhez közeledik, és hamarosan két eseménynek kell bekövetkeznie. Az emberi nem megszabadítása (a bûntõl) a Nagyfigyelmeztetés alatt fog bekövetkezni. Ettõl kezdve az emberek, beleértve azokat is, akik nem tudnak Isten létezésérõl, örömmel fogadják majd el az Igazságot. Mások, akik a nagy csodára csak lassan fognak reagálni amikor a bizonyíték be lesz mutatva nekik -, idõvel meg fognak térni. Õk szintén törekedni fognak bûnös életük megbocsátásáért. Aztán az utolsó szakasz következik, a megszentelõdés a végsõ megtisztulás, hogy az egész emberiség alkalmas legyen a tökéletes Paradicsomba való belépésre. Ez az a Paradicsom, amelyben eredetileg Ádám és Éva lakott. Egyedül csak Isten Akarata fog létezni, ahol minden ember szeretni fog, és tisztelni fogja Atyám Akaratát, amelynek végre be kell teljesednie. Mielõtt ez megtörténne, még nagyon sok ellenszegülés lesz Isten Akaratával szemben, ami megvalósul végre. Isten gyermekeit minden irányba rángatni fogják. Bár a Szentlélek a Nagyfigyelmeztetés alatt az egész világra ki fog áradni, a Sátán minden erõfeszítést meg fog tenni, hogy megállítsa a világméretû gyónást. Õ, és gonosz követõi szintén készülnek a Nagyfigyelmeztetésre. Céljuk: mindenkit meggyõzni arról, hogy ez meg sem történt. Oly sok ember fogja nehéznek találni, hogy õszintén elfogadja Isten szeretetét, és az Új Paradicsom létezését addig, ameddig a Sátán a Földet járja. A béke csak akkor fog eljönni, ha õ számûzve lesz. Sajnos, akik elmulasztják azt, hogy meglássák az Igazságot, és akik makacsságuk miatt nem hajlandók elfogadni Istent, soha nem fogják meglátni a Paradicsomot. Kérlek, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat alábbi imáját, hogy elfogadjátok Isten Akaratát. A Keresztes Imahadjárat 69. imája Istenhez az Atyához, az Õ Isteni Akaratának elfogadásáért Mindenható Isten, én elfogadom Isteni akaratodat. Segíts gyermekeidnek elfogadni azt. Állítsd meg a Sátánt, hogy ne tudja megvonni gyermekeid jogát Atyjuk örökségétõl. Ne engedd soha, hogy feladjuk az örökségünkért, a Paradicsomért folytatott harcunkat. Hallgasd meg azon kérésünket, hogy a Sátán és bukott angyalai számûzve legyenek. Arra kérlek drága Atyám, hogy Irgalmasságod által tisztítsd meg a Földet és boríts be minket Szentlelkeddel. Vezess minket, hogy megalkossuk legszentebb Hadseregedet, amely rendelkezik azzal a hatalommal, hogy örökre számûzze a fenevadat. Ámen. Menjetek békével. Amikor Hadseregem elérte a húszmilliós létszámot, ezt a számot milliárdokra fogom sokszorozni július 27., péntek, 6:30 Drága szeretett leányom, azon Kívánságom, hogy követõimet egy hadseregbe egyesítsem, már most gyümölcsöt terem ezeken az üzeneteken keresztül. Hadseregem már megalakult, és a Szentlélek ereje által egyesül, amely világszerte futótûzként terjed. Azokhoz szólok közületek, akik elfogadják most Utasításaimat: bár lehet, azt gondoljátok, hogy kisebb csoportokban dolgoztok, mégis tudnotok kell, hogy jelenleg Hadseregem több mint elkötelezett katonából áll, akik naponta megkapják imáimat, a Keresztes Imahadjárat imáit. A ti, Irántam, szeretett iránti odaadásotok oly sok vigaszt és örömet hoz Nekem, mert imáitok millió és millió lelket mentenek meg a nap minden percében. Ha tanúi volnátok hálájuknak, akkor sohasem hagynátok abba az állandó imádkozást, melynek ilyen nagy ereje van. A Sátán szenved e küldetés miatt, és õ minden lehetségest meg fog tenni, hogy szabotálja ezt. Ezért nem szabad engednetek azok külsõ zaklatásának, akik eretnekséggel vádolnak benneteket, hogy késleltessenek benneteket Üzeneteim terjesztésében. Ha megengeditek másoknak, hogy összezavarjanak benneteket, azoknak, akik megpróbálnak megalázni titeket, vagy kigúnyolni a hitetek miatt, akkor kevesebb lelket lehet megmenteni. Gondoljatok arra, hogy ez a küldetés ugyanaz, mintha egy tengerentúli segélyszolgálatnál dolgoznátok, azokban a csoportokban, akik bemennek a lerombolt országokba, hogy megmentsék azok életét, akik az éhínségtõl szenvednek. Létfontosságú fölülkerekednetek minden akadályon, hogy az áldozatoknak segítséget nyújtsatok. Egy óra késés az élet és a halál között dönt. Ugyanez igaz erre a küldetésre is. Nézzetek elõre, hagyjátok figyelmen kívül azok beavatkozásait, akik majd megpróbálnak visszahúzni benneteket, és aztán csak meneteljetek elõre. Tereljétek a többieket a ti ösvényetekre, és vezessétek a gyõzelem felé õket. Az üdvösség gyõzelmére. Hadseregetek naponta növekszik. Kapaszkodjatok a Kezembe, amíg elérjük a húszmilliós létszámú hadsereget, amire vágyakozom, és amely az Antikrisztus elleni harcban élen fog járni. Amikor Hadseregem elérte a húszmilliós létszámot, ezt a számot milliárdokra fogom sokszorozni. És amikor ez megtörténik, a vadállat véglegesen megsemmisül. Ez az Én ígéretem. Mert Isten gyermekei, akiket az Õ Isteni szeretete tölt el, nagy számban fogják legyõzni a fenevadat. Ne feledjétek: a szeretet erõsebb, mint a gyûlölet. Csak a bõséges szeretet tudja a gonoszt megsemmisíteni. Az abortusz bûne az, amely sok nemzet bukásához vezet, és ezért a bûnért szigorúan meg lesznek büntetve

18 2012. július 29., vasárnap, 8:10 Drága szeretett leányom, a hitehagyás a világban Isten sok gyermekét összezavarta a bûn létezésével kapcsolatban. Amikor sok lélek a bûnre gondol, akkor azonnal a legsúlyosabb bûnökre gondolnak, mint a gyilkosság. A bûn sok formát ölt magára. Sajnos mivel a bûnt elvetették, mintha hibák, vagy rossz jellemvonások lennének, most már egyszerûen csak egy természetes gyengeségnek minõsül. Sokan nem hiszik már, hogy a bûn egyáltalán létezik. Az abortusz, a testvérgyilkosság után, a népirtás legnagyobb formája a világon. Azonban ezt nemcsak hogy tolerálják, hanem még olyan törvényeket is behoztak nemzeteitek, amelyek ezt szükségszerûnek tartják. Az abortusz bûne az, amely sok nemzet bukásához vezet, és ezért (a bûnért) szigorúan meg lesznek büntetve. Az abortusz megvetendõ cselekedet, amely eltörli Isten gyermekeinek generációit, azokat, akik nem tudják magukat megvédeni. Senki sem fogja elkerülni a büntetést, aki Isten akár egy gyermekét is megöli. Azok a nemzetek lesznek tanúi Atyám haragjának a Büntetés ideje alatt, akik az abortuszt legalizálták. Õket eltörlik majd, és nem lesz könyörület velük szemben, ha ezt a halálos bûnt meg nem bánják, mivel eltûrték, hogy Isten gyermekeit az anyaméhben meggyilkolják. Felszólítom mindazokat, akik ravaszul úgy próbálják az abortuszt kezelni, mintha olyasmi lenne, amire szükség van az anyák jogainak megvédésében. Hazugságokat használnak az abortusz rémtetteinek álcázására, amelyek ellentétesek Isten Törvényeivel. Minden törvényhozó, orvos, vagy bármely olyan személy, aki bármilyen módon hozzájárul ehhez a gyalázatos cselekményhez, bûnös Isten szemében, amelyért elszenvedi majd az eljövendõ büntetést. Nektek, akik eltûritek a kivégzést, a következõket mondom: Ti, akik egy embert halálra ítéltek, ugyanazon bûnért vagytok vétkesek, amiért talán õ is bûnös. Ebben az esetben ti, mint gyilkosok vétkeztek, és ez halálos bûn. Ti nem kaptátok meg azt a jogot, hogy elvegyétek az életet, vagy, hogy ítélkezzetek. Egyedül Nekem, Jézus Krisztusnak van jogom ítélkezni. Bárki, aki hozzájárul egy gyilkos halálához, akár a cselekmény végrehajtásán keresztül, örökre a Pokol tûzében fog szenvedni, hacsak meg nem bánja tettét. Oly sokan hisznek közületek a szemet szemért törvényben. Mennyire félre vagytok vezetve! Nem értelmezitek Atyám Tízparancsolatát? Ne ölj! A ne ölj azokra az agresszív hadseregekre is vonatkozik, melyek ellenõrzés érdekében vonulnak be azokba az országokba, amelyek nem hozzájuk tartoznak. A hadseregekre az jellemzõ, hogy az ártatlan lelkeket lelövik és meggyilkolják. Mindez gyilkosság. Ez ellentétben áll Atyám törvényével. Más bûnök, mint a kapzsiság, bujaság, másokról rosszat mondani, kisemmizni másokat abból, ami jogszerûen az övék, a bosszú és a rágalom, ez mind más bûnökhöz vezet. Ezek elfogadhatókká válnak mai világotokban, mert magatok iránt van a legnagyobb szeretetetek. A hazugság, amelyet a hamis tanítók rátok kényszerítenek, hogy lenyeljétek azokat, az önkielégítés hazugsága, nem más, mint azon utatok, mely a bûnhöz vezet. Nektek azt mondják, hogy azzal kell az idõtöket eltöltenetek, hogy kielégítsétek a jólét iránti éhségeteket. Azt mondják nektek, hogy magatokkal kell törõdnötök, mert ti vagytok a legfontosabb személy az életetekben. Nektek keresnetek kell mindazt, ami eleget tesz érzéketek kielégítésének. Minden más másodlagos. Ez a kapzsisághoz, az önzéshez és a kéjvágyhoz vezet, aztán csábítást éreztek arra, hogy halálos bûnt kövessetek el. Most a bûnt úgy fogadja el nemzedéketek, mint soha azelõtt. Törvényeket fognak behozni, amelyek a halálos bûnt legalizálják, és jaj azoknak közületek, akik tiltakoznak ellenük. Azok, akik az ilyen gonoszságot támogatni fogják, azt mondják majd nektek, hogy ezek a törvények a gyengéket támogatják, amíg valójában õk mindent meg fognak tenni, csakhogy legalizálják a gyilkosságot, az abortuszt, az azonos nemûek házasságát, és a hamis istenek bálványimádását. Õk eltûrik majd a szegények üldöztetését, és az utcára vetik õket, koldusokká téve õket. Törvényeket fognak bevezetni, hogy megakadályozzák vallásotok gyakorlását. Azzal, hogy gyakoroljátok vallásotokat, megszegitek majd a törvényt ez bûn lesz az õ szemükben. Amint azt már ezelõtt mondtam nektek, a ti világotok annyira tele van hazugsággal, hogy a jó rossznak van beállítva, a rossz pedig jónak. A ti világotok a visszájára fordult, és ennek eredményeként virágzik a bûn. Arra sürgetlek benneteket, hogy térjetek vissza a Tízparancsolat tanulmányozásához. Kövessétek azokat és éljetek úgy Atyám szemében, ahogyan azt elvárják tõletek. Megszegvén a Tízparancsolatot, vétkeztek. Amint azzal érveltek, hogy bizonyos bûnök elfogadhatóak, ellenszegültök Atyámnak. Jelenleg az Isten törvényei iránti engedelmesség gyenge és törékeny a világban. Felszentelt szolgáim nem beszéltek elég határozottan a bûn következményeirõl Isten gyermekeinek. A bûn tolerálása a legnagyobb bûn az összes közül. A tolerancia egy ravasz hazugság, melyet a hazugság királya, a Sátán ültetett az emberiség elméjébe. A tolerancia a bûn megindokolásának egy másik módja, hogy az emberi gyengeség engedjen a Sátán kísértésének. Ébredjetek fel, és fogadjátok el a bûnt annak, ami az valójában. Vitatkozhattok egymás között, és megvédhetitek a bûnt tetszésetek szerint, de ez Atyám szemében sohasem lesz elfogadható. Ahhoz, hogy belépjetek a Paradicsomba, a bûntõl mentesek kell lennetek. Ahhoz, hogy megszabaduljatok a bûntõl, bûnbánatot kell tartanotok. Ahhoz, hogy bûnbánatot tartsatok, elõször is el kell fogadnotok a Tízparancsolatot. Aztán igaz bûntudatot kell mutatnotok. Igaz bûntudatot csak azok érezhetnek, akik megalázkodnak Elõttem. Csak ezután lehet a bûnt megbocsátani. Csak ez után alkalmasak a lelkek arra, hogy Atyám Királyságába belépjenek. Üdvözítõtök, Jézus Krisztus. Katolikus Egyházam cafatokra szakadt, de a Sátán mégsem fogja Egyházam lelkét megkaparintani, vagy felemészteni július 30., hétfõ, 1:00 Drága szeretett leányom, a Getszemáni kertben lelki gyötrelmemet akkor szenvedtem el, amikor a Sátán a Katolikus és Apostoli

19 Egyház végidõkben való hûtlenségét mutatta meg. Ekkor a Sátán, aki a jövõ látomásaival kínozott Engem, megmutatta Nekem az Egyház langyos szolgáit ezekben a ti idõtökben. Õk lehetõvé tették, hogy a büszkeség és a hamis igazságok mivel bûn iránti toleranciájuk elhatalmasodott rajtuk, megvakítsák õket isten Igazságára. A világi javak hajhászása miatt sok Felszentelt Szolgámnak nem volt elegendõ együttérzés és alázat a szívében ahhoz, hogy követõimet a lelkük megmentése érdekében a szükséges szentségek felé vezessék. Oly sokan fordultak Ellenem, bár õk azt mondják, hogy szeretik Isten gyermekeit. Azáltal, hogy õk Isten nevében a toleranciát részesítik elõnyben, egy hamis tant mutatnak be, amely elfedi az Igazságot. Földi Egyházam szakadárjait akik azt állítják, hogy a Katolikus Egyház nevében egy új típusú követési módot hoztak létre, de akik Tanításaimat tagadják-, a sátán kísérti, aki Egyházamat el akarja pusztítani. Õ, a gonosz, már szörnyû bûnöket okozott, megfertõzve Egyházamat, és most az utolsó szöget akarja beütni, amikor Egyházamat keresztre fogja feszíteni, és a Pokolba fogja dobni azokat a Felszentelt Szolgáimat, akik azzal, hogy megkönnyítik a bûn elfogadását Isten gyermekei között, megszentségtelenítik Szavamat. Az Arcomba csapott bûneik, azzal, hogy trágárságokat vonultatnak fel Elõttem, melyekrõl azt állítják, hogy Isten elfogadja és tolerálja azokat, szigorúan meg lesznek büntetve. Õk a büszkeség és a megtévesztés bûne által, félre merik vezetni a lelkeket egyenesen a sötétség barlangjába, anélkül, hogy megértenék, hogyan ítélik a tüzes tóra a lelkeket. Sokan vannak félrevezetve Felszentelt szolgáim közül, és õk nem tudnak róla. De sok ilyen szolga, ha önmagához õszinte lenne, tudná, hogy össze van zavarva. Aztán ott vannak azok, akik Felszentelt szolgáimként adják ki magukat, de a másik oldalról jönnek. Õk a fenevad rabszolgái, akik szándékosan felszentelt papjaimként mutogatják magukat. Oly rettenetes kínszenvedést okoznak Nekem. Nemcsak megrontják a lelkeket, hanem tudatosan egyezséget kötöttek a Sátánnal, akik majd felfalja õket. Õk a Szent Eukarisztia elõtt aljas tetteket hajtanak végre, de kevesen tudják, hogy ilyen tetteket követnek el. Mégis vágyom a lelkükre. Katolikus Egyházam cafatokra szakadt, de a Sátán mégsem fogja Egyházam lelkét megkaparintani, vagy felemészteni. De a fenevad elcsábíthatja és elpusztíthatja Egyházam szolgáit. Itt az ideje, hogy közbelépjek és segítsek nekik felülemelkedni ezeken a szörnyû kínokon. Szükségem van rátok követõim, és közületek azokra a Felszentelt szolgákra akik felfogják, hogy mi történik köztetek -, hogy imádkozzátok ezt az imát, a Keresztes Imahadjárat 70. imáját: Ima a Klérusért, hogy állhatatosak és hûségesek maradjanak Isten Szent Szavához Ó, drága Jézus, segíts felszentelt szolgáidnak, hogy amint az Egyházadon belüli szakadás kibontakozik, felismerjék azt. Segíts szent szolgáidnak, hogy állhatatosak és hûségesek maradjanak Szent Szavadhoz. Soha ne engedd, hogy a világi becsvágyak elhomályosítsák az irántad lévõ tiszta szeretetüket. Add meg nekik azokat a kegyelmeket, hogy tiszták és alázatosak maradjanak elõtted, és hogy a Szent