KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről"

Átírás

1 KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről (Számviteli törvény elveit követő eredménykimutatási séma használata esetén) A plébániák könyvelésében a megyéspüspök engedélyével használható az egyszeres könyvvitel helyett a kettős könyvvitel könyvvezetési rendszere. Áttérés vagy visszatérés a kettős illetve egyszeres könyvviteli rendszer közt csak január elsején lehetséges a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet szabályainak figyelembevételével. A könyvviteli rendszerek közti áttérési szándékot az egyházmegye számvevőjével egyeztetni kell. Ő írásban felterjeszti a kérést a megyéspüspöknek, akinek írásbeli leirata alapján lehet azt jogszerűen megtenni. Az áttérés akkor javasolt, ha a plébánia bevételei jelentősek, esetleg gazdasági tevékenységet folytat, vagy ha az plébániának főállású alkalmazottai vannak, és emiatt sokrétű adókapcsolata áll fenn. Indokolt lehet még az átállás ha a közösségnek több bankszámlája, vagy esetleg devizában vezetett bankszámlája van, ha jelentős pályázati forrásból beruházások valósulnak meg, vagy ha általában véve az plébánia méretei, ügymenete ezt indokolják. A kettős könyvvitel alkalmazása könyvelési szakértelmet igényel, ezért csak szakképzett mérlegképes könyvelő tudja azt helyesen vezetni. A kettős könyvvitelt vezető plébániák évről éves beszámolójukat (a zárszámadást) A Kormány 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelete az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól figyelembevételével tehetik meg. A rendelet ugyanis az eddigiekkel ellentétben - meghatározta a kettős könyvvitelt vezető egyházi jogi személyek beszámolójának formai követelményeit is a rendelet mellékletében. A mellékletben rögzített mérleg egy tulajdonképpeni egyszerűsített mérleg, míg az eredménykimutatás a normál eredménykimutatás egyszerűsítésén túl sajátságos rendszerben veszi számba a bevételeket és a kiadásokat, és külön levezetésben mutatja ki az egyházi jogi személy alap vagyis egyházi - tevékenységből, valamint vállalkozási tevékenységből származó bevételeit. Mivel az új forma jóval egyszerűbb az éves beszámoló megszokott mérleg és eredménykimutatás bontásánál, ezért ennek elkészítése minimális többletmunkát jelent. Azonban az adatok könnyebb áttekinthetősége, valamint a beszámoló értékelhető információinak érdekében a továbbiakban is kérjük elkészíteni a hagyományos táblákat, csak ezután ezek mint munkatáblák kerülnek bele a beszámoló anyagába. A kettős könyvvitelt vezető plébániák évről beszámolási kötelezettségüket tehát a következő dokumentumokkal tehetik meg: Az egyházmegye honlapján megtalálható kettős könyvvitelű beszámoló anyaga: 1. Előlap 2. Mérleg a Kormány 296/2013. rendelete alapján összeállított szerkezetben 3. Eredménykimutatás a Kormány 296/2013. rendelete alapján összeállított szerkezetben 4. Mérleg munkatábla 1

2 5. Eredménykimutatás munkatábla 6. Részletes kimutatás (Itt készül el a költségvetés is) 7. Jegyzőkönyv kivonat 8. Jelenléti ív Egyéb beküldendő dokumentumok: 1. Főkönyvi kivonat mely alátámasztja a mérleg és eredménykimutatás számait. 2. az egyházközségi adó összesítését tartalmazó adófőkönyv fénymásolata 3. a perselykönyv fénymásolata. Az egyházi adót összesítő elszámolásnak ill. a perselykönyvnek nincsenek formai követelményei, azokkal szemben csak az áttekinthetőség és a pontos vezetés az elvárás. A zárszámadás-költségvetés beküldési határideje március 15. A kettős könyvvitel az plébániák esetében hasonlóan a költségvetési szervezetekhez, és ellentétben a vállakozásokkal - pénzügyi szemléletű (vagyis a teljesítés napjaként a kifizetés napját vesszük alapul), emiatt az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat nem használjuk. Az egyházi könyvvezetés sajátosságai Az egyház sajátságos beszámolási rendjének helyébe (pénzügyi beszámoló) a Számviteli törvény elveit követő Éves beszámoló lép, pontosabban annak Mérleg és Eredménykimutatás dokumentuma. (Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés és Cash-Flow kimutatás nem készül.) A beszámoló jogszabályban rögzített formáját a már említett 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet határozza meg Ugyanakkor a Mérleg és Eredménykimutatás jogszabályban elírt struktúráján túl a más ismertetett okokból el kell készíteni a Számviteli törvényből ismert Mérleg és eredménykimutatás formát, mint munkatáblát. Ezen kívül egy részletesebb eredménylevezetést is kell készíteni, mely követi az Eredménykimutatás számait, de annál részletesebb. (melléklet) Ez felel meg a plébániák sajátságos beszámolási igényeinek. A plébániák beszámolására használható séma egy alap, mely a számviteli törvény elveit követő eredménykimutatást részletezi. Az összefüggések tehát rögzítettek, de egy közösség konkrét beszámolójában természetesen csak azokat a sorokat kell kitölteni, ahol van összeg. A sémában szereplő sorok kihagyhatók, vagy a főkönyvi kivonatban igény szerint tovább bonthatóak, csak a gyűjtősorokra, és azok összefüggéseire kell ügyelni. Ez a részletező tábla tartalmazza az előző évi költségvetés tervszámait, a tárgyévi tény számokat és a jövő évi költségvetés számait is. A részletezés alján található pár kiegészítő adat, amely az Eredménykimutatásból nem levezethető, de az Egyház sajátságos működése miatt a beszámoló teljes körűségéhez szükséges. (Beruházások és központi gyűjtések) A Mater és oldallagos plébániák közös költségeit a Mater részletes beszámolóban meg kell jeleníteni (vagyis a beszámolóban jelenjenek meg azok a sorok, amik egy másik kimutatáson felosztásra kerülnek) 2

3 Az egyes számlaosztályok vezetésének jellegzetességei: 1 Befektetett eszközök: Az egyházi szervezetek esetében az amortizáció értéke 0 %, mivel az alkalmazott maradványérték 100 %. Aktiválás után az év végi beszámoló beruházási kiadásait ekkor a Befejezetlen beruházás számlák, tartozik forgalma adja. (Éven túli beruházásoknál célszerű évenként új alszámlát nyitni) Állandó kettős könyvvitel használata esetén célszerű az ingatlanok tárgyi eszköz kartonját és leltárát a már meglévő eszközökről is elkészíteni. (A nyilvántartási összegek ellenszámlája a tőketartalék számla.) 2 Készletek : Általában véve használata nem indokot. 3. Követelések 31. Követelések árú szállításból és szolgáltatásból (átutalásos számlák): Mivel jellegzetesen kis tételekről lehet szó, és pénzügyi szemléletben könyvelünk, használata nem kötelező, vagyis a számla a pénzügyi teljesítés során kerül az árbevételek közé. Azonban nagyobb vagy folyamatos tételek esetén (pl.: lakás, üzlet bérleti díjak) használható év közben is. Év végi leltárnál azonban a lejárt vevői követeléseket mindenképp partnerenként itt kell kimutatni Adott előlegek Egyéb követelések: Használata az általános rendek megfelelő. 38 Pénzeszközök: Használata az általános rendek megfelelő. 4. Források 41. Saját tőke: Ebből a számlacsoportból az Induló tőke, a Tőkeváltozás, az Értékelési tartalék és a Mérlegszerinti eredmény számlákat használjuk. A Mérlegszerinti eredmény speciális bontása egyházaknál az Alaptevékenységből származó eredmény és a Vállalkozási tevékenységből származó eredmény bontás használata Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök: Használata az általános rendek megfelelő Szállítók (átutalásos számlák): Mivel jellegzetesen kis tételekről lehet szó, és pénzügyi szemléletben könyvelünk, használata nem kötelező, vagyis a számla a pénzügyi teljesítés során kerül a költségek, ráfordítások közé. Azonban nagyobb tételek használható év közben is. Év végi leltárban azonban a lejárt szállítói követeléseket állományba kell venni, vagyis mindenképp partnerenként itt kell kimutatni. 46. Kötelezettségek: Használata az általános rendek megfelelő. Amennyiben az plébánián keresztül történik a hitoktatói díj és a jövedelempótló kistérségi támogatás kifizetése, akkor ezek a tételek is itt kerülnek lekönyvelésre. Külön említést érdemel a központi gyűjtések témaköre. Ezek tulajdonképp átmenő tételek, és mint ilyenek, kötelezettségek. A beszámoló tájékoztató adatai tehát ezen számlák tartozik forgalmának, és nem egyenlegének összegeit tartalmazzák (természetesen az esetleges stornók, átvezetések kiszűrése után) 5. Költségek: Használata az általános rendek megfelelő, követve az általánosan használt költségcsoportokat. Sokkal részletesebb, mint az egyházi beszámolóban megszokott bontás, de a részletezettség sok esetben indokolt lehet, mert jobban mutatja a költségek mibenlétét. Ahol a beszámoló költséghelyi csoportosításokat ír elő (pl. áram, gáz, fűtőanyag) ott a megbontás főkönyvi szinten kötelező. A továbbiakban a 6-os számlaosztály (v. munkaszám, v. kódszám) használata ajánlott, hisz a költséghelyi bontás a továbbiakban fontos információ lehet. 3

4 6. Költséghelyek: A költséghelyek lehetséges struktúráját követi, emiatt használata ajánlott. A 6-os számlaosztály, (v. munkaszám, v. kódszám) használata lehetséges, javasolt, ha nagy plébániaről van szó, és több, önmagában is jelentős működési költséggel rendelkező, önálló költséghely könyvelése történik egyben (pl. egy idősotthon) A 6-os számlaosztály, (v. munkaszám, v. kódszám) használata különösen javasolt, ha egy rendszeren belül történik több plébánia könyvelése is, hisz ebben az esetben a közösségek egyedi és felosztandó költségeinek kimutathatósága mindenképp indokolja az elkülönített kimutatást. (Természetesen ebben az esetben a bevételek elkülönített nyilvántartásáról is gondoskodni kell.) 8. Ráfordítások: Használata az általános rendek megfelelő. 9. Árbevételek: Használata az általános rendek megfelelő. Javasoljuk a főkönyvi kivonat bontását a felmerülési helyeknek megfelelően, vagy munkaszámok, v. kódszámok alkalmazását felmerülési helyek alapján. Figyelem: Természetesen a főkönyvi kivonat alapdokumentuma a kettős könyvvitellel készült beszámoló hitelességének, ezért a beszámoló mellé történő csatolása elengedhetetlen. (Az év lezárásakor a számlalapok kinyomtatása és lefűzése is követelmény, de nem beküldendő!) Az év végi beszámoló melléklete még a adófőkönyv, az adófolyószámla, a perselykönyv fénymásolata, és a banklszámla, elkülönített bankszámlák, értékpapírszámlák utolsó (dec. 31) kivonatának fénymásolata fénymásolata. Győr, január 1. 4

5 PLÉBÁNIAI SZÁMLATÜKÖR KETŐS KÖNYVVITEL ESETÉN (Számviteli törvény elveit követő eredménykimutatási séma használata esetén) 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK 121 FÖLDTERÜLETEK (ALÁBONTHATÓ!) 123 ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK, TULAJDONI HÁNYADOK (Itt szerepelnek az plébánia ingatlanjai értékkel. Az értéket megadhatja értékbecslő hivatalosan, vagy tapasztalati úton is megállapítható) 1231 Plébánia ingatlan értéke ( végzett munka értéknövelő!) 1232 Templom ingatlan értéke ( végzett munka értéknövelő!) 1233 Temető ingatlan értéke ( végzett munka értéknövelő!) 1234 Intézmények ingatlanjainak értéke ( végzett munka értéknövelő!) 1293 Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok értékcsökkenése (nem használjuk) 13 TERMELŐ GÉPEK, BERENDEZÉSEK 131 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök (ilyen nem jellemzően lesz) 1391 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök amortizációja (nem használjuk) 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK (Minden ami leltárba kerül) 141 Berendezések, felszerelések (jellemzően ide tartoznak a beszerzett nem speciálisan egyházi jellegű eszközök) 142 Járművek 143 Templomi textíliák 144 Templomi és plébániai könyvek 145 Liturgikus ruhák (papi és ministránsruhák) 146 Liturgikus szolgálat során használt tárgyak (keresztek, gyertyatartók, füstölők, örökmécses, betlehem, szentsír, stb. - Alábontható!) 147 Bútorzat (oltár, ambo, sedes, székek, padok, keresztelőkút, gyóntatószék, plébániai bútorok, intézmények bútorai- Alábontható!) 148 Egyéb eszközök (műkincsek, képek szobrok, harangok, toronyóra, orgona, stb. Alábontható!) 149 Kisértékű tárgyi eszköz 1491 Berendezések, felszerelések, járművek amortizációja (nem használjuk) 1499 Kisértékű tárgyi eszköz amortizációja (nem használjuk) 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 161 BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK ( a beruházási kiadások a beszámolóban a számlák T forgalma) 5

6 1611 Plébániai ingatlan-beruházás, felújítás 1612 Templom épület-beruházás, felújítás 1613 Temető felújítás, beruházás költségei 1614 Intézmény felújítási, beruházási költségei 1615 Gépkocsi felújítás, beruházás költségei 1616 Eszközbeszerzések 1617 Templomi textíliák (ami a leltárba kerül) 1618 Liturgikus könyvek (ami a leltárba kerül) 1619 Liturgikus ruhák (ami a leltárba kerül) 2 KÉSZLETEK 211 Áruk (kereskedelmi céllal vásárolt kegytárgyak záró-nyitó értéke, bolt esetén használata kötelező) 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHAT 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 311 BELFÖLDI KÖVETELÉSEK XY ( Mivel pénzügyi szemléletű a könyvelés, alapesetben itt nem szerepelnek értékek, de nagyobb összeg esetén lehetséges, év végén kötelező a követelés kimutatása pl.: ki nem fizetett jelentősebb bérleti díj) Többek vevők 35 ADOTT ELŐLEGEK 351 ELSZÁMOLÁSI ELŐLEGEK 3511 Utazási elszámolási előlegek 3512 Vásárlási elszámolási előlegek 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 KÖLCSÖNÖK 3611 KÖLCSÖNÖK Egyéb kölcsön 3612 ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK FOLYÓSÍTÁSA Fizetési előleg Munkáltatói kölcsön Egyéb kölcsön 37 ÉRTÉKPAPÍROK 371 BANKBETÉTEK, BEFEKTETÉSI ALAPOK, ÉRTÉKPAPÍROK, MÁS PÉNZÜGYI LEKÖTÉSEK 3711 FORINT ALAPÚ BANKBETÉTEK, BEFEKTETÉSI ALAPOK, ÉRTÉKPAPÍROK, MÁS PÉNZÜGYI LEKÖTÉSEK Forint bankbetétek Forint befektetési alapok Forint értékpapírok 6

7 3712 DEVIZA ALAPÚ BANKBETÉTEK, BEFEKTETÉSI ALAPOK, ÉRTÉKPAPÍROK, MÁS PÉNZÜGYI LEKÖTÉSEK Deviza bankbetétek Deviza befektetési alapok Deviza értékpapírok 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 PÉNZTÁR Házi pénztár Házi pénztár Valuta pénztár Valuta pénztár UTALVÁNYOK 3831 Étkezési utalvány 384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA 3841 Elszámolási betétszámla Elszámolási betétszámla DEVIZA SZÁMLÁK 3851 Deviza elszámolási betétszámla Deviza elszámolási betétszámla ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK 3891 Átvezetési számla forint pénztár és bank között 3892 Átvezetési számla valuta pénztár és deviza bank között 3893 Átvezetési számla forint befektetési alapok és bank között 3894 Átvezetési számla deviza befektetési alapok és bank között 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (nem használjuk) 4. FORRÁSOK 41 SAJÁT TŐKE 411 Induló tőke 413 Tőkeváltozás 415 Értékelési tartalék 419 Mérleg szerinti eredmény 4191 Alaptevékenységből származó eredmény 4192 Vállalkozási tevékenységből származó eredmény 451 RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK, KÖLCSÖNÖK 4511 Hitel, kölcsön folyósítás egyházmegyétől 4512 Pénzintézettől felvett hitel folyósítása 4513 Más forrásból származó hitel, kölcsön folyósítása (plébánostól) 7

8 454 SZÁLLÍTÓK XY ( Mivel pénzügyi szemléletű a könyvelés, alapesetben itt nem szerepelnek értékek, de nagyobb összeg esetén évközben is lehetséges, év végén pedig kötelező a kötelezettség tételes kimutatása pl.: ki nem fizetett jelentősebb közmű számla) Többek szállítók 46 KÖTELEZETTSÉGEK 461 TÁNYA 4611 TÁNYA (Amennyiben van üzleti tevékenységből származó TÁNYA kötelezettsége a plébániának, akkor fizetni kell) 462 SZJA 4621 SZJA 4622 Caffeteria juttatások utáni SZJA 4629 SZJA befizetés teljesítése 463 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Egészségügyi hozzájárulás Önrevíziós pótlék Birság Adóhatósági illeték Startkártyás járulék Rehabilitációs hozzájárulás Gépjármű adó 466 VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA 4661 Visszaigényelhető ÁFA (Amennyiben ÁFA körös a plébánia) 467 FIZETENDŐ ÁFA 4671 Fizetendő ÁFA (Amennyiben ÁFA körös a plébánia, vagy fordított ÁFA fizetésére válik kötelezetté) 468 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA 4681 Adóhatóságtól visszakapott ÁFA (Amennyiben ÁFA körös a plébánia) 4682 Adóhatóságnak befizetett ÁFA (Amennyiben ÁFA körös a plébánia, vagy fordított ÁFA fizetésére válik kötelezetté) 47 KÜLÖNFÉLE RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSOK 471 JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA 4711 Jövedelem elszámolási számla 4712 Jövedelem elszámolás kifizetés (készpénz vagy bank) 473 JÁRULÉKOK 4731 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK Nyugdíjbiztosítási járulék munkaadói rész Nyugdíjbiztosítási járulék dolgozótól levont rész Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 8

9 4732 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK, MUNKAERŐ PIACI JÁRULÉK Egészségbiztosítási járulék munkaadói rész Egészségbiztosítási járulék dolgozótól levont rész Munkaerő piaci járulék előírása Munkaerő piaci járulék előírása, dolgozótól levont rész Egészségbiztosítási járulék, Munkaerő piaci járulék teljesítése 474 EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK 4741 Táppénz hozzájárulás 4742 Szakképzési hozzájárulás 4743 Egyházi személyek 10 %-os nyugdíjjáruléka egyházmegyének 4744 Elszámolásra kapott pénzeszközök 475 KÖZPONTI GYŰJTÉSEK (a számlák T, K forgalma mutatja a bevételeket és kiadásokat. Beszámolóba a feladott összegeket kell szerepeltetni T forgalom) 4751 Katolikus iskolák 4752 Szentföldi emlékhelyekre gyűjtés 4753 Papnevelés gyűjtés 4754 Péter-fillér 4755 Missziós gyűjtés 4756 Karitasz gyűjtés 4757 Egyéb központi gyűjtések (Ha szükséges, alábontható) 4759 Előző évről elmaradt gyűjtések 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (nem használjuk) 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla 492 Záró mérleg számla 5 KÖLTSÉGEK 51 ANYAG KÖLTSÉG 511 KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK ( A megbontás főkönyv vagy munkaszám segítségével kötelező 5111 Áramdíj (pl. Plébánia: 62112, Templom: 62123, Intézmények: v. munkaszám) 5112 Víz és csatornadíj 5113 Gázdíj (pl. Plébánia: 62112, Templom: 62123, Intézmények: v. munkaszám) 512 REZSI ANYAGOK Tüzelőanyag (pl. Plébánia: 62112, Templom: 62123, Intézmények: v munkaszám) Üzemanyag Építési anyagok, karbantartási anyagok 9

10 51204 Parkosítás anyagköltsége, növények Tisztító, fertőtlenítő szerek Takarító eszközök Munkaruha Szerszám, fogyóeszköz, alkatrészek Nyomtatvány, irodaszer, festékpatron, papír 513 HITÉLETI TEVÉKENYSÉG ANYAGAI (templom: v. munkaszám) Ostya Misebor Gyertya, gyertyaolaj Templomi textíliák corporale, kehelykendő, kendő (ami nem kerül leltárba) Tömjén, füstölőszén Liturgikus könyvek, füzete, brossúrák, szentképek (ami nem kerül leltárba és nem értékesíti) Dísznövények Egyéb anyagok 514 ÉLELMISZER (Nem a lelkész tartási kötelezettsége!) 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 521 KARBANTARTÁSOK Épületek karbantartási költségei Gépek, berendezések javítási költségei Gépjárművek javítási költségei Irodai gépek javítási költségei Egyéb javítások, karbantartások 522 UTAZÁS, PARKOLÁS, SZÁLLÁS KÖLTSÉGEK 5221 Utazás, parkolás, szállás költségek ( pl. kirándulások útiköltsége, parkolási díja, autópálya díj) 523 EGYÉB KÖLTSÉGEK Telefon költség Posta költség Újság előfizetések Szoftverkövetés költsége Internet költsége Oktatás, továbbképzés költségei Tandíjak Számviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Őrzési, rendészeti díj Szakértői díjak TV előfizetési díj 10

11 52313 Rendezvények költségei Szemétkezelési költség Kéményseprői díj Tűzoltó készülékek felülvizsgálati díja Hirdetés, reklám költségei Pályázati díjak Egyéb külső szolgáltató által elvégzett munka 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 5311 Hatósági díjak, illetékek 5312 Bankköltség 532 BIZTOSÍTÁSI DÍJAK 5321 Vagyonbiztosítás 54 BÉRKÖLTSÉG 541 BÉRKÖLTSÉG 5411 ADÓZOTT MUNKABÉR Plébános adóköteles járandóság Káplán adóköteles járandóság Kisegítő adóköteles járandóság Állandó dolgozók munkabére, jutalma Egyéb adóköteles szerződéses bér Hitoktatók bére, hitoktatói díjjak kifizetése (adóköteles) 5412 ADÓMENTES BÉR ADÓMENTES JÁRANDÓSÁGOK Plébános adómentes járandóság Káplán adómentes járandóság Kisegítő adómentes járandóság Kántor adómentes járandóság Sekrestyés adómentes járandóság Irodai alkalmazott adómentes járandóság Egyéb adómentes járandóság Pénzbeszedők jutaléka STÓLA RÉSZESEDÉS Plébános stóla részesedése Káplán stóla részesedése Kisegítő stóla részesedése Kántor stóla részesedése Sekrestyés stóla részesedése KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS XY Jogosult (átmenő tétel, de költségként könyveljük) 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 11

12 551 MUNKAVÁLLALÓKNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK napos betegszabadság /3-ad rész táppénz 5513 Végkielégítés 5514 Napidíj 5515 Dolgozók munkába járásának költségtérítése - Útiköltség térítések 5516 Kiküldetések - saját gépkocsi használatra kifizetett költségtérítések (Ezen a soron kell szerepeltetni a lelkészek saját gépkocsi használatának költségét) 552 JÓLÉTI KIADÁSOK 5521 Tartási kötelezettség költségei (Ahol van ilyen) 5522 Kisértékű ajándék 5523 Természetbeni juttatások 5524 Reprezentációs költség 5525 Üzleti ajándék 553 CAFFETERIA 5531 Étkezési utalványok 5532 Egészségpénztári tagdíj befizetés 5533 Beiskolázási támogatás 5534 Üdülési csekk SZÉP kártya 5535 Nyugdíjpénztári befizetés 5536 Caffeteria SZJA kötelezettsége 5537 Természetbeni juttatások SZJA kötelezettsége 56 BÉRJÁRULÉKOK 561 NYUGDÍJ ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK 5611 Munkabér Egészségbiztosítási járulékai 5612 Munkabér Nyugdíj járulékai 5613 Munkaerőpiaci járulék 5614 Egészségügyi hozzájárulás 5615 Természetbeni juttatások Nyugdíj és Egészségbiztosítási járulékai 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉS (NEM HASZNÁLJUK) 6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 621 FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK 6211 Plébánia fenntartási közös költségei (közös: Amennyiben a plébánia működése Materként történik, oldallagos plébániákkal, és közös költségek képződnek.) 6212 Plébánia fenntartási nem felosztandó költségei (Amennyiben a plébánia működése Materként történik, oldallagos plébániákkal, és képződnek olyan költségek is, melyek nem felosztandóak, hanem kizárólag a Főplébánia közösségét terhelik Templom fenntartási költségei 6214 Temető fenntartási költségei 6215 Intézmények költségei 6216 Stb 12

13 8 RÁFORDÍTÁSOK 814 ELADOTT ÁRÚK BESZERZÉSI ÉRTÉKE 8141 Értékesített kegytárgyak beszerzési ára 8142 Értékesített hitéleti kiadványok beszerzési ára (könyvek, imakönyvek) 815 ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTMÉNYEK 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 861 TÁRGYI ESZKÖZÖK KIVEZETÉSE 8611 Tárgyieszköz nyilvántartási értéke értékesítés esetén 8612 Selejtezések 8613 Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások 862 RÁFORDÍTÁSOK Normatíva és kiegészítő támogatás átadása Intézménynek adott támogatás Rászorulók részére adott segély Karitász csoport kiadásai (Ha indokolt, önálló költséghely v. munkaszám lehet a 6. szlaosztályban) Kegyeleti költségek Plébániai közösségek sajátos költségei kiadásai (Ha indokolt, önálló költséghely v. munkaszám lehet a 6. szlaosztályban) Hittanoktatás dologi kiadásai kiadásai (Ha indokolt, önálló költséghely v. munkaszám lehet a 6. szlaosztályban) Plébániai rendezvények kiadásai kiadásai (Ha indokolt, önálló költséghely v. munkaszám lehet a 6. szlaosztályban) Egyéb sajátos kiadás 863 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Központi járulék (EKRA) befizetése az egyházmegyéhez Más befizetési kötelezettség teljesítése az egyházmegyéhez (pl. toronybérlet egyházmegyei rész) Binált misékből befizetés egyházmegyéhez Oldallagos plébánia hozzájárulása a főplébánia költségeihez Más plébániához csatolt filia pénzmaradványának átadása Birságok, kártérítések, késedelmi kamatok Egyéb, külön fel nem sorolt kiadások 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 8711 Fizetett bankkamat 8712 Árfolyamveszteség 9. BEVÉTELEK 13

14 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE 911 NEM EGYHÁZI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE (Az adómentesség vagy adókötelezettség kérdése külön vizsgálandó!) 9111 Kegytárgy értékesítés árbevétele (ÁFA kötelezettség árbevétel nagyságától függő 5 MFt!) 9112 Ingatlan és eszköz bérletből származó bevétel (egyházi célt szolgáló épületek részben történő bérbeadása pl. harangtorony telefontársaság bérlet, illetve Önálló, nem egyházi célokat szolgáló épület bérbeadása - ÁFA kötelezettség vizsgálandó!) 9113 Lakbér árbevétele 9114 Temető árbevétele (ÁFA kötelezettség árbevétel nagyságától függő 5 MFt!) 96 EGYÉB BEVÉTELEK 961 SAJÁT BEVÉTELEK Önkéntes hozzájárulás (Plébániai adó) Persely bevételek Stóla, stipendium bevétele Binált misékből bevétel Közcélú adomány magánszemélytől igazolással Közcélú adomány vállalkozástól igazolással Adomány igazolás nélkül Közérdekű kötelezettségvállalásból származó bevétel Térítési és egyéb díjak (Harangozás, utiköltség) Kegyes adományok Hagyaték, örökség Biztosítási kártérítés, biztosítási bónus bevétel Célgyűjtés a plébánia javára 962 TÁMOGATÁSOK Működési támogatás egyházmegyétől Felújítási támogatás egyházmegyétől Meghatározott célra kapott támogatás egyházmegyétől Közp. költségvetésből szárm. normatív és kiegészítő tám Központi költségvetésből származó céltámogatás Hitoktatási támogatás Egyházmegyétől (Hitoktatói díjak) Önkormányzattól kapott támogatás Alapítványoktól kapott támogatás Külföldi adományból bevétel Pályázatból bevétel Egyéb támogatások Egyházmegyétől adómentes jövedelem-kiegészítés (átmenő tétel, de árbevételként könyveljük) 963 EGYÉB SAJÁTSÁGOS BEVÉTELEK Személyi térítési díjjak (szociális otthonok, napközik, intézmények) Oldallagos plébániától kapott átadott bevétel (Filia hozzájárulása Mater költségeihez) 14

15 96313 Új filia átvett pénzmaradványa Egyéb sajátságos bevétel Közüzemi díj visszatérítés Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele Újságok értékesítésének bevétele 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 971 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE 9711 Kapott bankkamat 9712 Árfolyamnyereség 15

egyházközség zárszámadása a évre költségvetése a évre

egyházközség zárszámadása a évre költségvetése a évre HAJDÚDOROGI FŐEGYHÁZMEGYE Esperesi kerület Egyházközség: Adószám: Parókus neve: Mellékelendő: Képviselőtestület határozatát tartalmazó jegyzőkönyv két példányban, pénztárnapló másolat egy példányban Beérkezési

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

plébánia zárszámadása a 2015 évre költségvetése a 2016 évre

plébánia zárszámadása a 2015 évre költségvetése a 2016 évre GYŐRI Adószáma: Plébános neve: A plébánia bankszámlaszáma: egyházmegye esperesi kerület plébánia Beadandó két példányban: Számadás-költségvetés, jegyzőkönyv, jelenléti ív, mérleg, kimutatás osztott bevételekről,

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 782 014 2 099 263 1 821 886 2 099 263 1 821 886 277 377

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Főkönyvi kivonat Magyar Curling Szövetség

Főkönyvi kivonat Magyar Curling Szövetség BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 114 Szellemi termékek 10 033,- 10 033,- 1194 Szellemi termékek terv szerinti écs 10 033,- 10 033,- 119 Immateriális javak tervszerinti écs. 10 033,- 10 033,- 11 Immateriális javak

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - Év: 2010; főkönyvi intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 1131 Licencek 59 467,00 0,00 59 467,00 1141 Szoftverek 160 200,00 0,00 160 200,00

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF. Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41

Főkönyvi kivonat. 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF. Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41 Magyar Szinkronúszó Szövetség 18032303-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:55:56 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 821 886 2 507 743 1 938 335 2 507 743 1 938 335 569

Részletesebben

A mikrogazdálkodói számlatükör

A mikrogazdálkodói számlatükör 1 A mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli és annak

Részletesebben

Tartozik Követel Tartozik Követel Licencek ,00 0, ,00. Szoftverek ,00 0, ,00

Tartozik Követel Tartozik Követel Licencek ,00 0, ,00. Szoftverek ,00 0, ,00 Év: 2010; főkönyvi intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 1131 Licencek 59 467,00 0,00 59 467,00 1141 Szoftverek 160 200,00 0,00 160 200,00

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Tárgyidıszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Tárgyidıszak: 2010.01.01. - 2010.12.31. Könyvelt cég: BVV Kft., Adószám: 14843008-2-13 Lapszám: 1 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 552 384,00 1 646 623,00 T 905 761,00 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 292 332,00 292 332,00 0,00 114 SZELLEMI TERMÉK 292 332,00 292

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány Nyíregyháza Tallér utca 20. 4 4 0 5 SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Adószám: 18802357-2-15 KSH

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített 2012 éves beszámolója

Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített 2012 éves beszámolója 19666718-9190-529-01 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Országos Polgárőr Szövetség 1077. Budapest, Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített 2012 éves beszámolója Keltezés:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

CIRKO FILM - MÁSKÉPP ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u egyéb szervezet címe telefonszáma

CIRKO FILM - MÁSKÉPP ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u egyéb szervezet címe telefonszáma egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 15-17. egyéb szervezet címe 06 1 269 1915 telefonszáma 2014. december 31. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010. Sorszám EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Előző év adatok E Ft-ban a B c 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 63 831 86 957 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 190 18 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 7 741 21

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2010.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Fıkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Fıkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2013.05.25 10:06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 0,00 0,00 0,00 12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az 1911 számú Magyar Rotary District Clubjainak Szövetsége Rövidített neve: Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Székhely: 2001 Szentendre, Sztaravodai út Pf 63. Adószám:

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben