1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG ÉS EGYPONTOS NUKLEOTID POLIMORFIZMUSOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA. Dr. Krikovszky Dóra. Doktori (Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG ÉS EGYPONTOS NUKLEOTID POLIMORFIZMUSOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA. Dr. Krikovszky Dóra. Doktori (Ph.D."

Átírás

1 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG ÉS EGYPONTOS NUKLEOTID POLIMORFIZMUSOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA Dr. Krikovszky Dóra Doktori (Ph.D.) Értekezés Témavezeto: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Készült a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola A krónikus betegségek gyermekkori prevenciója címu program keretében az I.sz. Gyermekklinika MTA Kutatólaboratóriumában Programvezeto: Prof. Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár Budapest, BEVEZETÉS Az 1-es típusú cukorbetegség (T1DM) a hasnyálmirigy ß-sejtjeinek szelektív pusztulását okozó autoimmun folyamat következménye. A ß-sejtek károsodásához vezet a helyileg kialakuló gyulladásos folyamat, melynek pontos pathomechanizmusa nem ismert. Állatkísérletek és in vitro szigetsejteken végzett vizsgálatok szerint a ß-sejt pusztuláshoz vezeto inulitis kialakulásában elsosorban az I. osztályú citokinek (IFN?, IL-2, TNFß és IL-12), az I. osztályú citokinek elválasztását serkento IL-12 és IL-18, illetve a makrofágok által termelt proinflammatorikus citokinek (IL-1a, IL-1ß, TNFa és IL-6) vesznek részt. A destruktív insulitis kialakulásában/fenntartásában szerepet játszó citokinek és egyéb - gyulladásos reakciókra ható fehérjék - génjein olyan egypontos nukleotid polimorfizmusok (single nucleotid polymorphism. SNP) helyezkedhetnek el, amik a kódolt fehérje mennyiségi, vagy minoségi változásán keresztül befolyásolhatják a T1DM kialakulását. A TNFa -308 A allélt hordozó sejtek 20-40% -kal több TNFa-t termelnek, mint a -308 GG genotípusúak. Több tanulmány talált összefüggést a TNFa gén G -238 A polimorfizmus és autoimmun -, illetve gyulladásos betegségek között, bár a polimorfizmus TNFa elválasztásban betöltött szerepe vitatott. Az IL-1ß 3954 T allél hordozása nagyobb mennyiségu IL-1ß elválasztással jár együtt. A TNFß 252 G allél hordozása a nagyobb mennyiségu TNFß elválasztás mellett a TNFa termelés mértékét is növeli. Az IL G allélt hordozó sejtek in vitro és in vivo is nagyobb mennyiségu IL-6-t választanak el. Az IL-18 gén -607 CC és -137 GG homozigótaság emelkedett IL-18 mrns szinttel jár együtt. A Heat shock protein (HSP) 72 jelentos védelmet jelent a ß-sejtek pusztulását okozó oxigén -, és nitrogén-szabadgyökök fokozott képzodésével szemben. A HSP GG homozigótákban csökkent mennyiségu HSP72-t mértek. 2

2 A T1DM kialakulásában vírusfertozések szerepét is feltételezik, a toll-like receptor (TLR) 4 a mikroorganizmusok felismerésében játszik fontos szerepet és a proinflammatorikus citokinek elválasztását serkenti. A TLR G allélt hordozókban alacsonyabb keringo gyulladásos citokin koncentrációkat mértek. A D-vitamin immunszuppresszív hatásárt a D-vitamin receptoron (VDR) keresztül fejti ki, melynek FokI, BsmI, TaqI, ApaI és TruI hasító enzimmel kimutatható SNPa ismert. Genetikai faktorok azonban nem csak a T1DM -, de a betegség során fellépo szövodmények kialakulásában is fontos szerepet játszanak. Számos tanulmány igazolta a gyulladásos markerek kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában betöltött szerepét. A gyulladásos folyamatok kialakulását, illetve fenntartását elosegíto fehérjék polimorfizmusait tehát a T1DM során kialakuló kardiovaszkuláris betegségek (így a magas vérnyomás) hátterében is érdemes vizsgálni. A G (guanozin-trifoszfát-köto) fehérjék az intracelluláris jelátviteli folyamatok fontos résztvevoi. A G-fehérje ß3 alegységének génjén található 825 T allél jelenléte a G fehérje fokozott aktivitását eredményezi és a magas vérnyomás kialakulására hajlamosító tényezonek bizonyult. CÉLKITUZÉSEK 1) Citokinek és más, gyulladásos folyamatban szerepet játszó fehérjék genetikai polimorfizmusa és a gyermekkorban kialakuló T1DM közötti kapcsolat vizsgálata. A vizsgált polimorfizmusok: a) TNFa promoter régió G -308 A - és G -238 A polimorfizmusa b) IL-1ß exon 5 C 3954 T polimorfizmusa c) TNFß intron 1 A 252 G polimorfizmusa d) IL-6 promoter régió C -174 G polimorfizmusa e) IL-18 promoter régió G -137 C - és C -607 A polimorfizmusa f) HSP72 G 1267 C polimorfizmusa g) TLR4 A 896 G polimorfizmusa h) VDR FokI, BsmI, TaqI, ApaI, TruI hasító enzimmel kimutatható polimorfizmusai 2) A gyulladásos folyamatokban és a vérnyomás szabályozásában szerepet játszó fehérjék genetikai polimorfizmusa és a T1DM-ben szenvedo gyermekek 24 órás vérnyomás monitorozás (ABPM) során nyert értékek közötti kapcsolat vizsgálata. A vizsgált polimorfizmusok: a) az 1) pontban felsorolt polimorfizmusok b) Gbéta3 C 825 T polimorfizmusa 3 4

3 MÓDSZEREK EREDMÉNYEK, MEGBESZÉLÉS Vizsgált populáció A vizsgálatba háromszázhuszonhat, a klinikán kezelt és T1DM-ban szenvedo gyermeket vontunk be. A gyermekek klinikai adatait Microsoft Access adatbázis felhasználásával dolgoztuk fel. Mivel a fejlodésre, illetve vérnyomásra jellemzo normál értékek a gyermekek életkorától függnek, ezen vizsgálati eredményeket standard deviációs pontértékkel (standard deviation score SDS) jellemeztük Az SNP és vérnyomás értékek közötti összefüggés vizsgálatához 126 gyermek ABPM eredménye állt rendelkezésre. A genetikai vizsgálatokhoz kontroll csoportként egészséges magyar véradók eredményeit használtuk fel (saját mérések, illetve az irodalom alapján). Genetikai vizsgálatok A vérminták fehérvérsejtjeibol a DNS-t Miller módszerével vontuk ki. A TNFa, IL-1ß, TNFß, IL-6, HSP72, TLR, D-vitamin receptor és Gbéta3 polimorfizmusokat polimeráz láncreakció (PCR) - restrikciós fragment hosszúság polimorfizmus (RFLP) módszerrel vizsgáltuk. Az IL-18 polimorfizmusait multiplex Touch Down PCR technikával analizáltuk. Statisztikai módszerek Vizsgáltuk a genotípusok megoszlásoknál a Hardy-Weinberg kritériumok meglétét. Két populáció közötti allélgyakoriság összehasonlítását? 2 próbával végeztük el. A SNP-k és folyamatos változók közti kapcsolatot kétmintás t-teszttel, egyszempontos ANOVA -val, Mann-Whitney, illetve Kruskal-Wallis teszttel vizsgáltuk. Két folyamatos változó közötti kapcsolat elemzését Pearson-féle-, illetve Spearman-féle korreláció vizsgálattal végeztük. Az SNP-k vérnyomás SDSre gyakorolt független hatásának kimutatásához többszörös regressziót alkalmaztunk. A statisztikai számításokat Statistica 6.0 szoftverrel végeztük el. 5 1) A T1DM- ben szenvedo gyermekek és a kontroll csoport allélgyakoriságainak összehasonlítása: a) A kontroll csoporthoz képest cukorbetegek között szignifikánsan gyakoribb volt a TNFa -308 A allél. A G -238 A polimorfizmus nem mutatott lényeges eltérést a két populáció között. Több tanulmány leírta a TNFa -308 A allél gyakoribb elofordulását T1DM -ben szenvedo betegeknél, azonban vitatott, hogy ez az összefüggés az allél HLA - DR3-mal való kapcsolt öröklodésének tulajdonítható, vagy attól független. HLA -meghatározásra a PhD munkám keretében nem volt lehetoség, így a vitatott kérdésben állást foglalni nem tudok. b) Az IL-1ß 3954 T allél szignifikánsan gyakrabban fordult elo a T1DM csoportban. Az IL-1ß fontos szerepet játszik a T1DM kialakulásában. Elso ízben vizsgáltuk a polimorfizmus T1DM-re gyakorolt hatását viszonylag nagy esetszámú T1DM gyermek populáción. Feltételezésünk szerint az IL-1ß 3954 T allélt hordozó gyermekek a szigetsejteket ért káros hatásokra nagyobb mennyiségu IL-1ß-t elválasztva segítik elo a ß-sejteket károsító autoimmun folyamat elindítását és/vagy fenntartását. c) A TNFß 252 G allél T1DM betegekben szignifikánsan gyakrabban fordult elo. A TNFß 252 G allél jelenléte nemcsak nagyobb mennyiségu TNFß elválasztással jár, de a TNFa elválasztást is fokozza. Mindkét citokin a gyulladásos folyamat kialakulását segíti elo, így hozzájárulhat a cukorbetegség kialakulásához. A TNFß génje az MHC régióban található. Vitatott, hogy 6

4 direkt módon, vagy - egyéb HLA -génekkel való - kapcsolt öröklodés miatt hajlamosíthat T1DM-ra. d) Az IL-6 C -174 G polimorfizmus a T1DM-vel nem, de annak kialakulási idejével (életkor) összefüggést mutatott. A -174 G allél jelenléte esetén a T1DM idosebb korban alakult ki. A T1DM kialakulásában szerepet játszó fehérjék polimorfizmusai a kódolt fehérje elválasztására gyakorolt hatás révén a ß-sejtek pusztulásához vezeto autoimmun folyamat lefolyásának idejét is befolyásolhatják. Az IL-6 összetett feladatot lát el az immunfolyamatokban. Feltételezésünk szerint az IL-6 antiinflammatios hatásai - bár megállítani nem tudják - lassíthatják a szigetsejtek pusztulását és így késleltethetik a T1DM kialakulását. e) Az IL CA heterozigótaság összefüggést mutatott a T1DM kialakulásával, míg a G -137 C polimorfizmus tekintetében a két vizsgált csoport között nem volt lényeges eltérés. A közepes szintu IL-18 termelo képességgel járó heterozigóta genotípus egyéb expressziós, szabályozási eltérésekkel mutathat kapcsolt öröklodést, melyek hozzájárulhatnak a T1DM kialakulásához. f) A HSP G allél szignifikánsan gyakoribb volt a T1DM csoportban. A HSP72 jelentos szerepet játszik a szabadgyökök elleni védelemben. Az általunk talált összefüggést magyarázhatja, hogy a - kisebb mértéku HSP72 elválasztással járó GG genotípus esetén a ß-sejtek védtelenebbek a szigetsejtek ellen irányuló gyulladásos folyamatokkal szemben. Vizsgálatunkban azonban a Hardy-Weinberg kritériumok sem a beteg, sem a kontroll populációban nem teljesültek, így az általunk talált összefüggés fennálásának igazolásához további vizsgálatok szükségesek 7 g) A TLR G allél prevalenciája nem mutatott lényeges eltérést a két csoport között. Az irodalomban diabeteses betegeknél nem történt még TLR-4 vizsgálat. h) A VDR vizsgált polimorfizmusai közül a b + a + u (BsmI, ApaI, és TruI hasító enzimmel vizsgálható) allélek együttes jelenléte lányokban összefüggést mutatott a T1DM kialakulásával. A D-vitamin immunrendszerben és cukorbetegségben betöltött szerepérol egyre több adat áll rendelkezésre. Elso ízben vizsgáltuk az összes ismert VDR gén polimorfizmus cukorbetegséggel való kapcsolatát. Az általunk talált nemi különbség - a genetikai hajlamot tekintve - meglepo, hiszen a cukorbetegek közel fele fiú, fele lány, a két nem között a betegség prevalenciájában nem mutatkozik különbség. 2) A vizsgált polimorfizmusok és az ABPM során nyert értékek összefüggése: a) A TNFa promoter regió G -308 A polimorfizmusa szignifikáns összefüggést mutatott a gyermekek ABPM eredményeivel. A TNFa -308 A allél jelenléte alacsonyabb szisztolés és diasztolés vérnyomás értékekkel járt együtt, mint a -308 GG genotípus. Ez az összefüggés független volt a gyermekek életkorától, betegségük tartamától, HbA 1C - és BMI SDS értékeitol. Az eredmény azért meglepo, mert korábbi tanulmányok hipertóniában (HT) magasabb TNFa szinteket mértek. Az ellentmondásra magyarázatul szolgálhat a TNFa vaszkuláris endotélre kifejtett kettos hatása: mind vazokonstriktor -, mind vasodilatátor anyagok elválasztását fokozhatja. Az elválasztott vazoaktív anyagok szintézise nagyrészt az endotéliális sejtek épségétol függ. Feltevésünk szerint a felnott HT-ban szenvedo betegeknél leírt endotéliális diszfunkció esetén a TNFa vazodilatációt elosegíto hatása csökken 8

5 és a vazokonstrikcióhoz vezeto hatás lesz dönto. Bár endotél sejt funkciót nem vizsgáltunk, feltételezzük, hogy az általunk vizsgált cukorbeteg gyermekeknél (sem veseszövodmény, sem retinopátia nem volt jelen) még nem károsodtak az endotél sejtek. Ebben az esetben az érfalban - a TNFa -308 A allélt hordozókban - helyileg termelodo nagyobb mennyiségu TNFa vazodilatációs hatását ki tudja fejteni. A többi vizsgált gyulladásos citokin SNP nem mutatott összefüggést a gyermekek ABPM eredményeivel. b) A Gbéta3 C 825 T SNP nem függött össze a gyermekek ABPM eredményeivel. Több szerzo talált összefüggést a Gß3 C 825 T SNP és a HT között. Munkánkban a vérnyomást, mint egy folyamatos változót vizsgáltuk, szemben a tanulmányokkal, ahol HT-ban szenvedo és - nem szenvedo csoportok allélgyakoriságait hasonlították össze. A vizsgálatunkban részt vevo cukorbeteg gyermek között a HT-ás és normál vérnyomású csoport összehasonlítását nem végeztük el, mivel a statisztikai próbák értékelhetoségéhez kevés volt a magas vérnyomásban szenvedo beteg. Az irodalomban leírt összefüggések tehát nem mondanak ellent vizsgálataink eredményeinek. ÖSSZEFOGLALÁS A T1DM kialakulásában a genetikai hajlam és a környezeti hatások egyaránt szerepet játszanak. Munkánkban a T1DM pathomechanizmusából kiindulva olyan SNP-kat vizsgáltunk, melyek a gyulladásos citokinek és más fehérjék génjein elhelyezkedve a gén által kódolt fehérje mennyiségi, vagy minoségi változását okozzák és így - feltételezésünk szerint - szerepet játszhatnak a T1DM kialakulásában. Összefüggést mutattunk ki a TNFa G -308 A, IL-1ß, TNFß, IL-18 C A, illetve HSP72 polimorfizmus és a gyermekkori T1DM között. Cukorbetegek között azon allélek prevalenciája volt nagyobb, melyek proinflammatorikus, illetve csökkent anti-inflammatorikus hatással bírnak, elosegíthetik tehát a T1DM -hez vezeto gyulladásos folyamat kialakulását, illetve fenntartását. A munkánkban kimutatott összefüggések adatot szolgáltathatnak a T1DM-re való genetikai hajlamot hordozó SNP-k feltérképezéséhez, ezen keresztül pedig a T1DM pathomechanizmusának pontosabb megértését, a betegségre való hajlam korai kimutatását és a rendelkezésre álló prevenciós lehetoségek mielobbi megkezdését segíthetik elo. A T1DM késoi szövodményei jelentos szerepet játszanak a cukorbetegek halálozásában. A szövodmények hátterében az anyagcserezavar súlyosságán és fennállási idején kívül azonban genetikai faktorok szerepét is feltételezik. A hajlamosító gének megismerése lehetoséget teremtene a késoi szövodmények szempontjából fokozottan veszélyeztetett T1DM betegek szövodménymentes állapotban történo szurésére, elosegítve ezzel a szorosabb követést, a prevenciót és az idoben megkezdett kezelést. Eredményeinkben az ABPM értékek és a TNFa G A polimorfizmusa között összefüggést szövodménymentes T1DM gyermekekpopuláción mutattuk ki. A betegség során fellépo érendotél károsodás mértékétol függoen azonban ez az összefüggés jelentosen módosulhat. 9 10

6 AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJÁBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK 1. Krikovszky D, Vásárhelyi B, Treszl A, Körner A, Tordai A, Tulassay T, Madácsy L. Genetic polymorphism of interleukin-1ß is associated with risk of type 1 diabetes mellitus in children. Eur J Pediatr 2002;161: (IF:1,223) 2. Gyorffy B, Vásárhelyi B, Krikovszky D, Madácsy L, Tordai A, Tulassay T, Szabó A. Gender-specific association of vitamin D receptor polymorphism combinations with type 1 diabetes mellitus. Eur J Endocrinol 2002;147: (IF:2,56) 3. Krikovszky D, Vásárhelyi B, Tóth-Heyn P, Körnerl A, Tulassay T, Madácsy L. Association between G -308 A polymorphism of the tumor necrosis factor-a gene and 24-hour ambulatory blood pressure values in type 1 diabetic adolescents. Clin Genet 2002;62: (IF:2,237) EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 1. Krikovszky D, Luczay A, Körner A, Madácsy L.Gyermekkori diabeteses ketoacidosis - Orvosi Hetilap 2000;141: Szalai Cs, Kozma TG, Nagy A, Bojszkó Á, Krikovszky D, Szabó T, Falus A. Polymorphism in the gene regulatory region of MCP-1 is associated with asthma susceptibility and severity. J Allergy Clin Immunol 2001;108: (IF:5,506) 3. Kozma GT, Falus A, Bojszko A, Krikovszky D, Szabo T, Nagy A, Szalai C. Lack of association between atopic eczema/dermatitis syndrome and polymorphisms in the promoter region of RANTES and regulatory region of MCP- 1. Allergy 2002;57: (IF:3,666) 4. Nagy A, Kozma GT, Bojszkó Á, Krikovszky D, Falus A, Szalai Cs. No association between asthma or allergy and the CCR5Delta 32 mutation. Arch Dis Child 2002; 86: (IF:2,095) 5. Deák B, Dobos M, Kocsis I, Krikovszky D, Tordai A, Madácsy L, Tulassay T, Vásárhelyi B. HbA 1c levels and erythrocyte transport functions in complication-free type 1 diabetic children and adolescents. Acta Diabetol 2003;40:9-13. (IF:0,647 (2002)) 6. Madácsy L, Barkai L, Sánta A, Krikovszky D. Altered distribution of the debrisoquine oxidative phenotypes in children with Type 1 diabetes mellitus. Horm Res 2004;61: (IF:1,231 (2002)) Krikovszky D és Madácsy L. Arilamin N-acetiltranszferáz2 polimorfizmus és nem specifikus gyulladásos bélbetegségek. Magy Belorv Arch 2004;57: ELOADÁSOK, POSZTEREK 1. Krikovszky D, Sebok J. Gyermekhalálozás Budapesten ( ) - TDK konferencia, díj 2. Krikovszky D, Sebok J. Medical and not medical causes of death of children in Budapest - XXI.International Academy of Pathology and 12 th World Congress of Academic and Environmental Pathology, Krikovszky D, Luczay A, Körner A, Madácsy L. Diabeteses ketoacidosis eseteink elemzése - Gyermekdiabetológiai Tudományos Ülés, Krikovszky D, Luczay A, Körner A, Madácsy L. Gyermekkori diabeteses ketoacidosis - Magyar Gyermekorvosok Társasága 75. éves Jubileumi Nagygyúlése Tóth-Heyn P, Krikovszky D, Tóth J, Tory K, Süveges Zs, Körner A, Reusz Gy, Madácsy L. A szívfrekvencia variabilitás az autonóm neuropátia markere serdülokorú cukorbetegeken - A Magyar Hypertonia Társaság VIII. Kongresszusa és a X. ABPM szimpózium, Krikovszky D. Dyslipidaemia és multimetabolikus szindróma gyermekkori obesitasban - Bókay eloadás, Tóth-Heyn P, Krikovszky D, Tóth J, Tory K, Süveges Zs, Körner A, Reusz Gy, Madácsy L. Serdülokorú diabeteszesek szívfrekvencia variabilitása: összefüggés a vérnyomás diurnális változásával - Fiatal Diabetológusok V.Országos Találkozója és Továbbképzése, Krikovszky D, Madácsy L. TNF-? polymorphismus és 1-es típusú diabetes mellitus (poszter) - Magyar Gyermekorvosok Társasága évi Nagygyulése 9. Szalai Cs, Kozma G, Nagy A, Bojszkó Á, Krikovszky D, Szabó T, Falus A. Polimorfizmus az MCP-1 gén szabályozó régiójában befolyásolja az asztmára való hajlamot és az asztma súlyosságát. - A Magyar Immunológiai Társaság XXXI. Kongresszusa, Krikovszky D, Szalay Cs, Madácsy L. TNF? gén promoter régió 308-as polimorfizmusának vizsgálata 1-es típusú cukorbetegségben szenvedo gyermekeknél - Magyar Diabetes Társaság XVI. Kongresszusa,

7 11. Krikovszky D, Vásárhelyi B, Arató A, Treszl A, Tulassay T, Madácsy L. A TNF-alfa gén promoter régiójának -238 és -308-as polimorfizmusa és az 1-es típusú cukorbetegséghez társult coeliakia közötti összefüggés vizsgálata (poszter) - Ph.D. Tudományos Napok, Krikovszky D, Vásárhelyi B, Arató A, Treszl A, Tulassay T, Madácsy L. Tumor necrosis factor alpha gene G-308A and G-238A polymorphisms and risk of coeliac disease in Type 1 diabetic children (poszter) - The European Association for the Study of Diabetes 38th Annual Meeting, Krikovszky D, Vásárhelyi B, Arató A, Körner A, Treszl A, Tulassay T, Madácsy L. Az 1-es típusú cukorbetegségben kialakuló coeliakia és a TNFa két polymorfizmusa közötti összefüggés vizsgálata - Gyermekdiabeteses Szekció Tudományos Ülése, Gyorffy B, Vásárhelyi B, Krikovszky D, Madácsy L, Tordai A, Tulassay T, Szabó A. Vitamin D receptor polymorphisms: effect on development of type I diabetes in Hungarian children. (poszter) - ESPN Annual Meeting, Gyorffy B, Vásárhelyi B, Krikovszky D, Madácsy L, Tordai A, Tulassay T, Szabó A. Effect of Vitamin D receptor polymorphisms on the development of type I diabetes in Hungarian children, WHMA Konferencia, Krikovszky D. A 2-es típusú diabetes mellitus genetikája. - Bókay eloadás, Krikovszky D, Vásárhelyi B, Körner A, Tulassay T, Madácsy L. Interleukin 1ß polymorfizmus és 1-es típusú cukorbetegség (poszter) - Magyar Gyermekorvosok Társaságának Kongresszusa, 2003, Szeged - 2.díj 18. Arató A, Krikovszky D, Dezsõfi A, Veres G, Treszl A, Vásárhelyi B, Madácsy L. Tumor necrosis factor alpha gene G-308A and G-238A polymorphisms and risk of coeliac disease ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) 36. Kongresszusa, Krikovszky D. Gyermekkori 2-es típusú diabetes járvány? Diabetesz szakmai nap, Krikovszky D, Vásárhelyi B, Tóth-Heyn Péter, Körner A, Tulassay T, Madácsy L. Összefüggés a tumor nekrózis faktor a gén G-308A polimorfizmusa és 1-es típusú cukorbeteg gyermekek vérnyomásértékei között. (eloadás) Magyar Diabétesz Társaság XVII. Kongresszusa, 2004, Tihany 13 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS: Köszönetemet szeretném kifejezni témavezetomnek, Madácsy László Professzor Úrnak, aki számos ötletet adott, segített eligazodni a valóban fontos és kevésbé jelentos kutatási területek tekintetében, aki felhívta a figyelmemet azokra a fórumokra, ahol eredményeimet bemutathattam, mindig bíztatott és bátorított, és aki rengeteg teendoje mellett is mindig szakított idot rám, ha szükségem volt rá. Köszönettel tartozom programvezetomnek, Tulassay Tivadar Professzor Úrnak, aki a gyermekklinikán létrehozta azt a szellemi muhelyt, ami a témaválasztáshoz, a kutatómunkák elvégzéséhez, a menet közben keletkezo problémák megoldásához és végül az eredmények értékeléséhez egyaránt nélkülözhetetlen segítséget nyújtott, illetve aki a kutatómunkához szükséges tárgyi feltételeket mindvégig biztosította. Szeretnék köszönetet mondani Dr Körner Annának, aki a munkámhoz szükséges klinikai adatok összegyujtésében, értékelésében nyújtott segítséget, ötleteket adott és bíztatott. Köszönettel tartozom Dr Tóth-Heyn Péternek, aki a 24 órás vérnyomásmérés mind gyakorlati, mind elméleti oldalával megismertetett és a klinikai adatok értékelésében segített. Köszönetemet szeretném kifejezni a diabetes osztály és ambulancia dolgozóinak, elsosorban Négrádi Évának, Zeher Zsuzsannának és Szilvágyi Mártának, akik a munkámhoz szükséges klinikai adatokhoz való hozzáférést biztosították. Köszönetemet szeretném kifejezni Dr Vásárhelyi Barnának, aki közvetlen munkatársként a - kérdésfelvetéstol az adatok elemzéséig - pótolhatatlan segítséget nyújtott, mind elméleti, mind gyakorlati téren. O volt az, aki a kutatólabor mindennapi munkáját megszervezte és irányította, a különbözo kutatási témák közti együttmuködéseket elosegítette és a mindennapok során felmerülo nehézségek megoldásában segített. Köszönettel tartozom a vesekutató laboratóriumban dolgozó munkatársaknak és Ph.D. hallgatóknak: Héninger Erikának, aki a PCR módszer elsajátításában segített 14

8 és az IL-18 polimorfizmus vizsgálatokat elvégezte; Dr Fekete Andreának, aki a HSP72 vizsgálatot végezte; Dr Gyorffy Balázsnak, aki a VDR vizsgálatokat végezte és a statisztikai számításokban nyújtott segítséget; Dr Erdei Gábornak, aki a TLR-4 vizsgálatokat végezte; Dr Treszl Andrásnak és Dr Tory Kálmánnak, akik a statisztikai számításokban segítettek és Dr Vannay Ádámnak, aki technikai támogatást nyújtott. A PCR módszerrel kapcsolatos kérdéseimben segített Dr Szalai Csaba és Kovács Margit, akiknek ezúton szeretnék köszönetet mondani. Köszönettel tartozom még a DNS kivonás és a PCR elvégzésében nyújtott segítségért a laborban dolgozó asszisztenseknek, Bernáth Máriának és Czárán Istvánnénak, Áginak. 15

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / 2010-2011-2012-2013-2014. évi eredmények, összefüggések bemutatása II. Dr. habil Barna

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

KRÓNIKUS BETEGSÉGEK GYERMEKKORI PREVENCIÓJA

KRÓNIKUS BETEGSÉGEK GYERMEKKORI PREVENCIÓJA 92 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Doktori Iskola Almanach KRÓNIKUS BETEGSÉGEK GYERMEKKORI PREVENCIÓJA (21. program) Programvezetõ: DR. TULASSAY TIVADAR A krónikus betegségek kezdete nem határozható

Részletesebben

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához?

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Falus András Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Antal Péter Hadadi Éva

Részletesebben

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Mikor mérjünk vérnyomást? >3 évnél idısebb gyermekek vérnyomását a fizikális vizsgálat során meg kell mérni Csak megfelelı

Részletesebben

Doktori Tézisek Dr. Dezsőfi Antal

Doktori Tézisek Dr. Dezsőfi Antal A természetes és adaptív immunitás egyes tényezőinek vizsgálata cöliákiában, 1-es típusú diabetes mellitusban és a két betegség társulásakor Doktori Tézisek Dr. Dezsőfi Antal SEMMELWEIS EGYETEM KLINIKAI

Részletesebben

A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban

A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban Egyetemi doktori (Ph. D.) értekezés tézisei A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban Sz ke Krisztina Témavezet : Dr. Kónya József Debreceni Egyetem Orvos- és

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Cytokin gén polimorfizmus vizsgálata mikrobiális, valamint komplex aetiológiájú betegségekben

Cytokin gén polimorfizmus vizsgálata mikrobiális, valamint komplex aetiológiájú betegségekben Cytokin gén polimorfizmus vizsgálata mikrobiális, valamint komplex aetiológiájú betegségekben Célkitűzések A cytokin termelést befolyásoló un. egy nukleotidos polimorfizmusok (SNPk) szerepét vizsgáltuk

Részletesebben

A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014.

A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014. A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014. Az orvostudományi területen működő doktori iskolák képzésére vonatkozó alapelveket a Debreceni Egyetem

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983 ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Születési hely: Széll Márta Szeged Születési idő: 1965. március 28. Családi állapota: férjezett (Dr. Balogh Nándor) Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997)

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS AJÁNLÁSOK GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKHEZ ÉS TÜNETEKHEZ SZERKESZTETTE: TULASSAY TIVADAR

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS AJÁNLÁSOK GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKHEZ ÉS TÜNETEKHEZ SZERKESZTETTE: TULASSAY TIVADAR DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS AJÁNLÁSOK GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKHEZ ÉS TÜNETEKHEZ SZERKESZTETTE: TULASSAY TIVADAR 2006. OKTÓBER 3 A KLINIKAI IRÁNYELVEK KÉZIKÖNYVE ELKÉSZÍTÉSÉÉRT KÖSZÖNET ILLETI SZERZÕINKET:

Részletesebben

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai MULTIFAKTORIÁLIS ÖRÖKLŐDÉS PRIMER IZOLÁLT RENDELLENESSÉGEK: MALFORMÁCIÓK ÉS GYAKORI FELNŐTTKORI KOMPLEX BETEGSÉGEK Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai Kromoszóma rendellenességek és kisméretű

Részletesebben

A 8.1-es ősi haplotípus és a PAI-1 4G/5G polimorfizmus vizsgálata pneumónia eredetű szepszises betegek körében

A 8.1-es ősi haplotípus és a PAI-1 4G/5G polimorfizmus vizsgálata pneumónia eredetű szepszises betegek körében A 8.1-es ősi haplotípus és a PAI-1 4G/5G polimorfizmus vizsgálata pneumónia eredetű szepszises betegek körében Doktori tézisek Aladzsity István Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Coeliakia: A klinikus szemével. Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika

Coeliakia: A klinikus szemével. Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika Coeliakia: A klinikus szemével Dr. Arató András egyetemi tanár, az MTA doktora SE I. Gyermekklinika Őstörténet Emberszabásúak: ~ 3 millió éve Homo sapiens: ~ 100,000 éve vadászok, halászok, gyűjtögetők:

Részletesebben

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Karoliny Anna dr., B.Kovács Judit dr. Gasztroenterológiai és Nephrológiai Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (Igazgató: Nagy

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei

Doktori értekezés tézisei Doktori értekezés tézisei Az asztma (és atópiás ekcéma/dermatitis szindróma) genomikai vizsgálatai; különös tekintettel a hisztamin immunmodulációjára Kozma Tibor Gergely Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

1-es típusú diabetes mellitus

1-es típusú diabetes mellitus Diabetológia nem diabetológusoknak 1-es típusú diabetes mellitus Tabák Gy. Ádám Az endokrinológia modern gyakorlata Nem csak endokrinológusoknak Budapest, 2015. március 14. 1-es típusú diabetes mellitus

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés. Perinatalis szövődmények koraszülöttekben: öröklött kockázati tényezők. Dr. Vásárhelyi Barna.

Akadémiai doktori értekezés. Perinatalis szövődmények koraszülöttekben: öröklött kockázati tényezők. Dr. Vásárhelyi Barna. Akadémiai doktori értekezés Perinatalis szövődmények koraszülöttekben: öröklött kockázati tényezők (A gyulladás intenzitását, a vasoregulatiot és az endokrin választ befolyásoló génpolimorfizmusok összefüggése

Részletesebben

1. program: Az életminőség javítása

1. program: Az életminőség javítása 1. program: Az életminőség javítása A Széchenyi-terv Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 2002. évi pályázatán támogatást nyert projektek listája 1. program: Az életminőség javítása 1B/0001 Buda Béla

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében

Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Újabb ismeretek a Graves-ophthalmopathia kórisméjében Dr. Molnár Ildikó 2004 Tézisek Az utóbbi 11 évben végzett tudományos munkám új eredményei 1. Graves-kórhoz társult infiltratív ophthalmopathia kialakulásában

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai

10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai 10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai A DNS mint azonosító 3 milliárd bázispár az emberi DNS-ben (99.9%-ban azonos) 0.1%-nyi különbség elegendő az egyedek megkülönböztetéséhez Genetikai

Részletesebben

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt A Nemzetközi HapMap Project célja az emberi genom haplotípus* térképének(hapmap; haplotype map) megszerkesztése, melynek segítségével katalogizálni tudjuk az ember

Részletesebben

CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben

CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben Bádogos Ágnes DE-ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Bagoly Zsuzsa Debreceni Egyetem, Általános

Részletesebben

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31)

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

XXIX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés

XXIX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés XXIX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés 2012. november 16., péntek 08.30 Regisztráció Program 10.00 10.30 Ünnepélyes megnyitó Köszöntőt mond: Kósa Lajos, Debrecen város Polgármestere Prof. Dr. Barkai László,

Részletesebben

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Változatlan elvek Hat hónapos kor után már indokolt elkezdeni a hozzátáplálást, mert ekkor már az

Részletesebben

A MOLÁRIS-INCIZÁLIS HIPOMINERALIZÁCIÓ (MIH) MEGJELENÉSE RÉGIÓNK GYERMEKPOPULÁCIÓJÁBAN

A MOLÁRIS-INCIZÁLIS HIPOMINERALIZÁCIÓ (MIH) MEGJELENÉSE RÉGIÓNK GYERMEKPOPULÁCIÓJÁBAN A MOLÁRIS-INCIZÁLIS HIPOMINERALIZÁCIÓ (MIH) MEGJELENÉSE RÉGIÓNK GYERMEKPOPULÁCIÓJÁBAN DE FOK Gyermekfogászat Készítette: Kiss Barbara V. évfolyam Témavezet Ő Dr. Alberth Márta, egyetemi docens Dr. Kovalecz

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A D-vitamin receptor génpolimorfizmusainak jelentosége krónikus betegségek kialakulásában

A D-vitamin receptor génpolimorfizmusainak jelentosége krónikus betegségek kialakulásában A D-vitamin receptor génpolimorfizmusainak jelentosége krónikus betegségek kialakulásában Dr Gyorffy Balázs Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezeto: Dr Szabó András Készült a Semmelweis Egyetem Krónikus betegségek

Részletesebben

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el:

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el: Szakmai beszámoló A pályázatban a hemodinamikai erők által aktivált normális és kóros vaszkuláris mechanizmusok feltárását illetve megismerését tűztük ki célul. Az emberi betegségek hátterében igen gyakran

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei ÚJ MEGFIGYELÉSEK AZ OTOSCLEROSISOS CSONTÁTÉPÜLÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI- ÉS GENETIKAI HÁTTERÉNEK MEGISMERÉSÉHEZ Dr. Liktor Balázs Témavezető: Dr. Karosi Tamás, PhD

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

AZ EOSINOPHIL SEJTEK SZEREPE A GASTROINTESTINÁLIS KÓRKÉPEKBEN I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

AZ EOSINOPHIL SEJTEK SZEREPE A GASTROINTESTINÁLIS KÓRKÉPEKBEN I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK AZ EOSINOPHIL SEJTEK SZEREPE A GASTROINTESTINÁLIS KÓRKÉPEKBEN I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK KISS ZOLTÁN, BÉRES NÓRA JUDIT DR., MÜLLER KATALIN ESZTER DR., CSEH ÁRON DR., MERKELY PETRA,

Részletesebben

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik 10. Genomika 2. 1. Microarray technikák és bioinformatikai vonatkozásaik Microarrayek és típusaik Korrelált génexpresszió mint a funkcionális genomika eszköze 2. Kombinált megközelítés a funkcionális genomikában

Részletesebben

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2017. Bev. 2. ábra Az immunválasz kialakulása 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán

Részletesebben

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése Doktori értekezés tézisei Hancz Anikó Témavezetők: Prof. Dr. Sármay Gabriella Dr. Koncz Gábor Biológia

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

Biobankok a Semmelweis Egyetemen. Szalai Csaba 2009. július 1.

Biobankok a Semmelweis Egyetemen. Szalai Csaba 2009. július 1. Biobankok a Semmelweis Egyetemen Szalai Csaba 2009. július 1. Molnár Mária Judit MD, PhD A Semmelweis Egyetem Molekuláris Neurológiai Klinikai és Kutatási Központ igazgatója SE Molekuláris Neurológiai

Részletesebben

1. A HSP 70 és a Toll-like receptor gén polimorfizmus kapcsolata a vese allograft hosszútávú túlélésével

1. A HSP 70 és a Toll-like receptor gén polimorfizmus kapcsolata a vese allograft hosszútávú túlélésével 1. A HSP 70 és a Toll-like receptor gén polimorfizmus kapcsolata a vese allograft hosszútávú túlélésével A vesetranszplantátumok hosszú távú túlélése az elmúlt évtizedekben számottevően nem változott és

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien Ph. D. értekezés tézisei AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN Dr. Halász Adrien Készült a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikán Témavezető:

Részletesebben

XVIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XVIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Marriott Hotel***** 2015. március 6 7. Budapest, Marriott Hotel Továbbképzô Tanfolyam 2015. március 6 7. Prof. Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár Semmelweis Egyetem I.

Részletesebben

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Kempinski Hotel Corvinus***** 2010. március 5 6. Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Továbbképzô Tanfolyam 2010. március 5 6. A továbbképzés elnöke: Prof. Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben Lőrincz Hajnalka Témavezető: Dr. Seres Ildikó DEBRECENI EGYETEM Egészségtudományok

Részletesebben

Nem-MHC gének jelentősége az immun-mediált reumatológiai betegségekben. Dr. Pazár Borbála

Nem-MHC gének jelentősége az immun-mediált reumatológiai betegségekben. Dr. Pazár Borbála Nem-MHC gének jelentősége az immun-mediált reumatológiai betegségekben Doktori tézisek Dr. Pazár Borbála Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Poór Gyula egyetemi tanár

Részletesebben

Autoan'testek vizsgáló módszerei, HLA 'pizálás. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE- ÁOK

Autoan'testek vizsgáló módszerei, HLA 'pizálás. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE- ÁOK Autoan'testek vizsgáló módszerei, HLA 'pizálás Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE- ÁOK Természetes autoan'testek Pathológiás autoan'testek Természetes autoan'testek IgM Alacsony affinitás Alacsony

Részletesebben

T 038407 1. Zárójelentés

T 038407 1. Zárójelentés T 038407 1 Zárójelentés OTKA támogatással 1996-ban indítottuk az MTA Pszichológiai Intézetében a Budapesti Családvizsgálatot (BCsV), amelynek fő célja a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermekek érzelmi-szociális

Részletesebben

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005.

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005. SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr Tulassay Zsolt egyetemi tanár Bőrgyógyászat és Venerológia című program Prognosztikai faktorok és pathogenetikai

Részletesebben

A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően- zárójelentés (F-68841)

A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően- zárójelentés (F-68841) SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve : Dr. Molnár Miklós Zsolt Téma címe: A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően Száma: F-68841 A kutatás időtartama:

Részletesebben

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Köszönöm Dr. Szűcs Gabriella részletes, bírálatát, megjegyzéseit. A megfogalmazott kérdésekre az alábbiakban

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2012/2013. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Összefoglaló jelentés a 2012/2013. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról A 76/

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Munkánk során a szívfrekvencia-variabilitás beszűkülésével jellemzett autonom idegrendszeri károsodás gyakoriságát, rizikófaktorait,

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban

Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban Dr. Kutasy Balázs Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Programvezető: Prof. Dr. Horváth Örs Péter Témavezető: Prof. Dr. Pintér András Prof. Dr. Prem Puri (Dublin,

Részletesebben

II. DEBRECENI GASZTRO-IMMUN KONFERENCIA

II. DEBRECENI GASZTRO-IMMUN KONFERENCIA A Debreceni Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke, Klinikai Immunológiai Tanszéke és az MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye II. DEBRECENI GASZTRO-IMMUN KONFERENCIA Debrecen Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Opponensi vélemény Molvarec Attila Angiogen és Immunológiai tényezők. vizsgálata preeclampsiában c. MTA doktori értekezéséről.

Opponensi vélemény Molvarec Attila Angiogen és Immunológiai tényezők. vizsgálata preeclampsiában c. MTA doktori értekezéséről. Opponensi vélemény Molvarec Attila Angiogen és Immunológiai tényezők vizsgálata preeclampsiában c. MTA doktori értekezéséről. A preeclampsia olyan, viszonylag gyakran előforduló, összetett pathogenezisű

Részletesebben

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM

KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM KLINIKAI IMMUNOLÓGIAI INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM PROGRAM 2015. NOVEMBER 12 14. DEBRECENI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG SZÉKHÁZA 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN U. 49. Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem ÁOK Klinikai

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL EREDMÉNYEK Munkacsoportunk úttörő szerepet játszott a molekuláris onkológiai (onkogenetikai)

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

Dr. Veres Gábor gyermekgyógyász, gasztroenterológus

Dr. Veres Gábor gyermekgyógyász, gasztroenterológus Dr. Veres Gábor gyermekgyógyász, gasztroenterológus Munkahelyek I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest Beosztás: Klinikai orvos: 1994.10.01.-2001.01.14. Egyetemi tanársegéd: 2001.01.15.-2007.11.30.

Részletesebben

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Bevezetés Korábbi támogatott pályázatok etológiai kutatatásai

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE

VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE Dr. Taller János Tudományos főmunkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék Biotechnológiai Kutatócsoport Farkas Valéria Tejtermelést és

Részletesebben

GONDOLJUNK A LISZTÉRZÉKENYSÉGRE Néhány javaslat a betegség korai kimutatására

GONDOLJUNK A LISZTÉRZÉKENYSÉGRE Néhány javaslat a betegség korai kimutatására GONDOLJUNK A LISZTÉRZÉKENYSÉGRE Néhány javaslat a betegség korai kimutatására www.lq-celiac.com LQ-CELIAC A LISZTÉRZÉKENY BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A SZLOVÉN-MAGYAR HATÁR MENTI TÉRSÉGBEN Az egészségügyi

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ANTROPOMETRIAI PARAMÉTEREK DIAGNOSZTIKUS HATÉKONYSÁGA AZ ELHÍZÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZSIGERI ZSÍRFELHALMOZÓDÁS ÉS BIZONYOS KARDIOVASZKULÁRIS RIZIKÓTÉNYEZŐK TÜKRÉBEN Pintér Zoltán

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Barna István Vérnyomás A szűrésben részvevők 29 százalékának normális a vérnyomása; 23 százalék az emelkedett

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése ÉVES JELENTÉS 2006 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében. Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika

Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében. Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika 1 Mikrobiális immunmodulátorok Teljes baktériumok (Lactob.casce)

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Konferenciája Székesfehérvár, Hotel Novotel****

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Konferenciája Székesfehérvár, Hotel Novotel**** A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Konferenciája Székesfehérvár, Hotel Novotel**** 2015. november 5-7. Programfüzet Tisztelt Kongresszusi

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia A tumorok és az immunrendszer kapcsolatai Tumorspecifikus és tumorasszociált antigének A tumor sejteket ölő sejtek és mechanizmusok Az immunológiai felügyelet

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában Budapest, 2015. szeptember 3 5. Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, valamint I. sz. Patológiai és Kísérleti

Részletesebben

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Vásárhelyi Barna Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Ösztrogénhatások Ösztrogénhatások Morbiditás és mortalitási profil eltérő nők és férfiak között Autoimmun

Részletesebben

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában Oxidativ stress

Részletesebben