Eukarisztiában tiszteljék Legszentebb Jelenlétedet. Segítsd és vezesd mindazokat a Felszentelt szolgákat, akiknek talán langyos az irántad való szeretetük, és éleszd újra a Szentlélek lángját a lelkükben. Segíts nekik, hogy felismerjék a kísértéseket, amelyeket eléjük helyeznek, hogy eltereljék õket. Nyisd meg szemüket, hogy mindenkor láthassák az Igazságot. Áldd meg õket, drága Jézus, és borítsd be õket drága Véreddel ebben az idõben, hogy a bajtól biztonságban tartsa õket. Adj nekik erõt, hogy ellenálljanak a Sátán csábításának, amikor összezavarodnának a bûn létezése tagadásának vonzásától. Ámen. Egyházam gerincét Felszentelt szolgáim alkotják. Ebben az idõben õk az elsõ sorban vannak, hogy szembenézzenek a Sátán támadásának egy borzalmas rohamával. Segítsetek Nekem, hogy vezetni tudjam õket az ösvényen, megmentvén maradék Egyházamat, mivel az a szakadás felé halad, melyet rövidesen a Hamis Próféta fog elõidézni. Gyûljetek össze és imádkozzatok Szent Szolgáim egyesítéséért, akikre szükség van, hogy erõben tartsák Egyházamat az elkövetkezendõ napokban. Szûz Mária: Elmulasztani Fiam Tanításainak Igazságát hirdetni azt jelenti, hogy Isten feledésbe merült július 31. kedd, 6:10 Gyermekem, az üldöztetés, amelyet elviselsz, az Igazság Könyvének kiadása miatt van. A gonosz akadályokat állít utad mentén, és semmi nem állítja meg abban, hogy zaklatásával kikészítsen téged. Fontos, hogy figyelmen kívül hagyd azokat az állandó, gonosz hazugságokat, melyeket azok mutatnak be neked, akik azt állítják, hogy jártasabbak Isten Igéjében. Az, hogy õk elutasítják ezeket az üzeneteket, nem fontos. Egyedül csak a Fiam Szava az, amire neked válaszolnod kell, semmi másra. Neked bíznod kell Fiamban, és csendben kell maradnod, amikor azok, akiket a hazugság elvakított, azt próbálják elérni, hogy elgáncsoljanak téged. Ne hallgasd meg õket. Ne válaszolj nekik. Helyette egyszerûen csak hirdesd Isten Igéjét. Gyermekem, jelenleg, Krisztus oly sok követõje szenved. Hangjuk csak egy suttogás abban a világban, amelyben a földi csodák dicsõségérõl ordítanak. Isten igaz Igéjérõl nyilvánosan már nem nyilatkoznak, még Isten szolgái sem a templomokban. Feszélyezve érzik magukat, hogy látják õket, amint az Igazságot hirdetik, így reménytelenül vándorolnak, hogy a zûrzavar közepette megtalálják útjukat, melyet a szekularizáció okozott. Sértésnek számít, ami széles körben terjed, ha Istent, vagy szeretett Fiamat megemlítik. Nagyon kevés léleknek van elegendõ bátorsága ahhoz, hogy felálljon, és Krisztus katonájának vallja magát. Még a szent lelkek is félnek ezt megtenni, attól félve, hogy felháborodást okoznak a pogányok között. 'Fiam Tanításainak Igazsága' hirdetésének mulasztása azt jelenti, hogy Isten feledésbe merült. Mennyire sírok, amikor azokat a szegény kis gyermekeket látom, akiket oltalmazóik figyelmen kívül hagynak lelkük fejlõdésében. Õk a Szentlélek táplálékát hiányolják, mert nem tanították meg õket, hogy hogyan vallják meg Istennek a szeretetüket. Sokan nem hisznek Istenben, az Atyában. Ez elszomorítja Õt. Neked, gyermekem, nehéz feladat adatott. Amikor ezen égi üzenetek tartalmát a világgal közlöd, akkor a támadás három

20 forrásból fakad: Azoktól, akik hisznek Istenben, de Isten Szavát, melyet most kap meg a világ, nem hajlandók meghallgatni. Azoktól, akik azt vallják, hogy Fiam földi Egyházának a vezetõi, de nem hajlandók hallani, mert nem fogadják el a próféciákat. És végül azoktól, akik egyáltalán nem hisznek Istenben. Hangod továbbra is süket fülekre fog találni, de nem szabad hagynod, hogy ez elbátortalanítson téged. Mindaz, amit tenned kell az, hogy minden dologban engedelmeskedj Fiamnak, és mindent az Õ Szent Kezébe helyezz. Idõvel õk hallani fognak. Amikor ezt majd megteszik, akkor sok lélek fog Fiamhoz fordulni szeretettel és örömmel a szívében. Soha nem szabad tétováznod, vagy haboznod, amikor Fiam kérésére válaszolsz, hogy biztosítsd Isten Szavának mindenkihez való eljutását a világon, amelyet ebben az idõben adok. Felkérem Isten minden gyermekét, hogy válaszoljanak azon hívásomra, hogy legyenek most hûségesek Fiam Szent Szavához. Õ Isten minden gyermekét szereti, és azt szeretné, hogy minden lelket felkészítsen az oly régen várt Második Eljövetelére. Ne tagadjátok meg Õt! Fogadjátok el Irgalmassága Kezét, mielõtt túl késõ lenne. Szeretõ Édesanyátok. A Föld Királynõje. A Megváltás Anyja. Engedjétek meg Nekem, hogy minden bajból a biztonságba emeljelek át benneteket, távol az Antikrisztustól július 31., kedd 8:00 Drága szeretett leányom, hallgass meg Engem, amint most arról tájékoztatlak téged, hogy az Én Idõm szinte elérkezett a világra. Kevés idõtök van addig, amíg a sötétség napjai eltûnnek, és egy új hajnal, egy új kezdet jelenik meg. Félelmetek és aggodalmatok minden könnye nemsokára elmúlik, mert kevés idõ maradt a Dicsõséges Béke Korszakának kibontakozásáig. A Földi Királyság megújulására rövidesen sor kerül, és Isten minden gyermeke fölötti Uralmam felváltja a Sátán székhelyét. Követõim, összezavarodottságotok Hívásom hitelessége miatt, amelyet jelenleg hozzátok intézek, el fog tûnni. Minden világossá válik majd, mint a kristálytiszta víz melynek az Én Mennyei Testem a forrása, amint az most kiárad, hogy feleméssze Isten minden gyermekének a szívét. Az Igazság Fénye lángra lobbantja majd a világot, az egyre növekvõ sötétség ellenére is, amely, mint egy fekélyes betegség telepedett le a világ minden sarkában. Hamarosan az Igazság szabaddá fog tenni benneteket, megtisztítva utatokat minden kétségetektõl és félelmetektõl, és szabaddá teszi bennetek az elme és a lélek tisztaságát. Aztán eltelve Szentlelkemmel, egy világméretû megtérésre kerül sor. Azoknak, akiknek gyenge a hitük, meg fog újulni, és egy új Keresztény Hadsereg Igazsága fog létrejönni. A remény, a szeretet és az imádság fognak fenntartani benneteket, miközben Én a világot az oly régen megígért Új Örökség felé vezetem. Azok közületek, akik félnek Üzeneteimtõl, a következõkre emlékezzenek: Az a világ, amely rátok vár, egy nagyszerû Ajándék számotokra és családjaitok számára. Ez egy olyan Paradicsom, amelyre vágynotok kellene, mert ezt a Földön, amit már ismertek, semmivel sem lehet összehasonlítani. Ha szerettek Engem, akkor bízzatok Jóságomban, Szeretetemben, Ígéretemben, vagyis, hogy abba a Dicsõséges Örökségbe viszlek benneteket, amelyre születettek. Adjátok fel most minden gondotokat és félelmeteket. Engedjétek meg Nekem, hogy minden bajból a biztonságba emeljelek át benneteket, távol az Antikrisztustól. Imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat e 71. imáját: Ima, hogy megmeneküljünk az üldöztetéstõl Ó, Jézus, mentsd meg Isten gyermekeit az Antikrisztustól. Védj meg minket a Föld ellenõrzésének terveitõl. Urunk, ments meg minket az üldöztetéstõl. Védd meg a sötét lelkeket az Antikrisztustól, hogy Szemedben megmenekülhessenek. Segíts minket gyengeségünkben. Lelkileg erõsíts meg minket, hogy felemeljük és vezessük egymást, miközben Hadseregedben a Paradicsom kapui felé menetelünk. Szükségem van rád, drága Jézus. Szeretlek Téged drága Jézus. Dicsõítem Jelenlétedet a Földön. Kerülöm a sötétséget. Imádlak Téged és átadom neked testemet és lelkemet, hogy jelenléted igazságát kinyilatkoztathasd nekem, hogy mindenkor bízzak Irgalmasságodban. Ámen. Most menjetek békével, és úgy készítsétek fel a lelketeket, hogy erõsek maradjatok és hûségesek Hozzám, miközben Én az Örök Élet felé vezetlek benneteket. AUGUSZTUS Még egyszer kérem Isten minden gyermekét, hogy szenteljék az augusztus hónapot a lelkek megmentésére augusztus 1., szerda, 4:45 Gyermekem, sok változás, melybõl sokat felfedtek neked az elmúlt idõben, bizonyosodik be a világban. Sok lesz a pusztulás, a nyugtalanság és büntetés, amelyek mind be fognak következni az emberiség bûnei miatt. Még egyszer kérem Isten minden gyermekét, hogy az augusztus hónapot a lelkek megmentésére szenteljék. A következõket kell megtennetek: menjetek naponta Szentmisére és vegyétek magatokhoz a Szent Eukarisztiát. Aztán minden nap délután háromkor mondjátok el az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét. Azok közületek, akik tudtok, hetente egy napot böjtölnötök kellene. Gyermekeim sokkolva lesznek, miközben ezek a változások majd bekövetkeznek, de Atyám Kezétõl sohasem kell félnetek, ha hûségesek vagytok Szeretett Fia, Jézus Krisztus tanításaihoz. Kérlek, hogy az Élõ Isten Pecsétjét az elkövetkezendõ hónapokban tartsátok magatokhoz közel otthonaitokban, mert sok minden fog most kibontakozni. Fiam, Jézus Krisztus Testét mely Egyházában jelen van a Földön meggyalázzák, és rettenetesen fog szenvedni. Sok terv már folyamatban van, hogy megbuktassák Fiam Egyházát és az nagyon hamar össze fog omlani. Egyéb, megjövendölt események lesznek láthatók természeti katasztrófákon keresztül, amint Atyám keze büntetésként sújt le azokra a nemzetekre, akiknek bûnös törvényei már nem tûrhetõk el. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a lelkekért ebben az idõben, akik talán ezen események során szenvedni fognak. Használjátok ezt a hónapot arra, hogy imádkozzatok mindazokért a lelkekért, akik esetleg a háborúkban, a földrengések

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS 2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 január és február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JANUÁR Szûz

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 február Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezetés "The Warning" Acta Apostolicae Sedis A Szeretet az út az Üdvösséghez Világméretű Megtérés van

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a Üzenetek Jézus Krisztustól a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum 2010. november 8 2013. január 31.-ig tartalmazza

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 SZEPTEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 szeptember Maria Divine Mercy által kapott üzenetek ÉN TIZENKÉT EGYSZERÛ EMBERT VÁLASZTOTTAM

Részletesebben

A Keresztes Imahadjárat imái

A Keresztes Imahadjárat imái A Keresztes Imahadjárat imái (1) Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért... 2011. november 17. (2) Ima a globális uralkodókért... 2011. november 18. (3) Szabadítsátok meg a világot a félelemtől... 2011.

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2011 NOVEMBER ÉS DECEMBER 7. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 november és december Maria Divine Mercy által kapott üzenetek NOVEMBER

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. július Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke.

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke. Drága gyermekek! Úgy vagyok itt köztetek, mint édesanya, aki segíteni szeretne nektek, hogy megismerjétek az igazságot. Amíg úgy éltem a földön, mint ti, megkaptam az igazság ismeretét és ezzel együtt

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2011 augusztus Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ 1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2010 november december M.D.Mercy által az elsõ két hónapban kapott üzenetek

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE Szen t Jakab (fiatalabb) Szent Ja kab ( fiatalabb) ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 április Maria Divine Mercy által kapott

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. augusztus Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

Vedd észre december/1.

Vedd észre december/1. Az emberi intelligencia túlzott tiszteletben tartása nem más, mint kísértés, melyet az ellenség terelt Gyermekeim lelkébe. A fenevad felfalja Gyermekeim lelkét, és nekik fogalmuk sincs arról, hogy mit

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS

AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS Simon apostol ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT.

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT. az élet minösége EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. AHOGY AZ EMBERI FALY TEHETETLENÜL, ÖSSZEZAVARODVA TÉVELYEG, AHOL SEMMI SEM KIELÉGÍTÕ, BELEKAPASZKODNAK MAJD MINDENBE, AMIRÕL ÚGY VÉLIK, HOGY KITÖLTI

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezető Acta Apostolicae Sedis "The Warning" A Szűzanya első üzenete Megváltónktól, Jézus

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok

ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok ISTEN MEGBOCSÁJT??? Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek engem

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 május Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható lelki

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Elgondolás szerint válogatott próféciák a Nagyfigyelmeztetésbõl Isten Nagyfigyelmeztetésébõl korunk emberének

Elgondolás szerint válogatott próféciák a Nagyfigyelmeztetésbõl Isten Nagyfigyelmeztetésébõl korunk emberének ISTEN NAGYFIGYELMEZTETÉSE KORUNK EMBERÉHEZ Elgondolás szerint válogatott próféciák a Nagyfigyelmeztetésbõl Isten Nagyfigyelmeztetésébõl korunk emberének Ajánlott forrás: www.nagyfigyelmeztetes.com NAGY

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 március Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT Róma 5,9: vére által igazzá váltunk Zsidó 13,12: Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet 1Ján. 1,7: Fiának,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat SZERDA FELKÉSZÜLÉS AZ IMÁRA: Legyen minden esetben kereszt, szentelt víz, szentelt gyertya. Kérjük, minden alkalommal a szentelt vízzel szenteljétek meg környezeteteket, ahol imádkoztok! Utasítások az

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 3. RÉSZ 2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 március és április Maria Divine Mercy által kapott üzenetek Eltûnik

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 április Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben