1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ"

Átírás

1 1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

2 ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2010 november december M.D.Mercy által az elsõ két hónapban kapott üzenetek A Szûzanya elsõ üzenete november. 8. hétfõ, kb.15:30 óra, miután otthon befejeztem a rózsafüzért. (az alábbi üzenet felvilágosításul szolgál a jövõre nézve, azok számára is, akik még rejtve vannak és üzeneteket kapnak, de még nem tudják, hogy mit kell tenniük) Gyermekem, ez a feladat, amit rád bíztam, nagy felelõsséggel bír, nem hagyhatod, hogy bárki is megakadályozzon feladatod végrehajtásában. Hirdetni kell az igazságot. Kiválasztott vagy erre, hogy ezt tedd. Gyermekem, légy erõs. Nézz fel az Istenre, és kérd, hogy vezessen, hogy elvégezd a feladatot, amit rád bíztam. Az összes szentek melletted vannak, és segítenek neked a munkában. Azok a személyek, akiket láttál, mind a segítségedre lesznek, hogy határtalan üzeneteimet terjeszteni tudjad, és hogy mindenki számára hallhatóvá tegyed. ( Itt azoknak a különbözõ szenteknek a képeirõl van szó, amelyeket a látomások közben látott a látnoknõ, de neki fogalma sem volt arról, hogy kik lehetnek ezek, míg késõbb mások azonosították ezeket a képeket: pl. Szt. János Pálét, Fausztina nõvérét, és Szt. Józsefét, s még két személyét, akiket nem tudtak azonosítani.) Vezetni fognak téged. Nem lesz egyszerû dolgod, de szívesen és kitartóan dolgozol majd. Mindent megjövendöltek, ami történik. Egy eszköz vagy, amelynek segítségével Isten szava eljut összes gyermekemhez. Soha ne feledd, hogy Isten minden gyermekét szereti, azokat a bûnösöket is, akik folyton szidják Õt. Könyörögj mindenkiért, hogy mindnyájan kegyelmet kapjatok. A Szent család újra egyesülni fog. (Szünet ezen a ponton nagyon meglepõdtem. Ezért megkérdeztem a Szûzanyát: Jól értettem ezt a részt? Kedvesen mosolygott, és folytatta ) Vedd a ceruzádat és írjad, ez a helyes, és terjeszd ezt az üzenetet, mielõtt még késõ lenne. Ezek az üzenetek az Istentõl vannak, és tisztelni kell õket. Bízom benned, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy ebben a hitetlen világban a lehetõ leghatékonyabb módon napvilágra jussanak. Különösen fontos, hogy erõs maradj a Fiam számára. Tudom, hogy Vele, Érte, és Általa szenvedsz. Örvendj, mert így helyes. Áldott légy gyermekem, amiért kiválasztattál erre a feladatra. Légy erõs. Minden nap imádkozz a vezetésért. Ne félj, idõvel mind erõsebb leszel. Minden nap veled leszek, és a családoddal. A Szentlélek mûködik általad, ezért tudod kinyilvánítani azt az Igazságot, ami az Atya terve a Földön. Gyermekem, ne törõdj a kétségeiddel. Ezek az isteni üzenetek nem a képzeleted szüleményei. A jövendõrõl szóló írások magyarázatra kerülnek. Imádkozz Isten minden gyermekéért. Szeretett Fiamat minden nap nagyon megbántják. Az emberek bûnei kínozzák Õt. A kereszthalála óta még soha nem szenvedett ennyire, mint most. Megvan benned az erõ és lelkület, amire szükséged van, hogy Isten áldásával eleget tegyél küldetésednek. A felkészítésed befejezõdött. Kész vagy a rád váró küzdelemre. Menj csak gyermekem. Övezd fel magad, emelt fõvel állj, és segíts a gonosz elleni küzdelemben. Ne kételkedj többé, ha egyedül maradsz. Veled van az összes angyal és szent, s vezetnek téged minden lépésednél, közöttük Szt. II. János Pál, Szt. Fausztina és Szt. József. Köszönöm, gyermekem, rendkívüli hitedet. Igazi harcos vagy, s úgy az Atya, mint a Fiam nagyon szeretnek téged. Egy vagy Jézussal, s a kezedet a Szentlélek vezeti. Menj csak gyermekem, s végezd a rád bízott munkát, s ebben a legfontosabb történelmi idõszakban használj fel minden eszközt, ami csak a rendelkezésedre áll. Isten áldjon gyermekem. Krisztusban szeretõ Édesanyád, Mária, a Föld Királynõje. Jézus Krisztustól kapott elsõ üzenet november 9. csütörtök, 3:00 Lássátok, elközelgett hozzátok az idõ, amikor megigazítom ezt a világot, hogy mindazok, akik eltaszítanak Engem, szembesüljenek igazságosságommal. Határtalanul kegyelmes leszek azokhoz, akik a kereszten elszenvedett fájdalmaimat átérezve követnek Engem. Örvendhetnek azok, akik követnek Engem, s ellen tudnak állni a mindennapi kísértésnek. A többiek, akik hátat fordítanak tanításomnak, mind vakok, nem figyelnek arra, hogy mit ígértem, amikor bûneikért meghaltam a kereszten. Annyira fáj, olyan vigasztalanul egyedül vagyok, magamra hagytak a bûnösök, akiket szeretek, akikért földi életem is odaadtam. A Földet most a sötétség borította be. Akik Engem követnek, velem együtt szenvednek, amikor ezt a bûnös világot szemlélik, látják, hogy a bûnösök nemcsak az Atyának fordítanak hátat, hanem Nekem is, pedig nagyon nagy áldozatot hoztam értük, hogy megmentsem õket az örök kárhozattól. Kétségbe vagyok esve, a csalódás és a szomorúság keserû könnyeit sírom, amikor látom, hogy hogyan taszítanak el maguktól másodjára is. Felkérem követõimet, hogy ebben a szomorú idõszakban gyülekezzenek össze. Le kell gyõzniük az imádsággal szembeni közönyösségüket, és kapcsolatba kell lépniük Velem, hogy segíthessenek mindazokon, akiknek a lelkét az ördög megkaparintotta. A bûnösöknek van még idejük a bûnhõdésre. Nincs egyszerû út. A bûnbánatnak szívbõl kell fakadnia. Híveim, ne féljetek egyhangúlag felemelni hangotokat, hirdessétek azt a szeretetet, amellyel mindenkit szeretek. Utoljára kérlek benneteket, keresztényeket, muszlimokat, hindukat, zsidókat, és bármilyen vallásúakat, akiket a megtéveszthetõ emberi gondolkodás által tévútra vezettek, hogy nyissátok ki szemeteket, és vegyétek észre az igaz Isten szavát, Aki a próféták által szólt hozzátok. Az igazság le van írva és dokumentálva van a Szentírás szent szavaiban, s ezt senki sem tudja kijavítani, megváltoztatni, senki sem kísérelheti meg, hogy az igazi mondanivalóját félremagyarázza. Csak egyetlen egy Isten van. Hagyjátok abba a harcot, nyissátok ki szemeteket, s kövessetek engem az Örök Életbe. Úgy szeretlek mindnyájatokat, hogy az életemet adtam értetek. Elfelejtettétek? Utoljára és sürgõsen kérlek titeket Isteni Irgalmasságom által, hogy térjetek vissza Hozzám. Isteni Irgalmasságom által jövök vissza a Földre, hogy megpróbáltatás alá tegyelek benneteket, és hogy segítsek, hogy a szívetekbe láthassatok, és az igazságot keressétek. Ne engedjétek meg a csalónak, hogy tönkretegyen benneteket. Keressétek az igazságot. A szeretet, csak a tiszta szeretet az, ami Atyám országába vezet.

3 Kérve kérlek benneteket, ne feledkezzetek meg Isteni Irgalmasságomról. Minden egyes embert szeretek. Imádkozzatok bûneitek bocsánatáért. Nyújtsátok ki kezeiteket, s engedjétek, hogy az Atyám országába vezesselek titeket. Visszajövök a Földre, mint ahogy az elõre meg volt mondva. Visszajövetelem ideje olyan hamar fog bekövetkezni, hogy az sokakat felkészületlenül ér majd. Sokan megijednek és megtorpannak, s nem akarják majd elhinni, hogy ez megtörtént. Prófétáimnak nincs már sok idejük arra, hogy az emberiséget erre a nagy eseményre felkészítsék. Híveim, mindnyájatokat felhívlak arra, hogy szívleljétek meg figyelmeztetésemet! Terjesszétek az igazságot! Figyelmeztessétek az emberiséget, hogy irgalmasságomért imádkozzanak. Mindent megteszek, hogy minden egyes lelket megmentsek, aki megbánja bûneit, még akkor is, ha élete utolsó pillanatában teszi ezt meg. Én nem tudom, és nem fogom a szabad akaratotokat irányítani. Figyelmeztetlek benneteket, szívleljétek meg a szavaimat. Mindnyájatokat szeretlek. Kérlek, imádkozzatok, hogy a bûnösök megtérjenek még a végidõ elõtt, ami már szinte elérkezett. Nem szeretném megijeszteni azokat, akik követnek engem, de könyörögve kérlek mindnyájatokat, mentsetek lelkeket. Emlékezzetek rá, hogy mennyire fontos, hogy lélekben elforduljatok a világi dolgoktól. Ehelyett keressétek az egyszerû alázatot, ami mentes az egoizmustól és a bálványimádattól. A második visszajövetelemrõl szóló Igazságot az egyszerû embereknek kell terjeszteniük. Az ateizmus és a sátáni kultuszok rohamos megnövekedése gyorsan terjedõ szellemi sötétséghez vezetett ebben a szomorú és hálátlan mai világban. Ezért az egyszerû lelkeknek, az igazi hívõknek kell ezt a feladatot magukra vállalniuk. Most, amikor a világ a nagy szorongattatás felé halad, amelyrõl a Szentírás beszél, imádkozzatok az emberiség megmeneküléséért. Az emberek szabad akaratán múlik majd, hogy készek lesznek-e arra, vagy sem, hogy valamit tegyenek bûneik megbocsátásáért. Sohasem szabad félniük. Szeretetem végtelenül irgalmas. Megváltótok, JÉZUS KRISZTUS. Szûz Mária második üzenete november 11. Te erõs vagy gyermekem, és nagyon rendkívüli. Mindig dolgozni fogok veled, mivel te már láttad itt a Földön az élet mindkét oldalát. Gyermekem, te felismerted Isten munkálkodásának lényegét. Légy áldott szeretett gyermekem, köszönöm neked. Igen, édes gyermekem, a kegyelmeket a munkád elvégzéséhez kaptad. Abban a pillanatban, amikor a Szentlélek belépett a szívedbe, készen álltál a munkára. Irántad való feltétlen szeretetem erõsebbé tesz majd téged, mint amilyen az elmúlt napokban voltál. Kérlek, ne aggodalmaskodj, mert az aggodalom egy negatív érzés és csak visszatart téged. Minden nap imádkozz Hozzám, a te Örök Anyádhoz. Sohasem hagylak el, és a munkádban sem hagylak cserben. Egy egészen különleges ajándékot kaptál édes gyermekem, használd ki úgy, ahogyan csak tudod. Igen gyermekem, megértem, hogy ez nagyon félelemkeltõ most számodra. Mindig legyél biztos abban, hogy utad minden lépésénél veled vagyok. Béke veled. Mindig a szívedben fogok lakni. Megáldalak gyermekem, és köszönöm, hogy válaszoltál. A béke és remény Anyja, Mária Az emberiség a végleges tisztulás elõtt november 11. csüt. 12:20 Igen szeretett leányom, Én vagyok az. Te és én együttesen fogjuk felkészíteni a világot azokra az idõkre, amelyek az emberiségre várnak, amikor a földnek szembe kell néznie a végleges megtisztulással. Nagyon fontos, hogy erre a tisztulásra sor kerüljön, különben gyermekeimnek nem lenne örök életük. Szorongattatások lesznek, amelyekkel minden gyermekemnek, de különösképpen követõimnek kell szembe nézniük, mert ez annak a harcnak lesz része, amelyet a lelkek megmentése érdekében meg kell vívniuk. Lazíts. Engedd leányom, hogy Szeretetem eltöltse a szívedet. Fogadd el, ez az Én ajándékom. Meg fogsz lepõdni, de Én vagyok a te családod. Te az Én Királyságomban otthonra találsz. Most kaptál egy feladatot, amelyet véghez kell vinned. Fogd a kezem, s Én vezetni fogom elmédet, hogy gyermekeim visszataláljanak szent Szívemhez. Most nyugodj meg, gyermekem. Szeretõ Jézus Krisztusotok. Szeretõ Megváltótok. A bûnök miatt meghasad a Szívem november 12. Írd a következõket, leányom. Az ketyeg. Ne utasítsd vissza azt a kérésemet, ami arra vonatkozik, hogy a Nagyfigyelmeztetést kinyilvánítsd az emberiségnek. Nagyon fontos a bûnök megbánása. Most, hallaniuk kell gyermekeimnek a Nagyfigyelmeztetésrõl. Leányom, elõször a keresztény csoportokkal kommunikálj, hogy nekik továbbítsd kérésemet. Maradj erõs. Azért téged választottalak erre a munkára, hogy a megváltásotokra szóló kérésem gyorsan meghallgatásra találjon. Írd meg a könyvet és terjeszd üzeneteimet a modern kommunikációs eszközök által, mint az internet, vagy a média. Mivel kívánságom nagyon sürgõs, kézen fogva vezetlek majd téged, úgy, hogy az üzeneteket megérthesd. Te sokkal erõsebb vagy, mint gondolnád. Továbbra is imádkozd Hozzám naponta az Irgalmasság Rózsafüzérét. Ne félj. Miért vagy ilyen félénk? Amikor a Föld és az Ég eggyé olvad, köszönteni kell az Örök Életet. Ez az, amire az ember törekszik, az idõk kezdete óta. Ne engedd, hogy megtévesszenek a földi vonzalmak, amelyeket felkínál. Ezek úgyis elfakulnak, összehasonlítva Apám birodalmának csillogásával. Amint terveid kezdenek megvalósulni, támogatásban lesz részed. Ez a néhány nap nyomasztó volt számodra, de elfogadtad szívedben azt, amit kérek tõled. Mindezt magadra vállalni nehéz és talán kissé félelemkeltõ is számodra, de az a fontos, hogy bízzál Bennem. Õrizz meg Engem a Szívedben és támaszkodj Rám. Adj át minden kétséget és akkor feladatod könnyebb lesz. Az ígéretekre kell emlékeztetned az emberiséget, miközben leírt Szavaimra hivatkozol. Szorítkozz a Szentírásra, hogy ezeknek értelmet adj. Sohase félj emlékeztetni az embereket arra, hogy bûneik miatt meghasad a Szívem, és hogy azok az Örök Atya lelkét is megsebzik. Mi, Édesanyám és minden szentek, fogjuk kezedet és erõt adunk neked. Praktikus útmutatásokat küldünk neked, az ajtók megnyílnak, hogy munkádban segítsenek. Óvakodj azoktól, akik számodra akadályokat hoznak létre, hogy a kommunikálásban késleltessenek téged. Imádkozz értük és folytasd tovább. Tudom, hogy fáradt vagy, mert kérésemre siettél a válasszal. Itt az ideje, hogy kipihend magad, gyermekem. Te hittel és jól reagáltál. Ne add fel sohasem. Szeretõ Megmentõd, Jézus Krisztus

4 Ez a könyv lelkeket fog megmenteni november 12. Folytasd utadat, tedd meg mindazt, amire szükség van, hogy az emberek isteni üzeneteimet látni és hallani tudják. Bízom benned, leányom, bármilyen eszközt használsz, amellyel úgy érzed, biztosítani fogod, hogy valóban olvassák az emberek ezeket az üzeneteket. Minden energiádra szükséged van, hogy ezt a könyvet megírd. Ez a könyv életeket fog megváltoztatni, lelkeket fog megmenteni, és elõre meg volt jövendölve. Igen, ez az a könyv, ami meg volt jövendölve. Te vagy az író, és Én a szerzõ. Ne légy meglepõdve és lesújtva, mert ez egy szent feladat, és te erre ki voltál választva, hogy elvégezd ezt a munkát, Velem. Ez számodra három hónapig fog tartani. Azt szeretném, hogy ez az egész világ számára közzé legyen téve. Ez a könyv tartalmas, hathatós kell, hogy legyen, és milliók által keresett, akárcsak a Szentírás. Leányom, ezt a könyvet a következõ cím alatt adhatod ki: egy titkos prófétával való beszélgetés. Ez így a helyes. Miért félsz, gyermekem? Mennyei vezetésben van részed. Erõsnek kell maradnod. Higgyél bennem. Add át magad Nekem. Kézen foglak majd, utad minden lépésében. Késõbb beszélek majd veled. A te szeretõ Megmentõd, Jézus Krisztus Figyelmeztetés: a pokol elkerülése és a Paradicsom ígérete november 13. Szeretett leányom, egy szörnyû üldöztetésen mentél keresztül, amit Én engedtem meg, azért, hogy megmentsem lelkedet a pokol kínjaitól. Most már szabad vagy és lelked képessé tesz téged, hogy úgy hirdethesd Szavaimat, hogy az emberek megszabadulhassanak attól a szenvedéstõl, ami rájuk vár, ha ostobán az ördögnek adják át magukat. Neked, leányom, már a kezdet kezdetén ez volt a küldetésed. Ez alatt a néhány nap alatt egyfolytában Én erõsítelek téged. Mit gondolsz, mi szeretnél lenni majd egy hét, egy év, vagy két év múlva? Egy harcos, bátor a végsõkig. Te most Velem fogsz dolgozni, azért, hogy szeretett gyermekeim lelke megtisztuljon, akik iránt mély és teljes az együttérzésem. A szeretet úgy folyik át ereimen, mint egy folyó. Együttérzésem irántuk sohasem fogy el, annak ellenére, hogy õk más útra terelõdnek. A pokol kínjaitól akarom õket megmenteni Mondd meg nekik, leányom, hogy meg akarom menteni õket a pokol kínjaitól. Szükségesnek tartom, hogy ebben az örömtelen, zavart állapotukban Hozzám forduljanak. Csak egyetlen út van a szeretethez és a békéhez. Mert ez lesz az Én Új Paradicsomomban, amikor Ég és Föld eggyé válnak. Õk nem tudják ezt? Sohasem hallottak régi ígéreteimrõl? Az Örök Élet ígéretérõl, ahol azok- az egész emberiség-, akik Hozzám térnek, testestõl lelkestõl felemeltetnek majd az új Földre és Égbe, amikor újra egyesülnek abban a Paradicsomban, amelyet Atyám már oly régóta megígért gyermekeinek. Könyörgöm, higgyetek. Gondoljátok meg. Ha a Szentírás Szavainak még sohasem voltatok kitéve, akkor tegyétek fel ezt az egyszerû kérdést. Ha szívetekben szeretetet éreztek, mit gondoltok, ez honnan származik? Vajon szeretet e az, amely a gyengédség, az alázatosság és a vágyódás érzését kelti bennetek, és azt, hogy minden egoizmustól szabadok legyetek? Ha igen, akkor ez maga a szeretet, amelyet minden gyermekemnek megígérek, aki visszatér Hozzám. Hogyan hagynak üresen benneteket a világ dolgaira való törekvések Tudom, hogy nehéz, szeretett gyermekeim, egy teljesen más világban hinni, mint amiben éltek. Ne feledjétek, hogy ezt a világot Isten, az Örök Atya teremtette, amit aztán beszennyezett a csaló munkálkodása. Õ, a sátán, rendkívül ravasz. Nektek, gyermekeim, biztosan tudnotok kell, hogy a világi törekvések, amelyeket nem találtok kielégítõnek, valóban nem elégítenek ki bennetek? Ürességet éreztek, amit nem lehet sem megmagyarázni, sem megérteni, vagy nem így van? Aztán egyre többre és többre törekedtek. De mégsem vagytok elégedettek, miközben mégis azt érzitek, hogy annak kellene lennetek. Vajon miért van ez így? Bepillantottatok már szívetekbe, hogy megkérdezzétek: miért? Miért? A válasz nagyon egyszerû. Az Isten megteremtette az embert. Az embert megkísértette a sátán. A sátán valóban létezik, ebben a gyönyörû világban, amelyet az Örök Atya tiszta szeretetbõl teremtett. Sajnos, Õ, a sátán, létezni fog egészen második eljövetelemig. Azután merõ hazugságai és félrevezetései leleplezõdnek, amelyeket gyermekeim által nyilvánított ki. Akkor már túl késõ lesz sok gyermekem számára, beleértve azokat is, akik bizonytalanok és határozatlanok abban a hitben, hogy Atyám birodalma Isten teremtése. Ne utasítsatok vissza Engem Hallgassátok! Én, Jézus Krisztus, a Megváltó, azért lettem most hozzátok küldve, hogy mindannyian egy második esélyt kaphassatok arra, hogy Atyám Birodalmába bemehessetek. Hallgassátok meg Ígéretemet. Hallgassátok Hangomat, amely isteni kegyelembõl küldetett a mai világnak, látnokaimon és prófétáimon keresztül, és értsétek meg, hogy Atyám Szemei elõtt minden gyermekem egyforma. Mindazok, akik követik Õt, meg vannak áldva, de mindazok, akik nem akarnak hinni és hallani, azok a lélek kínjait szenvedik el. Isten teremtette a világot. A világ nem a semmibõl lett. Az ember nem tudott, és nem is fog tudni ilyen csodát kitalálni, amelyet a tudomány sohasem fog tudni megmagyarázni. Az Istentõl jött természetfölötti dolgokat sohasem lehet igazán megérteni egészen addig, ameddig Isten minden gyermeke testestõl, lelkestõl át nem adja magát annak a tiszta szeretetnek, amelyet Én felajánlok nektek. Kérlek benneteket, könyörgöm mindannyiatokhoz, hogy ne utasítsátok vissza Teremtõtöket. Kérlek benneteket, ne hallgassatok a megtévesztés hazugságaira, amelyeket a csaló mond nektek, a szabadkõmûvesek megosztottsága által, a felvilágosultak, a hamis próféták, a bizarr és a gonoszsággal telt kultuszok által, amelyek az emberek butasága miatt alakultak ki. A sátán valóságos Az emberiség gyenge. Még a legszentebb követõim is áldozatul esnek az ördög kísértéseinek. A baj az, hogy azok, akik a szórakozást keresik, nem hiszik, hogy õ valóban létezik. Mások pedig nem tudják, hogy valós és létezik. Ezek azok, akik Nekem a legtöbb szívfájdalmat okozzák. Felszakadnak a sebek és gennyesednek Olyan nagyon szenvedek, hogy azok a sebek, amelyeket szörnyû keresztre feszítésemkor okoztak Nekem, és amelyekbe belehaltam, most újra felszakadtak és gennyesednek, ami Testem és Lelkem haláltusáját okozza. Mégsem fog kihalni szeretetem irántatok soha. Felszólítalak benneteket a Mennyekbõl és Örök Atyám Nevében, aki tiszta szeretetbõl teremtett egyenként mindenkit, hogy legyetek kitartóak. Utasítsátok vissza a sátánt. Higgyétek el, hogy létezik. Nyissátok ki szemeiteket. Nem látjátok azt a káoszt, amit az életetekben okoz? Vakok vagytok? Üzenet a gazdagoknak A gazdagoknak ezt mondom: szálljatok magatokba. Gondolkodjatok el egy pillanatig és kérdezzétek meg Istent. Boldogít benneteket saját szerepetek, melyben a saját törvényeiteket élitek? Érzésetek szerint helyes ez? Megtagadtatok e Engem a világi javak rovására? Ezek a világi javak és az erre irányuló öröm üres szívvel hagynak benneteket. Saját szívetekben tudni fogjátok, hogy ez érzéseitek szerint nem helyes. De ti mégis még több szomjúságot fogtok érezni, ami még több izgalmat ígér, mert ezt a csaló adja,

5 cserébe lelketekért. Egy üzenet azoknak, akik a felvilágosultakat követik Könyörgök mindannyiatokhoz, különösen azokhoz a gyermekeimhez, akiket a felvilágosult és más hasonló gonosz fórum szippantott be. Amint ez megtörténik örök kárhozat vár rátok. Nem értitek, hogy mindazt, amit lelketekért cserébe ígérnek, az mind hazugság? Egy csalárd és félelemkeltõ hazugság. Ti sohasem fogjátok azokat az ajándékokat megkapni, amelyeket a sötét küldöncök, a pokol mélyébõl ígérnek nektek. Mint Megváltótok, a kereszt által, ahol az életemet adtam azért, hogy megmentselek benneteket, kérlek, ne engedjétek, hogy elveszítselek benneteket. Szeretlek benneteket, gyermekeim. Sírok, miközben utoljára könyörgök hozzátok, hogy ne utasítsatok el Engem a csaló javára. Mindenkinek megbocsátok, akik meggyónnak Nem tudok a szabad akaratotokba beavatkozni, mert ez egyike azoknak az ajándékoknak, amelyeket megkaptatok, amikor Isten Világosságában megszületettek. Nemsokára jönni fogok, amint azt az Írások megjövendölték korábban, mint azt bárki is felfoghatná. A világ sötétségbe és kétségbeesésbe borul. De Én megbocsátok minden egyes gyermekemnek, rögtön, ahogy meggyóntak, attól függetlenül, hogy bûneik milyen sértõek voltak, mert azok leleplezõdnek majd elõttük. Õk testestõl, lelkestõl fognak bemenni a Paradicsomba, akkor, amikor az Ég és Föld eggyé válik, ahol ti mind, az Örökkévalóságban, családjaitokkal együtt, örökkön, örökké élni fogtok. Ígéretek, amelyeket a Paradicsom kínál fel Semmi betegség, semmi testi erõszak, semmi bûn csak szeretet. Ez az Én Paradicsomom ígérete. Senki sem fog vágyódni semmire sem. Mindenki harmóniában, örömben és szeretetben fog élni. A pokol valósága Ne utasítsátok vissza ezt az életet azért az életért, amelyet a sátán ígér nektek! Folyamatosan hazudik nektek. Ha ti ezt az ösvényt követitek, aminek Isten és Én, Jézus Krisztus, a Megváltótok nem vagyunk részesei, akkor az örök kárhozat ösvényén jártok. Az ijedelemtõl ordítani fogtok, amikor felismeritek hibáitokat. Kegyelemért fogtok esedezni. Felhasítjátok arcotokat. A hajatokat fogjátok tépni. De, mivel szabad akaratotok van, amely Atyám egyik ajándéka, nem lehet elvenni tõletek. Ha ti ezt a hamis utat választjátok, akkor elkárhoztok és örökre a pokol tüzében fogtok égni. Ez nagyon is valós. Végül is a legnagyobb kárhozatban felismeritek Istent, és hogy Én, a Megváltótok, Jézus Krisztus valóban Létezem. És ebben a szakaszban nem lesz mód arra, hogy megmentsétek magatokat. A legnagyobb kárhozat, amikor már tudjátok, hogy sohasem láthatjátok Isten arcát Lehet, hogy családjaitok tagjai a másik oldalról fognak látni benneteket. Ha ez bekövetkezik, és amint a félelmetes Igazságot felismeritek, már túl késõ lesz. Ne feledjétek el ezeket a szavakat. A legnagyobb kárhozat az lesz, amikor tudni fogjátok, hogy Isten arcát sohasem fogjátok látni. Ez lesz a legnagyobb kín, és egyike azoknak, amelyek örökre megmaradnak a pokol tüzében, ahol a fájdalom mindig egyforma és könyörtelen lesz. Ti, a Paradicsom helyett, amelyet megígértek nektek, a csaló hazugságai miatt a pokol félelmetes folyosóin végzitek. Ez nagyon is valós, és egy örök életre tartó szenvedést jelent. Felkérem mindannyiatokat, akik nem hiszitek el, hogy Én vagyok az valójában, aki az emberiséggel kommunikálok, kérlek benneteket, hogy imádkozzatok Szent Szívemhez. Imádkozzátok az Én Irgalmasságom Rózsafüzérét mindennap három órakor. Kéréseitekre szeretettel fogok válaszolni, amit rögtön érezni fogtok. Fogjátok kezemet, gyermekeim. Ne engedjétek el azt. Olyannyira szeretlek benneteket, hogy közületek egyenként mindenkiért az életemet adtam, azért, hogy megmenthesselek benneteket. Ez alkalommal (a második eljövetelkor) azért jövök, hogy megítéljelek benneteket. Akármennyire is szeretlek benneteket, a szabad akaratotokba nem tudok beavatkozni, amelyet szeretett Atyám adományozott nektek. Remélem, hogy most hallgatni fogtok végre a modern világ látnokaira és prófétáira. Az Igazság az út, ami emlékeztet benneteket az örökké tartó megmentésetekre, és arra az új kezdetre, amikor a Földre a Paradicsom visszatér. A sátán hazugságai A hazugságok, nem számít milyen csábítóak, azok csak hazugságok. A hazugságokat, amelyeknek célja, hogy ellopja a szeretett lelkeket, Atyám, a Föld Megteremtõje és Alkotója, nem szüntetheti meg. A ti Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus Az idõk végének jelei de a dicsõség visszatér majd a földre november 14. Szeretett leányom, ne érezd magad vétkesnek azokért a kétségekért, amelyeket ma éreztél. Ez természetes. A lelki dolgok iránti felfogóképességed még nem olyan erõs, mint amilyennek lennie kellene, de ez így van rendjén. Vezetni foglak téged, és te idõvel meg fogod érteni küldetésed célját. Szükségem van rá, hogy erõs legyél a munkádban és engedelmes Velem szemben. Ez egy nehéz feladat, ami érzelmileg felemészt téged. Egy lelki vezetõt küldök neked, hogy segítsen megbirkózni ezzel az óriási feladattal, amit be kell fejezned. Olyan fontos ez a feladat, hogy nélküle egyre több lélek veszne el a sátán által. Leányom, te már akkor elkötelezted magad erre a munkára, még mielõtt Én ezt a munkát elküldtem volna neked. A lelki vezetõdet Én küldtem neked. Amikor te beszélni fogsz, õ tudni fogja az igazságot. Mostanra már olyan módon érzékelted az emberek néhány bûnét, az elmúlt két napban, ahogyan ez eddig még nem volt lehetséges számodra. Láttad a különbséget? Különlegesen érezted magad, amikor gyermekeimre néztél? Más megvilágításból láttad õket, nem igaz? Ez a Szentlélek ereje, amivel megáldottalak téged. Az a szeretet, amelyet gyermekeim és a papok iránt a szívedben éreztél, és amit a mai Szentmisén láttál, szintén ajándék volt számodra a Szentlélek ereje által. Te most olyan mértékben fogod látni, érezni és hallani az emberek bûneit, hogy te is azt a fájdalmat fogod érezni, amit Én érzek. A szeretetet is látni fogod Szemeiden keresztül, gyermekeim iránt, amelyet az Én Szívem visszatükröz neked. Ne félj ezektõl az ajándékoktól, gyermekem. Ne érezd azt, hogy ezt a feladatot nem tudod elvégezni, mert az az erõ, amelyet kegyelmem által adni fogok neked, megerõsít téged, úgy, hogy sohasem fogsz, és nem is akarsz majd visszanézni. Most gyengének érzed magad. Ez, az Én isteni erõm érzése, amely most testedet elárasztja. A forróság, az a szeretet, amelyet Én irántad érzek. Ne sírj, gyermekem. Mostanáig különlegesen erõs voltál és elfogadó, habár csak egy pár napja szóltam hozzád elõször. Nem, gyermekem, te nem képzelõdsz. Kérdezgesd önmagad és azokat, akik közel állnak hozzád. Akik eladják lelküket a sátánnak Most írd a következõket: a világ háborog a sötétség súlya miatt, és az ördög gonosz összeesküvése által, aki továbbra is csalogatja és csábítja gyermekeimet. Õket tõrbe csalták, de olyan mértékben, hogy sokan közülük olyanok lettek, mint a nyüzsgõ állatok, még gyermekeim jelenlétében is. Milyen sok szegény lélek jelenik meg a hívõk elõtt, annyira sajnálatraméltó és szomorú állapotban, akiket bujasággal, kapzsisággal és hiúsággal etetnek! Önteltségük által azt hiszik, hogy valódi hatalmuk van. A hatalmat

6 a sátán ígérte nekik. Sok ilyen gyermekem úgy határozott, hogy eladják a lelküket, és még büszkék is tettükre. Egyre több gyermekem vonzódik a varázshoz, és a gazdagsághoz, amely az õ ígérete (a sátáné), és ez látható az egész világ számára Nem, õk nem szégyellnek azzal dicsekedni, hogy hozzá tartoznak. Az ígéret, amit õ adott, nemcsak hazugság, hanem tiszta gyûlölet az emberek iránt. A sátán gyûlöli az emberiséget. Õ hazudik gyermekeimnek, és azt meséli be nekik, hogy mindent meg tud nekik adni, de ez sajnos csak hazugság. Mindazok, akik követik õt és üres ígéreteit, nem lesznek megmentve, és nem is lehet megmenteni õket. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok gyermekeimért. Leányom, tudom, hogy fáradt vagy, de szívleld meg mindezt. Azoknak a hívõknek is elõvigyázatosnak kell lenniük, akiknek a hite langyos, és még nem kapcsolódnak közvetlenül a sátánhoz, túlzottan. Õk, beleértve követõimet, és némely felszentelt szolgámat, püspökeimet és érsekeimet kigúnyolják gyermekeim hitét. Az õ lelki életük egy bizonyos körben elveszett a kapzsiság mögött, ahol az arany és a vagyon elfedik az Isteni adományokat, amelyek mint Isten tanítványainak adattak. Az Egyház elvesztette útja fonalát és sötétségbe merül. Ez, gyermekem meg volt jövendölve és ez nem más, mint a Végidõk jele. Ez arra vonatkozik, amikor az utolsó pápa fellép, és a világ elvész a hamis próféták félrevezetõ irányítása által. A kinyilatkoztatások, úgy, mint az Én második eljövetelem, elõzetesen meg lesz adva neked, gyermekem, úgy, hogy szavaidat meghallhassák, azért, hogy a lelkek még a Nagyfigyelmeztetés elõtt fel legyenek készülve. Ne nyugtalankodj. Az élet megy tovább. A dicsõség visszatér a Földre. Gyermekeim meg lesznek mentve az ördög karmai közül, aki el lesz pusztítva. Nagyon fontos, hogy gyermekeimet ne vigye magával a pokol mélyére, csalása által. Szavaimnak szigorúnak kell lenniük. Gyermekeimnek meg kell ezeket hallgatniuk. Tiszta szeretetbõl adom ezt a figyelmeztetést. Mivel most mint Bíró, és nem mint Megváltó jövök vissza hozzátok, a múltban eltolódott az ítélet idõpontja, szeretett Édesanyám imáinak és követõim imáinak köszönhetõen, az egész világon. Most ez már nem így lesz. Senki sem fogja tudni második visszajövetelem idõpontját Sem neked, sem gyermekeimnek nem lesz ez az idõpont kinyilatkoztatva. Nem lehet kinyilatkoztatni. Ezért fontos, hogy minden gyermekem fel legyen erre készülve. Mindazok, akik nem készülnek fel, nem mondhatják, hogy nekik nem lett az Igazság megadva. Amikor eljön a Nagyfigyelmeztetés, fel fogják ismerni az Igazságot. Igen, ha meggyónják bûneiket és beismerik azokat, megkapják áldásomat. Ha nem, akkor a pokolba vettetnek. Irgalmasságom akkor már lejár számukra. Most menj, gyermekem. Készítsd elõ az Igét, hogy a világ meghallhassa. Mondd meg gyermekeimnek, híveimnek, hogy ne féljenek. Mondd meg nekik, hogy imádkozzanak a hitetlenekért. Aztán mondd meg a hitetleneknek, hogy térjenek vissza Hozzám. Tégy meg mindent, ami csak lehetséges, hogy figyelmeztetni tudd õket arra, hogy nyissák meg szívüket. Megváltód, Jézus Krisztus, aki eljön, hogy megítélje az élõket és a holtakat A második eljövetel november 15. Köszönöm leányom, hogy kitartasz Igazságomban és megérted, hogy a veled való kommunikálásom nagyon is valós. A testedben érezni fogod Lelkemet, amikor eljövök, hogy kinyilatkoztassam neked Isteni Üzeneteimet, amelyeket az emberiségnek szükséges megértenie ezekben az idõkben. Atyám gyermekeinek, egy tiszta szeretettel és szenvedéllyel telt üzenetet hozok. Ezek az üzenetek azért vannak, hogy mindenkinek, aki Isten követõje, elmagyarázzák elõször is azt, hogy milyen fontos most, hogy térdre boruljanak, és hogy János könyvének Igazságait megértsék. Elérkezett Második Eljövetelem ideje, és ennek jelei már kinyilatkoztatásban vannak azok számára, akik ismerik a jövendöléseket, azokat, amelyek már oly rég meg voltak jövendölve. Nézzétek, mit láttok most? A jelek most már láthatóak. Az ember nem ismeri fel azokat a szörnyû rajtaütéseket, amelyeknek ki van téve. A gonosz hazugság,- amellyel szembenéznek, és amelyet elfogadnak a gyanútlan Kormányok, észrevétlenül elrejtõzik a megmentés látszata mögött. Hallgassatok Rám, gyermekeim. Az Antikrisztus ugrásra készen áll. Legyetek éberek, nyissátok ki szemeteket, és nyissátok meg szíveteket az Igazság elõtt, vagy meg fogtok halni. Ne féljetek szeretett követõim, mert ti, nyájamat az Örök Atya szent imádására fogjátok vezetni. Az élet kenyere ezen hívek számára bõséges lesz az elkövetkezendõ sötét napok alatt. Maradjatok együtt, szeressétek egymást. Erõsítsétek meg egymást, azért, hogy egyesíteni tudjatok minden fajt, minden hitet és hívõt mindenütt, Atyám Birodalma felé. A ti feladatotok lesz, hogy bizonyítsátok Isten szeretetét, és az Örök Élet szeretetét, jóságát, reményét és igazságát, amely az egész emberiségre egykor várni fog. Ez a közös imádkozás által lesz és az által, hogy a büszkeség és félénkség falát ledöntitek, és hatalmas erõvé fogtok válni. Közösen erõsek lesztek. Hûségetek Irántam, a ti Isteni Megváltótok iránt, segíteni fog a hitetlenek megtérésében. Ezek az emberek, sokan közülük, saját hibáikon kívül, elutasítják Szeretetemet. Talán szeretetet éreznek egymás iránt, de azt nem értik, hogy ez az érzés honnan származik. Vezessétek a világosságra õket, Isten gyermekei. Én vagyok a Kenyér, Én vagyok a Világosság. Világosságom biztonságban tart majd benneteket. De arra sürgetlek benneteket, hogy legyetek nagylelkûek szívetekben és lelketekben, és gondoljatok azokra a szegény lelkekre, akiknek vezetésre van szükségük. Ezt példátok által kell tennetek és meg kell mutatnotok nekik, hogy hogyan közeledjenek Hozzám. Szelíden, de határozottan kell õket rábeszélni útjaik alatt. Fontos felébreszteni õket a tudatlanság álmából, még mielõtt túl késõ lenne. Gyermekeim, nem értitek Atyám könyvének tanításait? A Könyvet, amely a Földre való visszatérésem jelét nyilatkoztatja ki, tanulmányozni kell és elfogadni, mint az igazságot. Isten, az Örök Atya, prófétái által nem hazudik. Õ nincs ellentmondásban önmagával. Ti most látjátok az égi jeleket, amelyek már meg voltak jövendölve, és fel kell most készülnötök. Ti és családjaitok egy szempillantás alatt felemeltettek Velem együtt Kérve-kérlek benneteket, imádkozzatok a vezetésért. Híveim, legyetek készen, hogy harcolni tudjatok az Én Nevemben, és hogy kiállhassatok az Antikrisztus ellen. Az emberek kinevetnek majd benneteket, amikor õket a jövendölésekre emlékeztetitek, amelyeket János könyve tartalmaz. Fanyar humorral fognak vádolni és szidalmazni benneteket nézeteitekért és gondjaitokért. Ne törõdjetek ezzel, mert most kötelességetek van Velem szemben. Imádkozzatok, imádkozzatok és vegyétek rá a hitetleneket, hogy fogadják el a tanításokat. Ne féljetek. Ezt sokaknak kell mondanom közületek, azoknak, akik félnek a jövõtõl és családjaik jövõje miatt. Amikor eljön az ideje, akkor ti és családjaitok egy szempillantás alatt felemeltettek a Mennyországba, Velem együtt. Akkor, amikor az Ég és Föld eggyé válik, megkapjátok az Örök Élet ajándékát. Ez az, ami az Új Paradicsomot jelenti. Ez a nagy dicsõség, szeretet és tökéletesség ideje lesz minden követõm számára. Maradjatok erõsek. A kínszenvedés egy rövid szakaszát kell eltûrnötök. De hitetek erõben tart majd benneteket. Ne feledjétek, Én mindannyiatokat szeretem. Szeressetek viszont Engem, és segítsetek Nekem annyi lelket megmenteni, amennyi csak lehetséges. Ti vagytok az Én erõs hadseregem és most elérkezett az idõ, hogy felkészüljetek a csatára. Mindannyiatokat Atyám Birodalmába fogom vezetni. Szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus

7 A világhatalom, az Antikrisztus és az állat jele november 15. Most már felismered az Igazságot és üzeneteimet a valóságnak megfelelõen fogadod el. Leányom, írjad a következõket: az a sebesség, amellyel a jövendölések kibontakoznak, az mindenki számára világos lesz. Az elsõ jelek egyikének tekintheted azokat a változásokat, amelyek az Én Egyházamban történnek. Ez nem más, mint apostolaim félrevezetése a csaló által. A második jel arra fog rámutatni, hogy hányan lesznek közületek azok, akik már nem akarnak saját országaik ellenõrzései alatt állni. Ez magába foglalja az összes anyagi javak ellenõrzését és a hadseregek ellenõrzését is. Gyermekeim, vezetõitek és mindazok, akik saját embercsoportjaikért felelõsek, teljesen el fogják veszíteni uralmukat. Olyanokká válnak, mint egy csónak, evezõ nélkül. Céltalan útja lesz annak a csónaknak, és mind el fognak veszni, amelyet õk fognak vezetni. Gyermekeim, most nagyon sokat kell imádkoznotok, hogy meglazuljanak azok a fogások, amelyeket ezek a gonosz embercsoportok fölöttetek fognak gyakorolni. Õk nem az Isten országából valók és ti nem fogjátok felismerni ezt a befolyásos hatalmat, amely rejtve mûködik, mert furfangos külsõ megjelenésük meg fog téveszteni benneteket. Gyermekeim, ti nem lesztek bölcsebbek. Azt fogjátok hinni, hogy csak egy nehéz idõszakban éltek, pedig ezt a látszatot elõre kitervelték, éppen azért, hogy így gondolkodjatok. Most tartsatok ki, gyermekeim. Az állat jele Ne fogadjátok el a jelet. Ha közületek ezt többen is megtagadják, akkor számszerûen erõsebbek lesztek. A jel az állat jele a ti pusztulásotok lesz. Ez nem olyan lesz, mint amilyennek látszani fog. Ha beleegyeztek, akkor egyre jobban és jobban fognak benneteket félre állítani. Óvakodjatok a csaló tervétõl, amely arra irányul, hogy eltüntessen az Örök Atyára vonatkozó minden jelet és hogy kitörölje életetekbõl a Szentírás tanításait. Ezt meg fogjátok tapasztalni az iskolákban, az egyetemeken, a kórházakban és országaitok alkotmányában. A legiszonyatosabb dolog, ami mély fájdalmat okoz Nekem, akkor lesz, amikor eltörlik a Szentírás tanításait, éspedig éppen azok teszik ezt, akik rendszeres gyakorlói Isteni Üdvözítõjük iránti tiszteletüknek. Nagyon közel van az az idõ, amikor látni fogjátok, hogy az Én Igémet és az Igazság tanítását eltörlik, sõt büntetendõ lesz. Gyermekeim, ti az Én Nevemben sokat fogtok szenvedni. Ezért a gonosz erõk a felelõsek. Õket a sátán vezeti. Mindenütt meg fogjátok õket találni, legfõképpen azokban a mérvadó hivatalokban, amelyektõl túlélésetek érdekében függeni fogtok. Gyermekeim, ne aggódjatok önmagatokért. Inkább azokért a szegény félrevezetett lelkekért aggódjatok, akiket a csaló úgy megfertõzött, hogy most nehezükre esik megszabadulniuk tõle, mert ilyen erõs az õ fogása. Nem lehet bízni ezekben az emberekben. Vigyázzatok arra, hogy milyen kapcsolatba kerültök velük. Szorításuk olyan nagy lesz, mint a csavarhúzóé, mert õk majd mindent uralni akarnak. Azt fogjátok megállapítani, hogy õket nagyon nehéz lesz leküzdeni, mert a túlélésetekhez szükséges dolgokat fogják uralni, mint a bank, az ingatlan, az adó és az élelmiszer. De mindez nem fog sokáig tartani, mert napjaik meg vannak számlálva. Ha ezek a rabszolgasorsban levõ emberek a gonosz oldalán maradnak, olyan rémülettel fognak a mélységbe zuhanni, hogy azt a sorsot leírni túl rémületes és félelemkeltõ lenne, mert az az ember, aki csak futólag is pillantana egy percig tartó kínra, holtan esne össze. A csata megkezdõdik és elterjed, de az Örök Atya keze hamarosan le fog sújtani, büntetésül a sok bûnért, azokért a bûnökért, amelyek a Földön most nyilvánvalók lettek, amelyekért az életemet adtam. Egy ember sem mondható Isten gyermekének, aki kiáll a rombolásnak eme sötét, de rendezett serege mellett, vagy összejátszik vele. Ez a gonosz hadsereg, amely tele van a pokol mélységének démonaival, olyan nagyságú gonosz tetteket hajt majd végre, amelyet az ártatlan emberek nem tudnak kideríteni. Nem akarom gyermekeimet megijeszteni, csak azt az Igazságot akarom feltárni elõttük, ami a közeljövõben fog történni. Keljetek fel, gyermekeim, és gyõzzétek le a gonosz hatalmát még mielõtt õ gyõz le benneteket. Legyetek óvatosak a globális szabályok minden formájával, nagyságával vagy törvényével szemben. Elõvigyázatossággal szemléljétek vezetõiteket és mindazokat, akik naponta pénzeitek hozzáférhetõségét kontrollálják, mert pénz nélkül nem tudjátok magatokat táplálni és életben tartani. Már most vegyetek élelmiszert tartalékba magatoknak. Ez az üzenet, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy most Rám hallgassatok, nem olyan, mint az eddigi üzenetek, amelyek tanító jellegûek voltak. A próféciák elõre megadattak. Most gyermekeimnek pontosan oda kell figyelniük. A sötétség szelleme egyre nõ és ti, híveim, most erõsek kell legyetek. A Belém vetett hiteteket, imáitok által tartsátok életben. Az Irgalmasság Rózsafüzérét minden egyes gyermekemnek naponta kell imádkoznia, mert ezáltal a lélek megerõsödik és a halál pillanatában jóindulatra talál. Gyermekeim, ez az üzenet ne ijesszen meg benneteket. Híveimnek Velem szemben van egy kötelességük. Hadd beszéljek errõl. Ne feledjétek, hogy amint szavaimat elfogadjátok, a Szentlélek kiárad rátok. Ne féljetek, ti a kiválasztottak közé tartoztok. Ti, híveim hadserege a gonoszra vereséget fogtok mérni. Ezért imádkoznotok kell. A tiszta szeretet üzenetével jöttem hozzátok. Nem ismertétek fel, hogy ti a Paradicsomot fogjátok megélni, akkor, amikor az Ég és a Föld eggyé válnak? Nektek, híveimnek nincs mitõl félnetek akkor, amikor a test és a lélek az Isten birodalmába emeltetik fel. Látni fogjátok szeretett hozzátartozóitokat, akik az Örök Atya által lettek boldoggá avatva. Azt tegyétek, amit mondok nektek. Imádkozzatok, beszéljetek Hozzám, szeressetek Engem és bízzatok Bennem. Én pedig erõt adok nektek. A szent Rózsafüzér imádkozása által, amelyen szeretett Anyám áldása nyugszik, védelemért imádkozzatok. Egyrészt ezt az imát azért kell, hogy imádkozzátok, hogy segítség legyen számotokra a gonosz elleni védelemben, másrészt azért is kell, hogy imádkozzátok, hogy azok is védelemben részesülhessenek, akikkel kapcsolatba kerültök, hogy õk ne tudjanak benneteket a kárhozatra vezetni, vagy azért, hogy Irántam való hitetek, amelyet szívetekben õriztek, meg ne inogjon. Imádkozzatok látnokaim és prófétáim védelméért is. Imádkozzatok az én szent, alázatos szolgálóimért, akiket azért küldtem, hogy vezessenek benneteket. Õk is, éppen úgy mint híveim, az ördög által okozott kínokat szenvedik el. Õ (az ördög) mindig abban fog tevékenykedni, hogy az Igazság elõtt vakká tegyen benneteket és felhasznál minden kanyargós taktikát, hogy meggyõzzön arról benneteket, hogy a ti hitetek hamis. Õ, a csaló, minden érvet és logikát be fog vetni, kellemes, gyengéd módon megfogalmazva arról akar benneteket meggyõzni, hogy õ a reményt hozza életetekbe. Az Antikrisztus által arra fog törekedni, hogy mindenkivel elhitesse azt, hogy õ az egyedüli kiválasztott. Az Antikrisztus Ennek az undorító csalónak sok gyermekem fog áldozatul esni. Legyetek résen. A világban úgy fogják õt megismerni, mint a szeretet, a béke és a harmónia hírnökét. Az emberek térdre fognak elõtte borulni és imádni fogják õt. Megmutatja majd nektek hatalmát és ti azt hiszitek majd róla, hogy õ isteni eredetû. De õ nem az. Olyan módon fog benneteket oktatni, ami idõnként furcsának fog nektek tûnni. Az igaz hitûek tudni fogják, hogy õ nem a világosságból való. Kérkedõ, nagyszerû fellépése elrejti merõ gonoszságát. Büszkélkedése és magamutogatása által mindenki azt hiszi, hogy õ az igaz szeretet és az együttérzés megszemélyesítõje. E mögött a látszat mögött pedig tele van gyûlölettel gyermekeim iránt. Kacag a csukott ajtók mögött. Gyermekeim, rémesen össze fog zavarni benneteket. Õ, hatalom-teljes, határozott, humoros, gondoskodó, szeretetteljes emberként fog megjelenni, és úgy fognak rá felnézni, mint egy megmentõre. Mindenkit vonzani fog szép arckifejezése, de ez

8 hamarosan megváltozik. Rettenetes kárt okoz majd a világban és sok embert fog megölni. Terrorcselekedetei mindenki számára világossá fognak válni. Le fogja rombolni önállóságotokat, és közremûködni fog a jegy az állat jegye- felvételében. Ti, gyermekeim erõsek kell legyetek. Ne vegyétek fel a jegyet, mert ha ezt teszitek, akkor az õ gonosz, hipnotikus befolyása alá kerültök. Sokan fognak Irántam való hitükért meghalni. Ne féljetek, mert ha Értem, Bennem vagy Velem szenvedtek, akkor ti kiválasztottak vagytok. Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az õ rémuralmának ne vessétek alá magatokat. Álljatok fel és harcoljatok Értem. Ne hagyjátok, hogy az Antikrisztus meggyõzõ bájai által gyõzedelmeskedjék lelketek fölött. Hagyjátok, hogy karjaimba vegyelek benneteket, hogy Isteni Irgalmasságom által ringassalak titeket, hogy az Igazságért való harchoz erõt adhassak nektek. Irántatok való szeretetem sohasem fog kihalni. Sohase válasszátok az Antikrisztus útját, mert különben elvesztek számomra. Nagyon nehéz lesz, de segítségül gyermekeimnek sok sok utat fogok megmutatni, hogy szenvedéseiket enyhítsem. Menjetek és imádkozzatok Isteni Irgalmasságomért és készüljetek fel a végsõ harcra. Jézus Krisztus, Népem Királya, Megváltója és Igazságos Bírója Tegyetek félre minden kétséget november 16. Szeretett leányom, írd a következõket: Azok a kétségek, már várhatóak voltak, amelyek lelkedet felkeresték. Igen, téged is kísért a csaló, hogy elfordulj Tõlem, de nem fog neki sikerülni, mert te Hozzám tartozol. Szeretett leányom, te sokkal erõsebb vagy, mint gondolnád, mert nagyon kevés kiválasztott lélek lenne képes arra, hogy eleget tegyen ennek a szent kérésnek, úgy, ahogyan azt te teszed. Bátorság kell ahhoz, hogy el tudjad viselni azt, ahogyan elõtted kinyilvánítom önmagam. Nem szaladtál el rémült félelmedben. Már az elsõ pillanatban tudtad, hogy ezek Isteni szent közlemények. Rövidesen különleges megvilágosodásban lesz részed, melynek hatására eltûnnek kétségeid. Amikor ez megtörténik, lelked még jobban meg fog nyílni, hogy befogadhassa azokat a különleges kegyelmeket, amelyekre azért lesz szükséged, hogy ezeket az üzeneteket bátorsággal és határozottsággal tudjad továbbítani. Igen, leányom, a legnagyobb meglepõdésedre, téged választottalak ki, hogy felkészítsd az emberiséget a megtisztulás folyamatára, arra a tisztulásra, amely János Könyvében is megtalálható, és ami nemsokára bekövetkezik. Szeretett leányom, amikor megszabadulsz a félelemtõl, a vonakodástól és a bizonytalanságtól, el fogod végezni ezt a különleges feladatot, amelyre felkértelek. Tedd azt, amit most mondok neked: mindennap, délután háromkor imádkozz Isteni Irgalmasságomhoz, a lelkek megmentéséért. Továbbra is imádkoznod kell a Rózsafüzért, amelyet drága Anyám a világnak adott, hogy együttmûködve Velem, felkészítse a világot második eljövetelemre. Az utóbbi idõben nagyon sok lélek kárhozik el, mert az ördög naponta ragadja el õket Tõlem. Semmit sem tudok értük tenni. Kérlek, segíts Nekem, szegény lelkük megmentésében! Gondolj mindig arra, hogy mi a te feladatod. Segíts, hogy szemük felnyíljon, és ezáltal menekülésükre lehetõséget kaphassanak. Meg fogod érteni, hogy ez miért ilyen fontos, ha továbbra is a végeredményt tartod szemeid elõtt és azt is, hogy miért lett ez elhívatás számodra. Mindez tiszta szeretetem jelképe, azé a szereteté, amelyet Szent Szívem által minden gyermekem számára tartogatok. Szemléld a következõképpen: az odaadó szülõk szeretetének nincs határa. Amikor egy gyermek megtéved és a kárhozat útjára tér, akkor szüleinek olyan nagy szívfájdalmat okoz a bánat, mintha szívüket tõr döfné át. Minden szülõ, aki gyermekeit szereti, a végsõkig fog értük harcolni. Sohasem adják fel. Velem is így van ez. Mindent meg fogok tenni, ami Isteni hatalmamban áll, hogy szívüket visszahozzam Szívemhez, de szabad akaratukat mindig tiszteletben fogom tartani. Leányom, ebben te segíteni fogsz Nekem. Az engedelmességre és a teljes önátadásra nem kell emlékeztesselek. Ez a te elhívatásod, amiért kiválasztottalak. Vedd kardodat. Harcolnod kell a te Isteni Megváltód oldalán, mert ez az utolsó próbálkozás arra, hogy gyermekeim még az ítélet elõtt meggyógyuljanak. Menj most békével és szeretettel, hogy testemet magadhoz vehesd A ti szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus Figyelmeztetés a klérus (egyházi rend) számára november 16. Leányom, tegnap visszautasítottak téged, mivel az emberek kétséget próbáltak ébreszteni benned. Ezért szenvedtél. Ne ess kétségbe, Szavaim meghallgatásra fognak kerülni. Munkád során akadályokba fogsz ütközni, amelyek csalódottá tesznek téged. Leányom, Én vezetlek téged. Erre kell gondolnod, és Ígéretemet sohasem szabad elfelejtened. Azt tettem, amire kértél, megengedtem neked, hogy az elmúlt éjszaka nyugodtan aludj. Most már erõsebb vagy. Érzed ezt? Légy óvatos, hogy kivel állsz szóba. Követõim, vagy azok, akiket te annak tartasz, nem mindig azok, akiknek látszanak. Azt kell tenned, amit a te szíved mond. A világ látszhat olyannak, amilyennek mindig is látszott, mégis van változás, ami most van beteljesedõben. Ez a változás gyermekeimet a sötétségbe vezeti, ami beburkolja õket, és elhomályosítja Irántam való szeretetüket. Miért kell gyermekeimnek folyamatosan megkérdõjelezniük az Igazságot? Nem követik tanításaimat, pedig ezt az ajándékot már apostolaimtól kapták, akik Irántam való szeretetbõl és a Szentlélek ereje által, a világ számára a legkülönlegesebb ajándékot adták. Az Igazság ajándéka tanítva és terjesztve volt az egész világon, minden gyermekem számára. Sok gyermekem ezt a vezetést évszázadokon keresztül követte. Mások pedig az Igazság tanításait megváltoztatták, saját elhatározásuk alapján, saját véleményük szerint, vágyaik, kívánságaik után, és a hatalomvágy érdekében. Aztán követõim már nem tudtak különbséget tenni Isten szavának igazsága és a hazugságok között, amit a félrevezetett emberek terjesztettek. Ez az, ahogyan a gonosz dolgozik. Õ az összezavarodottságot, kétséget és reménytelenséget hozza, és ezt a Kereszthalálom óta teszi. De hallgassatok meg most Engem. Õ nem fog gyõzni, leányom. A mennyei vezetés ereje újraéleszti majd a hitet gyermekeimben, prófétáim tanításai által. Kérd meg gyermekeimet, hogy legyenek éberek a változásokkal szemben, amelyeket a világban látnak. Kérd meg õket, hogy nyissák meg szívüket, szemüket és értelmüket, hogy meglássák azokat a hazugságokat, amelyeket a sátán terjeszt. Õ szövi azt a hálót, amely tele van ígéretekkel, hogy gyermekeim vonzódást érezzenek a külsõ csodákhoz. A csodák és a hamis dicsõség pedig üresek. Nem sugároznak sem szeretetet, és semmiféle valódi vigaszt sem nyújtanak, amikor ennek üressége megnyilvánul. A gonoszság ereje egyre nõ most, gyermekem. Ezeket a sátán tervezi gonosz követõinek hadserege által. A sátán ezen követõi a

9 kapzsiság és az önszeretet miatt, engedelmes imádattal követik õt, addig, ameddig bevezetik õket az általa megvillantott paradicsomba. Az általa megígért paradicsom nem más, mint sötétség, és amikor ezt gyermekeim észreveszik, már nem lesz idõ a megmentésükre. Ima a Megmenekülésért Minden gyermekemnek, ha csak családjuk iránti szeretetbõl teszik is, rá kell ébredniük erre a gonoszságra, hogyha meg akarják egymást menteni. Szeretetem továbbra is vezetni fogja õket, ha most Hozzám fordulnak. Sohasem szabad félniük megtérni (felém fordulni), mondván a következõket: Ó Uram, vezess engem birodalmadba, és védj meg engem a sötétségtõl, amely elborította lelkemet. Hallgass meg most, ó Szent Szív és jóságod által add, hogy szereteted fénye és védelme ragyogjon át engem. Mindazon gyermekeim, akik elimádkozzák ezt az imát, meghallgattatnak. Könyörgéseik megmentésükért, és azokért, akiket szeretnek, meghallgatásra találnak. Látnokaimon keresztül, akiket Édesanyám vezetett, fáradhatatlanul próbálkoztam figyelmeztetni a világot. Nagyon sok esetben látnokaimat, bár kezdetben elutasították, végül mégis elfogadták õket. Ez alkalommal már nem lesz elegendõ idõ adva látnokaim számára, hogy Enyéim közül elegen meghallhassák üzeneteiket. Óvakodjatok a hamis prófétáktól Figyelmeztetnem kell gyermekeimet, hogy óvakodjanak a hamis prófétáktól. Sok igaz látnokot félrevezettek már. Az igaz látnokoknak olyan kegyelmek adatnak, amelyekkel az Igazságomat továbbítani tudják, úgy, hogy természetfölötti események és csodák kísérik õket, amelyeket nem lehet és nem is akarnak letagadni. Meghasad a Szívem, amikor azt látom, hogy legszentebb szolgáim miként utasítják vissza látnokaim nagy részét. Ugyanezek a szolgáim, akiket azért küldtem, hogy gyermekeimet tanítsák, feladataikban kudarcot vallanak. Nekik most Hozzám kell fordulniuk vezetésért, és imádkozniuk kell a kegyelmekért, amire szükségük van Népem vezetéséhez. Az Én felszentelt szolgáim nagyon különlegesek, és mindazok, akik a Szentségekben részesültek, meg kell hallgatniuk kérésemet. Ti most Engem szolgáltok. Újítsátok meg fogadalmaitokat. Higgyétek és kövessétek szent üzeneteimet. Legyetek erõsek, mert ti most mind arra vagytok felszólítva, hogy tanúságot tegyetek a Jövendölés Könyvének Igazságai mellett, és fogadjátok el, hogy elérkezett az idõ. Most készüljetek fel erre a nagy eseményre. Ne tagadjatok meg Engem, és ne fordítsatok hátat Nekem. Erõteljesen és meggyõzõdéssel prédikáljatok. Ne hígítsátok fel Tanításaimat, és ne mondjátok követõimnek, hogy minden rendben lesz. Ez nem az az üzenet, amire hivatottak voltatok. A ti kötelességetek Velem, Isteni Megváltótokkal szemben az, hogy az Igazságra felhívjátok nyájaitok figyelmét. Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek Engem és Tanításaimat. Miért nem követitek a Szentírás tanításait? Miért magyarázkodtok? Miért vezetitek félre gyermekeimet, és miért gyõzitek meg õket arról, hogy Isten mindent megbocsát? Az Örök Atya csak azoknak fog megbocsátani, akik hisznek Bennem, és akik megbánják bûneiket. Nem mondott semmit nektek a kereszten elszenvedett Halálom? Azért haltam meg, hogy megmentsem az emberiséget a sátán ostobaságaitól. De ti, félrevezetett (megfontolatlan) elfogadás által, hazugságot tanítotok gyermekeimnek. Ti áldozatokká váltatok az emberek nyomására, arra, hogy álcázzátok a Szent tanokat, aminek prédikálására voltatok elhívatva. Nem szégyellitek magatokat? Olyannyira ragadtak el benneteket a föld által kínált világi csábítások, hogy követitek a népszerû elfogadás által diktált hamis dogmát, ezt pedig a sátán terjesztette el gyermekeim között. Ezeknek a szegény, félrevezetett gyermekeimnek iránymutatásra (vezetésre) van szükségük. Nekik meg kell érteniük, hogy mi a különbség az emberi értelmezés és az isteni ígéretek között, amelyek Tõlem származnak. Miért ne hinnének Gyermekeim az isteni beavatkozásban? Miért tüntetitek fel jelentéktelennek ezt, amikor ismertetik ezt veletek? Papjaim, hallgassátok meg kérésemet. Imádkozzatok, hogy az Igazság üzenetei meghallgatásra kerüljenek. Üzenet a püspököknek Püspökeimnek a következõket mondom: vegyétek le palástjaitokat, forduljatok el a gazdagságtól, amelyben hittetek. Keressétek az alázatot, amelyet elvárnak tõletek. Engedelmeskedjetek Szavamnak most, vagy nézzetek szembe a következményekkel. Nektek kötelességeitek vannak Velem és az Örök Atyával szemben. Milyen vakká váltatok! Most a látnokok által jelek adatnak az égen, és ti nem vettétek azt figyelembe. Helyette kastélyaitokban ültök és gúnyolódtok. Ezért bûneitek nem lesznek megbocsátva. Felszentelt apostolaim bûnei által, õk, akik az Én ösvényemet választották, nagyon bántanak Engem. Nyissátok meg szíveteket, szemeteket, és forduljatok vissza szent könyvem tanításaihoz. Üzenet a bíborosoknak Bíborosaimnak a következõket mondom: milyen magaslatra kerültetek, hogy a szentségeket és tanításaim igazságát elfelejtettétek, ami által vezetnetek kellene nyájamat. Ereszkedjetek le és kövessétek vezetésemet. A hamisság ne tereljen el benneteket, amely megfertõzte az emberiséget. Ti se tagadjatok meg Engem. Felkérem mindannyiatokat, hogy imádkozzatok az én bátor pápámért, az utolsó igaz pápáért Benneteket, apostolaim, a csaló félrevezet. Õ (a csaló) megismertette magát templomaim folyosóin, és gonosz módszerei most mutatkoznak meg. Mindazoknak, akik nyitott szemmel járnak, a következõket mondom: azok miatt legyetek éberek, ami elõttetek és a hátatok mögött zajlik. Meg fogja kaparintani a lelketeket, ha engedtek csalásainak. Kérlek benneteket, imádkozzatok közületek mindenkiért. Kérjétek a vezetésemet. Könyörögjetek a megbocsátásért, és hagyjátok, hogy újra vezethesselek benneteket. Mindazoknak, akik ezt az utasítást megkérdõjelezik, azt mondom, hogy figyeljenek: miért ne kommunikálhatnék veletek ezen az úton? Mindannyiatokat az apostolok által tanítottalak, akik a Szentlélek vezetése által adták át üzeneteimet a világnak, ami azóta is él. Az idõ most már közel van. Egész életetekben a vezetésért imádkoztatok. Most arra sürgetlek benneteket, hogy hallgassátok meg kérésemet. A ti Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus A szeretet üzenete az ateisták részére november 18. Egyet ne felejtsetek el: még akkor is, ha ez indulattal tölt el titeket, tudnotok kell, hogy az ateisták mindenütt a világban meghallják ezeket az üzeneteket. A szeretetben minden gyermekemnek része volt már, földi életének valamelyik szakaszában. Ha szívetekben szeretetet éreztek, azt sem látni nem tudjátok, sem megérinteni azt, és azt tapasztaljátok, hogy nem tudjátok sem leírni, sem megmagyarázni azt, hogy milyen is valójában ez az érzés. Ennek megítélésére semmiféle tudományos módszer sem létezik. A szeretet alázatossá tesz benneteket és nagylelkûvé, ugyanakkor segítséget ad a nagy áldozatok meghozásához. A szeretet bár össze tud zavarni, de szenvedélyes is. A szeretetet nem ember alkotta, ez Isten ajándéka. A szeretet csak egyetlen forrás kitöréséhez vezet: a szeretet maga az Isten. Ez ilyen egyszerû. Nyissátok meg szíveteket a tiszta szeretet elõtt, amely számotokra van elõkészítve Általam és az

10 Örök Atya által. Úgy nézzetek Rám, mint ahogyan egy gyermek a szüleire néz és Én megtöltöm szíveteket. Ha mindez megtörténik, sohasem fogtok visszalépni. Azoknak, akik azt állítják, hogy nem hisznek Bennem, a következõket mondom: Kérdezzétek meg magatoktól, fel tudtok-e idézni a múltatokban egy olyan idõszakot, amikor hittetek? Emlékezzetek arra, amikor még gyermekek voltatok, és hittetek Istenben. Attól függetlenül, hogy szüleitek milyen vallást gyakoroltak. Hittetek akkor? Mi változott azóta? Mások befolyásoltak? Azt mondták nektek, hogy a létezésetekre racionális magyarázat van? Már az idõk kezdete óta nehéz volt elfogadni gyermekeimnek, hogy ezen a léten kívül létezhet egy másik is. De nézzetek csak körül a világban, s lássátok meg az Örök Atyám által létrehozott teremtés csodáját, a napot, a holdat, a tengert, a folyókat, növényeket, állatokat és a teremtés összes csodáját, s akkor feleljetek a következõkre: Honnan jött mindez? Valóban azt hiszitek, hogy egy felsõ lényen kívül, valami másból kifolyólag is létrejöhetett mindez? Vigyázzatok, amikor azokat a hazugságokat halljátok, amelyeket azok az úgynevezett jövendõmondók terjesztenek, akik a New- Age mozgalomhoz tartoznak. Õk abba az irányba vezetnek mindenkit, amirõl azt hiszik, hogy az a valódi igazság, és arra az élet utáni lelkesedésre vezetnek, ami ígéretük szerint, egy új korszak bekövetkezése. Ez az új korszak, ahová hitük szerint bevezették õket, nem más, mint egy új Paradicsom. Az Univerzum csodálatos középpontjaként képzelik el, amely emberi irányítás alatt áll. Ez a tanítás hamis. Isten sok gyermeke, még azok is, akik hisznek, tévedésbõl összezavarják saját hitüket, ezzel a világosságról szóló tanítással. Õket a démonok vezetik. Némelyek tudatában vannak ennek, mások nem. Imádkozzatok, hogy meglássák az igazságot, mielõtt még folytatnák a semmibe vezetõ értelmetlen útjukat. Az ateistáknak a következõket mondom: Bármennyire is megbántotok Engem, szeretlek titeket. Azoknak az ateistáknak, akiket más meggyõzõdések vezetnek, és más befolyás alatt állnak, a következõket mondom: szálljatok magatokba és gondolkodjatok. Abban az igyekezetükben, hogy emberi magyarázatokat kövessenek, egyszerûen egy másik vallásban hisznek. Õk azt hiszik, hogy az ember ellenõriz mindent. Ez nem így van. De ugyanezek az emberek értékes gyermekeimet, akikért én harcolni fogok, arra bátorítják, hogy a sátánt kövessék, az emberiség félrevezetõjét és ellenségét. Kérdezzétek meg azokat az ateistákat, akik rendkívüli erõfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy Isten gyermekeit nyomás alatt tartsák, hogy miért teszik ezt? Nem elég egyszerûen csak elutasítani Engem? Miért hazudnak ezek az emberek? Sok ilyen ateista csoport könyvet vezet arról, hogy hogyan csalogassa a gyermekeimet egy hamis tanításra, hogy megrontsa õket. Ne kövessetek el hibát; amiben õk hisznek, az a vallás egy másik formája. Egy olyan vallásé, amely kiemeli a fejlett intelligenciát, az értelmet és a büszkeséget. A sátán legfontosabb tulajdonságait utánozzák. Vakságukban egy másik vallást követnek annak a sötétségnek hízelegnek, ahol nincs szeretet. Ezek az ateisták olyan lelkesek, olyan büszkék a vallásukra, hogy nem értik, hogy az, amiben hisznek, az egy vallás annak a csalónak a vallása, aki a butaságukon kacag. Ateisták, most utoljára hallgassatok Rám. Forduljatok vissza a Szentíráshoz. Nézzetek János könyvére, és fontoljátok meg az Igazságot, ami most kezd kibontakozni. Most, amikor azokat az eseményeket látjátok, amelyek lépésrõl- lépésre minden nap kibontakoznak elõttetek, nem tûnik valóságosnak? Képtelenek vagytok észrevenni, hogy Igéim és Próféciáim, amelyeket már régen megjósoltak, igazak lehetnek? Nyissátok ki szemeiteket s szóljatok még egyszer Hozzám a következõképpen: Isten, ha te vagy az Igazság, mutasd meg nekem szereteted jelét. Nyisd meg a szívemet, hogy vezetni tudj. Ha létezel, engedd, hogy érezzem a szereteted, hogy láthassam az Igazságot. Imádkozz most érettem Most, amikor utolsó alkalommal fordulok hozzátok, ezt mondom: A szeretet nem az emberek mûve. Nem láthatjátok, de érezhetitek. A szeretet az Örök Atyától jön. Ez egy ajándék az emberiség számára. A szeretet nem a sötétségbõl jön. A sötétségbõl hiányzik minden szeretet. Igaz szeretet nélkül nem tudtok érezni, nem láthatjátok a világosságot. Nem láttok jövõt. Én vagyok a világosság. Én vagyok a jövõ. Én hozok nektek örömet és életet mindörökre. Térjetek meg most, és kérjétek segítségemet. Tegyétek meg, és felelni fogok nektek, s karjaimmal átölellek benneteket. Gyertek és egyesüljetek velem a Paradicsomban. Szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus. Sátánista csoportok felemelkedése és a világ ellenõrzése november 20. Leányom, mondd meg gyermekeimnek, hogy a kígyó ugrásra készen áll. Nem hagyhatjátok, hogy beleessetek az õ gonosz csapdájába, ahonnan nincs visszaút. A kígyónak sok arca van. Követõi akiket agymosásnak vetett alá, hatalmat és pompát ígérve nekik -, egymással most összeesküvést szõnek, és köröskörül a világban olyan események sorozatát készítik elõ, amelyek mindenütt mérhetetlen szomorúságot, fájdalmat és borzalmat fognak okozni. Az Én gyermekeim semmivel sem lesznek okosabbak. Azok, akiknek megmutatták az igazságot, és akiket Én vezetek majd, bátor lelkek. Megpróbálják kétségbeesve figyelmeztetni a világot erre a szörnyû csoportra, amelyek minden irányba szétszóródtak, szemük elõtt tartva ugyanazt a célt. Az összes országban szétszóródva, a hatalom minden szintjén jelen vannak, s titokban összeesküvést szõnek. Vannak olyan ártatlan tagok, a gonosz társadalom részeként, akik nem ismerik fel a valóságot (igazságot). Helyette körbejárnak, jótetteket hajtanak végre, anélkül, hogy megértenék a gonosz cselekedeteit, az idõsebbek (szeniorok, vezetõk) pedig titokban cselekszenek. Ne kövessetek el hibát, ezek az idõsek (szeniorok, vezetõk) a sátán hûséges követõi, s imádásos rituálékon kötelezik el magukat neki, amelyeken más emberek, akik tanúi lennének mindezeknek -, öklendeznének az irtózattól a sátán imádatának fajtalan cselekedetei, és az ördög ígéreteivel szemben tanúsított hûség láttán, amelyek szervezeteik középpontjában állnak. Mindazok közületek, akik az Én bátor kis lelkeim szavait mulatságosnak tartják, most hallgassanak Rám. Az igazság megértésének, valamint ezen bátor hangokra való hallgatás elutasítása tönkre fogja tenni az életeteket, a hiteteket és a megélhetéseteket, mert ezek az emberek már nagyon régóta összeesküdtek az ellenõrzés érdekében. Munkálkodásuk nyilvánvaló sok-sok országban, de úgy vannak kidolgozva, hogy azok olyan módon valósuljanak meg, hogy a mindennapi munkájukat végzõ gyermekeim ne ismerjék fel, hogy mi történik. A kígyó MOST ugrásra készen áll! Ha azt mondom, hogy a kígyó ugrásra kész, akkor úgy értem, hogy most. Õ, és az õ büszke és éhes vadállatokból álló gonosz serege gyorsan és eltökélten haladnak az élet minden területén. Életeteket oly módon irányítják, hogy nem is vagytok ennek

11 tudatában. Mivel a csaló vezeti õket, ravaszok, elbûvölõek, jó szónokok, mohók, könyörtelenek, és csak a saját céljukat tartják szem elõtt. A bankok, a modern kommunikációs eszközök, a katonaság, a vallásos intézmények és kormányzatok által mindnyájatokat uralni akarnak. Legyetek éberek és hallgassatok Rám most. Nem összeesküvés-elméletek Figyelmeztetésemet és gyermekeim figyelmeztetését elutasítják, mint összeesküvés-elméletet. Sajnos, ezek nem azok. Leányom, ez a helyzet nem hirtelen alakult ki. Ez a csoport, és most csak egy csoportra utalok -, már évszázadok óta összeesküvést szõ és mesterkedik, és a társadalom legrangosabbjai közül toborozza tagjait. Õk gyilkolták meg azokat, akik a múltban leleplezték õket. Az évszázadok során állam- és kormányfõket gyilkoltak meg, közöttük híres és tehetséges személyeket. Õk vértestvérek, és felfalják az emberiség testét. Sátánista ereklyék Tisztelik a fajtalan ereklyéket és jeleket, mert ezek a kígyó kívánságai. Ez ne essetek tévedésbe egy hatalmas és rémisztõ csoport. Olyan hatalmasak, hogy nehéz lesz a karmaikból megszabadulni, amikor rájuk lesz bízva a megélhetésetek, az élelmetek és a pénzetek. Gyermekeim, a kormányzatokban, a bankokban, az élelmiszeriparban és a segélyszervezetekben hatalmon lévõ sok-sok ember nem tudja, hogy mi történik, és nem is fogja megtudni, egészen a nagy szorongattatásig, amely már készülõben van, hogy beteljesedjék. Akkor látni fogják, hogy felbukkan a fenevad, aki gyors változásokat hoz, s úgy kell harcolnotok vele, ahogyan azelõtt még sohasem, hogy a gonosz uralma elõl elrejtõzhessetek. Amikor a fenevad és követõi a pénzetek fölött fognak ellenõrzést gyakorolni, akkor ezzel együtt mindent irányítani fognak, kivéve egy dolgot. Nem tudják, és nem is lesz nekik megengedve, hogy megpróbálják ellopni lelketeket. Mégis éppen ez az, amit meg fognak próbálni. Mindazok, akik megkérdõjelezik ezt az üzenetet, amelyet azért küldök nektek, mert az a legfõbb vágyam, hogy segítselek, vezesselek benneteket, és hogy kinyilvánítsam elõttetek az igazságot -, hallgassanak Rám. Ha nem hisztek ennek az üzenetnek, akkor Én imádkozom értetek ezt híveimtõl is elvárom -, hogy meglássátok a világosságot. Kérlek benneteket, figyeljétek õket és legyetek éberek ezen gonosz hataloméhes vadállatok jelei láttán, akiknek csorog a nyála a tervezés és a hamis dicsõség meghozatala közben. Ne kövessétek el azt a hibát, hogy pénzszerzési képességeiteket irányítsák, mert az ehhez való hozzáférés nem lesz elég. Nem, õk sokkal többet akarnak majd tõletek ennél. Ellenõrizni akarják, hogy mit esztek, mit isztok, és hogy hol éltek. Most meg kell tennetek a következõ szükséges lépéseket, saját védelmetekre. Keressetek óvóhelyeket Kérlek benneteket, keressetek magatoknak menedékhelyet hívõ csoportokként. Elküldöm nektek a világosságot, hogy segítsen nektek a túlélésben. Kezdjétek el a saját élelmiszereteket megtermelni. Raktározzatok el élelmiszert, amennyit csak tudtok, és tegyétek félre. Kezdjetek el tervezni, mintha egy viharra várnátok. Tudjátok, hogy a sötétség olyan mértékben száll alá, hogy fel kell készülnötök arra, azért, hogy túléljétek. Hallgassatok a prófétákra. Ne kövessétek el ugyanazt a hibát, amelyet népem elkövetett, amikor nem akart az én Noé prófétámra hallgatni. Hátat fordítottak neki, vonakodtak hallgatni rá. Élték mindennapi életüket, közben kacagtak és ettek, és egyáltalán nem figyeltek a rájuk váró rettenetes sorsra. Álljatok most fel. Forduljatok Örök Atyámhoz, az Istenhez, a Mindenhatóhoz, a vezetésért. Készítsétek fel családjaitokat a közelgõ beszivárgó sötétségre, amelyet most fel sem foghattok. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a bátorságért, hogy ne fogadjátok el a gonosz fenevad jelét. Õ, a gonosz hadserege által megpróbálja, hogy ezt (a bélyeget) kirója rátok, ami elsõsorban egy gonosz azonosító bélyeg lesz. Ezt akarják elfogadtatni veletek, és úgy lesz bemutatva nektek, mint ami nélkülözhetetlen, számotokra jó, aminek segítségével hozzájuthattok a pénzetekhez, élelmiszert vásárolhattok, utazhattok, házaitokban lakhattok, és üzleteket köthettek. Ez a végsõ ellenõrzés lesz. Ti és valódi politikai vezetõitek tehetetlenek lesznek. Felszólítom a médiát, azokat akiket nem fertõzött meg a gonosz csoport, hogy figyeljék és lássák, ami történik. Leplezzétek le mindazokat, akik támogatják a kígyót és hadseregét, de ezt óvatosan tegyétek. Gyermekeim óvakodjatok ettõl a csoporttól és ismerjétek fel, hogy valóban itt vannak, hogy azoknak a bátor és erõs embereknek az állításai igazak, akik megpróbálják leleplezni õket. Mindazoknak közületek, akik talán azt gondolják, hogy egy Isteni forrásból eredõ üzenetbõl hogyan fakadhat ilyen szenzációs képtelenség : Gondolkozzatok el még egyszer ezen. Menjetek vissza, és olvassátok a Szentírást. Azok a Szavak, amelyeket Atyám megbízható könyve tartalmaz, helyesek. Régi idõk eseményeirõl tudósítanak. Az igazságról adnak számot, azért, hogy közelebb vezessenek benneteket Istenhez. Az akkori és mai prófétáim szavai a teljes igazságot mutatják be az elkövetkezendõ életrõl. A Figyelmeztetés, amely János könyvében található bár számos ember manapság úgy találja, hogy ezt nehéz megfejteni, azokon az eseményeken alapszik, amelyek most fognak kibontakozni. A Jelenések könyve pontosan megjövendöli azoknak az eseményeknek a sorozatát, amelyeket a sátán fog kiváltani, akkor, amikor a végidõ közeledik. Õ ismeri az igazságot, hogy napjai meg vannak számlálva. Azonban azt meséli azoknak a szegény gyermekeimnek, akik imádják õt, hogy a Paradicsom vár rájuk; másképp, csalogatóbban, mint ahogyan azt Isten megígérte. Ezért Örök Atyámmal vívott utolsó küzdelmében mindent meg fog tenni, hogy lelkeket lopjon, mégpedig olyan sokat, amennyit csak lehetséges, mielõtt még Atyám haragja lesújtana. Õ, a sátán nagyon siet. Fussatok az ellenkezõ irányba. Hárítsátok el õt a családotok közelébõl és imádkozzatok úgy, ahogyan már nagyon régóta nem tettétek. Az ima mindnyájatokat megvéd. Újítsátok meg hiteteket, és amikor a három napos sötétség leszáll a Földre, õk, az Én követõim könnyen ki fogják világítani házaikat. A rettenetes sötétség, amit egyetlen ember sem tud megmagyarázni, feketébb, mint az éjszaka. A hitetleneknek, és azoknak, akik a fenevad dicséretét zengik: ezen a ponton felismerik majd az igazságot, mert nem tudnak elmenekülni a sötétség elõl, amikor az leszáll. Álljatok fel gyermekeim és harcoljatok. Szõjetek terveket a test és a lélek túlélése érdekében, most amikor a szemeitek elõtt bontakoznak ki ezeknek az embereknek a gonosz tettei. Szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus A megtérés november 21. Leányom, a mai napon, minden gyermekem számára a remény és a béke üzenetét hoztam, különösen azoknak a gyermekeimnek, akik úgy érezték, hogy az eddigi üzenetek félelmet keltettek bennük. Azt szeretném, ha tudnád, hogy nem kell aggódnod azokért, akiknek nehezükre esik hinni Bennem, az Örök Atyában, vagy a Szentlélekben. Az Én szeretett gyermekeim hinni szeretnének, de érveléseik és logikájuk miatt, amely a racionális gondolkodáson alapul, nehezükre esik a természetfölötti dolgokat

12 elhinni. Ne féljetek. Kérjétek imáitokban, még akkor is, ha csak naponta egyszer imádkoztok, hogy Szent Szívem által árasszam ki rátok szeretetemet és rövid idõn belül másként fogtok érezni. Sokan közületek azok akik hitükben még bizonytalanok irigylik azokat, akiknek erõs hitük van. Õk meg kell értsék, hogy Én minden gyermekemet szeretem. Ugyanúgy, mint egy szülõnél, az Én Szívemben is egy különleges hely van fenntartva mindegyikõtök számára. Sohasem szabad azt éreznetek, hogy nem vagytok méltók szeretetemre. Hát nem annyira szeretlek benneteket, hogy az életemet adtam értetek? Abban a reményben tettem ezt, hogy számotokra ez legyen a második lehetõség arra, hogy visszatérjetek Hozzám. Gyermekeim, benneteket mindig félre fognak állítani, mert hisztek Isteni Teremtõtökben. Ha mindez bekövetkezik, ne feledjétek, hogy ez azért van, mert mindazoknak, akik Engem szeretnek, szenvedniük kell. Sohase hagyjátok, hogy meggyengüljön Belém, Isteni Megváltótokba vetett hitetek, és ne titkoljátok el azok elõtt, akik rátok szánalommal fognak nézni. Igen, sokan lesznek olyanok, akik hiteteket megkérdõjelezik, mert befolyásolja õket az emberi ész és logika, mindezt tudatosan helyezték szívükbe, amelyet zárva tartanak Elõttem. Az õ számukra a ti hitetek egyre kínosabb lesz, ezért majd továbbra is bántalmaznak titeket. Habár nyilvánosan nem fogják beismerni, mégis különleges féltékenységet fognak veletek szemben érezni. Ez a féltékenység azért alakul ki bennük, mert tudatosan fogják érezni azt, hogy lelkükben egyre nagyobb üresség keletkezik. Hiába próbálkoznak azzal, hogy magukba szálljanak és megvizsgálják lelkük mélyét, azt, hogy miért van ez így, úgysem fogják megérteni. A hitetlenek, vagy a kicsinyhitûek kíváncsi szemei kínosan fogják híveimet méregetni, megaláztatást okozva nekik. Sohase féljetek, vagy szégyelljétek beismerni szívetek szeretetét az Örök Mennyei Atya iránt. Nyíljatok meg hitetek által. Büszkén mutassátok meg Irántam való szereteteteket, úgy, hogy az érezhetõ legyen mindenki számára. Ha így cselekedtek, jó példaképek lesztek mások számára. Ne próbálkozzatok sohasem azzal, hogy hiteteket heves, logikus érveléssel és agresszív módon rákényszerítsétek a hitetlenekre. Inkább szeressétek testvéreiteket, és támogassátok õket, ha azt látjátok, hogy útmutatásra lenne szükségük. Azáltal, hogy nyitottságotokat megtapasztalják, amellyel Irántam való szereteteteket mutatjátok meg, szívük tele lesz örömmel és a csodálat ejti hatalmába õket. Ha ti másokat példamutatással vezettek, ami szeretetben, tiszteletben és jó cselekedetekben nyilvánul meg, akkor õk is a világosság felé fognak fordulni. Eleinte sokan nem fogják megérteni, hogy mi történik velük, de idõvel és fõleg imáitok ereje által õk is elindulnak a Hozzám vezetõ úton. Arra kérlek benneteket, hogy sürgõsen imádkozzatok minden lélek megtéréséért. Foglaljátok imáitokba azokat az embereket is, akiket személyesen ismertek és azokat is, akikkel az életben csak futólag találkoztok, mert az az érzésetek velük szemben, hogy nehézségeik miatt imára van szükségük. Imádkozzatok szegény gyermekeim megtéréséért is, azokért, akik a sötétség miatt megvakultak és a kárhozat útjára tértek, így az igazságot már nem látják. Különleges együttérzéssel és szeretettel imádkozzatok azokért, akik aktív módon járják a csaló útját. Még soha nem volt ennyire szükségük imáitokra, mint most. Hívjátok fel minden ember figyelmét, akivel csak kapcsolatba kerültök arra, hogy az Irgalmasság Rózsafüzérének imája az, ami az örök kárhozattól megmentené õket, még a halál pillanatában is. Nagyon kérlek benneteket, mindezt adjátok tovább azoknak, akik odafigyelnek rátok. Sürgõsen kérjétek meg õket, most azokhoz is szólok, akik ezt az üzenetet olvassák, hogy ne feledjék el azt, hogy ha ezt az imát még az utolsó lélegzetvételkor is elimádkozzák, megmentem õket. Sohase szégyelljétek kereszteteket Sohase érezzétek magatokat megsértve, amikor a hitetlenek kigúnyolnak benneteket azért, mert imádkoztok. Ne szégyelljétek a keresztet, amelyet védõpajzsként hordoztok. Ne rejtsétek el, mert ez a szeretet szimbóluma, Irántam, az Isteni Üdvözítõtök, az Örök Atya, és a Szentlélek iránt. Sok embert vezettek vissza Hozzám azáltal, hogy ezt a szent kitüntetést büszkén viselitek. Lesznek olyan emberek, akik látható módon megvetnek benneteket, de belsõleg irigyek lesznek hitetek miatt. Sokan azok közül, akik figyelnek benneteket, belsõleg kongó ürességet fognak érezni, amely a hit hiányának tulajdonítható. Gyermekeim, az ima segít nekem abban, hogy ezeket a lelkeket meg tudjam menteni. Mondjátok a következõ imát értük: (mondhatunk neveket is) Szeretett Uram, karjaimat feléd tárva könyörgök Hozzád, fogadd gyengéd karjaidba testvéremet.( név) Szent Véred által áldd meg õt és add meg neki azokat a szükséges kegyelmeket, hogy ezáltal elnyerhesse szereteted Lelkét, és hogy az örök boldogságnak részese lehessen. Híveim, amikor nyilvánosan provokálnak benneteket a hitetek miatt, mondjátok a következõket: Hiszek Jézus Krisztusban, aki a hitetlenek keze által elszenvedte a halált. Mint Krisztus követõje, Iránta való szeretetbõl vállalom, hogy a mások által okozott megszégyenítést mindenkor elviselem. Ez az én keresztem, amire büszke vagyok. Õ az én Megváltóm, aki nemcsak az én bûneimért halt meg, hanem a ti bûneitekért is. Amikor büszkén azzal dicsekednek, hogy õk idealisták, vagy ateisták, akkor kérdezzétek meg tõlük azt, hogy ugyanígy fognak-e akkor is érezni, amikor földi életüknek a végére érnek? Azután adjátok nekik a következõ tanácsot: a halálos ágyaitokon ne feledkezzetek meg az Isteni Irgalmasság Imájáról, még akkor sem, ha továbbra is bizonytalanok lesztek. Nyissátok meg szíveteket és könyörögjetek az Örök Atyához, hogy bocsásson meg nekik. Gondoljatok ígéretemre, arra, hogy ha ezt az imát imádkozzák meg fogok bocsájtani minden egyes gyermekemnek, még az utolsó lélegzetvételkor is, mert Én Igazságos Bírótok és Megváltótok vagyok. Mondjátok meg nekik, hogy áhítattal imádkozzanak, úgy, hogy még egyszer megnyithassák Elõttem szíveiket. Amikor az Ég és Föld eggyé olvad, földi Birodalmamban az ima fogja egyesíteni minden gyermekemet. Az ima valódi erejét csak akkor fogják gyermekeim megérteni, amikor nyitott szívvel Hozzám kiáltanak. Kérjetek, és ha az Isten akaratának is megfelel, akkor imáitokra választ fogtok kapni. Sohase tagadjátok meg gyermekeitektõl a keresztség szentségét Imádkozzatok a kis gyermekekért, fiaitokért, leányaitokért és az egész világ fiataljaiért is. Õk is mind megérdemlik, hogy az Igazságot megmutassák nekik. Szüleik nem beszéltek nekik az Isteni Szeretet igazságáról, de lelki vezetésben sem volt részük, mert az utóbbi két évtizedben a lelki sötétség uralta a Földet. Még akkor is, ha hitetek túl gyenge lenne, tegyetek eleget szülõi kötelességeiteknek és hagyjátok, hogy gyermekeitek a Szentségekben részesüljenek, különösen a Keresztség Szentségében. Ezt a legfontosabb Szentséget ne tagadjátok meg tõlük sohasem. Sok szülõ nem enged büszkeségébõl, sõt hitetlenségét hangosan is kinyilvánítja, így gyermekei lelki üdvét veszélyezteti. Adjátok meg gyermekeiteknek a Szentségek ajándékát. Idõvel, vagy megköszönik ezt nektek, vagy elutasítanak Engem. Ez már tõlük fog függni. Ha úgy akarjátok, utasítsatok el Engem, de gyermekeim lelkét ne raboljátok el. A Földön ti vagytok a szüleik, de valójában õk az Örök Atya gyermekei, aki a Világmindenség Megteremtõje. Ne próbálkozzatok azzal, hogy lehúzzátok magatokkal a sötétségbe õket. Ismételten kérlek benneteket, ne felejtsétek el, hogy attól

13 függetlenül mi a ti meggyõzõdésetek, én mindõtöket szeretem. A ti Isteni Megváltótok és Bírótok, Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia Felhívás minden Egyházhoz és Felekezethez, hogy egyesüljenek a Gonosz ellen november 21. Halljátok meg hívásomat, most az egész világ Egyházaihoz szólok. A világ minden gyermeke és híve Hozzám tartozik. Közületek sokan követik Egyházaitok és Isten, az emberiség Megváltójának tanításait. Ez rendben van. Sokan közületek az Örök Atya tanításait különbözõképpen értelmezik. Ez annak a következménye, hogy a próféták már kezdettõl fogva különbözõképpen értelmezték a tanításokat. A legtöbb próféta az üzeneteknek megfelelõen értelmezte a tanításokat. De egyes próféták szavait manipulálták. Minden prófétámnak az igaz tanítás volt megadva. Mégsem tudta mindegyik elérni, hogy biztossá tegyék azt, hogy hívei az Örök Élet útján maradjanak. Minden út Istenhez, az emberiség Teremtõjéhez vezet. Isten hívei különbözõképpen értelmezik a tanításokat, ami zûrzavarhoz vezet. A zûrzavar bekövetkezésekor, csak egyetlen biztos út létezik, az, hogy leegyszerûsítitek hiteteket. Egyszerûen csak higgyetek és dicsõítsétek Teremtõtöket. Felszólítom a világ minden Egyházát, minden vallás és felekezet irányzatát, hogy itt az ideje, hogy imádkozzanak az emberiségért, fõleg a hitetlenekért. Isten szeretetének semmi köze az emberi élet megsemmisítéséhez. Egyetlen embernek sincs joga ahhoz, hogy az Én nevemben, vagy az Örök Atya nevében életet oltson. Inkább gyûljetek össze és egyesüljetek Teremtõtök iránti szeretetetekben, és álljatok ki a gonosz ellen, aki hamar megjelenik köztetek. Gyermekeim, Isten parancsaira emlékeztetlek titeket, amit az Örök Atya, Mózes által, szent és alázatos szolgálja által, adott nektek. Ezek a szabályok azért voltak megfogalmazva, hogy megtanítsák Isten gyermekeit arra, hogy hogyan kell Istenüket tisztelniük, aki az Igazságra akarja õket vezetni. A Tízparancsolatot ma már nagyon sok ember elfelejtette. Azok, akik még nem felejtették el, csak ritkán gondolnak arra, hogy valójában mit is jelentenek. Akik pedig nem értik meg a Tízparancsolatot, helytelenül értelmezik azokat, így már nem felelnek meg a valóságnak. Ezeknek a következõket mondom: Kérlek benneteket, olvassátok a Tízparancsolatot és ne kockáztassatok, legyetek tekintettel Isten haragjára. A Parancsolatok értelmét nem szabad felhígítani a hamis szeretet, a hamis együttérzés vagy a bûnök kimagyarázása által. Az elsõ Parancs azt mondja nektek, hogy csak egy Istent, a Teremtõtöket, az Én Örök Atyámat imádjátok és kerüljétek a bálványimádást. Azonban az elsõ Parancsolatot a hamis istenek javára széttaposták. A hamis istenek alatt nem feltétlenül azokat az embereket értem, akik magas pozíciót élveznek, vagy, mert a többiek közül kiemelik magukat, és akik elõtt ti elragadtatással lábaik elé vetitek magatokat. Igen, ez bûn, és mélyen megbántja Istent. Az a bálványimádás, amirõl én most nektek beszélek, az nem más, mint az emberek szeretete a hatalom és a pénz iránt, ez gyermekeimet teljesen kétségbe ejtheti. Ez a kétségbeesés egy másik törvény megszegéséhez vezet: az önzés bûnéhez. Az a kívánság, amellyel arra törekedtek, hogy megkeressétek azt az utat, amelyen az életben járni akartok, lelketek kárára válik, a pusztuláshoz vezet. Az önszeretet nem szeretet. Ez nem más, mint hiúság. Mégis ez a mai világ legkedveltebb tanítása. A hamis együttérzés leple alatt emelitek fel önmagatokat és megtagadjátok Istent. Az alázat hiánya pusztulást hoz rátok. Ha a közösség élére helyezitek magatokat, akkor lesznek olyan emberek, akik ettõl szenvedni fognak. Sohasem szabad ezt a Parancsolatot megszegni. A bûneitek kimagyarázása, amelyet emberi ésszel próbáltok indokolni, teljesen értelmetlen. Mánia a prominens személyek körül Ma már mindenki számára egyértelmû, hogy a fiatalok teljesen elvesztették tájékozódási képességüket, így egyre jobban a bálványimádásba merültek. A legtöbb esetben azok a bálványok, amelyeket fiatal gyermekeim imádnak, nem a világosságtól származnak. Sokan az ördögnek adták el a lelküket, ez tény, amivel még büszkén hencegnek is. A zene és a szavak hipnotikus vonzóereje arról gyõzi meg gyermekeimet, hogy számukra ez az egyetlen igaz út, ezért ezt kell követniük.. A sátán erkölcstelen vonzóereje arra buzdítja híveit, hogy utánozzák õt. Ha ezt teszik gyermekeim, akkor az örök sötétség szívja magába õket, mert hátat fordítanak a világosságnak. A mai világ prominens személyeivel kapcsolatos mánia félelmet kelt gyermekeimben, mert õk állandóan csak arra törekednek, hogy ugyanolyan magasra kerüljenek, mint azok, akik ezt már élvezik, csakhogy azok a csalót követik, és ugyanezt várják el gyermekeimtõl is. Jöjjetek, minden vallás és Egyház gyermekei. Egyesüljetek és harcoljatok az Istenben, az Örök Atyába vetett hitetek jogáért, azért a jogért, hogy szerethessétek egymást, harcoljatok a tiszta szeretet jogáért és azért, hogy megmaradjon bennetek Isten, az Örök Atya, az Ég és Föld Teremtõjének szeretete. A ti szeretett Megváltótok és Igazságos Bírótok Jézus Krisztus A Nagyfigelmeztetés az Irgalmasság ajándéka november 22. Szeretett leányom, nagyon meg vagyok elégedve azzal, ahogyan követed Szavaimat, teljes hittel és engedelmességgel. Nagy az irántad való szeretetem. A te szereteted is ugyanilyen Irántam. Most nagyon közel érzel Engem a szívedhez. Most eggyé váltunk, leányom. Én és Örök Atyám, valamint a Szentlélek, a Legszentebb Háromság, boldogok vagyunk, mert válaszoltál erre a nagyon fontos küldetésre. Mi és az összes angyalok és szentek mindennap veled vagyunk, hogy ebben a legszentebb munkában védelmezzünk téged. Meríts bátorságot, és továbbra is fogd a kezem. Engedd, hogy szavaidban Én vezesselek téged, hogy az emberiség esélyt kapjon arra, hogy végre megértse az igazságot, a Nagyfigyelmeztetés elõtt. Ez a Nagyfigyelmeztetés, irgalmamon és szeretetemen túl, mintegy utolsó ajándék gyermekeim számára, hamarosan be fog következni. Minden egyes gyermekemnek meg lesz mutatva az élete, a bûnei, a helytelen tettei, minden egyes, testvérével szemben elkövetett bántó cselekedete amelyért õ volt a felelõs-, és mindez egy misztikus élmény során fog megtörténni. Ezen a földön egyetlen férfi, egyetlen nõ, vagy egyetlen gyermek sem lesz kizárva ebbõl. Egyeseket, látván életük során elkövetett bûneiket, ez komolyan sokkolni fogja és elszomorítja õket, és rögtön Hozzám, igazságos Bírójukhoz fognak fordulni, és ez által megmentik magukat. Õk, szeretetükön és bánatukon túl (megj.: amit érezni fognak), irgalomért fognak esedezni. Mások annyira megbetegednek, és olyan sokkos állapotban lesznek attól, ahogyan bûneiket fogják látni, hogy holtan fognak összeesni, mielõtt még esélyük lenne a bocsánatkérésre. Aztán lesznek olyanok, akik a csalót követik. Õk, amikor látni fogják az életük során elkövetett gonosz bûneiket és szembesülnek velük, rémületükben el szeretnének menekülni. Megpróbálnak majd elrejtõzni, de nem lesz olyan hely, ahova mehetnének. Lehorgasztott fejjel vagy elfogadják, amit látnak, s még ott helyben bocsánatot kérnek, vagy pedig szégyenükben és

14 rémületükben elfordulnak, de nem könyörögnek irgalomért. Aztán vannak a legutolsó bûnösök. Amikor bûneiket megmutatják nekik, mindössze annyit tesznek, hogy érvelnek és tagadnak, amiért ezeket a súlyos bûnöket Isten Parancsolataival szemben elkövették. Egyszerûen meghazudtolják az Igazságot, s az örök pokol sötétsége felé fordulnak. Irgalmasságom senkit sem fog elutasítani Miért nem akarják ezt gyermekeim megérteni? Ha õk õszintén bûnbánóak, és ha a vágyuk is az, hogy Velem együtt az új földön éljenek, ahol az Ég és a Föld eggyé válik, akkor miért nem kérnek bocsánatot? Senki sem lesz Irgalmasságomtól elutasítva, ha megbánást mutat. De önzõ céljaik fogságában akármennyire is igyekeznek, mégsem sikerül nekik megérteni a következményeket. Ébredjetek fel most mindnyájan. Fogadjátok el, hogy a változásokkal együtt, amelyeknek éppen most tanúi vagytok, az emberiség gonosz tettei miatt itt vannak a megjövendölt jelek is, amelyek megelõzik a földre való visszatérésemet. Engedjétek, hogy a Paradicsomba vezesselek benneteket Ezen próféta és az Igazság könyve által, mindannyiatok iránt érzett drága Szeretetemen túl, még egyszer megkérlek benneteket, forduljatok Hozzám, mielõtt még az idõ lejárna. Engedjétek, hogy a karjaimban tartsalak benneteket. Engedjétek, hogy Szeretetem átjárja a testeteket, lelketeket és az értelmeteket. Nyissátok meg szíveteket, és engedjétek, hogy a Paradicsomba vezesselek benneteket, ahol élvezni fogjátok az Örök Életet. Miért akarnátok a pusztulásba vezetõ ösvényt választani, amely a semmibe vezet, éppen akkor, amikor nyilvánvalóvá vált az igazság? Szívem remeg az aggodalomtól és a szomorúságtól, amikor azokra a gyermekeimre gondolok, akik elutasítják ígéretem igazságát. Még egyszer mondom, forduljatok Hozzám és beszéljetek Velem. Kérjetek meg, hogy újra a szívetekbe jöjjek. Lelketekhez illeszkedõvé (alkalmazkodóvá) fogom alakítani Magam. Ezt megígérem nektek, még a legkeményebb lelkeknek is. Csak egyetlen szót kell, hogy szóljatok. Kérjetek meg, hogy mutassam meg nektek a jelenlétemet, a következõ szavakkal: Jézus, elveszettnek érzem magam. Nyisd meg szívemet, hogy elfogadjam a Te szeretetedet, és mutasd meg nekem az igazságot, úgy, hogy én is megmenekülhessek. Szavaim a Nagyfigyelmeztetésrõl nem fenyegetések. Ez az esemény már a kereszthalálom óta ismert. Miért gondoljátok, hogy nem történhet meg? Olvassátok el az Igazságot a Szentírásban, hogy mindenki megértse. Az utolsó percig, mint Megváltótok fogok cselekedni, mielõtt még, mint Igazságos Bíró jövök, hogy gyermekeimet végül az Én családomhoz vezessem, a nagy szeretet, a nagy öröm és a nagy boldogság családjához, ahol mindnyájan örökké harmóniában fognak élni. A sátán és követõi örökre a sötétségbe lesznek taszítva. Családom tanúja lesz az örömnek és az Isteni Mennynek, amelynek láttán nincsen olyan ember, aki ha csak futólag is egy ízelítõt látott volna belõle, hátat fordítana az ígéretnek, ennek a tiszta boldogságnak Atyám Királyságában. Imádkozzatok, imádkozzatok a bocsánatért, és lépjetek be Atyám birodalmának dicsõségébe, ahol benneteket és szeretteiteket a tiszta szeretet fényében fognak üdvözölni. Harcolni fogok, hogy mindnyájatokat visszanyerjelek Mindnyájatokért haltam meg, és az utolsó pillanatig harcolni fogok, hogy mindnyájatokat visszanyerjelek, a világban lévõ gonosz sötétsége ellenére. Kérlek, engedjétek meg, hogy megmutassam nektek még egyszer, hogy mennyire szeretlek benneteket. Fogjátok meg kezemet, hajtsátok a vállamra fejeteket, s törékeny lelketeket majd olyan szeretet fogja lángra gyújtani, amelyet már rég elfelejtettetek. Szeretõ Megváltótok, Jézus Krisztus Figyelmeztetés az atomháborúra november 23. Leányom, szenvedsz a munka miatt, amit a kedvemért teszel. A sötétség, amit érzel, a csalótól jön, aki felhasználva az ismerõseidet a sötétség ereje által, minden órában rád támad. Annak ellenére, hogy kétségbeesel, valójában védve vagy. Megmondtam neked, hogy a csaló nem fog ártani a lelkednek. Továbbra is imádkoznod kell a legszentebb Rózsafüzért, hogy szenvedéseidben állandóan védelemben legyen részed. Miközben Édesanyám tiszteletére imádkozod ezt a nagy erõsségû imádságot, látni fogsz egy különbséget. Nem egyszerû befejezni ezt a munkát, amelyen fáradozol az Én Nevemért, de erõsnek kell maradnod. Leányom, ha ez a mû eljut a világhoz, békét és megelégedést hoz gyermekeimnek. Ha a gyermekeim megértik az Igazságot, akkor tudni fogják, hogy nem távolodtak el egymástól, és a Teremtõ sem feledkezett meg róluk. Ennek a könyvnek a hatására szerzett tudás vigasztalást nyújt nekik, és közelebb kerülnek Hozzám. A háború terve folytatódik Ne félj leányom, mert biztonságban vagy, bár erõtlennek érzed magad, és félsz a bizonytalanságtól. Még többet fog szenvedni az egész világ, beleértve a te országodat is, az egész világra kiterjedõ ellenõrzés miatt, mivel ezzel szemben az emberek tehetetlenek lesznek. Ezért nagyon fontos az, hogy erre már most felkészüljetek. Már korábban is mondtam neked, hogy fel kell hívnod gyermekeim figyelmét arra, hogy már most tervezzék meg teendõiket, amíg a rettegett globális háború el nem kezdõdik. A háborút, amelyrõl most beszélek, a vörös sárkány irányítja. A sárkány, a világ új energiája, alattomos, s nyugaton városokat fog elpusztítani. Az idõ közel van. Imádkozzatok, imádkozzatok, mert ez a veszély nem állítható meg, ha nem imádkoztok eleget a megállításáért. Imádkozzatok azokért, akik ebben az atomháborúban elvesztik majd életüket. Három év van addig, mielõtt még a terv kibontakozna Imádkozzátok ezekért a lelkekért. Mivel a vezetést egy globális hatalom veszi át, akik körültekintõek lesznek, hamis együttérzést színlelve, õk fogják ellenõrizni szabad életeteket, az ennivalótokat és az imáitokat. Népemnek ezért igyekeznie kell, hogy el tudja látni saját magát. Termeljétek meg magatok az élelmeteket. Idõben keressetek olyan biztonságos helyet, ahol találkozni tudtok, hogy Isteni Megváltótokat dicsõíthessétek. De maradjatok erõsek. Ne mondjátok el túl sok embernek, hogy ezt miért teszitek. Három év van addig, ameddig e terv jelei szemeitek elõtt teljesen ki fognak bontakozni. Amire most felkészültök, az nagy segítséget jelent majd nektek ez alatt az idõ alatt, bár idõnként megkérdõjelezitek majd ezt, s talán elgondolkoztok ezen a terven, mert különösnek fogjátok találni. A saját táplálékaitokat már most kezdjétek termeszteni. Vásároljatok vetõmagokat, mert a jövõben nem tudtok majd venni. Ezzel tápláljátok majd a családjaitokat az éhínség idején. Menjetek most és készüljetek fel. A ti szeretõ Megmentõtök, Jézus Krisztus

15 Globális terv a világnépesség csökkentésére és a világ vezetõinek megbuktatására november 26. Szeretett leányom, egy lelki vezetõ által, rövidesen vezetésben lesz részed. De ne felejtsd el azt, hogy sokan lesznek a meghívottak sorában, de kevesen lesznek az elfogadottak. Nem tudok beavatkozni szabad akaratotokba, amely nem más, mint ajándék számotokra. Most nagyon fontos, hogy ez a sürgõs feladat teljesítve legyen, azért, hogy gyermekeim mindezt meghallhassák és hogy megmeneküljenek. A jel Most ne hibázz, mert a változások már folyamatban vannak és rövidesen annyi elõjel fogja ezt bizonyítani, hogy kevesen lesznek azok, akik ezt majd nem veszik észre. Ezek azok a jelek, amelyekrõl ebben az üzenetben beszélek és amelyekrõl szeretett Anyám, Európa szerte, a jelenések során hívja fel az emberek figyelmét. Sok ember, aki megnyitja szívét és felszabadítja fogságban tartott lelkét, meg fogja érteni, hogy ezek égi közlemények. Gyermekeim akkor fogják felismerni az Igazságot, amikor a Nap által elõidézett csodajelet fogják látni. Ignoráld mindazoknak az embereknek csúfolódásait, gyûlölködéseit és megvetéseit, amelyeket ennek az írásnak az olvasása vált ki belõlük. Ugyanez történt Apostolaimmal is, amikor a Szentlélek adománya által munkálkodtak. Leányom, te is megkaptad ezt az ajándékot. Sohase utasítsd azt vissza, és ne kételkedj benne. Ez a valóság, és ezt most már te is tudod. Kétségeid végre csökkenni kezdenek. Mint ahogyan azt már mondtam neked, segítséget küldök számodra. Most már kibontakozóban van ennek az ígéretnek a bebizonyosodása. A jövõrõl továbbra is tájékoztatni foglak, amelyet fel kell tárnod mindenki elõtt, beleértve a hitetleneket is. Mi lesz, ha eleinte nem hisznek? Amikor az események egyre jobban kibontakoznak, nem lesz más választásuk, csak az, hogy elhiggyék az Igazságot. Terv egy háború szervezésére A világhatalmak által egy rosszindulatú terv van már készülõben egy háború kitöréséhez, amelynek az a célja, hogy megtizedelje a világ népességét. Imádkozzatok, imádkozzatok, erre most nagy szükség van, azért, hogy minél kisebb legyen az az okozott kár, amelyet ezek a rosszindulatú emberek el akarnak követni. Ostoba módon függnek a csalótól, ezért sátáni erõvel rendelkeznek, és elhatározták, hogy feladatukat mindenáron teljesítik. Terv Benedek pápa megdöntésére Tervek vannak készülõben arra is, hogy hogyan vegyék át a hatalmat az Egyházak, a különbözõ vallási felekezetek és a Vatikán fölött is. Az Én szeretett Benedek pápám azokkal van körülvéve, akik a megdöntését tervezik. A világ különbözõ államfõinek megdöntésére is tervek vannak, olyan vezetõkrõl van szó, akiket szintén saját embereik akarnak megdönteni. Ébredjetek fel gyermekeim és harcoljatok. Ez egy valódi háború, teljesen más, mint az eddigi háborúk voltak, amelyeket már a Földön megéltetek. Ez nem más, mint egy ellenetek irányított háború, minden egyes gyermekem ellen. Ti vagytok a célpont. A probléma az, hogy nem láthatjátok az ellenséget, mert õk gyáva szívûek, nincs bátorságuk arra, hogy megmutassák magukat. Titkos találkozók Eltelve önmaguktól, saját köreikben, titokban találkozgatnak és megtalálhatóak az élet minden területén. Nemcsak kormányaitok székházainak folyosóin találjátok meg õket, hanem a törvényszéken, a rendõrségen, a kereskedelemben, a tanügyben és a hadseregnél is. Ne hagyjátok, hogy majd ezek az emberek írják elõ nektek azt, hogy hogyan kell imádkoznotok. Figyeljétek majd meg, hogy hogyan próbálják igazgatni életeteket, ezért már most kezdjetek felkészülni az elõtettek álló dolgokra. Figyelmeztetés a globális oltások ellen Mindenekelõtt, arra kérlek titeket, hogy imacsoportokban imádkozzatok. Imádkozzatok azokért az emberekért, akik a sátán lelkes követõi. Az ima segíteni fog egyes katasztrófák elhárításában. Óvakodjatok attól az iszonyatos dologtól, amelyet oltások által akarnak nektek okozni. Ne bízzatok abban, amikor veletek együtt érezve, hirtelen globális oltási kezdeményezést indítanak. Legyetek résen. Megegyezés alapján, országról országra annyi embert akarnak uralni, amennyi csak lehetséges. Ne féljetek, mert meg fogom védeni mindazokat a híveimet, akik Hozzám imádkoznak. Imádkozzatok azokért a bátor lelkekért is, akik elhatározták azt, hogy terjesztik az Igazságot. Sokat közülük kinevetnek, pedig õk nagyrészt csak az Igazságról beszélnek. Az élelmiszerek elraktározása Ne bízzatok az élelmiszer szolgáltatókban. Már most készüljetek fel a jövõre. Saját felelõsségetekre kezdjétek el az élelmiszerek és a vetõmagok gyûjtését. Úgy raktározzátok el azokat, mintha egy háború következne. Mindazok, akik ezt megteszik, helyesen cselekednek. Lelketeket az ima és az ájtatosság fogja megerõsíteni és meg fog védeni titeket attól, hogy ezeknek a rosszindulatú embereknek az útjaira térjetek. Sohase hagyjátok jóvá, hogy õk uralkodjanak a ti véleményeitek és meggyõzõdéseitek fölött, mert õk az olyan törvények behozását fogják követelni, amelyek a családok széthullásához vezetnek. Arra fognak törekedni, hogy szétválasszák a családokat, azáltal, hogy az embereket a válásra, a szexuális és a vallási szabadságra fogják bátorítani. A világ egyes vezetõinek megöletése A világ nemzetei között gyûlöletet fognak szítani, vezetõket fognak megölni és azáltal, hogy az embereket diktatúra alá akarják vetni, elveszik szabadságukat is. Isten haragja nemsokára érezhetõ lesz, mert Õ már ezeknek az embereknek a gonoszságait nem fogja sokáig eltûrni, hacsak ezek az emberek hátat nem fordítanak a sátán befolyása alatt álló szervezeteknek. Imádkozzatok érettük. Legyetek elõvigyázatosak abban, hogy kire szavaztok a választások idején. Amikor beszélnek, figyeljetek jól oda szavaikra. Azokra hallgassatok, akik megpróbálnak figyelmeztetni benneteket. Arra hívom fel sürgõsen figyelmeteket, hogy azokért imádkozzatok, akik nem így cselekednek, hogy õk is megtérhessenek, és hogy megmenekülhessenek. Nemsokára elkezdõdik a beteljesedése ezeknek az eseményeknek, amelyekrõl most beszéltem nektek. Szorosan tartsatok össze, saját élelmiszerkészleteiteket tartsátok készenlétben, próbáljátok saját részetekre a zöldségféléket és a túléléshez szükséges dolgokat megtermelni. Ez egy ellenetek irányított háború, de egyáltalán nem annak fog tûnni. Mégis legyetek résen. Az Egyházakat betiltják Ti, gyermekeim, akik összeszeditek bátorságotokat és az Egyházhoz visszatértek, sohase féljetek imádkozni és hiteteket nyíltan kimutatni. Sokan közületek, akik most Egyházamat természetes dolognak tartják, nem fogják majd ezt tenni. Elõttük csak akkor fog az Igazság megvilágosodni, amikor elveszik tõlük azt a valódi ajándékot, ami megengedte nekik, hogy hitüket nyilvánosan élhessék. Ez dühössé fog tenni benneteket. Leányom, mondd meg híveimnek, hogy ne essenek pánikba. Megmentem mindazokat, akik követnek Engem, a felhõkbe emelem fel õket, hogy ott várakozzanak az új Paradicsomra. A Földön õk fogják élvezni az új Paradicsomot és ebben az új Örök Életben újra egyesülni fognak meghalt családtagjaikkal. Most nekik erõseknek kell maradniuk, imádkozniuk kell és szeretettel kell lenniük egymás iránt. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, legfõképpen azokért az elveszett és megtévesztett lelkekért,

16 akiknek fogalmuk sincs arról, hogy cselekedeteik milyen hatással vannak a jövõre nézve, az elkövetkezendõ életükre. A langyos lelkekrõl Imádkozzatok a langyos lelkû gyermekeimért is. Nekik mielõbb vissza kell Hozzám térniük. Gyermekeim, egymás iránti szeretetetek által, az Igazságot szem elõtt tartva, ne késlekedjetek figyelmeztetni õket. Legyetek példakép számukra, ezáltal mutassátok meg nekik az ima valódi értelmét, mert így õk sem fognak elveszni. Maradjatok erõsek. Sohase adjátok át magatokat a csaló hadseregének. Sohasem. Álljatok ki azért, amiben hisztek. Már most védjétek családjaitokat. Térjetek vissza Hozzám. Mindennap imádkozzátok az Irgalmasság rózsafüzérét. Világ keresztényei, imádkozzátok a Rózsafüzért! Engedjétek, hogy Anyám közbenjárjon értetek, és hogy segítségével visszatérhessetek Hozzám. Gyermekeim, sírok mindannyitokért és most nagy szükségem van híveimre, hogy a gonosz ellen most összeszedjük és egyesítsük erõnket. Erre az ima a válasz. A ti szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus A hívõk felhívása az elveszett lelkek megtérítésére november 26. Szeretett Leányom, a Szentháromság egyesül és eggyé válik veled, hogy az Isteni Igazságot a világ minden lelke számára sürgõsen továbbítani tudjad. Leányom, most velem együtt egyesülve a szíved mélyén te is érzed a fájdalmat és a szenvedést az emberiség iránt. Elveszett hitükért és jövõjükért érzett aggodalmad miatt, mély szomorúságot érzel, és félelem tölt el most téged. Hûséges híveim most az egész világon egyesülnek a szeretet köteléke által, hogy a lelkekért harcoljanak és megmentsék õket az örök kárhozattól. Akik engem követnek, minden nemzetbõl, õk a világosság gyermekei. Rögtön felismerik egymást függetlenül a fajtól, bõrszíntõl és vallási felekezettõl. Õk a szeretet hadserege, az Én vezetésem alatt állnak, és az a feladatuk, hogy a történelem jelenlegi idõszakaszában erõsítsék az emberek hitét. Jelenlétem még sohasem volt ennyire nyilvánvaló híveim szívében, mint most. Õk is érzik azt a fájdalmat, amit én érzek, amikor azt a szívszaggató romlottságot látom, amelyet az emberek kisugároznak magukból, még azok is, akiket ti szeretetreméltónak és figyelmesnek találnátok. Az önszeretet elpusztítja gyermekeimet. Az egoizmus és a kíméletlenség olyan szégyenfoltot hagy a környezetetekben élõkkel és a sebezhetõ emberekkel szemben, hogy ezt nehéz eltüntetni. A kegyetlenség, amelyet az ember mindennap elkövet a felebarátjával szemben, és aminek célja az önkielégülés, elérte minden korok csúcsát. Az Örök Atya szemében bûn az a szenvedély, amellyel az ember a saját szükségleteit kielégíti. Teljesen elfogadhatatlan, és ellentmond a tanításomnak a számtalan önigazoló hamis mentegetõzés. Szeressétek egymást. Úgy bánjatok egymással, ahogyan szeretnétek, hogy veletek bánjanak. Mások szükségleteit helyezzétek a tietek elé. Álljatok ki testvéreitek emberi jogaiért, ha másokkal szemben igazságtalanságnak vannak kitéve. Soha senkinek nincs joga ahhoz, hogy valakit megbüntessen azért, hogy ezáltal anyagi javakhoz jusson. Az ellenségeiteket is szeressétek, érezzetek együtt velük. Nem könnyû feladat ez gyermekeim számára az anyagi bizonyságtalanság miatt. A vagyon, a szépség és az úgynevezett siker iránti önzõ megszállottság rettenetesen összezavarja az embereket. Sokan meg vannak gyõzõdve arról, hogy ezek természetes emberi tulajdonságok. A lélektan tudományába már régen beültették azt az elképzelést, hogy az önbizalom minden egyébnél fontosabb, s agymosásszerûen el is hitették az emberekkel, hogy az önbizalmuk érdekében a saját szükségleteiket kell elõnyben részesíteniük. Ez a filozófia azonban a modern kommunikáció korában egyre erõsödött. Ha gyermekeim szinte naponta ezt hallják a televízió, a média, a mozi, a zene és internet által, akkor fontosnak fogják ítélni. Figyelmen kívül hagyva a hamis ígéreteket, amelyek ezeket az elképzeléseket jellemzik, gyermekeim hisznek azoknak a hazugságoknak. (Ezek tetszetõsek, mert az önkielégülést kínálják, ezt pedig nehéz elutasítani.) A hazugságot a csaló a sátán ülteti be szívükbe. Nem nagyon értik azt sem, miért érzik magukat olyan nyugtalannak, már közvetlenül azután, amikor valakit becsaptak. Nem boldogok azok a gyermekeim, akik az áhított díjat megnyerték. Mindig többet és többet akarnak ugyanabból, mert étvágyuk kielégíthetetlen. De hasztalan. Már nem tudják magukat kielégíteni. Az igaz boldogság és a természetes elégedettség érzését nem ismerik, és nem értik, miért van bennük ez a lelki üresség. Ha fölényesen viselkedtek másokkal szemben, akkor önzõek vagytok. Ha a gyengékkel és a sebezhetõkkel szemben önmagatokat részesítitek elõnyben, akkor vétkeztek. Mélyen megbánt engem az, ha ezeket a személyeket abban korlátozzátok, hogy méltóságteljes életet éljenek, és ha azt a jogot is elveszítek tõlük, hogy családjaikat táplálni tudják. Együtt szenvedek ezekkel a lelkekkel. Ha felebarátaitoknak szenvedést okoztok, akkor azt Velem tettétek. Ti vagytok a hibásak, ha Szívemet fájdalom éri, amikor csúnya szavakkal illetitek felebarátaitokat. Újból átélem a Passió fájdalmait, amikor az egyik ember a másikat erõszakkal bünteti. Amikor testi fájdalmat okoznak nekik, azt én is átélem. Az utolsó megaláztatásnak vagytok részesei, ha gyilkoltok, ezzel a tettel újra keresztre szegeztek Engem. Gyermekeim, vegyétek tudomásul, hogy a bûn a pokolba vezet. Ettõl azok a híveim ijednek meg, akik úgy néznek fel Rám, mint az Igazságos Bíróra. Határtalan irgalmasságom ígérete még mindig biztosított, és azok között osztom szét, akik bûneiket megbánják. De hogyan is menthetném meg mindazokat, akik nem akarják beismerni összekuszált életük hibáit? Nagyon fontos tanításaim igazságait hirdetni. Sok gyermekemnek nehezére esik, hogy felismerje Isten országát, mert a félrevezetésnek nagy a vonzóereje. Sokan lesznek, akik Isten tanításait nem fogják megismerni sem a próféták, sem a Szentírás által. Egyszerûen azért, mert azokat meg sem akarják ismerni. Mások pedig vonakodni fognak attól, hogy meghallgassák mindazt, amit most a próféták, vagy látnokok a világon közzétesznek. Ez arra fogja ösztönözni híveimet, hogy másokért imádkozzanak. Különösen az imádkozókra van most nagy szükség! Az Isteni Irgalmasság imája, amelyet Én, szeretett Fausztina nõvérnek adtam, nagyon erõteljes ima és sokak megtérésére fog szolgálni. Arra kérlek benneteket gyermekeim, hogy alkossatok imacsoportokat és továbbra is imádkozzatok elveszett gyermekeimért, a ti testvéreitekért és tanácsaitok által álljatok rendelkezésükre. A saját és a legszentebb Szentháromság nevében sürgetem szeretett gyermekeimet, hogy egymással összefogva, egyesítsék erejüket az Én Szívemmel és segítsenek nekem a lelkek megmentésében. Oly nagyon szeretem õket, hogy irántuk való félelmemben szomorú és keserû könnyeket sírok. Nem akarom elveszíteni õket. Ti, akik a világosság hívei vagytok, segítsetek Nekem, hogy családommal újra egyesíteni tudjam ezeket az elveszett lelkeket, hogy egykor õk is megláthassák az igaz Paradicsomot, amelyre annyira vágynak. Nyújtsátok ki feléjük kezeteket, beszéljetek hozzájuk és hallgassátok meg õket. Legyetek irgalmasak hozzájuk, még akkor is, ha õk mindent a szemetekre vetnek. Legyetek

17 türelmesek. De mindenek elõtt, hagyjátok, hogy rajtatok keresztül érezzék meg szeretetemet. Nehezükre fog esni nekik, hogy visszautasítsanak benneteket, még akkor is, ha gúnyolódnak veletek. Imáitok által megmenthetitek lelkeiket Köszöntöm az Én drága híveimet. Könnyekre fakaszt Engem szeretetetek és odaadásotok, amelyet Nekem, Édesanyámnak, az Ég Királynõjének és a Szentháromságnak tanúsítotok. Már most örömet vált ki az ég angyalaiból és Szentjeibõl az, ahogyan erre az elhívatásra reagálni fogtok. Menjetek és munkálkodjatok most az Örök Atya nevében. Hozzátok vissza nyájamat. A ti odaadással tele Megváltótok, Jézus Krisztus Jelenések Könyve november 26. Szeretett leányom, ma egy olyan nap van, amikor Szívem megszakad a világban levõ nyugtalanság és mély boldogtalanság miatt. Kétségbeesetten nézem, ahogy nõ az egymás elleni harag a világban. Szomorúságom fõként abból fakad, hogy tudom, ezek a próféciák ki fognak bontakozni, de az emberek túlnyomó többsége nem lesz ettõl bölcsebb. Imádkozzatok, hogy Oroszország fel legyen ajánlva Áldott Édesanyámnak Õk (az oroszok) még mindig nem ismerik el, hogy mindezek az események meg voltak jövendölve János Könyvében. Oly sokan fognak most szenvedni a hit hiánya miatt. Imádkozzatok most, hogy Oroszország hagyja magát, és engedje, hogy végre fel legyen ajánlva Áldott Édesanyám nevében. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ez megtörténjék. Mert ez a nagy eredmény az imádság által lesz lehetséges. Ha ez megtörténik, akkor milliók fognak megmenekülni. Mert a veszély az, hogy a kommunista erõk fel fognak emelkedni a kígyóval (sátán), és összefognak, ti pedig, gyermekeim, tehetetlenek lesztek. Nézd most azt a sebességet, ahogy a nemzetek harcra kelnek. A globális események, ahogy ezek a maguk gyorsaságával kibontakoznak, nagy megdöbbenést fognak okozni. Követõim, nektek meg kell hallgatnotok. Az imacsoportoknak nagy jelentõségük lesz a megtérés terjedésében, és ezen végzetes események terjesztésében. Még azok is, közületek, akik önelégülten élitek életeteket, ahol minden magától értetõdõ/természetes, többé már nem tudjátok figyelmen kívül hagyni ezeket az eseményeket. Nektek most hallgatnotok kell rám, és el kell fogadnotok, hogy azok az események, amelyek a Jelenések Könyvében vannak megjövendölve, hamarosan bekövetkeznek. Most kulcsold imára kezed. Ha csak egy szikra szeretet is van szívedben Irántam, kérj Engem, hogy öleljelek át, hogy lángra lobbanthassam és megerõsíthessem a Bennem való hitedet. Örök Atyám keze le fog sújtani erre a hálátlan, vak világra. Az igaz látnokok üldözése november 29. Leányom, írd le a következõket azért, mert figyelmeztetned kell a világot arra az üldöztetésre és az elkövetkezendõ büntetésre, amely az Én kiválasztott lelkeimre vár, akiknek az a küldetésük a világban, hogy közöljék az igazságot, hogy megmenthessék a lelkeket, még a Második Eljövetelem elõtt. Észre fogjátok venni, hogy az általam kiválasztott látnokokat és prófétákat ugyanúgy el fogják utasítani, mint a hamis prófétát. Ezek az Én nemes lelkeim, akiket az egyszerû hûségükért választottam ki, és akik Velem együtt szenvedik el azt az elutasítást, amit Én is elszenvedtem az emberiség kezei által. Azok az igaz próféták, akik Bennem, Velem és Miattam szenvednek. Õk azok a lelkek, akiket Miattam meg fognak kínozni, meg fognak vetni és elítélnek. Õk tehát el lesznek utasítva saját Egyházam által, de nem minden felszentelt szolgám által. Hûséges követõim is, akik a tanításaimat pontosan követik, engednek az elutasítás csábításának, míg idõvel lassan derengeni kezd elõttük az Igazság. Az idõk kezdete óta, Isteni Irgalmasságomon túl, prófétákat küldök a világba, hogy minden tanításomra emlékeztessenek benneteket, de eleinte csak nagyon kevésnek hittek. Sokat közülük kigúnyoltak, s úgy néztek rájuk, mint akiknek nagyon eleven a fantáziájuk, depressziótól szenvednek, vagy egyszerûen, mint becsapottakat, elítélték õket. A legtöbb próféta maga is megrendült, amikor megtapasztalhatta az elsõ isteni találkozást. Sokan közülük egy ideig maguk is kételkedtek ezekben a misztikus élményekben, mielõtt elfogadták volna ezek valódiságát. Õk elõbb átgondolták azt, hogy elmondhatják e valakinek ezeket az élményeket. Idõbe telt, amíg el tudták fogadni. Mindazok az általam kiválasztott lelkek, akik míg elfogadták a meghívásukat vonakodtak megmutatni az üzeneteimet vagy utasításaimat felszentelt szolgáimnak, beleértve az apácákat, papokat, püspököket és bíborosokat is. Õk ezeket az embereket tiszteletben tartották, és tudták a szívükben, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket feltennének nekik, nagyon nehéz lenne megtárgyalni velük. Sokan az elhívatottak közül nem fedték fel az üzeneteket, hanem az imát és a szenvedéseiket használták fel arra, hogy teljesítsék kötelességeiket Velem szemben. Másoknak, akik Áldott Édesanyám és az Én utasításaimat követve kinyilatkoztatták az üzeneteket, nem hittek. Ezeket csak azon Isteni megnyilvánulások (csodák) által hitték el, amelyek idõvel nyilvánvalóvá váltak. Sürgõsen felkérem minden követõmet, hogy hallgasson a szívére. Figyeljetek az üzenetekre, amelyeket drága látnokaim juttatnak el hozzátok. Ezek az üzenetek tiszta szeretetbõl adattak nektek, hogy segítsenek és vezessenek benneteket és lelkeket mentsenek. Ez a céljuk. Ha úgy döntötök, hogy ezek nem Isteni eredetûek, imádkozzatok a vezetésért. Ha úgy döntötök, hogy mégis azok, akkor imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a látnokaimért, hogy hallgassanak rájuk. Most engedjétek meg, hogy figyelmeztesselek benneteket azokra a jelekre, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy az Én nevemben, igaz látnokaimat üldözni fogják. A gonosz követõi, látván világosságukat, nemcsak egyszerûen célba veszik õket, hanem olyan rosszindulatúak lesznek velük szemben, hogy ez még a lélegzetüket is elállítja. Nemcsak gúnyolódás által kínozzák õket, hanem nagyon hosszasan lejáratják õket. És mindezt az Én nevemben teszik. Az a fájdalom, amelyet tanítványaimnak kell elszenvedniük, semmiségnek számít ahhoz a fájdalomhoz képest, amit ezzel Nekem okoznak. Az utolsó idõkben szenvedéseim újra elérték azt a szintet, mint akkor, amikor szenvedtem és a bûneitekért meghaltam, mert most újra átélem azt a rettenetes kínzást. Az összes bûnért. Minden gyermekemért, beleértve azokat is, akik Engem és látnokaimat kínozzák. Beleértve azokat a gyilkosokat, azokat az embereket, akik nyilvánosan megtagadnak Engem, és ezzel még dicsekednek is, és büszkék mindazokra a rettenetes gonoszságokra, amik most a világban láthatóak. Kérlek, hallgassatok látnokaimra. Érezni fogjátok a szívetekben, amikor az Igazságot halljátok. Kérlek, ne essetek azok csapdájába, akik Anyám látnokait üldözték, közöttük Szt. Bernadettet, vagy a kis fatimai gyermekeket. Nagy tiszteletlenséggel bántak velük, különösen felszentelt szolgáim. Õk azok (a látnokok), akiket a legtöbb bántás ér, amikor Isteni kinyilatkoztatásaim az emberiségnek adatnak, szeretetemen túl. A Szívem még jobban fáj, amikor nem hisznek a természetfeletti Istenségben, és még

18 akkor sem, ha mindezt megmutatják nekik. Kérlek, imádkozzatok a látnokaimért, különösen azokért a látnokaimért, akiknek az üzeneteit nem lehet elutasítani, a bennük megmutatkozó szeretet és a figyelmeztetések miatt, amelyeket tartalmaznak. Mert õk az Én igaz látnokaim. Fel fogjátok ismerni õket azokról a sértésekrõl, rágalmazásokról, gyötrelmekrõl és gyalázásokról, amelyeket gyermekeim kezei által kapnak. Amikor látjátok azokat a gyalázásokat, amit el kell viselniük és a hazugságokat, amelyeket olyan lealacsonyító módon terjesztenek róluk, akkor fel kell majd tennetek magatoknak a kérdést: Ha ezt a személyt idáig kínozták és nem hittek neki, akkor miért szidalmazzák õt továbbra is ilyen durván? Aztán meg fogjátok kapni rá a feleletet. Imádkozzatok a Szentlélekhez a vezetésért, hogy igaz prófétáimat és látnokaimat meg tudjátok különböztetni azoktól, akik becsapnak benneteket. Szeretett Megmentõtök, Jézus Krisztus A gazdagság hajhászása november 30. Szeretett leányom, összpontosíts, és hallgasd meg, amit mondani akarok neked. Te most az átmenet fájdalmas idõszakát éled, az elsõ üzenettõl számítva, egészen a mostani üzenetekig. Kérlek, értsd meg, hogy ezek az üzenetek Tõlem származnak, és hagyd abba a kétkedést. Ezáltal jobban tudsz erre a munkára összpontosítani, amire elhívattál. Azzal kapcsolatban, ami a világban történik, napról napra egyre nyilvánvalóbb, hogy a gonosz Világrend kárt akar okozni a Földön. Az Egyesült Nemzetek, egyike azoknak a fedõszerveknek, akik az új világrendhez tartoznak, akik megpróbálják kiirtani Tanításaimat, és erre a célra fel fognak használni minden rendelkezésükre álló gyilkos fegyvert. Ne féljetek, mert az Én híveim keményen fognak harcolni, és nem fognak megtagadni Engem, különösen azokban az országokban, amelyeket Nekem ajánlottak fel, és ahol ájtatosan és rendíthetetlenül élik hitüket. Õk nem fognak meghátrálni, és nem fogják mindezt hagyni. De sokan, a felmerülõ költségek miatt, annak biztosítására, hogy gyermekeiket a világosságra vezessék, tehetetlenek lesznek. Amint azt már megmagyaráztam neked korábban, az Én Örök Atyám haragja hamarosan megmutatkozik a földön, amint az emberek egyre nagyobb erõfeszítéseket tesznek arra, hogy megtagadjanak Engem. A világ ugyanolyan, mint eddig. Az emberek is ugyanolyannak látszanak, mint eddig. A televízió világa is, rózsaszínû felhívásaival, ugyanolyan maradt. Az emberek a homokba dugják a fejüket. Azt gondolják, hogy a világ továbbra is így fog folytatódni, amilyen az most. Sajnos tévednek. Az Én kötelességem gyermekeimmel szemben, hogy megmentsem õket. Nem engedhetem meg, hogy továbbra is beszippantson benneteket az üres ígéretek, az üres álmok és a hamis nagyravágyások vákuuma. Ezek azok az örömök, amelyekhez sok sok éven át hûségesek maradtatok. Ezek voltak azok az ígéretek, amelyek saját hibátokon kívül, az önértékelés követésérõl gyõztek meg benneteket, mint a saját-haszon és az önjutalmazás. Azt mondták nektek, hogy az elsõbbségre törekedjetek, mindegy, hogy ez mibe kerül. És ti lennétek az elsõk. Ti, a nagyravágyásotokkal, a gazdagság utáni vágyatokkal önmagatok és gyermekeitek számára, a törekvéssel, hogy jobbak legyetek testvéreiteknél, és az önigazolás állandó, rendületlen keresésével, be lettetek csapva. Ezeket a nagyravágyásokat a csaló táplálta gyermekeimbe, ezen nagyravágyások csillogásával és vonzerejével. Sok gyermekem nevetni fog ezeken az üzeneteken, és azt fogják mondani, hogy hamisak. Sajnos, a csaló valóban létezik, de legtöbb gyermekem nem fogadja el a létezését. Õ ravasz módon bújik meg a dolgok, az emberek, a cselekedetek és vonzó ösztönzése mögött. Manapság az õ csábítása alatt a következõt lehet érteni: ha egy személyt megkérdeznének, hogy mit szeretne jobban, a pénzt, vagy széthullott családjával ismét egyesülni, akkor õ a pénz mellett döntene. Kérdezzetek meg másokat, hogy elárulnák e testvéreiket az anyagi haszon miatt, és a válasz igen lenne. Kérdezzetek meg egy kis gyermeket, hogy felcserélné e az õ egyszerû életét, egy csodákkal teli és izgalmas életre, és a válasz igen lenne. Miért olyan nehéz megérteni gyermekeimnek, hogy õk még akkor is többet és többet akarnak, amikor már tudják, hogy övék a fõdíj? Egy gazdag ember, aki már egyszer nyereségre tett szert, az továbbra is folyamatosan többet akar elérni. Ennek az az oka, hogy a sátán ajándékai egy zord, üres érzést hagynak bennetek, amelyet nem értetek. Aztán folytatjátok a fáradságos keresést, és ezt általában felebarátaitok kárára teszitek. Egyetlen ember sem tehet nagy vagyonra szert anélkül, hogy ne okozna fájdalmat azoknak az embereknek, akik az útjába kerülnek. Egyetlen ember sem tehet úgy vagyonra szert, hogy ezt ne a mások kárára tenné. Az az ember, aki másokkal nem osztja meg a vagyonát, elkárhozik. Az a személy, akinek semmije sincs, sokkal jobban hajlik a megosztásra, mint az, aki anyagi javakkal van megáldva. Tanításaimat nem lehet felhígítani Miért utasítják el gyermekeim azokat a tanításokat, amelyeket már Apostolaim az Újszövetségben összefoglaltak? Miért nem kísérik figyelemmel ezeket a tanokat? Azt hiszik, hogy azért írták le tanítványaim, hogy az emberek ne hallják meg ezeket? Mióta Én ezt a Földet elhagytam, ezek a tanítások nem változtak. Ezek (a tanítások) nem ok nélkül vannak. Ezek értelmezéseit megváltoztathatjátok, felhígíthatjátok, új értelmet adhattok neki, vagy egyes részeket kitörölhettek belõle, de egy dolog maradni fog, és ez az Igazság. Az Igazság mindig ugyanaz marad. Ez nem tud és nem is fog megváltozni, még akkor sem, ha ez nem tetszik az embereknek. Most erre figyelj. Legyetek figyelmesek. Nem követhetitek ezt a kényelmes utat, ha Atyám Birodalmába akartok bemenni. Sokan közületek a szerencsének tulajdonítják a gazdagságot és a megszerzett dicsõséget. Amit sokan nem ismernek fel, az az, hogy idõközben sokan közületek a lelküket már eladták az ördögnek. Egyes gyermekeim tisztában vannak azzal, hogy súlyos bûnt követtek el, de nem törõdnek vele. Mások pedig egyszerûen meg vannak arról gyõzõdve, hogy önmaguk és családjaik részére a legjobbat teszik, de õk meg kell, hogy értsék, hogy az anyagi biztonság elfogadható, de a luxus és a gazdagság utáni hajsza nem. A valóság az, hogy a roppant nagy vagyon megszerzése csak bûnök árán történhet. Az a vagyon, amelyet talán bûn nélkül szereztek meg, végül is a bûnhöz fog vezetni. Atyám Egyházának tanításai ellenére az egész világon, az emberek még most sem fogadják el tanításaimat. A gazdag embereknek, akik az anyagi javak után törtetnek, van egy istenük. A szegény embereknek, akik a gazdagságra törekednek, szintén van egy istenük. Mind a kettõnek ugyanaz: a pénz. A pénz hasznavehetetlen, ha azt nem becsületes úton szerezték, és azoknál is, akik kevésbé szerencsések (vagyonosak), mert nem tanultak a megtapasztaltakból. A pénzt, az anyagi javakat és minden jó dolgot, amelyeket azok az emberek birtokolnak, akik szerencséseknek tartják magukat, el kell, hogy osszák a rászorulók között. De az sincs rendjén, hogy a pénzt csak azért ajándékozzák el, hogy ezáltal dicsõséget és figyelmességet szerezzenek maguknak. Biztosak lehettek abban, hogy éppen a gonosz által fogjátok felismerni azt, ami jelenleg a világban terv szerint történik, és amikor ez a kívánság (a terv) valósággá válik, látni fogjátok, hogy üres zsebetek miatt milyen csekély értéke van a pénznek. Amikor õk, azok a gonosz lények, átveszik a pénzetek feletti hatalmat, és ti nem juthattok hozzá anélkül, hogy feltételeiket elfogadnátok, akkor fogjátok végre megérteni, hogy a boldogsághoz egy vagylagos (alternatív) utat kell választanotok.

19 A pénzetek értéktelen lesz. A túlélés miatt a dzsungel törvényeire lesz szükségetek. Mindazok, akiknek megvan a túlélési ösztönük, könnyebben fogják elviselni, mint azok, akiknek azelõtt sohasem kellett térdelve dolgozniuk. Az ültetni való magvak többet fognak érni, mint egy millió dollár. Egy egyszerû gyümölcs többet fog érni nektek, mint egy feltûnõ autó, mert amikor mindent elvesznek tõletek, akkor fogjátok Teremtõtöket segítségül hívni. Egyedül csak akkor fogtok ráébredni és csakis akkor, hogy ami számít az nem más, mint a szívetekben lévõ szeretet, mert a lelketek nem tud fejlõdni a szeretet nélkül, és nem fog tudni bejutni Atyám Birodalmába sem. Gondoljátok át. Legyetek óvatosak a gazdagság keresésében. Most álljatok meg, mielõtt túl késõ lenne. Osszátok meg vagyonotokat, és kövessétek ösvényemet. Ez a tanítás talán túl szigorú azon gyermekeim számára, akik bizonytalanságot éreznek. Szeretõ Megváltótok Jézus Krisztus (evf) DECEMBER Az elkövetkezendõ élet december 11. szombat; 9:15 Szeretett leányom, te már készen állsz a továbblépésre, és arra a feladatra, hogy az Igazság Szent Könyvét befejezd. Te most a tisztulás folyamatán mentél keresztül, ami azért volt fontos, hogy erõt adjon ehhez a munkához. Gyermekeim két részre szakadtak ebben a világban, és nem ismerik fel, hogy nemsokára minden eggyé válik. Mind a két rész a szomorúságot és az örömet is magában foglalja. A szenvedés olyan módon van a világban jelen, ami mély összezavarodottságot és kétségbeesést okoz. Ez egy olyan fájdalom, ami teljesen más, mint minden eddigi, a Föld megteremtése óta. A szomorúság, ami ma a világban érezhetõ, azon a veszteségen alapul, mely az anyagi javak elvesztésének köszönhetõ. Ott van még a béke utáni vágy is a testben, a lélekben és az elmében. Ez egyedül csak az alázat által, az Én Örök Atyám elfogadása, és az iránta való szeretet által következhet be. És aztán ott van az öröm. Szeretettel mosolygok, amikor gyermekeim nevetnek, mosolyognak és boldogok. Ez az Én ajándékom. A nevetés és az öröm egy nagyon fontos ajándék az emberiség számára, feltéve, ha tiszta és nem megy a mások rovására. Kicsinyhitû gyermekeim, tudom, hogy nehéz megállnotok és azt mondanotok: visszatérek Istenhez. Olyan sokan vannak közületek tudatában annak, hogy ki is az Örök Atya valójában. De csak kevesen értik azt meg, hogy Õ õrködik fölöttük, életük minden napján, közülük egyenként mindenki fölött. Õ mosolyog, nevet és az öröm nagy érzése keríti Õt hatalmába, amikor gyermekei boldogok. De Õ nem szívesen néz le azokra, akiknek örömük, vagy feltételezett örömük nem a szívükben levõ szeretetbõl fakad. Én is, a ti Megváltótok, Jézus Krisztus, szeretlek mindannyiatokat, gyermekeim. De Én egy vagyok az Örök Atyával. Mindannyiatokra mosolygok és remélem, hogy visszatértek Hozzám. Gyertek ide Hozzám gyermekeim, egyként, és nyílt szívvel közeledjetek Felém. Sok gyermekem félelmet érez szívében, azon üzenetek miatt, amelyek a Földre való Második Eljövetelemre utalnak. De nem kell félniük. Ez a teljes öröm, a dicsõség és a boldogság pillanata lesz. Mert mindazoknak, akik szívükkel Felém fordulnak, ezt mondom: Karjaimba veszlek benneteket és örömkönnyeket fogok sírni. Híveim, kérve-kérlek benneteket, imádkozzatok most mindazokért, akik nem hisznek, vagy eltévedtek útjaikon. Az a pásztor, aki összetereli nyáját, mindig arra fog törekedni, hogy ha keservesen is, de megkeresse azokat, akik elvesztek. A gyõzelem édessége, amelyet akkor érez, amikor visszakapja õket, hasonló ahhoz az érzéshez, amit akkor érzek, amikor elveszett gyermekeim visszatérnek Hozzám. Gyermekeim, még az öröm és a nevetés pillanatában is ezen a földön, mindig emlékezzetek egy dologra. Ez csak egy halvány fénye annak a tiszta örömnek és boldogságnak, ami az új földön fog bekövetkezni, akkor, amikor az elveszett Paradicsom újra megjelenik. Amikor ez beteljesedik, akkor a kiválasztott nép, azok, akik igaz életet élnek, akik hisznek Teremtõjükben, egyesülni fognak mindazokkal, akik halottaikból feltámadnak. Mindazok az emberek, barátok, családtagok, akik eltávoztak az élõk sorából, egyesülni fognak Velem, ebben az új dicsõséges örökkévalóságban. Mindig gondoljatok arra gyermekeim, hogy ezt a földet nem szabad magától értetõdõnek tartani. Azt sem szabad feltételeznetek, hogy benne minden a ti ellenõrzésetek alatt van. Azért mert ez nem így van. Ha továbbra is engeditek, hogy felemésszenek ígéreteik, megtévesztéseik által, az öröm és a csodák által, ne feledjétek, ez csak egy ideiglenes hely. Ez egy mulandó színpad, még mielõtt belépnétek Atyám Birodalmába, az új Mennyországba és Földre, amelyek eggyé válnak. Egy utolsó felhívás, gyermekeim: imádkozzatok saját szavaitokkal Hozzám. Kérjétek vezetésemet. Kérjetek Engem, hogy mutassam meg nektek a szeretetet és az igazságot olyan módon, hogy annak értelme legyen. Ne dugjátok fejeteket a homokba, különben nem fogjátok élvezni az új Föld dicsõségét. A semmibe vezetõ üres ösvény Gyermekeim, azok, akik kigúnyolnak és megtagadnak Engem, azt mondják nektek, hogy ezután az élet után nem létezik más. Biztosíthatlak benneteket, hogy õk nem csak attól fosztják meg magukat, hogy bejussanak a Paradicsomba. Ehelyett egy üres ösvényt választanak, ami a semmibe vezet. Egyes esetekben a csaló a sátán megtévesztéseit követik, aki oly csendben és halálos bátorsággal halad, hogy mindazok, akik nem hisznek létezésében, kézen fogva, vakon követik õt a pokol kapuján keresztül. Szenvedésem a Getszemáni kertben Amikor híveim ezeket az embereket látják, hogy milyen arrogánsan büszkélkednek, és azt, amint ateizmusukkal dicsekednek, akkor szörnyû fájdalmat éreznek. Õk, akik keresztemet magukra vették, átérzik azt a kínfájdalmat, amelyet az Én idõmben, a Getszemáni kertben elszenvedtem. Itt, ahol Én önszántamból a végsõ áldozatot meghoztam, amikor a halált magamra vállaltam, azzal a szándékkal, hogy gyermekeimnek esélyt adjak arra, hogy helyet kaphassanak Atyám Birodalmában, már akkor biztosan tudtam, hogy egyes gyermekeimnek ez nem jelent majd különbséget. Ez volt a legrosszabb gyötrelem, és emiatt adtam véres verejtékem. Azt a rémületet, amelyet az elveszett lelkekért éreztem, még most is érzem. Mindazok, akik azt kérdezik: Ha te Isten vagy, Jézus Krisztus vagy, akkor biztosan bármit megtehetsz? Válaszom: Természetesen. Egyetlen dolog kivételével. Nem tudok a ti szabad akaratotokba beavatkozni, amely az emberiségnek adatott. Gyermekeimtõl fog függni, hogy szabad akaratuk által végleges döntésüket meghozzák. Szeretõ Krisztusotok, a ti Megváltótok, Jézus Krisztus Felhívás a gyilkosság és az abortusz megállítására dec. 16., 13:10 óra Írjad, gyermekem, a következõket: a gyilkosság, amely által ártatlanok esnek áldozatul, egyike a legnagyobb bûnöknek, amit egy ember testvére ellen elkövethet. Ez a legsúlyosabb bûn, amelyet a test ellen el lehet követni és ez nagy fájdalmat okoz Nekem. A mai

20 világban egyre nõ a tisztelet hiánya az emberi élet iránt. Az élet Isten értékes ajándéka. Egy embernek sincs joga ahhoz, hogy elvegye egy másik ember életét. Egyetlen embernek sincs joga ahhoz, hogy egy gyermek életét kioltsa, hogy megszakítsa elsõ lélegzetvételét születése pillanatában. Ez a bûntett undorító és abban az esetben, ha nem bánják meg, megbocsáthatatlan. Az Örök Atya a fogantatás pillanatában teremt meg minden lelket. Az Én szeretett gyermekeim, azok a kis ártatlan lelkek, saját édesanyjuk által gyilkoltatnak meg, megtagadva tõlük a megszületés kegyelmét. Ezeknek a lelkeknek pedig az lenne a küldetésük, hogy ápolják és gondozzák szüleiket. Miért tartózkodnak az Én gyermekeim és miért nem tesznek semmit ellene? Még mielõtt Isten, mint gyermeküket nekik adta volna, a szabadság nevében eltávolítják õket Atyám birodalmából, a Földrõl. Hát nem értik ezek a nõk, hogy Istené az az élet, amelyet õk nem értékelnek? Ezek a gyermekek szenvednek. A gyilkosság alatt gyötrelmes kínokat élnek át. Hogyan indokolják meg ezt a tettet, a kormány, az orvostársadalom, vagy az anyák családjai? Hát nincs a lelkük mélyén semmi bûntudat sem? Nem ismerik fel, hogy ez az undorító tett épp olyan, mint az ember ember elleni gyilkosság? Valójában ez sokkal nagyobb bûn, mert ezek védtelenek gyermekek. Könyörögjenek irgalmasságomért mindazok a nõk, akik már beleestek ebbe a bûnbe, vagy kérjék vezetésemet, ha épp egy abortuszt mérlegelnek. Mindenképpen bûneik után lesznek megítélve. A test ellen elkövetett bûn Atyámnak mély fájdalmat okoz. Embertársaitok meggyilkolásáért sem Én, sem Atyám, nem tudunk elfogadni semmiféle magyarázkodást sem. Itt az ideje gyermekeim, hogy felébredjetek, és hogy megértsétek, hogy az emberi élet kioltásáért a tettes a pokol tüzére kerül. A démonokkal teli mélységbõl nincs visszaút. A csaló a sátán munkálkodása által, a démonoknak sikerül meggyõzniük gyermekeimet arról, hogy helyesen cselekedtek. Az anyáknak ügyesen bemesélik, hogy a legjobb döntést hozták, ha egy abortusz mellett döntenek. A sátán mindenféle trükköt bevet, hogy az emberi észnek megfelelõen és összekötve az emberi érveléssel, a kísértett személyek jól kimagyarázhassák magukat, eltekintve attól, hogy ez mind hamis. Azt a hazugságot magyarázza be nekik, hogy a gyilkosoknak saját jogaik vannak és azt, hogy saját érdeküket kell figyelembe venniük. Az emberi jogokra hivatkozva elhitetik veletek azt a hazugságot, hogy csodálatra méltó az, hogy napjainkban az anyák szabadon dönthetnek arról, hogy hogyan éljék életüket. Aztán ez a hazugság meggyõzi õket arról, hogy helyes döntés volt gyermeküket megölni. Kérlek benneteket, értsétek meg azt a tényt, hogy a világban történõ népirtás elõre meg volt jövendölve. Ez egyike azoknak a jeleknek, amelyek a Végidõkre vonatkoznak. Tartsatok mind össze. Halljátok meg: a gyilkosság komoly bûncselekmény. Ha ezt teszitek, és nem bánjátok meg, elvesztek. Nincs visszaút, ha gyilkoltok, mert az életet már nem tudjátok visszaadni. Vezekeljenek mindazok, akik már ezt a félelmetes bûnt elkövették és kérjenek bocsánatot. Irgalmasságom által meg fogom hallgatni imáitokat. Megmenekülhettek és meg is fogtok menekülni, ha ezt a valóban súlyos bûnt megbánjátok. Meghallgatásra kerültök. Megbocsátok nektek. Bánjátok meg amit tettetek, mert az idõ nem a ti oldalatokon áll. Híveim, szívvel lélekkel imádkozzatok ezekért az elveszett és elkóborolt gyermekeimért, akiket a csaló és annak hatalmon lévõ poroszlói tévútra vezettek. Nekik most a ti imáitokra nagy szükségük van. Az emberi élethez való jogot mindenki meg kell védenie közületek, mert az életet emberi kéz sohasem manipulálhatja. Mindennap imádkozzatok Hozzám. Ajánljátok fel Nekem minden szenvedéseteket az ártatlan áldozatokért. A ti szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus Figyelmeztetés az emberiség számára, az igazság megértésére december 17. kedd; 3:15 Igen, szeretett leányom, újra itt vagyok. Írd a következõket: te, leányom, aki az igazság megtagadása miatt fordultál el Tõlem, most segíteni fogsz Nekem abban, hogy népem visszatérhessen a világosságra, az igazság világosságára. Egyetlen embertõl sem tagadom meg azt az esélyt, hogy láthassa Isten Igazságát. Meg fogom nekik mutatni Irgalmasságomat, Létezésem bizonyítékának ajándékaként. Õk akkor kapják meg ezt az ajándékot, amikor a Nagyfigyelmeztetés alatt végre megismerik az igazságot. Sajnos, nem fog mindenki megtérni Hozzám, és nem fognak Atyám Örök Birodalma felé sem fordulni, még ez alatt az esemény alatt sem. Leányom, már néhány napja nem kommunikáltam veled. Ez szándékos volt. Ez az idõ lehetõvé tette számodra, hogy üzeneteim tartalmát gondosan feldolgozhasd. Most már tudod, hogy az üzenetek Tõlem jönnek, és hogy mindegyiknek fontos témája van. Úgy gondolom, hogy tanításom igazságait most már meg tudod különböztetni a képzeletedtõl. Leányom, te most láthatod azokat a sérelmeket és azt a kétségbeesést, amit Én érzek akkor, amikor te szinte naponta tanúja vagy annak a csalódottságnak, amit Én és az Örök Atya érzünk, ennek a szomorú, üres és hitetlen világnak a hozzáállása láttán. Nemcsak a hitetlenek okoznak neked fájdalmat, de a Tõlem kapott ajándékok és kegyelmek által még a zûrzavart is látod követõim fejében. Nekik sem könnyû az igazságról meggyõzõdniük, amelyet szeretetem ajándékaként adok, prófétáim által. Milyen hosszú, kanyargós út gyermekeim számára, amikor az igazságra törekednek, és azokra az ígéretekre, amelyeket Én adtam nekik. Amikor te személyesen most gyermekeimre nézel az utcán, a televízióban, a médiában és felebarátaid között, akkor az Én szememmel látod õket. Mit látsz? A lelki világ feledésbe merült, és hiányzik életük valódi célja. A reménytelenség érzését látod, a világi csábítások hajhászása ellenére. Gyermekeim most nem ismerik fel, de a tisztulás folyamatán mennek keresztül. Ezt a tisztulási folyamatot, amely során az anyagi javak hiányának köszönhetõen az üresség érzését tapasztalják meg, Én engedtem meg. De mindezt az emberek kapzsisága okozta. Azáltal, hogy az emberek megkapták a szabad akarat jogát, a gonoszok továbbra is a bankrendszer globális összeomlását készítik elõ, ravasz megtévesztéseik által. Megengedtem Népemnek, az ártatlan áldozatoknak, hogy keresztülmenjenek ezen a tisztulási folyamaton. Nagyon fontos, hogy keresztülmenjenek mindezen, mert azok a nehézségek, amelyeket el kell viselniük, segíteni fognak a lelkük megtisztulásában. Nagyon közel az az idõ, amikor az anyagi javakból kevesebb lesz, és nehezebb is lesz elérni, így az emberek az életet mélyrehatóbban fogják látni. Az egyszerûség segíteni fog felnyitni szemüket az igazságra, arra az igazságra, ami valóban nagyon fontos. E nélkül a tisztulás nélkül, amely során megengedem gyermekeimnek, hogy lelkük érdekében szenvedjenek, nem tudnak és nem is fognak közelebb kerülni Szívemhez. Csupaszon, anyagi javak nélkül, azért, mert a múltban olyan megszállottak voltak a bálványimádástól, most vissza fognak térni az igazsághoz. Világosan látni fogják mások lelkében a szeretetet. Így a gonoszt minden rút dicsõségében is gyorsan felismerik mindazokban, akik a megszállottság és a kapzsiság csábítását követik. Azokat, akiket hitelesnek tartanak a médiában mintha fel kellene nézni rájuk, és csodálni kellene õket-, õk (gyermekeim) úgy fogják most már nézni ezeket az embereket, ahogy Én látom õket teljes kétségbeeséssel és szomorúsággal. Menj most leányom, és értsd meg a feladatodat, láss tiszta szemmel. Te már ismered az igazságot. Nem kételkedsz többé. Terjeszd a megmentés igazságát olyan gyorsan, ahogyan csak tudod, hogy az emberek esélyt kaphassanak a megmenekülésre, még a Nagyfigyelmeztetés elõtt.

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8. 2011. február 19.

A Nagyfigyelmeztetés. 2010. november 8. 2011. február 19. A Nagyfigyelmeztetés 2010. november 8. 2011. február 19. Megjegyzés: Egyes üzenetek lefordítása még folyamatban van, ezen üzenetek címe és dátuma - a fordítások elkészültéig angol nyelven található meg

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2010 november Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezető Acta Apostolicae Sedis "The Warning" A Szűzanya első üzenete Megváltónktól, Jézus

Részletesebben

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS 2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 január és február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JANUÁR Szûz

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezetés "The Warning" Acta Apostolicae Sedis A Szeretet az út az Üdvösséghez Világméretű Megtérés van

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 február Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a Üzenetek Jézus Krisztustól a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum 2010. november 8 2013. január 31.-ig tartalmazza

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. augusztus A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. augusztus Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2011 augusztus Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. július Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT Róma 5,9: vére által igazzá váltunk Zsidó 13,12: Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet 1Ján. 1,7: Fiának,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által Isten Szelleme által történı vezetésünkrıl hallotok tanítást, ennek a tanításnak a harmadik részét fogjátok hallani. A mai

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A kiadvány alapjául szolgáló szöveget Elôször Adrien Parvillers SJ. adta ki 1740-ben XII. Kelemen pápa jóváhagyásával és ajánlásával

A kiadvány alapjául szolgáló szöveget Elôször Adrien Parvillers SJ. adta ki 1740-ben XII. Kelemen pápa jóváhagyásával és ajánlásával A BOLDOGSÁG TITKA Tizenöt ima, melyet a mi Urunk, Jézus Krisztus, Szent Brigittának mondott Rómában, a Szent Pál templomban és napi hét ima a Szent Vér tiszteletére A kiadvány alapjául szolgáló szöveget

Részletesebben

Az Igazság az Utolsó Ítéletről

Az Igazság az Utolsó Ítéletről Ching Hai Legfelsõbb Mester tanítványainak lapja IDÕSZAKOSAN MEGJELENÕ SPIRITUÁLIS LAP 13. SZÁM 2002.01.06. Az Igazság az Utolsó Ítéletről Ching Hai Legfelsőbb Mester beszéde külföldi gyakorlók előtt Hsihu

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom )

2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom ) 2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom ) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Jöjj, Szentlélek, jöjj, Szeretet Lángja, Jöjj,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp

DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp DAN BROWN: ANGYALOK ÉS DÉMONOK 455.pp * A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Dan Brown: Angels & Demons A Pocket Star Book published by POCKET BOOKS, a division of Simon @ Schuster Inc. Fordította

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

ehezen tudjuk meghatározni, hogy kik vagyunk, ha nem ismerjük gyökereinket, ha nincsenek emlékeink arról, hogy kitõl származunk, honnan jöttünk.

ehezen tudjuk meghatározni, hogy kik vagyunk, ha nem ismerjük gyökereinket, ha nincsenek emlékeink arról, hogy kitõl származunk, honnan jöttünk. ehezen tudjuk meghatározni, hogy kik vagyunk, ha nem ismerjük gyökereinket, ha nincsenek emlékeink arról, hogy kitõl származunk, honnan jöttünk. A szülõkkel való kapcsolat és a család jelenléte nélkülözhetetlen

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Nem kell hogy meghalj a pusztádban

Nem kell hogy meghalj a pusztádban Nem kell hogy meghalj a pusztádban David Wilkerson June 4, 2001 Nemrégen kezdtem tervezgetni hogy írok egy könyvet Isten szentjeinek szenvedésérõl. Fel akartam bátorítani a keresztény hívõket, hogy az

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot. TANÁRI KERESZTÚT I. Állomás: Jézust halálra ítélik Nemcsak a halált vállalta értünk, hanem az elítéltetést is. A főpap istenkáromlónak mondja. A nép, amelyből származott, megtagadja, és a gyilkos Barabbást

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

A lelkieket nem lehet leutánozni

A lelkieket nem lehet leutánozni A lelkieket nem lehet leutánozni David Wilkerson April 10, 2000 Itt, New York utcáin vásárolhatsz egy Rolex karórát 15 dollárért. Az árusító kiabálja: "Vegyed a Rolexedet itt" és egy fényes órát villongtat

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Krisztusba öltözve Az égbõl egyszerre nagy fényesség vette körül kinyitotta a szemét, de nem látott. Három napig nem látott (Apcsel 9, 3. 8. 9.

Krisztusba öltözve Az égbõl egyszerre nagy fényesség vette körül kinyitotta a szemét, de nem látott. Három napig nem látott (Apcsel 9, 3. 8. 9. Krisztusba öltözve Szent Pál apostolról, az õ életérõl tudunk a legtöbbet az õsegyház tagjai közül. Életének titka, legmélyebb valósága, a Krisztusba öltözöttség volt. Ez az átalakulás fejezi ki legjobban

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. Szolgálati elhívásokról, és szolgálati ajándékokról lesz tanítás a mai napon. A pásztori eléhívásról tanítunk. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Az út Istenhez Sedona, Arizona - 2008. június 14. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_sedona.html )

Az út Istenhez Sedona, Arizona - 2008. június 14. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_sedona.html ) Az út Istenhez Sedona, Arizona - 2008. június 14. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_sedona.html ) Hogy segítsük az olvasót, ezt a közvetítést Lee és Kryon újra átdolgozta és kibővítette, hogy

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben