KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről"

Átírás

1 KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről (Számviteli törvény elveit követő eredménykimutatási séma használata esetén) A plébániák könyvelésében a megyéspüspök engedélyével használható az egyszeres könyvvitel helyett a kettős könyvvitel könyvvezetési rendszere. Áttérés vagy visszatérés a kettős illetve egyszeres könyvviteli rendszer közt csak január elsején lehetséges a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet szabályainak figyelembevételével. A könyvviteli rendszerek közti áttérési szándékot az egyházmegye számvevőjével egyeztetni kell. Ő írásban felterjeszti a kérést a megyéspüspöknek, akinek írásbeli leirata alapján lehet azt jogszerűen megtenni. Az áttérés akkor javasolt, ha a plébánia bevételei jelentősek, esetleg gazdasági tevékenységet folytat, vagy ha az plébániának főállású alkalmazottai vannak, és emiatt sokrétű adókapcsolata áll fenn. Indokolt lehet még az átállás ha a közösségnek több bankszámlája, vagy esetleg devizában vezetett bankszámlája van, ha jelentős pályázati forrásból beruházások valósulnak meg, vagy ha általában véve az plébánia méretei, ügymenete ezt indokolják. A kettős könyvvitel alkalmazása könyvelési szakértelmet igényel, ezért csak szakképzett mérlegképes könyvelő tudja azt helyesen vezetni. A kettős könyvvitelt vezető plébániák évről éves beszámolójukat (a zárszámadást) A Kormány 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelete az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól figyelembevételével tehetik meg. A rendelet ugyanis az eddigiekkel ellentétben - meghatározta a kettős könyvvitelt vezető egyházi jogi személyek beszámolójának formai követelményeit is a rendelet mellékletében. A mellékletben rögzített mérleg egy tulajdonképpeni egyszerűsített mérleg, míg az eredménykimutatás a normál eredménykimutatás egyszerűsítésén túl sajátságos rendszerben veszi számba a bevételeket és a kiadásokat, és külön levezetésben mutatja ki az egyházi jogi személy alap vagyis egyházi - tevékenységből, valamint vállalkozási tevékenységből származó bevételeit. Mivel az új forma jóval egyszerűbb az éves beszámoló megszokott mérleg és eredménykimutatás bontásánál, ezért ennek elkészítése minimális többletmunkát jelent. Azonban az adatok könnyebb áttekinthetősége, valamint a beszámoló értékelhető információinak érdekében a továbbiakban is kérjük elkészíteni a hagyományos táblákat, csak ezután ezek mint munkatáblák kerülnek bele a beszámoló anyagába. A kettős könyvvitelt vezető plébániák évről beszámolási kötelezettségüket tehát a következő dokumentumokkal tehetik meg: Az egyházmegye honlapján megtalálható kettős könyvvitelű beszámoló anyaga: 1. Előlap 2. Mérleg a Kormány 296/2013. rendelete alapján összeállított szerkezetben 3. Eredménykimutatás a Kormány 296/2013. rendelete alapján összeállított szerkezetben 4. Mérleg munkatábla 1

2 5. Eredménykimutatás munkatábla 6. Részletes kimutatás (Itt készül el a költségvetés is) 7. Jegyzőkönyv kivonat 8. Jelenléti ív Egyéb beküldendő dokumentumok: 1. Főkönyvi kivonat mely alátámasztja a mérleg és eredménykimutatás számait. 2. az egyházközségi adó összesítését tartalmazó adófőkönyv fénymásolata 3. a perselykönyv fénymásolata. Az egyházi adót összesítő elszámolásnak ill. a perselykönyvnek nincsenek formai követelményei, azokkal szemben csak az áttekinthetőség és a pontos vezetés az elvárás. A zárszámadás-költségvetés beküldési határideje március 15. A kettős könyvvitel az plébániák esetében hasonlóan a költségvetési szervezetekhez, és ellentétben a vállakozásokkal - pénzügyi szemléletű (vagyis a teljesítés napjaként a kifizetés napját vesszük alapul), emiatt az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat nem használjuk. Az egyházi könyvvezetés sajátosságai Az egyház sajátságos beszámolási rendjének helyébe (pénzügyi beszámoló) a Számviteli törvény elveit követő Éves beszámoló lép, pontosabban annak Mérleg és Eredménykimutatás dokumentuma. (Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés és Cash-Flow kimutatás nem készül.) A beszámoló jogszabályban rögzített formáját a már említett 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet határozza meg Ugyanakkor a Mérleg és Eredménykimutatás jogszabályban elírt struktúráján túl a más ismertetett okokból el kell készíteni a Számviteli törvényből ismert Mérleg és eredménykimutatás formát, mint munkatáblát. Ezen kívül egy részletesebb eredménylevezetést is kell készíteni, mely követi az Eredménykimutatás számait, de annál részletesebb. (melléklet) Ez felel meg a plébániák sajátságos beszámolási igényeinek. A plébániák beszámolására használható séma egy alap, mely a számviteli törvény elveit követő eredménykimutatást részletezi. Az összefüggések tehát rögzítettek, de egy közösség konkrét beszámolójában természetesen csak azokat a sorokat kell kitölteni, ahol van összeg. A sémában szereplő sorok kihagyhatók, vagy a főkönyvi kivonatban igény szerint tovább bonthatóak, csak a gyűjtősorokra, és azok összefüggéseire kell ügyelni. Ez a részletező tábla tartalmazza az előző évi költségvetés tervszámait, a tárgyévi tény számokat és a jövő évi költségvetés számait is. A részletezés alján található pár kiegészítő adat, amely az Eredménykimutatásból nem levezethető, de az Egyház sajátságos működése miatt a beszámoló teljes körűségéhez szükséges. (Beruházások és központi gyűjtések) A Mater és oldallagos plébániák közös költségeit a Mater részletes beszámolóban meg kell jeleníteni (vagyis a beszámolóban jelenjenek meg azok a sorok, amik egy másik kimutatáson felosztásra kerülnek) 2

3 Az egyes számlaosztályok vezetésének jellegzetességei: 1 Befektetett eszközök: Az egyházi szervezetek esetében az amortizáció értéke 0 %, mivel az alkalmazott maradványérték 100 %. Aktiválás után az év végi beszámoló beruházási kiadásait ekkor a Befejezetlen beruházás számlák, tartozik forgalma adja. (Éven túli beruházásoknál célszerű évenként új alszámlát nyitni) Állandó kettős könyvvitel használata esetén célszerű az ingatlanok tárgyi eszköz kartonját és leltárát a már meglévő eszközökről is elkészíteni. (A nyilvántartási összegek ellenszámlája a tőketartalék számla.) 2 Készletek : Általában véve használata nem indokot. 3. Követelések 31. Követelések árú szállításból és szolgáltatásból (átutalásos számlák): Mivel jellegzetesen kis tételekről lehet szó, és pénzügyi szemléletben könyvelünk, használata nem kötelező, vagyis a számla a pénzügyi teljesítés során kerül az árbevételek közé. Azonban nagyobb vagy folyamatos tételek esetén (pl.: lakás, üzlet bérleti díjak) használható év közben is. Év végi leltárnál azonban a lejárt vevői követeléseket mindenképp partnerenként itt kell kimutatni Adott előlegek Egyéb követelések: Használata az általános rendek megfelelő. 38 Pénzeszközök: Használata az általános rendek megfelelő. 4. Források 41. Saját tőke: Ebből a számlacsoportból az Induló tőke, a Tőkeváltozás, az Értékelési tartalék és a Mérlegszerinti eredmény számlákat használjuk. A Mérlegszerinti eredmény speciális bontása egyházaknál az Alaptevékenységből származó eredmény és a Vállalkozási tevékenységből származó eredmény bontás használata Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök: Használata az általános rendek megfelelő Szállítók (átutalásos számlák): Mivel jellegzetesen kis tételekről lehet szó, és pénzügyi szemléletben könyvelünk, használata nem kötelező, vagyis a számla a pénzügyi teljesítés során kerül a költségek, ráfordítások közé. Azonban nagyobb tételek használható év közben is. Év végi leltárban azonban a lejárt szállítói követeléseket állományba kell venni, vagyis mindenképp partnerenként itt kell kimutatni. 46. Kötelezettségek: Használata az általános rendek megfelelő. Amennyiben az plébánián keresztül történik a hitoktatói díj és a jövedelempótló kistérségi támogatás kifizetése, akkor ezek a tételek is itt kerülnek lekönyvelésre. Külön említést érdemel a központi gyűjtések témaköre. Ezek tulajdonképp átmenő tételek, és mint ilyenek, kötelezettségek. A beszámoló tájékoztató adatai tehát ezen számlák tartozik forgalmának, és nem egyenlegének összegeit tartalmazzák (természetesen az esetleges stornók, átvezetések kiszűrése után) 5. Költségek: Használata az általános rendek megfelelő, követve az általánosan használt költségcsoportokat. Sokkal részletesebb, mint az egyházi beszámolóban megszokott bontás, de a részletezettség sok esetben indokolt lehet, mert jobban mutatja a költségek mibenlétét. Ahol a beszámoló költséghelyi csoportosításokat ír elő (pl. áram, gáz, fűtőanyag) ott a megbontás főkönyvi szinten kötelező. A továbbiakban a 6-os számlaosztály (v. munkaszám, v. kódszám) használata ajánlott, hisz a költséghelyi bontás a továbbiakban fontos információ lehet. 3

4 6. Költséghelyek: A költséghelyek lehetséges struktúráját követi, emiatt használata ajánlott. A 6-os számlaosztály, (v. munkaszám, v. kódszám) használata lehetséges, javasolt, ha nagy plébániaről van szó, és több, önmagában is jelentős működési költséggel rendelkező, önálló költséghely könyvelése történik egyben (pl. egy idősotthon) A 6-os számlaosztály, (v. munkaszám, v. kódszám) használata különösen javasolt, ha egy rendszeren belül történik több plébánia könyvelése is, hisz ebben az esetben a közösségek egyedi és felosztandó költségeinek kimutathatósága mindenképp indokolja az elkülönített kimutatást. (Természetesen ebben az esetben a bevételek elkülönített nyilvántartásáról is gondoskodni kell.) 8. Ráfordítások: Használata az általános rendek megfelelő. 9. Árbevételek: Használata az általános rendek megfelelő. Javasoljuk a főkönyvi kivonat bontását a felmerülési helyeknek megfelelően, vagy munkaszámok, v. kódszámok alkalmazását felmerülési helyek alapján. Figyelem: Természetesen a főkönyvi kivonat alapdokumentuma a kettős könyvvitellel készült beszámoló hitelességének, ezért a beszámoló mellé történő csatolása elengedhetetlen. (Az év lezárásakor a számlalapok kinyomtatása és lefűzése is követelmény, de nem beküldendő!) Az év végi beszámoló melléklete még a adófőkönyv, az adófolyószámla, a perselykönyv fénymásolata, és a banklszámla, elkülönített bankszámlák, értékpapírszámlák utolsó (dec. 31) kivonatának fénymásolata fénymásolata. Győr, január 1. 4

5 PLÉBÁNIAI SZÁMLATÜKÖR KETŐS KÖNYVVITEL ESETÉN (Számviteli törvény elveit követő eredménykimutatási séma használata esetén) 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK 121 FÖLDTERÜLETEK (ALÁBONTHATÓ!) 123 ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK, TULAJDONI HÁNYADOK (Itt szerepelnek az plébánia ingatlanjai értékkel. Az értéket megadhatja értékbecslő hivatalosan, vagy tapasztalati úton is megállapítható) 1231 Plébánia ingatlan értéke ( végzett munka értéknövelő!) 1232 Templom ingatlan értéke ( végzett munka értéknövelő!) 1233 Temető ingatlan értéke ( végzett munka értéknövelő!) 1234 Intézmények ingatlanjainak értéke ( végzett munka értéknövelő!) 1293 Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok értékcsökkenése (nem használjuk) 13 TERMELŐ GÉPEK, BERENDEZÉSEK 131 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök (ilyen nem jellemzően lesz) 1391 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök amortizációja (nem használjuk) 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK (Minden ami leltárba kerül) 141 Berendezések, felszerelések (jellemzően ide tartoznak a beszerzett nem speciálisan egyházi jellegű eszközök) 142 Járművek 143 Templomi textíliák 144 Templomi és plébániai könyvek 145 Liturgikus ruhák (papi és ministránsruhák) 146 Liturgikus szolgálat során használt tárgyak (keresztek, gyertyatartók, füstölők, örökmécses, betlehem, szentsír, stb. - Alábontható!) 147 Bútorzat (oltár, ambo, sedes, székek, padok, keresztelőkút, gyóntatószék, plébániai bútorok, intézmények bútorai- Alábontható!) 148 Egyéb eszközök (műkincsek, képek szobrok, harangok, toronyóra, orgona, stb. Alábontható!) 149 Kisértékű tárgyi eszköz 1491 Berendezések, felszerelések, járművek amortizációja (nem használjuk) 1499 Kisértékű tárgyi eszköz amortizációja (nem használjuk) 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 161 BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK ( a beruházási kiadások a beszámolóban a számlák T forgalma) 5

6 1611 Plébániai ingatlan-beruházás, felújítás 1612 Templom épület-beruházás, felújítás 1613 Temető felújítás, beruházás költségei 1614 Intézmény felújítási, beruházási költségei 1615 Gépkocsi felújítás, beruházás költségei 1616 Eszközbeszerzések 1617 Templomi textíliák (ami a leltárba kerül) 1618 Liturgikus könyvek (ami a leltárba kerül) 1619 Liturgikus ruhák (ami a leltárba kerül) 2 KÉSZLETEK 211 Áruk (kereskedelmi céllal vásárolt kegytárgyak záró-nyitó értéke, bolt esetén használata kötelező) 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHAT 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 311 BELFÖLDI KÖVETELÉSEK XY ( Mivel pénzügyi szemléletű a könyvelés, alapesetben itt nem szerepelnek értékek, de nagyobb összeg esetén lehetséges, év végén kötelező a követelés kimutatása pl.: ki nem fizetett jelentősebb bérleti díj) Többek vevők 35 ADOTT ELŐLEGEK 351 ELSZÁMOLÁSI ELŐLEGEK 3511 Utazási elszámolási előlegek 3512 Vásárlási elszámolási előlegek 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 KÖLCSÖNÖK 3611 KÖLCSÖNÖK Egyéb kölcsön 3612 ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK FOLYÓSÍTÁSA Fizetési előleg Munkáltatói kölcsön Egyéb kölcsön 37 ÉRTÉKPAPÍROK 371 BANKBETÉTEK, BEFEKTETÉSI ALAPOK, ÉRTÉKPAPÍROK, MÁS PÉNZÜGYI LEKÖTÉSEK 3711 FORINT ALAPÚ BANKBETÉTEK, BEFEKTETÉSI ALAPOK, ÉRTÉKPAPÍROK, MÁS PÉNZÜGYI LEKÖTÉSEK Forint bankbetétek Forint befektetési alapok Forint értékpapírok 6

7 3712 DEVIZA ALAPÚ BANKBETÉTEK, BEFEKTETÉSI ALAPOK, ÉRTÉKPAPÍROK, MÁS PÉNZÜGYI LEKÖTÉSEK Deviza bankbetétek Deviza befektetési alapok Deviza értékpapírok 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 PÉNZTÁR Házi pénztár Házi pénztár Valuta pénztár Valuta pénztár UTALVÁNYOK 3831 Étkezési utalvány 384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA 3841 Elszámolási betétszámla Elszámolási betétszámla DEVIZA SZÁMLÁK 3851 Deviza elszámolási betétszámla Deviza elszámolási betétszámla ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK 3891 Átvezetési számla forint pénztár és bank között 3892 Átvezetési számla valuta pénztár és deviza bank között 3893 Átvezetési számla forint befektetési alapok és bank között 3894 Átvezetési számla deviza befektetési alapok és bank között 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (nem használjuk) 4. FORRÁSOK 41 SAJÁT TŐKE 411 Induló tőke 413 Tőkeváltozás 415 Értékelési tartalék 419 Mérleg szerinti eredmény 4191 Alaptevékenységből származó eredmény 4192 Vállalkozási tevékenységből származó eredmény 451 RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK, KÖLCSÖNÖK 4511 Hitel, kölcsön folyósítás egyházmegyétől 4512 Pénzintézettől felvett hitel folyósítása 4513 Más forrásból származó hitel, kölcsön folyósítása (plébánostól) 7

8 454 SZÁLLÍTÓK XY ( Mivel pénzügyi szemléletű a könyvelés, alapesetben itt nem szerepelnek értékek, de nagyobb összeg esetén évközben is lehetséges, év végén pedig kötelező a kötelezettség tételes kimutatása pl.: ki nem fizetett jelentősebb közmű számla) Többek szállítók 46 KÖTELEZETTSÉGEK 461 TÁNYA 4611 TÁNYA (Amennyiben van üzleti tevékenységből származó TÁNYA kötelezettsége a plébániának, akkor fizetni kell) 462 SZJA 4621 SZJA 4622 Caffeteria juttatások utáni SZJA 4629 SZJA befizetés teljesítése 463 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Egészségügyi hozzájárulás Önrevíziós pótlék Birság Adóhatósági illeték Startkártyás járulék Rehabilitációs hozzájárulás Gépjármű adó 466 VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA 4661 Visszaigényelhető ÁFA (Amennyiben ÁFA körös a plébánia) 467 FIZETENDŐ ÁFA 4671 Fizetendő ÁFA (Amennyiben ÁFA körös a plébánia, vagy fordított ÁFA fizetésére válik kötelezetté) 468 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA 4681 Adóhatóságtól visszakapott ÁFA (Amennyiben ÁFA körös a plébánia) 4682 Adóhatóságnak befizetett ÁFA (Amennyiben ÁFA körös a plébánia, vagy fordított ÁFA fizetésére válik kötelezetté) 47 KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSOK 471 JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA 4711 Jövedelem elszámolási számla 4712 Jövedelem elszámolás kifizetés (készpénz vagy bank) 473 JÁRULÉKOK 4731 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK Nyugdíjbiztosítási járulék munkaadói rész Nyugdíjbiztosítási járulék dolgozótól levont rész Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 8

9 4732 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK, MUNKAERŐ PIACI JÁRULÉK Egészségbiztosítási járulék munkaadói rész Egészségbiztosítási járulék dolgozótól levont rész Munkaerő piaci járulék előírása Munkaerő piaci járulék előírása, dolgozótól levont rész Egészségbiztosítási járulék, Munkaerő piaci járulék teljesítése 474 EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK 4741 Táppénz hozzájárulás 4742 Szakképzési hozzájárulás 4743 Egyházi személyek 10 %-os nyugdíjjáruléka egyházmegyének 4744 Elszámolásra kapott pénzeszközök 475 KÖZPONTI GYŰJTÉSEK (a számlák T, K forgalma mutatja a bevételeket és kiadásokat. Beszámolóba a feladott összegeket kell szerepeltetni T forgalom) 4751 Katolikus iskolák 4752 Szentföldi emlékhelyekre gyűjtés 4753 Papnevelés gyűjtés 4754 Péter-fillér 4755 Missziós gyűjtés 4756 Karitasz gyűjtés 4757 Egyéb központi gyűjtések (Ha szükséges, alábontható) 4759 Előző évről elmaradt gyűjtések 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (nem használjuk) 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla 492 Záró mérleg számla 5 KÖLTSÉGEK 51 ANYAG KÖLTSÉG 511 KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK ( A megbontás főkönyv vagy munkaszám segítségével kötelező 5111 Áramdíj (pl. Plébánia: 62112, Templom: 62123, Intézmények: v. munkaszám) 5112 Víz és csatornadíj 5113 Gázdíj (pl. Plébánia: 62112, Templom: 62123, Intézmények: v. munkaszám) 512 REZSI ANYAGOK Tüzelőanyag (pl. Plébánia: 62112, Templom: 62123, Intézmények: v munkaszám) Üzemanyag Építési anyagok, karbantartási anyagok 9

10 51204 Parkosítás anyagköltsége, növények Tisztító, fertőtlenítő szerek Takarító eszközök Munkaruha Szerszám, fogyóeszköz, alkatrészek Nyomtatvány, irodaszer, festékpatron, papír 513 HITÉLETI TEVÉKENYSÉG ANYAGAI (templom: v. munkaszám) Ostya Misebor Gyertya, gyertyaolaj Templomi textíliák corporale, kehelykendő, kendő (ami nem kerül leltárba) Tömjén, füstölőszén Liturgikus könyvek, füzete, brossúrák, szentképek (ami nem kerül leltárba és nem értékesíti) Dísznövények Egyéb anyagok 514 ÉLELMISZER (Nem a lelkész tartási kötelezettsége!) 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 521 KARBANTARTÁSOK Épületek karbantartási költségei Gépek, berendezések javítási költségei Gépjárművek javítási költségei Irodai gépek javítási költségei Egyéb javítások, karbantartások 522 UTAZÁS, PARKOLÁS, SZÁLLÁS KÖLTSÉGEK 5221 Utazás, parkolás, szállás költségek ( pl. kirándulások útiköltsége, parkolási díja, autópálya díj) 523 EGYÉB KÖLTSÉGEK Telefon költség Posta költség Újság előfizetések Szoftverkövetés költsége Internet költsége Oktatás, továbbképzés költségei Tandíjak Számviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Őrzési, rendészeti díj Szakértői díjak TV előfizetési díj 10

11 52313 Rendezvények költségei Szemétkezelési költség Kéményseprői díj Tűzoltó készülékek felülvizsgálati díja Hirdetés, reklám költségei Pályázati díjak Egyéb külső szolgáltató által elvégzett munka 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 5311 Hatósági díjak, illetékek 5312 Bankköltség 532 BIZTOSÍTÁSI DÍJAK 5321 Vagyonbiztosítás 54 BÉRKÖLTSÉG 541 BÉRKÖLTSÉG 5411 ADÓZOTT MUNKABÉR Plébános adóköteles járandóság Káplán adóköteles járandóság Kisegítő adóköteles járandóság Állandó dolgozók munkabére, jutalma Egyéb adóköteles szerződéses bér Hitoktatók bére, hitoktatói díjjak kifizetése (adóköteles) 5412 ADÓMENTES BÉR ADÓMENTES JÁRANDÓSÁGOK Plébános adómentes járandóság Káplán adómentes járandóság Kisegítő adómentes járandóság Kántor adómentes járandóság Sekrestyés adómentes járandóság Irodai alkalmazott adómentes járandóság Egyéb adómentes járandóság Pénzbeszedők jutaléka STÓLA RÉSZESEDÉS Plébános stóla részesedése Káplán stóla részesedése Kisegítő stóla részesedése Kántor stóla részesedése Sekrestyés stóla részesedése KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS XY Jogosult (átmenő tétel, de költségként könyveljük) 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 11

12 551 MUNKAVÁLLALÓKNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK napos betegszabadság /3-ad rész táppénz 5513 Végkielégítés 5514 Napidíj 5515 Dolgozók munkába járásának költségtérítése - Útiköltség térítések 5516 Kiküldetések - saját gépkocsi használatra kifizetett költségtérítések (Ezen a soron kell szerepeltetni a lelkészek saját gépkocsi használatának költségét) 552 JÓLÉTI KIADÁSOK 5521 Tartási kötelezettség költségei (Ahol van ilyen) 5522 Kisértékű ajándék 5523 Természetbeni juttatások 5524 Reprezentációs költség 5525 Üzleti ajándék 553 CAFFETERIA 5531 Étkezési utalványok 5532 Egészségpénztári tagdíj befizetés 5533 Beiskolázási támogatás 5534 Üdülési csekk SZÉP kártya 5535 Nyugdíjpénztári befizetés 5536 Caffeteria SZJA kötelezettsége 5537 Természetbeni juttatások SZJA kötelezettsége 56 BÉRJÁRULÉKOK 561 NYUGDÍJ ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK 5611 Munkabér Egészségbiztosítási járulékai 5612 Munkabér Nyugdíj járulékai 5613 Munkaerőpiaci járulék 5614 Egészségügyi hozzájárulás 5615 Természetbeni juttatások Nyugdíj és Egészségbiztosítási járulékai 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉS (NEM HASZNÁLJUK) 6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 621 FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK 6211 Plébánia fenntartási közös költségei (közös: Amennyiben a plébánia működése Materként történik, oldallagos plébániákkal, és közös költségek képződnek.) 6212 Plébánia fenntartási nem felosztandó költségei (Amennyiben a plébánia működése Materként történik, oldallagos plébániákkal, és képződnek olyan költségek is, melyek nem felosztandóak, hanem kizárólag a Főplébánia közösségét terhelik Templom fenntartási költségei 6214 Temető fenntartási költségei 6215 Intézmények költségei 6216 Stb 12

13 8 RÁFORDÍTÁSOK 814 ELADOTT ÁRÚK BESZERZÉSI ÉRTÉKE 8141 Értékesített kegytárgyak beszerzési ára 8142 Értékesített hitéleti kiadványok beszerzési ára (könyvek, imakönyvek) 815 ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTMÉNYEK 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 861 TÁRGYI ESZKÖZÖK KIVEZETÉSE 8611 Tárgyieszköz nyilvántartási értéke értékesítés esetén 8612 Selejtezések 8613 Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások 862 RÁFORDÍTÁSOK Normatíva és kiegészítő támogatás átadása Intézménynek adott támogatás Rászorulók részére adott segély Karitász csoport kiadásai (Ha indokolt, önálló költséghely v. munkaszám lehet a 6. szlaosztályban) Kegyeleti költségek Plébániai közösségek sajátos költségei kiadásai (Ha indokolt, önálló költséghely v. munkaszám lehet a 6. szlaosztályban) Hittanoktatás dologi kiadásai kiadásai (Ha indokolt, önálló költséghely v. munkaszám lehet a 6. szlaosztályban) Plébániai rendezvények kiadásai kiadásai (Ha indokolt, önálló költséghely v. munkaszám lehet a 6. szlaosztályban) Egyéb sajátos kiadás 863 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Központi járulék (EKRA) befizetése az egyházmegyéhez Más befizetési kötelezettség teljesítése az egyházmegyéhez (pl. toronybérlet egyházmegyei rész) Binált misékből befizetés egyházmegyéhez Oldallagos plébánia hozzájárulása a főplébánia költségeihez Más plébániához csatolt filia pénzmaradványának átadása Birságok, kártérítések, késedelmi kamatok Egyéb, külön fel nem sorolt kiadások 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 8711 Fizetett bankkamat 8712 Árfolyamveszteség 9. BEVÉTELEK 13

14 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE 911 NEM EGYHÁZI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE (Az adómentesség vagy adókötelezettség kérdése külön vizsgálandó!) 9111 Kegytárgy értékesítés árbevétele (ÁFA kötelezettség árbevétel nagyságától függő 5 MFt!) 9112 Ingatlan és eszköz bérletből származó bevétel (egyházi célt szolgáló épületek részben történő bérbeadása pl. harangtorony telefontársaság bérlet, illetve Önálló, nem egyházi célokat szolgáló épület bérbeadása - ÁFA kötelezettség vizsgálandó!) 9113 Lakbér árbevétele 9114 Temető árbevétele (ÁFA kötelezettség árbevétel nagyságától függő 5 MFt!) 96 EGYÉB BEVÉTELEK 961 SAJÁT BEVÉTELEK Önkéntes hozzájárulás (Plébániai adó) Persely bevételek Stóla, stipendium bevétele Binált misékből bevétel Közcélú adomány magánszemélytől igazolással Közcélú adomány vállalkozástól igazolással Adomány igazolás nélkül Közérdekű kötelezettségvállalásból származó bevétel Térítési és egyéb díjak (Harangozás, utiköltség) Kegyes adományok Hagyaték, örökség Biztosítási kártérítés, biztosítási bónus bevétel Célgyűjtés a plébánia javára 962 TÁMOGATÁSOK Működési támogatás egyházmegyétől Felújítási támogatás egyházmegyétől Meghatározott célra kapott támogatás egyházmegyétől Közp. költségvetésből szárm. normatív és kiegészítő tám Központi költségvetésből származó céltámogatás Hitoktatási támogatás Egyházmegyétől (Hitoktatói díjak) Önkormányzattól kapott támogatás Alapítványoktól kapott támogatás Külföldi adományból bevétel Pályázatból bevétel Egyéb támogatások Egyházmegyétől adómentes jövedelem-kiegészítés (átmenő tétel, de árbevételként könyveljük) 963 EGYÉB SAJÁTSÁGOS BEVÉTELEK Személyi térítési díjjak (szociális otthonok, napközik, intézmények) Oldallagos plébániától kapott átadott bevétel (Filia hozzájárulása Mater költségeihez) 14

15 96313 Új filia átvett pénzmaradványa Egyéb sajátságos bevétel Közüzemi díj visszatérítés Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele Újságok értékesítésének bevétele 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 971 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE 9711 Kapott bankkamat 9712 Árfolyamnyereség 15

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 782 014 2 099 263 1 821 886 2 099 263 1 821 886 277 377

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF. Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41

Főkönyvi kivonat. 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF. Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41 Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 821 886 2 507 743 1 938 335 2 507 743 1 938 335 569

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az 1911 számú Magyar Rotary District Clubjainak Szövetsége Rövidített neve: Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Székhely: 2001 Szentendre, Sztaravodai út Pf 63. Adószám:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. Készítette: Ügyszámtan Kft 2 Kiegészítő Melléklet 2012. A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: 01-09-667768 ) alapítója a Magyar

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 954 996 873 676

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1.1. Az Egyesület adatai A/ Az Egyesület: neve: Zalai Falvakért Egyesület címe: 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi u. 10. telefonszáma: 92/511-260 adószáma: 19269830-1-20 KSH száma:

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági meliéklete Törvényszék: Tárgyév: IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

1. számú melléklet MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK ZÁRSZÁMADÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL

1. számú melléklet MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK ZÁRSZÁMADÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL 1. számú melléklet MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK ZÁRSZÁMADÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL KÖNYVVEZETÉS TÍPUSA A BEVÉTEL NAGYSÁGA* SZERINT alaptevékenységből

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

1.Értékesítés nettó árbevétele 16920 16920 17798 17798. 3.Egyéb bevételek 57 57 256 256. 6.Anyagjellegű ráfordítások 6918 69H 7562 756;;

1.Értékesítés nettó árbevétele 16920 16920 17798 17798. 3.Egyéb bevételek 57 57 256 256. 6.Anyagjellegű ráfordítások 6918 69H 7562 756;; adószáma 18083550-1-43 megnevezése MAGYARIGAZSÁGÜGYISZAKÉRTÖIKAMARA címe 1027 Budapest, Fö utca 70-78. Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2012. évre Ezer Forínt Tétel megnevezése Elözö

Részletesebben

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése A Nonprofit Közhasznú Kft. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. meghatározott módon közhasznúsági jelentést

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1 1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1.1. Az Egyesület adatai A/ Az Egyesület: neve: Zala Termálvölgye Egyesület címe: 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. telefonszáma: 83/361-305 adószáma: 19283674-1-20 KSH

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben