Korlátolt felelősségű társaság (GmbH) és korlátolt felelősségű vállalkozói társaság (UG haftungsbeschränkt)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korlátolt felelősségű társaság (GmbH) és korlátolt felelősségű vállalkozói társaság (UG haftungsbeschränkt)"

Átírás

1 1/10 Korlátolt felelősségű társaság (GmbH) és korlátolt felelősségű vállalkozói társaság (UG haftungsbeschränkt) január A Korlátolt felelősségű társaság (GmbH) és a vállalkozói társaság (UG haftungsbeschränkt) önálló jogi személyiséggel rendelkező tőketársaságok, melyek esetében a felelősség a társaság tőkéjére korlátozódik. A vállalkozói társaság - UG (haftungsbeschränkt)-, mint jogi forma azért jött létre, hogy azok a kezdő vállalkozások is megtalálják az igényeiknek megfelelő társasági formát, melyeknek tevékenységük megkezdésekor még nem áll megfelelő tőke rendelkezésükre. Ez nem egy teljesen új jogi forma, hanem egy olyan Kft., amit meghatározott mértékű törzstőke nélkül lehet alapítani. A GmbH-ra és az UG-re vonatkozó szabályok az úgynevezett GmbH-törvényben vannak rögzítve. Az alábbiakban található összeállítás a két társasági formára vonatkozó általános rendelkezéseket tartalmazza. 1. Fontosabb jellemzők 1.1. Gazdasági társaság A GmbH egy társasági szervezettel és önálló jogi személyiséggel rendelkezik. A GmbH tőketársaság, azaz a személyegyesítő társaságokkal ellentétben nem a személyek társulása, hanem a tőke hozzájárulások befizetése áll az előtérben. A GmbH egy az alapító okiratban rögzített, meghatározott összegű törzstőkével rendelkezik. A hitelezőkkel szemben a tartozásokért kizárólag a társaság felel A társaság főbb szervei A GmbH működése nem függ a társasági tagok számától és legalább két önálló szerve van, az ügyvezető és a taggyűlés. Egy vagy több ügyvezető kijelölésére is van lehetőség. A társasági szerződésben meg lehet nevezni egyéb szerveket is, mint pl. a felügyelő bizottságot.

2 2/ Felelősség A társaság tagjainak felelőssége a hitelezőkkel szemben a GmbH vagyonára korlátozódik. Erre mutat a GmbH elnevezésében a korlátolt felelősségű (mit begränzter Haftung) ill. az UG esetében a haftungsbeschränkt megjelölés. Amennyiben a törzsbetét teljes mértékben megfizetésre került, a tagok nem felelnek személyesen a hitelezőkkel szemben. A tagok korlátolt felelőssége azonban csak a GmbH ill. az UG (haftungsbeschränkt) alapító okiratának jegyzővel történt ellenjegyzése után érvényes, mivel csak ettől az időponttól kezdődően rendelkezik a társaság önálló jogokkal és kötelezettségekkel ill. létezik önállóan. Azokért az ügyletekért, melyek a jegyzői ellenjegyzés előtt jönnek létre, mind a tagok, mind a társaság eljáró szervei felelőssé tehetők Törzstőke A GmbH törzstőkéjének mértéke nem lehet kevesebb Euro-nál, az UG (haftungsbeschränkt) esetében a törzstőke minimális összege 1 Euro. Mivel az UG tevékenysége során köteles a normál GmbH törzstőkéjének megfelelő összeget kigazdálkodni és befizetni, ezért a nyereséget nem fizetheti ki a tagoknak teljes mértékben, hanem az éves nyereség egynegyedét mindaddig vissza kell tartania, amíg a törzstőke mértéke a törvényben meghatározott Eurot eléri. Az egyes tagok törzsbetétjének összege eltérő mértékű is lehet. Az egyes törzsbetétek mértékének minimális összege 1 Euró. A törzsbetét pénzbeli (készpénzes alapítás) vagy nem pénzbeli (apport alapítás) hozzájárulás is lehet. Készpénzes alapítás esetén a törzstőke felét, de legalább Eurót a Cégjegyzékbe történő bejegyzés időpontjáig a tagoknak be kell fizetniük a társaság számlájára. Arra az esetre, ha a tag a törzsbetétet apport, pl. gépjármű vagy ingatlan formájában bocsátja a társaság rendelkezésére, szigorúbb szabályok vonatkoznak. Az UG (haftungsbeschränkt) esetén a törzstőke teljes összegét készpénzben kell befizetni, nem pénzbeli betétre nincs lehetőség A GmbH cégneve A vállalkozás cégneve az a név, amely alatt a GmbH-t a cégjegyzékbe bejegyezték és amely nevet üzleti tevékenysége során használja. A GmbH megnevezése utalhat a vállalkozás tevékenységére, tartalmazhatja egy vagy több tag nevét vagy lehet kitalált név. A Gesellschaft mit beschränkter Haftung vagy annak rövidítése, a GmbH ill.

3 3/10 mbh utótag a cég nevének kötelező tartozéka. Az UG, mint a GmbH egy alcsoportjának esetén a cég nevének kötelező jelleggel tartalmaznia kell az Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) vagy az UG (haftungsbeschränkt) megjelölést. A "haftungsbeschränkt" toldalékot nem lehet rövidíteni A társaság székhelye A társaság alapvetően szabadon választhatja meg székhelyét. A társasági szerződésben megadott székhely azonban csak németországi cím lehet. Ettől függetlenül a döntéshozatal helye, tehát az a hely, ahol a GmbH vezetése a tényleges üzletvezetési tevékenységet gyakorolja, lehet Németország területén kívül is. A német GmbH ill. UG (haftungsbeschränkt) székhelyének külföldre történő áthelyezése a felszámolás elkerülése céljából azonban az új jogszabályok alapján sem megengedett Tevékenység A GmbH a törvény értelmében minden esetben gazdasági társaságnak minősül, függetlenül a ténylegesen végzett tevékenységtől. Gyakorlatilag bármilyen tevékenységet gyakorolhat, amit a jogszabályok lehetővé tesznek. A tevékenységet az alapító okiratban egyértelműen meg kell határozni. A vonatkozó jogszabályok értelmében különböző szabad tevékenységek gyakorlói, mint pl. gyógyszerészek vagy jegyzők nem végezhetik tevékenységüket GmbH vagy UG (haftungsbeschränkt) formájában. Engedélyhez kötött tevékenységet, mint pl. szakipari tevékenységek esetén, a gazdasági társaság csak a megfelelő engedélyek beszerzése után folytathat. Az engedélyt azonban elég az engedélyköteles tevékenység megkezdésekor bemutatni, azonban annak legkésőbb az iparűzés bejelentésének időpontjában a vállalkozás birtokában kell lennie. 2. Alapítás A GmbH alapítása több részből tevődik össze: a jegyző által ellenjegyzett társasági szerződés aláírása, az ügyvezető kinevezése, az alapítók törzsbetétjének befizetése és a bejegyzés a cégjegyzékbe. Az alapításkor elsősorban a következőkre kell figyelni: 2.1. Tagok A tagok számára vonatkozóan nincs előírás, jogszabály sem minimális, sem maximális számot nem ír elő. Egyszemélyes GmbH alapítása is lehetséges. A GmbH alapítója bel- és

4 4/10 külföldi, természetes vagy jogi személy, valamint személyi társaság lehet, mint pl. GbR, Kkt. vagy Bt Társasági szerződés A GmbH vagy a UG (haftungsbeschränkt) alapításának feltétele a társasági szerződés, más néven alapító okirat. A társasági szerződésnek tartalmaznia kell a következő adatokat: a társaság neve és székhelye, a vállalkozás tevékenysége, törzstőke összege, az üzletrészek száma, mellyel az egyes tagok a befizetett törzstőke arányában rendelkeznek, képviseleti jogok. A szerződést aláírás után a jegyzővel is ellenjegyeztetni kell. A társasági szerződés tartalmára vonatkozóan más előírás nincs, alapvetően szabadon megfogalmazható Jegyző általi ellenjegyzés Az alapítóknak a társasági szerződést a jegyzővel ellenjegyeztetni kell. A jegyző ennek alapján egy Alapító okiratot készít, ami tartalmazza a társasági szerződést. Gyakran azonban a társasági szerződést az Alapító okirat mellékleteként csatolja hozzá Bejelentés és bejegyzés a cégjegyzékbe A GmbH a Cégjegyzékbe (Handelsregister) történő bejelentéssel a bejegyzés időpontjában jön létre. A cégjegyzékbe történő bejegyzést az ügyvezető igazgatónak írásban kell kérnie a székhely szerint illetékes bíróságnál. Az aláírást és a cég jegyzésének módját a jegyzőnek kell ellenjegyezni. A bejelentéskor a következő iratokat kell csatolni: - jegyzői okiratba foglalt társasági szerződés, - szükség esetén az eljáró személyek nevére kiállított meghatalmazás, - az ügyvezető által aláírt tagjegyzék, - Apport eseten szakértői vélemény az apport értékéről, - Igazolás arról, hogy a tagok az előírt szükséges törzstőkét befizették és az végleg az ügyvezető(k) szabad rendelkezésére áll. A jegyző valamennyi iratot elektronikus úton továbbítja az illetékes bíróságnak. A Cégjegyzékbe történő bejegyzés hivatalból történik az elektronikus cégközlönyben (elektronischer Bundesanzeiger) való közzététellel.

5 5/ Egyszerűsített eljárás Mind a klasszikus GmbH, mind az UG (haftungsbeschränkt) esetében javasolt az egyszerűbb, standardizált cégalapításokhoz a törvényben megadott jegyzőkönyv-mintákat használni. Két különböző jegyzőkönyvminta létezik, egyrészt a Jegyzőkönyvminta egyszemélyes társaság alapításához, másrészt a Jegyzőkönyvminta a legfeljebb három alapítóval rendelkező többszemélyes társaság alapításához. Ezeket a jegyzőkönyvmintákat a törvényhozó a GmbH-törvény 2 par. 1a pontjának mellékleteként bocsátja rendelkezésre. Tartalmilag a jegyzőkönyvminták három iratot foglalnak magukba: a társasági szerződést, a tagjegyzéket és az ügyvezető kinevezését. A mintákkal az alapítás leegyszerűsödik és költséget lehet megtakarítani. A kész jegyzőkönyvet jegyzővel ellenjegyeztetni kell, majd a jegyző továbbítja azt elektronikus úton a bíróság felé a cégjegyzékbe történő bejegyzés érdekében. A jegyzőkönyvmintával történő cégalapítás esetén a törzstőkét kizárólag pénzbeli hozzájárulásként lehet befizetni. Az apporttal való alapítás nem megengedett Alapítási költségek Az alapítás öltségei függenek a törzstőke nagyságától, az üzlet értékétől, valamint attól, hogy a költségtakarékos jegyzőkönyvmintát vagy egyénileg megfogalmazott társasági szerződést alkalmaznak a tagok az alapítás során. A költségek a rendelkezésre álló adatok alapján a következőképpen néznek ki: Gesamte Gründungskosten (ungefährer Wert) für eine GmbH mit einem Stammkapital von : Ein Gesellschafter Mehrere Gesellschafter Gründungsbeschluss 125,00 Euro 384,00 Euro Geschäftsführerbestellung 250,00 Euro Gesellschafterliste 57,60 Euro 96,00 Euro Handelsregisteranmeldung/ 100,00 Euro 100,00 Euro XML-Daten Ausdrucke/Kopien/Scans 10,00 Euro 10,00 Euro (geschätzter Wert) Post und 40,00 Euro 40,00 Euro Telekommunikation (pauschal) Gerichtskosten 150,00 Euro 150,00 Euro Gesamt 732,60 Euro 780,00 Euro

6 6/10 Gründungskosten (ungefährer Wert) einer UG unter Verwendung des Musterprotokolls bei einem Stammkapital von bis zu : Ein Gesellschafter Mehrere Gesellschafter Gründungsbeschluss 60,00 Euro 120,00 Euro (Musterprotokoll) Handelsregisteranmeldung/ XML- 45,00 Euro 45,00 Euro Daten Ausdrucke/ Kopien/ Scans 5,00 Euro 5,00 Euro (geschätzt) Post und Telekommunikation 21,00 Euro 29,00 Euro (pauschal) Gerichtskosten 150,00 Euro 150,00 Euro Gesamt 281,00 Euro 349,00 Euro ,00 euró törzstőkével alapított egyszemélyes GmbH ill. egyszemélyes UG (haftungsbeschränkt) alapítása esetén jegyzőkönyvminta alkalmazása nélkül a költségek a társasági szerződés okiratba foglalására korlátozódnak. A fenti összeállítás nem tartalmazza a jegyző további költségeit az egyéb iratok megfogalmazása során nyújtott segítségért, valamint adott esetben a társasági szerződés elkészítéséhez igénybevett ügyvéd költségeit. 3. A GmbH vezetése 3.1. Az ügyvezető kinevezése Az ügyvezető kinevezése vagy már a társasági szerződés aláírásakor megtörténik, vagy egy taggyűlés alkalmával kerül rá sor. Ügyvezető csak természetes, korlátozatlanul cselekvőképes személy lehet. Ügyvezetőként ki lehet nevezni az egyik tagot (ügyvezető társasági tag) vagy a társaságon kívüli személyt (kívülálló ügyvezető). Ez lehet tartósan külföldön élő belföldi vagy külföldi személy is. Olyan személy, akire a társaság tevékenységével összefüggően valamilyen szakmai vagy foglalkozásbeli tilalom vonatkozik, nem nevezhető ki ügyvezetőnek. További kizáró okok lehetnek pl. a jogerős ítélet a fizetésképtelenség elnyújtása, valamint egyéb fizetésképtelenséggel kapcsolatos bűncselekmények és a vállalkozási tevékenységgel összefüggő vagyon elleni bűncselekmények elkövetése. Az ügyvezetőt a társasági

7 7/10 szerződésben meghatározott szerv bármikor és azonnali hatállyal visszahívhatja, melynek megtörténtét azonban minden esetben be kell jegyezni a Cégjegyzékbe Ügyvezetés és képviselet Az ügyvezető a társaságon belül az ügyvezetésért felel, a társaságon kívül pedig ellátja a GmbH képviseletét. A belső jogviszony alapján az ügyvezetőnek a tagok utasításainak megfelelően kell eljárnia. Rögzíteni lehet például, hogy az ügyvezetőnek bizonyos üzletekhez meg kell szereznie a tagok hozzájárulását. Ha a társasági szerződés más rendelkezést nem tartalmaz, több ügyvezető csak együttesen járhat el a társaság ügyeiben. Harmadik féllel szemben az ügyvezető képviseli a társaságot mind a bíróság előtt, mind peren kívüli eljárásokban. Az ügyvezető képviseleti joga harmadik féllel szemben korlátlan. A tagok olyan jellegű utasításai, melyek az ügyvezető képviseleti jogát korlátozzák, a társaságon kívül harmadik féllel szemben nem érvényesek Az ügyvezető felelőssége A társaság vezetése az ügyvezető illetékességébe tartozik. Ennek során különösen tekintettel kell lennie az idegen vagyoni érdekekre. Az ügyvezetőre különféle felelősségi szabályok vonatkoznak, melyek közül a legfontosabbak: Bizalmi felelősség Az ügyvezető, aki kötelezettségeinek nem tesz eleget, a társaság felé felel a keletkezett károkért. Be kell tartania a társaság belső előírásait és nem szegheti meg a gondos vállalkozásvezetésre vonatkozó, valamint a vállalkozással szemben fennálló lojalitásbeli kötelességét Adóügyi felelősség Az ügyvezető felel azért, hogy a vállalkozás teljesítse adókötelezettségeit. Ha a GmbH alkalmazottakat foglalkoztat, az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, havonta adó- és járulékbevallást kell készítenie, valamint a munkavállalóktól köteles adóelőleget levonni és azt az adóhivatal megfelelő számlájára átutalni. Ugyanez vonatkozik az általános forgalmi adóra is. Ezen kötelességek elmulasztása esetén az ügyvezetőt vagyonjogi és büntetőjogi felelősség is terheli Társadalombiztosítási felelősség

8 8/10 A társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettségek is az ügyvezető felelősségi körébe tartoznak. A GmbH-nál foglalkoztatott munkavállalókat a társadalombiztosítási szerveknél be kell jelentenie és a levont nyugdíj-, egészségügyi és munkanélküli járulékokat a megfelelő biztosítási szerv számlájára át kell utalnia. A levont és nem befizetett munkavállalói járulékokért teljes mértékben az ügyvezető felel, és büntetőjogi felelősséggel tartozik Felelősség csődeljárás esetén Amennyiben a társaságot csőd fenyegeti tehát a társaság túlzott eladósodása vagy teljes fizetésképtelensége esetén az ügyvezető három héten belül köteles csődeljárást kezdeményezni. Amennyiben ezt a kötelességét megfelelő időn belül nem teljesíti, nem csak a társasággal, hanem a károsult hitelezőkkel szemben is teljes felelősséggel tartozik. Ezen túlmenően a büntetőjogi következményeket is viselnie kell. A GmbH-törvény reformja következtében az ügyvezető felelőssége a csődeljárás tekintetében időben előrébb tolódott. Az ügyvezető az új szabályok értelmében azokért a kifizetésekért is felel, amelyek a társaság fizetésképtelenségét előidézték (ún. csődokozási felelősség). 4. A társaság ellenőrzése és éves beszámoló 4.1. Taggyűlés A taggyűlés a GmbH legfelsőbb és ügydöntő szerve, ami a társaság tagjainak összességéből áll. A taggyűlés a döntéseket határozatokon keresztül hozza. A taggyűlést alapvetően az ügyvezető hívja össze írásban, ajánlott levélben egy meghatározott időpontban. A taggyűlés dönt elsősorban a társaság éves beszámolójának elfogadásáról, a pótbefizetések elrendeléséről, a részesedések felosztásáról és megvonásáról, valamint az ügyvezető kinevezéséről és leváltásáról. A taggyűlés feladatai közé tartozik ezen kívül az ügyvezetés felülvizsgálata és felügyelete, valamint a cégvezetők és a cég nevében eljáró személyek kinevezése. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok többsége képviselve van. Az üzletrészek pénzbeli értéke egy Eurónként egy szavazatot jelent az üzletrész tulajdonosa/a tag számára.

9 9/ Felügyelőbizottság A társasági szerződésben a GmbH-törvényből hiányzó szabályozás ellenére is van lehetőség felügyelőbizottság létrehozására, azonban ez alapvetően nem szükséges (fakultatív felügyelőbizottság). Létrehozása esetén a felügyelőbizottságra vonatkozó előírásokat a Részvénytörvénynek megfelelően kell alkalmazni. A felügyelőbizottság létrehozása a GmbH esetében ugyanakkor bizonyos esetekben kötelező jellegű (kötelező felügyelőbizottság). Különösen akkor van rá szükség, ha a munkavállalók együttműködnek a vállalat vezetésében. Ilyenkor az Üzemi alkotmányról, valamint a Harmadik fél részesedéséről szóló törvények értelmében kötelező jelleggel létre kell hozni a felügyelőbizottságot, ha a GmbH-nak több mint 500 munkavállalója van. A Felügyelőbizottság legfontosabb feladatai közé tartozik az ügyvezetés felügyelete, valamint az éves beszámolók ellenőrzése A GmbH ellenőrzése és az éves beszámoló Az éves beszámoló egy adott üzleti év pénzügyi lezárása. Az üzleti év fordulónapját a társasági szerződés határozza meg, azonban az nem lehet 12 naptári hónapnál hosszabb. A GmbH mint gazdasági társaság, könyvvezetésre kötelezett. Köteles minden év végén mérleget (éves mérleg) és eredmény-kimutatást készíteni. A beszámolót német nyelven, euróban kell összeállítani. 5. Üzleti levelezés Az üzleti levelezés során kötelezően fel kell tüntetni a cég nevét, a társasági formát, a társaság székhelyét, azt a cégbíróságot, ahol a társaságot bejegyezték, a cégjegyzékszámot, valamennyi ügyvezető (és helyettes) nevét, ill. esetleg a felügyelőbizottság elnökének a nevét. Üzleti levélnek kell tekinteni az eket és telefaxokat, valamint minden egyéb az üzleti tevékenységgel kapcsolatos közleményt, ami a társaságon kívül történik. 6. Adózás A GmbH és az UG (haftungsbeschränkt) alapvetően társasági adó, nyereségadó, iparűzési adó, szolidaritási járulék és általános forgalmi adó fizetésére kötelezett.

10 10/10 7. Megszűnés és törlés A GmbH ill. az UG (haftungsbeschränkt) megszűnésének elhatározásához a tagok minősített többségének határozata szükséges. A megszűnésről szóló határozattal megkezdődik a végelszámolási eljárás, melynek eredménye a társaság megszűnése és cégjegyzékből való törlése január További kérdései esetén szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: Kapcsolat Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer Bereich Recht, Steuern und Investitionen H-1024 Budapest, Lövőház u. 30. Dr. Daniel Boros Telefon: (0036-1) ; Fax: (0036-1) Internet: Haftungsausschluss: Die oben stehenden Informationen wurden sorgfältig recherchiert und geprüft. Für eventuelle Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, übernehmen wir keine Haftung.

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSINDÍTÁS LÉPÉSEI / A VÁLLALATALAPÍTÁS GLOSSZÁRIUMA (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Ungarisch) 2014.

A VÁLLALKOZÁSINDÍTÁS LÉPÉSEI / A VÁLLALATALAPÍTÁS GLOSSZÁRIUMA (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Ungarisch) 2014. A VÁLLALKOZÁSINDÍTÁS LÉPÉSEI / A VÁLLALATALAPÍTÁS GLOSSZÁRIUMA (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Ungarisch) 2014. január A VÁLLALKOZÁSINDÍTÁS LÉPÉSEI Az egyéni vállalkozás indításának

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20.

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. Telefon: 288 8200 Fax: 288 8299 http://www.sz-k-t.hu Tárgy: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

Cégalapítás és egyéni vállalkozás Németországban

Cégalapítás és egyéni vállalkozás Németországban 1/7 Cégalapítás és egyéni vállalkozás Németországban Sok vállalat szeretne terjeszkedni, és új székhelyet választani. Ezzel felvetődik a kérdés, hogy melyik jogi forma a legmegfelelőbb a vállalkozás számára.

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján Az új Ptk 2013. évi V. törvény kapcsán fontos az egyes társasági formák esetében a létesítő okiratok (alapszabályok és társasági szerződések) ismerete, illetve újragondolása.

Részletesebben

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe!

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! MOSZ HÍRLEVÉL XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! Az országos szövetség az elmúlt két évtizedben több alkalommal adott ki a

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Imre Miklós, Korom Ágoston Lehetővé teszi-e az uniós jog a közjegyzői szakma

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

Doing Business in Hungary 2013 tagja

Doing Business in Hungary 2013 tagja tagja Doing Business in Hungary 2013 Előszó A Doing Business in Hungary 2013 kiadvány célja, hogy a Magyarországon üzleti befektetésre készülő döntéshozókat segítse a gazdasági vállalkozások alapítására

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése,

Részletesebben

T. Partnereink! Megnyitottuk ukrajnai Ügyvédi Irodánkat és Befektetési Ügynökségünket a Gergely és Társai Ügyvédi Irodával együttműködésben.

T. Partnereink! Megnyitottuk ukrajnai Ügyvédi Irodánkat és Befektetési Ügynökségünket a Gergely és Társai Ügyvédi Irodával együttműködésben. T. Partnereink! Üzleti lehetőségek az EU-n kívül, Ügyvédi Iroda Ukrajnában. Megnyitottuk ukrajnai Ügyvédi Irodánkat és Befektetési Ügynökségünket a Gergely és Társai Ügyvédi Irodával együttműködésben.

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben