IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA"

Átírás

1 IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

2 A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják, vagyis az idõt, amikor a látnok átvette. Mindenhová mellékelem a dátumot, hogy az üzenet nyomon követhetõ legyen. Hisz ezek csak kivonatok a szélesebb közlésekbõl és nem árt, ha valaki kísérni kívánja azokat szélesebb összefüggéseikben is. Ha nincs valakinek más lehetõsége közelebb jutni a mai ember részére oly fontos üzenetekhez, itt néhánnyal megismerkedhet. Miért fontos ez a segítségként szánt munka? Ugyanis az üzenetek szerint mi vagyunk az Egyház maradéka, mi vagyunk az utolsók és ezért nekünk, most élõknek, szólnak az idõk végére [nem a világ végére] vonatkozó próféciák. Életbevágóan fontosak minden ember részére a világon, ezért kell azokat komolyan venni. Ami a látnoknõ kilétét illeti az olvasmányokból az derül ki, hogy annak ellenére, hogy védi kilétét, vannak akik õt ismerik és oly nagy támadásokat intéznek ellene, hogy személyében már rég nagy károsodásokat okoztak volna, ha nem részesülne az egek különleges védelmében.) Papi vélemény nyilvánítás az Igazság Könyvéhez : "Az Úr Jézus, az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknõnek adott üzenetekben, meg akarja értetni velünk azt, hogy emberi történelmünk az idõk végéhez érkezett, és belátható idõn belül a társadalmi élet minden területén radikális változások várhatók; erre a változásra viszont komolyan fel kell készülnünk. Ehhez nyújtanak nekünk nagy segítséget korunk prófétái, közöttük e könyv prófétája, akinek - amint az üzenetekbõl is kitûnik - egészen különleges szerep jutott." Selymes atya (Róma) A magyarországi terjesztõ bevezetõjébõl részlet: Az üzenetek próféciákat és keresztény tanításokat tartalmaznak, hogy Jézus második eljövetelére felkészítsék az emberiséget. Ezek az üzenetek a Nagyfigyelmeztetésre vonatkoznak, Isten nagy irgalmasságára, amely a látnoknõ szerint nemsokára beteljesedik, de a pontos dátum nem ismert elõtte. A világon mindenki, aki hét évnél idõsebb, látni fogja bûneit, hogy mélyen megbánhassa azokat, és hogy megtérhessen még az utolsó ítélet elõtti napon. A látnoknõ szerint nagyon fontos, hogy a Nagyfigyelmeztetésre az emberiség jól felkészüljön, mert az esemény olyan sokkoló lesz, hogy ezt a sokkot egyesek nem tudják majd elviselni, ezért halálos bûnben meghalnak. A fiatal látnoknõ feleség és édesanya, ezért nem szeretne a nyilvánosság elé kerülni, hogy óvja a családját. Jelenleg a látnoknõ lelki vezetésben részesül, az Egyház vezetése alatt áll május A Nagyfigyelmeztetés dramatikus esemény lesz. Ez az esemény a világon sok embert sokkolni fog, mert ez egy dramatikus esemény lesz, amikor az ég meg fog nyílni, és szerte a világon kilövellnek az Irgalmasság sugarai. Sok ember nem fogja megérteni, hogy mi is történik valójában. Olyan sokk alatt lesznek, hogy tévesen azt fogják hinni, hogy eljött a világ vége. Mondd meg nekik, hogy örüljenek, mert tanúim lehetnek dicsõségemnek és ha rendesen fel vannak rá készülve, akkor ez számukra irgalmasságomra a leglátványosabb példa lesz, a keresztre feszítésem napja óta. Ez, gyermekeim, egy mentõ kegyelem lesz számotokra és megvédi azokat, akik arra lennének ítélve, hogy átlépjék a pokol mélységének kapuit július Gyermekeim, most annak közepén vagytok, amit a Megpróbáltatásnak neveznek, amint az az Én könyvemben meg volt jövendölve. A megpróbáltatás második része, amint azt már megmondtam, 2012 vége elõtt kezdõdik majd. Ezzel nem az a szándékom, hogy félelmet keltsek benned, leányom, de figyelmeztetlek arra, hogy milyen sürgetõ az, hogy gyermekeim a segítségemért imádkozzanak május Mai tanítványaim egy hatalmas küldetést kapnak, egyenértékût, de sürgetõbbet annál, mint amit apostolaim kaptak, amikor felmentem a mennybe. Követõim, a ti szerepetek az, hogy imáitokkal felkészítsétek ezeket a lelkeket az Új Paradicsomomra. Az imák megtéríthetik õket március 7. - Engedjétek meg, hogy megmutassam nektek a módot lelketek megtisztítására az imahadjárat imái által, melyeket Én adok nektek. Aztán bízzatok mindent rám.

3 2012. január A bûn az imák hatására csökkenhet. Nektek nem kell csatába mennetek és ököllel harcolnotok. Mindössze annyit kell tennetek, hogy imádkozzatok május 5 - Ezek az imák a Mennybõl valók és nem egy ember tollából származnak. Ezen imák a mostani idõkre szólnak, és hathatós fegyverek az üldöztetés ellen. Ezen imák meghallgatásra találnak mindig, amikor elhagyják ajkatokat, gyermekeim. Nagy jutalmat hoznak nektek. Atyátok, a Magasságos Isten március Isten valamennyi gyermeke között járva, segítsetek nekik felkészíteni lelküket az Új paradicsomra és Második Éljövetelemre május "Mindazoknak köszönetet mondok, akik önszántukból idõt szánnak üzeneteimre, elõsegítik és terjesztik azokat."... A ti szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus május ha ti, akik engem követtek, imádkoztok a bûnösökért, akkor a közbenjárásotokra megmentem õket. A mennyben annak fogtok a legjobban örülni, ha lelkeket mentettetek meg a földön. Ott ugyanis látni fogjátok azt a nagy örömöt, amit nekem szereztetek ezáltal, hogy kínszenvedésem nem lett hiábavalóvá azon lelkek számára, akik a ti imáitokra üdvözültek. Gyermekeim! Ha csak egy pillanatra látnátok a Mennyországot, és azt a szeretetet, boldogságot és békét ami ott van, nem sajnálnátok semmi áldozatot és szenvedést és állandóan a lelkekért imádkoznátok. Ha mindenki csak a családtagjaiért imádkozna, senki sem kárhozna el. Gyermekeim, imádkozzatok szüntelen a bûnösök megtéréséért! Hozzatok még több áldozatot. Jézus május 8. - Fiam nagyon elégedett mindazokkal, akik követik az Õ szent Szavát, melyet a világhoz intéz ezekben az idõkben. Gyermekek, imáitok általi odaadásotok nagyon sok elveszett lelket ment meg. Sose feledjétek az ima erejét és hatalmát. Nagyon sok gonoszság meghiúsult már imáitok révén. Szeretett Édesanyátok, az Üdvösség Anyja május 9. - A világotokban lévõ szabadkõmûves csoportok tevékenysége már folyamatosan gyengül. Imáitok enyhítették az õ gonosz tetteiket, és eredménytelenné tették azokat. Õk megpróbálják lerombolni hiteteket, de ti maradék Egyházam fogjátok életben tartani az igazság lángját. Szeretett Jézusotok, az emberiség Megváltója. "Ne oltsátok ki a lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg." (1Tessz 5,19-21) "Nem véletlen, hogy Szent Pál apostol ezt a figyelmeztetést már - idõrendi sorrendben megírt - elsõ levelében írja. Mindez arra enged utalni, hogy a sátán már az Õsegyház elsõ lépéseinél is keményen támadta a próféciákat, mivel nagyon jól tudta azt, hogy ha kioltja a lelket, akkor könnyûszerrel a bûn bajlós útjára állít bennünket, a betû és a merev szabályok lelketlen emberévé formál." 2012.április Legdrágább, szeretett leányom, magyarázatot kell adnom azoknak az embereknek, akik hisznek Istenben, de nem járnak templomba, vagy nem imádkoznak. Sokan nem tudják, hogyan kell imádkozni. Kicsit olyan ez, mint ahogyan te is nehéznek találtad ezt, leányom. Az ima kérést jelent. Az ima beszélgetést jelent. Az ima a szeretet kimutatását és hálaadást jelent. Sok jó szándékú és nagylelkû ember ma nem tudja, hogyan kell imádkozni. Néhányaknak nem lesz ínyére és kínosnak fogják érezni. Mások úgy fogják érezni, hogy imáik nem is számítanak. Ó, mennyire szeretem ezeket a különleges lelkeket. Oly messzire eltávolodtak, és én mégis mennyire vágyom arra, hogy megmutassam nektek mély szeretetemet. Szólítalak mindnyájatokat, akik nem ismertek engem. Nem kell félnetek tõlem. Mindössze annyit kell tennetek, hogy kéritek, vegyelek védelembe benneteket és nyújtsak vigaszt nektek. Hadd bizonyítsam szeretetemet! Beszéljetek hozzám saját, egyszerû szavaitokkal. Semmi sem fog megbotránkoztatni engem. Mondjátok el nekem bizalommal aggodalmaitokat. Én meg fogom nyugtatni szíveteket. Hadd segítsek nektek megérezni az igazi békét. Kérjetek engem, hogy eloszlassam kétségeiteket. Én meg fogom mutatni nektek az igazságot azért, hogy gondjaitok már ne tûnjenek olyan rossznak...

4 A Keresztes Imahadjárat imái, (egyenlõre 96 ima) melyeket a Mennyei Atya, az Úr Jézus és Szûz Mária az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknõnek adott és a Nagyfigyelmeztetésig kért. Drága, szeretett leányom, kérlek, kérd meg gyermekeimet, hogy imádkozzátok ezeket az imákat most a Nagyfigyelmeztetésig. Ez az elsõ ima. (1) november Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért Drága Jézusom, Te, aki oly nagyon szeretsz engem, engedd meg nekem, hogy alázatos módon segíthessek neked értékes gyermekeid megmentésében. Légy irgalmas minden bûnössel, függetlenül attól, hogy milyen fájdalmas, amint megbántanak Téged. Engedd meg nekem, hogy az ima és a szenvedés által segíthessek neked mindazon lelkek megmentésében, akik esetleg nem élik túl a Nagyfigyelmeztetést, hogy királyságodban helyet találhassanak melletted. Hallgasd meg az imámat, ó édes Jézusom, hogy segíthessek megnyerni mindazokat a lelkeket, akikre vágyakozol. Ó, Jézus Szentséges Szíve, megígérem, hogy minden idõben hûséges leszek legszentebb akaratodhoz. Ámen (2) november Ima a globális uralkodókért Drága, szeretett leányom, ma arra sürgetem követõimet, hogy ezt az imát azokért a szegény gyermekekért ajánlják fel, akiket a saját országuk vezetõi gyötörnek, azon vezetõk akiknek jelenleg a globális erõk parancsolnak, nem Isten. Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevére kérlek, védd meg gyermekeidet az üldözéstõl, melyet a globális erõk gyakorolnak az ártatlan nemzetek fölött. Azon lelkek bûneinek megbocsátásáért imádkozom, akik ennek a nehézségnek az okozói, hogy alázatos és töredelmes szívvel visszatérhessenek Hozzád. Kérlek, adj erõt megkínzott gyermekeidnek, hogy elviselhessék ezt a szenvedést engesztelésül a világ bûneiért, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen (3) november Szabadítsátok meg a világot a félelemtõl Ó, Uram, Jézus Krisztus, könyörögve kérlek, hogy szabadítsd meg a világot a félelemtõl, mely szeretõ Szívedtõl elválasztja a lelkeket. Azon lelkekért imádkozom, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt a valódi félelmet fogják megtapasztalni, hogy magukba szállhassanak, megengedvén Irgalmasságodnak, hogy elárassza lelküket, hogy szabadon szerethessenek Téged úgy, ahogyan kellene. Ámen (4) november Egyesítsetek minden családot Jézus, egyesíts minden családot a Nagyfigyelmeztetés alatt, hogy az örök megváltás részesei lehessenek. Azért imádkozom, hogy minden család együtt maradhasson, egységben Veled, ó Jézus, hogy az Új földi Paradicsomodat örökölhessék. Ámen (5) november Dicsõség a Legmagasságosabb Istennek Ó, Örök Atya, boldog hálaadással ajánljuk fel imáinkat az egész emberiség iránti irgalmasságod értékes ajándékáért. Örvendünk, és felajánljuk Neked, a legdicsõségesebb Királynak dicsõítésünket és imádásunkat a Te szeretõ és gyengéd irgalmasságodért. Te vagy a mi Királyunk, Legmagasságosabb Isten, és ezért az ajándékért, melyet most nekünk hozol, alázatos hódolattal lábaid elé vetjük magunkat. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas minden gyermekedhez. Ámen (6) november Ima az Antikrisztus megállítására Ó, Jézus, imádkozom, hogy Isten az Õ irgalmasságában megakadályozza az Antikrisztust és aljas hadseregét abban, hogy rémületet (terrort) és nehézségeket okozzanak az Õ (az Atya) gyermekeinek. Azért imádkozunk, hogy az Antikrisztus megállításra kerüljön, és hogy a büntetõ kéz vissza legyen tartva a Nagyfigyelmeztetés alatt történõ megtérések által. Ámen (7) november Ima azokért, akik elutasítják az irgalmasságot

5 Ez az az ima, melyet mondanotok kell, könyörögve az irgalmasságért, a sötétségben levõ lelkekért. Jézus, sürgetve kérlek Téged, hogy bocsáss meg azoknak a bûnösöknek, kiknek oly sötét a lelkük, hogy az irgalmasság fényét vissza fogják utasítani. Bocsáss meg nekik, Jézus, könyörögve kérlek Téged, váltsd meg õket bûneiktõl, melyektõl nehezükre esne maguktól megszabadulniuk. Áraszd el lelküket kegyelmed sugaraival, és add meg nekik azt a lehetõséget, hogy visszatérhessenek nyájadhoz. Ámen (8) november A gyónás Én, Jézus, a ti királyotok és megváltótok, most a gyónás elvégzéséhez ajándékozom nektek imámat. Ezt az imát esedezve kell elmondani a bûnök bocsánatának kegyelméért a Nagyfigyelmeztetés alatt és után. Drága Jézus, bocsánatot kérek minden bûnömért és azért a fájdalomért és megbántásért, melyet másoknak okoztam. Alázattal imádkozom azokért a kegyelmekért, melyekkel elkerülhetem, hogy újra megbántsalak Téged, és hogy szent akaratodnak megfelelõen a vezeklést felajánljam Neked. Esedezve kérem a megbocsátást minden jövõbeli megbántásért (rossz cselekedetért), melynek talán részese leszek, és amely fájdalmat és szenvedést fog okozni számodra. Vigyél magaddal engem az új Béke korszakába, hogy én is családodnak részese lehessek az örökkévalóságban. Szeretlek Jézus. Szükségem van rád. Tisztellek Téged, és mindent, amit képviselsz. Segíts nekem Jézus, hogy királyságodba méltó lehessek belépni. Ámen (9) november A szenvedés felajánlása, mint ajándék Ó, Jézus legszentebb Szíve, taníts meg engem, hogy mikor szent szavadat alázatos hálával hirdetem, a sértéseket szent nevedben fogadjam el. Taníts meg megértenem azt, hogy a megaláztatás, a fájdalom és a szenvedés miként visz közelebb szent Szívedhez engem. Engedd meg, hogy ezeket a megpróbáltatásokat szeretettel és nagylelkûen fogadjam el úgy, hogy ajándékként mutathassam be neked, melyek oly értékesek a lelkek megmentésében. Ámen (10) Szeretetetek lángjának hordozása Segíts nekünk, drága Jézus, hogy szent Nevedben félelem nélkül álljunk fel Szeretetlángod hordozására, minden nemzeten keresztül. Add meg az erõt nekünk, gyermekeidnek, hogy szembenézhessünk azokkal a gyalázásokkal, amelyekkel szembesülni fogunk mindazok között, akik nem igaz hívei irgalmasságodnak. Ámen (11) A látnokok iránti gyûlölet megállítása Ó, Jézus Szentséges Szíve, kérlek, állítsd le az igaz látnokok iránti gyûlöletet és a féltékenységet követõid között. Imádkozom, hallgasd meg kérlek, imámat, adj erõt látnokaidnak, amelyre szükségük van, hogy legszentebb Szavaid hirdetni tudják egy hitetlen világnak. Ámen (12) december 3. - Ima a büszkeség bûnének elkerüléséért Leányom, szükségem van minden hívõ imájára, hogy a gonosz emberek lelkét megmenthessék. Sokan annyira tele vannak büszkeséggel, mert állításuk szerint Tanításom ismereteivel rendelkeznek, hogy alázatuk hiánya fájdalmat okoz nekem. Nekik imádkozniuk kell, hogy újra kicsik lehessenek és bízni tudjanak bennem. Kérjétek meg õket, hogy a következõ imát imádkozzák: Ó, Jézusom, segíts nekem a büszkeség bûnének elkerülésében, amikor a Te nevedben beszélek. Bocsáss meg nekem, ha bármikor bárkit is lenéznék Szent Nevedben. Segíts nekem meghallani, Jézus, amikor a Te hangod szól, és tölts el engem Szentlelkeddel, hogy meg tudjam különböztetni szavad igazságát, amikor az emberiséget hívod. Ámen (13) december Ima a védettség kegyelméért ( a Mennyei Atyától) Az Én ünnepélyes ígéretem az, gyermekeim, hogy mindazok, akik szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében hívnak engem testvéreik megmentésére, azonnali védettségben részesülnek. Különleges kegyelemben fognak részesülni mindazok közületek, akik egy teljes hónapon keresztül felajánlják imáikat ezen lelkek üdvösségéért. Az alábbi imát kérem tõletek: Ó, mennyei Atya, szeretett Fiad, Jézus Krisztus szeretete által, kinek kereszthalála a bûntõl megmentett minket, kérlek, mentsd meg mindazokat, akik még visszautasítják irgalmassága kezét. Áraszd el lelküket, drága Atyám, szereteted zálogának jelével. Könyörögve kérlek Téged, mennyei Atyám, hallgasd meg imámat, és mentsd meg ezeket a lelkeket az örök kárhozattól. Add, hogy irgalmasságod által legyenek õk akik majd elsõként lépnek be a földi béke Új Korszakába.

6 Megjegyzés: Azok részesülnek majd védettségben, akikért imádkozzák. (14) december A lelkek megmentésére Ó, mindenható Atya, legmagasságosabb Isten! Kérlek, légy irgalmas minden bûnöshöz. Nyisd meg a szívüket, hogy elfogadják megváltásukat és így nagyon sok kegyelemben legyen részük. Hallgasd meg családomért végzett könyörgésemet és add nekik, hogy örömüket leljék Szent Szíved szeretetében. Ó, mennybéli Atyaisten, védd meg minden gyermekedet a földön, és háríts el tõlük mindenféle atomháborút és más olyan tettet, mellyel azt tervezik, hogy elpusztítsák gyermekeidet. Tarts távol tõlünk minden veszélyt, és védj meg minket. Nyisd meg szemeinket szent igéd világosságára, hogy lelkünkben félelem nélkül hallgassuk és fogadjuk megváltásunk igazságait. Ámen (15) december Köszönet az Isteni Irgalmasság ajándékáért Ó, mennyei Atyánk, nagy elismeréssel tisztelünk Téged azért az áldozatért, mely által Megváltót küldtél a világba. Örömmel és hálaadásként ajánljuk fel neked alázatos, hálaadó imánkat az isteni irgalmasság ajándékáért, mellyel gyermekeidet most megajándékozod. Ó, legmagasságosabb Isten, tégy minket méltókká, hogy hálával elfogadhassuk ezt a nagy irgalmasságot. Ámen (16) Segítségül, hogy a lelkek erõsek maradhassanak az irgalmasság nagy eseménye alatt A keresztes imahadjárat egy különleges imáját adom most neked az egész világ számára, segítségül, hogy a lelkek erõsek maradhassanak az irgalmasság nagy eseménye alatt, melyet most mutatok be a világnak. Ó, Jézusom, tarts erõben engem nagy irgalmasságod megpróbáltatásának ideje alatt. Add meg nekem azt a kegyelmet, melyre szükségem van, hogy kicsi lehessek szemeidben. Nyisd meg a szemem az örök üdvösség ígéretének igazságára. Bocsásd meg bûneimet, mutasd meg nekem szereteted és barátságod kezét. Helyezz engem a Szentcsalád karjaiba, hogy ismét eggyé válhassunk. Szeretlek Jézus, és a mai naptól megígérem, hogy Szent Szavadat félelem nélkül a szívemben és lelkem tisztaságával örökkön örökké hirdetni fogom. Ámen Sohase féljetek irgalmasságom eme nagy eseményétõl, melynek meg kell történnie, különben a nemzetek tönkretennék egymást. A legtöbb ember meg fog térni, de a lelkekért folytatott harc még erõteljesebb lesz. (17) január 1. - Ima a sötét lelkek megmentéséért, a Szûzanyának felajánlva Ó, Mária Szeplõtelen Szíve, Üdvösség Anyja és minden kegyelem Közvetítõje, Te, aki részt veszel az emberiség üdvözítésében, megmentvén õket a sátán gonoszságaitól, imádkozz értünk. Üdvösség Anyja, imádkozz, hogy minden lélek megmenekülhessen, és hogy elfogadják Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetét és irgalmát, aki az emberiség megmentéséért jön újra el, és hogy megadja az örök üdvösség lehetõségét. Ámen (18) január Ima az Antikrisztus és csoportjának megállításáért Ó, drága Jézus, mentsd meg a világot az Antikrisztustól. Védj meg minket a sátán gonosz csapdájától. Mentsd meg Egyházad maradékát a gonosztól. Adj minden egyházadnak erõt és kegyelmeket, melyre szükség lesz, hogy megvédjen minket a háború és az üldözések idején, amelyet a sátán és terrorista hadserege tervez ellenünk. Ámen (19) január Ima a fiatalokért a Szûzanyához Üdvösség Anyja, kérlek Téged, hogy imádkozz irgalomért azon fiatal lelkek számára, akik szödrnyû sötétségben vannak, hogy felismerjék szeretett Fiadat, amikor eljön, hogy megmentse az egész emberiséget. Ne engedd, hogy akár egyetlen lélek is elvesszen az úton. Ne engedd, hogy akár egyetlen lélek is visszautasítsa az Õ nagy irgalmát. Imádkozom, Anyám, hogy mindnyájan megmeneküljenek és arra kérlek, hogy szent palástoddal takard be ezeket a lelkeket, hgy a csaló elleni szükséges védelemben részesüljenek. Ámen (20) január Ima, amely segít megállítani az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa gyermekeimet Ó, mennyei Atya, drága Fiad nevében hívlak, hogy akadályozd meg az Antikrisztust abban, hogy gyermekeid lelkét megkaparintsa. Kérlek Téged, mindenható Atya, állítsd meg õt abban, rémületet okozzon gyermekeidnek. Kérlek Téged, állítsd meg õt, hogy ne tudja teremtésedet megfertõzni, és kérlek, légy irgalmas azokhoz a szegény lelkekhez, akik majd tehetetlenek lesznek vele szemben. Hallgasd meg, drága Atyám, imámat és mentsd meg minden gyermekedet ettõl a szörnyû gonoszságtól. (21) január Hálaadás a különleges ajándékért Ó, szent Isten, az egész emberiség Mindenható teremtõje, dicsõítünk Téged, és köszönjük neked azt a szeretetet és együttérzést, melyet az emberiség iránt tanúsítasz. Köszönjük a megváltás ajándékát, mellyel szegény gyermekeidet ajándékozod meg. Könyörgünk Urunk, Mentsd meg azokat, akik a Gonoszt követik, és add, hogy szívük megnyíljon az örök élet igazságai elõtt. Ámen

7 (22) január Ima a Katolikus Klérus számára Leányom, a Keresztes Imahadjárat 22. imáját adom neked az egész világ számára, hogy azt a Katolikus Klérus imádkozza: Ó, szeretett Jézusom, tarts erõsen engem és a nap minden pillanatában éleszd újra irántad való szeretetem lángját. Ne hagyd soha, hogy ez a láng, a szeretet lángja, mely irántad ég, pislákoljon, vagy kialudjon. Ne hagyd soha, hogy gyengének bizonyuljak a kísértés idején. Add meg nekem a szükséges kegyelmeket hivatásom, odaadásom, hûségem tiszteletben tartásához, és hogy meg tudjam tartani az igazhitû Katolikus Egyház tanításait. Hûséget ajánlok Neked minden idõben. Megígérem, hogy elkötelezettségem által harcolni fogok hadseregedben, hogy amikor újra eljössz, a Katolikus Egyház újra felemelkedhessen dicsõségben a Te üdvözlésedre, ó drága Jézus. Ámen (23) január Ima Benedek pápa biztonságáért Egy különleges ima - a Keresztes Imahadjárat 23. imája, Benedek pápa biztonságáért: Ó, örök Atyám szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében és azokért a szenvedésekért, melyeket azért szenvedett el, hogy a bûntõl megmentse a világot, most arra kérlek, hogy védd meg a Katolikus Egyház földi szent Helytartóját, Benedek pápát, hogy õ is segíthessen gyermekeid és minden felszentelt szolgád megmentésében, a sátán ostorcsapásaitól és bukott angyalai uralmától, akik a földön járva lelkeket lopnak. Ó, Atyám, védelmezd meg földi Helytartódat (pápádat), hogy gyermekeidet az igaz ösvényen vezethesse a Földi Új Paradicsomod felé. Ámen (24) január Ima a megbánt bûnök után járó büntetés teljes elengedésének nagy ajándékáért Ó, Jézusom, Te vagy a Világosság a Földön, Te vagy a láng, mely minden lelket megérint. Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te szereteted irántunk nagyobb, mint amelyet mi tanúsítunk irántad. Ó, Urunk, add nekünk az alázat ajándékát, hogy ez által kiérdemelhessük Új Királyságodat. Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy elõbbre juthassunk és vezetni tudjuk hadseregedet, hogy hirdetni tudjuk szent Szavad igazságát, és hogy testvéreinket felkészíthessük Második Eljöveteled dicsõségére. Tisztelünk Téged, áldunk Téged. Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat szenvedésként a lelkek megmentésére. Szeretünk Téged, Jézus. Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen - Ezt az imát 7 egymást követõ napon kell imádkozni. - (25) február 4. - Ima a látnokok védelméért Ó, Legmagasabb Isten, hozzád könyörgöm, hogy valamennyi szent hírnököd számára védelmet nyújts a világban. Imádkozom, hogy védelmet találjanak mások gyûlöletével szemben. Kérlek, hogy legszentebb Szavad a világon mindenhol gyorsan elterjedjen. Védd meg családjaikat, és mindenkor borítsd be õket Szent Lelkeddel, hogy azokat az üzeneteket, melyeket õk a világnak adnak, töredelmes és alázatos szívvel fogadják. Ámen (26) Rózsafüzér A rózsafüzér bevezetõ imája: Szent Rózsafüzér Királynéja, Te, aki Fatimába eljönni méltóztattál, hogy a kegyelem kincseit kinyilatkoztasd a három pásztorgyermek számára, melyeket a rózsafüzér rejt magában, sugalmazz szívemnek ehhez az ájtatossághoz õszinte szeretetet, hogy a megváltás misztériumáról való elmélkedésem, melyre emlékeztet, gyümölcsöt teremjen számomra. Hogy a világ békét, a bûnösök és Oroszország a megtérést kapja meg általa; és hogy elnyerhessem azt a kegyelmet, melyet ebben a rózsafüzér imában kérek. (Itt említsd meg kérésedet!) Mindezt Isten legnagyobb dicsõségére kérem, a Te tiszteletedre és a lelkek javára, különösen a saját magam javára. Ámen Ezután következik a húsz titok elimádkozása az ismert módon. (27) február 6. - Ima a világ békéjéért Ó, Jézusom, irgalomért esedezem azokért, akik borzalmas háborúk miatt szenvednek. Könyörgöm, hogy a béke elárassza azokat a megkínzott nemzeteket, akik vakok létezésed igazságával szemben. Kérlek, hogy ezeket a nemzeteket borítsd be a Szentlélek erejével, hogy az ártatlan lelkek fölötti hatalomra törekvéseiket hagyják abba. Légy irgalmas minden országodhoz, melyek tehetetlenek az egész világra kiterjedõ gonosz rémtettekkel szemben. (28) február 8. - Ima Isten minden gyermekének újra egyesítéséért Ó, legmagasságosabb Isten, térdre borulunk elõtted és könyörögve kérünk, egyesítsd gyermekeidet és õrizd meg a keresztény Egyházat a harc közepette a Földön. Ne engedd, hogy különbözõségeink megosszanak bennünket a világban lévõ eme nagy hitehagyás idején.

8 Irántad való szeretetünk által esedezünk hozzád, hogy szeretett Fiad, a mi Megváltónk, Jézus Krisztus nevében add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy szeressük egymást. Imádunk Téged. Szeretünk Téged. Egyesülve egymással, harcolunk azért az erõért, mely megõrzi majd a Keresztény Egyházat a megpróbáltatások idején a Földön, és amelyekkel lehet hogy mi is szembesülni fogunk az elkövetkezendõ évek során. Ámen (29) február Ima a keresztény hit gyakorlásának védelméért Ó, Uram, Jézus Krisztus! Hozzád esedezem, hogy áraszd ki Szentlelkedet minden gyermekedre. Hozzád könyörgöm, hogy bocsáss meg mindazoknak, akiknek lelkükben gyûlölet van irántad. Imádkozom, hogy a nagyfigyelmeztetés alatt az ateisták megnyissák megkeményedett szívüket, hogy azon gyermekeid, akik szeretnek Téged, méltósággal tisztelhessenek, és hogy majd minden üldöztetésen felül tudjanak emelkedni. Kérlek, töltsd el minden gyermekedet a Szentlélek ajándékával, hogy bátorsággal felemelkedhessenek és a végsõ csatában hadseregedet vezetni tudják a sátán, démonai és azon lelkek ellen, akik az õ hamis ígéreteinek rabjai lettek. Ámen (30) február Különleges ima a Mennyei Atyához Ó, örök Atyám a mindenség teremtõ Istene, drága Fiad nevében kérlek, add, hogy jobban szeressünk Téged. Segíts nekünk, hogy a nehézségekben bátrak, rettenthetetlenek és erõsek maradjunk. Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat trónod elé vitt ajándékként, hogy megmentsd gyermekeidet a földön. Lágyítsd meg a tisztátalan lelkek szívét. Nyisd meg szemüket szereteted igazságára, hogy a Földi Paradicsomban minden gyermekeddel egyesülhessenek, amelyet Te, isteni akaratodnak megfelelõen, szeretettel teremtettél a számukra. Ámen (31) február Ima a Gonosz Csoport megállításáért Ó, Jézus, engedd, hogy imám Szent Lelkedet hívja, hogy szálljon azokra a vezetõkre, akiket a kéjvágy, a kapzsiság, a fösvénység, és a büszkeség vezet; hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését. Kérlek Téged, állítsd meg, hogy a szegénység és az éhínség és a háborúk felfalják gyermekeidet. És imádkozom, hogy az európai vezetõk megnyissák szívüket szereteted igazsága elõtt. Ámen (32) február Ima az Ír gyermekeknek hogy meg tudják akadályozni az abortusz törvényt Ó, Üdvösség Anyja, imádkozz írországi gyermekeidért, hogy az abortusz gonosz cselekedete, melyet ránk erõltetnek, meg legyen akadályozva. Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy még mélyebbre süllyedjen a kétségbeesésben és védd meg a sötétségtõl, mely beborítja országunkat. Szabadíts meg minket a gonosztól, aki el akarja pusztítani a meg nem született gyermekeidet. Imádkozz, hogy a vezetõknek legyen elég bátorságuk azokra hallgatni, akik szeretik Fiadat, hogy majd õk is kövessék Urunk Jézus Krisztus tanításait. Ámen (33) február Álljatok most fel és fogadjátok Pecsétemet, az Élõ Isten Pecsétjét Imádkozzátok, hogy pecsétemet méltányoljátok, és fogadjátok azt szeretettel, örömmel és hálával. Ó, Istenem, szeretõ Atyám, szeretettel és hálával elfogadom a Te védelmed isteni Pecsétjét. Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig. Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyámnak irántad való mély szeretetemet és hûségemet. Könyörgöm hozzád, hogy ezzel a különleges pecséttel védj meg engem és szeretteimet, és én megígérem neked, hogy életemet a Te szolgálatodban élem, most és mindörökké. Szeretlek, drága Atyám. Megvigasztallak Téged ezekben az idõkben, kedves Atyám. Felajánlom neked szeretett Fiad Testét és Vérét, lelkét és Istenségét engesztelésül a világ bûneiért és minden gyermeked üdvösségéért. Ámen (34) február Böjtölésem ajándéka Jézusnak Ó, Jézusom, segíts nekem, hogy a magam szerény módján kövessem a Te életáldozatodat az emberiség megmentése érdekében. Engedd, hogy felajánljam neked a heti egy nap böjt ajándékát az egész nagyböjtben, hogy megmentsd az egész emberiséget, hogy beléphessenek az Új Földi Paradicsom kapuin. Felajánlom neked, drága Jézus, áldozatomat szeretettel és örömmel szívemben, hogy megmutassam neked szeretetem nagyságát. Ezzel az áldozattal esedezem minden lélek üdvösségéért, akik talán elestek a kegyelemtõl. Ámen (35) március 1. - Ima a lelkeknek a Paradicsomba való belépéshez Ó, Jézusom, segíts nekem, hogy segíthessek Neked megmenteni gyermekeid maradékát a Földön. Kérlek, hogy irgalmad által mentsd majd meg a lelkeket a sötétség szellemétõl. Fogadd el életem megpróbáltatásait, szenvedéseit és fájdalmait a lelkek megmentésére a pokol tüzétõl. Tölts el engem a kegyelmekkel, hogy felajánljam Neked ezeket a szenvedéseket szeretettel és örömmel szívemben, hogy mi mindannyian egy emberként egyesüljünk a Szentháromság iránti szeretetben, és veled éljünk, mint egy szent család a Paradicsomban. Ámen

9 (36) március 7. - Segíts nekem az igaz Istent tisztelni Jézusom, segíts nekem, mert elvesztem és összezavarodtam. Nem ismerem a halál utáni élet igazságát. Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged a hamis istenek tisztelésével, amelyek egyike sem az igaz Isten. Ments meg, és segíts nekem, hogy tisztán lássam az igazságot és ments meg engem lelkem sötétségétõl. Segíts nekem irgalmasságod fényébe jutnom. Ámen március 7. - Engedjétek meg, hogy megmutassam nektek a módot lelketek megtisztítására az imahadjárat imái által, melyeket Én adok nektek. Aztán bízzatok mindent rám. (37) március Isten valamennyi gyermekének egyesítéséért Ó, drága Jézusom, egyesítsd szeretetben valamennyi szeretett követõdet, hogy az egész világon terjeszthessük az örök üdvösségre tett ígéreted igazságát. Kérünk, hogy azok a langyos lelkûek, akik félnek felajánlani magukat értelmüket testüket és lelküket- Neked, vessék majd le gõgjük páncélját, nyissák meg szíveiket a Te szeretetedre és a Te szent családod tagjai legyenek a földön. Drága Jézus, öleld át mindezeket az elveszett lelkeket, és engedd, hogy testvéri szeretetünk felemelje õket a vadonból, és engedd, hogy magunkkal vigyük õket a Szentháromság keblére, szeretetébe és fényébe. A Te szent kezedbe helyezzük minden reményünket bizodalmunkat és szeretetünket. Könyörögve kérünk, növeld odaadásunkat, hogy segíthessünk még több lelket megmenteni. Ámen (38) 2012.március Annak érdekében, hogy biztosítsátok, hogy Isten szent papjai ne higgyenek a gonosz megtévesztésnek, amelyet a Hamis Próféta és az õ követõi terveznek Ó Üdvösség áldott Anyja, kérlek, imádkozz a Katolikus Egyházért ezekben a nehéz idõkben, és szeretett XVI. Benedek pápánkért, hogy enyhüljenek az õ szenvedései. Arra kérünk Téged, Üdvösség Anyja, hogy borítsd be a Te szent palástoddal Isten felszentelt szolgáit, hogy megkapják a kegyelmeket, hogy erõsek, hûségesek és bátrak legyenek a megpróbáltatások alatt, amelyekkel szembenéznek. Imádkozz azért is, hogy a Katolikus Egyház igaz tanításainak megfelelõen törõdjenek majd nyájukkal. Ó, Isten Szent Anyja, add meg nekünk, földi Egyházad maradékának a vezetés ajándékát, hogy segíthessünk vezetni a lelkeket a Fiad királysága felé. Arra kérünk Téged, Üdvösség Anyja, hogy tartsd távol a csalót Fiad követõitõl azon igyekezetükben, hogy megoltalmazzák lelküket, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új Földi Paradicsom kapuin. Ámen (39) március Isten valamennyi gyermeke között járva, segítsetek nekik felkészíteni lelküket az Új paradicsomra és Második Éljövetelemre Ó, Jézusom, szeretett Megváltóm, kérlek, áraszd rám Szentlelkedet, hogy legszentebb szavaidról meggyõzõdéssel tudjak beszélni, hogy felkészítsem Isten valamennyi gyermekét Második Eljöveteledre. Könyörgök hozzád, Uram, Jézus, minden szükséges kegyelemért, hogy segíthessek valamennyi vallásnak, felekezetnek és nemzetiségnek, bármerre járok. Segíts a Te nevedben szólnom, segíts megnyugtatnom a szegény lelkeket a Te ajkaid által, és segíts szeretnem valamennyi lelket azzal a különleges isteni szeretettel, mely a Te szent Szívedbõl árad. Segíts megmentenem a Szívedhez oly közelálló lelkeket, és engedd, hogy vigaszt nyújtsak Neked, drága Jézusom, mikor az elveszett lelkek továbbra is elutasítják irgalmadat. Jézusom, nélküled semmi sem vagyok, de a Te nagylelkû segítségeddel harcolni fogok a Nevedben, hogy segítsek megmenteni az egész emberiséget. Ámen (40) március Ima a papságnak, a lelkek Második Eljövetelre való felkészítésére Ó, Jézusom, én csak egy alázatos szolgálód vagyok és szükségem van a Te vezetésedre, hogy fel tudjam készíteni a lelkeket a Te Dicsõséges Második Eljöveteledre. Segíts nekem megtéríteni és felkészíteni a lelkeket a Te szent akaratodnak megfelelõen, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új Ég és az Új Földre, melyet megígértél az emberiségnek kereszthalálod által. Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy átadhassam szavad a szomjazó lelkeknek és hogy soha ne adjam fel az irántad való kötelességem, drága Jézusom, kinek hûséget esküdtem szent fogadalmam által. Ámen (41) március Ima a hitetlenek lelkéért Ó, Jézusom, segítsd meg a Te szegény gyermekeidet, akik vakok a Te üdvösségedre tett ígéretedre. Könyörögve kérlek, hogy imáim és szenvedésem segítségével nyisd fel a hitetlenek szemét, hogy megláthassák a Te gyengéd szeretetedet, és a Te szent karjaidba fussanak védelemért.

10 Segíts nekik, hogy meglássák az igazságot, és hogy megbocsátást keressenek valamennyi bûnükért, hogy meg lehessen õket menteni, és elsõként léphessenek be az Új Paradicsom kapuin. Könyörgök ezekért a szegény lelkekért, beleértve minden férfit, nõt és gyermeket, és arra kérlek, hogy oldozd fel õket bûneik alól. Ámen (42) március Böjti ima az Egy-Világ-Pénznem megakadályozására Ó, Magasságos Isten, felajánlom neked böjtölésem ajándékát, hogy megszüntesd a gonosz szorítását a világban, melyet azért terveznek, hogy megvonják hazámtól az élelmet, beleértve az élet kenyerét is. Fogadd el felajánlásomat és hallgasd meg kéréseimet más nemzetekért, hogy megakadályozzam az õ szenvedésüket, melyet az Antikrisztus tervez. Ments meg minket, drága Urunk, ettõl a gonoszságtól és oltalmazd meg a mi hitünket, hogy azzal a szabadsággal tisztelhessünk Téged, melyre szükségünk van, hogy örökkön örökké szerethessünk és imádhassunk Téged. Ámen (43) április 3. - Mentsd meg a lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt Ó, Mindenható Atyaisten, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében és az Õ kereszthalálának bûneink megváltásának emlékére. Könyörögve kérlek, mentsd meg a lelkeket, akik nem tudják megmenteni saját magukat, és lehet, hogy halálos bûnben halnak meg a Nagyfigyelmeztetés alatt. Engesztelésül szeretett Fiad szenvedéséért arra kérlek Téged, bocsáss meg azoknak, akik nem képesek keresni az üdvösséget, mert nem fognak elég sokáig élni ahhoz, hogy irgalomért esedezzenek Jézushoz, a Te Fiadhoz, hogy szabadítsa meg õket a bûntõl. Ámen (44) április Erõ hitem megvédésére a Hamis Prófétával szemben Drága Jézusom, adj erõt, hogy a Te tanításaidra összpontosítsak, és hogy a Te szent Szavadat hirdessem minden idõben. Soha ne engedj engem ama kísértésbe, hogy bálványozzam a Hamis Prófétát, aki megpróbál majd úgy fellépni, mint Te. Erõsítsd meg az irántad való szeretetemet. Add nekem a megkülönböztetés és a tisztánlátás kegyelemét, hogy soha ne tagadjam meg a szent Bibliában lévõ igazságot, függetlenül attól, hogy mennyi hazugságot mutatnak be nekem, arra buzdítva, hogy fordítsak hátat a Te igaz szavadnak. Ámen (45) április Én vagyok a ti mentõköteletek. Csak Én segíthetek nektek. Kérlek, hívjatok engem ebben az imában. Ó, Jézusom, oly keveset tudok rólad. De kérlek, segíts megnyitnom szívemet, hogy beengedjelek a lelkembe, hogy meg tudj gyógyítani engem, hogy meg tudj vigasztalni engem, és hogy el tudj tölteni engem a Te békéddel. Segíts, hogy örömet érezzek, hogy legyõzzek minden negatív gondolatot, és segíts megtanulnom megérteni, hogyan szerezzek örömet Neked, azért, hogy beléphessek a Te Új Paradicsomodba, ahol a szeretet, az öröm, és a csodák életét élhetem veled örökkön örökké. Ámen (46) április Szabadíts meg engem a sátán kötelékeitõl Ha most benne vagytok Ó Jézusom, elvesztem, össze vagyok zavarodva, és úgy érzem magam, mint akit foglyul ejtett egy háló, amelybõl nem tudok szabadulni. Bízom benned, Jézusom, hogy segítségemre sietsz, és megszabadítasz a sátán és démonainak kötelékétõl. Segíts nekem, mert elvesztem. Szükségem van a Te szeretetedre, mely erõt ad nekem, hogy higgyek, és bízzam benned azért, hogy megmenekülhessek ettõl a gonosztól és láthassam a világosságot, így végre megtalálhassam a békét, a szeretetet és a boldogságot. Ámen Szeretett Jézusotok (47) április Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére Ó, áldott Édesanyám, az egész világ Üdvösségének Anyja, imádkozz, hogy Jézus iránti szeretetem újraéledhessen. Segíts éreznem az õ szeretetének tüzét, hogy az eltöltse lelkemet. Segíts nekem, hogy jobban szeressem Jézust. Imádkozz, hogy hitem, Fiad iránti szeretetem és odaadásom erõsebb legyen. Oszlass el minden kételyt, mely kínoz engem és segíts, hogy tisztán lássam az igazság isteni Világosságát, mely szeretett Fiadból, az egész emberiség Megváltójából árad. Ámen (48) április Ima a kegyelemért Krisztus második eljövetelének hirdetésére Ó, Jézusom, add meg nekem a kegyelmet, hogy hirdessem szent szavadat az egész emberiségnek, hogy a lelkek megmenekülhessenek. Áraszd rám Szentlelkedet, a Te alázatos szolgálódra, hogy szent szavad meghallgatásra és elfogadásra kerülhessen, különösen azon lelkek által, akik legjobban rászorulnak a Te irgalmadra. Segíts nekem tisztelni a te szent akaratodat minden idõben és segíts, hogy soha ne sértsem meg vagy ítéljem el azokat, akik elutasítják irgalmasságod kezét. Ámen (49) április Hûségeskü a keresztény papság részére

11 Ó, Jézus, én, a te alázatos szolgálód, szeretetet és hûséget fogadok neked. Kérjek, adj nekem jelet, hogy felismerjem hívásodat. Segíts felnyitnom szemem és meglátnom a Te ígéretedet. Áldj meg a Szentlélek kegyelmével, hogy ne tévesszenek majd meg azok, akik azt állítják, hogy a Te nevedben jönnek és nem az igazságot fogják beszélni. Mutasd meg nekem az igazságot. Engedd, hogy érezzem a te szeretetedet, hogy teljesíteni tudjam a Te legszentebb akaratodat. Alázatos szívvel kérlek, mutasd meg nekem, hogyan tudok segíteni Neked megmenteni az emberiség lelkét. Ámen (50) április Jézusom, segíts, hogy megtudjam, ki vagy Te Ó, drága Jézusom, segíts, hogy megismerjelek Téged. Bocsásd meg, hogy ezidáig nem beszélgettem veled. Segíts békére lelnem ebben az életben, és segíts, hogy meglássam az örök élet igazságát. Nyugtasd meg szívemet. Enyhítsd aggodalmaimat. Adj nekem békét. Nyisd meg most szívemet, hogy betölthesd lelkemet a te szereteteddel. Ámen (51) 2012 május 4. - Ima a Szentlélek ajándékáért Ó, jöjj Szentlélek, áraszd ki alázatos lelkemre szereteted, bölcsességed és tudásod ajándékát. Tölts el engem az igazság fényével, hogy meg tudjam különböztetni Isten igazságát a sátán és az õ angyalai által terjesztett hazugságoktól. Segíts megragadnom a fáklyát, és terjesztenem a megértés lángját mindazok számára, akikkel találkozom. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen (52) május 8. - Ima az Atyához Drága Atyám, a te drága Fiad nevében, és az Õ kereszten való kínszenvedésére emlékezve kiáltok hozzád. Te, a Magasságos Isten, a világmindenség Teremtõje, tartsd a mi üdvösségünket a Te kezedben. Öleld át valamennyi gyermekedet, azokat is, akik nem ismernek Téged, és azokat is, akik ismernek, mégsem törõdnek veled. Bocsásd meg bûneinket és ments meg minket a sátán és az õ seregének üldöztetésétõl. Végy minket karjaidba, és tölts el bennünket reménnyel, melyre szükségünk van, hogy meglássuk az igazság útját, Ámen (53) 2012 május Ima a Katolikus Egyházért Ó, Atyaisten, szeretett Fiad nevében könyörgök hozzád, hogy add meg az erõt és szükséges kegyelmeket papjaidnak, hogy kiállják az üldöztetést, melyet elszenvednek. Segítsd meg õket, hogy kitartsanak Fiad, Jézus Krisztus tanításainak igazsága mellett, és soha ne adják fel, soha ne gyengüljenek el, vagy soha ne hódoljanak be a hazugságoknak a Szent Eucharisztia létezését illetõen. Ámen Menjetek, gyermekeim, és ne féljetek! Bízzatok bennem, szeretett Atyátokban, aki szeretettel teremtett meg mindnyájatokat. (54) 2012 május Ima az Atyához a III. Világháború hatásának enyhítéséért Ó, Mennyei Atyám, Szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki rettenetesen szenvedett az emberiség bûneiért, kérlek segíts meg minket ezekben a nehéz idõkben, melyeknek elébe nézünk Segíts meg minket, hogy túléljük az üldözést, melyet a kapzsi uralkodók terveznek, és azok, akik el akarják pusztítani Egyházaidat és gyermekeidet Kérünk Téged, Drága Atyánk, segíts táplálni családjainkat, és oltalmazd meg azok életét, akiket akaratuk ellenére bele fognak kényszeríteni egy háborúba Szeretünk Téged, Drága Atyánk Könyörögve kérünk, segíts meg minket szükségünk idején Ments meg minket az Antikrisztus szorításától Segíts meg minket, hogy túléljük az Antikrisztus bélyegét a fenevad bélyegét -, anélkül, hogy azt elfogadnánk Segítsd meg azokat, akik szeretnek Téged, hogy hûek maradjanak a Te Szent Szavadhoz minden idõben, hogy nekik tudd ajándékozni a kegyelmeket, hogy túléljék Testben és Lélekben. (55) 2012 május Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre Ó, Drága Jézusom, kérlek nyisd meg Isten valamennyi gyermekének a szívét a Te Nagy Irgalmasságod ajándékára Segítsd meg õket, hogy elfogadják a Te Isteni Irgalmasságodat, szeretettel és hálával Engedd, hogy alázatossá váljanak Elõtted, és bûneik bocsánatáért esedezzenek, hogy a Te Dicsõséges Királyságod részévé válhassanak. (56) 2012 május Most kérnetek kell Segítségemet ezen, az Imahadjárat (56)-os imája által. Ez a Papoknak

12 szól, akik Védelmet keresnek a Szent Eucharisztiának. Ó, Drága Atyám, a Te Drága Fiad nevében, aki feláldozta Magát a Kereszten az egész emberiségért Segíts meg engem, hogy hûséges maradjak az IgazsághozBoríts be engem a Te Fiad Drága Vérével, és add meg nekem a Kegyelmeket, hogy továbbra is hittel, bizalommal és becsülettel szolgáljalak Téged, papi szolgálatom hátralevõ részében. Soha ne engedd, hogy eltérjek a Szentmise-Áldozat valódi értelmétõl vagy a Szent Eucharisztia, Gyermekeidnek való bemutatásától. Add meg nekem az erõt, hogy Téged képviseljelek, és úgy tápláljam a Te nyájadat, ahogy táplálva kell, hogy legyenek, a Te Fiad, Jézus Krisztus, az Emberiség Megváltójának Testével, Vérével, Lelkével és Istenségével. (57) 2012 május Ima a Papságnak - Jézus, hadd halljam meg Hívásodat Ó, drága Jézusom, nyisd meg fülemet, hogy meghalljam a Te HangodatNyisd meg szívemet a Te szeretõ Hívásodra. Töltsd el lelkemet a Te Szentlelkeddel, hogy fel tudjalak ismerni Téged ebben az idõben. Felajánlom Neked alázatos hûségemet minden iránt, amit kérsz tõlem. Segíts, hogy megkülönböztessem az igazságot, felkeljek, válaszoljak és kövessem a Te Hangodat, hogy segíteni tudjak neked az egész emberiség lelkének megmentésében. Akaratod számomra parancsadd meg nekem a bátorságot, hogy hagyjam, hogy Te vezess engem, hogy kellõképpen fel tudjam vértezni magam, hogy vezessem a Te Egyházadat, Új Királyságod felé. (58) 2012 május A Keresztes Hadjárat Imája a Megtérésekért Ó drága Jézusom, Hozzád kiáltok, hogy öleld Magadhoz Isten minden gyermekét, és borítsd be õket Drága Szent Véreddel. A Te Véred minden egyes cseppje borítson be minden egyes lelket, védõpajzsként a gonosz ellen. Nyisd meg minden ember szívét, különösképpen a megkeményedett lelkûek szívét, és azokét, akik ismernek Téged, de túl gõgösek ahhoz, hogy leboruljanak, és Szereteted lelküket elárasztó világosságáért könyörögjenek. Nyisd fel szemüket az Igazságra, hogy Isteni Irgalmasságod hajnala hulljon rájuk, és Irgalmasságod Sugarai borítsák be õket. Téríts meg minden lelket a kegyelmek által, melyeket most kérek Tõled, Drága Jézusom (személyes szándékok felsorolása) Irgalomért esedezem Hozzád, és felajánlom Neked a heti egy nap böjt ajándékát június hónapban, engesztelésül minden bûnért. (59) 2012 június Hûségeskü az Isteni Akaratnak Ó, Magasságos Isten. Ó, Mennyei Atya. Felajánlom Neked kitartó hûségemet, a Te tiszteletedre, és engedelmességemet, mindenben megegyezõen a Te Isteni Akaratoddal a földön. Felajánlom Neked, a Te egyetlen, szeretett Fiad, az Igaz Messiás Szent Vére által, értelmemet, testemet és lelkemet valamennyi lélek nevében, hogy egyesülhessünk a Te eljövendõ Mennyei Királyságodban, hogy meglegyen a Te Isteni Akaratod, miképpen a Mennyben, azonképpen itt a földön is. (60) 2012 június Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történõ - megtéréséért Ó, Drága, Édes Jézusom Irgalomért esedezem családom minden tagjának lelkéért (NEVEZD MEG ÕKET ITT) Felajánlom Neked szenvedéseimet, megpróbáltatásaimat és imáimat lelkük megmentéséért a sötétség szellemétõl. Ne engedd, hogy ezen Gyermekeid közül akár egy is elítéljen Téged vagy elutasítsa Irgalmas Kezed. Nyisd meg szíveiket, hogy egybefonódjanak a Te Szent Szíveddel, hogy így keresni tudják a megbocsátást, amely szükséges a Pokol tüzétõl való megmentésükhöz. Add meg nekik a lehetõséget a jóvátételre, hogy így megtérhessenek a Te Isteni Irgalmasságod Sugarai által. (61) 2012 június Ima az Egyközpontú Világirányítás elhárítására Ó, Drága, Mennyei Atyám, a Te Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Keresztre feszítésének emlékére, könyörögve kérlek oltalmazz meg minket, a Te gyermekeidet, a Keresztre feszítéstõl, melyet az Antikrisztus és az õ követõi azért terveznek, hogy elpusztítsák gyermekeidet. Add meg nekünk a szükséges kegyelmeket, hogy elutasítsuk a fenevad bélyegét, és add meg nekünk a kellõ segítséget a gonosz elleni harchoz, mely a sátán útjának követõi által terjed a világban. Könyörögve kérünk, Drága Atyánk, oltalmazd meg valamennyi gyermekedet ezekben a szörnyû idõkben, és tégy minket kellõképpen erõssé ahhoz, hogy felálljunk és hirdessük a Te Szent Szavadat minden idõben.

13 (62) 2012 június Ima az Elveszett és Tehetetlen Bûnösöknek Ó, Jézusom, segíts, mert egy bûnös vagyok, aki elveszett, tehetetlen és sötétségben van. Gyenge vagyok és bátortalan, hogy keresselek Téged. Add meg nekem az erõt, hogy most Hozzád kiáltsak, hogy ki tudjak törni lelkem sötétségébõl. Drága Jézusom, vigyél el engem a Te világosságodba, és bocsáss meg nekem. Segíts, hogy újra teljessé váljak, és vezess el engem a Te Szeretetedbe, a Te békédbe és az Örök Életbe. Mindenekfelett bízom Benned, és kérlek, vedd értelmemet, testemet és lelkemet, amint átadom magam a Te Isteni Irgalmasságodnak. (63) 2012 június Õrizz meg engem ezen küldetés során Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz, hogy megkapjam az Élet Kenyerét, hogy az megõrizzen engem ezen küldetés során, Isten valamennyi Gyermekének megmentésében segédkezve. Kérlek, segítsd meg mindazokat, akiket megtévesztenek a hamis bálványok és a hamis istenek, felnyitván szemüket a te Fiad Isten minden egyes gyermekét megváltó és mindenkinek örök életet szerzõ Kereszthalálának Igazságára. Ámen (64) 2012 július 4. - Mentsd meg testvéreimet Ó legdrágább Üdvözítõm, Jézus Krisztus, fogadd el imáimat és áldozataimat mintegy ajándékként, segítvén megmenteni testvéreimet a sötétség börtönébõl, amelyben vannak. Engedd, hogy segítsek lelkük megmentésében. Könyörögve kérlek, bocsásd meg bûneiket, és kérlek, áraszd el lelküket a Szentlélekkel, hogy Karjaidba fussanak mintegy menedékként, melyre oly kétségbeesetten szükségük van, hogy el ne vesszenek örökre. Alázatos szolgálattal és hálával felajánlom Neked önátadásomat, mintegy ajándékként az ilyen lelkekért. Ámen (65) 2012 július 9. - Ima a halálos bûnben lévõkért Ó Drága Jézus, az emberiség Üdvözítõje Esedezve kérlek, Isteni Irgalmasságod által kegyelmezz mindazoknak a szegény bûnösöknek, akik lehet, hogy eltávoznak ebbõl a világból a Nagyfigyelmeztetés során. Bocsásd meg bûneiket, és könyörögve kérlek, hogy Kínszenvedésed emlékére add meg nekem ezt a különleges kegyelmet, engesztelésül bûneikért. Felajánlom Neked magamat, elmémet, testemet és lelkemet, vezeklésül az õ lelkük megmentéséért, és hogy elnyerjék az örök életet. (66) 2012 július Ima a papság részére: Segíts, hogy hû maradjak Legszentebb Szavadhoz Ó Drága Jézusom, segíts, hogy örökké hû maradjak Legszentebb Szavadhoz. Adj erõt, hogy fenntartsam Egyházad Igazságát a nehézségek közepette. Tölts el engem a kegyelemmel, hogy az Általad tanított módon szolgáltassam ki a Szentségeket. Segíts, hogy az Élet Kenyerével tápláljam Egyházadat, és hogy hûséges maradjak Hozzád, még ha meg is tiltják ezt nekem Szabadíts meg a megtévesztés rabláncától, mellyel szembekerülhetek Isten Igaz Szavának hirdetésekor. Borítsd be most a Te Drága Véreddel valamennyi felszentelt szolgádat, hogy bátrak, kitartóak és állhatatosak maradjunk az Irántad, Szeretett Megváltónk, Jézus Krisztusunk iránti hûségünkben. (67) 2012 július Õrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától Kérlek, drága Jézusom, õrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától. Szent Szívednek szentelem ezeket a gyermekeket (nevezd meg õket), és kérlek, hogy a Te Drága Véred palástja által világosítsd meg az õ lelküket, és vedd õket a Te biztonságos, szeretõ Karjaidba, hogy megoltalmazd õket minden veszedelemtõl. Kérlek, nyisd meg szívüket, és áraszd el lelküket a Te Szentlelkeddel a Lelkiismeret Átvilágítása során, hogy minden gonoszságtól megtisztuljanak. (68) 2012 július Védj meg engem a sátán befolyásától Isten Anyja, Üdvösség Anyja Boríts be engem legszentebb palástoddal, és védd meg a családomat a sátán és az õ bukott angyalainak befolyásától. Segíts mindenkoron bíznom szeretett Fiad, Jézus Krisztus Isteni Irgalmasságában. Tarts meg engem az Iránta való szeretetemben, és soha ne engedd, hogy eltévelyedjek az Õ Tanításainak Igazságától,

14 bármennyi kísértés is álljon az utamban. (69) 2012 július Ima Istenhez, az Atyához, az Õ Isteni Akaratának elfogadásáért Mindenható Atyaisten, elfogadom Isteni Akaratodat. Segíts, hogy gyermekeid is elfogadják azt. Akadályozd meg a sátánt, hogy megvonja gyermekeid jogát Atyjuk örökségéhez. Ne engedd, hogy valaha is feladjuk a Paradicsomi örökségünkért vívott harcot. Hallgasd meg a sátán és az õ bukott angyalainak elûzésére vonatkozó kéréseinket. Kérlek téged, Drága Atyám, tisztítsd meg a világot Irgalmaddal, és tölts el bennünket a Te Szentlelkeddel. Vezess bennünket Legszentebb hadsereged megalakításában, felruházván azt azzal a hatalommal, hogy mindörökre számûzze a fenevadat. Ámen. (70) 2012 július Ima a Papság részére az Egyház megmentésére Ó, Drága Jézus, segítsd meg Felszenteld Szolgáidat, hogy felismerjék az Egyházadon belüli szakadást, amikor az kibontakozik. Segítsd meg Felszenteld Szolgáidat, hogy megingathatatlanok és hûek maradjanak a Te Legszentebb Igédhez. Soha ne engedd, hogy a világi törekvések elhomályosítsák az Irántad való tiszta szeretetüket. Add meg nekik a kegyelmeket, hogy tiszták és alázatos maradjanak Elõtted, és hogy tiszteljék a Te Legszentebb Jelenlétedet az Oltáriszentségben. Segítsd és vezesd mindazon felszentelt szolgákat, akik szeretete esetleg kihûlt Irántad, és éleszd újra Szentlelked tüzét az õ lelkükben minden pillanatban. Segítsd meg õket, hogy felismerjék az eltérítésükre elébük helyezett kísértést. Nyisd fel szemüket, hogy meglássák az Igazságot minden idõben. Áldd meg most õket, Drága Jézus, és borítsd be õket a Te Drága Szent Véreddel, hogy megóvd õket minden veszedelemtõl. Adj nekik erõt, hogy ellenálljanak a sátán csábításának, ha eltérítené õket annak varázsa, hogy tagadják a bûn létezését. (71) 2012 július Ments meg minket az üldöztetéstõl Ó, Jézusom, mentsd meg Isten gyermekeit az Antikrisztustól. Oltalmazz meg minket a világ irányítását célzó tervektõl. Uram, ments meg minket az üldöztetéstõl. Oltalmazd meg a sötét lelkeket az Antikrisztustól, hogy megmenthetõvé váljanak a Te Szemedben. Segíts bennünket gyengeségünkben. Erõsíts meg bennünket lélekben, hogy felemelkedjünk, és vezessük egymást, amint a te Hadseregedben menetelünk a Paradicsom Kapui felé. Szükségem van Rád, Drága Jézusom. Szeretlek Téged, Drága Jézusom. Dicsõítem Jelenlétedet a földön. Õrizkedem a sötétségtõl. Imádlak Téged, és átadom magamat, testben és lélekben, hogy Te fel tudd tárni nekem Jelenléted Igazságát, hogy mindenkoron bízzam majd Irgalmadban. (72) 2012 augusztus 7. - A Tanítvány Imája Drága Jézusom, készen állok terjeszteni Szent Szavadat. Add meg nekem a bátorságot, az erõt és a tudást az igazság hirdetéséhez, hogy minél több lelket tudjak Hozzád vinni. Fogadj engem a Te Szent Szívedbe, és boríts be engem a Te Drága Véreddel, hogy elteljek a kegyelmekkel, hogy terjesszem a megtérést Isten valamennyi a világ minden táján lévõ, bármilyen vallású gyermekének megmeneküléséért, üdvösségéért. Mindörökké bízom Benned. A Te szeretett tanítványod. (73) 2012 augusztus A fiatal lelkekért, a fiatal gyermekekért. Ó, Jézusom, segíts megmentenem a fiatalok lelkét szerte az egész világon. Segítsd meg õket a Te kegyelmeddel, hogy meglássák Létezésed Igazságát. Vond õket Szent Szívedhez, és nyisd fel szemüket a Te szeretetedre és irgalmadra. Mentsd meg õket a pokol tûzétõl, és imáim által könyörülj az õ lelkükön. Jézusotok (74) 2012 augusztus Ima a Tisztánlátás és Megkülönböztetés Ajándékáért Ó Isten Anyja, segíts nekem felkészíteni a lelkemet a Szentlélek Ajándékára. Fogd meg a kezemet, mint egy gyermeknek, és vezess engem az úton a tisztánlátás és a megkülönböztetés felé, a Szentlélek ereje által. Nyisd meg szívemet, és taníts engem a test, az értelem és a lélek átadásában. Szabadíts meg engem a gõg bûnétõl, és imádkozz, hogy megbocsátást nyerjek minden eddigi bûnömért, hogy lelkem megtisztuljon, és imádkozz, hogy teljes egésszé váljak, hogy megkaphassam a Szentlélek Ajándékát.

15 Köszönöm neked, Üdvösség Anyja, a közbenjárásodat, és szívemben szeretettel várom ezt az Ajándékot, melyre örömmel áhítozom. (75) 2012 szeptember 4. - Átadom Neked Fájdalmamat, drága Jézus Jézus, átadom fájdalmamat és szenvedésemet annak, amit Te szenvedtél el a Kálvárián való Haláltusád során. Minden általam elviselt sérelmet felajánlok Neked. Minden általam elszenvedett becsmérlést és szóbeli támadást felajánlok a Töviskoszorúd iránti tiszteletbõl. Minden engem ért jogtalan kritizálást felajánlok a Pilátus elõtti Alázatosságod iránti tiszteletbõl. Minden, mások kezétõl általam elszenvedett testi kínt felajánlok az Oszlopnál való Ostoroztatásod iránti tiszteletbõl. Minden általam elszenvedett támadást felajánlok a Töviskoszorúval való Megkoronázásodkor Általad elszenvedett borzalmas testi gyötrelem iránti tiszteletbõl, mikor a tövisek átszúrták Szemedet. Minden alkalommal, amikor Téged követlek, amikor Tanításaidat adom tovább, és amikor a Te Nevedben kigúnyolnak engem, hadd segítsek Neked a Kálváriához vezetõ úton. Segíts, hogy megszabaduljak a gõgtõl, és hogy soha ne féljek megvallani, hogy szeretlek Téged, drága Jézus. Majd ha minden reménytelennek tûnik az életemben, drága Jézus segíts, hogy bátor legyek, emlékezvén arra, hogy Te hogyan engedted át Magadat önként, az oly aljas és kegyetlen módon való Keresztre feszítésnek. Segíts, hogy felálljak, és igaz Kereszténynek számítsak, igaz katonának Hadseregedben, aki alázatos és töredelmes szívû, emlékezvén az értem hozott Áldozatodra. Fogd a kezem, drága Jézus, és mutasd meg nekem, hogy szenvedésem hogyan tud másokat ösztönözni a Hadseregedhez való csatlakozásra, a hasonló gondolkodású lelkekhez, akik szeretnek Téged. Segíts, hogy elfogadjam a szenvedést, és felajánljam Neked ajándékként, a lelkek megmentésére, a gonosz zsarnoksága elleni végsõ csatában. Ámen. (76) 2012 szeptember Az Ateisták Imája Jézus, segíts, hogy elfogadjam Isten szeretetét, ahogy azt jelenleg látom. Nyisd meg szemem, értelmem, szívem és lelkem, hogy megmenekülhessek. Segíts, hogy higgyek, azáltal, hogy betöltöd szívemet a te szereteteddel. Majd ölelj át, és ments meg engem a gyötrõ kételytõl. Ámen. (77) 2012 szeptember Ima Nagy-Britanniáért Ó Mennyei Atya, az emberiség Teremtõ Istene, kérlek, hallgasd meg imámat. Könyörögve kérlek, mentsd meg Britanniát a gonosz karmaiból és a diktatúrától. Kérlek, egyesíts mindannyiunkat, minden egyházat, felekezetet és bõrszínû embert, egy családként a Te Szemedben. Add meg nekünk az erõt, hogy egyesüljünk, dacolva minden Tanításaidat megtiltó bevezetett törvénnyel. Add meg nekünk az erõt és a bátorságot, hogy soha ne hagyjunk el Téged, és hogy imáink által segítsünk megmenteni valamennyi Gyermekedet. Egyesítsd valamennyi testvéremet, hogy hódolattal adózzunk az Örök Életre és Paradicsomodba való belépésünkre tett ígéretednek. Ámen. (78) 2012 szeptember Ments meg engem a gonosztól. Ó Jézus, védj meg engem a sátán hatalmától. Fogadj engem Szívedbe, amint teljesen elengedem az iránta és az õ gonosz útjai iránti hûségemet. Átadom akaratomat, és térden állva, alázatos és bûnbánó szívvel járulok Eléd. Életemet a Te Szent Karjaidba helyezem. Ments meg engem a gonosztól. Szabadíts meg engem, és végy a Te védelmed biztos menedékébe, most és mindörökké. (79) 2012 szeptember Ima a két milliárd elveszett lélekért Ó, Drága Jézus, könyörögve kérlek, áraszd ki Irgalmadat az elveszett lelkekre. Bocsásd meg nekik, hogy elutasítanak Téged, és használd fel imámat és szenvedésemet arra, hogy Irgalmad által, kiáraszthasd rájuk a lelkük megszentelõdéséhez szükséges Kegyelmeket. Kérlek, add meg lelküknek az irgalom ajándékát. Kérlek, nyisd meg szívüket, hogy Hozzád menjenek, és kérjenek Téged, hogy töltsd el õket Szentlelkeddel, hogy el tudják fogadni Szereteted Igazságát, és Veled éljenek, valamint Isten teljes családjával, mindörökké. (80) 2012 október Ima a gyilkosságot elkövetõk lelkéért Ó, drága Jézus, Könyörgök, irgalmazz a gyilkosságot elkövetõknek. Kérlek, kegyelmezz a halálos bûnben lévõknek.

16 Felajánlom saját szenvedésemet és nehézségeimet Neked, hogy meg tudd nyitni a Te Szívedet, és meg tudd bocsátani nekik az õ vétkeiket. Kérlek, borítsd be Drága Véreddel mindazokat, kiknek lelkében gonosz szándék lakozik, hogy tisztára moshassák bûneiket. (81) 2012 október Ima a Szentáldozás Ajándékáért Ó, Mennyei Ostya, töltsd el testemet a szükséges táplálékkal. Töltsd el lelkemet Jézus Krisztus Isteni Jelenlétével. Add meg nekem a kegyelmeket, Isten szent akaratának teljesítéséhez. Tölts el engem a Te szent jelenlétedbõl áradó békével és nyugalommal. Soha ne engedj kételkednem a Te jelenlétedben. Segíts elfogadnom Téged Testben és Lélekben, és segíts elfogadnom, hogy a Szent Eucharisztia által nekem adományozott kegyelmek segítenek majd hirdetnem a mi Urunk, Jézus Krisztus dicsõségét. Tisztítsd meg szívemet. Nyisd meg lelkemet, és szentelj meg engem, mikor a Szent Eucharisztia nagy Ajándékát magamhoz veszem. Add meg nekem a kegyelmeket és a kegyeket, melyeket a Szent Eucharisztia adományoz Isten minden gyermekének, és adj nekem mentességet a Tisztítótûz lángjaitól. Ámen. (82) 2012 október Ima a Maradék Egyház Gyõzelméért Jézus, világ Királya és Megváltója, felajánljuk Neked tiszteletünket, hûségünket és tetteinket, hogy mindenkinek hirdessük a Te Dicsõséged. Segíts, hogy erõt és magabiztosságot nyerjünk, hogy felálljunk és nyíltan hirdessük az Igazságot mindenkoron. Soha ne engedd, hogy megtorpanjunk, vagy késlekedjünk a gyõzelem felé való menetelésünkben, és a lelkek megmentésére irányuló tervünkben. Átadjuk magunkat, szívünket, és mindenünket, hogy megszabaduljunk az akadályoktól, amint folytatjuk a tövises utat az Új Paradicsom kapui felé. Szeretünk Téged, legdrágább Jézus, szeretett Megváltónk és Üdvözítõnk. Egyesítjük magunkat testünket, lelkünket és szellemünket a Te Szent Szívedben. Áraszd ránk védelmed kegyelmét. Boríts be mindet a Te drága Véreddel, hogy eltöltsön bennünket a bátorság és a szeretet, hogy felálljunk és nyíltan hirdessük Új Királyságod igazságát. Ámen. (83) 2012 november 1. - Ima a büntetések enyhítéséért Ó drága Atya, Magasságos Isten, mi, a te szegény gyermekeid, leborulunk a Te Mennyei Dicsõséges Trónod elõtt. Könyörögve kérünk Téged, szabadítsd meg a világot a gonosztól. Irgalmadért esedezünk azon lelkek számára, akik rettentõ nehézségeket okoznak Gyermekeidnek a földön. Kérünk, bocsáss meg nekik. Kérünk, távolítsd el az Antikrisztust, amint õ felfedi magát. Kérünk Téged, drága Urunk, csillapítsd le büntetõ Kezed. Könyörögve kérünk Téged, inkább fogadd el imáinkat és szenvedéseinket, Gyermekeid szenvedéseinek enyhítésére, ebben az idõben. Bízunk Benned. Tisztelünk Téged. Hálát adunk Neked az Általad hozott nagy áldozatért, mikor elküldted egyetlen Fiadat, Jézus Krisztust, hogy megmentsen bennünket a bûntõl. Örömmel fogadjuk a Te Fiadat, újra, mint az emberiség Megmentõjét. Kérünk, oltalmazz meg minket. Óvj meg bennünket minden veszedelemtõl. Segítsd meg családjainkat. Irgalmazz nekünk. (84) 201 november 9. - Ima a világot irányító elit lelkének megvilágosítására Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen (84)-es imáját, a világot irányító elit lelkének megvilágosítására. Ó drága Jézus, könyörögve kérlek Téged, világosítsd meg a világot irányító elit lelkét. Mutasd meg nekik Irgalmad bizonyítékát. Segíts nekik, hogy nyitott szívûekké váljanak, és hogy õszinte alázatot mutassanak, tisztelvén a Te Kereszthalálod által hozott nagy Áldozatodat, amikor meghaltál az õ bûneikért. Segíts nekik tisztán látni, ki az õ Igaz Alkotójuk, ki az õ Teremtõjük, és töltsd el õket a kegyelmekkel, hogy meglássák az Igazságot. Kérlek, akadályozd meg azirányú terveiket, hogy emberek millióinak ártsanak a védõoltások révén, hogy élelmiszerhiány, hogy ártatlan gyermekek kényszerû örökbefogadása és családok szétszakadása következzen be. Gyógyítsd meg õket. Áraszd rájuk a Te Világosságodat, és vedd õket a Te Szívedbe, megmentvén õket a gonosz kelepcéjétõl. (85) 2012 november Hogy megmeneküljön az Amerikai Egyesült Államok a csaló kezétõl Ó drága Jézus, borítsd be nemzetünket a Te legdrágább védelmeddel. Bocsásd meg az Isten Tízparancsolata ellen

17 elkövetett bûneinket. Segítsd meg az amerikai népet, hogy visszatérjen Istenhez. Nyisd meg értelmüket az Úr Igaz Útjára. Nyisd meg megkeményedett szívüket, hogy örömmel fogadják majd Irgalmas Kezedet. Segítsd meg ezt a nemzetet, hogy szembeszálljunk az istenkáromlásokkal, melyeket ránk erõszakolhatnak, kényszerítve bennünket, hogy tagadjuk meg a Te Jelenlétedet. Könyörögve kérünk Téged, Jézus, ments meg minket, oltalmazz meg minket minden veszedelemtõl, és öleld a mi népünket a Te Szent Szívedre. (86) 2012 november Szabadíts meg engem a gyötrõ kételytõl Íme, az Imahadjárat imája, mely segít nektek válaszolni Hívásomra, és megszabadít benneteket a gyötrõ kételytõl. Imahadjárat (86) Szabadíts meg engem a gyötrõ kételytõl Összezavarodottan, bizonytalanul és nyugtalanul járulok Eléd, Drága Jézus, mert aggódom az Üzeneteidben Általad hirdetett Igazság miatt. Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged. Bocsáss meg nekem, ha nem hallak meg Téged. Nyisd meg szemem, hogy megláthassam azt, amit szeretnél, hogy megértsek. Esedezve kérlek, add nekem a Szentlélek erejét, hogy megmutassa nekem az Igazságot. Szeretlek Téged, Drága Jézus, és könyörögve kérlek, szabadíts meg engem a gyötrõ kételytõl. Segíts, hogy válaszoljak Hívásodra. Bocsáss meg nekem, ha bántottalak Téged, és vonj közelebb Szívedhez engem. Vezess engem Új Királyságodba, és add meg nekem a kegyelmet, hogy imáim és szenvedésem által segíthessek neked megmenteni a lelkeket, akik oly kedvesek a Te Szent Szívednek. Jézusotok (87) 2012 november Védelmezd meg nemzetünket a gonosztól Enyhítendõ a gonosz törvényeket, melyeket be fognak vezetni országaitokban, ahol az Igazság rejtve marad majd elõttetek, imádkoznotok kell az Imahadjárat ezen, (87)-es imáját, hogy megvédelmezzétek a nemzeteket a gonosztól. Ó Atya, Fiad nevében ments meg bennünket a kommunizmustól.ments meg bennünket a diktatúrától. Védelmezd meg nemzetünket a pogányságtól. Oltalmazd meg gyermekeinket minden veszedelemtõl. Segíts, hogy meglássuk Isten Világosságát. Nyisd meg szívünket Fiad Tanításaira. Segíts meg minden Egyházat, hogy hûek maradjanak Isten Igéjéhez. Könyörögve kérünk, óvd meg nemzetünket az üldöztetéstõl. Legdrágább Urunk, tekints reánk Irgalommal, függetlenül attól mennyire bántunk Téged. Jézus, Emberfia, boríts be minket Drága Véreddel. Oltalmazz meg minket a gonosz kelepcéitõl. Esedezve kérünk, Édes Istenünk, avatkozz be, és akadályozd meg a gonoszt abban, hogy elnyelje most a világot. (88) 2012 december 3. - Ima a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után Ó, Jézus Szentséges Szíve, Irgalmazz mindannyiunknak, szegény bûnösöknek. Világosítsd meg a kõszívûeket, akik oly kétségbeesetten keresik a vezetést. Bocsásd meg nekik gonoszságaikat. Segítsd meg õket Szereteted és Irgalmad által, hogy megtalálván azt szívükben, megragadják a Te nagy Ajándékodat, a Megváltás Ajándékát. Esedezve kérlek, bocsáss meg mindazon lelkeknek, akik elutasítják Isten Igazságát. Borítsd be õket Fényeddel, Drága Jézus, hogy az vakká tegye majd õket a gonoszságra és az ördög kelepcéire, aki próbálja majd õket örökre elszakítani Tõled. Könyörögve kérlek, adj erõt Isten minden gyermekének, hogy hálásak legyenek a Te Nagy Irgalmasságodért. Kérlek, hogy Te nyisd ki Királyságod ajtaját minden tévelygõ lélek számára, akik a tehetetlenség és a reménytelenség állapotában bolyonganak a földön. (89) 2012 december Ima a Nyomorult Bûnösök számára Drága Jézus, segíts meg engem, szegény nyomorult bûnöst, hogy bûnbánattal lelkemben járuljak Eléd. Tisztíts meg engem a bûnöktõl, melyek tönkretették az életemet. Add meg nekem a bûn rabláncaitól mentes új élet ajándékát és a szabadságot, melyektõl bûneim megfosztanak engem. Újíts meg engem Irgalmasságod Fényében. Ölelj Szívedre engem. Hadd érezzem Szeretetedet, hogy közel kerülhessek Hozzád, és hogy Irántad való szeretetem lángra lobbanjon. Irgalmazz nekem, Jézus, és óvj meg engem a bûntõl. Tégy engem méltóvá arra, hogy belépjek a Te Új Paradicsomodba. (90) 2012 december Hála a Te Legdicsõségesebb Második Eljöveteledért Ó, Jézusom, dicsérlek Téged, és hálát adok Neked Legdicsõségesebb Második Eljöveteledért.

18 Megváltóm, Te azért születtél meg, hogy nekem Örök Életet adj, és megszabadíts a bûntõl. Szeretetemet, hálámat és imádatomat adom Neked, felkészítvén lelkemet a Te Nagy Jöveteledre. (91) 2013 január 4. - Ima, hogy hûséges maradjak hitemhez Amikor más Keresztények támadnak, megfélemlítenek, és üldöznek benneteket, hogy fogadjátok el az új törvényeket, melyekrõl tudjátok a szívetekben, hogy nem Istentõl valók, akkor imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját, hogy hûségesek maradjatok Hitetekhez. Imahadjárat (91) Ima, hogy hûséges maradjak Hitemhez Ó, Boldogságos Szûzanya, Üdvösség Anyja, oltalmazz meg engem szükségem idején, amikor gonoszsággal szembesülök. Segíts meg engem, hogy félelem nélkül lelkemben, erõvel és bátorsággal védelmezzem Isten Igéjét. Imádkozz, hogy hûséges maradjak Krisztus Tanításaihoz, és hogy teljes mértékben, maradéktalanul át tudjam adni félelmeimet, aggodalmaimat és szomorúságomat. Segíts meg engem, hogy bátran meneteljek elõre ezen a magányos úton, hirdetvén Isten Szent Igéjének Igazságát, még akkor is, ha Isten ellenségei ezt szinte lehetetlenné is teszik. Ó Boldogságos Szûzanya, kérlek, hogy közbenjárásod által, erõs maradjon minden Keresztény hite, mindvégig az üldöztetés során. (92) 2013 január 6. - Ima az állhatatosság kegyelméért Ó, drága Jézus, az Állhatatosság Adományát kérem Tõled. Könyörögve kérlek, add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy meg tudjam õrizni a Te Legszentebb Igédet. Kérlek, szabadíts meg engem minden maradék kételytõl. Kérlek, áraszd el lelkemet jósággal, türelemmel és állhatatossággal. Segíts, hogy méltóságteljes maradjak, amikor a Te Szent Nevedben sértegetnek engem. Erõsíts meg engem, és árassz el a kegyelemmel, hogy tovább folytassam, még akkor is, amikor fáradt vagyok, amikor nincs erõm, és amikor az elõttünk álló megpróbáltatásokkal kell szembenéznem, amint fáradhatatlanul munkálkodom azon, hogy segítsek Neked megmenteni az emberiséget. (93) 2013 január Ima a Megtérés Könnyeiért Ó, szeretett Jézusom, Te közel állsz szívemhez. Én egy vagyok Veled. Szeretlek Téged. Féltve õrizlek Téged. Hadd érezzem Szeretetedet. Hadd érezzem Fájdalmadat. Hadd érezzem Jelenlétedet. Add meg nekem az alázat Kegyelmét, hogy méltóvá váljak Királyságodra, amint a földön, úgy a Mennyben is. Add meg nekem a Megtérés Könnyeit, hogy valóban fel tudjam ajánlani magam Neked, mint egy igaz tanítvány, segítvén Téged azon Küldetésedben, hogy megments minden egyes lelket a földön, mielõtt eljössz ítélni élõket és holtakat. Szeretett Jézusotok (94) 2013 január Ima a test, a lélek és a szellem gyógyulásáért Ó, drága Jézus, Eléd borulok, fáradtan, betegen, kínok közt, és arra vágyva, hogy meghalljam Hangodat. Engedd, hogy Isteni Jelenléted megérintsen, hogy Isteni Világosságod elárassza testemet, lelkemet és szellememet. Bízom Irgalmadban. Maradéktalanul átadom Neked fájdalmamat, szenvedésemet, és kérlek, add meg nekem a kegyelmet, hogy bízzam Benned, hogy Te ki tudsz gyógyítani engem ebbõl a kínból és sötétségbõl, hogy újra egészségessé válhassak, és követni tudjam az Igazság Útját, valamint engedjem, hogy Te elvezess engem az Új Paradicsomban való életre. (95) 2013 január 23 - Segíts idõt találni az imádságra Ó, Üdvösség Anyja, jöjj segítségemre azon küzdelmemben, hogy idõt találjak az imádságra. Segíts nekem, hogy megadjam a te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az õt megilletõ idõt, megmutatván Neki, mennyire szeretem õt. Kérlek, hogy te, Áldott Édesanyám, Üdvösség Anyja, esdekeld ki számomra a szükséges Kegyelmeket, és esdekelj ki drága Fiadnál minden kegyelmet és áldást, hogy õ, Szent Szívének Kebelére ölelhessen engem. Ámen."

19 (96) 2013 január 25 - Áldd meg és védelmezd meg Imahadjárati iimacsoportunkat Ó, legdrágább Jézusom, kérlek, áldj meg, és védelmezz meg minket, a Te Imahadjárati Imacsoportodat, hogy védettekké váljunk a sátán, és minden gonosz szellem ördögi támadásaival szemben, akik gyötörhetnek minket, ezen, a lelkek megmentését szolgáló Szent Küldetés során. Add, hogy hûségesek és erõsek maradhassunk, amint kitartóan próbáljuk megõrizni a Te Szent Nevedet a világ elõtt, és hogy soha ne adjuk fel azon törekvésünket, hogy terjesszük a Te Szent Szavad Igazságát. Kérlek, imádkozzátok ezt az imát minden imatalálkozó elõtt és után (97) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO LITÁNIÁK Jézus az emberiséghez - litánia (1) - Védelem a hamis próféta ellen augusztus 19. vasárnap; Legdrágább Jézus, ments meg bennünket a Hamis Próféta megtévesztésétõl. Jézus, Irgalmazz nekünk. Jézus, ments meg bennünket az üldöztetéstõl. Jézus, õrizz meg bennünket az Antikrisztustól. Uram, Irgalmazz. Krisztus, Kegyelmezz. Legdrágább Jézus, boríts be minket Drága Véreddel. Legdrágább Jézus, nyisd fel szemeinket a Hamis Próféta hazugságaira. Legdrágább Jézus, egyesítsd Egyházadat. Jézus, oltalmazd szentségeinket. Jézus, ne engedd, hogy a Hamis Próféta megossza Egyházadat. Legdrágább Jézus, segíts elutasítanunk az igazságként elénk tárt hazugságokat. Jézus, adj nekünk Erõt. Jézus, adj nekünk Reményt. Jézus, áraszd el lelkünket a Szentlélekkel. Jézus, oltalmazz meg bennünket a Fenevadtól. Jézus, add meg nekünk a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát, hogy igaz Egyházad útján járhassunk, mindörökkön örökké. Ámen. Jézus az emberiséghez - Litánia (2) - Litánia a védettség kegyelméért augusztus 24. péntek, Ó Fölséges Mennyei Atya. Szeretlek Téged. Tisztellek Téged. Uram Irgalmazz. Uram bocsásd meg nekünk a mi vétkeinket. Imádlak Téged. Magasztallak Téged. Hálát adok Neked minden különleges Kegyelmedért. Könyörögve kérlek a Védettség Kegyelméért szeretteim számára. (Nevezd meg mindazokat, akik lelkének üdvösségéért imádkozol) Felajánlom Neked hûségemet minden idõben. Te, Ó Mennyei Atya, Minden dolog Teremtõje, A Világmindenség Teremtõje, Az emberiség Teremtõje, Te vagy minden dolog forrása. Te vagy a Szeretet forrása. Te vagy a Szeretet. Szeretlek Téged. Tisztellek Téged. Leborulok Elõtted. Irgalomért esedezem mindazon lélek számára, akik nem ismernek Téged, akik nem tisztelnek Téged, akik elutasítják Irgalmas Kezedet. Átadom magam Neked, értelmemet, testemet és lelkemet, hogy Karjaidba tudd venni õket, biztonságban tartva a

20 gonosztól. Kérlek, nyisd meg a Paradicsom Kapuit, hogy végre valamennyi Gyermeked egyesülhessen az örökségben, melyet Te teremtettél mindannyiunk számára. Ámen Jézus az emberiséghez - litánia (3) - Védjétek meg az Isten szavát 2012.október 11. csütörtök; Ó, drága Jézus, védj meg bennünket a hazugságoktól, melyek megbántják Istent. Védj meg bennünket a sátántól és seregétõl. Segíts, hogy jobban szeressünk Téged. Tarts meg bennünket a harcunkban. Védj meg bennünket a hitünkben. Vezess bennünket biztonságos Menedékedbe. Segíts kiállnunk, és megvédenünk Szent Akaratodat. Erõsítsd meg elhatározásunkat, hogy igaz Tanítványaid legyünk. Adj nekünk bátorságot. Adj nekünk bizalmat. Vezess az Igazság útján. Védj meg bennünket az ellenséggel szemben. Áraszd ránk Védelmed Kegyelmeit. Segíts ellenállnunk a kísértésnek. Vonj bennünket Szent Szívedhez közelebb. Segíts mindenkoron hûnek maradnunk Hozzád. Ámen. Jézus az emberiséghez - litánia (4) - Isten, az atya általi büntetés enyhítése január 12. szombat, Íme egy fontos Litánia az Atyám általi büntetés enyhítését segítendõ. 'Jézus az Emberiséghez' Litánia (4) Isten, az Atya általi büntetés enyhítésére. Ó, Magasságos Isten,Irgalomért esedezünk Hozzád, Gyermekeid bûnei miatt. Hálát adunk Neked a föld Ajándékáért. Hálát adunk Neked az emberi élet Ajándékáért. Féltve õrizzük az élet Ajándékát. Óvjuk az élet Ajándékát. Hálát adunk Neked az Ajándékért - Fiadért, Jézus Krisztusért. Hálát adunk Neked a Megváltás Ajándékáért. Dicsõítjük Istenségedet. Átadjuk magunkat Neked, teljesen, hogy a Te Szent Akaratod beteljesedhessen, amint a Mennyben, úgy a földön is. Hálát adunk Neked a Lelkiismeret - Átvilágítás Ajándékáért. Hálát adunk Neked az örök élet ígéretéért. Örömmel üdvözöljük az Új Paradicsomot. Esedezve kérünk, ments meg minden lelket, azokat is, akik gyötörnek Téged, és akik elvesztek a Számodra. Hálát adunk Neked valamennyi Gyermeked iránti Szeretetedért. Hálát adunk Neked a prófécia Ajándékáért. Hálát adunk Neked az ima Ajándékáért. Kérünk, adj nekünk békét és üdvösséget.

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

A Keresztes Imahadjárat imái

A Keresztes Imahadjárat imái A Keresztes Imahadjárat imái (1) Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért... 2011. november 17. (2) Ima a globális uralkodókért... 2011. november 18. (3) Szabadítsátok meg a világot a félelemtől... 2011.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat SZERDA FELKÉSZÜLÉS AZ IMÁRA: Legyen minden esetben kereszt, szentelt víz, szentelt gyertya. Kérjük, minden alkalommal a szentelt vízzel szenteljétek meg környezeteteket, ahol imádkoztok! Utasítások az

Részletesebben

Erről az Imakönyvről

Erről az Imakönyvről Erről az Imakönyvről Az imák és litániák (dőlt kiemeléssel), amelyek ebben a könyvben találhatóak, nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A Keresztes Imahadjárat imái

A Keresztes Imahadjárat imái A Keresztes Imahadjárat imái (1) Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért --- 2011. november 17. csütörtök. Drága szeretett leányom, kérlek, kérd meg gyermekeimet, hogy imádkozzátok ezeket az imákat most

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezetés "The Warning" Acta Apostolicae Sedis A Szeretet az út az Üdvösséghez Világméretű Megtérés van

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 február Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 március Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS 2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 január és február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JANUÁR Szûz

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2011 NOVEMBER ÉS DECEMBER 7. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 november és december Maria Divine Mercy által kapott üzenetek NOVEMBER

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 április Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 december. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 december. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2011 december Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Október 1. Október 2.

Október 1. Október 2. Októberi Imádságok Tartalom Október 1.... 2 Október 2.... 2 Október 3.... 2 Október 4.... 2 Október 5.... 2 Október 6.... 2 Október 7.... 3 Október 8.... 3 Október 9.... 3 Október 10.... 3 Október 11....

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Elgondolás szerint válogatott próféciák a Nagyfigyelmeztetésbõl Isten Nagyfigyelmeztetésébõl korunk emberének

Elgondolás szerint válogatott próféciák a Nagyfigyelmeztetésbõl Isten Nagyfigyelmeztetésébõl korunk emberének ISTEN NAGYFIGYELMEZTETÉSE KORUNK EMBERÉHEZ Elgondolás szerint válogatott próféciák a Nagyfigyelmeztetésbõl Isten Nagyfigyelmeztetésébõl korunk emberének Ajánlott forrás: www.nagyfigyelmeztetes.com NAGY

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke.

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke. Drága gyermekek! Úgy vagyok itt köztetek, mint édesanya, aki segíteni szeretne nektek, hogy megismerjétek az igazságot. Amíg úgy éltem a földön, mint ti, megkaptam az igazság ismeretét és ezzel együtt

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

IMÁK A LEGFONTOSABB ÉS FOHÁSZOK AHHOZ, HOGY REMÉNYKEDHESS EGY ÖRÖK ÉLETBEN. Tartalom

IMÁK A LEGFONTOSABB ÉS FOHÁSZOK AHHOZ, HOGY REMÉNYKEDHESS EGY ÖRÖK ÉLETBEN. Tartalom A LEGFONTOSABB IMÁK ÉS FOHÁSZOK AHHOZ, HOGY REMÉNYKEDHESS EGY ÖRÖK ÉLETBEN PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Tartalom 1/ Az Egyház által elõterjesztett legfontosabb imák 2/ Saját lélek megmentésére

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 május Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható lelki

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a Üzenetek Jézus Krisztustól a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum 2010. november 8 2013. január 31.-ig tartalmazza

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ 2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 július és augusztus Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JÚLIUS

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Viennai Szent János gondolata. Az elfogadás imádsága

Viennai Szent János gondolata. Az elfogadás imádsága URAM, JÉZUS JÁRJ ELŐTTEM URAM, Jézus, járj előttem! Ha lankadok, állj mögöttem! Pajzsomként lebegj fölöttem, Jobbról, balról segíts engem! Mindig Téged keresselek, Mindig találkozzam Veled. Minden léptemben

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Medjugorjei üzenetek, 2012.

Medjugorjei üzenetek, 2012. Medjugorjei üzenetek, 2012. Drága gyermekek! Amikor anyai aggodalommal a szívetekbe tekintek, fájdalmat és szenvedést látok; sebzett múltat és szüntelen keresést; látom gyermekeimet, akik boldogok szeretnének

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. augusztus 6. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben