KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről"

Átírás

1 KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről (Számviteli törvény elveit követő eredménykimutatási séma használata esetén) A plébániák könyvelésében a megyéspüspök engedélyével használható az egyszeres könyvvitel helyett a kettős könyvvitel könyvvezetési rendszere. Áttérés vagy visszatérés a kettős illetve egyszeres könyvviteli rendszer közt csak január elsején lehetséges a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet szabályainak figyelembevételével. A könyvviteli rendszerek közti áttérési szándékot az egyházmegye számvevőjével egyeztetni kell. Ő írásban felterjeszti a kérést a megyéspüspöknek, akinek írásbeli leirata alapján lehet azt jogszerűen megtenni. Az áttérés akkor javasolt, ha a plébánia bevételei jelentősek, esetleg gazdasági tevékenységet folytat, vagy ha az plébániának főállású alkalmazottai vannak, és emiatt sokrétű adókapcsolata áll fenn. Indokolt lehet még az átállás ha a közösségnek több bankszámlája, vagy esetleg devizában vezetett bankszámlája van, ha jelentős pályázati forrásból beruházások valósulnak meg, vagy ha általában véve az plébánia méretei, ügymenete ezt indokolják. A kettős könyvvitel alkalmazása könyvelési szakértelmet igényel, ezért csak szakképzett mérlegképes könyvelő tudja azt helyesen vezetni. A kettős könyvvitelt vezető plébániák évről éves beszámolójukat (a zárszámadást) A Kormány 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelete az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól figyelembevételével tehetik meg. A rendelet ugyanis az eddigiekkel ellentétben - meghatározta a kettős könyvvitelt vezető egyházi jogi személyek beszámolójának formai követelményeit is a rendelet mellékletében. A mellékletben rögzített mérleg egy tulajdonképpeni egyszerűsített mérleg, míg az eredménykimutatás a normál eredménykimutatás egyszerűsítésén túl sajátságos rendszerben veszi számba a bevételeket és a kiadásokat, és külön levezetésben mutatja ki az egyházi jogi személy alap vagyis egyházi - tevékenységből, valamint vállalkozási tevékenységből származó bevételeit. Mivel az új forma jóval egyszerűbb az éves beszámoló megszokott mérleg és eredménykimutatás bontásánál, ezért ennek elkészítése minimális többletmunkát jelent. Azonban az adatok könnyebb áttekinthetősége, valamint a beszámoló értékelhető információinak érdekében a továbbiakban is kérjük elkészíteni a hagyományos táblákat, csak ezután ezek mint munkatáblák kerülnek bele a beszámoló anyagába. A kettős könyvvitelt vezető plébániák évről beszámolási kötelezettségüket tehát a következő dokumentumokkal tehetik meg: Az egyházmegye honlapján megtalálható kettős könyvvitelű beszámoló anyaga: 1. Előlap 2. Mérleg a Kormány 296/2013. rendelete alapján összeállított szerkezetben 3. Eredménykimutatás a Kormány 296/2013. rendelete alapján összeállított szerkezetben 4. Mérleg munkatábla 1

2 5. Eredménykimutatás munkatábla 6. Részletes kimutatás (Itt készül el a költségvetés is) 7. Jegyzőkönyv kivonat 8. Jelenléti ív Egyéb beküldendő dokumentumok: 1. Főkönyvi kivonat mely alátámasztja a mérleg és eredménykimutatás számait. 2. az egyházközségi adó összesítését tartalmazó adófőkönyv fénymásolata 3. a perselykönyv fénymásolata. Az egyházi adót összesítő elszámolásnak ill. a perselykönyvnek nincsenek formai követelményei, azokkal szemben csak az áttekinthetőség és a pontos vezetés az elvárás. A zárszámadás-költségvetés beküldési határideje március 15. A kettős könyvvitel az plébániák esetében hasonlóan a költségvetési szervezetekhez, és ellentétben a vállakozásokkal - pénzügyi szemléletű (vagyis a teljesítés napjaként a kifizetés napját vesszük alapul), emiatt az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat nem használjuk. Az egyházi könyvvezetés sajátosságai Az egyház sajátságos beszámolási rendjének helyébe (pénzügyi beszámoló) a Számviteli törvény elveit követő Éves beszámoló lép, pontosabban annak Mérleg és Eredménykimutatás dokumentuma. (Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés és Cash-Flow kimutatás nem készül.) A beszámoló jogszabályban rögzített formáját a már említett 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet határozza meg Ugyanakkor a Mérleg és Eredménykimutatás jogszabályban elírt struktúráján túl a más ismertetett okokból el kell készíteni a Számviteli törvényből ismert Mérleg és eredménykimutatás formát, mint munkatáblát. Ezen kívül egy részletesebb eredménylevezetést is kell készíteni, mely követi az Eredménykimutatás számait, de annál részletesebb. (melléklet) Ez felel meg a plébániák sajátságos beszámolási igényeinek. A plébániák beszámolására használható séma egy alap, mely a számviteli törvény elveit követő eredménykimutatást részletezi. Az összefüggések tehát rögzítettek, de egy közösség konkrét beszámolójában természetesen csak azokat a sorokat kell kitölteni, ahol van összeg. A sémában szereplő sorok kihagyhatók, vagy a főkönyvi kivonatban igény szerint tovább bonthatóak, csak a gyűjtősorokra, és azok összefüggéseire kell ügyelni. Ez a részletező tábla tartalmazza az előző évi költségvetés tervszámait, a tárgyévi tény számokat és a jövő évi költségvetés számait is. A részletezés alján található pár kiegészítő adat, amely az Eredménykimutatásból nem levezethető, de az Egyház sajátságos működése miatt a beszámoló teljes körűségéhez szükséges. (Beruházások és központi gyűjtések) A Mater és oldallagos plébániák közös költségeit a Mater részletes beszámolóban meg kell jeleníteni (vagyis a beszámolóban jelenjenek meg azok a sorok, amik egy másik kimutatáson felosztásra kerülnek) 2

3 Az egyes számlaosztályok vezetésének jellegzetességei: 1 Befektetett eszközök: Az egyházi szervezetek esetében az amortizáció értéke 0 %, mivel az alkalmazott maradványérték 100 %. Aktiválás után az év végi beszámoló beruházási kiadásait ekkor a Befejezetlen beruházás számlák, tartozik forgalma adja. (Éven túli beruházásoknál célszerű évenként új alszámlát nyitni) Állandó kettős könyvvitel használata esetén célszerű az ingatlanok tárgyi eszköz kartonját és leltárát a már meglévő eszközökről is elkészíteni. (A nyilvántartási összegek ellenszámlája a tőketartalék számla.) 2 Készletek : Általában véve használata nem indokot. 3. Követelések 31. Követelések árú szállításból és szolgáltatásból (átutalásos számlák): Mivel jellegzetesen kis tételekről lehet szó, és pénzügyi szemléletben könyvelünk, használata nem kötelező, vagyis a számla a pénzügyi teljesítés során kerül az árbevételek közé. Azonban nagyobb vagy folyamatos tételek esetén (pl.: lakás, üzlet bérleti díjak) használható év közben is. Év végi leltárnál azonban a lejárt vevői követeléseket mindenképp partnerenként itt kell kimutatni Adott előlegek Egyéb követelések: Használata az általános rendek megfelelő. 38 Pénzeszközök: Használata az általános rendek megfelelő. 4. Források 41. Saját tőke: Ebből a számlacsoportból az Induló tőke, a Tőkeváltozás, az Értékelési tartalék és a Mérlegszerinti eredmény számlákat használjuk. A Mérlegszerinti eredmény speciális bontása egyházaknál az Alaptevékenységből származó eredmény és a Vállalkozási tevékenységből származó eredmény bontás használata Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök: Használata az általános rendek megfelelő Szállítók (átutalásos számlák): Mivel jellegzetesen kis tételekről lehet szó, és pénzügyi szemléletben könyvelünk, használata nem kötelező, vagyis a számla a pénzügyi teljesítés során kerül a költségek, ráfordítások közé. Azonban nagyobb tételek használható év közben is. Év végi leltárban azonban a lejárt szállítói követeléseket állományba kell venni, vagyis mindenképp partnerenként itt kell kimutatni. 46. Kötelezettségek: Használata az általános rendek megfelelő. Amennyiben az plébánián keresztül történik a hitoktatói díj és a jövedelempótló kistérségi támogatás kifizetése, akkor ezek a tételek is itt kerülnek lekönyvelésre. Külön említést érdemel a központi gyűjtések témaköre. Ezek tulajdonképp átmenő tételek, és mint ilyenek, kötelezettségek. A beszámoló tájékoztató adatai tehát ezen számlák tartozik forgalmának, és nem egyenlegének összegeit tartalmazzák (természetesen az esetleges stornók, átvezetések kiszűrése után) 5. Költségek: Használata az általános rendek megfelelő, követve az általánosan használt költségcsoportokat. Sokkal részletesebb, mint az egyházi beszámolóban megszokott bontás, de a részletezettség sok esetben indokolt lehet, mert jobban mutatja a költségek mibenlétét. Ahol a beszámoló költséghelyi csoportosításokat ír elő (pl. áram, gáz, fűtőanyag) ott a megbontás főkönyvi szinten kötelező. A továbbiakban a 6-os számlaosztály (v. munkaszám, v. kódszám) használata ajánlott, hisz a költséghelyi bontás a továbbiakban fontos információ lehet. 3

4 6. Költséghelyek: A költséghelyek lehetséges struktúráját követi, emiatt használata ajánlott. A 6-os számlaosztály, (v. munkaszám, v. kódszám) használata lehetséges, javasolt, ha nagy plébániaről van szó, és több, önmagában is jelentős működési költséggel rendelkező, önálló költséghely könyvelése történik egyben (pl. egy idősotthon) A 6-os számlaosztály, (v. munkaszám, v. kódszám) használata különösen javasolt, ha egy rendszeren belül történik több plébánia könyvelése is, hisz ebben az esetben a közösségek egyedi és felosztandó költségeinek kimutathatósága mindenképp indokolja az elkülönített kimutatást. (Természetesen ebben az esetben a bevételek elkülönített nyilvántartásáról is gondoskodni kell.) 8. Ráfordítások: Használata az általános rendek megfelelő. 9. Árbevételek: Használata az általános rendek megfelelő. Javasoljuk a főkönyvi kivonat bontását a felmerülési helyeknek megfelelően, vagy munkaszámok, v. kódszámok alkalmazását felmerülési helyek alapján. Figyelem: Természetesen a főkönyvi kivonat alapdokumentuma a kettős könyvvitellel készült beszámoló hitelességének, ezért a beszámoló mellé történő csatolása elengedhetetlen. (Az év lezárásakor a számlalapok kinyomtatása és lefűzése is követelmény, de nem beküldendő!) Az év végi beszámoló melléklete még a adófőkönyv, az adófolyószámla, a perselykönyv fénymásolata, és a banklszámla, elkülönített bankszámlák, értékpapírszámlák utolsó (dec. 31) kivonatának fénymásolata fénymásolata. Győr, január 1. 4

5 PLÉBÁNIAI SZÁMLATÜKÖR KETŐS KÖNYVVITEL ESETÉN (Számviteli törvény elveit követő eredménykimutatási séma használata esetén) 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK 121 FÖLDTERÜLETEK (ALÁBONTHATÓ!) 123 ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK, TULAJDONI HÁNYADOK (Itt szerepelnek az plébánia ingatlanjai értékkel. Az értéket megadhatja értékbecslő hivatalosan, vagy tapasztalati úton is megállapítható) 1231 Plébánia ingatlan értéke ( végzett munka értéknövelő!) 1232 Templom ingatlan értéke ( végzett munka értéknövelő!) 1233 Temető ingatlan értéke ( végzett munka értéknövelő!) 1234 Intézmények ingatlanjainak értéke ( végzett munka értéknövelő!) 1293 Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok értékcsökkenése (nem használjuk) 13 TERMELŐ GÉPEK, BERENDEZÉSEK 131 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök (ilyen nem jellemzően lesz) 1391 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök amortizációja (nem használjuk) 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK (Minden ami leltárba kerül) 141 Berendezések, felszerelések (jellemzően ide tartoznak a beszerzett nem speciálisan egyházi jellegű eszközök) 142 Járművek 143 Templomi textíliák 144 Templomi és plébániai könyvek 145 Liturgikus ruhák (papi és ministránsruhák) 146 Liturgikus szolgálat során használt tárgyak (keresztek, gyertyatartók, füstölők, örökmécses, betlehem, szentsír, stb. - Alábontható!) 147 Bútorzat (oltár, ambo, sedes, székek, padok, keresztelőkút, gyóntatószék, plébániai bútorok, intézmények bútorai- Alábontható!) 148 Egyéb eszközök (műkincsek, képek szobrok, harangok, toronyóra, orgona, stb. Alábontható!) 149 Kisértékű tárgyi eszköz 1491 Berendezések, felszerelések, járművek amortizációja (nem használjuk) 1499 Kisértékű tárgyi eszköz amortizációja (nem használjuk) 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 161 BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK ( a beruházási kiadások a beszámolóban a számlák T forgalma) 5

6 1611 Plébániai ingatlan-beruházás, felújítás 1612 Templom épület-beruházás, felújítás 1613 Temető felújítás, beruházás költségei 1614 Intézmény felújítási, beruházási költségei 1615 Gépkocsi felújítás, beruházás költségei 1616 Eszközbeszerzések 1617 Templomi textíliák (ami a leltárba kerül) 1618 Liturgikus könyvek (ami a leltárba kerül) 1619 Liturgikus ruhák (ami a leltárba kerül) 2 KÉSZLETEK 211 Áruk (kereskedelmi céllal vásárolt kegytárgyak záró-nyitó értéke, bolt esetén használata kötelező) 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHAT 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 311 BELFÖLDI KÖVETELÉSEK XY ( Mivel pénzügyi szemléletű a könyvelés, alapesetben itt nem szerepelnek értékek, de nagyobb összeg esetén lehetséges, év végén kötelező a követelés kimutatása pl.: ki nem fizetett jelentősebb bérleti díj) Többek vevők 35 ADOTT ELŐLEGEK 351 ELSZÁMOLÁSI ELŐLEGEK 3511 Utazási elszámolási előlegek 3512 Vásárlási elszámolási előlegek 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 KÖLCSÖNÖK 3611 KÖLCSÖNÖK Egyéb kölcsön 3612 ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK FOLYÓSÍTÁSA Fizetési előleg Munkáltatói kölcsön Egyéb kölcsön 37 ÉRTÉKPAPÍROK 371 BANKBETÉTEK, BEFEKTETÉSI ALAPOK, ÉRTÉKPAPÍROK, MÁS PÉNZÜGYI LEKÖTÉSEK 3711 FORINT ALAPÚ BANKBETÉTEK, BEFEKTETÉSI ALAPOK, ÉRTÉKPAPÍROK, MÁS PÉNZÜGYI LEKÖTÉSEK Forint bankbetétek Forint befektetési alapok Forint értékpapírok 6

7 3712 DEVIZA ALAPÚ BANKBETÉTEK, BEFEKTETÉSI ALAPOK, ÉRTÉKPAPÍROK, MÁS PÉNZÜGYI LEKÖTÉSEK Deviza bankbetétek Deviza befektetési alapok Deviza értékpapírok 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 PÉNZTÁR Házi pénztár Házi pénztár Valuta pénztár Valuta pénztár UTALVÁNYOK 3831 Étkezési utalvány 384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA 3841 Elszámolási betétszámla Elszámolási betétszámla DEVIZA SZÁMLÁK 3851 Deviza elszámolási betétszámla Deviza elszámolási betétszámla ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK 3891 Átvezetési számla forint pénztár és bank között 3892 Átvezetési számla valuta pénztár és deviza bank között 3893 Átvezetési számla forint befektetési alapok és bank között 3894 Átvezetési számla deviza befektetési alapok és bank között 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (nem használjuk) 4. FORRÁSOK 41 SAJÁT TŐKE 411 Induló tőke 413 Tőkeváltozás 415 Értékelési tartalék 419 Mérleg szerinti eredmény 4191 Alaptevékenységből származó eredmény 4192 Vállalkozási tevékenységből származó eredmény 451 RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK, KÖLCSÖNÖK 4511 Hitel, kölcsön folyósítás egyházmegyétől 4512 Pénzintézettől felvett hitel folyósítása 4513 Más forrásból származó hitel, kölcsön folyósítása (plébánostól) 7

8 454 SZÁLLÍTÓK XY ( Mivel pénzügyi szemléletű a könyvelés, alapesetben itt nem szerepelnek értékek, de nagyobb összeg esetén évközben is lehetséges, év végén pedig kötelező a kötelezettség tételes kimutatása pl.: ki nem fizetett jelentősebb közmű számla) Többek szállítók 46 KÖTELEZETTSÉGEK 461 TÁNYA 4611 TÁNYA (Amennyiben van üzleti tevékenységből származó TÁNYA kötelezettsége a plébániának, akkor fizetni kell) 462 SZJA 4621 SZJA 4622 Caffeteria juttatások utáni SZJA 4629 SZJA befizetés teljesítése 463 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Egészségügyi hozzájárulás Önrevíziós pótlék Birság Adóhatósági illeték Startkártyás járulék Rehabilitációs hozzájárulás Gépjármű adó 466 VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA 4661 Visszaigényelhető ÁFA (Amennyiben ÁFA körös a plébánia) 467 FIZETENDŐ ÁFA 4671 Fizetendő ÁFA (Amennyiben ÁFA körös a plébánia, vagy fordított ÁFA fizetésére válik kötelezetté) 468 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA 4681 Adóhatóságtól visszakapott ÁFA (Amennyiben ÁFA körös a plébánia) 4682 Adóhatóságnak befizetett ÁFA (Amennyiben ÁFA körös a plébánia, vagy fordított ÁFA fizetésére válik kötelezetté) 47 KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSOK 471 JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA 4711 Jövedelem elszámolási számla 4712 Jövedelem elszámolás kifizetés (készpénz vagy bank) 473 JÁRULÉKOK 4731 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK Nyugdíjbiztosítási járulék munkaadói rész Nyugdíjbiztosítási járulék dolgozótól levont rész Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 8

9 4732 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK, MUNKAERŐ PIACI JÁRULÉK Egészségbiztosítási járulék munkaadói rész Egészségbiztosítási járulék dolgozótól levont rész Munkaerő piaci járulék előírása Munkaerő piaci járulék előírása, dolgozótól levont rész Egészségbiztosítási járulék, Munkaerő piaci járulék teljesítése 474 EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK 4741 Táppénz hozzájárulás 4742 Szakképzési hozzájárulás 4743 Egyházi személyek 10 %-os nyugdíjjáruléka egyházmegyének 4744 Elszámolásra kapott pénzeszközök 475 KÖZPONTI GYŰJTÉSEK (a számlák T, K forgalma mutatja a bevételeket és kiadásokat. Beszámolóba a feladott összegeket kell szerepeltetni T forgalom) 4751 Katolikus iskolák 4752 Szentföldi emlékhelyekre gyűjtés 4753 Papnevelés gyűjtés 4754 Péter-fillér 4755 Missziós gyűjtés 4756 Karitasz gyűjtés 4757 Egyéb központi gyűjtések (Ha szükséges, alábontható) 4759 Előző évről elmaradt gyűjtések 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (nem használjuk) 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla 492 Záró mérleg számla 5 KÖLTSÉGEK 51 ANYAG KÖLTSÉG 511 KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK ( A megbontás főkönyv vagy munkaszám segítségével kötelező 5111 Áramdíj (pl. Plébánia: 62112, Templom: 62123, Intézmények: v. munkaszám) 5112 Víz és csatornadíj 5113 Gázdíj (pl. Plébánia: 62112, Templom: 62123, Intézmények: v. munkaszám) 512 REZSI ANYAGOK Tüzelőanyag (pl. Plébánia: 62112, Templom: 62123, Intézmények: v munkaszám) Üzemanyag Építési anyagok, karbantartási anyagok 9

10 51204 Parkosítás anyagköltsége, növények Tisztító, fertőtlenítő szerek Takarító eszközök Munkaruha Szerszám, fogyóeszköz, alkatrészek Nyomtatvány, irodaszer, festékpatron, papír 513 HITÉLETI TEVÉKENYSÉG ANYAGAI (templom: v. munkaszám) Ostya Misebor Gyertya, gyertyaolaj Templomi textíliák corporale, kehelykendő, kendő (ami nem kerül leltárba) Tömjén, füstölőszén Liturgikus könyvek, füzete, brossúrák, szentképek (ami nem kerül leltárba és nem értékesíti) Dísznövények Egyéb anyagok 514 ÉLELMISZER (Nem a lelkész tartási kötelezettsége!) 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 521 KARBANTARTÁSOK Épületek karbantartási költségei Gépek, berendezések javítási költségei Gépjárművek javítási költségei Irodai gépek javítási költségei Egyéb javítások, karbantartások 522 UTAZÁS, PARKOLÁS, SZÁLLÁS KÖLTSÉGEK 5221 Utazás, parkolás, szállás költségek ( pl. kirándulások útiköltsége, parkolási díja, autópálya díj) 523 EGYÉB KÖLTSÉGEK Telefon költség Posta költség Újság előfizetések Szoftverkövetés költsége Internet költsége Oktatás, továbbképzés költségei Tandíjak Számviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Őrzési, rendészeti díj Szakértői díjak TV előfizetési díj 10

11 52313 Rendezvények költségei Szemétkezelési költség Kéményseprői díj Tűzoltó készülékek felülvizsgálati díja Hirdetés, reklám költségei Pályázati díjak Egyéb külső szolgáltató által elvégzett munka 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 5311 Hatósági díjak, illetékek 5312 Bankköltség 532 BIZTOSÍTÁSI DÍJAK 5321 Vagyonbiztosítás 54 BÉRKÖLTSÉG 541 BÉRKÖLTSÉG 5411 ADÓZOTT MUNKABÉR Plébános adóköteles járandóság Káplán adóköteles járandóság Kisegítő adóköteles járandóság Állandó dolgozók munkabére, jutalma Egyéb adóköteles szerződéses bér Hitoktatók bére, hitoktatói díjjak kifizetése (adóköteles) 5412 ADÓMENTES BÉR ADÓMENTES JÁRANDÓSÁGOK Plébános adómentes járandóság Káplán adómentes járandóság Kisegítő adómentes járandóság Kántor adómentes járandóság Sekrestyés adómentes járandóság Irodai alkalmazott adómentes járandóság Egyéb adómentes járandóság Pénzbeszedők jutaléka STÓLA RÉSZESEDÉS Plébános stóla részesedése Káplán stóla részesedése Kisegítő stóla részesedése Kántor stóla részesedése Sekrestyés stóla részesedése KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS XY Jogosult (átmenő tétel, de költségként könyveljük) 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 11

12 551 MUNKAVÁLLALÓKNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK napos betegszabadság /3-ad rész táppénz 5513 Végkielégítés 5514 Napidíj 5515 Dolgozók munkába járásának költségtérítése - Útiköltség térítések 5516 Kiküldetések - saját gépkocsi használatra kifizetett költségtérítések (Ezen a soron kell szerepeltetni a lelkészek saját gépkocsi használatának költségét) 552 JÓLÉTI KIADÁSOK 5521 Tartási kötelezettség költségei (Ahol van ilyen) 5522 Kisértékű ajándék 5523 Természetbeni juttatások 5524 Reprezentációs költség 5525 Üzleti ajándék 553 CAFFETERIA 5531 Étkezési utalványok 5532 Egészségpénztári tagdíj befizetés 5533 Beiskolázási támogatás 5534 Üdülési csekk SZÉP kártya 5535 Nyugdíjpénztári befizetés 5536 Caffeteria SZJA kötelezettsége 5537 Természetbeni juttatások SZJA kötelezettsége 56 BÉRJÁRULÉKOK 561 NYUGDÍJ ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK 5611 Munkabér Egészségbiztosítási járulékai 5612 Munkabér Nyugdíj járulékai 5613 Munkaerőpiaci járulék 5614 Egészségügyi hozzájárulás 5615 Természetbeni juttatások Nyugdíj és Egészségbiztosítási járulékai 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉS (NEM HASZNÁLJUK) 6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 621 FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK 6211 Plébánia fenntartási közös költségei (közös: Amennyiben a plébánia működése Materként történik, oldallagos plébániákkal, és közös költségek képződnek.) 6212 Plébánia fenntartási nem felosztandó költségei (Amennyiben a plébánia működése Materként történik, oldallagos plébániákkal, és képződnek olyan költségek is, melyek nem felosztandóak, hanem kizárólag a Főplébánia közösségét terhelik Templom fenntartási költségei 6214 Temető fenntartási költségei 6215 Intézmények költségei 6216 Stb 12

13 8 RÁFORDÍTÁSOK 814 ELADOTT ÁRÚK BESZERZÉSI ÉRTÉKE 8141 Értékesített kegytárgyak beszerzési ára 8142 Értékesített hitéleti kiadványok beszerzési ára (könyvek, imakönyvek) 815 ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTMÉNYEK 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 861 TÁRGYI ESZKÖZÖK KIVEZETÉSE 8611 Tárgyieszköz nyilvántartási értéke értékesítés esetén 8612 Selejtezések 8613 Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások 862 RÁFORDÍTÁSOK Normatíva és kiegészítő támogatás átadása Intézménynek adott támogatás Rászorulók részére adott segély Karitász csoport kiadásai (Ha indokolt, önálló költséghely v. munkaszám lehet a 6. szlaosztályban) Kegyeleti költségek Plébániai közösségek sajátos költségei kiadásai (Ha indokolt, önálló költséghely v. munkaszám lehet a 6. szlaosztályban) Hittanoktatás dologi kiadásai kiadásai (Ha indokolt, önálló költséghely v. munkaszám lehet a 6. szlaosztályban) Plébániai rendezvények kiadásai kiadásai (Ha indokolt, önálló költséghely v. munkaszám lehet a 6. szlaosztályban) Egyéb sajátos kiadás 863 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Központi járulék (EKRA) befizetése az egyházmegyéhez Más befizetési kötelezettség teljesítése az egyházmegyéhez (pl. toronybérlet egyházmegyei rész) Binált misékből befizetés egyházmegyéhez Oldallagos plébánia hozzájárulása a főplébánia költségeihez Más plébániához csatolt filia pénzmaradványának átadása Birságok, kártérítések, késedelmi kamatok Egyéb, külön fel nem sorolt kiadások 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 8711 Fizetett bankkamat 8712 Árfolyamveszteség 9. BEVÉTELEK 13

14 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE 911 NEM EGYHÁZI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE (Az adómentesség vagy adókötelezettség kérdése külön vizsgálandó!) 9111 Kegytárgy értékesítés árbevétele (ÁFA kötelezettség árbevétel nagyságától függő 5 MFt!) 9112 Ingatlan és eszköz bérletből származó bevétel (egyházi célt szolgáló épületek részben történő bérbeadása pl. harangtorony telefontársaság bérlet, illetve Önálló, nem egyházi célokat szolgáló épület bérbeadása - ÁFA kötelezettség vizsgálandó!) 9113 Lakbér árbevétele 9114 Temető árbevétele (ÁFA kötelezettség árbevétel nagyságától függő 5 MFt!) 96 EGYÉB BEVÉTELEK 961 SAJÁT BEVÉTELEK Önkéntes hozzájárulás (Plébániai adó) Persely bevételek Stóla, stipendium bevétele Binált misékből bevétel Közcélú adomány magánszemélytől igazolással Közcélú adomány vállalkozástól igazolással Adomány igazolás nélkül Közérdekű kötelezettségvállalásból származó bevétel Térítési és egyéb díjak (Harangozás, utiköltség) Kegyes adományok Hagyaték, örökség Biztosítási kártérítés, biztosítási bónus bevétel Célgyűjtés a plébánia javára 962 TÁMOGATÁSOK Működési támogatás egyházmegyétől Felújítási támogatás egyházmegyétől Meghatározott célra kapott támogatás egyházmegyétől Közp. költségvetésből szárm. normatív és kiegészítő tám Központi költségvetésből származó céltámogatás Hitoktatási támogatás Egyházmegyétől (Hitoktatói díjak) Önkormányzattól kapott támogatás Alapítványoktól kapott támogatás Külföldi adományból bevétel Pályázatból bevétel Egyéb támogatások Egyházmegyétől adómentes jövedelem-kiegészítés (átmenő tétel, de árbevételként könyveljük) 963 EGYÉB SAJÁTSÁGOS BEVÉTELEK Személyi térítési díjjak (szociális otthonok, napközik, intézmények) Oldallagos plébániától kapott átadott bevétel (Filia hozzájárulása Mater költségeihez) 14

15 96313 Új filia átvett pénzmaradványa Egyéb sajátságos bevétel Közüzemi díj visszatérítés Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele Újságok értékesítésének bevétele 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 971 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE 9711 Kapott bankkamat 9712 Árfolyamnyereség 15

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezetségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben