Cégalapítás és egyéni vállalkozás Németországban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cégalapítás és egyéni vállalkozás Németországban"

Átírás

1 1/7 Cégalapítás és egyéni vállalkozás Németországban Sok vállalat szeretne terjeszkedni, és új székhelyet választani. Ezzel felvetődik a kérdés, hogy melyik jogi forma a legmegfelelőbb a vállalkozás számára. Minden vállalkozási formának van előnye és hátránya is, ezért azt a megoldást kell megtalálni, amelyik a vállalkozás saját céljainak és érdekeinek a leginkább megfelel. Az Európai Unió széleskörű bővítése fokozta az egyes nemzeti társasági jogi formák versenyét, és a külföldi vállalkozások telephelyeinek piaci jelenlétét a német gazdaságban egyre inkább elfogadják. Ez azért is jelentős, mert egy magyar cég telephelyének alapítási és működtetési költségei sokkal kedvezőbbek Németországban, mint egy jogilag önálló pl. német kft-ként működő leányvállalat alapítási és működtetési költségei. I. Telephely létesítése Németországban Egy külföldi székhelyű vállalat Németországban háromféleképpen létesíthet telephelyet: 1. Önálló fióktelep - selbstständige Zweigniederlassung Önálló fióktelepet Németországban kizárólag kereskedelmi vállalat létesíthet, nem kereskedelmi cég csak telephely létrehozására jogosult. Az önálló fióktelep nem rendelkezik jogi személyiséggel, és mind jogilag mind szerkezetileg a magyarországi székhelyű vállalat része. A fióktelep belső függősége ellenére önállóan részt vesz az üzleti életben, tehát az anyavállalatra jellemző ügyleteket önállóan végrehajthat és önálló cselekvési hatáskörrel rendelkező vezetője van. Rendelkezik saját bankszámlával, külön könyvelést vezet, és saját cégnevet is viselhet (Zweigniederlassung/selbstständige Niederlassung). A német jog szerint a fióktelep saját vagyonával rendelkezhet, viszont nem vonatkozik rá minimális törzstőke előírás. A fióktelepet be kell jelenteni a német cégjegyzékbe (Handelsregister). Ezen kívül a vállalkozási tevékenység gyakorlását be kell jelenteni az illetékes hivatalnál.

2 2/7 2. Kereskedelmi képviselet (Handelsrepräsentanz) - nem önálló fióktelep (unselbstständige Zweigniederlassung) A legegyszerűbb megoldás, ha a magyar vállalat Németországban egy, a magyar cégtől teljesen függő, jogi személyiség nélküli nem önálló fióktelepet (Betriebsstätte/Filiale)., vagyis kereskedelmi képviseletet (Handelsrepräsentanz) hoz létre A számlaadás és minden üzleti tevékenység a (magyar) fővállalat nevében történik. A kereskedelmi képviselet vezetőjét nem lehet lényeges hatáskörrel felruházni. A kereskedelmi képviseletnek nincs külön könyvelése és bankszámlája, valamint nem is viselhet saját cégnevet. Egy ilyen nem önálló fióktelep nem szerepelhet a cégjegyzékben, viszont az illetékes iparűzési hivatalnál be kell jelenteni. Beachte: Bei der Repräsentanz (kereskedelmi képviselet) handelt es sich um die rechtlich unselbstständige Vertretung eines ausländischen Unternehmens im Inland, die von einem externen und entsprechend beauftragten selbständigen Gewerbetreibenden (z.b. Handelsvertreter) geleitet wird. Eine eigene gewerbliche Betätigung des ausländischen Unternehmens wird nicht ausgeführt, die Repräsentanz gilt nicht als Gewerbebetrieb i.s. der deutschen Gewerbeordnung (GewO). Die Tätigkeit eines Repräsentanten dient lediglich der Marktforschung, der Kunden-/Lieferanten-Kontaktpflege und ggf. in einem kleineren Rahmen dem After-sale-Service. Tätigkeiten, die einen gewerblichen Hintergrund vermuten lassen, sind nicht gestattet. Dazu zählt schon die Erstellung oder die Weitergabe eines Angebotes auf eigenem Briefbogen. Die Gründung einer Repräsentanz erfolgt durch den tatsächlichen Vorgang ihrer Einrichtung. Eine Eintragung in das deutsche Handelsregister erfolgt nicht 3. Leányvállalat - Tochtergesellschaft Egy magyar cég anyavállalatként Németországban leányvállalatot alapíthat. A külföldiek által alapított leányvállalatra az adott társasági formára és az alapításra vonatkozó német törvényi rendelkezések érvényesek, ugyanúgy, mintha azt német társasági tagok alapítanák. Az alapításhoz szükséges tőke korlátozás nélkül bevihető az országba. 4. Német vállalkozási formák A németországi vállalkozási formák sokban hasonlítanak a Magyarországon létezőkhöz. Meghaladná jelen tájékoztató kereteit, ha minden apró különbségre rá akarnánk mutatni, ezért itt most csak a legfontosabbakat vesszük végig:

3 3/ Személyegyesítő társaság Polgári jogi társaság (GbR) A GbR alapjaiban véve az egyéni vállalkozáshoz hasonló forma. A GbR alapításához nincs szükség írásos társasági szerződésre vagy bármiféle bejelentésre, mint ahogy a hatósági engedély sem szükséges, az esetleges jövőbeni nézeteltérések elkerülése érdekében mégis ajánlatos a társulás leglényegesebb pontjait írásban rögzíteni. A GbR-nek nem kell társasági adót fizetnie, sem társadalombiztosítást a tagjai után, általában egyszeres könyvelést vezethet és nem kell mérleget készítenie. A GbR igazi hátránya a szolidáris felelősség: a GbR tagjai teljes vagyonukkal felelnek a cég kötelezettségeiért és az üzleti tevékenységért. A GbR-ről további információt a Gesellschaft bürgerlichen Rechts elnevezésű információs lapunkban talál Közkereseti társaság (OHG) A közkereseti társaság kétféle módon jöhet létre: vagy egy már meglévő, kereskedelmi célú GbR alakul át OHG-vá és bejegyezteti magát a cégjegyzékbe vagy pedig a tagok már az alapítás során a közkereseti társaság mellett döntenek. Az OHG tagjai korlátlan felelősséggel bírnak, azért alapításához nem szükséges minimális tőke. A tagok közötti jogviszony a társasági szerződésben kerül rögzítésre. A társaság egy zárt egységként lép fel, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, ingatlanban tulajdonjogot szerezhet, összességében azonban kevés előnnyel bír. Az OHG kettős könyvelést vezetésére és mérlegkészítésre kötelezett Betéti társaság (KG) A KG jogi szempontból az OHG-ra épül. A jelentős különbség az OHG-hoz képest az, hogy csak azok a társasági tagok felelnek az egész vagyonukkal, akiknek felelőssége nem egy bizonyos összegre korlátozódik. Legalább egy tulajdonos azonban, a beltag teljes vagyonával felel. Az ügyvezetésre csak a saját vagyonával felelő beltag jogosult. A betéti társaságra vonatkozóan a magyar jogi szabályozáshoz képest nincsenek említésre méltó különbségek.

4 4/ Tőketársaságok A tőketársaságok közül jelen esetben csak a GmbH-t és az UG-t tárgyaljuk közelebbről és mivel kft. és GmbH között meglehetősen sok a hasonlóság, mi most csak a magyar joghoz képest meglévő különbségekre térünk ki GmbH és UG (haftungsbeschränkt) Az új GmbH-törvény különbséget tesz a klasszikus, legalább Euro törzstőkével bejegyzett GmbH és egy korlátolt felelősségű, de akár 1 Euro törzstőkével bejegyzett vállalkozói társaság (Unternehmergesellschaft - UG) között. Az UG (haftungsbeschränkt) teljes nyereségét azonban nem fizetheti ki osztalékként, annak egynegyedét tartalékképzésre kell fordítania, melyet kizárólag a veszteségek kiegyenlítésére, ill. törzstőke-emelésre használhat fel. Az UG (haftungsbeschränkt) nem válik automatikusan GmbH-vá, ha a törzstőkének összege eléri a Euro-t. Ez csak akkor történik meg, ha a társasági tagok elhatározzák a tőke-emelést. A GmbH és az UG alapítása komplikáltabb, mint a fenti társasági formák létrehozása. A társasági szerződés elkészítése jegyzői hitelesítést igényel, és társaságot be kell jelenteni a német cégjegyzékbe. A GmbH és az UG (haftungsbeschränkt) további hátránya, hogy a személyjogi társaságoktól eltérően nem csak iparűzési adó, de 15 % társasági adó, a kifizetett nyereség után pedig 25 % osztalékadót (Abgeltungssteuer) fizetésére is kötelezettek Részvénytársaság - AG Az AG saját jogi személyiséggel rendelkező társaság, kötelezettségeiért csak maga a társaság felel vagyonával. Az AG alaptőkéje részvényekből tevődik össze. Az AG alapítása igen költséges, Euró alaptőke és cégjegyzékbe történő bejegyzés szükséges hozzá. A törvény szigorúan szabályozza az AG felépítését ezért a társaság szerkezetét nem lehet egyénileg kialakítani Díjak és költségek A jegyzői és a bírósági díj alapvetően a cég értékétől függ. A bírósági bejegyzés költsége ennek megfelelően (a cég jogi formájától függ) között van, a jegyzői hitelesítés költsége kb. 170 és 500 között.

5 5/7 Ezen kívül számolni kell még az ügyvédi költséggel, amennyiben a társasági szerződést ügyvéd készíti. Mindkét vállalkozási forma esetén lehet azonban alkalmazni kész mintaszerződéseket is. Németországban minden cég (a fióktelep is) kötelezően tagja a helyi Ipari- és Kereskedelmi Kamarának. A tagdíj mértéke a vállalat gazdasági erejétől függ Idegenrendészeti törvény Magyar állampolgároknak nincs szükségük tartózkodási engedélyre a Német Szövetségi Köztársaság területén történő tartózkodáshoz, mert rájuk, mint uniós polgárokra külön szabályok vonatkoznak. A bejelentés időpontjában a hivatal a tartózkodásról automatikusan ingyenes igazolást ad ki Adózás A német adójog nem tesz különbséget magyar anyacég németországi telephelye, vagy a német jogállás szerint önálló belföldi UG- vagy GmbH-ként működtetett magyar leányvállalat között. Mindkét esetben német belföldi adóalanyról van szó és ennek folytán mindkét vállalati forma adóköteles. Az adóteher a személyegyesítő vállalkozásoknál általában kisebb. Minden természetes személy, akinek Németországban lakóhelye van, vagy hosszabb ideig ott tartózkodik, személyi jövedelemadót köteles fizetni. II. Egyéni vállalkozás, iparűzési tevékenység Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk óta magyar állampolgárok is kezdhetnek gazdasági tevékenységbe Németországban. Egyéni vállalkozónak számít minden olyan személy, aki egyedül fog gazdasági tevékenységbe anélkül, hogy egy egyszemélyes társaságot (pl. egyszemélyes GmbH-t) alapítana. Németországban alapvetően érvényesül a vállalkozás szabadsága. Ebből fakadóan a legtöbb önálló vállalkozási tevékenység gyakorlásához nincs szükség külön engedélyre, elegendő a tevékenység gyakorlásának bejelentése a székhely szerint illetékes iparűzési hivatalnál (Gewerbeamt). Kivételt képeznek azon üzleti tevékenységek, amelyek a fogyasztóvédelmet, a közjót, ill. a közrendet érintik, mint például a vendéglátói tevékenység vagy a pénzügyi szolgáltatások.

6 6/7 1. Szakipari tevékenység Amennyiben egy egyéni vállalkozó olyan módon és mértékben vesz részt a gazdasági életben, amihez még nem szükséges egy gazdasági társaságra jellemző ügyvezetés, akkor a szakipari tevékenységre vonatkozó szabályoknak kell megfelelnie. Szakipari tevékenység felvétele előtt ajánlatos megérdeklődni, létezik-e Németországban a tevékenységnek szakmai kamarai szabályozása. Ha igen, akkor a tevékenység gyakorlása csak akkor kezdhető meg, ha a vállalkozó bejegyzésre kerül a kamarai szakipari jegyzékbe (Handwerksrolle). A szakipari jegyzékbe történő bejegyzés feltétele rendszerint a német mestervizsga. Külföldi szakiparos általában nem rendelkezik német mestervizsgával. 2. Egyéni vállalkozó - Einzelkaufmann Amennyiben az egyéni vállalkozás egy gazdasági társaságra jellemző ügyvezetést még nem igényel, egyéni vállalkozóról van szó. Az egyéni vállalkozó egy személyben tulajdonosa és vezetője is a vállalatnak. Ő az egyetlen, aki pénzt fektet a vállalatba és ennek megfelelően csak őt illeti meg a nyereség is. A egyéni vállalkozó személyesen, teljes vagyonával felel a kötelezettségeiért, valamint könyvelési és mérlegkészítési kötelezettsége van. Az egyéni vállalkozó köteles a szakipari jegyzéken túl a kereskedelmi jegyzékbe is bejegyeztetni magát. Ein Einzelunternehmer kann sich zudem ins Handelsregister eintragen lassen und erhält damit den Zusatz e.k. eingetragener Kaufmann, der die Rechtsform des Unternehmens bezeichnet. 3. Diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése Az Unióban csak nyolc szakmát érint a kölcsönös elismerés, a többi vonatkozásában a tagállamok kiegészítő feltételeket írhatnak elő. A diploma elismerését az uniós polgár csak az Unió valamely tagállamában, akkreditált oktatási intézményben szerzett diplomája alapján, a tagállam hivatalos szerve előtt folyó, határozattal lezáruló eljárásban kérelmezheti Január A fenti információkat a legnagyobb gondossággal állítottuk össze és ellenőriztük. Az információk felhasználásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

7 7/7

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A

Részletesebben

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok!

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Előszó Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Rögtön felmerül azonban a kérdés, hogy milyet? És hogyan? Bonyolultnak tűnik Annyiféle lehetőség van,

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján Az új Ptk 2013. évi V. törvény kapcsán fontos az egyes társasági formák esetében a létesítő okiratok (alapszabályok és társasági szerződések) ismerete, illetve újragondolása.

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐINEK KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGA ROMÁN RÓBERT. 1. A jogi személy képviseletének szabályozása a Polgári törvénykönyvben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐINEK KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGA ROMÁN RÓBERT. 1. A jogi személy képviseletének szabályozása a Polgári törvénykönyvben Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 471-489 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐINEK KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGA ROMÁN RÓBERT 1. A jogi személy képviseletének szabályozása a Polgári törvénykönyvben

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere 1

Szlovákia adózási rendszere 1 Az Adó-szaklap 2013 szeptemberétől új rovattal gazdagodik a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozatának támogatásával. A rovatban megjelenő írások között

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

2014. március 19. Hatályba lépett az új Ptk. - Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? Jogi hírlevél

2014. március 19. Hatályba lépett az új Ptk. - Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? Jogi hírlevél 2014. március 19. Hatályba lépett az új Ptk. - Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? Jogi hírlevél Hatályba lépett az új Ptk. Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? A havonta tájékoztatja ügyfeleit

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Az adópolitika mint eszköz. Beszélgetés Kovács Lászlóval n Sass Magdolna Szanyi Miklós:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

Az új KKVmeghatározás

Az új KKVmeghatározás VÁLLALKOZÁS- ÉS IPARPOLITIKAI KIADVÁNYOK Ez az útmutató tartalmaz(za): Az új KKVmeghatározás Felhasználói útmutató és nyilatkozatminta A 2005. január 1-jétől hatályos új KKVmeghatározásra vonatkozó részleteket

Részletesebben

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai Szerkesztőbizottsági javaslat Tisztelt Olvasó! A Polgári Jogi Kodifikáció előző számában megkezdtük közölni az új Polgári Törvénykönyv szakmai vitára bocsátandó normaszövegét és annak indokolását: a Személyhez

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A/7 A JOGI SZEMÉLY KRITÉRIUMAI, FAJTÁI, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÉPVISELETE; A NEM JOGI SZEMÉLY SZERVEZETEK JOGALANYISÁGA

A/7 A JOGI SZEMÉLY KRITÉRIUMAI, FAJTÁI, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÉPVISELETE; A NEM JOGI SZEMÉLY SZERVEZETEK JOGALANYISÁGA Elméletek a jogi személyekről A jogi személyek mibenlétére vonatkozó elméleteket hagyományosan három fő csoportba szokás sorolni. 1. Fikciós elméletek Elismerik a jogi személyek létét, de lényeges különbséget

Részletesebben

1. A magyar és az EU-tagállamok festőinek összehasonlítása

1. A magyar és az EU-tagállamok festőinek összehasonlítása 1. A magyar és az EU-tagállamok festőinek összehasonlítása Az európai festők, szobafestők, mázolók és fényezőmunkások összetételének, struktúrájának széleskörű összehasonlítása nagyon bonyolult feladat

Részletesebben