KÖNYVELŐKLUB SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVELŐKLUB SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZEK"

Átírás

1 Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: fax: KÖNYVELŐKLUB SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZEK Könyvvizsgálatot és gazdasági ellenőrzést ellátó személy a társasházaknál október 1-jétől hatályos a könyvelőket és könyvvizsgálókat is érintő módosítás a társasházakról szóló törvényben, amely a könyvvizsgálatot és a gazdasági ellenőrzési feladatot ellátó személyekről szól. A társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény a következő rendelkezéseket tartalmazza ezen témában. Ha a közösség éves pénzügyi forgalma eléri vagy meghaladja a tízmillió Ft-ot, vagy az alapító okirat szerint külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma eléri vagy meghaladja az ötvenet, a számvizsgáló bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója (a továbbiakban együtt: számvizsgáló bizottság) feladat-ellátásának segítésére különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezésére legalább regisztrált mérlegképes könyvelőt, vagy annál magasabb számviteli képesítéssel bíró és ebbéli minőségében regisztrált személyt, vagy gazdasági társaságot (a továbbiakban: gazdasági ellenőrzést segítő személy) kell igénybe venni. Nem lehet gazdasági ellenőrzést segítő személy a társasházban tulajdonostárs, haszonélvező, más használó, a közös képviselő (az intézőbizottság elnöke, tagja), a számvizsgáló bizottság elnöke, tagja és ezek közeli hozzátartozója, e minősége fennállása alatt és annak megszűnésétől számított egy évig. Az ellenőrzési feladatot az ilyen tevékenység folytatására jogosult könyvvizsgáló cég is elláthatja. A könyvvizsgáló cég megbízásakor a könyvvizsgálatot végző természetes személyt (kamarai tag könyvvizsgálót) is meg kell nevezni. A gazdasági ellenőrzést segítő személy betekinthet a közösség pénzforgalommal kapcsolatos irataiba, a közös képviselőtől (az intézőbizottság elnökétől) és a számvizsgáló bizottság elnökétől, tagjaitól felvilágosítást kérhet. Feladata különösen a társasház befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata. A gazdasági ellenőrzést segítő személy köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett éves beszámolót és a költségvetési javaslatot abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, továbbá különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében köteles a pénzügyi helyzetet elemezni. A gazdasági ellenőrzést segítő személy tanácskozási joggal vesz részt a pénzforgalommal kapcsolatos közgyűlési napirendi pont tárgyalásán, amelyre őt a közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) köteles meghívni. A könyvvizsgáló véleményéről írásban köteles tájékoztatni a közgyűlést, amelyet a meghívóhoz mellékelni kell; az e körbe tartozó napirendi pontokról a könyvvizsgáló véleményének hiánya esetén érvényes közgyűlési határozat nem hozható. Ha a gazdasági ellenőrzést segítő személy tudomást szerez a közösség vagyonának várható jelentős csökkenéséről és más olyan tényről, amely társasházi tisztségviselő törvényben meghatározott felelősségre vonását vonhatja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni a közös képviselőtől (az intézőbizottság elnökétől). 1

2 Ellentételezés nélküli tartozásátvállalás számviteli és adózási kérdései január 1-jétől változnak az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás társasági adót érintő rendelkezései július 8-án kihirdetett módosítás megszűntette az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás társasági adóról szóló törvény szerinti adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tételeit január 1-jétől (Tao. tv. 7. (1) ly, 8. (1) n). A november 16-án kihirdetett évi CXV. törvény azonban visszahozta a társasági adóalap megállapításánál az adózás előtti eredményt növelő tételt a társasági adóról szóló törvény 8. (1) bekezdés d) pontja alapján a *3. számú mellékletében. Így január 1- jétől az ellentételezés nélküli tartozásátvállalásnak csak az adózás előtti eredményt növelő tétele marad meg a társasági adó alapjának a megállapításánál. Ezt azonban nem minden esetben kell alkalmazni, nagyon oda kell figyelni a feltételekre. Hasonlóképpen változik meg a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatásnak, juttatásnak, véglegesen átadott pénzeszköznek, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékénak, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének társasági adót érintő kérdése. *Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha a juttatás olyan államban illetőséggel rendelkező külföldi személy részére történik, amely állam és a Magyar Köztársaság között nincs hatályos egyezmény a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén vagy a juttatás ellenőrzött külföldi társaság részére történik vagy az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámolója elkészítését követően azzal igazol. 2

3 Példa ellentételezés nélküli tartozásátvállalás számviteli és adózási kérdéseiről Az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás december 31-éig hatályos és január 1- jétől hatályos adózási kérdéseinek összehasonlítását szemlélteti az alábbi példa. Összehasonlító példa, amelyben azonos tulajdonosi körbe tartozik a Veszteséges Kft., a Nyereséges Kft. és a Követelő Kft. A Veszteséges Kft. beruházását tulajdonosi kölcsönnel fedezte, emiatt Ft tartozása áll fenn. Pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a kölcsön visszafizetését. A piaci mértékű kamatokat a szerződésnek megfelelően fizették. A Veszteséges Kft. eredménytartaléka negatív, a saját tőkéje hiányos. A Nyereséges Kft-nek jelentős befektetései, lekötött bankbetétei és készpénze van. A pénztár napi zárókészletének havi átlaga rendszeresen jelentős összeggel meghaladja a számviteli törvény által megengedett összeget. Eredménytartaléka pozitív, tőkeerőssége növekvő. A tulajdonosok december 11-én elhatározták, hogy a Nyereséges Kft. ellentételezés nélkül átvállalja a Veszteséges Kft Ft tartozását. A Polgári Törvénykönyv 332. és ai alapján összeállított tartozásátvállalási szerződés alapján a Nyereséges Kft. és a Veszteséges Kft. is lekönyvelte az ellentételezés nélküli tartozásátvállalást. A Követelő Kft., mint jogosult hozzájárult a tartozásátvállaláshoz, ezáltal a Nyereséges Kft., mint tartozásátvállaló a Veszteséges Kft. helyébe lépett. Az átvállalásról készült szerződés időpontja december 11-e. A Nyereséges Kft december 31-éig az átvállalt tartozást átutalta a Követelő Kft-nek. A Nyereséges Kft. eredménye és társasági adója 1. változat: A Nyereséges Kft. eredménye és társasági adója december 31-én Adózás előtti eredmény az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás könyvelésével E Ft az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás adóalapot módosító tétele nélkül Ellentételezés nélküli tartozásátvállalás adóalapot növelő tétele az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás adóalapot módosító tételét is figyelembe véve E Ft E Ft társasági adó összegét, mivel a rendkívüli ráfordítások között könyvelt Ft-tal meg kellett emelni a társasági adó alapját. Az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás hasonlóképpen nem érintette a különadó összegét sem, mivel a különadó alapjánál is meg kellett növelni az adó alapját. 2. változat: A Nyereséges Kft. eredménye és társasági adója december 31-én Összehasonlításként tekintsük át a Nyereséges Kft. könyvelését és adózási kérdéseit, amennyiben nem vállalja át a Ft kötelezettséget. Adózás előtti eredmény az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás könyvelése nélkül E Ft E Ft E Ft Ebben a változatban az adózás előtti eredmény, s egyben az adózott eredmény is Ft-tal több. A társasági adó és a különadó összege megegyezik az 1. változat adókötelezettségeivel. 3. változat: A Nyereséges Kft. eredménye és társasági adója december 31-én Ez a változat a társasági adóról szóló törvény január 1-jétől hatályos módosításának felel meg. A Nyereséges Kft. ellentételezés nélkül átvállalta a Veszteséges Kft Ft összegű tartozását az átvállalásról készült szerződés szerinti időpontban, január 7-én. társasági adó összegét. A rendkívüli ráfordítások között könyvelt Ft-tal meg kellett növelni a társasági adó alapját, mivel a Veszteséges Kft. eredménye az átvállalt tartozás nélkül veszteséges lenne (Tao. törvény 8. (1) bekezdés d) pont szerinti 3. számú melléklet). 3

4 A Nyereséges Kft. eredménye és társasági adója december 31-én Adózás előtti eredmény az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás könyvelésével a tartozásátvállalás adóalapot módosító tétele nélkül Ellentételezés nélküli tartozásátvállalás adóalapot növelő tétele a tartozásátvállalás adóalapot módosító tételével E Ft E Ft E Ft 4. változat: A Nyereséges Kft. eredménye és társasági adója december 31-én Összehasonlításként tekintsük át a Nyereséges Kft. könyvelését és adózási kérdéseit, amennyiben nem vállalta át a Ft kötelezettséget 2010-ben. Adózás előtti eredmény az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás könyvelése nélkül E Ft E Ft Ebben a változatban az adózás előtti eredmény, s egyben az adózott eredmény is Fttal több. A társasági adó összege megegyezik a 3. változat adókötelezettségével. A Veszteséges Kft. eredménye és társasági adója 1. változat: Veszteséges Kft. eredménye és társasági adója december 31-én Adózás előtti eredmény az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás könyvelésével E Ft a tartozásátvállalás adóalapot módosító tétele nélkül 2 Ellentételezés nélküli tartozásátvállalás adóalapot csökkentő tétele a tartozásátvállalás adóalapot módosító tételével 160 E Ft társasági adó összegét, mivel a rendkívüli bevételek között könyvelt Ft-tal csökkent a társasági adó alapja. Hasonlóképpen nem érintette a különadó összegét sem, mivel a különadó alapja is csökkent Ft-tal. Illetékfizetési kötelezettség nem keletkezett, mivel a gazdálkodók közötti ellentételezés nélküli tartozásátvállalás július 9-étől illetékmentes. 2. változat: A Veszteséges Kft. eredménye és társasági adója december 31-én Összehasonlításként tekintsük át a Veszteséges Kft. könyvelését és adózási kérdéseit, amennyiben nem vállalták át a Ft kötelezettségét 2009-ben. Adózás előtti eredmény az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás könyvelése nélkül E Ft 160 E Ft Ebben a változatban az adózás előtti eredmény, s egyben az adózott eredmény is Ft-tal kevesebb. A társasági adó és a különadó összege megegyezik az 1. változat adókötelezettségeivel. 3. változat: A Veszteséges Kft. eredménye és társasági adója december 31-én A Veszteséges Kft Ft összegű tartozását ellentételezés nélkül átvállalta a Nyereséges Kft., az átvállalásról készült szerződés időpontja január 7. Adózás előtti eredmény az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás könyvelésével E Ft E Ft Ebben a változatban az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás megváltoztatta a társasági adó összegét, mivel a rendkívüli bevételek között könyvelt Ft-tal 2010-ben már nem csökkenthető a társasági adó alapja. Tartozásátvállalás nélkül az adózás előtti eredmény Ft veszteség lenne. Emiatt kell a Nyereséges Kft-nek növelnie a társasági adó alapját. 4. változat: A Veszteséges Kft. eredménye és társasági adója december 31-én, amennyiben nem vállalta át a Ft kötelezettséget 2010-ben. Adózás előtti eredmény az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás könyvelése nélkül E Ft 190 E Ft 4

5 Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: , fax: Ismertető a évi gazdasági társaságok könyvelőklubjáról és szakmai tájékoztatójáról A könyvelőklub és annak szakmai tájékoztatója 11. éve segíti a könyvelők munkáját. Segít eligazodni a változó számviteli, adózási és cégjogi kérdésekben, a kérdezők folyamatosan választ kapnak a feltett kérdéseikre. Részvételi díj: Ft + 25% áfa/év. A könyvelőklub szakmai tájékoztató anyaga önállóan is megrendelhető, amelyet a klubot követően postázunk. A klubtag, vagy a könyvelőklub anyagát megrendelő igénybe vehet a jogszabály változásokról szóló külön előadásoknál, alkalmanként bruttó ,-Ft kedvezményt. A könyvelőklub szakmai tájékoztató anyagát egy évre Ft + 25% áfa összegért lehet megrendelni. Előadások szombati napokon január április október február június november március szeptember december 11. Klub helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Gólyavár. Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4. A részvételi díjat átutalással (számlaszám: ), vagy készpénzben az irodánkban (1075 Budapest, Wesselényi u. 4. IV. em. 27., munkanapokon 9-17 óra között) lehet megfizetni. Az átutaláson a befizető nevénél, címénél a számlát kérőt (vevőt) pontosan kérem feltüntetni, a befizetés jogcíménél, illetve a közleményben pedig a klubtag nevét. A számlát a klubkártyával együtt a klubfoglalkozásokon, vagy az irodánkban át lehet venni, illetve kérésre ajánlott levélben kerül kiküldésre. Név: A jelentkezéseket érkezési sorrendben, a teljes díjtétel megfizetése esetén fogadjuk el, Tomcsányi Erzsébet 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. e. 27. címen, vagy a es és a os fax számokon. Értesítési cím: Otthoni telefon: Munkahelyi, vagy mobil telefon: Számlát kérő (munkahely) neve: Számlát kérő címe: Jelentkezési lap a évi könyvelőklubba, megrendelő a szakmai tájékoztató anyaghoz Választását kérem aláhúzni! illetve A tájékoztatóban lévő feltételeket elolvastam és elfogadom. Dátum: Cégszerű aláírás: P.H. KÉREM NYOMTATOTT BETŰVEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! 5

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

KÖNYVELŐKLUB GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT KÖNYVELŐK KLUBJÁNAK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZ

KÖNYVELŐKLUB GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT KÖNYVELŐK KLUBJÁNAK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZ Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: 9 00 17 00 : 341 02 02 fax: 413 17 16 www.tomcsanyierzsebet.hu e-mail: tomcsanyi.erzsebet@t-online.hu

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. Törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. Törvény a társasházakról Megjegyzések: A *-gal jelzett bekezdéseket hatályon kívül helyezték, alkalmazásukra 2009. szeptember 1-től nincs lehetőség. a kézzel jelzett bekezdések változtak 2009. szeptember 30-tól. A kézzel jelzett

Részletesebben

Újesztendő küszöbére

Újesztendő küszöbére Újesztendő küszöbére Az ó esztendő utolsó napján, az új esztendő küszöbén köszöntőt írni meglehetősen nehéz feladat, mivel biztosan csak arra emlékezünk és hagyatkozunk, ami megtörtént és csak remélni

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea Gazdálkodást érintő 2012. január 01. után hatályba lépett jogszabályok

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) 1 HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) Tisztelt Egyesületi tag! Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely az eddig beérkezett tagjaink által feltett kérdéseket és az ezekre adott szakmai

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 136. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 136. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ Tartalomjegyzék 2012. évi CXLV. törvény Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról 23364 2012. évi CXLVI. törvény

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása a 2011. évi CLVI. törvény alapján

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása a 2011. évi CLVI. törvény alapján A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Értelmező rendelkezések 1.1. Adomány [Tao.tv. 4. -ának 1/a. pontja] Az adminisztrációs

Részletesebben

Társasági adó bevallás 2013.

Társasági adó bevallás 2013. Társasági adó bevallás 2013. Bevallás a társasági adókötelezettségről Társasági adó 2013. - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2014. május 31. - 1471. számú bevallás

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK. A társasház A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyőlés a társasháztulajdon létesítése

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben