KÖNYVELŐKLUB GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT KÖNYVELŐK KLUBJÁNAK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVELŐKLUB GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT KÖNYVELŐK KLUBJÁNAK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZ"

Átírás

1 Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: : fax: KÖNYVELŐKLUB GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT KÖNYVELŐK KLUBJÁNAK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZ Magánszemély ingatlan bérbeadásának adózása január 1-jétől oldal Lekötött tartalék képzése a január 1-jétől hatályos szabályok szerint oldal Osztalék és osztalékelőleg fizetések adóvonzatai oldal Devizakészlet év végi, nem realizált árfolyamkülönbözete január 1-jétől oldal Mérlegfordulónapi, nem realizált árfolyamkülönbségek könyvelése 2011-től oldal Röviden a tartalomból *Lényegesen megváltoztak a nem egyéni vállalkozó magánszemély által bérbe adott ingatlan adózási kérdései január 1-jétől. A leglényegesebb változás, hogy az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem nem adózhat a külön adózó jövedelmek között, az minden esetben összevonandó jövedelem. *Az ingatlant nem egyéni vállalkozóként bérbeadó magánszemély az épület, épületrész esetében értékcsökkenést akkor is elszámolhat, ha azt három évnél régebben szerezte meg, vagy a használatbavételi engedélyt három évnél régebben szerezte meg. *2010. augusztus 16-ától előfordulhat, hogy a magánszemély az ingatlan bérbeadásáról nem ad számlát, csak számviteli bizonylatot. *Az osztalékelőleg osztalékká váló része a beszámoló elfogadásának évében része a magánszemély jövedelmének. A 2010-ben megfizetett 25 %-os adó és a 2011-től érvényes 16 %-os adó miatti különbözetet, mint adótúlfizetést a 2012-ben beadott személyi jövedelemadó bevallásban lehet visszaigényelni. *2010. december 31-én lejárt a 2004-ben képzett fejlesztési tartalék halasztott felhasználási határideje. *A lekötött tartalék képzésének nagy jelentősége van. A lekötött tartalék képzésével csökken a jegyzett tőke feletti vagyoni fedezet összege. Képzésének elmaradása esetén olyan összegű saját tőke csökkenések következhetnek be, amelyekre a lekötött tartalék képzése esetében nem kerülhetett volna sor. *Az év végi árfolyamkülönbözet elszámolásánál nem kell mérlegelni, hogy jelentős, vagy nem jelentős annak összege, azt minden esetben el kell számolni. 1

2 Osztalék és osztalékelőleg fizetések adóvonzatai Sorszám Osztalék és osztalékelőleg fizetések 1. Kifizetett osztalék X december 10-én 2. Kifizetett osztalékelőleg szeptember 24-én X 3. Kifizetett osztalékelőleg január 1-jétől ban jóváhagyott osztalék kifizetése január 15-én 5. Tőzsdére bevezetett részvények után kifizetett osztalék dec. 10-én 6. Tőzsdére bevezetett részvények után fizetett osztalék október 10-én 7. Belföldi vállalkozásoknak fizetett osztalék Személyi jövedelemadó (Szja tv. 66. ) 25% 10% 16% X X X X Megjegyzés Az osztalékot december 31-éig 25%-os adó terhelte. *Az osztalékelőleg osztalékká váló része a beszámoló elfogadásának évében része a magánszemély jövedelmének. Az adótúlfizetést a ben beadott bevallásban lehet visszaigényelni. Az osztalékelőleget január 1-jétől 16%- os személyi jövedelemadó terheli. Az adót a kifizető a kifizetés időpontjában állapítja meg, vonja le és az Art-ban meghatározottak szerint vallja be és fizeti meg. Az EGT-államban működő, tőzsdére bevezetett értékpapír osztaléknak minősülő hozama után az adó 10 százalék. (Szja tv. 66. (2)) Megszűnt az EGT-államban működő, tőzsdére bevezetett értékpapír osztaléknak minősülő hozama utáni 10 százalékos adója. (Szja tv. 66. (2)) Tao tv. 7. Adózás előtti eredményt csökkentő tétel a kapott, járó osztalék sorszámú tételeknél belföldi magánszemély tulajdonosoknak fizetett osztalék és osztalékelőlegek szerepelnek. *A magánszemély összes jövedelme az adóévben: a magánszemély összevont adóalapja és külön adózó valamennyi bevallási kötelezettséggel járó jövedelme, a következőt is figyelembe véve: nem kell beszámítani az osztalékelőleget azzal, hogy az osztalékelőleg osztalékká váló része a beszámoló elfogadásának évében része a magánszemély összes jövedelmének. (Szja tv ) Az osztalékelőleget és annak adóját a kifizetés évéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban tájékoztató adatként kell feltüntetni. Hogyan kell eljárni, ha az osztalékot a magánszemély nem pénzben kapja meg? Ha az osztalékot a magánszemély nem pénzben kapja meg, hanem például tárgyi eszközt kap, abban az esetben az értékesítésről kiállított számla alapján le kell könyvelni az értékesítést. Az értékesítésnél keletkező követelést kell az osztalék kötelezettséggel szemben megszüntetni kompenzálási megállapodás alapján. Ebben az esetben az osztalékot terhelő személyi jövedelemadót a magánszemély állapítja meg, és azt a kifizetést követő negyedév első hónapjának 12. napjáig fizeti meg. (Szja. tv. 66. (3) Osztalékfizetési korlát A tárgyévi adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredmény akkor fizethető ki osztalékként, részesedésként, a kamatozó részvény tulajdonosának kamatként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék, a részesedés, a kamatozó részvény kamatának figyelembevétele (kifizetése) után sem csökken a jegyzett tőke összege alá. Osztalékelőlegként a más jogszabályban előírt egyéb feltételek mellett csak akkor fizethető ki közbenső mérlegben kimutatott adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített közbenső mérlegben kimutatott adózott eredmény, ha a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett a közbenső mérlegben kimutatott saját tőke összege az osztalékelőleg megállapított összegének figyelembevételével sem csökken a jegyzett tőke összege alá. (Sztv 39. ) 2

3 Devizakészlet év végi, nem realizált árfolyamkülönbözete január 1-jétől Az év végi árfolyamkülönbözet elszámolásánál nem kell mérlegelni, hogy jelentős, vagy nem jelentős annak összege, azt minden esetben el kell számolni. Valutakészleteknél, devizakészleteknél bekerülési érték a beszerzéskori árfolyamon számított forintérték, vagy az átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyamon, vagy a FIFO módszer szerinti árfolyamon számított forintérték. (Sztv. 62. (4) bekezdés) FIFO módszer: az elsőként bevételezett eszköz elsőként kiadva; az elsőként megvásárolt (előállított) eszköz kerül először értékesítésre (felhasználásra), következésképpen az időszak végén az eszközök között maradó tételek a legutóbb megvásárolt (előállított) tételek (Sztv. 30. (6) bekezdés). A példában a vállalkozás a deviza elszámolásánál a FIFO módszert alkalmazza. A mérlegfordulónapon a vállalkozás választott árfolyama: 350 HUF/GBP. Egy vállalkozás devizakészlet változásainak adatai 2011-ben: Devizamennyiség (GBP) Bekerülési Megnevezés Felhasználás (HUF/GBP) árfolyam Növekedés Egyenleg Nyitó készlet beérkezés felhasználás beérkezés beérkezés felhasználás beérkezés felhasználás Záró készlet Záró devizakészlet értékének meghatározása Devizaérték (Ft) Könyvelési sorszám Összesen (Ft) 1. deviza felhasználás GBP 300 HUF/GBP = deviza felhasználás GBP 300 HUF/GBP = GBP 312 HUF/GBP = GBP 324 HUF/GBP = deviza felhasználás GBP 324 HUF/GBP = GBP 320 HUF/GBP = Deviza felhasználás Záró devizakészlet = GBP 320 HUF/GBP = GBP 340 HUF/GBP = A deviza nyitókészletének értéke: GBP 300 HUF/GBP = Ft A záró devizakészlet értéke (mérlegértéke): Devizabetét-számla egyenlege Ft Devizabetét-számla E Záró devizakészlet év végi nem realizált árfolyamkülönbsége: Ft GBP 30 HUF/GBP = GBP 10 HUF/GBP = Záró devizakészlet = Ft GBP 350 HUF/GBP =

4 Mérlegfordulónapi, nem realizált árfolyamkülönbségek könyvelése január 1-jétől A devizaeszközök és devizakötelezettségek értékelése év végi teendő, amelyet a beszámoló készítésekor, a mérleg fordulónapjával kell elvégezni. A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának, továbbá a külföldi pénzértékre szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak, illetve kötelezettségnek az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelése előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet: a) amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között árfolyamveszteségként, b) amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között árfolyamnyereségként kell elszámolni. Amennyiben jogszabály lehetővé teszi, hogy devizabelföldi ügyfelek szerződéses kapcsolataikban az ellenértéket, illetve annak törlesztő összegeit devizaalapon állapítsák meg, akkor ezen szerződések alapján a devizaalapú követelések, illetve kötelezettségek forintértékben történő könyvviteli nyilvántartásba vételénél, továbbá mérlegfordulónapi értékelésénél az előzőekben foglaltakat kell alkalmazni. Példák mérlegfordulónapi, nem realizált árfolyamkülönbségek könyvelésére 1. változat Az év végi nem realizált árfolyamkülönbségekkel kapcsolatos könyvelési feladatok bemutatása december 31-én. A Kft. által választott pénzintézet december 31-ei deviza vételi és eladási árfolyamai átlagán átszámított devizában, továbbá deviza alapon fennálló követelések, kötelezettségek, valuta- és devizakészletek, külföldi pénzértékre szóló értékpapírok nem realizált árfolyamkülönbségei: Sorszám (Ft) (Ft) Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség Megnevezés 1. Devizában felvett beruházási hitel Külföldi vevő Belföldi vevő (deviza alapú) Pénzügyi lízing deviza-kötelezettség Tartósan lekötött devizabetét Valutapénztár Külföldi szállító Belföldi szállító (deviza alapú) Külföldi pénzértékre szóló értékpapír Vevőtől devizában kapott előleg Összesen: Év végi összevont árfolyamveszteség: = Év végi összevont árfolyamveszteség hatása a beszámolóra: a) Ft-tal csökken a vagyon értéke. b) Ft-tal csökken az adózás előtti eredmény, ezáltal Ft-tal csökkentőleg hat a társasági adó alapjára. c) A saját tőkére negatív hatású. d) A nem realizált árfolyamveszteség csökkenti a jóváhagyható osztalék maximumát. 4

5 Mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamkülönbségek könyvelése Beruházási és fejlesztési hitelek devizában Árfolyam különbözetek elszámolási számla 317. Külföldi követelések E E Pénzügyi lízing miatti 312. Belföldi követelések kötelezettségek (devizában) Külföldi szállítók 196. Tartós devizabetétszámla Belföldi szállítók (devizában) 382. Valutapénztár Hitelviszonyt megtestesítő 453. Vevőktől kapott előlegek értékpapírok Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésénél a nem realizált árfolyamkülönbségek, átértékelés a mérlegfordulónapon, a vállalkozás által választott hitelintézetnél érvényes árfolyam alapján. 11. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésénél az összevont, nem realizált árfolyamveszteség elszámolása. 5

6 2. változat Az év végi nem realizált árfolyamkülönbségekkel kapcsolatos könyvelési feladatok bemutatása december 31-én. A Kft. által választott pénzintézet december 31-ei deviza vételi és eladási árfolyamai átlagán átszámított devizában, továbbá deviza alapon fennálló követelések, kötelezettségek, valuta- és devizakészletek, külföldi pénzértékre szóló értékpapírok nem realizált árfolyamkülönbségei: Sorszám (Ft) (Ft) Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség Megnevezés 1. Devizában felvett beruházási hitel Külföldi vevő Belföldi vevő (deviza alapú) Pénzügyi lízing deviza-kötelezettség Tartósan lekötött devizabetét Valutapénztár Külföldi szállító Belföldi szállító (deviza alapú) Külföldi pénzértékre szóló értékpapír Vevőtől devizában kapott előleg Immateriális javakra devizában adott előleg Összesen: Év végi összevont árfolyamnyereség: = Év végi összevont árfolyamnyereség hatásai a beszámolóra: a) Ft-tal növekszik a vagyon értéke. b) Ft-tal növelőleg hat az adózás előtti eredményre. c) összességében, minden hatást figyelembe véve Ft-tal növelőleg hat a társasági adó alapjára is, amennyiben nem alkalmazzák a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 7. (1) dzs) és 8. (1) dzs) pontjait. d) összességében, minden hatást figyelembe véve csak * Ft-tal hat növelőleg a társasági adó alapjára is, amennyiben alkalmazzák a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 7. (1) dzs) pontját és egyben a 8. (1) dzs) pontját is. e) A saját tőkére növelőleg hat. f) A nem realizált árfolyamnyereség lehetőséget adhat osztalék kifizetésére is, amennyiben nem ütközik osztalékfizetési korlátba. * Az adózás előtti eredményt csökkenteni lehet az adózó döntése szerint a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszköz értékének növekedéseként, illetve a hosszú lejáratú kötelezettség értékének csökkenéseként a mérlegfordulónapi értékeléskor a devizaárfolyam változása alapján eszközönként, kötelezettségenként elszámolt összegével a társasági adóról szóló törvény 7. (1) dzs pontja alapján: 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ft 196. Tartós devizabetét-számla Ft Adózás előtti eredményt csökkentő összeg Ft Az adózás előtti eredményt növelni kell (8. (1) dzs) a fedezeti ügylettel nem fedezett, befektetett pénzügyi eszköz értékének csökkenéseként, illetve a hosszúlejáratú kötelezettség értékének növekedéseként a mérlegfordulónapi értékeléskor a devizaárfolyam változása alapján eszközönként, kötelezettségenként elszámolt összeggel, ha az adózó a 7. (1) bekezdésének dzs) pontja a) alpontjában foglaltakat alkalmazza Beruházási és fejlesztési hitelek devizában 448. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek 0 Ft Adózás előtti eredményt növelő összeg Megjegyzés: A pénzügyi lízing miatti kötelezettség összege rövidlejáratú kötelezettség. 6

7 Eredményt, társasági adóalapot növel az év végi összevont árfolyamnyereség: Adózás előtti eredményt csökkentő társasági adóalapot módosító összeg: Adózás előtti eredményt növelő társasági adóalapot módosító összeg: Társasági adóalapot érintő növelő összhatás: Ft Ft Ft Mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamkülönbségek könyvelése Beruházási és fejlesztési hitelek devizában Árfolyamkülönbözetek elszámolási számla 317. Külföldi követelések E E Pénzügyi lízing miatti 312. Belföldi követelések kötelezettségek (devizában) Külföldi szállítók 196. Tartós devizabetétszámla Belföldi szállítók (devizában) 382. Valutapénztár Hitelviszonyt megtestesítő 453. Vevőktől kapott előlegek értékpapírok Külföldi pénzértékre szóló 351. Immateriális javakra adott eszközök és kötelezettségek előleg mérlegfordulónapi értékelésének E. összevont árfolyamnyeresége Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésénél a nem realizált árfolyamkülönbségek, átértékelés a mérlegfordulónapon, a vállalkozás által választott hitelintézetnél érvényes árfolyam alapján. 12. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésénél az összevont, nem realizált árfolyamnyereség elszámolása. 7

8 3. változat Feltételezzük, hogy a Kft-nek a beruházáshoz devizában felvett hitelen kívül nincsen más devizában (devizaalapon) fennálló deviza kötelezettsége, követelése, továbbá nincs valutája, devizabankbetétje és külföldi pénzértékre szóló értékpapírja. A Kft július 1-jén szerezte be azt a termelőgépet, amelyet a devizában felvett hitelből finanszírozott. A termelőgépet július 1-jén üzembe helyezték. A gép tervezett hasznos élettartama 5 év, tervezett leírási módja lineáris, jelentős összegű, tervezett maradványértéke Ft. A gépet finanszírozó devizában visszafizetendő hitel futamideje 10 év. Az első hiteltörlesztésre 2014-ben kerül sor. A társaság a devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének az elhatárolása mellett döntött. Mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamkülönbség könyvelése halasztott ráfordításként Beruházási és fejlesztési hitelek devizában 876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség E / / / Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék 865. Céltartalék képzése 3/ / Halasztott ráfordítások 2/ Lekötött tartalék 413. Eredménytartalék 4/ / Céltartalék összege = Halasztott ráfordításként elhatárolt árfolyamveszteség hitel figyelembe vehető futamidejéből eltelt idő aránya** Céltartalék összege = /10 = ** A céltartalék összegének kiszámításánál figyelembe vehető hitel futamidő nem lehet több, mint a hitellel finanszírozott eszköz költségkénti megjelenési ideje. Jelen esetben a 10 év hitel futamidőből csak 5 év vehető figyelembe, amely a hitelből vásárolt eszköz tervezett használati ideje. Lekötött tartalék összege = Elhatárolt árfolyamveszteség Elhatárolt árfolyamveszteségre képzett céltartalék Lekötött tartalék összege = = Devizahitel nem realizált árfolyamvesztesége T 876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség K Beruházási és fejlesztési hitelek devizában Devizahitel nem realizált árfolyamveszteségének elhatárolása halasztott ráfordításként T 393. Halasztott ráfordítások K 876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség Devizahitel elhatárolt árfolyamveszteségére képzett céltartalék T 865. Céltartalék képzése Ft K 424. Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék Ft Devizahitel elhatárolt árfolyamvesztesége miatt képzett lekötött tartalék T 413. Eredménytartalék Ft K 414. Lekötött tartalék Ft 8

9 4. változat Feltételezzük, hogy egy év elteltével, december 31-én a devizahitel nem realizált árfolyamkülönbsége Ft árfolyamnyereség. Mérlegfordulónapi, nem realizált árfolyamnyereség könyvelése december 31-én Beruházási és fejlesztési hitelek devizában 976. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség 1/ E / Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék 965. Céltartalék felhasználása 3/ E / Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség 393. Halasztott ráfordítások 2/ E / Lekötött tartalék 413. Eredménytartalék 4/ E E. 4/ Devizahitel nem realizált árfolyamnyeresége T Beruházási és fejlesztési hitelek devizában Ft K 976. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség Ft Devizahitel elhatárolt árfolyamveszteségének megszüntetése T 876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség K 393. Halasztott ráfordítások Devizahitel elhatárolt árfolyamveszteségére képzett céltartalék megszüntetése T 424. Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék Ft K 965. Céltartalék felhasználása Ft Devizahitel elhatárolt árfolyamveszteségére képzett lekötött tartalék megszüntetése T 414. Lekötött tartalék Ft K 413. Eredménytartalék Ft 5. változat Mennyiben változik a számviteli megoldás, ha a december 31-én megállapított összevont árfolyamkülönbség Ft árfolyamveszteség? A devizahitel árfolyamkülönbsége. Ebben a változatban is feltételezzük, hogy a Kft-nek a beruházáshoz devizában felvett hitel mellett van más devizában (devizaalapon) fennálló deviza kötelezettsége, követelése, továbbá valutája, devizabankbetétje és külföldi pénzértékre szóló értékpapírja. Mivel az összevont árfolyamveszteség összege kisebb, mint a hitel árfolyamvesztesége, emiatt a árfolyamveszteségből csak Ft határolható el halasztott ráfordításként. Mérlegfordulónapi, nem realizált árfolyamkülönbség könyvelése halasztott ráfordításként Beruházási és fejlesztési hitelek devizában 876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség E / / / Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék 865. Céltartalék képzése 4/ / Árfolyamkülönbözetek elszámolási számla 393. Halasztott ráfordítások 1/ E / / Lekötött tartalék 413. Eredménytartalék 5/ /

10 Céltartalék összege = Halasztott ráfordításként elhatárolt árfolyamveszteség hitel figyelembe vehető futamidejéből eltelt idő aránya Céltartalék összege = /10 = Lekötött tartalék összege = Elhatárolt árfolyamveszteség Elhatárolt árfolyamveszteségre képzett céltartalék Lekötött tartalék összege = = Devizahitel nem realizált árfolyamvesztesége T Árfolyamkülönbözetek elszámolási számla K Beruházási és fejlesztési hitelek devizában Összevont, nem realizált árfolyamveszteség könyvelése T 876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség K Árfolyamkülönbözetek elszámolási számla Ft Ft Devizahitel nem realizált árfolyamveszteségéből elhatárolható ráfordítás T 393. Halasztott ráfordítások Ft K 876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség Ft Devizahitel elhatárolt árfolyamveszteségére képzett céltartalék T 865. Céltartalék képzése K 424. Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék Ft Ft Devizahitel elhatárolt árfolyamvesztesége miatt képzett lekötött tartalék T 413. Eredménytartalék Ft K 414. Lekötött tartalék Ft 6. változat Mennyiben változik a számviteli megoldás, ha a év végén megállapított összevont árfolyamkülönbség összege Ft árfolyamveszteség? Ebben a változatban feltételezzük, hogy a Kft-nek a beruházáshoz devizában felvett hitel mellett van más devizában (devizaalapon) fennálló deviza kötelezettsége, követelése, továbbá valutája, devizabankbetétje és külföldi pénzértékre szóló értékpapírja. Mivel az összevont árfolyamveszteség összege nagyobb, mint a hitel árfolyamvesztesége emiatt a teljes egészében elhatárolható halasztott ráfordításként. 7. változat Mennyiben változnak a beruházással és a felvett hitellel kapcsolatos könyvelési tételek amennyiben a Kft. a devizában visszafizetendő hitelből vásárolt gépet december 31-éig nem aktiválja? Amennyiben a Kft. a hitelből vásárolt gépet december 31-éig nem aktiválta, a beruházást finanszírozó hitel árfolyamkülönbségét a beruházás értékében kell figyelembe venni. 8. változat Mennyiben változnak a beruházással és a felvett hitellel kapcsolatos könyvelési tételek amennyiben a Kft. a devizában visszafizetendő hitelből vásárolt gépet november 24-én aktiválta? november 24. napjával el lehet-e, illetve kell-e számolni a november 24. napján fennálló, devizában visszafizetendő hitel nem realizált árfolyamveszteségét? Amennyiben a Kft. a hitelből vásárolt gépet november 24-én aktiválta, a beruházást finanszírozó hitel árfolyamkülönbségét a beruházás értékében figyelembe venni nem lehet. A mérlegfordulónapi, nem realizált árfolyamkülönbség könyvelése csak az üzleti év végén számolható el, év közben nem. 10

11 Tomcsányi Erzsébet évi gazdasági társaságok könyvelőklubja és előfizethető számviteli szakmai tájékoztatója Előadások 2011-ben szombati napokon január április október február június november március szeptember december 10. A könyvelőklub és annak szakmai tájékoztatója 11 éve segíti a könyvelők munkáját. Segít eligazodni a számviteli, adózási és cégjogi kérdésekben, a kérdezők folyamatosan választ kapnak a feltett kérdéseikre. Részvételi díj: Ft + 25% áfa/év. A könyvelőklub szakmai tájékoztató anyaga önállóan is megrendelhető, amelyet a klubot követően postázunk. A klubtag, vagy a könyvelőklub anyagát megrendelő igénybe vehet a jogszabály változásokról szóló külön előadásoknál, alkalmanként bruttó Ft kedvezményt. A könyvelőklub szakmai tájékoztató anyaga egy évre Ft + 25% áfa. Klub helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Gólyavár. Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI (VÁLLALKOZÁSI SZAK) SZÁMVITEL és ELEMZÉS VIZSGAFELKÉSZÍTŐ V. hó 26-ai vizsgára Részvételi díj Ft + áfa = Ft Fizetési határidő: május szombat szombat vasárnap szombat vasárnap A részvételi díjakat átutalással (számlaszám: ), vagy készpénzben az irodánkban (1075 Budapest, Wesselényi u. 4. IV. em. 27., munkanapokon 9-17 óra között) lehet megfizetni. Jelentkezni lehet: Tomcsányi Erzsébet 1075 Bp., Wesselényi utca 4. IV. e. 27. címen, vagy es és a os telefon és fax számokon. A képzések helye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. bal lépcsőház II. em. 11. Jelentkezési lapok letölthetőek: honlapról. 11

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Szerződéskötést megelőző tájékoztató 1. sz melléklete: Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, továbbá

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna DEVIZÁS ÜGYLETEK ADÓZÁSI ÉS SZÁMVITELI ÚTMUTATÓJA

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna DEVIZÁS ÜGYLETEK ADÓZÁSI ÉS SZÁMVITELI ÚTMUTATÓJA Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna DEVIZÁS ÜGYLETEK ADÓZÁSI ÉS SZÁMVITELI ÚTMUTATÓJA Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna DEVIZÁS ÜGYLETEK ADÓZÁSI ÉS SZÁMVITELI ÚTMUTATÓJA Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai

A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai A 2014-es év zárásának adózási és számviteli feladatai Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A jövedelem-minimum alkalmazásának szabályai 2014-re még a korábbi szabály

Részletesebben

Devizás tételek értékelése

Devizás tételek értékelése 50 HITELINTÉZETI SZEMLE GULYÁS ÉVA 1 Devizás tételek értékelése A számviteli szabályozás és a gazdálkodók döntéseinek összefüggései Az elmúlt években hazánkban a svájcifrank- és a japánjen-alapú hitelezés

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben