Doktori értekezés tézisei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doktori értekezés tézisei"

Átírás

1 Doktori értekezés tézisei Az asztma (és atópiás ekcéma/dermatitis szindróma) genomikai vizsgálatai; különös tekintettel a hisztamin immunmodulációjára Kozma Tibor Gergely Semmelweis Egyetem Doktori Iskola A humán molekuláris genetika és géndiagnosztika alapjai címu, 19. sz. program Programvezeto: Prof. Falus András Témavezeto: Dr. Szalai Csaba Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet Budapest, 2004.

2 1 Bevezetés Az allergiás megbetegedések gyakorisága az utóbbi évtizedekben jelentosen emelkedett, különösen a fejlett országokban. Az asztma a légutak krónikus gyulladásos betegsége, amely reverzibilis légúti obstrukcióval, és légúti túlérzékenységgel (AHR) jár. Az antigén a légutakban igen sokféle gyulladásos sejt közremuködésével, eozinofil granulociták, B sejtek, hízósejtek, aktivált T (CD4+) sejtek révén fejti ki hatását. Bár a pontos mechanizmus még mindig ismeretlen, a sejtek közötti komplex kölcsönhatások vezetnek az asztma pathogenezisében fontos citokinek és egyéb gyulladásos mediátorok termeléséhez. Az AEDS (atópiás ekcéma/dermatitis szindróma) klinikai képe ugyan eltér az asztmáétól, hiszen a diagnózisul is szolgáló legfobb tünete a bor ekcémás lézió ja, pathomechanizmusa mégis több lényeges ponton hasonlít az asztmához: magas az allergén specifikus IgE szint, és emelkedett a gyulladás helyére bevándorolt eozinofil granulociták száma. Mindkét betegség kialakulásának fo irányítójaként egyre inkább a T sejteket teszik felelossé. Kialakulásukért elsosorban a Th2 sejtek felelosek, de a késobbi, krónikussá váló stádiumban az infiltrálódó Th1 sejtek okozzák a tünetek súlyosbodását. Az allergia multifaktoriális betegség, kialakulásában mind genetikai, mind környezeti tényezok szerepet játszanak. Genetikai tényezok lehetnek az immunválaszt és az IgE termelést (azaz atópiát) és/vagy hatást szabályozó gének polimorfizmusai, míg a környezeti tényezok a különféle allergénekkel való találkozás. 2

3 A hisztamin az allergiás válasz egyik fo effektor molekulája. Részt vesz a légúti simaizomzat kontrahálásában, a microvaskuláris permeabilitás növelésében. Az asztmásoknak magasabb a szérum hisztamin koncentrációja, mint a nem asztmás egyéneknek. Az allergén-provokálás utáni emelkedett plazma hisztamin szint, pedig együtt jár a bronhiális obstrukcióval. In vitro kísérletek szerint számos alapveto, az immunrendszer muködésének egészére ható szerepe van a hisztaminnak: pl. hatással van a dendritikus sejtek és makrofágok érésére. Azonban még mindig nem ismert, hogy in vivo hogyan befolyásolja az asztma kialakulását. Az in vitro rendszerekben kapott eredmények a kísérleti körülmények, és az alkalmazott sejtek függvényében meglehetosen ellentmondásosak. Pedig az asztma késoi fázisában megnyilvánuló hatásai valószínuleg inkább az immunrendszert szabályozó, mintsem az effektor funkciók révén jutnak érvényre. A hisztamin receptorok átfedo, de sokszor ellentétes szerepe miatt, a receptorok blokkolásával nem lehet teljesen megszüntetni a hisztamin összes hatás át. Erre utal, hogy az antihisztaminok sem elég hatásosak az asztma kezelésében. Korábbi kísérletek, amelyeket hízósejt hiányos egereken végeztek, egyenesen azt sugallják, hogy a késoi asztmás fázisban a hisztaminnak nincs is komoly szerepe: a hisztamin legfobb forrásainak számító hízósejtek nélkül is kifejlodött a légúti gyulladás és késoi AHR. Célkituzések Az allergiás megbetegedések közül az asztma és az AEDS vizsgálatát tuztük ki célul. Azt a kutattuk magyar gyermekek körében, hogy a TNF-?, a RANTES, vagy az MCP-1 promoterében már felfedezett polimorfizmusok, amelyek ezeknek a molekuláknak a szintjét befolyásolják a szervezetben, kapcsolatba hozhatók-e az allergiával, vagy az asztmával, illetve a betegek 3

4 valamely vizsgált klinikai/biológiai jellemzojével. A RANTES és MCP-1 ugyanazon polimorfizmusait az AEDS-ben szenvedokben is megvizsgáltuk. Hasonló jellegu kutatásokat végeztünk továbbá az Fc?RI (nagy affinitású IgE receptor), valamint a CCR5 kódoló szakaszában leírt polimorfizmusok kapcsán is. Az elobbi egy aminosav cserét idéz elo a molekula? láncában, az utóbbi egy 32 bázispárnyi delécióval jár. A PhD munkám második felében azokról a kísérletekrol írok, amelyekben a hisztamin késoi asztmás fázis ban betöltött hatásait vizsgáltuk in vivo körülmények között. Kutatásainkat olyan egereken (HDC KO egerek) végeztük, melyek képtelenek muködoképes hisztidin -dekarboxiláz (HDC) expresszióra, ezért hiányzik belolük az endogén hisztamin. Célunk annak kiderítése volt, hogy szerepet játszik-e a hisztamin a késoi asztmás válasz kialakulásában és, ha igen, akkor milyen molekuláris mechanizmusok állhatnak a folyamat hátterében. Ehhez a HDC KO egereknek az allergizálás utáni (asztmára jellemzo) fenotípusát, és az asztmában valószínuleg szerepet játszó citokin és kemokin expressziós profilját hasonlítottuk össze az allergizált vad típusú állatokéval, illetve a placeboval kezelt csoportokkal. 2 Kísérleti módszerek 2.1 Az allergia populációgenetikai vizsgálatainak módszerei A vizsgálatba bevont személyek: Vizsgálatainkat Budapesten élo nem allergiás; allergiás, de a vizsgált allergiás betegség tüneteit nem mutató; valamint az adott allergiás betegségben szenvedo, 18 éven aluli egyéneken végeztük. Némely vizsgálathoz szükséges volt az asztmások súlyossági 4

5 kategóriába sorolására, melyhez a GINA (Global Initiative on Asthma) ajánlását vettük alapul. Laboratóriumi paraméterek (vér össz fehérvérsejt- és eozinofil granulocitaszám, szérum össz- és allergén specifikus-ige szint) meghatározása DNS izolálás Polimorfizmusok azonosítása PCR-RFLP -vel (kivétel CCR5? 32 kimutatás) 2.2 Az asztma állatkísérletes modellezésénél alkalmazott módszerek A kísérleti állatok: A kísérleteket 6-8 hetes nostény, BALB/c hisztidin dekarboxiláz "génkiütött" (HDC KO) és vad genotípusú (WT) egereken végeztük. Kísérleti protokoll: Az allergizálásra szánt állatokat a kísérlet megkezdésekor (0. nap), és a 14. napon szisztémásan, i.p. szenzitizáltuk ovalbumin (OVA) és alumínium hidroxid adjuváns szuszpenzió keverékével, majd a 28., 29., 30. napon 20 percig 1%-os OVA aeroszolt inhaláltattunk velük. A 31. nap megmértük az AHR-t. A 32. napon, 5 órával egy 20 perces, 5% -os OVA aeroszol provokáció után, az egereket elaltattuk, és szerveiket különféle vizsgálatokra tettük el. A kontroll csoportok a szisztémás, és a lokális szenzitizálások során csupán az allergén, ill. az adjuváns oldására is szolgáló puffert kapták i.p. OVA+ i.p. OVA+ OVA inhaláció Al(OH) 3 Al(OH) 3 1 % 5 % 5

6 Légúti túlérzékenység mérése: Az AHR-rel arányos relatív Penh-et (enhanced pause) nem altatott állatok egész testpletizmográfiás vizsgálatával mértük. Tüdo-szövettani vizsgálat Tüdomosó folyadék (BAL) citológiai vizsgálata: A BAL-ból meghatároztuk az össz leukocita számot, a morfológiai jegyek alapján elkülönítheto sejtek elofordulásának arányát, valamint a T és B limfociták, ill. NK sejtek arányát. Szérum össz- és allergén specifikus-ige mennyiségének mérése Citokinek és kemokinek génexpressziójának meghatározása tüdoszövetbol: A tüdobol RNS-t izoláltunk. Az azonos csoportokba tartozó állatok mintáit (azonos mennyiségu RNS alapján) egyesítettük; majd Super Array-vel (macro array) megmértük a különféle citokinek és kemokinek relatív RNS mennyiségét. Az INF-? és IL-4 fehérje mennyiségének meghatározása tüdoszövetbol: A szöveteket homogenizáltunk, majd a felülúszóból gyárilag optimalizált szendvics ELISA-val meghatároztuk az INF-? és IL-4 mennyiségét, amit mintáink összfehérje tartalmához viszonyítottunk. 6

7 3 Eredmények 3.1 Az allergia populációgenetikai vizsgálatai Kísérleteinkben nem tudtunk kapcsoltságot kimutatni a RANTES ( 28G és 403A), vagy a TNF-? ( 308A) promoterének egyik vizsgált polimorfizmusa és az asztma vagy allergia kockázata között a Budapesten élo asztmás gyermekek körében. Nem találtunk továbbá összefüggést a polimorfizmusok és a betegek vizsgált klinikai vagy biológiai jellemzoi között sem. A CCR5 kódoló szakaszában leírt deléció (? 32), valamint a Fc?RI? láncának polimorfizmusa (+541C) nem függött össze az asztmával vagy allergia kozkázatával. A CCR5-tel kapcsolatos megfigyeléseink összhangban állnak Mitchell és mtsai. eredményeivel, viszont ellentmondanak Hall és mtsai.-nak. Az MCP-1 promoterében vizsgált A 2518G polimorfizmus kapcsolatba hozható az asztmával. A 2518G allél frekvenciája nagyobb az asztmásokban mind a kontroll (p<0,001, OR=2,0 [95% CI: 1,4-2,6]), mind pedig nem-asztmás allergiás (p<0,001, OR=2,0 [95% CI: 1,4-2,9]) egyénekhez képest. Az öröklodésmenet típusának feltárásához megvizsgáltuk, hogy a homozigóta mutáns, illetve a heterozigóta allélkombinációk milyen gyakorisággal fordulnak elo az asztmás, és a kontroll populációban. Mindkét genotípus elofordulási gyakorisága esetén szignifikáns különbséget találtunk a két csoport között. A heterozigóta genotípusnál az OR: 2,4 (1,6-7

8 3,6) (p<0,001) (a gyakoriság 46,3 % az asztmás, 29,7 % a kontroll csoportban), homozigóta mutáns genotípusnál az OR: 2,7 (1,4-5,5) (p<0,001) (a gyakoriság 11,3 % az asztmás, 6,3 % a kontroll csoportban). Az OR értékek hasonlósága azt jelzi, hogy egyik genotípus sem fokozza jobban a betegség kialakulásának kockázatát. Ez arra utal, hogy az autoszómán található MCP as polimorfizmus domináns módon befolyásolhatja az asztma kialakulását. Eredményeink arra is utalnak, hogy az MCP G polimorfizmus az atópia esélyét nem növeli. A G allél frekvenciája hasonlóan alacsony volt a nem-asztmás allergiás és a kontroll csoportokban, ill. a nem-atópiás asztmások körében hasonlóan magas, mint az atópiás asztmásokban. Az MCP G polimorfizmus vizsgálata során megállapítottuk, hogy ez a polimorfiuzmus kapcsolatba hozható a vér eozinofil granulocita százalékos összetételével, valamint ez eozinofil sejtszámmal. Az eozinofilek mennyisége a G/G homozigótákban volt a legmagasabb, az A/A homozigótákban pedig a legalacsonyabb. Az A/G heterozgóta allélokat hordozó betegekben az eozinofil sejtszám két homozigóta csoport közötti volt. Ha az asztmásokat betegségük súlyossága szerint alcsoportokra osztottuk, az egyes csoportok között a G allél elofordulási gyakorisága a betegség súlyosbodásával párhuzamosan emelkedett. Az MCP G allél és az asztma súlyossága közötti kapcsolat további megerosítése érdekében azt is megvizs gáltuk, hogy a különbözo genotípusú asztmások milyen súlyossági kategóriákba sorolhatók. A homozigóta G/G genotípussal rendelkezok között többen (p=0,003) szenvedtek mérsékelt perzisztáló (55,6 %), mint intermittáló (5,6 %) súlyosságú asztmában. A homozigóta A/A allélt hordozók között fordított volt a helyzet. Ezen eredmények arra 8

9 utalnak, hogy az MCP G allél befolyásolja mind a vér eozinofil mennyiségét, mind az asztma súlyosságát. Feltételezheto azonban, hogy az eozinofil sejtszám növekedése nem kizárólagosan a mutációnak, hanem a betegség súlyosbodását eloidézo egyéb tényezoknek is köszönheto. Erre utal, hogy az egyes betegségkategóriák közötti átlag eozinofil sejtszám a genotípustól függetlenül is változott. Meg kell említenünk továbbá, hogy G allélt hordozó nem-asztmás allergiás betegekben is emelkedett számú eozinofil granulocita volt kimutatható. Nickel és mtsai. eredményei szerint a RANTES 403A allél nagyobb gyakorisággal fordul elo az AEDS-es, mint az egészséges emberek körében. Az MCP G allél hordozása pedig elobb ismertetett eredményeink szerint összefügghet az asztmával. Mivel az asztma pathomechanizmusa sok ponton átfed az AEDS-ével, megvizsgáltuk, hogy ezek a polimorfizmusok kapcsolatba hozhatók-e vele. Kísérleteink szerint egyik allél sem fordul elo eltéro gyakorisággal az AEDS-ben szenvedokben, mint a kontrollokban, vagy a nem-aeds-es allergiások körében. 9

10 3.2 Az asztma állatkísérletes modellezése Az egyhónapos szenzitizálás után 1 nappal a belélegeztetett egyre nagyobb koncentrációjú metakolin (MCh) egyre jelentosebb nagyságú az AHR-rel szorosan összefüggo relatív Penh értéket idézett elo az allergénnel kezelt állatokban, míg a placeboval kezelt WT és KO csoportok Penh értékei MCh hatására csak enyhe növekedést mutattak. A szenzitizált WT állatok csoportja jóval érzékenyebben reagált a szenzitizált KO egereknél: a 25 mg/ml koncentrációjú MCh belélegeztetésénél a különbség közöttük statisztikailag szignifikáns (p<0,001) volt. Bár a szenzitizált KO állatok relatív Penh értékei a szenzitizált WT és a placeboval kezelt csoportok Penh-jei közé estek, válaszgörbéjük a kontroll egerek görbéitol statisztikailag nem különül el. A különféle csoportokba tartozó egerek tüdometszeteinek szövettani képei megerosítik a légzésfunkciós eredményeket. A placeboval kezelt csoportokban nem lehetett kimutatni kóros elváltozásra utaló jeleket. Azonban a szenzitizálás és provokáció utáni WT állatok tüdejében sok helyen peribronhiálisan és különösen jelentos mértékben perivaszkulárisan nagyszámú eozinofil granulocita, limfocita és hízósejtbol álló beszurodés volt megfigyelheto. Ezek a tüdo allergiás gyulladására utalnak. A kezelt KO állatok tüdoszövettani képei leginkább a kontroll állatokéhoz hasonlítottak, bár a csoport néhány tagjánál ritkán, és viszonylag kis kiterjedésben megfigyelhetok voltak az asztmára jellemezo szövettani jegyek is. A szövettani mintákkal összhangban, a szenzitizálás és provokáció utáni HDC KO egerek tüdejében kevesebb (p<0,001) eozinofil granulocita volt egy mikroszkópos látótérben, mint WT társaikéban. 10

11 A BAL-ból preparált sejtek fénymikroszkópos képei alapján megállapíthatjuk, hogy a legnépesebb sejtpopulációt a makrofágok alkották az összes állatcsoportban. Az allergizálás azonban jelentosen emelte a gyulladásos sejtek számát. Míg a WT állatoknál a kezelés mind a háromféle morfológiai jegyek alapján elkülönített sejttípus számbeli növekedésére szignifikáns hatást fejtett ki (az eozinofil granulocitáknál: p<0,001, a neutrofil granulocitáknál és a limfocitáknál: p<0,05), a KO állatokban egyik sejtféleség száma sem emelkedett szignifikánsan. A kezelés utáni állatcsoportokat összehasonlítva: a WT állatok BAL-jában több gyulladásos sejt volt jelen, mint KO társaikban. A különbség a granulociták esetén volt statisztikailag kimutatható (p<0,05), de a limfocitáknál is jelentosnek mutatkozott. Mivel az asztma kialakulásának fo irányítójának a limfocitákat tartják, megvizsgáltuk a különféle limfocita szubpopulációkat. A legnagyobb arányban a CD3+ T sejtek voltak jelen, de mellettük b220+ B sejtek is kimutathatók voltak. Bár mérési eredményeink nem bizonyító erejuek, mivel az egyik markerrel jelölt sejtek elofordulási gyakorisága között sincs szignifikáns különbség az állatcsoportok között, feltételezhetoen a CD3+ T sejtek a felelosek a limfocita szám eltérésekért. Az allergiás immunválaszban a szervezet IgE izotípusú ellenanyagot termel az allergén ellen, amely megfigyelheto volt kísérleti rendszerünkben is: az allergizálás az allergén specifikus IgE mennyiségét a kimutathatósági határ alatti tartományról (placeboval kezelt csoportok) a jól mérheto értékekre növelte. Azonban nemcsak a kezelés, hanem a genotípus is markánsan befolyásolta az említett ellenanyag szintjét: a WT állatok széruma szignifikánsan több OVA specifikus IgE-t tartalmazott, mint a HDC KO-ké (p<0,001). 11

12 Azt, hogy a HDC KO egerekben miért gyengébbek a késoi asztmás tünetek, mint WT társaikban, a tüdo génexpressziós vizsgálataival elemeztük. A vizsgált féle citokin és kemokin közül 15-féle citokin és 14-féle kemokin expresszóját tudtuk értelmezni. A mérési eredményekbol levont fontosabb következtetéseket a következo rész tartalmazza. A különbözo csoportba tartozó állatok tüdejébol az INF-? és az IL-4 RNS expressziója nem volt megbízhatóan mérheto. Mivel ezek az immunpolarizációs viszonyok kialakításában dönto fontosságúak, fehérjeszintu vizsgálatukat is elvégeztük. Megállapíthatjuk, hogy a kezeletlen állatok tüdejében közel egyforma mennyiségu az INF-?. Az allergizálás hatására az INF-? szintje megemelkedett a WT állatokban (p=0,02), a KO-kban viszont továbbra is alapszinten maradt. Az IL-4 mind a kontroll (p=0,02), mind a kezelt (p=0,04) egércsoport esetén kisebb koncentrációban volt jelen a KO állatok tüdejében, mint a WT egerekben. Az allergizálás hatására mindkét csoportban emelkedett (WT: p=0,004, KO p<0,001) mennyisége. 12

13 4 Fontosabb új megállapítások 4.1 Az allergia populációgenetikai vizsgálatai során nyert új megállapítások 1 Nem találtunk kapcsolatot az allergia, ill. asztma; valamint a RANTES C 28G, G 403A; a CCR5? 32, a TNF-? G 308A, vagy az Fc?RI T+541C polimorfizmusok között. Továbbá nem tudtunk kimutatni kapcsolatot a polimorfizmusok és a betegek vizsgált klinikai, vagy biológiai jellemzoi között sem. 2 Az MCP G allél gyakoribb a vizsgált asztmás gyermekek körében, mint a kontroll csoportban, ezért valószínuleg összefügghet vele. Az említett autoszómán található allél domináns öröklodésmenetet mutat. 3 Az MCP-1 G allél hordozás összefügg a vér eozinofil granulocita mennyiséggel és az asztma súlyosságával egyaránt. 4 A RANTES 28G, vagy 403 A allélekhez hasonlóan az MCP G sem gyakoribb az AEDS-ben (ill. allergiában) szenvedokben. 13

14 4.2 Az asztma állatkísérletes modellezése során nyert új megállapítások 1 A hisztamin hiánya önmagában nem akadályozza meg, de jelentosen csökkenti az asztma késoi fázisában a légúti túlérzékenységet és az allergiás gyulladást állatkísérletes rendszerben. 2 Az allergizálás hatására az egerek tüdomosó folyadékában gyulladásos sejtek jelentek meg. A HDC KO állatok tüdomosó folyadékában szignifikánsan kevesebb volt a granulocita, mint WT társaikéba. A limfociták számában is megfigyelheto csökkenésért a CD3+ T sejtek lehetnek felelosek a KO állatokban. 3 A HDC KO egerek allergén specifikus IgE termelo képessége gyenge. Ez hozzájárulhat a hízósejt függo folyamatok gyengítéséhez. 4 A KO állatok citokin és kemokin expressziós profilja, valamint INF-? és IL-4 fehérje szintje jelentosen eltér a WT állatokétól, mely alátámasztja, hogy valóban az immunrendszer komplex megváltozása lehet a KO állatok csökkent allergiás válaszának alapja. Ennek fobb okai a következok lehetnek:? A hisztamin hiánya kedvez a Th1 irányú immunpolarizációnak, és ezáltal védhet az asztma kialakulásával szemben. 14

15 ? A legmarkánsabb génexpressziós különbségeket az asztma korai fázisában bekapcsolódó proinflammatorikus citokinekben lehetett kimutatni a kétféle genotípusú egércsoport között: a TNF-? -ban, az IL-1-ben (? és? ) és az IL-6-ban. A proinflammatorikus citokinek alacsonyabb expressziója a HDC KO egerekben az asztma kialakulásának további fázis ait is nagyban befolyásolhatja a citokinek eros kölcsönhatásai miatt.? Az immunsejtek érésére és kemotaxisára ható mediátorok közül többnek az expressziója is megváltozott a hisztamin hiányának következtében. A legjellegzetesebbek közülük az eozinofil granulocitákra ható IL-5 és eotaxin, amelyek a KO állatok csökkent allergiás gyulladásának direkt magyarázatául szolgálnak.? A HDC KO állatokban az asztma eltéro pathomechanizmussal alakulhat ki, mint az azonos törzshöz tartozó WT egerekben. 15

16 5 Megjelent publikációk 5.1 Az értekezés körében megjelent publikációk 1 Kozma G T, Losonczy G, Keszei M, Komlósi Z, Buzás E, Pállinger É, Appel J, Szabó T, Magyar P, Falus A, Szalai C. Histamine deficiency in gene-targeted mice strongly reduces antigen-induced airway hyperresponsiveness, eosinophilia and allergen-specific IgE. Int Immunol. 2003; 15(8): IF: Falus A, Kozma G T, Wiener Z, Hegyesi H, Pós Z, Szalai C, Buzás E. A hisztamin, mint a th2 irányú immunreguláció része; Posztgenomikus kilátások a metabolomika irányában. Magyar Tudomány (Immunológia) 2003/04 3 Nagy A, Kozma G T, Bojszkó Á, Krikovszky D, Falus A, Szalai C. No association between asthma or allergy and the CCR5Delta 32 mutation. Arch Dis Child. 2002; 86(6): 426. IF: Kozma G T, Falus A, Bojszko Á, Krikovszky D, Szabó T, Nagy A, Szalai C. Lack of association between atopic eczema/dermatitis syndrome and polymorphisms in the promoter region of RANTES and regulatory region of MCP-1. Allergy. 2002; 57(2): IF: Szalai C, Kozma G T, Nagy A, Bojszkó A, Falus A. Az allergiás megbetegedések genomikai megközelítése; lehetoségek és távlatok. Orv Hetil. 2002; 143(8): Markusovszky díj Szalai C, Kozma G T, Nagy A, Bojszkó A, Krikovszky D, Szabó T, Falus A. Polymorphism in the gene regulatory region of MCP-1 is associated with asthma susceptibility and severity. J Allergy Clin Immunol. 2001; 108(3): IF: 6.28 Az értekezés körében megjelent publikációk összes IF-a: 15, Nem az értekezés körében megjelent publikációk 7 Nagy A, Kozma G T, Keszei M, Treszl A, Falus A, Szalai C. The development of asthma in children infected with Chlamydia pneumoniae is dependent on the modifying effect of mannose-binding lectin. J Allergy Clin Immunol Oct; 112(4): IF: A publikációk összes IF: 21,144 16

17 6 Köszönetnyilvánítás Mindenek elott hálás szívvel köszönök mindent, amit nem tudok megköszönni: Teremtomnek, Feleségemnek és Szüleimnek. Köszönöm Prof. Falus András programvezetomnek és Dr. Szalai Csaba témavezetomnek a megelolegezett bizalmat, amellyel munkám kezdete óta megajándékoztak; a kutatási területet, amelyben dolgozhattam; munkám szakszeru elméleti és gyakorlati irányítását; és mindazt a felbecsülhetetlen szakmai és emberi segítséget, amely végigkísérte együttes munkánkat. Köszönöm a S. E. Genetikai-, Sejt és Immunbiológiai Intézetének dolgozóinak és PhD hallgatóinak, hogy önzetlenül segítettek. Hálás vagyok Dr. Buzás Editnek, Dr. Pállinger Évának és Keszei Mártonnak, akik odaadóan segítették kutatómunkámat. Köszönöm a Heim Pál Gyermekkórház Központi Laboratóriumának dolgozóinak, Dr. Szabó Teréznek, hogy befogadtak, és igazi munkatársukként kezeltek. Köszönöm Prof. Losonczy Györgynek, hogy lehetové tette számomra az S. E. Pulmonológiáján az állatkísérleteket, és felbecsülhetetlen elméleti és gyakorlati segítséggel támogatta munkám. Külön köszönöm, hogy lehetové tette számomra a 2002-es ERS-en való részvételt. Köszönöm az S. E. Pulmonológiai Intézetében dolgozók segítségét, Dr. Appel Juditnak és Bornemissza Berilnek a szövettani vizsgálatait. Köszönöm Dr. Vásárhelyi Barnának és Prof. Tulassay Tivadarnak, hogy támogatták és segítették dolgozatom elkészítését. 17

Az asztma (és atópiás ekcéma/dermatitis szindróma) genomikai vizsgálatai; különös tekintettel a hisztamin immunmodulációjára. Kozma Tibor Gergely

Az asztma (és atópiás ekcéma/dermatitis szindróma) genomikai vizsgálatai; különös tekintettel a hisztamin immunmodulációjára. Kozma Tibor Gergely Az asztma (és atópiás ekcéma/dermatitis szindróma) genomikai vizsgálatai; különös tekintettel a hisztamin immunmodulációjára Doktori értekezés Kozma Tibor Gergely Semmelweis Egyetem Doktori Iskola A humán

Részletesebben

Allergia immunológiája 2012.

Allergia immunológiája 2012. Allergia immunológiája 2012. AZ IMMUNVÁLASZ SZEREPLŐI BIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS Az immunrendszer A fő ellenfelek /ellenségek/ Limfociták, makrofágok antitestek, stb külső és belső élősködők (fertőzés, daganat)

Részletesebben

Az allergia molekuláris etiopatogenezise

Az allergia molekuláris etiopatogenezise Az allergia molekuláris etiopatogenezise Müller Veronika Immunológia továbbképzés 2019. 02.28. SEMMELWEIS EGYETEM Pulmonológiai Klinika http://semmelweis.hu/pulmonologia 2017. 03. 08. Immunológia továbbképzés

Részletesebben

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása 2017. október 4. Bajtay Zsuzsa A klónszelekciós elmélet sarokpontjai: Monospecifictás: 1 sejt 1-féle specificitású receptor Az antigén receptorhoz kötődése aktiválja

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé Allergia genetikai háttere Dr. Szalai Csaba 2012. Szeptember 24. 1 Allergia: multifaktoriális vagy komplex betegség: Genetikai háttér (több száz gén, több ezer genetikai variáció) + környezeti tényezők

Részletesebben

4. A humorális immunválasz október 12.

4. A humorális immunválasz október 12. 4. A humorális immunválasz 2016. október 12. A klónszelekciós elmélet sarokpontjai: Monospecifictás: 1 sejt 1-féle specificitású receptor Az antigén receptorhoz kötődése aktiválja a limfocitát A keletkező

Részletesebben

Az immunológia alapjai

Az immunológia alapjai Az immunológia alapjai 8. előadás A gyulladásos reakció kialakulása: lokális és szisztémás gyulladás, leukocita migráció Berki Timea Lokális akut gyulladás kialakulása A veleszületeh és szerzeh immunitás

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS

OTKA ZÁRÓJELENTÉS NF-κB aktiváció % Annexin pozitív sejtek, 24h kezelés OTKA 613 ZÁRÓJELENTÉS A nitrogén monoxid (NO) egy rövid féléletidejű, számos szabályozó szabályozó funkciót betöltő molekula, immunmoduláns hatása

Részletesebben

A CYTOKIN AKTIVÁCIÓ ÉS GÉN-POLIMORFIZMUSOK VIZSGÁLATA HEL1COBACTER PYLORI FERTŐZÉSBEN ÉS CROHN BETEGSÉGBEN

A CYTOKIN AKTIVÁCIÓ ÉS GÉN-POLIMORFIZMUSOK VIZSGÁLATA HEL1COBACTER PYLORI FERTŐZÉSBEN ÉS CROHN BETEGSÉGBEN % A CYTOKIN AKTIVÁCIÓ ÉS GÉN-POLIMORFIZMUSOK VIZSGÁLATA HEL1COBACTER PYLORI FERTŐZÉSBEN ÉS CROHN BETEGSÉGBEN BEVEZETÉS Mind a Helicobacter pylori fertőzésre, mind pedig a gyulladásos bélbetegségekre, mint

Részletesebben

INTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

INTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK INTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK Bácsi Attila, PhD, DSc etele@med.unideb.hu Debreceni Egyetem, ÁOK Immunológiai Intézet INTRACELLULÁRIS BAKTÉRIUMOK ELLENI IMMUNVÁLASZ Példák intracelluláris baktériumokra Intracelluláris

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 2. előadás A veleszületett és specifikus immunrendszer sejtjei Vérképzés = Haematopeiesis, differenciálódás Kék: ősssejt Sötétkék: éretlen sejtek Barna: érett

Részletesebben

Ph.D. értekezés tézisei

Ph.D. értekezés tézisei Ph.D. értekezés tézisei A Chlamydia pneumoniae okozta légúti infekció, az allergia és néhány genetikai tényezo szerepe a gyermekkori asthma bronchiale patomechanizmusában Dr Nagy Adrienne Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint.

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint. Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint. A felosztás mai szemmel nem a leglogikusabb, mert nem tesz különbséget az allergia, az autoimmunitás és a a transzplantációs immunreakciók között.

Részletesebben

OTKA zárójelentés 2004-2007

OTKA zárójelentés 2004-2007 OTKA zárójelentés 2004-2007 Humán vizsgálatok 2004. Korábban összefüggést találtunk a monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) távoli szabályozó régiójában található polimorfizmusa és az asztma fokozott

Részletesebben

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2017. Bev. 2. ábra Az immunválasz kialakulása 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán

Részletesebben

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje 1 Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje Írta és rajzolta: Hargitai Zsófia Ágota Munkában részt vett: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Apáti Ágota A szerkesztésben való segítségért

Részletesebben

Immunológia alapjai. Az immunválasz szupressziója Előadás. A szupresszióban részt vevő sejtes és molekuláris elemek

Immunológia alapjai. Az immunválasz szupressziója Előadás. A szupresszióban részt vevő sejtes és molekuláris elemek Immunológia alapjai 19 20. Előadás Az immunválasz szupressziója A szupresszióban részt vevő sejtes és molekuláris elemek Mi a szupresszió? Általános biológiai szabályzó funkció. Az immunszupresszió az

Részletesebben

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének Immunológia alapjai 2. hét Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Az immunrendszer sejtjei Természetes/Veleszületett Immunitás: Granulociták (Neutrofil,

Részletesebben

Az adaptív immunválasz kialakulása. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az adaptív immunválasz kialakulása. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az adaptív immunválasz kialakulása Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE NK sejt T Bev. 1. ábra Immunhomeosztázis A veleszületett immunrendszer elemei nélkül nem alakulhat ki az adaptív immunválasz A veleszületett

Részletesebben

Immunológia Alapjai. 13. előadás. Elsődleges T sejt érés és differenciálódás

Immunológia Alapjai. 13. előadás. Elsődleges T sejt érés és differenciálódás Immunológia Alapjai 13. előadás Elsődleges T sejt érés és differenciálódás A T és B sejt receptor eltérő szerkezetű A T sejt receptor komplex felépítése + DOMÉNES SZERKEZET αβ ΤcR SP(CD4+ vagy CD8+) γδ

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

Antigén, Antigén prezentáció

Antigén, Antigén prezentáció Antigén, Antigén prezentáció Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Bajtay Zsuzsa ELTE, TTK Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék ORFI Klinikai immunológia tanfolyam, 2019. február. 26 Bev. 2. ábra Az

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a PD-L1 és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása

Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a PD-L1 és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása Téglási Vanda, MoldvayJudit, Fábián Katalin, Csala Irén, PipekOrsolya, Bagó Attila,

Részletesebben

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien Ph. D. értekezés tézisei AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN Dr. Halász Adrien Készült a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikán Témavezető:

Részletesebben

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre Immunológia I. 4. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán 3.2. ábra A hemopoetikus őssejt aszimmetrikus osztódása 3.3. ábra

Részletesebben

Preeclampsia-asszociált extracelluláris vezikulák

Preeclampsia-asszociált extracelluláris vezikulák Preeclampsia-asszociált extracelluláris vezikulák hatása(i) a monocita sejt működésére Kovács Árpád Ferenc 1, Láng Orsolya 1, Kőhidai László 1, Rigó János 2, Turiák Lilla 3, Fekete Nóra 1, Buzás Edit 1,

Részletesebben

A légutak immunológiája Az allergiás reakciók pathomechanizmusa. Dérfalvi Beáta II.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Budapest

A légutak immunológiája Az allergiás reakciók pathomechanizmusa. Dérfalvi Beáta II.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Budapest A légutak immunológiája Az allergiás reakciók pathomechanizmusa Dérfalvi Beáta II.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Budapest Az immunrendszer feladata a szervezet védelme fertızések, tumorok, szövetkárosodás

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

TÚLÉRZÉKENYSÉGI I. TÍPUSÚ TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓ 2013.04.21. A szenzitizáció folyamata TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK ÁTTEKINTÉSE TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK

TÚLÉRZÉKENYSÉGI I. TÍPUSÚ TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓ 2013.04.21. A szenzitizáció folyamata TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK ÁTTEKINTÉSE TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK Ártalmatlan anyagok bejutása egyes emberekben túlérzékenységi reakciókat válthat ki Nemkívánatos gyulladáshoz, sejtek és szövetek károsodásához vezet Az

Részletesebben

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer Immunológia alapjai 10. előadás Komplement rendszer A gyulladás molekuláris mediátorai: Miért fontos a komplement rendszer? A veleszületett (nem-specifikus) immunválasz része Azonnali válaszreakció A veleszületett

Részletesebben

1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG ÉS EGYPONTOS NUKLEOTID POLIMORFIZMUSOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA. Dr. Krikovszky Dóra. Doktori (Ph.D.

1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG ÉS EGYPONTOS NUKLEOTID POLIMORFIZMUSOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA. Dr. Krikovszky Dóra. Doktori (Ph.D. 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG ÉS EGYPONTOS NUKLEOTID POLIMORFIZMUSOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA Dr. Krikovszky Dóra Doktori (Ph.D.) Értekezés Témavezeto: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Készült

Részletesebben

Az atópiás dermatitis pathogenezise. Dr. Kemény Lajos SZTE Bőrgyógyászai és Allergológai Klinika

Az atópiás dermatitis pathogenezise. Dr. Kemény Lajos SZTE Bőrgyógyászai és Allergológai Klinika Az atópiás dermatitis pathogenezise Dr. Kemény Lajos SZTE Bőrgyógyászai és Allergológai Klinika Az elmúlt 2-3 évtizedben megfigyelhető az allergiás megbetegedések gyakoriságának gyors emelkedése. Az allergiás

Részletesebben

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA 1. Nukleinsavak keresztrejtvény (12+1 p) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. A nukleinsavak a.-ok összekapcsolódásával kialakuló polimerek. 2. Purinvázas szerves bázis, amely az

Részletesebben

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk?

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? ERDEI ANNA Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? Erdei Anna immunológus egyetemi tanár Az immunrendszer legfontosabb szerepe, hogy védelmet nyújt a különbözô kórokozók vírusok, baktériumok, gombák,

Részletesebben

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer Immunológia alapjai 16. előadás Komplement rendszer A gyulladás molekuláris mediátorai: Plazma enzim mediátorok: - Kinin rendszer - Véralvadási rendszer Lipid mediátorok Kemoattraktánsok: - Chemokinek:

Részletesebben

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner:

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner: Az AB0 vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011 Az AB0 rendszer felfedezése 1901. Karl Landsteiner Landsteiner szabály 1901 Karl Landsteiner: Munkatársai vérmintáit vizsgálva fedezte fel

Részletesebben

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Vásárhelyi Barna Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Ösztrogénhatások Ösztrogénhatások Morbiditás és mortalitási profil eltérő nők és férfiak között Autoimmun

Részletesebben

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához?

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Falus András Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Antal Péter Hadadi Éva

Részletesebben

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes.

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes. Múlt órán: Lehetséges tesztfeladatok: Kitől származik a variáció-szelekció paradigma, mely szerint az egyéni, javarészt öröklött különbségek között a társadalmi harc válogat? Fromm-Reichmann Mill Gallton

Részletesebben

ASZTMÁS-E A GYERMEK. Dr. Kovács Lajos. Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika, Budapest

ASZTMÁS-E A GYERMEK. Dr. Kovács Lajos. Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika, Budapest ASZTMÁS-E A GYERMEK Dr. Kovács Lajos Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika, Budapest ASZTMA BRONCHIALE Az asztma bronchiale a légutak krónikus gyulladása, ami az esetek többségében atópiás egyéneken

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

A galektin-1, -3, -9 és a vaszkuláris endoteliális növekedési faktor szerepe az allergiás asztma patomechanizmusában. Sziksz Erna

A galektin-1, -3, -9 és a vaszkuláris endoteliális növekedési faktor szerepe az allergiás asztma patomechanizmusában. Sziksz Erna A galektin-1, -3, -9 és a vaszkuláris endoteliális növekedési faktor szerepe az allergiás asztma patomechanizmusában Doktori tézisek Sziksz Erna Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

KERINGŐ EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK ÁLTAL INDUKÁLT GÉNEXPRESSZIÓS MINTÁZAT VIZSGÁLATA TROPHOBLAST SEJTVONALBAN

KERINGŐ EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK ÁLTAL INDUKÁLT GÉNEXPRESSZIÓS MINTÁZAT VIZSGÁLATA TROPHOBLAST SEJTVONALBAN 2016. 10. 14. KERINGŐ EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK ÁLTAL INDUKÁLT GÉNEXPRESSZIÓS MINTÁZAT VIZSGÁLATA TROPHOBLAST SEJTVONALBAN Kovács Árpád Ferenc 1, Pap Erna 1, Fekete Nóra 1, Rigó János 2, Buzás Edit 1,

Részletesebben

A hisztamin és hisztamin H4 receptor hiányának hatása a dendritikus sejtek működésére

A hisztamin és hisztamin H4 receptor hiányának hatása a dendritikus sejtek működésére A hisztamin és hisztamin H4 receptor hiányának hatása a dendritikus sejtek működésére Doktori tézisek Jelinek Ivett Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. László

Részletesebben

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Az immunrendszer felépítése Veleszületett immunitás (komplement, antibakteriális

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Karoliny Anna dr., B.Kovács Judit dr. Gasztroenterológiai és Nephrológiai Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (Igazgató: Nagy

Részletesebben

Immunológia alapjai 7-8. előadás Adhéziós molekulák és ko-receptorok.

Immunológia alapjai 7-8. előadás Adhéziós molekulák és ko-receptorok. Immunológia alapjai 7-8. előadás Adhéziós molekulák és ko-receptorok. Az immunválasz kezdeti lépései: fehérvérsejt migráció, gyulladás, korai T sejt aktiváció, citokinek. T sejt receptor komplex ITAMs

Részletesebben

Többgénes jellegek. 1. Klasszikus (poligénes) mennyiségi jellegek. 2.Szinte minden jelleg több gén irányítása alatt áll

Többgénes jellegek. 1. Klasszikus (poligénes) mennyiségi jellegek. 2.Szinte minden jelleg több gén irányítása alatt áll Többgénes jellegek Többgénes jellegek 1. 1. Klasszikus (poligénes) mennyiségi jellegek Multifaktoriális jellegek: több gén és a környezet által meghatározott jellegek 2.Szinte minden jelleg több gén irányítása

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás. A humorális immunválasz formái és lefolyása: extrafollikuláris reakció és

Immunológia alapjai előadás. A humorális immunválasz formái és lefolyása: extrafollikuláris reakció és Immunológia alapjai 15-16. előadás A humorális immunválasz formái és lefolyása: extrafollikuláris reakció és csíracentrum reakció, affinitás-érés és izotípusváltás. A B-sejt fejlődés szakaszai HSC Primer

Részletesebben

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Dr. Molnár Ildikó 2004 Tézisek Az utóbbi 11 évben végzett tudományos munkám új eredményei 1. Graves-kórhoz társult infiltratív ophthalmopathia kialakulásában

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert Mit tud a genetika Génterápiás lehetőségek MPS-ben Dr. Varga Norbert Oki terápia Terápiás lehetőségek MPS-ben A kiváltó okot gyógyítja meg ERT Enzimpótló kezelés Őssejt transzplantáció Genetikai beavatkozások

Részletesebben

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogének immunmoduláns hatásai

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogének immunmoduláns hatásai Vásárhelyi Barna Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet Az ösztrogének immunmoduláns hatásai Ösztrogénhatások Morbiditás és mortalitási profil eltérő nők és férfiak között Autoimmun betegségek,

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Központi idegrendszeri vizsgálatok.

Központi idegrendszeri vizsgálatok. Központi idegrendszeri vizsgálatok. Újszülött patkány endorfin imprintingje után, felnőtt állatban a szexuális magatartást, szteroid hormon kötést és az agyi szerotonin szinteket vizsgáltuk. A nőstények

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Doktori értekezés tézisei A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Készítette: Terényi Nóra Témavezető: Prof. Erdei Anna Biológia

Részletesebben

T helper és T citotoxikus limfociták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben

T helper és T citotoxikus limfociták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben T helper és T citotoxikus limfociták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben A most befejezett OTKA pályázat célkitűzése volt immunmediált bőrgyógyászati ill. bőrgyógyászati

Részletesebben

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének Immunológia alapjai 2. hét Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Az immunrendszer sejtjei Természetes/Veleszületett Immunitás: Granulociták (Neutrofil,

Részletesebben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok Natív antigének felismerése B sejt receptorok, immunglobulinok B és T sejt receptorok A B és T sejt receptorok is az immunglobulin fehérje család tagjai A TCR nem ismeri fel az antigéneket, kizárólag az

Részletesebben

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Részletesebben

Genetika 3 ea. Bevezetés

Genetika 3 ea. Bevezetés Genetika 3 ea. Mendel törvényeinek a kiegészítése: Egygénes öröklődés Többtényezős öröklődés Bevezetés Mendel által vizsgált tulajdonságok: diszkrétek, két különböző fenotípus Humán tulajdonságok nagy

Részletesebben

Mit lehet tudni az allergiákról általában?

Mit lehet tudni az allergiákról általában? Az allergiás emberek száma minden generációban évről-évre nő. A sokak életét megkeserítő megbetegedésnek sok formája ismert, bár manapság leginkább a légúti tünetek okozó allergiákról és azok kezelésére

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

Az ellenanyagok szerkezete és funkciója. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az ellenanyagok szerkezete és funkciója. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az ellenanyagok szerkezete és funkciója Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Bev. 1. ábra Immunhomeosztázis A veleszületett és az adaptív immunrendszer szorosan együttműködik az immunhomeosztázis fenntartásáért

Részletesebben

Növényvédelmi Tudományos Napok 2014

Növényvédelmi Tudományos Napok 2014 Növényvédelmi Tudományos Napok 2014 Budapest 60. NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK Szerkesztők HORVÁTH JÓZSEF HALTRICH ATTILA MOLNÁR JÁNOS Budapest 2014. február 18-19. ii Szerkesztőbizottság Tóth Miklós

Részletesebben

AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet

AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet A méhnyak rák előfordulása / év / 100 000 nő WHO 2005 A KÓROKOZÓK ÉS AZ IMMUNRENDSZER KÉTIRÁNYÚ

Részletesebben

A veleszületett (természetes) immunrendszer. PAMPs = pathogen-associated molecular patterns. A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése

A veleszületett (természetes) immunrendszer. PAMPs = pathogen-associated molecular patterns. A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése A veleszületett (természetes) immunrendszer PAMPs = pathogen-associated molecular patterns PRRs = pattern recognition receptors A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése Eukariota sejtmembrán Az

Részletesebben

Domináns-recesszív öröklődésmenet

Domináns-recesszív öröklődésmenet Domináns-recesszív öröklődésmenet Domináns recesszív öröklődés esetén tehát a homozigóta domináns és a heterozigóta egyedek fenotípusa megegyezik, így a három lehetséges genotípushoz (példánkban AA, Aa,

Részletesebben

Intézeti Beszámoló. Dr. Kovács Árpád Ferenc

Intézeti Beszámoló. Dr. Kovács Árpád Ferenc Intézeti Beszámoló Dr. Kovács Árpád Ferenc 2015.12.03 135 millió újszülött 10 millió újszülött Preeclampsia kialakulása kezdetét veszi Preeclampsia tüneteinek megjelenése Preeclampsia okozta koraszülés

Részletesebben

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek Cytokinek - definíció Cytokin (Cohen 1974): Sejtek közötti kémi miai kommunikációra alkalmas anyagok; legtöbbjük növekedési vagy differenciációs

Részletesebben

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Herjavecz Irén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 2009.április 20. Népbetegségek a pulmonológiában Epidemiológiai és morbiditási súlyukat tekintve a

Részletesebben

Az allergia genomikai háttere

Az allergia genomikai háttere Az allergia genomikai háttere Szalai Csaba LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ORVOSI GENOMIKA Az allergia genetikai szempontból multifaktoriális betegség: a betegségre való hajlamot egy vagy több gén hatása, kölcsönhatása

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Prof. Sármay Gabriella, Dr. Bajtay Zsuzsa, Dr. Józsi Mihály, Prof. Kacskovics Imre Prof. Erdei Anna Szerdánként, 10.00-12.00-ig, 5-202-es terem 1 2016. 02. 17.

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás MHC. szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai előadás MHC. szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Antigén felismerés Az ellenanyagok és a B sejt receptorok natív formában

Részletesebben

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

A T sejt receptor (TCR) heterodimer Immunbiológia - II A T sejt receptor (TCR) heterodimer 1 kötőhely lánc lánc 14. kromoszóma 7. kromoszóma V V C C EXTRACELLULÁRIS TÉR SEJTMEMBRÁN CITOSZÓL lánc: VJ régió lánc: VDJ régió Nincs szomatikus

Részletesebben

Immunbetegségek. Asztma. Szénanátha. Reumatoid artritisz. 1-es típusú Diabétesz mellitusz

Immunbetegségek. Asztma. Szénanátha. Reumatoid artritisz. 1-es típusú Diabétesz mellitusz Immunbetegségek Asztma Szénanátha Reumatoid artritisz 1-es típusú Diabétesz mellitusz Az immunrendszer feladata Saját és idegen felismerése Kórokozó mikroorganizmusok elleni védekezés A szervezet saját,

Részletesebben

Allergológia Kurzus 2011

Allergológia Kurzus 2011 Allergológia Kurzus 2011 Kedd, 14.00-15.30 1 kreditpont Hepreszenzitivitás A normális immunrendszer által adott nemkívánatos reakció Ezek a reakciók szövetkárosodást, kellemetlen tüneteket okoznak, ritkán

Részletesebben

AZ ADENOZIN HATÁSA A PERIFÉRIÁS CD4 + T-LIMFOCITÁK AKTIVÁCIÓJÁRA. Balicza-Himer Leonóra. Doktori értekezés tézisei

AZ ADENOZIN HATÁSA A PERIFÉRIÁS CD4 + T-LIMFOCITÁK AKTIVÁCIÓJÁRA. Balicza-Himer Leonóra. Doktori értekezés tézisei AZ ADENOZIN HATÁSA A PERIFÉRIÁS CD4 + T-LIMFOCITÁK AKTIVÁCIÓJÁRA Doktori értekezés tézisei Balicza-Himer Leonóra Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológia Doktori Iskola / Immunológia

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

TS2 2003-2005. BESZÁMOLÓ ZÁRÓJELENTÉS 44707. Témavezető: Dr. Falus András egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

TS2 2003-2005. BESZÁMOLÓ ZÁRÓJELENTÉS 44707. Témavezető: Dr. Falus András egyetemi tanár, az MTA levelező tagja Allergia genomika: ismert és teljes genomszűréssel kiemelt asthmára hajlamosító gének vizsgálata emberben és transzgenikus állatmodellen valamint európai összevetésre alkalmas hazai asthma biobank létrehozása

Részletesebben

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése Kiss Erzsébet Kovács László Bevezetés Nagy gazdasági gi jelentıségük k miatt a gyümölcs lcsök, termések fejlıdésének mechanizmusát

Részletesebben

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Iparilag alkalmazható szekvenciák, avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Neutrokin α - jelentős kereskedelmi érdekek

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 6. előadás Humorális és celluláris immunválasz A humorális (B sejtes) immunválasz lépései Antigén felismerés B sejt aktiváció: proliferáció, differenciálódás

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

Populációgenetikai. alapok

Populációgenetikai. alapok Populációgenetikai alapok Populáció = egyedek egy adott csoportja Az egyedek eltérnek egymástól morfológiailag, de viselkedésüket tekintve is = genetikai különbségek Fenotípus = külső jellegek morfológia,

Részletesebben

A COPD keringésre kifejtett hatásai

A COPD keringésre kifejtett hatásai A COPD keringésre kifejtett hatásai Dr. Habil. Varga János Tamás Országos Korányi Pulmonológiai Intézet MTT Továbbképzés 2019 2019. január 25. A FEV1 csökkenés következményei Young R 2008 COPD-cluster

Részletesebben

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében SCHIZO-08 projekt Dr. Zahuczky Gábor, PhD, ügyvezető igazgató UD-GenoMed Kft. Debrecen, 2010. november 22. A múlt orvostudománya Mindenkinek ugyanaz

Részletesebben